Den Store Trængsel

___________________________________________________
Den Store Trængsel
29. den 20. december 2010 kl. 10.00
Lyt til dette, Min datter. Gennem disse Budskaber er menneskeheden blevet advaret om den hammer, der vil ramme dem, hvis de fortsætter med at afvise den Evige Fader. Tiden nærmer sig for Den Store Trængsels komme. Denne begivenhed vil begynde i slutningen af 2012, og den må ikke forveksles med tiden eller datoen for Mit Andet Komme på Jorden. For det, Mine børn, er ikke blevet forudsagt i disse Budskaber.
Enhver der prøver at give Mine børn en dato for Mit Andet Komme er en løgner og ikke en sand profet.
Imidlertid er Jeg gennem Min profet i gang med at åbenbare specifikke begivenheder i de år, der leder frem mod Mit Andet Komme.
Gud vil ikke tillade udførelsen af en plan om at reducere verdens befolkning Den Store Trængsel, som blev forudsagt for så længe siden, vil nu udfolde sig for øjnene af en vantro verden. Det er på det tidspunkt, at Retfærdighedens Sværd vil slå ned alle vegne. Min Evige Fader er ikke parat til at holde sig tilbage og tillade, at den onde plan bliver realiseret, der lige nu er ved at blive lagt bag lukkede døre, og som er beregnet til at reducere verdens befolkning.
Denne onde gruppe af hengivne tilhængere af Satan har før forsøgt at udsætte Min Faders børn for folkedrab. Det lykkedes ikke. De prøver nu igen. De vil endnu en gang fejle, men ikke før de har forårsaget frygtelige katastrofer Begynd at planlæg nu.
Disse folk skal bekæmpes, da de forsøger at få kontrol over dine penge, din sundhed, din mad og endog din tro. Rejs jer og beskyt jer selv og jeres familier med bøn. Kald alle de helgener, I ærer, og bed dem om at gå i forbøn for jer hos Min Evige Fader.
I vil blive ramt af globale katastrofer Når de globale katastrofer nu begynder, med dramatiske forandringer i vejrsystemet – som allerede er begyndt i en mild form – vil de blive anset for at være et resultat af global opvarmning. Ja, menneskeheden har ødelagt Jorden på en meget hæslig måde, men disse katastrofer vil ikke have noget som helst med klimaforandringer at gøre. 
Min Evige Fader kunne, hvis Han besluttede at gøre det, sidde tilbagelænet og intet foretage sig. Så ville disse onde magtsyge og vildledte grupper af magtfulde beslutningstagere vinde. De ville stjæle sjæle ved at lokke dem ind i deres besnærende hypnotiske forhold til Satan, den onde. Det vil ikke blive tilladt.
Jeg kalder alle religioner til at forene sig
Det er på tide for Min Faders børn og tilhængere, så vel som for dem, der tror på et Højere Væsen, som er Gud, der skabte alt, at de forener deres kræfter. Uanset hvilken måde I følger Gud på, og om I tror på Mig, Hans eneste Søn, så hold sammen. Bekæmp den gruppe, der repræsenterer den onde. Han er jeres fjende, hvis I tror på Gud, den Evige Fader. Han prøver at forhindre jer i at komme i paradiset ved at lyve over for sine tilhængere og påstå, at han vil tage dem med til et ligeså smukt Guddommeligt paradis. Disse stakkels vildledte og tillidsfulde tilhængere kan ikke gennemskue forræderiet, fordi de er forblændede af den lokkemad, de har fået stillet i udsigt, nemlig at de vil opnå en materialistisk herlighed.
Profetier i Johannes Åbenbaring vil nu komme frem i lyset Bed, bed, bed alle sammen hver eneste dag. Meget snart vil I forstå Sandheden i den Hellige Skrift. Meget snart vil alle omsider forstå, at Læren i Min Faders Bog passer med virkeligheden. Den lyver ikke. De profetier, der blev forudsagt i gamle dage, vil nu komme frem i lyset. Profetier i Johannes Åbenbaring vil nu komme frem i lyset. Disse profetier, der blev givet til denne profet, skulle forberede Mine børn på at træde ind i Min Faders Kongerige.
Gå nu, og udbred Min Sandhed. Frels hinanden fra forræderens kløer, før det er for sent.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Censur på bl.a. medier vil komme 
36. den 1. januar 2011 kl. 2.00 om morgenen
Min elskede datter, endnu et år er begyndt, hvor Mine elskede børn vil lære mere af Mig om, hvordan de indretter deres liv, så menneskeheden vil være parat, når Jeg kommer som Dommer.
Mine skønne børn, som alle står Mit hellige hjerte nær, I skal lytte til Mig nu. Jeg vil aldrig svigte jer, når I anerkender Mig og Sandheden om det Nye Paradis – det løfte Jeg gav jer alle sammen, før Jeg døde på korset for jeres synders skyld. Tiden er nær nu, Mine elskede børn. Frygt aldrig. Hvis I elsker Mig og tror på Mig, hvad er der så at frygte? For kærlighed er ikke skræmmende. Kærlighed er glæde og lykke for alle dem, der tror på et evigt liv i Himlen, der er intet at frygte. Jeg elsker jer alle.
Guds Moders rolle i Kristi Andet Komme Min elskede Moder, som måtte påtage sig det ansvar at tage kalken op og acceptere Min Eksistens i det øjeblik, hun undfangede Mig, og dermed også at skulle forkynde en ny begyndelse for menneskeheden, hun vil også forkynde Mit Andet Komme. 
Jeg vil frelse alle dem, der beder Mig om Barmhjertighed. Min Moder, der blev sendt af Min Evige Fader for at bringe forsoning og frelse til verden, vil stå ved Min side denne anden gang.
Min elskede Moder, Lysets Engel, vil nu i triumf bringe Min Barmhjertighed og forkynde Mit Andet Komme på Jorden. Min hengivne Moder, den ubesmittede undfangelse, vil som Formidler hjælpe med at forberede verden til Mit Andet Komme. Hun har forberedt menneskeheden i mange århundreder, men har nu i de sidste 100 år prøvet at indgyde kærlighed i jeres hjerter for at tænde den undertiden stagnerende kærlighed, I har over for Mig og Min Evige Fader.
Der var engang, hvor Min Moder ved sin Guddommelige Manifestation opnåede opmærksomhed på Jorden. Desværre er der siden Fatima og Garabandal kun få af Mine hellige tjenere, der tager hendes Guddommelige åbenbaringer alvorligt. Heller ikke hendes visionære, de udvalgte få, bliver taget alvorligt. Denne gang, her hvor år 2011 begynder, vil der finde mange, mange forandringer sted i verden. Det skyldes, at den verden, I kender, er ved at forandre sig.
Fatimas hemmelighed har forbindelse med fremtiden.
Der er så mange af jer, der er uskyldige og tillidsfulde sjæle, som ikke fatter den ondskab, der nu vil folde sig ud. Mine børn, og her indregner Jeg dem, der af nysgerrighed læser disse Budskaber for første gang, og som måske føler en mangel i deres åndelige velbefindende, I skal lytte nu.
I og jeres medbrødre og søstre blive ført ind i en verden, der er dikteret af den gruppe, der er blevet fortalt om i den sidste af Fatimas Hemmeligheder, og som er blevet holdt hemmeligt for jer. Her vil I finde følgende.
1. Jeres penge vil blive værdiløse, og den eneste måde, I vil kunne handle på, vil blive ved hjælp af guld og sølv.
2. I vil blive nødt til at bede i grupper og at finde en hellig tjener, der er modig nok til at turde risikere forfølgelse.
3. I skal finde beskyttelsesrum til bøn, fordi jeres kirker vil blive solgt for at kunne tjene penge.
4. Hold fast ved Skriften, som I måske aldrig har læst før, for I kan være sikre på, at det blive umuligt at købe kopier af den i fremtiden.
5. Dan bedegrupper for at bede om menneskehedens frelse. Om tre års tid vil I forstå, hvorfor det er vigtigt.
Censur af medierne
Til medierne har Jeg følgende at sige. Som dem, der kommunikerer til verden, skal I vide, at den arrogance, I viser i dag, vil blive til fortvivlelse, når jeres ord ikke længere bliver hørt. I vil snart forstå betydningen af bøn, når menneskeheden vender sig bort fra Sandheden. Jeres ord i dag kan stadig repræsentere den vigtige, uafhængige sandhed. Men den gave vil nu blive taget fra jer. I stedet vil Sandheden blive holdt skjult for menneskeheden ved hjælp af det diktatur, som I snart vil opleve under den Store Trængsel. Så vil man benægte jeres ord, ligesom Mit Ord blev det.
Kommunikationens ”Hemmelige Kanal”
Ingen vil lytte til jer, fordi af de ord, der meddeles til menneskeheden, vil de eneste, der har nogen virkning, være dem, der ved hjælp af teknologien leveres til verden af en ”Hemmelig kanal”. I vil opleve, at I befinder jer i ingenmandsland og vil til slut prøve at kommunikere med en tvivlende verden, hvor der ikke bliver lyttet til det, I siger, ligesom Jeg føler det på dette tidspunkt.
Pas på Diktatorer
I skal ikke frygte, uanset på hvilken måde I følger Gud, lyt blot til Mig nu. Bekæmp dem, som vil påtvinge jer et diktatur i jeres verden, for de er Satans folk. Lad jer aldrig narre af dem, uanset hvor meget de er parat til at betale jer for at rapportere om løgne. De vil blive mødt af evig fortabelse, med mindre de angrer; skønt tiden ikke er på deres side. Kæmp for retten til at rapportere om de uretfærdigheder, I er vidne til. Uanset om I tror på Mig, så vil I indse Sandheden af Min Lære, når I ser dette profeti gå i opfyldelse.
Åbenbaringens Bog
I den nuværende verden, der synes medtaget og forslået på grund af et økonomisk kollaps er det let at tro, at det vil blive godt igen. Ja, Mine børn, førhen ville det være en naturlig antagelse, men ikke mere. De kupplaner, der hemmeligt bliver lagt af inderkredsen af organisationerne i hver eneste nation i verden, og som alle sammen er udsprunget af sataniske strømninger, er parat til at blive udført. De af jer, der ikke tror på Mig, vil nu endelig forstå profetierne, der står i Min Faders Bog og i Åbenbaringens Bog.
Frygt ikke Mine børn. Henvend jer til Mig og tal privat med Mig med jeres egne ord, så vil Jeg give jer den styrke, det håb og den energi, der skal til for at komme igennem denne mørke periode i menneskehedens historie.
De af jer, der læser dette Budskab, skal tænke jer grundigt om. Hvis I tvivler på indholdet, så se jer omkring og beslut, om I tør tænke over tegnene. Har I lagt mærke til, at jeres frie vilje, som I fik som gave af Min Evige Fader, nu er ved at blive ændret? Jeg og Min Evige Fader ville aldrig blande os i denne Guddommelige gave, så Hellig er denne Gave. Men hvis mennesket beslutter sig for at acceptere Satan og Helvedets flammer, så må det være sådan.
Gud, Min Evige Fader, kan ikke forhindre det. Alligevel vil Satan prøve at tage jeres frie vilje fra jer. Når I opdager, at jeres frie vilje er blevet snuppet fra jer af magtfulde kræfter, som I ikke har nogen kontrol over, så ved I, at den onde står bag det.
Vil I ikke nok vær vågne, Mine dyrebare børn, giv ikke op. Hvis der er nok af jer, der beder og forsvarer jer, vil I redde sjæle. Satan og hans hær vil aldrig vinde. Det kan de ikke. Det er umuligt. Kun Gud har magten til at slutte denne forfærdelige konflikt.
Jeg, jeres Frelser og udnævnte Dommer, beder jer nu indtrængende om at rejse jer, være modige og kæmpe for det, I inderst inde ved er rigtigt, selvom I lider af frygt. Frygt er Satans gave til jer. Frygt blev aldrig lagt i jeres hjerter af Mig eller Min Evige Fader.
Overgiv jer og åbn jeres hjerter for kærlighed, ikke frygt. Kærlighed kommer fra Gud. Jeg har fortalt jer, at kærlighed ikke er noget I føler, med mindre I åbner jeres hjerte. Kærlighed og Gud, den Evige Fader, Skaberen af denne jord, følges hånd i hånd. De kan ikke adskilles. Hvis de bliver det, er Satan på spil.
Gå nu, Mine børn, og bestem jer. Ønsker I, at Kærligheden skal omslutte jer gennem Mit Hellige Hjerte, eller ønsker I frygt? Det er jeres beslutning.
Jeres Guddommelige Lærer,
Frelser og Retfærdige, Barmhjertige Dommer
Jesus Kristus
 
 Demokratiet vil forsvinde – Præster vil lide martyrdøden
 50. Den 3.marts 2011 kl. 23.00
Oh kære elskede datter, det er med glæde, jeg byder din tilstedeværelse velkommen i aften. Dit fravær har smertet Mig noget, men jeg vidste, at du snart ville vende tilbage til Mig.
Vær sød at lytte omhyggeligt til Mig. Skønt jeg ved, at du har travlt med at leve dit liv, er det vigtigt, at du forstår, at dette Budskab er overordentligt vigtigt. Mit Ord bliver givet til jer i den vigtigste historiske æra siden begyndelsen. For det er i denne tid, at verden nu vil opleve forandringer, som menneskeheden aldrig før har været vidne til.
Gør jer rede nu, Mine Børn, hvor end I er i verden. For meget snart vil en af Mine mest dyrebare gaver blive skænket hver eneste af jer af Min Barmhjertighed. Min Advarsel, som vil blive givet jer, vil sprede omvendelse alle vegne. Når det finder sted, efter det øjeblik, hvor Jorden vil gå i stå, vil Kærligheden blive udbredt overalt på grund af, at Sandheden vil blive accepteret.
Satans tilhængere vil finde det vanskeligt at forsvare deres onde opførsel foran den kærlighed og det lys, der vil skinne igennem jer. Men selvom den store begivenhed vil vække jer op og medføre megen omvendelse, så skal I stadig forberede jer på det. Accepter at denne profeti vil finde sted. Kun meget få vil afvise det, medens det finder sted og bagefter. Men alligevel vil mange stadig fortsætte med at vende sig bort fra Mig. Den Store Forfølgelse vil følge efter.
Præster vil lide
Min hær af elskede tilhængere vil modigt rejse sig og forsvare Min Eksistens. Alligevel vil endog dem, som I mindst ville vente det fra, og det indbefatter også kirkeledere fra Min Kristne Kirke, holde med den onde og hans parasitter. De vil blive forført på grund af deres svage tro. I vil opleve, at Mine hellige præster, Mine loyale tjenere, vil skulle forsvare deres tro. Den brutalitet, som de vil opleve, vil minde om det, Jeg blev udsat for af mine Bødler. Hør Mig alle jer, der følger Mig. Lad jer ikke friste til at følge forrædernes sti, selvom I er bange. Fald aldrig for deres falske løfter. Vær modige. Bed om styrke.
Forfølgelsen vil ikke vare længe
Stram jer op, I troende, for selv jeres nærmeste vil vende sig bort fra Troen. I vil opleve at blive isoleret, grinet ad og latterliggjort. Ignorer deres hån. Jeg vil lede jer og beskytte jer, fordi denne tid vil ikke vare længe. Det, der vil gøre mest ondt, vil være oplevelsen af deres troløshed over for Mig og Sandheden.
Ikke-kristne nationer vil kontrollere.
Bøn kan hjælpe til med at formindske nogle af de katastrofale begivenheder, som vil komme. Den forfølgelse, som vil gå ud over de af jer, der tror på Mig og Min Evige Fader, vil blive udført af nationer, der mangler kærlighed. Kærlighed til Gud. Den eneste kærlighed, de har i deres hjerte, er den at få magt over mindre heldige lande. Deres primære mål er at få kontrol over andre. Hæder og jagten på rigdom og ejendomsret over jer, jeres land og de af jer, der nægter at afsværge troen på Mig. Hvis I giver op, Mine Børn, vil I opleve, at det er meget svært at stoppe op og vende tilbage til Mig. Det vil kræve et enormt mod at blive mødt med den voldsomme modgang, men I vil overvinde det. Hvis I kommer til at lide på grund af den følelse af kærlighed for Gud, Min Evige Fader, som I har i jeres hjerter, så vil I med glæde acceptere det i jeres sjæle.
Nye diktatorer vil dukke op
Pludselige forandringer i den globale situation, som indtil nu lignede ubetydelig uro, vil udvikle sig til regulære krige. Krige vil føre til mangel på mad. Demokratiet vil hurtigt blive forringet og onde diktatorer vil dukke op. Disse diktaturer vil imidlertid være meget forsigtige med, hvordan de bliver opfattet. De vil komme som fredelige forhandlere og "frelsere". Til gengæld for at give jer mad i munden vil de have kontrol over jeres ejendomme, som de så vil overtage. I skal søge om tilladelse til at give jeres familier mad. Hvis I vil rejse, skal I have en speciel form for identifikation, og I vil blive bedt om at acceptere mærket – dyrets mærke. Løb, Mine børn, og gem jer. For det er ikke det hele. De vil diktere, hvordan I beder, for de beder ikke til Gud. Disse, Mine børn, er Satans hære, og de ønsker at stjæle jeres sjæle.
De af jer, der tror på Mig, skal gøre jer rede. Vend øjeblikkelig tilbage til jeres kirker. Bed til Gud den Almægtige. Saml jer i grupper og bed, bed, bed. Bed om forsoning nu, så at I, når I oplever Advarslen, ydmygt vil acceptere jeres sjæles forfatning. I har intet at frygte.
Bed også for jeres familie og venner, jeres børn og naboer. Alle har de brug for at forberede sig. Der er så mange, der vil omvende sig, når de bliver vidne til Sandheden om Min Eksistens. Der vil blive så mange, der ikke vil kunne klare det chok, de får, når de ser, hvordan de har krænket Mig. Andre vil blot være ligeglade. Tiden nærmer sig nu.
Bed Mig om at hjælpe dig
Tegn, som alle er blevet forudsagt, er alle vegne rundt om jer, børn. Se dem og accepter dem for det, de er. Opstande. Jordskælv. Oversvømmelser. Klimaforandringer. De vil nu eskalere. Penge og dermed også mad vil blive en mangelvare. Tro ikke, at alt er forbi, for hvis I beder Mig om hjælp, vil jeres bønner blive hørt. Jeg vil holde jer alle i hånden og lede jer igennem dette virvar. Men I må åbne jeres hjerter. Bekæmp ethvert forsøg på at narre jer til at slutte jer til den ondes sammensværgelse. Bevar en renhed i hjerte og sind. Vær ydmyg i jeres livssyn, men vær aldrig bange for at forsvare jeres ret til at tro på Mig.
Det er tid til at forberede jeres sjæle
Tiden er nær. Gå nu, Mine børn, og forbered jeres sjæle. Søg de nådegaver, der er nødvendige for at helliggøre jeres sjæle, gennem Sakramenterne. Så bed Mig om at tage jer i Mine Arme og bed om frelse. Min Kærlighed og Medfølelse med hver eneste af jer er ud over jeres fatteevne. Advarslen, som er en af de største nådegaver, jeg kan give jer inden den sidste dom overhovedet finder sted, skal I tage imod med åbne arme. Vær taknemmelige for, at I får denne vidunderlige Gave. Fordi, når omvendelsen finder sted i hver en krog af verden, vil I i sandhed være parate til den Nye Himmel og Jord, som da vil blive et – Mit Paradis og den strålende arvelod, som hver eneste af jer er berettiget til at få – hvis I vælger det.
Vent nu på Min Advarsel, Mine børn, for tiden er meget nær nu.
Jeres elskende Frelser,
Retfærdige Dommer og Barmhjertige Jesus Kristus
 
I er nu midt i Trængslen
143. Onsdag 20. juli 2011 kl. 23:00
Min datter, du er, som du ved, den mest usandsynlige visionære på grund af dit manglende kendskab til Hellige anliggender. Dog er du den udvalgte budbringer. Du skal forstå at du vil være ude af stand til at forsvare Mine Budskaber med nogen reel autoritet så vær derfor tavs når du bedes om at definere Mine Budskaber.
Du vil blive provokeret og udfordret til at blive involveret i religiøse, og især eskatologiske diskussioner, men du skal ikke længere svare, eller komme med din egen fortolkning af svaret. Du vil blive blive hadet på grund af denne Arbejde. Åndelig jalousi vil opstå blandt Mine tilhængere, især teologer og dem der har studeret Skriften hele deres liv, så forbliv tavs, for du har ikke kundskaben, eller, som Jeg har fortalt dig før, autoriteten til at gøre sådan.
Følg blot Mine instruktioner og hold dig for dig selv. Svar på forespørgsler om bøn, med alle midler, og hjælp til at bringe Mine tilhængere og hengivne, som har lovet deres støtte til dette Arbejde, sammen.
Tiden er kort nu. Alt kommer til at ske hurtigt. Advarslen er tæt på nu så der er ikke megen tid tilbage til at bede for de stakkels sjæle som vil gå tabt. Ved at recitere Min Barmhjertighedens Rosenkrans, for disse særlige sjæle, vil mange millioner blive frelst.
I er nu, Mine børn, i midten af hvad der kaldes Trængslen, som forudsagt i Min Hellige Bog. Den anden del, den Store Trængsel begynder som Jeg har sagt, inden udgangen af 2012. Det er ikke for at indgyde dig frygt, Min datter, men for at gøre dig bevidst om uopsætteligheden af at Mine børn beder om Min hjælp.
Gennem Mine visionæres bønner over hele verden, begynder den Nye Verdens Orden, som drives af frimurerske kræfter, at få deres magt udvandet og optrævlet ret foran jeres øjne. Mange flere af disse magt-sultne globale organisationer vil blive tvunget på knæ i ydmyghed, eftersom de svarer ikke kun til Gud Faderen for deres ugudelighed, men også til dem de står til ansvar for på denne Jord.
 Se nu hvordan klynger af magtfulde grupper prøver at udkonkurrere hinanden, dække over deres egne synder og skjule Sandheden fra dem de frygter på høje positioner. Bøn, Mine børn, tilvejebringer dette. Gud Faderen slår nu ud for at straffe disse mennesker før de kan indvirke deres onde plan som de forbereder for at kontrollere Mine børn.
Det er en smertefuld tid børn, for Satans indflydelse har aldrig været så stærk i disse sidste dage af hans herredømme på Jord. Bekæmp hans onde veje børn – jer alle sammen. Se blot på den ravage han forårsager når han vender broder mod broder, land mod land, skaber had mellem jer alle og disrespekt for hinandens liv. Og så er der det skære had han indgyder i Mine børn til Mig, deres elskede Frelser. Det had han hvirvler op mod Min Fader har nået epidemiske højder. Den stærkeste form for had der vises Min Fader er for mennesket at benægte at Han Eksisterer.
Hvor må I føle den kval børn, som I må konfronteres med i verden i dag. Intet menneske kan ignorere den dybe foruroligende uro ansporet af Satan og hans millioner af dæmoner infiltreret overalt i verden. Min Kærlighed vil nu blive bevist for jer alle. Gennem Min Advarsel, kommer Jeg endnu en gang for at frelse jer ved Gud Faderens Nåde. Tro på Mig og Min Evige Fader, og du har intet at frygte. Ignorér hvad der sker, og du vil ikke være ordentligt forberedt.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Forandringer, der vil modsige Guds Ord, vil blive introduceret i Kirken 
191. den 13. september 2011
Min kære elskede datter, det er Mig, Jesus Kristus, som kom i kødets skikkelse. Mit allerhelligste Ord må nu høres af Mine hellige tjenere alle vegne. Alle Mine tilhængere skal dele disse Budskaber til Mine hellige tjenere i alle kristne retninger. Det er af vital betydning, at de bliver opmuntret til at høre Mit Ord på denne afgørende tid, før det hele bliver splittet ad og delt i to lejre.
Forræderen har arbejdet på at infiltrere Min Kirke på alle niveauer. Meget snart nu, langsomt men sikkert, vil I se, at den Hellige Messe bliver reduceret. I vil se fjernelsen af specielle bønner og nogle af sakramenterne, som for eksempel skriftemålet, der begynder at blive reduceret. Jeg beder Mine hellige tjenere om at lytte til Mig nu og at bede om indsigt. Det er Mig, som kalder jer nu, så Jeg kan frelse jeres flok. Det er Mig, som ønsker at åbne jeres hjerter, så I kan planlægge disse sidste tider, som vil forkynde en fuldstændig ny begyndelse for verden.
Meget snart vil I blive bedt om at vise troskab over for den falske profet. Betragt ham, som den, han er og bedøm hans arbejde for at se, om det bærer frugt. For de frugter, som hans slaviske fanatikere vil høste, vil være bundrådne. En bid vil være nok til at ødelægge jeres hengivenhed over for Mig. To eller flere bidder vil være nok til at grave en grøft mellem jer og Mit Hellige Hjerte, så at I vil finde det næsten umuligt at komme ind i Min Faders Kongerige.
Læg nu omhyggeligt mærke til de forandringer, I vil se krybe ind i jeres præstedømme. Nogle af disse ændringer vil ikke ligne et problem i starten. Men som tiden går, vil I blive påtvunget visse forandringer, og I vil blive tvunget til at sluge løgne. Løgnene vil komme fra Satan og vil være klædt i fåreklæder.
De rene af hjertet vil øjeblikkeligt vide det og genkende den onde, når han på en snu måde designer en ødelæggelse af Min Kirke på Jorden indefra.
Min Sandhed vil forårsage et gisp af forargelse ud over verden, når Mine præster vil sige, at dette profeti helt sikkert er løgnagtigt. Den eneste løgn, de vil blive nødt til at være vidne til, vil være den, de bliver tvunget til at godkende, og som vil være i direkte modstrid med Min Hellige Skrift, som menneskeheden fik den fra begyndelsen af. Tillad jer aldrig at acceptere nogen anden Sandhed end den, der er indeholdt i den Hellige Bibel.
Mange ændringer, som vil være i modstrid med Min Evige Faders Ord, vil blive introduceret. Disse ændringer, Mine hellige tjenere, vil ikke være af guddommelig oprindelse, og I er nødt til at afvise disse usandheder, hvis I vil forblive loyale over for Mig.
Vågn op. Stå imod disse løgne, som I vil blive præsenteret for. Accepter dem aldrig. Min Evige Faders Ord vil aldrig ændre sig. Det kan aldrig blive justeret af menneskeheden. Mange af jer vil blive så fortvivlede over at finde jer så isolerede fra jeres kolleger blandt de hellige tjenere. Frygt ikke, for der er kun en side, I kan vælge. Det vil være den side, hvor Jeg står. Der er ingen anden side.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Frelsens Moder: Andre lande vil følge Englands eksempel og forbyde offentlig bøn
337. den 12. februar 2012 kl. 10.30
Mit barn, hvor Jeg græder, når Jeg ser hvor mange, der prøver at udrydde tilbedelsen af Min elskede Søn.
Jeg har tidligere fortalt dig, at slaget er begyndt. Der er allerede lavet planer om at forbyde offentlig bøn til Gud Fader og Hans dyrebare Søn, Jesus Kristus, i England.
Det er kun begyndelsen. Meget snart vil det gælde skoler og andre offentlige steder, indtil det vil blive ulovligt at bede i kirker, der er indviet til min Søn, Jesus Kristus.
Hadet over for min Søn blandt mennesker og dem i høje positioner betyder, at de vil gøre alt, hvad de kan, for at forbyde, at man praktiserer kristendom offentligt.
Dem, der hader min Søn, siger, at de ikke tror på min Søn. Men hvordan kan de have så meget had til en, som de ikke tror på?
Deres foragt for min Søn vil blive tydeligere, efterhånden som andre lande vil følge Englands eksempel og forbyde at praktisere kristendom offentligt.
Det vil blive ulovligt at ære min Søn.
Andre religioner, som tror på Gud Fader, vil også lide.
Imidlertid vil de ikke lide ligeså meget som den Romersk Katolske Kirke og andre kristne. Deres lidelser vil være voldsomme.
Bed, børn, for at undgå for meget af denne ondskab, som nu bliver synlig.
I lang tid har dem, der hævder, at de ikke tror på min Søn, holdt sig skjult.
Nu vil de strømme ud fulde af selvtillid og forfølge min Søn ved at udsætte hans tilhængere for lidelse.
Bed inderligt, børn, for at beskytte jeres tro og jeres ret til at ære min Søn offentligt, uden at I føler, I skal skamme jer.
Vil I ikke nok bede denne Korstogsbøn nr. 29 for at beskytte retten til at praktisere kristendom.
”Oh min Herre Jesus Kristus, Jeg bønfalder Dig om at udgyde Din Helligånd over alle Dine børn. Jeg beder Dig om at tilgive dem, som føler had i deres sjæle mod Dig. Jeg beder om, at ateisterne vil åbne deres forhærdede hjerter under Din Store Barmhjertighed, og at Dine børn, som elsker Dig, kan ære Dig med værdighed og dermed hæve sig over al forfølgelse. Fyld alle Dine børn med Din Ånds Gave, så at de modigt kan rejse sig og lede Din Hær i det endelige slag mod Satan, hans dæmoner og alle de sjæle, som er slaver af hans falske løfter.
Amen.”
Gå i fred, mit barn, og fortæl verden, at den skal forberede sig til denne store uretfærdighed.
Tak for, at du svarede mit kald i dag.
Maria, Dronning af alle Engle
Frelsens Moder
 
Romersk katolikker vil være nødsaget til at holde Messer på tilflugtssteder eller i sikre Kirker
611. den 11. november 2012 kl. 22:00
Min højtelskede datter, du skal samle sammen og opsøge de sjæle som er uvidende om Sandheden.
Stræk dine arme. Vink dem til at lytte til Sandheden. Deres liv og deres sjæle kan gå tabt, medmindre du hjælper dem til at komme til Mig.
Korstoget, den resterende Kirkes Mission på jorden, vil være lige så udfordrende som i middelalderen. Det vil ikke involvere fysisk krigsførelse, som når en hær kæmper en kamp i normal krig.
Krigen bliver åndelig, selv om nogle krige vil være en udløser til oprettelse af millioner af bedegrupper for at formindske Antikrists magt.
Disse bønner blev skrevet i Himmelen og lover ekstraordinære Nådegaver. De har kun ét formål, og det er at frelse alles sjæle, ethvert barn, hver tro,  hvert køn,  hver trosretning og ateister. Det er Mit største ønske.
I, mine disciple, er under Min vejledning. De Nådegaver Jeg skænker jer bærer allerede frugt. Snart vil de beføjelser Jeg giver jer gennem Nådegaver fra Korstogsbønnerne, trække tusindvis af nye sjæle.
Hvordan, vil I mene, ​​ kan en lille bedegruppe opnå sådanne omvendelser? Svaret er simpelt. Det er fordi I er beskyttet af Min Fader og vejledt af Mig direkte, at I vil lykkes. I kan ikke tage fejl. Selv om I vil opleve mange distraktioner og skænderier, samt indvendige kampe, hvilket er forventelig i dette arbejde, vil Jeg være ved jeres side altid.
Husk på, vi forbereder os nu på Mine stakkels hellige tjeneres fald, som følge af det kommende skisma, som er ved at bryde ud i de Kristne Kirker.
Så, mens den resterende hær vil blive ledet af præster og andre gejstlige, mange vil være lægfolk tjenere, da dette vil være en tid hvor der vil blive mangel på præster.
I, mine disciple, bliver nødt til at indsamle og opbevare hostier, for de vil være svært tilgængelige. Dem, blandt jer, der er katolikker, bliver nødsaget til at holde Messer på tilflugtssteder eller i sikre Kirker.
En mission, lignende den tyske nazistiske forfølgelse, hvor jøderne blev slået ned, vil blive oprettet for at udrydde såkaldte forrædere af den nye verdens kirke, som I vil blive fortalt er til for alle religioner.
I vil blive beskyldt for at besudle Messen og deres nydannede præsentation af Messen, hvor Jeg ikke vil være til stede i den hellige Eukaristi, for det vil være en vederstyggelighed i Min Faders Øjne.
Mit Legeme og Blod vil være til stede i de Messer der vil afholdes i de centre og tilflugtssteder, hvor I lover troskab til Transsubstantiations hændelse, der gør Sakramentet af den Hellige Messes Offer autentisk og acceptabel af Min Fader.
Jeg vil fortsætte at instruere jer, mens I fortsætter at organisere Jesus til Menneskehedens bedegrupper overalt i verden.
Mange bliver allerede dannet hver dag. Jeg takker dem der har fulgt Mine instruktioner og vist lydighed.
Vær i fred. I skal være mere tillidsfulde. Læg frygten til side, da den ikke kommer fra Mig. Vi vokser nu og breder os på hvert hjørne af jorden. Snart vil alle følge med, og når det sker, vil bønnerne ændre verden gennem omvendelse.
Jeg elsker jer alle. Jeg er taknemmelig og rørt, at I straks har svaret til Mig gennem denne vigtige Mission, den største, tilrettelagt for at bringe alle syndere hjem til Faderen og sikre fra dyrets indflydelse og fristelser.
Jeres Jesus
 
Jødernes fjender vil slå sig sammen i alle nationer for at knuse Israel
627. den 30. november 2012 kl. 22.20
Min kære elskede datter, det, der fortælles om Jødernes skæbne i de profetier, der er åbenbaret for disse tider i det Gamle Testamente, vil snart blive tydelig for enhver.
Mit udvalgte folk vil lide.
Jøderne, som afviste Guds Pagt, som den blev foreskrevet af Moses, vil lide, som de har gjort det i århundreder. Deres magt over deres forfædres land vil blive taget fra dem, og den eneste løsning vil blive at underskrive en traktat, hvorved de vil blive antikrists slaver. Mit udvalgte folk vil lide, ligesom Jeg gjorde det, og der vil ikke blive vist dem megen barmhjertighed.
Behandlingen af Jøderne vil blive værre end det, de blev udsat for under det folkemord, der fandt sted under anden verdenskrig.
Det vil blive i Israel, at den forudsagte Trængselstid vil komme klart til udtryk.
Det vil blive på grund af Israel, at krige vil blive optrappet, når det bliver vanskeligt at afgøre, hvem den virkelige fjende er.
Snart efter vil fredstraktaten blive underskrevet, og fredens mand vil træde ind på verdensscenen.
Den Europæiske Union vil tilintetgøre ethvert spor af Gud.
Dyret med de ti horn, som er den Europæiske Union, vil tilintetgøre ethvert spor af Gud.
Nu er det tid til at forberede sig på deres brutalitet, som vil blive uden fortilfælde, når det handler om at afskaffe Kristendommen.
Hvor vil de blive stolte, når den lille, som er skjult iblandt dem, rejser sig og praler af sin magt. De vil hylde den udnævnte leder af den nye kirke, og hans magt vil brede sig til hele verden.
Det vil udvikle sig hurtigt, og de af Mine hellige tjenere, som ikke accepterer Sandheden i dette profeti, skal vide følgende:
Hvis I tilpasser jer de nye love fra Rom, en by som vil blive erobret af løgneren og antikrists tjener, vil I blive dette nye regimes fanger. Når I ser Den Hellige Eukaristis Sakramente blive ændret og forandret til ukendelighed, skal I vide, at det er jeres chance for at vende dette onde styre ryggen.
Min Kirke er ufejlbarlig. Den vil forblive ufejlbarlig. Hvis der imidlertid er andre inden for Kirken, som gør oprør mod Min Lære og ændrer de Hellige Sakramenter, vil de blive kastet bort fra Min Kirke. Det nye styre, som ikke er Guds, vil let kunne begå fejl, fordi det ikke repræsenterer Sandheden. Kristne kan kun holde fast ved Min Lære.
Hvis I følger en religion, der er lavet af mennesker, kan I ikke kalde jer Kristne. Enhver som siger, at Min Kirke er ufejlbarlig, har ret.
Enhver, der hævder at tilhøre en ny kirke, hvor Min Lære er blevet forfalsket, og hvor Mine Sakramenter er blevet afskaffet, vil leve på en løgn.
Det vil blive en meget vanskelig tid for Mine hellige tjenere, for de skal følge de Love, som er grundlagt af Min Kirke. Jeg siger til jer nu, at det skal I stadig gøre. Men så snart Mine Sakramenter er blevet vanhelliget, skal I kun følge Min Sande Kirke. Når det sker, kan kun de tjenere, der følger Sandheden, hævde at lede Mit folk i overensstemmelse med de instruktioner, der er foreskrevet af Mig i Min tid på jorden.
Hedenskabens fremgang.
Hedenskabens fremgang vil feje hen over jorden, og mens den vågner, vil en falsk følelse af fred blive skabt. Så vil I se en stigning i dyrkelsen af berømtheder og en fanatisk dyrkelse af new age spiritualitet og satanisme, forklædt som en moderne psykologisk terapi. Det vil være her, at det vigtigste karaktertræk, man stræber efter at opnå, er dyrkelsen af sig selv.
Umoralsk seksuel adfærd vil blive udbredt, medens Slaget ved Harmagedon bliver mere intenst.
Abort og mord vil blive så almindeligt, at mange vil blive immune over for det og mangle medlidenhed med dem, som er sårbare.
Det vil blive i den periode, at Min hær vil fortsætte uforfærdet med deres mission om at frelse sjæle. Intet vil stoppe dem og for hver times bøn, vil Jeg formilde meget af lidelsen i verden.
Til Jøderne siger Jeg følgende: I har lidt, fordi I undlod at lytte til Guds Ord hos profeterne. Imidlertid vil I omsider acceptere den Sande Messias om kort tid. Så vil I også slutte jer til Min Hær på dens march mod sejren over antikrist.
I vil lide, lige som Jeg gjorde det, som det er forudsagt. Davids Hus vil få sin sejrsdag den dag, hvor Jeg vil rejse det Nye Jerusalem af asken. Medens Mit Nye Jerusalem dukker op, vil kongen over den hedenske verden og hans tjenere blive til aske.
Mit Løfte om at komme og bringe jer til Min Faders Hus vil snart blive opfyldt. Jeg giver jer Min Kærlighed og Min loyalitet, som den lovede Messias, I er blevet lovet for så længe siden. I afviste ikke mig, jeres Jesus, da Jeg blev korsfæstet, I afviste Gud.
Jeg er Gud. Jeg Er vejen, der fører jer ind i det Nye Paradis. Tag imod Min Hånd, for Jeg elsker jer. Jeg tilgiver jer. I er Mit Folk, og Jeg kommer efter jer.
Jeres Jesus
 
Jeg giver dem nu kærlighedens tårer og omvendelsens nådegave
669. den 11. januar 2013 kl.11.25   
Min kære elskede datter, være venlig og lyt til Mig mens jeg fortæller om min smerte.
Mit Hoved, dækket med torne, bliver smertefuld knust, mens Jeg udholder smerten af min korsfæstelse, 2000 år efter Min tid på jorden.
Mit Andet Komme er meget snart. Lad ingen tvivle på Mit løfte om at Jeg kommer igen.
Lad ingen være i tvivl om at det kan ske hvert øjeblik. Forbered jeres sjæle, for tiden er inde og det er lang bedre at I koncentrerer jer om jeres sjæls tilstand end om jeres fremtidige velfærd.
Smerten af tornene bliver nu følt af lederne i den Katolske og Kristne Kirker. De lider nu hvor de bliver tvangsfodret med doktriner dikteret til dem af politiske ledere som udgår fra dyrets mund..
Jeg advarer alle alle som angriber Mit Ord gennem disse Budskaber, at krigen mellem Gud og Satan i de sidste tider er nu.
Må min Fader tilgive jer for jeres dårlig opførsel. Må han hælde Sin Barmhjertighed over jeres vildledte og jeres lunefulde veje som alle tillader synd.
Smerter af tornekronen, som bliver presset ned, i uudholdelige smerter, over Mine Kristne Kirker på jorden bliver gentaget, lige nu om forudsagt. Smerten af afvisning, afvisningen af Mit Ord, Min Eksistens og Min Lære mærkes ikke kun af Mig, men af alle stakkels sjæle som ærer Mig, som forkynder Mit Ord og som elsker Mig.
Mit hjerte er flettet sammen med dem i kærlighed og smerte.
De vil vide dette med det samme for Jeg skænker dem nu nådegaven af kærlighedens tårer og omvendelse, når de reciterer denne korstogsbøn (93) For omvendelsens tårer.
Korstogsbøn (93) For Omvendelsens tårer
O min elskede Jesus, Du er nær på mit Hjerte.
Jeg er et med Dig.
Jeg elsker Dig. Jeg har Dig kær.
Lad mig mærke Din Kærlighed. Lad mig mærke Din Smerte.
Lad mig mærke Din Tilstedeværelse.
Skænk mig Ydmyghedens Gave, så at jeg kan være værdig til Dit Rige på jorden, som i Himmelen.
Skænk mig Omvendelsens Tårer, så at jeg kan virkelig ofre mig til Dig, som en sand discipel, for at hjælpe Dig i Din Mission om at frelse hver eneste sjæl på jorden, før Du kommer igen for at Dømme de levende og de døde.
Amen
Gå nu Mine elskede tilhængere. Jeg lover at Jeg vil give jer omvendelsens tårer så at I, i Sandhed bliver forenet med Mit Hellige Hjerte når I reciterer denne bøn.
Mit hjerte omfavner jer, Mine værdsatte og loyale disciple. Jeg elsker jer. Jeg er med jer nu på en måde, som I vil have svært ved at benægte.  
Jeres elskede Jesus
 
Planen om at ødelægge den Katolske kirke indefra er allerede begyndt 
670. den 12  januar 2013 kl.15.10
Min kære elskede datter, nu er tiden inde for den næste fase i Min plan for at forberede verden for den nye tidsalder, det nye Paradis, Kongeriget lovet af Mig, Menneskesønnen.
Min hær skal nu samle sig og være sammen som ét i bønnen, for slaget om sjæle er skærpet til. Den onde gruppes planer på verdens basis for at begrunde krige, mord gennem abort og aktiv dødshjælp, er ved at tage fart.
Planen om at ødelægge den Katolske kirke indefra er allerede begyndt. De sjæle der er i magt positioner og specielt dem i den Katolske Kirke, som lader synd gå upåtalt hen og prøver at legalisere det, må vide dette dette: I vil lide forfærdeligt. Min Faders Hånd vil gribe ind og ødelægge jeres plan. Hver mand og kvinde som prøver at gå imod Guds vilje vil opleve forfærdelige straffer. Ikke alene vil de blive slået ned, deres nationer vil også blive straffet.
Min Fader har lidt nok. Han vil ikke længere tillade denne indblanding i Sin Skaberværk. Jorden vil blive rystet og alle vil opdage det.
Så meget ondskab er der! Og hvor meget snuhed, hvor forfærdelige afskyeligheder som fornærmer Gud bliver introduceret for menneskeheden. For disse gerninger vil mennesket opleve Guds Vrede. Bøn og meget af det kan stoppe denne ondskab. Og det er igennem disse bønner at den Guddommelige indgriben for at straffe menneskeheden er udsat.
Nu vil disse nationer, hvis ledere er styret af den ondes Ånd, blive væltet. Mine elskede følgere, I vil lide meget når I ser disse ulydigheds gerninger mod Guds Love. I skal blive ved med at bede for at formilde Guds straf. Nu skal I forme så mange bønnegrupper som muligt i hver nation. Ved at gøre dette vil i forsinke den onde gruppes arbejde.
Min tålmodighed holder aldrig op, men mennesket vil blive straffet før Mit Andet Komme, for sine onde gerninger. Denne straf er udsat i en tid, men Min Far vil tillade økologiske omvæltninger for at rense sjæle.
Her er en vigtig Litani for at hjælpe formilde Gud Faders straf
Litani n. 4: For at formilde Gudfaderens straf:
O Gud den Højeste, vi bønfalder Dig om Barmhjertighed for Dine børns synder.
Vi takker Dig for jordens Gave.
Vi takker Dig for det menneskelige livs Gave.
Vi skatter livets Gave.
Vi modtager livets Gave.
Vi takker Dig for Gaven af Din Søn, Jesus Kristus.
Vi takker Dig for Forløsningens Gave.
Vi lovpriser Din Guddom.
Vi overgiver os fuldstændig foran Dig, så at Din Vilje kan fuldbyrdes på jorden som den sker i Himmelen.
Vi takker Dig for Gaven af Bevidsthedens Oplysning.
Vi takker Dig for det evige livs løfte.
Vi modtager med taknemlighed det Nye Paradis.
Vi bønfalder Dig om at frelse alle sjæle, selv dem der krænker Dig og som er fortabte for Dig.
Vi takker Dig for den Kærlighed Du viser til Dine børn.
Vi takker Dig for profetiens Gave.
Vi takker dig for bønnens Gave.
Vi beder Dig at om skænke os fred og frelse.
Amen
Min datter, denne Mission vil blive endnu sværere nu hvor hadet fra menneske til menneske bliver værre og splitter.
Guds loyale disciple vil blive forført til at give efter for synd, hvilket vil blive forklædt som fordragelige love.
I skal modsætte jer ethvert forsøg på at få jer væk fra Sandheden af Min Lære. Når I sætter alle jeres udfordringer i Mine Hellige Hænder, vil I opleve at denne Mission for at frelse fjæle, bliver meget nemmere.  
Din Jesus
 
 
Frimurerne har infiltreret Min Kirke på jorden og snart vil skismaet, som forudsagt, skabe splittelse og uro blandt mine trofaste tjenere
704. Onsdag den 13. februar 2013 kl.11:20
Min højtelskede datter, der er en voldsom smerte i Himmelen på dette tidspunkt, da tornekronen sænkes for at knuse Mit Legeme, den Katolske Kirke på jorden.
Denne profeti, givet til jer i mange detaljer over de seneste to år, er nu blevet til. Nu, da Mine andre Åbenbaringer snart vil finde sted , meget få af mine hellige tjenere vil være i stand til at ignorere Min Tryglen til menneskeheden, på denne ugudelige time af jeres tid.
De, den onde gruppe, er begyndt deres kampagne for at befri jorden fra Sandheden af Min Lære. Min Hellige Vikar er blevet tvunget ind i denne handling og vil lide meget som følge heraf. Frimurerne har infiltreret Min Kirke på jorden og snart vil skismaet, som forudsagt, skabe splittelse og uro blandt Mine trofaste tjenere.
Mange har ingen idé om det bedrag, de bliver præsenteret for. De ved heller ikke, at grundlaget for Min Kirke, den Katolske Kirke, er blevet smadret fuldstændigt. I stedet vil vederstyggeligheden rejse sig, og Jeg vil gribe ind og sende tegn for at advare enhver sjæl om vigtigheden af at bede, så de kan skelne Sandhed fra fiktion.
Det er ikke den Katolske Kirkes kollaps, som snart vil blive synlig, som vil dele verden. Det vil være deres engagement i skabelsen af ​​en Ny Verdens Kirke, en én-verdens religion, som vil indføre hedenskab og afgudsdyrkelse.
Den falske profet har forberedt dette godt og hans tid kommer. I samarbejde med Antikrist vil de bringe verden i knæ. Det vil ikke være Gud, de vil hylde, det vil være dyret.
Jeg opfordrer alle Mine disciple, Mine Kristne tilhængere overalt, at bevare roen. Bed for fred og tillad Mig, jeres Jesus, at vejlede jer på dette tidspunkt.
Jeg opfordrer alle Mine kardinaler, Mine biskopper og Mine hellige tjenere, at forene jeres flok og forblive loyale over for Min Lære. Vær meget opmærksom på hvad I vil blive bedt om at prædike, for det vil ændre sig. Jeres homilier vil blive udtænkt og skrevet for en sekulær verden, og de ​​vil ikke have nogen substans.
I et forsøg der skal ses for at modernisere den Katolske Kirke, vil dette blive præsenteret til jer som promovering af alle, inklusiv kongregationerne, religioner rullet sammen i en såkaldt Kristen Enhedskirke. Alle de ydre tegn kan, i første omgang, synes det samme som før, men det er det, der var ment I skulle se. Langsomt vil I ikke længere genkende Min Hellige Skrift , når nye ord, sætninger og nye former til præsentation af Sakramenterne vil blive givet jer.
Der vil være panik blandt de sande, loyale konservative præster, der vil blive bange for den nye moderne form, Kirken vil omfavne, når de vil lancere en ny type af moderne, alternativ Kirke.
Det vil være gennem frimurernes netværket, som har infiltreret hvert hjørne af den Katolske Kirke, regeringer og medierne, at denne vederstyggelighed vil blive præsenteret som en stor innovation.
Al pomp og pragt vil maskere for en tom tabernakel , for Min Guddommelige Nærvær vil ikke længere være tilladt af Min Fader.
I skal forblive forenet, og hvis I er katolikker fortsætte med at deltage i de daglige Messer og den Hellige Kommunion. Alle Kristne skal vide, at også I vil blive lokket ind i den nye verdensreligion, planlagt af nationer, som er i alliance med forræderne af Min Katolske Kirke. De ønsker at skabe en sekulær, humanistisk, facade - en facade der dækker over det onde de, subtilt, vil fremme.
Kampen er begyndt men I, mine elskede tilhængere, er stærkere end I tror. Jeg er her altid. Jeg har forberedt jer godt. I skal, for at overleve, fremsige denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (100) For Kristendommens overlevelse.
O kære Jesus, vi beder Dig at give os evnen til at overleve de prøvelser vi står foran nu, da den sidste Sande Pave slutter sin Mission for Dig.
Hjælp os at udholde det forfærdelige overgreb vi vil nu blive udsat for pga. kollapsen af den Kirke vi engang kendte.
Lad os aldrig afvige fra Sandheden af Dit Hellige Ord.
Hjælp os at være tavse når angrebene tynger vores skuldre, for at få os til at fornægte Dig og de Sakramenter Du har givet til verden.
Dæk Din hær med den mægtige Kærlighed vi har brug for, som et skjold der beskytter os imod den falske profet og Antikrist.
Hjælp Din Kirke på jorden at blive udbredt og mangedoble, så at den kan fastholde Sandheden og hjælpe Dig at føre vore brødre og søstre på Sandhedens Sti, for at forberede os hensigtsmæssigt til Dit Andet Komme.
Amen
Vær ikke bange, Mine tilhængere. Alt er i Mine Hellige Hænder. Vær tålmodige. Retfærdiggør ingen af jeres handlinger i Mit Navn, for når I gør det, forsvarer I Mit Ord, mens alt det I skal gøre, er at forkynde Mit Ord.
Jeres Jesus
 
Det vil være indenfor Romerriget, at den store vederstyggelighed vil rejse sig imod Mig
819. den 15. juni, 2013 kl. 16:48 Min højtelskede datter, på samme måde som da Jeg gik alene under den langsomme og smertefulde Korsvej til toppen af Kalvariebjerget, ligeså vil Min Resterende Hær vandre.
Da Jeg gik op ad denne snoede bakke, var Jeg omgivet af hundredvis af romerske soldater, der blokerede de mennesker langs stien som ønskede at give mig trøst. Selv om det ikke ville have været nødvendigt med så store mængder af soldater til kun at bevogte én mand, skulle deres tilstedeværelse demonstrere en række ting. De ønskede at vise til Mine tilhængere og enhver der forsøgte at sprede Sandheden af Min Lære, hvem det var der bestemte. Denne aggressive handling skulle true og mobbe dem der vovede at vise troskab mod Mig.
Jøderne fornægtede Mig og derefter forrådte Mig. Romerne korsfæstede Mig, og det var i Rom, at Min elskede apostel Peter fik til opgave at danne Min Kirke på Jorden, for Jeg ønskede at Min Kirke skulle dannes blandt dem der forfulgte mig.
Idet Mit Andet Komme skal ske snart og idet Min Sidste Mission om at komme tilbage for at bringe menneskeheden den endelige frelse Jeg lovede, er afsløret, vil historien gentage sig. Jøderne vil stadig fornægte mig, indtil Advarslen finder sted. Guds fjender vil rejse sig mod Mig overalt. De, der elsker Mig og de, der siger at de repræsenterer Mig, vil forråde mig.
Det vil være indenfor Romerriget, at den store vederstyggelighed vil rejse sig imod mig. Babylon, hjemstedet for det Romerske Imperium, hvor de nationer der har forladt Gud til fordel for falske guder har hjemme, bliver stedet hvorfra alle løgne vil kastes videre.
Dyret med de ti horn er Europa og i Rom vil en hær rejse sig imod Mig. De vil være ansvarlige, endnu en gang, for korsfæstelsen, før den Store Dag. De vil skabe den endelige fornærmelse, når de korsfæster og ødelægger Mit mystiske Legeme på Jorden. Mit Legeme er min Kirke. De, der er adskilt fra Mit Legeme, ved at vælge at følge en ny doktrin, vil forråde Mig, men vil alligevel have den frækhed at stå op og sige, at de kommer fra Mig.
Den dag, hvor den nye En-Verdens religion bliver kendt, som vil blive godkendt af dele af den Katolske Kirke, som forudsagt, vil himlene formørkes og en stor torden vil stige ned på Jorden. Det vil være som det øjeblik hvor Jeg udåndede på Korset, da Min Faders Vrede blev kastet ned på Kalvariebjerget. Når dette sker og tegnet at Min Ene Sande Kirke er blevet fjernet og en falsk hedensk vederstyggelighed har erstattet den, skal I vide dette. På det tidspunkt vil Straffen regne ned over den menneskelige slægt overalt.
Hvert Tegn vil blive givet fra Himmelen for at advare dem der går sammen med den falske profet og hans kommende kohorte, Antikrist, at deres dage er talte. De vil blive vist hvad det vil sige at opleve Min Faders Vrede. Mange biskopper og præster vil indse Sandheden på det tidspunkt og vil kæmpe mod denne ondskab. De vil ikke opgive Mig og vil fortsætte med at lede Min Sande Kirke på Jorden. Desværre vil mange ikke have mod til at gøre dette, og de ​​vil være ligesom lam der bliver ført til slagtning, men de vil blive trøstet ved at vide, at Jeg aldrig vil opgive dem. Jeg vil sende meget hjælp til dem og Min Resterende Hær vil rejse sig og sprede Evangelierne, når de vil være blevet skubbet til side overalt.  De vil forkynde på alle verdens hjørner og de ​​vil være frygtløse. Deres kærlighed til Mig vil erobre Antikrists værk. Deres lydighed mod Mig og deres svar på Mine Korstogsbønner vil frelse milliarder af sjæle. Og så vil Min Plan være fuldbyrdet.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Roms fald vil resultere i at mange vil blive ført på afveje
848. den 20. Juli 2013 kl. 12:45
Mit barn, da uroen i den Kristne tro øges, vil der stadig være nogen som er loyale mod min Søn og ved deres tros styrke vil vogte og beskytte det Hellige Guds Ord.
Roms fald vil resultere i at mange vil blive ført på afveje og uforvarende vil vende sig bort fra min Søn, Jesus Kristus. De vil falde i fejltagelse fordi de vil acceptere nye doktriner der ikke kommer fra Gud. Bed, bed, bed for dem i de Kristne Kirker som vil falde i den fælde at acceptere løgne, givet til dem af nogen der hævder at være blevet valgt af min Søn til at forkynde Hans Ord.
Alle disse ting er blevet forudsagt til visionære i århundreder og alligevel nægter mange af jer at acceptere disse profetier. Jeg har advaret menneskeheden om​​dette kommende mørke fordi min Søn ønsker at I skal være på vagt over for de faldne engle, der vil angribe Hans Kirke på jorden. Mine tårer falder i store strømme, idet så mange hellige tjenere ind i Kirken benægter mine åbenbaringer. Disse åbenbaringer blev godkendt af Gud for at gøre menneskeheden bekendt med de farer sjæle står overfor, med mindre de får Sandheden givet på forhånd.
Profetierne givet til jer på La Salette og Fatima er af stor betydning. Hvorfor ignorerer så mange, der hævder at elske mig, deres Moder, hvad jeg fortalte til verden. I har ikke lyttet og I har tilladt jer selv at blive bedrage.
Det er på tide at huske at mørket, som indhyller min Søns Kirke på Jorden, er forårsaget af den onde, der har vildledt mange. Dette mørke kan ikke komme fra min Søn og som sådan forbliver Hans mystiske Legeme - Hans Kirke - intakt. De, der forbliver tro mod Hans Mystiske Legeme, vil ikke afvige fra Sandheden . De, der forråder min Søns Kirke og afviser Hans Lærdomme, ved at modtage en ny praksis som er fornærmende for Jesus Kristus, skærer sig selv væk fra Hans Barmhjertighed.
I skal vide, at når min Søns Kors er ændret og ser anderledes ud og når den måde, hvorpå Messens Offer er tilpasset i modernitetens navn, så vil I se manglende respekt til min Søn i den måde, hvorpå disse ting præsenteres.
I skal aldrig forråde min Søn. Han har lidt så meget og stadig vil nogle i Hans egen Kirke falde i fejltagelse og korsfæste Ham igen. Når I vidner om disse begivenheder vil I vide, at tiderne skifter, og at den endelige kamp mellem Gud og dyret er i gang.
Jeres elskede Mor
Frelsen Moder
 
Min Sande Kirke vil blive kastet ud af Rom og vil skulle udholde en årrække i ødemarken
925. Lørdag den 28. september 2013 kl. 15:23
Min højtelskede datter, påmind altid dem der tror på Mig, men som ikke har nogen idé om, at Mit Andet Komme er forestående, at de altid skal være opmærksom på de tegn der blev profeteret i Min Faders Bog for den tid, der går forud for den Store Dag.
Det store frafald er det første tegn. Dette er, når troen på Sandheden - Guds Ord - forsvinder, og når synden er herliggjort i alle dele af verden. Tegnet for at Mit Andet Komme er meget tæt på, er når det store frafald griber Min kirke på Jorden indefra. Når I ser dem, som siger at de er blevet udpeget af Mig til at lede Min Kirke på Jorden, engagerer sig i den verdslige verden for at vinde gunst, vil I vide, at ændringerne er begyndt. Når I ser det Store Offer - Min Korsfæstelse – drøftes, og nye betydninger blive givet til Min Eukaristi, vil I vide, at Min Kirke vil blive kastet ud i ørkenen.
Ved Min Kirke, refererer Jeg til dem der ikke afviger fra Sandheden, og som fortsætter at acceptere Guds Ord som før. Min Sande Kirke vil blive kastet ud af Rom og vil skulle udholde en årrække i ødemarken. Den vil blive trampet på af hedningerne og vil lide, men ved Min Nåde, vil den forblive intakt og de ​​modige sjæle, der nægter at forlade Mig, vil blive givet ekstraordinære Gaver af Mig. Da de vederstyggelige, såkaldte »mirakler«, helbredelser og gestus af falsk ydmyghed og kærlighed til menneskeheden, bliver vidnet om i Min Kirkes skal, vil de sande mirakuløse interventioner gennem Mig ses. Jeg vil, gennem Mine Korstogsbedegrupper, gøre Helligåndens Nærvær kendt for dem, der bespotter og håner dem. Mange mirakler vil blive tildelt Mine Bedegrupper og dem, der reciterer Bønnerne, som en gave til at hjælpe Mine elskede disciple til at overkomme religiøs forfølgelse.
Den forfølgelse Jeg taler om er først og fremmest en åndelig forfølgelse. Mine sande disciple, og Jeg mener alle Kristne, i alle benævnelser overalt, vil se med stor sorg, når de skal vidne om det store bedrag, der vil sænke sig over den Katolske Kirke. Den Katolske Kirke vil omfavne den verdslige verden og vil erklære, at dødssynden ikke findes mere. Synden vil ikke længere blive erkendt, og for at bedrage de uskyldige, vil de få at vide, at det ikke er svært at komme ind Mit Kongerige. Skriftemålet vil stoppe i den nuværende form. Folk vil blive opfordret til at bede om forløsning på deres egen måde, og som sådan, vil mange ikke gide at bede om Min Tilgivelse. De vil ikke gøre det, fordi de ikke længere vil acceptere, at synden er begået frivilligt, og derfor vil Gud tilgive alle. Det er den fejltagelse, som blev forudsagt, og som vil føre millioner til Helvedes ild, og de ​​vil blive ledet der af den falske profet og antikrist.
Snart vil alle hedenske fester og festivaler integreres i de Katolske Kirker overalt.  Hedninger og dem, der hader Gud, vil blive inviteret på altrene foran tabernaklerne. Denne fest vil erklæres til at være den nye form for Fællesskab, hvor alle Guds børn slutter sig sammen for at respektere hinandens tro og menneskerettigheder. I, Mine tilhængere, vil blive bedt om at vise respekt for dem, der ønsker at ødelægge Mit Nærvær i den Hellige Eukaristi. I vil blive beskyldt for at være antikristne, hvis I ikke omfavner hedenskaben. Dette er hvordan I alle vil blive narret. Dette er hvordan Jeg, Jesus Kristus, vil blive vanhelliget. De vil gøre det samme i skolerne, med henblik på at forvise Kristendommen. De vil gøre det samme i politiske kredse hvor alt, der har med Mig at gøre, vil blive udslettet. Ingen anden religion vil blive sigtet med sådant had. Kristendommen, idet det er Sandheden, vil blive ødelagt.
Hvad I ikke ved er, at ved at blive villige deltagere i denne onde vanhelligelse, vil jeres sjæle blive formørket, og med tiden vil I fornægte jeres egen frelse.
Forråd Mig, og Jeg vil tilgive jer. Fornægt Mig, og Jeg vil tilgive jer. Men, når I vanhelliger Mig og sværger troskab til dyret, bliver I helt adskilt fra Mig og I vil finde det umuligt at acceptere Min Barmhjertighed.
Jeres Jesus
 
Kirkelige Frimurere har nu nået det højeste magtens niveau i Min Allerhelligste Kirke på Jorden
926. den 30. september 2013 kl.15:45
Min højtelskede datter, Jeg må anmode alle Mine hellige tjenere om at være opmærksomme på indkaldelser til deltage i retræter, som vil blive indført for at overtale dem til at acceptere en ny troskabsed, som - hvis det bliver accepteret - vil gøre deres mest hellige løfter, som de har gjort til mig, Jesus Kristus, ubrugelige.
Kirkelige Frimurere har nu nået det højeste magtens niveau i Min Allerhelligste Kirke på Jorden, og det vil snart diktere deres nye liturgi, som vil være i strid med Min Allerhelligste Vilje. Oprettet af Guds fjender og forklædt som en ny bearbejdelse der følger de politiske kræfter som ønsker at forbyde Kristendommen, vil det blive præsenteret så hurtigt, at mange inden for Min Kirke vil blive overrasket. De vil føle smerte, at se sådan en vederstyggelighed, men Mine loyale tjeneres stemmer vil ikke blive hørt i offentligheden for Frimurerne vil kontrollere hvordan denne nye liturgi vil blive modtaget på alle måder. Hver indsigelse i bispedømmerne verden over vil blive afskediget og kastet til side. Undskyldningen vil være, at Kirken har brug for at rekruttere nye unge sjæle, der er faldet bort fra den. Ved at appellere til en sekulær verden, vil de sige, vil dette omvende flere mennesker gennem en ny liturgi.
Åh hvor løgnagtig denne vederstyggelighed vil være, og hvor mange vil falde for de løgne som vil føre så mange væk fra Sandheden. Sandhedens Bog blev forudsagt til profeten Daniel, så Guds børn aldrig ville glemme Sandheden, når de er ved at drukne i løgne, som vil fortære Min Kirke på Jorden.
Accepter Sandheden, fastsat af Min Kirke på Jorden. I må ikke acceptere de nye love, som I vil blive tvunget til at acceptere i Mit Hellige Navn, for de vil medføre helligbrøde.
Jeres Jesus
 
Jeg vil aldrig vandre på Jorden i kødet igen
981. den 3. december 2013 kl. 19:45
Min højtelskede datter, alle der siger at de kommer i Mit Navn og hævder, at de er ved at forberede vejen for Herren, vil høres overalt i verden - mange stemmer, mange profeter, mange løgnere - alle uden Guds myndighed.
Vær opmærksom, når I hører især profeter der fortæller jer, at de har pligt til at forberede jer for Mit Andet Komme. Når I hører disse ting, og når I får at vide, at Jeg vil blive vist i verden i både krop og sjæl , må I vide at det ikke er Sandt. Jeg gentager igen Min advarsel til verden. Jeg vil aldrig vandre i kødet igen. Jeg kom første gang i kødet, men når Jeg kommer igen, vil Jeg komme på nøjagtig samme måde, som da Jeg forlod Jorden - i skyerne.
Snart vil I blive præsenteret for store handlinger, der anses for at være store værker der skal forberede Mit Andet Komme. En række omhyggeligt iscenesatte mirakuløse helbredelser vil blive præsenteret for verden af disse fjender af Gud, som vil sige, at de er af Mig. Mange vil være forundret, og de vil falde for dette onde bedrag. Så mange vidundere, store handlinger - alle anset for at komme fra Guds Hånd, vil overbevise selv skeptikerne, at guddommelige mirakler har fundet sted. Store anerkendelser vil blive overøst på de falske repræsentanter, som siger at de leder Mit folk. Snart vil verden erklære åbent, at disse bedragere er levende helgener, og det vil ikke vare længe, ​​før de indfører Antikrist.
Al denne forberedelse har været planlagt i syv år og den hastighed, hvormed disse radikale ændringer bliver indført er ikke tilfældigt. Mit Andet Komme vil blive et regelmæssigt diskussionspunkt . Alle vil blive bedt om at forberede sig til denne Store Begivenhed, men der vil være rigeligt med fejl i den kristne lære. Kun dem med åbne øjne, der kan se Sandheden og dem, der ikke er bange for at se Sandheden i øjnene, vil opdage disse usandheder. Og for dem vil dette udgøre en meget tung byrde. Midt i al råben, den overdådige ros som vil blive overøst på dem der har stjålet Visdommens Sæder, vil der ikke være megen snak om Mit Hellige Ord. Alt, der vil blive talt om, vil være betydningen af ​​gode gerninger. Ikke et ord om det arbejde der kræves for at søge frelse, ifølge Guds Ord.
Når den verdslige verden endelig formildes og går sammen med bedragerne som vil overtage Guds Tempel, vil tiden være nær for at vidne den største vederstyggelighed. Det vil være når templet er blevet skabt for at være Antikrists sæde. Til den tid vil de som elsker Antikrist tælles i milliarder. De der kender sandheden vil ikke skulle vente i lang tid, for dyrets regering vil blive meget kort. Og så vil trompetten høres. Den dag vil disse fjender af Gud blive kastet i ildsøen, nøjagtig som profeteret.
Husk profetierne. De vil ske som forudsagt - de svindlere der siger de kommer i Mit Navn vil blive elsket, bifaldet og forgudet. De, der virkelig kommer i Mit Navn, vil blive foragtet og hadet. Men fra deres munde vil udgå ilden af Sandhedens Ånd og ved deres lidelser vil mange andre blive frelst, som ellers ikke ville være blevet
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Mørkets falske kirke vil være livløs
1275. den 27. november 2014 kl. 08:40
Mine kære børn, den falske kirke, som vil erstatte min Søns Kirke på jorden, står klar og alle dens kætterier vil blive dygtigt skjult mellem afsnittene i den nye Messebog, som vil erstatte den gamle.
Mørkets falske kirke vil blive bygget op for at erstatte den gamle, efter det store inferno. Alt det, der var til stede i min Søns Kirke, vil blive erstattet med alt det nye. Men en ting vil aldrig ændre sig. Fundamenterne, hvorpå min Søns Kirke blev bygget, vil ikke rokke sig, da de er fast plantet på jorden. Intet menneske vil, ej heller kan, rokke dem, fordi Gud vil ikke tillade det.
Mørkets kirke vil være livløs. Den vil ikke give nogen frugt, da den vil blive bygget på rådden jord. Enhver form for kætteri vil udgå fra munden af dem, der vil prædike på dens prædikestole. Den vil blive en hule af ondskab og intet af det, som vil blive forkyndt af de stemmer, som vil prale af dens storhed, vil give mening.
Det vil være de dage, hvor mange kristne, som vil være for bange, for trætte og vil mangle virkelig tro, vil tilbede inden for dens mure, men det vil ikke være min Søn, de vil tilbede, men Antikrist, for det vil være ham, der sidder på tronen, de vil ophøje inden for dens mure.
Antikrist vil herske nær ved, hvor min Søn byggede Sin Kirke, og mange mennesker vil tro, at denne kirke kommer fra Ham, men det ville den største fejltagelse. Enhver, der vil gøre indsigelse mod denne kirke, eller som finder fejl i den, vil blive latterliggjort og anklaget for kætteri. Disse forrædere af min Søn vil selv være de største kættere, som nogensinde har infiltreret Guds Kirke, siden dens begyndelse.
Bed, bed, bed til, at der fortsat vil være en stærk hær af min Søns præster, der aldrig vil give efter det pres, der ligger forude.
Jeres elskede Moder
 
Frelsens Moder: Folk har mistet kærlighed i deres liv, idet de ikke længere ærer Mig
1276. den 27. november 2014 kl. 19:50
Min højtelskede datter, en stor del af de lidelser som vil opleves af menneskene i de kommende år, vil være åndelige.
Den åndelige lidelse vil kunne mærkes, ikke kun af Mine tilhængere, der forbliver tro mod Guds ord, men af alle mennesker, uanset hvad de tror på. Satan og hans dæmoner, fra de øverste rækker til de laveste, strejfer over hele verden og spreder had blandt Guds børn. Had har grebet den menneskelige slægt og kan ses på mange måder. Når Satan frister en sjæl ind i et hylster af had, gør han det ved at skabe en følelse af jalousi i den sårbare person og snart bliver dette til had. Hadet spreder sig og påvirker alle andre.
Kærlighedens og barmhjertighedens ånd, som en gang var til stede i menneskehedens hjerter, er svækket og det betyder, at den kærlighed, som samlede samfund, nationer og lande sammen, er blevet brudt. Folk har tabt kærligheden i deres liv, fordi de ikke længere ærer Mig. Jeg, Jesus Kristus, er blevet glemt. Så travlt har de det, med verdslige sager, at de har skabt en meget ensom tilværelse for sig selv. Når kærligheden mangler i jeres liv, bliver en stor del af jer, ladt tilbage til at tørre ud og visne som en plante uden næring.
Gud er kærlighed, og når kærligheden er til stede i verden, er der større harmoni og fred. Det modsatte til at elske er had, som kommer fra djævelen. Hvis I tillader had til at fylde jeres hjerter, vil det gnave inde i jer og vokse som en kræft, indtil den fortærer jer helt. Had ødelægger liv og skaber frygtelige splittelser. Det forgifter jeres sjæl. Det skaber dyb utilfredshed i sjælene af dem, der har gjort det muligt for det, at diktere enhver handling, de tager. Had spreder sig fra den ene sjæl til en anden meget hurtigt fordi, når I engagerer jer med en person, der er fuld af had, vil hadet få greb i jer, ved at friste jer til at lytte til al mulig grund til det, givet som retfærdiggørelse.
Kristne, som tillader had angribe dem, må aldrig give efter for at bruge mit Hellige Navn til at opildne til had, af nogen art, mod et andet menneske. I skal bede Mig om at befri jeres sjæl for had, fordi hvis I tillader det at tage over jeres sjæl, vil I aldrig se Mit Ansigt.
Brug den tid der er givet jer til at elske Mig mere, for når I virkelig elsker Mig, vil denne kærlighed blive gengældt. I vil derefter ikke være i stand til at deltage i nogen form for dialog, hvor had er til stede.
Elsk Mig og I vil finde det lettere at elske andre.
Hvis I hader en anden person, kender I Mig ikke.
Jeres Jesus
 
 Nye navne vil blive givet til titler, som er forbundet med Mig
1277. den 28. november 2014 kl. 23:50
Min højtelskede datter, verden er ved at blive forberedt for Mit Andet Komme, og der er to forskellige måder, hvorpå man kan bane vejen for denne Dag.
Ligesom jeg, Jesus Kristus, forbereder jer gennem Mit Indgreb, således forbereder Satan også sin hær. Mine fjender har haft meget planlægning undervejs i mange år; de kender Sandheden, men har valgt at ødelægge Min Frelsesplan. Mange er faldet, herunder de udvalgte, som har hengivet sig, i stedet, til det okkulte.
Mine fjender har skabt mange udførlige planer, som omfatter folkedrab på uskyldige, uden deres viden. Mens mange onde handlinger bliver orkestreret mod den menneskelige slægt, på grund af grådighed og et ønske om kontrol, vil den mest ambitiøse handling ses, når de endelig tager kontrol over Mit Hus.
Der er planer i gang om at bringe Mit Hellige Hus i knæ. Forberedelser er blevet gjort, for at dyret kan tage stilling i det. For at sikre, at han vil blive hilst velkommen af verden, er en detaljeret plan, som vil berøre alle aspekter af den globale politik og religioner, blevet tilendebragt. Men før dyret bliver kronet og tager plads på sin trone i Min Kirke vil der, i hemmelighed, ske mange handlinger af vanhelligelse på Min Kirkes altre. Sorte messer vil blive udbredt voldsomt, hvorved de vil give stor magt til Satan og hans hierarki. De vil fortære alt, der er Helligt og de vil gå meget langt for at ødelægge Kristendommen i det, som vil være det største bedrag i Min Kirkes historien på jorden. De vil gøre dette ved at lade som om de omfavner Kristendommen. Intet vil være som det ser ud til, og kun dem, der er velsignet med dømmekraftens gave vil se, hvad der virkelig sker.
Hver synd vil blive vurderet til at være acceptabel. Jeg, Jesus Kristus, vil blive forbandet, men Mit Navn vil blive brugt til at tolerere accepten af dødssynd. Djævelen vil, gennem sine trofaste kohorter, vende alt det, som kommer fra Mig, på hovedet. Nye navne vil blive givet til titler, som er forbundet med Mig, og dem der repræsenterer Mig. Deres tidligere titler vil blive erstattet med nye, som verden vil blive fortalt, de repræsenterer en ny, innovativ og omsorgsfuld tilgang til ligestilling.
Menneskets synd vil blive ophøjet for Mine Øjne og placeret på mine Altre, som udæskende gestus. I må vide, at dem, der hævder at de kommer fra Mig er løgnere, hvis de ikke opretholder Mit Hellige Ord, og hvis de nægter at forkynde Sandheden. De er bedragere. Jeg vil blive spottet, ikke blot gennem ord, handlinger og ændringer i den Hellige Lære, men ved omhyggeligt iscenesatte ritualer, som vil finde sted på Mine altre.
Den dag vil komme, hvor Min Fader skal gribe ind og stoppe denne sidste vanhelligelse. Forsøg fra mine fjender, til at sætte liv i deres nye hedenske ceremonier, vil være forgæves. De vil præsentere sofistikerede og underholdende begivenheder af ”tilbedelse til Gud”, men der vil ikke komme noget godt ud af det, fordi Helligåndens Flamme vil mangle. I stedet, vil alt det, der vil blive set, være den ulmende røg af en brand, der ikke kunne blive tændt. Dette er Satans røg, og den vil kvæle Guds børn.
Jeres Jesus
 
Den nye religion for alle folkene vil trække ikke-kristne trosretninger til sig
1287. den 11. december 2014, kl. 21:50
Min højtelskede datter, Jeg bringer jer nyheder i dag, der vil lette jeres hjerter. I, mine elskede disciple, som er loyale over for Mit Hellige Ord, vil blive givet særlige nådegaver af Mig. Disse Nådegaver, som vil blive skænket til alle dem, som lider i Mit hellige Navn, vil bringe jer usædvanlig lindring i de prøvelser, som ligger forude.
Jeg giver jer også Nådegaven til at frelse alle de stakkels, forvirrede, vildledt og urolige sjæle, som har skåret Mig af fra deres liv. Jeres bønner og jeres udholdenhed er alt det, Jeg har brug for, når I ofrer dem til Mig i soning for disse sjæle. Denne gave er ekstraordinær, og Jeg giver den, fordi meget snart vil en enorm forvirring finde sted i alle kristne trosretninger, så at mange vil forlade Mig.
Ligesom rekrutter, som tiltræder en hær klar til krig, vil folk tilmelde sig til en ny religion, forklædt som kristen, en religion, de vil præsentere som folkenes religion, en religion som omfavner de stærke, de svage og alle syndere som, de vil sige, går på tværs af alle politiske skel. Mange vil tro, at de støtter deres egne, men de vil forlade Mig. Vejen for dette store bedrag er nu blevet skabt og ledere af den nye religion er allerede udpeget. Lydløs, flittig og målrettet, plantede de frø i mange nationer for nogen tid siden, og snart vil resultaterne blive set.
Den nye religion vil blive set som medfølende. Den nye religion for alle folkene vil trække ikke-kristne trosretninger til sig og mange overbevisende løgne vil blive fremsat for at forsvare denne bevægelse. Guds love vil blive ignoreret fuldstændigt, og alt forsøg vil blive gjort, for at retfærdiggøre deres nye tilgang til global evangelisering.
Det vil være nødvendigt at holde taler, præsenteret af tjenere i Min Kirke, for at forsvare de ændringer, indført i den første del af denne nye pseudo-doktrin, taler, som vil udmærke sig for deres falskhed. Ord, der vil anvendes til at beskrive Min Lære, vil ikke være bekendte af de Kristne, som virkelig kender Mig. Sproget, som refererer til Mig, vil være nedværdigende og fornærmende Min Guddom.
Jeg kender Mine egne og de kender Mig. Jeg kender Mine fjender, og de vil sige, til alle der lytter til dem, at de kender Mig. Vær på vagt, når Mine fjender, som siger, at de er af Mig, taler nedsættende om Mig, kun viser ringe respekt for Mit Ord, eller forsøger at omdefinere det. For selv de mest snedige fjender af Mig vil snuble, fordi det, som kommer fra min modstander, vil altid forvirre. Alt, hvad der kommer fra Gud, og hvor Helligånden er til stede, vil aldrig kunne håne Mig, Jesus Kristus, på nogen måde.
Når I observerer forvirring i Min Kirke og er vidne til en ny doktrin, som hædrer menneskets behov og ønsker, så vil intet af det, den giver, føles rigtigt. I, Mine kære disciple, vil blive urolige, bange og fuld af sorg. Det er på grund af disse ting som skal komme, at Jeg giver dem, som virkelig elsker Mig, Nådegaver til at hjælpe Mig at frelse Guds børn fra denne store vederstyggelighed, som snart vil rage sit grimme ansigt frem.
Accepter Mine Gaver, Mit Løfte til at hjælpe jer og vejlede jer, som Jeg bringer jer nu. Mit Ord blev givet til menneskeheden for længe siden. Ordet er ikke nyt. Det menneske, som tilføjer noget til det og ændrer det, vil lide meget. Dette er blevet forudsagt i Bibelen, og nu er det præcis, hvad der vil ske. Mit Ord vil blive pillet af Min modstander, og verden vil sluge de løgne, som kommer frem som resultat.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Mange udskiftninger vil finde sted indtil, til sidst, den nye religion bliver dannet
1299.den 3. januar 2015, kl.17:05
Mine kære børn,ansigtet af min Søns Kirke på jorden ændres til uigenkendelighed, og det vil blive erstattet med et, som ikke er af min Søn. Udskiftning efter udskiftning vil finde sted, mens min Søns Lære vil blive vendt op og ned og erstattet med falske, sekulære doktriner.
Der er ikke plads til andet end Guds Ord i enhver Kirke, som erklærer at gå i Jesu Kristi fodspor. Men der vil komme et tidspunkt, hvor min Søns Kirke vil blive en del af en politisk bevægelse i stor stil, og den vil føre an i alle ting, der optager verden, bortset fra, at den ikke vil forblive loyal over for Ordet, som det blev fastlagt af Gud. Alle disse ting vil ske, som forudsagt, mens min Evige Fader tillader sine fjender at fortære Legemet af Hans enbårne Søn - men kun for en begrænset periode. Han tillader disse prøvelser for at teste styrken af dem, som kender sandheden og dem, som forbliver loyale over for Hans Kirke, samt dem, som vil skille sig af med den, til fordel for mørkets lære.
Det vil tage tid, før alle disse ændringer vil ske, men frøene er blevet sået. Alle religioner vil blive forenet som én og derefter fusioneret med regeringer, som led i en ny global enhed, og den vil vise vejen frem, indtil syndens mand vil træde ind og tage sæde i den. Mange udskiftninger vil finde sted indtil, til sidst, den nye religion bliver dannet og den vil forkynde at alt, som kommer frem på overfladen, er til gavn for alle.
Bed, bed, bed kære børn, om styrke til at udholde smerten, som vil opstå. Min Søn, Jesus Kristus, græder tårer af bitter sorg over den måde, hvorpå Han bliver forrådt og for de sjæle som, på vej, vil gå tabt for Ham. Det vil være op til Hans loyale, hellige tjenere at styre skibet, som vil holde Hans Sande Kirke på kurs, mens det sejler ind i urolige og stormfulde farvande. Men vær sikre på, at enhver nådegave vil blive skænket til dem som, i disse rystende og vanskelige tider, forbliver trofaste mod verdens Frelser og Forløser.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Torden og lyn vil slå ned på Herrens Tempel
1300.den 3. januar 2015, kl. 20:20
Min højtelskede datter, da Gud gav verden Sandheden gennem profeterne, var det en Barmhjertigheds Gerning fra Hans side. Så mange havde glemt Gud og tilbad falske guder, som kommer fra Satans hierarki, således at de begyndte at tro på deres egen uovervindelighed. Var det ikke for Guds Indgreb ville mange mennesker have lidt under en forfærdelig straf.
Hvad Gud sagde til profeterne, siden begyndelsen, skete. Advarslerne, Han gav til menneskeheden, resulterede i, at dem, som tog dem imod blev frelst, mens dem, der ignorerede dem, blev kastet væk. Alt, der er blevet forudsagt vil ske, og dem, der er imod Gud i Hans forsøg på at bringe fred og frelse til Sine børn, bliver nødt til at redegøre for deres trods. Idet Sandheden er blevet fordrejet og Guds Ord ignoreres, vil folk fortsætte med at vende ryggen til det Hellige Guds Ord. Deres synkning i mørket vil resultere i en straf af Gud den Højeste.
Det smerter Min evige Fader at se de dybder, som menneskene er faldet i, i jagten på noget, som bringer dem glæde. Men den dag, hvor det Hellige Offer slutter, vil være tidspunktet, hvor bedragerne vanhelliger mit Alter og den sidste torn, de vil gennembore min side med. På aftalte tidspunkt, vil torden og lyn slå ned på Herrens Tempel, og de vil komme ned med et brag . Ve det menneske som deltager i denne helligbrøde , for han vil blive afskåret fra enhver benådning, og han vil falde ned i afgrunden som en sten. Da vil ingen forsvare det menneske, som vanhelliger Mit Alter, for når Guds Hånd falder ned som en tung økse, vil de opdage Sandheden.
Mange kan være faldet bort fra Gud, men de fleste vil stadig kalde på Ham for at søge trøst i Hans Arme. Men der vil eksistere en kerne - en bande af udyr - hvis udseende skjuler den ondskab der ligger i dem, som vil opfordre, forføre og trække til sig sjæle, hvis forhærdede hjerter har gjort dem til de perfekte følgesvende i komplottet for at vanhellige Mit Legeme. Det er den gruppe, forudsagt for længe siden, som vil forsøge at ødelægge menneskeheden. Deres magt er begrænset, selv om det kan synes stor. Min Fader vil kun tillade så meget modstand imod Mig, hans enbårne Søn, i kort tid.
De gode af hjerte, vil slutte op og komme til Mig. Det er gennem stolthedens og arrogancens synd, at den største splittelse vil ske blandt mennesker og, medmindre de forkaster deres svagheder, vil de finde det umuligt at acceptere Min Barmhjertighed
Sandheden skal opretholdes for, hvis I accepterer noget andet end Sandheden, Guds Ord, vil I ende op med ingenting.
Jeres Jesus