Resterende Hær

____________________________________________
Udgiv Mine Budskaber i hele verden
46. Den 7. februar 2011 kl. 22.00
Min datter, du kom lidt på afveje, og nu beder du om styrke, så du kan få tillid og mod til at udføre Mine instruktioner. Det er godt. Giv Mig din tid, som Min elskede Moder anmodede dig om, fordi din sjæl er nødt til at forblive ren, når den kommunikerer Mit Ord.
Jeg er nødt til at bede dig om at begynde at planlægge udgivelsen af Min dyrebare Advarsel, en gave til hver eneste person i verden. De skal have detaljerne om dette via internettet og over hele verden i slutningen af februar. Skynd dig, barn, gør hvad der må gøres, så så mange som muligt får chancen for at høre det. Giv det din tid, Mit elskede barn, for nu haster det. Det er ikke meningen, at denne anmodning skal skræmme dig. Det for at understrege nødvendigheden af, at så mange mennesker i verden som muligt bliver forberedt. Så kan de søge forsoning, når deres synder bliver afsløret for øjnene af dem.
Ved at være forberedte, vil de kunne få stor gavn af det. Det vil være på grund af dette Skrift, at de vil overleve Advarslen. Så vil de være rene, og med de velsignelser, de vil modtage, vil de da være klar til at møde de prøvelser, der kommer bagefter.
Tag imod denne Gave, Min datter. Vær ikke skræmt eller desillusioneret. Det er en Gave til menneskeheden. Det, at du accepterede dette kald, har betydet, at du har lidt, men ikke på den måde, du forventede. Du led på grund af fristelser. Dine tvivl har forhindret dig i at modtage den fred og glæde i din sjæl, som ville blive dig til del, hvis du gav Mig lov til at vejlede dig. Nu er det tid til at overlade alt til Mig, Min datter. Giv Mig din frie vilje i Gave, og Jeg vil give dig den største og allermest værdsatte gave af alle. Fred, glæde og en enorm kærlighed til Mig i hver en del af dit væsen. Kom nu, Min datter, vær Min. Foren dig omsider med Mig. Giv Mig al din kærlighed, lidelse, bekymringer og anliggender. Du skal bare give slip på dem nu. Da, og kun da, vil du virkelig føle dig fri og let om hjertet.
Dette Arbejde kræver styrke, Min datter. Du er ikke det, du anser for at være en visionær. Jeg giver dig profetiens Gave. Hvorfor? Fordi du, Min dyrebare profet, skal være mit instrument til at sprede de Gode Nyheder til hele verden om Mit Andet Komme, når Jeg kommer tilbage til Jorden. Jeg forstår, at denne nyhed kommer som et chok, men du er blevet forberedt til denne rolle i meget, meget lang tid, skønt du ikke var klar over det. For at hjælpe dig med at udføre denne opgave, har jeg udnævnt et antal helgener til at hjælpe dig. Det gælder Sankt Benedikt, Sankt Augustin, Pave Johannes Paul den 2., Sankt Faustina, Sankt Malachias og Sankt Theresa af Avila. Jeg vil afsløre andre, når tiden er inde. Alle arbejder nu for at hjælpe dig i din opgave, som er den vigtigste, der nogensinde er givet til menneskeheden på et meget afgørende tidspunkt i historien.
Frygt ikke, Min datter. Du er mere end egnet til at klare denne opgave. Hvorfor tror du, Jeg forlanger sådan en disciplin af dig? Du har endnu nogen vej at gå i din åndelige udvikling, men det vil komme med tiden. Jeg vil fortsætte med at kommunikere privat med dig, medens det første Bind bliver udgivet. Jeg elsker dig, Min datter. Jeg ved, du elsker Mig. Jeg ved, at det kan være meget svært for dig med alt det pres, der bliver lagt på dig. Men du vil klare det og blive stærkere og stærkere. Din energi og kvikke hjerne vil sikre, at denne vigtige serie af Budskaber vil komme ud til alle Mine børn overalt i alle lande. Det var alt for denne gang. Tak fordi du tog dig tid til at meditere og svare mig i aften.
Din elskende Frelser,
Jesus Kristus
 
Millioner af sjæle vil blive frelst gennem disse budskaber
59. Den 7. april 2011 kl.22.00
Min elskede datter, Helligåndens Gave blev udgydt over dig i dag sammen med specielle Guddommelige nådegaver. Du, Min datter vil, idet du har givet afkald på din frie vilje, nu begynde at udføre Min Allerhelligste Vilje. Du vil nu indse vigtigheden af fuld lydighed over for Mig i dine tanker, ord, handlinger, opførsel og holdninger. Du vil nu følge Min vejledning og søge den, inden du udfører nogle handlinger på Mine vegne.
Endelig er du klar til at følge Min instruktion. Det er nødvendigt, at du afsætter mindst to timer til Mig til bøn hver anden dag. Ud over det skal du følge anvisningerne fra den meget hellige åndelige vejleder, der er sendt til dig fra Himlen. Han vil tale med os, som Jeg vil instruere ham i at gøre det. Gør nøjagtig, hvad han siger. Du må sikre dig, at du kommunikerer med Mig hver dag, fordi Jeg har meget at fortælle dig.
Min datter, lyt kun til Min Stemme fra nu af. Tag aldrig imod andres opfattelser af disse meget Hellige Budskaber. Der er kun en mund, Jeg bruger til at kommunikere med dig, og det er Min Mund. Stol på Mig, Min datter. Stol fuldstændig på Mig. Stil dig aldrig tvivlende over for disse budskaber, fordi det er Mig, der taler med dig. Husk altid det. Og nu, hvor du stoler på Mig, vil du blive meget stærkere. Lad Mig forsikre dig om, at du nu vil kunne klare angrebene fra forræderen på en mere effektiv måde.
Giv slip på bekymringerne. Kærligheden til dig, Min datter, bruser igennem Mit hjerte, medens din hengivenhed og kærlighed til Mig fylder dig og gør dig svag. Denne magtfulde kærlighed er ren af væsen og kan ikke sammenlignes med noget, du har oplevet nogensinde før i denne verden.
Himlen glæder sig over, at du omsider har overgivet dig. Men nu må du i gang med at forberede dig på at skulle hjælpe med at redde millioner af sjæle. Min datter, den opgave, jeg vil bede dig om at udføre, er enorm set med menneskelige øjne. Du, Min datter, vil blive budbringeren til verden med det største omfang af Mit hellige Ord, så at verden kan forberede sig til Mit Andet Komme.
De, Mine dyrebare børn, som Jeg elsker med en lidenskab, der går ud over din forstand, skal føres tilbage til Mit Hellige Hjerte, før det er for sent. Du, Min datter, forventes at levere Mit Ord til menneskeheden. Det er ikke nogen let opgave. Du vil komme til at lide på grund af den, men du må forstå, at det nu er din pligt over for Mig. Du er blevet kaldet til at sikre, at millioner vil blive frelst fra helvedets ild ved hjælp af Ordet fra Mine Guddommelige Læber.
Kommuniker ordentligt med Mig nu. Jeg vil vejlede dig hele tiden. Fred med dig, Min datter. Min Helligånd oversvømmer nu din sjæl. Du er nu fuld af kærlighed og glæde og parat til det næste trin i denne Guddommelige Mission.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
Selv små grupper af Guddommelig Barmhjertighed kan frelse millioner
66. Den 16. april 2011 kl. 22.45
Min elskede datter, tiden for Advarslen er nu nær, og det vil ske lige så hurtigt, som du blinker med øjnene. Alle vil blive stoppet i det, de laver, medens de er vidne til Min Store Barmhjertighed. Bed først og fremmest for alle dem, der lever i dødssynd. De vil få brug for jeres bønner, for mange af dem vil falde døde om på stedet på grund af det chok, de får, når de er vidne til den rædsel, de har spredt med deres syndige forbrydelser, sådan som det ser ud i Mine øjne. Ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans, kan I frelse millioner, selv når det foregår i små grupper af hengivne, elskende tilhængere.
Min datter, Jeg vil ikke give jer en dato for denne Store Begivenhed. Men vær forvisset om, at tiden er inde til, at den kommer til verden, og at medens ondskaben fortsat vokser med uformindsket styrke ud over hele jorden, så vil Min Faders Hånd nu også falde alle vegne. Han vil ikke længere passivt stå tilbage og tillade disse onde syndere, der er i ledtog med Satan, at ødelægge og inficere Mine børn. I skulle skamme jer, I selvoptagne syndere, som Jeg stadig elsker på trods af den ondskabens plet i jeres sjæle. Jeg trygler jer om, at I beder om tilgivelse for jeres synder nu.
Medens Advarslen nu vil finde sted, så vil økologiske katastrofer også ramme menneskeheden. Jeres eneste våben nu, Mine børn, er bøn, så I kan frelse jer selv og menneskeheden fra Helvedets ild. Når først Advarslen er overstået, vil der herske fred og glæde. Og så vil den Nye Verdens Alliances forfølgelse begynde. Dens magt vil blive svækket, hvis der blot er nok af jer, der spreder omvendelse og beder hårdt.
Vær ikke bange, Mine elskede tilhængere, I vil arbejde tæt sammen om at bede for menneskehedens frelse. Og I vil frelse millioner i denne proces.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Omvend andre, så snart lejlighed byder sig
73. Påske søndag den 24. april kl. 20.30
Min kære elskede datter, i dag er noget særligt, fordi det var den dag, Jeg stod op fra de døde og dermed opfyldte Mine løfter til mennesket om ved Min opstandelse at hjælpe jer alle på vej mod Himlens Lys. Rejs jer nu, alle sammen og kom hen til Mig og jeres egen frelse.
Mine børn, I skal omvende andre, så snart lejlighed byder sig. Jo mere I forklarer, og jo mere I viser de svage sjæle kærligheden i jeres hjerte, des større chancer er der for, at det endelige resultat bliver en omvendelse af en anden sjæl. Jeg vil lade stor velsignelse regne ned over jer. Det er en meget særlig Gave fra Mig og repræsenterer en stor barmhjertighedshandling over for jer.
Omvendelse, Mine børn, vil frelse sjæle. Når en omvendelse finder sted, vil det rygtes til de venner og bekendte i personens omgangskreds, der også er blevet omvendt. Omvendelse medfører nye omvendelser. Det er uden betydning, om der bliver gjort grin med det, eller I bliver behandlet, som om I vrøvler. Det kræver meget mod fra jeres side, Mine elskede loyale tilhængere. Men hver gang I forsvarer og forklarer Min Lære for andre, vil folk lytte. Selvom nogle vil le ad jer og se ud som om, de ikke tager jer alvorligt, vil mange inderst inde lytte til det, I har at sige.
Når Helligånden virker gennem jeres arbejde, vil modtageren føle et stik i hjertet, uden at de ved hvorfor. Så vil I drage dem nærmere.
Nogle folk vil være længe om at reagere, men vær tålmodige. De vil begynde at give sig lidt efter lidt. Først vil de stille jer et spørgsmål, som for det meste vil handle om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er på det tidspunkt, at omvendelsen rodfæster sig. Giv aldrig op over for at sprede Sandheden om Min Lære. Det skal ikke gøres som en prædikant. Det skal hellere gøres meget diskret. Omvend andre i jeres hverdagsliv gennem almindelig samtale. På den måde vil folk være mere modtagelige.
Mine børn, I vil imidlertid føle jer chokeret over andre folks reaktion, især dem, der lever deres liv med benægtelse og i mørke. Deres svar vil være aggressivt og i en hånende tone. I vil blive spurgt, om I virkelig tror på sådan noget vås. Så vil I blive skældt ud og fornærmet. Man vil betvivle jeres intelligens. I vil blive beskyldt for at vende jer mod religion, fordi I har personlige vanskeligheder. I vil blive forlegne af og til og opleve, at det er svært at forsvare sig. Vær tavse i sådanne situationer. Stil simpelthen spørgsmål nu og da.
Spørg sådanne sjæle: ” Hvorfor føler du det sådan?” Jo flere spørgsmål du stiller dem, des mere vil de begynde at overveje deres egne svar. I vil ikke kunne overbevise alle om Sandheden. Imidlertid vil ethvert forsøg fra jeres side forfremme jer i Mine Øjne.
Gå nu, Mine børn, omvend i Mit Navn, og I vil modtage mange, mange nådegaver. Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Gud Fader: To milliarder sjæle vil konvertere på grund af disse budskaber 
296. Den 3. januar 2012 kl. 15.30
Min datter, dagens vision, hvor Jeg åbenbarede Min søns og Mit, din elskede himmelske Faders, ansigt for dig, er en sjælden Gave.
Du blev velsignet med denne usædvanlige Gave fra Himlene. Det var nødvendigt for at gøre dig stærkere. Din lidelse vil blive mindre nu, og du vil blive meget stærkere end før.
Frygt aldrig dette Arbejde, for nu må du have lært, at al magt på Jorden er i Mine himmelske Hænder. Ingen har magt over Faderen. Selv forræderen kan ikke fuske med eller ændre Min himmelske plan for menneskeheden.
Himlen glæder sig over omvendelsen, som er en følge af disse Mine Budskaber til verden. Over to milliarder sjæle vil nu konvertere som et direkte resultat af disse Guddommelige Budskaber.
Intet menneske vil kunne standse dette Arbejde. Det kan godt være, at de prøver på det, men det vil være nytteløst.
Min Guddommelige beskyttelse dækker alle de sjæle, som fortæller Sandheden om den Evige Frelse.
Giv aldrig op, børn, uanset hvor barsk jeres lidelse bliver. Glem aldrig, at lidelsen bringer jer nærmere Mit himmelske Kongerige.
I, Mine børn, vil om kort tid glæde jer, når I føler Nådegaverne blive udgydt over jer gennem Min Søn.
Vær på vagt. Bliv ved med at bede for alle sjæle og tvivl ikke et sekund på, at det er mig, jeres Evige Fader, der bringer jer fred i sindet, kroppen og i sjælen gennem disse Budskaber.
Behandl disse Budskaber som Hellige. De er og vil altid være i overensstemmelse med Mit Ord, der blev givet mennesket fra tidernes begyndelse. De vil tænde en gnist i jeres sjæle på en måde, som I vil få svært ved at ignorere.
Giv Min Ånd lov til at nå jer og slap af. Kun da kan Jeg bevæge jeres sjæle, så at en gnist af genkendelse vil sætte jeres hjerter i brand.
Jeg kalder jer og beder jer løbe hen til Mig, så at Jeg kan omfavne jer på den måde, som kun en Fader kan det.
Lad Mig tilbyde jer Min beskyttelse og Mine Nådegaver for at gøre jer stærke nok til at kæmpe i Min hær mod ondskaben i jeres verden.
Min hær vil bringe jer den fred og kærlighed, I har brug for, så kan slukke jeres tørst efter den.
Gå i fred børn med den viden om, at Sandheden indeholdt i disse Budskaber til hele verden, er godkendt.
Hvis I er rene og ydmyge af hjertet, vil I kunne genkende Min Kærlighed. Vær som små børn i Mine Øjne. Kun da vil Jeg kunne løfte jer op som en engel i Mit hierarki, når tiden kommer.
Gå i fred. Hvil jeres trætte hoved på Min Skulder, så vil jeg berolige og trøste jer, sådan som I ønsker det.
Jeg elsker hver enkelt af jer, børn. Jeg fryder mig, for når den dag kommer, hvor hele vores hellige familie skal forenes, så vil hele Himlen synge for at prise og ære Evigheden.
Gud Fader
 
[Note: Med hensyn til de nævnte to milliarder sjæle – Maria Divine Mercy ønsker, at det bliver kendt, at hun i et tidligere privat budskab fra Gud Fader fik at vide, at ”yderligere to milliarder sjæle, som ellers ville være gået fortabt, vil blive frelst på grund af disse Budskaber.” Mange folk har fortolket det ovenfor nævnte Budskab på den måde, at kun to milliarder mennesker i verden vil blive frelst, hvilket ikke er rigtigt. Der vil være mange flere end det. Disse to milliarder er ud over de andre frelste.]
 
Min Resterende Kirke, inspireret af Profeten Enok, vil skabe had
419. Den 8. maj 2012
Min kære elskede datter, Jeg kommer i aften for at fortælle dig, at et tydeligt tegn på Min Kærlighed og Barmhjertighed nu vil manifestere sig i hjerterne hos de troende alle vegne.
De vil føle Min Tilstedeværelse i deres hjerter på en måde, som de ikke vil være i stand til at forklare, og de vil forene deres hjerter med Mit Hjerte.
Denne Gave vil gøre dem stærkere i Min Tro, og de vil dagligt længes efter Min Tilstedeværelse.
Jeg opfordrer kraftigt alle Guds børn, som føler Flammerne fra Min Kærlighed opsluge deres sjæle, til at modtage Mit Legeme og Mit Blod i den Hellige Eukaristi så ofte som muligt.
I, Mine elskede disciple, vil få brug for Mit Legemes Gave i den Hellige Eukaristi for at få styrke, for I vil få brug for al den styrke, I kan få, når I bliver vidne til, at Min Hellige og Apostoliske Katolske Kirke falder fra hinanden.
Min Hellige Eukaristi vil blive vanhelliget, som Jeg har forudsagt for nogen tid siden.
Undskyldningen for at modtage denne Meget Hellige Gave vil være, at det er en enkel handling, der skal minde os om Jesu Korsfæstelse.
Meget snart vil Min Realpræsens blive undsagt som en del af en ny moderne katolsk kirke, som vil inkludere andre religiøse kirker.
Når det sker, vil kærligheden til og tilbedelsen af den Hellige Treenighed svinde ind og falde bort.
I stedet vil falske guder finde deres plads. Selvom det bliver vanskeligt, skal I huske, at Jeg aldrig vil lade Min Kirke på Jorden forsvinde.
Min hengivenhed tilhører den Kirke, som blev grundlagt af Mig, før Min Himmelfart.
Den Kirke, der blev grundlagt på Klippen af Min elskede Peter, hverken kan eller vil nogensinde dø.
For Jeg vil lede Min Kirke nu i de sidste tider, og Jeg vil forny profetierne, der blev forudsagt for så længe siden.
Mine Evangelier vil blive forkyndt af Min Resterende Kirke i hvert eneste hjørne af Jorden.
Min Resterende Kirke vil blive inspireret af Profeten Enok, og det vil skabe had overalt, hvor Mit Hellige Ord bliver hørt.
Helligånden vil tænde troen i Min Resterende Kirke, som aldrig vil opgive at forkynde Sandheden I Evangelierne indtil dens sidste åndedrag.
Gå nu og forbered Min Resterende Kirke på, at den skal følge Mine instruktioner.
Stol altid på Mig, for alt vil blive godt.
Jeres elskede Jesus
 
Den Ene Resterende Kirke vil stå ubesejret, indtil det Nye Jerusalem opstår
430. Den 18. maj 2012
Min kære elskede datter, du skal vide nu, at udbredelsen af Min Helligånd vil gøre verden mere modtagelig.
Sandhedens Flamme vil henrykke verden og ganske enkelt fylde mange sjæle med en forundring over Min Store Barmhjertighed.
Der vil komme megen omvendelse, og det vil blive på det tidspunkt, at Min Resterende Hær vil rejse sig og blive en mægtig styrke i slaget mod antikrist.
Min Resterende Kristne Kirke vil udbrede det Hellige Evangelium i hvert eneste hjørne af jorden.
Der vil komme ild over dem, som prøver at skade Min Resterende Kirke. Kun nogle få vil være i stand til at kæmpe imod Sandheden i Mit Hellige Ord, når den bliver vist for dem.
Der vil blive så mange, der omvender sig, at det løber op i et antal af over 20 millioner. Der vil dukke ledere op iblandt jer, og det vil blive nødvendigt at praktisere jeres tro på særlige skjulte steder.
I vil komme til at føre et Korstog for Min Lære, og Mine Korstogsbønner vil være jeres forsvarsvåben mod fjenden.
Fremmede vil blive nære venner, folk fra forskellige lande vil slå sig sammen, og religioner, der er blevet skilt fra hinanden i fortiden, vil finde sammen på trods af deres forskelligheder.
Den Ene Resterende Kirke vil stå ubesejret indtil det Nye Jerusalem rejser sig.
Det er på det tidspunkt, at Mit Andet Komme vil finde sted.
Når Mit Nye Jerusalem rejser sig, vil det blive fra den aske, hvor alle, der har modarbejdet Min Kirke på jorden, troede, at de havde brændt den ned.
Og så sker det.
Den Nye Begyndelse.
Den Nye Fredsæra.
Den Nye Himmel og den Nye Jord.
Den Tid, hvor Min Faders Guddommelige Vilje omsider bliver realiseret.
Min Hær, I skal rejse jer nu. Spring ud og spred jeres vinger. I må aldrig afvige fra den Sandhed, der står i den Hellige Bibel.
I skal aldrig tvivle på de ord, der står i den Hellige Skrift.
De af jer, og det gælder også medlemmer af Min Kirke på jorden, som gør det på det tidspunkt, skal åbne jeres hjerte over for Sandheden.
Bibelen indeholder Guds Hellige Ord. Bibelen indeholder hele Sandheden.
Den lyver ikke.
Hvis I afviser den Sandhed, der står i den, afviser I Guds Ord.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
Husk at dette er en krig, som vil blive vundet af Min Resterende Kirke på jorden 
456. Den 11. juni 2012 kl. 16.30
Min kære elskede datter, meget snart vil de sjæle, som er opflammet af Helligåndens Kraft på grund af disse Budskaber, forene sig i alle nationer.
De vil samle sig og som med en stemme forkynde Mit Ord, så at hver eneste sjæl kan blive holdt væk fra dyrets klør.
Min Resterende Kirke vil samle sig hurtigt og vokse ud over verden, og bøn vil knytte dem sammen som en Hellig Kirke.
Jeg vil sende hjælp til hver af Mine to Kirker, Mine To Vidner på jorden. Så vil de rejse sig og modigt forkynde Sandheden i hvert et hjørne af verden.
Min Stemme vil gjalde som torden, og dem, som virkelig elsker Mig, vil ikke kunne undgå at genkende Mig.
Helligåndens nådegaver vil tænde Mine soldaters sjæle, og de vil marchere fremad og hjælpe Mig med at frelse menneskeheden.
Glæd jer, Min Hær, for I er velsignede ved at være blevet udvalgt til denne storartede opgave.
Gennem jeres kærlighed til Mig, jeres Guddommelige Frelser, vil I hjælpe til med at frelse jeres stakkels brødre og søstre fra gå fortabt til den onde.
Kom nu Mine tilhængere og tillad Mig at lede jer gennem den tætte og tornefyldte jungle ind i Lyset fra Mit Nye Kongerige på jorden.
I skal aldrig frygte Min Hånd, nu hvor Jeg leder jer frygtløse ind i slaget mod antikrist.
Husk at dette er en krig, som vil blive vundet af Min Resterende Kirke på jorden.
Husk også, at antallet af sjæle, som kan blive frelst, afhænger af styrken af jeres Tro, jeres gavmildhed og villighed til at lide i Mit Hellige Navn.
Jeg elsker jer. Jeg velsigner jer.
Jeg giver jer de nådegaver, I har brug for nu for at kunne ruste jer og marchere mod det Evige Liv.
Jeres Elskede Jesus
 
Guds kærlighed vil skinne ned over dem, der beder Min Fader om at forhindre antikrist i at udsætte menneskeheden for den frygtelige lidelse
495. Den, 21. juli 2012 kl. 15.15
Min kære elskede datter, de af Mine tilhængere, der frygter for de tider, der vil komme, skal vide, at al magt ligger i Min Evige Faders hænder.
Hans eneste ønske er at frelse alle Sine børn fra Dyrets klør.
Desværre er Dyret, Satan, afvist af de ikke troende som et fantasifoster.
Han og hans hær af dæmoner er alle vegne og tilskynder Guds børn til at synde i deres tanker, ord og gerninger hvert eneste sekund på dagen.
Min Fader ønsker ikke blot at frelse hver eneste sjæl hos Sine børn. Han ønsker også at beskytte dem imod antikrists forfølgelse.
Magten til at undgå, udvande og formindske disse prøvelser ligger i jeres hænder, Mine tilhængere.
Jeres bønner kan lindre meget af den lidelse i de kommende år, som er ved at blive planlagt af Satans hær.
De, der omvender sig og vender tilbage til et liv i overensstemmelse med Herrens, Gud den Almægtiges, veje, vil få skænket nådegaver, der kan stoppe det meste af denne hæslige og onde plan, som er ved at blive forberedt af denne onde gruppe imod deres medbrødre og søstre.
Guds kærlighed vil skinne ned over dem, der beder Min Fader om at forhindre antikrist i at udsætte menneskeheden for den frygtelige lidelse.
I skal bede inderligt om, at han bliver fældet hurtigt sammen med den Falske Profet.
I, Mine tilhængere, vil få særlige Korstogslitanier, der kan nedbryde og svække hans magt.
De skal bedes dagligt efter Advarslen, og det ideelle vil være at bede dem under tilbedelse af det Hellige Sakramente.
Disse litanier, der er designet til at ødelægge antikrist og hans hær, vil have en kraftig virkning, og hvis der er nok sjæle, der beder disse bønner sammen, vil de være et instrument, der kan sprænge de fleste af de planer, der er ved at blive udtænkt af antikrist og den Falske Profet.
I vil snart få det første litani.
Vær stærke og stol på Min Kærlighed til jer, for Jeg ønsker ikke at se jer lide.
Det eneste, Jeg ønsker, er, at hele menneskeheden bliver forenet i den Nye Fredsæra, der venter forude.
Det er det eneste, I behøver at holde jer for øje. Al lidelse vil blive udryddet og glemt, når den Nye Fredsæra folder sig ud.
Vær tålmodige. Stol på Mig i forvisningen om, at den kærlighed, som Min Evige Fader har til Sine børn, er uovervindelig og langt større, end I kan forestille jer.
Hav kærlighed og tillid til Hans store kærlighed og vær klar over, at Min Guddommelige Barmhjertighed er så mægtig, at milliarder vil omvende sig, når den omslutter hele menneskeheden.
Så kommer tiden, hvor Helligånden vil fylde hovedparten af Guds børns sjæle, og det vil være en utålelig byrde for antikrist.
Han vil få svært ved at bryde igennem Guds Hærs panser.
Det er derfor, I ikke skal give op. Slaget om sjælene kunne blive forkortet og mildnet, hvis der er nok sjæle, der omvender sig og gør det, Jeg instruerer dem i.
Jeg elsker jer alle og håber, at I altid vil stole på Mig.
Jeres Jesus
 
I vil vinde dette slag om sjæle, og det vil ikke vare længe, før den Nye uendelige Verden vil dukke op 
496. Den 22. juli 2012 kl. 19.00
Min kære elskede datter, mange udvalgte sjæle er udsat for store lidelser i denne tid på grund af syndens svøbe, da deres hjerter er tæt forbundne med Mit hjerte.
Denne forenede lidelse vil nu blive erfaret af mange visionære, seere og offersjæle, for derved at kunne frelse de sjæle, som vil dø i dødssynd under Advarslen.
Det er en lidelse, der ikke kan sammenlignes med nogen anden lidelse, og den vil hjælpe med til at bekæmpe fjenden under Advarslen.
Min datter, du skal blive ved med at offentliggøre Mine Budskaber, selvom det er smerteligt for dig i øjeblikket.
Uroen i verden vil hurtigt blive optrappet, og der vil ikke kun opstå flere krige, men den globale bank vil prøve at få kontrol over det meste af verdens valutaer.
Der vil herske kaos, og økologiske katastrofer vil opstå, når Min Faders Hånd falder for at straffe menneskeheden for deres svaghed og afhængighed af synd.
Mine tilhængere, jeres bønner har bortjaget mange katastrofer, som ville have ødelagt byer og nationer.
I må aldrig holde op med at bede. Udholdenhed og loyalitet over for Mig, jeres Jesus, vil lette situationen.
I skal være stærke i denne kampens tid, for det vil meget snart ændre sig.
På trods af Satans hærs ondskab vil Min Hærs voksende tro stå i vejen for dem og standse deres forsøg på at ødelægge Min Kirke.
I skal aldrig føle jer desillusionerede i dette arbejde, selv ikke når det ser allermest håbløst ud. Min Barmhjertighed er stor. Min Kærlighed omfatter alle Guds børn.
I vil vinde dette slag, og det vil ikke vare længe, før den Nye uendelige Verden dukker op.
Det er jeres fremtid, verdens fremtid, som I skal kæmpe for. Satans dage er næsten forbi. Glæd jer, for snart vil al lidelse være glemt.
Jeres Jesus
 
Når Min hær har nået 20 millioner, vil Jeg gange det op til milliarder
501. Den 27. juli 2012 kl. 18.30
Min kære elskede datter, Mit ønske om at forene Mine tilhængere til en hær bærer allerede frugt gennem disse budskaber.
Min hær er allerede dannet og er forenet ved Helligåndens kraft, som spreder sig som en steppebrand over hele verden.
De af jer, som modtager Mine instruktioner, skal vide, at selvom I tror, at I samarbejder i små grupper, så består Min hær nu af over 25.000 dedikerede soldater, som modtager Mine Korstogsbønner hver dag.
Jeres dedikation til Mig, jeres elskede Jesus, bringer Mig så megen trøst og glæde, for jeres bønner frelser millioner og atter millioner af sjæle hvert sekund hver dag.
Hvis I kunne se deres taknemmelighed, ville I aldrig holde op med at bede, så stor magt har den.
Satan lider på grund af denne mission, og han vil gøre alt, hvad han kan, for at sabotere den.
Det er derfor I ikke må tillade jer at blive sinket i udbredelsen af Mine Budskaber af udefra kommende mobning fra dem, som beskylder jer for kætteri.
Hvis I giver andre lov til at forvirre jer, at prøve at ydmyge jer eller at gøre nar ad jeres tro, så vil færre sjæle blive frelst.
Tænk på denne mission på samme måde, som hvis I arbejdede for en oversøisk hjælpeorganisation, bestående af de folk, der går ind i ødelagte lande for at frelse livet for dem, der lider af hungersnød.
Det er af vital betydning, at I klarer alle forhindringer for at kunne nå frem til ofrene. En times forsinkelse kan betyde forskellen mellem liv og død. Det samme gælder denne mission.
Se lige frem, ignorer indblanding fra dem, der vil holde jer tilbage, og marcher fremad.
Saml andre på din vej og led dem til sejr. Sejren er frelsen.
Jeres hær vil svulme hver dag. Hold Min Hånd til vi når de ønskede 20 millioner i Min hær, som vil være spydspidsen i slaget mod antikrist.
Når Min Hær har nået de 20. millioner, vil Jeg gange det op til milliarder. Og når det sker, vil dyret endelig blive ødelagt.
Det er Mit løfte. For i stort antal vil Guds børn opfyldt af Hans Guddommelige Vilje ødelægge den onde.
Husk at kærlighed er stærkere end had. Kun en overflod af kærlighed kan udrydde ondskaben.
Jeres Jesus
 
Denne er Min sidste mission på jorden, hvor Hellige Budskaber fra den Velsignede Treenighed bliver givet til verden 
512. Den 7. august 2012 kl. 15.50
Min kære elskede datter, Min Kærlighed til dig er stærk, ligesom den er fortrolig, selvom du ikke oplever det sådan i denne periode.
Du har brug for mere tid i Mit Selskab, for først da vil du finde fred i denne mission.
Mine Nådegaver fylder nu din sjæl, således at du kan kommunikere Mine Budskaber ud til verden på den hurtigst mulige måde.
Hvor er Jeg træt og alene i Mit Hjerte lige nu, Min datter.
Jeg er bekymret for de uskyldige sjæle, som er uvidende om Min Eksistens. De er godhjertede og Kristne i den måde, de behandler andre, alligevel tror de ikke på, at Jeg findes.
Jeg iagttager dem hver dag, hvor de lever deres daglige liv uden tro på Guds eksistens eller på deres fremtidige liv i det Nye Paradis.
Vær sød at hjælpe Mig med at sige til dem, at Jeg elsker dem.
Udbred Mit Ord, så vil Jeg tænde en følelse af genkendelse i deres sjæle.
Det betyder ikke noget, hvis de afviser dig, Min datter, eller Mine elskede tilhængere, alt, hvad der er brug for, er at lade dem læse Mine budskaber.
Jeg vil sende Helligånden, så en gnist, selv en lille bitte en, vil kunne tænde Min Kærlighed i deres sjæle.
Denne er Min sidste mission på jorden, hvor Hellige Budskaber fra den Velsignede Treenighed bliver givet til verden.
Helligånden er til stede i disse Ord, der er af Guddommelig oprindelse. De er jeres føde, som skal ernære jeres sjæle for på den måde at forberede jer på slaget.
Lyt til Guds Hellige Ord. Tag imod det, del det og foren Guds børn, så de er parate til slaget.
Bring alle jeres brødre og søstre, især dem, som kæmper med at tro på Gud, hen til Min Store Barmhjertighed.
Mit Hjerte svulmer af kærlighed til dem. Hver eneste af dem er Guds barn.
Jeg har brug for deres sjæl, så Jeg kan tage vare på deres fremtid, så de kan få evigt liv og lykke.
Jeg kan ikke holde ud at tænke på, hvad der vil ske dem, hvis Jeg ikke kan frelse dem.
Min datter, skønt Min Guddommelige Barmhjertighed vil frelse meget af menneskeheden, har Jeg brug for dig og alle Mine tilhængere, Mine hellige tjenere og almindelige mennesker, til at sprede nettet og finde alle de folk, der er fattige, ulykkelige og forvirrede og har brug for Guds Kærlighed.
Spred Nettet fuld af Min Kærlighed ligesom fiskere vidt og bredt og især til steder, hvor Gud er fuldstændig afvist, foragtet og hadet.
Gå så og find Guds dyrebare unge børn, som intet ved om Kristendom, selv om de lever i et såkaldt Kristent land.
Tag så langt som til Rusland, Kina og lande, hvor Gud ikke blive æret, og fang sjæle.
I skal fodre dem med Mine Budskaber. Det er ligegyldigt, hvordan I kommunikerer, men gør det på en måde, hvor det ikke ser ud som om, I prædiker.
Frist dem gennem det, der måtte interessere dem. Brug alle slags moderne kommunikationsmidler til dette. Jeg har brug for at få hurtigt fat på dem. Jeg stoler på, at Mit Ord bliver spredt af alle Mine tilhængere.
Jeg vil lede jer.
I vil vide i hjertet, hvad I skal gøre. Bed Mig om at hjælpe jer med denne Korstogsbøn, der skal gøre jer stærke.
Korstogsbøn (72) Disciplenes bøn
Kære Jesus, jeg er rede til at sprede dit Hellige Ord. Giv mig mod, styrke og viden til at forkynde Sandheden, så at så mange sjæle som muligt kan komme til Dig. Tag mig ind i dit Hellige Hjerte og dæk Mig med dit Dyrebare Blod, så Jeg bliver fyldt med nådegaver til at sprede omvendelse for at kunne frelse alle Guds børn i alle egne af verden, uanset hvilken trosretning, de tilhører. Jeg stoler altid på dig. Din elskede discipel. Amen
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Omfanget af min Søns resterende Kirke vil vokse
592. Den 25. oktober 2012 kl. 7.30
Mit barn, der er flere folk i hele verden, der føler sig tiltrukket af disse Hellige Budskaber, end der har været før.
Mange forstår ikke det virkelige formål med Budskaberne. Det, de skal vide, er, at det er en Gave til menneskeheden for at få den til at omvende sig.
De bliver skænket til verden, for at give sjælene den vane at bede og at få dem til at deltage i de Hellige Sakramenter.
Frem for alt sørger disse Budskaber for en slags ro og fred i sjælen, så at flere af Guds børn kan blive gjort værdige til at træde ind i det Nye Paradis.
På grund af frugterne af disse Budskaber vil man blive vidne til tro hos Guds børn.
Stigningen i antallet af medlemmer af Min Søns resterende Kirke vil fortsætte på grund af disse og andre hellige Budskaber, der er blevet givet til ægte visionære over hele verden.
Gud elsker Sine børn så meget, at alt vil blive gjort for at sikre, at alle sjæles frelse vil blive opnået.
Min Søn har forberedt sig godt og alle Hans planer, der skal opnås gennem disse Budskaber, vil blive opfyldt.
l min Søn, hvor I overgiver jer fuldstændig til Ham, vil betyde, at Han kan fuldføre Sine planer om at frelse hver eneste synder gennem jeres forpligtelse over for Ham. I skal love højtideligt at holde jeres løfter, børn, og acceptere Hans instruktioner, så vil Hans Kærlighed omslutte jer for at gøre jer stærke.
Jeres Moder
Frelsens Moder.
 
Jeg ønsker, at Min hær reciterer denne Korstogsbøn om den Resterende Kirkes Sejr
593. Den 25. oktober 2012 kl. 21.50
Min kære elskede datter, du skal opmuntre alle Mine tilhængere til at fortsætte med at oprette Bedegrupper alle vegne.
Tiden er kommet for Mig til at kalde og samle jer alle og at danne Min hær, så marchen mod den endelige sejr kan begynde på lige netop denne dag.
Den 9. november 2012, på den anden årsdag for Mit første kald til dig, Min datter, ønsker jeg, at Min hær reciterer denne Korstogsbøn om sejr for den Resterende Kirke.
Korstogsbøn (82) For den Resterende Kirkes Sejr
Jesus, verdens Konge og Frelser, vi giver Dig vores højtidelige løfte om at vise Dig ære og loyalitet, og lover, at vi ved vore gerninger vil forkynde Din Herlighed for alle.
Hjælp os at samle styrke og tillid til at stå op og hele tiden deklarere Sandheden.
Lad os aldrig vakle eller forsinke vores march mod sejr og vore planer om at frelse sjæle.
Vi lover højtideligt at overgive vore hjerter og alt, hvad vi ejer, så at vi er fri for nogen forhindringer, medens vi fortsætter ad den tornede vej mod portene i det Nye Paradis.
Vi elsker Dig, kæreste Jesus, vores Frelser og Forløser.
Vi forener os i krop, sind og ånd med Dit Hellige Hjerte.
Udgyd Din Beskyttelsens Nådegave over os.
Dæk os med Dit Dyrebare Blod, så vi bliver fyldt med mod og kærlighed og kan stå op og deklarere Sandheden om Dit Nye Kongerige.
Amen
Jeg beder jer, Mine kære tilhængere, om at samles, vokse og udbrede Mit Hellige Ord til alle nationer. Jeg beder jer om altid at fokusere på Mig og at arbejde sammen med Mig hen imod frelsens endelige sejr.
Jeres Jesus
 
Alt vil blive gjort for at skabe splittelse i jeres bedegrupper
674. den 17. januar 2013
Min kære elskede datter, Helligåndens ild er blevet intensiveret i Mine bedegrupper, som vil nu spredes over hele verden og mangfoldiggøres tusind gange. De nådegaver der bliver udgydt over disse grupper vil give dem mulighed for at blive dannet hurtigt og vokse, lige som Jeg havde forventet.
Når Sandhedens Ånd fylder jorden, vil også mørket stige ned, som en stor og tyk tåge. Den Onde og hans dæmoner vil pine så mange mennesker som muligt for at tage dem væk fra Mig. Jeg kan ikke lade ham gøre det.
Smerten ved at være adskilt fra disse stakkels sjæle, som overgiver sig villigt til de løgne, der gives til dem af Satan, er det meget svært for Mig at bære. Alligevel kan intet standse Guds Ord, selv om mange af jer ikke kan synes dette er tilfælde.
Med Min Magt vil Jeg sprede kærlighed gennem alle de sjæle som vil svare på Mit Kald for bøn. Når de overgiver deres frie vilje til Mig, kan Jeg gøre hvad der er nødvendigt for at drage dem til Guds Kærlighed. Denne kærlighed har været fraværende fra deres liv i nogen tid. De vil så genkende den tomhed, de havde følt ind i sig, før Jeg bragte dem denne lindring. Denne lindring, de har savnet, er ro i sjælen, som kun kan komme fra Mig.
Kom til Mig og Jeg vil hjælpe jer med at se alt det der betyder noget. Hør Min Stemme nu, mens Jeg samler alle nationer og bringer hele Min familie sammen, så I kan forberede jer til jeres nye liv, hvor døden ikke længere vil eksistere. Hverken død af kroppen eller af sjælen kan eksistere i Mit Nye Paradis. Døden vil ophøre. Mit Nye Paradis er klart, men det skal fyldes med alle de sjæle der lever i verden i dag. Dette er Mit største ønske.
Mine tilhængere skal forberede sig nu for de frygtelige prøvelser, som I står overfor på grund af jeres svar til Mit Kald. Alt vil blive gjort for at stoppe jeres bedegrupper. Mange præster, for eksempel, vil forsøge at forhindre dem. I vil blive bedt om ikke at deltage i dem. I vil få at vide, at de ikke er tilladt. I vil blive fortalt, at Mine Bønner kommer fra den onde ånd. I vil høre alle slags undskyldninger, blot for at forhindre, at Mit Arbejde bliver gjort.
Jeg opfordrer jer til at arbejde sammen i fred og harmoni. Lad aldrig meningsforskelle standse dette arbejde. Denne er tiden hvor Satan vil forsøge at sætte barrierer mellem jer, sådan at Korstogsbønnerne ikke vil sprede sig i verden, som befalet af Mig.
Bedegrupperne af "Jesus til menneskeheden" skal organiseres overalt. De vil være en integreret del af dannelsen og koordinering af Min Resterende Hærs på jorden.
I skal arbejde tæt sammen i kærlighed og harmoni, og holde kontakten med min datter Maria. Jeg har instrueret hende om at assistere jer hvor det er muligt, og vejlede jer. Jeg har sendt en gruppe mennesker der vil koordinere disse grupper i forskellige dele af verden. I skal hver især koncentrere jer om jeres del, og holde kontakt med hinanden. Maria vil blive instrueret af Mig om hvordan de skal forvaltes og formen, Jeg ønsker de skal have.
Jeg vil velsigne alle Bedegrupper, når de accepterer Min Vejledning. Jeg har brug for at inddrage præster og at bønnebøger bliver anvendt. Maria vil lade jer vide hurtigt, hvad der kan forventes.
Gør jer klar for denne globale Mission, som ikke ligner nogen andre. Det er den sidste Mission til at frelse sjæle og hvert skridt på vejen vil blive dikteret af Mig, Jesus Kristus. Jeg beder jer om at sætte al jeres tillid til Mig. Fryd jer fordi I er blevet velsignet med denne rolle i det vigtigste øjeblik i verdenshistorien.
Til dette vil I modtage mange gaver fra Mig,idet Jeg har brug for jeres hjælp for at frelse sjæle.
Tillad mig at give Beskyttelsens Velsignelse til Korstogs bedegrupperne af "Jesus til menneskeheden" i hvert sted, hvor de bliver organiseret.
Mine Elskede disciple, Min Kærlighed, Min Velsignelse. I bringer Mig fred, kærlighed og lindring på dette tidspunkt.
Jeres elskede Jesus
 
Frelsens Moder: Kristi resterende hær vil sejre
691. den 31. januar 2013
Mine elskede Guds børn, jeg er jeres himmelske Moder, Barmhjertighedens Moder, Frelsens Moder. I er mine dyrebare børn, og jeg vil dække jer med min Frelsens Slør når jeres trætte sjæle kæmper i lidelse.
Mine børn, bed min Søn i tro og fuld tillid til Hans Barmhjertighed. Han vil aldrig forlade jer. Selv om I skal udholde smerte og bedrøvelse fordi I kender Sandheden, og I har det dårligt på grund af den ondskab I ser omkring jer, skal I forblive i fred. For I er omgivet af Gud, min Faders kærlighed, og I er velsignet med min Søns Nådegaver som strømmer over jer, og dette beriger jeres sjæle.
I skal ikke lade frygt og bekymring aflede jer fra den rolle, som min Søn har skåret ud for jer.
Kristi resterende hær vil sejre og vil, i sin kølvand, samle milliarder af sjæle, som den vil frembringe for Guds trone.
Hvilken stor velsignelse, I har fået! Dem af jer, som vil lede og hjælpe min Søns Korstogs Bedegrupper vil frelse milliarder af sjæle.
Disse bønner er ikke som alle de andre, fordi de blev givet til menneskeheden som en Gave med særlige Nådegaver forbundet med dem. Uden at I ved det, er de sjæle, I hjælper med at frelse, tredive gange flere når I reciterer disse bønner. De giver jer mulighed for at trøste min Søns Hjerte, ved at forøge og forstærke antallet af de sjæle Han behøver for at fuldføre Sin Frelsesplan.
Tak for at svare til min Søns anmodning fra Himmelen. Mange Nådegaver er blevet givet til jer i de sidste to uger. Frugterne af disse Nådegaver vil blive tydelige når I fortsætter på sandhedens sti hen imod evigt liv.
Jeres elskede Moder,
Frelsens Moder
 
 
Guds Moder: Mange vil være ensomme i deres kamp for at forme bedegrupper
696. den 5. februar 2013 kl.20.45
Mine børn, I skal søge trøst hos hinanden mens i samles i hvert hjørne af jorden for at forme Min Søns resterende hær.
Mange vil være ensomme i denne opgave at forme grupper og til tider føles det som om det er forgæves.
For hver bedegruppe der er formet, vil der blive givet en special nådegave af min Kære Søn. Han er tilstede i hver gruppe og Han vil lade Jer føle det. I vil føle Hans Kærlighed og så vil I erfare frugterne der spreder Hans Hellige Ord.
Børn, I er velsignet og dem der uden tvivl accepterer Min Søns Ord, har fået ydmyghedens gave, som vil give mange omvendelser.
Helligånden bevæger sig nu hurtigt imellem Jer, kæreste børn og det bringer Mig så meget glæde at se, hvordan Han rører Jeres sjæle.
I skal forblive samlet, mine små børn, for min Søn har brug for jeres kærlighed og forpligtelse, så at Han kan frelse menneskeheden. I vil dog blive et mål for den onde, som vil sende alle sine dæmoner for at skabe splid. Genkend disse forsøg for hvad de er og stol fuldt og fast på min Søn. Kald på Mig, Jeres Elskede Mor, for at holde Bedegrupperne sammen.
Korstogsbøn (97) For at forene Korstogs Bedegrupperne
Oh elskede Frelsens Moder, jeg bønfalder Dig at forene, gennem dine bønner, alle i Guds Resterende hær overalt i verden. Dæk alle Korstogs Bedegrupper med Frelsens Gave, skænket til os gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Send Dine engle til at dække enhver af os og især de præster der fører Korstogs Bedegrupper.
Hjælp os at undgå adspredelse, som forårsager splittelse iblandt os og beskyt os med Din rustnings gave, så at vi bliver immune overfor de angreb vi kommer til at udholde pga. vores kærlighed til Jesus Kristus, i denne Hellige Mission om at frelse sjæle.
Amen
Gå i fred, min elskede børn, og vid at Guds resterende hær, gennem min Søns Nåde, vil hjælpe Ham med at frelse milliarder af sjæle.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Det vil kun være de tapre og modige iblandt jer, som elsker Mig mest, der vil lede Min Hær mod frelsen
718. Torsdag den 28 februar 2013 kl.23.50
Min kære elskede datter, de dage, som næsten er over jer, vil bringe med sig et forfærdeligt mørke og fortvivlelse, som aldrig er blevet vidnet til i jeres livstid.
Mørket vil være i ånden og vil blive forårsaget af tomheden i de sjæle som følger antikrist og den falske profet. Den åndelige smerte som de vil påføre de Kristne der nægter at lytte til kætteriet, vil være svært at holde ud.
Jeg fortæller jer dette blot for at I skal vide i jeres hjerter, at den afvisningens smerte I vil føle, vil være fordi I, ved at opretholde Mit Hellige Ord, vil lide i Mit Navn.
I må aldrig stille spørgsmålstegn ved de store krav, som vil blive pålagt jer, eller miste tillid, for det er Mig jeres Konge, som har magten til at sikre at I kan bære dette. I må heller ikke tvivle på at denne Resterende Hær, som I nu bliver en del af for at forblive tro mod Mig, Jesus Kristus, er blevet forudsagt.
Lyt ikke til dem der siger at I ikke må tro på disse, Mine Hellige Budskaber til verden, for de er blevet bedraget. I skal bede for dem som ikke har styrken eller skelneevnens ånd og som vil vælge den forkerte vej. Mange, som vil følge den falske profet, vil prøve at drage jer til deres vej.
Bror vil kæmpe mod bror og søster, fader mod søn, mor mod datter – alle i deres forsøg på at følge Sandheden. Men så mange vil ikke være i stand til at se fejlene i den falske profets lære og vil være tabt for Mig.
Det vil kun være de tapre og modige iblandt jer, som elsker Mig mest, der vil lede Min hær mod frelsen. De vil, under Min ledelse, tage milliarder af sjæle med sig til frelse. Dette er hvorfor I aldrig må give op 
Jeres Jesus
 
Mine kristne soldater vil danne den største Hær mod antikrist
800. Den 23. maj 2013 kl. 22.30
Min kære elskede datter, Mine elskede tilhængere over hele verden vil snart føle Min Tilstedeværelse, for jeg vil give Mig til kende i deres hjerter på en måde, de ikke før har oplevet. Det er den måde, hvorpå Jeg vil forberede de Kristne på at kæmpe sammen med Mig for at frelse alle sjæle.
Mine kristne soldater vil danne den største Hær mod antikrist. Jeg henviser til alle dem, som kender Mig, og som forbliver loyale mod Min Hellige doktrin, som den står i den meget Hellige Bibel. Jeg henviser også til dem, som praktiserer deres tro; til dem som tror på Mig, men som ikke besøger Mig, og til alle dem, som forbliver loyale mod Sandheden. I vil samles i hvert et hjørne af verden, og I vil slutte jer til Min Resterende Hær og forene jer med Mig, skønt I taler mange forskellige sprog.
De, som følger disse Budskaber, vil danne kernen, og herfra vil der vokse skud frem og derefter grene af Min Resterende Hær over hele verden. Der vil ikke være et land tilbage, som ikke vil være berørt af Min Helligånd gennem Sandhedens Bog. 
Sandhedens Bog vil forene jer, når jeres tro bliver udfordret. Når der bliver fusket med troskaben mod Mig, og når Jeg bliver smidt ud af jeres kirker, trampet på og så begravet ude af syne – vil I rejse jer og holde Mit Ord i live. Helligåndens flamme vil vejlede jer på hvert skridt af vejen. I vil føle jer styrket og modige, og det vil overraske selv de svageste blandt jer. De svage vil blive stærke. De frygtsomme vil blive modige, og de undertrykte vil marchere fremad som Sandhedens forkæmpere. Og alt imens det sker, medens Min Resterende Hær vokser og svulmer op med millioner af medlemmer, vil der blive lagt mange forhindringer foran dem.
Fornærmelser, beskyldninger om kætteri, løgne, vrede og had vil blive deres lod. Der vil være forvirring alle vegne blandt bagvaskerne, hvis argumenter vil være gennemhullet af unøjagtigheder, modsigelser og uforståelige argumenter. Satans indflydelse vil altid skabe forvirring, uorden, ulogisk tankegang og snedige argumenter, og den vil altid være farvet af had mod Guds børn. De, som er velsignet med Guds Lys og Sandhedens Lys vil tiltrække frygtelige og hadefulde angreb. For der, hvor Jeg Er Til Stede, kan I være sikre på, at der vil være en voldsom forfølgelse af dem, der forkynder Mit Hellige Ord. Jo værre forfølgelsen er mod en af Guds Missioner, desto mere kan I være sikker på, at Satan er meget vred.
Når I lider, som I vil komme til på grund af det had, man vil vise jer, fordi I har taget Mit Kors op for at følge Mig, jo mere bekymret vil dyret være, og jo hårdere vil han arbejde på at ødelægge jer gennem dem, der er plettet af hovmodets synd. I skal ignorere disse angreb, tag den med ro, for medens deres intense had mod jer bliver større, vil I være overbeviste om, at I er forenede i et sandt fællesskab med Mig, jeres Jesus.
Gå i kærlighed og fred og vid, at Jeg bor i jeres hjerter.
Jeres Jesus
 
Det er tid til at Korstogs Bedegrupper bliver oprettet og spredt ud over hele verden
905. Søndag den 8. september 2013 kl. 21:10
Min højtelskede datter, det er tid til at Korstogs Bedegrupper bliver oprettet og spredt ud over hele verden. Disse bønner er givet ved Guds Magt og store mirakler er forbundet med dem. Disse bønner vil sprede omvendelse, give fysisk helbredelse og udvande virkningen af krig, sult og fattigdom. I dag testamentere Jeg en ny bøn til jer, som vil bidrage at reducere de frygtelige lidelser som krigen vil medføre. 
Korstogsbøn (120) Stop krigens udbredelse
O min søde Jesus, fjern de krige der ødelægger menneskeheden.
Beskyt de uskyldige fra lidelse.
Beskyt de sjæle som prøver at bringe sand fred.
Åbn de hjerter af dem der er ramt af krigens smerte.
Beskyt de unge og skrøbelige.
Frels alle sjæle hvis liv er ødelagt af krige.
Styrk os alle, kære Jesus, som beder for sjælene af alle Guds børn og giv os Nådegaven til at udholde den lidelse, som måtte komme til os i tider af konflikter.
Vi beder Dig om at stoppe krigens udbredelse og at bringe sjælene ind i Dit Hellige Hjertes Tilflugtssted.
Amen
Gå, alle I der hører Mig, og bed for de Nådegaver I vil have brug for for at udholde Min smerte i denne tid.
Jeres Jesus
 
Ethvert Ord, udsagt i denne Mission, kommer fra Mig. Enhver gerning du foretager, kommer fra Mig
1021. den 17. januar 2014
Min kære elskede datter, vær ubekymret hver gang du står foran mange forhindringer, som du og alle Mine disciple udholder dagligt i dette Arbejde for at frelse sjæle.
Husk altid at Satan vil aldrig stoppe med at pine denne og andre autentiske missioner, fordi de kommer fra Gud. De autentiske missioner som Jeg velsigner i dag og de missioner jeg velsignede i løbet af århundrederne, har altid lidt under pga. af modstand. Kun de missioner som virkelig kommer far Gud tiltrækker sådan et had. Kun sande profeter tiltrækker had. Moses, Elias, Noah, Johannes Døberen og andre som dem tiltrak had pga. Satans indflydelse over svage sjæle.
Kun Jeg, Jesus Kristus, en af de hundreder profeter i Min Tid på Jorden, tiltrak den slags had, som blev ført på Mig. Og nu kun du, min sidste profet, vil tiltrække had af en slags man ikke har set længe, selv om andre, som dig, har lidt i nyere tid. Når I skal udholde modstand i Guds Navn, må I vide, at når den Hellige Treenighed præsenterer Ordet til menneskeheden gennem en profet, vil modstanden være af den værste slags.
Kun fordi der bliver givet Guddommelig Assistance til jer, vil I undgå terror. Min Fader beskytter jer, Mine små og så må I altid stræbe frem, vidende at Han ønsker sjæle for ethvert ord der bliver udtalt af jeres mund, for hvert ord som er skrevet af jeres hånd og for enhver sjæl som I kan nå frem til. Al denne lidelse vil bringe Mig sjæle.
Vær sikker på, at den tid, for Mig at vende tilbage og forlange Min Trone, er nær og som Dagen nærmer sig vil mange taktiske greb blive brugt for at få jer til at snuble i denne Mission. Enhver løgn vil blive brugt på jer, enhver sten kastet, enhver pine vil være jeres lod og enhver fjende af Gud placeret på hver vej I går. Men, som menneskehedens Frelser, vil Jeg sikre at enhver busk bliver omhyggelig flyttet, enhver sten kastet til side, enhver vej banet, så at det vil lykkes jer at bringe Mit Ord til verden, til en tid hvor Jeg vil være fuldstændig glemt.
Jeg går med dig, Min datter. Jeg hviler Min Hånd på din venstre skulder for at beskytte dig fra det onde og lede dig alle vegne. Et hvert ord du udtaler i denne Mission kommer fra Mig. Hver gerning du foretager dig kommer fra Mig. Enhver lidelse du udholder er Min. Din vilje er Min, for du har givet den væk til Mig og nu bor Jeg fuldstændig i dig. Når de skader dig, krænker de Mig, når de mobber dig, fornægter de Sandheden. Når de fornægter Ordet, fornægter de Mig, men når de accepterer Mit Ord, givet til dig, bliver de en del af Mig og så vil de også blive givet beskyttelse.
Gå nu, Min datter og frygt aldrig når der bliver vist had til dig i denne Mission, for du og alle som hører Mit Kald vil ikke være i tvivl om hvem det er de står imod. Det er ikke dig, men Mig, Jesus Kristus de skubber væk. Når du er for Mig, med Mig, i Mig og udtaler Mit Ord, er du sandelig et barn af Gud.
Jeres Jesus
 
Min sidste Plan for at samle Min Kirke i Mit Tilflugtssted er ved at blive afsløret
1092. den 5. april 2014
Min kære elskede datter, Jeg ønsker at give mod og styrke til alle jer som har fået skelneevnens Gave til at genkende Min Stemme, når Jeg taler til verden gennem disse budskaber.
Når I, Min Rest, marcherer fremad sammen med Min Kirke på Jorden, vil I, snart, se mange mennesker trække sig tilbage fra de hellige Sakramenter. Dette vil forstyrre jer og blive en plage, fordi snart vil Min Sakramenter blive vanhelliget og ikke være de samme som Jeg gav til verden. I må aldrig miste tid, hvis I virkelig tror at Jeg taler til jer. Gå, saml Mine præster og dem der svarer på Mit Kald. Forbered jer så til de næste år, så at de kan nære Min Flok med Livets Brød, når der ikke vil være spor af Min Tilstedeværelse tilbage. Når alt det der er af Mig og af Hvem Jeg Er, er taget væk fra Mine Kirker vil alt det der bliver tilbage, komme fra det Jeg ikke er. Den inkarnerede djævel vil træde ind i Min Kirke og han vil besmitte alle der bøjer sig for ham og tilbeder ham. Han vil opsluge sjæle for evigt og I må være årvågen hele tiden, for disse tider står foran jer. Stå ikke åben for kætteri, som vil invadere Min Kirke, både indefra og udefra. I bliver forberedt nu, så I må følge alt det Jeg fortæller jer, således at I kan frelse Min Kirke så meget som I kan, fra Mine fjender.
Min sidste Plan for at samle Min Kirke i Mit Tilflugtssted er ved at blive afsløret. Når Jeg instruerer jer, vil I have brug for stor styrke og udholdenhed, for jeres fjende vil være Antikrist og hans hær vil, desværre, være større en Min. Og dette vil være afskrækkende for jer, men I må vide dette: den vil ikke have Guds magt bag sig og vil ikke overvinde jer, hvis I bliver trofaste til Mit Ord.
Gå i fred og afvent Mine instruktioner.
Jeres Jesus
 
Jeg vil oprejse en mand i Min Kirke som vil stå op og be­kende Sandheden
1122. den 10. maj 2014
Min kære elskede datter, det kommer ikke dig ved at forstå det nu, men du må vide, at Jeg vil oprejse en mand i Min Kirke, som vil stå op og bekende Sand­heden. Han vil gøre dette på en tid hvor ingen andre Kardinaler, Biskop­per, præster eller andre af Mine hellige tjenere vil have mod til at gøre dette. Når den ny, falske lære fylder Min Kirke, vil mange i den vide i deres hjerter hvor fuld af fejl den vil være. De vil blive alarmeret, men for frygtsomme for at rejse deres stemmer. Så underlegne vil de være talmæssigt, i forhold til dem hvis tro er så svag, at de vil prompte acceptere hvilen som helst kætteri der bliver præsenteret til Guds børn i Mit Navn.
Den mand Jeg vil rejse er en modig sjæl og mange vil blive lettet når han taler frem. Når han gør dette, vil mange flere rejse sig og tale ud, dermed frelsende mange sjæle. Når han bliver rejst har Jeg andre planer for at bringe sammen alle de tro som ikke accepterer Mig, Jesus Kristus, for at være Guds Søn. Alle disse Guddommelige Planer er blevet forudsagt og mil­lioner og atter millioner af folk overalt i verden vil derefter erkende Sandhe­den. De vil så svulme op og blive velsignet af Mig, så at de kan samle alle tro sammen, med det eneste formål at sikre, at Guds Sande Ord bliver forkyndt. Troen vil sprede sig, så at Mit Ord, som indeholdt i de Hellige Evangelier, vil blive forkyndt af mænd, kvinder og deres sønner og døtre i alle de fire ver­denshjørner. De vil profetere ved at åbenbare til verden disse Guddommelige Budskaber og Min Tilstedeværelse vil dække dem for at give den den styrke og mod de behøver.
Så magtfuld vil denne, Min generation være til at sprede Sandheden, at mange af dem der blev misledt og ført til en meget fejlagtig vej, vil vende tilbage til Mig. De vil spredes så hurtigt, at for en hver kætteri begået imod Mig, vil millioner af sjæle blive omvendte. Jeg vil drage hedningen til Mig først, for de er ikke blive givet Sandheden; så vil verden ikke være i tvivl mere hvor mægtigt Mit Indgreb vil være. Så vil Jeg drage alle andre religioner sammen og de vil få vist klart, at der kun er en vej til Min Fader og at det kun kan være gennem Mig. Og mens Jeg vil drage millioner af sjæle til Mig og Sandheden om Hvem Jeg Er, vil millioner af andre sjæle blive draget ind i en menneskelavet religion, designet og skabt det ondes ånd.
Den ondes store plan er så gennemtænkt som den er enkel og det er at bringe til fortabelse så mange sjæle som muligt, ved at ødelægge deres tro på Mig, Jesus Kristus. De vil gøre dette ved at fornægte Sandheden. Mens den ny re­ligion vil fortære sjæle gennem løgne, vil Jeg genvinde tre gange så me­get, ved at sikre at Guds børn ikke glemmer Sandheden.
Jeres Jesus.
 
Frelsens Moder: Den Sande Kirke vil blive en Rest
1160. den 28. juni 2014
Mit kære barn, det største bedrag som vil komme over menneskeheden, vil komme fra det indre af min Søns Kirke på Jorden og vil blive anstiftet af Hans fjender, som har infiltreret den med uærlige midler. Satan vil træde ind i min Søns Kirke og tegnene vil blive tydeligt set af dem som har Guds Ånd fast forankret i deres sjæle.
Min Søns hellige tjeneres tro vil blive knust, når mange vil blive tvunget til at forlade Ham gennem vanhellige handlinger. Mange stakkels uheldige tjenere vil blive spurgt om at sværge troskab til en ny ed og de vil være for bange til at løbe væk, selv om mange vil vide, dybt ind i deres hjerter, at dette er forkert.
Mange nye regler vil blive indført i min Søns Kirke på Jorden, når tusinder af nyankommne vil være svorne ind i Kirken og de vil ikke være autentiske, for de vil ikke have den Sande Kristi Ånd i deres hjerter. De vil træde ind i Kirken og vil være vidne til en ny en-verdens religion, som ikke vil ære min Søn. Ikke blot vil de ikke tjene Ham, deres forpligtelse vil være at tjene humanismen, som vil, inderst inde, benægte Eksistensen af Guds Overnaturlige Tilstand og alt hvad Han står for.
De gejstlige, som en gang indviede deres liv til Gud, vil blive draget ind i denne store bedrag og som konsekvens, vil de miste deres Sande Tro. De vil ikke forkynde vigtigheden af sjælenes frelse, som blev gjort mulig af min Søns død på Korset. Korset er centrum af Kristendommen. Der findes kun et Kors og det vil være gennem Korset, at de første synlige tegn af bedraget på Min Søns vil kunne ses. Nye slags kors vil blive introduceret, som vil affærdige Korsets Tegn og hvad det betyder i menneskets hjerte.
Ikke troende, som op til nu ikke havde interesse for Kristendommen, vil blive draget ind i den såkaldte nye en-verden kirke. Sammen med alle de andre religioner, som ikke udspringer fra Sandhed, vil de spotte og håne de Guds børn som vil forblive trofaste til Guds Ord.
Den Sande Kirke vil blive en Rest og denne Hær vil forenes overalt i verden og blive de sidste tiders helgener og de vil blive gjort stærke af Helligånden for at støtte Sandheden. De vil blive spyttet af, grinet af og anklaget til at være radikale, lige som min Søn var anklaget af kætteri, da Han vandrede på Jorden for at prædike Sandheden.
Det vil kræve forfærdeligt mod for at forblive trofaste til Guds Ord, for I vil blive anklaget til at gøre noget forkert. Guds fjender vil sige at jeres forbrydelse, er at sprede usandheder om denne vederstyggelighed. Alt det som kommer fra Gud vil blive erklæret til at være en løgn, mens sandheden, som de vil sige er repræsenteret i den nye en-verdens religion, vil være en løgn.
Men Helligånden vil dække dem som fortsætter at sprede det Hellige Evangelium og min Søn vil dække jer og beskytte jer. Menneskehedens overlevelsesfremtid og retten til det Evige Liv, lovet til alle mænd, kvinder og børn, vil hvile på jeres skuldre. Det vil være den Rest som holder Guds Lys tændt i en verden som vil være synket i mørket.
Mange af jer vil blive udfordret og løgne vil blive plantet i jeres hjerter af mørkets ånd, for at føre jer væk fra Sandheden. Desværre vil mange af jer finde det for svært at forblive trofaste til jeres overbevisninger og I vil blive fristet til at vende ryggen til min Søn.
For at sikre at I forbliver stærke, modige, rolige og i fred når I tager min Søns Kors op på jeres skuldre, må I bede denne Korstogsbøn. For mange af jer som finder det svært at acceptere at disse ting vil ske, der vil komme en dag hvor I beder denne Korstogsbøn tre gange om dagen, fordi presset på jer til at benægte min Søn, vil være overvældende.
Korstogsbøn (158) Beskyt mig fra en-verdens religion
Kære Jesus, beskyt mig fra ondskaben af den nye en-verdens religion, som ikke kommer fra Dig. Støt mig i min rejse til frihed på vej til Dit Hellige Kongedømme. Hold mig forenet med Dig, hver gang jeg er plaget og tvunget til at sluge løgne, som bliver spredt af Dine fjender for at ødelægge sjæle. Hjælp mig til at modstå forfølgelsen, at forblive trofast til det Sande Guds Ord imod falske doktriner og andre vanhelligelser, som Jeg skulle blive tvunget til at acceptere. Gennem min frie viljes Gave, tag mig i Dit Kongedømmes Domæne, for at gøre mig i stand til at stå op og bekende Sandheden, når den vil blive erklæret til at være en løgn. Lad mig aldrig vakle, være usikker og løbe væk i frygt, foran forfølgelsen. Hjælp mig at forblive trofast til Sandheden så længe jeg lever.
Amen
Gå, mine kære børn og accepter at disse ting vil ske, men I må vide, at hvis I forbliver loyale til min Søn, vil I hjælpe at frelse de sjæle som vil være synket i fejlagtighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Mode
 
Mine loyale hellige tjenere, der forbliver tro mod Mit Ord, vil rejse sig og vejlede jer
1330. Onsdag 4. Marts, 2015 kl. 22:12
Min højtelskede datter, Min Stemme er blevet fortrængt af mørkets ånd på et tidspunkt, hvor menneskeheden har mest brug for Mig.
Den åndelige kamp er en hård kamp og udkæmpes af Mit Kongerige mod den ondes kræfter. Alligevel er mange mennesker uvidende om dette faktum, idet den onde ånd udsender en ny falsk doktrin, som på overflade vil ses til at være populær, beundringsværdig, velkommen og bifaldet af dem der bekender at de taler Mit Ord, men som ikke er af Mig.
Den onde er forsigtig, snu og lusket, således at når hans agenter præsenterer en ny tilgang til Min Lære, kan I være sikre på, at den vil blive forklædt på en beundringsværdig måde, der vil blive set til at være oprigtigt. Mine fjenders magt kvæler Troen på Mit Folk, og de kan ikke se, hvad de bliver præsenteret for.
Forvirring kommer ikke fra Mig. Mit Ord er klart, Min Lære uendelig. Menneskeheden har omfavnet humanisme og ateisme som en erstatning for Mig. Jeg er blevet kasseret og Mit Ord tolereres kun delvis, mens de øvrige dele er forvrænget for at tilpasse syndernes behov, som ønsker at retfærdiggøre deres syndighed. De kan tolerere kætteri indbyrdes, men Jeg er Alseende, og Jeg vil dømme de Kristne ved den måde de afviser Mit Ord på og ved de handlinger de udfører, som er imod Mig.
Kristne bliver hurtigt udstødt i verden, og de vil lide under stor trængsel på grund af det had der findes i verden imod Mig. Jeg er foragtet af dem, der engang kendte Mig, men som nu afviser Mig. Jeg er næppe tolereret af dem, der ved Hvem Jeg Er, som afviser dele af Min Lære, fordi Sandheden gør dem utilpas. Jeg blev undgået af mange i Min Tid på jorden og især af de stolte sjæle, der førte Min Flok i templerne. De prædikede Guds Ord, men kunne ikke lide at høre Sandheden fra Mine Læber, den Sande Messias.
I dag er der illoyale tjenere af Mig, som undlader at holde sig til Sandheden. Mange af dem accepterer ikke længere Mit Hellige Ord, der ligesom vandet af en kildevæld forbliver krystalklart. De har forplumret vandet der strømmer frem fra Helligånden og uskyldige sjæle vil drikke det. Sandheden vil blive forvrænget, og mange vil blive tvunget til at sluge mørkets lære, som vil skinne stærk, ligesom en blændende stjerne. Denne nye falske doktrin vil ikke have noget med Mig at gøre og kun dem, der tror på det Hellige Evangelium, og som nægter at afvige fra det, vil finde Evigt Liv.
Jeg kom for at bringe jer Sandheden der kan frelse jer, og I korsfæstede Mig for det. Men gennem Min død på Korset, besejrede Jeg døden. Alt det Jeg gjorde var for jer, og alt det der kommer fra Min Sejr over døden er jeres. Kroppens liv bliver jeres når I tror på Mig og jeres sjæl vil leve evigt. Afvis Mig før Mit Andet Komme, og I vil ikke være klar til at modtage Mig. Skulle I omfavne løgne, selvom I allerede kender Sandheden af ​​Mit Ord, vil I falde i fortvivlelse. Og nu skal Jeg korsfæstes igen og denne gang vil der være lidt sorg for Mit Legeme - Min Kirke - for I vil have forladt Mig når Jeg kommer på den Store Dag. Jeg vil være glemt, men bedrageren vil blive forgudet, tilbedt og hilst som en konge, mens Jeg vil ligge i rendestenen og blive trampet på.
Kun ved Helligåndens magt vil Mine sande tilhængere kunne modstå denne kamp om sjæle og Jeg giver jer hver Nådegave til at åbne jeres øjne for Sandheden og for at forhindre jer i at blive ædt af bedraget.
Mine loyale hellige tjenere, der forbliver tro mod Mit Ord, vil rejse sig og vejlede jer på sandhedens vej. Disse tapre hellige tjenere af Mig vil modtage ekstraordinære Nådegaver for at gøre de Kristne i stand til at se forskellen mellem rigtigt og forkert klart. Fat mod, alle jer, og vid, at disse Nådegaver bliver nu skænket til disse tjenere af Mig, for uden deres lederskab, ville I finde det vanskeligt at forkynde Sandheden.
Jeg elsker jer alle. Jeg vil aldrig svigte jer. Jeg drager jer til Mig og opfordrer jer til at fremsige Mine Korstogsbønner for at modtage de velsignelser, der er nødvendige for denne rejse der står foran jer. Helligånden hviler på jer, og I vil blive fyldt med alle mulige Gaver til at opretholde jeres hengivenhed til Mig.
Kald på Mig altid for at hjælpe jer, for at give jer mod, styrke og evnen til at behandle jeres fjender med den kærlighed og medfølelse der er nødvendig hvis I skal blive Mine sande disciple. At elske Mine fjender betyder dog ikke, at I skal acceptere kætterier. Jeg beder også, at I afviser at deltage i enhver form for had i Mit Hellige Navn.
Forkynd Mit Ord. Der er intet behøv til at forsvare det.  
Jeres elskede Jesus Kristus