UDDRAG FRA VEJLEDNINGEN OM DE BØNNER VI BLIVER OPFORDRET TIL AT BEDE PÅ BEDEMØDERNE OG HVER DAG
Bønnen vil og kan frelse menneskeheden
7. marts 2013
Min kære elskede datter, det er vigtigt at Mine disciple på jorden forstår hvordan bønnen vil og kan frelse menneskeheden. Bønnens magt og især den Hellige Rosenkrans, som gør dyret impotent, kan ikke blive undervurderet. For at frelse flere sjæle skal I også bede Barmhjertighedens Rosenkrans. Vælg de Korstogsbønner Jeg giver jer og bed dem således, at I kan fokusere på forskellige anmodninger i løbet af hvert bedemøde. Hvis, f. eks. I beder Korstogsbønnen for Immunitetens Nådegave, gør det på en måde, at bedegruppen kan, den dag, koncentrere sig om et udvalg af Korstogbønner som påkalder Guds beskyttelse for sjæle. Så, en anden dag kan I fokusere på et udvalg af bønner som er givet til jer for beskyttelse af præster og gejstlige. Disse Korstogsbedegrupper, når de bliver dannet over hele verden, vil blive den nødvendige rustning til at besejre fjenden på flere måder end I kan tro det er muligt. Jeg vil fortsætte at give jer Gaven af nye bønner som bringer med sig særlige mirakler. Uden denne indgriben kunne Jeg ikke frelse de sjæle Jeg så meget ønsker. Gå og læg en plan for jeres Korstogsbønners Møder på grundlag af den form de er givet til jer, men bryd dem op i dele, så at I kan fokusere på forskellige intentioner. Der er ikke behov for at bede alle bønnerne sammen, selv om Jeg tilskynder jer at bede så mange som muligt af dem i løbet af en uge. I giver Mig så megen lindring, Mine dyrebare disciple. Jeg giver jer Min velsignelse af styrke og mod, mens I fortsætter jeres søgen efter at frelse sjæle. Jeg elsker jer.
Jeres Jesus
.........................................
Jesu siger i Budskabet af 24. september 2013: For hver dag som I bruger med de andres behøv, må I lægge mindst ti minutter til side for at bøde for jeres synder. Dette er meget vigtigt fordi Jeg elsker jer og byder jer velkommen. For at kommunikere med Mig på en passende måde, må I altid kommer foran Mig først som en ydmyg tjener. Når I knæler foran Mig eller bare kommunikerer med Mig i jeres hjerter, begynd altid med at sige: "Jesus tilgiv mig fordi jeg har syndet" Efter dette vil I mærke Min Tilstedeværelse og Jeg vil leve ind i jeres sjæl.
........................................
24. juli 2011 siger Jesus: Gå frem nu, Mine kære børn, med kærlighed og glæde i jeres hjerter, for Mit Ord må bydes velkommen. Til sidst må I vide, at Jeg vandrer med jer, så at Jeg kan styrke de bånd af kærlighed for alle Mine disciple, som Jeg vælger at blive knyttet til Mit Hellige Hjerte. Mit dyrebare blod, udgydt så velvilligt for enhver af jer, så at I kunne blive frelst, dækker jer hver eneste dag. I er Min elskede hær og sammen vil vi rejse frem for at bringe alle jeres brødre og søstre tilbage til deres rigtige og herlige hjem igen. Jeg elsker og har kær hver eneste ef jer, børn. Glem det aldrig. Nå I beder til Mig hver dag sig denne bøn: "Oh Min dyrebare Jesus, omfavn mig i Dine Arme og tillad mig at hvile mit hoved på Din skulder, så at Du kan rejse mig op til Dit herlige Kongedømme når tiden er inde. Lad Dit dyrebare blod flyde over mit hjerte, så at vi kan blive forenet som et.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
..............................................
14. februar 2012 siger Gudfader: Bøn til Mig, jeres Fader, må blive inkluderet i jeres daglige bønner med denne særlige Korstogsbøn (30), Bøn for at afværge krig, sult og religiøs forfølgelse O min Evige Fader, Gud, Universets Skaber, i Din Dyrebare Søns Navn, beder jeg Dig: få os til at elske Dig mere. Hjælp os til at være frygtløse og stærke i modgangen. Tag imod vore ofrer, smerter og prøvelser, som en gave foran Din Trone, for at frelse alle Dine børn på jorden. Blødgør hjerterne af urene sjæle. Åbn deres øjne til sandheden af Din Kærlighed, så de kan være med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du kærligt har skabt for os, efter Din Guddommelige Vilje.
Amen
.............................................
16. maj 2012 siger Gudfader: Min Gave af Den levende Guds Segl vil gøre jer usynlige for jeres fjender. Bed den hver dag fra nu af. Hold det foran jer i jeres hjem og få det velsignet af en præst. Korstogsbøn (33) for at erkende Mit Segl og modtage det med kærlighed og taknemlighed O min Gud, min elskede Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemlighed Dit Guddommelige Beskyttelses Segl. Din Guddom omgiver mit legeme og min sjæl I al evighed. I ydmyg taknemlighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed til Dig, min elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig og mine kære med dette særlige Segl og jeg lover at jeg for altid og evig vil leve mit liv I Din tjeneste. Jeg elsker Dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider, kære Fader. Jeg frembærer for Dig, Din højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til soning for verdens synder og for alle Dine børns frelse.
Amen
..........................................
27. september 2012 siger Jesus: Min kære elskede datter, Missionen om at frelse de to milliarder sjæle som vil afvise Min Barmhjertighedshånd må være en del af de daglige bønner for alle dem som kalder sig Guds Korstogsriddere
Korstogsbøn (79) For to milliarder fortabte sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig at skænke Barmhjertighed til de fortabte sjæle. Tilgiv dem deres afvisning af Dig og brug mine bønner og lidelse, så at Du kan, gennem Din Barmhjertighed, sende over dem de Nådegaver de har brug for, for at helliggøre deres sjæle. Jeg beder Dig om mildhedens gave for deres sjæle. Jeg beder Dig at åbne deres hjerter, så at de vil komme til Dig og bede Dig at fylde dem med Helligånden, så at de kan acceptere Din Kærligheds Sandhed og leve med Dig og hele Guds familie for altid.
Amen
............................................
21. marts 2013 siger Jesus: Splittelsens tid er nær og I må forberede jer. Jeg ønsker at give jer en særlig nådegave for at hjælpe jer at udholde den forfølgelse og det pres I vil blive udsat for, for at opmuntre jer til at trække jer fra Mine Budskaber. Der vil være brug for en stor tro og nerver af stål for at fokusere på Mit Hellige Ord og derfor må I bede denne Korstogsbøn hver dag fra nu af:
Korstogsbøn (102) For at støtte troen og troværdigheden af Guds budskaber til verden
Kæreste Jesus, når jeg er ned, rejs mig op. Når jeg tvivler oplys mig. Når jeg er bedrøvet vis mig Din Kærlighed. Når jeg kritiserer, hjælp mig at være tavs. Når jeg dømmer en anden offentligt, besegl mine læber. Når jeg udtaler blasfemier i Dit Navn, forløs mig og før mig tilbage til Din beskyttelse. Når jeg mangler mod, giv mig det sværd jeg har brug for, for at kæmpe og frelse de sjæle Du ønsker. Når jeg modsætter mig Din Kærlighed, hjælp mig at overgive mig og forlade mig fuldstændig på Din kærlige Omsorg. Når jeg mister min vej, hjælp mig at finde Sandhedens Sti. Når jeg anfægter Dit Ord, giv mig det svar jeg søger. Hjælp mig at være tålmodig, kærlig og venlig, selv med dem der forbander Dig. Hjælp mig at tilgive dem der fornærmer mig og giv mig den nådegave jeg har brug for, for at følge Dig til jordens ende.
Amen
..........................................
11. april 2013 siger Jesus: Gør dette hver eneste dag. I slutningen af hver måned vil I være fulde af glæde fordi I vil vide hvor mange sjæle der er blevet givet denne Store Barmhjertighed. Denne er blot en anden Gave Jeg velsigner jer med og de nådegaver I vil modtage, når I beder denne Korstogsbøn, vil være i overflod. Korstogsbøn (104) Udfri denne sjæl fra slaveri Kæreste Jesus, jeg præsenterer til Dig min brors og min søsters sjæl, som har overgivet deres sjæl til Satan. Tag denne sjæl og forløs den i Dine Øjne. Udfri denne sjæl fra dyrets slaveri og bring den til den evige frelse.
Amen
...........................................
26. juni 2013 siger vor Frelsens Moder: Her er en Korstogsbøn for jeres børn. Når I beder den hver dag, vil den bringe jeres børn tættere til Jesu Barmhjertige Hjerte: Korstogsbøn (111) Indvielse af dine børn til Jesus Kristus O kære Frelsens Moder, jeg indvier mine børn (nævn dem her) til Din Søn, så at Han kan bringe dem fred i sjælen og kærlighed i hjertet. Bed om at mine børn vil blive modtaget i Din Søns Barmhjertige Arme og hold dem væk fra skade. Hjælp dem at forblive sandfærdige om Guds Hellige Ord, især når de bliver fristet om at vende bort fra Ham.
Amen
............................................
23 november 2013 siger Jesus: Kærligheden blomster fordi den er en Gave fra Gud og har magt til at ødelægge det onde. Kærligheden er ikke selvisk. Kærligheden er gavmild, tilgivende og ikke plettet af stolthedens synd. I må bede til Gud hver dag for Kærlighedens Gave og når I har fået det givet, brug det som jeres rustning imod had. Korstogsbøn (129) For Kærlighedens Gave O Gud, fyld mig med Din Kærlighed. Hjælp mig at dele Kærlighedens Gave til alle der behøver Din Barmhjertighed. Hjælp mig at elske Dig mere. Hjælp mig at elske alle dem der har brug for Din Kærlighed. Hjælp mig at elske Dine fjender. Tillad, at den kærlighed Du velsigner mig med, vil opsluge hjerterne af alle som jeg kommer i kontakt med. Med den kærlighed Du indgyder i min sjæl, hjælp mig at erobre alt ondt, omvende sjæle og besejre djævlen og hans onde agenter, som prøver at ødelægge Dit Hellige Ords Sandhed.
Amen
.........................................
8. juni 2014 siger vor Frelsens Moder: Mine kære børn, I må ofre jeres Bønner til min Søn hver dag, for at beskytte denne Mission imod Satans had. Når I gør dette, vil der gives jer Velsignelser. Til dem af jer der har mulighed, ofr Messer så tit som muligt for Guds profet Maria Guddommelige Barmhjertighed og for alle Guds tjenere, så at gennem Guds Barmhjertighed, alle sjælene vil blive forenet med Ham i Hans Kongedømme i al evighed.
Korstogsbøn (155) For Beskyttelse af Frelsens Mission
Oh kære Frelsens Moder, hør vores kald om beskyttelse af Frelsens Mission og om beskyttelse af Guds børn. Vi beder for dem der trodser Guds Vilje i dette store øjeblik af historien. Vi beder at du vil beskytte alle der svarer på dit kald og Guds Ord, for at frelse alle fra Guds fjender. Hjælp at frigive de sjæle som er faldet som bytte af den onde og åbn deres øjne til Sandheden. Oh Frelsens Moder, hjælp os, stakkels syndere, at blive værdige til at modtage udholdenhedens Gave i vores lidelsens tid, i din elskede Søns Navn, Jesus Kristus. Beskyt denne Mission fra skade. Beskyt dine børn fra forfølgelsen. Dæk alle os med din Hellige Kappe og hjælp os med den Gave at vi må bevare vores tro hver gang vi bliver udfordret for at tale Sandt, således at vi må tilkendegive Guds Hellige Ord for resten af vore dage, nu og altid.
Amen
............................................
6. marts 2014 siger Jesus: I må forblive årvågne hvert minut af dagen, for I ved aldrig når den onde er på arbejde. Han er meget snu og meget forsigtigt. Mange ved ikke hvordan Satan arbejder, men en ting er sikker, han vil ikke bringe jer andet end elendighed og sorg. I må derfor bede hver dag denne bøn til Skt. Mikael. Hellige Ærkeengel Mikael, forsvar os i striden, vær du vort værn imod djævlens ondskab og list. Gud kue ham, derom beder vi ydmygt. Og du, de Himmelske Hærskarers Fyrste, nedstyrt ved Guds Kraft til helvedet, Satan og alle de onde ånder som færdes i verden til sjælenes fordærv.
Amen
............................................
19. august 2012 siger Jesus: Jeg vil, at I alle begynder en ny Litani af Bønner for beskyttelse mod den falske Profet og at I beder den hver dag fra nu af. 24. august 2012 siger Jesus: Min kære elskede datter, Jeg vil at du spørger Mine disciple om at begynde at bede hver dag Mine 'Jesus til Menneskehedens' Litanier, fra nu af.
 
Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen. Jesus, beskyt os fra Antikrist. Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig. Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod. Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne. Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter. Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke. Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed. Jesus, giv os styrke. Jesus, giv os håb. Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden. Jesus, beskyt os fra dyret. Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet) O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser Jeg tilbeder Dig Jeg lovpriser Dig Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne) Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider Du, himmelske Far Alle tings skaber Universets skaber Menneskehedens skaber Du er alle tings ophav Du er kærlighedens ophav Du er selveste kærligheden Jeg elsker Dig Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd. Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben. Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Litani n. 3: Forsvar Guds Ord
Kære Jesus, beskyt os mod de løgne som krænker Gud. Beskyt os fra Satan og hans hær. Hjælp os at elske Dig mere. Støt os i vores kamp. Forsvar vores tro. Før os til Dit sikkerheds tilflugtssted. Hjælp os at rejse os og forsvare Din Hellige Vilje. Styrk vores beslutning om at være Dine sande disciple. Giv os mod. Giv os tillid. Før os ad Sandhedens sti. Forsvar os mod fjenden. Send over os Dine Beskyttelsesgaver. Hjælp os at undgå fristelse. Før os tættere til Dit Hellige Hjerte. Hjælp os at forblive loyale overfor Dig hele tiden.
Amen
 
Litani n. 4: For at formilde Gudfaderens straf
O Gud den Højeste, vi bønfalder Dig om Barmhjertighed for Dine børns synder. Vi takker Dig for jordens Gave. Vi takker Dig for det menneskelige livs Gave. Vi skatter livets Gave. Vi modtager livets Gave. Vi takker Dig for Gaven af Din Søn, Jesus Kristus. Vi takker Dig for Forløsningens Gave. Vi lovpriser Din Guddom. Vi overgiver os fuldstændig foran Dig, så at Din Vilje kan fuldbyrdes på jorden som den sker i Himmelen. Vi takker Dig for Gaven af Bevidsthedens Oplysning. Vi takker Dig for det evige livs løfte. Vi modtager med taknemlighed det Nye Paradis. Vi bønfalder Dig om at frelse alle sjæle, selv dem der krænker Dig og som er fortabte for Dig. Vi takker Dig for den Kærlighed Du viser til Dine børn. Vi takker Dig for profetiens Gave. Vi takker dig for bønnens Gave. Vi beder Dig at om skænke os fred og frelse.
Amen
 
Litani n. 5: For frelsen af dem i dødssynd
Jesus, frels alle syndere fra Helvedes ild. Tilgiv de sorte sjæle. Hjælp dem at se Dig. Løft dem ud af mørket. Åbn deres øjne. Åbn deres hjerter. Vis dem Sandheden. Frels dem. Hjælp dem at lytte. Fri dem fra stolthed, kødets lyst, misundelse. Beskyt dem mod det onde. Hør deres bøn om hjælp. Tag deres hænder. Træk dem til Dig. Frels dem fra Satans bedrag. Amen Litani n. 6: For Nådegaverne i trængselstid O kæreste Jesus, min elskede Frelser, Fyld mig med Din Kærlighed Fyld mig med Din Styrke Fyld mig med Din Visdom Fyld mig med Din Udholdenhed Fyld mig med Din Ydmyghed Fyld mig med Dit Mod Fyld mig med Din Lidelse
Amen
................................................
10. maj 2011 siger Jesus. Hør nu Min bøn, som Jeg giver jer nu for den opmuntring I har brug for: "Fyld mig, oh Herre, med Helligåndens gave, for at bringe Dit Helligste Ord til de syndere som jeg må hjælpe til at frelse i Dit Navn, Hjælp mig at dække dem, gennem mine bønner, med Dit dyrebare blod, så at de kan blive draget ind i Dit Hellige Hjerte. Giv mig Helligåndens gave, så at disse stakkels sjæle kan nyde Dit Nye Paradis." Bed denne bøn hver dag, efter at I har bedt Barmhjertighedens Rosenkrans og I vil, gennem jeres troskab til Mig, hjælpe Mig at frelse Mine børn. ...........................................
5. februar 2012 siger vor Frelsens Moder: Korstogsbøn (26) Bed Rosenkrans for et hjælpe at frelse verden "Glem aldrig hvor vigtigt min Helligste Rosenkrans er, fordi når I beder den hver dag, kan I hjælpe med at frelse jeres land. Satans magt bliver svækket når I beder min Rosenkrans. Han flygter med stor smerte og bliver magtesløs. Det er vigtigt, uanset hvilken Kristen tro I hører til, at bede den mindst en gang om dagen."
............................................
24. august 2014 siger Vor Frelsens Moder: Jeg opfordrer jer til at bede denne Korstogsbøn, Bøn for Fred, hver eneste dag for jeres nationer.
 
 Korstogsbøn (164) Bøn for Fred til Nationerne
Oh Jesus, bring mig fred. Bring fred til min nation og alle de lande, som er ødelagte pga. krig og splittelse. Så fredens sæd mellem de hårde hjerter, som forårsager lidelse til andre i retfærdighedens navn. Giv alle Guds børn Nådegaven at modtage Din Fred, så at kærlighed og harmoni kan blomstre, og at kærlighed til Gud vil sejre over det onde, således at sjælene kan blive frelst fra de forkerte tings korruption, grusomhed og ond ambition. Lad fred regere over alle dem, som indvier deres liv til Sandheden af Dit Hellige Ord og til dem, som slet ikke kender Dig.
Amen
 

Alle Litanier og Korstogsbønner

 
 
Litani n. 1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelsen.
Jesus, beskyt os fra Antikrist.
Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig.
Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod.
Kæreste Jesus, åbn vore øjne for den falske profets løgne.
Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter.
Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke.
Kæreste Jesus, hjælp os at afvise de løgne, der bliver givet os som sandhed.
Jesus, giv os styrke.
Jesus, giv os håb.
Jesus, oversvøm vore sjæle med Helligånden.
Jesus, beskyt os fra dyret.
Jesus, giv os Skelneevnens gave, så at vi kan følge Din Sande Kirkes sti til hver en tid og i al evighed.
Amen
 
Litani n. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvedet)
O himmelske Far, den allerhøjeste! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser.
Jeg tilbeder Dig, Jeg lovpriser Dig, Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver.
Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvedet) for mine elskede (navne). Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider.
Du, himmelske Far, Alle tings skaber, Universets skaber, Menneskehedens skaber, Du er alle tings ophav, Du er kærlighedens ophav, Du er selveste kærligheden.
Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder.
Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din barmhjertigheds hånd.
Jeg overgiver mig selv i krop, sjæl og sind, således at Du kan bringe dem alle i dine arme, i sikkerhed for ondskaben.
Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte så alle dine børn kan forenes i den arvelod Du skabte for os alle.
Amen.
 
Litani n. 3: Forsvar Guds Ord
Kære Jesus, beskyt os mod de løgne som krænker Gud. Beskyt os fra Satan og hans hær. Hjælp os at elske Dig mere.
Støt os i vores kamp. Forsvar vores tro. Før os til Dit sikkerheds tilflugtssted. Hjælp os at rejse os og forsvare Din Hellige Vilje.
Styrk vores beslutning om at være Dine sande disciple. Giv os mod. Giv os tillid.
Før os ad Sandhedens sti.
Forsvar os mod fjenden. Send over os Dine Beskyttelsesgaver. Hjælp os at undgå fristelse. Før os tættere til Dit Hellige Hjerte. Hjælp os at forblive loyale overfor Dig hele tiden.
Amen
 
Litani n. 4: For at formilde Gudfaderens straf
O Gud den Højeste, vi bønfalder Dig om Barmhjertighed for Dine børns synder.
Vi takker Dig for jordens Gave.
Vi takker Dig for det menneskelige livs Gave. Vi skatter livets Gave. Vi modtager livets Gave.
Vi takker Dig for Gaven af Din Søn, Jesus Kristus. Vi takker Dig for Forløsningens Gave.
Vi lovpriser Din Guddom.
Vi overgiver os fuldstændig foran Dig, så at Din Vilje kan fuldbyrdes på jorden som den sker i Himmelen.
Vi takker Dig for Gaven af Bevidsthedens Oplysning.
Vi takker Dig for det evige livs løfte. Vi modtager med taknemlighed det Ny Paradis. Vi bønfalder Dig om at frelse alle sjæle, selv dem der krænker Dig og som er fortabte for Dig.
Vi takker Dig for den Kærlighed Du viser til Dine børn.
Vi takker Dig for profetiens Gave.
Vi takker dig for bønnens Gave.
Vi beder Dig at om skænke os fred og frelse.
Amen
 
Litani n. 5: For frelsen af dem i dødssynd
Jesus, frels alle syndere fra Helvedes ild. Tilgiv de sorte sjæle. Hjælp dem at se Dig. Løft dem ud af mørket. Åbn deres øjne. Åbn deres hjerter. Vis dem Sandheden. Frels dem. Hjælp dem at lytte. Fri dem fra stolthed, kødets lyst, misundelse. Beskyt dem mod det onde. Hør deres bøn om hjælp. Tag deres hænder. Træk dem til Dig. Frels dem fra Satans bedrag.
Amen
 
Litani n. 6: For Nådegaverne i trængselstid
O kæreste Jesus, min elskede Frelser, Fyld mig med Din Kærlighed Fyld mig med Din Styrke Fyld mig med Din Visdom Fyld mig med Din Udholdenhed Fyld mig med Din Ydmyghed Fyld mig med Dit Mod Fyld mig med Din Lidelse
Amen
 
Korstogsbøn (1) Min gave til Jesus for at frelse sjæle
Min kæreste Jesus, Du som elsker os så meget, tillad mig, i min ydmyghed, at hjælpe Dig at frelse sjæle.
Hav barmhjertighed for alle syndere, uanset hvor alvorlig de krænker Dig. Tillad mig, gennem bøn og smerte at hjælpe disse sjæle, som ikke måtte overleve Advarslen, at søge en plads ved siden af Dig i Dit Rige.
Hør min bøn, søde Jesus, for at hjælpe Dig at erobre disse sjæle du længes efter.
O Jesu Hellige Hjerte, jeg lover min troskab til Din Helligste Vilje, til hver en tid.
Amen
 
Korstogsbøn (2) Bøn for verdens ledere
Min Evige Fader, i Din Elskede Søns Navn, Jesus Kristus, beder jeg Dig at beskytte Dine børn fra forfølgelsen, som er planlagt af de globale kræfter imod uskyldige nationer.
Jeg beder om syndstilgivelse for disse sjæle, som er årsag til disse trængsler, så at de må vende tilbage til Dig med ydmygt og angerfuldt hjerte.
Jeg beder Dig at give Dine torturerede børn styrken til at modstå denne lidelse, for at sone verdens synder, gennem Kristus Vor Herre.
Amen
 
Korstogsbøn (3) For at befri verden fra frygt
O min Herre Jesus Kristus, jeg bønfalder Dig om at befri verden fra frygt, som fjerner sjælene fra Dit kærlige Hjerte. Jeg beder at sjælene, som vil erfare frygt under Advarslen, vil standse op og tillade Din Barmhjertighed at oversvømme deres sjæle, så at de vil blive fri til at elske Dig som de skal.
Amen
 
Korstogsbøn (4) For at forene alle familier
Foren alle familier Jesus, under Advarslen, så at de kan modtage den evige frelse. Jeg beder at alle familier må holde sammen, i forening med Dig, Jesus, så at de kan arve Dit Nye Paradis på jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (5) Lovprisning til Gud den Højeste
O Evige Fader, vi frembringer vore bønner til Dig, i glædelig taksigelse for Din kostbare Barmhjertigheds Gave til hele menneskeheden.
I fryd bringer vi Dig, den Herligste Konge, vores lovprisning og tilbedelse for Din kærlighed og ømme Barmhjertighed.
Du, Gud den Højeste, er vor Konge og vi bøjer os ned til dine Fødder i ydmyg tjeneste, for denne Gave Du bringer til os. Vi bønfalder Dig Gud, hav Barmhjertighed med alle Dine Børn.
Amen
 
Korstogsbøn (6) Bøn for at stoppe Antikrist
O Jesus, jeg beder at Gud, i sin Barmhjertighed, vil forhindre Antikrist og sin gemene hær at forårsage terror og påtvinge lidelse til Dine børn. Vi beder at han vil blive stoppet og at straffens hånd vil blive undgået, gennem den omvendelse som vil blive opnået under Advarslen.
Amen
 
Korstogsbøn (7) Bøn for dem der afviser Barmhjertighed
Jesus, jeg tilskynder Dig at tilgive de syndere der er så sorte i deres sjæl, at de vil afvise Din Barmhjertigheds Lys.
Tilgiv dem Jesus, bønfalder jeg Dig, for at frelse dem fra de synder, de har det så svært at tage bort fra dem selv. Oversvøm deres hjerter med Din Barmhjertigheds Stråler og giv dem muligheden at vende tilbage til din fold.
Amen
 
Korstogsbøn (8) Skriftemålet
Kæreste Jesus, jeg beder Dig at tilgive alle mine synder og al det onde og krænkelser jeg har forårsaget andre.
Jeg beder ydmygt for gaven at undgå at såre Dig igen og for at ofre Dig soning efter Din Vilje. Jeg beder om tilgivelse for enhver fremtidig krænkelse, som jeg måtte deltage i og som vil forårsage Dig lidelse og smerte.
Tag mig med Dig i den ny Tid af Fred, så at jeg kan blive en del af Din Familie i evighed. Jeg elsker Dig Jesus.
Jeg trænger til Dig . Jeg ærer Dig og alt det Du repræsenterer. Hjælp mig Jesus, så at jeg kan blive værdig til at komme ind i Dit Rige.
Amen
 
Korstogsbøn (9) Frembringelse af lidelsen som gave
O Jesu Helligste Hjerte, lær mig at acceptere fornærmelser i Dit Navn, når jeg forkynder Dit Ord med ydmyg taknemlighed.
Lær mig at forstå hvordan ydmygelse, lidelse og smerte bringer mig tættere til Dit Hellige Hjerte.
Tillad mig at acceptere disse prøvelser med kærlighed og gavmildhed i ånden, så at jeg kan præsentere dem som en så kostbar gave til Dig, med henblik på at frelse sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (10) For at bære Din Kærligheds Flamme
Hjælp os, kære Jesus, at rejse os frygtløst i Dit Navn for at bære Din Kærligheds Flamme til alle nationer. Giv os, Dine børn, styrken til at stå imod det overgreb vi vil blive konfronteret med blandt alle dem der ikke virkelig tror på Din Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (11) Stop hadet mod seerne
O Jesu Hellige Hjerte, jeg beder Dig at stoppe det had og jalousi der findes blandt dine disciple mod Dine sande seere i disse tider. Jeg beder at Du vil høre min bøn om at give dine seere den styrke de har brug for, for at forkynde Dit Helligste Ord til en mistroisk verden.
Amen
 
Korstogsbøn (12) Bøn for at undgå stolthedens synd
O min Jesus, hjælp mig at undgå stolthedens synd når jeg taler i Dit Navn. Tilgiv mig hvis jeg har nedsat nogen i Dit Navn. Hjælp mig at lytte, Jesus, når Din Stemme er udtalt og fyld mig med Din Helligånd, så at jeg kan skelne Dit Ords Sandhed, når Du kalder på menneskeheden.
Amen
 
Korstogsbøn (13) Bøn for at påkalde immuniteten
O Himmelske Fader, gennem Din Elskede Søn Jesus Kristus, hvis Lidelse på Korset frelste os fra synd, beder jeg Dig at frelse alle dem der stadig afviser hans Barmhjertigheds Hånd.
Oversvøm deres sjæle, kære Fader, med Din Kærligheds pant. Jeg bønfalder Dig, Himmelske Fader, hør min bøn og frels disse sjæle fra den evige fortabelse.
Gennem Din Barmhjertighed, tillad dem at være de første der går ind i den Ny Tid af Fred på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (14) Bøn til Gudfader til beskyttelse mod Atomkrig
O Almægtige Fader, Gud den Højeste, jeg beder Dig om Barmhjertighed for alle syndere.
Åbn deres hjerter, så at de kan acceptere frelsen og modtage nådegaver i overflod. Hør min bøn for min egen familie og gør, at enhver af dem vil finde nåde i Dit Elskelige Hjerte.
O Guddommelige Himmelske Fader, beskyt alle Dine børn på jorden mod atomkrig, eller andre handlinger som er planlagt for at ødelægge Dine børn.
Hold os væk fra alt ondt og beskyt os. Oplys os, så at vi kan åbne vore øjne, høre og acceptere Sandheden af Din frelse, uden frygt i vore sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (15) Taksigelse for den Guddommelige Barmhjertigheds gave
O Himmelske Fader, vi ærer Dig med dyb påskønnelse af det Offer Du frembar, da Du sendte en Frelser til verden.
Vi ofrer Dig, med glæde og taknemlighed, vore bønner i ydmyg taksigelse for den Gave Du nu giver til Dine børn, den Guddommelige Barmhjertigheds Gave.
O Gud den Højeste, gør os værdige til at acceptere denne Store Barmhjertighed med taksigelse.
Amen
 
Korstogsbøn (16) For at acceptere Nådegaver under Advarslen
O min Jesus, hold mig stærk under denne prøvelse af Din Store Barmhjertighed.
Giv mig de nådegaver jeg har brug for, for at blive lille i Dine Øjne.
Åbn mine øjne til Sandheden af Dit Evige Frelses løfte. 
Tilgiv mig mine synder og vis mig Din Kærlighed og Venskabs Hånd. Omfavn mig i den Hellige Families arme, så at vi alle kan blive en eneste ting igen. Jeg elsker Dig Jesus og lover Dig fra denne dag og videre, at forkynde Dit Hellige Ord uden frygt i mit hjerte og med renhed i min sjæl, for al evighed.
Amen
 
Korstogbøn (17) Bøn til vor Frelsens Moder for de formørkede sjæle
Oh Marias Pletfrie Hjerte, Frelsens Moder og Formidler af al Nåde, du som vil deltage i hele menneskehedens frelse fra Satans ondskab, bed for os.
Frelsens Moder, bed for at alle sjæle kan frelses og accepterer den kærlighed og nåde, vist ved din Søn, vor Herre Jesus Kristus, der kommer igen for at frelse menneskeheden og for at give os en chance for Evig Frelse.
Amen.
 
Korstogbøn (18) Stop Antikrist og hans gruppe
Oh, kære Jesus, red verden fra Antikrist. Beskyt os mod Satans onde planer. Frels de sidste rester af din kirke fra alt ondt. Giv alle dine kirker den styrke og de nådegaver de har brug for, for at forsvare sig selv mod krig og forfølgelse planlagt af Satan og hans hær af terrorister.
Amen.
 
Korstogbøn (19) Bøn for unge mennesker
Frelsens Moder, jeg beder dig at bede om nåde for unge sjæle som er i frygteligt mørke, på en sådan måde så de kan genkende din Elskede Søn når Han kommer for at redde hele verden.
Lad ikke en eneste sjæl blive ladt tilbage. Lad ikke en eneste sjæl afvise Hans Store Barmhjertighed . Jeg beder, Moder, at alle bliver frelst og jeg beder dig om at beskytte alle disse sjæle med din Hellige Kåbe for at give dem den beskyttelse mod Forføreren som de har brug for.
Amen
 
Korstogbøn (20) Stop Antikrist fra at ødelægge verden
Oh, Gud Fader, i din dyrebare Søns navn, opfordrer jeg Dig til at forhindre Antikrist i at fange dine børns sjæle. Jeg beder Dig, Almægtige Far, at stoppe ham fra at udøve terror mod dine børn.
Jeg beder Dig om at stoppe ham fra at forurene din Skabelse og beder Dig om at have medlidenhed med de stakkels sjæle som er magtesløse over for ham. Hør min bøn, kære Far og red alle dine børn fra denne frygtelige ondskab.
Amen.
 
Korstogbøn (21) Taksigelse til Gudfader for menneskehedens frelse
Vi priser og takker dig, Oh, Hellige Gud, Almægtige skaber af menneskeheden, for den kærlighed og medfølelse du har for menneskeheden.
Vi takker dig for den Frelsesgave som du betænker dine stakkels børn med. Vi beder dig, O Herre, at redde dem der følger den Onde og at deres hjerter vil åbnes til sandheden omkring deres evige liv.
Amen.
 
Korstogbøn (22) Bøn for de katolske præster til at opretholde Kirkens Lære
Oh, min elskede Jesus, bevar min styrke og min kærligheds ild for Dig i live hvert øjeblik af min dag.
Tillad aldrig denne kærlighedsflamme for Dig at flimre eller dø. Tillad mig aldrig at svækkes i nærheden af fristelse.
Giv mig de nådegaver jeg har brug for, for at opfylde mit kald, min hengivenhed, min loyalitet og for at opretholde den Ortodokse Katolske Kirkes lære.
Jeg tilbyder Dig min troskab til alle tider. Jeg anerkender min forpligtelse til at kæmpe i din hær så at den Katolske Kirke kan opstå igen i sin fulde herlighed for at byde dig, kære Jesus, velkommen når du kommer igen.
Amen.
 
Korstogsbøn (23) For Pave Benedikts sikkerhed
O min Evige Fader, på Din elskede Søns Jesu Kristi vegne og den lidelse Han udholdt for at frelse verden fra synd, beder jeg Dig nu for beskyttelse af Din Hellige Vikar, Pave Benedikt, Leder af din Kirke på jorden, så at også Han kan hjælpe til at frelse Dine børn og alle dine hellige tjenere fra Satans svøbe og hans faldne engles magt, som færdes på jorden for at stjæle sjæle.
O Fader, beskyt Din Pave, så at Dine børn kan blive ført på den Sande Sti hen imod Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (24) Fuldstændig aflad for Syndsforladelse
I må bede denne bøn for syv dage i træk og I vil blive givet den Totale Syndsforladelse og Helligåndens Kraft.
O min Jesus, Du er jordens Lys. Du er Flammen der rører alle sjæle. Din Barmhjertighed og Kærlighed er bundløse.
Vi er ikke værdige til det Offer Du frembragte med Din Død på Korset, alligevel ved vi, at Din Kærlighed for os er større end den kærlighed vi har for Dig. Giv os, Herre, Ydmyghedens Gave, så at vi kan fortjene Dit Nye Rige.
Fyld os med Helligånden, så at vi kan marchere frem og lede Din hær, for at forkynde Sandheden af Dit Hellige Ord og forberede vore brødre og søstre til herligheden af Dit Andet Komme på jorden.
Vi ærer Dig, vi lovpriser Dig. Vi ofrer os selv, vores bekymringer, vores smerter, som en gave til Dig for at frelse sjæle. Vi elsker Dig Jesus, Hav Barmhjertighed med alle Dine børn, hvorhen de end befinder sig.
Amen
 
Korstogsbøn (25) For beskyttelse af seerne over hele verden
O Gud den Højeste, jeg beder Dig at beskytte alle Dine hellige budbringere i verden. Jeg beder at de må blive beskyttet fra andres had.
Jeg spørger, at Dit Helligste Ord bliver spredt hurtigt over hele jorden.
Beskyt dine budbringere fra sladder, misbrug, løgne og alle slags farer.
Beskyt deres familier og dæk dem med Helligånden til hver en tid, så at de Budskaber de giver til verden bliver hørt med angerfulde og ydmyge hjerter.
Amen
 
Korstogsbøn (26) Bed Rosenkrans for et hjælpe at frelse verden
I et budskab til Maria af den Guddommelige Barmhjertighed, søndag d.5.2.2012, tilskynder Vor Frue menneskerne at bede Rosenkransen for at hjælpe at frelse deres lande. "Glem aldrig hvor vigtigt min Helligste Rosenkrans er, fordi når du beder den hver dag, kan du hjælpe med at frelse dit land. Satans magt bliver svækket når du beder min Rosenkrans. Han flygter med stor smerte og bliver magtesløs.
Det er vigtigt, uanset hvilken Kristen tro du hører til, at bede den mindst en gang om dagen." Bønner Vor Frue anbefaler os: Fatimabønnen Trosbekendelse Salve Regina Bøn efter Rosenkransen:
O Gud, hvis eneste undfangede Søn, med Hans liv, død og opstandelse har købt os den evige livs præmie, giv os, beder vi Dig, at gennem fordybelsen i Mysterierne af Den Velsignede Jomfru Marias Helligste Rosenkrans, vi må efterligne deres indhold og opnå hvad de lover, ved den samme Kristus, vor Herre.
Amen
 
Korstogsbøn (27) Bøn for Fred i Verden
O min Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem der er ramt af forfærdelige krige. Jeg beder at freden bliver bragt til disse sønderknuste nationer, som er blinde for Sandheden af Din Eksistens.
Jeg beder Dig om at dække disse nationer med Din Helligånds Kraft, så at de vil stoppe deres jagt efter magt over uskyldige sjæle. Hav Barmhjertighed over alle Dine lande, som er magtesløse over de onde grusomheder som dækker hele verden.
Amen
 
Korstogsbøn (28) Jomfru Maria: Bøn for at forene alle Kristne Kirker
O Gud den Højeste, vi knæler foran Dig for at bede om at alle Dine børn må forenes i kampen for at bevare Dine Kristne Kirker på jorden.
Lad ikke vores forskelligheder splitte os i denne tid af stort frafald i verden. I vores kærlighed for Dig, bønfalder vi Dig, kære Fader, at skænke os nådegaver for at elske hinanden i Din elskede Søns Navn, Vor Frelser Jesus Kristus.
Vi tilbeder Dig. Vi elsker Dig. Vi forenes for at kæmpe for styrken til at bevare de Kristne Kirker på jorden under de prøvelser vi vil udsættes for i de kommende år.
Amen
 
Korstogsbøn (29) Beskyt Kristendommens praksis
O min Herre Jesus Kristus, jeg beder Dig at sende Din Helligånd ned over alle Dine børn. Jeg beder Dig at tilgive alle der er fulde af had i deres hjerter.
Jeg beder at ateisterne vil, under Din Store Barmhjertighed, åbne deres forhærdede hjerter og at Dine børn, der elsker Dig, kan ære Dig med værdighed, for at overkomme alle forfølgelser. Jeg beder Dig at fylde alle Dine børn med Helligåndens Nådegave, så at de kan modigt rejse sig og føre Din hær i den sidste kamp mod Satan, hans dæmoner og alle de sjæle som er slaver af hans falske løfter.
Amen
 
Korstogsbøn (30) Bøn for at afværge krig, sult og religiøs forfølgelse
O min Evige Fader, Gud, Universets Skaber, i Din Dyrebare Søns Navn, beder jeg Dig: få os til at elske Dig mere.
Hjælp os til at være frygtløse og stærke i modgangen. Tag imod vore ofrer, smerter og prøvelser, som en gave foran Din Trone, for at frelse alle Dine børn på jorden.
Blødgør hjerterne på urene sjæle.
Åbn deres øjne til sandheden af Din Kærlighed, så de kan være med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du kærligt har skabt for os, efter Din Guddommelige Vilje.
Amen
 
Korstogsbøn (31) Bøn for en Beskyttelseskæde
O min Jesus, lad min bøn påkalde Din Helligånd over de ledere der er styret af begær, grådighed, griskhed og stolthed, så de stopper forfølgelsen af Dine uskyldige børn. Jeg bønfalder Dig om ikke at lade fattigdom, sult og krige sluge Dine børn og beder at de europæiske ledere vil åbne deres hjerter til Sandheden af Din Kærlighed.
Amen
 
Korstogsbøn (32) For at stoppe legalisering af aborten i Irland
O Frelsens Moder, bed at dine børn i Irland vil forhindre, at abortens onde handling vil blive tildelt os.
Beskyt denne hellige nation fra at synke dybere i mørkets fortvivlelse, som dækker vort land.
Befri os fra den onde, som vil ihjelslå Dine ufødte børn. Bed at disse ledere vil have mod til at lytte til dem der elsker din Søn, så at de vil følge Vor Herre Jesu Kristi lære.
Amen
 
Korstogsbøn (33) for at erkende Mit Segl og modtage det med kærlighed og taknemlighed
Mit segl er mit løfte til frelse. Min magt vil forøges gennem jer med dette segl og intet skade vil ramme jer.
Dette er et under børn og kun de der bøjer sig foran Mig, deres Herre og Skaber af alle ting, som små børn med kærlighed i deres hjerte for Mig, kan blive velsignet med denne guddommelige gave.
Rejs jer nu og modtag Mit Segl, den Levende Guds Segl.
O min Gud, min elskede Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemlighed Din Guddommelige Beskyttelses Segl.
Din Guddom omgiver mit legeme og min sjæl I al evighed. I ydmyg taknemlighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed til Dig, min elskede Fader.
Jeg beder Dig om beskyttelse for mig selv og mine kære med dette særlige Segl og jeg lover, at jeg for altid og evigt vil leve mit liv I Din tjeneste.
Jeg elsker Dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider, kære Fader. Jeg frembærer for Dig, Din højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til soning for verdens synder og for alle Dine børns frelse.
Amen
 
Korstogsbøn (34) Min faste som gave til Jesus
O min Jesus, hjælp mig, på min beskedne måde, at efterligne Dit Offerliv, for at frelse menneskeheden.
Tillad mig at ofre Dig min faste som gave en gang om ugen, under hele Fastetiden, for at frelse hele menneskeheden, så at de kan gå ind gennem portene af det Nye Paradis på Jorden. Jeg ofrer Dig, kære Jesus, denne gave med kærlighed og glæde i mit hjerte.
For at vise Dig omfanget af min kærlighed, beder jeg Dig, gennem denne gave, for enhver sjæls Frelse, som måtte være faldet ud af nåden.
Amen
 
Korstogsbøn (35) Bøn for at sjæle kan komme i Paradis
O min Jesus, hjælp mig, så at jeg kan hjælpe Dig med at frelse resten af Dine børn på jorden.
Jeg beder at Du vil, gennem Din Barmhjertighed, frelse sjæle fra mørkets ånd. Modtag mine prøvelser, smerter og bekymringer i dette liv for at frelse sjæle fra Helvedes ild.
Fyld mig med Nådegaver, så at jeg kan ofre Dig disse smerter med glæde i hjertet, så at vi alle kan forenes som et i kærlighed for den Velsignede Treenighed og leve med Dig som en hellig familie i Paradis.
Amen
 
Korstogsbøn (36) For dem der er fanget i New Age lære
Jesus, hjælp mig, for jeg er fortabt og forvirret. Jeg kender ikke sandheden af livet efter døden.
Tilgiv mig, hvis jeg krænker Dig ved at ære andre guder, som ikke er den Sande Gud. Frels mig og hjælp mig at se sandheden klart og frels mig fra min sjæls mørke. Hjælp mig at komme ind i Dit Barmhjertigheds Lys.
Amen
 
Korstogsbøn (37) For at forene alle Guds børn
O kære Jesus, foren alle Dine tilhængere i kærlighed, så at vi kan sprede Sandheden af Dit Løfte om Evig Frelse overalt i hele verden.
Vi beder at de lunkne sjæle, som er bange for at ofre sig selv til Dig i sind, krop, og sjæl, vil droppe deres stolthedens rustning og åbne deres hjerter til Din Kærlighed og blive en del af Din hellige familie på jorden.
Omfavn alle disse fortabte sjæle, kære Jesus, og tillad vores kærlighed, som brødre og søstre, at løfte dem op fra ødemarken og tage dem med os i den Hellige Treenigheds Hjerte, Kærlighed og Lys.
Vi sætter al vort håb, tillid og kærlighed i Dine Hellige Hænder. Vi beder Dig at udvide vores fromhed, så at vi kan hjælpe at frelse flere sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (38) For den Katolske Kirkes Frelse
O Velsignede Frelsens Moder, bed for den Katolske Kirke i disse svære tider og for vor elskede Pave Benedikt XVI, for at lindre hans lidelse.
Vi beder Dig, Frelsens Moder at dække Guds hellige tjenere med Din Hellige Kappe, så at de kan få nådegaver til at være stærke, loyale og modige under de prøvelser de står overfor. Bed også at de vil have omsorg for deres flok, i overensstemmelse med den Katolske Kirkes Sande Lære.
O Hellige Guds Moder, giv os, Din resterende Kirke på jorden, ledelsens gave, så at vi kan hjælpe til at føre sjæle hen imod Din Søns Rige.
Vi beder Dig, Frelsens Moder, at holde bedrageren væk fra Din Søns tilhængere, i deres forsøg på at beskytte deres sjæle, så at de er egnet til at gå ind i Portene af det Nye Paradis på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (39) For at forberede sjæle til Det Nye Paradis og Jesu Andet Komme
O Jesus, min elskede Frelser, jeg beder Dig at dække mig med Din Helligånd, så at jeg kan udtale med myndighed Dit Helligste Ord, for at forberede alle Guds børn til Dit Andet Komme.
Jeg bønfalder Dig, Herre Jesus, for alle de Nådegaver jeg har brug for, så at jeg kan nå frem til alle tro og nationaliteter , hvorhen jeg går.
Hjælp mig at tale med Din Tunge, trøste stakkels sjæle med Dine Læber og elske alle sjæle med den særlige Guddommelig Kærlighed, som udstrømmer fra Dit Hellige Hjerte. Hjælp mig at frelse de sjæle så nære på Dit Hjerte, og tillad mig at trøste Dig, kære Jesus, når fortabte sjæle fortsætter at afvise Din Barmhjertighed. Jesus, jeg er intet uden Dig, men med Din gavmilde hjælp vil jeg kæmpe i Dit Navn for at hjælpe at frelse hele menneskeheden.
Amen
 
Korstogsbøn (40) Bøn for Præsterne, for at forberede sjæle til Jesu Andet Komme
O min Jesus, jeg er kun en ydmyg tjener og har brug for at Du vejleder mig, så at jeg kan forberede sjæle til Dit Herlige Andet Komme. Hjælp mig at omvende sjæle og forberede dem efter Din Hellige Vilje, så at de bliver egnet til at gå ind i det Ny Paradis på Jorden, som Du lovede hele menneskeheden, gennem Din Død på Korset.
Giv mig de Nådegaver jeg har brug for, så at jeg kan uddele Dit Ord til tørstige sjæle, således at jeg aldrig svigter i min forpligtelse til Dig, kære Jesus, til Hvem jeg lovede min troskab, gennem mine Hellige Løfter.
Amen
 
Korstogsbøn (41) For de ikke troendes sjæle
O min Jesus, hjælp Dine stakkels børn som er blinde for dit Løfte om Frelse. Jeg bønfalder Dig, med mine bønners og lidelses hjælp, at åbne de ikke troendes øjne, så at de kan se Din ømme Kærlighed og løbe ind i Dine Hellige Arme for beskyttelse.
Hjælp dem at se Sandheden og at søge tilgivelse for alle deres synder, så at de kan blive frelst og være de første der kommer ind i det Ny Paradis' Porte. Jeg beder for disse sjæle, indbefattet mænd, kvinder og børn og tilskynder Dig at give dem syndsforladelsen for deres synder. Amen
 
Korstogsbøn (42) Fastebøn for at stoppe En-verdens mønt
O Gud den Højeste, jeg ofrer Dig min fastegave, så at du vil stoppe det ondes greb i verden, som er planlagt for at udsulte mit land for mad, indbefattet livets brød.
Modtag mit offer og lyt til min tryglen for alle nationer, for at forhindre den lidelse som Antikrist har planlagt.
Frels os, kære Herre, fra denne ondskab og beskyt vor tro, så at vi kan ære Dig, med den frihed vi har brug for, for at elske og tilbede Dig, nu og i al evighed.
Amen
 
Korstogsbøn (43) For at frelse sjæle under Advarslen
O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Navn, Jesus Kristus, og i ihukommelse af Hans død på Korset for at frelse os fra synd, beder jeg Dig om at frelse de sjæle der ikke kan frelse sig selv og som kan dø i dødssynd under Advarslen.
For at sone Din elskede Søns lidelse, bønfalder jeg Dig at tilgive dem der ikke er i stand til at søge Forløsning, fordi de ikke vil leve længere nok til at spørge Jesus, Din Søn, om Barmhjertighed for at befri dem fra synd.
Amen
 
Korstogsbøn (44) For Styrke til at forsvare min tro imod den falske profet
Kære Jesus, giv mig styrke til at fokusere på Din Lære og forkynde Dit Hellige Ord til hver en tid.
Tillad mig aldrig at blive fristet til at forgude den falske profet, som vil prøve at præsentere sig selv som Du gør. Hold min kærlighed for Dig stærk.
Giv mig Skelneevnens Nådegave, så at jeg aldrig vil nægte Sandheden, indeholdt i den Hellige Bibel, uanset hvor mange løgne bliver præsenteret til mig for at opmuntre mig at vende ryggen til Dit Sande Ord.
Amen
 
Korstogsbøn (45) Bøn for at besejre negative tanker
O Jesus, jeg ved ikke så meget om Dig, men hjælp mig at åbne mit hjerte, for at tillade Dig at komme ind i min sjæl, så at Du kan helbrede mig, trøste mig og fylde mig med Din Fred.
Hjælp mig at mærke glæde, at besejre negative tanker og lære hvordan jeg kan forstå at glæde Dig, så at jeg kan komme ind i Dit Nye Paradis, hvor jeg kan leve et liv af kærlighed, glæde og forundring med Dig, i al evighed.
Amen
 
Korstogsbøn (46) Befri mig fra Satans lænker
O Jesus, jeg er fortabt. Jeg er forvirret og føles som en fange, fanget i et net, hvor jeg ikke kan flygte fra.
Jeg stoler på at Du, Jesus, vil komme at hjælpe mig og befri mig fra Satans lænker og hans dæmoner. Hjælp mig, for jeg er fortabt.
Jeg har brug for Din Kærlighed for at blive styrket til at tro på Dig og stole på Dig, så at jeg kan blive frelst fra dette onde og få vist Lyset, så at jeg kan finde fred, kærlighed og til sidst, lykke.
Amen
 
Korstogsbøn (47) Genantænd din Kærlighed for Jesus
O Velsignede Moder, Frelsens Moder for hele verden, bed om at min kærlighed for Jesus må blive genantændt.
Hjælp mig at mærke Hans Kærligheds Flamme, så at den kan fylde mit hjerte. Hjælp mig at elske Jesus mere. Bed om at min tro, kærlighed og hengivenhed til Ham, bliver stærkere.
Udslet enhver tvivl, som piner mig og hjælp mig at se Sandhedens Guddommelige Lys klarere, som udgår fra Din elskede Søn, menneskehedens Frelser.
Amen
 
Korstogsbøn (48) Bøn for at opnå Nådegaven til at forkynde Jesu Andet Komme
O min Jesus, giv mig Nådegaven at forkynde Dit Hellige Ord til hele menneskeheden, så at sjæle kan blive frelst.
Send din Helligånd over mig, Din ydmyge tjener, så at Dit Hellige Ord kan blive hørt og modtaget, specielt af de sjæle som har mest brug for Din Barmhjertighed.
Hjælp mig at ære Din Hellige Vilje, til hver en tid, og aldrig fornærme eller dømme dem der afviser Din Barmhjertigheds Hånd.
Amen
 
Korstogsbøn (49) Ed af troskab for Kristne Præster
O Jesus, jeg er din ydmyge tjener og jeg forpligter min kærlighed og loyalitet til Dig. Jeg beder Dig at give mig et tegn på Dit Kald. Hjælp mig at åbne mine øjne og vidne om Dit Løfte. Velsign mig med Helligåndens Nådegave, så at jeg ikke bliver bedraget af dem der påstår at de kommer i Dit Navn, men som ikke taler sandt.
Vis mig Sandheden.
Tillad mig at mærke Din Kærlighed, så at jeg kan opfylde Din Hellige Vilje. Jeg beder Dig, med ydmygt hjerte, at vise mig måden jeg kan hjælpe Dig med, for at frelse menneskehedens sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (50) Jesus, hjælp mig at vide hvem Du er
O kære Jesus, hjælp mig at vide hvem Du er.
Tilgiv mig for ikke at tale med Dig, før nu. Hjælp mig at finde fred i dette liv og at få vist Sandheden af det evige liv.
Trøst mit hjerte. Let mine bekymringer. Giv mig fred.
Åbn mit hjerte nu, så at Du kan fylde min sjæl med Din Kærlighed.
Amen
 
Korstogsbøn (51) For Helligåndens Gave
O kom Helligånd, send Din Kærligheds Gave, Visdoms og Kundskabens Gave over min ydmyge sjæl.
Fyld mig med Sandhedens Lys, så at jeg kan skelne Guds Sandhed fra de løgne der bliver spredt af Satan og hans engle.
Hjælp mig at gribe faklen og sprede erkendelsens Flamme til alle dem jeg møder, gennem Kristus, Vorherre.
Amen
 
Korstogsbøn (52) Bøn til Faderen
Min kæreste Fader, i Din dyrebare Søns Navn og i ihukommelse af Hans Lidelse på Korset, påkalder jeg Dig.
Du, Gud den Højeste, Verdens Skaber og af alt det der er, hold vores Frelse i Din Hånd. Omfavn alle Dine børn, indbefattet dem der ikke kender Dig og dem der gør det, men som ser til den anden vej.
Tilgiv os vore synder og frels os fra Satans forfølgelse og hans hær.
Tag os i dine arme og fyld os med det håb vi har brug for, for at se Sandhedens vej.
Amen
 
Korstogsbøn (53) Bøn for den Katolske Kirke
O Gud Fader, i Din Elskede Søns Navn, beder jeg Dig at skænke styrke og de nødvendige Nådegaver , for at hjælpe præsterne til at stå imod den forfølgelse de lider under. Hjælp dem at overholde Sandheden af Din Søns Jesu Kristi Lære og aldrig fornægte, svække eller forfalske Eksistensen af den Hellige Eukaristi.
Amen
 
Korstogsbøn (54) Bøn til Faderen for at formindske den 3. Verdens Krigs anslag
O Himmelske Fader, i Din Elskede Søns, Jesu Kristi Navn, som led meget for menneskehedens synder, hjælp os i de svære tider vi står overfor.
Hjælp os at overleve den forfølgelse, som grådige ledere har planlagt og dem der vil ødelægge Dine Kirker og Dine Børn.
Vi bønfalder Dig, kære Fader, at hjælpe os at brødføde vores familier og at frelse livet af dem der vil blive tvunget i krig imod deres vilje. Vi elsker Dig, kære Fader.
Vi beder Dig om at hjælpe os i vor nød. Frels os fra Antikrists greb.
Hjælp os at overleve hans mærke, dyrets mærke, ved at nægte at acceptere det. Hjælp dem der elsker Dig, at forblive trofaste til Dit Hellige Ord, til hver en tid, så at Du kan sende os Nådegaver til at overleve i Krop og Sjæl.
Amen
 
Korstogsbøn (55) For at forberede sig til Advarslen
O min kære Jesus, åbn alle Guds børns hjerter til Din Store Barmhjertigheds Gave. Hjælp dem at acceptere Din Guddommelige Barmhjertighed med kærlighed og taknemlighed.
Gør dem i stand til at blive ydmyge foran Dig og bed for tilgivelsen af deres synder, så at de kan blive en del af Dit Herlige Rige.
Amen
 
Korstogsbøn (56) For Præster der søger beskyttelse for den Hellige Eukaristi
O kære Fader, i Din Søns dyrebare Navn, som ofrede Sig selv på Korset for hele menneskeheden, hjælp mig at forblive trofast til Sandheden.
Dæk mig med Din Søns Dyrebare Blod og skænk mig Nådegaver, for at fortsætte at tjene Dig i tro, tillid og ære, for resten af min tjeneste.
Lad mig aldrig svigte fra den Sande Mening af den Hellige Messes Offer, eller Frembringelsen af den Hellige Eukaristi til Dine børn.
Giv mig styrke til at repræsentere Dig og nære Din flok, som de må blive næret, med Din Søns Jesu Kristi Legeme, Blod, Sjæl og Guddom, menneskehedens Frelser. Amen
 
Korstogsbøn (57) Bøn for Præsterne - Jesus, lad mig høre Dit kald
O kære Jesus, åbn mine ører til lyden af Din stemme. Åbn mit hjerte til Dit kærlige kald. Fyld min sjæl med Helligånden, så at jeg kan genkende Dig denne gang. Jeg ofrer Dig min ydmyge troskab til alt det du beder mig om. Hjælp mig at skelne Sandheden, at rejse mig, svare og følge Din Stemme, så at jeg kan hjælpe Dig at frelse menneskehedens sjæle. Din Vilje er mit bud. Giv mig mod til at lade Dig føre mig, så at jeg kan tage den nødvendige rustning op, for at føre Din Kirke hen imod Dit Rige.
Amen
 
Korstogsbøn (58) Korstogsbøn til Omvendelse
O kære Jesus, jeg beder Dig at omfavne alle Guds børn og dække dem med Dit Dyrebare Blod.
Lad hver eneste dråbe af Dit blod dække enhver sjæl for at beskytte dem fra den onde.
Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem der kender Dig, men som har plettet sig selv med stolthedens synd, at bøje sig ned og bede for, at Din Kærligheds Lys vil oversvømme deres sjæl.
Åbn deres hjerter til at se Sandheden, så at Din Guddommelige Barmhjertigheds morgengry vil oversvømme dem og de bliver dækket med Din Barmhjertigheds Stråler. Omvend alle sjæle gennem de Nådegaver jeg beder Dig om nu, kære Jesus (personlig intention her).
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne fastegave hver uge i denne junimåned, for at sone alle synder.
Amen
 
Korstogsbøn (59) Troskabsløfte til Gudfaders Guddommelige Vilje
Min kære elskede datter, ligesom Min Evige Fader forsynede menneskeheden med Hans Segls Store Gave, således må hans børn love troskab til Hans Guddommelige Vilje.
Jeg beder alle Guds børn, som vil marchere videre i Hans hær og hjælpe at frelse alle Guds børns sjæle, indbefattet forhærdede syndere, at tage dette løfte: O Gud den Højeste, o Himmelske Fader, jeg lover Dig min faste troskab at ære og adlyde Dig i alle ting, ved at forene mig til Din Guddommelige Vilje på jorden.
Jeg, gennem Din eneste, elskede Søns Hellige Blod, den Sande Messias, ofrer Dig mit sind, min krop og min sjæl på vegne af alle sjæle, så at vi kan forenes som et, i Dit kommende Himmelske Rige, så at Dit Guddommelige Vilje vil ske på jorden som Den sker i Himmelen.
Amen
 
Korstogsbøn (60) For Omvendelsen af Familier under Advarslen
O kære Milde Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for min familiens sjæle (nævnes her).
Jeg ofrer Dig min lidelse, mine prøvelser og mine bønner for at frelse deres sjæle fra mørkets ånd. Lad ingen af dem, Dine børn, fornægte Dig, eller afvise Din Barmhjertigheds Hånd.
Åbn deres hjerter og lad dem blive flettet ind sammen med Dit Hellige Hjerte, så at de kan søge den nødvendige tilgivelse for at blive frelst fra Helvedes ild.
Giv dem en chance til at gøre bod, så at de bliver omvendte med Din Guddommelige Barmhjertigheds Stråler.
Amen
 
Korstogsbøn (61) For at afværge En-Verdens Kontrol
O kære Himmelske Fader, i ihukommelse af Din elskede Søns, Jesu Kristi Korsfæstelse, beder jeg Dig at beskytte os, Dine børn, fra den Korsfæstelse som er planlagt af Antikrist og hans tilhængere, for at ødelægge Dine børn.
Giv os de Nådegaver vi har brug for, således at vi kan afvise dyrets mærke og send over os den hjælp vi har brug for, for at kæmpe imod det onde i verden, som er spredt af dem der følger Satans vej.
Vi bønfalder Dig, k&aelig
Korstogsbøn (62) For fortabte og hjælpeløse syndere
O Jesus, hjælp mig, for jeg er en fortabt synder, der er hjælpeløs og i mørke. Jeg er svag og jeg har ikke mod til at søge Dig.
Giv mig styrke til at kalde på Dig nu, så at jeg kan bryde med mørket i min sjæl. Bring mig i Dit Lys, kære Jesus.
Tilgiv mig. Hjælp mig til at blive hel igen, og før mig i Din Kærlighed, Fred og Evigt Liv.
Jeg stoler på Dig fuldstændigt og beder Dig at tage mig i sind, krop og sjæl, idet jeg overgiver mig til Din Guddommelige Vilje.
Amen
 
Korstogsbøn (63) Bevar mig på denne rejse
O min elskede Frelsens Moder, jeg beder dig at gå i forbøn for at jeg kan få Livets Mad, til at bevare mig på denne rejse om at hjælpe at frelse alle Guds børn.
Hjælp alle dem der er blevet bedraget af falske idoler og falske guder, at åbne deres øjne til Sandheden af din Søns død på Korset, for at frelse ethvert gudsbarn og bringe enhver evigt liv.
Amen
 
Korstogsbøn (64) Frels alle min brødre og søstre
O min kæreste Frelser, Jesus Kristus, modtag min gave af bøn og afkald, for at hjælpe at frelse mine brødre og søstre fra den mørkets fængsel de befinder sig i.
Tillad mig at hjælpe at frelse deres sjæle.
Jeg beder Dig om at tilgive dem deres synder og at Du oversvømmer deres sjæle med Helligånden, så at de vil løbe ind i Dine Arme, som det tilflugtssted de har så desperat brug for, før de er fortabte for altid.
Jeg giver Dig min overgivelses gave, for disse sjæle, i ydmyg tjeneste og taksigelse. Amen
 
Korstogsbøn (65) Bøn for dem, som er i dødssynd
O kære Jesus, menneskehedens Frelser. Gennem Din Guddommelige Barmhjertighed, bønfalder jeg om nåde for alle de stakkels sjæle i synd, som kan blive taget bort fra denne jord under Advarslen.
Tilgiv dem deres synder, og i ihukommelse af Din lidelse beder jeg Dig skænke mig denne særlige begunstigelse til soning for deres synder. eg ofrer mig til Dig i sind, legeme og sjæl som en bod for at frelse deres sjæle og bringe dem evigt liv.
Amen."
 
Korstogsbøn (66) For Præsterne: Hjælp mig at forblive trofast til Dit Helligste Ord
O kære Jesu, hjælp mig at forblive trofast til Dit Helligste Ord til hver en tid.
Giv mig styrke til at holde fast til Din Kirkes Sandhed, når jeg møder modgang.
Fyld mig med nådegaver til at administrere de Hellige Sakramenter, som Du har lært os. Hjælp mig med at nære Din Kirke med Livets Brød og at forblive loyal til Dig, selv når jeg forbydes at gøre dette.
Fri mig fra de bedragets lænker jeg måtte møde, for at forkynde Guds Sande Ord. Dæk alle Dine kostbare, hellige tjenere med Dit Dyrebare Blod nu, så at vi kan forblive modige, loyale og faste i troskab til Dig, Vor Frelser Jesus Kristus.
Amen
 
Korstogsbøn (67) Hold mine børn frelste fra Løgnens Konge
Kære Jesus, jeg beder Dig om at holde min børn sikre fra løgnens konge. Jeg indvier disse børn (nævn dem) til Dit Hellige Hjerte og beder om, at gennem Din Dyrebare Blods kappe, Du vil oplyse deres sjæle og tage dem frelste i Dine Elskede Arme, så at de kan blive beskyttet mod alt skade.
Jeg beder at Du vil åbne deres hjerter og oversvømme deres sjæle med Din Helligånd, under Bevidsthedens Oplysning, så at de bliver renset for alt ondt.
Amen
 
Korstogsbøn (68) Beskyt mig fra Satans indflydelse
O Guds Moder, Frelsens Moder, dæk mig med din Helligste Kappe og beskyt min familie fra Satans og hans faldne engles indflydelse.
Hjælp mig at stole på din elskede Søns Guddommelige Barmhjertighed, til hver en tid. Støt mig i min kærlighed for Ham og tillad mig aldrig at fjerne mig fra hans Læres Sandhed, uanset hvor mange fristelser der bliver sat foran mig.
Amen
 
Korstogsbøn (69) Bøn til Faderen til at acceptere Hans Guddommelige Vilje
Gud den Almægtige Fader, jeg accepterer Din Guddommelige Vilje. Hjælp Dine børn at acceptere den. Stop Satan fra at nægte Dine børns ret til deres Faders arv.
Lad os aldrig opgive kampen for vores arv i Paradiset. Hør vor bøn til at fordrive Satan og hans faldne engle. Jeg beder Dig, kære Fader, at rense jorden med Din Barmhjertighed og at dække os med Din Helligånd.
Før os for at danne Din Helligste hær, fuld af magt til at fordrive dyret for altid.
Amen
 
Korstogsbøn (70) Bøn for præster til at forblive faste og tro mod det Hellige Guds Ord
O kære Jesus, hjælp Dine hellige tjenere at genkende skismaet, som udfolder sig i Din Kirke. Hjælp Dine hellige tjenere at forblive faste og tro til Dit Hellige Ord.
Lad aldrig jordiske ambitioner formørke deres rene kærlighed til Dig.
Giv dem Nådegaver til at forblive rene og ydmyge foran Dig og ære Din Helligste Tilstedeværelse i Eukaristien.
Hjælp og vejled alle disse hellige tjenere, som måtte være lunkne i deres kærlighed til Dig, at genantænde Helligåndens Ild i deres sjæle. Hjælp dem at genkende fristelsen, som er placeret foran dem, for at distrahere dem.
Åbn deres øjne, så at de kan se Sandheden til hver en tid. Velsign dem, kære Jesus, i denne tid og dæk dem med Dit Dyrebare Blod, for at beskytte dem fra skade. Giv dem styrken til at udholde Satans snarer, måtte de blive fascineret af fristelsen at fornægte syndens eksistens.
Amen
 
Korstogsbøn (71) Bøn for at frelse os fra forfølgelsen
O Jesus, frels Guds børn fra Antikrist, Beskyt os fra planerne om at kontrollere jorden. Herre frels os fra forfølgelsen. Beskyt mørke sjæle fra Antikrist, så at de kan blive forløste i Dine Øjne.
Hjælp os i vores svaghed. Styrk os i ånden, så vi kan lede hinanden, mens vi marcherer i Din hær til Paradisets Porte. Jeg har brug for Dig, kære Jesus.
Jeg elsker Dig, kære Jesus. Jeg ærer Din Tilstedeværelse på jorden. Jeg afskyr mørket. Jeg tilbeder Dig og jeg overgiver mig selv i krop og ånd, så at Du kan åbenbare for mig Din Tilstedeværelses Sandhed, så at jeg altid kan stole på Din Barmhjertighed, til alle tider.
Amen
 
Korstogsbøn (72) Disciplens bøn
Kære Jesus, jeg er parat til at sprede Dit Hellige Ord. Giv mig mod, styrke og kundskab til at udbrede Sandheden, så at så mange sjæle som muligt kan blive ført til Dig. Tag mig i Dit Hellige Hjerte og dæk mig med Dit Hellige Blod, så at jeg bliver fyldt med Nådegaver til at sprede omvendelse, for alle Guds børns frelse, overalt i verden, uanset deres Tro. Jeg stoler på Dig altid. Din elskede discipel.
Amen
 
Korstogsbøn (73) For unge sjæle, for unge børn
O Jesus, hjælp mig at frelse de unge menneskers sjæle, overalt i verden. Gennem Din Nåde, hjælp dem at se Sandheden af Din Eksistens. Bring dem til Dit Hellige Hjerte og åbn deres øjne til Din Kærlighed og Barmhjertighed. Frels dem fra Helvedes ild og, gennem min bøn, hav Barmhjertighed for deres sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (74) For Skelneevnens gave
O Guds Moder, hjælp mig at forberede min sjæl til Helligåndens Gave. Tag mig i hånden, som et barn, og før mig på vej, hen imod Skelneevnens Gave, gennem Helligåndens Kraft.
Åbn mit hjerte og lær mig at overgive mig i krop, sind og ånd. Fri mig fra stolthedens synd og bed for at jeg vil blive tilgivet for alle fortidssynder, så at min sjæl bliver renset og jeg bliver hel, og således kan modtage Helligåndens Gave.
Jeg takker Dig, Frelsens Moder, for Din forbøn, og venter med kærlighed i mit hjerte denne Gave, som jeg ønsker med glæde.
Amen
 
Korstogsbøn (75) Jeg betror min smerte til Dig 
kære Jesus Jesus, jeg betror min smerte og lidelse til den, Du led under Din Dødskamp på Kalvariebjerget. Jeg ofrer enhver mishandling og angreb jeg udholder, til ære for Din Tornekroning.
Enhver uretfærdig kritik af mig, frembringer jeg til ære for Din ydmygelse foran Pilatus. Enhver fysisk pine jeg udholder fra andres hånd, frembringer jeg til ære for Din Piskning ved Søjlen.
Enhver fornærmelse jeg udholder, frembringer jeg til ære for den fysiske tortur Du udholdt under Din Tornekroning, da de stak i Dit øje. Hver gang jeg efterligner Dig, udbreder jeg Din Lære og når jeg bliver spottet i Dit Navn, lad mig hjælpe Dig på Kalvariebjergets vej.
Hjælp mig at være fri fra stolthed og aldrig være bange for at indrømme at jeg elsker Dig, kære Jesus. Så, når alt synes at være håbløst i mit liv, kære Jesus, hjælp mig at være modig, ved at mindes hvordan Du lod Dig Selv blive korsfæstet på en sådan skændig og blodig måde. Hjælp mig at rejse mig og at blive talt som en sand Kristen, en sand soldat i Din hær, ydmyg og angerfuld i mit hjerte, i ihukommelse af Offeret, Du frembragte for mig.
Hold min hånd, kære Jesus, og vis mig, hvordan min egen lidelse kan inspirere andre til at slutte sig til Din hær af ligesindede sjæle, som elsker Dig. Hjælp mig at acceptere lidelsen og at frembringe den til Dig, som en gave for at frelse sjæle, i det sidste slag imod den ondes tyranni.
Amen
 
Korstogsbøn (76) Ateistens bøn
Jesus, hjælp mig at acceptere Guds Kærlighed, som den bliver vist til mig. Åbn mine øjne, mit sind, mit hjerte og min sjæl, så at jeg kan være frelst. Hjælp mig at tro, ved at fylde mit hjerte med Din Kærlighed. Så hold mig og frels mig fra tvivlens pine. Amen
 
Korstogsbøn (77) For Storbritannien
O Himmelske Fader, Gud, menneskets Skaber, hør min bøn. Jeg beder Dig at om frelse Storbritannien fra det ondes og diktaturets kløer. Jeg beder Dig at Du vil forene os alle, af alle religioner, tro og farve, i en familie i Dine øjne. Giv os styrke til at forenes, på trods af enhver lov, vedtaget til at udslette Din Lære. Giv os styrke og mod til aldrig at fornægte Dig og at hjælpe at frelse alle Dine børn gennem vore bønner.
Bring alle mine brødre og søstre sammen i enhed, for at hylde Dit Løfte om at bringe os evigt liv og indgangen til Dit Paradis.
Amen
 
Korstogsbøn (78) Frels mig fra det onde
O Jesus, beskyt mig fra Satans magt. Tag mig til Dit Hjerte, mens jeg frigør mig fra min troskab til ham og hans onde veje.
Jeg overgiver min vilje og kommer knælende foran Dig, med ydmygt og angerfuldt hjerte. Jeg overlader mit liv i Dine Hellige Arme. Frels mig fra det onde. Frigiv mig og tag mig til Dit sikre tilflugtssted, nu og for altid.
Amen
 
Korstogsbøn (79) For to milliarder fortabte sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig at skænke Barmhjertighed til de fortabte sjæle. Tilgiv dem deres afvisning af Dig og brug mine bønner og lidelse, så at Du kan, gennem Din Barmhjertighed, sende over dem de Nådegaver de har brug for, for at helliggøre deres sjæle.
Jeg beder Dig om mildhedens gave for deres sjæle. Jeg beder Dig at åbne deres hjerter, så at de vil komme til Dig og bede Dig at fylde dem med Helligånden, så at de kan acceptere Din Kærligheds Sandhed og leve med Dig og hele Guds familie for altid.
Amen 
 
Korstogsbøn (80) For sjælene af dem, der begår mord
O kære Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem der begår mord. Jeg tilskynder Dig for mildhed for dem der er i dødssynd. Jeg ofrer min egen lidelse og vanskeligheder til Dig, så at Du kan åbne Dit Hjerte og tilgive dem deres synder.
Jeg beder at Du vil dække alle der har onde intentioner i deres sjæle med Dit Dyrebare Blod, så at de kan blive vasket ren for deres ondskab.
Amen
 
Korstogsbøn (81) For den Hellige Kommunions Gave
O Himmelske Hostie, fyld min krop med den næring den har brug for. Fyld min sjæl med Jesu Kristi Guddommelige Tilstedeværelse.
Giv mig de Nådegaver jeg har brug for, for at fuldføre Guds Vilje. Fyld mig med den fred og ro, som kommer fra Din Hellige Tilstedeværelse.
Lad mig aldrig tvivle om Din Tilstedeværelse. Hjælp mig at acceptere Dig i Krop og Sjæl og at, gennem den Hellige Eukaristi, de Nådegaver der er sendt til mig, vil hjælpe mig med at kundgøre Vorherre Jesu Kristi Herlighed. Rens mit hjerte.
Åbn min sjæl og helliggør mig når jeg modtager den Hellige Eukaristis store Gave. Giv mig de nådegaver og fortjenester Den skænker til alle Guds børn og giv mig immunitet fra Skærsildens pine.
Amen
 
Korstogsbøn (82) For den Resterende Kirkes sejr
Jesus, Konge og Verdens Frelser, til Dig forpligter vi vores ære, loyalitet og gerninger, for at kundgøre Din Herlighed til alle.
Hjælp os at opnå styrke og tillid til at erklære Sandheden til en hver tid. Tillad os aldrig at tøve eller forsinke vores march til sejren og i vores plan om at frelse sjæle.
Vi lover vores overgivelse, vore hjerter og alt det vi ejer, så at vi kan være fri af forhindringer, mens vi fortsætter i vores tornefulde vej til det Ny Paradis' Porte.
Vi elsker Dig, kæreste Jesus, vor elskede Frelser og Forløser.
Vi forener os i krop, sind og ånd med Dit Hellige Hjerte. Send over os Din Beskyttelses Gave. Dæk os med Dit Dyrebare Blod, så at vi bliver fyldt med mod og kærlighed, til at rejse os og kundgøre Sandheden om Dit Nye Rige.
Amen
 
Korstogsbøn (83) For lempelse af straffen
O kære Fader, Gud den Højeste, vi, dine stakkels børn, bøjer os foran Din Herlige Trone i Himmelen. Vi beder Dig at frigøre verden fra det onde.
Vi bønfalder om Din Barmhjertighed for de sjæle der forårsager forfærdelige lidelser til Dine børn på jorden. Tilgiv dem. Besejr Antikrist så snart han giver sig til kende.
Vi beder Dig, kære Herre, at lempe Din Straffende Hånd. I stedet, beder vi Dig, modtag vore bønner og vor lidelse for at lette Dine børns lidelser i denne tid.
Vi stoler på Dig. Vi ærer Dig. Vi takker Dig for det store offer Du frembar, da Du sendte Din eneste Søn, Jesus Kristus, for at frelse os fra synd.
Vi modtager Din Søn en gang til, som menneskehedens Frelser. Beskyt os. Hold os fri fra det onde. Hjælp vores familier. Hav Barmhjertighed med os.
Amen
 
Korstogsbøn (84) Bøn for at oplyse sjælene af eliten, der regerer verden
O kære Jesus. Jeg beder Dig at oplyse sjælene af eliten, der regerer verden. Vis dem beviset af Din Barmhjertighed.
Hjælp dem at åbne deres hjerter og at vise sand ydmyghed, til ære for Dit store Offer, ved Din Død på Korset, da Du døde for deres synder. Hjælp dem at opdage hvem den sande Herre er, hvem deres Skaber er, og fyld dem med Nådegaver til at se Sandheden.
Forhindr at deres planer om at skade millioner af mennesker, gennem vaccinering, knaphed af fødevarer, tvungne adoptioner af uskyldige børn og splittelser af familier, bliver gennemført. Helbred dem.
Dæk dem med Dit Lys og tag dem i Dit Hjertes Barm, for at frelse dem fra den ondes snarer.
Amen
 
Korstogsbøn (85) For at frelse Amerikas Forenede Stater fra bedragerens hånd
O kære Jesus, dæk vores nation med Dit Dyrebareste Blod.
Tilgiv os vore synder imod Guds Bud. Hjælp det amerikanske folk at vende tilbage til Gud.
Åbn deres sind til Herrens Sande Vej. Luk deres forhærdede hjerter op, så at de vil modtage Din Barmhjertigheds Hånd.
Hjælp denne nation til at rejse sig imod de blasfemier, som måtte blive tildelt os for at tvinge os at fornægte Din Tilstedeværelse. Vi bønfalder Dig, Jesus, frels os, beskyt os fra alt ondt og omfavn vort folk i Dit Hellige Hjerte. Amen
 
Korstogsbøn (86) Fri mig fra tvivlens pine
Jeg kommer foran Dig, forvirret, usikker og frustreret, kære Jesus, fordi jeg er bekymret for Sandheden, Du kundgør i dine budskaber.
Tilgiv mig hvis jeg har gjort Dit uret. Tilgiv mig hvis jeg ikke kan høre Dig. Åbn mine øjne, så at jeg kan blive vist hvad det er Du vil have mig at forstå.
Jeg bønfalder Dig, giv mig Helligåndens Kraft til for at vise mig Sandheden. Jeg elsker Dig, kære Jesus og beder Dig at fri mig fra tvivlens pine.
Hjælp mig at svare på dit kald. Tilgiv mig hvis jeg har krænket Dig og bring mig tættere til Dit Hjerte. Før mig til Dit Ny Rige og giv mig den fortjeneste, så at gennem mine bønner og lidelser, kan hjælpe Dig at frelse de sjæle, så kostbare til Dit Hellige Hjerte.
Amen
 
Korstogsbøn (87) Beskyt vores nation fra det onde.
O Fader, på vegne af Din Søn, frels os fra kommunismen.
Frels os fra diktatur. Beskyt vores nation imod hedenskab. Frels vore børn fra overgreb. Hjælp os med at se Guds Lys.
Åbn vore hjerter til Din Søns Lære. Hjælp alle kirker til at forblive tro mod Guds ord. Vi beder Dig om at holde vore nationer sikkert fra forfølgelsen.
Kæreste Herre, se på os med Barmhjertighed. Gennemtræng os, Jesus, Menneskesønnen, med Dit Dyrebare Blod, uanset hvordan vi krænker Dig. Frels os fra den ondes fælder.
Vi bønfalder Dig, kære Gud, om at gribe ind og stoppe det onde fra at oversvømme hele verden i denne tid.
Amen.
 
Korstogsbøn (88) For sjælene efter Advarslen
O Jesu Hellige Hjerte, vis Barmhjertighed til alle os, fattige syndere. Oplys hjerterne af sten, så desperate i deres søgen efter vejledning.
Tilgiv dem deres ondskab. Hjælp dem, gennem Din Kærlighed og Barmhjertighed, at finde i deres hjerter hvordan de kan opnå Din store Forløsningens Gave.
Jeg bønfalder Dig om at tilgive alle sjæle som afviser Guds Sandhed. Dæk dem med Dit Lys, kære Jesus, så at det vil forblinde dem for djævlens ondskab og snarer, som vil prøve at skære dem af fra Dig for evigt.
Jeg beder Dig om at give alle Guds børn styrken til at være taknemlige over Din Store Barmhjertighed. Jeg beder Dig at åbne Døren til Dit Rige til alle de fortabte sjæle som strejfer på jorden i en tilstand af hjælpeløshed og håbløshed.
Amen
 
Korstogsbøn (89) For de stakkels syndere
Kære Jesus, hjælp mig, en stakkels, elendig synder, at komme til Dig med anger i mit hjerte. Rens mig for mine synder, som har ødelagt mit liv.
Giv mig et nyt livs gave, fri fra syndens kløer og med den frihed som synden nægter mig. Forny mig i Lyset af Din Barmhjertighed. Omfavn mig i Dit Hjerte.
Lad mig mærke Din Kærlighed, så at jeg kan blive Dig nær og min kærlighed blive tændt. Hav Barmhjertighed med mig, Jesus og hold mig fri fra synd. Gør mig værdig til at komme ind i Dit Rige.
Amen
 
Korstogsbøn (90) Taksigelse for Dit Herligste Andet Komme
O min Jesus, jeg ofrer Dig lovprisning og taksigelse for Dit Herligste Andet Komme. Du, min Frelser, blev født for at give mig det evige liv og frigøre mig fra synd. Jeg ofrer Dig min kærlighed, min taksigelse og min tilbedelse, mens jeg forbereder min sjæl til Dit Store Komme. Amen
 
Korstogsbøn (91) Hold mig fast til min Tro
O Velsignede Frelsens Moder, beskyt mig i min nødens time, når jeg står foran det onde. Hjælp mig at forsvare Guds Ord med styrke og mod, uden frygt i min sjæl. Bed at jeg kan forblive loyal til Kristi Lære og at jeg kan overgive min frygt, mine bekymringer og min bedrøvelse fuldstændigt.
Hjælp mig, så at jeg kan gå frem på denne ensomme sti uden frygt, for at kundgøre Sandheden om Guds Hellige Ord, selv når Guds fjender gør denne opgave næsten umuligt.
O Velsignede Moder, jeg beder at, gennem Din forbøn, de Kristnes tro må forblive stærk til alle tider under forfølgelsen.
Amen
 
Korstogsbøn (92) For Udholdenhedens Gave
O kære Jesus, jeg beder Dig om Udholdenhedens Gave. Jeg beder Dig at sende over mig de Nådegaver jeg har brug for, for at forsvare Dit Helligste Ord.
Jeg beder Dig at frigøre mig fra enhver snigende tvivl. Jeg beder Dig at oversvømme min sjæl med venlighed, tålmodighed og udholdenhed.
Hjælp mig at forblive værdig når jeg bliver fornærmet i Dit Hellige Navn. Gør mig stærk og dæk mig med udholdenhedens Gave, selv når jeg er træt, mangler styrke og når jeg står overfor alle de prøvelser der venter mig, mens jeg arbejder utrætteligt for at hjælpe Dig at frelse menneskeheden.
Amen
 
Korstogsbøn (93) For Omvendelsens tårer
O min elskede Jesus, Du er nær på mit Hjerte. Jeg er et med Dig. Jeg elsker Dig.
Jeg har Dig kær. Lad mig mærke Din Kærlighed. Lad mig mærke Din Smerte.
Lad mig mærke Din Tilstedeværelse.
Skænk mig Ydmyghedens Gave, så at jeg kan være værdig til Dit Rige på jorden, som i Himmelen. Skænk mig Omvendelsens Tårer, så at jeg kan virkelig ofre mig til Dig, som en sand discipel, for at hjælpe Dig i Din Mission om at frelse hver eneste sjæl på jorden, før Du kommer igen for at Dømme de levende og de døde.
Amen
 
Korstogsbøn (94) For at helbrede sind, krop og sjæl
O kære Jesus, jeg bøjer mig foran Dig, tung, syg, med smerte og i længsel for at høre Din Stemme. Lad mig blive rørt af Din Hellige Tilstedeværelse, så at jeg kan blive oversvømmet af Dit Guddommelige Lys, i mit sind, krop og sjæl. Jeg stoler på Din Barmhjertighed.
Jeg overgiver min smerte og lidelse fuldstændig til Dig og beder Dig om Nådegaven at stole på Dig, så at Du kan have omsorg for denne smerte og mørke og således blive hel igen, så at jeg kan følge Sandhedens Sti og tillade Dig at føre mig til livet i det Ny Paradis.
Amen
 
Korstogsbøn (95) For hjælp til at finde tid til bøn
O Frelsens Moder, kom til min hjælp, mens jeg slås for at finde tid til bøn. Hjælp mig at give Din elskede Søn, Jesus Kristus, den tid Han fortjener, for at vise Ham hvor meget jeg elsker Ham.
Jeg beder Dig, min Velsignede Moder, at søge for mig de Nådegaver jeg har brug for og enhver gave og fortjeneste, så at Han kan omfavne mig i Sit Hellige Hjertes Barm.
Amen
 
Korstogsbøn (96) For at velsigne og beskytte vores Korstogs Bedegruppe
O min kæreste Jesus, velsign og beskyt os, Dit Korstogs Bedegruppe, så at vi bliver immune overfor djævlens onde angreb og enhver anden ond ånd, som måtte pine os i denne Hellige Mission for at frelse sjæle. Måtte vi forblive loyale og stærke, mens vi udholder at forkynde Dit Hellige Navn for verden og aldrig opgiver vores kamp om at udbrede Sandheden af Dit Hellige Ord.
Amen
 
Korstogsbøn (97) For at forene Korstogs Bedegrupperne
O elskede Frelsens Moder, jeg bønfalder Dig at forene, gennem Dine bønner, alle i Guds Resterende hær overalt i verden.
Dæk alle Korstogs Bedegrupper med Frelsens Gave, skænket til os gennem Din Søn Jesu Kristi Barmhjertighed. Send Dine engle til at dække enhver af os og især de præster der fører Korstogs Bedegrupper.
Hjælp os at undgå adspredelse, som forårsager splittelse iblandt os og beskyt os med Din rustnings gave, så at vi bliver immune overfor de angreb vi kommer til at udholde pga. vores kærlighed til Jesus Kristus, i denne Hellige Mission om at frelse sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn at skænke sine Gaver og Kærlighed til de ledere der kontrollerer verden.
Bed at Guds Lys vil helbrede dem fra deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop dem fra at volde forfølgelse på uskyldige mennesker.
Bed at Jesus vil vejlede dem og stoppe dem til at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
 
Korstogsbøn (99) For Australiens og New Zealands frelse
O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Jesu Kristi Navn, hav Barmhjertighed med alle Dine børn i Australien og New Zealand.
Tilgiv os vores afvisning af Dit Hellige Ord. Tilgiv os ligegyldighedens synd.
Fri os fra vores hedenske kultur og dæk os med de Gaver vi har brug for, for at inspirere håb, tro og kærlighed iblandt vores brødre og søstre.
Vi beder Dig for Skelneevnens Gave og at Du vil sende os alle de Velsignelser vi har brug for, for at sikre at kun Sandheden af Dit Hellige Ord må blive hørt og at til alle sjæle bliver givet det evige livs nøgler. Amen
 
Korstogsbøn (100) For Kristendommens overlevelse
O kære Jesus, vi beder Dig at give os evnen til at overleve de prøvelser vi står foran nu, da den sidste Sande Pave slutter sin Mission for Dig.
Hjælp os at udholde det forfærdelige overgreb vi vil nu blive udsat for pga. kollapsen af den Kirke vi engang kendte.
Lad os aldrig afvige fra Sandheden af Dit Hellige Ord. Hjælp os at være tavse når angrebene tynger vores skuldre, for at få os til at fornægte Dig og de Sakramenter Du har givet til verden.
Dæk Din hær med den mægtige Kærlighed vi har brug for, som et skjold der beskytter os imod den falske profet og Antikrist. Hjælp Din Kirke på jorden at blive udbredt og mangedoble, så at den kan fastholde Sandheden og hjælpe Dig at føre vore brødre og søstre på Sandhedens Sti, for at forberede os hensigtsmæssigt til Dit Andet Komme.
Amen
 
Korstogsbøn (101) Mirakuløs bøn for at mærke Jesu tilstedeværelse
O kære Almægtige Fader, Skaber af alt det der er og vil være, hjælp os, som erkender Din elskede Søns Tilstedeværelse i Kirken i dag, til at blive stærkere.
Hjælp mig at komme over min frygt, min ensomhed og den afvisning jeg lider under fra mine kære, eftersom jeg følger Din Søn Jesus Kristus, min Frelser.
Beskyt mine kære fra at falde i fælden og tro på de løgne Satan har gennemtænkt for at ødelægge, splitte og skabe kaos blandt alle Guds børn.
Hjælp alle dem der følger modbydeligheden i Din Kirke om at blive frelst fra Helvedes evige flammer.
Amen
 
Korstogsbøn (102) For at støtte troen og troværdigheden af Guds budskaber til verden
Kæreste Jesus, når jeg er ned, rejs mig op. Når jeg tvivler oplys mig. Når jeg er bedrøvet vis mig Din Kærlighed. Når jeg kritiserer, hjælp mig at være tavs.
Når jeg dømmer en anden offentligt, besegl mine læber.
Når jeg udtaler blasfemier i Dit Navn, forløs mig og før mig tilbage til Din beskyttelse. Når jeg mangler mod, giv mig det sværd jeg har brug for, for at kæmpe og frelse de sjæle Du ønsker.
Når jeg modsætter mig Din Kærlighed, hjælp mig at overgive mig og forlade mig fuldstændig på Din kærlige Omsorg.
Når jeg mister min vej, hjælp mig at finde Sandhedens Sti. Når jeg anfægter Dit Ord, giv mig det svar jeg søger. Hjælp mig at være tålmodig, kærlig og venlig, selv med dem der forbander Dig.
Hjælp mig at tilgive dem der fornærmer mig og giv mig den nådegave jeg har brug for, for at følge Dig til jordens ende.
Amen
 
Korstogsbøn (103) For at dele Lidelsens Kalk med Jesus
Her er dette korstogsbøn for dig der ønsker at dele Min Lidelses Kalk. Bed det tre gange når du kan, men helst når du faster.
Jeg bøjer mig foran Dig, kære Jesus, til Dine Fødder for at gøre det Du vil med mig for alles bedste. Lad mig dele Din Lidelses Kalk.
Tag denne gave fra mig, så at Du kan frelse de stakkels sjæle som er fortabte og uden håb. Tag mig i krop, så at jeg kan dele Din Smerte.
Hold mit hjerte i Dine Hellige Hænder og bring min sjæl i forening med Dig. Gennem min lidelsesgave tillader jeg Din Guddommelige Tilstedeværelse at omfavne min sjæl, så at Du kan forløse alle syndere og forene alle Guds børn i al evighed.
Amen
 
Korstogsbøn (104) Udfri denne sjæl fra slaveri
Kæreste Jesus, jeg præsenterer til Dig min brors og min søsters sjæl, som har overladt deres sjæl til Satan.
Tag denne sjæl og forløs den i Dine Øjne. Udfri denne sjæl fra dyrets slaveri og bring den til den evige frelse.
Amen
 
Korstogsbøn (105) Omvendelses Gave for andre
O kæreste Jesus, modtag, med min kærlighed til Dig, min sjæl i forening med Dig. Tag min sjæl, dæk den med Helligånden og hjælp mig, gennem denne bøn, at frelse alle dem der kommer i kontakt med mig.
Fyld enhver sjæl jeg møder med Din Hellige Barmhjertighed og skænk dem den frelse de har brug for, for at komme ind i Dit Rige. Hør min bøn.
Lyt til min tryglen og gennem Din Barmhjertighed frels hele menneskehedens sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (106) Barmhjertighed for de unge der ikke kender Gud
Kære Jesus, tag under Din beskyttelse sjælene af de Guds børn som ikke kender Dig, som ikke erkender Din Kærlighed og som ikke accepterer Dit Løfte. Send Din omvendelses nådegave ud og giv dem det evige liv.
Vær barmhjertig mod alle der ikke tror på Din Tilstedeværelse og som ikke vil søge anger for deres synder.
Amen
 
Korstogsbøn (107) Frels mig fra Helvedes ild
Jeg er en forfærdelig synder, Jesus. Gennem mine handlinger har jeg forårsaget håbløse lidelser overfor andre. Som konsekvens er jeg afvist.
Jeg er ikke længere accepteret på ethvert sted på jorden. Frels mig fra denne ødemark og beskyt mig fra det ondes greb. Tillad mig at angre.
Modtag min anger. Fyld mig med Din Kraft og hjælp mig at rejse mig fra fortvivlelsens dybder. Jeg overgiver min frie vilje til Dig, kære Jesus, for at Du kan gøre med mig hvad Du vil, så at jeg kan blive frelst fra Helvedes ild.
Amen
 
Korstogsbøn (108) For at klatre Kalvariebjerget
Jesus, hjælp mig at finde mod, iver og kraft til at stå op og blive talt blandt de der tilslutter sig til Din Resterende hær og klatre det samme Kalvariebjerg som Du skulle udholde for mine synder.
Giv mig kraften til at bære Dit Kors og Din byrde, så at jeg kan hjælpe Dig at frelse sjæle. Fri mig fra min svaghed. Fordriv min frygt. Knus alle mine tvivl.
Åbn mine øjne til Sandheden. Hjælp mig og alle der svarer på Dit Kald at bære Korset, at følge Dig med oprigtigt og ydmygt hjerte og at, med mit eksempel, andre vil finde mod til at gøre det samme.
Amen
 
Korstogsbøn (109) For Tillidens Gave
O min kæreste Jesus, hjælp mig at have tillid til Dig. At have tillid til Dit Løfte om at komme igen. At acceptere Sandheden af Dit Andet Komme.
At stole på Gudfaders Løfte, da Han sagde, Han ville give Dig Dit Rige. Hjælp mig at stole på Din Lære, på Din Plan om at frelse verden. Hjælp mig at acceptere med taknemlighed Dine Gaver.
Hjælp mig at stole på Dig, så at jeg mister min frygt og således tillader Din Kærlighed at oversvømme mit hjerte og min sjæl. Amen
 
Korstogsbøn (110) For Præster, at forblive trofaste til Dit Hellige Ord
O min kæreste Jesus, jeg beder Dig at holde mig stærk og modig, så at jeg kan forsvare Sandheden i Dit Helligste Navn. Giv mig den Nådegave jeg har brug for, bønfalder jeg Dig, for at vidne om Dit Hellige Ord hele tiden. Gør mig i stand til at udholde presset til at promovere usandheder, når jeg ved i mit hjerte, at de krænker Dig. Hjælp mig at forblive trofast mod Dit Hellige Ord, indtil den dag jeg dør.
Amen
 
Korstogsbøn (111) Indvielse af dine børn til Jesus Kristus
O kære Frelsens Moder, jeg indvier mine børn (nævn dem her) til Din Søn, så at Han kan bringe dem fred i sjælen og kærlighed i hjertet.
Bed om at mine børn vil blive modtaget i Din Søns Barmhjertige Arme og hold dem væk fra skade. Hjælp dem at forblive sandfærdige om Guds Hellige Ord, især når de bliver fristet om at vende bort fra Ham.
Amen
 
Korstogsbøn (112) For Frelsens Gave
Kæreste Jesus, jeg bønfalder om at Du vil dække de sjæle af dem der er blevet besat af Satan med Din specielle Frelsens Nådegave. Udfri deres stakkels sjæle fra det ondes fangenskab som de ikke kan flygte fra.
Amen
 
Korstogsbøn (113) For at besejre det onde i vort land
O Frelsens Moder, kom i blandt os og dæk vort land med Din beskyttelse. Knus dyrets hoved og kast bort den indflydelse den onde har på os. Hjælp Dine stakkels og fortabte børn at rejse sig og tale sandt, når vi er omringet af løgne.
O Guds Moder, beskyt vort land og hold os stærke, så at vi kan forblive loyale til Din Søn i vores forfølgelsens tid.
Amen
 
Korstogsbøn (114) For at Præster kan modtage Sandhedens Gave
Min Herre, åbn mine øjne. Tillad mig at se fjenden og luk mit hjerte til bedraget. Jeg overgiver mig helt til Dig, kære Jesus. Jeg stoler på Din Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed at jeg skal være virkelig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte til at modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
 
Korstogsbøn (116) Frels mig fra løgnens ondskab
Kære Jesus, hjælp mig. Jeg drukner i smertens tårer. Mit hjerte er forvirret. Jeg ved ikke hvem jeg kan stole på. Jeg beder Dig at fylde mig med Din Helligånd, så at jeg kan vælge den rigtige vej til Dit Rige.
Hjælp mig, kære Jesus, at forblive trofast til Dit Ord, givet til Peter, til enhver tid og aldrig afvige fra det Du lærte os, eller fornægte Din død på Korset. Jesus, Du er Vejen. Vis mig Vejen.
Hold mig og før mig til Din Store Barmhjertigheds rejse.
Amen
 
Korstogsbøn (117) For dem der har solgt deres sjæle
Kære Jesus, jeg indvier de sjæle (nævn dem her) og alle dem der har byttet deres sjæle for berømthedens pris. Udfri dem fra deres plage.
Vend dem bort fra Illuminatis trussel, som sluger dem. Giv dem mod til at gå væk fra dette onde bånd uden frygt.
Tag dem i Dine Barmhjertige Arme og nær dem tilbage til en tilstand af Nåde, så at de bliver egnet til at stå foran Dig.
For Din Guddoms skyld, hjælp mig, gennem denne bøn, at rive disse Satans udvalgte sjæle, ud fra Frimurerne.
Fri dem fra de lænker der binder dem og som fører dem til en forfærdelig pine i Helvedes kamre. Hjælp dem, gennem de udvalgte sjæles lidelse, gennem min bøn og gennem Din Barmhjertighed, at være i frontlinien, klar til at gå ind i den ny Tid af Fred - det Ny Paradis. Jeg beder Dig at frigive dem fra fangenskab.
Amen
 
Korstogsbøn (118) For den fortabte generation af unge sjæle
Kære Jesus, jeg påkalder Din Barmhjertighed for den fortabte generation af unge sjæle. For dem der ikke kender Dig, dæk dem med synets Gave. For dem der kender Dig, men som ignorerer Dig, tag dem tilbage til Din Barmhjertighed.
Jeg beder Dig at give dem beviset på Din eksistens snart. Led dem til nogen der kan hjælpe dem og før dem hen til Sandheden.
Fyld deres sind og sjæl med længslen af Dig.
Hjælp dem at erkende tomheden i dem selv, fordi de ikke føler Din Tilstedeværelse. Jeg beder Dig, kære Herre, ikke at afvise dem og, i Din Barmhjertighed, skænk dem det Evige Liv.
Amen
 
Korstogsbøn (119) For at føle Jesu Kærlighed
Jesus, hjælp mig, jeg er forvirret. Mit hjerte vil ikke åbne sig for Dig.
Mine øjne kan ikke se Dig.
Mit sind blokerer Dig.
Min mund kan ikke udsige ord til at trøste Dig.
Min sjæl er overskyet af mørke.
Hav medlidenhed med mig, en stakkels synder. Jeg er hjælpeløs uden Din Tilstedeværelse.
Fyld mig med Dine Nådegaver, så at jeg kan få mod til at komme til Dig og trygle Dig om Barmhjertighed.
Hjælp mig, Din discipel som elsker Dig, men som ikke længere føler kærlighed røre sig i mit hjerte, at se og acceptere Sandheden.
Amen
 
Korstogsbøn (120) Stop krigens udbredelse
O min søde Jesus, fjern de krige der ødelægger menneskeheden.
Beskyt de uskyldige fra lidelse. Beskyt de sjæle som prøver at bringe sand fred.
Åbn de hjerter af dem som er ramt af krigens smerte.
Beskyt de unge og skrøbelige.
Frels alle sjæle hvis liv er ødelagt af krige. Styrk os alle, kære Jesus, som beder for sjælene af alle Guds børn og giv os Nådegaven at udholde den lidelse, som måtte komme til os i tider af konflikter.
Vi beder Dig at stoppe krigens udbredelse og at bringe sjælene ind i Dit Hellige Hjertes Tilflugtssted.
Amen
 
Korstogsbøn (121) Troskab til Jesu Kristi hær
Vi står sammen om Dit Hellige Hjerte, kære Jesus.
Vi taler med myndighed Guds Sande Ord. Vi vil gå til jordens ende for at udbrede Sandheden.
Vi vil aldrig acceptere enhver ny, falsk lære i Dit Navn, kun den Du lærte os.
Vi forbliver sandfærdige, loyale og faste i vor tro.
Vi vil behandle dem der forråder Dig med kærlighed og medlidenhed, i håb om at de vil komme tilbage til Dig.
Vi vil være faste, men tålmodige med dem der forfølger os i Dit Navn.
Vi vil marchere sejrende hele vejen til Dit Nye Paradis.
Vi lover, at gennem vores smerte og lidelse, vi vil bringe til Dig alle de fortabte sjæle, som hungrer efter Din Kærlighed.
Modtag vore bønner for alle syndere i verden, så at vi kan blive en familie, samlet i kærlighed til Dig, i den Ny Æra af Fred.
Amen
 
Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebare Blod
Kære Jesus, jeg beder Dig at indvi mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse.
Du døde for mig og Dine Sår er mine sår, idet jeg, nådefuldt accepterer den smerte som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme.
Jeg lider med Dig, kære Jesus, idet Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv.
Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod.
Amen
 
Korstogsbøn (123) Den frie viljes gave til Gud
Min kæreste Jesus, hør denne bøn fra mig, den mest uværdige sjæl og hjælp mig at elske Dig mere.
Af egen fri vilje, ofrer jeg Dig denne Gave tilbage, kære Jesus, så at jeg kan blive Din ydmyge tjener og forblive lydig til Guds Vilje.
Min vilje er Din Vilje. Dit Bud betyder at jeg vil være lydig til alle Dine Ønsker.
Min frie vilje er Din, gør med den hvad der er nødvendigt for at frelse alle mennesker, som er adskilt fra Dig, overalt i verden. Jeg ofrer denne Gave, som blev givet mig ved fødslen, til Din Helligste Tjeneste.
Amen
 
Korstogsbøn (124) Hør min bøn for frihed
O Gud, min Barmhjertige Fader, Skaber af alt det der er, hør min bøn for frihed. Frigiv mig fra slaveriets lænker og beskyt mig fra ond forfølgelse. Hjælp mig at skelne Sandheden og kom til min hjælp, selv om jeg er forvirret og kan tvivle om Dit Ord. Tilgiv mig hvis jeg krænker Dig og tag mig til Tilflugtsstedet af Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (125) For at forsvare Guds Helligste Ord
O Frelsens Moder, hjælp mig, en Guds ydmyge tjener, at forsvare Hans Helligste Ord i trængslens tid. Indvi mig, kære Moder, til Din Søn, så at Han kan dække mig med Hans Dyrebare Blod.
Giv mig, gennem Din Søns Jesu Kristi forbøn, nåden, styrken og viljen til at forblive trofast til Kristi Lære i trængslens tid, som vil fortære Hans Helligste Kirke på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (126) For at udholde religiøs forfølgelse
Kære Jesus, hjælp mig at udholde enhver forfølgelse i Dit Hellige Navn. Hjælp dem der tager fejl, i den tro at de bærer vidnesbyrd om Dit Værk.
Åbn øjnene på alle der måtte være fristet at ødelægge andre, gennem onde gerninger og handlinger. Beskyt mig imod Guds fjender, som vil rejse sig og prøve at bringe Dit Ord til tavshed og som vil prøve at fjerne Dig.
Hjælp mig at tilgive dem der forråder Dig og giv mig Nådegaven at forblive trofast i min kærlighed til Dig. Hjælp mig at leve Sandheden, som Du lærte os og at forblive under Din beskyttelse for altid.
Amen
 
Korstogsbøn (127) For at frelse min og mine kæres sjæl
O Jesus, forbered mig, så at jeg kan komme og stå foran Dig uden skam. Hjælp mig og mine kære (nævn dem her) at være parate til at bekende alle vores forkerte handlinger og at indrømme vores svagheder.
At bede om tilgivelse for alle vores synder, at vise kærlighed til dem vi har fornærmet. At bede om Barmhjertighed for vor frelse, at ydmyge os selv foran Dig, så at på Dagen for den Store Oplysning, min samvittighed og den af (nævn dem her) vil være ren og at Du vil oversvømme min sjæl med Din Guddommelige Barmhjertighed.
Amen
 
 
Korstogsbøn (128) For at samle og forene alle sjælene
Kæreste Jesus, hjælp os, dine elskede disciple, at samle verden i Dine Arme og bringe til Dig de sjæle som behøver Din Barmhjertighed mest.
Forstærk os med Helligåndens Gave, for at sikre at Sandhedens Flamme vil opsluge alle dem som har løsrevet sig fra Dig.
Foren alle syndere, så at enhver bliver givet chancen for genforening. Giv os alle styrken til at forblive faste til Dit Hellige Ord, når vi bliver tvungen til at afvise Sandheden, som er blevet forkyndt verden gennem det Helligste Evangelium.
Vi forbliver i Dig, med Dig og for Dig på hvert eneste skridt af denne rejse til frelse. Amen
 
Korstogsbøn (129) For Kærlighedens Gave
O Gud, fyld mig med Din Kærlighed. Hjælp mig at dele Kærlighedens Gave med alle der behøver Din Barmhjertighed.
Hjælp mig at elske Dig mere. Hjælp mig at elske alle dem der har brug for Din Kærlighed. Hjælp mig at elske Dine fjender.
Tillad, at den kærlighed Du velsigner mig med, vil opsluge hjerterne af alle som jeg kommer i kontakt med. Med den kærlighed Du indgyder i min sjæl, hjælp mig at erobre alt ondt, omvende sjæle og besejre djævlen og hans onde agenter, som prøver at ødelægge Dit Hellige Ords Sandhed.
Amen
 
Korstogsbøn (130) Korstogsbøn for Frelsens Novena
Min elskede Frelsens Moder, optjen den evige Frelsensgave til alle sjælene, gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Jeg beder, at gennem Din forbøn, Du vil bede for alle sjæles frigivelse fra Satans bånd. Bed Din Søn om at vise Barmhjertighed og tilgivelse til de sjæle som afviser Ham, sårer Ham med deres ligegyldighed og som tilbeder falske lærdomme og falske guder.
Vi bønfalder Dig, kære Moder, for nådegaverne til at åbne de sjæles hjerter, som har mest brug for Din hjælp.
Amen
 
Korstogsbøn (131) Bøn for Barmhjertighed
O min kære Frelsens Moder, vi beder dig om at spørge din Søn, Jesus Kristus, om at skænke Barmhjertighed til (navne på alle du beder for) under Advarslen og igen på den sidste dag, før de kommer foran din Søn.
Bed for, at hver enkelt af dem vil blive frelst og kan nyde frugterne af det Evige Liv.
Beskyt dem, hver dag, og før dem til din Søn, så at de oplever Hans Tilstedeværelse, og at de vil få skænket fred i ånden og opnå store Nådegaver.
Amen
 
Korstogsbøn (132) Fornægt Satan for at beskytte denne Mission
O Frelsens Moder kom til hjælp for denne Mission. Hjælp os, Guds Resterende Hær at forsage Satan.
Vi beder dig at knuse dyrets hoved med din hæl og at fjerne alle forhindringer i vores Mission om at frelse sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (133) Et Kald til at vende tilbage til Gud
Kære Jesus, tilgiv mig, en fremmed sjæl som fornægtede Dig fordi jeg var blind. Tilgiv mig for at have erstattet Din Kærlighed med værdiløse ting som betyder intet.
Hjælp mig at samle mod til at vandre ved siden af Dig, at acceptere med taknemlighed Din Kærlighed og Barmhjertighed.
Hjælp mig at forblive nær til Dit Hellige Hjerte og at aldrig vandre væk fra Dig igen. Amen
 
Korstogsbøn (134) For at tro på Guds Eksistens 
Oh Gud den Højeste, hjælp mig at tro på Din Eksistens. Kast alle mine tvivl væk. Åbn mine øjne til Sandheden af livet efter dette og led mig hen imod vejen til det Evige Liv.
Lad mig føle Din Tilstedeværelse og giv mig den sande tros Gave, før dagen jeg dør. Amen.
 
Korstogsbøn (135) Forsvar Sandheden
Jeg ønsker at alle præsterne, som vil blive konfronteret med disse bedrøvelige prøvelser, beder denne bøn: Oh elskede Frelsens Moder, hjælp mig i min nødens time. Bed at jeg bliver velsignet med de Nådegaver som Helligåndens Kraft sender ned over min uværdige sjæl, for at forsvare Sandheden til enhver tid.
Støt mig i hver tilfælde, når jeg bliver spurgt at fornægte Sandheden, Guds Ord, de Hellige Sakramenter og den Hellige Eukaristi.
Hjælp mig at bruge de Nådegaver jeg modtager, for at stå fast imod Satans ondskab og alle de stakkels sjæle han bruger til at kaste smuds på din Søn Jesus Kristus. Hjælp mig i min nødens time. For sjælenes sag, giv mig mod til at forsyne alle Guds børn med Sakramenterne, når Guds fjender vil forbyde mig dette.
Amen
 
Korstogsbøn (136) For at holde fast på Dit Ord
Kæreste Jesus, hjælp mig at høre Dit Ord. Leve Dit Ord. Tale Dit Ord. Sprede Dit Ord.
Giv mig styrke til at vedstå Sandheden, selv når jeg er forfulgt for at gøre det. Hjælp mig til at holde Dit Ord i live, når det er kastet væk af Dine fjender.
Lad mig mærke Dit Mod når jeg er nede.
Fyld mig med Din Styrke når jeg er svag.
Giv mig den Gave at forblive værdig når Helvedes porte får overhånd på mig og loyal til Din Helligste Vilje.
Amen
 
Korstogsbøn (137) Bøn for Genoprettelse
Når I begynder at tvivle på Gud eller miste tillid til Hans Kærlighed eller Løfte, må I bede denne Korstogsbøn:
Oh Gud den Almægtige, oh Gud den Højeste, se på mig, din ydmyge tjener, med kærlighed og medlidenhed i Dit Hjerte.
Genopret mig i Dit Lys.
Løft mig tilbage i Din Gunst. Fyld mig med Nåde, så at jeg kan ofre mig selv til Dig i ydmyg trældom og i overensstemmelse med Din Helligste Vilje.
Befri mig fra stolthedens synd og enhver ting der fornærmer Dig og hjælp mig at elske Dig med et dybt og varigt ønske om at tjene Dig alle mine dage, for evigt og altid. Amen
 
Korstogsbøn (138) Beskyttelse mod had
Oh Frelsens Moder, beskyt mig mod enhver slags had. Hjælp mig at forblive tavs når jeg bliver konfronteret med had.
Hold mig stærk i min troskab til Jesus Kristus når jeg er svagest.
Besegl mine læber. Hjælp mig at vende ryggen til dem som sætter mig på prøve med ord som benægter din Søns Lære, eller til dem der håner mig pga. min tro.
Bed for disse sjæle, kære Moder, så at de vil give afkald på Satan og mærke din kærligheds fred og Helligåndens Rige i deres sjæle.
Amen
 
Korstogsbøn (139) For styrken til at besejre det onde
Kære Jesus, beskyt mig fra djævelens ondskab. Dæk mig og alle som er svage og forsvarsløse i hans tilstedeværelse.
Giv mig mod til at afvise ham og hjælp mig at undgå ethvert af hans forsøg på at engagere mig, hver dag og på hvilken som helst måde.
Amen
 
Korstogsbøn (140) Beskyttelsen af Englenes Hierarki
Kæreste Fader, alle tings l Skaber, Gud den Højeste, giv mig Nåde og Beskyttelse gennem Dit Hierarki af Engle.
Gør mig i stand til at fokusere på Din Kærlighed for enhver af Dine børn, uanset hvor meget de krænker Dig. Hjælp mig at sprede nyheden om den Sidste Pagt for at forberede verden til Jesu Kristi Andet Komme, uden frygt i mit hjerte. Giv mig Dine særlige Nådegaver og Velsignelser til at rejse mig over forfølgelsen som Satan, hans dæmoner og hans agenter på Jorden tildeler mig.
Tillad mig aldrig at frygte Dine Fjender. Giv mig styrken til at elske mine fjender og dem der forfølger mig i Guds Navn.
Amen
 
Korstogsbøn (141) Beskyttelse mod forfølgelsen
Kære Jesus, forsvar mig i min kamp for at forblive trofast til Dit Ord for enhver pris. Værn mig mod Dine fjender.
Beskyt mig mod dem der forfølger mig pga. Dig. Deltag i min smerte.
Let min lidelse. Rejs mig i Dit Ansigts Lys, indtil den Dag, hvor Du kommer igen for at bringe den Evige Frelse til Verden.
Tilgiv dem der forfølger mig. Brug min lidelse til soning for deres synder, så at de kan finde fred i deres hjerter og modtage Dig med anger i deres sjæle på den Sidste Dag. Amen
 
Korstogsbøn (142) Bøn for døden
Min kæreste Jesus, tilgiv mig mine synder. Rens min sjæl og forbered mig til at træde ind i Dit Rige. Giv mig Nådegaver til at forberede min forening med Dig.
Hjælp mig at overkomme enhver frygt.
Giv mig mod til at forberede mit sind og min sjæl, så at jeg er egnet til at stå foran Dig. Jeg elsker Dig, jeg stoler på Dig, jeg giver mig selv til Dig i krop, sind og sjæl for evigt.
Lad din vilje blive min og fri mig fra smerte, tvivl og forvirring.
Amen
 
Korstogsbøn (143) For at beskytte Frelsens Mission 
O Frelsens Moder, beskyt denne Mission, en Gave fra Gud for at bringe det Evige Liv til alle Hans børn overalt.
Grib ind, på vores vegne, gennem din elskede Søn, Jesus Kristus, for at give os mod til at gennemføre vores forpligtelse til at tjene Gud til alle tider og især når vi lider pga. af dette.
Hjælp denne Mission til at omvende milliarder af sjæle, i overensstemmelse med Guds vilje og til at vende disse hjerter af sten til at blive din Søns elskede tjenere.
Giv alle os der tjener Jesus i denne Mission styrken til at overkomme had og Korsets forfølgelse og til at byde lidelsen, som kommer med den, velkommen, med hjertets gavmildhed og med fuld accept for det der måtte komme forud.
Amen
 
Korstogsbøn (144) For at beskytte den Kristne Tro
Oh Frelsens Moder, gå i forbøn på vegne af de Kristnes sjæle overalt i verden.
Hjælp dem at beskytte deres tro og at forblive loyale til Jesu Kristi Lære.
Bed at de vil have styrke i sind og ånd til at stå fast ved deres tro til hver en tid.
Gå i forbøn, kære Moder, på deres vegne, for at åbne deres øjne til Sandheden og for at give dem Nådegaven til at skelne enhver falsk lære, præsenteret til dem i din Søns Navn.
Hjælp dem at forblive sande og loyale Guds tjenere og at fornægte det onde og løgnene, selv om de måtte lide og blive latterliggjort pga. dette.
Oh Frelsens Moder, beskyt alle din børn og bed at alle Kristne vil følge Herrens sti indtil deres sidste suk.
Amen
 
Korstogsbøn (145) Fyld mig med Din Kærlighedsgave
Kæreste Jesus, fyld mig, et tomt kar, med Din Kærlighedsgave.
Oversvøm min sjæl med Din Tilstedeværelse. Hjælp mig at elske andre som Du elsker mig.
Hjælp mig at være et redskab for Din Fred, Din Ro og Din Barmhjertighed.
Åbn mit hjerte til at føle forpligtelse forpligtelse for andre og giv mig den Nådegave at tilgive dem der afviser Dig og som er skyldige mod mig. Hjælp mig at bekende Din Kærlighed gennem mit eksempel, som Du ville gøre, hvis Du var i mit sted.
Amen
 
Korstogsbøn (146) Beskyttelse mod bedrag
Kære Frelsens Moder beskyt mig med beskyttelsens Nådegave imod bedrag, som Satan har skabt for at ødelægge de Kristnes Tro.
Beskyt os mod Guds fjender. Hold os fri fra løgne og kætteri, som bliver brugt til at svække vores kærlighed til din Søn.
Åbn vores øjne til usandheder, bedrag og ethvert forsøg vi møder, som opmuntrer os til at benægte Sandheden.
Amen
 
Korstogsbøn (147) Gudfader, vis Barmhjertighed til dem som fornægter Din Søn Oh Gud, min Evige Fader, jeg beder Dig at vise Barmhjertighed til dem der fornægter Din Søn.
Jeg bønfalder Dig for de sjæle af dem som prøver at ødelægge Dine profeter.
Jeg beder for omvendelsen af de sjæle som er fortabte for Dig og beder at Du vil hjælpe alle Dine børn til at forberede deres sjæl og sone for deres liv, i overensstemmelse med Din Guddommelige Vilje, i forventning om Din Søns Jesu Kristi Andet Komme.
Amen
 
Korstogsbøn (148) Kom til min hjælp
Oh min Jesus, hjælp Mig i min tid af stor bedrøvelse. Hold mig i Dine Arme og tag mig ind i Dit Hjertes Tilflugtssted.
Tør mine tårer af. Lad min beslutning falde til ro.
Løft min ånd og fyld mig med Din Fred.
Jeg beder Dig om at skænke mig denne gave (nævn det her...).
Kom til min hjælp, så at mit ønske bliver besvaret, således at mit liv kan blive roligt og i forening med Dig, kære Herre.
Hvis mit ønske ikke kan blive opfyldt, fyld mig med Gaven at acceptere, at Din Hellige Vilje er for min sjæls bedste og at jeg vil forblive trofast til Dit Ord for altid, med et venligt og elskværdigt hjerte.
Amen
 
 
Korstogsbøn (149) For at søge Guds Kærlighed
O Jesus, fyld mig med Guds Kærlighed.
Fyld mig med Dit Guddommelige Lys og oversvøm mig med den kærlighed jeg har brug for, for at sprede Guds sæd i alle nationer.
Tillad Din Guddommelige Kærlighed at blive spredt af mig blandt alle dem jeg kommer i kontakt med. Spred Din Kærlighed, så at den lyser over alle sjæle, alle tro, alle nationer, som en dis der henriver alle Guds børn til enhed.
Hjælp os at sprede Guds Kærlighed, så at den kan og vil erobre alt ondt i verden. Amen
 
Korstogsbøn (150) For at frelse de ikke troendes sjæle
Kære Jesus, jeg spørger Dig at frelse alle dem som, uden egen skyld, nægter at erkende Dig.
Jeg ofrer Dig min lidelse for at bringe Dig de sjæle der forkaster Dig, for den Barmhjertighed Du vil skænke til hele verden. Hav Barmhjertighed for deres sjæle. Tag dem ind i Dit Himmelske Tilflugtssted og tilgiv dem deres synder.
Amen
 
Korstogsbøn (151) For at forsvare Troen
Oh Guds Moder, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder, bed at vi forbliver loyale til Guds Sande Ord til hver en tid. Forbered os at forsvare Troen, at værne om Troen og at forkaste kætteriet.
Beskyt alle dine børn i prøvelsens tid og giv os Nådegaver for at være modige, når vi bliver opfordret til at forkaste Sandheden og fornægte din Søn.
Bed, Hellige Guds Moder, om at vi bliver givet den Guddommelige Indgriben for at forblive Kristne i overensstemmelse med Guds Hellige Ord.
Amen
 
Korstogsbøn (152) Hjælp Mig i min time af hjælpeløshed
Kære Jesus, hjælp mig i min time af hjælpeløshed.
Fri mig fra synd og åbn mine øjne, mit hjerte og min sjæl for djævelens bedrag og hans onde veje.
Fyld mig med Din Kærlighed, når jeg føler had i mit hjerte.
Fyld mig med Din Fred, når jeg føler sorg.
Fyld mig med Din Styrke, når jeg er svag.
Frels mig fra det fængsel jeg befinder mig i, så at jeg kan være fri og blive holdt sikkert i Dine Hellige Arme.
Amen
 
Korstogsbøn (153) Beskyttelsesgaven for børn
Oh Guds Moder, Frelsens Moder, Jeg beder dig at indvie disse børns sjæle (nævn dem her) og fremstille dem for din elskede Søn.
Bed at Jesus vil, gennem Hans Dyrebare Blods magt, dække og beskytte disse små sjæle fra det onde, med en hver slags beskyttelse.
Jeg beder dig, kære Moder, at beskytte min familie i tider af store vanskelig­heder og at din Søn vil se velvilligt på min bøn om at forene min familie i én med Kristus og skænke os Evig Frelse.
Amen
 
Korstogsbøn (154) Bøn på Frelsensmoders Festdag
Oh Frelsens Moder, jeg fremstiller for dig i dag, 4. juni, Frelsensmoders Festgag, følgende sjæle (nævn dem her).
Jeg beder dig at give mig og alle der ærer dig, kære Moder, og som uddeler Frelsensmedalje, enhver beskyttelse fra den onde og alle dem som forkaster din elskede Søns, Jesu Kristi Barmhjertighed og alle de Gaver Han testamenterer til menneskeheden.
Bed, kære Moder, at alle sjælene vil blive givet den Evige Frelses Gave.
Amen
 
Korstogsbøn (155) For Beskyttelse af Frelsens Mission
Oh kære Frelsens Moder, hør vores kald om beskyttelse af Frelsens Mission og om beskyttelse af Guds børn. Vi beder for dem der trodser Guds Vilje i dette store øjeblik af historien.
Vi beder at du vil beskytte alle der svarer på dit kald og på Guds Ord, om at frelse alle dem fra Guds fjender.
Hjælp at frigive de sjæle som er faldet som bytte af den onde og åbn deres øjne til Sandheden.
Oh Frelsens Moder, hjælp os, stakkels syndere, at blive værdige til modtage udholdenhedens Gave i vores lidelsens tid, i din elskede Søns Navn, Jesus Kristus. Beskyt denne Mission fra skade. Beskyt dine børn fra forfølgelsen. Dæk alle os med din Hellige Kappe og hjælp os med den Gave, at vi må bevare vores tro hver gang vi bliver udfordret for at tale Sandt og for at tilkendegive Guds Hellige Ord, for resten af vore dage, nu og altid.
Amen
 
Korstogsbøn (156) Beskyttelse mod had
Kære Jesus, giv Mig Din Kærlighed og åbn mit hjerte til at acceptere Din Kærlighed med taknemlighed. Lad Din Kærlighed, med Helligåndens Magt, lyse over mig, så at jeg bliver en fakkel for Din Barmhjertighed.
Omkrans mig med Din Kærlighed og lad min kærlighed for Dig udvande alt det had jeg møder, når jeg spreder Dit Ords nyhed.
Send Din Barmhjertighed over os og tilgiv dem der forkaster Dig, fornærmer Dig og er ligeglade med Din Guddom og giv dem Kærlighedens Gave Lad Din Kærlighed lyse igennem i tid af tvivl, svag tro, i tid af prøvelser og lidelse og med Helligåndens Magt, hjælp mig at bringe Sandheden til dem der har mest brug for Din Hjælp.
Amen
 
Korstogsbøn (157) For sjælene i fangenskab
Oh kære Jesus, frigiv de sjæle som er slave af falske guder og Satan. Hjælp os, gennem vore bønner, at bringe dem lindring fra besættelsens smerte.
Åbn deres fængselsporte og vis dem vejen til Guds Rige, inden de bliver taget som gidsler af Satan i Helvedes afgrund.
Vi bønfalder Dig, Jesus, om at dække disse sjæle med Helligåndens Magt, så at de vil søge frem til Sandheden og hjælp dem at finde mod til at vende ryggen til djævlens snarer og ondskab.
Amen
 
Korstogsbøn (158) Beskyt mig fra en-verdens religion
Kære Jesus, beskyt mig fra ondskaben af den nye en-verdens religion, som ikke kommer fra Dig. Støt mig i min rejse til frihed, på vej til Dit Hellige Kongedømme.
Hold mig forenet med Dig, hver gang jeg er plaget og tvunget til at sluge løgne, som bliver spredt af Dine fjender for at ødelægge sjæle. Hjælp mig at modstå forfølgelsen, at forblive trofast til det Sande Guds Ord imod falske doktriner og andre vanhelligelser, som Jeg skulle blive tvunget til at acceptere.
Gennem min frie viljes Gave, tag mig i Dit Kongedømmes Domæne, for at gøre mig i stand til at stå op og bekende Sandheden, når den vil blive erklæret til at være en løgn.
Lad mig aldrig vakle, være usikker og løbe væk i frygt, foran forfølgelsen. Hjælp mig at forblive trofast til Sandheden så længe jeg lever.
Amen
 
Korstogsbøn (159) Bøn for Guds Kærlighed
Oh Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn på mine vegne, idet jeg trygler om Guds Kærlighed.
Fyld min sjæl, et tomt kar, med Guds Kærlighed, så at når den flyder over, vil den oversvømme de sjæle for hvem jeg kæmper for medlidenhed.
Med Guds Magt, beder jeg om at blive befriet af enhver følelse af had i mit indre for dem der forråder din Søn. Gør mig ydmyg i ånden og fyld mig med sjælens gavmildhed, så at jeg kan følge Kristi Lære og sprede Hans Kærlighed på hver del af mit liv.
Amen
 
Korstogsbøn (160) Hjælp mig at elske Dig mere
O min Jesus,verdens Frelser, hjælp mig at elske Dig mere.
Hjælp mig at vokse i min kærlighed for Dig. Fyld mit hjerte med Din Kærlighed og Medfølelse, så at Jeg kan opnå Nådegaven at elske Dig, sådan som Du elsker Mig.
Fyld min utaknemlige sjæl med en dyb og vedvarende kærlighed for Dig og alt det Du repræsenterer.
Med Dine Nådegavers Magt hjælp mig at elske min nabo som Du elsker alle Guds børn og at vise medfølelse til dem der behøver Din Kærlighed og som er uden tro. Foren mig med Dig, så at jeg kan føre det Kristne liv Du lærte os med Dit eksempel i Din Tid på Jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (161) For tillid og fred
Jesus, jeg stoler på Dig. Hjælp mig at elske Dig mere. Fyld mig med tillid til at overgive mig i fuld og endelig forening med Dig. Hjælp mig at lade min tillid til Dig vokse i svære tider. Fyld mig med Din Fred.
Jeg kommer til Dig, kære Jesus, som et barn, fri fra alle jordiske bånd, fri fra betingelser og overgiver min vilje til Dig for at gøre med den som Du finder det passende, for min egen skyld og for andre sjæles skyld.
Amen
 
Korstogsbøn (162) For At beskytte de svage og de uskyldige
O Gud, Almægtige Fader, vær venlig at beskytte de svage og uskyldige, hvis lidelser skyldes mennesker med had i deres hjerter. Let den smerte, der bliver udholdt af dine stakkels, hjælpeløse børn.
Giv dem alle de Nådegaver, de har brug for, for at beskytte sig selv fra Dine fjender. Fyld dem med mod, håb og barmhjertighed, så at de kan finde disse gaver i deres hjerter og tilgive dem, der plager dem.
Jeg beder Dig, kære Herre, min Evige Fader, at tilgive dem, der udfordrer Livets Lov, og hjælp dem til at se, hvor meget deres gerninger krænker Dig, så at de kan gøre bod for deres veje og søge trøst i Dine Arme.
Amen
 
Korstogsbøn (163) Frels mig fra forfølgelse
Oh Jesus, bevar mig fra forfølgelsens smerte i Dit Navn. Hengiv mig til Dit Hjerte. Befri mig fra stolthed, grådighed, ondskab, ego og had i min sjæl.
Hjælp mig til virkelig at overgive mig til Din Barmhjertighed.
Tag al min frygt væk. Hjælp mig at lette min smerte og tag al forfølgelse væk fra mig, så at jeg kan følge Dig som et lille barn, vel vidende at alt er under Din Kontrol.
Fri mig fra det had der bliver vist af dem som erklærer at være Dine, men som i virkeligheden fornægter Dig. Lad ikke deres skærende tunger piske mig, eller deres onde gerninger aflede mig fra Sandhedens Sti.
Hjælp mig at fokusere kun på Dit kommende Kongedømme og med værdighed at være udholdende imod enhver fornærmelse, som jeg må udstå på Dine Vegne.
Bring mig sindets fred, hjertets fred og sjælens fred.
Amen
 
Korstogsbøn (164) Bøn for Fred til Nationerne
Oh Jesus, bring mig fred. Bring fred til min nation og alle de lande, som er ødelagte pga. krig og splittelse.
Så fredens sæd mellem de hårde hjerter, som forårsager lidelse til andre i retfærdighedens navn. Giv til alle Guds børn Nådegaven at modtage Din Fred, så at kærlighed og harmoni kan blomstre, og at kærlighed til Gud vil sejre over det onde, således at sjælene kan blive frelst fra de falske tings korruption, grusomhed og ond ambition.
Lad fred regere over alle dem, som indvier deres liv til Sandheden af Dit Hellige Ord og til dem, som slet ikke kender Dig.
Amen
 
Korstogsbøn (165) For det Evige Livs Gave
Jesus, hjælp Mig at tro på Din Eksistens. Giv mig et tegn, så at mit hjerte kan svare til Dig. Fyld min tomme sjæl med den Nådegave jeg har brug for, for at åbne mit sind og mit hjerte til Din Kærlighed.
Hav Barmhjertighed med mig og rens min sjæl for alle de forkerte ting jeg har gjort i mit Liv.
Tilgiv mig for at have afvist Dig, men vær venlig at fylde mig med den kærlighed jeg har brug for, for at blive værdig til det Evige Liv. Hjælp mig at kende Dig, at se Din Tilstedeværelse i andre mennesker og fyld mig med den Nådegave at genkende Guds Tegn i alle de skønne Gaver Du har givet til menneskeslægten.
Hjælp mig at forstå Dine Veje og frels mig fra adskillelsen og mørkets smerte, som jeg føler i mit hjerte.
Amen
 
Korstogsbøn (166) For at afbøde mordet på de uskyldige
Kæreste Frelsens Moder, vær venlig at frembære denne, vores bøn, for at afbøde mordet på de uskyldige, til din elskede Søn Jesus Kristus.
Vi beder at, i Sin Barmhjertighed, Han vil fjerne folkemordets trussel, forfølgelsen og terror mod Guds børn i enhver form.
Vær venlig, bønfalder vi dig, kære Frelsens Moder, at høre vores råb om kærlighed, enhed og fred i denne smertelige verden.
Vi beder at Jesus Kristus, Menneskesønnen, vil beskytte alle os i disse tider af stor smerte og lidelse på jorden.
Amen
 
Korstogsbøn (167) Beskyt min familie
Oh Gud, min Evige Fader, gennem Din elskede Søns Jesu Kristi Nådegave, vær venlig at beskytte min familie fra det onde, til hver en tid.
Giv os styrken til at komme over onde intentioner og at forblive forenet i vores kærlighed for Dig og hinanden.
Støt os gennem alle prøvelser og lidelser, som vi må udholde, og hold i live den kærlighed vi har for hinanden, så at vi er forenet med Jesus.
Velsign vores familier og giv os Kærlighedens Gave, selv i tid af ufred.
Styrk vores kærlighed, så at vi kan dele vores families glæde med andre og således at Din Kærlighed kan blive delt med hele verden.
Amen
 
Korstogsbøn (168) For Guds Kærlighedsgave
Oh Kæreste Fader, Du Den Evige, Gud den Højeste, gør mig værdig til Din Kærlighed.
Vær venlig at tilgive mig for at have skadet andre og for alle mine forkerte handlinger, som har forårsaget smerte til nogle af Dine børn.
Åbn mit hjerte, så at jeg kan byde Dig velkommen i min sjæl og rens mig for ethvert had, som jeg måtte føle for en anden person.
Hjælp mig at tilgive mine fjender og at så Din Kærligheds sæd hvor jeg går og i blandt dem som jeg møder hver dag. Giv mig, Kære Fader, Udholdenhedens og Tillidens Gave, så at jeg kan opretholde Dit Hellige Ord og således holde Din Store Kærligheds og Barmhjertigheds Flamme i live i en formørket verden.
Amen
 
Korstogsbøn (169) For frelsen af dem som forkaster Kristus
Kæreste Jesus, for Din Medlidenhed og Barmhjertighed,Bønfalder jeg Dig for frelsen af dem som har forkastet Dig, Som fornægter Din Eksistens, Som bevidst modstår Dit Hellige Ord og hvis bitre hjerter har forgiftet deres sjæl imod Lyset og Sandheden af Din Guddom. Hav Barmhjertighed for alle syndere.
Tilgiv dem som begår blasfemier imod den Hellige Treenighed og Hjælp mig, på min egen måde, og gennem personlige ofre, at omfavne i Dine Hellige Arme, de syndere som behøver Din Barmhjertighed mest.
Jeg giver Dig Mit Løfte at tjene Din Frelses Mission, gennem mine tanker, mine handlinger og mine ord,, så godt jeg kan.
Amen
 
Korstogsbøn (170) For at opretholde Guds Hellige Ord 
O kære Herre, min elskede Jesus Kristus Hold mig. Beskyt mig.
Hold mig i Lyset af Dit Ansigt, mens min forfølgelse intensiveres, og min eneste synd er at fastholde Sandheden, Guds Hellige Ord.
Hjælp mig at finde mod til at tjene Dig trofast til hver en tid.
Giv mig Dit Mod og Din Styrke, mens jeg kæmper for at forsvare Din Lære mod hård modstand. Forlad mig aldrig, Jesus, i min tid af nød og giv mig alt det jeg har brug for, for at fortsætte at tjene dig, gennem tilvejebringelse af de Hellige Sakramenter og Dit dyrebare Legeme og Blod, gennem Messens Hellige Offer. Velsign mig Jesus.
Gå med mig. Hvil i mig. Bo hos mig.
Amen.
 
Indvielsesbøn til Marias Pletfrie Hjerte 
Jeg, (navnet) en utro synder, fornyer og sætter i dag mine Dåbs løfter i dine hænder, o Pletfrie Moder. Jeg forsager Satan, hans pomp og værk og overgiver mig helt til Jesus Kristus, den Inkarnerede Visdom, for at bære mit Kors efter Ham, alle dagene i mit liv og for at være mere trofast mod Ham end jeg har været indtil nu. I tilstedeværelse af hele den himmelske skare, vælger jeg dig i dag som min Moder og Lærerinde. Jeg leverer og indvier til dig, som din slave, min krop og sjæl, mine goder, både indvendige og udvendige, og selve værdien af mine gode gerninger, fortidige, nutidige og fremtidige, og overlader til dig den fulde ret til at disponere om mig og alt det der tilhører mig, uden undtagelse, efter dit behag, til Guds ære, i tid og evighed.
Amen
 
Indvielsesbøn til Jesu Hellige Hjerte
Helligste Jesu Hjerte, Afgrund af Barmhjertighed og Kilde til al nåde og velsignelser, jeg indvier og forener mig selv til Dig, uden undtagelse og forbehold, alt det jeg er og alt det jeg har, både tidsligt og åndeligt, fortidigt, nutidigt og fremtidigt, gennem Marias Pletfrie Hjerte, Din Moder. Jeg overgiver mig selv helt til din disposition i fuld tillid til Din Barmhjertighed og Kærlighed og jeg bønfalder Dig om at se på dette offer af min intethed foran Dig og til at bruge mig for Din herlighed, til ære for Din Moder og for sjælenes frelse, Hjælp mig at søge Dig alene i alle ting. Skjul mig i Dit Helligste Hjertes beskyttelse og vær min eneste Trøst og Tilflugtssted. Giv mig de nådegaver jeg har brug for, for at acceptere Dit Kors med glæde hver dag, for at leve et helligt liv og for at dø en hellig død i Din tjeneste. Hjælp mig at stole fuldstændig på Din Barmhjertighed og Kærlighed og aldrig frygte at kaste mig selv foran det uendelige Hav af barmhjertighed, som Dit Helligste Hjerte er, især i de tider hvor jeg måtte fejle i min troskab til Din tjeneste. Gennem dette elendige og svage instrument, måtte Din Barmhjertighed, Kærlighed, herlighed og magt, skinne frem. Set, først og fremmest, mit stakkels hjerte i brand med den Kærligheds Flamme som brænder i Dit Helligste Hjerte og lær mig hvordan jeg kan gengælde kærlighed med Kærlighed. Jesu Helligste Hjerte, hav barmhjertighed til mig, fordi jeg sætter hele min lid til Dig.
Amen
 
INDVIELSESBØNNER INDVIELSE TIL GUDFADER Gud, Vor Fader, med dyb ydmyghed og taknemmelighed kommer vi foran Dit åsyn og gennem denne særlige indvielse og overgivelsens handling, sætter vi vort liv, vort arbejde og vor kærlighed under Din faderlige beskyttelse. Brændende ønsker vi at kende og elske Dig mere og mere. Ydmygt sukker vi efter at kunne modtage Din godhed og Din uendelige faderlige kærlighed og at videregive dette til andre. Giv os, beder vi Dig, den store nådegave at lære at elske Din højtelskede Søns guddommelige Hjerte mere og mere og således styrket af Din Helligånd, at kunne herliggøre Din faderlige og evige godhed altid, uendelige gode Fader. Hellige Maria, Faderens datter og vores Himmelske Moder, bed for os. Herren løfte sit åsyn på os, velsigne os og give os fred. Amen INDVIELSE TIL JESU HELLIGE HJERTE Allerhelligste Jesu Hjerte, som med en uendelig Barmhjertighed er Kilde til al nåde og velsignelse, jeg indvier og forener mig med Dig, betingelsesløst og uden forbehold. Jeg vier alt det, jeg er og alt det, jeg har, både verdsligt og åndeligt, fortidigt, nutidigt og fremtidigt, til Marias, Din Moders, Uplettede Hjerte. Jeg overgiver mig selv helt til din disposition i fuld tillid til Din Barmhjertighed og Kærlighed og jeg bønfalder Dig om at se på dette mit ringe offer foran Dig og til at bruge mig til at bane vejen for Din herlighed, til ære for Din Moder og for sjælenes frelse. Hjælp mig med udelukkende at søge Dig i alle ting. Skjul mig i Dit Allerhelligste Hjertes beskyttelse og vær min eneste Trøst og mit Tilflugtssted. Skænk mig de nådegaver, jeg har brug for, for at kunne acceptere Dit Kors med glæde hver dag, for at kunne leve et helligt liv og for at kunne dø en hellig død i Din tjeneste. Hjælp mig med at stole fuldstændig på Din Barmhjertighed og Kærlighed og aldrig frygte at kaste mig ned foran det uendelige Hav af Barmhjertighed, som Dit Allerhelligste Hjerte er, især i de tider hvor jeg måtte fejle i min troskab over for Din tjeneste. Måtte Din Barmhjertighed, Kærlighed, herlighed og magt skinne gennem dette elendige og svage instrument. Tænd først og fremmest en kærlighedsflamme fra Dit Allerhelligste Hjerte og lær mig, hvordan jeg kan gengælde kærlighed med Kærlighed. Jesu Allerhelligste Hjerte, hav barmhjertighed med mig, fordi jeg sætter hele min lid til Dig. Amen INDVIELSE TIL MARIAS UPLETTEDE HJERTE Jeg, (navnet) en utro synder, fornyer og lægger i dag mine Dåbsløfter i dine hænder, o Uplettede Moder. Jeg forsager Satan, hans pomp og værk og overgiver mig helt til Jesus Kristus, den Inkarnerede Visdom, for at bære mit Kors efter Ham, alle dagene i mit liv og for at være mere trofast mod Ham end jeg har været indtil nu. I tilstedeværelse af hele den himmelske skare vælger jeg dig i dag som min Moder og Frue. Jeg skænker og vier mig til dig, som din slave, med min krop og sjæl, mine goder, både indvendige og udvendige, og selve værdien af mine gode gerninger, fortidige, nutidige og fremtidige, og overlader til dig den fulde ret til at disponere over mig og alt det, der tilhører mig, uden undtagelse, efter dit behag, til Guds ære, i tid og evighed. Amen INDVIELSESBØN TIL JESU OG MARIAS HJERTER Evige Fader, jeg ønsker, i Helligånden, at indvie og overgive mig til Jesu og Marias Hjerter for at være en endnu mere hengiven og trofast søn/datter af Dig. Moder min, jeg (navn) overgiver mig i dag til dit Uplettede Hjerte. Tag mig ind under din moderlige beskyttelse og før mig til din Søn Jesus. Herre Jesus, gennem Marias Uplettede Hjerte indvier og overgiver jeg mig til dit Allerhelligste Hjerte. Gør at mit hjerte vil ligne dit, for at Du kan leve mere og mere fuldstændigt i mig. Allerhelligste Jesu Hjerte, Marias Uplettede Hjerte, med denne indvielse og overgivelse giver jeg jeres Kærlighed tilbage, som I har bevist gennem hele jeres liv på jorden, især på Kalvariebjerget, og stadig beviser den den dag i dag. Samtidig fornyer jeg min dåbs indvielse til den Treenige Gud: jeg forsager synd, det ondes og djævelens forførelse; jeg tror på alt det Gud har åbenbaret, som den Katolske Kirke lærer os. Jeg lover at jeg vil lytte til Jesu bud som befaler os at elske Gud og næsten, alle Guds og Kirkens bud og jeg vil rette mig efter Kirkens lære under vejledning af Peters efterfølger. Med dette vil jeg bidrage til Kirkens enhed og vækst. Gerne vil jeg recitere Rosenkransen personligt, i min familie og andre menigheder og jeg vil praktisere hengivenheden af de første fredage og lørdage i måneden for at sone mine og hele menneskehedens synder. Allerhelligste Jesu Hjerte, Marias Uplettede Hjerte, hjælp mig så at jeg kan tage imod Evangeliet i mit hjerte og leve det i tro, håb og kærlighed. Således vil Jesus Kristus, gennem sit kors og opstandelse, være for mig vejen, sandheden og livet. Måtte jeg nære mig med det himmelske brød og leve af det eukaristiske offer, for at besejre alt ond og altid vælge livet. Fuld af fortrøstning, søger jeg tilflugt i jeres kærligheds Hjerter. Beskyt mig i alle farer og før mig glædesfuldt, når min jordiske vandring slutter, i det himmelske fædreland. Amen BØN TIL ÆRKEENGLEN MICHAEL Hellige Ærkeengel Michael, forsvar os i striden, vær du vort værn imod djævlens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham, derom beder vi ydmygt. Og du, de Himmelske Hærskarers Fyrste, nedstyrt, ved Guds Kraft, til helvedet, Satan og alle de onde ånder som færdes i verden til sjælenes fordærv. Amen
Litani nr.1: Beskyttelse mod den falske profet Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelse. Jesus, beskyt os mod Antikrist. Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig. Kæreste Jesus, dæk os med Dit Dyrebare Blod. Kæreste Jesus, åben vore øjne for den falske profets løgne. Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter. Jesus, lad ikke den falske profet dele Din Kirke. Kæreste Jesus, hjælp os med at afvise de løgne, der bliver udlagt som sandhed. Jesus, giv os styrke. Jesus, giv os håb. Jesus, lad Helligånden strømme ind i vore sjæle. Jesus, beskyt os mod Dyret. Jesus, giv os Skelneevnens gave, så vi altid kan følge Din Sande Kirkes vej nu og i al evighed. Amen Litani nr. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvede) O Allerhøjeste himmelske Far! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vore overtrædelser Jeg tilbeder Dig Jeg lovpriser Dig Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvede) for mine elskede (navne) Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider Du, himmelske Far Alle tings skaber Universets skaber Menneskehedens skaber Du er alle tings ophav Du er kærlighedens ophav Du er selveste kærligheden Jeg elsker Dig Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din Barmhjertigheds hånd. Jeg overgiver mig til Dig med krop, sjæl og sind, så Du kan tage dem alle i Din Favn og sikre dem mod ondskaben. Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte, så alle dine børn omsider kan forenes i den arvelod, Du har skabt for os alle. Amen. Litani (3) Forsvar Guds Ord Oh kære Gud, beskyt os mod de løgne, som krænker Gud. Beskyt os mod Satan og hans hær. Hjælp os med at elske Dig mere. Støt os i vores kamp. Forsvar os i vores tro. Led os til Din sikre havn. Hjælp os at rejse os og forsvare Din Hellige Vilje. Styrk vores beslutning om at være Dine sande disciple. Giv os mod. Giv os tillid. Led os på Sandhedens vej. Forsvar os mod fjenden. Send Dine Beskyttende Gaver ned over os Hjælp os med at modstå fristelser. Før os ind i Dit Hellige Hjerte. Hjælp os med at være tro mod Dig i al evighed. Amen Litani nr. 4: For at formilde Gudfaders straf: O Allerhøjeste Gud, vi bønfalder Dig om Barmhjertighed for Dine børns synder. Vi takker Dig for at have skænket os jordkloden. Vi takker Dig for menneskelivets Gave. Vi værdsætter livets Gave. Vi modtager livets Gave. Vi takker Dig for at have skænket os Din Søn, Jesus Kristus. Vi takker Dig for Forløsningens Gave. Vi lovpriser Din Guddom. Vi overgiver os fuldstændig foran Dig, så Din Vilje kan ske på jorden, som den sker i Himlen. Vi takker Dig, fordi Du skænker os Oplysningen af vores Samvittighed. Vi takker Dig for løftet om det evige liv. Vi tager imod det Nye Paradis med taknemmelighed. Vi bønfalder Dig om at frelse alle sjæle, selv dem der krænker Dig, og som er fortabte for Dig.Vi takker Dig for den Kærlighed, Du viser Dine børn. Vi takker Dig for profetiens Gave. Vi takker dig for bønnens Gave. Vi beder Dig om at skænke os fred og frelse. Amen Litani nr.5: For frelsen af dem i dødssynd Jesus, frels alle syndere fra Helvedes ild. Tilgiv de formørkede sjæle. Hjælp dem med at se Dig. Løft dem ud af mørket. Åben deres øjne. Åben deres hjerter. Vis dem Sandheden. Frels dem. Hjælp dem med at lytte. Fri dem fra stolthed, kødets lyst, misundelse. Beskyt dem mod det onde. Hør deres bøn om hjælp. Tag deres hænder. Træk dem til Dig. Frels dem fra Satans bedrag. Amen Litani n. 6: For Nådegaver i en trængselstid O kæreste Jesus, min elskede Frelser, Fyld mig med Din Kærlighed Fyld mig med Din Styrke Fyld mig med Din Visdom Fyld mig med Din Udholdenhed Fyld mig med Din Ydmyghed Fyld mig med Dit Mod Fyld mig med Din Lidelse Amen Korstogsbøn (1) Min gave til Jesus for at frelse sjæle Min kæreste Jesus, Du som elsker os så meget, tillad mig i al ydmyghed at hjælpe Dig med at frelse sjæle. Vis barmhjertighed mod alle syndere, uanset hvor alvorligt de krænker Dig. Tillad mig gennem bøn og lidelse at hjælpe disse sjæle, som ikke måtte overleve Advarslen, med at søge en plads ved siden af Dig i Dit Rige. Hør min bøn, søde Jesus, om at hjælpe Dig med at vinde de sjæle, som Du længes efter. O Jesu Hellige Hjerte, jeg lover Dig at være tro mod Din Allerhelligste Vilje for altid. Amen Korstogsbøn (2) Bøn for verdens ledere Min Evige Fader, i Din Elskede Søns Jesu Kristi Navn, beder jeg Dig om at beskytte Dine børn mod den forfølgelse, som er planlagt af de globale kræfter mod uskyldige nationer. Jeg beder om syndsforladelse for disse sjæle, som er årsag til disse trængsler, så at de må vende tilbage til Dig med ydmygt og angerfuldt hjerte. Jeg beder Dig om at give Dine torturerede børn styrke til at holde ud i denne lidelse for at sone verdens synder gennem Kristus Vor Herre. Amen Korstogsbøn (3) For at befri verden for frygt O min Herre Jesus Kristus, jeg bønfalder Dig om at befri verden for frygt, som fjerner sjælene fra Dit kærlige Hjerte. Jeg beder om, at de sjæle, som vil blive ramt af frygt under Advarslen, vil standse op og tillade Din Barmhjertighed at fylde deres sjæle, så de vil føle sig fri til at elske Dig på den måde, som de bør. Amen Korstogsbøn (4) For at forene alle familier Jesus, foren alle familier under Advarslen, så de kan modtage den evige frelse. Jeg beder om, at alle familier må holde sammen og være forenet med Dig, Jesus, så de kan arve Dit Nye Paradis på jorden. Amen. Korstogsbøn (5) Lovprisning af Gud den Allerhøjeste O Evige Fader, vi bringer Dig vore bønner i glad taknemmelighed for Din kostbare Barmhjertigheds Gave til hele menneskeheden. Med fryd bringer vi Dig, den Herligste Konge, vores lovprisning og tilbedelse for Din kærlighed og ømme Barmhjertighed. Du, Gud den Allerhøjeste, er vor Konge, og vi bøjer os ned for dine Fødder i ydmyg tjeneste for denne Gave, som Du skænker os. Vi bønfalder Dig, Gud, hav Barmhjertighed med alle Dine Børn. Amen. Korstogsbøn (6) Bøn for at stoppe Antikrist O Jesus, jeg beder om, at Gud i sin Barmhjertighed vil forhindre Antikrist og hans gemene hær i at øve terror og udsætte Dine børn for lidelse. Vi beder om, at han vil blive stoppet, og at Din Straffende Hånd vil blive undgået ved den omvendelse, som vil blive opnået under Advarslen. Amen. Korstogsbøn (7) Bøn for dem, der afviser Barmhjertighed Jesus, jeg anmoder Dig om at tilgive syndere med så formørkede sjæle, at de vil afvise Din Barmhjertigheds Lys. Jesus, jeg bønfalder Dig om at tilgive dem, så de kan blive befriet fra de synder, som de har så svært ved at løsrive sig fra. Fyld deres hjerter med Din Barmhjertigheds Stråler og giv dem mulighed for at vende tilbage til din fold. Amen. Korstogsbøn (8) Skriftemålet Kæreste Jesus, jeg beder Dig om at tilgive alle de synder, jeg har begået, når jeg har været ond og har såret andre. Jeg beder ydmygt om at få den nådegave, der forhindrer mig i at såre Dig igen, og som giver mig mulighed for at sone det i overensstemmelse med Din Hellige Vilje. Jeg beder om tilgivelse for enhver fremtidig krænkelse, som jeg måtte deltage i og som vil forårsage Dig lidelse og smerte. Tag mig med Dig ind i den nye Fredsæra, så jeg kan blive en del af Din Familie i al evighed. Jeg elsker Dig, Jesus. Jeg trænger til Dig. Jeg ærer Dig og alt det, Du repræsenterer. Hjælp mig Jesus, så jeg kan blive værdig til at komme ind i Dit Rige. Amen. Korstogsbøn (9) At Frembære lidelsen som en gave O Jesu Helligste Hjerte, lær mig at acceptere fornærmelser i Dit Navn, når jeg forkynder Dit Ord med ydmyg taknemmelighed. Lær mig at forstå hvordan ydmygelse, lidelse og smerte bringer mig tættere til Dit Hellige Hjerte. Tillad mig at acceptere disse prøvelser med et sind fuld af kærlighed og gavmildhed, så jeg kan give dem som en kostbar gave til Dig med henblik på at frelse sjæle. Amen. Korstogsbøn (10) For at bære Din Kærligheds Flamme Hjælp os, kære Jesus, med at rejse os uden frygt i Dit Navn og bære Din Kærligheds Flamme til alle nationer. Giv os, Dine børn, styrke til at stå imod det overgreb, vi vil blive udsat for fra alle dem, der ikke rigtig tror på Din Barmhjertighed. Amen. Korstogsbøn (11) Stop hadet mod seerne O Jesu Allerhelligste Hjerte, jeg beder Dig om at stoppe det had og den jalousi, der findes blandt dine tilhængere over for Dine sande seere i disse tider. Jeg beder om, at Du vil høre min bøn om at give dine seere den styrke, de har brug for, for at kunne forkynde Dit Allerhelligste Ord til en mistroisk verden. Amen. Korstogsbøn (12) Bøn for at undgå hovmodets synd. ”O min Jesus, hjælp mig med at undgå Hovmodets synd, når jeg taler i Dit Navn. Tilgiv mig, hvis jeg ringeagter nogen i Dit Navn. Jesus, hjælp mig med at lytte, når Din Stemme taler og fylder mig med Din Helligånd, så jeg kan skelne Sandheden i Dit Ord, når Du kalder menneskeheden. Amen.” Korstogsbøn (13) Bøn om at få skænket immunitet O Himmelske Fader, gennem Din Elskede Søn Jesus Kristus, hvis Lidelse på Korset frelste os fra synd, beder jeg Dig om at frelse alle dem, der stadig afviser hans Barmhjertigheds Hånd. Fyld deres sjæle, kære Fader, med Din Kærligheds pant. Jeg bønfalder Dig, Himmelske Fader, hør min bøn og frels disse sjæle fra den evige fortabelse. Tillad dem ved Din Barmhjertighed at være de første, der går ind i den Nye Fredsæra på Jorden. Amen Korstogsbøn (14) Bøn til Gudfader om beskyttelse mod Atomkrig O Almægtige Fader, Gud den Allerhøjeste, jeg beder Dig om Barmhjertighed for alle syndere. Åben deres hjerter, så de kan acceptere frelsen og modtage nådegaver i overflod. Hør min bøn for min egen familie og giv dem sikkerhed for, at enhver af dem vil finde nåde i Dit Elskelige Hjerte. O Guddommelige Himmelske Fader, beskyt alle Dine børn på jorden mod atomkrig eller andre handlinger, som er planlagt for at ødelægge Dine børn. Hold os væk fra alt ondt og beskyt os. Oplys os, så vi kan åbne vore øjne, høre og acceptere Sandheden om Din frelse uden frygt i vore sjæle. Amen Korstogsbøn (15) Taksigelse for den Guddommelige Barmhjertigheds gave O Himmelske Fader, vi ærer Dig med dyb påskønnelse af det Offer, Du frembar, da Du sendte Frelseren til verden. Vi ofrer Dig med glæde og taknemmelighed vore bønner i ydmyg taksigelse for den Gave, Du nu giver Dine børn, den Guddommelige Barmhjertigheds Gave. O Allerhøjeste Gud, gør os værdige til at modtage denne Store Barmhjertighed med taksigelse. Amen. Korstogsbøn (16) For at modtage Nådegaver under Advarslen O min Jesus, lad mig være stærk, mens jeg bliver prøvet af Din Store Barmhjertighed. Giv mig de nådegaver, jeg har brug for, for at blive lille i Dine Øjne. Åben mine øjne for Sandheden af Dit Løfte om Evige Frelse. Tilgiv mig mine synder og vis mig Din Kærligheds og Venskabs Hånd. Tag mig ind i den Hellige Families arme, så vi alle kan blive et igen. Jeg elsker Dig Jesus og lover Dig, at jeg fra denne dag og i al evighed vil forkynde Dit Hellige Ord uden frygt i mit hjerte og med renhed i min sjæl. Amen. Korstogsbøn (17) Bøn for formørkede sjæle O, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder og Formidler af al Nåde, du som vil deltage i hele menneskehedens frelse fra Satans ondskab, bed for os. Frelsens Moder, bed om at alle sjæle kan frelses og vil acceptere den kærlighed og nåde, som er vist os af din Søn, vor Herre Jesus Kristus, som kommer igen for at frelse menneskeheden og for at give os en chance for at få Evig Frelse. Amen. Korstogsbøn (18) Stop Antikrist og hans gruppe O kære Jesus, red verden fra Antikrist. Beskyt os mod Satans onde planer. Frels de sidste rester af din kirke fra alt ondt. Giv alle dine kirker den styrke og de nådegaver, de har brug for, for at kunne forsvare sig mod de krige og forfølgelser, der er planlagt af Satan og hans hær af terrorister. Amen. Korstogsbøn (19) Bøn for unge mennesker Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn for unge sjæle, som befinder sig i et frygteligt mørke. Vis dem den nåde, at de vil kunne genkende din Elskede Søn, når han kommer for at frelse hele menneskeheden. Lad ikke en eneste sjæl bliver efterladt. Lad ikke en eneste sjæl afvise Hans Store Barmhjertighed. Jeg beder dig, Moder, om at alle bliver frelst, og jeg beder dig om at beskytte alle disse sjæle med din Hellige Kappe og derved give dem den beskyttelse mod forføreren, som de har brug for. Amen. Korstogsbøn (20) Stop Antikrists ødelæggelser i verden Oh, Gud Fader, i din dyrebare Søns navn beder jeg Dig om at forhindre Antikrist i at fange dine børns sjæle. Jeg beder dig, Almægtige Far, om at stoppe hans terror mod dine børn. Jeg beder Dig om at stoppe hans forurening af din Skabelse og beder dig om at have medlidenhed med de stakkels sjæle, som er magtesløse over for ham. Hør min bøn, kære Fader og red alle dine børn fra denne frygtelige ondskab. Amen. Korstogsbøn (21) Taksigelse til Gudfader for menneskehedens frelse Vi priser og takker Dig, oh Hellige Gud, Almægtige Skaber af menneskeheden, for den kærlighed og medfølelse, Du har for menneskeheden. Vi takker Dig for den Frelsens gave, Du betænker dine stakkels børn med. Vi beder Dig, oh Herre, om at frelse dem, der følger den onde og om, at deres hjerter åbner sig for sandheden om deres evige liv. Amen. Korstogsbøn (22) Bøn for de katolske præsters opretholdelse af Kirkens Lære O, min elskede Jesus, bevar min styrke og hold min kærligheds ild til Dig i live hvert øjeblik af min dag. Tillad aldrig at denne kærlighedsflamme for Dig vil flakke eller dø. Tillad mig aldrig at blive svækket, når jeg er i nærheden af en fristelse. Giv mig de nådegaver, jeg har brug for for at kunne opfylde mit kald, min hengivenhed, min loyalitet og for at opretholde den katolske kirkes ortodokse lære. Jeg tilbyder Dig min troskab til alle tider. Jeg anerkender min forpligtelse til at kæmpe i din hær, så den Katolske Kirke kan rejse sig i sin fulde herlighed for at byde dig, kære Jesus, velkommen, når du kommer igen. Amen. Korstogsbøn (23) For Pave Benedikts sikkerhed O min Evige Fader, på Din elskede Søns Jesu Kristi vegne og i erindring af den lidelse, Han udholdt for at frelse verden fra synd beder jeg Dig nu om beskyttelse af Din Hellige Vikar, Pave Benedikt, Leder af din Kirke på jorden, så at også Han kan hjælpe med at frelse Dine børn og alle dine hellige tjenere fra Satans svøbe og hans faldne engle, som færdes på jorden for at stjæle sjæle. O Fader, beskyt Din Pave, så at Dine børn kan blive ført ad den Sande vej hen imod Dit Nye Paradis på Jorden. Amen. Korstogsbøn (24) Fuldstændig Aflad for Synd De skal bede denne bøn syv dage i træk, så vil de få skænket den Totale Syndsforladelse og Helligåndens Kraft. O min Jesus, Du er verdens Lys. Du er Flammen, der rører alle sjæle. Din Barmhjertighed og Kærlighed er uendelig. Vi er ikke værdige til det Offer, Du frembragte ved Din Død på Korset, alligevel ved vi, at Din Kærlighed til os er større end den kærlighed, vi har til Dig. Giv os, Herre, Ydmyghedens Gave, så vi kan gøre os fortjent til Dit Nye Rige. Fyld os med Helligånden, så vi kan marchere fremad og lede Din hær, for at forkynde Sandheden af Dit Hellige Ord og forberede vore brødre og søstre på Dit Herlige Andet Komme på jorden. Vi ærer Dig, vi lovpriser Dig. Vi ofrer os selv, vore bekymringer, vore smerter som en gave til Dig for at frelse sjæle. Vi elsker Dig Jesus. Vis Barmhjertighed mod alle Dine børn, hvor de end befinder sig. Amen. Korstogsbøn (25) For at beskytte alle seerne over hele verden O Allerhøjeste Gud, jeg beder Dig om at beskytte alle Dine hellige budbringere i verden. Jeg beder om, at de må blive beskyttet mod andres had. Jeg beder om, at Dit Allerhelligste Ord bliver spredt hurtigt over hele jorden. Beskyt dine budbringere mod sladder, misbrug, løgne og alle slags farer. Beskyt deres familier og dæk dem med Helligånden til hver en tid, så at de Budskaber, de giver til verden, bliver hørt med angerfulde og ydmyge hjerter. Amen. Korstogsbøn (26) Bed Rosenkransen for at hjælpe med at frelse verden Oh Dronning af den Hellige Rosenkrans, du som har været så elskværdig til at komme til Fatima til de tre små hyrder for at åbenbare dem Rosenkransens skjulte Skatte, fyld mit hjerte med en oprigtig kærlighed til denne hengivenhed, så at jeg kan blive beriget, ved at meditere om vores Forløsnings Mysterier som mindes i den, med dens frugter og opnå fred i verden, omvendelse af syndere og Rusland og de Nådegaver jeg beder dig om i denne Rosenkrans (personlig intention). Jeg beder dette for Guds store Herlighed, for din egen ære og for sjælenes vel, især for min egen. Amen. Korstogsbøn (27) Bøn for Fred i Verden O min Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem, der er ramt af forfærdelige krige. Jeg beder om, at freden bliver bragt til disse sønderknuste nationer, som er blinde over for Sandheden om Din Eksistens. Jeg beder Dig om at dække disse nationer med Din Helligånds Kraft, så at de vil stoppe deres jagt efter magt over uskyldige sjæle. Hav Barmhjertighed med alle Dine lande, som er magtesløse over for de onde grusomheder, som foregår i hele verden. Amen. Korstogsbøn (28) Jomfru Maria: Bøn for at forene alle Kristne Kirker Oh Allerhøjeste Gud, vi knæler foran Dig for at bede om, at alle Dine børn må forenes i kampen for at bevare Dine Kristne Kirker på jorden. Lad ikke vore forskelligheder splitte os i denne tid med stort frafald i verden. I vores kærlighed til Dig, bønfalder vi Dig, kære Fader, om at skænke os nådegaver, så vi kan elske hinanden i Din elskede Søns, Vor Frelsers Jesu Kristi Navn. Vi tilbeder Dig. Vi elsker Dig. Vi forener os for at kæmpe og få styrke til at bevare de Kristne Kirker på jorden under de prøvelser, vi vil blive udsat for i de kommende år. Amen. Korstogsbøn (29) Beskyt Kristendommens praksis O min Herre Jesus Kristus, jeg beder Dig sende Din Helligånd ned over alle Dine børn. Jeg beder Dig tilgive alle, der er fulde af had i deres hjerter. Jeg beder om, at ateisterne under Din Store Barmhjertighed vil åbne deres forhærdede hjerter, og at Dine børn, der elsker Dig, kan ære Dig med værdighed og overvinde alle forfølgelser. Jeg beder Dig om at fylde alle Dine børn med Helligåndens Nådegaver, så de modigt kan rejse sig og føre Din hær i den sidste kamp mod Satan, hans dæmoner og alle de sjæle, som er slaver af hans falske løfter. Amen. Korstogsbøn (30) Bøn om at afværge krige, sult og religiøs forfølgelse O Gud min Evige Fader, Universets Skaber, i Din Dyrebare Søns Navn bønfalder jeg Dig: Få os til at elske Dig mere. Hjælp os med at være frygtløse og stærke i modgang. Tag imod vore ofre, lidelser og prøvelser som en gave foran Din Trone til frelse for alle Dine børn på jorden. Formild de urene sjæles hjerter. Åben deres øjne for sandheden om Din Kærlighed, så de kan være sammen med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du kærligt har skabt for os, efter Din Guddommelige Vilje. Amen. Korstogsbøn (31) Bøn om en ring af beskyttelse O min Jesus, lad min bøn nedkalde Din Helligånd over de ledere, der er styret af begær, grådighed, griskhed og stolthed, så de stopper forfølgelsen af Dine uskyldige børn. Jeg bønfalder Dig om ikke at lade fattigdom, sult og krige opsluge Dine børn og beder om, at de europæiske ledere vil åbne deres hjerter for Sandheden om Din Kærlighed. Amen. Korstogsbøn (32) For at stoppe legalisering af abort i Irland O Frelsens Moder, bed om, at dine børn i Irland vil forhindre, at abortens onde handling vil blive indført. Beskyt denne hellige nation mod at synke dybere ned i det fortvivlede mørke, som dækker landet. Befri os fra den onde, som vil slå Dine ufødte børn ihjel. Bed om, at disse ledere vil have mod til at lytte til dem, der elsker din Søn, så de vil følge Vor Herres Jesu Kristi lære. Amen. Korstogsbøn (33) For at erkende Mit Segl og modtage det med kærlighed, glæde og taknemmelighed O min Gud, min elskende Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemmelighed Dit Guddommelige Beskyttelsens Segl. Måtte Din Guddom omgive mit legeme og min sjæl I al evighed. I ydmyg taknemmelighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed over for Dig, min elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig selv og mine kære med dette særlige Segl, og jeg lover, at jeg for altid og evigt vil leve mit liv I Din tjeneste. Jeg elsker dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider, kære Fader. Jeg frembærer for Dig, Din højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til soning for verdens synder og for alle Dine børns frelse. Amen Korstogsbøn (34) Min faste som gave til Jesus O min Jesus, hjælp mig, på min beskedne måde, med at efterligne Dit Offerliv, for at frelse menneskeheden. Tillad mig at ofre Dig min faste som gave ved at faste en dag om ugen i hele Fastetiden, for at frelse hele menneskeheden, så at den kan gå ind gennem portene til det Nye Paradis på Jorden. Jeg ofrer Dig, kære Jesus, denne gave med kærlighed og glæde i mit hjerte. For at vise Dig omfanget af min kærlighed, beder jeg Dig, gennem denne gave, om Frelse for enhver sjæl, som måtte være faldet bort fra nåden. Amen Korstogsbøn (35) Bøn for at sjæle kan komme i Paradis O min Jesus, hjælp mig, så at jeg kan hjælpe Dig med at frelse resten af Dine børn på jorden. Jeg beder om, at Du gennem Din Barmhjertighed vil frelse sjæle fra mørkets ånd. Tag imod mine prøvelser, smerter og bekymringer i dette liv for at frelse sjæle fra Helvedes ild. Fyld mig med Nådegaver, så jeg kan ofre Dig disse smerter med glæde i hjertet, så at vi alle kan forenes i kærlighed til den Velsignede Treenighed og leve med Dig som en hellig familie i Paradis. Amen. Korstogsbøn (36) For dem der er fanget i New Age bevægelsen Jesus, hjælp mig, for jeg er fortabt og forvirret. Jeg kender ikke sandheden om livet efter døden. Tilgiv mig, hvis jeg krænker Dig ved at ære andre guder, som ikke er den Sande Gud. Frels mig og hjælp mig med at se sandheden klart og frels mig fra min sjæls mørke. Hjælp mig med at komme ind i Dit Barmhjertigheds Lys. Amen. Korstogsbøn (37) For at forene alle Guds børn O kære Jesus, foren alle Dine tilhængere i kærlighed, så at vi kan sprede Dit Sande Løfte om Evig Frelse overalt i hele verden. Vi beder om, at de lunkne sjæle, som er bange for at ofre sig til Dig i sind, krop, og sjæl, vil smide deres panser af hovmod og åbne deres hjerter for Din Kærlighed og blive en del af Din hellige familie på jorden. Omfavn alle disse fortabte sjæle, kære Jesus, og tillad, at vores kærlighed som brødre og søstre vil løfte dem ud af tomheden, så vi kan tage dem med os ind i den Hellige Treenigheds Hjerte, Kærlighed og Lys. Vi lægger al vort håb, tillid og kærlighed i Dine Hellige Hænder. Vi beder Dig om at øge vores fromhed, så vi kan hjælpe med at frelse flere sjæle. Amen. Korstogsbøn (38) For den Katolske Kirkes Frelse O Velsignede Frelsens Moder, bed for den Katolske Kirke i disse svære tider og for vor elskede Pave Benedikt XVI, for at lindre hans lidelse. Vi beder Dig, Frelsens Moder, om at dække Guds hellige tjenere med Din Hellige Kappe, så at de kan få nådegaver til at være stærke, loyale og modige under de prøvelser, de står over for. Bed også om, at de vil have omsorg for deres flok, i overensstemmelse med den Katolske Kirkes Sande Lære. O Hellige Gudsmoder, giv os, Din resterende Kirke på jorden, ledelsens gave, så at vi kan hjælpe til med at føre sjælene hen imod Din Søns Rige. Vi beder Dig, Frelsens Moder, om at holde bedrageren væk fra Din Søns tilhængere, medens de forsøger at beskytte deres sjæle, så de er egnet til at gå ind ad Portene til det Nye Paradis på Jorden. Amen. Korstogsbøn (39) For at forberede sjælene til Det Nye Paradis og Mit Andet Komme O Jesus, min elskede Frelser, jeg beder Dig om at dække mig med Din Helligånd, så jeg kan tale med myndighed om Dit Hellige Ord, for at forberede alle Guds børn på Dit Andet Komme. Jeg bønfalder Dig, Herre Jesus, om at få alle de Nådegaver, jeg har brug for, så jeg kan nå frem til alle trosretninger og nationaliteter, hvor end jeg går. Lær mig at tale med Din Tunge, trøste stakkels sjæle med Dine Læber og elske alle sjæle med den særlige Guddommelige Kærlighed, som strømmer ud fra Dit Hellige Hjerte. Hjælp mig med at frelse de sjæle, der står Dit Hjerte så nær, og tillad mig at trøste Dig, kære Jesus, når fortabte sjæle fortsætter med at afvise Din Barmhjertighed. Jesus, jeg er intet uden Dig, men med Din gavmilde hjælp vil jeg kæmpe i Dit Navn for at hjælpe med at frelse hele menneskeheden. Amen. Korstogsbøn (40) Bøn for Præster, der skal forberede sjæle til Jesu Andet Komme O min Jesus, jeg er kun en ydmyg tjener og har brug for, at Du vejleder mig, så at jeg kan forberede sjæle til Dit Herlige Andet Komme. Hjælp mig med at omvende sjæle og forberede dem efter Din Hellige Vilje, så at de bliver egnet til at træde ind i det Nye Paradis på Jorden, som Du lovede hele menneskeheden ved Din Død på Korset. Giv mig de Nådegaver, jeg har brug for, så jeg kan bringe Dit Ord til tørstige sjæle, og så jeg aldrig svigter min forpligtelse over for Dig, kære Jesus, til Hvem jeg lovede min troskab gennem mine Hellige Løfter. Amen Korstogsbøn (41) For de ikke troendes sjæle O min Jesus, hjælp Dine stakkels børn, som er blinde over for dit Løfte om Frelse. Jeg bønfalder Dig, ved mine bønners og lidelses hjælp, om at åbne de ikke troendes øjne, så de kan se Din ømme Kærlighed og løbe ind i Dine Hellige Arme for at få beskyttelse. Hjælp dem med at se Sandheden og at søge tilgivelse for alle deres synder, så de kan blive frelst og være de første, der kommer ind gennem det Nye Paradis' Porte. Jeg beder for disse sjæle, både mænd, kvinder og børn, og tilskynder Dig til at give dem syndsforladelse for deres synder. Amen. Korstogsbøn (42) Fastebøn for at stoppe En fælles valuta for hele verden. O Gud den Allerhøjeste, jeg ofrer Dig min fastegave, så du vil stoppe det ondes magt over verden, som er ved at planlægge at udsætte mit land for hungersnød ved at fjerne fødevarer –og endog livets brød. Modtag mit offer og lyt til min inderlige bøn for alle nationer, for at forhindre den lidelse, som Antikrist har planlagt. Frels os, kære Herre, fra denne ondskab og beskyt vor tro, så vi kan ære Dig med den frihed, vi har brug for for at kunne elske og tilbede Dig nu og i al evighed. Amen. Korstogsbøn (43) For at frelse sjæle under Advarslen O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Jesu Kristi Navn, og i ihukommelse af Hans død på Korset for at frelse os fra synd, beder jeg Dig om at frelse de sjæle, der ikke kan frelse sig selv, og som risikerer at dø i dødssynd under Advarslen. For at sone Din elskede Søns lidelse, bønfalder jeg Dig om at tilgive dem, der ikke er i stand til at søge Forløsning, fordi de ikke vil leve længe nok til at bede Jesus, Din Søn, om Barmhjertighed og at befri dem fra syndens lænker. Amen. Korstogsbøn (44) Om Styrke til at forsvare min tro imod den falske profet Kære Jesus, giv mig styrke til at fokusere på Din Lære og forkynde Dit Hellige Ord til hver en tid. Tillad mig aldrig at blive fristet til at forgude den falske profet, som vil prøve at præsentere sig selv, som Du gør. Hold min kærlighed til Dig stærk. Giv mig Skelneevnens Nådegave, så at jeg aldrig vil nægte Sandheden, der er indeholdt i den Hellige Bibel, uanset hvor mange løgne der bliver præsenteret for mig for at opmuntre mig til at vende ryggen til Dit Sande Ord. Amen. Korstogsbøn (45) Bøn for at overvinde negative tanker Vær venlig at kalde på mig med denne Korstogsbøn(45) ”O Jesus, jeg ved meget lidt om Dig, men vær venlig at hjælpe mig med at åbne mit hjerte og at lade Dig komme ind i min sjæl, så Du kan hele mig, trøste mig og fylde mig med Din Fred. Hjælp mig med at føle glæde, at overvinde alle negative tanker og at lære at forstå, hvordan jeg kan blive bedre til at gøre din vilje, så Jeg kan komme ind i Dit Nye Paradis, hvor jeg kan leve et liv i kærlighed, glæde og begejstring sammen med Dig i al evighed. Amen” Korstogsbøn (46) Befri mig fra Satans lænker. ”O Jesus, jeg er fortabt. Jeg er forvirret og føler, at jer er en fange, som er fanget i et net, jeg ikke kan slippe ud af. Jeg stoler på, at Du, Jesus, vil komme mig til hjælp og befri mig fra Satans lænker og fra hans dæmoner. Hjælp mig, for jeg er fortabt. Jeg har brug for, at Din Kærlighed kan give mig styrke til at tro på Dig og stole på Dig, så jeg kan blive frelst fra denne ondskab og finde Lyset – og derigennem omsider finde fred, kærlighed og lykke. Amen.” Korstogsbøn (47) Tænd atter min Kærlighed til Jesus O Velsignede Moder, Frelsens Moder for hele verden, bed om, at min kærlighed til Jesus må blive tændt igen. Hjælp mig med at mærke Hans Kærligheds Flamme, så at den kan fylde mit hjerte. Hjælp mig med at elske Jesus mere. Bed om, at min tro, kærlighed og hengivenhed for Ham, bliver stærkere. Udslet enhver tvivl, som piner mig og hjælp mig med mere klart at kunne se Sandhedens Guddommelige Lys, som det udgår fra Din elskede Søn, menneskehedens Frelser. Amen. Korstogsbøn (48) Bøn for at opnå den Nådegave at kunne forkynde Jesu Andet Komme O min Jesus, giv mig den Nådegave at kunne forkynde Dit Hellige Ord til hele menneskeheden, så at sjæle kan blive frelst. Send din Helligånd over mig, Din ydmyge tjener, så at Dit Hellige Ord kan blive hørt og modtaget, specielt af de sjæle, som har mest brug for Din Barmhjertighed. Hjælp mig med at ære Din Hellige Vilje til hver en tid og aldrig fornærme eller dømme dem, der afviser Din Barmhjertigheds Hånd. Amen. Korstogsbøn (49) Troskabsed for Kristne Præster O Jesus, jeg er din ydmyge tjener, og jeg forpligter mig til at vise min kærlighed og loyalitet over for Dig. Jeg beder Dig om at give mig et tegn på Dit Kald. Hjælp mig med at åbne mine øjne og at vidne om Dit Løfte. Velsign mig med Helligåndens Nådegave, så at jeg ikke bliver bedraget af dem, der påstår, at de kommer i Dit Navn, men som ikke taler sandt. Vis mig Sandheden. Tillad mig at mærke Din Kærlighed, så at jeg kan opfylde Din Hellige Vilje. Jeg beder Dig, med ydmygt hjerte, om at vise mig den måde, hvorpå jeg kan hjælpe Dig med at frelse menneskehedens sjæle. Amen. Korstogsbøn (50) Jesus, hjælp mig med at finde ud af, hvem Du er. ”O kære Jesus, hjælp mig med at finde ud af, hvem Du er. Tilgiv mig for, at jeg ikke har talt med Dig før nu. Hjælp mig med at finde fred i dette liv og at få vist Sandheden om Det Evige Liv. Dulm smerten i mit hjerte. Let mine bekymringer. Giv mig fred. Åben mit hjerte nu, så Du kan fylde min sjæl med Din Kærlighed. Amen.”
Korstogsbøn (51) For Helligåndens Gave O kom Helligånd, send Din Kærligheds, Visdoms og Kundskabs Gave ned over min ydmyge sjæl. Fyld mig med Sandhedens Lys, så jeg kan skelne Guds Sandhed fra de løgne, der bliver spredt af Satan og hans engle. Hjælp mig med at gribe faklen og sprede erkendelsens Flamme til alle dem, jeg møder gennem Kristus, Vorherre. Amen Korstogsbøn (52) Bøn til Faderen Min kæreste Fader, i Din dyrebare Søns Navn og i ihukommelse af Hans Lidelse på Korset, påkalder jeg Dig. Du, Gud den Allerhøjeste, Verdens Skaber af alt det, der er, hold vores Frelse i Din Hånd. Omfavn alle Dine børn, også dem der ikke kender Dig og dem, der gør det, men som ser den anden vej. Tilgiv os vore synder og frels os fra Satans og hans hærs forfølgelse. Tag os i dine arme og fyld os med det håb, vi har brug for for at kunne se Sandhedens vej. Amen. Korstogsbøn (53) Bøn for den Katolske Kirke O Gudfader, i Din Elskede Søns Navn beder jeg Dig om at skænke mig styrke og de nødvendige Nådegaver for at kunne hjælpe præsterne med at stå imod den forfølgelse, de lider under. Hjælp dem med at overholde Sandheden i Din Søns Jesu Kristi Lære og aldrig at fornægte, svække eller forfalske eksistensen af den Hellige Eukaristi. Amen. Korstogsbøn (54) Bøn til Faderen for at formindske de skadelige virkninger af den 3. Verdenskrig. O Himmelske Fader, i Din Elskede Søns, Jesu Kristi Navn, han som led meget for menneskehedens synders skyld, hjælp os i de svære tider, vi står over for. Hjælp os at overleve den forfølgelse, som grådige ledere har planlagt og beskyt os mod dem, der vil ødelægge Dine Kirker og Dine Børn. Vi bønfalder Dig, kære Fader, om at hjælpe os med at brødføde vore familier og at skåne dem, der vil blive tvunget i krig imod deres vilje. Vi elsker Dig, kære Fader. Vi beder Dig om at hjælpe os i vor nød. Frels os fra Antikrists greb. Hjælp os at overleve hans mærke, dyrets mærke, ved at nægte at modtage det. Hjælp dem der elsker Dig, med at forblive trofaste mod Dit Hellige Ord til hver en tid, og send os Nådegaver, så vi kan overleve i Krop og Sjæl. Amen Korstogsbøn (55) For at forberede sig til Advarslen O min kære Jesus, åben alle Guds børns hjerter for Din Store Barmhjertighedsgave. Hjælp dem med at acceptere Din Guddommelige Barmhjertighed med kærlighed og taknemmelighed. Gør dem i stand til at være ydmyge foran Dig og at bede om tilgivelse for deres synder, så de kan blive en del af Dit Herlige Rige. Amen Korstogsbøn (56) For Præster der søger beskyttelse for den Hellige Eukaristi O kære Fader, i Din Søns dyrebare Navn, Han som ofrede Sig selv på Korset for hele menneskeheden, hjælp mig med at forblive trofast mod Sandheden. Dæk mig med Din Søns Dyrebare Blod og skænk mig Nådegaver, så jeg kan fortsætte med at tjene Dig i tro, tillid og ære resten af min tjeneste. Lad mig aldrig svigte den Sande Mening af det Hellige Messeoffer eller fra den måde, den Hellige Eukaristi bliver præsenteret for Dine børn på. Giv mig styrke til at repræsentere Dig og nære Din flok, som de skal næres, ved Din Søns Jesu Kristi Legeme, Blod, Sjæl og Guddom, menneskehedens Frelser. Amen. Korstogsbøn (57) Bøn for Præsterne - Jesus, lad mig høre Dit kald O kære Jesus, åben mine ører for lyden af Din stemme. Åben mit hjerte for Dit kærlige kald. Fyld min sjæl med Helligånden, så jeg kan genkende Dig i denne tid. Jeg ofrer Dig min ydmyge troskab mod alt det, du beder mig om. Hjælp mig med at skelne Sandheden, at rejse mig, svare og følge Din Stemme, så at jeg kan hjælpe Dig med at frelse menneskehedens sjæle. Jeg følger Din Vilje. Giv mig mod til at lade Dig føre mig, så jeg kan ruste mig tilstrækkeligt til at føre Din Kirke hen imod Dit Rige. Amen. Korstogsbøn (58) Korstogsbøn til Omvendelse O kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne alle Guds børn og dække dem med Dit Dyrebare Blod. Lad hver eneste dråbe af Dit blod dække alle sjæle for at beskytte dem mod den onde. Åben alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig, men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Lyset fra Din Kærlighed vil fylde deres sjæle. Åben deres hjerter for Sandheden, så Din Guddommelige Barmhjertigheds morgengry vil strømme ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds Stråler. Omvend alle sjæle gennem de Nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (personlig intention her). Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne ene dags faste hver uge i denne måned for at sone alle synder. Amen. Korstogsbøn (59) Troskabsed til Gudfaders Guddommelige Vilje O Gud den Højeste, o Himmelske Fader, jeg lover at være tro mod Dig og at ære og adlyde Dig i alle ting, ved at forene mig med Din Guddommelige Vilje på jorden. På alle sjæles vegne ofrer jeg min sjæl, krop og sind, så at vi, gennem Din eneste, elskede Søns Hellige Blod, den Sande Messias, kan blive forenet i Dit kommende Himmelske Rige, så at Din Guddommelige Vilje vil ske på jorden, som den sker i Himmelen. Amen. Korstogsbøn (60) For Omvendelsen af Familier under Advarslen O kære Milde Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for min families sjæle (nævnes her). Jeg ofrer Dig min lidelse, mine prøvelser og mine bønner for at frelse deres sjæle fra mørkets ånd. Lad ingen af disse Dine børn fornægte Dig eller afvise Din Barmhjertigheds Hånd.Åben deres hjerter og lad dem blive omsluttet af Dit Hellige Hjerte, så de kan søge den nødvendige tilgivelse for at blive frelst fra Helvedes ild.Giv dem en chance til at gøre bod, så de bliver omvendt ved Din Guddommelige Barmhjertigheds Stråler. Amen. Korstogsbøn (61) For at afværge En-Verdens Kontrol O kære Himmelske Fader, i ihukommelse af Din elskede Søns, Jesu Kristi Korsfæstelse, beder jeg Dig om at beskytte os, Dine børn, mod den Korsfæstelse, som er planlagt af Antikrist og hans tilhængere for at ødelægge Dine børn. Giv os de Nådegaver, vi har brug for, således at vi kan afvise dyrets mærke, og send den hjælp, vi har brug for, ned over os, så vi kan kæmpe imod det onde i verden, som er spredt af dem, der følger Satans vej. Vi bønfalder Dig, kære Fader, om at beskytte alle Dine børn i disse forfærdelige tider og at gøre os stærke nok til at rejse os og forkynde Dit Hellige Ord til alle tider. Amen. Korstogsbøn (62) For fortabte og hjælpeløse syndere. ”O Jesus, hjælp mig, for jeg er en synder, der er fortabt og hjælpeløs, og som lever i mørke. Jeg er svag og mangler mod til at søge Dig. Giv mig styrke til at kalde på Dig nu, så jeg kan bryde ud af mørket i min sjæl. Kære Jesus, bring mig ind i Dit Lys. Tilgiv mig. Hjælp mig med at blive et helt menneske igen og før mig til Din Kærlighed, Fred og Det Evige Liv. Jeg stoler fuldstændig på Dig og beder Dig om at modtage mig med sind, krop og sjæl, som jeg overgiver til Din Guddommelige Barmhjertighed. Amen.” Korstogsbøn (63) Bevar mig på denne rejse O min elskede Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn for mig, så jeg kan få Livets Brød som beskyttelse på denne rejse for at hjælpe med at frelse alle Guds børn. Hjælp alle dem, der er blevet bedraget af falske idoler og falske guder, så de åbner øjnene for Sandheden om din Søns død på Korset for derved at kunne frelse hvert eneste af Guds børn og bringe dem det evige liv. Amen. Korstogsbøn (64) Frels alle mine brødre og søstre O Jesus Kristus, min kæreste Frelser, modtag min bøn og mit afkald som en gave for at hjælpe med at frelse mine brødre og søstre fra det mørkets fængsel, de befinder sig i. Tillad mig at hjælpe med at frelse deres sjæle. Jeg beder Dig om at tilgive deres synder, og at Du fylder deres sjæle med Helligånden, så de løber ind i Dine Arme som det tilflugtssted, de så desperat har brug for, før de er fortabte for altid. For at frelse disse sjæle vil jeg forære Dig min ydmyge tjeneste og taksigelse som gave. Amen. Korstogsbøn (65) Bøn for dem, som er i dødssynd O kære Jesus, menneskehedens Frelser. Jeg bønfalder Dig om, at du ved Din Guddommelige Barmhjertighed viser nåde over for alle de stakkels syndige sjæle, som kan blive taget bort fra denne jord under Advarslen. Tilgiv dem deres synder, og i ihukommelse af Din lidelse beder jeg Dig skænke mig denne særlige begunstigelse at kunne sone deres synder. Jeg ofrer mig til Dig med sind, krop og sjæl for gennem denne bod at kunne frelse deres sjæle og bringe dem evigt liv. Amen. Korstogsbøn (66) For Præsterne: Hjælp mig med at forblive trofast mod Dit Allerhelligste Ord O kære Jesus, hjælp mig at forblive trofast mod Dit Allerhelligste Ord til hver en tid. Giv mig styrke til at holde fast ved Din Kirkes Sandhed, når jeg møder modgang. Fyld mig med nådegaver til at forvalte de Hellige Sakramenter, som Du har lært os det. Hjælp mig med at nære Din Kirke med Livets Brød og at forblive loyal mod Dig, selv når jeg forbydes at være det. Fri mig fra de bedragets lænker, jeg måtte møde, så jeg kan forkynde Guds Sande Ord. Skærm alle Dine hellige tjenere med Dit Dyrebare Blod nu, så at vi kan forblive modige, loyale og trofaste mod Dig, Vor Frelser Jesus Kristus. Amen. Korstogsbøn (67) Beskyt mine børn mod løgnens konge Kære Jesus, jeg beder Dig om at beskytte mine børn mod løgnens konge. Jeg indvier disse børn (nævn dem) til Dit Hellige Hjerte og beder om, at Du vil oplyse deres sjæle og bringe dem i sikkerhed i Dine kærlige Arme, så de vil være beskyttede mod alt ondt under dit Dyrebare Blods Kappe. Jeg beder om, at Du vil åbne deres hjerter og fylde deres sjæle med Din Helligånd under Oplysningen af Samvittigheden, så de bliver renset for alt ondt. Amen. Korstogsbøn (68) Beskyt mig mod Satans indflydelse O Gudsmoder, Frelsens Moder, dæk mig med din Hellige Kappe og beskyt min familie mod Satans og hans faldne engles indflydelse. Hjælp mig med altid at stole på din elskede Søns Guddommelige Barmhjertighed. Støt mig i min kærlighed til Ham og lad mig aldrig fjerne mig fra hans Læres Sandhed, uanset hvor mange fristelser, jeg bliver udsat for. Amen. Korstogsbøn (69) Bøn til Faderen for at acceptere Hans Guddommelige Vilje Gud den Almægtige Fader, jeg accepterer Din Guddommelige Vilje. Hjælp Dine børn med at acceptere den. Stop Satan i at nægte Dine børns ret til deres Faders arv. Lad os aldrig opgive kampen for vores arvelod i Paradiset. Hør vor bøn om at fordrive Satan og hans faldne engle. Jeg beder Dig, kære Fader, om at rense jorden med Din Barmhjertighed og at dække os med Din Helligånd. Hjælp os med at danne Din Hellige hær, så den er stærk nok til at fordrive dyret for altid. Amen. Korstogsbøn (70) Bøn for at præster holder fast i deres tro på det Hellige Guds Ord O kære Jesus, hjælp Dine hellige tjenere med at genkende skismaet, som udfolder sig i Din Kirke. Hjælp Dine hellige tjenere med at holde fast og være tro mod Dit Hellige Ord. Lad aldrig jordiske ambitioner formørke deres rene kærlighed til Dig. Giv dem Nådegaver til at forblive rene og ydmyge foran Dig og ære Din Hellige Tilstedeværelse i Eukaristien. Hjælp og vejled alle disse hellige tjenere, som måtte være lunkne i deres kærlighed til Dig, med at genantænde Helligåndens Ild i deres sjæle. Hjælp dem med at genkende fristelsen, som er placeret foran dem for at distrahere dem. Åbn deres øjne, så at de altid kan se Sandheden. Velsign dem i denne tid, kære Jesus, og dæk dem med Dit Dyrebare Blod for at beskytte dem mod fortræd. Giv dem styrke til at kæmpe imod Satans fælder, hvis de føler sig fristet til at nægte, at synden eksisterer. Amen. Korstogsbøn (71) Bøn for at frelse os fra forfølgelse O Jesus, frels Guds børn fra Antikrist. Beskyt os mod planerne om at kontrollere jorden. Herre frels os fra forfølgelse. Beskyt formørkede sjæle mod Antikrist, så de kan blive forløst i Dine Øjne. Hjælp os i vores svaghed. Styrk os i ånden, så vi kan lede hinanden, mens vi marcherer i Din hær mod Paradisets Porte. Jeg har brug for Dig, kære Jesus. Jeg elsker Dig, kære Jesus. Jeg ærer Din Tilstedeværelse på jorden. Jeg afskyr mørket. Jeg tilbeder Dig, og jeg overgiver mig med krop, sjæl og sind, så Du kan åbenbare Sandheden om Din Tilstedeværelse for mig, og jeg altid kan stole på Din Barmhjertighed. Amen. Korstogsbøn (72) Disciplens bøn Kære Jesus, jeg er parat til at sprede Dit Hellige Ord. Giv mig mod, styrke og kundskab til at udbrede Sandheden, så at så mange sjæle som muligt kan blive ført til Dig. Tag mig ind i Dit Hellige Hjerte og dæk mig med Dit Hellige Blod, så at jeg bliver fyldt med Nådegaver til at sprede omvendelse og frelse til alle Guds børn overalt i verden uanset deres Tro. Jeg, Din elskede discipel, stoler altid på Dig. Amen Korstogsbøn (73) For unge sjæle, for unge børn O Jesus, hjælp mig med at frelse de unge menneskers sjæle overalt i verden. Lad dem gennem Din Nåde forstå Sandheden om Din Eksistens. Bring dem til Dit Hellige Hjerte og åben deres øjne for Din Kærlighed og Barmhjertighed. Frels dem fra Helvedes ild. Hør mine bønner om at vise Barmhjertighed over for deres sjæle. Amen Korstogsbøn (74) For Skelneevnens Gave O Guds Moder, hjælp mig med at forberede min sjæl til Helligåndens Gave. Tag mig i hånden som et barn og før mig ved Helligåndens Kraft ad vejen mod Skelneevnens Gave. Åben mit hjerte og lær mig at overgive mig i krop, sind og ånd. Fri mig fra hovmodets synd og bed om, at jeg vil få tilgivelse for alle fortidens synder, så min sjæl bliver renset, og jeg bliver helet og værdig til at jeg modtage Helligåndens Gave. Jeg takker Dig, Frelsens Moder, for Din forbøn og venter med hjertet fuld af kærlighed på denne Gave, som jeg med glæde ser frem til. Amen. Korstogsbøn (75) Jeg ofrer min smerte til Dig, kære Jesus Jesus, jeg føjer min smerte og lidelse til den, Du led under Din Dødskamp på Golgata. Jeg ofrer enhver mishandling og angreb, jeg bliver udsat for, til ære for Din Tornekroning. Enhver uretfærdig kritik af mig, bringer jeg Dig i ihukommelse af Din ydmygelse foran Pilatus. Enhver fysisk smerte, som jeg udholder fra andres hånd, bringer jeg Dig til ære for Din Piskning ved Søjlen. Enhver fornærmelse jeg udholder, bringer jeg Dig til ære for den fysiske tortur, Du udholdt under Din Tornekroning, da de stak Dig i øjet. Hver gang jeg efterligner Dig, udbreder jeg Din Lære, og når jeg bliver hånet i Dit Navn, så lad mig hjælpe Dig på Din vej op mod Golgata. Hjælp mig med at være fri for hovmod og aldrig være bange for at indrømme, at jeg elsker Dig, kære Jesus. Så når alt synes at være håbløst i mit liv, kære Jesus, så hjælp mig med at være modig, ved at mindes, hvordan Du lod Dig Selv korsfæste på en så skændig og blodig måde. Hjælp mig med at rejse mig og at blive regnet for en sand Kristen, en sand soldat i Din hær, ydmyg og angerfuld i mit hjerte, i ihukommelse af det Offer, som Du bragte for mig. Hold min hånd, kære Jesus, og vis mig, hvordan min egen lidelse kan inspirere andre til at slutte sig til Din hær af ligesindede sjæle, som elsker Dig. Hjælp mig med at acceptere lidelsen og at bringe Dig den som en gave for at frelse sjæle i det sidste slag mod den ondes tyranni. Amen. Korstogsbøn (76) Ateistens bøn Jesus, hjælp mig med at acceptere Guds Kærlighed, som den bliver vist mig. Åben mine øjne, mit sind, mit hjerte og min sjæl, så at jeg kan blive frelst. Hjælp mig at tro, ved at fylde mit hjerte med Din Kærlighed. Hold mig fast og frels mig fra tvivlens pine. Amen. Korstogsbøn (77) For Storbritannien O Himmelske Gudfader, menneskets Skaber, hør min bøn. Jeg beder Dig om at frelse Storbritannien fra det ondes og diktaturets kløer. Jeg beder Dig om, at Du vil forene alle i Storbritannien, alle religioner, alle trosretninger og farver, i en familie i Dine øjne. Giv dem styrke til at forenes på trods af enhver lov, der er vedtaget for at udslette Din Lære. Giv dem styrke og mod til aldrig at fornægte Dig. Frels alle Dine børn gennem vore bønner. Bring alle mine brødre og søstre sammen i enhed for at hylde Dit Løfte om at vise os vejen til det evige liv og Dit Paradis. Amen Korstogsbøn (78) Frels mig fra det onde O Jesus, beskyt mig mod Satans magt. Tag mig ind til Dit Hjerte, mens jeg frigør mig fra min afhængighed af Satan og hans onde veje. Jeg overgiver min vilje til Dig og knæler foran Dig med et ydmygt og angerfuldt hjerte. Jeg overlader mit liv i Dine Hellige Arme. Frels mig fra det onde. Frigiv mig og tag mig til Dit sikre tilflugtssted, nu og for altid. Amen. Korstogsbøn (79) For to milliarder fortabte sjæle O kære Jesus, jeg beder Dig om, at Du vil vise Barmhjertighed mod de fortabte sjæle. Tilgiv dem deres afvisning af Dig og brug mine bønner og lidelse, så Du ved Din Barmhjertighed kan skænke dem de Nådegaver, de har brug for til at helliggøre deres sjæle. Jeg beder Dig om at skåne deres sjæle. Jeg beder Dig om at åbne deres hjerter, så de vil komme til Dig og bede Dig om at fylde dem med Helligånden for derved at kunne acceptere Sandheden om Din Kærlighed og leve med Dig og hele Guds familie for altid. Amen. Korstogsbøn (80) For morderes sjæle O kære Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem, der begår mord. Jeg anmoder Dig om at være mild mod dem, der er i dødssynd. Jeg ofrer min egen lidelse og mine vanskeligheder til Dig, så Du kan åbne Dit Hjerte og tilgive dem deres synder. Jeg beder Dig om at dække alle, der har ondt i sinde, med Dit Dyrebare Blod, så de kan blive renset for deres forbrydelser. Amen. Korstogsbøn (81) For den Hellige Kommunions Gave O Himmelske hostie, fyld min krop med den næring, den har brug for. Fyld min sjæl med Jesu Kristi Guddommelige Tilstedeværelse. Giv mig de Nådegaver, jeg har brug for for at kunne fuldføre Guds Vilje. Fyld mig med den fred og ro, som kommer fra Din Hellige Tilstedeværelse. Lad mig aldrig være i tvivl om, at du er til stede. Hjælp mig at tage imod Dig med krop og sjæl. Lad mig blive styrket af den Hellige Eukaristis Nådegaver, så jeg får hjælp til at forkynde Vor Herres Jesu Kristi Herlighed. Rens mit hjerte. Åben min sjæl og helliggør mig, når jeg modtager den Hellige Eukaristis store Gave. Giv mig de nådegaver og fortjenester, den skænker alle Guds børn, og giv mig immunitet mod Skærsildens pine. Amen. Korstogsbøn (82) For den resterende Kirkes sejr Jesus, Konge og Verdens Frelser, til Dig forpligter vi os med vores ære, loyalitet og gerninger og lover at forkynde Din Herlighed for alle. Hjælp os med at få styrke og tillid til altid at være tro mod Din Lære og forkynde Sandheden. Tillad os aldrig at tøve med vores plan om at frelse sjæle, så vi bliver forsinket i vores march mod sejren. Vi overgiver os fuldstændig til Dig med alt, hvad vi ejer, så intet kan forhindre os i at fortsætte ad vores tornefulde vej mod portene til Dit Nye Paradis. Vi elsker Dig, kæreste Jesus, vor elskede Frelser og Forløser. Vi forener os i krop, sjæl og sind med Dit Hellige Hjerte. Send Din Beskyttelsens Gave ned over os. Dæk os med Dit Dyrebare Blod, så vi bliver fyldt med kærlighed og mod til at rejse os og forkynde Sandheden om Dit Nye Rige. Amen. Korstogsbøn (83) For lempelse af straffen O kære Fader, Gud den Allerhøjeste, vi, dine stakkels børn, bøjer os foran Din Herlige Trone i Himmelen. Vi beder Dig om at frelse verden fra det onde. Vi bønfalder Dig om at vise Barmhjertighed over for de sjæle, der er årsag til forfærdelige lidelser hos Dine børn på jorden. Tilgiv dem. Bekæmp Antikrist, så snart han giver sig til kende. Vi beder Dig, kære Herre, om at lempe Din Straffende Hånd. I stedet beder vi Dig tage imod vore bønner og vore lidelser for at lette Dine børns lidelser i denne tid. Vi stoler på Dig. Vi ærer Dig. Vi takker Dig for det store offer, Du frembar, da Du sendte Din eneste Søn, Jesus Kristus, for at frelse os fra synd. Vi vil modtage Din Søn en gang til som menneskehedens Frelser. Beskyt os. Beskyt os mod det onde. Hjælp vore familier. Hav Barmhjertighed med os. Amen. Korstogsbøn (84) En bøn om, at Du vil oplyse sjælene hos eliten, der regerer verden O kære Jesus. Jeg beder Dig om at oplyse sjælene hos eliten, der regerer verden. Giv dem et bevis på Din Barmhjertighed. Hjælp dem med at åbne deres hjerter og at vise sand ydmyghed og at ære Dit store Offer, da Du døde på Korset for vore synders skyld. Hjælp dem med at opdage, hvem deres sande Herre og Skaber er, og fyld dem med Nådegaver, så de kan se Sandheden. Stop deres planer om at skade millioner af mennesker gennem vaccinering, knaphed af fødevarer, tvungne adoptioner af uskyldige børn og splittelser af familier. Helbred dem. Dæk dem med Dit Lys og omfavn dem, så de bliver frelst fra den ondes snarer. Amen Korstogsbøn (85) For at frelse Amerikas Forenede Stater fra bedragerens hånd O kære Jesus, dæk vores nation med Dit Dyrebare Blod. Tilgiv os vore synder imod Guds Bud. Hjælp det amerikanske folk med at vende tilbage til Gud. Åben deres sind for Herrens Sande Vej. Luk deres forhærdede hjerter op, så de vil tage imod Din Barmhjertigheds Hånd. Hjælp denne nation med at forsvare sig imod de blasfemier, som vi måtte blive udsat for for at tvinge os til at fornægte Din Tilstedeværelse. Vi bønfalder Dig, Jesus, frels os, beskyt os fra alt ondt og omslut vort folk i Dit Hellige Hjerte. Amen. Korstogsbøn (86) Fri mig fra tvivlens pine Jeg kommer foran Dig, forvirret, usikker og frustreret, kære Jesus, fordi jeg er bekymret over den Sandhed, Du forkynder i dine budskaber. Tilgiv mig, hvis jeg har gjort Dig uret. Tilgiv mig, hvis jeg ikke kan høre Dig. Åben mine øjne, så jeg kan se, hvad det er, Du vil have mig til at forstå. Jeg bønfalder Dig om at skænke mig Helligåndens Kraft, så jeg kan se Sandheden. Jeg elsker Dig, kære Jesus, og beder Dig om at befri mig for tvivlens pine. Hjælp mig med at svare på Dit kald. Tilgiv mig, hvis jeg har krænket Dig, og bring mig tættere til Dit Hjerte. Før mig til Dit Nye Rige og lad mig tjene Dig gennem mine egne bønner og lidelser, så jeg kan hjælpe Dig med at frelse de sjæle, der er så dyrebare for Dit Hellige Hjerte. Amen.
Korstogsbøn (87) Beskyt vores nation mod det onde. O Fader, frels os fra kommunismen på Din Søns vegne. Frels os fra diktatur. Beskyt vores nation imod hedenskab. Frels vore børn fra overgreb. Hjælp os med at se Guds Lys. Åben vore hjerter for Din Søns Lære. Hjælp alle kirker med at forblive tro mod Guds ord. Vi beder Dig om at beskytte vore nationer mod forfølgelse. Kæreste Herre, se på os med Barmhjertighed, uanset hvor meget vi krænker Dig. Jesus, Menneskesønnen, dæk os med Dit Dyrebare Blod. Frels os fra den ondes fælder. Vi bønfalder Dig, kære Gud, om at gribe ind og at hindre det onde i at oversvømme hele verden i denne tid. Amen. Korstogsbøn (88) For sjælene efter Advarslen O Jesu Hellige Hjerte, vis Barmhjertighed mod alle os stakkels syndere. Oplys hjerterne af sten, der er så desperate i deres søgen efter vejledning. Tilgiv dem deres ondskab. Hjælp dem gennem Din Kærlighed og Barmhjertighed med inderst inde at kunne forstå, hvordan de kan opnå Din store Forløsningens Gave. Jeg bønfalder Dig om at tilgive alle de sjæle, som afviser Guds Sandhed. Dæk dem med Dit Lys, kære Jesus, så det vil gøre dem blinde for djævlens ondskab og de snarer, som han lægger for dem for at prøve at afskære dem fra Dig for evigt. Jeg beder Dig om at give alle Guds børn styrke til at være taknemmelige over Din Store Barmhjertighed. Jeg beder Dig om at åbne Døren til Dit Rige for alle de fortabte sjæle, som strejfer om på jorden i en tilstand af hjælpeløshed og håbløshed. Amen. Korstogsbøn (89) For de stakkels syndere Kære Jesus, hjælp mig, en stakkels, elendig synder, med at komme til Dig med anger i mit hjerte. Rens mig for mine synder, som har ødelagt mit liv. Giv mig et nyt livs gave, befriet fra syndens kløer og med den frihed, som synden nægter mig. Forny mig i lyset af Din Barmhjertighed. Omfavn mig i Dit Hjerte. Lad mig mærke Din Kærlighed, så jeg kan være Dig nær, og min kærlighed kan blive tændt. Hav Barmhjertighed med mig, Jesus, og hold mig fri for synd. Gør mig værdig til at komme ind i Dit Rige. Amen. Korstogsbøn (90) Taksigelse for Dit Herlige Andet Komme O min Jesus, jeg lovpriser og takker Dig for Dit Herlige Andet Komme. Du, min Frelser, blev født for at give mig det evige liv og gøre mig fri for synd. Jeg ofrer Dig min kærlighed, min taksigelse og min tilbedelse, mens jeg forbereder min sjæl på Dit Store Komme. Amen. Korstogsbøn (91) Hold mig fast i min Tro O Velsignede Frelsens Moder, beskyt mig i nødens time, når jeg står foran det onde. Hjælp mig at forsvare Guds Ord med styrke og mod, uden frygt i min sjæl. Bed om, at jeg kan forblive loyal mod Kristi Lære, og at jeg fuldstændig kan overvinde min frygt, mine bekymringer og min bedrøvelse. Hjælp mig, så jeg kan gå frem på denne ensomme sti uden frygt for at forkynde Sandheden af Guds Hellige Ord, selv når Guds fjender gør denne opgave næsten umulig. O Velsignede Moder, jeg beder om, at de Kristnes tro gennem Din forbøn må blive ved med at være stærk under forfølgelse. Amen. Korstogsbøn (92) For Udholdenhedens Gave O kære Jesus, jeg beder Dig om Udholdenhedens Gave. Jeg beder Dig om at sende mig de Nådegaver, jeg har brug for til at forsvare Dit Hellige Ord. Jeg beder Dig om at gøre mig fri for enhver snigende tvivl. Jeg beder Dig om at fylde min sjæl med venlighed, tålmodighed og udholdenhed. Hjælp mig med at optræde værdigt, når jeg bliver fornærmet i Dit Hellige Navn. Gør mig stærk og dæk mig med udholdenhedens Gave, selv når jeg er træt, mangler styrke, og når jeg står overfor alle de prøvelser, der venter mig, mens jeg arbejder utrætteligt for at hjælpe Dig med at frelse menneskeheden. Amen. Korstogsbøn (93) For Omvendelsens tårer O min elskede Jesus, Du står mit Hjerte nær. Jeg er et med Dig. Jeg elsker Dig. Jeg har Dig kær. Lad mig mærke Din Kærlighed. Lad mig mærke Din Smerte. Lad mig mærke Din Tilstedeværelse. Skænk mig Ydmyghedens Gave, så jeg kan være værdig til Dit Rige på jorden, såvel som i Himmelen. Skænk mig Omvendelsens Tårer, så jeg virkelig kan ofre mig for Dig, som en sand discipel, for at hjælpe Dig i Din Mission med at frelse hver eneste sjæl på jorden, før Du kommer igen for at Dømme de levende og de døde. Amen Korstogsbøn (94) For at helbrede sind, krop og sjæl O kære Jesus, jeg bøjer mig foran Dig, tung, syg, med smerte og med længsel efter at høre Din Stemme. Lad mig blive rørt af Din Hellige Tilstedeværelse, så jeg kan blive fyldt med Dit Guddommelige Lys i sind, krop og sjæl. Jeg stoler på Din Barmhjertighed. Jeg overgiver min smerte og lidelse fuldstændig til Dig og beder Dig om den Nådegave at kunne stole på Dig. Fjern denne smerte og dette mørke i mig og gør mig til et helt menneske igen, så jeg kan følge Sandhedens vej og lade Dig føre mig mod livet i det Nye Paradis. Amen Korstogsbøn (95) Om hjælp til at finde tid til bøn O Frelsens Moder, kom mig til hjælp, mens jeg kæmper for at finde tid til bøn. Hjælp mig med at give Din elskede Søn, Jesus Kristus, den tid, Han fortjener, for at vise Ham, hvor meget jeg elsker Ham. Jeg beder Dig, min Velsignede Frelsens Moder, om at søge de Nådegaver, jeg har brug for, og at bede din Søn om enhver gave og gunst, så at Han kan omfavne mig i sit Hellige Hjertes barm. Amen. Korstogsbøn (96) For at velsigne og beskytte vores Korstogsbedegruppe O min kæreste Jesus, velsign og beskyt os, Din Korstogsbedegruppe, så vi bliver immune over for djævelens onde angreb og alle de andre onde ånder, som måtte pine os i denne Hellige Mission for at frelse sjæle. Måtte vi forblive loyale og stærke, mens vi holder ud og forkynder Dit Hellige Navn for verden, så vi aldrig opgiver vores kamp for at udbrede Sandheden i Dit Hellige Ord. Amen. Korstogsbøn (97) For at forene Korstogsbedegrupperne O elskede Frelsens Moder, jeg bønfalder Dig om, at du gennem Dine bønner vil forene alle i Guds Resterende hær overalt i verden. Dæk alle Korstogsbedegrupper med Frelsens Gave, skænket til os gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Send Dine engle, så de kan skærme enhver af os og især de præster, der leder Korstogsbedegrupperne. Hjælp os med at undgå forvirring, som skaber splittelse iblandt os. Beskyt og rust os, så vi bliver immune over for de angreb, vi vil blive udsat for pga. vores kærlighed til Jesus Kristus i denne Hellige Mission for at frelse sjæle. Amen. Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn om at skænke sine Gaver og Kærlighed til de ledere, der kontrollerer verden. Bed om, at Guds Lys vil helbrede dem for deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop deres forfølgelse af uskyldige mennesker. Bed om, at Jesus vil vejlede dem, så de holder op med at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden. Amen. Korstogsbøn (99) For Australiens og New Zealands frelse O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Jesu Kristi Navn beder vi Dig vise Barmhjertighed mod alle dine børn i Australien og New Zealand. Tilgiv dem deres afvisning af dit Hellige Ord. Tilgiv dem ligegyldighedens synd. Befri dem fra deres hedenske kultur og dæk dem med de Gaver, de har brug for, for at kunne inspirere til håb, tro og kærlighed iblandt deres brødre og søstre. Vi beder Dig om at give dem Erkendelsens Gave, og at Du vil sende dem alle de Velsignelser, de har brug for, for at kunne sikre at kun dit Hellige Ords Sandhed vil blive hørt, og at nøglerne til det evige liv vil blive skænket til alle sjæle. Amen. Korstogsbøn (100) For Kristendommens overlevelse O kære Jesus, vi beder Dig om at give os evnen til at overleve de prøvelser, vi står over for nu, hvor den sidste sande Pave slutter sin Mission for Dig. Hjælp os med at udholde det forfærdelige overgreb, vi nu vil blive udsat for, fordi den Kirke, som vi kendte, vil kollapse. Lad os aldrig afvige fra dit Sande Hellige Ord. Hjælp os med at være tavse, når angrebene tynger os, og påvirker os til at fornægte Dig og de Sakramenter, Du har skænket verden. Dæk din hær med den mægtige Kærlighed, vi har brug for, som et skjold, der beskytter os mod den falske profet og Antikrist. Hjælp din Kirke på jorden med at blive udbredt og mangedoblet, så den kan fastholde Sandheden og hjælpe Dig med at føre vore brødre og søstre ad Sandhedens vej og forberede os på en hensigtsmæssig måde til Dit Andet Komme. Amen.
Korstogsbøn (101) Mirakuløs bøn for at mærke Jesu tilstedeværelse O kære Almægtige Fader, Skaber af alt det, der er og vil være. Hjælp os, som erkender Din elskede Søns Tilstedeværelse i Kirken i dag, med at blive stærkere. Hjælp mig med at komme over min frygt, min ensomhed og den afvisning, jeg lider under fra mine kære, eftersom jeg følger Din Søn Jesus Kristus, min Frelser. Beskyt mine kære mod at falde i fælden og tro på de løgne, Satan har gennemtænkt for at ødelægge, splitte og skabe kaos blandt alle Guds børn. Hjælp alle dem, der tilslutter sig den afskyelige ændring af Din Kirke, med at blive frelst fra Helvedes evige flammer. Amen. Korstogsbøn (102) For at støtte troen og troværdigheden af Guds budskaber til verden Kæreste Jesus, når jeg er nede, løft mig op. Når jeg tvivler, oplys mig. Når jeg er bedrøvet, vis mig Din Kærlighed. Når jeg kritiserer, hjælp mig at holde mund. Når jeg dømmer en anden offentligt, forsegl mine læber. Når jeg taler blasfemisk i Dit Navn, så forson Dig med mig og bring mig ind under Din beskyttelse igen. Når jeg mangler mod, så giv mig det sværd, jeg har brug for, for at kunne kæmpe og frelse de sjæle, Du ønsker. Når jeg modsætter mig Din Kærlighed, så hjælp mig med at overgive mig og stole fuldstændigt på Din kærlige Omsorg. Når jeg er på vildspor, så hjælp mig med at finde Sandhedens vej. Når jeg anfægter Dit Ord, så giv mig det svar, jeg søger. Hjælp mig med at være tålmodig, kærlig og venlig, selv mod dem, der forbander Dig. Hjælp mig at tilgive dem, der fornærmer mig og giv mig den nådegave, jeg har brug for, for at kunne følge Dig til verdens ende. Amen. Korstogsbøn (103) For at dele Lidelsens Kalk med Jesus Jeg ligger foran Dig ved Dine fødder, kære Jesus, for at gøre det, Du vil med mig til alles bedste. Lad mig dele Din Lidelsens Kalk. Modtag denne gave af mig, så Du kan frelse de stakkels sjæle, som er fortabte og uden håb. Tag min krop, så jeg kan dele Din Smerte. Hold mit hjerte i Dine Hellige Hænder og lad min sjæl blive forenet med Dig. Ved at skænke Dig min lidelse som gave tillader jeg, at Din Guddommelige Tilstedeværelse omfavner min sjæl, så Du kan forløse alle syndere og forene alle Guds børn i al evighed. Amen. Korstogsbøn (104) Udfri denne sjæl fra slaveri Kæreste Jesus, jeg præsenterer for Dig min broders eller min søsters sjæl, som har overladt sin sjæl til Satan. Tag denne sjæl og forløs den i Dine Hellige Øjne. Udfri denne sjæl fra dyrets slaveri og skænk den den evige frelse. Amen. Korstogsbøn (105) Om at give andre omvendelsens gave. O min kæreste Jesus, modtag min sjæl og foren den med Dig i kærlighed Tag min sjæl og dæk den med Din Helligånd og hjælp mig gennem denne bøn med at frelse alle dem, som jeg kommer i kontakt med. Fyld hver sjæl, jeg møder, med Din Hellige Barmhjertighed og tilbyd dem den nødvendige frelse for at kunne komme ind i Dit Kongerige. Hør mine bønner. Lyt til mit forsvar for dem og frels hele menneskehedens sjæle ved Din Barmhjertighed. Amen.. Korstogsbøn (106) Barmhjertighed for de unge, der ikke kender Gud Kære Jesus, beskyt sjælene hos de af Guds børn, som ikke kender Dig, som ikke erkender Din Kærlighed og som ikke accepterer Dit Løfte. Send Din omvendelses nådegave og giv dem det evige liv. Vær barmhjertig mod alle, der ikke tror på Din Tilstedeværelse, og som ikke vil søge tilgivelse for deres synder. Amen Korstogsbøn (107) Frels mig fra Helvedes ild Jeg er en forfærdelig synder, Jesus. Gennem mine handlinger har jeg forårsaget forfærdelige lidelser hos andre. Som konsekvens heraf er jeg afvist. Jeg er ikke længere accepteret noget sted på jorden. Frels mig fra denne ødemark og beskyt mig mod det ondes greb. Tillad mig at angre. Modtag min anger. Fyld mig med Din Kraft og hjælp mig med at rejse mig fra fortvivlelsens dyb. Jeg overgiver min frie vilje til Dig, kære Jesus, så Du kan gøre med mig, hvad Du vil, og jeg kan blive frelst fra Helvedes ild. Amen. Korstogsbøn (108) For at bestige Kalvariebjerget Jesus, hjælp mig at finde mod, iver og kraft til at rejse mig og blive talt blandt dem, der tilslutter sig Din Resterende hær og går den samme vej op ad Kalvariebjerget mod Golgata, som Du måtte udholde for mine synders skyld. Giv mig kraft til at bære Dit Kors og Din byrde, så at jeg kan hjælpe Dig med at frelse sjæle. Befri mig for min svaghed. Fordriv min frygt. Knus al min tvivl. Åben mine øjne for Sandheden. Hjælp mig og alle, der svarer på Dit Kald om at bære Korset, med at følge Dig med et oprigtigt og ydmygt hjerte og med at vise dem mit eksempel, så andre vil få mod til at gøre det samme. Amen. Korstogsbøn (109) For Tillidens Gave O min kæreste Jesus, hjælp mig med at have tillid til Dig. At have tillid til Dit Løfte om at komme igen. At acceptere Sandheden om Dit Andet Komme. At stole på Gudfaders Løfte, da Han sagde, Han ville give Dig Dit Rige. Hjælp mig at stole på Din Lære, på Din Plan om at frelse verden. Hjælp mig at acceptere Dine Gaver med taknemmelighed. Hjælp mig at stole på Dig, så jeg mister min frygt og således tillader Din Kærlighed at fylde mit hjerte og min sjæl. Amen. Korstogsbøn (110) For at Præster kan forblive tro mod Dit Hellige Ord O min kæreste Jesus, jeg beder Dig om at gøre mig stærk og modig, så jeg kan forsvare Sandheden i Dit Hellige Navn. Jeg bønfalder Dig om at skænke de Nådegaver, jeg har brug for for at kunne vidne om Dit Hellige Ord hele tiden. Gør mig i stand til at udholde, når man forsøger at presse mig til at promovere usandheder, som jeg inderst inde ved krænker Dig. Hjælp mig med at forblive trofast mod Dit Hellige Ord indtil den dag, jeg dør. Amen. Korstogsbøn (111) Indvielse af dine børn til Jesus Kristus O kære Frelsens Moder, jeg indvier mine børn (nævn dem her) til Din Søn, så Han kan bringe dem fred i sjælen og kærlighed i hjertet. Bed om, at mine børn vil blive modtaget i Din Søns Barmhjertige Arme, og beskyt dem mod fortræd. Hjælp dem med at holde fast ved Guds Hellige Ord, især når de bliver fristet til at vende sig bort fra Ham. Amen Korstogsbøn (112) For Frelsens Gave Kæreste Jesus, jeg bønfalder Dig om at skærme de sjæle, der er blevet besat af Satan, med Din specielle Frelsens Nådegave. Udfri deres stakkels sjæle fra det onde fangenskab, som de ikke kan flygte fra. Amen Korstogsbøn (113) For at besejre det onde i vort land O Frelsens Moder, kom ned blandt os og dæk vort land med Din beskyttelse. Knus dyrets hoved og fjern hans onde indflydelse på os. Hjælp Dine stakkels fortabte børn med at rejse sig og tale sandt, når vi er omringet af løgne. O Gudsmoder, beskyt vort land og gør os stærke, så vi kan forblive loyale over for Din Søn i en tid, hvor vi er forfulgte. Amen. Korstogsbøn (114) For at Præster kan modtage Sandhedens Gave Min Herre, åben mine øjne. Lad mig opdage fjenden og luk mit hjerte for bedraget. Jeg overgiver mig helt til Dig, kære Jesus. Jeg stoler på Din Barmhjertighed. Amen. Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave O Frelsens Moder, dæk min sjæl med dine Frelsens tårer. Befri mig for tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed om, at jeg bliver rigtig omvendt. Hjælp mig med at acceptere Sandheden og åben mit hjerte, så jeg kan modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Amen. Korstogsbøn (116) Frels mig fra løgnens ondskab. Kære Jesus, hjælp mig. Jeg er ved at drukne i sorgens tårer. Mit hjerte er forvirret. Jeg ved ikke, hvem jeg kan stole på. Lad Din Helligånd fylde mig, så jeg kan vælge den rigtige vej til Dit Kongerige. Hjælp mig, kære Jesus, så jeg altid forbliver tro mod Dit Ord, som blev givet til verden af Peter, og så jeg aldrig afviger fra det, Du har lært os eller fornægter Din Død på Korset. Jesus, Du er Vejen. Vis mig Vejen. Hold om mig og tag mig med på Din Rejse fuld af Barmhjertighed. Amen. Korstogsbøn (117) For dem, der har solgt deres sjæle Kære Jesus, jeg indvier disse sjæle (nævn dem her) og alle dem, der har solgt deres sjæle for at blive berømte. Udfri dem fra deres plage. Fjern dem fra Illuminatis trussel om at sluge dem. Giv dem mod til at forlade denne onde forbindelse uden frygt. Tag dem i Dine Barmhjertige Arme og før dem tilbage til en tilstand af Nåde, så de bliver værdige til at stå foran Dig. Hjælp mig gennem denne bøn og Din Guddommelighed med at vriste disse Satans udvalgte sjæle væk fra Frimurerne . Fri dem fra de lænker, der binder dem, og som fører dem til en forfærdelig pine i Helvedes dyb. Hjælp dem, gennem de udvalgte sjæles lidelse, gennem min bøn og gennem Din Barmhjertighed med at være ved frontlinjen, klar til at gå ind i den nye Fredsæra - det Nye Paradis. Jeg beder Dig om at løslade dem fra fangenskabet. Amen. Korstogsbøn (118) For den fortabte generation af unge sjæle Kære Jesus, jeg beder om Din Barmhjertighed for den fortabte generation af unge sjæle. For dem, der ikke kender Dig. Skænk dem den Gave at kunne se Sandheden. Dem, der kender Dig, men som ignorerer Dig, beder jeg Dig bringe tilbage til Din Barmhjertighed. Jeg beder Dig om snart at give dem et bevis på Din Eksistens. Vis dem hen til nogen, der kan hjælpe dem med at føre dem hen til Sandheden. Fyld deres sind og sjæl med længslen efter Dig. Hjælp dem med at erkende tomheden inden i sig, fordi de ikke føler Din Tilstedeværelse. Jeg beder Dig, kære Herre, om ikke at afvise dem og at vise dem barmhjertighed ved at skænke dem det Evige Liv. Amen. Korstogsbøn (119) For at føle Jesu Kærlighed Jesus, hjælp mig, jeg er forvirret. Mit hjerte vil ikke åbne sig for Dig. Mine øjne kan ikke se Dig. Mit sind blokerer for Dig. Min mund kan ikke sige ord, der kan trøste Dig. Min sjæl er overskygget af mørke. Hav medlidenhed med mig, en stakkels synder. Jeg er hjælpeløs uden Din Tilstedeværelse. Fyld mig med Dine Nådegaver, så jeg kan få mod til at komme til Dig og trygle Dig om Barmhjertighed. Hjælp mig, Din discipel, som elsker Dig, men som ikke længere føler kærligheden fylde mit hjerte, med at se og acceptere Sandheden. Amen Korstogsbøn (120) Stop krigens udbredelse O min søde Jesus, fjern de krige, der ødelægger menneskeheden. Beskyt de uskyldige mod lidelse. Beskyt de sjæle, som prøver at skabe sand fred. Åben hjerterne hos dem, som er ramt af krigens smerte. Beskyt de unge og skrøbelige. Frels alle sjæle, hvis liv er ødelagt af krige. Styrk os alle, kære Jesus, som beder for alle Guds børns sjæle og skænk os den Nådegave at kunne udholde den lidelse, som måtte komme til os i tider med konflikter. Vi beder Dig om at standse krigens udbredelse og at bringe sjælene ind i Dit Hellige Hjertes Tilflugtssted.Amen Korstogsbøn (121) Troskab mod Jesu Kristi hær Vi står sammen om Dit Hellige Hjerte, kære Jesus. Vi taler med myndighed om Guds Sande Ord. Vi vil gå til verdens ende for at udbrede Sandheden. Vi vil aldrig acceptere nogen ny falsk lære i Dit Navn, kun den, Du lærte os. Vi bliver ved med at være sandfærdige, loyale og faste i vor tro. Vi vil behandle dem, der forråder Dig, med kærlighed og medlidenhed i håb om, at de vil komme tilbage til Dig. Vi vil være faste, men tålmodige over for dem, der forfølger os i Dit Navn. Vi vil marchere sejrende hele vejen til Dit Nye Paradis. Vi lover, at vi gennem vores smerte og lidelse vil bringe Dig alle de fortabte sjæle, som hungrer efter Din Kærlighed. Modtag vore bønner for alle syndere i verden, så vi kan blive en forenet familie i kærlighed til Dig i den Nye Fredsæra. Amen. Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebare Blod Kære Jesus, jeg beder Dig indvi mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse. Du døde for mig, og Dine Sår er mine sår, idet jeg nådefuldt accepterer den smerte, som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme. Jeg lider med Dig, kære Jesus, medens Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv. Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod. Amen. Korstogsbøn (123) Den frie viljes Gave til Gud. Min kæreste Jesus, hør denne bøn fra mig, en yderst uværdig sjæl, og hjælp mig med at elske Dig noget mere. Frivilligt giver Jeg min frie vilje tilbage til Dig, kære Jesus, så jeg kan blive Din ydmyge tjener og forblive lydig mod Guds Vilje. Min vilje er Din Vilje. Dit bud betyder, at jeg er lydig mod ethvert af Dine ønsker. Min frie vilje er Din, så Du kan gøre med den, hvad Du finder nødvendigt for at frelse alle de mennesker over hele verden, som har fjernet sig fra Dig. Jeg skænker Dig denne Gave, som jeg fik af Dig ved min fødsel, så den kan bruges i Din meget Hellige Tjeneste. Amen. Korstogsbøn (124) Hør min bøn om frihed. O Gud, min Barmhjertige Fader, alle tings Skaber, hør min bøn om frihed. Løs mig fra slaveriets lænker og beskyt mig mod ond forfølgelse. Hjælp mig med at genkende Sandheden og kom mig til hjælp, selvom jeg er forvirret og måske tvivler på Dit Ord. Tilgiv mig, hvis jeg krænker Dig og lad mig søge tilflugt i Dit Nye Paradis på Jorden. Amen. Korstogsbøn (125) For at forsvare Guds Allerhelligste Ord O Frelsens Moder, hjælp mig, en ydmyg Guds tjener, med at forsvare Hans Allerhelligste Ord i trængselstider. Indvi mig, kære Moder, til Din Søn, så Han kan dække mig med Sit Dyrebare Blod. Giv mig, gennem Din Søns Jesu Kristi forbøn, nåden, styrken og viljen til at forblive trofast mod Kristi Lære i denne modgangstid, som vil fortære Hans Helligste Kirke på Jorden. Amen. Korstogsbøn (126) For at udholde religiøs forfølgelse Kære Jesus, hjælp mig med at udholde enhver forfølgelse i Dit Hellige Navn. Hjælp dem der tager fejl og tror, at de bærer vidnesbyrd om Dit Værk. Åben øjnene på alle, der måtte være fristet til at ødelægge andre gennem onde gerninger og handlinger. Beskyt mig imod Guds fjender, som vil rejse sig og prøve at bringe Dit Ord til tavshed, og som vil prøve at fjerne Dig. Hjælp mig med at tilgive dem, der forråder Dig, og skænk mig den Nådegave at forblive trofast i min kærlighed til Dig. Hjælp mig at leve Sandheden, som Du lærte os, og lad mig forblive under Din beskyttelse for altid. Amen Korstogsbøn (127) For at frelse min og mine kæres sjæle O Jesus, forbered mig, så jeg kan stå foran Dig uden skam. Hjælp mig og mine kære (nævn dem her) med at være parate til at bekende alle vore forkerte handlinger og at indrømme vore svagheder. Lad os bede om tilgivelse for alle vore synder og vise kærlighed mod dem, vi har fornærmet. Lad os bede om Din Barmhjertighed, og at vi må blive frelst. Lad os være ydmyge foran Dig, så at jeg og (nævn dem her) på Dagen for den Store Oplysning kan stå frem med en ren samvittighed, og Du vil fylde vore sjæle med Din Guddommelige Barmhjertighed. Amen Korstogsbøn (128) For at samle og forene alle sjæle Kæreste Jesus, hjælp os, dine elskede disciple, med at samle verden i Dine Arme og bringe Dig de sjæle, som behøver Din Barmhjertighed allermest. Styrk os med Helligåndens Gave, for at sikre, at Sandhedens Flamme vil opsluge alle dem, som har løsrevet sig fra Dig. Foren alle syndere, så alle får chancen for at blive genforenet med Dig. Giv os alle styrke til at holde fast ved Dit Hellige Ord, når de forsøger at tvinge os til at afvise Sandheden, som er blevet forkyndt for verden gennem det Hellige Evangelium. Vi forbliver i Dig, med Dig og for Dig på hvert eneste skridt af denne rejse mod frelsen. Amen. Korstogsbøn (129) Om Kærlighedens Gave O Gud, fyld mig med Din Kærlighed. Hjælp mig med at dele Kærlighedens Gave med alle, der behøver Din Barmhjertighed. Hjælp mig med at elske Dig mere. Hjælp mig med at elske alle, der har brug for Din Kærlighed. Hjælp mig med at elske Dine fjender. Tillad, at den kærlighed, Du velsigner mig med, vil fylde hjerterne hos enhver, jeg kommer i kontakt med. Hjælp mig med at besejre alt ondt med den kærlighed, du indgyder i min sjæl, at omvende sjæle og at besejre djævlen og hans onde agenter, som prøver at ødelægge Dit Hellige Ords Sandhed. Amen. Korstogsbøn (130) Korstogsbøn: Novene for Frelse Min elskede Frelsens Moder, vi beder dig om at optjene den Evige Frelses Gave til alle syndere, gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Vi bønfalder dig, gennem din forbøn at du vil bede for alle sjæle frigivelse fra Satans bånd. Bed Din Søn om at vise Barmhjertighed og tilgive de sjæle, som afviser Ham, sårer Ham med deres ligegyldighed, og som tilbeder en falsk lære og falske guder. Vi bønfalder Dig, kære Moder, for de nådegaver til at åbne hjerterne hos de sjæle, som har mest brug for Din hjælp. Amen. Korstogsbøn (131) Bøn om Barmhjertighed O min kære Frelsens Moder, vi beder dig om at anmode din Søn, Jesus Kristus, om at vise Barmhjertighed mod (navne på alle du beder for) under Advarslen og igen på den sidste dag, før de står foran din Søn. Bed om, at hver enkelt af dem vil blive frelst og kan nyde frugterne af det Evige Liv. Beskyt dem hver dag, og før dem til din Søn, så de oplever Hans Tilstedeværelse, får skænket fred i ånden og opnår store Nådegaver. Amen. Korstogsbøn (132) Hjælp os med at forsage Satan for at beskytte denne Mission O Frelsens Moder kom os til hjælp i denne Mission. Hjælp os, Guds Resterende Hær, med at forsage Satan. Vi beder dig om at knuse dyrets hoved med din hæl og at fjerne alle forhindringer i vores Mission for at frelse sjæle. Amen. Korstogsbøn (133) Om at blive kaldet til at vende tilbage til Gud. Kære Jesus, tilgiv mig, en fremmedgjort sjæl, som har afskrevet Dig, fordi jeg var blind. Tilgiv mig, fordi jeg har erstattet Din Kærlighed med ubrugelige ting, som intet betyder. Hjælp mig med at få mod til at gå ved Din Side og at tage imod Din Kærlighed og Barmhjertighed med taknemmelighed. Hjælp mig med at forblive nær ved Dit Hellige Hjerte og lad mig aldrig gå bort fra dig igen. Amen. Korstogsbøn (134) At tro på Guds Eksistens. De, som ikke kender Min Søn, og som ønsker at blive ført frem for Guds, Den Allerhøjestes, Trone, skal recitere denne Korstogsbøn(134) om at tro på Guds Eksistens: O Gud den Allerhøjeste, hjælp mig med at tro på Din Eksistens. Kast al min tvivl til side. Åben mine øjne for Sandheden om livet efter dette og før mig ad vejen til det Evige Liv. Lad mig føle Din tilstedeværelse og skænk mig den sande tros Gave før den dag, jeg dør. Amen. Korstogsbøn (135) Forsvar Sandheden Jeg ønsker at alle præsterne, som vil blive konfronteret med disse sørgelige prøvelser, beder denne bøn: O elskede Frelsens Moder, hjælp mig i nødens stund. Bed om, at jeg må blive velsignet med de Nådegaver, som Helligåndens Kraft sender ned over min uværdige sjæl, så jeg altid kan forsvare Sandheden. Støt mig, hver gang jeg bliver bedt om at fornægte Sandheden, Guds Ord, de Hellige Sakramenter og den Hellige Eukaristi. Hjælp mig med at bruge de Nådegaver, jeg modtager, til at kunne stå fast over for Satans ondskab og alle de stakkels sjæle, han bruger til at kaste smuds på din Søn, Jesus Kristus. Hjælp mig i nødens stund. For sjælenes skyld beder jeg dig give mig mod til at forsyne alle Guds børn med Sakramenterne, selvom Guds fjender vil forbyde mig dette. Amen. Korstogsbøn (136) For at holde fast ved Dit Ord Kæreste Jesus, hjælp mig med at høre Dit Ord. Leve Dit Ord. Tale Dit Ord. Sprede Dit Ord. Giv mig styrke til at stå ved Sandheden, selv når jeg er forfulgt for at gøre det. Hjælp mig med at holde Dit Ord i live, når det er forkastet af Dine fjender. Lad mig mærke Dit Mod, når jeg er nede. Fyld mig med Din Styrke, når jeg er svag. Giv mig den Gave at forblive værdig, når Helvedes porte hersker over mig, og at være loyal over for Din Allerhelligste Vilje. Amen. Korstogsbøn (137) Bøn om helbredelse O Gud den Almægtige, o Gud den Højeste, se på mig, din ydmyge tjener, med kærlighed og medlidenhed i Dit Hjerte. Genopbyg mig i Dit Lys. Tag mig til nåde igen. Fyld mig med Din Nåde, så jeg kan ofre mig for Dig i ydmyg tjeneste og i overensstemmelse med Din Hellige Vilje. Befri mig fra hovmodets synd og enhver ting, der fornærmer Dig, og hjælp mig med at elske Dig med et dybt og varigt ønske om at tjene Dig alle mine dage, for evigt og altid. Amen. Korstogsbøn (138) Beskyttelse mod had Oh Frelsens Moder, beskyt mig mod al slags had. Hjælp mig med at forholde mig tavs, når jeg bliver mødt med had. Lad mig forblive tro mod Jesus Kristus, når jeg er svagest. Forsegl mine læber. Hjælp mig med at vende ryggen til dem, som sætter mig på prøve med ord, som benægter din Søns Lære, eller til dem, der håner mig pga. min tro. Bed for disse sjæle, kære Moder, så de vil give afkald på Satan og mærke din kærligheds fred og Helligåndens Rige i deres sjæle. Amen. Korstogsbøn (139) For styrken til at besejre det onde Kære Jesus, beskyt mig mod djævlens ondskab. Skærm mig og alle, som er svage og forsvarsløse i hans nærvær, med Dit Dyrebare Blod. Giv mig mod til at afvise ham og hjælp mig hver eneste dag med at undgå ethvert forsøg fra hans side på at engagere mig på nogen som helst måde. Amen. Korstogsbøn (140) Beskyttelse fra Englenes Hierarki: Kæreste Fader, al Skabelses Gud, Gud den Allerhøjeste, giv mig Nåde og Beskyttelse gennem Dit Hierarki af Engle. Gør mig i stand til at fokusere på Din Kærlighed til ethvert af Dine børn, uanset hvor meget de krænker Dig. Hjælp mig med at sprede nyheden om den Sidste Pagt uden frygt i mit hjerte, så jeg kan forberede verden på Jesu Kristi Andet Komme. Giv mig Dine særlige Nådegaver og Velsignelser til at rejse mig efter den forfølgelse, som Satan, hans dæmoner og hans agenter på Jorden udsætter mig for. Lad mig aldrig frygte Dine Fjender. Giv mig styrke til at elske mine fjender og dem, der forfølger mig i Guds Navn. Amen. Korstogsbøn (141) Beskyttelse mod forfølgelse Kære Jesus, forsvar mig i min kamp for at forblive tro mod Dit Ord for enhver pris. Vogt mig mod Dine fjender. Beskyt mig mod dem, der forfølger mig på grund af Dig. Del min smerte med mig. Jeg beder Dig om at lindre min lidelse og at løfte mig op i Dit Ansigts Lys indtil den dag, hvor Du kommer igen for at bringe verden den Evige Frelse. Tilgiv dem, som forfølger mig. Brug mine lidelser til at sone deres synder, så de kan få fred i deres hjerter og byde Dig velkommen med anger i deres sjæle på den sidste Dag. Amen. Korstogsbøn (142) Forberedelse til døden Min kæreste Jesus, tilgiv mig mine synder. Rens min sjæl og forbered mig på at træde ind i Dit Rige. Giv mig Nådegaver til at forberede min forening med Dig. Hjælp mig med at overkomme enhver frygt. Giv mig mod til at forberede mit sind og min sjæl, så at jeg er egnet til at stå foran Dig. Jeg elsker Dig, jeg stoler på Dig, jeg giver mig selv til Dig med krop, sind og sjæl for evigt. Lad din vilje blive min og befri mig for smerte, tvivl og forvirring. Amen. Korstogsbøn (143) for at beskytte Frelsens Mission: O Frelsens Moder, beskyt denne Mission, en Gave fra Gud for at bringe det Evige Liv til alle Hans børn overalt. Grib ind på vores vegne, gennem din elskede Søn, Jesus Kristus, for at give os mod til at gennemføre vores forpligtelse til at tjene Gud til alle tider og især, når vi lider pga. af dette. Hjælp denne Mission med at omvende milliarder af sjæle, i overensstemmelse med Guds vilje, og til at omvende disse hjerter af sten, så de bliver din Søns elskede tjenere. Giv alle os, der tjener Jesus i denne Mission, styrke til at overkomme had og Korsets forfølgelse og til at byde lidelsen, som kommer med den, velkommen, med hjertets gavmildhed og med fuld accept for det, der venter forude. Amen. Korstogsbøn (144) For at beskytte den Kristne Tro O Frelsens Moder, gå i forbøn for de Kristnes sjæle overalt i verden. Hjælp dem med at beskytte deres tro og at forblive loyale over for Jesu Kristi Lære. Bed om, at de vil have styrke i sind og ånd til altid at stå fast ved deres tro. Gå i forbøn for dem, kære Moder, for at åbne deres øjne for Sandheden og for at give dem den Nådegave at kunne skelne enhver falsk lære, der bliver præsenteret for dem i din Søns Navn. Hjælp dem med at forblive sande og loyale Guds tjenere og at fornægte det onde og løgnene, selv om de måtte lide og blive latterliggjort pga. dette. O Frelsens Moder, beskyt alle dine børn og bed om, at alle Kristne vil følge Herrens vej indtil deres sidste time. Amen. Korstogsbøn (145) Fyld mig med Din Kærlighedsgave Kæreste Jesus, fyld mig, et tomt kar, med Din Kærlighedsgave. Oversvøm min sjæl med Din Tilstedeværelse. Hjælp mig med at elske andre, som Du elsker mig. Hjælp mig med at være et redskab for Din Fred, Din Ro og Din Barmhjertighed. Åben mit hjerte for andres vanskeligheder og giv mig den Nådegave at tilgive dem, der afviser Dig, og som er skyldige mod mig. Hjælp mig at bekende Din Kærlighed gennem mit eksempel, som Du ville gøre, hvis Du var i mit sted. Amen. Korstogsbøn (146) Beskyttelse mod bedrag Kære Frelsens Moder, beskyt mig med beskyttelsens Nådegave mod det bedrag, som Satan har skabt for at ødelægge de Kristnes Tro. Beskyt os mod Guds fjender. Hold os fri fra løgne og kætteri, som bliver brugt til at svække vores kærlighed til din Søn. Åben vore øjne for usandheder, bedrag og ethvert forsøg, vi støder på, for at opmuntre os til at benægte Sandheden. Amen. Korstogsbøn (147) Gudfader, vis barmhjertighed mod dem, der fornægter Din Søn. O Gud, min Evige Fader, jeg beder Dig om at vise barmhjertighed mod dem, der fornægter Din Søn. Jeg beder indtrængende for sjælene hos de personer, som prøver at ødelægge Dine profeter. Jeg beder Dig om, at de sjæle, som er tabt for Dig, vil omvende sig, og jeg beder Dig om at hjælpe alle Dine børn med at forberede deres sjæle og forbedre deres liv i overensstemmelse med Din Vilje, medens vi venter på Din elskede Søns, Jesu Kristi Andet Komme. Amen Korstogsbøn (148) Kom mig til hjælp. O min Jesus, hjælp mig i min store bedrøvelse. Hold mig i Dine Arme og lad mig finde tilflugt i Dit Hjerte. Tør mine tårer bort. Lad min beslutning falde til ro. Løft min ånd og fyld mig med Din Fred. Bønhør min særlige bøn (nævn den her). Kom mig til hjælp, så min bøn bliver besvaret og mit liv kan blive fredeligt og forenet med Dig, kære Herre. Hvis Du ikke kan opfylde min bøn, så fyld mig med Din Nåde, så jeg kan acceptere, at Din Hellige Vilje er for min sjæls bedste, og lad mig forblive tro mod Dit Ord for altid med et venligt og elskværdigt hjerte. Amen. Korstogsbøn (149) For at søge Guds Kærlighed. O Jesus, fyld mig med Guds Kærlighed. Fyld mig med Dit Guddommelige Lys og fyld mig med den kærlighed, jeg har brug for for at kunne få Guds Barmhjertighed til at spire i alle nationer. Lad mig sprede Din Guddommelige Kærlighed blandt alle dem, som jeg kommer i kontakt med. Spred Din Kærlighed, så den skinner på alle sjæle, alle trosretninger, alle nationer – som den skinner på duggen, for derved at henrykke alle Guds børn på samme tid. Hjælp os med at sprede Guds Kærlighed, så Den kan og vil overvinde al ondskab i verden. Amen. Korstogsbøn (150) For at frelse de ikke troendes sjæle Kære Jesus, jeg beder Dig om at frelse alle dem, som uden egen skyld nægter at erkende Dig. Jeg ofrer Dig min lidelse for at bringe Dig de sjæle, der forkaster Dig og den Barmhjertighed, som Du vil skænke hele verden. Hav Barmhjertighed med deres sjæle. Tag dem ind i Dit Himmelske Tilflugtssted og tilgiv dem deres synder. Amen Korstogsbøn (151) For at forsvare Troen O Guds Moder, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder, bed om, at vi altid forbliver loyale mod Guds Sande Ord. Forbered os på at forsvare Troen, at værne om Troen og at forkaste kætteriet. Beskyt alle dine børn i prøvelsens tid og giv os Nådegaver, så vi kan være modige, når vi bliver opfordret til at forkaste Sandheden og fornægte din Søn. Hellige Guds Moder, bed om, at vi får en Guddommelig Indgriben, så vi kan forblive Kristne i overensstemmelse med Guds Hellige Ord. Amen. Korstogsbøn (152) Hjælp mig i min hjælpeløshed. Kære Jesus, hjælp mig i min hjælpeløshed. Fri mig fra synd og åben mine øjne, mit hjerte og min sjæl for djævlens forræderi og hans onde veje. Fyld mig med Din Kærlighed, når jeg føler had i mit hjerte. Fyld mig med Din Fred, når jeg føler sorg. Fyld mig med Din Styrke, når jeg er svag. Frels mig fra det fængsel, som jeg finder inden i mig, så jeg kan blive fri og kan finde sikkerhed i Dine Hellige Arme. Amen. Korstogsbøn (153) Beskyttelsens Gave til børn Oh Gudsmoder, Frelsens Moder, Jeg beder dig om at indvie disse børns sjæle (nævn dem her) og fremstille dem for din elskede Søn. Bed om, at Jesus gennem Sit Dyrebare Blods magt vil skærme og beskytte disse små sjæle fra det onde, med alle former for beskyttelse. Jeg beder dig, kære Moder, om at beskytte min familie i tider med store vanskeligheder, og at din Søn vil se velvilligt på min bøn om at forene min familie med Kristus og skænke os Evig Frelse. Amen. Korstogsbøn (154) Bøn på Frelsens Moders Festdag Oh Frelsens Moder, jeg præsenterer dig i dag den 4. juni på festdagen for Frelsens Moder for følgende sjæle (nævn dem her). Jeg beder dig om at give mig og alle, der ærer dig, kære Moder, og som uddeler Frelsens medalje, fuld beskyttelse mod den onde og alle dem, som forkaster din elskede Søns Jesu Kristi Barmhjertighed og alle de Gaver, Han testamenterer til menneskeheden. Bed, kære Moder, om, at alle sjælene vil få skænket den Evige Frelses Gave. Amen. Korstogsbøn (155) Om at Beskytte Frelsens Mission Oh kære Frelsens Moder, hør vores bøn om at beskytte Frelsens Mission og om at beskytte Guds børn. Vi beder for dem, der trodser Guds Vilje i dette store historiske øjeblik. Vi beder om, at du vil beskytte alle, der svarer på dit kald og på Guds Ord om at frelse alle fra Guds fjender. Hjælp os ved at frigive de sjæle, som er blevet den ondes bytte og åben deres øjne for Sandheden. Oh Frelsens Moder, hjælp os stakkels syndere med at blive værdige til at modtage udholdenhedens Gave i vores lidelsesfulde tid, i din elskede Søns, Jesu Kristi Navn. Beskyt denne Mission mod at lide skade. Beskyt dine børn mod forfølgelse. Dæk os alle med din Hellige Kappe og skænk os den Gave resten af vore dage at kunne bevare vores tro, hver gang vi bliver udfordret, når vi siger Sandheden for at viderebringe Guds Hellige Ord nu og for altid. Amen Korstogsbøn (156) Beskyttelse mod had. Kære Jesus, giv mig Din Kærlighed og åben mit hjerte, så jeg kan tage imod Din Kærlighed med taknemmelighed. Lad Din Kærlighed skinne ned på mig gennem Helligåndens Kraft, så jeg bliver Din Barmhjertigheds fakkel. Omgiv mig med Din Kærlighed, og lad min kærlighed til Dig mindske ethvert had, som jeg møder, når jeg udbreder nyhederne om Dit Ord. Udgyd Din Barmhjertighed over os og tilgiv dem, som afviser Dig, fornærmer Dig, og som er ligeglade med Din Guddommelighed og skænk dem Kærlighedens Gave. Lad Din Kærlighed skinne gennem de usikre tider, den svage tro og tider med prøvelser og lidelser, og hjælp mig med ved Helligåndens Kraft at kunne bringe Sandheden til dem, som har mest brug for Din Hjælp. Amen Korstogsbøn (157) For sjælene i fangenskab Oh kære Jesus, frigiv de sjæle, som er slaver af falske guder og Satan. Hjælp os, gennem vore bønner, med at bringe dem lindring for smerten ved at være besat. Åben deres fængselsporte og vis dem vejen til Guds Rige, inden de bliver taget som gidsler af Satan i Helvedes afgrund. Vi bønfalder Dig, Jesus, om at dække disse sjæle med Helligåndens Kraft, så de finder frem til Sandheden, og hjælp dem med at samle mod til at vende ryggen til djævlens snarer og ondskab. Amen. Korstogsbøn (158) Beskyt mig mod den nye verdensreligion Kære Jesus, beskyt mig mod den onde nye verdensreligion, som ikke kommer fra Dig. Støt mig på min rejse mod frihed på min vej til Dit Hellige Kongerige. Lad mig være forenet med Dig, når som helst jeg blive plaget og tvunget til at sluge løgne, som bliver udbredt af Dine fjender for at ødelægge sjæle. Hjælp mig med at holde ud under forfølgelse og at forblive tro mod Guds Sande Ord og at kæmpe imod falske doktriner og helligbrøde, som jeg kan blive tvunget til at acceptere. Lad mig benytte min frie vilje, som er en gave fra Dig, til at bede Dig om at komme ind under Dit kongeriges domæne, så jeg kan blive i stand til at forkynde Sandheden, når man erklærer, at det er løgn. Lad mig aldrig vakle, tøve eller løbe bort af frygt for at skulle stå ansigt til ansigt med forfølgelse. Hjælp mig med at holde fast og være tro mod Sandheden, så længe, jeg lever. Amen Korstogsbøn (159) Bøn om Guds Kærlighed O Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn for mig, idet jeg trygler om Guds Kærlighed. Fyld min sjæl, et tomt kar, med Guds Kærlighed, så at den, når det flyder over, vil ramme de sjæle, som jeg kæmper for at vise medlidenhed. Ved hjælp af Guds Magt beder jeg om at blive befriet for enhver følelse af had i mit indre mod dem, der forråder din Søn. Gør mig ydmyg i ånden og fyld mig med sjælens gavmildhed, så jeg kan følge Kristi Lære og sprede Hans Kærlighed alle de steder, hvor mit liv fører mig hen. Amen. Korstogsbøn (160) Hjælp mig med at elske Dig mere. O min Jesus, Verdens Frelser, hjælp mig med at elske Dig mere. Hjælp mig med at vokse i min kærlighed til Dig. Fyld mit hjerte med Din Kærlighed og Medfølelse, så jeg kan opnå den Nådegave, at kunne elske Dig på samme måde, som Du elsker mig. Fyld min utaknemmelige sjæl med en dyb og vedvarende kærlighed til Dig og alt det, Du repræsenterer. Hjælp mig, med Dine Nådegaver, at elske min næste, således som Du elsker hver eneste af Guds børn, og lad mig vise medlidenhed med dem, som har behov for Din Kærlighed, og som er uden tro. Foren Dig med mig, så jeg kan leve det kristne liv, som Du lærte os ved Dit eksempel, dengang du levede på jorden. Amen. Korstogsbøn (161) Om tillid og fred. Jesus, jeg stoler på Dig. Hjælp mig med at elske Dig mere. Fyld mig med tillid, så jeg underkaster mig en fuldstændig og endelig union med Dig. Hjælp mig at vokse i tillid til Dig i vanskelige tider. Fyld mig med Din Fred. Jeg kommer til Dig, Jesus, som et barn, der er fri for alle jordiske bånd. Jeg er fri af alle forhold og lægger hele min vilje i Din Hånd, så Du kan gøre med den, hvad Du finder nødvendigt for min egen skyld og for andre sjæles skyld. Amen Korstogsbøn (162) For at beskytte de svage og uskyldige. O Gud, den Almægtige Fader, beskyt de svage og uskyldige, som lider under dem, der er fuld af had i deres hjerter. Vær sød at lindre den lidelse, som Dine stakkels hjælpeløse børn er udsat for. Skænk dem de Nådegaver, de har brug for, for at kunne beskytte sig mod Dine fjender. Fyld dem med mod, håb og næstekærlighed, så de inderst inde kan tilgive dem, som piner dem. Jeg beder Dig, kære Herre og min Evige Fader, om at tilgive dem, som fornægter Livets Lov, og hjælp dem med at forstå, hvor meget deres handlinger krænker Dig, så de kan forbedre sig og søge trøst i Dine Arme. Amen Korstogsbøn (163) Frels mig fra forfølgelse. O Jesus, beskyt mig mod den smerte at blive forfulgt i Dit Navn. Lad mig hengive mig til Dit Hjerte. Befri mig fra at føle hovmod, grådighed, ondskab, egoisme og had i min sjæl. Hjælp mig med helt at overgive mig til Din Barmhjertighed. Fjern min frygt. Hjælp mig med at fjerne min byrde af smerte og fjern al forfølgelse af mig, så jeg kan følge Dig som et lille barn, der ved, at du har kontrol over det hele. Befri mig fra at blive hadet af dem, som hævder, at de tilhører Dig, men som i virkeligheden fornægter Dig. Lad ikke deres skarpe tunger håne mig, og lad heller ikke deres onde handlinger få mig til at afvige fra Sandhedens vej. Hjælp mig med udelukkende at fokusere på Dit kommende Kongerige og at holde ud med værdighed over for enhver fornærmelse, som jeg bliver udsat for på Dine vegne. Bring mig fred i sindet, fred i hjertet og fred i sjælen. Amen Korstogsbøn (164) Bøn for Fred til Nationerne O Jesus, skænk mig fred. Skænk fred til min nation og til alle de lande, som er ødelagte pga. krig og splittelse. Lad freden spire frem mellem de forhærdede hjerter, som forårsager andres lidelser i retfærdighedens navn. Giv alle Guds børn den Nådegave at modtage Din Fred, så at kærlighed og harmoni kan blomstre, og kærligheden til Gud vil sejre over det onde, således at sjælene kan blive frelst fra at blive ødelagt af falske værdier, grusomheder og onde ambitioner. Lad freden herske hos alle dem, som vier deres liv til Dit Hellige Ords Sandhed og hos dem, som slet ikke kender Dig. Amen. Korstogsbøn (165) For det Evige Livs Gave Jesus, hjælp Mig med at tro på Din Eksistens. Giv mig et tegn, så at mit hjerte kan svare Dig. Fyld min tomme sjæl med den Nådegave, jeg har brug for, for at kunne åbne mit sind og mit hjerte for Din Kærlighed. Hav Barmhjertighed med mig og rens min sjæl for alle de forkerte ting, jeg har gjort i mit Liv. Tilgiv mig for at have afvist Dig, men vær venlig at fylde mig med den kærlighed, jeg har brug for, for at blive værdig til det Evige Liv. Hjælp mig med at kende Dig, at se Din Tilstedeværelse i andre mennesker og fyld mig med den Nådegave at genkende Guds Tegn i alle de skønne Gaver, Du har skænket menneskeslægten. Hjælp mig at forstå Dine Veje og frels mig fra den adskillelsens og mørkets smerte, som jeg føler i mit hjerte. Amen Korstogsbøn (166) For at formindske antallet af mord på de uskyldige Kæreste Frelsens Moder, vær venlig at fremføre denne vores bøn om at formindske antallet af mord på de uskyldige for din elskede Søn, Jesus Kristus. Vi beder om, at Han i Sin Barmhjertighed vil fjerne truslen om enhver form for folkemord, forfølgelse og terror mod Guds børn. Vi bønfalder dig, kære Frelsens Moder, om at høre vores råb om kærlighed, enhed og fred i denne sørgelige verden. Vi beder om, at Jesus Kristus, Menneskesønnen, vil beskytte os alle i disse tider med stor smerte og lidelse på jorden. Amen. Korstogsbøn (167) Beskyt min familie Oh Gud, min Evige Fader, vær venlig altid at beskytte min familie fra det onde gennem Din elskede Søns Jesu Kristi Nådegave. Giv os styrke til at bekæmpe onde intentioner og at forblive forenet i vores kærlighed til Dig og hinanden. Støt os gennem alle prøvelser og lidelser, som vi bliver udsat for, og hold den kærlighed vi har til hinanden ved lige, så vi er forenet med Jesus. Velsign vore familier og giv os Kærlighedens Gave, selv i ufredstid. Styrk vores kærlighed, så vi kan dele vores families glæde med andre og således, at Din Kærlighed kan blive delt med hele verden. Amen. Korstogsbøn (168) For Guds Kærlighedsgave Oh Kæreste Fader, Du Den Evige, Allerhøjeste Gud, Gør mig værdig til Din Kærlighed. Vær venlig at tilgive mig for at have skadet andre og for alle mine forkerte handlinger, som har forårsaget smerte hos nogle af Dine børn. Åben mit hjerte, så at jeg kan byde Dig velkommen i min sjæl og rens mig for ethvert had, som jeg måtte føle for en anden person. Hjælp mig at tilgive mine fjender og at så Din Kærligheds sæd hos dem, som jeg møder hver dag. Giv mig, Kære Fader, Udholdenhedens og Tillidens Gave, så jeg kan opretholde Dit Hellige Ord og således holde Din Store Kærligheds og Barmhjertigheds Flamme i live i en formørket verden. Amen. Korstogsbøn (169) For at frelse dem, som forkaster Kristus Kæreste Jesus, jeg beder om Din Medlidenhed og Barmhjertighed, og trygler Dig om at frelse dem, som har forkastet Dig, som fornægter Din Eksistens, som bevidst kæmper imod Dit Hellige Ord, og hvis bitre hjerter har forgiftet deres sjæl, så de ikke ser Din Guddoms Lys og Sandhed. Hav Barmhjertighed med alle syndere. Tilgiv dem, som er blasfemiske mod den Hellige Treenighed og hjælp mig, så jeg på min egen måde og gennem personlige ofre kan få dig til at tage de syndere, som behøver Din Barmhjertighed allermest, i Dine Hellige Arme. Jeg giver Dig Mit Løfte om at tjene Din mission for at frelse verden i mine tanker, mine handlinger og mine ord, så godt jeg kan. Amen. Korstogsbøn (170) For at holde fast ved Guds Hellige Ord. O kære Herre, min elskede Jesus Kristus Hold mig fast. Beskyt mig. Lad mig være i Dit Ansigts lys, mens forfølgelsen af mig intensiveres, og min eneste synd er at fastholde Sandheden, Guds Hellige Ord. Hjælp mig med at finde mod til at tjene Dig trofast til hver en tid. Giv mig Dit Mod og Din Styrke, mens jeg kæmper for at forsvare Din Lære mod hård modstand. Jesus, forlad mig aldrig i min nød og giv mig alt det, jeg har brug for, for at kunne fortsætte med at tjene dig ved at give mig mulighed for at kunne modtage de Hellige Sakramenter og Dit dyrebare Legeme og Blod gennem det Hellige Messeoffer. Velsign mig Jesus. Gå med mig. Hvil i mig. Bo hos mig. Amen.