Alle Korstogsbønner / Bønner efter emne
BØNNER EFTER EMNE
 
 
1. INDLEDENDE BØNNER
 
Korstogsbøn (96) For at velsigne og beskytte vores Korstogsbedegruppe
O min kæreste Jesus, velsign og beskyt os, Din Korstogsbedegruppe, så at vi bliver immune over for djævelens onde angreb og alle de andre onde ånder, som måtte pine os i denne Hellige Mission for at frelse sjæle. Måtte vi forblive loyale og stærke, mens vi udholder at forkynde Dit Hellige Navn for verden og aldrig opgiver vores kamp om at udbrede Sandheden af Dit Hellige Ord.
Amen.
Litani nr.1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelse. Jesus, beskyt os mod Antikrist. Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig. Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod. Kæreste Jesus, åbn vores øjne for den falske profets løgne. Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter. Jesus, lad ikke den falske profet dele Din Kirke. Kæreste Jesus, hjælp os med at afvise de løgne, der bliver udlagt som sandhed. Jesus, giv os styrke. Jesus, giv os håb. Jesus, lad Helligånden strømme ind i vore sjæle. Jesus, beskyt os mod Dyret. Jesus, giv os Skelneevnens gave, så vi altid kan følge Din Sande Kirkes vej nu og i al evighed.
Amen
Litani nr. 2: Immunitetens nådegave (imod Helvede)
O Allerhøjeste himmelske Far! Jeg elsker Dig, Jeg ærer Dig, Herre, forbarm Dig! Herre, tilgiv os vores overtrædelser Jeg tilbeder Dig Jeg lovpriser Dig Jeg takker Dig for alle dine særlige nådegaver Jeg beder Dig om Immunitetens nådegave (imod Helvede) for mine elskede (navne) Jeg lover trofasthed overfor Dig til alle tider Du, himmelske Far Alle tings skaber Universets skaber Menneskehedens skaber Du er alle tings ophav Du er kærlighedens ophav Du er selveste kærligheden Jeg elsker Dig Jeg ærer Dig og lægger mig for dine fødder Jeg beder Dig om barmhjertighed for alle de sjæle, som ikke kender Dig, som ikke ærer Dig, og som afviser din Barmhjertigheds hånd. Jeg overgiver mig til Dig med krop, sjæl og sind, så Du kan tage dem alle i Din Favn og sikre dem mod ondskaben. Jeg beder Dig om at åbne Paradisets Porte, så alle dine børn omsider kan forenes i den arvelod, Du har skabt for os alle.
Amen.
Litani nr.3 Forsvar Guds Ord
Oh kære Gud, beskyt os mod de løgne, som krænker Dig. Beskyt os mod Satan og hans hær. Hjælp os med at elske Dig mere. Støt os i vores kamp. Forsvar os i vores tro. Led os til Din sikre havn. Hjælp os at rejse os og forsvare Din Hellige Vilje. Styrk vores beslutning om at være Dine sande disciple. Giv os mod. Giv os tillid. Led os på Sandhedens vej. Forsvar os mod fjenden. Skænk os den Nådegave at blive beskyttet af Dig. Hjælp os med at modstå fristelser. Før os ind i Dit Hellige Hjerte. Hjælp os med at være tro mod Dig i al evighed.
Amen
Litani nr. 4: For at formilde Gudfaderens straf:
O Allerhøjeste Gud, vi bønfalder Dig om Barmhjertighed for Dine børns synder. Vi takker Dig for jordens gave. Vi takker Dig for menneskelivets Gave. Vi værdsætter livets Gave. Vi modtager livets Gave. Vi takker Dig for at have skænket os Din Søn, Jesus Kristus. Vi takker Dig for Forløsningens Gave. Vi lovpriser Din Guddom. Vi overgiver os fuldstændig foran Dig, så Din Vilje kan ske på jorden, som den sker i Himlen. Vi takker Dig, fordi Du skænker os Oplysningen af vores Samvittighed. Vi takker Dig for løftet om det evige liv. Vi tager imod det Nye Paradis med taknemmelighed. Vi bønfalder Dig om at frelse alle sjæle, selv dem der krænker Dig, og som er fortabte for Dig. Vi takker Dig for den Kærlighed, Du viser Dine børn. Vi takker Dig for profetiens Gave. Vi takker dig for bønnens Gave. Vi beder Dig om at skænke os fred og frelse.
Amen
Litani nr.5: For frelsen af dem i dødssynd
Jesus, frels alle syndere fra Helvedes ild. Tilgiv de formørkede sjæle. Hjælp dem med at se Dig. Løft dem ud af mørket. Åbn deres øjne. Åbn deres hjerter. Vis dem Sandheden. Frels dem. Hjælp dem med at lytte. Fri dem fra stolthed, kødets lyst, misundelse. Beskyt dem mod det onde. Hør deres bøn om hjælp. Tag deres hænder. Træk dem til Dig. Frels dem fra Satans bedrag.
Amen
Litani n. 6: For Nådegaver i en trængselstid
O kæreste Jesus, min elskede Frelser, Fyld mig med Din Kærlighed Fyld mig med Din Styrke Fyld mig med Din Visdom Fyld mig med Din Udholdenhed Fyld mig med Din Ydmyghed Fyld mig med Dit Mod Fyld mig med Din Lidelse.
Amen
Korstogsbøn (1) Min gave til Jesus for at frelse sjæle
Min kæreste Jesus, Du som elsker os så meget, tillad mig i al ydmyghed at hjælpe Dig med at frelse sjæle. Vis barmhjertighed mod alle syndere, uanset hvor alvorligt de krænker Dig. Tillad mig gennem bøn og lidelse at hjælpe disse sjæle, som ikke måtte overleve Advarslen, med at søge en plads ved siden af Dig i Dit Rige. Hør min bøn, søde Jesus, om at hjælpe Dig med at vinde de sjæle, som Du længes efter. O Jesu Hellige Hjerte, jeg lover Dig at være tro mod Din Helligste Vilje for altid.
Amen
Korstogsbøn (8) Skriftemålet
Kæreste Jesus, jeg beder Dig om at tilgive alle mine synder og al det onde og krænkelser jeg har forårsaget andre. Jeg beder ydmygt for gaven at undgå at såre Dig igen og for at ofre Dig soning efter Din Vilje. Jeg beder om tilgivelse for enhver fremtidig krænkelse, som jeg måtte deltage i og som vil forårsage Dig lidelse og smerte. Tag mig med Dig i den ny Tid af Fred, så at jeg kan blive en del af Din Familie i evighed. Jeg elsker Dig Jesus. Jeg trænger til Dig. Jeg ærer Dig og alt det Du repræsenterer. Hjælp mig Jesus, så at jeg kan blive værdig til at komme ind i Dit Rige.
Amen
Korstogsbøn (13) Bøn om at få skænket immunitet
O Himmelske Fader, gennem Din Elskede Søn Jesus Kristus, hvis Lidelse på Korset frelste os fra synd, beder jeg Dig om at frelse alle dem, der stadig afviser hans Barmhjertigheds Hånd. Fyld deres sjæle, kære Fader, med Din Kærligheds pant. Jeg bønfalder Dig, Himmelske Fader, hør min bøn og frels disse sjæle fra den evige fortabelse. Tillad dem ved Din Barmhjertighed at være de første, der går ind i den Nye Fredsæra på Jorden.
Amen
Korstogsbøn (30) Bøn om at afværge krig, sult og religiøs forfølgelse
O Gud min Evige Fader, Universets Skaber, i Din Dyrebare Søns Navn bønfalder jeg Dig: Få os til at elske Dig mere. Hjælp os med at være frygtløse og stærke i modgang. Tag imod vore ofre, lidelser og prøvelser som en gave foran Din Trone til frelse for alle Dine børn på jorden. Formild de urene sjæles hjerter. Åbn deres øjne for sandheden om Din Kærlighed, så de kan være sammen med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du kærligt har skabt for os, efter Din Guddommelige Vilje.
Amen.
Korstogsbøn (33) For at erkende Mit Segl og modtage det med kærlighed, glæde og taknemmelighed
O min Gud, min elskende Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemmelighed Dit Guddommelige Beskyttelsens Segl. Måtte Din Guddom omgive mit legeme og min sjæl I al evighed. I ydmyg taknemmelighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed over for Dig, min elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig selv og mine kære med dette særlige Segl, og jeg lover, at jeg for altid og evigt vil leve mit liv I Din tjeneste. Jeg elsker dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider, kære Fader. Jeg frembærer for Dig, Din højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til soning for verdens synder og for alle Dine børns frelse.
Amen.
Korstogsbøn (43) For at frelse sjæle under Advarslen
O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Jesu Kristi Navn, og i ihukommelse af Hans død på Korset for at frelse os fra synd, beder jeg Dig om at frelse de sjæle, der ikke kan frelse sig selv, og som risikerer at dø i dødssynd under Advarslen. For at sone Din elskede Søns lidelse, bønfalder jeg Dig om at tilgive dem, der ikke er i stand til at søge Forløsning, fordi de ikke vil leve længe nok til at bede Jesus, Din Søn, om Barmhjertighed og at befri dem fra syndens lænker.
Amen
Korstogsbøn (58) Korstogsbøn til Omvendelse
O kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne alle Guds børn og dække dem med Dit Dyrebare Blod. Lad hver eneste dråbe af Dit blod dække alle sjæle for at beskytte dem mod den onde. Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig, men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Din Kærligheds Lys vil fylde deres sjæle. Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Guddommelige Barmhjertigheds morgengry vil strømme ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds Stråler. Omvend alle sjæle gennem de Nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (personlig intention her). Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig en dags faste hver uge i juni måned for at sone alle synder.
Amen
Korstogsbøn (79) For to milliarder fortabte sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig om, at Du vil vise Barmhjertighed mod de fortabte sjæle. Tilgiv dem deres afvisning af Dig og brug mine bønner og lidelse, så Du ved Din Barmhjertighed kan skænke dem de Nådegaver, de har brug for til at helliggøre deres sjæle. Jeg beder Dig om at skåne deres sjæle. Jeg beder Dig om at åbne deres hjerter, så de vil komme til Dig og bede Dig om at fylde dem med Helligånden, så de kan acceptere Sandheden om Din Kærlighed og leve med Dig og hele Guds familie for altid.
Amen
Korstogsbøn (102) For at støtte troen og troværdigheden af Guds budskaber til verden
Kæreste Jesus, når jeg er nede, løft mig op. Når jeg tvivler, oplys mig. Når jeg er bedrøvet, vis mig Din Kærlighed. Når jeg kritiserer, hjælp mig at holde mund. Når jeg dømmer en anden offentligt, forsegl mine læber. Når jeg taler blasfemisk i Dit Navn, så forløs mig og bring mig ind under Din beskyttelse igen. Når jeg mangler mod, så giv mig det sværd, jeg har brug for, for at kunne kæmpe og frelse de sjæle, Du ønsker. Når jeg modsætter mig Din Kærlighed, så hjælp mig med at overgive mig og stole fuldstændigt på Din kærlige Omsorg. Når jeg er på vildspor, så hjælp mig med at finde Sandhedens vej. Når jeg anfægter Dit Ord, så giv mig det svar, jeg søger. Hjælp mig med at være tålmodig, kærlig og venlig, selv mod dem, der forbander Dig. Hjælp mig at tilgive dem, der fornærmer mig og giv mig den nådegave, jeg har brug for, for at følge Dig til verdens ende.
Amen
Korstogsbøn (104) Udfri denne sjæl fra slaveri
Kæreste Jesus, jeg præsenterer Dig for min søsters sjæl, som hun har overladt til Satan. Tag denne sjæl og forløs den i Dine Hellige Øjne. Udfri denne sjæl fra dyrets slaveri og skænk den den evige frelse.
Amen
Korstogsbøn (104) Udfri denne sjæl fra slaveri
Kæreste Jesus, jeg præsenterer Dig for min brors sjæl, som han har overladt til Satan. Tag denne sjæl og forløs den i Dine Hellige Øjne. Udfri denne sjæl fra dyrets slaveri og bring den den evige frelse.
Amen
Korstogsbøn (111) Indvielse af dine børn til Jesus Kristus
O kære Frelsens Moder, jeg indvier mine børn (nævn dem her) til Din Søn, så at Han kan bringe dem fred i sjælen og kærlighed i hjertet. Bed om, at mine børn vil blive modtaget i Din Søns Barmhjertige Arme, og beskyt dem mod fortræd. Hjælp dem med at holde fast ved Guds Hellige Ord, især når de bliver fristet til at vende sig bort fra Ham.
Amen
Korstogsbøn (129) Om Kærlighedens Gave
O Gud, fyld mig med Din Kærlighed. Hjælp mig med at dele Kærlighedens Gave med alle, der behøver Din Barmhjertighed. Hjælp mig med at elske Dig mere. Hjælp mig med at elske alle, der har brug for Din Kærlighed. Hjælp mig med at elske Dine fjender. Tillad, at den kærlighed, Du velsigner mig med, vil fylde hjerterne hos enhver, jeg kommer i kontakt med. Med den kærlighed, Du indgyder i min sjæl, hjælp mig med at besejre alt ondt, omvende sjæle og besejre djævlen og hans onde agenter, som prøver at ødelægge Dit Hellige Ords Sandhed.
Amen
Korstogsbøn (155) Om at Beskytte Frelsens Mission
Oh kære Frelsens Moder, hør vores bøn om at beskytte Frelsens Mission og om at beskytte Guds børn. Vi beder for dem, der trodser Guds Vilje i dette store historiske øjeblik. Vi beder om, at du vil beskytte alle, der svarer på dit kald og på Guds Ord om at frelse alle fra Guds fjender. Hjælp os ved at frigive de sjæle, som er blevet et bytte for den onde og åbn deres øjne for Sandheden. Oh Frelsens Moder, hjælp os stakkels syndere med at blive værdige til at modtage udholdenhedens Gave i vores lidelsesfulde tid, i din elskede Søns, Jesu Kristi Navn. Beskyt denne Mission mod at lide skade. Beskyt dine børn mod forfølgelse. Dæk os alle med din Hellige Kappe og skænk os den Gave resten af vore dage at kunne bevare vores tro, hver gang vi bliver udfordret, når vi siger Sandheden for at viderebringe Guds Hellige Ord nu og for altid. Amen
Korstogsbøn (164) Bøn for Fred til Nationerne
O Jesus, skænk mig fred. Skænk fred til min nation og til alle de lande, som er ødelagte pga. krig og splittelse. Så fredens sæd mellem de forhærdede hjerter, som forårsager andre lidelser i retfærdighedens navn. Giv alle Guds børn den Nådegave at modtage Din Fred, så at kærlighed og harmoni kan blomstre, og kærligheden til Gud vil sejre over det onde, således at sjælene kan blive frelst fra at blive ødelagt af falske værdier, grusomheder og onde ambitioner. Lad freden regere over dem, som vier deres liv til Sandheden af Dit Hellige Ord og hos dem, som slet ikke kender Dig.
Amen.
KORSTOGSBØN (170) For at holde fast ved Guds Hellige Ord
O kære Herre, min elskede Jesus Kristus Hold mig. Beskyt mig. Hold mig i Lyset af Dit Ansigt, mens forfølgelsen af mig intensiveres, og min eneste synd er at fastholde Sandheden, Guds Hellige Ord. Hjælp mig med at finde mod til at tjene Dig trofast til hver en tid. Giv mig Dit Mod og Din Styrke, mens jeg kæmper for at forsvare Din Lære mod hård modstand. Jesus, forlad mig aldrig i min tid af nød og giv mig alt det, jeg har brug for, for at fortsætte at tjene Dig, gennem tilvejebringelse af de Hellige Sakramenter og Dit dyrebare Legeme og Blod, gennem det Hellige Messeoffer. Velsign mig Jesus. Gå med mig. Hvil i mig. Bo hos mig.
Amen
2. FOR AT FORBEREDE SIG TIL ADVARSLEN
 
Korstogsbøn (1) Min gave til Jesus for at frelse sjæle
Min kæreste Jesus, Du som elsker os så meget, tillad mig i al ydmyghed at hjælpe Dig med at frelse sjæle. Vis barmhjertighed mod alle syndere, uanset hvor alvorligt de krænker Dig. Tillad mig gennem bøn og lidelse at hjælpe disse sjæle, som ikke måtte overleve Advarslen, med at søge en plads ved siden af Dig i Dit Rige. Hør min bøn, søde Jesus, om at hjælpe Dig med at vinde de sjæle, som Du længes efter. O Jesu Hellige Hjerte, jeg lover Dig at være tro mod Din Helligste Vilje for altid.
Amen
Korstogsbøn (3) For at befri verden for frygt
O min Herre Jesus Kristus, jeg bønfalder Dig om at befri verden for frygt, som fjerner sjælene fra Dit kærlige Hjerte. Jeg beder om, at de sjæle, som vil blive ramt af frygt under Advarslen, vil standse op og tillade Din Barmhjertighed at fylde deres sjæle, så de vil føle sig fri til at elske Dig på den måde, som de bør.
Amen
Korstogsbøn (4) For at forene alle familier
Jesus, foren alle familier under Advarslen, så de kan modtage den evige frelse. Jeg beder om, at alle familier må holde sammen og være forenet med Dig, Jesus, så de kan arve Dit Nye Paradis på jorden.
Amen
Korstogsbøn (6) Bøn for at stoppe Antikrist
O Jesus, jeg beder om, at Gud i sin Barmhjertighed vil forhindre Antikrist og hans gemene hær i at øve terror og udsætte Dine børn for lidelse. Vi beder om, at han vil blive stoppet, og at Din Straffende Hånd vil blive undgået ved den omvendelse, som vil blive opnået under Advarslen.
Amen
Korstogsbøn (7) Bøn for dem, der afviser Barmhjertighed
Jesus, jeg anmoder Dig om at tilgive syndere med så formørkede sjæle, at de vil afvise Din Barmhjertigheds Lys. Jesus, jeg bønfalder Dig om at tilgive dem, så de kan blive befriet fra de synder, som de har så svært ved at løsrive sig fra. Fyld deres hjerter med Din Barmhjertigheds Stråler og giv dem mulighed for at vende tilbage til din fold.
Amen
Korstogsbøn (8) Skriftemålet
Kæreste Jesus, jeg beder Dig om at tilgive alle de synder, jeg har begået, når jeg har været ond og har såret andre. Jeg beder ydmygt om at få den nådegave, der forhindrer mig i at såre Dig igen, og som giver mig mulighed for at sone det i overensstemmelse med Din Hellige Vilje. Jeg beder om tilgivelse for enhver fremtidig krænkelse, som jeg måtte deltage i og som vil forårsage Dig lidelse og smerte. Tag mig med Dig ind i den nye Fredsæra, så jeg kan blive en del af Din Familie i al evighed. Jeg elsker Dig, Jesus. Jeg trænger til Dig. Jeg ærer Dig og alt det, Du repræsenterer. Hjælp mig Jesus, så jeg kan blive værdig til at komme ind i Dit Rige.
Amen
Korstogsbøn (13) Bøn om at få skænket immunitet
O Himmelske Fader, gennem Din Elskede Søn Jesus Kristus, hvis Lidelse på Korset frelste os fra synd, beder jeg Dig om at frelse alle dem, der stadig afviser hans Barmhjertigheds Hånd. Fyld deres sjæle, kære Fader, med Din Kærligheds pant. Jeg bønfalder Dig, Himmelske Fader, hør min bøn og frels disse sjæle fra den evige fortabelse. Tillad dem ved Din Barmhjertighed at være de første, der går ind i den Nye Fredsæra på Jorden.
Amen
Korstogsbøn (15) Taksigelse for den Guddommelige Barmhjertigheds gave
O Himmelske Fader, vi ærer Dig med dyb påskønnelse af det Offer, Du frembar, da Du sendte en Frelser til verden. Vi ofrer Dig med glæde og taknemmelighed vore bønner i ydmyg taksigelse for den Gave, Du nu giver Dine børn, den Guddommelige Barmhjertigheds Gave. O Allerhøjeste Gud, gør os værdige til at modtage denne Store Barmhjertighed med taksigelse.
Amen
Korstogsbøn (16) For at modtage Nådegaver under Advarslen
O min Jesus, lad mig være stærk, mens jeg bliver prøvet af Din Store Barmhjertighed. Giv mig de nådegaver, jeg har brug for, for at blive lille i Dine Øjne. Åbn mine øjne for Sandheden i Dit Løfte om Evige Frelse. Tilgiv mig mine synder og vis mig Din Kærligheds og Venskabs Hånd. Tag mig ind i den Hellige Families arme, så vi alle kan blive et igen. Jeg elsker Dig Jesus og lover Dig, at jeg fra denne dag og i al evighed vil forkynde Dit Hellige Ord uden frygt i mit hjerte og med renhed i min sjæl.
Amen
Korstogsbøn (17) Bøn for formørkede sjæle
Oh, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder og Formidler af al Nåde, du som vil deltage i hele menneskehedens frelse fra Satans ondskab, bed for os. Frelsens Moder, bed om at alle sjæle kan frelses og vil acceptere den kærlighed og nåde, som er vist os af din Søn, vor Herre Jesus Kristus, som kommer igen for at frelse menneskeheden og for at give os en chance for at få Evig Frelse.
Amen
Korstogsbøn (19) Bøn for unge mennesker
Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn for unge sjæle, som befinder sig i et frygteligt mørke. Vis dem den nåde, at de vil kunne genkende din Elskede Søn, når han kommer for at redde hele verden. Lad ikke en eneste sjæl bliver efterladt. Lad ikke en eneste sjæl afvise Hans Store Barmhjertighed. Jeg beder dig, Moder, om at alle bliver frelst, og jeg beder dig om at beskytte alle disse sjæle med din Hellige Kappe og derved give dem den beskyttelse mod Forføreren, som de har brug for.
Amen
Korstogsbøn (29) Beskyt Kristendommens praksis
O min Herre Jesus Kristus, jeg beder Dig sende Din Helligånd ned over alle Dine børn. Jeg beder Dig tilgive alle, der er fulde af had i deres hjerter. Jeg beder om, at ateisterne under Din Store Barmhjertighed vil åbne deres forhærdede hjerter, og at Dine børn, der elsker Dig, kan ære Dig med værdighed og overvinde alle forfølgelser. Jeg beder Dig om at fylde alle Dine børn med Helligåndens Nådegaver, så de modigt kan rejse sig og føre Din hær i den sidste kamp mod Satan, hans dæmoner og alle de sjæle, som er slaver af hans falske løfter.
Amen
Korstogsbøn (35) Bøn for at sjæle kan komme i Paradis
O min Jesus, hjælp mig, så at jeg kan hjælpe Dig med at frelse resten af Dine børn på jorden. Jeg beder om, at Du gennem Din Barmhjertighed vil frelse sjæle fra mørkets ånd. Tag imod mine prøvelser, smerter og bekymringer i dette liv for at frelse sjæle fra Helvedes ild. Fyld mig med Nådegaver, så jeg kan ofre Dig disse smerter med glæde i hjertet, så at vi alle kan forenes i kærlighed til den Velsignede Treenighed og leve med Dig som en hellig familie i Paradis.
Amen
Korstogsbøn (36) For dem der er fanget i New Age bevægelsen
Jesus, hjælp mig, for jeg er fortabt og forvirret. Jeg kender ikke sandheden om livet efter døden. Tilgiv mig, hvis jeg krænker Dig ved at ære andre guder, som ikke er den Sande Gud. Frels mig og hjælp mig med at se sandheden klart og frels mig fra min sjæls mørke. Hjælp mig med at komme ind i Dit Barmhjertigheds Lys.
Amen
Korstogsbøn (39) For at forberede sjælene til Det Nye Paradis og Mit Andet Komme
O Jesus, min elskede Frelser, jeg beder Dig om at dække mig med Din Helligånd, så jeg kan tale med myndighed om Dit Helligste Ord, for at forberede alle Guds børn på Dit Andet Komme. Jeg bønfalder Dig, Herre Jesus, om at få alle de Nådegaver, jeg har brug for, så jeg kan nå frem til alle trosretninger og nationaliteter, hvor end jeg går. Hjælp mig at tale med Din Tunge, trøste stakkels sjæle med Dine Læber og elske alle sjæle med den særlige Guddommelige Kærlighed, som strømmer ud fra Dit Hellige Hjerte. Hjælp mig at frelse de sjæle, der står Dit Hjerte så nær, og tillad mig at trøste Dig, kære Jesus, når fortabte sjæle fortsætter med at afvise Din Barmhjertighed. Jesus, jeg er intet uden Dig, men med Din gavmilde hjælp vil jeg kæmpe i Dit Navn for at hjælpe med at frelse hele menneskeheden.
Amen
Korstogsbøn (41) For de ikke troendes sjæle
O min Jesus, hjælp Dine stakkels børn, som er blinde over for dit Løfte om Frelse. Jeg bønfalder Dig, ved mine bønners og lidelses hjælp, om at åbne de ikke troendes øjne, så de kan se Din ømme Kærlighed og løbe ind i Dine Hellige Arme for at få beskyttelse. Hjælp dem med at se Sandheden og at søge tilgivelse for alle deres synder, så de kan blive frelst og være de første, der kommer ind gennem det Nye Paradis' Porte. Jeg beder for disse sjæle, både mænd, kvinder og børn, og tilskynder Dig til at give dem syndsforladelse for deres synder.
Amen
Korstogsbøn (43) For at frelse sjæle under Advarslen
O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Jesu Kristi Navn, og i ihukommelse af Hans død på Korset for at frelse os fra synd, beder jeg Dig om at frelse de sjæle, der ikke kan frelse sig selv, og som risikerer at dø i dødssynd under Advarslen. For at sone Din elskede Søns lidelse, bønfalder jeg Dig om at tilgive dem, der ikke er i stand til at søge Forløsning, fordi de ikke vil leve længe nok til at bede Jesus, Din Søn, om Barmhjertighed og at befri dem fra synd.
Amen
Korstogsbøn (55) For at forberede sig til Advarslen
O min kære Jesus, åbn alle Guds børns hjerter for Din Store Barmhjertigheds Gave. Hjælp dem med at acceptere Din Guddommelige Barmhjertighed med kærlighed og taknemmelighed. Gør dem i stand til at være ydmyge foran Dig og at bede om tilgivelse for deres synder, så de kan blive en del af Dit Herlige Rige.
Amen
Korstogsbøn (58) Korstogsbøn til Omvendelse
O kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne alle Guds børn og dække dem med Dit Dyrebare Blod. Lad hver eneste dråbe af Dit blod dække alle sjæle for at beskytte dem mod den onde. Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig, men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Din Kærligheds Lys vil fylde deres sjæle. Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Guddommelige Barmhjertigheds morgengry vil strømme ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds Stråler. Omvend alle sjæle gennem de Nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (personlig intention her). Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i juni måned for at sone alle synder.
Amen
Korstogsbøn (60) For Omvendelsen af Familier under Advarslen
O kære Milde Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for min families sjæle (nævnes her). Jeg ofrer Dig min lidelse, mine prøvelser og mine bønner for at frelse deres sjæle fra mørkets ånd. Lad ingen af disse Dine børn fornægte Dig eller afvise Din Barmhjertigheds Hånd. Åbn deres hjerter og lad dem blive omsluttet af Dit Hellige Hjerte, så de kan søge den nødvendige tilgivelse for at blive frelst fra Helvedes ild. Giv dem en chance til at gøre bod, så de bliver omvendt ved Din Guddommelige Barmhjertigheds Stråler.
Amen
Korstogsbøn (64) Frels alle mine brødre og søstre
O Jesus Kristus, min kæreste Frelser, modtag min bøn og mit afkald som en gave for at hjælpe med at frelse mine brødre og søstre fra det mørkets fængsel, de befinder sig i. Tillad mig at hjælpe med at frelse deres sjæle. Jeg beder Dig om at tilgive deres synder, og at Du fylder deres sjæle med Helligånden, så de løber ind i Dine Arme som det tilflugtssted, de har så desperat brug for, før de er fortabte for altid. For at frelse disse sjæle vil jeg forære Dig min ydmyge tjeneste og taksigelse som gave.
Amen
Korstogsbøn (65) Bøn for dem, som er i dødssynd
O kære Jesus, menneskehedens Frelser. Jeg bønfalder Dig om, at du ved Din Guddommelige Barmhjertighed viser nåde over for alle de stakkels syndige sjæle, som kan blive taget bort fra denne jord under Advarslen. Tilgiv dem deres synder, og i ihukommelse af Din lidelse beder jeg Dig skænke mig denne særlige begunstigelse at kunne sone deres synder. Jeg ofrer mig til Dig med sind, krop og sjæl som en bod for at kunne frelse deres sjæle og bringe dem evigt liv.
Amen
KORSTOGSBØN (66) For Præsterne: Hjælp mig med at forblive trofast mod Dit Helligste Ord
O kære Jesus, hjælp mig at forblive trofast mod Dit Helligste Ord til hver en tid. Giv mig styrke til at holde fast ved Din Kirkes Sandhed, når jeg møder modgang. Fyld mig med nådegaver til at forvalte de Hellige Sakramenter, som Du har lært os det. Hjælp mig med at nære Din Kirke med Livets Brød og at forblive loyal mod Dig, selv når jeg forbydes at være det. Fri mig fra de bedragets lænker, jeg måtte møde, så jeg kan forkynde Guds Sande Ord. Skærm alle Dine hellige tjenere med Dit Dyrebare Blod nu, så at vi kan forblive modige, loyale og trofaste mod Dig, Vor Frelser Jesus Kristus.
Amen
Korstogsbøn (73) For unge sjæle, for unge børn
O Jesus, hjælp mig med at frelse de unge menneskers sjæle overalt i verden. Lad dem gennem Din Nåde forstå Sandheden om Din Eksistens. Bring dem til Dit Hellige Hjerte og åbn deres øjne for Din Kærlighed og Barmhjertighed. Frels dem fra Helvedes ild. Hør mine bønner om at vise Barmhjertighed over for deres sjæle.
Amen
Korstogsbøn (74) For Skelneevnens gave
O Guds Moder, hjælp mig med at forberede min sjæl til Helligåndens Gave. Tag mig i hånden som et barn og før mig ved Helligåndens Kraft ad vejen mod Skelneevnens Gave. Åbn mit hjerte og lær mig at overgive mig i krop, sind og ånd. Fri mig fra hovmodets synd og bed om, at jeg vil få tilgivelse for alle fortidens synder, så min sjæl bliver renset, og jeg bliver helet og værdig til at modtage Helligåndens Gave. Jeg takker Dig, Frelsens Moder, for Din forbøn og venter med mit hjerte fuld af kærlighed på denne Gave, som jeg med glæde ser frem til.
Amen
Korstogsbøn (79) For to milliarder fortabte sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig om, at Du vil vise Barmhjertighed mod de fortabte sjæle. Tilgiv dem deres afvisning af Dig og brug mine bønner og lidelse, så Du ved Din Barmhjertighed kan skænke dem de Nådegaver, de har brug for til at helliggøre deres sjæle. Jeg beder Dig om at skåne deres sjæle. Jeg beder Dig om at åbne deres hjerter, så de vil komme til Dig og bede Dig om at fylde dem med Helligånden, så de kan acceptere Sandheden om Din Kærlighed og leve med Dig og hele Guds familie for altid.
Amen
Korstogsbøn (80) For morderes sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem, der begår mord. Jeg anmoder Dig om at være mild mod dem, der er i dødssynd. Jeg ofrer min egen lidelse og mine vanskeligheder til Dig, så Du kan åbne Dit Hjerte og tilgive dem deres synder. Jeg beder Dig om at dække alle, der har onde intentioner i deres sjæle, med Dit Dyrebare Blod, så de kan blive renset for deres forbrydelser.
Amen
Korstogsbøn (84) Bøn for at oplyse sjælene hos eliten, der regerer verden
O kære Jesus. Jeg beder Dig om at oplyse sjælene hos eliten, der regerer verden. Vis dem beviset på Din Barmhjertighed. Hjælp dem med at åbne deres hjerter og at vise sand ydmyghed og ære Dit store Offer, da Du døde på Korset for vore synders skyld. Hjælp dem med at opdage, hvem den sande Herre er, hvem deres Skaber er, og fyld dem med Nådegaver, så de kan se Sandheden. Forhindr at deres planer om at skade millioner af mennesker gennem vaccinering, knaphed af fødevarer, tvungne adoptioner af uskyldige børn og splittelser af familier, bliver gennemført. Helbred dem. Dæk dem med Dit Lys og omfavn dem for at frelse dem fra den ondes snarer.
Amen
Korstogsbøn (88) For sjælene efter Advarslen
O Jesu Hellige Hjerte, vis Barmhjertighed mod alle os stakkels syndere. Oplys hjerterne af sten, så desperate i deres søgen efter vejledning. Tilgiv dem deres ondskab. Hjælp dem, gennem Din Kærlighed og Barmhjertighed med inderst inde at kunne forstå, hvordan de kan opnå Din store Forløsningens Gave. Jeg bønfalder Dig om at tilgive alle de sjæle, som afviser Guds Sandhed. Dæk dem med Dit Lys, kære Jesus, så det vil gøre dem blinde for djævlens ondskab og snarer, hvorved han vil prøve at afskære dem fra Dig for evigt. Jeg beder Dig om at give alle Guds børn styrke til at være taknemmelige over Din Store Barmhjertighed. Jeg beder Dig om at åbne Døren til Dit Rige for alle de fortabte sjæle, som strejfer om på jorden i en tilstand af hjælpeløshed og håbløshed.
Amen
Korstogsbøn (89) For de stakkels syndere
Kære Jesus, hjælp mig, en stakkels, elendig synder, med at komme til Dig med anger i mit hjerte. Rens mig for mine synder, som har ødelagt mit liv. Giv mig et nyt livs gave, befriet fra syndens kløer og med den frihed, som synden nægter mig. Forny mig i Lyset af Din Barmhjertighed. Omfavn mig i Dit Hjerte. Lad mig mærke Din Kærlighed, så jeg kan være Dig nær, og min kærlighed bliver tændt. Hav Barmhjertighed med mig, Jesus, og hold mig fri for synd. Gør mig værdig til at komme ind i Dit Rige.
Amen
Korstogsbøn (93) For Omvendelsens tårer
O min elskede Jesus, Du står mit Hjerte nær. Jeg er et med Dig. Jeg elsker Dig. Jeg har Dig kær. Lad mig mærke Din Kærlighed. Lad mig mærke Din Smerte. Lad mig mærke Din Tilstedeværelse. Skænk mig Ydmyghedens Gave, så jeg kan være værdig til Dit Rige på jorden, såvel som i Himmelen. Skænk mig Omvendelsens Tårer, så jeg virkelig kan ofre mig til Dig, som en sand discipel, for at hjælpe Dig i Din Mission med at frelse hver eneste sjæl på jorden, før Du kommer igen for at Dømme de levende og de døde.
Amen
Korstogsbøn (101) Mirakuløs bøn for at mærke Jesu tilstedeværelse
O kære Almægtige Fader, Skaber af alt det, der er og vil være. Hjælp os, som erkender Din elskede Søns Tilstedeværelse i Kirken i dag, med at blive stærkere. Hjælp mig med at komme over min frygt, min ensomhed og den afvisning, jeg lider under fra mine kære, eftersom jeg følger Din Søn Jesus Kristus, min Frelser. Beskyt mine kære fra at falde i fælden og tro på de løgne, Satan har gennemtænkt for at ødelægge, splitte og skabe kaos blandt alle Guds børn. Hjælp alle dem, der følger vederstyggeligheden i Din Kirke, med at blive frelst fra Helvedes evige flammer.
Amen
Korstogsbøn (107) Frels mig fra Helvedes ild
Jeg er en forfærdelig synder, Jesus. Gennem mine handlinger har jeg forårsaget håbløse lidelser hos andre. Som konsekvens heraf er jeg afvist. Jeg er ikke længere accepteret alle steder på jorden. Frels mig fra denne tomhed og beskyt mig fra det ondes greb. Tillad mig at angre. Modtag min anger. Fyld mig med Din Kraft og hjælp mig at rejse mig fra fortvivlelsens dybder. Jeg overgiver min frie vilje til Dig, kære Jesus, så Du kan gøre med mig, hvad Du vil, og jeg kan blive frelst fra Helvedes ild.
Amen
Korstogsbøn (109) For Tillidens Gave
O min kæreste Jesus, hjælp mig med at have tillid til Dig. At have tillid til Dit Løfte om at komme igen. At acceptere Sandheden om Dit Andet Komme. At stole på Gudfaderens Løfte, da Han sagde, Han ville give Dig Dit Rige. Hjælp mig at stole på Din Lære, på Din Plan om at frelse verden. Hjælp mig at acceptere Dine Gaver med taknemmelighed. Hjælp mig at stole på Dig, så jeg mister min frygt og således tillader Din Kærlighed at fylde mit hjerte og min sjæl.
Amen
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed om, at jeg bliver rigtig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte, så jeg kan modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
Korstogsbøn (127) For at frelse min og mine kæres sjæl
O Jesus, forbered mig, så jeg kan komme og stå foran Dig uden skam. Hjælp mig og mine kære (nævn dem her) med at være parate til at bekende alle vores forkerte handlinger og at indrømme vores svagheder. At bede om tilgivelse for alle vores synder, at vise kærlighed mod dem, vi har fornærmet. At bede om Barmhjertighed og at blive frelst, at ydmyge os foran Dig, så at jeg og dem på Dagen for den Store Oplysning kan stå frem med en ren samvittighed, og Du vil fylde vores sjæle med Din Guddommelige Barmhjertighed.
Amen
Korstogsbøn (142) Bøn før døden
Min kæreste Jesus, tilgiv mig mine synder. Rens min sjæl og forbered mig på at træde ind i Dit Rige. Giv mig Nådegaver til at forberede min forening med Dig. Hjælp mig at overkomme enhver frygt. Giv mig mod til at forberede mit sind og min sjæl, så at jeg er egnet til at stå foran Dig. Jeg elsker Dig, jeg stoler på Dig, jeg giver mig selv til Dig i krop, sind og sjæl for evigt. Lad din vilje blive min og fri mig for smerte, tvivl og forvirring.
Amen
3. FOR DEN KRISTNE KIRKE OG PRÆSTERNE
 
Korstogsbøn (11) Stop hadet mod seerne
O Jesu Helligste Hjerte, jeg beder Dig om at stoppe det had og den jalousi, der findes blandt dine tilhængere over for Dine sande seere i disse tider. Jeg beder om, at Du vil høre min bøn om at give dine seere den styrke, de har brug for, for at kunne forkynde Dit Helligste Ord til en mistroisk verden.
Amen
KORSTOGSBØN (22) Bøn for de katolske præsters opretholdelse af Kirkens Lære
Oh, min elskede Jesus, bevar min styrke og hold min kærligheds ild til Dig i live hvert øjeblik af min dag. Tillad aldrig at denne kærlighedsflamme for Dig vil flakke eller dø. Tillad mig aldrig at blive svækket, når jeg er i nærheden af fristelse. Giv mig de nådegaver, jeg har brug for for at kunne opfylde mit kald, min hengivenhed, min loyalitet og for at opretholde den Katolske Kirkes ortodokse lære. Jeg tilbyder Dig min troskab til alle tider. Jeg anerkender min forpligtelse til at kæmpe i din hær, så den Katolske Kirke kan rejse sig i sin fulde herlighed for at byde dig, kære Jesus, velkommen, når du kommer igen.
Amen
Korstogsbøn (23) For Pave Benedikts sikkerhed
O min Evige Fader, på Din elskede Søns Jesu Kristi vegne og i erindring af den lidelse, Han udholdt for at frelse verden fra synden, beder jeg Dig nu om beskyttelse af Din Hellige Vikar, Pave Benedikt, Leder af din Kirke på jorden, så at også Han kan hjælpe med at frelse Dine børn og alle dine hellige tjenere fra Satans svøbe og fra magten hos hans faldne engle, som færdes på jorden for at stjæle sjæle. O Fader, beskyt Din Pave, så at Dine børn kan blive ført ad den Sande vej hen imod Dit Nye Paradis på Jorden.
Amen
Korstogsbøn (25) For at beskytte alle seerne over hele verden
O Allerhøjeste Gud, jeg beder Dig om at beskytte alle Dine hellige budbringere i verden. Jeg beder om, at de må blive beskyttet mod andres had. Jeg beder om, at Dit Helligste Ord bliver spredt hurtigt over hele jorden. Beskyt dine budbringere mod sladder, misbrug, løgne og alle slags farer. Beskyt deres familier og dæk dem med Helligånden til hver en tid, så at de Budskaber, de giver til verden, bliver hørt med angerfulde og ydmyge hjerter.
Amen
Korstogsbøn (28) Jomfru Maria: Bøn for at forene alle Kristne Kirker
O Allerhøjeste Gud, vi knæler foran Dig for at bede om, at alle Dine børn må forenes i kampen for at bevare Dine Kristne Kirker på jorden. Lad ikke vores forskelligheder splitte os i denne tid med stort frafald i verden. I vores kærlighed til Dig, bønfalder vi Dig, kære Fader, om at skænke os nådegaver, så vi kan elske hinanden i Din elskede Søns, Vor Frelser Jesu Kristi Navn. Vi tilbeder Dig. Vi elsker Dig. Vi forener os for at kæmpe for at få styrke til at bevare de Kristne Kirker på jorden under de prøvelser, vi vil blive udsat for i de kommende år.
Amen
Korstogsbøn (29) Beskyt Kristendommens praksis
O min Herre Jesus Kristus, jeg beder Dig sende Din Helligånd ned over alle Dine børn. Jeg beder Dig tilgive alle, der er fulde af had i deres hjerter. Jeg beder om, at ateisterne under Din Store Barmhjertighed vil åbne deres forhærdede hjerter, og at Dine børn, der elsker Dig, kan ære Dig med værdighed og overvinde alle forfølgelser. Jeg beder Dig om at fylde alle Dine børn med Helligåndens Nådegaver, så de modigt kan rejse sig og føre Din hær i den sidste kamp mod Satan, hans dæmoner og alle de sjæle, som er slaver af hans falske løfter.
Amen
Korstogsbøn (38) For den Katolske Kirkes Frelse
O Velsignede Frelsens Moder, bed for den Katolske Kirke i disse svære tider og for vor elskede Pave Benedikt XVI, for at lindre hans lidelse. Vi beder Dig, Frelsens Moder, om at dække Guds hellige tjenere med Din Hellige Kappe, så at de kan få nådegaver til at være stærke, loyale og modige under de prøvelser, de står over for. Bed også om, at de vil have omsorg for deres flok, i overensstemmelse med den Katolske Kirkes Sande Lære. O Hellige Gudsmoder, giv os, Din resterende Kirke på jorden, ledelsens gave, så at vi kan hjælpe til med at føre sjælene hen imod Din Søns Rige. Vi beder Dig, Frelsens Moder, om at holde bedrageren væk fra Din Søns tilhængere, medens de forsøger at beskytte deres sjæle, så de er egnet til at gå ind ad Portene til det Nye Paradis på Jorden.
Amen
KORSTOGSBØN (40) Bøn for Præster, der skal forberede sjæle til Jesu Andet Komme
O min Jesus, jeg er kun en ydmyg tjener og har brug for, at Du vejleder mig, så at jeg kan forberede sjæle til Dit Herlige Andet Komme. Hjælp mig med at omvende sjæle og forberede dem efter Din Hellige Vilje, så at de bliver egnet til at gå ind i det Nye Paradis på Jorden, som Du lovede hele menneskeheden ved Din Død på Korset. Giv mig de Nådegaver, jeg har brug for, så jeg kan bringe Dit Ord til tørstige sjæle, og aldrig svigter i min forpligtelse over for Dig, kære Jesus, til Hvem jeg lovede min troskab gennem mine Hellige Løfter.
Amen
Korstogsbøn (44) Om Styrke til at forsvare min tro imod den falske profet
Kære Jesus, giv mig styrke til at fokusere på Din Lære og forkynde Dit Hellige Ord til hver en tid. Tillad mig aldrig at blive fristet til at forgude den falske profet, som vil prøve at præsentere sig selv, som Du gør. Hold min kærlighed til Dig stærk. Giv mig Skelneevnens Nådegave, så at jeg aldrig vil nægte Sandheden, der er indeholdt i den Hellige Bibel, uanset hvor mange løgne der bliver præsenteret for mig for at opmuntre mig til at vende ryggen til Dit Sande Ord.
Amen
Korstogsbøn (48) Bøn for at opnå den Nådegave at kunne forkynde Jesu Andet Komme
O min Jesus, giv mig den Nådegave at kunne forkynde Dit Hellige Ord til hele menneskeheden, så at sjæle kan blive frelst. Send din Helligånd over mig, Din ydmyge tjener, så at Dit Hellige Ord kan blive hørt og modtaget, specielt af de sjæle, som har mest brug for Din Barmhjertighed. Hjælp mig med at ære Din Hellige Vilje til hver en tid og aldrig fornærme eller dømme dem, der afviser Din Barmhjertigheds Hånd.
Amen
KORSTOGSBØN (49) Troskabsed for Kristne Præster
O Jesus, jeg er din ydmyge tjener, og jeg forpligter mig til at vise min kærlighed og loyalitet over for Dig. Jeg beder Dig om at give mig et tegn på Dit Kald. Hjælp mig med at åbne mine øjne og at vidne om Dit Løfte. Velsign mig med Helligåndens Nådegave, så at jeg ikke bliver bedraget af dem, der påstår, at de kommer i Dit Navn, men som ikke taler sandt. Vis mig Sandheden. Tillad mig at mærke Din Kærlighed, så at jeg kan opfylde Din Hellige Vilje. Jeg beder Dig, med ydmygt hjerte, om at vise mig den måde, hvorpå jeg kan hjælpe Dig med at frelse menneskehedens sjæle.
Amen
Korstogsbøn (53) Bøn for den Katolske Kirke
O Gud Fader, i Din Elskede Søns Navn beder jeg Dig om at skænke mig styrke og de nødvendige Nådegaver for at kunne hjælpe præsterne med at stå imod den forfølgelse, de lider under. Hjælp dem med at overholde Sandheden i Din Søns Jesu Kristi Lære og aldrig at fornægte, svække eller forfalske Eksistensen af den Hellige Eukaristi.
Amen
KORSTOGSBØN (56) For Præster der søger beskyttelse for den Hellige Eukaristi
O kære Fader, i Din Søns dyrebare Navn, Han som ofrede Sig selv på Korset for hele menneskeheden, hjælp mig at forblive trofast mod Sandheden. Dæk mig med Din Søns Dyrebare Blod og skænk mig Nådegaver, for fortsat at kunne tjene Dig i tro, tillid og ære i resten af min tjeneste. Lad mig aldrig svigte den Sande Mening af det Hellige Messeoffer, eller i den måde, den Hellige Eukaristi bliver præsenteret for Dine børn på. Giv mig styrke til at repræsentere Dig og nære Din flok, som de skal næres, ved Din Søns Jesu Kristi Legeme, Blod, Sjæl og Guddom, menneskehedens Frelser.
Amen
KORSTOGSBØN (57) Bøn for Præsterne - Jesus, lad mig høre Dit kald
O kære Jesus, åbn mine ører for lyden af Din stemme. Åbn mit hjerte for Dit kærlige kald. Fyld min sjæl med Helligånden, så jeg kan genkende Dig denne gang. Jeg ofrer Dig min ydmyge troskab mod alt det, du beder mig om. Hjælp mig med at skelne Sandheden, at rejse mig, svare og følge Din Stemme, så at jeg kan hjælpe Dig med at frelse menneskehedens sjæle. Din Vilje er mit bud. Giv mig mod til at lade Dig føre mig, så at jeg kan tage den nødvendige rustning op, for at føre Din Kirke hen imod Dit Rige.
Amen
KORSTOGSBØN (66) For Præsterne: Hjælp mig med at forblive trofast mod Dit Helligste Ord
O kære Jesus, hjælp mig at forblive trofast mod Dit Helligste Ord til hver en tid. Giv mig styrke til at holde fast ved Din Kirkes Sandhed, når jeg møder modgang. Fyld mig med nådegaver til at forvalte de Hellige Sakramenter, som Du har lært os det. Hjælp mig med at nære Din Kirke med Livets Brød og at forblive loyal mod Dig, selv når jeg forbydes at være det. Fri mig fra de bedragets lænker, jeg måtte møde, så jeg kan forkynde Guds Sande Ord. Skærm alle Dine hellige tjenere med Dit Dyrebare Blod nu, så at vi kan forblive modige, loyale og trofaste mod Dig, Vor Frelser Jesus Kristus.
Amen.
Korstogsbøn (70) Bøn for at præster står fast i deres tro på Guds Hellige Ord
O kære Jesus, hjælp Dine hellige tjenere med at genkende skismaet, som udfolder sig i Din Kirke. Hjælp Dine hellige tjenere med at holde fast og være tro mod Dit Hellige Ord. Lad aldrig jordiske ambitioner formørke deres rene kærlighed til Dig. Giv dem Nådegaver til at forblive rene og ydmyge foran Dig og ære Din Helligste Tilstedeværelse i Eukaristien. Hjælp og vejled alle disse hellige tjenere, som måtte være lunkne i deres kærlighed til Dig, med at genantænde Helligåndens Ild i deres sjæle. Hjælp dem med at genkende fristelsen, som er placeret foran dem for at distrahere dem. Åbn deres øjne, så at de altid kan se Sandheden. Velsign dem, kære Jesus, i denne tid og dæk dem med Dit Dyrebare Blod for at beskytte dem mod fortræd. Giv dem styrke til at kæmpe imod Satans snarer, hvis de føler sig fristet til at fornægte syndens eksistens.
Amen
Korstogsbøn (72) Disciplens bøn
Kære Jesus, jeg er parat til at sprede Dit Hellige Ord. Giv mig mod, styrke og kundskab til at udbrede Sandheden, så at så mange sjæle som muligt kan blive ført til Dig. Tag mig ind i Dit Hellige Hjerte og dæk mig med Dit Hellige Blod, så at jeg bliver fyldt med Nådegaver til at sprede omvendelse og frelse til alle Guds børn overalt i verden uanset deres Tro. Jeg, Din elskede discipel, stoler altid på Dig.
Amen
Korstogsbøn (82) For den resterende Kirkes sejr
Jesus, Konge og Verdens Frelser, til Dig forpligter vi vores ære, loyalitet og gerninger, for at kundgøre Din Herlighed for alle. Hjælp os at opnå styrke og tillid til at erklære Sandheden til enhver tid. Tillad os aldrig at tøve eller forsinke vores march mod sejren og vores plan om at frelse sjæle. Vi lover vores overgivelse, vore hjerter og alt det vi ejer, så at vi kan være fri for forhindringer, mens vi fortsætter på vores tornefulde vej mod portene til Dit Nye Paradis. Vi elsker Dig, kæreste Jesus, vor elskede Frelser og Forløser. Vi forener os i krop, sind og ånd med Dit Hellige Hjerte. Send Din Beskyttelses Gave ned over os. Dæk os med Dit Dyrebare Blod, så vi bliver fyldt med kærlighed og mod til at rejse os og kundgøre Sandheden om Dit Nye Rige.
Amen
Korstogsbøn (97) For at forene Korstogsbedegrupperne
O elskede Frelsens Moder, jeg bønfalder Dig om, at du gennem Dine bønner vil forene alle i Guds Resterende hær overalt i verden. Dæk alle Korstogsbedegrupper med Frelsens Gave, skænket til os gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Send Dine engle, så de kan skærme enhver af os og især de præster, der leder Korstogsbedegrupperne. Hjælp os at undgå forvirring, som skaber splittelse iblandt os og beskyt os med Din rustnings gave, så at vi bliver immune over for de angreb, vi vil blive udsat for pga. vores kærlighed til Jesus Kristus i denne Hellige Mission for at frelse sjæle.
Amen
Korstogsbøn (100) For Kristendommens overlevelse
O kære Jesus, vi beder Dig om at give os evnen til at overleve de prøvelser, vi står over for nu, hvor den sidste Sande Pave slutter sin Mission for Dig. Hjælp os at udholde det forfærdelige overgreb, vi nu vil blive udsat for, fordi den Kirke, som vi kendte, vil kollapse. Lad os aldrig afvige fra Dit Sande Hellige Ord. Hjælp os med at være tavse, når angrebene tynger os, og påvirker os til at fornægte Dig og de Sakramenter, Du har skænket verden. Dæk Din hær med den mægtige Kærlighed, vi har brug for, som et skjold, der beskytter os imod den falske profet og Antikrist. Hjælp Din Kirke på jorden med at blive udbredt og mangedoblet, så den kan fastholde Sandheden og hjælpe Dig med at føre vore brødre og søstre ad Sandhedens vej og forberede os på en hensigtsmæssig måde til Dit Andet Komme.
Amen
Korstogsbøn (102) For at støtte troen og troværdigheden af Guds budskaber til verden
Kæreste Jesus, når jeg er nede, løft mig op. Når jeg tvivler, oplys mig. Når jeg er bedrøvet, vis mig Din Kærlighed. Når jeg kritiserer, hjælp mig at holde mund. Når jeg dømmer en anden offentligt, forsegl mine læber. Når jeg taler blasfemisk i Dit Navn, forson mig med Dig og bring mig ind under Din beskyttelse igen. Når jeg mangler mod, så giv mig det sværd, jeg har brug for, for at kunne kæmpe og frelse de sjæle, Du ønsker. Når jeg modsætter mig Din Kærlighed, hjælp mig med at overgive mig og stole fuldstændigt på Din kærlige Omsorg. Når jeg er på vildspor, hjælp mig med at finde Sandhedens vej. Når jeg anfægter Dit Ord, giv mig det svar, jeg søger. Hjælp mig med at være tålmodig, kærlig og venlig, selv mod dem, der forbander Dig. Hjælp mig at tilgive dem, der fornærmer mig og giv mig den nådegave, jeg har brug for, for at følge Dig til Jordens ende.
Amen
KORSTOGSBØN (110) For at Præster kan forblive tro mod Dit Hellige Ord O min kæreste Jesus, jeg beder Dig om at gøre mig stærk og modig, så jeg kan forsvare Sandheden i Dit Helligste Navn. Jeg bønfalder Dig om at skænke de Nådegaver, jeg har brug for for at kunne vidne om Dit Hellige Ord hele tiden. Gør mig i stand til at udholde presset for at promovere usandheder, når jeg ved inderst inde, at de krænker Dig. Hjælp mig med at forblive trofast mod Dit Hellige Ord indtil den dag, jeg dør.
Amen
KORSTOGSBØN (114) For at Præster kan modtage Sandhedens Gave Min Herre, åbn mine øjne. Tillad mig at se fjenden og luk mit hjerte for bedraget. Jeg overgiver mig helt til Dig, kære Jesus. Jeg stoler på Din Barmhjertighed.
Amen
Korstogsbøn (125) For at forsvare Guds Helligste Ord
O Frelsens Moder, hjælp mig, en ydmyg Guds tjener, med at forsvare Hans Helligste Ord i trængselstider. Indvi mig, kære Moder, til Din Søn, så at Han kan dække mig med Sit Dyrebare Blod. Giv mig, gennem Din Søns Jesu Kristi forbøn, nåden, styrken og viljen til at forblive trofast mod Kristi Lære i denne modgangstid, som vil fortære Hans Helligste Kirke på Jorden.
Amen
KORSTOGSBØN (135) Forsvar Sandheden
O elskede Frelsens Moder, hjælp mig i nødens stund. Bed om, at jeg må blive velsignet med de Nådegaver, som Helligåndens Kraft sender ned over min uværdige sjæl, så jeg altid kan forsvare Sandheden. Støt mig, hver gang jeg bliver bedt om at fornægte Sandheden, Guds Ord, de Hellige Sakramenter og den Hellige Eukaristi. Hjælp mig med at bruge de Nådegaver, jeg modtager, til at kunne stå fast over for Satans ondskab og alle de stakkels sjæle, han bruger til at kaste smuds på din Søn, Jesus Kristus. Hjælp mig i nødens stund. For sjælenes skyld beder jeg Dig give mig mod til at forsyne alle Guds børn med Sakramenterne, selvom Guds fjender vil forbyde mig dette.
Amen
Korstogsbøn (136) For at holde fast ved Dit Ord
Kæreste Jesus, hjælp mig med at høre Dit Ord. Leve Dit Ord. Tale Dit Ord. Sprede Dit Ord. Giv mig styrke til at stå ved Sandheden, selv når jeg er forfulgt for at gøre det. Hjælp mig med at holde Dit Ord i live, når det er forkastet af Dine fjender. Lad mig mærke Dit Mod, når jeg er nede. Fyld mig med Din Styrke, når jeg er svag. Giv mig den Gave at forblive værdig, når Helvedes porte hersker over mig ,og at være loyal over for Din Helligste Vilje.
Amen
Korstogsbøn (143) for at beskytte Frelsens Mission
O Frelsens Moder, beskyt denne Mission, en Gave fra Gud for at bringe det Evige Liv til alle Hans børn overalt. Grib ind på vores vegne, gennem din elskede Søn, Jesus Kristus, for at give os mod til at gennemføre vores forpligtelse til at tjene Gud til alle tider og især, når vi lider pga. af dette. Hjælp denne Mission med at omvende milliarder af sjæle, i overensstemmelse med Guds vilje, og til at omvende disse hjerter af sten, så de bliver din Søns elskede tjenere. Giv alle os, der tjener Jesus i denne Mission, styrke til at overkomme had og Korsets forfølgelse og til at byde lidelsen, som kommer med den, velkommen, med hjertets gavmildhed og med fuld accept for det, der venter forude.
Amen
Korstogsbøn (144) For at beskytte den Kristne Tro
Oh Frelsens Moder, gå i forbøn for de Kristnes sjæle overalt i verden. Hjælp dem med at beskytte deres tro og at forblive loyale over for Jesu Kristi Lære. Bed om, at de vil have styrke i sind og ånd til at stå fast ved deres tro til hver en tid. Gå i forbøn, kære Moder, på deres vegne, for at åbne deres øjne for Sandheden og for at give dem den Nådegave at kunne skelne enhver falsk lære, der bliver præsenteret for dem i din Søns Navn. Hjælp dem med at forblive sande og loyale Guds tjenere og at fornægte det onde og løgnene, selv om de måtte lide og blive latterliggjort pga. dette. Oh Frelsens Moder, beskyt alle dine børn og bed om, at alle Kristne vil følge Herrens vej indtil deres sidste time.
Amen
Korstogsbøn (151) For at forsvare Troen Oh Guds Moder, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder, bed om, at vi forbliver loyale mod Guds Sande Ord til hver en tid. Forbered os på at forsvare Troen, at værne om Troen og at forkaste kætteriet. Beskyt alle dine børn i prøvelsens tid og giv os Nådegaver, så vi kan være modige, når vi bliver opfordret til at forkaste Sandheden og fornægte din Søn. Bed, Hellige Guds Moder, om, at vi får den Guddommelig Indgriben, så vi kan forblive Kristne i overensstemmelse med Guds Hellige Ord.
Amen
Korstogsbøn (155) Om at Beskytte Frelsens Mission
Oh kære Frelsens Moder, hør vores bøn om at beskytte Frelsens Mission og om at beskytte Guds børn. Vi beder for dem, der trodser Guds Vilje i dette store historiske øjeblik. Vi beder om, at du vil beskytte alle, der svarer på dit kald og på Guds Ord om at frelse alle fra Guds fjender. Hjælp at frigive de sjæle, som er faldet som bytte for den onde og åbn deres øjne for Sandheden. Oh Frelsens Moder, hjælp os stakkels syndere med at blive værdige til at modtage udholdenhedens Gave i vores lidelsesfulde tid, i din elskede Søns, Jesu Kristi Navn. Beskyt denne Mission mod at lide skade. Beskyt dine børn mod forfølgelse. Dæk os alle med din Hellige Kappe og skænk os den Gave at kunne bevare vores tro, hver gang vi bliver udfordret, når vi taler sandt for at viderebringe Guds Hellige Ord. For resten af vore dage nu og for altid.
Amen
KORSTOGSBØN (170) For at holde fast ved Guds Hellige Ord 
O kære Herre, min elskede Jesus Kristus Hold mig. Beskyt mig. Hold mig i Lyset af Dit Ansigts, mens forfølgelsen af mig intensiveres, og min eneste synd er at fastholde Sandheden, Guds Hellige Ord. Hjælp mig med at finde mod til at tjene Dig trofast til hver en tid. Giv mig Dit Mod og Din Styrke, mens jeg kæmper for at forsvare Din Lære mod hård modstand. Jesus, forlad mig aldrig i min tid af nød og giv mig alt det, jeg har brug for, for at fortsætte at tjene Dig, gennem tilvejebringelse af de Hellige Sakramenter og Dit dyrebare Legeme og Blod, gennem det Hellige Messeoffer. Velsign mig Jesus. Gå med mig. Hvil i mig. Bo hos mig.
Amen
4. FOR AT STOPPE OG BESKYTTE OS FRA ANTIKRIST, DEN FALSKE PROFET OG ALT ONDT
 
Korstogsbøn (2) Bøn for verdens ledere
Min Evige Fader, i Din Elskede Søns Jesu Kristi Navn, beder jeg Dig om at beskytte Dine børn mod den forfølgelse, som er planlagt af de globale kræfter mod uskyldige nationer. Jeg beder om syndsforladelse for disse sjæle, som er årsag til disse trængsler, så at de må vende tilbage til Dig med ydmygt og angerfuldt hjerte. Jeg beder Dig om at give Dine torturerede børn styrke til at holde ud i denne lidelse for at sone verdens synder gennem Kristus Vor Herre.
Amen
Korstogsbøn (6) Bøn for at stoppe Antikrist
O Jesus, jeg beder om, at Gud i sin Barmhjertighed vil forhindre Antikrist og hans gemene hær i at øve terror og udsætte Dine børn for lidelse. Vi beder om, at han vil blive stoppet, og at Din Straffende Hånd vil blive undgået ved den omvendelse, som vil blive opnået under Advarslen.
Amen
Korstogsbøn (14) Bøn til Gudfaderen om beskyttelse mod Atomkrig
O Almægtige Fader, Gud den Allerhøjeste, jeg beder Dig om Barmhjertighed for alle syndere. Åbn deres hjerter, så de kan acceptere frelsen og modtage nådegaver i overflod. Hør min bøn for min egen familie og gør, at enhver af dem vil finde nåde i Dit Elskelige Hjerte. O Guddommelige Himmelske Fader, beskyt alle Dine børn på jorden mod atomkrig eller andre handlinger, som er planlagt for at ødelægge Dine børn. Hold os væk fra alt ondt og beskyt os. Oplys os, så vi kan åbne vore øjne, høre og acceptere Sandheden om Din frelse uden frygt i vore sjæle.
Amen
Korstogsbøn (18) Stop Antikrist og hans gruppe
Oh, kære Jesus, red verden fra Antikrist. Beskyt os mod Satans onde planer. Frels de sidste rester af din kirke fra alt ondt. Giv alle dine kirker den styrke og de nådegaver, de har brug for, for at kunne forsvare sig mod de krige og forfølgelser, der er planlagt af Satan og hans hær af terrorister.
Amen
Korstogsbøn (20) Stop Antikrists ødelæggelser i verden
Oh, Gud Fader, i din dyrebare Søns navn beder jeg Dig om at forhindre Antikrist i at fange dine børns sjæle. Jeg beder dig, Almægtige Far, om at stoppe hans terror mod dine børn. Jeg beder Dig om at stoppe hans forurening af din Skabelse og beder dig om at have medlidenhed med de stakkels sjæle, som er magtesløse over for ham. Hør min bøn, kære Fader og red alle dine børn fra denne frygtelige ondskab.
Amen.
Korstogsbøn (27) Bøn for Fred i Verden
O min Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem, der er ramt af forfærdelige krige. Jeg beder om, at freden bliver bragt til disse sønderknuste nationer, som er blinde over for Sandheden om Din Eksistens. Jeg beder Dig om at dække disse nationer med Din Helligånds Kraft, så at de vil stoppe deres jagt efter magt over uskyldige sjæle. Hav Barmhjertighed med alle Dine lande, som er magtesløse over for de onde grusomheder, som foregår i hele verden.
Amen
Korstogsbøn (30) Bøn om at afværge krige, sult og religiøs forfølgelse
O Gud min Evige Fader, Universets Skaber, i Din Dyrebare Søns Navn bønfalder jeg Dig: Få os til at elske Dig mere. Hjælp os med at være frygtløse og stærke i modgang. Tag imod vore ofre, lidelser og prøvelser som en gave foran Din Trone til frelse for alle Dine børn på jorden. Formild de urene sjæles hjerter. Åbn deres øjne for sandheden om Din Kærlighed, så de kan være sammen med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du kærligt har skabt for os, efter Din Guddommelige Vilje.
Amen.
Korstogsbøn (31) Bøn om en ring af beskyttelse
O min Jesus, lad min bøn nedkalde Din Helligånd over de ledere, der er styret af begær, grådighed, griskhed og stolthed, så de stopper forfølgelsen af Dine uskyldige børn. Jeg bønfalder Dig om ikke at lade fattigdom, sult og krige opsluge Dine børn og beder om, at de europæiske ledere vil åbne deres hjerter for Sandheden om Din Kærlighed.
Amen
Korstogsbøn (33) For at erkende Mit Segl og modtage det med kærlighed, glæde og taknemmelighed
O min Gud, min elskende Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemmelighed Dit Guddommelige Beskyttelsens Segl. Måtte Din Guddom omgive mit legeme og min sjæl I al evighed. I ydmyg taknemmelighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed over for Dig, min elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig selv og mine kære med dette særlige Segl, og jeg lover, at jeg for altid og evigt vil leve mit liv I Din tjeneste. Jeg elsker dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider, kære Fader. Jeg frembærer for Dig, Din højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til soning for verdens synder og for alle Dine børns frelse.
Amen
Korstogsbøn (42) Fastebøn for at stoppe En-verdens valuta
O Gud den Allerhøjeste, jeg ofrer Dig min fastegave, så du vil stoppe det ondes angreb på verden, som er planlagt for at udsulte mit land for mad, inklusiv livets brød. Modtag mit offer og lyt til min inderlige bøn for alle nationer, for at forhindre den lidelse, som Antikrist har planlagt. Frels os, kære Herre, fra denne ondskab og beskyt vor tro, så vi kan ære Dig med den frihed, vi har brug for for at kunne elske og tilbede Dig nu og i al evighed.
Amen
Korstogsbøn (44) Om Styrke til at forsvare min tro imod den falske profet
Kære Jesus, giv mig styrke til at fokusere på Din Lære og forkynde Dit Hellige Ord til hver en tid. Tillad mig aldrig at blive fristet til at forgude den falske profet, som vil prøve at præsentere sig selv, som Du gør. Hold min kærlighed til Dig stærk. Giv mig Skelneevnens Nådegave, så at jeg aldrig vil nægte Sandheden, der er indeholdt i den Hellige Bibel, uanset hvor mange løgne der bliver præsenteret for mig for at opmuntre mig til at vende ryggen til Dit Sande Ord.
Amen
Korstogsbøn (54) Bøn til Faderen for at formindske de skadelige virkninger af den 3. Verdenskrig
O Himmelske Fader, i Din Elskede Søns, Jesu Kristi Navn, Han som led meget for menneskehedens synders skyld, hjælp os i de svære tider, vi står over for. Hjælp os at overleve den forfølgelse, som grådige ledere har planlagt og beskyt os mod dem, der vil ødelægge Dine Kirker og Dine Børn. Vi bønfalder Dig, kære Fader, om at hjælpe os med at brødføde vore familier og at frelse livet for dem, der vil blive tvunget i krig imod deres vilje. Vi elsker Dig, kære Fader. Vi beder Dig om at hjælpe os i vor nød. Frels os fra Antikrists greb. Hjælp os at overleve hans mærke, dyrets mærke, ved at nægte at modtage det. Hjælp dem der elsker Dig med at forblive trofaste mod Dit Hellige Ord til hver en tid, og send os Nådegaver, så vi kan overleve i Krop og Sjæl.
Amen
Korstogsbøn (61) For at afværge En-Verdens Kontrol
O kære Himmelske Fader, i ihukommelse af Din elskede Søns, Jesu Kristi Korsfæstelse, beder jeg Dig om at beskytte os, Dine børn, fra den Korsfæstelse som er planlagt af Antikrist og hans tilhængere for at ødelægge Dine børn. Giv os de Nådegaver, vi har brug for, således at vi kan afvise dyrets mærke, og send den hjælp, vi har brug for, ned over os, så vi kan kæmpe imod det onde i verden, som er spredt af dem, der følger Satans vej. Vi bønfalder Dig, kære Fader, om at beskytte alle Dine børn i disse forfærdelige tider og at gøre os stærke nok til at rejse os og forkynde Dit Hellige Ord til alle tider.
Amen
Korstogsbøn (67) Beskyt mine børn mod Løgnens Konge
Kære Jesus, jeg beder Dig om at beskytte mine børn mod løgnens konge. Jeg indvier disse børn (nævn dem) til Dit Hellige Hjerte og beder om, at Du vil oplyse deres sjæle og bringe dem i sikkerhed i Dine kærlige Arme, så de vil være beskyttede mod alt ondt under din Kappe af Dit Dyrebare Blod. Jeg beder om, at Du vil åbne deres hjerter og fylde deres sjæle med Din Helligånd under Oplysningen af Samvittigheden, så de bliver renset for alt ondt.
Amen
Korstogsbøn (68) Beskyt mig mod Satans indflydelse
O Guds Moder, Frelsens Moder, dæk mig med din Hellige Kappe og beskyt min familie mod Satans og hans faldne engles indflydelse. Hjælp mig med altid at stole på din elskede Søns Guddommelige Barmhjertighed. Støt mig i min kærlighed til Ham og lad mig aldrig fjerne mig fra hans Læres Sandhed, uanset hvor mange fristelser, jeg bliver udsat for.
Amen
Korstogsbøn (71) Bøn for at frelse os fra forfølgelse
O Jesus, frels Guds børn fra Antikrist. Beskyt os mod planerne om at kontrollere jorden. Herre frels os fra forfølgelse. Beskyt mørke sjæle mod Antikrist, så de kan blive forløst i Dine Øjne. Hjælp os i vores svaghed. Styrk os i ånden, så vi kan lede hinanden, mens vi marcherer i Din hær mod Paradisets Porte. Jeg har brug for Dig, kære Jesus. Jeg elsker Dig, kære Jesus. Jeg ærer Din Tilstedeværelse på jorden. Jeg afskyr mørket. Jeg tilbeder Dig, og jeg overgiver mig med krop og ånd, så Du kan åbenbare Sandheden om Din Tilstedeværelse for mig, og jeg altid kan stole på Din Barmhjertighed.
Amen
Korstogsbøn (83) For lempelse af straffen
O kære Fader, Gud den Allerhøjeste, vi, dine stakkels børn, bøjer os foran Din Herlige Trone i Himmelen. Vi beder Dig om at frelse verden fra det onde. Vi bønfalder Dig om at vise Barmhjertighed over for de sjæle, der er årsag til forfærdelige lidelser hos Dine børn på jorden. Tilgiv dem. Bekæmp Antikrist, så snart han giver sig til kende. Vi beder Dig, kære Herre, om at lempe Din Straffende Hånd. I stedet beder vi Dig tage imod vore bønner og vor lidelse for at lette Dine børns lidelser i denne tid. Vi stoler på Dig. Vi ærer Dig. Vi takker Dig for det store offer, Du frembar, da Du sendte Din eneste Søn, Jesus Kristus, for at frelse os fra synd. Vi vil modtage Din Søn en gang til som menneskehedens Frelser. Beskyt os. Hold os fri fra det onde. Hjælp vores familier. Hav Barmhjertighed med os.
Amen
Korstogsbøn (84) Bøn for at oplyse sjælene hos eliten, der regerer verden
O kære Jesus. Jeg beder Dig om at oplyse sjælene hos eliten, der regerer verden. Vis dem beviset på Din Barmhjertighed. Hjælp dem med at åbne deres hjerter og at vise sand ydmyghed og ære Dit store Offer, da Du døde på Korset for vore synders skyld. Hjælp dem med at opdage, hvem den sande Herre er, hvem deres Skaber er, og fyld dem med Nådegaver, så de kan se Sandheden. Forhindr at deres planer om at skade millioner af mennesker gennem vaccinering, knaphed af fødevarer, tvungne adoptioner af uskyldige børn og splittelser af familier, bliver gennemført. Helbred dem. Dæk dem med Dit Lys og omfavn dem for at frelse dem fra den ondes snarer.
Amen
Litani nr.1: Beskyttelse mod den falske profet
Kæreste Jesus, frels os fra den falske profets bedrag. Jesus, forbarm Dig over os. Jesus, frels os fra forfølgelse. Jesus, beskyt os mod Antikrist. Herre forbarm Dig. Kristus, forbarm Dig. Kæreste Jesus, dæk os med Dit Kostbare Blod. Kæreste Jesus, åbn vores øjne for den falske profets løgne. Kæreste Jesus, foren Din Kirke. Jesus, beskyt vore Sakramenter. Jesus, lad ikke den falske profet splitte Din Kirke. Kæreste Jesus, hjælp os med at afvise de løgne, der bliver udlagt som sandhed. Jesus, giv os styrke. Jesus, giv os håb. Jesus, lad Helligånden strømme ind i vore sjæle. Jesus, beskyt os mod Dyret. Jesus, giv os Skelneevnens gave, så vi altid kan følge Din Sande Kirkes vej nu og i al evighed.
Amen
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn om at skænke sine Gaver og Kærlighed til de ledere, der kontrollerer verden. Bed om, at Guds Lys vil helbrede dem for deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop deres forfølgelse af uskyldige mennesker. Bed om, at Jesus vil vejlede dem, så de holder op med at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
Korstogsbøn (113) For at besejre det onde i vort land
O Frelsens Moder, kom ned blandt os og dæk vort land med Din beskyttelse. Knus dyrets hoved og fjern hans onde indflydelse på os. Hjælp Dine stakkels og fortabte børn med at rejse sig og tale sandt, når vi er omringet af løgne. O Guds Moder, beskyt vort land og gør os stærke, så vi kan forblive loyale over for Din Søn i denne tid af forfølgelse.
Amen
Korstogsbøn (120) Stop krigens udbredelse
O min søde Jesus, fjern de krige, der ødelægger menneskeheden. Beskyt de uskyldige mod lidelse. Beskyt de sjæle, som prøver at skabe sand fred. Åbn hjerterne hos dem, som er ramt af krigens smerte. Beskyt de unge og skrøbelige. Frels alle sjæle, hvis liv er ødelagt af krige. Styrk os alle, kære Jesus, som beder for alle Guds børns sjæle og skænk os den Nådegave at kunne udholde den lidelse, som måtte komme til os i tider med konflikter. Vi beder Dig om at standse krigens udbredelse og at bringe sjælene ind i Dit Hellige Hjertes Tilflugtssted.
Amen
Korstogsbøn (126) For at udholde religiøs forfølgelse
Kære Jesus, hjælp mig med at udholde enhver forfølgelse i Dit Hellige Navn. Hjælp dem der tager fejl og tror, at de bærer vidnesbyrd om Dit Værk. Åbn øjnene på alle, der måtte være fristet til at ødelægge andre gennem onde gerninger og handlinger. Beskyt mig imod Guds fjender, som vil rejse sig og prøve at bringe Dit Ord til tavshed, og som vil prøve at fjerne Dig. Hjælp mig at tilgive dem, der forråder Dig, og skænk mig den Nådegave at forblive trofast i min kærlighed til Dig. Hjælp mig at leve Sandheden, som Du lærte os, og lad mig forblive under Din beskyttelse for altid.
Amen
Korstogsbøn (158) Beskyt mig mod den nye en-verdensreligion
Kære Jesus, beskyt mig mod den onde nye en-verdensreligion, som ikke kommer fra Dig. Støt mig på min rejse mod frihed på vej til Dit Hellige Kongerige. Lad mig være forenet med Dig, når som helst jeg bliver plaget og tvunget til at sluge løgne, som bliver udbredt af Dine fjender for at ødelægge sjæle. Hjælp mig med at holde ud under forfølgelse og at forblive tro mod Guds Sande Ord og at kæmpe imod falske doktriner og helligbrøde, som jeg kan blive tvunget til at acceptere. Lad mig benytte min frie vilje, som er en gave fra Dig, til at bede Dig om at komme ind under Dit Kongeriges domæne, så jeg kan blive i stand til at forkynde Sandheden, når den bliver erklæret at være en løgn. Lad mig aldrig vakle, tøve eller løbe bort af frygt for at skulle stå ansigt til ansigt med forfølgelse. Hjælp mig med at holde fast og være tro mod Sandheden, så længe, jeg lever.
Amen
Korstogsbøn (167) Beskyt min familie
Oh Gud, min Evige Fader, vær venlig altid at beskytte min familie fra det onde gennem Din elskede Søns, Jesu Kristi Nådegave. Giv os styrke til at bekæmpe onde intentioner og at forblive forenet i vores kærlighed til Dig og hinanden. Støt os gennem alle prøvelser og lidelser, som vi må udholde, og hold den kærlighed vi har til hinanden ved lige, så vi er forenet med Jesus. Velsign vore familier og giv os Kærlighedens Gave, selv i ufredstid. Styrk vores kærlighed, så vi kan dele vores families glæde med andre og således, at Din Kærlighed kan blive delt med hele verden.
Amen
5. BØNNER FOR BESKYTTELSE AF VORES SJÆLE
 
Korstogsbøn (31) Bøn for en Beskyttelseskæde
O min Jesus, lad min bøn påkalde Din Helligånd ned over de ledere der er styret af begær, grådighed, griskhed og stolthed, så de stopper forfølgelsen af Dine uskyldige børn. Jeg bønfalder Dig, lad ikke fattigdom, sult og krige sluge Dine børn og beder at de europæiske ledere vil åbne deres hjerter til Sandheden af Din Kærlighed.
Amen
Korstogsbøn (45) Bøn for at besejre negative tanker
O Jesus, jeg ved ikke så meget om Dig, men hjælp mig at åbne mit hjerte, for at tillade Dig at komme ind i min sjæl, så at Du kan helbrede mig, trøste mig og fylde mig med Din Fred. Hjælp mig at mærke glæde, at besejre negative tanker og lære hvordan jeg kan forstå at glæde Dig, så at jeg kan komme ind i Dit Nye Paradis, hvor jeg kan leve et liv af kærlighed, glæde og forundring med Dig, i al evighed.
Amen
Korstogsbøn (46) Befri mig fra Satans lænker
O Jesus, jeg er fortabt. Jeg er forvirret og føles som en fange, fanget i et net, hvor jeg ikke kan flygte fra. Jeg stoler på at Du, Jesus, vil komme at hjælpe mig og befri mig fra Satans lænker og hans dæmoner. Hjælp mig, for jeg er fortabt. Jeg har brug for Din Kærlighed for at blive styrket til at tro på Dig og stole på Dig, så at jeg kan blive frelst fra dette onde og få vist Lyset, så at jeg kan finde fred, kærlighed og til sidst, lykke.
Amen
Korstogsbøn (63) Bevar mig på denne rejse
O min elskede Frelsens Moder, jeg beder dig at gå i forbøn for at jeg kan få Livets Mad, til at bevare mig på denne rejse om at hjælpe at frelse alle Guds børn. Hjælp alle der er blevet bedraget af falske idoler og falske guder, at åbne deres øjne til Sandheden af din Søns død på Korset, for at frelse ethvert gudsbarn og bringe til alle det evige liv.
Amen
Korstogsbøn (68) Beskyt mig mod Satans indflydelse
O Guds Moder, Frelsens Moder, dæk mig med din Helligste Kappe og beskyt min familie fra Satans og hans faldne engles indflydelse. Hjælp mig at stole på din elskede Søns Guddommelige Barmhjertighed, til hver en tid. Støt mig i min kærlighed til Ham og tillad mig aldrig at fjerne mig fra hans Læres Sandhed, uanset hvor mange fristelser der bliver sat foran mig.
Amen
Korstogsbøn (87) Beskyt vores nation fra det onde 
O Fader, på vegne af Din Søn, frels os fra kommunismen. Frels os fra diktatur. Beskyt vores nation imod hedenskab. Frels vores børn fra overgreb. Hjælp os med at se Guds Lys. Åbn vore hjerter til læren fra Din Søn. Hjælp alle kirker til at forblive tro mod Guds ord. Vi beder Dig om at holde vore nationer frelste fra forfølgelse. Kæreste Herre, se på os med Barmhjertighed, uanset hvordan vi krænker Dig Jesus, Menneskesønnen. Gennemtræng os med Dit Dyrebare Blod. Frels os fra den ondes fælder. Vi bønfalder Dig, kære Gud, om at gribe ind og stoppe det onde fra at oversvømme hele verden i denne tid.
Amen
Korstogsbøn (91) Hold mig fast i min Tro
O Velsignede Frelsens Moder, beskyt mig i min nødens time, når jeg står foran det onde. Hjælp mig at forsvare Guds Ord med styrke og mod, uden frygt i min sjæl. Bed at jeg kan forblive loyal til Kristi Lære og at jeg kan overgive min frygt, mine bekymringer og min bedrøvelse fuldstændigt. Hjælp mig, så at jeg kan gå frem på denne ensomme sti uden frygt, for at kundgøre Sandheden af Guds Hellige Ord, selv når Guds fjender gør denne opgave næsten umuligt. O Velsignede Moder, jeg beder at, gennem Din forbøn, de Kristnes tro må forblive stærk til alle tider under forfølgelsen.
Amen
Korstogsbøn (132) Fornægt Satan for at beskytte denne Mission
O Frelsens Moder kom til hjælp for denne Mission. Hjælp os, Guds Resterende Hær, at fornægte Satan. Vi beder dig at knuse dyrets hoved med din hæl og at fjerne alle forhindringer i vores Mission for at frelse sjæle.
Amen
Korstogsbøn (138) Beskyttelse mod had
Oh Frelsens Moder, beskyt mig mod enhver slags had. Hjælp mig at forblive tavs når jeg bliver konfronteret med had. Hold mig stærk i min troskab til Jesus Kristus når jeg er svagest. Besegl mine læber. Hjælp mig at vende ryggen til dem som sætter mig på prøve med ord som benægter din Søns Lære, eller til dem der håner mig pga. min tro. Bed for disse sjæle, kære Moder, så at de vil give afkald på Satan og mærke din kærligheds fred og Helligåndens Rige i deres sjæle.
Amen
Korstogsbøn (140) Beskyttelsen af Englenes Hierarki
Kæreste Fader, al Skabelses Gud, Gud den Højeste, giv mig Nåde og Beskyttelse gennem Dit Hierarki af Engle. Gør mig i stand til at fokusere på Din Kærlighed for enhver af Dine børn, uanset hvor meget de krænker Dig. Hjælp mig at sprede nyheden om den Sidste Pagt for at forberede verden til Jesu Kristi Andet Komme, uden frygt i mit hjerte. Giv mig Dine særlige Nådegaver og Velsignelser til at rejse mig over forfølgelsen som Satan, hans dæmoner og hans agenter på Jorden tildeler mig. Tillad mig aldrig at frygte Dine Fjender. Giv mig styrken til at elske mine fjender og dem der forfølger mig i Guds Navn.
Amen
Korstogsbøn (141) Beskyttelse mod forfølgelsen
Kære Jesus, forsvar mig i min kamp for at forblive trofast til Dit Ord for enhver pris. Værn mig mod Dine fjender. Beskyt mig mod dem der forfølger mig pga. Dig. Deltag i min smerte. Let min lidelse. Rejs mig i Dit Ansigts Lys, indtil den Dag, hvor Du kommer igen for at bringe den Evige Frelse til Verden. Tilgiv dem der forfølger mig. Brug min lidelse til soning for deres synder, så at de kan finde fred i deres hjerter og modtage Dig med anger i deres sjæle på den Sidste Dag.
Amen
Korstogsbøn (143) For at beskytte Frelsens Mission
O Frelsens Moder, beskyt denne Mission, en Gave fra Gud for at bringe det Evige Liv til alle Hans børn overalt. Grib ind, på vores vegne, gennem din elskede Søn, Jesus Kristus, for at give os mod til at gennemføre vores forpligtelse til at tjene Gud til alle tider og især når vi lider pga. af dette. Hjælp denne Mission til at omvende milliarder af sjæle, i overensstemmelse med Guds vilje og for at vende disse hjerter af sten til at blive din Søns elskede tjenere. Giv alle os, der tjener Jesus i denne Mission, styrken til at overkomme had og Korsets forfølgelse og til at byde lidelsen, som kommer med den, velkommen, med hjertets gavmildhed og med fuld accept af det der måtte komme forude.
Amen
Korstogsbøn (144) For at beskytte den kristne Tro
Oh Frelsens Moder, gå i forbøn på vegne af de Kristnes sjæle overalt i verden. Hjælp dem at beskytte deres tro og at forblive loyale til Jesu Kristi Lære. Bed at de vil have styrke i sind og ånd til at stå fast ved deres tro til hver en tid. Gå i forbøn, kære Moder, på deres vegne, for at åbne deres øjne til Sandheden og for at give dem Nådegaven til at skelne enhver falsk lære, præsenteret til dem i din Søns Navn. Hjælp dem at forblive sande og loyale Guds tjenere og at fornægte det onde og løgnene, selv om de måtte lide og blive latterliggjort pga. dette. Oh Frelsens Moder, beskyt alle din børn og bed at alle Kristne vil følge Herrens sti indtil deres sidste suk.
Amen
Korstogsbøn (146) Beskyttelse mod bedrag
Kære Frelsens Moder beskyt mig med beskyttelsens Nådegave imod bedrag, som Satan har skabt for at ødelægge de Kristnes Tro. Beskyt os mod Guds fjender. Hold os fri fra løgne og kætteri, som bliver brugt til at svække vores kærlighed til din Søn. Åbn vores øjne til usandheder, bedrag og ethvert forsøg vi møder, som opmuntrer os til at benægte Sandheden.
Amen
Korstogsbøn (154) Bøn på Frelsensmoders Festdag Oh Frelsens Moder, jeg fremstiller for dig i dag, 4. juni, Frelsensmoders Festgag, følgende sjæle (nævn dem her). Jeg beder dig at give mig og alle der ærer dig, kære Moder, og som uddeler Frelsensmedalje, enhver beskyttelse fra den onde og alle dem som forkaster din elskede Søns, Jesu Kristi Barmhjertighed og alle de Gaver Han testamenterer til menneskeheden. Bed, kære Moder, at alle sjælene vil blive givet den Evige Frelses Gave.
Amen
Korstogsbøn (156) Beskyttelse mod had
Kære Jesus, giv Mig Din Kærlighed og åbn mit hjerte til at acceptere Din Kærlighed med taknemlighed. Lad Din Kærlighed, med Helligåndens Magt, lyse over mig, så at jeg bliver en fakkel for Din Barmhjertighed. Omkrans mig med Din Kærlighed og lad min kærlighed for Dig udvande alt det had jeg møder, når jeg spreder Dit Ords nyhed. Send Din Barmhjertighed over os og tilgiv dem der forkaster Dig, fornærmer Dig og er ligeglade med Din Guddom og giv dem Kærlighedens Gave Lad Din Kærlighed lyse igennem i tid af tvivl, svag tro, i tid af prøvelser og lidelse og med Helligåndens Magt, hjælp mig at bringe Sandheden til dem der har mest brug for Din Hjælp.
Amen
Korstogsbøn (158) Beskyt mig fra en-verdens religion
Kære Jesus, beskyt mig fra ondskaben af den nye en-verdens religion, som ikke kommer fra Dig. Støt mig i min rejse til frihed, på vej til Dit Hellige Kongedømme. Hold mig forenet med Dig, hver gang jeg er plaget og tvunget til at sluge løgne, som bliver spredt af Dine fjender for at ødelægge sjæle. Hjælp mig at modstå forfølgelsen, at forblive trofast til det Sande Guds Ord imod falske doktriner og andre vanhelligelser, som Jeg skulle blive tvunget til at acceptere. Gennem min frie viljes Gave, tag mig i Dit Kongedømmes Domæne, for at gøre mig i stand til at stå op og bekende Sandheden, når den vil blive erklæret til at være en løgn. Lad mig aldrig vakle, være usikker og løbe væk i frygt, foran forfølgelsen. Hjælp mig at forblive trofast til Sandheden så længe jeg lever.
Amen
Korstogsbøn (162) For At beskytte de svage og de uskyldige
O Gud, Almægtige Fader, vær venlig at beskytte de svage og uskyldige, hvis lidelser skyldes mennesker med had i deres hjerter. Let den smerte, der bliver udholdt af dine stakkels, hjælpeløse børn. Giv dem alle de Nådegaver, de har brug for, for at beskytte sig selv fra Dine fjender. Fyld dem med mod, håb og barmhjertighed, så at de kan finde disse gaver i deres hjerter og tilgive dem, der plager dem. Jeg beder Dig, kære Herre, min Evige Fader, at tilgive dem, der udfordrer Livets Lov, og hjælp dem til at se, hvor meget deres gerninger krænker Dig, så at de kan gøre bod for deres veje og søge trøst i Dine Arme.
Amen
Korstogsbøn (167) Beskyt min familie
Oh Gud, min Evige Fader, gennem Din elskede Søns Jesu Kristi Nådegave, vær venlig at beskytte min familie fra det onde, til hver en tid. Giv os styrken til at komme over onde intentioner og at forblive forenet i vores kærlighed for Dig og hinanden. Støt os gennem alle prøvelser og lidelser, som vi må udholde, og hold i live den kærlighed vi har for hinanden, så at vi er forenet med Jesus. Velsign vores familier og giv os Kærlighedens Gave, selv i tid af ufred. Styrk vores kærlighed, så at vi kan dele vores familiers glæde med andre og således at Din Kærlighed kan blive delt med hele verden.
Amen
6. FOR SJÆLENES FRELSE
 
Korstogsbøn (4) For at forene alle familier
Jesus, foren alle familier under Advarslen, så de kan modtage den evige frelse. Jeg beder om, at alle familier må holde sammen og være forenet med Dig, Jesus, så de kan arve Dit Nye Paradis på jorden.
Amen
Korstogsbøn (14) Bøn til Gudfaderen om beskyttelse mod Atomkrig
O Almægtige Fader, Gud den Allerhøjeste, jeg beder Dig om Barmhjertighed for alle syndere. Åbn deres hjerter, så de kan acceptere frelsen og modtage nådegaver i overflod. Hør min bøn for min egen familie og gør, at enhver af dem vil finde nåde i Dit Elskelige Hjerte. O Guddommelige Himmelske Fader, beskyt alle Dine børn på jorden mod atomkrig eller andre handlinger, som er planlagt for at ødelægge Dine børn. Hold os væk fra alt ondt og beskyt os. Oplys os, så vi kan åbne vore øjne, høre og acceptere Sandheden om Din frelse uden frygt i vore sjæle.
Amen
Korstogsbøn (17) Bøn for formørkede sjæle
Oh, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder og Formidler af al Nåde, du som vil deltage i hele menneskehedens frelse fra Satans ondskab, bed for os. Frelsens Moder, bed om at alle sjæle kan frelses og vil acceptere den kærlighed og nåde, som er vist os af din Søn, vor Herre Jesus Kristus, som kommer igen for at frelse menneskeheden og for at give os en chance for at få Evig Frelse.
Amen
Korstogsbøn (18) Stop Antikrist og hans gruppe
Oh, kære Jesus, red verden fra Antikrist. Beskyt os mod Satans onde planer. Frels de sidste rester af din kirke fra alt ondt. Giv alle dine kirker den styrke og de nådegaver, de har brug for, for at kunne forsvare sig mod de krige og forfølgelser, der er planlagt af Satan og hans hær af terrorister.
Amen
Korstogsbøn (19) Bøn for unge mennesker
Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn for unge sjæle, som befinder sig i et frygteligt mørke. Vis dem den nåde, at de vil kunne genkende din Elskede Søn, når han kommer for at redde hele verden. Lad ikke en eneste sjæl bliver efterladt. Lad ikke en eneste sjæl afvise Hans Store Barmhjertighed. Jeg beder dig, Moder, om at alle bliver frelst, og jeg beder dig om at beskytte alle disse sjæle med din Hellige Kappe og derved give dem den beskyttelse mod Forføreren, som de har brug for.
Amen
Korstogsbøn (32) For at stoppe legalisering af abort i Irland
O Frelsens Moder, bed om, at dine børn i Irland vil forhindre, at abortens onde handling vil blive indført. Beskyt denne hellige nation mod at synke dybere ned i det fortvivlede mørke, som dækker vort land. Befri os fra den onde, som vil slå Dine ufødte børn ihjel. Bed om, at disse ledere vil have mod til at lytte til dem, der elsker din Søn, så de vil følge Vor Herres Jesu Kristi lære.
Amen
Korstogsbøn (34) Min faste som gave til Jesus
O min Jesus, hjælp mig, på min beskedne måde, med at efterligne Dit Offerliv, for at frelse menneskeheden. Tillad mig at ofre Dig min faste som gave ved at faste en dag om ugen i hele Fastetiden, for at frelse hele menneskeheden, så at den kan gå ind gennem portene til det Nye Paradis på Jorden. Jeg ofrer Dig, kære Jesus, denne gave med kærlighed og glæde i mit hjerte. For at vise Dig omfanget af min kærlighed, beder jeg Dig, gennem denne gave, om Frelse for enhver sjæl, som måtte være faldet bort fra nåden.
Amen
Korstogsbøn (35) Bøn for at sjæle kan komme i Paradis
O min Jesus, hjælp mig, så at jeg kan hjælpe Dig med at frelse resten af Dine børn på jorden. Jeg beder om, at Du gennem Din Barmhjertighed vil frelse sjæle fra mørkets ånd. Tag imod mine prøvelser, smerter og bekymringer i dette liv for at frelse sjæle fra Helvedes ild. Fyld mig med Nådegaver, så jeg kan ofre Dig disse smerter med glæde i hjertet, så at vi alle kan forenes i kærlighed til den Velsignede Treenighed og leve med Dig som en hellig familie i Paradis.
Amen
Korstogsbøn (60) For Omvendelsen af Familier under Advarslen
O kære Milde Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for min families sjæle (nævnes her). Jeg ofrer Dig min lidelse, mine prøvelser og mine bønner for at frelse deres sjæle fra mørkets ånd. Lad ingen af disse Dine børn fornægte Dig eller afvise Din Barmhjertigheds Hånd. Åbn deres hjerter og lad dem blive omsluttet af Dit Hellige Hjerte, så de kan søge den nødvendige tilgivelse for at blive frelst fra Helvedes ild. Giv dem en chance til at gøre bod, så de bliver omvendt ved Din Guddommelige Barmhjertigheds Stråler.
Amen
Korstogsbøn (61) For at afværge En-Verdens Kontrol
O kære Himmelske Fader, i ihukommelse af Din elskede Søns, Jesu Kristi Korsfæstelse, beder jeg Dig om at beskytte os, Dine børn, fra den Korsfæstelse som er planlagt af Antikrist og hans tilhængere for at ødelægge Dine børn. Giv os de Nådegaver, vi har brug for, således at vi kan afvise dyrets mærke, og send den hjælp, vi har brug for, ned over os, så vi kan kæmpe imod det onde i verden, som er spredt af dem, der følger Satans vej. Vi bønfalder Dig, kære Fader, om at beskytte alle Dine børn i disse forfærdelige tider og at gøre os stærke nok til at rejse os og forkynde Dit Hellige Ord til alle tider.
Amen
Korstogsbøn (67) Beskyt mine børn mod Løgnens Konge
Kære Jesus, jeg beder Dig om at beskytte mine børn mod løgnens konge. Jeg indvier disse børn (nævn dem) til Dit Hellige Hjerte og beder om, at Du vil oplyse deres sjæle og bringe dem i sikkerhed i Dine kærlige Arme, så de vil være beskyttede mod alt ondt under din Kappe af Dit Dyrebare Blod. Jeg beder om, at Du vil åbne deres hjerter og fylde deres sjæle med Din Helligånd under Oplysningen af Samvittigheden, så de bliver renset for alt ondt.
Amen
Korstogsbøn (73) For unge sjæle, for unge børn
O Jesus, hjælp mig med at frelse de unge menneskers sjæle overalt i verden. Lad dem gennem Din Nåde forstå Sandheden om Din Eksistens. Bring dem til Dit Hellige Hjerte og åbn deres øjne for Din Kærlighed og Barmhjertighed. Frels dem fra Helvedes ild. Hør mine bønner om at vise Barmhjertighed over for deres sjæle.
Amen
Korstogsbøn (77) For Storbritannien
O Himmelske Gudfader, menneskets Skaber, hør min bøn. Jeg beder Dig om at frelse Storbritannien fra det ondes og diktaturets kløer. Jeg beder Dig om, at Du vil forene os alle, alle religioner, alle trosretninger og farver, i en familie i Dine øjne. Giv os styrke til at forenes på trods af enhver lov, der er vedtaget for at udslette Din Lære. Giv os styrke og mod til aldrig at fornægte Dig og at hjælpe med at frelse alle Dine børn gennem vore bønner. Bring alle mine brødre og søstre sammen i enhed for at hylde Dit Løfte om at vise os vejen til det evige liv og Dit Paradis.
Amen
Korstogsbøn (78) Frels mig fra det onde
O Jesus, beskyt mig mod Satans magt. Tag mig ind til Dit Hjerte, mens jeg frigør mig fra min troskab til ham og hans onde veje. Jeg overgiver min vilje til Dig og knæler foran Dig med et ydmygt og angerfuldt hjerte. Jeg overlader mit liv i Dine Hellige Arme. Frels mig fra det onde. Frigiv mig og tag mig til Dit sikre tilflugtssted, nu og for altid.
Amen
Korstogsbøn (79) For to milliarder fortabte sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig om, at Du vil vise Barmhjertighed mod de fortabte sjæle. Tilgiv dem deres afvisning af Dig og brug mine bønner og lidelse, så Du ved Din Barmhjertighed kan skænke dem de Nådegaver, de har brug for til at helliggøre deres sjæle. Jeg beder Dig om at skåne deres sjæle. Jeg beder Dig om at åbne deres hjerter, så de vil komme til Dig og bede Dig om at fylde dem med Helligånden, så de kan acceptere Sandheden om Din Kærlighed og leve med Dig og hele Guds familie for altid.
Amen
Korstogsbøn (80) For morderes sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem, der begår mord. Jeg anmoder Dig om at være mild mod dem, der er i dødssynd. Jeg ofrer min egen lidelse og mine vanskeligheder til Dig, så Du kan åbne Dit Hjerte og tilgive dem deres synder. Jeg beder Dig om at dække alle, der har onde intentioner i deres sjæle, med Dit Dyrebare Blod, så de kan blive renset for deres forbrydelser.
Amen
Korstogsbøn (85) For at frelse Amerikas Forenede Stater mod bedragerens hånd
O kære Jesus, dæk vores nation med Dit Dyrebareste Blod. Tilgiv os vore synder imod Guds Bud. Hjælp det amerikanske folk med at vende tilbage til Gud. Åbn deres sind for Herrens Sande Vej. Luk deres forhærdede hjerter op, så de vil modtage Din Barmhjertigheds Hånd. Hjælp denne nation med at rejse sig imod de blasfemier, som vi måtte blive udsat for for at tvinge os til at fornægte Din Tilstedeværelse. Vi bønfalder Dig, Jesus, frels os, beskyt os fra alt ondt og omslut vort folk i Dit Hellige Hjerte.
Amen
Korstogsbøn (87) Beskyt vores nation mod det onde
O Fader, frels os fra kommunismen på Din Søns vegne. Frels os fra diktatur. Beskyt vores nation imod hedenskab. Frels vore børn fra overgreb. Hjælp os med at se Guds Lys. Åbn vore hjerter for Din Søns Lære. Hjælp alle kirker med at forblive tro mod Guds ord. Vi beder Dig om at beskytte vore nationer mod forfølgelse. Kæreste Herre, se på os med Barmhjertighed, uanset hvor meget vi krænker Dig. Jesus, Menneskesøn, dæk os med Dit Dyrebare Blod. Frels os fra den ondes fælder. Vi bønfalder Dig, kære Gud, om at gribe ind og stoppe det onde fra at oversvømme hele verden i denne tid.
Amen
Korstogsbøn (89) For de stakkels syndere
Kære Jesus, hjælp mig, en stakkels, elendig synder, med at komme til Dig med anger i mit hjerte. Rens mig for mine synder, som har ødelagt mit liv. Giv mig et nyt livs gave, befriet fra syndens kløer og med den frihed, som synden nægter mig. Forny mig i Lyset af Din Barmhjertighed. Omfavn mig i Dit Hjerte. Lad mig mærke Din Kærlighed, så jeg kan være Dig nær, og min kærlighed bliver tændt. Hav Barmhjertighed med mig, Jesus, og hold mig fri for synd. Gør mig værdig til at komme ind i Dit Rige.
Amen
Korstogsbøn (99) For Australiens og New Zealands frelse
O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Jesu Kristi Navn beder vi Dig vise Barmhjertighed mod alle Dine børn i Australien og New Zealand. Tilgiv os vores afvisning af Dit Hellige Ord. Tilgiv os ligegyldighedens synd. Fri os fra vores hedenske kultur og dæk os med de Gaver, vi har brug for, for at kunne inspirere til håb, tro og kærlighed iblandt vore brødre og søstre. Vi beder Dig om Skelneevnens Gave, og at Du vil sende os alle de Velsignelser, vi har brug for, for at sikre, at kun Sandheden i Dit Hellige Ord vil blive hørt, og at det evige livs nøgler bliver skænket til alle sjæle.
Amen
Korstogsbøn (104) Udfri denne sjæl fra slaveri
Kæreste Jesus, jeg præsenterer Dig for min søsters sjæl, som hun har overladt til Satan. Tag denne sjæl og forløs den i Dine Hellige Øjne. Udfri denne sjæl fra dyrets slaveri og skænk den den evige frelse.
Amen
Korstogsbøn (104) Udfri denne sjæl fra slaveri
Kæreste Jesus, jeg præsenterer Dig for min brors sjæl, som han har overladt til Satan. Tag denne sjæl og forløs den i Dine Hellige Øjne. Udfri denne sjæl fra dyrets slaveri og bring den den evige frelse.
Amen
Korstogsbøn (106) Barmhjertighed for de unge, der ikke kender Gud
Kære Jesus, beskyt sjælene hos de af Guds børn, som ikke kender Dig, som ikke erkender Din Kærlighed og som ikke accepterer Dit Løfte. Send Din omvendelses nådegave og giv dem det evige liv. Vær barmhjertig mod alle der ikke tror på Din Tilstedeværelse, og som ikke vil søge tilgivelse for deres synder.
Amen
Korstogsbøn (107) Frels mig fra Helvedes ild
Jeg er en forfærdelig synder, Jesus. Gennem mine handlinger har jeg forårsaget håbløse lidelser hos andre. Som konsekvens heraf er jeg afvist. Jeg er ikke længere accepteret alle steder på jorden. Frels mig fra denne tomhed og beskyt mig fra det ondes greb. Tillad mig at angre. Modtag min anger. Fyld mig med Din Kraft og hjælp mig at rejse mig fra fortvivlelsens dybder. Jeg overgiver min frie vilje til Dig, kære Jesus, så Du kan gøre med mig, hvad Du vil, og jeg kan blive frelst fra Helvedes ild.
Amen
Korstogsbøn (112) For Frelsens Gave
Kæreste Jesus, jeg bønfalder om at Du vil dække de sjæle af dem der er blevet besat af Satan med Din specielle Frelsens Nådegave. Udfri deres stakkels sjæle fra det ondes fangenskab, som de ikke kan flygte fra.
Amen
Korstogsbøn (117) For dem, der har solgt deres sjæle
Kære Jesus, jeg indvier disse sjæle (nævn dem her) og alle dem, der har solgt deres sjæle for berømthedens pris. Udfri dem fra deres plage. Fjern dem fra Illuminatis trussel om at sluge dem. Giv dem mod til at forlade denne onde forbindelse uden frygt. Tag dem i Dine Barmhjertige Arme og før dem tilbage til en tilstand af Nåde, så de bliver værdige til at stå foran Dig. For Din Guddoms skyld, så hjælp mig gennem denne bøn med at fjerne disse Satans udvalgte sjæle fra Frimurerne. Fri dem fra de lænker, der binder dem, og som fører dem til en forfærdelig pine i Helvedes kamre. Hjælp dem, gennem de udvalgte sjæles lidelse, gennem min bøn og gennem Din Barmhjertighed med at være ved frontlinjen, klar til at gå ind i den nye Fredsæra - det Nye Paradis. Jeg beder Dig om at løslade dem fra fangenskabet.
Amen
Korstogsbøn (118) For den fortabte generation af unge sjæle
Kære Jesus, jeg beder om Din Barmhjertighed for den fortabte generation af unge sjæle. Til dem, der ikke kender Dig, skænk dem den Gave at kunne se Sandheden. Til dem, der kender Dig, men som ignorerer Dig, bring dem tilbage til Din Barmhjertighed. Jeg beder Dig om snart at give dem et bevis på Din eksistens. Vis dem hen til nogen, der kan hjælpe dem med at føre dem hen til Sandheden. Fyld deres sind og sjæl med længslen efter Dig. Hjælp dem med at erkende tomheden inden i sig, fordi de ikke føler Din Tilstedeværelse. Jeg beder Dig, kære Herre, om ikke at afvise dem og at vise dem barmhjertighed ved at skænke dem det Evige Liv.
Amen
Korstogsbøn (120) Stop krigens udbredelse
O min søde Jesus, fjern de krige der ødelægger menneskeheden. Beskyt de uskyldige fra lidelse. Beskyt de sjæle som prøver at bringe sand fred. Åbn de hjerter af dem som er ramt af krigens smerte. Beskyt de unge og skrøbelige. Frels alle sjæle hvis liv er ødelagt af krige. Styrk os alle, kære Jesus, som beder for sjælene af alle Guds børn og giv os Nådegaven at udholde den lidelse, som måtte komme til os i tider af konflikter. Vi beder Dig at stoppe krigens udbredelse og at bringe sjælene ind i Dit Hellige Hjertes Tilflugtssted.
Amen
Korstogsbøn (127) For at frelse min og mine kæres sjæl
O Jesus, forbered mig, så jeg kan komme og stå foran Dig uden skam. Hjælp mig og mine kære (nævn dem her) med at være parate til at bekende alle vores forkerte handlinger og at indrømme vores svagheder. At bede om tilgivelse for alle vores synder, at vise kærlighed mod dem, vi har fornærmet. At bede om Barmhjertighed og at blive frelst, at ydmyge os foran Dig, så at jeg og dem på Dagen for den Store Oplysning kan stå frem med en ren samvittighed, og Du vil fylde vores sjæle med Din Guddommelige Barmhjertighed.
Amen
Korstogsbøn (128) For at samle og forene alle sjæle
Kæreste Jesus, hjælp os, dine elskede disciple, med at samle verden i Dine Arme og bringe Dig de sjæle, som behøver Din Barmhjertighed mest. Styrk os med Helligåndens Gave, for at sikre, at Sandhedens Flamme vil opsluge alle dem, som har løsrevet sig fra Dig. Foren alle syndere, så alle får chancen for at blive genforenet med Dig. Giv os alle styrke til at holde fast ved Dit Hellige Ord, når de forsøger at tvinge os til at afvise Sandheden, som er blevet forkyndt for verden gennem det Hellige Evangelium. Vi forbliver i Dig, med Dig og for Dig på hvert eneste skridt af denne rejse mod frelsen.
Amen
Korstogsbøn (130) Korstogsbøn: Novene for Frelse
Min elskede Frelsens Moder, vi beder dig opnå den Evige Frelses Gave for alle sjæle, gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Jeg beder dig om, at du gennem Din forbøn vil bede om, for alle sjæles frigivelse fra Satans bånd. Bed Din Søn om at vise Barmhjertighed og tilgivelse til de sjæle, som afviser Ham, sårer Ham med deres ligegyldighed, og som tilbeder en falsk lære og falske guder. Vi bønfalder Dig, kære Moder, om de nådegaver der kan åbne hjerterne hos de sjæle, som har mest brug for Din hjælp.
Amen
Korstogsbøn (150) For at frelse de ikke troendes sjæle
Kære Jesus, jeg beder Dig om at frelse alle dem, som uden egen skyld nægter at erkende Dig. Jeg ofrer Dig min lidelse for at bringe Dig de sjæle, der forkaster Dig og den Barmhjertighed, som Du vil skænke hele verden. Hav Barmhjertighed med deres sjæle. Tag dem ind i Dit Himmelske Tilflugtssted og tilgiv dem deres synder.
Amen
Korstogsbøn (157) For sjælene i fangenskab
Oh kære Jesus, frigiv de sjæle, som er slaver af falske guder og Satan. Hjælp os, gennem vore bønner, med at bringe dem lindring for besættelsens smerte. Åbn deres fængselsporte og vis dem vejen til Guds Rige, inden de bliver taget som gidsler af Satan i Helvedes afgrund. Vi bønfalder Dig, Jesus, om at dække disse sjæle med Helligåndens Magt, så de vil finde frem til Sandheden, og hjælp dem med at finde mod til at vende ryggen til djævlens snarer og ondskab.
Amen.
Korstogsbøn (169) For frelsen af dem, som forkaster Kristus
Kæreste Jesus, jeg beder om Din Medlidenhed og Barmhjertighed, og trygler Dig om at frelse dem, som har forkastet Dig, som fornægter Din Eksistens, som bevidst kæmper imod Dit Hellige Ord, og hvis bitre hjerter har forgiftet deres sjæl, så de ikke ser Din Guddoms Lys og Sandhed. Hav Barmhjertighed med alle syndere. Tilgiv dem, som er blasfemiske mod den Hellige Treenighed og hjælp mig, så jeg på min egen måde og gennem personlige ofre kan tage i Dine Hellige Arme de syndere, som behøver Din Barmhjertighed allermest. Jeg giver Dig Mit Løfte om at tjene Din mission for at frelse verden i mine tanker, mine handlinger og mine ord, så godt jeg kan.
Amen
7. FOR KRISTI HÆR
 
Korstogsbøn (5) Lovprisning til Gud den Allerhøjeste
O Evige Fader, vi bringer Dig vore bønner i glad taknemmelighed for Din kostbare Barmhjertigheds Gave til hele menneskeheden. Med fryd bringer vi Dig, den Herligste Konge, vores lovprisning og tilbedelse for Din Kærlighed og ømme Barmhjertighed. Du, Gud den Allerhøjeste, er vor Konge, og vi bøjer os ned for dine Fødder i ydmyg tjeneste for denne Gave, som Du skænker os. Vi bønfalder Dig, Gud, hav Barmhjertighed med alle Dine Børn.
Amen
Korstogsbøn (8) Skriftemålet
Kæreste Jesus, jeg beder Dig om at tilgive alle de synder, jeg har begået, når jeg har været ond og har såret andre. Jeg beder ydmygt om at få den nådegave, der forhindrer mig i at såre Dig igen, og som giver mig mulighed for at sone det i overensstemmelse med Din Hellige Vilje. Jeg beder om tilgivelse for enhver fremtidig krænkelse, som jeg måtte deltage i og som vil forårsage Dig lidelse og smerte. Tag mig med Dig ind i den nye Fredsæra, så jeg kan blive en del af Din Familie i al evighed. Jeg elsker Dig, Jesus. Jeg trænger til Dig. Jeg ærer Dig og alt det, Du repræsenterer. Hjælp mig Jesus, så jeg kan blive værdig til at komme ind i Dit Rige.
Amen
Korstogsbøn (10) For at bære Din Kærligheds Flamme
Hjælp os, kære Jesus, med at rejse os uden frygt i Dit Navn og bære Din Kærligheds Flamme til alle nationer. Giv os, Dine børn, styrke til at stå imod det overgreb, vi vil blive udsat for fra alle dem, der ikke rigtig tror på Din Barmhjertighed.
Amen
Korstogsbøn (21) Taksigelse til Gudfaderen for menneskehedens frelse Vi priser og takker dig, Oh, Hellige Gud, Almægtige Skaber af menneskeheden, for den kærlighed og medfølelse, du har for menneskeheden. Vi takker dig for den Frelsens gave, som du betænker dine stakkels børn med. Vi beder dig, O Herre, om at redde dem, der følger den Onde og om, at deres hjerter åbner sig for sandheden om deres evige liv.
Amen
Korstogsbøn (28) Jomfru Maria: Bøn for at forene alle Kristne Kirker
O Allerhøjeste Gud, vi knæler foran Dig for at bede om, at alle Dine børn må forenes i kampen for at bevare Dine Kristne Kirker på jorden. Lad ikke vores forskelligheder splitte os i denne tid med stort frafald i verden. I vores kærlighed til Dig, bønfalder vi Dig, kære Fader, om at skænke os nådegaver, så vi kan elske hinanden i Din elskede Søns, Vor Frelser Jesu Kristi Navn. Vi tilbeder Dig. Vi elsker Dig. Vi forener os for at kæmpe for at få styrke til at bevare de Kristne Kirker på jorden under de prøvelser, vi vil blive udsat for i de kommende år.
Amen
Korstogsbøn (37) For at forene alle Guds børn
O kære Jesus, foren alle Dine tilhængere i kærlighed, så at vi kan sprede Dit Sande Løfte om Evig Frelse overalt i hele verden. Vi beder om, at de lunkne sjæle, som er bange for at ofre sig til Dig i sind, krop, og sjæl, vil smide deres panser af hovmod og åbne deres hjerter for Din Kærlighed og blive en del af Din hellige familie på jorden. Omfavn alle disse fortabte sjæle, kære Jesus, og tillad, at vores kærlighed som brødre og søstre vil løfte dem ud af tomheden, så vi kan tage dem med os ind i den Hellige Treenigheds Hjerte, Kærlighed og Lys. Vi lægger al vort håb, tillid og kærlighed i Dine Hellige Hænder. Vi beder Dig om at øge vores fromhed, så vi kan hjælpe med at frelse flere sjæle.
Amen
Korstogsbøn (38) For den Katolske Kirkes Frelse
O Velsignede Frelsens Moder, bed for den Katolske Kirke i disse svære tider og for vor elskede Pave Benedikt XVI, for at lindre hans lidelse. Vi beder Dig, Frelsens Moder, om at dække Guds hellige tjenere med Din Hellige Kappe, så at de kan få nådegaver til at være stærke, loyale og modige under de prøvelser, de står over for. Bed også om, at de vil have omsorg for deres flok, i overensstemmelse med den Katolske Kirkes Sande Lære. O Hellige Gudsmoder, giv os, Din resterende Kirke på jorden, ledelsens gave, så at vi kan hjælpe til med at føre sjælene hen imod Din Søns Rige. Vi beder Dig, Frelsens Moder, om at holde bedrageren væk fra Din Søns tilhængere, medens de forsøger at beskytte deres sjæle, så de er egnet til at gå ind ad Portene til det Nye Paradis på Jorden.
Amen
Korstogsbøn (44) Om Styrke til at forsvare min tro imod den falske profet
Kære Jesus, giv mig styrke til at fokusere på Din Lære og forkynde Dit Hellige Ord til hver en tid. Tillad mig aldrig at blive fristet til at forgude den falske profet, som vil prøve at præsentere sig selv, som Du gør. Hold min kærlighed til Dig stærk. Giv mig Skelneevnens Nådegave, så at jeg aldrig vil nægte Sandheden, der er indeholdt i den Hellige Bibel, uanset hvor mange løgne der bliver præsenteret for mig for at opmuntre mig til at vende ryggen til Dit Sande Ord.
Amen
Korstogsbøn (46) Befri mig for Satans lænker
O Jesus, jeg er fortabt. Jeg er forvirret og føler, at jer er som en fange i et net, jeg ikke kan slippe ud af. Jeg stoler på at Du, Jesus, vil komme mig til hjælp og befri mig fra Satans lænker og fra hans dæmoner. Hjælp mig, for jeg er fortabt. Jeg har brug for, at Din Kærlighed kan give mig styrke til at tro på Dig og stole på Dig, så jeg kan blive frelst fra denne ondskab og finde Lyset – og derigennem find fred, kærlighed og til sidst lykke.
Amen
Korstogsbøn (51) For Helligåndens Gave
O kom Helligånd, send Din Kærligheds, Visdoms og Kundskabs Gave ned over min ydmyge sjæl. Fyld mig med Sandhedens Lys, så jeg kan skelne Guds Sandhed fra de løgne, der bliver spredt af Satan og hans engle. Hjælp mig med at gribe faklen og sprede erkendelsens Flamme til alle dem, jeg møder gennem Kristus, Vorherre.
Amen
Korstogsbøn (52) Bøn til Faderen
Min kæreste Fader, i Din dyrebare Søns Navn og i ihukommelse af Hans Lidelse på Korset, påkalder jeg Dig. Du, Gud den Allerhøjeste, Verdens Skaber af alt det, der er, hold vores Frelse i Din Hånd. Omfavn alle Dine børn, også dem der ikke kender Dig og dem, der gør det, men som ser den anden vej. Tilgiv os vore synder og frels os fra Satans og hans hærs forfølgelse. Tag os i dine arme og fyld os med det håb, vi har brug for for at kunne se Sandhedens vej.
Amen
Korstogsbøn (53) Bøn for den Katolske Kirke
O Gud Fader, i Din Elskede Søns Navn beder jeg Dig om at skænke mig styrke og de nødvendige Nådegaver for at kunne hjælpe præsterne med at stå imod den forfølgelse, de lider under. Hjælp dem med at overholde Sandheden i Din Søns Jesu Kristi Lære og aldrig at fornægte, svække eller forfalske Eksistensen af den Hellige Eukaristi.
Amen
Korstogsbøn (59) Troskabsed til Gudfaderens Guddommelige Vilje
O Gud den Højeste, o Himmelske Fader, jeg lover Dig min faste troskab og at ære og adlyde Dig i alle ting, ved at forene mig med Din Guddommelige Vilje på jorden. På alle sjæles vegne ofrer jeg min sjæl, krop og sind, så at vi, gennem Din eneste, elskede Søns Hellige Blod, den Sande Messias, kan blive forenet i Dit kommende Himmelske Rige, så at Din Guddommelige Vilje vil ske på jorden, som den sker i Himmelen.
Amen
Korstogsbøn (63) Bevar mig på denne rejse
O min elskede Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn for mig, så jeg kan få Livets Føde som beskyttelse på denne rejse for at hjælpe med at frelse alle Guds børn. Hjælp alle dem, der er blevet bedraget af falske idoler og falske guder, så de åbner øjnene for Sandheden om din Søns død på Korset for derved at kunne frelse hvert eneste af Guds børn og bringe dem det evige liv.
Amen
Korstogsbøn (69) Bøn til Faderen for at acceptere Hans Guddommelige Vilje
Gud den Almægtige Fader, jeg accepterer Din Guddommelige Vilje. Hjælp Dine børn at acceptere den. Stop Satan i at nægte Dine børns ret til deres Faders arv. Lad os aldrig opgive kampen for vores arvelod i Paradiset. Hør vor bøn om at fordrive Satan og hans faldne engle. Jeg beder Dig, kære Fader, om at rense jorden med Din Barmhjertighed og at dække os med Din Helligånd. Hjælp os med at danne Din Hellige hær, så den er stærk nok til at fordrive dyret for altid.
Amen
Korstogsbøn (72) Disciplens bøn
Kære Jesus, jeg er parat til at sprede Dit Hellige Ord. Giv mig mod, styrke og kundskab til at udbrede Sandheden, så at så mange sjæle som muligt kan blive ført til Dig. Tag mig ind i Dit Hellige Hjerte og dæk mig med Dit Hellige Blod, så at jeg bliver fyldt med Nådegaver til at sprede omvendelse og frelse til alle Guds børn overalt i verden uanset deres Tro. Jeg, Din elskede discipel, stoler altid på Dig.
Amen
Korstogsbøn (81) For den Hellige Kommunions Gave
O Himmelske hostie, fyld min krop med den næring, den har brug for. Fyld min sjæl med Jesu Kristi Guddommelige Tilstedeværelse. Giv mig de Nådegaver, jeg har brug for for at kunne fuldføre Guds Vilje. Fyld mig med den fred og ro, som kommer fra Din Hellige Tilstedeværelse. Lad mig aldrig tvivle om Din Tilstedeværelse. Hjælp mig med at acceptere Dig i Krop og Sjæl, således at jeg gennem den Hellige Eukaristis Nådegave, der er skænket mig, vil kunne hjælpe dig med at forkynde Vorherres Jesu Kristi Herlighed. Rens mit hjerte. Åbn min sjæl og helliggør mig, når jeg modtager den Hellige Eukaristis store Gave. Giv mig de nådegaver og fortjenester, den skænker til alle Guds børn og giv mig immunitet mod Skærsildens pine.
Amen
Korstogsbøn (82) For den resterende Kirkes sejr
Jesus, Konge og Verdens Frelser, til Dig forpligter vi vores ære, loyalitet og gerninger, for at kundgøre Din Herlighed for alle. Hjælp os at opnå styrke og tillid til at erklære Sandheden til enhver tid. Tillad os aldrig at tøve eller forsinke vores march mod sejren og vores plan om at frelse sjæle. Vi lover vores overgivelse, vore hjerter og alt det vi ejer, så at vi kan være fri for forhindringer, mens vi fortsætter på vores tornefulde vej mod portene til Dit Nye Paradis. Vi elsker Dig, kæreste Jesus, vor elskede Frelser og Forløser. Vi forener os i krop, sind og ånd med Dit Hellige Hjerte. Send Din Beskyttelses Gave ned over os. Dæk os med Dit Dyrebare Blod, så vi bliver fyldt med kærlighed og mod til at rejse os og kundgøre Sandheden om Dit Nye Rige.
Amen
Korstogsbøn (86) Fri mig fra tvivlens pine
Jeg kommer foran Dig, forvirret, usikker og frustreret, kære Jesus, fordi jeg er bekymret over den Sandhed, Du forkynder i dine Budskaber. Tilgiv mig, hvis jeg har gjort Dig uret. Tilgiv mig, hvis jeg ikke kan høre Dig. Åbn mine øjne, så jeg kan se, hvad det er, Du vil have mig til at forstå. Jeg bønfalder Dig, om at skænke mig Helligåndens Kraft, så jeg kan se Sandheden. Jeg elsker Dig, kære Jesus, og beder Dig om at befri mig for tvivlens pine. Hjælp mig med at svare på Dit kald. Tilgiv mig, hvis jeg har krænket Dig, og bring mig tættere til Dit Hjerte. Før mig til Dit Nye Rige og lad mig tjene Dig gennem mine egne bønner og lidelser, så jeg kan hjælpe Dig med at frelse de sjæle, der er så dyrebare for Dit Hellige Hjerte.
Amen
Korstogsbøn (90) Taksigelse for Dit Herlige Andet Komme
O min Jesus, jeg lovpriser og takker Dig for Dit Herlige Andet Komme. Du, min Frelser, blev født for at give mig det evige liv og gøre mig fri for synd. Jeg ofrer Dig min kærlighed, min taksigelse og min tilbedelse, mens jeg forbereder min sjæl på Dit Store Komme.
Amen
Korstogsbøn (91) Hold mig fast i min Tro
O Velsignede Frelsens Moder, beskyt mig i nødens time, når jeg står foran det onde. Hjælp mig at forsvare Guds Ord med styrke og mod, uden frygt i min sjæl. Bed om, at jeg kan forblive loyal mod Kristi Lære, og at jeg fuldstændig kan overvinde min frygt, mine bekymringer og min bedrøvelse. Hjælp mig, så jeg kan gå frem på denne ensomme sti uden frygt for at forkynde Sandheden af Guds Hellige Ord, selv når Guds fjender gør denne opgave næsten umulig. O Velsignede Moder, jeg beder om, at de Kristnes tro gennem Din forbøn må blive ved med at være stærk under forfølgelse.
Amen
Korstogsbøn (92) For Udholdenhedens Gave
O kære Jesus, jeg beder Dig om Udholdenhedens Gave. Jeg beder Dig om at sende mig de Nådegaver, jeg har brug for til at forsvare Dit Hellige Ord. Jeg beder Dig om at gøre mig fri for enhver snigende tvivl. Jeg beder Dig om at fylde min sjæl med venlighed, tålmodighed og udholdenhed. Hjælp mig med at optræde værdigt, når jeg bliver fornærmet i Dit Hellige Navn. Gør mig stærk og dæk mig med udholdenhedens Gave, selv når jeg er træt, mangler styrke, og når jeg står overfor alle de prøvelser, der venter mig, mens jeg arbejder utrætteligt for at hjælpe Dig med at frelse menneskeheden.
Amen
Korstogsbøn (93) For Omvendelsens tårer
O min elskede Jesus, Du står mit Hjerte nær. Jeg er et med Dig. Jeg elsker Dig. Jeg har Dig kær. Lad mig mærke Din Kærlighed. Lad mig mærke Din Smerte. Lad mig mærke Din Tilstedeværelse. Skænk mig Ydmyghedens Gave, så jeg kan være værdig til Dit Rige på jorden, såvel som i Himmelen. Skænk mig Omvendelsens Tårer, så jeg virkelig kan ofre mig for Dig, som en sand discipel, for at hjælpe Dig i Din Mission med at frelse hver eneste sjæl på jorden, før Du kommer igen for at Dømme de levende og de døde.
Amen
Korstogsbøn (94) For at helbrede sind, krop og sjæl
O kære Jesus, jeg bøjer mig foran Dig, tung, syg, med smerte og med længsel efter at høre Din Stemme. Lad mig blive rørt af Din Hellige Tilstedeværelse, så jeg kan blive fyldt med Dit Guddommelige Lys i sind, krop og sjæl. Jeg stoler på Din Barmhjertighed. Jeg overgiver min smerte og lidelse fuldstændig til Dig og beder Dig om den Nådegave at kunne stole på Dig, så Du kan fjerne denne smerte og dette mørke i mig og gøre mig til et helt menneske igen, så jeg kan følge Sandhedens vej og tillade Dig at føre mig mod livet i det Nye Paradis.
Amen
Korstogsbøn (95) Om hjælp til at finde tid til bøn
O Frelsens Moder, kom mig til hjælp, mens jeg kæmper for at finde tid til bøn. Hjælp mig med at give Din elskede Søn, Jesus Kristus, den tid, Han fortjener, for at vise Ham, hvor meget jeg elsker Ham. Jeg beder Dig, min Velsignede Frelsens Moder, om at søge de Nådegaver til mig, som jeg har brug for, og at bede din Søn om enhver gave og gunst, så at Han kan omfavne mig i Sit Hellige Hjertes Barm.
Amen
Korstogsbøn (96) For at velsigne og beskytte vores Korstogsbedegruppe
O min kæreste Jesus, velsign og beskyt os, Din Korstogsbedegruppe, så at vi bliver immune over for djævelens onde angreb og alle de andre onde ånder, som måtte pine os i denne Hellige Mission for at frelse sjæle. Måtte vi forblive loyale og stærke, mens vi udholder at forkynde Dit Hellige Navn for verden og aldrig opgiver vores kamp om at udbrede Sandheden i Dit Hellige Ord.
Amen
Korstogsbøn (97) For at forene Korstogsbedegrupperne
O elskede Frelsens Moder, jeg bønfalder Dig om, at du gennem Dine bønner vil forene alle i Guds Resterende hær overalt i verden. Dæk alle Korstogsbedegrupper med Frelsens Gave, skænket til os gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Send Dine engle, så de kan skærme enhver af os og især de præster, der leder Korstogsbedegrupperne. Hjælp os at undgå forvirring, som skaber splittelse iblandt os og beskyt os med Din rustnings gave, så at vi bliver immune over for de angreb, vi vil blive udsat for pga. vores kærlighed til Jesus Kristus i denne Hellige Mission for at frelse sjæle.
Amen
Korstogsbøn (101) Mirakuløs bøn for at mærke Jesu tilstedeværelse
O kære Almægtige Fader, Skaber af alt det, der er og vil være. Hjælp os, som erkender Din elskede Søns Tilstedeværelse i Kirken i dag, med at blive stærkere. Hjælp mig med at komme over min frygt, min ensomhed og den afvisning, jeg lider under fra mine kære, eftersom jeg følger Din Søn Jesus Kristus, min Frelser. Beskyt mine kære fra at falde i fælden og tro på de løgne, Satan har gennemtænkt for at ødelægge, splitte og skabe kaos blandt alle Guds børn. Hjælp alle dem, der følger vederstyggeligheden i Din Kirke, med at blive frelst fra Helvedes evige flammer.
Amen
Korstogsbøn (102) For at støtte troen og troværdigheden af Guds budskaber til verden
Kæreste Jesus, når jeg er nede, løft mig op. Når jeg tvivler, oplys mig. Når jeg er bedrøvet, vis mig Din Kærlighed. Når jeg kritiserer, hjælp mig at holde mund. Når jeg dømmer en anden offentligt, forsegl mine læber. Når jeg taler blasfemisk i Dit Navn, forson mig med Dig og bring mig ind under Din beskyttelse igen. Når jeg mangler mod, så giv mig det sværd, jeg har brug for, for at kunne kæmpe og frelse de sjæle, Du ønsker. Når jeg modsætter mig Din Kærlighed, hjælp mig med at overgive mig og stole fuldstændigt på Din kærlige Omsorg. Når jeg er på vildspor, hjælp mig med at finde Sandhedens vej. Når jeg anfægter Dit Ord, giv mig det svar, jeg søger. Hjælp mig med at være tålmodig, kærlig og venlig, selv mod dem, der forbander Dig. Hjælp mig at tilgive dem, der fornærmer mig og giv mig den nådegave, jeg har brug for, for at følge Dig til Jordens ende.
Amen
Korstogsbøn (119) For at føle Jesu Kærlighed
Jesus, hjælp mig, jeg er forvirret. Mit hjerte vil ikke åbne sig for Dig. Mine øjne kan ikke se Dig. Mit sind blokerer for Dig. Min mund kan ikke sige ord, der kan trøste Dig. Min sjæl er overskygget af mørke. Hav medlidenhed med mig, en stakkels synder. Jeg er hjælpeløs uden Din Tilstedeværelse. Fyld mig med Dine Nådegaver, så jeg kan få mod til at komme til Dig og trygle Dig om Barmhjertighed. Hjælp mig, Din discipel, som elsker Dig, men som ikke længere føler kærligheden fylde mit hjerte, med at se og acceptere Sandheden.
Amen
Korstogsbøn (121) Troskab mod Jesu Kristi hær
Vi står sammen om Dit Hellige Hjerte, kære Jesus. Vi taler med myndighed om Guds Sande Ord. Vi vil gå til verdens ende for at udbrede Sandheden. Vi vil aldrig acceptere nogen ny falsk lære i Dit Navn, kun den, Du lærte os. Vi bliver ved med at være sandfærdige, loyale og faste i vor tro. Vi vil behandle dem, der forråder Dig, med kærlighed og medlidenhed i håb om, at de vil komme tilbage til Dig. Vi vil være faste, men tålmodige over for dem, der forfølger os i Dit Navn. Vi vil marchere sejrende hele vejen til Dit Nye Paradis. Vi lover, at vi gennem vores smerte og lidelse vil bringe Dig alle de fortabte sjæle, som hungrer efter Din Kærlighed. Modtag vore bønner for alle syndere i verden, så vi kan blive en forenet familie i kærlighed til Dig i den Nye Fredsæra.
Amen
Korstogsbøn (125) For at forsvare Guds Helligste Ord
O Frelsens Moder, hjælp mig, en ydmyg Guds tjener, med at forsvare Hans Helligste Ord i trængselstider. Indvi mig, kære Moder, til Din Søn, så at Han kan dække mig med Sit Dyrebare Blod. Giv mig, gennem Din Søns Jesu Kristi forbøn, nåden, styrken og viljen til at forblive trofast mod Kristi Lære i denne modgangstid, som vil fortære Hans Helligste Kirke på Jorden.
Amen
Korstogsbøn (132) Forsag Satan for at beskytte denne Mission
O Frelsens Moder kom os til hjælp i denne Mission. Hjælp os, Guds Resterende Hær, med at forsage Satan. Vi beder dig om at knuse dyrets hoved med din hæl og at fjerne alle forhindringer i vores Mission for at frelse sjæle.
Amen
Korstogsbøn (136) For at holde fast ved Dit Ord
Kæreste Jesus, hjælp mig med at høre Dit Ord. Leve Dit Ord. Tale Dit Ord. Sprede Dit Ord. Giv mig styrke til at stå ved Sandheden, selv når jeg er forfulgt for at gøre det. Hjælp mig med at holde Dit Ord i live, når det er forkastet af Dine fjender. Lad mig mærke Dit Mod, når jeg er nede. Fyld mig med Din Styrke, når jeg er svag. Giv mig den Gave at forblive værdig, når Helvedes porte hersker over mig ,og at være loyal over for Din Helligste Vilje.
Amen
Korstogsbøn (137) Bøn om helbredelse
Oh Gud den Almægtige, oh Gud den Højeste, se på mig, din ydmyge tjener, med kærlighed og medlidenhed i Dit Hjerte. Genopbyg mig i Dit Lys. Tag mig til tilbage til Din Gunst. Fyld mig med Din Nåde, så jeg kan ofre mig for Dig i ydmyg tjeneste og i overensstemmelse med Din Hellige Vilje. Befri mig fra hovmodets synd og enhver ting, der fornærmer Dig, og hjælp mig med at elske Dig med et dybt og varigt ønske om at tjene Dig alle mine dage, for evigt og altid.
Amen
Korstogsbøn (138) Beskyttelse mod had
Oh Frelsens Moder, beskyt mig mod enhver slags had. Hjælp mig med at forholde mig tavs, når jeg bliver mødt med had. Lad mig forblive tro mod Jesus Kristus, når jeg er svagest. Forsegl mine læber. Hjælp mig med at vende ryggen til dem, som sætter mig på prøve med ord, som benægter din Søns Lære, eller til dem, der håner mig pga. min tro. Bed for disse sjæle, kære Moder, så de vil give afkald på Satan og mærke din kærligheds fred og Helligåndens Rige i deres sjæle.
Amen
Korstogsbøn (139) For styrken til at besejre det onde
Kære Jesus, beskyt mig mod djævelens ondskab. Skærm mig og alle, som er svage og forsvarsløse i hans nærvær, med Dit Dyrebare Blod. Giv mig mod til at afvise ham og hjælp mig hver eneste dag med at undgå ethvert forsøg fra hans side på at engagere mig på nogen som helst måde.
Amen
Korstogsbøn (151) For at forsvare Troen
Oh Guds Moder, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder, bed om, at vi forbliver loyale mod Guds Sande Ord til hver en tid. Forbered os på at forsvare Troen, at værne om Troen og at forkaste kætteriet. Beskyt alle dine børn i prøvelsens tid og giv os Nådegaver, så vi kan være modige, når vi bliver opfordret til at forkaste Sandheden og fornægte din Søn. Bed, Hellige Guds Moder, om, at vi får den Guddommelig Indgriben, så vi kan forblive Kristne i overensstemmelse med Guds Hellige Ord.
Amen
Korstogsbøn (154) Bøn på Frelsens Moders Festdag
Oh Frelsens Moder, jeg præsenterer dig i dag den 4. juni på festdagen for Frelsens Moder for følgende sjæle (nævn dem her). Jeg beder dig om at give mig og alle, der ærer dig, kære Moder, og som uddeler Frelsens medalje, fuld beskyttelse mod den onde og alle dem, som forkaster din elskede Søns Jesu Kristi Barmhjertighed og alle de Gaver, Han testamenterer til menneskeheden. Bed, kære Moder, om at alle sjælene vil få skænket den Evige Frelses Gave.
Amen
8. KORSTOGSBØNNER TIL VOR FRELSENSMODER
 
Korstogsbøn (17) Bøn for formørkede sjæle
Oh, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder og Formidler af al Nåde, du som vil deltage i hele menneskehedens frelse fra Satans ondskab, bed for os. Frelsens Moder, bed om at alle sjæle kan frelses og vil acceptere den kærlighed og nåde, som er vist os af din Søn, vor Herre Jesus Kristus, som kommer igen for at frelse menneskeheden og for at give os en chance for at få Evig Frelse.
Amen
Korstogsbøn (26) Bed Rosenkransen for at hjælpe med at frelse verden Bøn før Rosenkransen
Oh Dronning af den Hellige Rosenkrans, du som har været så elskværdig til at komme til Fatima til de tre små hyrder for at åbenbare dem Rosenkransens skjulte Skatte, fyld mit hjerte med en oprigtig kærlighed til denne hengivenhed, så at jeg kan blive beriget, ved at meditere om vores Forløsnings Mysterier som mindes i den, med dens frugter og opnå fred i verden, omvendelse af syndere og Rusland og de Nådegaver jeg beder dig om i denne Rosenkrans (personlig intention). Jeg beder dette for Guds store Herlighed, for din egen ære og for sjælenes vel, især for min egen.
Amen
Korstogsbøn (32) For at stoppe legalisering af abort i Irland
O Frelsens Moder, bed om, at dine børn i Irland vil forhindre, at abortens onde handling vil blive indført. Beskyt denne hellige nation mod at synke dybere ned i det fortvivlede mørke, som dækker vort land. Befri os fra den onde, som vil slå Dine ufødte børn ihjel. Bed om, at disse ledere vil have mod til at lytte til dem, der elsker din Søn, så de vil følge Vor Herres Jesu Kristi lære.
Amen
Korstogsbøn (38) For den Katolske Kirkes Frelse
O Velsignede Frelsens Moder, bed for den Katolske Kirke i disse svære tider og for vor elskede Pave Benedikt XVI, for at lindre hans lidelse. Vi beder Dig, Frelsens Moder, om at dække Guds hellige tjenere med Din Hellige Kappe, så at de kan få nådegaver til at være stærke, loyale og modige under de prøvelser, de står over for. Bed også om, at de vil have omsorg for deres flok, i overensstemmelse med den Katolske Kirkes Sande Lære. O Hellige Gudsmoder, giv os, Din resterende Kirke på jorden, ledelsens gave, så at vi kan hjælpe til med at føre sjælene hen imod Din Søns Rige. Vi beder Dig, Frelsens Moder, om at holde bedrageren væk fra Din Søns tilhængere, medens de forsøger at beskytte deres sjæle, så de er egnet til at gå ind ad Portene til det Nye Paradis på Jorden.
Amen
Korstogsbøn (47) Tænd atter min Kærlighed til Jesus
O Velsignede Moder, Frelsens Moder for hele verden, bed om, at min kærlighed til Jesus må blive tændt igen. Hjælp mig med at mærke Hans Kærligheds Flamme, så at den kan fylde mit hjerte. Hjælp mig med at elske Jesus mere. Bed om, at min tro, kærlighed og hengivenhed for Ham, bliver stærkere. Udslet enhver tvivl, som piner mig og hjælp mig med mere klart at kunne se Sandhedens Guddommelige Lys, som det udgår fra Din elskede Søn, menneskehedens Frelser.
Amen
Korstogsbøn (63) Bevar mig på denne rejse
O min elskede Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn for mig, så jeg kan få Livets Føde som beskyttelse på denne rejse for at hjælpe med at frelse alle Guds børn. Hjælp alle dem, der er blevet bedraget af falske idoler og falske guder, så de åbner øjnene for Sandheden om din Søns død på Korset for derved at kunne frelse hvert eneste af Guds børn og bringe dem det evige liv.
Amen
Korstogsbøn (68) Beskyt mig mod Satans indflydelse
O Guds Moder, Frelsens Moder, dæk mig med din Hellige Kappe og beskyt min familie mod Satans og hans faldne engles indflydelse. Hjælp mig med altid at stole på din elskede Søns Guddommelige Barmhjertighed. Støt mig i min kærlighed til Ham og lad mig aldrig fjerne mig fra hans Læres Sandhed, uanset hvor mange fristelser, jeg bliver udsat for.
Amen
Korstogsbøn (74) For Skelneevnens gave
O Guds Moder, hjælp mig med at forberede min sjæl til Helligåndens Gave. Tag mig i hånden som et barn og før mig ved Helligåndens Kraft ad vejen mod Skelneevnens Gave. Åbn mit hjerte og lær mig at overgive mig i krop, sind og ånd. Fri mig fra hovmodets synd og bed om, at jeg vil få tilgivelse for alle fortidens synder, så min sjæl bliver renset, og jeg bliver helet og værdig til at modtage Helligåndens Gave. Jeg takker Dig, Frelsens Moder, for Din forbøn og venter med mit hjerte fuld af kærlighed på denne Gave, som jeg med glæde ser frem til.
Amen
Korstogsbøn (91) Hold mig fast i min Tro
O Velsignede Frelsens Moder, beskyt mig i nødens time, når jeg står foran det onde. Hjælp mig at forsvare Guds Ord med styrke og mod, uden frygt i min sjæl. Bed om, at jeg kan forblive loyal mod Kristi Lære, og at jeg fuldstændig kan overvinde min frygt, mine bekymringer og min bedrøvelse. Hjælp mig, så jeg kan gå frem på denne ensomme sti uden frygt for at forkynde Sandheden af Guds Hellige Ord, selv når Guds fjender gør denne opgave næsten umulig. O Velsignede Moder, jeg beder om, at de Kristnes tro gennem Din forbøn må blive ved med at være stærk under forfølgelse.
Amen
Korstogsbøn (95) Om hjælp til at finde tid til bøn
O Frelsens Moder, kom mig til hjælp, mens jeg kæmper for at finde tid til bøn. Hjælp mig med at give Din elskede Søn, Jesus Kristus, den tid, Han fortjener, for at vise Ham, hvor meget jeg elsker Ham. Jeg beder Dig, min Velsignede Frelsens Moder, om at søge de Nådegaver til mig, som jeg har brug for, og at bede din Søn om enhver gave og gunst, så at Han kan omfavne mig i Sit Hellige Hjertes Barm.
Amen
Korstogsbøn (97) For at forene Korstogsbedegrupperne
O elskede Frelsens Moder, jeg bønfalder Dig om, at du gennem Dine bønner vil forene alle i Guds Resterende hær overalt i verden. Dæk alle Korstogsbedegrupper med Frelsens Gave, skænket til os gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Send Dine engle, så de kan skærme enhver af os og især de præster, der leder Korstogsbedegrupperne. Hjælp os at undgå forvirring, som skaber splittelse iblandt os og beskyt os med Din rustnings gave, så at vi bliver immune over for de angreb, vi vil blive udsat for pga. vores kærlighed til Jesus Kristus i denne Hellige Mission for at frelse sjæle.
Amen
Korstogsbøn (98) For at Guds Nåde må dække verdens ledere
O min Velsignede Frelsens Moder, bed Din Søn om at skænke sine Gaver og Kærlighed til de ledere, der kontrollerer verden. Bed om, at Guds Lys vil helbrede dem for deres blindhed og lukke deres stenhjerter op. Stop deres forfølgelse af uskyldige mennesker. Bed om, at Jesus vil vejlede dem, så de holder op med at forhindre, at Hans Læres Sandhed bliver udbredt til nationerne overalt i verden.
Amen
Korstogsbøn (111) Indvielse af dine børn til Jesus Kristus
O kære Frelsens Moder, jeg indvier mine børn (nævn dem her) til Din Søn, så at Han kan bringe dem fred i sjælen og kærlighed i hjertet. Bed om, at mine børn vil blive modtaget i Din Søns Barmhjertige Arme, og beskyt dem mod fortræd. Hjælp dem med at holde fast ved Guds Hellige Ord, især når de bliver fristet til at vende sig bort fra Ham.
Amen
Korstogsbøn (113) For at besejre det onde i vort land
O Frelsens Moder, kom ned blandt os og dæk vort land med Din beskyttelse. Knus dyrets hoved og fjern hans onde indflydelse på os. Hjælp Dine stakkels og fortabte børn med at rejse sig og tale sandt, når vi er omringet af løgne. O Guds Moder, beskyt vort land og gør os stærke, så vi kan forblive loyale over for Din Søn i denne tid af forfølgelse.
Amen
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed om, at jeg bliver rigtig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte, så jeg kan modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
Korstogsbøn (125) For at forsvare Guds Helligste Ord
O Frelsens Moder, hjælp mig, en ydmyg Guds tjener, med at forsvare Hans Helligste Ord i trængselstider. Indvi mig, kære Moder, til Din Søn, så at Han kan dække mig med Sit Dyrebare Blod. Giv mig, gennem Din Søns Jesu Kristi forbøn, nåden, styrken og viljen til at forblive trofast mod Kristi Lære i denne trængselstid, som vil fortære Hans Helligste Kirke på Jorden.
Amen
Korstogsbøn (130) Korstogsbøn for Frelsens Novena
Min elskede Frelsens Moder, optjen den evige Frelsesgave for alle sjæle, gennem Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed. Jeg beder, at gennem Din forbøn, Du vil bede for alle sjæles frigivelse fra Satans bånd. Bed Din Søn at vise Barmhjertighed og tilgivelse til de sjæle som afviser Ham, sårer Ham med deres ligegyldighed og som tilbeder falske lærdomme og falske guder. Vi bønfalder Dig, kære Moder, for nådegaverne til at åbne hjerterne på de sjæle, som har mest brug for Din hjælp.
Amen
Korstogsbøn (131) Bøn for Barmhjertighed
O min kære Frelsens Moder, vi beder dig om at spørge din Søn, Jesus Kristus, om at skænke Barmhjertighed til (navne på alle du beder for) under Advarslen og igen på den sidste dag, før de står foran din Søn. Bed for, at hver enkelt af dem vil blive frelst og kan nyde frugterne af det Evige Liv. Beskyt dem, hver dag, og før dem til din Søn, så at de oplever Hans Tilstedeværelse, og at de vil få skænket fred i ånden og opnå store Nådegaver.
Amen
Korstogsbøn (132) Fornægt Satan for at beskytte denne Mission
O Frelsens Moder, kom til hjælp for denne Mission. Hjælp os, Guds Resterende Hær, at fornægte Satan. Vi beder dig at knuse dyrets hoved med din hæl og at fjerne alle forhindringer i vores Mission til at frelse sjæle.
Amen
KORSTOGSBØN (135) Forsvar Sandheden
Jeg ønsker at alle præsterne, som vil blive konfronteret med disse bedrøvelige prøvelser, beder denne bøn:
Oh elskede Frelsens Moder, hjælp mig i nødens stund. Bed om, at jeg må blive velsignet med de Nådegaver, som Helligåndens Kraft sender ned over min uværdige sjæl, så jeg altid kan forsvare Sandheden. Støt mig, hver gang jeg bliver bedt om at fornægte Sandheden, Guds Ord, de Hellige Sakramenter og den Hellige Eukaristi. Hjælp mig med at bruge de Nådegaver, jeg modtager, til at kunne stå fast over for Satans ondskab og alle de stakkels sjæle, han bruger til at kaste smuds på din Søn, Jesus Kristus. Hjælp mig i nødens stund. For sjælenes skyld beder jeg dig give mig mod til at forsyne alle Guds børn med Sakramenterne, selvom Guds fjender vil forbyde mig dette.
Amen
Korstogsbøn (138) Beskyttelse mod had
Oh Frelsens Moder, beskyt mig mod enhver slags had. Hjælp mig med at forholde mig tavs, når jeg bliver mødt med had. Lad mig forblive tro mod Jesus Kristus, når jeg er svagest. Forsegl mine læber. Hjælp mig med at vende ryggen til dem, som sætter mig på prøve med ord, som benægter din Søns Lære, eller til dem, der håner mig pga. min tro. Bed for disse sjæle, kære Moder, så de vil give afkald på Satan og mærke din kærligheds fred og Helligåndens Rige i deres sjæle.
Amen
Korstogsbøn (143) for at beskytte Frelsens Mission
O Frelsens Moder, beskyt denne Mission, en Gave fra Gud for at bringe det Evige Liv til alle Hans børn overalt. Grib ind på vores vegne, gennem din elskede Søn, Jesus Kristus, for at give os mod til at gennemføre vores forpligtelse til at tjene Gud til alle tider og især, når vi lider pga. af dette. Hjælp denne Mission med at omvende milliarder af sjæle, i overensstemmelse med Guds vilje, og til at omvende disse hjerter af sten, så de bliver din Søns elskede tjenere. Giv alle os, der tjener Jesus i denne Mission, styrke til at overkomme had og Korsets forfølgelse og til at byde lidelsen, som kommer med den, velkommen, med hjertets gavmildhed og med fuld accept for det, der venter forude.
Amen
Korstogsbøn (144) For at beskytte den Kristne Tro
Oh Frelsens Moder, gå i forbøn for de Kristnes sjæle overalt i verden. Hjælp dem med at beskytte deres tro og at forblive loyale over for Jesu Kristi Lære. Bed om, at de vil have styrke i sind og ånd til at stå fast ved deres tro til hver en tid. Gå i forbøn, kære Moder, på deres vegne, for at åbne deres øjne for Sandheden og for at give dem den Nådegave at kunne skelne enhver falsk lære, der bliver præsenteret for dem i din Søns Navn. Hjælp dem med at forblive sande og loyale Guds tjenere og at fornægte det onde og løgnene, selv om de måtte lide og blive latterliggjort pga. dette. Oh Frelsens Moder, beskyt alle dine børn og bed om, at alle Kristne vil følge Herrens vej indtil deres sidste time.
Amen
Korstogsbøn (146) Beskyttelse mod bedrag
Kære Frelsens Moder, beskyt mig med beskyttelsens Nådegave mod det bedrag, som Satan har skabt for at ødelægge de Kristnes Tro. Beskyt os mod Guds fjender. Hold os fri fra løgne og kætteri, som bliver brugt til at svække vores kærlighed til din Søn. Åbn vore øjne for usandheder, bedrag og ethvert forsøg, vi støder på, for at opmuntre os til at benægte Sandheden.
Amen
Korstogsbøn (151) For at forsvare Troen
Oh Guds Moder, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder, bed om, at vi forbliver loyale mod Guds Sande Ord til hver en tid. Forbered os på at forsvare Troen, at værne om Troen og at forkaste kætteriet. Beskyt alle dine børn i prøvelsens tid og giv os Nådegaver, så vi kan være modige, når vi bliver opfordret til at forkaste Sandheden og fornægte din Søn. Bed, Hellige Guds Moder, om, at vi får den Guddommelige Indgriben, så vi kan forblive Kristne i overensstemmelse med Guds Hellige Ord.
Amen
Korstogsbøn (153) Beskyttelsesgaven for børn
Oh Gudsmoder, Frelsens Moder, Jeg beder dig om at indvie disse børns sjæle (nævn dem her) og fremstille dem for din elskede Søn. Bed om, at Jesus gennem Sit Dyrebare Blods magt vil skærme og beskytte disse små sjæle fra det onde, med alle former for beskyttelse. Jeg beder dig, kære Moder, om at beskytte min familie i tider med store vanskeligheder, og at din Søn vil se velvilligt på min bøn om at forene min familie med Kristus og skænke os Evig Frelse.
Amen
Korstogsbøn (154) Bøn på Frelsens Moders Festdag
Oh Frelsens Moder, jeg præsenterer dig i dag den 4. juni på festdagen for Frelsens Moder for følgende sjæle (nævn dem her). Jeg beder dig om at give mig og alle, der ærer dig, kære Moder, og som uddeler Frelsens medalje, fuld beskyttelse mod den onde og alle dem, som forkaster din elskede Søns Jesu Kristi Barmhjertighed og alle de Gaver, Han testamenterer til menneskeheden. Bed, kære Moder, om at alle sjæle vil få skænket den Evige Frelses Gave.
Amen
Korstogsbøn (155) Om at Beskytte Frelsens Mission
Oh kære Frelsens Moder, hør vores bøn om at beskytte Frelsens Mission og om at beskytte Guds børn. Vi beder for dem, der trodser Guds Vilje i dette store historiske øjeblik. Vi beder om, at du vil beskytte alle, der svarer på dit kald og på Guds Ord om at frelse alle fra Guds fjender. Hjælp at frigive de sjæle, som er faldet som bytte for den onde og åbn deres øjne for Sandheden. Oh Frelsens Moder, hjælp os stakkels syndere med at blive værdige til at modtage udholdenhedens Gave i vores lidelsesfulde tid, i din elskede Søns, Jesu Kristi Navn. Beskyt denne Mission mod at lide skade. Beskyt dine børn mod forfølgelse. Dæk os alle med din Hellige Kappe og skænk os den Gave at kunne bevare vores tro, hver gang vi bliver udfordret, når vi taler sandt for at viderebringe Guds Hellige Ord. For resten af vore dage nu og for altid.
Amen
Korstogsbøn (159) Bøn om Guds Kærlighed
O Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn for mig, idet jeg trygler om Guds Kærlighed. Fyld min sjæl, et tomt kar, med Guds Kærlighed, så at den, når det flyder over, vil ramme de sjæle, som jeg kæmper for at de bliver vist medlidenhed. Ved hjælp af Guds Magt beder jeg om at blive befriet for enhver følelse af had i mit indre mod dem, der forråder din Søn. Gør mig ydmyg i ånden og fyld mig med sjælens gavmildhed, så jeg kan følge Kristi Lære og sprede Hans Kærlighed alle de steder, hvor mit liv fører mig hen.
Amen
INDVIELSE TIL MARIAS UPLETTEDE HJERTE
Jeg, (navnet) en utro synder, fornyer og lægger i dag mine Dåbsløfter i dine hænder, o Uplettede Moder. Jeg forsager Satan, hans pomp og værk og overgiver mig helt til Jesus Kristus, den Inkarnerede Visdom, for at bære mit Kors efter Ham, alle dagene i mit liv og for at være mere trofast mod Ham end jeg har været indtil nu. I tilstedeværelse af hele den himmelske skare vælger jeg dig i dag som min Moder og Lærer. Jeg skænker og vier mig til dig, som din slave, med min krop og sjæl, mine goder, både indvendige og udvendige, og selve værdien af mine gode gerninger, fortidige, nutidige og fremtidige, og overlader til dig den fulde ret til at disponere over mig og alt det, der tilhører mig, uden undtagelse, efter dit behag, til Guds ære, i tid og evighed.
Amen
9. KORSTOGBØNNER FOR FRED
 
Korstogsbøn (2) Bøn for verdens ledere
Min Evige Fader, i Din Elskede Søns Jesu Kristi Navn, beder jeg Dig om at beskytte Dine børn mod den forfølgelse, som er planlagt af de globale kræfter mod uskyldige nationer. Jeg beder om syndsforladelse for disse sjæle, som er årsag til disse trængsler, så at de må vende tilbage til Dig med ydmygt og angerfuldt hjerte. Jeg beder Dig om at give Dine torturerede børn styrke til at holde ud i denne lidelse for at sone verdens synder gennem Kristus Vor Herre.
Amen
Korstogsbøn (27) Bøn for Fred i Verden
O min Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem, der er ramt af forfærdelige krige. Jeg beder om, at freden bliver bragt til disse sønderknuste nationer, som er blinde over for Sandheden om Din Eksistens. Jeg beder Dig om at dække disse nationer med Din Helligånds Kraft, så at de vil stoppe deres jagt efter magt over uskyldige sjæle. Hav Barmhjertighed med alle Dine lande, som er magtesløse over for de onde grusomheder, som foregår i hele verden.
Amen
Korstogsbøn (30) Bøn om at afværge krige, sult og religiøs forfølgelse
O Gud min Evige Fader, Universets Skaber, i Din Dyrebare Søns Navn bønfalder jeg Dig: Få os til at elske Dig mere. Hjælp os med at være frygtløse og stærke i modgang. Tag imod vore ofre, lidelser og prøvelser som en gave foran Din Trone til frelse for alle Dine børn på jorden. Formild de urene sjæles hjerter. Åbn deres øjne for sandheden om Din Kærlighed, så de kan være sammen med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du kærligt har skabt for os, efter Din Guddommelige Vilje.
Amen
Korstogsbøn (61) For at afværge En-Verdens Kontrol
O kære Himmelske Fader, i ihukommelse af Din elskede Søns, Jesu Kristi Korsfæstelse, beder jeg Dig om at beskytte os, Dine børn, fra den Korsfæstelse som er planlagt af Antikrist og hans tilhængere for at ødelægge Dine børn. Giv os de Nådegaver, vi har brug for, således at vi kan afvise dyrets mærke, og send den hjælp, vi har brug for, ned over os, så vi kan kæmpe imod det onde i verden, som er spredt af dem, der følger Satans vej. Vi bønfalder Dig, kære Fader, om at beskytte alle Dine børn i disse forfærdelige tider og at gøre os stærke nok til at rejse os og forkynde Dit Hellige Ord til alle tider.
Amen
Korstogsbøn (71) Bøn for at frelse os fra forfølgelse
O Jesus, frels Guds børn fra Antikrist. Beskyt os mod planerne om at kontrollere jorden. Herre frels os fra forfølgelse. Beskyt mørke sjæle mod Antikrist, så de kan blive forløst i Dine Øjne. Hjælp os i vores svaghed. Styrk os i ånden, så vi kan lede hinanden, mens vi marcherer i Din hær mod Paradisets Porte. Jeg har brug for Dig, kære Jesus. Jeg elsker Dig, kære Jesus. Jeg ærer Din Tilstedeværelse på jorden. Jeg afskyr mørket. Jeg tilbeder Dig, og jeg overgiver mig med krop og ånd, så Du kan åbenbare Sandheden om Din Tilstedeværelse for mig, og jeg altid kan stole på Din Barmhjertighed.
Amen
Korstogsbøn (84) Bøn for at oplyse sjælene hos eliten, der regerer verden
O kære Jesus. Jeg beder Dig om at oplyse sjælene hos eliten, der regerer verden. Vis dem beviset på Din Barmhjertighed. Hjælp dem med at åbne deres hjerter og at vise sand ydmyghed og ære Dit store Offer, da Du døde på Korset for vore synders skyld. Hjælp dem med at opdage, hvem den sande Herre er, hvem deres Skaber er, og fyld dem med Nådegaver, så de kan se Sandheden. Forhindr at deres planer om at skade millioner af mennesker gennem vaccinering, knaphed af fødevarer, tvungne adoptioner af uskyldige børn og splittelser af familier, bliver gennemført. Helbred dem. Dæk dem med Dit Lys og omfavn dem for at frelse dem fra den ondes snarer.
Amen
Korstogsbøn (87) Beskyt vores nation mod det onde
O Fader, frels os fra kommunismen på Din Søns vegne. Frels os fra diktatur. Beskyt vores nation imod hedenskab. Frels vore børn fra overgreb. Hjælp os med at se Guds Lys. Åbn vore hjerter for Din Søns Lære. Hjælp alle kirker med at forblive tro mod Guds ord. Vi beder Dig om at beskytte vore nationer mod forfølgelse. Kæreste Herre, se på os med Barmhjertighed, uanset hvor meget vi krænker Dig. Jesus, Menneskesøn, dæk os med Dit Dyrebare Blod. Frels os fra den ondes fælder. Vi bønfalder Dig, kære Gud, om at gribe ind og stoppe det onde fra at oversvømme hele verden i denne tid.
Amen
Korstogsbøn (113) For at besejre det onde i vort land
O Frelsens Moder, kom ned blandt os og dæk vort land med Din beskyttelse. Knus dyrets hoved og fjern hans onde indflydelse på os. Hjælp Dine stakkels og fortabte børn med at rejse sig og tale sandt, når vi er omringet af løgne. O Guds Moder, beskyt vort land og gør os stærke, så vi kan forblive loyale over for Din Søn i denne tid af forfølgelse.
Amen
Korstogsbøn (120) Stop krigens udbredelse
O min søde Jesus, fjern de krige, der ødelægger menneskeheden. Beskyt de uskyldige mod lidelse. Beskyt de sjæle, som prøver at skabe sand fred. Åbn hjerterne hos dem, som er ramt af krigens smerte. Beskyt de unge og skrøbelige. Frels alle sjæle, hvis liv er ødelagt af krige. Styrk os alle, kære Jesus, som beder for alle Guds børns sjæle og skænk os den Nådegave at kunne udholde den lidelse, som måtte komme til os i tider med konflikter. Vi beder Dig om at standse krigens udbredelse og at bringe sjælene ind i Dit Hellige Hjertes Tilflugtssted.
Amen
Korstogsbøn (164) Bøn for Fred til Nationerne
O Jesus, skænk mig fred. Skænk fred til min nation og til alle de lande, som er ødelagte pga. krig og splittelse. Så fredens sæd mellem de forhærdede hjerter, som forårsager andre lidelser i retfærdighedens navn. Giv alle Guds børn den Nådegave at modtage Din Fred, så at kærlighed og harmoni kan blomstre, og kærligheden til Gud vil sejre over det onde, således at sjælene kan blive frelst fra at blive ødelagt af falske værdier, grusomheder og onde ambitioner. Lad freden regere over dem, som vier deres liv til Sandheden af Dit Hellige Ord og hos dem, som slet ikke kender Dig.
Amen
Korstogsbøn (166) For at begrænse antallet af mord på de uskyldige Kæreste Frelsens Moder, vær venlig at fremføre denne vores bøn om at begrænse antallet af mord på de uskyldige for din elskede Søn, Jesus Kristus. Vi beder om, at Han i Sin Barmhjertighed vil fjerne truslen om enhver form for folkemord, forfølgelse og terror mod Guds børn. Vi bønfalder dig, kære Frelsens Moder, om at høre vores råb om kærlighed, enhed og fred i denne sørgelige verden. Vi beder om, at Jesus Kristus, Menneskesønnen, vil beskytte alle os i disse tider med stor smerte og lidelse på jorden.
Amen
10. KORSTOGSBØNNER FOR SJÆLENES OMVENDELSE
 
16. april 2011, Jesus siger “…I må bede denne omvendelsesbøn for andre.Bed den for dem I mener har mest brug for det: "Jeg bønfalder Dig, Jesus at Du, i Din Guddommelige Barmhjertighed, vil dække alle de lunkne sjæle med Dit Dyrebare blod, sådan at de kan blive omvendte."
 
Korstogsbøn (1) Min gave til Jesus for at frelse sjæle
Min kæreste Jesus, Du som elsker os så meget, tillad mig i al ydmyghed at hjælpe Dig med at frelse sjæle. Vis barmhjertighed mod alle syndere, uanset hvor alvorligt de krænker Dig. Tillad mig gennem bøn og lidelse at hjælpe disse sjæle, som ikke måtte overleve Advarslen, med at søge en plads ved siden af Dig i Dit Rige. Hør min bøn, søde Jesus, om at hjælpe Dig med at vinde de sjæle, som Du længes efter. O Jesu Hellige Hjerte, jeg lover Dig at være tro mod Din Helligste Vilje for altid.
Amen
Korstogsbøn (7) Bøn for dem, der afviser Barmhjertighed
Jesus, jeg anmoder Dig om at tilgive syndere med så formørkede sjæle, at de vil afvise Din Barmhjertigheds Lys. Jesus, jeg bønfalder Dig om at tilgive dem, så de kan blive befriet fra de synder, som de har så svært ved at løsrive sig fra. Fyld deres hjerter med Din Barmhjertigheds Stråler og giv dem mulighed for at vende tilbage til din fold.
Amen
Korstogsbøn (13) Bøn om at få skænket immunitet
O Himmelske Fader, gennem Din Elskede Søn Jesus Kristus, hvis Lidelse på Korset frelste os fra synd, beder jeg Dig om at frelse alle dem, der stadig afviser hans Barmhjertigheds Hånd. Fyld deres sjæle, kære Fader, med Din Kærligheds pant. Jeg bønfalder Dig, Himmelske Fader, hør min bøn og frels disse sjæle fra den evige fortabelse. Tillad dem ved Din Barmhjertighed at være de første, der går ind i den Nye Fredsæra på Jorden.
Amen
Korstogsbøn (17) Bøn for formørkede sjæle
Oh, Marias Uplettede Hjerte, Frelsens Moder og Formidler af al Nåde, du som vil deltage i hele menneskehedens frelse fra Satans ondskab, bed for os. Frelsens Moder, bed om at alle sjæle kan frelses og vil acceptere den kærlighed og nåde, som er vist os af din Søn, vor Herre Jesus Kristus, som kommer igen for at frelse menneskeheden og for at give os en chance for at få Evig Frelse.
Amen
Korstogsbøn (19) Bøn for unge mennesker
Frelsens Moder, jeg beder dig om at gå i forbøn for unge sjæle, som befinder sig i et frygteligt mørke. Vis dem den nåde, at de vil kunne genkende din elskede Søn, når han kommer for at redde hele verden. Lad ikke en eneste sjæl bliver efterladt. Lad ikke en eneste sjæl afvise Hans Store Barmhjertighed. Jeg beder dig, Moder, om at alle bliver frelst, og jeg beder dig om at beskytte alle disse sjæle med din Hellige Kappe og derved give dem den beskyttelse mod Forføreren, som de har brug for.
Amen
Korstogsbøn (35) Bøn for at sjæle kan komme i Paradis
O min Jesus, hjælp mig, så at jeg kan hjælpe Dig med at frelse resten af Dine børn på jorden. Jeg beder om, at Du gennem Din Barmhjertighed vil frelse sjæle fra mørkets ånd. Tag imod mine prøvelser, smerter og bekymringer i dette liv for at frelse sjæle fra Helvedes ild. Fyld mig med Nådegaver, så jeg kan ofre Dig disse smerter med glæde i hjertet, så at vi alle kan forenes i kærlighed til den Velsignede Treenighed og leve med Dig som en hellig familie i Paradis.
Amen
Korstogsbøn (41) For de ikke troendes sjæle
O min Jesus, hjælp Dine stakkels børn, som er blinde over for dit Løfte om Frelse. Jeg bønfalder Dig, ved mine bønners og lidelses hjælp, om at åbne de ikke troendes øjne, så de kan se Din ømme Kærlighed og løbe ind i Dine Hellige Arme for at få beskyttelse. Hjælp dem med at se Sandheden og at søge tilgivelse for alle deres synder, så de kan blive frelst og være de første, der kommer ind gennem det Nye Paradis' Porte. Jeg beder for disse sjæle, både mænd, kvinder og børn, og tilskynder Dig til at give dem syndsforladelse for deres synder.
Amen
Korstogsbøn (43) For at frelse sjæle under Advarslen
O Gud den Almægtige Fader, i Din elskede Søns Jesu Kristi Navn, og i ihukommelse af Hans død på Korset for at frelse os fra synd, beder jeg Dig om at frelse de sjæle, der ikke kan frelse sig selv, og som risikerer at dø i dødssynd under Advarslen. For at sone Din elskede Søns lidelse, bønfalder jeg Dig om at tilgive dem, der ikke er i stand til at søge Forløsning, fordi de ikke vil leve længe nok til at bede Jesus, Din Søn, om Barmhjertighed og at befri dem fra synd.
Amen
Korstogsbøn (64) Frels alle mine brødre og søstre
O Jesus Kristus, min kæreste Frelser, modtag min bøn og mit afkald som en gave for at hjælpe med at frelse mine brødre og søstre fra det mørkets fængsel, de befinder sig i. Tillad mig at hjælpe med at frelse deres sjæle. Jeg beder Dig om at tilgive deres synder, og at Du fylder deres sjæle med Helligånden, så de løber ind i Dine Arme som det tilflugtssted, de har så desperat brug for, før de er fortabte for altid. For at frelse disse sjæle vil jeg forære Dig min ydmyge tjeneste og taksigelse som gave.
Amen
Korstogsbøn (65) Bøn for dem, som er i dødssynd
O kære Jesus, menneskehedens Frelser. Jeg bønfalder Dig om, at du ved Din Guddommelige Barmhjertighed viser nåde over for alle de stakkels syndige sjæle, som kan blive taget bort fra denne jord under Advarslen. Tilgiv dem deres synder, og i ihukommelse af Din lidelse beder jeg Dig skænke mig denne særlige begunstigelse at kunne sone deres synder. Jeg ofrer mig til Dig med sind, krop og sjæl som en bod for at kunne frelse deres sjæle og bringe dem evigt liv.
Amen
Korstogsbøn (73) For unge sjæle, for unge børn
O Jesus, hjælp mig med at frelse de unge menneskers sjæle overalt i verden. Lad dem gennem Din Nåde forstå Sandheden om Din Eksistens. Bring dem til Dit Hellige Hjerte og åbn deres øjne for Din Kærlighed og Barmhjertighed. Frels dem fra Helvedes ild. Hør mine bønner om at vise Barmhjertighed over for deres sjæle.
Amen
Korstogsbøn (76) Ateistens bøn
Jesus, hjælp mig med at acceptere Guds Kærlighed, som den bliver vist mig. Åbn mine øjne, mit sind, mit hjerte og min sjæl, så at jeg kan blive frelst. Hjælp mig at tro, ved at fylde mit hjerte med Din Kærlighed. Hold mig fast og frels mig fra tvivlens pine.
Amen
Korstogsbøn (79) For to milliarder fortabte sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig om, at Du vil vise Barmhjertighed mod de fortabte sjæle. Tilgiv dem deres afvisning af Dig og brug mine bønner og lidelse, så Du ved Din Barmhjertighed kan skænke dem de Nådegaver, de har brug for til at helliggøre deres sjæle. Jeg beder Dig om at skåne deres sjæle. Jeg beder Dig om at åbne deres hjerter, så de vil komme til Dig og bede Dig om at fylde dem med Helligånden, så de kan acceptere Sandheden om Din Kærlighed og leve med Dig og hele Guds familie for altid.
Amen
Korstogsbøn (80) For morderes sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem, der begår mord. Jeg anmoder Dig om at være mild mod dem, der er i dødssynd. Jeg ofrer min egen lidelse og mine vanskeligheder til Dig, så Du kan åbne Dit Hjerte og tilgive dem deres synder. Jeg beder Dig om at dække alle, der har onde intentioner i deres sjæle, med Dit Dyrebare Blod, så de kan blive renset for deres forbrydelser.
Amen
Korstogsbøn (106) Barmhjertighed for de unge, der ikke kender Gud
Kære Jesus, beskyt sjælene hos de af Guds børn, som ikke kender Dig, som ikke erkender Din Kærlighed og som ikke accepterer Dit Løfte. Send Din omvendelses nådegave og giv dem det evige liv. Vær barmhjertig mod alle der ikke tror på Din Tilstedeværelse, og som ikke vil søge tilgivelse for deres synder.
Amen
Korstogsbøn (112) For Frelsens Gave
Kæreste Jesus, jeg bønfalder Dig om at skærme de sjæle, der er blevet besat af Satan, med Din specielle Frelsens Nådegave. Udfri deres stakkels sjæle fra det onde fangenskab, som de ikke kan flygte fra.
Amen
Korstogsbøn (117) For dem, der har solgt deres sjæle
Kære Jesus, jeg indvier disse sjæle (nævn dem her) og alle dem, der har solgt deres sjæle for berømthedens pris. Udfri dem fra deres plage. Fjern dem fra Illuminatis trussel om at sluge dem. Giv dem mod til at forlade denne onde forbindelse uden frygt. Tag dem i Dine Barmhjertige Arme og før dem tilbage til en tilstand af Nåde, så de bliver værdige til at stå foran Dig. For Din Guddoms skyld, så hjælp mig gennem denne bøn med at fjerne disse Satans udvalgte sjæle fra Frimurerne. Fri dem fra de lænker, der binder dem, og som fører dem til en forfærdelig pine i Helvedes kamre. Hjælp dem, gennem de udvalgte sjæles lidelse, gennem min bøn og gennem Din Barmhjertighed med at være ved frontlinjen, klar til at gå ind i den nye Fredsæra - det Nye Paradis. Jeg beder Dig om at løslade dem fra fangenskabet.
Amen
Korstogsbøn (118) For den fortabte generation af unge sjæle
Kære Jesus, jeg beder om Din Barmhjertighed for den fortabte generation af unge sjæle. Til dem, der ikke kender Dig, skænk dem den Gave at kunne se Sandheden. Til dem, der kender Dig, men som ignorerer Dig, bring dem tilbage til Din Barmhjertighed. Jeg beder Dig om snart at give dem et bevis på Din eksistens. Vis dem hen til nogen, der kan hjælpe dem med at føre dem hen til Sandheden. Fyld deres sind og sjæl med længslen efter Dig. Hjælp dem med at erkende tomheden inden i sig, fordi de ikke føler Din Tilstedeværelse. Jeg beder Dig, kære Herre, om ikke at afvise dem og at vise dem barmhjertighed ved at skænke dem det Evige Liv.
Amen
Korstogsbøn (128) For at samle og forene alle sjæle
Kæreste Jesus, hjælp os, dine elskede disciple, med at samle verden i Dine Arme og bringe Dig de sjæle, som behøver Din Barmhjertighed mest. Styrk os med Helligåndens Gave, for at sikre, at Sandhedens Flamme vil opsluge alle dem, som har løsrevet sig fra Dig. Foren alle syndere, så alle får chancen for at blive genforenet med Dig. Giv os alle styrke til at holde fast ved Dit Hellige Ord, når de forsøger at tvinge os til at afvise Sandheden, som er blevet forkyndt for verden gennem det Hellige Evangelium. Vi forbliver i Dig, med Dig og for Dig på hvert eneste skridt af denne rejse mod frelsen.
Amen
Korstogsbøn (131) Bøn om Barmhjertighed
O min kære Frelsens Moder, vi beder dig om at anmode din Søn, Jesus Kristus, om at skænke Sin Barmhjertighed til (navne på alle du beder for) under Advarslen og igen på den sidste dag, før de står foran din Søn. Bed om, at hver enkelt af dem vil blive frelst og kan nyde frugterne af det Evige Liv. Beskyt dem hver dag, og før dem til din Søn, så de oplever Hans Tilstedeværelse, får skænket fred i ånden og opnår store Nådegaver.
Amen
Korstogsbøn (150) For at frelse de ikke troendes sjæle
Kære Jesus, jeg beder Dig om at frelse alle dem, som uden egen skyld nægter at erkende Dig. Jeg ofrer Dig min lidelse for at bringe Dig de sjæle, der forkaster Dig og den Barmhjertighed, som Du vil skænke hele verden. Hav Barmhjertighed med deres sjæle. Tag dem ind i Dit Himmelske Tilflugtssted og tilgiv dem deres synder.
Amen
Korstogsbøn (169) For frelsen af dem, som forkaster Kristus
Kæreste Jesus, jeg beder om Din Medlidenhed og Barmhjertighed, og trygler Dig om at frelse dem, som har forkastet Dig, som fornægter Din Eksistens, som bevidst kæmper imod Dit Hellige Ord, og hvis bitre hjerter har forgiftet deres sjæl, så de ikke ser Din Guddoms Lys og Sandhed. Hav Barmhjertighed med alle syndere. Tilgiv dem, som er blasfemiske mod den Hellige Treenighed og hjælp mig, så jeg på min egen måde og gennem personlige ofre kan tage i Dine Hellige Arme de syndere, som behøver Din Barmhjertighed allermest. Jeg giver Dig Mit Løfte om at tjene Din mission for at frelse verden i mine tanker, mine handlinger og mine ord, så godt jeg kan.
Amen
11. FOR AT OFRE SONINGSBØNNER
 
Korstogsbøn (9) At Frembære lidelsen som en gave
O Jesu Helligste Hjerte, lær mig at acceptere fornærmelser i Dit Navn, når jeg forkynder Dit Ord med ydmyg taknemmelighed. Lær mig at forstå hvordan ydmygelse, lidelse og smerte bringer mig tættere til Dit Hellige Hjerte. Tillad mig at acceptere disse prøvelser med et sind fuld af kærlighed og gavmildhed, så jeg kan give dem som en kostbar gave til Dig med henblik på at frelse sjæle.
Amen
Korstogsbøn (24) Fuldstændig Aflad for Synd
For ikke Katolikker, Katolikker er stadig forpligtet til at skrifte. De skal bede denne bøn syv dage i træk, så vil de få skænket den Totale Syndsforladelse og Helligåndens Kraft. O min Jesus, Du er verdens Lys. Du er Flammen, der rører alle sjæle. Din Barmhjertighed og Kærlighed er uendelig. Vi er ikke værdige til det Offer, Du frembragte ved Din Død på Korset, alligevel ved vi, at Din Kærlighed til os er større end den kærlighed, vi har til Dig. Giv os, Herre, Ydmyghedens Gave, så vi kan gøre os fortjent til Dit Nye Rige. Fyld os med Helligånden, så vi kan marchere fremad og lede Din hær, for at forkynde Sandheden af Dit Hellige Ord og forberede vore brødre og søstre på Dit Herlige Andet Komme på jorden. Vi ærer Dig, vi lovpriser Dig. Vi ofrer os selv, vores bekymringer, vores smerter som en gave til Dig for at frelse sjæle. Vi elsker Dig Jesus. Vis Barmhjertighed mod alle Dine børn, hvor de end befinder sig.
Amen
Korstogsbøn (33) For at erkende Mit Segl og modtage det med kærlighed, glæde og taknemmelighed
O min Gud, min elskende Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemmelighed Dit Guddommelige Beskyttelsens Segl. Måtte Din Guddom omgive mit legeme og min sjæl I al evighed. I ydmyg taknemmelighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed over for Dig, min elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig selv og mine kære med dette særlige Segl, og jeg lover, at jeg for altid og evigt vil leve mit liv I Din tjeneste. Jeg elsker dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider, kære Fader. Jeg frembærer for Dig, Din højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til soning for verdens synder og for alle Dine børns frelse.
Amen
Korstogsbøn (34) Min faste som gave til Jesus
O min Jesus, hjælp mig, på min beskedne måde, med at efterligne Dit Offerliv, for at frelse menneskeheden. Tillad mig at ofre Dig min faste som gave ved at faste en dag om ugen i hele Fastetiden, for at frelse hele menneskeheden, så at den kan gå ind gennem portene til det Nye Paradis på Jorden. Jeg ofrer Dig, kære Jesus, denne gave med kærlighed og glæde i mit hjerte. For at vise Dig omfanget af min kærlighed, beder jeg Dig, gennem denne gave, om Frelse for enhver sjæl, som måtte være faldet bort fra nåden.
Amen
Korstogsbøn (42) Fastebøn for at stoppe En-verdens valuta
O Gud den Allerhøjeste, jeg ofrer Dig min fastegave, så du vil stoppe det ondes angreb på verden, som er planlagt for at udsulte mit land for mad, inklusiv livets brød. Modtag mit offer og lyt til min inderlige bøn for alle nationer, for at forhindre den lidelse, som Antikrist har planlagt. Frels os, kære Herre, fra denne ondskab og beskyt vor tro, så vi kan ære Dig med den frihed, vi har brug for for at kunne elske og tilbede Dig nu og i al evighed.
Amen
Korstogsbøn (51) For Helligåndens Gave
O kom Helligånd, send Din Kærligheds, Visdoms og Kundskabs Gave ned over min ydmyge sjæl. Fyld mig med Sandhedens Lys, så jeg kan skelne Guds Sandhed fra de løgne, der bliver spredt af Satan og hans engle. Hjælp mig med at gribe faklen og sprede erkendelsens Flamme til alle dem, jeg møder gennem Kristus, Vorherre.
Amen
KORSTOGSBØN (56) For Præster der søger beskyttelse for den Hellige Eukaristi
O kære Fader, i Din Søns dyrebare Navn, som ofrede Sig selv på Korset for hele menneskeheden, hjælp mig at forblive trofast til Sandheden. Dæk mig med Din Søns Dyrebare Blod og skænk mig Nådegaver, for at fortsætte at tjene Dig i tro, tillid og ære, for resten af min tjeneste. Lad mig aldrig svigte fra den Sande Mening af den Hellige Messes Offer, eller Frembringelsen af den Hellige Eukaristi til Dine børn. Giv mig styrke til at repræsentere Dig og nære Din flok, som de må blive næret med Din Søns Jesu Kristi Legeme, Blod, Sjæl og Guddom, menneskehedens Frelser.
Amen
Korstogsbøn (58) Korstogsbøn til Omvendelse
O kære Jesus, jeg beder Dig om at omfavne alle Guds børn og dække dem med Dit Dyrebare Blod. Lad hver eneste dråbe af Dit blod dække alle sjæle for at beskytte dem mod den onde. Åbn alles hjerter, især de forhærdede sjæle og dem, der kender Dig, men som er plettet af hovmodets synd, så de bøjer sig ned og beder om, at Din Kærligheds Lys vil fylde deres sjæle. Åbn deres hjerter for Sandheden, så Din Guddommelige Barmhjertigheds morgengry vil strømme ned over dem og dække dem med Din Barmhjertigheds Stråler. Omvend alle sjæle gennem de Nådegaver, jeg beder Dig om nu, kære Jesus (personlig intention her). Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og ofrer Dig denne dags faste hver uge i juni måned for at sone alle synder.
Amen
Korstogsbøn (59) Troskabsed til Gudfaderens Guddommelige Vilje
O Gud den Højeste, o Himmelske Fader, jeg lover Dig min faste troskab og at ære og adlyde Dig i alle ting, ved at forene mig med Din Guddommelige Vilje på jorden. På alle sjæles vegne ofrer jeg min sjæl, krop og sind, så at vi, gennem Din eneste, elskede Søns Hellige Blod, den Sande Messias, kan blive forenet i Dit kommende Himmelske Rige, så at Din Guddommelige Vilje vil ske på jorden, som den sker i Himmelen.
Amen
KORSTOGSBØN (66) For Præsterne: Hjælp mig med at forblive trofast mod Dit Helligste Ord
O kære Jesus, hjælp mig at forblive trofast mod Dit Helligste Ord til hver en tid. Giv mig styrke til at holde fast ved Din Kirkes Sandhed, når jeg møder modgang. Fyld mig med nådegaver til at forvalte de Hellige Sakramenter, som Du har lært os det. Hjælp mig med at nære Din Kirke med Livets Brød og at forblive loyal mod Dig, selv når jeg forbydes at være det. Fri mig fra de bedragets lænker, jeg måtte møde, så jeg kan forkynde Guds Sande Ord. Skærm alle Dine hellige tjenere med Dit Dyrebare Blod nu, så at vi kan forblive modige, loyale og trofaste mod Dig, Vor Frelser Jesus Kristus.
Amen.
Korstogsbøn (70) Bøn for at præster står fast i deres tro på Guds Hellige Ord
O kære Jesus, hjælp Dine hellige tjenere med at genkende skismaet, som udfolder sig i Din Kirke. Hjælp Dine hellige tjenere med at holde fast og være tro mod Dit Hellige Ord. Lad aldrig jordiske ambitioner formørke deres rene kærlighed til Dig. Giv dem Nådegaver til at forblive rene og ydmyge foran Dig og ære Din Helligste Tilstedeværelse i Eukaristien. Hjælp og vejled alle disse hellige tjenere, som måtte være lunkne i deres kærlighed til Dig, med at genantænde Helligåndens Ild i deres sjæle. Hjælp dem med at genkende fristelsen, som er placeret foran dem for at distrahere dem. Åbn deres øjne, så at de altid kan se Sandheden. Velsign dem, kære Jesus, i denne tid og dæk dem med Dit Dyrebare Blod for at beskytte dem mod fortræd. Giv dem styrke til at kæmpe imod Satans snarer, hvis de føler sig fristet til at fornægte syndens eksistens.
Amen
Korstogsbøn (72) Disciplens bøn
Kære Jesus, jeg er parat til at sprede Dit Hellige Ord. Giv mig mod, styrke og kundskab til at udbrede Sandheden, så at så mange sjæle som muligt kan blive ført til Dig. Tag mig ind i Dit Hellige Hjerte og dæk mig med Dit Hellige Blod, så at jeg bliver fyldt med Nådegaver til at sprede omvendelse og frelse til alle Guds børn overalt i verden uanset deres Tro. Jeg, Din elskede discipel, stoler altid på Dig.
Amen
Korstogsbøn (74) For Skelneevnens gave
O Guds Moder, hjælp mig med at forberede min sjæl til Helligåndens Gave. Tag mig i hånden som et barn og før mig ved Helligåndens Kraft ad vejen mod Skelneevnens Gave. Åbn mit hjerte og lær mig at overgive mig i krop, sind og ånd. Fri mig fra hovmodets synd og bed om, at jeg vil få tilgivelse for alle fortidens synder, så min sjæl bliver renset, og jeg bliver helet og værdig til at modtage Helligåndens Gave. Jeg takker Dig, Frelsens Moder, for Din forbøn og venter med mit hjerte fuld af kærlighed på denne Gave, som jeg med glæde ser frem til.
Amen
Korstogsbøn (75) Jeg ofrer min smerte til Dig, kære Jesus
Jesus, jeg føjer min smerte og lidelse til den, Du led under Din Dødskamp på Kalvariebjerget. Jeg ofrer enhver mishandling og angreb, jeg bliver udsat for, til ære for Din Tornekroning. Enhver uretfærdig kritik af mig, bringer jeg Dig i ihukommelse af Din ydmygelse foran Pilatus. Enhver fysisk smerte, som jeg udholder fra andres hånd, bringer jeg Dig til ære for Din Piskning ved Søjlen. Enhver fornærmelse jeg udholder, bringer jeg Dig til ære for den fysiske tortur, Du udholdt under Din Tornekroning, da de stak Dig i øjet. Hver gang jeg efterligner Dig, udbreder jeg Din Lære, og når jeg bliver spottet i Dit Navn, så lad mig hjælpe Dig på Din vej op ad Kalvariebjerget. Hjælp mig med at være fri for hovmod og aldrig være bange for at indrømme, at jeg elsker Dig, kære Jesus. Så når alt synes at være håbløst i mit liv, kære Jesus, hjælp mig med at være modig, ved at mindes, hvordan Du lod Dig Selv korsfæste på en så skændig og blodig måde. Hjælp mig med at rejse mig og at blive regnet for en sand Kristen, en sand soldat i Din hær, ydmyg og angerfuld i mit hjerte, i ihukommelse af det Offer, som Du bragte for mig. Hold min hånd, kære Jesus, og vis mig, hvordan min egen lidelse kan inspirere andre til at slutte sig til Din hær af ligesindede sjæle, som elsker Dig. Hjælp mig med at acceptere lidelsen og at bringe Dig den som en gave for at frelse sjæle i det sidste slag imod den ondes tyranni.
Amen
Korstogsbøn (80) For morderes sjæle
O kære Jesus, jeg beder Dig om Barmhjertighed for dem, der begår mord. Jeg anmoder Dig om at være mild mod dem, der er i dødssynd. Jeg ofrer min egen lidelse og mine vanskeligheder til Dig, så Du kan åbne Dit Hjerte og tilgive dem deres synder. Jeg beder Dig om at dække alle, der har onde intentioner i deres sjæle, med Dit Dyrebare Blod, så de kan blive renset for deres forbrydelser.
Amen.
Korstogsbøn (81) For den Hellige Kommunions Gave
O Himmelske hostie, fyld min krop med den næring, den har brug for. Fyld min sjæl med Jesu Kristi Guddommelige Tilstedeværelse. Giv mig de Nådegaver, jeg har brug for for at kunne fuldføre Guds Vilje. Fyld mig med den fred og ro, som kommer fra Din Hellige Tilstedeværelse. Lad mig aldrig tvivle om Din Tilstedeværelse. Hjælp mig med at acceptere Dig i Krop og Sjæl, således at jeg gennem den Hellige Eukaristis Nådegave, der er skænket mig, vil kunne hjælpe dig med at forkynde Vorherres Jesu Kristi Herlighed. Rens mit hjerte. Åbn min sjæl og helliggør mig, når jeg modtager den Hellige Eukaristis store Gave. Giv mig de nådegaver og fortjenester, den skænker til alle Guds børn og giv mig immunitet mod Skærsildens pine.
Amen
Korstogsbøn (82) For den resterende Kirkes sejr
Jesus, Konge og Verdens Frelser, til Dig forpligter vi vores ære, loyalitet og gerninger, for at kundgøre Din Herlighed for alle. Hjælp os at opnå styrke og tillid til at erklære Sandheden til enhver tid. Tillad os aldrig at tøve eller forsinke vores march mod sejren og vores plan om at frelse sjæle. Vi lover vores overgivelse, vore hjerter og alt det vi ejer, så at vi kan være fri for forhindringer, mens vi fortsætter på vores tornefulde vej mod portene til Dit Nye Paradis. Vi elsker Dig, kæreste Jesus, vor elskede Frelser og Forløser. Vi forener os i krop, sind og ånd med Dit Hellige Hjerte. Send Din Beskyttelses Gave ned over os. Dæk os med Dit Dyrebare Blod, så vi bliver fyldt med kærlighed og mod til at rejse os og kundgøre Sandheden om Dit Nye Rige.
Amen
Korstogsbøn (103) For at dele Lidelsens Kalk med Jesus
Jeg bøjer mig for Dine fødder, kære Jesus, for at gøre det, Du vil med mig til alles bedste. Lad mig dele Din Lidelses Kalk. Modtag denne gave af mig, så Du kan frelse de stakkels sjæle, som er fortabte og uden håb. Tag min krop, så jeg kan dele Din Smerte. Hold mit hjerte i Dine Hellige Hænder og lad min sjæl blive forenet med Dig. Ved at skænke Dig min lidelse som gave tillader jeg, at Din Guddommelige Tilstedeværelse omfavner min sjæl, så Du kan forløse alle syndere og forene alle Guds børn i al evighed.
Amen
Korstogsbøn (108) For at bestige Kalvariebjerget
Jesus, hjælp mig at finde mod, iver og kraft til at rejse mig og blive talt blandt dem, der tilslutter sig Din Resterende hær og går den samme vej op ad Kalvariebjerget, som Du måtte udholde for mine synders skyld. Giv mig kraft til at bære Dit Kors og Din byrde, så at jeg kan hjælpe Dig med at frelse sjæle. Befri mig for min svaghed. Fordriv min frygt. Knus al min tvivl. Åbn mine øjne for Sandheden. Hjælp mig og alle, der svarer på Dit Kald om at bære Korset, at følge Dig med et oprigtigt og ydmygt hjerte og at vise dem mit eksempel, så andre vil få mod til at gøre det samme.
Amen
Korstogsbøn (121) Troskab mod Jesu Kristi hær
Vi står sammen om Dit Hellige Hjerte, kære Jesus. Vi taler med myndighed om Guds Sande Ord. Vi vil gå til verdens ende for at udbrede Sandheden. Vi vil aldrig acceptere nogen ny falsk lære i Dit Navn, kun den, Du lærte os. Vi bliver ved med at være sandfærdige, loyale og faste i vor tro. Vi vil behandle dem, der forråder Dig, med kærlighed og medlidenhed i håb om, at de vil komme tilbage til Dig. Vi vil være faste, men tålmodige over for dem, der forfølger os i Dit Navn. Vi vil marchere sejrende hele vejen til Dit Nye Paradis. Vi lover, at vi gennem vores smerte og lidelse vil bringe Dig alle de fortabte sjæle, som hungrer efter Din Kærlighed. Modtag vore bønner for alle syndere i verden, så vi kan blive en forenet familie i kærlighed til Dig i den Nye Fredsæra.
Amen
Korstogsbøn (122) Indvielse til Jesu Kristi Dyrebare Blod
Kære Jesus, jeg beder Dig indvi mig, min familie, venner og nation til Dit Dyrebare Blods beskyttelse. Du døde for mig, og Dine Sår er mine sår, idet jeg nådefuldt accepterer den smerte, som jeg vil udholde i tiden op til Dit Andet Komme. Jeg lider med Dig, kære Jesus, medens Du prøver at samle alle Guds børn i Dit Hellige Hjerte, så at vi kan få det evige liv. Dæk mig og alle som behøver Din beskyttelse med Dit Dyrebare Blod.
Amen
Korstogsbøn (125) For at forsvare Guds Helligste Ord
O Frelsens Moder, hjælp mig, en ydmyg Guds tjener, med at forsvare Hans Helligste Ord i trængselstider. Indvi mig, kære Moder, til Din Søn, så at Han kan dække mig med Sit Dyrebare Blod. Giv mig, gennem Din Søns Jesu Kristi forbøn, nåden, styrken og viljen til at forblive trofast mod Kristi Lære i denne modgangstid, som vil fortære Hans Helligste Kirke på Jorden.
Amen
Korstogsbøn (126) For at udholde religiøs forfølgelse
Kære Jesus, hjælp mig med at udholde enhver forfølgelse i Dit Hellige Navn. Hjælp dem der tager fejl og tror, at de bærer vidnesbyrd om Dit Værk. Åbn øjnene på alle, der måtte være fristet til at ødelægge andre gennem onde gerninger og handlinger. Beskyt mig imod Guds fjender, som vil rejse sig og prøve at bringe Dit Ord til tavshed, og som vil prøve at fjerne Dig. Hjælp mig at tilgive dem, der forråder Dig, og skænk mig den Nådegave at forblive trofast i min kærlighed til Dig. Hjælp mig at leve Sandheden, som Du lærte os, og lad mig forblive under Din beskyttelse for altid.
Amen
12. TAKSIGELSESBØNNER OG BØNNER FOR AT MODTAGE NÅDEGAVER
 
Korstogsbøn (5) Lovprisning til Gud den Højeste
O Evige Fader, vi frembringer vore bønner til Dig, i glædelig taksigelse for Din dyrebare Barmhjertigheds Gave til hele menneskeheden. I fryd bringer vi Dig, Herligste Konge, vores lovprisning og tilbedelse for Din kærlighed og ømme Barmhjertighed. Du, Gud den Højeste, er vor Konge og vi bøjer os ned til dine Fødder i ydmyg tjeneste, for denne Gave Du bringer til os. Vi bønfalder Dig Gud, hav Barmhjertighed med alle Dine Børn.
Amen
Korstogsbøn (15) Taksigelse for den Guddommelige Barmhjertigheds gave
O Himmelske Fader, vi ærer Dig med dyb påskønnelse af det Offer Du frembar, da Du sendte en Frelser til verden. Vi ofrer Dig, med glæde og taknemlighed, vore bønner i ydmyg taksigelse for den Gave Du nu giver til Dine børn, den Guddommelige Barmhjertigheds Gave. O Gud den Højeste, gør os værdige til at acceptere denne Store Barmhjertighed med taknemlighed.
Amen
Korstogsbøn (16) For at acceptere Nådegaver under Advarslen
O min Jesus, hold mig stærk under denne prøvelse af Din Store Barmhjertighed. Giv mig de nådegaver jeg har brug for, for at blive lille i Dine Øjne. Åbn mine øjne til Sandheden af Dit Evige Frelsesløfte. Tilgiv mig mine synder og vis mig Din Kærlighed og Venskabs Hånd. Omfavn mig i den Hellige Families arme, så at vi alle kan blive forenet igen. Jeg elsker Dig Jesus og lover Dig fra denne dag og videre, at forkynde Dit Hellige Ord uden frygt i mit hjerte og med renhed i min sjæl, for al evighed.
Amen
Korstogbøn (21) Taksigelse til Gudfader for menneskehedens frelse
Vi priser og takker dig, oh Hellige Gud, Almægtige skaber af menneskeheden, for den kærlighed og medfølelse du har for menneskeheden. Vi takker dig for den Frelsesgave som du betænker dine stakkels børn med. Vi beder dig, Herre, at frelse dem der følger den Onde og at deres hjerter vil åbnes til sandheden om deres evige liv.
Amen.
Korstogsbøn (51) For Helligåndens Gave
O kom Helligånd, send Din Kærligheds Gave, Visdoms og Kundskabens Gave over min ydmyge sjæl. Fyld mig med Sandhedens Lys, så at jeg kan skelne Guds Sandhed fra de løgne der bliver spredt af Satan og hans engle. Hjælp mig at gribe faklen og sprede erkendelsens Flamme til alle dem jeg møder, gennem Kristus, Vorherre.
Amen
Korstogsbøn (52) Bøn til Faderen
Min kæreste Fader, i Din dyrebare Søns Navn og i ihukommelse af Hans Lidelse på Korset, påkalder jeg Dig. Du, Gud den Højeste, Verdens Skaber og af alt det der er, hold vores Frelse i Din Hånd. Omfavn alle Dine børn, indbefattet dem der ikke kender Dig og dem der gør det, men som ser til den anden vej. Tilgiv os vore synder og frels os fra Satans og hans hærs forfølgelse. Tag os i dine arme og fyld os med det håb vi har brug for, for at se Sandhedens vej.
Amen
Korstogsbøn (74) For Skelneevnens gave
O Guds Moder, hjælp mig at forberede min sjæl til Helligåndens Gave. Tag mig i hånden, som et barn, og før mig på vej, hen imod Skelneevnens Gave, gennem Helligåndens Kraft. Åbn mit hjerte og lær mig at overgive mig i krop, sind og ånd. Fri mig fra stolthedens synd og bed for at jeg vil blive tilgivet for alle fortidssynder, så at min sjæl bliver renset og jeg bliver hel, og således kan modtage Helligåndens Gave. Jeg takker Dig, Frelsens Moder, for Din forbøn, og venter med kærlighed i mit hjerte denne Gave, som jeg ønsker med glæde.
Amen
Korstogsbøn (81) For den Hellige Kommunions Gave
O Himmelske hostie, fyld min krop med den næring den har brug for. Fyld min sjæl med Jesu Kristi Guddommelige Tilstedeværelse. Giv mig de Nådegaver jeg har brug for, for at fuldføre Guds Vilje. Fyld mig med den fred og ro, som kommer fra Din Hellige Tilstedeværelse. Lad mig aldrig tvivle om Din Tilstedeværelse. Hjælp mig at acceptere Dig i Krop og Sjæl og at, gennem den Hellige Eukaristi, de Nådegaver der er sendt til mig, vil hjælpe mig at kundgøre Vorherres Jesu Kristi Herlighed. Rens mit hjerte. Åbn min sjæl og helliggør mig når jeg modtager den Hellige Eukaristis store Gave. Giv mig de nådegaver og fortjenester Den skænker til alle Guds børn og giv mig immunitet fra Skærsildens pine.
Amen
Korstogsbøn (90) Taksigelse for Dit Herligste Andet Komme
O min Jesus, jeg ofrer Dig lovprisning og taksigelse for Dit Herligste Andet Komme. Du, min Frelser, blev født for at give mig det evige liv og frigøre mig fra synd. Jeg ofrer Dig min kærlighed, min taksigelse og min tilbedelse, mens jeg forbereder min sjæl for Dit Store Komme.
Amen
Korstogsbøn (92) For Udholdenhedens Gave
O kære Jesus, jeg beder Dig om Udholdenhedens Gave. Jeg beder Dig at sende over mig de Nådegaver jeg har brug for, for at forsvare Dit Helligste Ord. Jeg beder Dig at frigøre mig fra enhver snigende tvivl. Jeg beder Dig at oversvømme min sjæl med venlighed, tålmodighed og udholdenhed. Hjælp mig at forblive værdig når jeg bliver fornærmet i Dit Hellige Navn. Gør mig stærk og dæk mig med udholdenhedens Gave, selv når jeg er træt, mangler styrke og når jeg står overfor alle de prøvelser der venter mig, mens jeg arbejder utrætteligt for at hjælpe Dig at frelse menneskeheden.
Amen
Korstogsbøn (109) For Tillidens Gave
O min kæreste Jesus, hjælp mig at have tillid til Dig. At have tillid til Dit Løfte om at komme igen. At acceptere Sandheden af Dit Andet Komme. At stole på Gudfaders Løfte, da Han sagde, Han ville give Dig Dit Rige. Hjælp mig at stole på Din Lære, på Din Plan om at frelse verden. Hjælp mig at acceptere med taknemlighed Dine Gaver. Hjælp mig at stole på Dig, så at jeg mister min frygt og således tillader Din Kærlighed at oversvømme mit hjerte og min sjæl.
Amen
Korstogsbøn (112) For Frelsens Gave
Kæreste Jesus, jeg bønfalder Dig om at skærme de sjæle, der er blevet besat af Satan, med Din specielle Frelsens Nådegave. Udfri deres stakkels sjæle fra det onde fangenskab, som de ikke kan flygte fra.
Amen
Korstogsbøn (115) For Omvendelsens Gave
O Frelsens Moder, dæk min sjæl med Dine Frelsens tårer. Fri mig fra tvivl. Løft mit hjerte, så at jeg kan mærke Din Søns Tilstedeværelse. Bring mig fred og trøst. Bed om, at jeg bliver rigtig omvendt. Hjælp mig at acceptere Sandheden og åbn mit hjerte, så jeg kan modtage Din Søns Jesu Kristi Barmhjertighed.
Amen
Korstogsbøn (123) Den frie viljes gave til Gud
Min kæreste Jesus, hør denne bøn fra mig, den mest uværdige sjæl og hjælp mig at elske Dig mere. Af egen fri vilje, ofrer jeg Dig denne Gave tilbage, kære Jesus, så at jeg kan blive Din ydmyge tjener og forblive lydig til Guds Vilje. Min vilje er Din Vilje. Dit Bud betyder at jeg vil være lydig til ethvert af Dine Ønsker. Min frie vilje er Din, gør med den hvad der er nødvendig for at frelse alle mennesker, som er adskilt fra Dig, overalt i verden. Jeg ofrer denne Gave, som blev givet mig ved fødslen, til Din Helligste Tjeneste.
Amen
Korstogsbøn (129) For Kærlighedens Gave
O Gud, fyld mig med Din Kærlighed. Hjælp mig med at dele Kærlighedens Gave med alle, der behøver Din Barmhjertighed. Hjælp mig med at elske Dig mere. Hjælp mig med at elske alle, der har brug for Din Kærlighed. Hjælp mig med at elske Dine fjender. Tillad, at den kærlighed, Du velsigner mig med, vil fylde hjerterne hos enhver, jeg kommer i kontakt med. Med den kærlighed Du indgyder i min sjæl, hjælp mig med at besejre alt ondt, omvende sjæle og besejre djævlen og hans onde agenter, som prøver at ødelægge Dit Hellige Ords Sandhed.
Amen
Korstogsbøn (134) For at tro på Guds Eksistens
Oh Gud den Højeste, hjælp mig at tro på Din Eksistens. Kast alle mine tvivl væk. Åbn mine øjne til Sandheden af livet efter dette og led mig hen imod vejen til det Evige Liv. Lad mig føle Din Tilstedeværelse og giv mig den sande tros Gave, før dagen jeg dør.
Amen
Korstogsbøn (145) Fyld mig med Din Kærlighedsgave
Kæreste Jesus, fyld mig, et tomt kar, med Din Kærlighedsgave. Oversvøm min sjæl med Din Tilstedeværelse. Hjælp mig at elske andre som Du elsker mig. Hjælp mig at være et redskab for Din Fred, Din Ro og Din Barmhjertighed. Åbn mit hjerte til at føle forpligtelse for andre og giv mig den Nådegave, at tilgive dem der afviser Dig og som er skyldige mod mig. Hjælp mig at bekende Din Kærlighed gennem mit eksempel, som Du ville gøre, hvis Du var i mit sted.
Amen
Korstogsbøn (149) For at søge Guds Kærlighed
O Jesus, fyld mig med Guds Kærlighed. Fyld mig med Dit Guddommelige Lys og oversvøm mig med den kærlighed jeg har brug for, for at sprede Guds sæd til alle nationer. Tillad Din Guddommelige Kærlighed at blive spredt af mig blandt alle dem jeg kommer i kontakt med. Spred Din Kærlighed, så at den lyser over alle sjæle, alle tro, alle nationer, som en dis der henriver alle Guds børn til enhed. Hjælp os at sprede Guds Kærlighed, så at den kan og vil erobre alt ondt i verden.
Amen
Korstogsbøn (165) For det Evige Livs Gave
Jesus, hjælp Mig at tro på Din Eksistens. Giv mig et tegn, så at mit hjerte kan svare Dig. Fyld min tomme sjæl med den Nådegave, jeg har brug for, for at åbne mit sind og mit hjerte til Din Kærlighed. Hav Barmhjertighed med mig og rens min sjæl for alle de forkerte ting, jeg har gjort i mit Liv. Tilgiv mig for at have afvist Dig, men vær venlig at fylde mig med den kærlighed, jeg har brug for, for at blive værdig til det Evige Liv. Hjælp mig med at kende Dig, at se Din Tilstedeværelse i andre mennesker og fyld mig med den Nådegave at genkende Guds Tegn i alle de skønne Gaver, Du har givet til menneskeslægten. Hjælp mig at forstå Dine Veje og frels mig fra adskillelsens og mørkets smerte, som jeg føler i mit hjerte.
Amen
Korstogsbøn (168) For Guds Kærlighedsgave
Oh Kæreste Fader, Du Den Evige, Gud den Højeste, Gør mig værdig til Din Kærlighed. Vær venlig at tilgive mig for at have skadet andre og for alle mine forkerte handlinger, som har forårsaget smerte til nogle af Dine børn. Åbn mit hjerte, så at jeg kan byde Dig velkommen i min sjæl og rens mig for ethvert had, som jeg måtte føle for en anden person. Hjælp mig at tilgive mine fjender og at så Din Kærligheds sæd hvor jeg går og blandt dem som jeg møder hver dag. Giv mig, Kære Fader, Udholdenhedens og Tillidens Gave, så at jeg kan opretholde Dit Hellige Ord og således holde Din Store Kærligheds og Barmhjertigheds Flamme i live i en formørket verden.
Amen
INDVIELSESBØNNER:
 
INDVIELSE TIL GUDFADER
Gud, Vor Fader, med dyb ydmyghed og taknemmelighed kommer vi foran Dit åsyn og gennem denne særlige indvielse og overgivelsens handling, sætter vi vort liv, vort arbejde og vor kærlighed under Din faderlige beskyttelse. Brændende ønsker vi at kende og elske Dig mere og mere. Ydmygt sukker vi efter at kunne modtage Din godhed og Din uendelige faderlige kærlighed og at videregive dette til andre. Giv os, beder vi Dig, den store nådegave at lære at elske Din højtelskede Søns guddommelige Hjerte mere og mere og således styrket af Din Helligånd, at kunne herliggøre Din faderlige og evige godhed altid, uendelige gode Fader. Hellige Maria, Faderens datter og vores Himmelske Moder, bed for os. Herren løfte sit åsyn på os, velsigne os og give os fred.
Amen
INDVIELSESBØN TIL JESU OG MARIAS HJERTER
Evige Fader, jeg ønsker, i Helligånden, at indvie og overgive mig til Jesu og Marias Hjerter for at være en endnu mere hengiven og trofast søn af Dig. Moder min, jeg (navn) overgiver mig i dag til dit Uplettede Hjerte. Tag mig ind under din moderlige beskyttelse og før mig til din Søn Jesus. Herre Jesus, gennem Marias Uplettede Hjerte indvier og overgiver mig til dit Allerhelligste Hjerte. Gør at mit hjerte vil ligne dit, for at Du kan leve mere og mere fuldstændigt i mig. Allerhelligste Jesu Hjerte, Marias Uplettede Hjerte, med denne indvielse og overgivelse giver jeg jeres Kærlighed tilbage, som I har bevist gennem hele jeres liv på jorden, især på Kalvariebjerget, og stadig beviser den den dag i dag. Samtidig fornyer jeg min dåbs indvielse til den Treenige Gud: jeg forsager synd, det ondes og djævelens forførelse; jeg tror på alt det Gud har åbenbaret, som den Katolske Kirke lærer os. Jeg lover at jeg vil lytte til Jesu bud som befaler os at elske Gud og næsten, alle Guds og Kirkens bud og jeg vil rette mig efter Kirkens lære under vejledning af Peters efterfølger. Med dette vil jeg bidrage til Kirkens enhed og vækst. Gerne vil jeg recitere Rosenkransen personligt, i min familie og andre menigheder og jeg vil praktisere hengivenheden af de første fredage og lørdage i måneden for at sone mine og hele menneskehedens synder. Allerhelligste Jesu Hjerte, Marias Uplettede Hjerte, hjælp mig så at jeg kan tage imod Evangeliet i mit hjerte og leve det i tro, håb og kærlighed. Således vil Jesus Kristus, gennem sit kors og opstandelse, være for mig vejen, sandheden og livet. Måtte jeg nære mig med det himmelske brød og leve af det eukaristiske offer, for at besejre alt ond og altid vælge livet. Fuld af fortrøstning, søger jeg tilflugt i jeres kærligheds Hjerter. Beskyt mig i alle farer og før mig glædesfuldt, når min jordiske vandring slutter, i det himmelske fædreland.
Amen.
INDVIELSE TIL JESU HELLIGE HJERTE
Allerhelligste Jesu Hjerte, som med en uendelig Barmhjertighed er Kilde til al nåde og velsignelse, jeg indvier og forener mig med Dig, betingelsesløst og uden forbehold. Jeg vier alt det, jeg er og alt det, jeg har, både verdsligt og åndeligt, fortidigt, nutidigt og fremtidigt, til Marias, Din Moders, Uplettede Hjerte. Jeg overgiver mig selv helt til din disposition i fuld tillid til Din Barmhjertighed og Kærlighed og jeg bønfalder Dig om at se på dette mit ringe offer foran Dig og til at bruge mig til at bane vejen for Din herlighed, til ære for Din Moder og for sjælenes frelse. Hjælp mig med udelukkende at søge Dig i alle ting. Skjul mig i Dit Allerhelligste Hjertes beskyttelse og vær min eneste Trøst og mit Tilflugtssted. Skænk mig de nådegaver, jeg har brug for, for at kunne acceptere Dit Kors med glæde hver dag, for at kunne leve et helligt liv og for at kunne dø en hellig død i Din tjeneste. Hjælp mig med at stole fuldstændig på Din Barmhjertighed og Kærlighed og aldrig frygte at kaste mig ned foran det uendelige Hav af Barmhjertighed, som Dit Allerhelligste Hjerte er, især i de tider hvor jeg måtte fejle i min troskab over for Din tjeneste. Må Din Barmhjertighed, Kærlighed, herlighed og magt skinne gennem dette elendige og svage instrument. Tænd først og fremmest en kærlighedsflamme fra Dit Allerhelligste Hjerte og lær mig, hvordan jeg kan gengælde kærlighed med Kærlighed. Jesu Allerhelligste Hjerte, hav barmhjertighed med mig, fordi jeg sætter hele min lid til Dig.
Amen
INDVIELSE TIL MARIAS UPLETTEDE HJERTE
Jeg, (navnet) en utro synder, fornyer og lægger i dag mine Dåbsløfter i dine hænder, o Uplettede Moder. Jeg forsager Satan, hans pomp og værk og overgiver mig helt til Jesus Kristus, den Inkarnerede Visdom, for at bære mit Kors efter Ham, alle dagene i mit liv og for at være mere trofast mod Ham end jeg har været indtil nu. I tilstedeværelse af hele den himmelske skare vælger jeg dig i dag som min Moder og Lærer. Jeg skænker og vier mig til dig, som din slave, med min krop og sjæl, mine goder, både indvendige og udvendige, og selve værdien af mine gode gerninger, fortidige, nutidige og fremtidige, og overlader til dig den fulde ret til at disponere over mig og alt det, der tilhører mig, uden undtagelse, efter dit behag, til Guds ære, i tid og evighed.
Amen
BØN TIL ÆRKEENGLEN MICHAEL
Hellige Ærkeengel Michael, forsvar os i striden, vær du vort værn imod djævlens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham, derom beder vi ydmygt. Og du, de Himmelske Hærskarers Fyrste, nedstyrt, ved Guds Kraft, til helvedet, Satan og alle de onde ånder som færdes i verden til sjælenes fordærv.
Amen
 
 13.
 
 
14.