De To Vidner

___________________________________________________
Den største afskyelighed siden Holocaust er nu ved at blive planlagt imod jøderne
304. Den 11. januar 2012 kl. 15.00
Min kære elskede datter, læg nu mærke til de bestræbelser, der bliver gjort af den globale magt, der ikke er af Lyset, som går ud på at starte en kampagne imod Mit folk. Her mener Jeg de Kristne og Mit udvalgte folk Jøderne.
Onde planer bliver lagt for at fjerne muligheden for at praktisere kristendom på en lusket, men subtil måde. Det vil begynde med, at man ændrer landenes forfatning alle vegne i den vestlige verden.
Ethvert forsøg vil blive gjort på at komme med grove beskyldninger imod Mine Kristne kirker. Mine indviede tjenere vil langsomt trække sig og efterlade Mit folk med meget lidt åndelig støtte. Alle disse love vil på en snedig måde fremstå som værende tolerante.
Mine børn, jeres tro bliver testet som aldrig før.
Kristendom og ethvert forsøg på offentligt at forkynde Mit Navn vil blive tværet ud. I stedet vil der komme en tom doktrin, som vil forvirre folk. De vil synes, at denne doktrin er en god og fair måde at erstatte Sandheden på, selvom den i virkeligheden er en stor løgn. Denne onde gruppe er så mægtig, at meget få mennesker aner, at den eksisterer. Og dog er de alle vegne, hvor de trækker i trådene.
Mine børn er som marionetdukker. Mit udvalgte folk, jøderne, står over for en frygtelig forfølgelse.Planer om at styrte dem er på vej.
Dem, de tror er deres venner, er deres fjender. De vil lide under frygtelige trængsler. Jeg kalder hele menneskeheden til at bede for Israel. Den største forbrydelse siden Holocaust er ved at blive planlagt imod Mit folk.
Bed, bed om at antikrists grupper bliver forhindret i at begå disse onde handlinger. Disse mørke sjæle har brug for jeres bønner, så at de vil erkende deres forbrydelser under Advarslen. Bed om, at de lægger deres panser og beder Mig om Min Barmhjertighed. Hvis de gør det, vil krige og uro kunne mindskes i Israel.
Mange profetier vil nu folde sig ud for øjnene af jer. Dem, der er blinde over for Mine Løfter, må have Min Barmhjertigheds Lys for at kunne se igen.
Lad jer ikke narre, børn. Det, der ser godt ud på overfladen, er ikke altid, hvad det ser ud til at være. Der bliver løjet over for de Fredsbevarende styrker, hvoraf mange er uskyldige bønder.
Frygt ikke, for Min Barmhjertighed vil have en vigtig indflydelse på denne sekt, som har lagt planer imod Min Kirke i århundreder.
De hverken kan eller vil vinde. Men de vil være skyld i en frygtelig masse terror, med mindre bøn kan mindske deres onde dominans. Bed de Nye Korstogsbønner for at stoppe antikrist og hans gruppe, som Jeg taler om nu.
Korstogsbøn nr. 18 Hjælp med at standse antikrist
”Oh kære Jesus, frels verden fra antikrist. Beskyt os mod Satans onde snarer. Frels Din resterende Kirke fra alt ondt. Giv alle dine kirker den styrke og de nådegaver, der er nødvendige for at kunne forsvare sig selv imod de krige og den forfølgelse, som er planlagt af Satan og hans hær af terrorrister.
Amen.”
Jeres elskede Jesus
Hele menneskehedens Frelser og Forsoner
 
Mine nye mirakler vil blive præsenteret for verden
383. Den 31. marts 2012 kl. 11.00 Min kæreste elskede datter, du skal forblive modig, medens du oplever lidelse og ikke tillade, at frygten fylder dit hjerte.
I din sande forening med Mig vil din lidelse falde sammen med den uge, hvor man mindes Min død på Korset.
Det er ikke tilfældigt. For den lidelse, som du og andre udvalgte sjæle gennemlever i denne uge, vil frelse millioner af sjæle fra Helvedets ild.
Ligesom Jeg gennemlevede smerte, tortur og død for at frelse menneskeheden fra evig fortabelse, således vil også offersjæle frelse andre sjæle, så at de kan modtage det Evige Livs Gave.
Uanset hvor vanskeligt og skræmmende denne lidelse er, skal I altid huske på, at den repræsenterer en Gave til menneskeheden.
Børn, nu hvor den Stille Uge begynder, så må I være søde at meditere over Min Lidelse på Korset.
Ikke kun på lidelsen, men på den frihedens Gave, som den tilbyder hele menneskeheden.
Ikke en eneste sjæl, ikke engang den brutale og forhærdede synder, der er under Satans indflydelse, vil blive udelukket fra Min Barmhjertighed.
På grund af den Gave, som Min elskede Fader gav verden, er Barmhjertighedens Gave blevet mulig.
Da Han sendte Mig, Sin eneste Søn, gav Han det største af alle Ofre.
Dette offer, som beviser Hans brændende kærlighed til alle sine børn, har betydet, at det er blevet muligt at ødelægge Satan en gang for alle.
På grund af den frie vilje, som Min Fader har skænket menneskeheden, vil hvert menneske få et valg.
Enten vil I være for Min Fader eller imod Ham.
I kan enten vælge Paradiset med det Evige Liv eller Helvedets rædsler.
Selvom hans dage næsten er ved at slutte, vil Satan ikke sidde afventende, medens Mine nye mirakler bliver præsenteret for verden i denne tid.
Han vil ikke kun angribe de mørke sjæle for at friste dem yderligere til at synke længere ned i mørket og tættere på hans domæne, men han vil også angribe fromme Kristne.
De mirakler, Jeg taler om, er først og fremmest Min Kommunikation gennem dig, Min datter. Når man lytter til Min Stemme, vil antallet af omvendelser blive mangedoblet.
Jeg gør nu krav på millioner af sjæle gennem disse Budskaber.
De andre mirakler omfatter Min store Barmhjertigheds Gave, som Jeg om kort tid skænker verden, når Advarslen finder sted.
For første gang vil hver eneste mand, kvinde og barn få bevis for, at ikke kun Gud Fader eksisterer, men også Jeg, Jesus Kristus, Hans eneste Søn.
Det vil betyde, at alle religioner, også Mit udvalgte folk, jøderne, som Jeg stammer fra, vil indse Sandheden.
Miraklet med den globale omvendelse vil gøre Satan rasende, og selv ikke på det stadium vil han give op. De stakkels sjæle, som allerede har begået frygtelige synder, vil finde det vanskeligt at slippe ud af hans greb.
Andre mirakler vil inkludere globale begivenheder, som involverer økologiske undere, som vil blive skænket af Min Fader af kærlighed til Hans To Vidner, de Kristne og Jøderne.
Der vil blive givet styrke til disse to Religioner, når de bliver forfulgt.
Deres fjender vil lide, når de udsætter dem for en frygtelig straf.
Og så er der Mit Andet Komme, det største mirakel siden Min Opstandelse.
Det vil blive dagen, hvor Jeg kommer for at dømme de levende og de døde.
Det vil være den dag, Jeg komme for at samle Min Familie, så at vi alle bliver et.
Det vil blive begyndelsen på Mit Rige, hvor Himmel og Jord smelter sammen til et rige i de næste 1000 år.
På det tidspunkt vil alle leve efter Min Faders Guddommelige Vilje.
Jeres elskede Jesus
 
Min Resterende Kirke er de To Vidner omtalt i Johannes' Åbenbaring
396. den 15. april 2012, kl. 19:16
Min højtelskede datter, Jeg er klar over, at nogle af disse Budskaber ikke giver mening for dig, men du må stole på Mig og vide, at Jeg skal afsløre indholdet af Johannes 'Åbenbaring, så sjælene ved, hvad de kan forvente sig i disse tider.
Til dem af ringe tro, men som accepterer Mit Ord, som I har fået gennem denne profet, må I vide, at jeres ydmyghed og ønske, født af ren kærlighed til Mig, har bragt jer tættere på Mit Hellige Hjerte.
I er Min Resterende Kirke. I er den Kirke, som er nævnt i Johannes' Åbenbaring. I er produktet af den kvinde, der fødte en dreng og som blev kastet ud i ørkenen, hvor I vil blive isoleret, men forenet som én, for at forkynde Mit Hellige Ord og prædike de Sande Evangelier.
Kvinden føder Min Sande Kirke, Min trofaste flok, som ikke vil blive vildledt af den falske profet.
I, Min Kirke, vil blive kastet ud i ørkenen for 1260 dage, hvor I vil tage tilflugt. Men med Helligåndens Gave, vil I blive fodret med frugterne af min Kærlighed. Det vil være de loyale medlemmer af Mine Kristne Kirker, herunder Mine hellige tjenere og de tilhængere af Mig som afviser den falske profet, som vil holde Min Kirke sammen.
I vil være nødsaget til at ære Mig i hemmelighed, fordi Messen vil ændre sig til uigenkendelighed, under den falske profets ledelse.
I er Mine sande disciple og alle Himlens Nådegaver vil blive hældt ud over jeres dyrebare sjæle.
Hvor elsker Jeg jer børn, og hvor meget letter I Min lidelse, men hvor meget smerte er der i Mit Hjerte, på grund af de disciple af Mig, som vil nægte at lytte til Mig. De vil blive trukket ind i den falske profets net, og ind i mørket, hvor Jeg ikke kan frelse dem. Med deres egen vilje vil de slå Mig i ansigtet.
Min Resterende Kirke vil være nødsaget til at forkynde Budskabet til Mine andre børn, herunder dem, der ikke kender Mig overhovedet.
I, Min Resterende Kirke, skal forkynde Mine Profetier og Mit Hellige Ord til dem, der ikke er Kristne eller som ikke kender de Ti Bud.
Jeres arbejde vil være at sikre, at Bibelen bliver læst og forstået. Det vil være op til jer, at informere verden om den fulde betydning af Seglene, indeholdt i Johannes' Åbenbaring, som Jeg vil afsløre for Maria Divine Mercy.
De to vidner i Johannes 'Åbenbaring
I, Mine disciple, er et af de to vidner som er nævnt i Johannes' Åbenbaring, og som vil være beskyttet fra Himlen. Mit Ord som I, Min Resterende Kirke, har fået, kan blive kastet bort som et lig, men Mit Ord vil aldrig dø. Jøderne er det andet af de to vidner.
De to lamper er Mine Kristne Kirker, den traditionelle Sande Kirke, og de disciple af Mig som vil blive tilsidesat af den falske profet. De to oliventræer er det Gamle Israels Jerusalem og Det Nye Israel.
De, jøderne, vil endelig vide, at Jeg er Messias og deres forkyndelse af Sandheden vil også blive kastet til side og smidt ud af den falske profet og Antikrist, til at rådne som et lig. Igen, vil denne udvalgte slægt ikke dø.
 Begge vil føle sig besejret, men det vil ikke være tilfældet, for I vil danne, ved siden af alle de andre religioner, den Eneste Sande Kirke - det Nye Jerusalem, som vil stige op fra asken.
I vil overleve den frygtelige, onde enevælde , som vil opstå under det dobbelte ledelse af den falske profet og Antikrist, som begge vil blive kastet i ildsøen, som er Helvedet. Denne forfølgelse vil ikke vare længe, og I vil blive givet stor styrke og beskyttelse.
Hjælp vil blive givet til jer og mange ledere vil opstå blandt jer til at lede jer gennem denne periode.
Mange af jer vil blive helgener i Mit Nye Paradis og vil, efter at have været med til at bygge Min Resterende Kirke på jorden, regere med Mig i det Nye Himmel og Jord, som vil stige op ved Mit Andet Komme.
De af jer, som ikke er med Mig, vil blive givet en meget kort tid til at vælge. I vil, enten være for den falske profet og imod mig, eller med Mig.
Vælg det første og jeres sjæl vil blive stjålet af bedrageren. Barsk som det må lyde, er det Sandheden.
Bevis for Mit Nærvær vil blive givet til alle Guds børn under Advarslen. Bed om, at I vil acceptere Sandheden at det er Mig, jeres elskede Jesus, som kalder på jer fra Himlen for at åbne jeres øjne, så I kan se, og således at I vil lytte og høre efter, før det er for sent.
Jeres elskede Jesus
 
Den Falske Profet vil ikke kun overtage den Katolske Kirke, han vil diktere over alle Kristne Kirker
454. den 10. juni 2012 kl. 15:30
Min højtelskede datter, Jeg opfordrer alle mine tilhængere om at vise mod på dette tidspunkt.
Det er ikke tid til at falde ned og græde. Det er tid til at kæmpe for jeres frelse.
Jeg kalder alle Kristne Kirker, Mine præster og alle, der har viet deres liv til Mig, deres Jesus, til at høre Min tryglen.
Forsag aldrig Sandheden af Min Lære.
Forsag Mig aldrig.
Forsag aldrig Min Kirke. For Jeg er Kirken.
Forsag aldrig Mit Legeme, for Jeg er Livets Brød.
Accepter aldrig de løgne, som snart skal plantes blandt jer for at fortrænge Min Kirke på jorden.
Det er tid til at forberede.
Snart vil I være tvunget til at sluge en ny religion, som vil være menneskeskabt.
Snart vil I blive kraftfodret med hvad der vil se ud som den Hellige Eukaristi, men det vil ikke være Mit Legeme.
Den vil være tom, gold og vil ikke give noget virkeligt liv.
Den eneste Hellige Eukaristi der eksisterer, er den måde, hvorpå Mit Nærvær er gjort kendt i den Hellige Messes Offer, som det er nu.
Afvig aldrig fra dette, selvom hedningerne tvinger jer til det, for at overtage Mine Kristne Kirker.
De vil vanhellige Mine Kirker og gøre dem til intet andet end forlystelsessteder og sociale afsætningsmuligheder.
I skal altid følge de trin, Jeg lærte til Mine apostle ved den Sidste Nadver.
Nu skal I sikre jer, at alt er på plads før angrebet begynder.
For snart vil I finde det umuligt at følge en falsk doktrin, pålagt jer af den vederstyggelighed, der ligger forude.
Den Falske Profet vil ikke kun overtage den Katolske Kirke, han vil diktere over alle Kristne Kirker, som han vil smelte sammen som én.
Men det vil ikke være Mig, Jesus Kristus, det nye tempel skal blive bygget for. Det vil være et tempel der skal erstatte Pavestolen og ære dyret.
Ret jer nu efter Mine Ord, for I vil snart se sandheden.
De modige, som kan stå op imod denne forfølgelse af jeres tro, skal planlægge nu.
De der ikke har styrke til at kæmpe imod Antikrists og den Falske Profets regering må falde på knæ nu og tigge Mig om at hjælpe jer.
Jeg vil vejlede jer gennem Mine nye ledere, som vil springe op blandt jer, ledet af Mine To Vidner.
Enok og Elias, til stede i Mine Kristne Kirker på jorden og i Israels hus, vil snart påvirke forkyndelsen af Evangelierne over hele verden.
Intet vil stoppe undervisning af Sandheden.
Denne gang vil være vanskeligt, men rejs jer og følg Min Hær på jorden og flere sjæle vil blive frelst. I må ikke forsage flokken, som Jeg har givet jer for at lede.
Frygt ikke, fordi kun ved at følge Min vej til evigt liv, kan I blive frelst.
Følg den Falske Profets vej og I vil ikke kun blive tabt for Mig, men I vil føre uskyldige sjæle mod vejen til Helvede.
Vær modige, Mine hellige tjenere.
Accepter, at tiden for min tilbagevenden er nært forestående. I har ikke tid at spilde. Jeres Jesus.
 
Jødernes fjender vil slå sig sammen i alle nationer for at knuse Israel
627. den 30. november 2012 kl. 22.20
Min kære elskede datter, det, der fortælles om Jødernes skæbne i de profetier, der er åbenbaret for disse tider i det Gamle Testamente, vil snart blive tydelig for enhver.
Mit udvalgte folk vil lide.
Jøderne, som afviste Guds Pagt, som den blev foreskrevet af Moses, vil lide, som de har gjort det i århundreder. Deres magt over deres forfædres land vil blive taget fra dem, og den eneste løsning vil blive at underskrive en traktat, hvorved de vil blive antikrists slaver. Mit udvalgte folk vil lide, ligesom Jeg gjorde det, og der vil ikke blive vist dem megen barmhjertighed.
Behandlingen af Jøderne vil blive værre end det, de blev udsat for under det folkemord, der fandt sted under anden verdenskrig.
Det vil blive i Israel, at den forudsagte Trængselstid vil komme klart til udtryk.
Det vil blive på grund af Israel, at krige vil blive optrappet, når det bliver vanskeligt at afgøre, hvem den virkelige fjende er.
Snart efter vil fredstraktaten blive underskrevet, og fredens mand vil træde ind på verdensscenen.
Den Europæiske Union vil tilintetgøre ethvert spor af Gud.
Dyret med de ti horn, som er den Europæiske Union, vil tilintetgøre ethvert spor af Gud.
Nu er det tid til at forberede sig på deres brutalitet, som vil blive uden fortilfælde, når det handler om at afskaffe Kristendommen.
Hvor vil de blive stolte, når den lille, som er skjult iblandt dem, rejser sig og praler af sin magt. De vil hylde den udnævnte leder af den nye kirke, og hans magt vil brede sig til hele verden.
Det vil udvikle sig hurtigt, og de af Mine hellige tjenere, som ikke accepterer Sandheden i dette profeti, skal vide følgende:
Hvis I tilpasser jer de nye love fra Rom, en by som vil blive erobret af løgneren og antikrists tjener, vil I blive dette nye regimes fanger. Når I ser Den Hellige Eukaristis Sakramente blive ændret og forandret til ukendelighed, skal I vide, at det er jeres chance for at vende dette onde styre ryggen.
Min Kirke er ufejlbarlig. Den vil forblive ufejlbarlig. Hvis der imidlertid er andre inden for Kirken, som gør oprør mod Min Lære og ændrer de Hellige Sakramenter, vil de blive kastet bort fra Min Kirke. Det nye styre, som ikke er Guds, vil let kunne begå fejl, fordi det ikke repræsenterer Sandheden. Kristne kan kun holde fast ved Min Lære.
Hvis I følger en religion, der er lavet af mennesker, kan I ikke kalde jer Kristne. Enhver som siger, at Min Kirke er ufejlbarlig, har ret.
Enhver, der hævder at tilhøre en ny kirke, hvor Min Lære er blevet forfalsket, og hvor Mine Sakramenter er blevet afskaffet, vil leve på en løgn.
Det vil blive en meget vanskelig tid for Mine hellige tjenere, for de skal følge de Love, som er grundlagt af Min Kirke. Jeg siger til jer nu, at det skal I stadig gøre. Men så snart Mine Sakramenter er blevet vanhelliget, skal I kun følge Min Sande Kirke. Når det sker, kan kun de tjenere, der følger Sandheden, hævde at lede Mit folk i overensstemmelse med de instruktioner, der er foreskrevet af Mig i Min tid på jorden.
Hedenskabens fremgang.
Hedenskabens fremgang vil feje hen over jorden, og mens den vågner, vil en falsk følelse af fred blive skabt. Så vil I se en stigning i dyrkelsen af berømtheder og en fanatisk dyrkelse af new age spiritualitet og satanisme, forklædt som en moderne psykologisk terapi. Det vil være her, at det vigtigste karaktertræk, man stræber efter at opnå, er dyrkelsen af sig selv.
Umoralsk seksuel adfærd vil blive udbredt, medens Slaget ved Harmagedon bliver mere intenst.
Abort og mord vil blive så almindeligt, at mange vil blive immune over for det og mangle medlidenhed med dem, som er sårbare.
Det vil blive i den periode, at Min hær vil fortsætte uforfærdet med deres mission om at frelse sjæle. Intet vil stoppe dem og for hver times bøn, vil Jeg formilde meget af lidelsen i verden.
Til Jøderne siger Jeg følgende: I har lidt, fordi I undlod at lytte til Guds Ord hos profeterne. Imidlertid vil I omsider acceptere den Sande Messias om kort tid. Så vil I også slutte jer til Min Hær på dens march mod sejren over antikrist.
I vil lide, lige som Jeg gjorde det, som det er forudsagt. Davids Hus vil få sin sejrsdag den dag, hvor Jeg vil rejse det Nye Jerusalem af asken. Medens Mit Nye Jerusalem dukker op, vil kongen over den hedenske verden og hans tjenere blive til aske.
Mit Løfte om at komme og bringe jer til Min Faders Hus vil snart blive opfyldt. Jeg giver jer Min Kærlighed og Min loyalitet, som den lovede Messias, I er blevet lovet for så længe siden. I afviste ikke mig, jeres Jesus, da Jeg blev korsfæstet, I afviste Gud.
Jeg er Gud. Jeg Er vejen, der fører jer ind i det Nye Paradis. Tag imod Min Hånd, for Jeg elsker jer. Jeg tilgiver jer. I er Mit Folk, og Jeg kommer efter jer.
Jeres Jesus
 
Verden vil glæde sig, for sammen med Min Kirke i Rom, vil de Jødiske nationer hugges ned
794. den 17. maj 2013 kl. 14:02
Min kæreste datter, Jeg afslører for dig i fortrolighed Min smerte og sorg, mens Jeg genoplever på ny den smerte Jeg udholdt i Getsemane have.
Så, Min smerte, skabt af den onde, som viste Mig fremtidsvisioner, var forårsaget af den hedenskab der ville hærge Jorden i jeres tid. Jeg kendte dengang, ligesom det kan ses nu, det had der findes i verden for mig, Jesus Kristus.
Min lidelse forværres af, at menneskeheden stadig ikke fuldt ud forstår det Offer Jeg gjorde for deres sjæle. Min Korsfæstelse skulle frelse alle slægtled og også dette i dagens verden. Min smerte er stor på dette tidspunkt og Min lidelse bliver manifesteret i dig, Min datter, og andre offersjæle, så Jeg kan frelse de mest hærgede blandt jer.
Jeg græder bitre tårer og Mit Hjerte svulmer op når synden bliver spredt via lovgivningen i jeres lande, som vil tvinge uskyldige sjæle i fristelse. Ikke alene vil de føle, at synden nu kan retfærdiggøres fordi lovene i deres lande tolererer den, men de vil også blive anklaget for at bryde lovene i deres land, hvis de forsvarer Mit Hellige Ord.
Åh hvor bedraget er I. Hvor langt væk har I vandret fra Mig. Hvor meget krænker I Mig. I, med ansvar for at forkynde Mit ord, hør Mig nu. Jeres opgave er at beskytte Mit Hellige Ord til alle tider. Jeres løfte er at adlyde Mit Ord og Min Lære, som de var indeholdt i skabelsen af Min Kirke på Jorden. Afvig aldrig fra Sandheden. Forbered jeres sjæle, for snart vil I blive tvunget, mod jeres vilje, at fornægte Mig gennem Sakramenterne. I skal være årvågen hele tiden for de store forandringer, der ligger forude.
Jeg kalder hele menneskeheden til at svare på Min Stemme, Sandhedens Stemme, Kærlighedens Stemme, jeres Mesters Stemme. Snart vil I se Mig. Så vil spindelvævet blive revet væk fra jeres øjne og Sandheden blive klar. I skal vide, at når Min Barmhjertigheds Dag oprinder, vil Mit Andet Komme finde sted meget snart bagefter. Og mens jeg længes efter at I alle vender tilbage til Mig, græder Jeg af sorg for de sjæle som er tabte for Mig.
Jeg må advare dem der forsøger at stoppe Mig i at frelse sjæle, for Jeg vil straffe jer,hvis I fortsætter med at trodse Guds Ord. Jeg henviser ikke til disse Budskaber, selv om Jeg er ked af, at I ikke vil lytte til Mig, men til afskaffelsen af Mit Hellige Ord i jeres nationer.
Lyset vil bekæmpe mørket. Guds lys holder jer i live. Mørket ødelægger jer. Mit Lys bliver klarere og klarere indtil Min Hellige Eukaristi bliver forvist. Så vil det falme. Så vil Min Kirke smuldre og se ud til at dø. Verden vil glæde sig, for sammen med Min Kirke i Rom, vil de Jødiske nationer hugges ned. Dette vil være den største bedrag som overgår menneskeheden og dem, der accepterer denne onde form for hedenskab vil blive fejet væk i oversvømmelsen. Og så, efter de brande som vil feje overJorden, vil Min Kirke stige op igen, ind i sin fulde herlige form. Dette vil være enden for de syndere, der afviser Min Hånd, men begyndelsen af Evigt Liv for dem, der elsker Mig.
Jeres Jesus
 
De forbereder antikrist nu, til hans store entre
849. den 21. juli 2013 kl. 18:05
Min kære elskede datter, Jeg har et vigtigt budskab til verden, inklusive dem der tror på Mig, dem der ikke gør det, dem der muligvis tror på Min Fader, såvel som dem der ikke accepterer at alle ting kommer fra Mig.
Da dyret lagde planer imod Mig, skabte han en diabolsk plan for de sidste tider, som er udformet til at narre verden med den største løgn, sådan at han kan tage dem med sig ind i Helvedes ild.
I skal vide at Jeg allerede har afsløret denne plan for verden, men der er en hemmelighed der skal afsløres, sådan at I forstår Sandheden. Som i enhver kamp, indtager fjenden en stilling og den er sædvanligvis planlagt meget omhyggeligt, sådan at det gøres i hemmelighed for at ikke målet ved hvor fjenden står.
I denne, den endelige kamp for sjæle, har Satan og hans gruppe indtaget en stilling imod Guds to vidner. Dette har taget mange år at tilrettelægge, men Guds børn skal vide hvem de to vidner er først, før de forstår hvordan planen er skruet sammen.
Fjenden har nu indtaget en stilling i Min Kirke. Han gør dette som fjenden skjult indeni en Trojansk hest. Fjenden – husk der er mange og de hylder alle dyret – har også slået rod i Mellemøsten. Det rigtige mål er Israel, det andet vidnes hjem.
De to vidner er de Kristne og Israels Hus. Kristendommen er det første mål, fordi den kom fra Mig. Israel er det andet mål, fordi Jeg er født Jøde og det er Guds udvalgte folks land – Jerusalems hjem.
Det er intet tilfælde at Satan ønsker at destruere disse to, fordi han hader dem og, ved at slette alle spor af dem, giver han den mægtigste erklæring – at han er over Gud. Hvor vil disse to vidner lide i Guds Navn. De vil ikke dø, men vil synes ribbet for alt liv.
Sakramenterne vil blive de første til at blive ødelagt, så Messen, så Bibelen og alle spor efter Guds Ord. I disse tider vil mange kæmpe for at forkynde Guds Ord. Det vil blive i disse tider at Mine Nådegaver vil blive øst ud overalt, gennem Helligåndens Kraft, sådan at Gud aldrig glemmes.
Meget snart vil antikrist gøre sig kendt som fredens mand, der vil skabe den mest ambitiøse fredsplan i Mellemøsten.
De forbereder antikrist nu, til hans store entre. Imens fortsætter den diabolske plan for at bedrage de uskyldige, ved at lære dem løgne i Mit Navn. Dem af jer der ikke vil acceptere Sandheden skal vide at disse tider er over jer. Hvis I ikke kan acceptere Sandheden nu, hvis I i sandhed elsker Mig, så vil Jeg give jer nådegaverne til at skelne.
Så mange kan ikke se denne onde plan, der er så nøje skjult, men som folder sig ud for øjnene af jer som forudsagt. Hellig Skrift lyver aldrig. Mit Ord er Sandheden. Sandheden er jeres livline til frelse. Hvis I accepterer løgnene, givet jer i Min Kirke, af dem der ikke kommer i Mit Navn, så vil I falde ind i et stort mørke og blive opslugt af en sådan ondskab, at skulle I tage del i sådanne okkulte udførelser – fremstillet for jer i Mit Navn – vil I være tabte for Mig.
Meget snart, når den falske fred er skabt, vil planer indledes for at tilintetgøre Jøderne. Mens dyret flår Israel, vil den falske profet smide Min Tilstedeværelse ud og bedrage ikke kun Katolikker, men alle Kristne, alle religioner, for at tilbede dyret i skikkelse af En-Verdens Religionen.
Hvis dette Budskab slår frygt i jeres sjæle, skal I vide at det er Min hensigt ikke at skjule noget for jer, som kunne ødelægge jer. Alt hvad der er vigtigt er at I forbliver tro mod Min Lære og beder om Min Beskyttelse. Når I overgiver jer til Mig, jeres Jesus og beder Mig vejlede jer, vil alt blive godt.
Jeg vil holde jer under Min Beskyttelse – alle de af jer der ikke afviger fra Sandheden.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Mine børn overalt - I skal lytte til mig, jeres elskede Moder, i denne tid af sorg
881. den 19. august, 2013 kl. 18:28
Mine børn overalt, I skal lytte til mig, jeres elskede Moder, i denne tid af sorg. Jeg opfordrer især dem, der har en stor hengivenhed til mig, Guds Moder, idet jeg trøster jer i denne tid af stort frafald. I skal acceptere denne Indgriben fra Himmelen med god nåde og være taknemmelige for, at på grund af min elskede Faders store kærlighed, I er blive givet denne store Gave.
Når I mener, at den alvorlige bølge af hedenskab, som snart vil opsluge min Søns Kirke, over hele verden, er ud over jeres udholdenhed, så skal I bede om min forbøn. Uanset hvad der sker, når I forbliver tro mod min Søn, selvom ethvert forsøg vil blive gjort for at distrahere jer, vil alt være godt. Føl aldrig, at det er håbløst, for min Søns store Herlighed og Guds Vilje vil snart blive åbenbaret.
Uanset hvor mange troende i Kirken ledes ind i alvorlig fejltagelse, vil Guds Ord spredes som en løbeild. De to vidner af Guds Ord - den sande Kristne Kirke og Israels hus - vil bestå tidens prøve. Ild vil udgå fra deres munde, i form af Helligånden.
Med tiden, efter at Ødelæggelsens Vederstyggelighed er blevet afsløret, vil de loyale over for sandheden rejse sig og deres vilje vil være Kristi Kongedømme. Løgne vil altid afsløre sig selv, men i starten vil de af jer, der har været fyldt med Helligåndens Gave, lide så meget, når I vidner om den forfærdelige vanhelligelse af min Søns Kirker. Sandheden vil blive set og alle dem, der er blevet vildledt i starten, vil i sidste ende forstå det onde, som vil blive lagt frem foran jer.
I skal blot stole på min Søn i løbet af denne tornefulde rejse, hvor I vil blive behandlet som kriminelle for at insistere på at stå trofast mod Guds Ord. Husk min Søns egen vej til Golgata. Accepter dette kors med kærlighed og værdighed, idet I er meget velset af min Søn, når I bærer Hans byrde. Gennem jeres offer og lidelse, vil Han forløse de mest uværdige sjæle og så vil Han være i stand til at forene alle Guds børn.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder.
 
Denne ild vil blive kastet ned på Jordens fjender og på dem, der forfølger disse To Vidner
887. den 24. August, 2013 kl.23:15
Min højtelskede datter, du og alle dem, der er blevet velsignet med Sandheden, skal vide, at Satans vrede er stigende mod denne Mission. Hans dristige indblanding har betydet, at han nu har manifesteret sig fysisk foran dig for tredje gang. Han stønner i smerte, men kan ikke modstå Mit Lys, der er til stede inden i dig. Du skal få den styrke, du har brug for, gennem bøn af Den Hellige Rosenkrans, for at forhindre ham i at angribe dig. Åh, hvis sjælene kunne vidne, hvad jeg tillader dig at udholde af hensyn til denne Mission, ville de besvime af chok.
De, der fornærmer Mig under Min forberedelse for at frelse sjælene, vil blive kastet til side når denne kamp intensiveres, før Antikrist præsenteres for verden. Når I bliver lydige og ikke sætter spørgsmålstegn ved det, Jeg ønsker af jer, kan Jeg frelse flere af jer og plukke jer ud af bedragets greb, som vil blive plantet i jeres sind af den onde.
Stoler I ikke på Mig til at beskytte jer? Ved I ikke, at når I accepterer de Nådegaver Jeg giver, for at hjælpe jer til at modstå afvisningens smerte, at disse er uden betydning, hvis den modtagende sjæl har forbehold eller tvivl?Jeg kan ikke fylde jer med styrke, mod og Helligåndens Gave, hvis I kryber og skjuler jer. I skal være åbne til Mit Kald, Min Kærlighed, Mine Gaver.
Seglene, indeholdt i Johannes 'Åbenbaring, er allerede blevet åbnet. Nu hvor de er åbnet, vil ild kæmpe mod ild. Som hadets ild bryder ud, når dyret forbereder sig, ild vil blive hældt over Jorden af Min Fader. Denne krig vil ikke kun være åndelig. Jorden vil blive rystet, revne og ilden vil brænde den, når Min Fader påfører straf, så Han kan forsinke den onde gruppes handlinger.
Min Faders magt skal frygtes af dem der følger blindt de løgne, som er påduttet til verden af den onde. Han vil gengælde enhver ond handling udført af enhver af jer - bevidst eller ubevidst - når I giver hyldest til Guds fjende. Magten, givet til Mine To Vidner - den Kristne Kirke og Israels Hus - vil betyde, at ilden vil udgå fra deres mund, når de spreder Helligåndens Ild. Denne ild vil også blive kastet ned på f Jordens fjender og på dem der forfølger disse To Vidner. Undervurder ikke kampen for sjælene, for det vil være en skræmmende kamp for dem, der fornægter Guds Ord. De, der holder fast ved det, vil være beskyttet, således at deres forkyndelse af Sandheden kan blive givet til dem, der ikke har nogen idé om, hvad der er hændt menneskeheden.
Det er derfor, I skal acceptere Mine Nådegaver, som giver jer den styrke I har brug for for at kæmpe i Min hær, så Jeg kan gøre en ende på ondskab.
Jeres Jesus
 
Gud er allestedsnærværende - Han er overalt
1313. den 22. januar 2015 kl. 20:20
Min højtelskede datter, frafaldet har grebet verden og spreder sine fangarme ind i enhver religion som anerkender mig, Jesus Kristus, såvel som dem, der anerkender Min elskede Fader.
De, der spreder frafald, gør det på en måde, som ikke er synlig, og bedragerne vil nøje nære sjæle til at acceptere en falsk doktrin. Det vil føre to tredjedele af de Kristne til frafald, hvor de ikke vil være klogere. Hver Guds lov vil blive bøjet og præsenteret som værende relevante for den moderne verden. Så overbevisende vil mine Fjender være, så omsorgsfulde og ydmyge i udseende, at de vil overbevise selv de mest standhaftige og trofaste af Mine tilhængere, at disse ændringer er acceptable i Guds Øjne.
Når en kristen afviger fra Sandheden, er han skyldig i at acceptere løgne. Snart efter vil han acceptere en falsk doktrin, og så vil han falde fra Troen meget hurtigt. Når tiden er inde vil fortabelsens mand overbevise alle Kristne, der afviser det Sande Guds Ord, til at slutte sig til en ny-verdensreligion. Og ja, det er sådan, Min Kirke vil blive korsfæstet. Men Guds Lys vil blive udøst over Kristne og Jøder, og med deres mund, inspireret af Enok og Elias, vil de prædike Guds Ord. Disse, vil være de to religioner som Mine fjender vil sigte, forfølge og behandle hårdt, før deres praksis bliver forbudt på offentlige steder. Til sidst, vil de overtage deres kirker og templer. Men, dækket med Helligåndens Ild, vil de sprede Guds Ord. De vil finde mod og styrke til at forblive tro mod Gud.
Præster, som er loyale over for Sandheden, vil fortsætte med det daglige Offer, foretaget i Mit Navn og på den måde, det skulle være. Den rest, som har svaret til Ildens Ånd, vil følge dem i i enhver nation. Guds Magt må aldrig undervurderes. Han vil lede Sine Egne på deres march til sejr. Han vil fjerne hver tornebusk som blokerer deres vej. Han vil dække dem med Sin Himmelske Beskyttelsescirkel og fylde deres sjæle med visdom og Sandhed.
Gud er allestedsnærværende - Han er overalt og ser alt. Satans magt er skræmmende, men han er ikke allestedsnærværende. Han kan kun sprede sin indflydelse gennem de sjæle som han og sine kohorter formår at bedrage. Guds Magt kan mangfoldiggøres i hver eneste del af verden på et øjeblik. Enhver handling, være den god, dårlig eller ligegyldig, kommer omkring gennem menneskets frie vilje, som er påvirket af enten Helligånden eller den onde ånd.
Guds magt vil sejre og på Herrens Store Dag vil hans fjender være magtesløse og gennem Min Faders Hånd vil de blive kastet i afgrunden. Den største straf vil blive sendt ned over de hellige Guds tjenere som prædiker usandheder. Idet, de var velsignet med Sandheden, men afviste den til fordel for bevidst at trække sjæle væk fra Guds Ord, vil deres synd være den værste af alle, og for dette vil de aldrig vil se Guds Ansigt.
Jeres Jesus
 
De fire dele af verden jeg henviser til er de fire store imperier - USA, Rusland, Europa og Kina
920. den 24. september 2013 kl. 11:18
Min højtelskede datter, de fire verdensdele Jeg henviser til er de fire store imperier - USA, Rusland, Europa og Kina. Alle de forudsagte profetier vil involvere disse stormagter, omkring hvilke alle omvæltninger i religiøse og politiske strukturer vil forekomme.
Syrien og Egypten vil, gennem uroen i deres lande, blive katalysatorer for en større krig, der vil involvere de fire stormagter. Hver af disse magter vil blive forbundet for at skabe en fælles regering, der skal anvendes til at styre den globale velfærd og befolkningerne.
Religionskrig vil være central i denne kontrol og de ​​udpegede ledere i Mine Kristne Kirker vil blive overvundet og ødelagt i forberedelse for dyret, som vil styre alle fire imperier. Ingen af de herskere der trodser Guds Ord, eller som forsøger at ødelægge Hans børn, vil blive givet myndighed af Gud til at tage med magt dem, hvis navne findes de Levendes Bog. Og mens Jeg taler til de Kristne om deres behov i at forblive tro mod Mig, henviser Jeg også til Jøderne, fordi deres beskytter, Ærkeenglen Mikael, vil våge over dem og hjælpe dem til at modstå den forfølgelse de, som Guds udvalgte folk, også vil skulle udholde.
Guds plan er blevet dannet, og alle englene og helgenerne i Himmelen forbereder sig nu for at hjælpe Mig i Min Mission om at forene alle og beskytte dem der elsker Mig mod det store bedrag, som er blevet skabt for at narre verden. Aldrig før har ondskab mod Gud været så koordineret af den menneskelige slægt, som den er i dag. Aldrig før har det dødelige menneske været i stand til at påføre så megen lidelse, gennem bemægtigelse af magt for at få kontrol, som det er på dette tidspunkt af historien. Den store forfølgelse af Guds børn, skabt af Satan med villig støtte fra onde, magttørstige mænd og kvinder i magtfulde stillinger, udfolder sig foran jeres øjne. Alligevel kan mange af jer ikke se det, fordi I er blevet narret.
Jeres Jesus
 
Enok og Elias vil ikke være til stede i menneskelig form
1321. den 29. januar 2015 kl. 21:3
Min højtelskede datter, det vil være de Romersk Katolikker og Jøderne, som vil stå over for den største modstand i den kommende tid. De vil lide under diskrimination, modstand og had, mens frafaldet kvæler menneskeheden. Deres stemmer vil blive bragt til tavshed, når usandheder fortærer sindet af Guds børn og den onde bedrager verden til at afvise Guds Ord.
Disse to vidner vil fortsætte med at forkynde Sandheden blandt dem, der er stærke nok til at sprede Helligåndens Ild, indtil den Store Herrens Dag stiger ned over menneskeheden. Enochs og Elias' ånd vil oversvømme deres sjæle, og de vil forårsage forargelse, når de bærer vidnesbyrd om Gud, Sandheden og Livet, som milliarder vil afvise. Som forudsagt, der vil kæmpes og ydes modstand mod disse to vidner, men ve dem som forsøger at ødelægge dem, for Gud vil straffe Sine fjender, for at tillade disse to til at holde Hans Kærligheds flamme i live i en verden, som vil blive dækket med frafaldets mørke.
Enok og Elias vil ikke være til stede i menneskelig form, men I må vide dette. De vil være til stede i ånden hos disse to vidner, og det vil være gennem deres lidelser, at Gud vil forløse dem, der er blinde for Sandheden.
Frygt aldrig Sandheden, frygt kun dem, der er fyldt med sådant had til Mig, Jesus Kristus, for de vil nedlade sig til alle slags onde handlinger for at bringe disse to vidner til tavshed. Men det vil ikke have nogen virkning, for Helligåndens Ild vil udgå fra deres mund som et sværd og skære ind i hjerterne på dem, der er i størst behov for Guds Barmhjertighed. Og når den tid kommer, vil disse to religioner forbydes og dem, der vover at praktisere dem åbent vil blive beskyldt til at have begået en forbrydelse. Brændt ned til jorden, vil templerne blive til bunker af aske og verden vil glæde sig over ødelæggelsen af Guds Trofaste og fejre deres død.
Efter dette, vil lyden af Guds Stemme blive hørt i alle verdens hjørner og ud af asken vil opstå den Nye Begyndelse, det Nye Jerusalem, en ny ren verden uden synd.
Jeres Jesus