UDDRAG FRA VEJLEDNINGEN OM DE BØNNER VI BLIVER OPFORDRET TIL AT BEDE PÅ BEDEMØDERNE OG HVER DAG
Bønnen vil og kan frelse menneskeheden
7. marts 2013
Min kære elskede datter, det er vigtigt at Mine disciple på jorden forstår hvordan bønnen vil og kan frelse menneskeheden. Bønnens magt og især den Hellige Rosenkrans, som gør dyret impotent, kan ikke blive undervurderet. For at frelse flere sjæle skal I også bede Barmhjertighedens Rosenkrans. Vælg de Korstogsbønner Jeg giver jer og bed dem således, at I kan fokusere på forskellige anmodninger i løbet af hvert bedemøde. Hvis, f. eks. I beder Korstogsbønnen for Immunitetens Nådegave, gør det på en måde, at bedegruppen kan, den dag, koncentrere sig om et udvalg af Korstogbønner som påkalder Guds beskyttelse for sjæle. Så, en anden dag kan I fokusere på et udvalg af bønner som er givet til jer for beskyttelse af præster og gejstlige. Disse Korstogsbedegrupper, når de bliver dannet over hele verden, vil blive den nødvendige rustning til at besejre fjenden på flere måder end I kan tro det er muligt. Jeg vil fortsætte at give jer Gaven af nye bønner som bringer med sig særlige mirakler. Uden denne indgriben kunne Jeg ikke frelse de sjæle Jeg så meget ønsker. Gå og læg en plan for jeres Korstogsbønners Møder på grundlag af den form de er givet til jer, men bryd dem op i dele, så at I kan fokusere på forskellige intentioner. Der er ikke behov for at bede alle bønnerne sammen, selv om Jeg tilskynder jer at bede så mange som muligt af dem i løbet af en uge. I giver Mig så megen lindring, Mine dyrebare disciple. Jeg giver jer Min velsignelse af styrke og mod, mens I fortsætter jeres søgen efter at frelse sjæle. Jeg elsker jer.
Jeres Jesus
.........................................
Jesu siger i Budskabet af 24. september 2013: For hver dag som I bruger med de andres behøv, må I lægge mindst ti minutter til side for at bøde for jeres synder. Dette er meget vigtigt fordi Jeg elsker jer og byder jer velkommen. For at kommunikere med Mig på en passende måde, må I altid kommer foran Mig først som en ydmyg tjener. Når I knæler foran Mig eller bare kommunikerer med Mig i jeres hjerter, begynd altid med at sige: "Jesus tilgiv mig fordi jeg har syndet" Efter dette vil I mærke Min Tilstedeværelse og Jeg vil leve ind i jeres sjæl.
........................................
24. juli 2011 siger Jesus: Gå frem nu, Mine kære børn, med kærlighed og glæde i jeres hjerter, for Mit Ord må bydes velkommen. Til sidst må I vide, at Jeg vandrer med jer, så at Jeg kan styrke de bånd af kærlighed for alle Mine disciple, som Jeg vælger at blive knyttet til Mit Hellige Hjerte. Mit dyrebare blod, udgydt så velvilligt for enhver af jer, så at I kunne blive frelst, dækker jer hver eneste dag. I er Min elskede hær og sammen vil vi rejse frem for at bringe alle jeres brødre og søstre tilbage til deres rigtige og herlige hjem igen. Jeg elsker og har kær hver eneste ef jer, børn. Glem det aldrig. Nå I beder til Mig hver dag sig denne bøn: "Oh Min dyrebare Jesus, omfavn mig i Dine Arme og tillad mig at hvile mit hoved på Din skulder, så at Du kan rejse mig op til Dit herlige Kongedømme når tiden er inde. Lad Dit dyrebare blod flyde over mit hjerte, så at vi kan blive forenet som et.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
..............................................
14. februar 2012 siger Gudfader: Bøn til Mig, jeres Fader, må blive inkluderet i jeres daglige bønner med denne særlige Korstogsbøn (30), Bøn for at afværge krig, sult og religiøs forfølgelse O min Evige Fader, Gud, Universets Skaber, i Din Dyrebare Søns Navn, beder jeg Dig: få os til at elske Dig mere. Hjælp os til at være frygtløse og stærke i modgangen. Tag imod vore ofrer, smerter og prøvelser, som en gave foran Din Trone, for at frelse alle Dine børn på jorden. Blødgør hjerterne af urene sjæle. Åbn deres øjne til sandheden af Din Kærlighed, så de kan være med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du kærligt har skabt for os, efter Din Guddommelige Vilje.
Amen
.............................................
16. maj 2012 siger Gudfader: Min Gave af Den levende Guds Segl vil gøre jer usynlige for jeres fjender. Bed den hver dag fra nu af. Hold det foran jer i jeres hjem og få det velsignet af en præst. Korstogsbøn (33) for at erkende Mit Segl og modtage det med kærlighed og taknemlighed O min Gud, min elskede Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemlighed Dit Guddommelige Beskyttelses Segl. Din Guddom omgiver mit legeme og min sjæl I al evighed. I ydmyg taknemlighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed til Dig, min elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig og mine kære med dette særlige Segl og jeg lover at jeg for altid og evig vil leve mit liv I Din tjeneste. Jeg elsker Dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider, kære Fader. Jeg frembærer for Dig, Din højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til soning for verdens synder og for alle Dine børns frelse.
Amen
..........................................
27. september 2012 siger Jesus: Min kære elskede datter, Missionen om at frelse de to milliarder sjæle som vil afvise Min Barmhjertighedshånd må være en del af de daglige bønner for alle dem som kalder sig Guds Korstogsriddere
Korstogsbøn (79) For to milliarder fortabte sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig at skænke Barmhjertighed til de fortabte sjæle. Tilgiv dem deres afvisning af Dig og brug mine bønner og lidelse, så at Du kan, gennem Din Barmhjertighed, sende over dem de Nådegaver de har brug for, for at helliggøre deres sjæle. Jeg beder Dig om mildhedens gave for deres sjæle. Jeg beder Dig at åbne deres hjerter, så at de vil komme til Dig og bede Dig at fylde dem med Helligånden, så at de kan acceptere Din Kærligheds Sandhed og leve med Dig og hele Guds familie for altid.
Amen
............................................
21. marts 2013 siger Jesus: Splittelsens tid er nær og I må forberede jer. Jeg ønsker at give jer en særlig nådegave for at hjælpe jer at udholde den forfølgelse og det pres I vil blive udsat for, for at opmuntre jer til at trække jer fra Mine Budskaber. Der vil være brug for en stor tro og nerver af stål for at fokusere på Mit Hellige Ord og derfor må I bede denne Korstogsbøn hver dag fra nu af:
Korstogsbøn (102) For at støtte troen og troværdigheden af Guds budskaber til verden
Kæreste Jesus, når jeg er ned, rejs mig op. Når jeg tvivler oplys mig. Når jeg er bedrøvet vis mig Din Kærlighed. Når jeg kritiserer, hjælp mig at være tavs. Når jeg dømmer en anden offentligt, besegl mine læber. Når jeg udtaler blasfemier i Dit Navn, forløs mig og før mig tilbage til Din beskyttelse. Når jeg mangler mod, giv mig det sværd jeg har brug for, for at kæmpe og frelse de sjæle Du ønsker. Når jeg modsætter mig Din Kærlighed, hjælp mig at overgive mig og forlade mig fuldstændig på Din kærlige Omsorg. Når jeg mister min vej, hjælp mig at finde Sandhedens Sti. Når jeg anfægter Dit Ord, giv mig det svar jeg søger. Hjælp mig at være tålmodig, kærlig og venlig, selv med dem der forbander Dig. Hjælp mig at tilgive dem der fornærmer mig og giv mig den nådegave jeg har brug for, for at følge Dig til jordens ende.
Amen
..........................................
11. april 2013 siger Jesus: Gør dette hver eneste dag. I slutningen af hver måned vil I være fulde af glæde fordi I vil vide hvor mange sjæle der er blevet givet denne Store Barmhjertighed. Denne er blot en anden Gave Jeg velsigner jer med og de nådegaver I vil modtage, når I beder denne Korstogsbøn, vil være i overflod. Korstogsbøn (104) Udfri denne sjæl fra slaveri Kæreste Jesus, jeg præsenterer til Dig min brors og min søsters sjæl, som har overgivet deres sjæl til Satan. Tag denne sjæl og forløs den i Dine Øjne. Udfri denne sjæl fra dyrets slaveri og bring den til den evige frelse.
Amen
...........................................
26. juni 2013 siger vor Frelsens Moder: Her er en Korstogsbøn for jeres børn. Når I beder den hver dag, vil den bringe jeres børn tættere til Jesu Barmhjertige Hjerte: Korstogsbøn (111) Indvielse af dine børn til Jesus Kristus O kære Frelsens Moder, jeg indvier mine børn (nævn dem her) til Din Søn, så at Han kan bringe dem fred i sjælen og kærlighed i hjertet. Bed om at mine børn vil blive modtaget i Din Søns Barmhjertige Arme og hold dem væk fra skade. Hjælp dem at forblive sandfærdige om Guds Hellige Ord, især når de bliver fristet om at vende bort fra Ham.
Amen
............................................
23 november 2013 siger Jesus: Kærligheden blomster fordi den er en Gave fra Gud og har magt til at ødelægge det onde. Kærligheden er ikke selvisk. Kærligheden er gavmild, tilgivende og ikke plettet af stolthedens synd. I må bede til Gud hver dag for Kærlighedens Gave og når I har fået det givet, brug det som jeres rustning imod had. Korstogsbøn (129) For Kærlighedens Gave O Gud, fyld mig med Din Kærlighed. Hjælp mig at dele Kærlighedens Gave til alle der behøver Din Barmhjertighed. Hjælp mig at elske Dig mere. Hjælp mig at elske alle dem der har brug for Din Kærlighed. Hjælp mig at elske Dine fjender. Tillad, at den kærlighed Du velsigner mig med, vil opsluge hjerterne af alle som jeg kommer i kontakt med. Med den kærlighed Du indgyder i min sjæl, hjælp mig at erobre alt ondt, omvende sjæle og besejre djævlen og hans onde agenter, som prøver at ødelægge Dit Hellige Ords Sandhed.
Amen
.........................................
8. juni 2014 siger vor Frelsens Moder: Mine kære børn, I må ofre jeres Bønner til min Søn hver dag, for at beskytte denne Mission imod Satans had. Når I gør dette, vil der gives jer Velsignelser. Til dem af jer der har mulighed, ofr Messer så tit som muligt for Guds profet Maria Guddommelige Barmhjertighed og for alle Guds tjenere, så at gennem Guds Barmhjertighed, alle sjælene vil blive forenet med Ham i Hans Kongedømme i al evighed.
Korstogsbøn (155) For Beskyttelse af Frelsens Mission
Oh kære Frelsens Moder, hør vores kald om beskyttelse af Frelsens Mission og om beskyttelse af Guds børn. Vi beder for dem der trodser Guds Vilje i dette store øjeblik af historien. Vi beder at du vil beskytte alle der svarer på dit kald og Guds Ord, for at frelse alle fra Guds fjender. Hjælp at frigive de sjæle som er faldet som bytte af den onde og åbn deres øjne til Sandheden. Oh Frelsens Moder, hjælp os, stakkels syndere, at blive værdige til at modtage udholdenhedens Gave i vores lidelsens tid, i din elskede Søns Navn, Jesus Kristus. Beskyt denne Mission fra skade. Beskyt dine børn fra forfølgelsen. Dæk alle os med din Hellige Kappe og hjælp os med den Gave at vi må bevare vores tro hver gang vi bliver udfordret for at tale Sandt, således at vi må tilkendegive Guds Hellige Ord for resten af vore dage, nu og altid.
Amen
............................................
6. marts 2014 siger Jesus: I må forblive årvågne hvert minut af dagen, for I ved aldrig når den onde er på arbejde. Han er meget snu og meget forsigtigt. Mange ved ikke hvordan Satan arbejder, men en ting er sikker, han vil ikke bringe jer andet end elendighed og sorg. I må derfor bede hver dag denne bøn til Skt. Mikael. Hellige Ærkeengel Mikael, forsvar os i striden, vær du vort værn imod djævlens ondskab og list. Gud kue ham, derom beder vi ydmygt. Og du, de Himmelske Hærskarers Fyrste, nedstyrt ved Guds Kraft til helvedet, Satan og alle de onde ånder som færdes i verden til sjælenes fordærv.
Amen
............................................
19. august 2012 siger Jesus: Jeg vil, at I alle begynder en ny Litani af Bønner for beskyttelse mod den falske Profet og at I beder den hver dag fra nu af. 24. august 2012 siger Jesus: Min kære elskede datter, Jeg vil at du spørger Mine disciple om at begynde at bede hver dag Mine 'Jesus til Menneskehedens' Litanier, fra nu af.
 
Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen. Jesus, beskyt os fra Antikrist. Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig. Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod. Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne. Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter. Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke. Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed. Jesus, giv os styrke. Jesus, giv os håb. Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden. Jesus, beskyt os fra dyret. Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet) O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser Jeg tilbeder Dig Jeg lovpriser Dig Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne) Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider Du, himmelske Far Alle tings skaber Universets skaber Menneskehedens skaber Du er alle tings ophav Du er kærlighedens ophav Du er selveste kærligheden Jeg elsker Dig Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd. Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben. Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Litani n. 3: Forsvar Guds Ord
Kære Jesus, beskyt os mod de løgne som krænker Gud. Beskyt os fra Satan og hans hær. Hjælp os at elske Dig mere. Støt os i vores kamp. Forsvar vores tro. Før os til Dit sikkerheds tilflugtssted. Hjælp os at rejse os og forsvare Din Hellige Vilje. Styrk vores beslutning om at være Dine sande disciple. Giv os mod. Giv os tillid. Før os ad Sandhedens sti. Forsvar os mod fjenden. Send over os Dine Beskyttelsesgaver. Hjælp os at undgå fristelse. Før os tættere til Dit Hellige Hjerte. Hjælp os at forblive loyale overfor Dig hele tiden.
Amen
 
Litani n. 4: For at formilde Gudfaderens straf
O Gud den Højeste, vi bønfalder Dig om Barmhjertighed for Dine børns synder. Vi takker Dig for jordens Gave. Vi takker Dig for det menneskelige livs Gave. Vi skatter livets Gave. Vi modtager livets Gave. Vi takker Dig for Gaven af Din Søn, Jesus Kristus. Vi takker Dig for Forløsningens Gave. Vi lovpriser Din Guddom. Vi overgiver os fuldstændig foran Dig, så at Din Vilje kan fuldbyrdes på jorden som den sker i Himmelen. Vi takker Dig for Gaven af Bevidsthedens Oplysning. Vi takker Dig for det evige livs løfte. Vi modtager med taknemlighed det Nye Paradis. Vi bønfalder Dig om at frelse alle sjæle, selv dem der krænker Dig og som er fortabte for Dig. Vi takker Dig for den Kærlighed Du viser til Dine børn. Vi takker Dig for profetiens Gave. Vi takker dig for bønnens Gave. Vi beder Dig at om skænke os fred og frelse.
Amen
 
Litani n. 5: For frelsen af dem i dødssynd
Jesus, frels alle syndere fra Helvedes ild. Tilgiv de sorte sjæle. Hjælp dem at se Dig. Løft dem ud af mørket. Åbn deres øjne. Åbn deres hjerter. Vis dem Sandheden. Frels dem. Hjælp dem at lytte. Fri dem fra stolthed, kødets lyst, misundelse. Beskyt dem mod det onde. Hør deres bøn om hjælp. Tag deres hænder. Træk dem til Dig. Frels dem fra Satans bedrag. Amen Litani n. 6: For Nådegaverne i trængselstid O kæreste Jesus, min elskede Frelser, Fyld mig med Din Kærlighed Fyld mig med Din Styrke Fyld mig med Din Visdom Fyld mig med Din Udholdenhed Fyld mig med Din Ydmyghed Fyld mig med Dit Mod Fyld mig med Din Lidelse
Amen
................................................
10. maj 2011 siger Jesus. Hør nu Min bøn, som Jeg giver jer nu for den opmuntring I har brug for: "Fyld mig, oh Herre, med Helligåndens gave, for at bringe Dit Helligste Ord til de syndere som jeg må hjælpe til at frelse i Dit Navn, Hjælp mig at dække dem, gennem mine bønner, med Dit dyrebare blod, så at de kan blive draget ind i Dit Hellige Hjerte. Giv mig Helligåndens gave, så at disse stakkels sjæle kan nyde Dit Nye Paradis." Bed denne bøn hver dag, efter at I har bedt Barmhjertighedens Rosenkrans og I vil, gennem jeres troskab til Mig, hjælpe Mig at frelse Mine børn. ...........................................
5. februar 2012 siger vor Frelsens Moder: Korstogsbøn (26) Bed Rosenkrans for et hjælpe at frelse verden "Glem aldrig hvor vigtigt min Helligste Rosenkrans er, fordi når I beder den hver dag, kan I hjælpe med at frelse jeres land. Satans magt bliver svækket når I beder min Rosenkrans. Han flygter med stor smerte og bliver magtesløs. Det er vigtigt, uanset hvilken Kristen tro I hører til, at bede den mindst en gang om dagen."
............................................
24. august 2014 siger Vor Frelsens Moder: Jeg opfordrer jer til at bede denne Korstogsbøn, Bøn for Fred, hver eneste dag for jeres nationer.
 
 Korstogsbøn (164) Bøn for Fred til Nationerne
Oh Jesus, bring mig fred. Bring fred til min nation og alle de lande, som er ødelagte pga. krig og splittelse. Så fredens sæd mellem de hårde hjerter, som forårsager lidelse til andre i retfærdighedens navn. Giv alle Guds børn Nådegaven at modtage Din Fred, så at kærlighed og harmoni kan blomstre, og at kærlighed til Gud vil sejre over det onde, således at sjælene kan blive frelst fra de forkerte tings korruption, grusomhed og ond ambition. Lad fred regere over alle dem, som indvier deres liv til Sandheden af Dit Hellige Ord og til dem, som slet ikke kender Dig.
Amen
 

Alle Litanier og Korstogsbønner

 
 
Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen.
Jesus, beskyt os fra Antikrist.
Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig.
Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod.
Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne.
Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter.
Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke.
Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed.
Jesus, giv os styrke.
Jesus, giv os håb.
Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden.
Jesus, beskyt os fra dyret.
Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet)
O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser.
Jeg tilbeder Dig, Jeg lovpriser Dig, Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver.
Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne). Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider.
Du, himmelske Far, Alle tings skaber, Universets skaber, Menneskehedens skaber, Du er alle tings ophav, Du er kærlighedens ophav, Du er selveste kærligheden.
Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder.
Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd.
Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben.
Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Litani n. 3: Forsvar Guds Ord
Kære Jesus, beskyt os mod de løgne som krænker Gud. Beskyt os fra Satan og hans hær. Hjælp os at elske Dig mere.
Støt os i vores kamp. Forsvar vores tro. Før os til Dit sikkerheds tilflugtssted. Hjælp os at rejse os og forsvare Din Hellige Vilje.
Styrk vores beslutning om at være Dine sande disciple. Giv os mod. Giv os tillid.
Før os ad Sandhedens sti.
Forsvar os mod fjenden. Send over os Dine Beskyttelsesgaver. Hjælp os at undgå fristelse. Før os tættere til Dit Hellige Hjerte. Hjælp os at forblive loyale overfor Dig hele tiden.
Amen
 
Litani n. 4: For at formilde Gudfaderens straf
O Gud den Højeste, vi bønfalder Dig om Barmhjertighed for Dine børns synder.
Vi takker Dig for jordens Gave.
Vi takker Dig for det menneskelige livs Gave. Vi skatter livets Gave. Vi modtager livets Gave.
Vi takker Dig for Gaven af Din Søn, Jesus Kristus. Vi takker Dig for Forløsningens Gave.
Vi lovpriser Din Guddom.
Vi overgiver os fuldstændig foran Dig, så at Din Vilje kan fuldbyrdes på jorden som den sker i Himmelen.
Vi takker Dig for Gaven af Bevidsthedens Oplysning.
Vi takker Dig for det evige livs løfte. Vi modtager med taknemlighed det Ny Paradis. Vi bønfalder Dig om at frelse alle sjæle, selv dem der krænker Dig og som er fortabte for Dig.
Vi takker Dig for den Kærlighed Du viser til Dine børn.
Vi takker Dig for profetiens Gave.
Vi takker dig for bønnens Gave.
Vi beder Dig at om skænke os fred og frelse.
Amen
 
Litani n. 5: For frelsen af dem i dødssynd
Jesus, frels alle syndere fra Helvedes ild. Tilgiv de sorte sjæle. Hjælp dem at se Dig. Løft dem ud af mørket. Åbn deres øjne. Åbn deres hjerter. Vis dem Sandheden. Frels dem. Hjælp dem at lytte. Fri dem fra stolthed, kødets lyst, misundelse. Beskyt dem mod det onde. Hør deres bøn om hjælp. Tag deres hænder. Træk dem til Dig. Frels dem fra Satans bedrag.
Amen
 
Litani n. 6: For Nådegaverne i trængselstid
O kæreste Jesus, min elskede Frelser, Fyld mig med Din Kærlighed Fyld mig med Din Styrke Fyld mig med Din Visdom Fyld mig med Din Udholdenhed Fyld mig med Din Ydmyghed Fyld mig med Dit Mod Fyld mig med Din Lidelse
Amen
 
Korstogsbøn (1) Min gave til Jesus for at frelse sjæle
Min kæreste Jesus, Du som elsker os så meget, tillad mig, i min ydmyghed, at hjælpe Dig at frelse sjæle.
Hav barmhjertighed for alle syndere, uanset hvor alvorlig de krænker Dig. Tillad mig, gennem bøn og smerte at hjælpe disse sjæle, som ikke måtte overleve Advarslen, at søge en plads ved siden af Dig i Dit Rige.
Hør min bøn, søde Jesus, for at hjælpe Dig at erobre disse sjæle du længes efter.
O Jesu Hellige Hjerte, jeg lover min troskab til Din Helligste Vilje, til hver en tid.
Amen
 
Korstogsbøn (2) Bøn for verdens ledere
Min Evige Fader, i Din Elskede Søns Navn, Jesus Kristus, beder jeg Dig at beskytte Dine børn fra forfølgelsen, som er planlagt af de globale kræfter imod uskyldige nationer.
Jeg beder om syndstilgivelse for disse sjæle, som er årsag til disse trængsler, så at de må vende tilbage til Dig med ydmygt og angerfuldt hjerte.
Jeg beder Dig at give Dine torturerede børn styrken til at modstå denne lidelse, for at sone verdens synder, gennem Kristus Vor Herre.
Amen
 
Korstogsbøn (3) For at befri verden fra frygt
O min Herre Jesus Kristus, jeg bønfalder Dig om at befri verden fra frygt, som fjerner sjælene fra Dit kærlige Hjerte. Jeg beder at sjælene, som vil erfare frygt under Advarslen, vil standse op og tillade Din Barmhjertighed at oversvømme deres sjæle, så at de vil blive fri til at elske Dig som de skal.
Amen
 
Korstogsbøn (4) For at forene alle familier
Foren alle familier Jesus, under Advarslen, så at de kan modtage den evige frelse. Jeg beder at alle familier må holde sammen, i forening med Dig, Jesus, så at de kan arve Dit Nye Paradis på jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (5) Lovprisning til Gud den Højeste
O Evige Fader, vi frembringer vore bønner til Dig, i glædelig taksigelse for Din kostbare Barmhjertigheds Gave til hele menneskeheden.
I fryd bringer vi Dig, den Herligste Konge, vores lovprisning og tilbedelse for Din kærlighed og ømme Barmhjertighed.
Du, Gud den Højeste, er vor Konge og vi bøjer os ned til dine Fødder i ydmyg tjeneste, for denne Gave Du bringer til os. Vi bønfalder Dig Gud, hav Barmhjertighed med alle Dine Børn.
Amen
 
Korstogsbøn (6) Bøn for at stoppe Antikrist
O Jesus, jeg beder at Gud, i sin Barmhjertighed, vil forhindre Antikrist og sin gemene hær at forårsage terror og påtvinge lidelse til Dine børn. Vi beder at han vil blive stoppet og at straffens hånd vil blive undgået, gennem den omvendelse som vil blive opnået under Advarslen.
Amen
 
Korstogsbøn (7) Bøn for dem der afviser Barmhjertighed
Jesus, jeg tilskynder Dig at tilgive de syndere der er så sorte i deres sjæl, at de vil afvise Din Barmhjertigheds Lys.
Tilgiv dem Jesus, bønfalder jeg Dig, for at frelse dem fra de synder, de har det så svært at tage bort fra dem selv. Oversvøm deres hjerter med Din Barmhjertigheds Stråler og giv dem muligheden at vende tilbage til din fold.
Amen
 
Korstogsbøn (8) Skriftemålet
Kæreste Jesus, jeg beder Dig at tilgive alle mine synder og al det onde og krænkelser jeg har forårsaget andre.
Jeg beder ydmygt for gaven at undgå at såre Dig igen og for at ofre Dig soning efter Din Vilje. Jeg beder om tilgivelse for enhver fremtidig krænkelse, som jeg måtte deltage i og som vil forårsage Dig lidelse og smerte.
Tag mig med Dig i den ny Tid af Fred, så at jeg kan blive en del af Din Familie i evighed. Jeg elsker Dig Jesus.
Jeg trænger til Dig . Jeg ærer Dig og alt det Du repræsenterer. Hjælp mig Jesus, så at jeg kan blive værdig til at komme ind i Dit Rige.
Amen
 
Korstogsbøn (9) Frembringelse af lidelsen som gave
O Jesu Helligste Hjerte, lær mig at acceptere fornærmelser i Dit Navn, når jeg forkynder Dit Ord med ydmyg taknemlighed.
Lær mig at forstå hvordan ydmygelse, lidelse og smerte bringer mig tættere til Dit Hellige Hjerte.
Tillad mig at acceptere disse prøvelser med kærlighed og gavmildhed i ånden, så at jeg kan præsentere dem som en så kostbar gave til Dig, med henblik på at frelse sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (10) For at bære Din Kærligheds Flamme
Hjælp os, kære Jesus, at rejse os frygtløst i Dit Navn for at bære Din Kærligheds Flamme til alle nationer. Giv os, Dine børn, styrken til at stå imod det overgreb vi vil blive konfronteret med blandt alle dem der ikke virkelig tror på Din Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (11) Stop hadet mod seerne
O Jesu Hellige Hjerte, jeg beder Dig at stoppe det had og jalousi der findes blandt dine disciple mod Dine sande seere i disse tider. Jeg beder at Du vil høre min bøn om at give dine seere den styrke de har brug for, for at forkynde Dit Helligste Ord til en mistroisk verden.
Amen
 
Korstogsbøn (12) Bøn for at undgå stolthedens synd
O min Jesus, hjælp mig at undgå stolthedens synd når jeg taler i Dit Navn. Tilgiv mig hvis jeg har nedsat nogen i Dit Navn. Hjælp mig at lytte, Jesus, når Din Stemme er udtalt og fyld mig med Din Helligånd, så at jeg kan skelne Dit Ords Sandhed, når Du kalder på menneskeheden.
Amen
 
Korstogsbøn (13) Bøn for at påkalde immuniteten
O Himmelske Fader, gennem Din Elskede Søn Jesus Kristus, hvis Lidelse på Korset frelste os fra synd, beder jeg Dig at frelse alle dem der stadig afviser hans Barmhjertigheds Hånd.
Oversvøm deres sjæle, kære Fader, med Din Kærligheds pant. Jeg bønfalder Dig, Himmelske Fader, hør min bøn og frels disse sjæle fra den evige fortabelse.
Gennem Din Barmhjertighed, tillad dem at være de første der går ind i den Ny Tid af Fred på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (14) Bøn til Gudfader til beskyttelse mod Atomkrig
O Almægtige Fader, Gud den Højeste, jeg beder Dig om Barmhjertighed for alle syndere.
Åbn deres hjerter, så at de kan acceptere frelsen og modtage nådegaver i overflod. Hør min bøn for min egen familie og gør, at enhver af dem vil finde nåde i Dit Elskelige Hjerte.
O Guddommelige Himmelske Fader, beskyt alle Dine børn på jorden mod atomkrig, eller andre handlinger som er planlagt for at ødelægge Dine børn.
Hold os væk fra alt ondt og beskyt os. Oplys os, så at vi kan åbne vore øjne, høre og acceptere Sandheden af Din frelse, uden frygt i vore sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (15) Taksigelse for den Guddommelige Barmhjertigheds gave
O Himmelske Fader, vi ærer Dig med dyb påskønnelse af det Offer Du frembar, da Du sendte en Frelser til verden.
Vi ofrer Dig, med glæde og taknemlighed, vore bønner i ydmyg taksigelse for den Gave Du nu giver til Dine børn, den Guddommelige Barmhjertigheds Gave.
O Gud den Højeste, gør os værdige til at acceptere denne Store Barmhjertighed med taksigelse.
Amen
 
Korstogsbøn (16) For at acceptere Nådegaver under Advarslen
O min Jesus, hold mig stærk under denne prøvelse af Din Store Barmhjertighed.
Giv mig de nådegaver jeg har brug for, for at blive lille i Dine Øjne.
Åbn mine øjne til Sandheden af Dit Evige Frelses løfte. 
Tilgiv mig mine synder og vis mig Din Kærlighed og Venskabs Hånd. Omfavn mig i den Hellige Families arme, så at vi alle kan blive en eneste ting igen. Jeg elsker Dig Jesus og lover Dig fra denne dag og videre, at forkynde Dit Hellige Ord uden frygt i mit hjerte og med renhed i min sjæl, for al evighed.
Amen
 
Korstogbøn (17) Bøn til vor Frelsens Moder for de formørkede sjæle
Oh Marias Pletfrie Hjerte, Frelsens Moder og Formidler af al Nåde, du som vil deltage i hele menneskehedens frelse fra Satans ondskab, bed for os.
Frelsens Moder, bed for at alle sjæle kan frelses og accepterer den kærlighed og nåde, vist ved din Søn, vor Herre Jesus Kristus, der kommer igen for at frelse menneskeheden og for at give os en chance for Evig Frelse.
Amen.
 
Korstogbøn (18) Stop Antikrist og hans gruppe
Oh, kære Jesus, red verden fra Antikrist. Beskyt os mod Satans onde planer. Frels de sidste rester af din kirke fra alt ondt. Giv alle dine kirker den styrke og de nådegaver de har brug for, for at forsvare sig selv mod krig og forfølgelse planlagt af Satan og hans hær af terrorister.
Amen.
 
Korstogbøn (19) Bøn for unge mennesker
Frelsens Moder, jeg beder dig at bede om nåde for unge sjæle som er i frygteligt mørke, på en sådan måde så de kan genkende din Elskede Søn når Han kommer for at redde hele verden.
Lad ikke en eneste sjæl blive ladt tilbage. Lad ikke en eneste sjæl afvise Hans Store Barmhjertighed . Jeg beder, Moder, at alle bliver frelst og jeg beder dig om at beskytte alle disse sjæle med din Hellige Kåbe for at give dem den beskyttelse mod Forføreren som de har brug for.
Amen
 
Korstogbøn (20) Stop Antikrist fra at ødelægge verden
Oh, Gud Fader, i din dyrebare Søns navn, opfordrer jeg Dig til at forhindre Antikrist i at fange dine børns sjæle. Jeg beder Dig, Almægtige Far, at stoppe ham fra at udøve terror mod dine børn.
Jeg beder Dig om at stoppe ham fra at forurene din Skabelse og beder Dig om at have medlidenhed med de stakkels sjæle som er magtesløse over for ham. Hør min bøn, kære Far og red alle dine børn fra denne frygtelige ondskab.
Amen.
 
Korstogbøn (21) Taksigelse til Gudfader for menneskehedens frelse
Vi priser og takker dig, Oh, Hellige Gud, Almægtige skaber af menneskeheden, for den kærlighed og medfølelse du har for menneskeheden.
Vi takker dig for den Frelsesgave som du betænker dine stakkels børn med. Vi beder dig, O Herre, at redde dem der følger den Onde og at deres hjerter vil åbnes til sandheden omkring deres evige liv.
Amen.
 
Korstogbøn (22) Bøn for de katolske præster til at opretholde Kirkens Lære
Oh, min elskede Jesus, bevar min styrke og min kærligheds ild for Dig i live hvert øjeblik af min dag.
Tillad aldrig denne kærlighedsflamme for Dig at flimre eller dø. Tillad mig aldrig at svækkes i nærheden af fristelse.
Giv mig de nådegaver jeg har brug for, for at opfylde mit kald, min hengivenhed, min loyalitet og for at opretholde den Ortodokse Katolske Kirkes lære.
Jeg tilbyder Dig min troskab til alle tider. Jeg anerkender min forpligtelse til at kæmpe i din hær så at den Katolske Kirke kan opstå igen i sin fulde herlighed for at byde dig, kære Jesus, velkommen når du kommer igen.
Amen.
 
Korstogsbøn (23) For Pave Benedikts sikkerhed
O min Evige Fader, på Din elskede Søns Jesu Kristi vegne og den lidelse Han udholdt for at frelse verden fra synd, beder jeg Dig nu for beskyttelse af Din Hellige Vikar, Pave Benedikt, Leder af din Kirke på jorden, så at også Han kan hjælpe til at frelse Dine børn og alle dine hellige tjenere fra Satans svøbe og hans faldne engles magt, som færdes på jorden for at stjæle sjæle.
O Fader, beskyt Din Pave, så at Dine børn kan blive ført på den Sande Sti hen imod Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (24) Fuldstændig aflad for Syndsforladelse
I må bede denne bøn for syv dage i træk og I vil blive givet den Totale Syndsforladelse og Helligåndens Kraft.
O min Jesus, Du er jordens Lys. Du er Flammen der rører alle sjæle. Din Barmhjertighed og Kærlighed er bundløse.
Vi er ikke værdige til det Offer Du frembragte med Din Død på Korset, alligevel ved vi, at Din Kærlighed for os er større end den kærlighed vi har for Dig. Giv os, Herre, Ydmyghedens Gave, så at vi kan fortjene Dit Nye Rige.
Fyld os med Helligånden, så at vi kan marchere frem og lede Din hær, for at forkynde Sandheden af Dit Hellige Ord og forberede vore brødre og søstre til herligheden af Dit Andet Komme på jorden.
Vi ærer Dig, vi lovpriser Dig. Vi ofrer os selv, vores bekymringer, vores smerter, som en gave til Dig for at frelse sjæle. Vi elsker Dig Jesus, Hav Barmhjertighed med alle Dine børn, hvorhen de end befinder sig.
Amen
 
Korstogsbøn (25) For beskyttelse af seerne over hele verden
O Gud den Højeste, jeg beder Dig at beskytte alle Dine hellige budbringere i verden. Jeg beder at de må blive beskyttet fra andres had.
Jeg spørger, at Dit Helligste Ord bliver spredt hurtigt over hele jorden.
Beskyt dine budbringere fra sladder, misbrug, løgne og alle slags farer.
Beskyt deres familier og dæk dem med Helligånden til hver en tid, så at de Budskaber de giver til verden bliver hørt med angerfulde og ydmyge hjerter.
Amen
 
Korstogsbøn (26) Bed Rosenkrans for et hjælpe at frelse verden
I et budskab til Maria af den Guddommelige Barmhjertighed, søndag d.5.2.2012, tilskynder Vor Frue menneskerne at bede Rosenkransen for at hjælpe at frelse deres lande. "Glem aldrig hvor vigtigt min Helligste Rosenkrans er, fordi når du beder den hver dag, kan du hjælpe med at frelse dit land. Satans magt bliver svækket når du beder min Rosenkrans. Han flygter med stor smerte og bliver magtesløs.
Det er vigtigt, uanset hvilken Kristen tro du hører til, at bede den mindst en gang om dagen." Bønner Vor Frue anbefaler os: Fatimabønnen Trosbekendelse Salve Regina Bøn efter Rosenkransen:
O Gud, hvis eneste undfangede Søn, med Hans liv, død og opstandelse har købt os den evige livs præmie, giv os, beder vi Dig, at gennem fordybelsen i Mysterierne af Den Velsignede Jomfru Marias Helligste Rosenkrans, vi må efterligne deres indhold og opnå hvad de lover, ved den samme Kristus, vor Herre.
Amen
 
Korstogsbøn (27) Bøn for Fred i Verden
O min Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem der er ramt af forfærdelige krige. Jeg beder at freden bliver bragt til disse sønderknuste nationer, som er blinde for Sandheden af Din Eksistens.
Jeg beder Dig om at dække disse nationer med Din Helligånds Kraft, så at de vil stoppe deres jagt efter magt over uskyldige sjæle. Hav Barmhjertighed over alle Dine lande, som er magtesløse over de onde grusomheder som dækker hele verden.
Amen
 
Korstogsbøn (28) Jomfru Maria: Bøn for at forene alle Kristne Kirker
O Gud den Højeste, vi knæler foran Dig for at bede om at alle Dine børn må forenes i kampen for at bevare Dine Kristne Kirker på jorden.
Lad ikke vores forskelligheder splitte os i denne tid af stort frafald i verden. I vores kærlighed for Dig, bønfalder vi Dig, kære Fader, at skænke os nådegaver for at elske hinanden i Din elskede Søns Navn, Vor Frelser Jesus Kristus.
Vi tilbeder Dig. Vi elsker Dig. Vi forenes for at kæmpe for styrken til at bevare de Kristne Kirker på jorden under de prøvelser vi vil udsættes for i de kommende år.
Amen
 
Korstogsbøn (29) Beskyt Kristendommens praksis
O min Herre Jesus Kristus, jeg beder Dig at sende Din Helligånd ned over alle Dine børn. Jeg beder Dig at tilgive alle der er fulde af had i deres hjerter.
Jeg beder at ateisterne vil, under Din Store Barmhjertighed, åbne deres forhærdede hjerter og at Dine børn, der elsker Dig, kan ære Dig med værdighed, for at overkomme alle forfølgelser. Jeg beder Dig at fylde alle Dine børn med Helligåndens Nådegave, så at de kan modigt rejse sig og føre Din hær i den sidste kamp mod Satan, hans dæmoner og alle de sjæle som er slaver af hans falske løfter.
Amen
 
Korstogsbøn (30) Bøn for at afværge krig, sult og religiøs forfølgelse
O min Evige Fader, Gud, Universets Skaber, i Din Dyrebare Søns Navn, beder jeg Dig: få os til at elske Dig mere.
Hjælp os til at være frygtløse og stærke i modgangen. Tag imod vore ofrer, smerter og prøvelser, som en gave foran Din Trone, for at frelse alle Dine børn på jorden.
Blødgør hjerterne på urene sjæle.
Åbn deres øjne til sandheden af Din Kærlighed, så de kan være med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du kærligt har skabt for os, efter Din Guddommelige Vilje.
Amen
 
Korstogsbøn (31) Bøn for en Beskyttelseskæde
O min Jesus, lad min bøn påkalde Din Helligånd over de ledere der er styret af begær, grådighed, griskhed og stolthed, så de stopper forfølgelsen af Dine uskyldige børn. Jeg bønfalder Dig om ikke at lade fattigdom, sult og krige sluge Dine børn og beder at de europæiske ledere vil åbne deres hjerter til Sandheden af Din Kærlighed.
Amen
 
Korstogsbøn (32) For at stoppe legalisering af aborten i Irland
O Frelsens Moder, bed at dine børn i Irland vil forhindre, at abortens onde handling vil blive tildelt os.
Beskyt denne hellige nation fra at synke dybere i mørkets fortvivlelse, som dækker vort land.
Befri os fra den onde, som vil ihjelslå Dine ufødte børn. Bed at disse ledere vil have mod til at lytte til dem der elsker din Søn, så at de vil følge Vor Herre Jesu Kristi lære.
Amen
 
Korstogsbøn (33) for at erkende Mit Segl og modtage det med kærlighed og taknemlighed
Mit segl er mit løfte til frelse. Min magt vil forøges gennem jer med dette segl og intet skade vil ramme jer.
Dette er et under børn og kun de der bøjer sig foran Mig, deres Herre og Skaber af alle ting, som små børn med kærlighed i deres hjerte for Mig, kan blive velsignet med denne guddommelige gave.
Rejs jer nu og modtag Mit Segl, den Levende Guds Segl.
O min Gud, min elskede Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemlighed Din Guddommelige Beskyttelses Segl.
Din Guddom omgiver mit legeme og min sjæl I al evighed. I ydmyg taknemlighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed til Dig, min elskede Fader.
Jeg beder Dig om beskyttelse for mig selv og mine kære med dette særlige Segl og jeg lover, at jeg for altid og evigt vil leve mit liv I Din tjeneste.
Jeg elsker Dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider, kære Fader. Jeg frembærer for Dig, Din højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til soning for verdens synder og for alle Dine børns frelse.
Amen
 
Korstogsbøn (34) Min faste som gave til Jesus
O min Jesus, hjælp mig, på min beskedne måde, at efterligne Dit Offerliv, for at frelse menneskeheden.
Tillad mig at ofre Dig min faste som gave en gang om ugen, under hele Fastetiden, for at frelse hele menneskeheden, så at de kan gå ind gennem portene af det Nye Paradis på Jorden. Jeg ofrer Dig, kære Jesus, denne gave med kærlighed og glæde i mit hjerte.
For at vise Dig omfanget af min kærlighed, beder jeg Dig, gennem denne gave, for enhver sjæls Frelse, som måtte være faldet ud af nåden.
Amen
 
Korstogsbøn (35) Bøn for at sjæle kan komme i Paradis
O min Jesus, hjælp mig, så at jeg kan hjælpe Dig med at frelse resten af Dine børn på jorden.
Jeg beder at Du vil, gennem Din Barmhjertighed, frelse sjæle fra mørkets ånd. Modtag mine prøvelser, smerter og bekymringer i dette liv for at frelse sjæle fra Helvedes ild.
Fyld mig med Nådegaver, så at jeg kan ofre Dig disse smerter med glæde i hjertet, så at vi alle kan forenes som et i kærlighed for den Velsignede Treenighed og leve med Dig som en hellig familie i Paradis.
Amen
 
Korstogsbøn (36) For dem der er fanget i New Age lære
Jesus, hjælp mig, for jeg er fortabt og forvirret. Jeg kender ikke sandheden af livet efter døden.
Tilgiv mig, hvis jeg krænker Dig ved at ære andre guder, som ikke er den Sande Gud. Frels mig og hjælp mig at se sandheden klart og frels mig fra min sjæls mørke. Hjælp mig at komme ind i Dit Barmhjertigheds Lys.
Amen
 
Korstogsbøn (37) For at forene alle Guds børn
O kære Jesus, foren alle Dine tilhængere i kærlighed, så at vi kan sprede Sandheden af Dit Løfte om Evig Frelse overalt i hele verden.
Vi beder at de lunkne sjæle, som er bange for at ofre sig selv til Dig i sind, krop, og sjæl, vil droppe deres stolthedens rustning og åbne deres hjerter til Din Kærlighed og blive en del af Din hellige familie på jorden.
Omfavn alle disse fortabte sjæle, kære Jesus, og tillad vores kærlighed, som brødre og søstre, at løfte dem op fra ødemarken og tage dem med os i den Hellige Treenigheds Hjerte, Kærlighed og Lys.
Vi sætter al vort håb, tillid og kærlighed i Dine Hellige Hænder. Vi beder Dig at udvide vores fromhed, så at vi kan hjælpe at frelse flere sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (38) For den Katolske Kirkes Frelse
O Velsignede Frelsens Moder, bed for den Katolske Kirke i disse svære tider og for vor elskede Pave Benedikt XVI, for at lindre hans lidelse.
Vi beder Dig, Frelsens Moder at dække Guds hellige tjenere med Din Hellige Kappe, så at de kan få nådegaver til at være stærke, loyale og modige under de prøvelser de står overfor. Bed også at de vil have omsorg for deres flok, i overensstemmelse med den Katolske Kirkes Sande Lære.
O Hellige Guds Moder, giv os, Din resterende Kirke på jorden, ledelsens gave, så at vi kan hjælpe til at føre sjæle hen imod Din Søns Rige.
Vi beder Dig, Frelsens Moder, at holde bedrageren væk fra Din Søns tilhængere, i deres forsøg på at beskytte deres sjæle, så at de er egnet til at gå ind i Portene af det Nye Paradis på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (39) For at forberede sjæle til Det Nye Paradis og Jesu Andet Komme
O Jesus, min elskede Frelser, jeg beder Dig at dække mig med Din Helligånd, så at jeg kan udtale med myndighed Dit Helligste Ord, for at forberede alle Guds børn til Dit Andet Komme.
Jeg bønfalder Dig, Herre Jesus, for alle de Nådegaver jeg har brug for, så at jeg kan nå frem til alle tro og nationaliteter , hvorhen jeg går.
Hjælp mig at tale med Din Tunge, trøste stakkels sjæle med Dine Læber og elske alle sjæle med den særlige Guddommelig Kærlighed, som udstrømmer fra Dit Hellige Hjerte. Hjælp mig at frelse de sjæle så nære på Dit Hjerte, og tillad mig at trøste Dig, kære Jesus, når fortabte sjæle fortsætter at afvise Din Barmhjertighed. Jesus, jeg er intet uden Dig, men med Din gavmilde hjælp vil jeg kæmpe i Dit Navn for at hjælpe at frelse hele menneskeheden.
Amen
 
Korstogsbøn (40) Bøn for Præsterne, for at forberede sjæle til Jesu Andet Komme
O min Jesus, jeg er kun en ydmyg tjener og har brug for at Du vejleder mig, så at jeg kan forberede sjæle til Dit Herlige Andet Komme. Hjælp mig at omvende sjæle og forberede dem efter Din Hellige Vilje, så at de bliver egnet til at gå ind i det Ny Paradis på Jorden, som Du lovede hele menneskeheden, gennem Din Død på Korset.
Giv mig de Nådegaver jeg har brug for, så at jeg kan uddele Dit Ord til tørstige sjæle, således at jeg aldrig svigter i min forpligtelse til Dig, kære Jesus, til Hvem jeg lovede min troskab, gennem mine Hellige Løfter.
Amen
 
Korstogsbøn (41) For de ikke troendes sjæle
O min Jesus, hjælp Dine stakkels børn som er blinde for dit Løfte om Frelse. Jeg bønfalder Dig, med mine bønners og lidelses hjælp, at åbne de ikke troendes øjne, så at de kan se Din ømme Kærlighed og løbe ind i Dine Hellige Arme for beskyttelse.
Hjælp dem at se Sandheden og at søge tilgivelse for alle deres synder, så at de kan blive frelst og være de første der kommer ind i det Ny Paradis' Porte. Jeg beder for disse sjæle, indbefattet mænd, kvinder og børn og tilskynder Dig at give dem syndsforladelsen for deres synder. Amen
 
Korstogsbøn (42) Fastebøn for at stoppe En-verdens mønt
O Gud den Højeste, jeg ofrer Dig min fastegave, så at du vil stoppe det ondes greb i verden, som er planlagt for at udsulte mit land for mad, indbefattet livets brød.
Modtag mit offer og lyt til min tryglen for alle nationer, for at forhindre den lidelse som Antikrist har planlagt.
Frels os, kære Herre, fra denne ondskab og beskyt vor tro, så at vi kan ære Dig, med den frihed vi har brug for, for at elske og tilbede Dig, nu og i al evighed.
Amen
 
Korstogsbøn (43) For at frelse sjæle under Advarslen
O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Navn, Jesus Kristus, og i ihukommelse af Hans død på Korset for at frelse os fra synd, beder jeg Dig om at frelse de sjæle der ikke kan frelse sig selv og som kan dø i dødssynd under Advarslen.
For at sone Din elskede Søns lidelse, bønfalder jeg Dig at tilgive dem der ikke er i stand til at søge Forløsning, fordi de ikke vil leve længere nok til at spørge Jesus, Din Søn, om Barmhjertighed for at befri dem fra synd.
Amen
 
Korstogsbøn (44) For Styrke til at forsvare min tro imod den falske profet
Kære Jesus, giv mig styrke til at fokusere på Din Lære og forkynde Dit Hellige Ord til hver en tid.
Tillad mig aldrig at blive fristet til at forgude den falske profet, som vil prøve at præsentere sig selv som Du gør. Hold min kærlighed for Dig stærk.
Giv mig Skelneevnens Nådegave, så at jeg aldrig vil nægte Sandheden, indeholdt i den Hellige Bibel, uanset hvor mange løgne bliver præsenteret til mig for at opmuntre mig at vende ryggen til Dit Sande Ord.
Amen
 
Korstogsbøn (45) Bøn for at besejre negative tanker
O Jesus, jeg ved ikke så meget om Dig, men hjælp mig at åbne mit hjerte, for at tillade Dig at komme ind i min sjæl, så at Du kan helbrede mig, trøste mig og fylde mig med Din Fred.
Hjælp mig at mærke glæde, at besejre negative tanker og lære hvordan jeg kan forstå at glæde Dig, så at jeg kan komme ind i Dit Nye Paradis, hvor jeg kan leve et liv af kærlighed, glæde og forundring med Dig, i al evighed.
Amen
 
Korstogsbøn (46) Befri mig fra Satans lænker
O Jesus, jeg er fortabt. Jeg er forvirret og føles som en fange, fanget i et net, hvor jeg ikke kan flygte fra.
Jeg stoler på at Du, Jesus, vil komme at hjælpe mig og befri mig fra Satans lænker og hans dæmoner. Hjælp mig, for jeg er fortabt.
Jeg har brug for Din Kærlighed for at blive styrket til at tro på Dig og stole på Dig, så at jeg kan blive frelst fra dette onde og få vist Lyset, så at jeg kan finde fred, kærlighed og til sidst, lykke.
Amen
 
Korstogsbøn (47) Genantænd din Kærlighed for Jesus
O Velsignede Moder, Frelsens Moder for hele verden, bed om at min kærlighed for Jesus må blive genantændt.
Hjælp mig at mærke Hans Kærligheds Flamme, så at den kan fylde mit hjerte. Hjælp mig at elske Jesus mere. Bed om at min tro, kærlighed og hengivenhed til Ham, bliver stærkere.
Udslet enhver tvivl, som piner mig og hjælp mig at se Sandhedens Guddommelige Lys klarere, som udgår fra Din elskede Søn, menneskehedens Frelser.
Amen
 
Korstogsbøn (48) Bøn for at opnå Nådegaven til at forkynde Jesu Andet Komme
O min Jesus, giv mig Nådegaven at forkynde Dit Hellige Ord til hele menneskeheden, så at sjæle kan blive frelst.
Send din Helligånd over mig, Din ydmyge tjener, så at Dit Hellige Ord kan blive hørt og modtaget, specielt af de sjæle som har mest brug for Din Barmhjertighed.
Hjælp mig at ære Din Hellige Vilje, til hver en tid, og aldrig fornærme eller dømme dem der afviser Din Barmhjertigheds Hånd.
Amen
 
Korstogsbøn (49) Ed af troskab for Kristne Præster
O Jesus, jeg er din ydmyge tjener og jeg forpligter min kærlighed og loyalitet til Dig. Jeg beder Dig at give mig et tegn på Dit Kald. Hjælp mig at åbne mine øjne og vidne om Dit Løfte. Velsign mig med Helligåndens Nådegave, så at jeg ikke bliver bedraget af dem der påstår at de kommer i Dit Navn, men som ikke taler sandt.
Vis mig Sandheden.
Tillad mig at mærke Din Kærlighed, så at jeg kan opfylde Din Hellige Vilje. Jeg beder Dig, med ydmygt hjerte, at vise mig måden jeg kan hjælpe Dig med, for at frelse menneskehedens sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (50) Jesus, hjælp mig at vide hvem Du er
O kære Jesus, hjælp mig at vide hvem Du er.
Tilgiv mig for ikke at tale med Dig, før nu. Hjælp mig at finde fred i dette liv og at få vist Sandheden af det evige liv.
Trøst mit hjerte. Let mine bekymringer. Giv mig fred.
Åbn mit hjerte nu, så at Du kan fylde min sjæl med Din Kærlighed.
Amen
 
Korstogsbøn (51) For Helligåndens Gave
O kom Helligånd, send Din Kærligheds Gave, Visdoms og Kundskabens Gave over min ydmyge sjæl.
Fyld mig med Sandhedens Lys, så at jeg kan skelne Guds Sandhed fra de løgne der bliver spredt af Satan og hans engle.
Hjælp mig at gribe faklen og sprede erkendelsens Flamme til alle dem jeg møder, gennem Kristus, Vorherre.
Amen
 
Korstogsbøn (52) Bøn til Faderen
Min kæreste Fader, i Din dyrebare Søns Navn og i ihukommelse af Hans Lidelse på Korset, påkalder jeg Dig.
Du, Gud den Højeste, Verdens Skaber og af alt det der er, hold vores Frelse i Din Hånd. Omfavn alle Dine børn, indbefattet dem der ikke kender Dig og dem der gør det, men som ser til den anden vej.
Tilgiv os vore synder og frels os fra Satans forfølgelse og hans hær.
Tag os i dine arme og fyld os med det håb vi har brug for, for at se Sandhedens vej.
Amen
 
Korstogsbøn (53) Bøn for den Katolske Kirke
O Gud Fader, i Din Elskede Søns Navn, beder jeg Dig at skænke styrke og de nødvendige Nådegaver , for at hjælpe præsterne til at stå imod den forfølgelse de lider under. Hjælp dem at overholde Sandheden af Din Søns Jesu Kristi Lære og aldrig fornægte, svække eller forfalske Eksistensen af den Hellige Eukaristi.
Amen
 
Korstogsbøn (54) Bøn til Faderen for at formindske den 3. Verdens Krigs anslag
O Himmelske Fader, i Din Elskede Søns, Jesu Kristi Navn, som led meget for menneskehedens synder, hjælp os i de svære tider vi står overfor.
Hjælp os at overleve den forfølgelse, som grådige ledere har planlagt og dem der vil ødelægge Dine Kirker og Dine Børn.
Vi bønfalder Dig, kære Fader, at hjælpe os at brødføde vores familier og at frelse livet af dem der vil blive tvunget i krig imod deres vilje. Vi elsker Dig, kære Fader.
Vi beder Dig om at hjælpe os i vor nød. Frels os fra Antikrists greb.
Hjælp os at overleve hans mærke, dyrets mærke, ved at nægte at acceptere det. Hjælp dem der elsker Dig, at forblive trofaste til Dit Hellige Ord, til hver en tid, så at Du kan sende os Nådegaver til at overleve i Krop og Sjæl.
Amen
 
Korstogsbøn (55) For at forberede sig til Advarslen
O min kære Jesus, åbn alle Guds børns hjerter til Din Store Barmhjertigheds Gave. Hjælp dem at acceptere Din Guddommelige Barmhjertighed med kærlighed og taknemlighed.
Gør dem i stand til at blive ydmyge foran Dig og bed for tilgivelsen af deres synder, så at de kan blive en del af Dit Herlige Rige.
Amen
 
Korstogsbøn (56) For Præster der søger beskyttelse for den Hellige Eukaristi
O kære Fader, i Din Søns dyrebare Navn, som ofrede Sig selv på Korset for hele menneskeheden, hjælp mig at forblive trofast til Sandheden.
Dæk mig med Din Søns Dyrebare Blod og skænk mig Nådegaver, for at fortsætte at tjene Dig i tro, tillid og ære, for resten af min tjeneste.
Lad mig aldrig svigte fra den Sande Mening af den Hellige Messes Offer, eller Frembringelsen af den Hellige Eukaristi til Dine børn.
Giv mig styrke til at repræsentere Dig og nære Din flok, som de må blive næret, med Din Søns Jesu Kristi Legeme, Blod, Sjæl og Guddom, menneskehedens Frelser. Amen
 
Korstogsbøn (57) Bøn for Præsterne - Jesus, lad mig høre Dit kald
O kære Jesus, åbn mine ører til lyden af Din stemme. Åbn mit hjerte til Dit kærlige kald. Fyld min sjæl med Helligånden, så at jeg kan genkende Dig denne gang. Jeg ofrer Dig min ydmyge troskab til alt det du beder mig om. Hjælp mig at skelne Sandheden, at rejse mig, svare og følge Din Stemme, så at jeg kan hjælpe Dig at frelse menneskehedens sjæle. Din Vilje er mit bud. Giv mig mod til at lade Dig føre mig, så at jeg kan tage den nødvendige rustning op, for at føre Din Kirke hen imod Dit Rige.
Amen
 
Korstogsbøn (58) Korstogsbøn til Omvendelse
O kære Jesus, jeg beder Dig at omfavne alle Guds børn og dække dem med Dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit blod dække enhver sjæl for at beskytte dem fra den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem der kender Dig, men som har plettet sig selv med stolthedens synd, at bøje sig ned og bede for, at Din Kærligheds Lys vil oversvømme deres sjæl.
Åbn deres hjerter til at se Sandheden, så at Din Guddommelige Barmhjertigheds morgengry vil oversvømme dem og de bliver dækket med Din Barmhjertigheds Stråler. Omvend alle sjæle gennem de Nådegaver jeg beder Dig om nu, kære Jesus (personlig intention her).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne fastegave hver uge i denne junimåned, for at sone alle synder.
Amen
 
Korstogsbøn (59) Troskabsløfte til Gudfaders Guddommelige Vilje
Min kære elskede datter, ligesom Min Evige Fader forsynede menneskeheden med Hans Segls Store Gave, således må hans børn love troskab til Hans Guddommelige Vilje.
Jeg beder alle Guds børn, som vil marchere videre i Hans hær og hjælpe at frelse alle Guds børns sjæle, indbefattet forhærdede syndere, at tage dette løfte: O Gud den Højeste, o Himmelske Fader, jeg lover Dig min faste troskab at ære og adlyde Dig i alle ting, ved at forene mig til Din Guddommelige Vilje på jorden.
Jeg, gennem Din eneste, elskede Søns Hellige Blod, den Sande Messias, ofrer Dig mit sind, min krop og min sjæl på vegne af alle sjæle, så at vi kan forenes som et, i Dit kommende Himmelske Rige, så at Dit Guddommelige Vilje vil ske på jorden som Den sker i Himmelen.
Amen
 
Korstogsbøn (60) For Omvendelsen af Familier under Advarslen
O kære Milde Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for min familiens sjæle (nævnes her).
Jeg ofrer Dig min lidelse, mine prøvelser og mine bønner for at frelse deres sjæle fra mørkets ånd. Lad ingen af dem, Dine børn, fornægte Dig, eller afvise Din Barmhjertigheds Hånd.
Åbn deres hjerter og lad dem blive flettet ind sammen med Dit Hellige Hjerte, så at de kan søge den nødvendige tilgivelse for at blive frelst fra Helvedes ild.
Giv dem en chance til at gøre bod, så at de bliver omvendte med Din Guddommelige Barmhjertigheds Stråler.
Amen
 
Korstogsbøn (61) For at afværge En-Verdens Kontrol
O kære Himmelske Fader, i ihukommelse af Din elskede Søns, Jesu Kristi Korsfæstelse, beder jeg Dig at beskytte os, Dine børn, fra den Korsfæstelse som er planlagt af Antikrist og hans tilhængere, for at ødelægge Dine børn.
Giv os de Nådegaver vi har brug for, således at vi kan afvise dyrets mærke og send over os den hjælp vi har brug for, for at kæmpe imod det onde i verden, som er spredt af dem der følger Satans vej.
Vi bønfalder Dig, k&aelig
Korstogsbøn (62) For fortabte og hjælpeløse syndere
O Jesus, hjælp mig, for jeg er en fortabt synder, der er hjælpeløs og i mørke. Jeg er svag og jeg har ikke mod til at søge Dig.
Giv mig styrke til at kalde på Dig nu, så at jeg kan bryde med mørket i min sjæl. Bring mig i Dit Lys, kære Jesus.
Tilgiv mig. Hjælp mig til at blive hel igen, og før mig i Din Kærlighed, Fred og Evigt Liv.
Jeg stoler på Dig fuldstændigt og beder Dig at tage mig i sind, krop og sjæl, idet jeg overgiver mig til Din Guddommelige Vilje.
Amen
 
Korstogsbøn (63) Bevar mig på denne rejse
O min elskede Frelsens Moder, jeg beder dig at gå i forbøn for at jeg kan få Livets Mad, til at bevare mig på denne rejse om at hjælpe at frelse alle Guds børn.
Hjælp alle dem der er blevet bedraget af falske idoler og falske guder, at åbne deres øjne til Sandheden af din Søns død på Korset, for at frelse ethvert gudsbarn og bringe enhver evigt liv.
Amen
 
Korstogsbøn (64) Frels alle min brødre og søstre
O min kæreste Frelser, Jesus Kristus, modtag min gave af bøn og afkald, for at hjælpe at frelse mine brødre og søstre fra den mørkets fængsel de befinder sig i.
Tillad mig at hjælpe at frelse deres sjæle.
Jeg beder Dig om at tilgive dem deres synder og at Du oversvømmer deres sjæle med Helligånden, så at de vil løbe ind i Dine Arme, som det tilflugtssted de har så desperat brug for, før de er fortabte for altid.
Jeg giver Dig min overgivelses gave, for disse sjæle, i ydmyg tjeneste og taksigelse. Amen
 
Korstogsbøn (65) Bøn for dem, som er i dødssynd
O kære Jesus, menneskehedens Frelser. Gennem Din Guddommelige Barmhjertighed, bønfalder jeg om nåde for alle de stakkels sjæle i synd, som kan blive taget bort fra denne jord under Advarslen.
Tilgiv dem deres synder, og i ihukommelse af Din lidelse beder jeg Dig skænke mig denne særlige begunstigelse til soning for deres synder. eg ofrer mig til Dig i sind, legeme og sjæl som en bod for at frelse deres sjæle og bringe dem evigt liv.
Amen."
 
Korstogsbøn (66) For Præsterne: Hjælp mig at forblive trofast til Dit Helligste Ord
O kære Jesu, hjælp mig at forblive trofast til Dit Helligste Ord til hver en tid.
Giv mig styrke til at holde fast til Din Kirkes Sandhed, når jeg møder modgang.
Fyld mig med nådegaver til at administrere de Hellige Sakramenter, som Du har lært os. Hjælp mig med at nære Din Kirke med Livets Brød og at forblive loyal til Dig, selv når jeg forbydes at gøre dette.
Fri mig fra de bedragets lænker jeg måtte møde, for at forkynde Guds Sande Ord. Dæk alle Dine kostbare, hellige tjenere med Dit Dyrebare Blod nu, så at vi kan forblive modige, loyale og faste i troskab til Dig, Vor Frelser Jesus Kristus.
Amen
 
Korstogsbøn (67) Hold mine børn frelste fra Løgnens Konge
Kære Jesus, jeg beder Dig om at holde min børn sikre fra løgnens konge. Jeg indvier disse børn (nævn dem) til Dit Hellige Hjerte og beder om, at gennem Din Dyrebare Blods kappe, Du vil oplyse deres sjæle og tage dem frelste i Dine Elskede Arme, så at de kan blive beskyttet mod alt skade.
Jeg beder at Du vil åbne deres hjerter og oversvømme deres sjæle med Din Helligånd, under Bevidsthedens Oplysning, så at de bliver renset for alt ondt.
Amen
 
Korstogsbøn (68) Beskyt mig fra Satans indflydelse
O Guds Moder, Frelsens Moder, dæk mig med din Helligste Kappe og beskyt min familie fra Satans og hans faldne engles indflydelse.
Hjælp mig at stole på din elskede Søns Guddommelige Barmhjertighed, til hver en tid. Støt mig i min kærlighed for Ham og tillad mig aldrig at fjerne mig fra hans Læres Sandhed, uanset hvor mange fristelser der bliver sat foran mig.
Amen
 
Korstogsbøn (69) Bøn til Faderen til at acceptere Hans Guddommelige Vilje
Gud den Almægtige Fader, jeg accepterer Din Guddommelige Vilje. Hjælp Dine børn at acceptere den. Stop Satan fra at nægte Dine børns ret til deres Faders arv.
Lad os aldrig opgive kampen for vores arv i Paradiset. Hør vor bøn til at fordrive Satan og hans faldne engle. Jeg beder Dig, kære Fader, at rense jorden med Din Barmhjertighed og at dække os med Din Helligånd.
Før os for at danne Din Helligste hær, fuld af magt til at fordrive dyret for altid.
Amen
 
Korstogsbøn (70) Bøn for præster til at forblive faste og tro mod det Hellige Guds Ord
O kære Jesus, hjælp Dine hellige tjenere at genkende skismaet, som udfolder sig i Din Kirke. Hjælp Dine hellige tjenere at forblive faste og tro til Dit Hellige Ord.
Lad aldrig jordiske ambitioner formørke deres rene kærlighed til Dig.
Giv dem Nådegaver til at forblive rene og ydmyge foran Dig og ære Din Helligste Tilstedeværelse i Eukaristien.
Hjælp og vejled alle disse hellige tjenere, som måtte være lunkne i deres kærlighed til Dig, at genantænde Helligåndens Ild i deres sjæle. Hjælp dem at genkende fristelsen, som er placeret foran dem, for at distrahere dem.
Åbn deres øjne, så at de kan se Sandheden til hver en tid. Velsign dem, kære Jesus, i denne tid og dæk dem med Dit Dyrebare Blod, for at beskytte dem fra skade. Giv dem styrken til at udholde Satans snarer, måtte de blive fascineret af fristelsen at fornægte syndens eksistens.
Amen
 
Korstogsbøn (71) Bøn for at frelse os fra forfølgelsen
O Jesus, frels Guds børn fra Antikrist, Beskyt os fra planerne om at kontrollere jorden. Herre frels os fra forfølgelsen. Beskyt mørke sjæle fra Antikrist, så at de kan blive forløste i Dine Øjne.
Hjælp os i vores svaghed. Styrk os i ånden, så vi kan lede hinanden, mens vi marcherer i Din hær til Paradisets Porte. Jeg har brug for Dig, kære Jesus.
Jeg elsker Dig, kære Jesus. Jeg ærer Din Tilstedeværelse på jorden. Jeg afskyr mørket. Jeg tilbeder Dig og jeg overgiver mig selv i krop og ånd, så at Du kan åbenbare for mig Din Tilstedeværelses Sandhed, så at jeg altid kan stole på Din Barmhjertighed, til alle tider.
Amen
 
Korstogsbøn (72) Disciplens bøn
Kære Jesus, jeg er parat til at sprede Dit Hellige Ord. Giv mig mod, styrke og kundskab til at udbrede Sandheden, så at så mange sjæle som muligt kan blive ført til Dig. Tag mig i Dit Hellige Hjerte og dæk mig med Dit Hellige Blod, så at jeg bliver fyldt med Nådegaver til at sprede omvendelse, for alle Guds børns frelse, overalt i verden, uanset deres Tro. Jeg stoler på Dig altid. Din elskede discipel.
Amen
 
Korstogsbøn (73) For unge sjæle, for unge børn
O Jesus, hjælp mig at frelse de unge menneskers sjæle, overalt i verden. Gennem Din Nåde, hjælp dem at se Sandheden af Din Eksistens. Bring dem til Dit Hellige Hjerte og åbn deres øjne til Din Kærlighed og Barmhjertighed. Frels dem fra Helvedes ild og, gennem min bøn, hav Barmhjertighed for deres sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (74) For Skelneevnens gave
O Guds Moder, hjælp mig at forberede min sjæl til Helligåndens Gave. Tag mig i hånden, som et barn, og før mig på vej, hen imod Skelneevnens Gave, gennem Helligåndens Kraft.
Åbn mit hjerte og lær mig at overgive mig i krop, sind og ånd. Fri mig fra stolthedens synd og bed for at jeg vil blive tilgivet for alle fortidssynder, så at min sjæl bliver renset og jeg bliver hel, og således kan modtage Helligåndens Gave.
Jeg takker Dig, Frelsens Moder, for Din forbøn, og venter med kærlighed i mit hjerte denne Gave, som jeg ønsker med glæde.
Amen
 
Korstogsbøn (75) Jeg betror min smerte til Dig 
kære Jesus Jesus, jeg betror min smerte og lidelse til den, Du led under Din Dødskamp på Kalvariebjerget. Jeg ofrer enhver mishandling og angreb jeg udholder, til ære for Din Tornekroning.
Enhver uretfærdig kritik af mig, frembringer jeg til ære for Din ydmygelse foran Pilatus. Enhver fysisk pine jeg udholder fra andres hånd, frembringer jeg til ære for Din Piskning ved Søjlen.
Enhver fornærmelse jeg udholder, frembringer jeg til ære for den fysiske tortur Du udholdt under Din Tornekroning, da de stak i Dit øje. Hver gang jeg efterligner Dig, udbreder jeg Din Lære og når jeg bliver spottet i Dit Navn, lad mig hjælpe Dig på Kalvariebjergets vej.
Hjælp mig at være fri fra stolthed og aldrig være bange for at indrømme at jeg elsker Dig, kære Jesus. Så, når alt synes at være håbløst i mit liv, kære Jesus, hjælp mig at være modig, ved at mindes hvordan Du lod Dig Selv blive korsfæstet på en sådan skændig og blodig måde. Hjælp mig at rejse mig og at blive talt som en sand Kristen, en sand soldat i Din hær, ydmyg og angerfuld i mit hjerte, i ihukommelse af Offeret, Du frembragte for mig.
Hold min hånd, kære Jesus, og vis mig, hvordan min egen lidelse kan inspirere andre til at slutte sig til Din hær af ligesindede sjæle, som elsker Dig. Hjælp mig at acceptere lidelsen og at frembringe den til Dig, som en gave for at frelse sjæle, i det sidste slag imod den ondes tyranni.
Amen
 
Korstogsbøn (76) Ateistens bøn
Jesus, hjælp mig at acceptere Guds Kærlighed, som den bliver vist til mig. Åbn mine øjne, mit sind, mit hjerte og min sjæl, så at jeg kan være frelst. Hjælp mig at tro, ved at fylde mit hjerte med Din Kærlighed. Så hold mig og frels mig fra tvivlens pine. Amen
 
Korstogsbøn (77) For Storbritannien
O Himmelske Fader, Gud, menneskets Skaber, hør min bøn. Jeg beder Dig at om frelse Storbritannien fra det ondes og diktaturets kløer. Jeg beder Dig at Du vil forene os alle, af alle religioner, tro og farve, i en familie i Dine øjne. Giv os styrke til at forenes, på trods af enhver lov, vedtaget til at udslette Din Lære. Giv os styrke og mod til aldrig at fornægte Dig og at hjælpe at frelse alle Dine børn gennem vore bønner.
Bring alle mine brødre og søstre sammen i enhed, for at hylde Dit Løfte om at bringe os evigt liv og indgangen til Dit Paradis.
Amen
 
Korstogsbøn (78) Frels mig fra det onde
O Jesus, beskyt mig fra Satans magt. Tag mig til Dit Hjerte, mens jeg frigør mig fra min troskab til ham og hans onde veje.
Jeg overgiver min vilje og kommer knælende foran Dig, med ydmygt og angerfuldt hjerte. Jeg overlader mit liv i Dine Hellige Arme. Frels mig fra det onde. Frigiv mig og tag mig til Dit sikre tilflugtssted, nu og for altid.
Amen
 
Korstogsbøn (79) For to milliarder fortabte sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig at skænke Barmhjertighed til de fortabte sjæle. Tilgiv dem deres afvisning af Dig og brug mine bønner og lidelse, så at Du kan, gennem Din Barmhjertighed, sende over dem de Nådegaver de har brug for, for at helliggøre deres sjæle.
Jeg beder Dig om mildhedens gave for deres sjæle. Jeg beder Dig at åbne deres hjerter, så at de vil komme til Dig og bede Dig at fylde dem med Helligånden, så at de kan acceptere Din Kærligheds Sandhed og leve med Dig og hele Guds familie for altid.
Amen 
 
Korstogsbøn (80) For sjælene af dem, der begår mord
O kære Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem der begår mord. Jeg tilskynder Dig for mildhed for dem der er i dødssynd. Jeg ofrer min egen lidelse og vanskeligheder til Dig, så at Du kan åbne Dit Hjerte og tilgive dem deres synder.
Jeg beder at Du vil dække alle der har onde intentioner i deres sjæle med Dit Dyrebare Blod, så at de kan blive vasket ren for deres ondskab.
Amen
 
Korstogsbøn (81) For den Hellige Kommunions Gave
O Himmelske Hostie, fyld min krop med den næring den har brug for. Fyld min sjæl med Jesu Kristi Guddommelige Tilstedeværelse.
Giv mig de Nådegaver jeg har brug for, for at fuldføre Guds Vilje. Fyld mig med den fred og ro, som kommer fra Din Hellige Tilstedeværelse.
Lad mig aldrig tvivle om Din Tilstedeværelse. Hjælp mig at acceptere Dig i Krop og Sjæl og at, gennem den Hellige Eukaristi, de Nådegaver der er sendt til mig, vil hjælpe mig med at kundgøre Vorherre Jesu Kristi Herlighed. Rens mit hjerte.
Åbn min sjæl og helliggør mig når jeg modtager den Hellige Eukaristis store Gave. Giv mig de nådegaver og fortjenester Den skænker til alle Guds børn og giv mig immunitet fra Skærsildens pine.
Amen
 
Korstogsbøn (82) For den Resterende Kirkes sejr
Jesus, Konge og Verdens Frelser, til Dig forpligter vi vores ære, loyalitet og gerninger, for at kundgøre Din Herlighed til alle.
Hjælp os at opnå styrke og tillid til at erklære Sandheden til en hver tid. Tillad os aldrig at tøve eller forsinke vores march til sejren og i vores plan om at frelse sjæle.
Vi lover vores overgivelse, vore hjerter og alt det vi ejer, så at vi kan være fri af forhindringer, mens vi fortsætter i vores tornefulde vej til det Ny Paradis' Porte.
Vi elsker Dig, kæreste Jesus, vor elskede Frelser og Forløser.
Vi forener os i krop, sind og ånd med Dit Hellige Hjerte. Send over os Din Beskyttelses Gave. Dæk os med Dit Dyrebare Blod, så at vi bliver fyldt med mod og kærlighed, til at rejse os og kundgøre Sandheden om Dit Nye Rige.
Amen
 
Korstogsbøn (83) For lempelse af straffen
O kære Fader, Gud den Højeste, vi, dine stakkels børn, bøjer os foran Din Herlige Trone i Himmelen. Vi beder Dig at frigøre verden fra det onde.
Vi bønfalder om Din Barmhjertighed for de sjæle der forårsager forfærdelige lidelser til Dine børn på jorden. Tilgiv dem. Besejr Antikrist så snart han giver sig til kende.
Vi beder Dig, kære Herre, at lempe Din Straffende Hånd. I stedet, beder vi Dig, modtag vore bønner og vor lidelse for at lette Dine børns lidelser i denne tid.
Vi stoler på Dig. Vi ærer Dig. Vi takker Dig for det store offer Du frembar, da Du sendte Din eneste Søn, Jesus Kristus, for at frelse os fra synd.
Vi modtager Din Søn en gang til, som menneskehedens Frelser. Beskyt os. Hold os fri fra det onde. Hjælp vores familier. Hav Barmhjertighed med os.
Amen
 
Korstogsbøn (84) Bøn for at oplyse sjælene af eliten, der regerer verden
O kære Jesus. Jeg beder Dig at oplyse sjælene af eliten, der regerer verden. Vis dem beviset af Din Barmhjertighed.
Hjælp dem at åbne deres hjerter og at vise sand ydmyghed, til ære for Dit store Offer, ved Din Død på Korset, da Du døde for deres synder. Hjælp dem at opdage hvem den sande Herre er, hvem deres Skaber er, og fyld dem med Nådegaver til at se Sandheden.
Forhindr at deres planer om at skade millioner af mennesker, gennem vaccinering, knaphed af fødevarer, tvungne adoptioner af uskyldige børn og splittelser af familier, bliver gennemført. Helbred dem.
Dæk dem med Dit Lys og tag dem i Dit Hjertes Barm, for at frelse dem fra den ondes snarer.
Amen
 
Korstogsbøn (85) For at frelse Amerikas Forenede Stater fra bedragerens hånd
O kære Jesus, dæk vores nation med Dit Dyrebareste Blod.
Tilgiv os vore synder imod Guds Bud. Hjælp det amerikanske folk at vende tilbage til Gud.
Åbn deres sind til Herrens Sande Vej. Luk deres forhærdede hjerter op, så at de vil modtage Din Barmhjertigheds Hånd.
Hjælp denne nation til at rejse sig imod de blasfemier, som måtte blive tildelt os for at tvinge os at fornægte Din Tilstedeværelse. Vi bønfalder Dig, Jesus, frels os, beskyt os fra alt ondt og omfavn vort folk i Dit Hellige Hjerte. Amen
 
Korstogsbøn (86) Fri mig fra tvivlens pine
Jeg kommer foran Dig, forvirret, usikker og frustreret, kære Jesus, fordi jeg er bekymret for Sandheden, Du kundgør i dine budskaber.
Tilgiv mig hvis jeg har gjort Dit uret. Tilgiv mig hvis jeg ikke kan høre Dig. Åbn mine øjne, så at jeg kan blive vist hvad det er Du vil have mig at forstå.
Jeg bønfalder Dig, giv mig Helligåndens Kraft til for at vise mig Sandheden. Jeg elsker Dig, kære Jesus og beder Dig at fri mig fra tvivlens pine.
Hjælp mig at svare på dit kald. Tilgiv mig hvis jeg har krænket Dig og bring mig tættere til Dit Hjerte. Før mig til Dit Ny Rige og giv mig den fortjeneste, så at gennem mine bønner og lidelser, kan hjælpe Dig at frelse de sjæle, så kostbare til Dit Hellige Hjerte.
Amen
 
Korstogsbøn (87) Beskyt vores nation fra det onde.
O Fader, på vegne af Din Søn, frels os fra kommunismen.
Frels os fra diktatur. Beskyt vores nation imod hedenskab. Frels vore børn fra overgreb. Hjælp os med at se Guds Lys.
Åbn vore hjerter til Din Søns Lære. Hjælp alle kirker til at forblive tro mod Guds ord. Vi beder Dig om at holde vore nationer sikkert fra forfølgelsen.
Kæreste Herre, se på os med Barmhjertighed. Gennemtræng os, Jesus, Menneskesønnen, med Dit Dyrebare Blod, uanset hvordan vi krænker Dig. Frels os fra den ondes fælder.
Vi bønfalder Dig, kære Gud, om at gribe ind og stoppe det onde fra at oversvømme hele verden i denne tid.
Amen.
 
Korstogsbøn (88) For sjælene efter Advarslen
O Jesu Hellige Hjerte, vis Barmhjertighed til alle os, fattige syndere. Oplys hjerterne af sten, så desperate i deres søgen efter vejledning.
Tilgiv dem deres ondskab. Hjælp dem, gennem Din Kærlighed og Barmhjertighed, at finde i deres hjerter hvordan de kan opnå Din store Forløsningens Gave.
Jeg bønfalder Dig om at tilgive alle sjæle som afviser Guds Sandhed. Dæk dem med Dit Lys, kære Jesus, så at det vil forblinde dem for djævlens ondskab og snarer, som vil prøve at skære dem af fra Dig for evigt.
Jeg beder Dig om at give alle Guds børn styrken til at være taknemlige over Din Store Barmhjertighed. Jeg beder Dig at åbne Døren til Dit Rige til alle de fortabte sjæle som strejfer på jorden i en tilstand af hjælpeløshed og håbløshed.
Amen
 
Korstogsbøn (89) For de stakkels syndere
Kære Jesus, hjælp mig, en stakkels, elendig synder, at komme til Dig med anger i mit hjerte. Rens mig for mine synder, som har ødelagt mit liv.
Giv mig et nyt livs gave, fri fra syndens kløer og med den frihed som synden nægter mig. Forny mig i Lyset af Din Barmhjertighed. Omfavn mig i Dit Hjerte.
Lad mig mærke Din Kærlighed, så at jeg kan blive Dig nær og min kærlighed blive tændt. Hav Barmhjertighed med mig, Jesus og hold mig fri fra synd. Gør mig værdig til at komme ind i Dit Rige.
Amen
 
Korstogsbøn (90) Taksigelse for Dit Herligste Andet Komme
O min Jesus, jeg ofrer Dig lovprisning og taksigelse for Dit Herligste Andet Komme. Du, min Frelser, blev født for at give mig det evige liv og frigøre mig fra synd. Jeg ofrer Dig min kærlighed, min taksigelse og min tilbedelse, mens jeg forbereder min sjæl til Dit Store Komme. Amen
 
Korstogsbøn (91) Hold mig fast til min Tro
O Velsignede Frelsens Moder, beskyt mig i min nødens time, når jeg står foran det onde. Hjælp mig at forsvare Guds Ord med styrke og mod, uden frygt i min sjæl. Bed at jeg kan forblive loyal til Kristi Lære og at jeg kan overgive min frygt, mine bekymringer og min bedrøvelse fuldstændigt.
Hjælp mig, så at jeg kan gå frem på denne ensomme sti uden frygt, for at kundgøre Sandheden om Guds Hellige Ord, selv når Guds fjender gør denne opgave næsten umuligt.
O Velsignede Moder, jeg beder at, gennem Din forbøn, de Kristnes tro må forblive stærk til alle tider under forfølgelsen.
Amen
 
Korstogsbøn (92) For Udholdenhedens Gave
O kære Jesus, jeg beder Dig om Udholdenhedens Gave. Jeg beder Dig at sende over mig de Nådegaver jeg har brug for, for at forsvare Dit Helligste Ord.
Jeg beder Dig at frigøre mig fra enhver snigende tvivl. Jeg beder Dig at oversvømme min sjæl med venlighed, tålmodighed og udholdenhed.
Hjælp mig at forblive værdig når jeg bliver fornærmet i Dit Hellige Navn. Gør mig stærk og dæk mig med udholdenhedens Gave, selv når jeg er træt, mangler styrke og når jeg står overfor alle de prøvelser der venter mig, mens jeg arbejder utrætteligt for at hjælpe Dig at frelse menneskeheden.
Amen
 
Korstogsbøn (93) For Omvendelsens tårer
O min elskede Jesus, Du er nær på mit Hjerte. Jeg er et med Dig. Jeg elsker Dig.
Jeg har Dig kær. Lad mig mærke Din Kærlighed. Lad mig mærke Din Smerte.
Lad mig mærke Din Tilstedeværelse.
Skænk mig Ydmyghedens Gave, så at jeg kan være værdig til Dit Rige på jorden, som i Himmelen. Skænk mig Omvendelsens Tårer, så at jeg kan virkelig ofre mig til Dig, som en sand discipel, for at hjælpe Dig i Din Mission om at frelse hver eneste sjæl på jorden, før Du kommer igen for at Dømme de levende og de døde.
Amen
 
Korstogsbøn (94) For at helbrede sind, krop og sjæl
O kære Jesus, jeg bøjer mig foran Dig, tung, syg, med smerte og i længsel for at høre Din Stemme. Lad mig blive rørt af Din Hellige Tilstedeværelse, så at jeg kan blive oversvømmet af Dit Guddommelige Lys, i mit sind, krop og sjæl. Jeg stoler på Din Barmhjertighed.
Jeg overgiver min smerte og lidelse fuldstændig til Dig og beder Dig om Nådegaven at stole på Dig, så at Du kan have omsorg for denne smerte og mørke og således blive hel igen, så at jeg kan følge Sandhedens Sti og tillade Dig at føre mig til livet i det Ny Paradis.
Amen
 
Korstogsbøn (95) For hjælp til at finde tid til bøn
O Frelsens Moder, kom til min hjælp, mens jeg slås for at finde tid til bøn. Hjælp mig at give Din elskede Søn, Jesus Kristus, den tid Han fortjener, for at vise Ham hvor meget jeg elsker Ham.
Jeg beder Dig, min Velsignede Moder, at søge for mig de Nådegaver jeg har brug for og enhver gave og fortjeneste, så at Han kan omfavne mig i Sit Hellige Hjertes Barm.
Amen
 
Korstogsbøn (96) For at velsigne og beskytte vores Korstogs Bedegruppe
O min kæreste Jesus, velsign og beskyt os, Dit Korstogs Bedegruppe, så at vi bliver immune overfor djævlens onde angreb og enhver anden ond ånd, som måtte pine os i denne Hellige Mission for at frelse sjæle. Måtte vi forblive loyale og stærke, mens vi udholder at forkynde Dit Hellige Navn for verden og aldrig opgiver vores kamp om at udbrede Sandheden af Dit Hellige Ord.
Amen
 
Korstogsbøn (97) For at forene Korstogs Bedegrupperne
O elskede Frelsens Moder, jeg bønfalder Dig at forene, gennem Dine bønner, alle i Guds Resterende hær overalt i verden.
Dæk alle Korstogs Bedegrupper med Frelsens Gave, skænket til os gennem Din Søn Jesu Kristi Barmhjertighed. Send Dine engle til at dække enhver af os og især de præster der fører Korstogs Bedegrupper.
Hjælp os at undgå adspredelse, som forårsager splittelse iblandt os og beskyt os med Din rustnings gave, så at vi bliver immune overfor de angreb vi kommer til at udholde pga. vores kærlighed til Jesus Kristus, i denne Hellige Mission om at frelse sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn at skænke hans Gaver og Kærlighed til de ledere der kontrollerer verden.
Bed at Guds Lys vil helbrede dem fra deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop dem fra at volde forfølgelse på uskyldige mennesker.
Bed at Jesus vil vejlede dem og stoppe dem fra at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
 
Korstogsbøn (99) For Australiens og New Zealands frelse
O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Jesu Kristi Navn, hav Barmhjertighed med alle Dine børn i Australien og New Zealand.
Tilgiv os vores afvisning af Dit Hellige Ord. Tilgiv os ligegyldighedens synd.
Fri os fra vores hedenske kultur og dæk os med de Gaver vi har brug for, for at inspirere håb, tro og kærlighed iblandt vores brødre og søstre.
Vi beder Dig for Skelneevnens Gave og at Du vil sende os alle de Velsignelser vi har brug for, for at sikre at kun Sandheden af Dit Hellige Ord må blive hørt og at til alle sjæle bliver givet det evige livs nøgler. Amen
 
Korstogsbøn (100) For Kristendommens overlevelse
O kære Jesus, vi beder Dig at give os evnen til at overleve de prøvelser vi står foran nu, da den sidste Sande Pave slutter sin Mission for Dig.
Hjælp os at udholde det forfærdelige overgreb vi vil nu blive udsat for pga. kollapsen af den Kirke vi engang kendte.
Lad os aldrig afvige fra Sandheden af Dit Hellige Ord. Hjælp os at være tavse når angrebene tynger vores skuldre, for at få os til at fornægte Dig og de Sakramenter Du har givet til verden.
Dæk Din hær med den mægtige Kærlighed vi har brug for, som et skjold der beskytter os imod den falske profet og Antikrist. Hjælp Din Kirke på jorden at blive udbredt og mangedoble, så at den kan fastholde Sandheden og hjælpe Dig at føre vore brødre og søstre på Sandhedens Sti, for at forberede os hensigtsmæssigt til Dit Andet Komme.
Amen
 
Korstogsbøn (101) Mirakuløs bøn for at mærke Jesu tilstedeværelse
O kære Almægtige Fader, Skaber af alt det der er og vil være, hjælp os, som erkender Din elskede Søns Tilstedeværelse i Kirken i dag, til at blive stærkere.
Hjælp mig at komme over min frygt, min ensomhed og den afvisning jeg lider under fra mine kære, eftersom jeg følger Din Søn Jesus Kristus, min Frelser.
Beskyt mine kære fra at falde i fælden og tro på de løgne Satan har gennemtænkt for at ødelægge, splitte og skabe kaos blandt alle Guds børn.
Hjælp alle dem der følger modbydeligheden i Din Kirke om at blive frelst fra Helvedes evige flammer.
Amen
 
Korstogsbøn (102) For at støtte troen og troværdigheden af Guds budskaber til verden
Kæreste Jesus, når jeg er ned, rejs mig op. Når jeg tvivler oplys mig. Når jeg er bedrøvet vis mig Din Kærlighed. Når jeg kritiserer, hjælp mig at være tavs.
Når jeg dømmer en anden offentligt, besegl mine læber.
Når jeg udtaler blasfemier i Dit Navn, forløs mig og før mig tilbage til Din beskyttelse. Når jeg mangler mod, giv mig det sværd jeg har brug for, for at kæmpe og frelse de sjæle Du ønsker.
Når jeg modsætter mig Din Kærlighed, hjælp mig at overgive mig og forlade mig fuldstændig på Din kærlige Omsorg.
Når jeg mister min vej, hjælp mig at finde Sandhedens Sti. Når jeg anfægter Dit Ord, giv mig det svar jeg søger. Hjælp mig at være tålmodig, kærlig og venlig, selv med dem der forbander Dig.
Hjælp mig at tilgive dem der fornærmer mig og giv mig den nådegave jeg har brug for, for at følge Dig til jordens ende.
Amen
 
Korstogsbøn (103) For at dele Lidelsens Kalk med Jesus
Her er dette korstogsbøn for dig der ønsker at dele Min Lidelses Kalk. Bed det tre gange når du kan, men helst når du faster.
Jeg bøjer mig foran Dig, kære Jesus, til Dine Fødder for at gøre det Du vil med mig for alles bedste. Lad mig dele Din Lidelses Kalk.
Tag denne gave fra mig, så at Du kan frelse de stakkels sjæle som er fortabte og uden håb. Tag mig i krop, så at jeg kan dele Din Smerte.
Hold mit hjerte i Dine Hellige Hænder og bring min sjæl i forening med Dig. Gennem min lidelsesgave tillader jeg Din Guddommelige Tilstedeværelse at omfavne min sjæl, så at Du kan forløse alle syndere og forene alle Guds børn i al evighed.
Amen
 
Korstogsbøn (104) Udfri denne sjæl fra slaveri
Kæreste Jesus, jeg præsenterer til Dig min brors og min søsters sjæl, som har overladt deres sjæl til Satan.
Tag denne sjæl og forløs den i Dine Øjne. Udfri denne sjæl fra dyrets slaveri og bring den til den evige frelse.
Amen
 
Korstogsbøn (105) Omvendelses Gave for andre
O kæreste Jesus, modtag, med min kærlighed til Dig, min sjæl i forening med Dig. Tag min sjæl, dæk den med Helligånden og hjælp mig, gennem denne bøn, at frelse alle dem der kommer i kontakt med mig.
Fyld enhver sjæl jeg møder med Din Hellige Barmhjertighed og skænk dem den frelse de har brug for, for at komme ind i Dit Rige. Hør min bøn.
Lyt til min tryglen og gennem Din Barmhjertighed frels hele menneskehedens sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (106) Barmhjertighed for de unge der ikke kender Gud
Kære Jesus, tag under Din beskyttelse sjælene af de Guds børn som ikke kender Dig, som ikke erkender Din Kærlighed og som ikke accepterer Dit Løfte. Send Din omvendelses nådegave ud og giv dem det evige liv.
Vær barmhjertig mod alle der ikke tror på Din Tilstedeværelse og som ikke vil søge anger for deres synder.
Amen
 
Korstogsbøn (107) Frels mig fra Helvedes ild
Jeg er en forfærdelig synder, Jesus. Gennem mine handlinger har jeg forårsaget håbløse lidelser overfor andre. Som konsekvens er jeg afvist.
Jeg er ikke længere accepteret på ethvert sted på jorden. Frels mig fra denne ødemark og beskyt mig fra det ondes greb. Tillad mig at angre.
Modtag min anger. Fyld mig med Din Kraft og hjælp mig at rejse mig fra fortvivlelsens dybder. Jeg overgiver min frie vilje til Dig, kære Jesus, for at Du kan gøre med mig hvad Du vil, så at jeg kan blive frelst fra Helvedes ild.
Amen
 
Korstogsbøn (108) For at klatre Kalvariebjerget
Jesus, hjælp mig at finde mod, iver og kraft til at stå op og blive talt blandt de der tilslutter sig til Din Resterende hær og klatre det samme Kalvariebjerg som Du skulle udholde for mine synder.
Giv mig kraften til at bære Dit Kors og Din byrde, så at jeg kan hjælpe Dig at frelse sjæle. Fri mig fra min svaghed. Fordriv min frygt. Knus alle mine tvivl.
Åbn mine øjne til Sandheden. Hjælp mig og alle der svarer på Dit Kald at bære Korset, at følge Dig med oprigtigt og ydmygt hjerte og at, med mit eksempel, andre vil finde mod til at gøre det samme.
Amen
 
Korstogsbøn (109) For Tillidens Gave
O min kæreste Jesus, hjælp mig at have tillid til Dig. At have tillid til Dit Løfte om at komme igen. At acceptere Sandheden af Dit Andet Komme.
At stole på Gudfaders Løfte, da Han sagde, Han ville give Dig Dit Rige. Hjælp mig at stole på Din Lære, på Din Plan om at frelse verden. Hjælp mig at acceptere med taknemlighed Dine Gaver.
Hjælp mig at stole på Dig, så at jeg mister min frygt og således tillader Din Kærlighed at oversvømme mit hjerte og min sjæl. Amen
 
Korstogsbøn (110) For Præster, at forblive trofaste til Dit Hellige Ord
O min kæreste Jesus, jeg beder Dig at holde mig stærk og modig, så at jeg kan forsvare Sandheden i Dit Helligste Navn. Giv mig den Nådegave jeg har brug for, bønfalder jeg Dig, for at vidne om Dit Hellige Ord hele tiden. Gør mig i stand til at udholde presset til at promovere usandheder, når jeg ved i mit hjerte, at de krænker Dig. Hjælp mig at forblive trofast mod Dit Hellige Ord, indtil den dag jeg dør.
Amen
 
Korstogsbøn (111) Indvielse af dine børn til Jesus Kristus
O kære Frelsens Moder, jeg indvier mine børn (nævn dem her) til Din Søn, så at Han kan bringe dem fred i sjælen og kærlighed i hjertet.
Bed om at mine børn vil blive modtaget i Din Søns Barmhjertige Arme og hold dem væk fra skade. Hjælp dem at forblive sandfærdige om Guds Hellige Ord, især når de bliver fristet om at vende bort fra Ham.
Amen
 
Korstogsbøn (112) For Frelsens Gave
Kæreste Jesus, jeg bønfalder om at Du vil dække de sjæle af dem der er blevet besat af Satan med Din specielle Frelsens Nådegave. Udfri deres stakkels sjæle fra det ondes fangenskab som de ikke kan flygte fra.
Amen
 
Korstogsbøn (113) For at besejre det onde i vort land
O Frelsens Moder, kom i blandt os og dæk vort land med Din beskyttelse. Knus dyrets hoved og kast bort den indflydelse den onde har på os. Hjælp Dine stakkels og fortabte børn at rejse sig og tale sandt, når vi er omringet af løgne.
O Guds Moder, beskyt vort land og hold os stærke, så at vi kan forblive loyale til Din Søn i vores forfølgelsens tid.
Amen
 
Korstogsbøn (114) For at Præster kan modtage Sandhedens Gave
Min Herre, åbn mine øjne. Tillad mig at se fjenden og luk mit hjerte til bedraget. Jeg overgiver mig helt til Dig, kære Jesus. Jeg stoler på Din Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed at jeg skal være virkelig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte til at modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (116) Frels mig fra løgnens ondskab
Kære Jesus, hjælp mig. Jeg drukner i smertens tårer. Mit hjerte er forvirret. Jeg ved ikke hvem jeg kan stole på. Jeg beder Dig at fylde mig med Din Helligånd, så at jeg kan vælge den rigtige vej til Dit Rige.
Hjælp mig, kære Jesus, at forblive trofast til Dit Ord, givet til Peter, til enhver tid og aldrig afvige fra det Du lærte os, eller fornægte Din død på Korset. Jesus, Du er Vejen. Vis mig Vejen.
Hold mig og før mig til Din Store Barmhjertigheds rejse.
Amen
 
Korstogsbøn (117) For dem der har solgt deres sjæle
Kære Jesus, jeg indvier de sjæle (nævn dem her) og alle dem der har byttet deres sjæle for berømthedens pris. Udfri dem fra deres plage.
Vend dem bort fra Illuminatis trussel, som sluger dem. Giv dem mod til at gå væk fra dette onde bånd uden frygt.
Tag dem i Dine Barmhjertige Arme og nær dem tilbage til en tilstand af Nåde, så at de bliver egnet til at stå foran Dig.
For Din Guddoms skyld, hjælp mig, gennem denne bøn, at rive disse Satans udvalgte sjæle, ud fra Frimurerne.
Fri dem fra de lænker der binder dem og som fører dem til en forfærdelig pine i Helvedes kamre. Hjælp dem, gennem de udvalgte sjæles lidelse, gennem min bøn og gennem Din Barmhjertighed, at være i frontlinien, klar til at gå ind i den ny Tid af Fred - det Ny Paradis. Jeg beder Dig at frigive dem fra fangenskab.
Amen
 
Korstogsbøn (118) For den fortabte generation af unge sjæle
Kære Jesus, jeg påkalder Din Barmhjertighed for den fortabte generation af unge sjæle. For dem der ikke kender Dig, dæk dem med synets Gave. For dem der kender Dig, men som ignorerer Dig, tag dem tilbage til Din Barmhjertighed.
Jeg beder Dig at give dem beviset på Din eksistens snart. Led dem til nogen der kan hjælpe dem og før dem hen til Sandheden.
Fyld deres sind og sjæl med længslen af Dig.
Hjælp dem at erkende tomheden i dem selv, fordi de ikke føler Din Tilstedeværelse. Jeg beder Dig, kære Herre, ikke at afvise dem og, i Din Barmhjertighed, skænk dem det Evige Liv.
Amen
 
Korstogsbøn (119) For at føle Jesu Kærlighed
Jesus, hjælp mig, jeg er forvirret. Mit hjerte vil ikke åbne sig for Dig.
Mine øjne kan ikke se Dig.
Mit sind blokerer Dig.
Min mund kan ikke udsige ord til at trøste Dig.
Min sjæl er overskyet af mørke.
Hav medlidenhed med mig, en stakkels synder. Jeg er hjælpeløs uden Din Tilstedeværelse.
Fyld mig med Dine Nådegaver, så at jeg kan få mod til at komme til Dig og trygle Dig om Barmhjertighed.
Hjælp mig, Din discipel som elsker Dig, men som ikke længere føler kærlighed røre sig i mit hjerte, at se og acceptere Sandheden.
Amen
 
Korstogsbøn (120) Stop krigens udbredelse
O min søde Jesus, fjern de krige der ødelægger menneskeheden.
Beskyt de uskyldige fra lidelse. Beskyt de sjæle som prøver at bringe sand fred.
Åbn de hjerter af dem som er ramt af krigens smerte.
Beskyt de unge og skrøbelige.
Frels alle sjæle hvis liv er ødelagt af krige. Styrk os alle, kære Jesus, som beder for sjælene af alle Guds børn og giv os Nådegaven at udholde den lidelse, som måtte komme til os i tider af konflikter.
Vi beder Dig at stoppe krigens udbredelse og at bringe sjælene ind i Dit Hellige Hjertes Tilflugtssted.
Amen
 
Korstogsbøn (121) Troskab til Jesu Kristi hær
Vi står sammen om Dit Hellige Hjerte, kære Jesus.
Vi taler med myndighed Guds Sande Ord. Vi vil gå til jordens ende for at udbrede Sandheden.
Vi vil aldrig acceptere enhver ny, falsk lære i Dit Navn, kun den Du lærte os.
Vi forbliver sandfærdige, loyale og faste i vor tro.
Vi vil behandle dem der forråder Dig med kærlighed og medlidenhed, i håb om at de vil komme tilbage til Dig.
Vi vil være faste, men tålmodige med dem der forfølger os i Dit Navn.
Vi vil marchere sejrende hele vejen til Dit Nye Paradis.
Vi lover, at gennem vores smerte og lidelse, vi vil bringe til Dig alle de fortabte sjæle, som hungrer efter Din Kærlighed.
Modtag vore bønner for alle syndere i verden, så at vi kan blive en familie, samlet i kærlighed til Dig, i den Ny Æra af Fred.
Amen
 
Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebare Blod
Kære Jesus, jeg beder Dig at indvi mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse.
Du døde for mig og Dine Sår er mine sår, idet jeg, nådefuldt accepterer den smerte som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme.
Jeg lider med Dig, kære Jesus, idet Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv.
Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod.
Amen
 
Korstogsbøn (123) Den frie viljes gave til Gud
Min kæreste Jesus, hør denne bøn fra mig, den mest uværdige sjæl og hjælp mig at elske Dig mere.
Af egen fri vilje, ofrer jeg Dig denne Gave tilbage, kære Jesus, så at jeg kan blive Din ydmyge tjener og forblive lydig til Guds Vilje.
Min vilje er Din Vilje. Dit Bud betyder at jeg vil være lydig til alle Dine Ønsker.
Min frie vilje er Din, gør med den hvad der er nødvendigt for at frelse alle mennesker, som er adskilt fra Dig, overalt i verden. Jeg ofrer denne Gave, som blev givet mig ved fødslen, til Din Helligste Tjeneste.
Amen
 
Korstogsbøn (124) Hør min bøn for frihed
O Gud, min Barmhjertige Fader, Skaber af alt det der er, hør min bøn for frihed. Frigiv mig fra slaveriets lænker og beskyt mig fra ond forfølgelse. Hjælp mig at skelne Sandheden og kom til min hjælp, selv om jeg er forvirret og kan tvivle om Dit Ord. Tilgiv mig hvis jeg krænker Dig og tag mig til Tilflugtsstedet af Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (125) For at forsvare Guds Helligste Ord
O Frelsens Moder, hjælp mig, en Guds ydmyge tjener, at forsvare Hans Helligste Ord i trængslens tid. Indvi mig, kære Moder, til Din Søn, så at Han kan dække mig med Hans Dyrebare Blod.
Giv mig, gennem Din Søns Jesu Kristi forbøn, nåden, styrken og viljen til at forblive trofast til Kristi Lære i trængslens tid, som vil fortære Hans Helligste Kirke på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (126) For at udholde religiøs forfølgelse
Kære Jesus, hjælp mig at udholde enhver forfølgelse i Dit Hellige Navn. Hjælp dem der tager fejl, i den tro at de bærer vidnesbyrd om Dit Værk.
Åbn øjnene på alle der måtte være fristet at ødelægge andre, gennem onde gerninger og handlinger. Beskyt mig imod Guds fjender, som vil rejse sig og prøve at bringe Dit Ord til tavshed og som vil prøve at fjerne Dig.
Hjælp mig at tilgive dem der forråder Dig og giv mig Nådegaven at forblive trofast i min kærlighed til Dig. Hjælp mig at leve Sandheden, som Du lærte os og at forblive under Din beskyttelse for altid.
Amen
 
Korstogsbøn (127) For at frelse min og mine kæres sjæl
O Jesus, forbered mig, så at jeg kan komme og stå foran Dig uden skam. Hjælp mig og mine kære (nævn dem her) at være parate til at bekende alle vores forkerte handlinger og at indrømme vores svagheder.
At bede om tilgivelse for alle vores synder, at vise kærlighed til dem vi har fornærmet. At bede om Barmhjertighed for vor frelse, at ydmyge os selv foran Dig, så at på Dagen for den Store Oplysning, min samvittighed og den af (nævn dem her) vil være ren og at Du vil oversvømme min sjæl med Din Guddommelige Barmhjertighed.
Amen
 
 
Korstogsbøn (128) For at samle og forene alle sjælene
Kæreste Jesus, hjælp os, dine elskede disciple, at samle verden i Dine Arme og bringe til Dig de sjæle som behøver Din Barmhjertighed mest.
Forstærk os med Helligåndens Gave, for at sikre at Sandhedens Flamme vil opsluge alle dem som har løsrevet sig fra Dig.
Foren alle syndere, så at enhver bliver givet chancen for genforening. Giv os alle styrken til at forblive faste til Dit Hellige Ord, når vi bliver tvungen til at afvise Sandheden, som er blevet forkyndt verden gennem det Helligste Evangelium.
Vi forbliver i Dig, med Dig og for Dig på hvert eneste skridt af denne rejse til frelse. Amen
 
Korstogsbøn (129) For Kærlighedens Gave
O Gud, fyld mig med Din Kærlighed. Hjælp mig at dele Kærlighedens Gave med alle der behøver Din Barmhjertighed.
Hjælp mig at elske Dig mere. Hjælp mig at elske alle dem der har brug for Din Kærlighed. Hjælp mig at elske Dine fjender.
Tillad, at den kærlighed Du velsigner mig med, vil opsluge hjerterne af alle som jeg kommer i kontakt med. Med den kærlighed Du indgyder i min sjæl, hjælp mig at erobre alt ondt, omvende sjæle og besejre djævlen og hans onde agenter, som prøver at ødelægge Dit Hellige Ords Sandhed.
Amen
 
Korstogsbøn (130) Korstogsbøn for Frelsens Novena
Min elskede Frelsens Moder, optjen den evige Frelsensgave til alle sjælene, gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Jeg beder, at gennem Din forbøn, Du vil bede for alle sjæles frigivelse fra Satans bånd. Bed Din Søn om at vise Barmhjertighed og tilgivelse til de sjæle som afviser Ham, sårer Ham med deres ligegyldighed og som tilbeder falske lærdomme og falske guder.
Vi bønfalder Dig, kære Moder, for nådegaverne til at åbne de sjæles hjerter, som har mest brug for Din hjælp.
Amen
 
Korstogsbøn (131) Bøn for Barmhjertighed
O min kære Frelsens Moder, vi beder dig om at spørge din Søn, Jesus Kristus, om at skænke Barmhjertighed til (navne på alle du beder for) under Advarslen og igen på den sidste dag, før de kommer foran din Søn.
Bed for, at hver enkelt af dem vil blive frelst og kan nyde frugterne af det Evige Liv.
Beskyt dem, hver dag, og før dem til din Søn, så at de oplever Hans Tilstedeværelse, og at de vil få skænket fred i ånden og opnå store Nådegaver.
Amen
 
Korstogsbøn (132) Fornægt Satan for at beskytte denne Mission
O Frelsens Moder kom til hjælp for denne Mission. Hjælp os, Guds Resterende Hær at forsage Satan.
Vi beder dig at knuse dyrets hoved med din hæl og at fjerne alle forhindringer i vores Mission om at frelse sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (133) Et Kald til at vende tilbage til Gud
Kære Jesus, tilgiv mig, en fremmed sjæl som fornægtede Dig fordi jeg var blind. Tilgiv mig for at have erstattet Din Kærlighed med værdiløse ting som betyder intet.
Hjælp mig at samle mod til at vandre ved siden af Dig, at acceptere med taknemlighed Din Kærlighed og Barmhjertighed.
Hjælp mig at forblive nær til Dit Hellige Hjerte og at aldrig vandre væk fra Dig igen. Amen
 
Korstogsbøn (134) For at tro på Guds Eksistens 
Oh Gud den Højeste, hjælp mig at tro på Din Eksistens. Kast alle mine tvivl væk. Åbn mine øjne til Sandheden af livet efter dette og led mig hen imod vejen til det Evige Liv.
Lad mig føle Din Tilstedeværelse og giv mig den sande tros Gave, før dagen jeg dør. Amen.
 
Korstogsbøn (135) Forsvar Sandheden
Jeg ønsker at alle præsterne, som vil blive konfronteret med disse bedrøvelige prøvelser, beder denne bøn: Oh elskede Frelsens Moder, hjælp mig i min nødens time. Bed at jeg bliver velsignet med de Nådegaver som Helligåndens Kraft sender ned over min uværdige sjæl, for at forsvare Sandheden til enhver tid.
Støt mig i hver tilfælde, når jeg bliver spurgt at fornægte Sandheden, Guds Ord, de Hellige Sakramenter og den Hellige Eukaristi.
Hjælp mig at bruge de Nådegaver jeg modtager, for at stå fast imod Satans ondskab og alle de stakkels sjæle han bruger til at kaste smuds på din Søn Jesus Kristus. Hjælp mig i min nødens time. For sjælenes sag, giv mig mod til at forsyne alle Guds børn med Sakramenterne, når Guds fjender vil forbyde mig dette.
Amen
 
Korstogsbøn (136) For at holde fast på Dit Ord
Kæreste Jesus, hjælp mig at høre Dit Ord. Leve Dit Ord. Tale Dit Ord. Sprede Dit Ord.
Giv mig styrke til at vedstå Sandheden, selv når jeg er forfulgt for at gøre det. Hjælp mig til at holde Dit Ord i live, når det er kastet væk af Dine fjender.
Lad mig mærke Dit Mod når jeg er nede.
Fyld mig med Din Styrke når jeg er svag.
Giv mig den Gave at forblive værdig når Helvedes porte får overhånd på mig og loyal til Din Helligste Vilje.
Amen
 
Korstogsbøn (137) Bøn for Genoprettelse
Når I begynder at tvivle på Gud eller miste tillid til Hans Kærlighed eller Løfte, må I bede denne Korstogsbøn:
Oh Gud den Almægtige, oh Gud den Højeste, se på mig, din ydmyge tjener, med kærlighed og medlidenhed i Dit Hjerte.
Genopret mig i Dit Lys.
Løft mig tilbage i Din Gunst. Fyld mig med Nåde, så at jeg kan ofre mig selv til Dig i ydmyg trældom og i overensstemmelse med Din Helligste Vilje.
Befri mig fra stolthedens synd og enhver ting der fornærmer Dig og hjælp mig at elske Dig med et dybt og varigt ønske om at tjene Dig alle mine dage, for evigt og altid. Amen
 
Korstogsbøn (138) Beskyttelse mod had
Oh Frelsens Moder, beskyt mig mod enhver slags had. Hjælp mig at forblive tavs når jeg bliver konfronteret med had.
Hold mig stærk i min troskab til Jesus Kristus når jeg er svagest.
Besegl mine læber. Hjælp mig at vende ryggen til dem som sætter mig på prøve med ord som benægter din Søns Lære, eller til dem der håner mig pga. min tro.
Bed for disse sjæle, kære Moder, så at de vil give afkald på Satan og mærke din kærligheds fred og Helligåndens Rige i deres sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (139) For styrken til at besejre det onde
Kære Jesus, beskyt mig fra djævelens ondskab. Dæk mig og alle som er svage og forsvarsløse i hans tilstedeværelse.
Giv mig mod til at afvise ham og hjælp mig at undgå ethvert af hans forsøg på at engagere mig, hver dag og på hvilken som helst måde.
Amen
 
Korstogsbøn (140) Beskyttelsen af Englenes Hierarki
Kæreste Fader, alle tings l Skaber, Gud den Højeste, giv mig Nåde og Beskyttelse gennem Dit Hierarki af Engle.
Gør mig i stand til at fokusere på Din Kærlighed for enhver af Dine børn, uanset hvor meget de krænker Dig. Hjælp mig at sprede nyheden om den Sidste Pagt for at forberede verden til Jesu Kristi Andet Komme, uden frygt i mit hjerte. Giv mig Dine særlige Nådegaver og Velsignelser til at rejse mig over forfølgelsen som Satan, hans dæmoner og hans agenter på Jorden tildeler mig.
Tillad mig aldrig at frygte Dine Fjender. Giv mig styrken til at elske mine fjender og dem der forfølger mig i Guds Navn.
Amen
 
Korstogsbøn (141) Beskyttelse mod forfølgelsen
Kære Jesus, forsvar mig i min kamp for at forblive trofast til Dit Ord for enhver pris. Værn mig mod Dine fjender.
Beskyt mig mod dem der forfølger mig pga. Dig. Deltag i min smerte.
Let min lidelse. Rejs mig i Dit Ansigts Lys, indtil den Dag, hvor Du kommer igen for at bringe den Evige Frelse til Verden.
Tilgiv dem der forfølger mig. Brug min lidelse til soning for deres synder, så at de kan finde fred i deres hjerter og modtage Dig med anger i deres sjæle på den Sidste Dag. Amen
 
Korstogsbøn (142) Bøn for døden
Min kæreste Jesus, tilgiv mig mine synder. Rens min sjæl og forbered mig til at træde ind i Dit Rige. Giv mig Nådegaver til at forberede min forening med Dig.
Hjælp mig at overkomme enhver frygt.
Giv mig mod til at forberede mit sind og min sjæl, så at jeg er egnet til at stå foran Dig. Jeg elsker Dig, jeg stoler på Dig, jeg giver mig selv til Dig i krop, sind og sjæl for evigt.
Lad din vilje blive min og fri mig fra smerte, tvivl og forvirring.
Amen
 
Korstogsbøn (143) For at beskytte Frelsens Mission 
O Frelsens Moder, beskyt denne Mission, en Gave fra Gud for at bringe det Evige Liv til alle Hans børn overalt.
Grib ind, på vores vegne, gennem din elskede Søn, Jesus Kristus, for at give os mod til at gennemføre vores forpligtelse til at tjene Gud til alle tider og især når vi lider pga. af dette.
Hjælp denne Mission til at omvende milliarder af sjæle, i overensstemmelse med Guds vilje og til at vende disse hjerter af sten til at blive din Søns elskede tjenere.
Giv alle os der tjener Jesus i denne Mission styrken til at overkomme had og Korsets forfølgelse og til at byde lidelsen, som kommer med den, velkommen, med hjertets gavmildhed og med fuld accept for det der måtte komme forud.
Amen
 
Korstogsbøn (144) For at beskytte den Kristne Tro
Oh Frelsens Moder, gå i forbøn på vegne af de Kristnes sjæle overalt i verden.
Hjælp dem at beskytte deres tro og at forblive loyale til Jesu Kristi Lære.
Bed at de vil have styrke i sind og ånd til at stå fast ved deres tro til hver en tid.
Gå i forbøn, kære Moder, på deres vegne, for at åbne deres øjne til Sandheden og for at give dem Nådegaven til at skelne enhver falsk lære, præsenteret til dem i din Søns Navn.
Hjælp dem at forblive sande og loyale Guds tjenere og at fornægte det onde og løgnene, selv om de måtte lide og blive latterliggjort pga. dette.
Oh Frelsens Moder, beskyt alle din børn og bed at alle Kristne vil følge Herrens sti indtil deres sidste suk.
Amen
 
Korstogsbøn (145) Fyld mig med Din Kærlighedsgave
Kæreste Jesus, fyld mig, et tomt kar, med Din Kærlighedsgave.
Oversvøm min sjæl med Din Tilstedeværelse. Hjælp mig at elske andre som Du elsker mig.
Hjælp mig at være et redskab for Din Fred, Din Ro og Din Barmhjertighed.
Åbn mit hjerte til at føle forpligtelse forpligtelse for andre og giv mig den Nådegave at tilgive dem der afviser Dig og som er skyldige mod mig. Hjælp mig at bekende Din Kærlighed gennem mit eksempel, som Du ville gøre, hvis Du var i mit sted.
Amen
 
Korstogsbøn (146) Beskyttelse mod bedrag
Kære Frelsens Moder beskyt mig med beskyttelsens Nådegave imod bedrag, som Satan har skabt for at ødelægge de Kristnes Tro.
Beskyt os mod Guds fjender. Hold os fri fra løgne og kætteri, som bliver brugt til at svække vores kærlighed til din Søn.
Åbn vores øjne til usandheder, bedrag og ethvert forsøg vi møder, som opmuntrer os til at benægte Sandheden.
Amen
 
Korstogsbøn (147) Gudfader, vis Barmhjertighed til dem som fornægter Din Søn Oh Gud, min Evige Fader, jeg beder Dig at vise Barmhjertighed til dem der fornægter Din Søn.
Jeg bønfalder Dig for de sjæle af dem som prøver at ødelægge Dine profeter.
Jeg beder for omvendelsen af de sjæle som er fortabte for Dig og beder at Du vil hjælpe alle Dine børn til at forberede deres sjæl og sone for deres liv, i overensstemmelse med Din Guddommelige Vilje, i forventning om Din Søns Jesu Kristi Andet Komme.
Amen
 
Korstogsbøn (148) Kom til min hjælp
Oh min Jesus, hjælp Mig i min tid af stor bedrøvelse. Hold mig i Dine Arme og tag mig ind i Dit Hjertes Tilflugtssted.
Tør mine tårer af. Lad min beslutning falde til ro.
Løft min ånd og fyld mig med Din Fred.
Jeg beder Dig om at skænke mig denne gave (nævn det her...).
Kom til min hjælp, så at mit ønske bliver besvaret, således at mit liv kan blive roligt og i forening med Dig, kære Herre.
Hvis mit ønske ikke kan blive opfyldt, fyld mig med Gaven at acceptere, at Din Hellige Vilje er for min sjæls bedste og at jeg vil forblive trofast til Dit Ord for altid, med et venligt og elskværdigt hjerte.
Amen
 
 
Korstogsbøn (149) For at søge Guds Kærlighed
O Jesus, fyld mig med Guds Kærlighed.
Fyld mig med Dit Guddommelige Lys og oversvøm mig med den kærlighed jeg har brug for, for at sprede Guds sæd i alle nationer.
Tillad Din Guddommelige Kærlighed at blive spredt af mig blandt alle dem jeg kommer i kontakt med. Spred Din Kærlighed, så at den lyser over alle sjæle, alle tro, alle nationer, som en dis der henriver alle Guds børn til enhed.
Hjælp os at sprede Guds Kærlighed, så at den kan og vil erobre alt ondt i verden. Amen
 
Korstogsbøn (150) For at frelse de ikke troendes sjæle
Kære Jesus, jeg spørger Dig at frelse alle dem som, uden egen skyld, nægter at erkende Dig.
Jeg ofrer Dig min lidelse for at bringe Dig de sjæle der forkaster Dig, for den Barmhjertighed Du vil skænke til hele verden. Hav Barmhjertighed for deres sjæle. Tag dem ind i Dit Himmelske Tilflugtssted og tilgiv dem deres synder.
Amen
 
Korstogsbøn (151) For at forsvare Troen
Oh Guds Moder, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder, bed at vi forbliver loyale til Guds Sande Ord til hver en tid. Forbered os at forsvare Troen, at værne om Troen og at forkaste kætteriet.
Beskyt alle dine børn i prøvelsens tid og giv os Nådegaver for at være modige, når vi bliver opfordret til at forkaste Sandheden og fornægte din Søn.
Bed, Hellige Guds Moder, om at vi bliver givet den Guddommelige Indgriben for at forblive Kristne i overensstemmelse med Guds Hellige Ord.
Amen
 
Korstogsbøn (152) Hjælp Mig i min time af hjælpeløshed
Kære Jesus, hjælp mig i min time af hjælpeløshed.
Fri mig fra synd og åbn mine øjne, mit hjerte og min sjæl for djævelens bedrag og hans onde veje.
Fyld mig med Din Kærlighed, når jeg føler had i mit hjerte.
Fyld mig med Din Fred, når jeg føler sorg.
Fyld mig med Din Styrke, når jeg er svag.
Frels mig fra det fængsel jeg befinder mig i, så at jeg kan være fri og blive holdt sikkert i Dine Hellige Arme.
Amen
 
Korstogsbøn (153) Beskyttelsesgaven for børn
Oh Guds Moder, Frelsens Moder, Jeg beder dig at indvie disse børns sjæle (nævn dem her) og fremstille dem for din elskede Søn.
Bed at Jesus vil, gennem Hans Dyrebare Blods magt, dække og beskytte disse små sjæle fra det onde, med en hver slags beskyttelse.
Jeg beder dig, kære Moder, at beskytte min familie i tider af store vanskelig­heder og at din Søn vil se velvilligt på min bøn om at forene min familie i én med Kristus og skænke os Evig Frelse.
Amen
 
Korstogsbøn (154) Bøn på Frelsensmoders Festdag
Oh Frelsens Moder, jeg fremstiller for dig i dag, 4. juni, Frelsensmoders Festgag, følgende sjæle (nævn dem her).
Jeg beder dig at give mig og alle der ærer dig, kære Moder, og som uddeler Frelsensmedalje, enhver beskyttelse fra den onde og alle dem som forkaster din elskede Søns, Jesu Kristi Barmhjertighed og alle de Gaver Han testamenterer til menneskeheden.
Bed, kære Moder, at alle sjælene vil blive givet den Evige Frelses Gave.
Amen
 
Korstogsbøn (155) For Beskyttelse af Frelsens Mission
Oh kære Frelsens Moder, hør vores kald om beskyttelse af Frelsens Mission og om beskyttelse af Guds børn. Vi beder for dem der trodser Guds Vilje i dette store øjeblik af historien.
Vi beder at du vil beskytte alle der svarer på dit kald og på Guds Ord, om at frelse alle dem fra Guds fjender.
Hjælp at frigive de sjæle som er faldet som bytte af den onde og åbn deres øjne til Sandheden.
Oh Frelsens Moder, hjælp os, stakkels syndere, at blive værdige til modtage udholdenhedens Gave i vores lidelsens tid, i din elskede Søns Navn, Jesus Kristus. Beskyt denne Mission fra skade. Beskyt dine børn fra forfølgelsen. Dæk alle os med din Hellige Kappe og hjælp os med den Gave, at vi må bevare vores tro hver gang vi bliver udfordret for at tale Sandt og for at tilkendegive Guds Hellige Ord, for resten af vore dage, nu og altid.
Amen
 
Korstogsbøn (156) Beskyttelse mod had
Kære Jesus, giv Mig Din Kærlighed og åbn mit hjerte til at acceptere Din Kærlighed med taknemlighed. Lad Din Kærlighed, med Helligåndens Magt, lyse over mig, så at jeg bliver en fakkel for Din Barmhjertighed.
Omkrans mig med Din Kærlighed og lad min kærlighed for Dig udvande alt det had jeg møder, når jeg spreder Dit Ords nyhed.
Send Din Barmhjertighed over os og tilgiv dem der forkaster Dig, fornærmer Dig og er ligeglade med Din Guddom og giv dem Kærlighedens Gave Lad Din Kærlighed lyse igennem i tid af tvivl, svag tro, i tid af prøvelser og lidelse og med Helligåndens Magt, hjælp mig at bringe Sandheden til dem der har mest brug for Din Hjælp.
Amen
 
Korstogsbøn (157) For sjælene i fangenskab
Oh kære Jesus, frigiv de sjæle som er slave af falske guder og Satan. Hjælp os, gennem vore bønner, at bringe dem lindring fra besættelsens smerte.
Åbn deres fængselsporte og vis dem vejen til Guds Rige, inden de bliver taget som gidsler af Satan i Helvedes afgrund.
Vi bønfalder Dig, Jesus, om at dække disse sjæle med Helligåndens Magt, så at de vil søge frem til Sandheden og hjælp dem at finde mod til at vende ryggen til djævlens snarer og ondskab.
Amen
 
Korstogsbøn (158) Beskyt mig fra en-verdens religion
Kære Jesus, beskyt mig fra ondskaben af den nye en-verdens religion, som ikke kommer fra Dig. Støt mig i min rejse til frihed, på vej til Dit Hellige Kongedømme.
Hold mig forenet med Dig, hver gang jeg er plaget og tvunget til at sluge løgne, som bliver spredt af Dine fjender for at ødelægge sjæle. Hjælp mig at modstå forfølgelsen, at forblive trofast til det Sande Guds Ord imod falske doktriner og andre vanhelligelser, som Jeg skulle blive tvunget til at acceptere.
Gennem min frie viljes Gave, tag mig i Dit Kongedømmes Domæne, for at gøre mig i stand til at stå op og bekende Sandheden, når den vil blive erklæret til at være en løgn.
Lad mig aldrig vakle, være usikker og løbe væk i frygt, foran forfølgelsen. Hjælp mig at forblive trofast til Sandheden så længe jeg lever.
Amen
 
Korstogsbøn (159) Bøn for Guds Kærlighed
Oh Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn på mine vegne, idet jeg trygler om Guds Kærlighed.
Fyld min sjæl, et tomt kar, med Guds Kærlighed, så at når den flyder over, vil den oversvømme de sjæle for hvem jeg kæmper for medlidenhed.
Med Guds Magt, beder jeg om at blive befriet af enhver følelse af had i mit indre for dem der forråder din Søn. Gør mig ydmyg i ånden og fyld mig med sjælens gavmildhed, så at jeg kan følge Kristi Lære og sprede Hans Kærlighed på hver del af mit liv.
Amen
 
Korstogsbøn (160) Hjælp mig at elske Dig mere
O min Jesus,verdens Frelser, hjælp mig at elske Dig mere.
Hjælp mig at vokse i min kærlighed for Dig. Fyld mit hjerte med Din Kærlighed og Medfølelse, så at Jeg kan opnå Nådegaven at elske Dig, sådan som Du elsker Mig.
Fyld min utaknemlige sjæl med en dyb og vedvarende kærlighed for Dig og alt det Du repræsenterer.
Med Dine Nådegavers Magt hjælp mig at elske min nabo som Du elsker alle Guds børn og at vise medfølelse til dem der behøver Din Kærlighed og som er uden tro. Foren mig med Dig, så at jeg kan føre det Kristne liv Du lærte os med Dit eksempel i Din Tid på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (161) For tillid og fred
Jesus, jeg stoler på Dig. Hjælp mig at elske Dig mere. Fyld mig med tillid til at overgive mig i fuld og endelig forening med Dig. Hjælp mig at lade min tillid til Dig vokse i svære tider. Fyld mig med Din Fred.
Jeg kommer til Dig, kære Jesus, som et barn, fri fra alle jordiske bånd, fri fra betingelser og overgiver min vilje til Dig for at gøre med den som Du finder det passende, for min egen skyld og for andre sjæles skyld.
Amen
 
Korstogsbøn (162) For At beskytte de svage og de uskyldige
O Gud, Almægtige Fader, vær venlig at beskytte de svage og uskyldige, hvis lidelser skyldes mennesker med had i deres hjerter. Let den smerte, der bliver udholdt af dine stakkels, hjælpeløse børn.
Giv dem alle de Nådegaver, de har brug for, for at beskytte sig selv fra Dine fjender. Fyld dem med mod, håb og barmhjertighed, så at de kan finde disse gaver i deres hjerter og tilgive dem, der plager dem.
Jeg beder Dig, kære Herre, min Evige Fader, at tilgive dem, der udfordrer Livets Lov, og hjælp dem til at se, hvor meget deres gerninger krænker Dig, så at de kan gøre bod for deres veje og søge trøst i Dine Arme.
Amen
 
Korstogsbøn (163) Frels mig fra forfølgelse
Oh Jesus, bevar mig fra forfølgelsens smerte i Dit Navn. Hengiv mig til Dit Hjerte. Befri mig fra stolthed, grådighed, ondskab, ego og had i min sjæl.
Hjælp mig til virkelig at overgive mig til Din Barmhjertighed.
Tag al min frygt væk. Hjælp mig at lette min smerte og tag al forfølgelse væk fra mig, så at jeg kan følge Dig som et lille barn, vel vidende at alt er under Din Kontrol.
Fri mig fra det had der bliver vist af dem som erklærer at være Dine, men som i virkeligheden fornægter Dig. Lad ikke deres skærende tunger piske mig, eller deres onde gerninger aflede mig fra Sandhedens Sti.
Hjælp mig at fokusere kun på Dit kommende Kongedømme og med værdighed at være udholdende imod enhver fornærmelse, som jeg må udstå på Dine Vegne.
Bring mig sindets fred, hjertets fred og sjælens fred.
Amen
 
Korstogsbøn (164) Bøn for Fred til Nationerne
Oh Jesus, bring mig fred. Bring fred til min nation og alle de lande, som er ødelagte pga. krig og splittelse.
Så fredens sæd mellem de hårde hjerter, som forårsager lidelse til andre i retfærdighedens navn. Giv til alle Guds børn Nådegaven at modtage Din Fred, så at kærlighed og harmoni kan blomstre, og at kærlighed til Gud vil sejre over det onde, således at sjælene kan blive frelst fra de falske tings korruption, grusomhed og ond ambition.
Lad fred regere over alle dem, som indvier deres liv til Sandheden af Dit Hellige Ord og til dem, som slet ikke kender Dig.
Amen
 
Korstogsbøn (165) For det Evige Livs Gave
Jesus, hjælp Mig at tro på Din Eksistens. Giv mig et tegn, så at mit hjerte kan svare til Dig. Fyld min tomme sjæl med den Nådegave jeg har brug for, for at åbne mit sind og mit hjerte til Din Kærlighed.
Hav Barmhjertighed med mig og rens min sjæl for alle de forkerte ting jeg har gjort i mit Liv.
Tilgiv mig for at have afvist Dig, men vær venlig at fylde mig med den kærlighed jeg har brug for, for at blive værdig til det Evige Liv. Hjælp mig at kende Dig, at se Din Tilstedeværelse i andre mennesker og fyld mig med den Nådegave at genkende Guds Tegn i alle de skønne Gaver Du har givet til menneskeslægten.
Hjælp mig at forstå Dine Veje og frels mig fra adskillelsen og mørkets smerte, som jeg føler i mit hjerte.
Amen
 
Korstogsbøn (166) For at afbøde mordet på de uskyldige
Kæreste Frelsens Moder, vær venlig at frembære denne, vores bøn, for at afbøde mordet på de uskyldige, til din elskede Søn Jesus Kristus.
Vi beder at, i Sin Barmhjertighed, Han vil fjerne folkemordets trussel, forfølgelsen og terror mod Guds børn i enhver form.
Vær venlig, bønfalder vi dig, kære Frelsens Moder, at høre vores råb om kærlighed, enhed og fred i denne smertelige verden.
Vi beder at Jesus Kristus, Menneskesønnen, vil beskytte alle os i disse tider af stor smerte og lidelse på jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (167) Beskyt min familie
Oh Gud, min Evige Fader, gennem Din elskede Søns Jesu Kristi Nådegave, vær venlig at beskytte min familie fra det onde, til hver en tid.
Giv os styrken til at komme over onde intentioner og at forblive forenet i vores kærlighed for Dig og hinanden.
Støt os gennem alle prøvelser og lidelser, som vi må udholde, og hold i live den kærlighed vi har for hinanden, så at vi er forenet med Jesus.
Velsign vores familier og giv os Kærlighedens Gave, selv i tid af ufred.
Styrk vores kærlighed, så at vi kan dele vores families glæde med andre og således at Din Kærlighed kan blive delt med hele verden.
Amen
 
Korstogsbøn (168) For Guds Kærlighedsgave
Oh Kæreste Fader, Du Den Evige, Gud den Højeste, gør mig værdig til Din Kærlighed.
Vær venlig at tilgive mig for at have skadet andre og for alle mine forkerte handlinger, som har forårsaget smerte til nogle af Dine børn.
Åbn mit hjerte, så at jeg kan byde Dig velkommen i min sjæl og rens mig for ethvert had, som jeg måtte føle for en anden person.
Hjælp mig at tilgive mine fjender og at så Din Kærligheds sæd hvor jeg går og i blandt dem som jeg møder hver dag. Giv mig, Kære Fader, Udholdenhedens og Tillidens Gave, så at jeg kan opretholde Dit Hellige Ord og således holde Din Store Kærligheds og Barmhjertigheds Flamme i live i en formørket verden.
Amen
 
Korstogsbøn (169) For frelsen af dem som forkaster Kristus
Kæreste Jesus, for Din Medlidenhed og Barmhjertighed,Bønfalder jeg Dig for frelsen af dem som har forkastet Dig, Som fornægter Din Eksistens, Som bevidst modstår Dit Hellige Ord og hvis bitre hjerter har forgiftet deres sjæl imod Lyset og Sandheden af Din Guddom. Hav Barmhjertighed for alle syndere.
Tilgiv dem som begår blasfemier imod den Hellige Treenighed og Hjælp mig, på min egen måde, og gennem personlige ofre, at omfavne i Dine Hellige Arme, de syndere som behøver Din Barmhjertighed mest.
Jeg giver Dig Mit Løfte at tjene Din Frelses Mission, gennem mine tanker, mine handlinger og mine ord,, så godt jeg kan.
Amen
 
Korstogsbøn (170) For at opretholde Guds Hellige Ord 
O kære Herre, min elskede Jesus Kristus Hold mig. Beskyt mig.
Hold mig i Lyset af Dit Ansigt, mens min forfølgelse intensiveres, og min eneste synd er at fastholde Sandheden, Guds Hellige Ord.
Hjælp mig at finde mod til at tjene Dig trofast til hver en tid.
Giv mig Dit Mod og Din Styrke, mens jeg kæmper for at forsvare Din Lære mod hård modstand. Forlad mig aldrig, Jesus, i min tid af nød og giv mig alt det jeg har brug for, for at fortsætte at tjene dig, gennem tilvejebringelse af de Hellige Sakramenter og Dit dyrebare Legeme og Blod, gennem Messens Hellige Offer. Velsign mig Jesus.
Gå med mig. Hvil i mig. Bo hos mig.
Amen.
 
Indvielsesbøn til Marias Pletfrie Hjerte 
Jeg, (navnet) en utro synder, fornyer og sætter i dag mine Dåbs løfter i dine hænder, o Pletfrie Moder. Jeg forsager Satan, hans pomp og værk og overgiver mig helt til Jesus Kristus, den Inkarnerede Visdom, for at bære mit Kors efter Ham, alle dagene i mit liv og for at være mere trofast mod Ham end jeg har været indtil nu. I tilstedeværelse af hele den himmelske skare, vælger jeg dig i dag som min Moder og Lærerinde. Jeg leverer og indvier til dig, som din slave, min krop og sjæl, mine goder, både indvendige og udvendige, og selve værdien af mine gode gerninger, fortidige, nutidige og fremtidige, og overlader til dig den fulde ret til at disponere om mig og alt det der tilhører mig, uden undtagelse, efter dit behag, til Guds ære, i tid og evighed.
Amen
 
Indvielsesbøn til Jesu Hellige Hjerte
Helligste Jesu Hjerte, Afgrund af Barmhjertighed og Kilde til al nåde og velsignelser, jeg indvier og forener mig selv til Dig, uden undtagelse og forbehold, alt det jeg er og alt det jeg har, både tidsligt og åndeligt, fortidigt, nutidigt og fremtidigt, gennem Marias Pletfrie Hjerte, Din Moder. Jeg overgiver mig selv helt til din disposition i fuld tillid til Din Barmhjertighed og Kærlighed og jeg bønfalder Dig om at se på dette offer af min intethed foran Dig og til at bruge mig for Din herlighed, til ære for Din Moder og for sjælenes frelse, Hjælp mig at søge Dig alene i alle ting. Skjul mig i Dit Helligste Hjertes beskyttelse og vær min eneste Trøst og Tilflugtssted. Giv mig de nådegaver jeg har brug for, for at acceptere Dit Kors med glæde hver dag, for at leve et helligt liv og for at dø en hellig død i Din tjeneste. Hjælp mig at stole fuldstændig på Din Barmhjertighed og Kærlighed og aldrig frygte at kaste mig selv foran det uendelige Hav af barmhjertighed, som Dit Helligste Hjerte er, især i de tider hvor jeg måtte fejle i min troskab til Din tjeneste. Gennem dette elendige og svage instrument, måtte Din Barmhjertighed, Kærlighed, herlighed og magt, skinne frem. Set, først og fremmest, mit stakkels hjerte i brand med den Kærligheds Flamme som brænder i Dit Helligste Hjerte og lær mig hvordan jeg kan gengælde kærlighed med Kærlighed. Jesu Helligste Hjerte, hav barmhjertighed til mig, fordi jeg sætter hele min lid til Dig.
Amen