Eukaristien

___________________________________________________
Hvor er det let at synde
42. Den 24. januar 2011 kl. 22.00 I dag, Min elskede datter, har du endelig forstået de farer, som forræderen har opstillet, når du undlader at være på vagt. Bøn til Min Evige Fader med Den Barmhjertige Rosenkrans er vigtig i helliggørelsen af din sjæl.
Min elskede datter, synden er vanskelig at undgå. Det er sværere at opnå Mine specielle nådegaver end at undgå at synde på nogen måde. Når du er blevet kaldet til at udføre dette hellige arbejde, vil du altid blive et mål for den onde, som udnytter enhver lejlighed til at skabe negative oplevelser i dit liv. Han vil få folk omkring dig til at angribe dig, hvilket betyder, at du altid skal være på vagt over for ham. Lad ham aldrig vinde, for når han vinder, lykkes det ham at inficere sjæle og forårsage stor smerte, pine og lidelse. Han er skyld i, at venskaber opløses, at der opstår forvirring og skuffelse, og at der opstår falske tanker i hans ofres sind. Når Mine børn så føler skyld over deres svaghed og den måde, de er blevet fristet på, så oplever de en form for usselhed, der resulterer i en følelse af fortvivlelse, elendighed og forvirring i deres liv.
Mine børn, I vil altid blive fristet til at synde. At opnå en perfekt sjæl er ekstremt svært og kræver en enorm disciplin og beslutsomhed fra jeres side. Hvis og når I bliver offer for at blive forført af den onde og begår en synd, må I øjeblikkelig bede fra hjertet og søge om tilgivelse.
Det regelmæssige skriftemål er et sakramente, der er blevet meget misforstået. Det er kun ved at skrifte regelmæssigt en gang om ugen, at I kan bevare sjælen i nådens tilstand. Det er kun, når jeres sjæl er helliggjort på denne måde og gennem daglige bønner, at I kan holde forræderen på afstand.
At være skyldig i synd
Hvis du lider af skyldfølelse på grund af en syndig handling, så lad være med at være bekymret, uanset hvor alvorlig forseelsen er i Min Faderes øjne. Vend tilbage, let dit hjerte og bed om tilgivelse. Skyld er en negativ følelse. Selvom dens formål er at vejlede din samvittighed, så er den ikke sund i længden. Bed en bøn om at få de nådegaver, der kan give den renhed i sjælen, der er nødvendig for at kunne tjene Mig. Tålmodighed er vigtig. Lad aldrig synd drive jer væk fra Mig. Skyldfølelse må aldrig stå i vejen for at søge tilgivelse.
Husk, børn, at på grund af arvesynden vil I altid blive ofre for den ondes fristelser. Det er gennem bøn, faste og hengivenhed over for den Hellige Eukaristi, at I kommer nærmere til Mig. Det kræver, at I afsætter noget tid til det.
Gå nu, Mine børn, og husk en ting – vær aldrig bange for at vende tilbage til Mig, når I har syndet. Vær aldrig for forlegne til at bede om tilgivelse, når I virkelig angrer. Men husk også, at hvis I ikke gør det, vil I tiltrække forræderen igen, og jeres sjæl vil falde dybere ned i mørket. Mørke tiltrækker mørke, og lys tiltrækker lys. Jeg er Lyset.
Vend tilbage til Mig nu, og lad Min Kærlighed skinne gennem jeres stakkels fortabte sjæle. Jeg elsker jer så meget, Mine børn, at når I vender jeres hjerter mod Mig, så vil I aldrig blive vist bort, uanset hvor isolerede, I føler jer. Gå i fred og kærlighed.
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
Jeg er til stede i Eukaristien på trods af mistydning af Mit Løfte
61. den 14. april 2011 kl. 12.05
Min kære elskede datter, vær ikke bekymret. Du har forbedret dig med hensyn til at afsætte tid til bøn til Mig. Nu er det vigtigt, at mennesket forstår, at for at kunne komme tættere til Mit Hjerte, må han forstå nødvendigheden af at modtage Mit allerhelligste Sakramente i Eukaristien.
Mange folk, også andre kristne grupper, benægter Min Virkelige Tilstedeværelse i Eukaristien. Det er uklart, hvorfor de har besluttet at benægte de løfter, Jeg gav ved Den Sidste Nadver, hvor Jeg lovede at ville give Mit Kød og Blod som føde og næring for jeres sjæle. Hvad, der er klart, er, at Den Hellige Eukaristis Mirakel, der er i alle Tabernakler over hele verden, eksisterer i dag, og er der for at fylde jeres underernærede og tomme sjæle med Mit nærvær. Denne tilstedeværelse vil styrke jer på en måde, så I ville føle jer fortabte, hvis I gik glip af at modtage Mig, når I først har vænnet jer til det.
Mange kristne ignorerer et af de mest fundamentale løfter, Jeg gav ved Min Korsfæstelse, nemlig at Jeg ville være til stede i Brødet og Vinen og efterlade et permanent tegn, der skulle hjælpe med at nære sjæle. For meget menneskelig ræsonnement har betydet, at Jeg er blevet afvist af endog velmenende kristne. De selv samme kristne kan ikke modtage Den Hellige Eukaristi i dens sande skikkelse. Den allerhelligste Eukaristi blev givet jer alle som en stor Gave, der skulle forløse og frelse jer. Ved at afvise det faktum, at Jeg er til stede i Eukaristien, har I forspildt muligheden for at modtage de specielle nådegaver, som er en del af en Pagt, der skal få jer til at komme nærmere til Mig i jeres hjerter. Husk, at da Jeg døde for jer, var det for at lede jer mod frelsen og det evige liv. Modtag Mig som  Levende Tilstedeværelse, og jeres sjæle vil lyse op på en måde, I ikke ville have troet mulig. Vend tilbage til modtagelsen af Mit Legeme og Blod. Lad Mig fjerne jeres tvivl. Det er en af de største fejltagelser, de kristne har begået, at de nægter Mig adgang til deres sjæle på denne måde. Det krænker Min Evige Fader dybt, på grund af det offer, der blev foretaget for at frelse jeres sjæle. Lad Mig bringe Lys og næring ind i jeres liv. I vil være mere indstillet på at acceptere Sandheden af Min Lære, efter at Advarslen har fundet sted.
Husk på, hvad Jeg lovede ved Min Sidste Nadver, at når I modtager brødet og vinen, vil det blive til Mit Legeme og Mit Blod. Alle andre fortolkninger er forvrængninger som følge af menneskelig logik og ræsonnement. Forstå det nu og accepter Sandheden.
Jeres elskende Frelser,
Jesus Kristus.
[For at få en uddybning af Doktrinen om Transsubstantiationen se Budskabet fra fredag den 1. juni 2012 kl. 20.15, under Emne Antikrist, nr 444: ”Når antikrist fortærer alle religioner, vil de eneste våben, der kan gøre ham magtesløs, være den Hellige Messe og Forvandlingen ( transsubstantionen) af brødet og vinen til Mit Legeme og Blod i den Hellige Eukaristi.”]
 
Langfredag er dagen som Jeg ønsker, især i år, at blive husket for hvad det egentlig betyder
387. den april 5, 2012 kl. 08:00
Langfredag er den dag Jeg ønsker, og især i år, at blive husket for hvad det egentlig betyder.
Min Fader sendte Mig til verden og ofrede Mig som løsesum for at frelse verden fra Helvedes ild... Jeg kom for at tjene jer, børn, ikke for at fordømme jer. Min død var en særlig Nådegave, uden nogen forpligtelse fra jeres side, andet end at acceptere Barmhjertighedens Hånd, som I har fået af Min Evige Fader.
Denne Gave blev givet for at tillade menneskeheden i at modtage Forsoningens Gave, så de kan blive egnet til at træde ind i Min Faders Rige.
Før Jeg blev korsfæstet deltog Jeg i en meget vigtig Påskenadver med Mine apostle, aftenen før Min død på Korset.
Denne Sidste Nadver giver en anden særlig Gave. At fejre den Hellige Eukaristi, et Kærligheds Sakramente, for at give jer den unikke Gave, hvor I virkelig kan modtage Mig i den Hellige Kommunion.
Min sande Tilstedeværelse, som findes i den Hellige Eukaristi giver, når fejret under den Hellige Messe, meget specielle Nådegaver, til dem i en tilstand af nåde, som elsker Mig, når de modtager Mig i den aktuelle verden.
Mit Nærvær kan mærkes på en måde, der vil styrke jeres tro, når I accepterer Min Sande Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi.
Hvis I afviser Min Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi, afviser I en af de mest betydningsfulde Gaver Jeg efterlod, da Jeg kom til Jorden for at sone jeres synder..... Jeg døde for at frelse jer, og det er i sig selv en stor Gave.
Men Jeg efterlod til jer en meget særlig Gave, hvor I kan modtage Mig i sind, krop og ånd.
Accepter Min Tilstedeværelse og jeres sjæl vil komme tættere i ægte forening med Mig.
Accepter Mig. I må ikke forsage Mig. I må ikke fornægte mig.
Tro, uden nogen tvivl i jeres hjerter, at det var på grund af Gudfaderens Kærlighed, at disse Gaver blev skænket jer....... Reflekter nu på den virkelige Sandhed om Min Lære.
I må ikke acceptere Min Korsfæstelse uden også at acceptere de Gaver givet til jer ved Min Sidste Nadver. Hvis I gør det, vil I udsulte jeres sjæl med Livets Brød.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Forløser.
 
Min Hellige Eukaristi skal stadig blive modtaget fra jer. I skal ikke stoppe jeres daglige Offer, da det ikke vil være jer der vil blive tvunget til at træffe denne beslutning
717. den 27. februar  2013 kl.15:30
Min højtelskede datter, de daglige Messer vil fortsætte i nogen tid, og Jeg opfordrer alle Mine tilhængere til at fortsætte at fejre dem som før.
Min Hellige Eukaristi skal stadig blive modtaget fra jer. I skal ikke stoppe jeres daglige Offer, da det ikke vil være jer, der vil blive tvunget til at træffe denne beslutning. Messen vil blive erklæret til at være en anden slags offer til Gud, og I vil vide det med det samme, når det vil ske, idet fejringen af den Hellige Messe vil blive stoppet af den falske profet. I stedet for den Hellige Messe vil der fejres en én-verdens hedensk ritual og I, Mine elskede disciple, velsignet med Helligåndens Gave vil genkende det, for hvad det er.
I skal aldrig nogensinde opgive den Kirke Jeg gav til verden, bygget på Min Lære, samt Offeret af Min død på Korset, præsenteret til jer med de aller Helligste Gaver.
I, mine elskede tilhængere, er Min Kirke. Mine elskede præster og gejstlige, velsignet med Helligåndens Gave, vil aldrig forlade Mig. Heller ikke vil de forlade jer.  Og så vil Min Kirke leve videre, da den aldrig kan dø. Kirken er Mit Legeme på jorden, og derfor kan den aldrig blive ødelagt . Men den vil blive knust, pint og kasseret og derefter efterladt i ørkenen for at dø. Selvom ethvert forsøg på at ødelægge det mindste tegn af livet vil blive foretaget af mine fjender, vil Min Kirke rejse sig igen. Men husk, den vil aldrig dø, selv om det vil se sådan ud.
Min Kirke på jorden vil blive mindre i størrelse og vil, uforskyldt, blive den resterende hær. Min sande, kasserede Vikar, vil kæmpe med sine bedste evner for at lede Guds børn. Det vil blive  Mig, Jesus Kristus, som vil vejlede jer, løfte jer og frigøre jer fra det onde, som vil blive påtvunget over jer; et onde som vil komme til en brat og frygtelig afslutning for alle dem, der er i ledtog med Antikrist og hans slaver.
Jeres Jesus
 
Faren for ​​den Hellige Eukaristis eksistens vil blive vist til jer
744. Torsdag den 28. marts 2013 kl. 21:30
Min højtelskede datter, du forstår nu hvor meget denne Mission er forhadt af den onde. Du skal dog rejse dig over de grusomme forhindringer placeret foran dig for at bremse Mit Værk.
Faren for ​​den Hellige Eukaristis eksistens vil blive vist til jer gennem den arrogance af dem i Min Kirke, hvis plan for at ændre Sandheden er begyndt for alvor.
Det betyder ikke noget, at mange af jer spotter Min mission til at forberede jeres sjæle for den Store Dag. Med tiden vil I vide, at det er faktisk Mig, Jesus Kristus, som kommer til jer for at tjene jer.
Jeg er jeres Mester og jeres Tjener. I, Mine hellige tjenere, skal huske jeres rolle og aldrig glemme det. Som tjenere, kan I ikke ligeledes være mestre. For hvis I er mestre kan I ikke tjene Mig. Mange af jer i Min Kirke har glemt hvad I har lært. I har glemt Guds Ord.
Mit Løfte er at forsyne jer med Livets Mad – Mit Legeme og Blod - og alligevel vil I, endnu en gang, fornægte Mig. I vil gøre det ved at fjerne den hellige Eukaristi fra Guds Tempel, og I vil erstatte det med et lig. Erstatningen vil være subtil og det vil tage et stykke tid, før I kan opdage den onde handling som vil blive indsmuglet til jer.
Ligesom Min Krop, gennem den Hellige Eukaristi, opretholder jer, vil Min Krops død, Min Kirke, bringe død til de sjæle der forkaster Mig.
Tiden for vederstyggeligheden er meget nær. Tiden til at vælge mellem Min Vej og den falske profets vej er næsten over jer. Se nu, mens Sandheden vil blive vristet af bedrageren. Se, hvordan han vil ophøje sig selv i Mine Sko, men vil nægte at gå Sandhedens vej som Guds tjener.
Jeres Jesus
 
 Jeg er tilstede i den Hellige Eukaristi gennem Transsubstantiations handling
808. den 2. Juni, 2013 kl. 22:15 Min højtelskede datter, Jeg skal påminde alle Guds børn om Sandheden af ​​Mit Løfte at give menneskeheden den Hellige Eukaristis Gave.
Jeg skal påminde jer om den Hellige Eukaristis Kraft og om det faktum, at det er Mig, jeres elskede Jesus, som er Sandelig til stede der. Jeg ofrede Min Krop for at frelse jer fra evig fortabelse. Jeg gav jer Min Krop, så Jeg kunne forblive i jeres sjæle.
Jeg er til stede i den Allerhelligste Eukaristi gennem Transsubstantiations handling. Jeg forklarede dette meget tydeligt til Mine apostle på den Sidste Nadver. Så hvorfor accepterer så mange af jer ikke denne store Gave givet til jer og betalt med så stor en pris. Det er Min gave til jer. Min Krop og Blod vil styrke jeres sjæl. Min Guddommelige Tilstedeværelse opretholder jeres sjæl og giver alle, der accepterer Min Hellige Eukaristi, en speciel Nådegave, som vil bringe jer tættere til Mig.
Når I holder Mig med selskab under den Eukaristiske Tilbedelse, vil Jeg udgyde på jer de største gaver. Snart vil I finde det svært at trække jer væk fra Mig og Jeg vil komme tættere på jer. Jeres hjerte vil blive sammenflettet med Mit Hellige Hjerte.
I må aldrig glemme Min Hellige Eukaristis Kraft, for den bevarer Lyset af Min Tilstedeværelse i verden. Uden Min Sande Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi, ville I være tabt, og I ville ikke være i stand til at forblive i en tilstand af Nåde.
Når I er berøvet Min krop, vil I begynde at føle jer tomme. I vil blive adskilt fra Mig og selv om I stadig kan elske Mig, vil I kæmpe for at bo i forening med Mig.
Jeres Jesus
 
En ændring af Messens form vil snart blive præsenteret i Min Kirke
829. Den 29.juni 2013 kl. 21.13
Min kære elskede datter, du skal ignorere det had, som vælter ud af munden på dem, som hævder at være hellige folk og loyale tilhængere af Min kære elskede Moder. Du skal vide, at det had, som bliver vendt mod dig, vil blive værre end mod nogen anden profet, som kom før dig. Jeg fortæller dig det ikke for at skræmme dig, men kun så du accepterer denne kendsgerning og derefter ignorerer ondskaben. Hver gang Guds Tilstedeværelse bliver bekendtgjort blandt mennesker, vil det altid frembringe en voldsom reaktion fra dyret, som gennem andre vil arbejde på at afvise Guds Ord.
Min datter, en ændring af Messens form vil snart blive præsenteret i Min Kirke. Det vil skabe megen forvirring, og mange vil ikke lægge mærke til de løgne, som bliver præsenteret i de nye bønner. Min Tilstedeværelse vil blive opsagt på de mest udspekulerede måder, men de, der følger den nye form, hvor Min Sande Tilstedeværelse bliver afvist, vil ikke være i stand til at udføre et offer til Gud på den korrekte måde. Min datter, denne afsløring vil resultere i, at du vil blive foragtet, men du skal vide, at det er blevet forudsagt. Mine tilhængere vil få at vide, at den Hellige Kommunion er beregnet til alle folk – alle vegne – der forener sig og bliver et for at vise hinanden kærlighed. Langsomt men sikkert vil den Hellige Messe ikke længere dreje sig om Mit Hellige Offer. I stedet for vil der blive skabt en ceremoni, der skal hylde mennesket, og I vil blive narret til at blive vidne til en konfrontation foran Mine Hellige Altre og alle tabernaklerne i verden.
Den dag, hvor det daglige offer ophører, er ikke langt borte. I skal vide, at Jeg er kommet for at advare jer om det nu, så I ikke vil lide nød.  Når I bliver berøvet Min Tilstedeværelse, vil I være uden Min Ånd, og I vil finde det svært at forblive nær ved Mig.
De ord, der vil blive brugt for at narre jer, vil inkludere frasen ” til alles bedste – til foreningen af alle Guds børn.” Messen vil tage en helt ny drejning. Glemt vil være Min Død på Korset, og alle årsagerne til det vil blive defineret på ny. Når den dag kommer, så husk Mine Ord til jer nu. Hvis I accepterer erstatningen, vil Min Tilstedeværelse forsvinde. Jeg vil være med jer, men det vil ikke være Mit Legeme, som I vil deltage i.
Til de af jer, der ikke tror på denne onde plan, som allerede er blevet planlagt for at kunne viske alle spor af Mig ud, siger Jeg følgende: Når Jeg er væk, vil I så søge Mig? Når Min Hellige Eukaristi er tilsmudset, vil I så finde undskyldninger for de ansvarlige? Eller vil I følge Mig og lytte til Sandheden, når I er omgivet af løgne? Valget vil være jeres.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Snart vil I blive bedt om at give en erstatning for den Hellige Eukaristi, som ikke vil være min Søns Legeme
863. Fredag den ​​2. august 2013 kl. 15:10
Mit barn, jeg står foran min Søn på dette tidspunkt, og falder på mit ansigt for Hans Fødder i stor sorg. Ligesom da Jeg skulle vidne Hans Dødskamp ved foden af ​​Hans Kors, under hans frygtindgydende korsfæstelse, skal jeg nu udholde Hans Smerte igen.
Min Søns korsfæstelse finder sted igen mens Hans Legeme, Hans mystiske Legeme, som er Hans Kirke på Jorden, skal udholde piskningen fra sine egne. De, fjenderne inden for Hans Kirke, hudstryger Hans Legeme, river det fra hinanden, spotter Ham grusomt og vanhelliger det, før de kaster det til side. Min Søns Kirke bliver nu pisket under det der vil være den første fase af hans Korsfæstelse på Jorden i disse tider De vil tage Hans Legeme - gennem den Hellige Eukaristi - og fornærme Ham, samt nedværdige Ham. Mange tegn vil blive set på dette når alle mulige respektløse og luskede gestus vil blive foretaget for at forbande Ham. Når de har nedværdiget Hans Hellige Eukaristi vil de derefter smide den væk og snart vil det være meget vanskeligt at modtage det. Dette er blot én af de mange planer undervejs for at udslette min Søns Tilstedeværelse i den Hellige Messe.
Mange vil se disse ugudelige gestus og I må vide, at de er krænkende for min Søn. Mange vil protestere, men deres stemmer vil ikke blive hørt. I, stakkels præster der vil lide på grund af denne vanhelligelse, skal spørge mig, jeres Moder, om at hjælpe jer med at udholde disse smerter. I må aldrig nogensinde pille ved den Hellige Eukaristi, for det er jeres eneste Frelsens Føde. Uden det, vil I sulte. Det skal altid stilles til rådighed for hvert enkelt gudsbarn. I skal aldrig acceptere, at enhver anden form for brød bliver Livets Mad.
Snart vil I blive bedt om at give en erstatning for den Hellige Eukaristi, som ikke vil være min Søns Legeme. I skal forblive tro mod den Hellige Eukaristis Gave, selv når I får at vide, at den ikke længere er relevant - ikke længere acceptabelt i den nye verdensreligion.
Jeres Moder i Kristus
Frelsens Moder.
 
De skal bevare de Hellige Messebøger, Messehageler, Bibelen og de Hellige Kors. Disse vil alle blive erstattet
878. den 17. August, 2013 kl. 11:50
Min højtelskede datter, mange af dem, der er velsignet med en stærk tro og kærlighed til Mig, Jesus Kristus, er endelig begyndt at genkende Min Stemme, mens Jeg taler til verden gennem disse Budskaber.
De, der tilbringer deres liv slavisk i slangens tjeneste ved også, at det er Mig der taler. Og så begynder kampen for, på den ene side, at gøre mit hellige Vilje, og på den anden, Guds fjenders ønske om at kæmpe imod Mig.
De der planlægger at påføre lidelse på menneskeheden, som led i en pagt med dyret, vil passe på ikke at blive set til at fordømme disse Budskaber offentligt, for ved at gøre det, vil bekræfte dem. I stedet vil de sprede had imod Mig på andre måder, der starter ved at ødelægge troen hos Mine disciple i Min Kirke. De vil vende hjerterne af dem der elsker Mig imod deres medkristne. De vil omfavne hedninge, new age hekse og tilbedere af dyret, frem for kristne, som vil protestere mod de modbydelige hedenske ritualer, som vil blive udført i Katolske Kirker og snart andre Kristne Kirker.
Disse begivenheder skal stadig komme. Tro ikke, at de nuværende hellige Messer eller Sakramenter er ændret endnu, selv om de vil blive ændret meget snart. Når det sker, skal I vende ryggen til og forsvare Mig.
Meget ændring er blevet planlagt i de sidste par år af den onde Frimurer i Min Kirke på jorden. Deres planer, som allerede er gjort kendt inden for den højeste rang i kirkerne, er ved at blive annonceret. De vil blive afsløret med meddelelsen om, at den Katolske Kirke er ved at blive moderniseret, så den kan blive relevant i dagens nye, fordomsfri, liberale samfund. Det vil sige, den vil lægge fortiden bag sig og dens formål vil være at omfatte alle trosretninger for at vise, at den ikke er smålig i holdning. Denne meddelelse vil blive fejret over hele verden og medierne vil dække denne store nyheder på deres forsider, mens de før i tiden så på den Katolske Kirke med mishag.
Satans sæd vil blive spredt, og de nye ceremonier, hvor formen for de hellige Messer vil blive præsenteret vendt om, og alle de korrekte sætninger vedrørende Min Lidelse vil blive erstattet med vrøvl - tomme ord - tomme redskaber - tomme tabernakler. Alle Mine Kors vil blive erstattet med det okkultes hemmelige symboler.
Dette er vederstyggeligheden omtalt af profeten Daniel. Dette er slutningen af Min Hellige Eukaristi og slutningen af Messen, som I kender det, mange steder. Men Mine elskede loyale tjenere vil forberede nu produktionen af de hellige hostier. De skal bevare de Hellige Messebøger, Messehageler, Bibelen og de Hellige Kors. Disse vil alle blive udskiftet.
I skal samles hurtigt og planlægge, for I vil ikke få lov til at fejre Messen i overensstemmelse med Min Vilje.
Jeg vil vejlede jer, Mine hellige tjenere, når den tid kommer. Til de kristne, der mener, at denne vederstyggelighed kun vil ske i den Katolske Kirke, de må vide, at den vil påvirke alle Kristne Kirker, indtil de bandlyser al omtale eller tegn på Mig. Med tiden vil I blive straffet hårdt for at nævne Mit navn.
I vil blive chokeret over, hvor hurtigt den tilsyneladende uskyldige, fornyede, men forurenede Kirke vil synke ned i den onde kult. De vil gå til ekstraordinære længder for at straffe dem, der vil trodse deres menneskeskabte, hedenske, nye verdensreligion.
Kristne og jøder vil være det vigtigste mål for had, og de vil blive forfulgt på grund af deres religion.
I stedet for at være bange, kalder Jeg jer til at være parate til at kæmpe for Mit Navn. Glem aldrig, hvor meget Jeg stadig er hadet. Når I følger Mig i disse tider, der ligger forude, må I vide, at jeres kors vil blive meget tungere end det af dem, som kom før jer.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: De vil have brug for at finde tilflugtssteder, så de kan fejre den daglige Messe og den Hellige Eukaristi
879. den 17. august 2013 kl. 16:45
Mine kære børn, hvor meget sorg er der i mit Hjerte over de lidelser, som præsterne i den Katolske Kirke står overfor om kort tid.
Så mange dyrebare tjenere af min Søn, hvis eneste ønske er at tjene Gud og bringe sjæle på rette vej til frelse, vil blive konfronteret med prøvelser af en sådan størrelsesorden, at mange vil falde bort i frygt. Mange vil være blinde for Sandheden og vil acceptere store forandringer i Kirken, og vil byde disse velkommen, i den fejlagtige tro, at de er til gavn for alle. De, der vil genkende bedraget, som vil blive præsenteret for katolikkerne, vil flygte. De vil være så bange for deres skæbne, at de vil forlade Kirken, for de vil være for svage til at stå op imod en sådan ondskab.
De præster, der vil afvise den falske doktrin vil blive beskyldt for kætteri, og mange vil blive offentligt irettesat, for ikke adlyde deres overordnede. Mange vil blive ekskommunikeret. Andre vil blive martyrer. Så vil der være dem, der vil lede Kirken, som min Søn har givet til verden, i hemmelighed.
De bliver nødt til at finde tilflugtssteder, så de kan fejre den daglige Messe og den Hellige Eukaristi. De vil blive vejledt af Helligånden, og de vil blive fulgt op af min Søns Resterende hær, som vil forblive urokkelig loyale mod Hans Lære og Sakramenter op til den sidste dag.
I må forstå, at hvis I er i tvivl om gyldigheden af denne advarsel vil jeg, den elskede Kristi Moder, bruges til at skjule den sande hensigt af disse kræfter, der er trådt ind i min Søns Kirke på Jorden. Jeg vil blive brugt som en kransekagefigur i Kirken for at distrahere folk fra de sande hensigter af denne onde gruppe. For at overbevise Guds børn, at de forbliver loyale over for det sande Guds Ord og traditioner i den Katolske Kirke, vil de skabe ceremonier, som de vil sige ærer mig. De vil bruge profetier i Fatima for at vanhellige mit billede, ved at præsentere et stort bedrag til verden. De vil bruge mig til at besmitte min Søns Kirke og alt, hvad de vil gøre, vil være vendt om, i overensstemmelse med den ondes krav.
Ved at give det indtryk, at de ærer Guds Moder, vil mange katolikker blive ført ind i en falsk følelse af sikkerhed. Det betyder, at enhver tvivl, som de ellers ville have, når de vidner til mærkelige nye ændringer af Messen og Sakramenterne, vil øjeblikkeligt blive glemt. Hvor meget bringer dette stor sorg til mig. Mit billede bliver bevidst brugt til at fornærme min Søn.
Satan foragter mig. Han frygter mig også . For at såre min Søn vil han, gennem de sjæle han påvirker, gå meget langt for at besmitte mit billede gennem mange hemmelige ritualer og sorte messer. Min statue vil blive pyntet med sataniske symboler og jeg vil skændes mange steder af Frimurergrupper, der har fået kontrol.
Bed, bed, bed børn, hver dag, for styrken til at se denne ondskab i øjnene med mod. Frygt den ikke. Accepter, at Satans hær kontrollerer nu mange nationer, i alle dele af verden. Når I accepterer dette, kan I derefter blive givet den styrke og beslutsomhed I behøver. Når I beder om disse nådegaver, gennem Korstogsbønnerne, kan og vil I bidrage til at formindske denne ondskab.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Hvert eneste Sakramente vil blive ændret til ukendelighed
900. den 5. september 2013 kl. 09:35
Mit barn, da de placerede Tornekronen på min Søns Hellige Hoved, var det ikke blot for at påføre en frygtelig fysisk tortur, det var også for at afgive en lærestreg . Det blev gjort som en symbolsk gestus. Da de spottede Ham, udtrykte de, at manden, som siger, Han er Kirkens Leder og som kalder sig selv Messias, ikke vil blive tolereret. De sværtede Kirkens Leder, da de kronede Ham, og de vil sværte Ham igen i disse tider.
Det vil ikke være tilstrækkeligt, at Kristi fjender vil overtage min Søns kirke indefra, de vil vanhellige Ham på mange andre måder. De vil ændre hostierne til den Hellige Nadver og betydningen af, hvad den Hellige Eukaristi er. De vil sige at dette, den Hellige Eukaristi, repræsenterer menneskeheden, og at det er et tegn på et nyt fællesskab, en samling af alle mennesker som én i Guds øjne. I, mine børn, vil får at vide, at I er alle i fællesskab med hinanden, og at dette er årsagen til fejring.
Den Hellige Kommunion er Kristi Legeme og Hans Reelle Tilstedeværelse. Det kan ikke være to forskellige ting. Alligevel vil de vride dens betydningen og alt hvad I vil stå tilbage med, i sidste ende, vil være et stykke brød, for når de vanhelliger altrene og den Allerhelligste Hostie, vil min Søns tilstedeværelse ophøre. Hvert eneste Sakramente vil blive ændret til ukendelighed. Så listige vil fjenderne af min Søn være, at de hellige ceremonier vil se ud til kun at have ændret sig en smule. Skriftemålets Sakramente vil afskaffes, for dyret ønsker ikke at sjælene blive forløste, da dette ville være en sejr for min Søn.
Børn, I skal fortsætte at bede Mig om at gå i forbøn, så smerten af disse fremtidige begivenheder kan lettes og tiden forkortet.
Jeres elskede Moder.
Frelsens Moder
 
Den største forfølgelse vil blive påført af Kristne mod Kristne
956. den 2. November 2013 kl. 20:30
Min højtelskede datter, Jeg må tilskynde alle Guds børn om at samles i fællesskab og bede for Min Kirke på Jorden.
Mit Hjerte svulmer op på dette tidspunkt, for der bliver vist stor had til de praktiserende Kristne. Forfølgelsen af Kristne fortsætter i alle lande, og dette omfatter alle dem der har, på dette tidspunkt, friheden til at praktisere deres hyldest til Mig. Den største forfølgelse vil blive påført af Kristne mod Kristne. Piskningen af Mit Legeme på Jorden vil være værst indefra, da broder vil vende sig mod broder og søster mod søster. I vil snart se teksten af de nye bønner, som vil blive indført med den nye liturgi.
De største ændringer vil henvise til den Hellige Kommunion, hvor den vil blive præsenteret som noget, der ikke er ret meget beslægtet med Min død på Korset, da Jeg ofrede Min Krop for alle syndere. Ved at erklære, at den Hellige Nadver betyder hele menneskehedens forsamling, som én for Gud, vil I fornærme Mig, da dette vil være i strid med Sandheden. Sandheden betyder ikke længere Sandheden, fordi så mange spreder løgne, overdriver og forstå ikke, hvor nemt sandheden kan forvrænges. Når sandheden bliver fordrejet på subtil måde, vil mange ikke lægge mærke til ændringerne, når den ikke længere er den samme. Løgne vil træde ind i stedet for Sandheden, splitte den menneskelige slægt og skabe adskillelse fra Gud, hvilket vil føre til ødelæggelse.
Værn altid om Sandheden, for uden den bliver solen mørkere, månen vil ikke længere reflektere lys, når natten falder og stjernerne vil ikke længere skinne i de dage, som vil signalere det endelige mørke, før Jeg kommer for at kræve Mit Rige.
På det tidspunkt vil kun Sandheden frelse jer.
Jeres Jesus
 
I kan ikke skille Min Kirke fra Ordet - Kødet - for så kan den ikke eksistere
996. den 21. december 2013 kl. 20:13 Min højtelskede datter, de som beskylder dig, gennem Mit Hellige Ord, for at kæmpe imod Min Kirkes Myndighed, skal høre Mit Kald.
Kirken, skabt af Mig, Jesus Kristus, blev bygget på en fast Klippe og uanset hvor meget Min Kirke – Mit Kød - bliver angrebet, vil Helvedes porte aldrig ødelægge den. Satan og hans agenter vil kun angribe hvad der er ægte, hvad der er Sandt og hvad der er af Mig. Det er her, al hans energi vil blive fokuseret på - Min Kirke. Jeg er Tilstede i Min Kirke, gennem Mit Legeme, den Hellige Eukaristi. Mine fjender vil altid sigte efter den Hellige Eukaristi, da den ikke blot er et symbol på Min Kærlighed, Mit Løfte til at forløse verden – men den er Mit Legeme. Den lever og ånder fordi det er Mig, Jesus Kristus, der bor i den. Jeg vil fortsat være Tilstede i den Hellige Eukaristi indtil tæt på det sidste, men Min Kirke vil aldrig dø.
Mit Ord blev Kød og gennem Mit Kød vil I, Guds børn, fortsat være tæt på Mig. Når mine fjender angreb Min Kirke i fortiden, samledes Min Kirke og kæmpede imod dens modstandere. Men da Min Kirke bliver angrebet af den onde ånd indefra, vil den ikke møde megen forhindring fra den sekulære verden.
Satan angriber ikke sit eget værk. Som Menneskesønnen, vil Jeg aldrig svigte Min Kirke, for den er uigennemtrængelig mod djævelen. Mine disciple vil forblive tro mod Min Kirke op til den sidste dag. Men antallet af mennesker, som ikke vil forstå de angreb, som Min Kirke vil udsættes for, indefra, vil være højt. De vil, for de flestes vedkommende, være tilfredse med de mange tilpasninger, der vil indføres i de Hellige Sakramenter og i Guds Love. De vil sluge den løgn, at moderne liv kræver en moderne kirke, at mennesker i dag har brug for at være i stand til at træffe valg baseret på deres egen frie vilje - uanset, om det fornærmer Gud eller ej. Så, når de fornærmer Gud og begår blasfemi, ved vanhelligelse af den Hellige Eukaristi, vil de ikke længere være en del af Min Kirke. Min Kirke vil forblive intakt. Min Kirke vil forblive stående på grund af dem, der vil forblive tro mod Guds ord - Ordet, som blev Kød. I kan ikke skille Min Kirke fra Ordet - Kødet - for så kan den ikke eksistere.
Jeg lovede, at Jeg ville beskytte Min Kirke mod Helvedes porte og Jeg gør det nu ved at forberede Mine loyale hellige tjenere til at stå ved Mig og forblive tro og urokkelige indtil den store dag. Jeg bryder aldrig Mit Løfte.
Jeres Jesus
 
Det vil kun være når den Hellige Eukaristi bliver fuldstændig afskaffet, at Antikrist vil træde ind i Min Kirke
1074. den 15. marts 2014
Min kære elskede datter, mens frafaldet plyndrer igennem Min Kirke, vil alle, som tjener Mig ind i Kirken, blive præsenteret for den allerstørste test. Krisen ind i Min Kirke på jorden vil betyde at mange præster vil døje med et forfærdelig dilemma. For mange er deres Tro allerede blevet rystet og de vil komme til at skulle vælge om de vil acceptere en ny erstattende lære, som vil forandre Verden, eller forblive loyale til den Sande Tro. Selv den mest hengivne blandt dem vil blive overvældet af bedragernes høje røst og de vil begynde at diskutere relevansen af Min Lære i verden af i dag, hvor synd ikke længere vil blive betragtet som betydningsfuld.
Vejen er blevet banet for at sæden bliver sået og Satans søn vil snart være klar til at omfavne den ny falske kirke. Min Kirke vil lide i en periode af forfærdeligt mørke og Min Korsfæstelse vil blive udholdt af enhver sjæl som forbliver loyal til Mig. Mine fjender vil feje ud og komme med radikale bekendtgørelser som vil forlange at alt der fornærmer Mit Hellige Navn bliver erklæret acceptabel i Min Kirkes øjne. Kun få gejstlige vil kæmpe imod vanhelligelsen, pga. fejhedens synd, men I må vide dette. Hvis de deltager i de falske ofringer, falske sakramenter og falske lærdomme, som de vil prøve at indsmugle hos Mine loyale disciple, vil Jeg erklære, at de ikke længere er egnet til at stå foran Mig.
Meget af den skade som vil blive påført almindelige mennesker, vil være skabt gennem hænderne af dem som er trådt ind i Min Kirke med falske midler. Når de fortæller jer at Mit Legeme betyder noget andet end Mit Fysiske Legeme, må I vide, at den Hellige Kommunion, som I modtager, ikke vil være af Mig. I må aldrig tillade dem at skifte betydningen af den Hellige Eukaristi. Det vil kun være når den Hellige Eukaristi bliver afskaffet fuldstændigt, at Antikrist vil træde ind i Min Kirke og overtage den.
Denne er dagen hvor I vil erfare at politikkens Verden falder sammen med de kristne kirker overalt og hvor Jeg ikke længere vil være Tilstede i dem. Alligevel kan Min Kirke aldrig dø og det samme vil være for Min Rest, som vil holde Mit Lys brændende og Min Tilstedeværelse i live, når mange vil have brug for at søge ud i de skjulte Kirker og til Mine hellige tjenere som, af Guds Nåde, vil være i stand til at holde Min Kirke intakt.
Forestil jer aldrig at Satans søn, Antikrist, vil se aggressiv ud, eller som en ond diktator, for dette vil ikke være hans stil. Han vil, i stedet, have mange venner. Han vil blive elsket af mange regeringer, såvel som fjenderne ind i Min Kirke, som vil bifalde enhver af hans bevægelser mundtligt, indtil han bliver givet en æresplads i Min Kirke. Kardinaler, biskopper, og andre medlemmer af Min Kirke vil tale om ham konstant og prise ham i deres prædikener. Hans forførelses magt vil være så stor, at den vil være hypnotisk. Han vil, gennem Satans overnaturlige magt, tiltrække alle der tager beslutninger ind i Min Kirke, indtil, med tiden, de vil knæle for ham, som var han Mig.
Det vil være gennem ambitiøse gejstlige medlemmer, som vil falde fra deres tro, men som ikke desto mindre er blevet velsignet med den Hellige Ordens Gave, at Antikrist vil vinde ekstra magt. Han vil fra disse, Mine stakkels, misledede forrædere, trække det sidste segment af magt inde i Min Kirke ud, indtil det står klart for ham at træde ind i den som dens ny leder. I løbet af hele denne mørkets periode vil Mine fjender, med mild og charmerende måde, vise en usædvanlig dygtighed i at præsentere løgne som Sandhed. Kun dem der fortsætter at bede for beskyttelse og som forsager Satan på alle de måder de er blevet undervist i, vil være i stand til at slippe fri fra Antikrists kløer.
Jeres Jesus
 
Uden Mit Lys er der ikke andet end mørke i sjælen. Ingen fred. Ingen kærlighed. Intet håb. Intet liv
1145. den 10. juni 2014
Min kære elskede datter, folk kan spørge hvorfor det er vigtigt, at den Hellige Messes Offer må bevares for enhver pris! Messen er Min Tilstedeværelses brændpunkt, Min Sande Tilstedeværelse i verden. Min Tilstedeværelse bringer både Liv op Lys. Den vil bringe Liv i sjælen og fylde den med en enestående Nådegave. Den vil bringe Lys med sig, Mit Lys, som er mægtigere end solen. Et glimt af Mit Lys er nok til at opklare et mørkt rum. Så længe Min Hellige Eukaristi er opretholdt i stor ære på Mine Kirkers altre, vil der være liv. Uden den vil der være mørke. Når Jeg ikke er tilstede er der intet Lys. Uden Mit Lys er der ikke andet end mørke i sjælen. Ingen fred. Ingen kærlighed. Intet håb. Intet liv.
Uanset hvilke nye regler der vil blive tvunget over jer som evangelisering og modernisering, i Mit Navn, må I vide, at hvis den Hellige Eukaristi ikke længere er æret som den skulle og som det var ment, kan I være sikre på, at det ikke vil vare længe før den vil forsvinde helt. Den dag det sker, vil mørket dale ned over Jorden. I vil ikke se det, med I vil føle det i menneskenes kolde hjerter, for med det vil menneskeheden være forandret. Når Min tilstedeværelse formindskes, vil Helvedes porte være åbne og Antikrist vil tage Min plads i Kirken. Det vil være ham som ikke er af Mig, som vil sidde på den trone, som rettidigt tilhører Mig. Og det vil være foran Ham, at Min Kirke vil ligge på knæ. Dette vil være det største bedrag af Mig, jeres Jesus, siden Judas overleverede Mig til Mine fjender for at blive korsfæstet. Det er Min Kirke, som vil vil blive forfulgt som det første og dem der er svage i tro vil hylde dyret. Det vil være de mennesker der hævder at repræsentere Min Kirke, som vil korsfæste Mig igen. Når bedrageren erklærer at han er Mig, vil timerne tikke og så, med en overdøvende lyd, vil himlene skille sig ad, med en tordenbrøl og Min Tilbagekomst vil blive gjort kendt. Verden vil så forstå Sandheden af Min Tilbagekomsts Løfte for, til sidst, at kræve Mit Kongedømme og bringe enhed i Min Kirke, Min Sande Kirke, den som forblev loyal til Mig, gennem alle de prøvelser og vanskeligheder.
Intet kan vinde mod Min Kirke, for under Min Ledelse og vejledning, vil den forblive utilgængelig for dyret og alle de forrædere som vil have forrådt Mig for deres egen vindings skyld.
Hør nu på Mit Løfte. Alt det Jeg har sagt til jer, at det ville ske, vil ske. Alt det Jeg lovede jer, vil blive fuldført. Alt det der er Mit er jeres, I vil tilhøre Mig. Klyng til Mig, hvis I har livet kært, for uden Min Beskyttelse vil I falde i fejltagelse og dette vil knuse Mit Hjerte. Fornægt Mig aldrig til ham som hader jer. Jeg vil aldrig fornægte jer, for Jeg elsker jer for meget. Jeg trækker jer til Mig, men I trækker jer stadig tilbage. Hvorfor? Hvad frygter I? Ved I ikke at I er af Mig og at dette er en naturlig fødselsret? Læn på Mig, Mine elskede disciple, for snart vil I føle jer fortabte og vil ikke vide hvor I skal søge hen. Og Jeg vil vente for at bringe jer Min Kærlighed og give jer lindring.
Kom. Frygt Mig ikke. Jeg kommer kun med Kærlighed for at bringe jer Min Fred.
Mit Lys bringer jer syn. Min Kærlighed bringer jer håb. Mit Hjerte bringer jer lindring. Mine Hænder helbreder jer. Mine Øjne ser jer. Mine Vunder drager jer til Mig. Mit Legeme ernærer jer. Min Smerte er jeres. Min Barmhjertighed vil frelse jer. Mit Ord er jeres vej til Mit Kongedømme.
Jeres Jesus