Jorden

___________________________________________________
Jordskælv i Europa og Verdenskrig
54. den 18. marts 2011 kl. 24.00
Min kære elskede datter, det er med stor Kærlighed, Jeg kommer for at kommunikere med dig denne aften. For Jeg ved, hvilke kvaler du lider under. Lidelsen, som du har ofret for sjælenes skyld, betyder, at hvis du ikke havde gjort det med glæde, ville de have stået over for fortabelsen.
Min datter, disse Budskaber er autentiske, men du skal kun kommunikere med Mig under bøn eller lige efter bøn. Der er vigtigt, fordi forræderen kan undertiden prøve at lytte med, med mindre du er i stille bøn med Mig.
Verdenskrig
Min datter, de profetier, Jeg omtalte, skal til at ske. Min elskede Vikar har ikke meget tid tilbage i Vatikanet på grund af noget, der skete i marts måned. Af andre begivenheder, som menneskeheden nu vil blive vidne til, kan bl.a. nævnes et jordskælv i Europa, som vil chokere mange. Men denne Renselse vil hjælpe med til at forene folk, og det vil være godt for alle. Andre globale begivenheder vil inkludere et vulkanudbrud, som sker nu (detaljer om sted og måned er givet til seeren), medens krigen i Mellemøsten vil involvere andre nationer. De andre nationer fra Vest vil provokere en reaktion fra Rusland og Kina. Alt vil ende med en Verdenskrig.
Bøn kan mindske voldsomheden i disse begivenheder.... Bøn vil medføre omvendelse. Omvendelsen vil gennem bøn formindske omfanget og voldsomheden af disse begivenheder.
Lidelsen vil medføre Ydmyghed – Ydmyghed vil frelse sjæle.
Min datter, medens verden fortsætter med at opleve disse rystende begivenheder, vil de, der lider, blive mere ydmyge. Gennem ydmyghed vil de blive frelst. Alt dette er nødvendigt for at kunne forberede verden på Mit Andet Komme. Den tid er ikke langt borte. Min datter, det vil blive en storslået dag for de troende. Bevar denne begivenhed forrest i jeres erindring, fordi en hvilken som helst lidelse, I har været udsat for i Mit Navn, vil være glemt, når det sker.
Alle profetier, der er forudsagt i Åbenbaringens Bog, vil nu forekomme i verden. Dem, der forstår betydningen af disse begivenheder, skal forklare andre vigtigheden af at bede Gud om tilgivelse, som er nødvendig for at kunne rense deres sjæle.
Tvivl om Mine Budskaber
Min datter, du skal altid, altid lytte til Mine Budskaber med dit hjerte. Du ved, at de kommer fra Mig, jeres Guddommelige Frelser, skønt andre undertiden forsøger at overbevise dig om, at de ikke gør det. Dette sårer Mig så meget. Jeg forstår, at meget af din tvivl stammer fra din bekymring om at fejlinformere folk. Nu må du en gang for alle afvise sådanne tanker.
Overlad din vilje til Mig
Du, Min datter, ville være stærkere, hvis du blev givet en åndelig vejledning af en præst. Desværre er der ikke en af dem, der er parat til at påtage sig den opgave ordentligt – en kendsgerning, jeg finder dybt sårende. Så nu må du stole fuldstændigt på Mig. Hvis du overlader din vilje fuldstændig til Mig, vil alt forekomme meget tydeligere. Bed Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag, som jeg tidligere har bedt dig om, og også den Hellige Rosenkrans. Deltag også i tilbedelsen i kirken mindst en gang om ugen. Alle disse små gaver til Mig vil bringe dig tættere til Mig. Jo tættere du kommer, jo lettere og enklere vil dine opgaver blive.
Forsvar disse Budskaber
Respekter den meget Hellige Skrift. Forsvar den. Accepter at den vil blive angrebet og pillet fra hinanden, især af dem, der hævder, at de er eksperter, og som vil lede efter passager, der modsiger Min Lære. Den eneste modsigelse vil være deres egen mangelfulde fortolkning af Min Lære. Det gælder de passager af Min Lære, der er blevet fordrejet og fejlfortolket, fordi det passede dem at gøre det.
Vigtigheden af at forblive i nådens stand
Min datter, Jeg har savnet dig og de tætte kommunikationer med Mig, der kom fra hjertet. Bed Mig om nådegaver, der kan bevare din styrke, og du vil få dem skænket. Jeg har planer med dig, Min datter. De er meget vigtige. Det er derfor, det er meget vigtigt, at din sjæl er renset, og at du forbliver i nådens stand hele tiden. Medens den endelige forvandling hen imod en perfekt åndelig tilstand finder sted, vil du lide Min datter. Men Jeg vil forberede dig til det. Du skal ikke bekymre dig om andres meninger. Ignorer dem, der ikke er i Lyset og som bringer dig ud af ligevægt. Men bed for dem. Men vær imidlertid opmærksom på, at de kan drage dig så langt væk fra Mig, uden at du er klar over det, så at du, når det går op for dig, vil have lukket dit hjerte for Mig.
Sct. Augustin og Sct. Benedikt arbejder begge to sammen med dig. Anråb om deres hjælp, og du vil finde, at alt er meget lettere. At udføre Mit Arbejde og alle de opgaver, Jeg kræver af dig, er vanskeligt. Ved hver skridt på vejen vil man forsøge at gribe dig i en fejl. Vrede, frustration og argumenter vil dukke op omkring dig og i et stadigt større omfang. Det hele er et forsøg på at svække din vilje, hvis du tillader det.
Du må velsigne dit hjem og bære en rosenkrans, et Benedikt kors samt indviet vand hele tiden. Vær modig nu. Stol fuldstændigt på Mig. Giv endelig slip. Giv mig din frie vilje som et offer nu, så vil jeg skænke dig alle de nådegaver, der er nødvendige for at udføre Mit Arbejde med perfektion.
Jeg elsker Dig, Min udvalgte datter. Jeg vil fortsætte med at gøre dig stærkere, end du er. Jeg vil vejlede dig. For at det kan blive virkelig effektivt, er det nødvendigt, at du overgiver dig til Mig i krop, sind og sjæl. Men offeret må komme fra dig og skal gives til Mig som en dyrebar gave. Jeg kan ikke bare tage det fra dig, fordi den frie vilje er en særlig Gave fra Gud, Min Evige Fader.
Gå nu i fred Min Datter. Giv Mig dine bekymringer og anliggender. Befri dit sind, legeme og din sjæl. Når du så har givet slip på din frie vilje, vil du omsider blive forenet med Mig. Denne gave vil sikre, at Mit Ord bliver hørt mere effektivt i hele verden.
Jeres elskede Frelser af Menneskeheden
Jesus Kristus,
Retfærdig Dommer
 
Klimatisk Kaos vil opleves i flere lande. Min Fader er Vred
174. den 25. august 2011 kl. 20:00
Min kære elskede datter, kald på mine krigere i bøn at de skal bede for de andre – det inkluderer de ikke-troende og dem der er fanget i vold og had. De vandrer desperat og prøver at finde kærlighed og fred i deres liv og finder det umuligt. I skal bede hårdt for dem, for uden jeres bønner vil de synke ned i Helvedes flammer. Lad ikke dette ske. Hvis de blot kan opmuntres til at vandre lidt mod Mig og være forberedte på at lytte til Mit Ord, vil de få nådegaverne så Jeg kan tage dem i Mine Arme.
Min datter, verden skal nu sætte sig ned og agte på Mig. Meget snart vil de bevidne en serie jordskælv og oversvømmelser. Kaos vil opleves i flere lande gennem klimatiske katastrofer. Dette er de straffe kastet ned af Min Fader på menneskeheden. Synd vil blive straffet, Min datter, og de lande som er skyldige i at fremme abort vil ikke undfly Min Faders Hånd når den falder. Bøn har afværget mange sådanne straf-handlinger, men mennesket fortsætter med at synde og krænke Min Fader med modbydelige og oprørende handlinger menneske mod menneske, herunder uskyldige børn i livmoderen.
Jeg beder jer indtrængende om nu at bede for Mine børn i de lande der ikke vil undslippe straffen. Min Fader er Vred. Han vil ikke længere sidde og se på at mennesket ødelægger menneskeheden. Jorden ville bryde sammen hvis ikke mennesket stoppes. Han, Min elskede Fader, vil holde meget af sin straf tilbage til efter Advarslen. Efter den, uanset menneskets omvendelse derefter, vil mennesket fortsat vende tilbage til synd. Straf udmålt er for at vise mennesket hvor barsk Min Fader kan være. Han elsker sine børn, men Han skabte denne verden og mennesket vil helt enkelt ikke blive tilladt at ødelægge den.
Bed nu Mine børn, for alle jeres brødre og søstre.
Jesus Kristus
Menneskehedens Konge
 
Mærkelige tegn vil begynde at vise sig i vejret
237. den 2. november 2011 kl. 19:40
Min højtelskede datter, mærkelige tegn vil begynde at vise sig i vejret eftersom Jorden bevæger sig til en ny tilstand som forberedelse til Min Guddommelige Barmhjertigheds Gerning, idet Jeg kommer en gang til for at frels jer alle.
Had intensiveres i alle nationer. Utilfredshed mærkes overalt. Kærlighed til hinanden er svag, mens kærligheden til sig selv ikke alene tolereres, men anses for afgørende for at blive accepteret i dagens verden.
Jeg vil udslette hadet. Jeg vil trampe på menneskets planer om at påføre terror over sin bror. Jeg vil udslette arrogancen i jeres sjæle. Al synd vil blive afsløret for jer, i sin rå grimhed, som det viser sig for mine øjne.
Hvorfor må så mange godhjertede sjæle i dag vende ryggen til Mine lærdomme fra fordums tid? Hvorfor nu? Hvad er det med kærlighed til Gud Faderen, som bliver skamfuldt i deres øjne? Jeg vil fortælle jer. Det er fordi så mange af Mine børn er blevet sidesporede af ​​verdens glæder. Selvom mange af de materielle goder de søger, er nu uden for deres rækkevidde, afviser de Mig stadig. Menneskehedens sjæle er blevet forplumret med så tykt et mørke, at det vil tage tid for Mit Lys at skinne igennem og trænge ind i deres sjæle.
Hvor græder Jeg tårer af bitter sorg for disse fortabte sjæle, der desperat tørster efter frelsens fred. De er bare ikke klar over, at Jeg alene kan bringe deres trætte hjerter denne fred.
Åh hvor min kærlighed har længe været forglemt! Jeg Er ikke andet end et fragment i deres sind uden reel betydning. De vil have fred i sindet og hjertet, men de vil ikke bede Mig om dette. Det er alene når de beder Mig om noget, at Jeg kan svare deres bøn. Er de ikke klar over det?
For dem af jer, der elsker Mig, men der hader eller harmes over jeres bror, I har også brug for Min hjælp. Jeg vil ikke have jeres loyalitet, hvis ikke I behandler andre med venlighed. Når I sårer jeres brødre og søstre, sårer I Mig, uanset hvad grunden er til det. Uanset hvordan I prøver at retfærdiggøre dine handlinger, I skal vide at Jeg føler smerten af ​​dem, I misbruger. Når I sårer mig sådan, kan I ikke vise Mig ægte kærlighed fra hjertet.
Lær dette. Søg ydmyghed i alle ting, før I kommer foran Mig for at sværge troskab til Min Hellige Vilje. På denne måde vil I være rene af sjæl og være egnede til at træde ind i Mit Rige.
I, mine børn, er meget heldige, fordi millioner af jer vil blive en del af Min Nye Paradis. Dette skyldes de tider I lever i. Børn, mange af jer i verden i dag vil nu kunne frelses på en måde, som ikke var tilgængelig for tidligere generationer.
Tag godt imod dette glædelige budskab og benytte lejligheden for, mens I kan, at acceptere med åbne og angerfuld hjerter Min Guddommelige Barmhjertighed.
Jeres Frelser 
Jesus Kristus.
 
I først omgang vil tegn vise sig på Himlen – så vil solen spinde
245. den ​​11. november, 2011 kl. 16:00
Bøn, og meget af det, er nødvendig for at hjælpe med at frelse sjæle nu. Du, min datter, må forberede din familie og fortælle dem, der har brug for Min Store Barmhjertighed, at de skal gøre sig klar.
Tegnene vil igen vise sig først. Mange mennesker vil sidde ned og give agt på, når de ser ændringerne i himlen. De vil opleve solen spinde som aldrig før. Så vil de se Korset. Alt dette vil ske umiddelbart før stjernerne kolliderer i himlen og så Min Guddommelige Barmhjertigheds stråler vil dække Jorden.
Stilhed vil opstå, således at enhver sjæl vil være i en tilstand af absolut fortrolighed når de kommer foran Mig. Fortæl Mine børn hvad de skal holde øje med, fordi de ikke må være bange. Denne er ikke en begivenhed man skal frygte. I stedet må I alle sammen glæde jer til dette møde.
Alle Mine børn må acceptere, at det er Mig, der nu kommer foran dem. De må ikke tro, at dette er enden af ​​verden. For det er det ikke. Det er begyndelsen på en ny periode i tiden, hvor alle Mine børn vil endelig kende Sandheden.
Jeg glæder Mig over og føler en stor ømhed over for hver eneste sjæl som kan forløses, bare de tillader Mig at give dem denne Nådegave.
Bed, bed, bed for alle sjæle nu og især for dem, der vil være så bange, at de ikke kan være stærke nok til at acceptere min Barmhjertigheds Hånd.
Jeres Frelser 
Jesus Kristus
 
Gud Fader: Jordskælv vil kunne mærkes som en del af en lille tugtelse før Advarslen
335. den 10. februar 2012 kl. 19.50
Jeg er Gud Fader, alle tings Skaber. Jeg kommer i Den Hellige Treenigheds Navn.
Min elskede datter, Jeg meddeler i dag, at alle forberedelserne nu er blevet gjort til Min Søns Store Barmhjertighed.
Vær søde at informere Mine børn om deres pligt til at bede for alle sjæle, som har fjernet sig fra Mig, deres Evige Fader. Børn, I er de eneste, der kan hjælpe med til at frelse disse sjæle.
Jeg ønsker også at informere jer om, at I vil kunne mærke et antal jordskælv, fordi Jeg pålægger jer en mindre tugtelse som straf på grund af de onde sjæle, der piner deres landsmænd.
Min datter, når først denne tugtelse er forbi, vil det være tid til Advarslen. Menneskeheden vil ære Min Søn, når de søger tilgivelse for den måde, de har krænket Mig på.
Mange vil omvende sig. Mange vil dø. Blandt dem, der vil dø, kan I frelse deres sjæle ved at bede for dem. Efter det bliver verden rolig et kort stykke tid, og der vil blive givet tid til at angre.
Husk på, at Jeg elsker alle Mine børn, men som enhver god fader, må Jeg straffe Mine børn for at få dem til at forstå forskellen mellem rigtigt og forkert. Denne renselse vil få Mine børn til at vågne op, og mange flere vil acceptere Nådegaverne med taknemmelighed, når de bliver udgydt over menneskeheden under Advarslen.
Jeg elsker jer børn og det er Mit ønske at frelse jer alle, også dem med forhærdede sjæle, der ikke anerkender Eksistensen af den Hellige Treenighed.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste
 
En tredjedel af jorden vil blive ødelagt, når engle sender ild ned over den fra Himlens fire hjørner 
478. Den 6. juli 2012 kl. 16.15
Min kære elskede datter, der er blevet afsat tid til, at disse Mine Hellige Budskaber kan blive hørt af hver en sjæl, ung og gammel, i hver eneste nation.
Mange af Guds børn vil sidde og lytte til Mine instruktioner, hvis de får adgang til disse budskaber.
I skal vide, at der allerede er begyndt at ske forandringer, som er profeteret. Afgrøderne vil ikke længere give det samme udbytte som før, og årstiderne vil ikke længere være de samme som før.
Disse forandringer skyldes Min Evige Faders Hånd, da Han bringer nye love til jorden, som intet menneske vil kunne undgå at lægge mærke til.
Intet i verden, der følger naturens love, vil forblive, som det var før.
Havene vil stige, vandet vil styrte ned, jorden vil ryste og jordbunden vil blive gold.
Min Fader vil idømme jorden en stor tugtelse for at stoppe udbredelsen af synd, som er årsag til stor sorg hos Ham.
De nationer, som afviser Hans love, vil lide meget. De vil snart forstå, at deres synder ikke længere vil blive tolereret, og de vil blive straffet.
Deres straf skal forhindre dem i at smitte andre sjæle, og hvis de ikke ændrer deres onde levevis, vil de blive tvunget til det gennem guddommelig intervention.
Min datter, du skal hurtigst muligt udbrede Mit Ord, da Advarslen er nært forestående.
Mange nationer skal have Sandhedens Bog, så de kan forberede sig på Mit Andet Komme.
Mit Andet Komme vil komme efter Advarslen.
Tugtelsen, som bliver sendt ned over jorden af Mine engle i Himlen efter ordre fra Min Fader, er begyndt trin for trin. Det vil fortsætte med at eskalere, da synden fortsætter med at brede sig.
Slaget er begyndt, og de tidlige stadier kan ses i mange lande.
I vil blive vidne til klimaødelæggelser, som vil regne ned på jorden, medens den stønner af smerte på grund af syndens nedværdigelse af den.
Rystelserne vil blive kraftigere, og nation efter nation vil lide i overensstemmelse med den syndens plet, som ødelægger landets inderste kerne.
Ledere, der følger antikrist, vil ikke kunne undslippe Min Faders Øje, og de vil blive tilintetgjort.
Min Fader straffer dem, som leder onde regeringer nu, for derved at kunne frelse Sine børn fra deres onde greb.
Han vil ikke stå og se til, medens disse ledere ødelægger Hans børn, fordi de følger antikrist, som har holdt sig skjult indtil nu.
En tredjedel af jorden vil blive ødelagt, medens engle sender ild ned over den fra Himlens fire hjørner.
Så vil mange vide, at der er noget galt, og at det skyldes Min Faders vrede.
Alligevel vil mange ikke lære noget. Efter Advarslen vil mange omvende sig. Og dog er der mange, som ikke vil omvende sig, selv efter at de har fået alle de beviser på den tilstand, deres sjæle er i.
De vil stadig favorisere de falske fristelser, som de tror jorden kan tilbyde. Men denne gang vil deres lidenskaber og de materielle goder, som de dyrker, blive endnu mere uanstændige og onde. Alle deres synder, som er synlige for alle dem, som kan gennemskue dem, vil blive så hæslige, at kun få af Guds børn vil være i stand til at holde ud at se på det.
Enhver afskyelig synd vil blive begået i det offentlige rum og dermed vise foragt for Gud.
Hver handling vil degradere synderne i en sådan grad, at de vil opføre sig som dyr.
Al respekt for det menneskelige legeme vil forsvinde, og enhver ond lidenskab vil blive stillet til skue uden skam i livet.
De er Satans fanger. De er alle Guds børn, men de vil miste deres sjæl til dyret.
Tugtelser er en del af Guds planer for at rense jorden og på den måde rense både synderen og den jord, I betræder.
Først når jorden er renset, kan Mit Andet Komme finde sted.
Bed, Mine tilhængere, om mod og styrke til at håndtere tugtelserne.
I skal aldrig frygte dem, Mine tilhængere, for I skal i stedet bede for dem og de nationer, og på den måde hjælpe med den renselse, som er nødvendig for at omvende menneskeheden.
Den Levende Guds Segl vil beskytte hver eneste af jer.
Det er på grund af den kærlighed, som Min Fader føler for Sine børn, at han er nødt til at tugte dem, for hvis han ikke gør det, vil de uden at ville det marchere lige hen imod Helvedets porte.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Jeg beder alle Guds børn endnu en gang om at indvie august måned til at frelse sjæle
506. den 1. august, 2012 kl. 16:45
Mit barn, der er meget forandring i gang og meget af det er blevet fremlagt for dig i fortiden, om at blive vidne i verden. Der vil være meget ødelæggelse, meget uro og straf, som vil ske på grund af menneskehedens synd. Jeg beder alle Guds børn endnu engang om at indvie august måned til at frelse sjæle.
Dette er hvad I skal gøre. Gå til messe hver dag og modtag den Hellige Eukaristi. Så reciter Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag kl.15.00. Dem af jer der kan, skal faste en dag om ugen.
Mine børn vil blive chokeret, da disse ændringer vil ske, men I må aldrig frygte min Faders Hånd, hvis I er loyale over for hans Elskede Søns, Jesu Kristi Lære. Opbevar venligst den levende Guds Segl tæt på jer i jeres hjem i de kommende måneder, for meget vil udfolde sig. Min Søns Jesu Kristi Legeme, til stede i Hans kirke på jorden, bliver krænket og vil lide frygteligt. Mange planer om at vælte min Søns Kirke er allerede i gang og meget snart vil den kollapse.
Andre forudsagte begivenheder vil nu blive set gennem miljøkatastrofer, når min Faders Hånd vil falde ned for at straffe de nationer, hvis syndige love ikke længere vil blive tolereret. Bed bed bed på dette tidspunkt for sjælene der kan lide under disse begivenheder. Brug denne måned for at bede for alle sjæle der kan omkomme i krige, jordskælv eller i den kommende Bekendelse, Advarslen. Mit hjerte er sammenflettet med jer, børn og sammen skal vi arbejde hårdt for at frelse sjæle. Ved at bede for at frelse sjæle, gennemfører vi min Faders Hellige Vilje.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Skybrud, oversvømmelser og kommende ødelæggelser af afgrøder vil være resultat af tugtelse fra himlen 
515. den 11 august 2012 kl. 20:10
Min højtelskede datter de skybrud som vil falde over hele verden repræsenterer den syndflod af tårer der falder ned fra Mine øjne, da Jeg ser Guds børn vandre så langt væk fra den evige frelses sti.
Skybrud, oversvømmelser og ødelæggelse af afgrøder fremover vil være resultat af tugtelse fra Himlen.
Dale af tårer vil springe op overalt, og de vil blive opfattet som klimaændringer og global opvarmning. Men det er ikke tilfældet.
Så mange mennesker i verden tror ikke på Gud. De ærer ikke Mig, hans elskede Søn. I stedet er de fortæret af en besættende lidenskab for falske guder. Hvad mener Jeg med dette?
Disse mennesker skaber helte og idoler i TVs, modes, musiks og sports verden.
Derefter ophøjer de dem til menneskelige idoler og hylder dem.
Så forguder de dem på måder, der skader ikke kun dem selv, men den person de har ophøjet.
De mener, at disse afguder er hellige, og gør alt for at efterligne deres livsstil, deres måde at klæde sig på, deres personlighed og endda deres fysiske fremtoning.
Dette fører til hedenskab.
Alt dette er blevet forudsagt, Min datter.
Verden vil forgude falske guder.
Disse mennesker er fulde af kærlighed for deres krop og dem selv og har kun lidt barmhjertighed eller kærlighed i deres forhærdede hjerter for deres nabo.
Deres hjerter er forstenet.
De elsker ikke Gud. I stedet er de faldet under Satans fortryllelse, som har sat disse overbevisninger og tanker i deres sind.
Der er ingen respekt for den menneskelige krop.
Kroppen er skabt af Gud, og som sådan er den designet som et tempel hvori Guds nærvær skulle bo.
Når Satan frister menneskeheden, fokuserer han på kroppen og den glæde den søger gennem sanserne.
Derfor elsker menneskene nu deres egen krop i en sådan grad, og de sætter den på en piedestal.
Aldrig tilfreds med den måde, hvorpå kroppen er skabt af Gud, søger de hele tiden at forbedre, ændre og rette op på den menneskelige krop, så at den passer ind i hans fortolkning af perfektion.
De måder hvorpå især kvinder ændrer deres krop og viser den frem til verden på umoralsk måde fylder Mig med afsky.
De kvinder der ikke har nogen skam i at udstille deres krop begår synd, selv om de ikke kan indse det. De tror det er acceptabelt at misbruge den krop de er født med, og vifte med den på måder, der kan være årsag til synd.
Deres kærlighed til sig selv er en af ​​de største synder af stolthed. Således overbeviser de unge piger, at det er acceptabelt at præsentere deres kroppe offentligt på denne måde.
Så mange synder af kødet er stillet til skue i verden og anses for at være acceptable.
Men de straffes alle efter døden. Synden bliver ikke alene begået, men den præsenteres som værende en god ting.
I dag er utroskab acceptabel og bifaldet.
Mord chokerer ikke mere og der er ikke længere respekt for det menneskelige liv.
Seksuel umoral er hæmningsløs og berettiget.
Dagene for denne syndige adfærd er ved at komme til ende.
Hvis menneskeheden ikke accepterer at synden altid vil være synd, forspilder den retten til at komme ind i Paradisets Porte.
For hver synd I er skyldig i, vil den del af kroppen der bruges til at begår synd, blive brændt og renset i Skærsilden.
Hvis I er i dødssynd vil I i al evighed føle ildens smerte rive gennem den del af krop I har brugt til at begå synd. Der vil ikke være ende på denne pine.
Hvorfor, hvorfor lytter de ikke til deres hjerter? Så mange mennesker ved, at det de gør er forkert, men fortsætter at synde uden at bryde sig om, fordi det er acceptabelt i verdens øjne.
Underholdning og mediebranchen har skabt en falsk accept af en sådan adfærd, at mange uskyldige sjæle er blevet korrumperet af løgne.
Kun sandheden kan frelse dem nu. De bliver givet Sandhedens Bog, men vil de lytte? Satan og hans faldne engle vil gøre alt for at sikre, at de ikke gør det.
Det vil kun være være når tugtelsen fra Himlen bliver sendt ned over dem, at de bliver nødt til at skille sig af med deres tomme, unyttige og modbydelige vaner. For de vil have det for travlt med at overleve og skaffe sig brød til munden.
Desværre vil det kun være gennem sådanne tugtelser, at menneskeheden på denne jord kan renses.
Ved at få givet renselsens gave, mens de er i live, får de en chance for at undgå ildsøerne.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Det vil være deres skyld, at lyn, jordskælv og tsunamier vil ramme jorden
596. Den 27. oktober 2012 kl. 21.35
Min kære elskede datter, der er en plan om at begynde en bølge af global forkyndelse.
Denne forkyndelse vil ikke komme fra Gud. I stedet vil der blive forkyndt den løgn, at Gud ikke findes og ikke kan findes.
Ved at bruge menneskelig ræsonnement og henvise til den videnskabelige evolution vil de sige, at Gud blot er opdigtet i menneskets fantasi.
Denne prædiken er ingen fejltagelse, for det er en vel planlagt og koordineret kampagne, der er udtænkt af de ateister, som er i ledtog med den onde.
Deres hjerter, sind og sjæle er blevet stjålet af Satan, som udnytter deres menneskelige intellekts hovmod til med arrogance at proklamere løgne, der skal blokere for Sandheden.
Det er en plan om at gøre menneskers hjerter til sten alle vegne, ligesom deres egne hjerter er kolde og ukærlige. Så vil der komme en meddelelse om, at man vil indføre en ny religion ved lov, som skal erstatte alle andre religioner.
Den forenede verdens religion vil tilbede dyret, fordi denne forbrydelse vil opstå på grund af den mørke konges slaver.
De ateister, som vil være hjernen bag denne plan, er trofaste tilhængere af Satan. Tag ikke fejl – deres idol er dyret, og de er ligeglade med den smerte og plage, som deres handlinger medfører.
Deres mission er at ophæve lydigheden over for den ene Sande Gud, den Gud, som elsker hver eneste af de børn, som han skabte. De vil afvise de bestræbelser, der nu bliver gjort fra Himlen, på at frelse menneskeheden fra endelig ødelæggelse.
Det vil være deres skyld, at lyn, jordskælv og tsunamier vil ramme jorden.
De vil blive standset.
De vil lide forfærdeligt, og deres smertefulde endeligt er blevet forudsagt.
Slaget om Harmagedon vil blive voldsomt, for Gud vil ikke længere sidde tilbage og tillade sådan en hjemsøgelse.
Der vil komme frygtelige straffe af en sådan størrelse, at de vil udslette de hedninger, som afviser Guds Ord.
Bøn til Gud om Barmhjertighed er den eneste måde, I kan formilde sådanne straffe.
Jeres bønner, hvor I bønfalder Gud om tilgivelse for deres synder, er den eneste måde at frelse sådanne sjæle.
Min datter, der vil komme megen ødelæggelse som et resultat af det ondskabsfulde arbejde, som disse ateistiske grupper har i sinde at påtvinge jorden.
Mange ved ikke, hvor alvorlige deres handlinger er.
Imidlertid er der også mange, der ved nøjagtig, hvad de gør, for de er løgnere.
De tror på Gud, for de har af egen frie vilje valgt Hans nemesis, djævelen, som deres gud.
Alt, hvad de ønsker, er at stjæle sjæle.
Gud, Min Fader, vil intervenere ikke kun for at straffe dem, men også for at frelse sjæle, før de bliver stjålet fra Ham.
Jeres Jesus
 
Der vil komme en stor syndflod. I vil også blive vidne til mindre oversvømmelser i andre lande.
653. den 25. december 2012
Min kære elskede datter. Min Frelsesplan for verden begyndte i Min Tid den 22. december 2012.
Denne tid i verden er Min, medens jeg samler alle Guds børn sammen, og det store slag begynder.
Denne periode med Store Prøvelser vil vare i nogen tid. Krigene vil eskalere, indtil den store krig bliver erklæret, og verden vil forandre sig.
Alle nationer vil blive vidne til forandringer. I må forberede jer for at acceptere dem, for alle disse ting må ske før Mit Andet Komme.
Der vil være en stor syndflod. I vil også vidne om mindre oversvømmelser på tværs af andre lande.
Klimaet vil begynde at ændre sig og vejret vil være anderledes på en måde, som vil forekomme jer mærkelig.
Dette er tiden, hvor alle dem, som har deres øjne åbne over for Sandheden, kan planlægge deres vej til Mig, så Jeg kan byde dem alle velkommen i Mine Hellige Arme.
Frygt ikke, for Min Kærlighed vil udvande meget, og jeres bønner kan og vil formilde mange af disse ting, så vel som de uhyrligheder, der er planlagt af bæstet.... Jeres Jesus
 
Der vil være kraftige jordskælv i Rusland og Kina snart, og de vil finde sted det ene efter det anden
833. den 3. juli 2013 kl.13:30
Min højtelskede datter, hvor har Jeg savnet din tid og hvor glad er Jeg, at det åndelige mørke, som har dækket dig i dagevis, nu er ophævet. Du skal fortsætte at recitere den Allerhelligste Rosenkrans for at beskytte dig selv og alt vil være godt.
Jorden vil ryste, som forudsagt, og en tredjedel af den vil brænde, som direkte resultat af menneskets synd. Bøn kan afbøde meget af disse flammer, som vil blive kastet ned på dele af verden, hvor onde love gør Min Fader vred.
Synd mod Guds Love vil blive tolereret så længe de, der kender Sandheden og accepterer Guds Ord, ærer Ham. Men nu har de, som I har sat i magtpositioner, vendt ryggen til Gud. For dette vil de blive straffet gennem økologisk oprør. Renselse er det eneste middel til at få menneskeheden til at vågne op, idet de vil søge anger for deres sjæle. Andre midler, selv om de har skabt omvendelse, har ikke været nok. Mennesket vil lide under en lang række tugtelser, da de fortsætter at omfavne hedenskab og myrde hinanden.
Guds indgriben er nødvendig. Uden den ville I blive svigtet.
Der vil være kraftige jordskælv i Rusland og Kina snart, og de vil finde sted det ene efter det andet.
Ekstreme vejrforhold og pludselige ændringer i temperaturen, fra kold til meget varm, vil blive set. Årstiderne vil ikke længere være sådan som de var tidligere.
Mens tugtelsen finder sted, vil der komme en anden forfærdelig straf, som vil blive påført de falske kirker, der bevidst blokerer for Sandheden. For de vil lide mest, på grund af de sjæle, de har stjålet fra Mig.
Efterhånden som Jeg afslører mere om de profetier, som er indeholdt i Seglene, vil mennesket til sidst erkende sandheden. Og selv om Gud er Kærlighed, og selv om Han er Retfærdig, vil hans straf regne ned over menneskeheden for at befri den fra dens forfængelighed, ego og selv-kærlighed, så at mennesket kan blive værdigt til at træde ind i Hans Ny Paradis. Kun dem med rene og ydmyge hjerter vil blive givet denne Gave.
Jeres Jesus
 
Oversvømmelser vil blive hverdagskost, og I vil vide hvilke dele af verden Min Fader er mest vred over
874. den.12. august 2013 kl. 03:00
Min højtelskede datter, Mine tilhængere overalt, herunder dem der ikke kender disse Budskaber, vil blive draget ind i Mine kirker på dette tidspunkt for at søge Mig. På grund af Min Helligåndens Gave til dem, vil de blive ført ind Mit Hjertes Tilflugtssted. De vil fornemme uro i verden, og de vil vide, at de har brug for Min hjælp for at stå fast på Min Lære.
Mange vil føle ændringerne i luften, da Guds fjender begynder at tilkendegive deres hadefulde planer om at bedrage verden, når deres modbydelige handlinger til at tolerere synd i alle dens afskygninger, bliver kendt. Verden vil blive fejet ind i en strøm af angst, og mange vil blive chokeret over de forsøg de vil se overalt for at forgude synden i enhver form.
Kødets synd vil blive bifaldet. Forfængelighed og en tvangspræget kærlighed til sig selv vil blive vidnet i hele verden. Selvbesættelse vil, som aldrig før, synes at være en afgørende egenskab. De der ikke opsøger disse fornøjelser vil blive kasseret og gjort til outsidere. Den ondes synd vil blive herliggjort og mens mennesket vil blive suget ind i dette vanvid, vil verden blive vist oversvømmelsernes vrede, når Min Fader fejer væk mange dele af mange lande. Oversvømmelser vil blive hverdagskost, og I vil vide hvilke dele af verden Min Fader er mest vred over, når vandene vælter ned i vrede over nationer.
Alle jeres onde nationer vil opleve på første hånd hvordan kødets synd vil blive straffet. Min Fader vil stoppe den onde i at overtage de sjæle der er skyldige i denne synd, for at forhindre dem i at besudle andre. De vil blive stoppet. Ikke mere skal de have lov til at fortsætte med deres befængelse. Dette onde vil blive bragt i orden, og den Guddommelige Indgriben ved ​​Guds Hånd, vil nu blive vidnet til overalt.
Bed for Barmhjertighed, de af jer der kan blive fanget ind i disse revselser. Jeg vil beskytte dem der henvender sig til Mig for beskyttelse.
Jeres Jesus
 
Gud Faderen: Hvis Jeg skal ødelægge byer for at stoppe det onde i at sprede sig, så vil Jeg gøre det
924. den 26. september 2013 kl. 17:55
Min kæreste datter, Min Retfærdigheds Hånd er faldet over hele verden, og Jeg vil straffe dem der gør skade på Mine børn i krop og sjæl. I skal frygte Min Vrede, ligesom I skal acceptere Min Barmhjertighed.
Jeg vil gribe ind i jeres nationer for at standse krige i at eskalere, og hvis Jeg skal ødelægge byer for at stoppe det onde i at sprede sig, så vil Jeg gøre det. Når menneskenes ondskab breder sig som en virus, vil Jeg flå disse sjæle af og slå dem ned. Hvor de onde synder af abort, krig, mord og bedrag, ved dem der hjælper at sprede synd, fylder Mig med afsky. De vil betale prisen for det nu.
De, som beklæder politiske stillinger der giver adgang til abort vil være de første der bliver straffet . Afvent nu at se hvordan de vil lide for de grusomheder de tolererer foran Mig. De grupper som planlægger bortgangen af verdens befolkning gennem abort vil dø i angst ved Min Hånd. Retfærdighed vil, i sidste ende, blive serveret til dem, da Jeg ikke længere vil give dem mulighed for at påføre en sådan ondskab over Mine børn. Deres arrogante krav om at de handler i menneskelig interesse vil blive bragt til tavshed, for de har skåret sig fra Mig, og nu vil de have lidt tid til at forløse deres sjæle.
De, som har ansvar for at undervise Mine børn til Sandheden af Evangelierne skal lytte til dette løfte. Jeg vil oprejse jer når I fortæller Sandheden, men Jeg vil kaste jer i afgrunden, hvis og når I vanhelliger den Hellige Eukaristi. Og mens løgnerne vil overbevise jer om behovet for at ændre Sandheden og forfølge jer, vil det ikke være noget i forhold til det mørke Jeg vil kaste ned over hele Jorden. Så vil der være gråd og tænderskæren, men ingen vil høre jer. I vil ikke længere se, og heller ikke vil I høre noget, men I vil føle smerten af de sjæle som I har ødelagt på grund af frafaldet, som I forsynede med brændstof, indtil det indhyllede de hellige tjeneres sjæle, som I instruerede.
Frygt Min Vrede, for det vil falde ned på jer pludseligt og så vil det være for sent for jer. I vil aldrig se Mit Ansigt. Jeg giver denne sidste advarsel til lederne af dem, der kontrollerer Mine kirker på Jorden.
Manglende forsvar af Guds Ord eller til at opretholde den Hellige Eukaristi, vil resultere i død og fortvivlelse. Jeg vil ikke give jer tid til at ødelægge de sjæle som er blevet øremærket af Mine fjender.
Jeres Fader
Gud den Højeste
 
Det første tegn vil være at Jorden vil spinde hurtigere. Det andet tegn vedrører solen, som vil se større og lysere ud og vil begynde at spinde 
966. den 12. november 2013 kl. 20:30 Min højtelskede datter, mens Min Tid nærmer sig, mange vil være i søvn, men de der er velsignet med Mit Lys og har deres øjne åbne, vil kende tegnene. De vil også blive givet velsignelser for at forberede sig og kun dem, der klynger sig til Mig, vil være i stand til at udholde ændringerne.
Jo tættere Dagen for Mit Store Komme er, jo flere mennesker, der siger at de elsker Gud, vil trække sig væk fra Mig. Selv dem der siger at de er hellige og ophøjer sig selv i hierarkiet af Min Kirke på Jorden vil ikke være i stand til at se Sandheden. De vil ikke se Sandheden fordi de vil være så travlt optaget med sager og ceremonier som vil være fornærmende for Mig.
Det første tegn vil være, at Jorden vil spindehurtigere. Det andet tegn vedrører solen, som vil se større og lysere ud og vil begynder at spinde. Ved siden af den vil I se en anden sol. Så vil vejret få verden til at ryste, og ændringerne vil betyde, at mange dele af Jorden vil blive ødelagt. Disse straffe - og der vil være mange - vil afklæde menneskeheden for sin arrogance, så sjælene vil tigge om Guds Barmhjertighed. Intet andet vil røre de hjerter af sten hos dem, der har lukket Guds Kærlighed ud af deres liv.
Menneskehedens synd vil eskalere hurtigt og afgudsdyrkelsens synd vil svøbe sig tredoblet omkring Jorden. Hedenskab, klædt ud som kongelig monarki, vil infiltrere Min Kirke på Jorden. Når hedningene omfavner Min Kirke, vil det ikke være for at tilbede Gud. Når hedninge, ateister og andre ikke-troende, der udadtil afviser Guds eksistens, omfavner Min Kirke, vil det ikke være Mig, Jesus Kristus, de vil bøje deres knæ for. Når Min Kirke erklærer, at den hilser alle, vær ikke narret. Det vil ikke betyde, at de indbyder hedninge i Min Kirke, så de kan bøje sig foran Mit Tabernakel. Nej, det vil være for at udstille afgudsdyrkelse foran Mig, forårsaget af stolthedens synd, for at vanhellige de Hellige og Indviede Tabernakler. De vil sætte hedenske symboler på Mine altre og kræve at intetanende kongregationer bøjer sig og accepterer deres kammerater brødre og søstre, med barmhjertighed og gavmildhed. Alle vil blive bedt om at benægte Sandheden for at indbyde falske tilbedere, som vil trampe på Mine Altre. Derefter vil Guds Hånd falde.
Krige vil sprede sig, jordskælv vil ryste de fire hjørner af jorden og hungersnød vil gribe menneskeheden og hver ond gestus og fornærmelse gjort foran Gud vil resultere i en frygtelig straf. Når dem der accepterer Min Barmhjertighed fører Min Kirke, vil hver dæmon forbande disse Guds børn. For at beskytte dem, vil Gud gribe ind og Ve dem, der spytter på deres Skabers Ansigt.
Tiden er inde. De der forbander Mig vil lide. De der følger Mig vil leve denne forfølgelse igennem, indtil den dag hvor Jeg kommer for at tage dem ind i Mine Barmhjertige Arme. Tilbage forbliver kun dem der nægtede Min Barmhjertigheds Hånd og de vil blive overladt til dyret som de forgudede og hos hvem de søgte glæde.
Så mange mennesker vil afvise Mig, lige til det sidste. To tredjedele vil spytte på Mig, kæmpe imod Min Indgriben og skrige alle slags uanstændigheder på Mig. Som dagen drager tættere og tættere, vil hadet imod Mig kunne ses af alle. Selv dem, der giver verden det indtryk at de ærer Gud, vil forbande Mig i stilhed.
Den dag hvor dyrets bedrag vil blive udstillet for alle, vil være en dag ingen vil glemme. For den dag, når verden vil se bedrageren, Antikrist, rejse sig op med Min Krone på hovedet og klædt i røde klæder, vil være den dag hvor ilden vil udgå fra hans mund. Da rædslen endelig synker hen, vil ilden indhylle ham, og han og alle dem, der lovede ham troskab vil blive kastet i afgrunden. Og så vil Jeg komme som Jeg har sagt jer. Jeg vil oprejse Min Kirke og bringe verden sammen i forening med Min Faders Hellige Vilje og fred, til sidst, vil herske.
Alt, hvad Jeg har fortalt jer er sandt. Alt det der vil ske, vil ske som Jeg har fortalt jer. Det vil ske hurtigt, for på trods af Min vrede, som er forårsaget af menneskets hykleri og utaknemmelighed, kommer Jeg kun for endelig at bringe en ende til denne lidelse. Jeg kommer for at frelse alle syndere, men mange vil ikke ønske at blive frelst.
Vær stærk, Mine elskede tilhængere, for Jeg vil beskytte alle syndere som accepterer Min Barmhjertigheds Hånd under Advarslen. Så vil hver Guds barn, troende og ikke-troende, indgå i denne Store Indgriben fra Himlen. Men efter dette tidspunkt, vil Guds engel opdele de gode fra de onde. Tiden er kort.
Jeres Jesus
 
Den eneste fare for menneskeheden er mennesket selv
1301. den 1. Januar 2015, kl. 23:50
Min højtelskede datter, den person som er udholdende i bøn vil nærme sig Mig.
Med så meget forvirring i verden og iblandt i Min Kirke på jorden, er udfordringen, for menneskeheden, at være i stand til at skelne mellem det der er rigtigt og det der er forkert i Guds Øjne. Men mange Kristne vil blive trukket væk fra Mig af en ny global form for evangelisering, som vil fokusere udelukkende på politik. I stedet for at blive tilskyndet til at forblive loyale over for Mig og tillidsfuld i alt det Jeg Er, vil I blive trukket væk fra Mig. I skal aldrig forveksle Mit Ord med den sekulære verdens forventninger. Jeg har altid gjort det klart for menneskeheden, gennem min Faders Bog, om farerne herved. En sekulær verden tjener kun sit eget behov og mænd af magt, ambitioner og egoistiske forventninger, skaber reglerne som styrer verden.
Så meget misinformation er blevet spredt om miljøet, når kun Gud kan befale, hvordan jorden opfører sig. Mennesket kan gøre skade på jorden, men kan aldrig ødelægge den helt, for alle disse ting er i Guds Hænder. Mangel på tillid til Gud betyder, at mennesket tror, han har kontrol over universet. Det tåbelige menneske mener, at dets handlinger kan ændre Guds love. Det kloge menneske ved, at Gud er Almægtig, og så længe Han er æret, og Hans Love overholdes, så vil menneskets overlevelse være sikret. Jordens overlevelse har intet at gøre med det dødelige menneske. Kun Gud har magt til at kontrollere den luft I indånder, det vand I drikker, og evnen til at opretholde livet. Den eneste fare for menneskeheden er mennesket selv.
Mennesket vil narre andre af hensyn til selv-gevinst. Han vil lyve, hvis det er til sin fordel, og når det passer ham. Tilliden bliver let brudt, og nu lever I i en tid, hvor I skal vide, at jorden vil forblive som den var før, og at alle klimaændringer skyldes Guds Hånd. Menneskets indgriben i sådan en guddommelig skabelse vil kun blive tilladt, hvis den er i henhold til Guds Vilje.
Min Kirke er Mit Legeme. Alle som tror på Mig er en del af Mit Legeme. De, der er en del af Mig, vil følge min Lære. De, der siger, de leder Mine disciple, skal overholde Guds Ord. Deres rolle er at forsvare Sandheden, ikke afvige fra den.
Hvis I er ved at blive trukket væk fra Mig, og hvis Mit Ord bliver afvist af verden, så er Mine hellige tjeneres pligt, at minde verden om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Når de fjerner sig fra emner som vedrører sjælen til fordel for socialistiske emner, så må I vide, at dette er et subtilt og listigt bedrag. Det forråder også al tillid til Mig.
Jeres Jesus