Ydmyghed

____________________________________________
Hvordan man kommer ind i Himlen – lidelsens rolle
40. Den 14. januar 2011 kl.10.00
Min elskede datter, den måde Jeg kommunikerer med dig på vil begynde at ændre sig. Medens Jeg i Mine forrige Budskaber har fokuseret på at advare Mine børn om vigtigheden af at angre deres synder for at opnå frelse, vil Jeg i de følgende Budskaber fokusere på at hjælpe sjæle med at leve med det mål for øje, at de stræber efter åndelig fuldkommenhed.
Selvom Paradis, Min datter, er det retmæssige hjem for jer alle sammen, er det ikke let at komme ind i. Indgangen er lille, og kun et vist antal kan komme ind ad gangen. For at kunne komme ind skal sjæle vise ydmyghed og lægge deres liv fuldkommen i Mine Hænder. De skal skubbe stolthed til side, og ligeledes deres stærke vilje, iver og afhængighed af materielle ting på Jorden, hvis de ønsker at træde ind i Himlen.
Alle dem af Mine børn, som fordi de nu har forstået Sandheden, er startet på deres åndelige rejse hen imod Mig, er nødt til at arbejde hårdt nu og forstå de kvaliteter, der er absolut nødvendige for at komme ind i Min Faders Kongerige.
Betydningen af ydmyghed
Ydmyghed er et begreb, som mange af Mine børn har lært om i Min Lære. Medens mange af Mine tilhængere forstår, hvorfor det er vigtigt, er de i vildrede om, hvad det virkelig medfører. Ydmyghed betyder oprigtighed. Det betyder med værdighed at acceptere prøvelser, udfordringer og nedrakning, som I vil møde, især når I kommer på Mine vegne. Mit bedste råd er følgende: Forestil Dig, at du er et barn, et umiddelbart, uskyldigt barn uden kendskab til det onde samfund, som du normalt oplever som voksen. Kommuniker altid i dine bønner til Mig, som du forestiller dig, det vil se ud gennem et barns øjne og dets hjerte.
Bed og kommuniker med Mig på en enkel måde. Jeg forventer ikke, at du reciterer alle de Bønner, der er givet til verden af kærlighed. Se op og del dine problemer med Mig. Del dine lidelser. Ræk dem over til Mig. I vil blive rigeligt belønnet, når I accepterer sorg og lidelse i jeres liv for Min Skyld. I er muligvis ikke klar over det, men når I gør det, frelser I mange sjæle og bereder vejen for dem, så de kan komme ind i Himlen. Dette faktum vil ikke blive afsløret for jer, før I kommer ind i Himlen, hvor I vil opleve storheden i jeres gavmilde gave til Mig.
I må ikke miste besindelsen, når I forsvarer jeres Tro
Når I viser ydmyghed, så betyder det, at I accepterer det, der foregår i jeres omgivelser, uanset hvor smerteligt det er. Vis altid værdighed, selv når I er vidne til, at Mit Navn bliver hånet. Naturligvis må I forsvare det – også lidenskabeligt, hvis I ønsker det – men affærdig aldrig ham, der håner Mig, ved offentligt at hænge ham ud.
Forklar roligt Sandheden i Min Lære. Mist ikke besindelsen. Vis heller ikke frygt over for den hånende person. Vær bestemt. Forsvar jer, men kun ved at gentage Min Lære. Vær aldrig bange for at tale åbent om Sandheden. Lad være med at forveksle ydmyghed med at være kujon. Nogle af Mine tilhængere, som forstår betydningen af ydmyghed, og at det er relevant for at helliggøre sjæle, misforstår betydningen ved at forblive tavse, når der bliver gjort nar af Mit navn i offentligheden. Ja, I bør aldrig dømme den person, som latterliggør Mig eller Min Evige Fader eller Min elskede Moder for den sags skyld, men I bør stå fast og forsvare Sandheden.
Sorg, en Gave fra Gud
Når I taler med Mig som Mit barn, så skal I forstå dette. Hvis I åbner jeres hjerte og giver Mig al jeres tillid, vil Jeg lede jer, når I oplever sorg på Jorden. Vend ikke ryggen til Mig. Medens det er ulidelig smertefuldt, Mine børn, så tænk på sorgen som en Gave fra Gud. En velsignelse. Fordi det er gennem sorg og lidelse, at renselsen finder sted. I skal ofre jeres lidelser til Mig. Ved at gøre det lindrer I den smerte, Jeg føler, når Jeg gang på gang genoplever pinslerne fra Min korsfæstelse, når Jeg daglig er vidne til de grufuldheder, der foregår i verden i dag.
Mine børn, I kan ikke fuldt ud forstå det, men når I ofrer jeres accept af sorg og lidelse, uanset hvor slemt det er, med glæde for at frelse Menneskeheden, så finder der en Renselse sted. Men efterhånden som I bliver tættere knyttet til Mig ved at åbne jeres hjerter og efterlade jeres vilje til Mig og overgive jer fuldstændig til Mig, så vil I kunne forstå mere af det. Forstår I, kun på den måde kan I blive forenet med Mig. Og når I gør det, vil jeres prøvelser og lidelser på Jorden blive lindret. Som tiden går, vil I acceptere lidelse med glæde i jeres hjerter, især når I ofrer den som en Gave til Mig.
Lidelse er en Gave fra Gud, og det er tilladt. Det at I hjælper med at frelse sjæle, garanterer jer en plads i Min Faders Kongerige.
Denne Lære er ikke ny, Mine børn. Der er bare det, at I mangler at blive mindet om den enkle Sandhed. Mine Budskaber og Min Lære har aldrig ændret sig. Den er ukompliceret og opsummeres i Evangelierne og i De Ti Bud. Husk blot, at hvis I giver jer selv til andre, så giver I jer selv til Mig. Hver gang I viser kærlighed over for jeres næste, viser I kærlighed over for Mig. Behandl din næste som I selv vil behandles. Og glem aldrig, at når I mærker, at I er ved at blive vrede på andre og får lyst til skade dem eller straffe dem på en eller anden måde, så er Jeg til stede i dem – selv i dem, som hader Mig. Hvis I skader et af Mine børn, så skader I Mig. Mine børn, med tiden vil alle disse smukke handlinger give mening. Bed hver dag om styrke til at leve jeres liv i Mit navn. I skal vide, at hver gang I tilgiver en anden person, selvom han ligner en fjende, så udvider I Mit kærlige og Barmhjertige Hjerte. Til gengæld vil I modtage evig lykke i Himlen.
Bed om udholdenhed. Efterlign Mit Liv. Det vil ikke blive let. Men jeres handlinger vil hjælpe sjæle, uanset hvor små de måtte være.
Jeres elskede Lærer og Frelser Jesus Kristus, som er et med Gud den Evige Fader og Helligånden
 
Bær Mit Kors
41. Den 16. januar 2011 kl. 15.00
Ja, Min elskede datter, det er Mig. Det har været en lang opadgående kurve af læring for dig, og du vil fortsat blive fyldt med viden om Sandheden ved hjælp af Helligåndens Gave, som fylder din sjæl.
Min datter, du må sikre, at disse Budskaber, der er en blanding af forudsigelser, profetier og en opsummering af Min Lære, bliver kendt i hvert eneste hjørne af verden. Det er af vital betydning, at Mine børn forstår, på hvilken måde de kan forberede deres sjæle, for at de kan forløse dem i Min Faders Øjne.
Der finder en åndelig fornyelse sted i verden nu.
Der er en stigende tilbedelse og anerkendelse af Mig, Min Evige Fader, Helligånden og Min elskede Moder i verden lige nu. Skønt det ikke er helt tydeligt endnu, vil denne mægtige åndelige fornyelse hjælpe med til at beskytte Mine børn, selv dem, som vender deres ryg til Mig alle vegne. Evangeliet vil nu blive studeret igen, efterhånden som folk begynder at opleve en sult, der higer efter Sandheden. Efterhånden som Renselsen hele tiden øges og bliver udbredt i hele verden, vil også de sjæle, der mangler kærlighed til Mig, åbne deres hjerter igen.
Medens kærligheden folder sig ud gennem lyset fra Mine tilhængere, vil påvirkningen af den onde og opførslen af dem, han inficerer, blive svækket. Den onde vil blive svækket.
Satans dage er talte
Medens hans dage på Jorden blive stadig færre, vil han forsøge at lave så megen skade, han kan. Hans tilhængere vil forøge deres aktiviteter og rejse sig med det samme for at sprede ondskab alle vegne. Deres handlinger, som vil være frygtelige at være vidne til, medens de viser sig for jeres overraskede øjne, vil have en kort levetid.
Troen, Mine børn, der styrkes gennem regelmæssig daglig bøn, vil udrydde disse forbrydelser. Gå tilbage, Mine børn, og genopdag Min Lære. Bring Mig tilbage i jeres liv. Tag Mig ind i jeres hjerter en gang til, så at jeg kan holde jer i Mine arme. Lad Mig føre jer hen imod en åndelig fuldkommenhed, så I er forberedte til det evige liv, hvor Jord og Himmel bliver et.
Efterlign Mig, Mine børn, i jeres daglige liv. Tag Mit Kors på jer, selv når byrden ved at gøre det synes for stor. Vær aldrig bange for at acceptere Mit Kors, da Jeg kun vil tillade jer at bære det, I kan klare.
Meningen med lidelsen i dette liv.
Når I lider i dette liv, bærer I Mit Kors. I har to valg. Hvis I afviser Mit Kors, mugger og er bitre over det, så vil lidelsen øges med uformindsket styrke. Hvis I på den anden side accepterer Korset og ofrer jeres lidelse for at frelse sjæle, så er det en vidunderlig gave til Mig. Hvis I med glæde accepterer denne lidelse, disse prøvelser og trængsler, så vil jeres byrde blive mindre. Jeg vil hjælpe jer med at bære den. Smerten vil da blive lindret og fred, kærlighed, glæde og ren lykke vil fylde dig.
Lev enkle liv.
Lev enkle liv, børn, og gør alt med måde. Når I spiser, sover, hviler jer og slapper af, så sørg for, at det sker med måde. Når først jeres fysiske behov er stillet, bør I ikke søge efter mere, da det tapper jeres ånd for kraft. Bod, Mine børn, er af vital betydning for, at I kan komme tættere på Mig. Med det mener Jeg personlige ofre. Faste er blot et eksempel på bod. Jeg prædikede om vigtigheden af at gøre bod, da Jeg var på Jorden. Det gjorde Min dyrebare profet Den hellige Johannes Døberen også.
Jeg fastede i 40 dage for at give jer et eksempel. Det er kun gennem faste, børn, at I kan hjælpe med at drive den onde ud.
Mine kære børn, der venter jer meget forude. I forstår endnu ikke, hvad der vil blive krævet af jer i de kommende år. Det er vigtigt, at I i mellemtiden kommer nærmere til Mig, så at Jeg kan forberede jer på de prøvelser, de kristne vil stå over for over hele verden.
Gå i fred.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Ydmyghed er nødvendig for at kunne komme ind i Himlen
75. Den 29. april 2011 kl. 15.15
Min elskede datter, ydmyghed er noget, som alle dem, der ønsker at komme ind i Mit Kongerige, må lære.
Ydmyghed viser din lidenhed over for Mig, når du ærer Mig, din Frelser, Guds søn, der blev menneskesøn. Uden den kommer stoltheden i vejen. Den er ikke til nogen hjælp, hvis du vil erklære dig egnet til Mit Kongerige.
I verden i dag accepterer man ikke ydmyghed, i en tid hvor man beundrer evnen til være selvsikker og at have et ønske om at lykkes med at komme før andre, når det gælder om at forbedre sig. De, der ikke lovpriser sig selv eller fremhæver sig selv med selvtillid og arrogance i verden, bliver ignoreret. Karaktertræk, der viser ydmyghed og gavmildhed over for andre, betragtes som en svaghed hos personer, og de er ikke værd at beskæftige sig med i deres omgangskreds. Og dog er det det modsatte af stolthed, der er nøglen til at komme ind i Himlens Kongerige. Så det, der bliver anset for nøglen til en succesfuld måde at opnå rigdom og velstand på i dette liv, er præcis den samme formel, der vil føre jer til mørket efter døden.
Den Ydmyghed, som får dig til at acceptere, at du først og fremmest skal tjene din Skaber, er i sandhed vigtig. Ved at erklære din ringhed, proklamerer du samtidig Guds Ære. Ydmyghed er en dyd, som ikke blot er dyrebar i Mine Øjne, men som er en vigtig del af din åndelige udvikling. Det betyder, at du skal sætte andre før dig selv for at ære Gud. Og dog er det så let hurtigt at falde tilbage til stolthedens niveau.
Advarsel til udvalgte sjæle
Se f.eks. dem, der har arbejdet hårdt for at udvikle deres åndelige liv for at behage Mig. Tænk så på de heldige sjæle, der har fået Gaver, så de gennem Magten fra Helligånden kan handle som visionære i verden. Meget ofte begynder de, når de har opnået disse nådegaver, at anse sig selv for mere specielle end deres brødre og søstre. De praler af de gaver, de besidder. Så begynder de at sortere, når de skal dele disse Gaver med andre. Deres selvforherligelse påvirker deres evne til at formidle Sandheden. Det, de har glemt, er følgende: Alle de Gaver, de har fået, kommer fra Mig. Jeg elsker alle. De har fået disse Gaver for at dele dem med andre. Ligesom Jeg giver disse Gaver til sådanne udvalgte sjæle til gavn for alle, således kan Jeg også tage dem tilbage igen.
Selvforherligelse forhindrer jer i virkelig at følge i Mine fodspor. Lær at være ydmyge, tålmodige og blottet for stolthed. Hvis I arbejder hen imod ydmyghed, vil I blive givet en særlig plads i Mit Hjerte. Medens Jeg udvælger visse folk til at være udvalgte sjæle, skal de betragte det som en Gave. De må aldrig tro, at de er vigtigere end andre i Mine Øjne, for Jeg elsker alle.
Og dog vil Jeg belønne godt arbejde, når blot der bliver udvist ydmyghed over for Mig og jeres brødre og søstre.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Vigtigheden af at faste og at nægte sig selv noget.
85. Den 16. maj 2011 kl. 11.30
Min elskede datter, du er endelig ved at forstå, at uden Mig er du intet. Det er gennem Mine nådegaver, du modtager livet i Min Faders Kongerige. Uden Min Tilstedeværelse i dit liv vil det blive tomt og være uden virkelig mening. O, hvor ville Jeg ønske, at alle Mine børn kunne forstå det liv, Jeg kan give dem, særligt gennem den Hellige Eukaristis Sakramente. For det er kun, når I modtager Mig i jeres skrøbelige sjæl gennem det Guddommelige brød og den Guddommelige vin, at I virkelig kan føle Min Kærlighed. Denne Kærlighed vil styrke jer ikke blot i jeres sjæl; men også i jeres sind. Min Tilstedeværelse vil hæve jer op til at blive Mine sande tilhængere.
En tilhænger, der ikke modtager Mig regelmæssigt i dette Meget Hellige Sakramente vil være ligesom et fartøj, der kun er halvt fuld. I har brug for Mit Legeme og Blod, som Jeg udgød for jer for at fylde jer med Min Sande Tilstedeværelse. For uden den vil I ikke være i stand til at finde virkelig styrke til at proklamere Min Herlighed på den rigtige måde.
Børn, I må forstå, at det at tro på Min Eksistens kun er en del af jeres åndelig rejse. Der er så meget mere, I har brug for at forstå. Det er kun ved at nægte jer kødets glæder, at I virkelig kan indfri jeres løfter. I kraft af den kendsgerning, at Satan kontrollerer mennesket gennem kødets fristelser, så skal I også nægte ham adgang til de fornøjelser, I søger. Faste er en af de mest virksomme måder at rense jeres sjæl for Satan og hans dæmoner. Der er så få mennesker, der gør brug af dette offer, og dog er det så enkelt og skader ikke jeres helbred. En dags faste om ugen vil bringe jer særlige nådegaver. Ved at udføre små ofre til ære for Mig, jeres Guddommelige Frelser, vil I ikke blot frelse sjæle, men også komme nærmere til Mig. Andre ofre, hvor I giver afkald på verdslige goder, vil også bringe jer nærmere Mit Hellige Hjerte.
Livet, Mine børn, skal ikke kun handle om at eftertragte materielle goder, hvis de er ud over jeres reelle behov. Ved at acceptere enkle behov og bruge jeres tid på Mig, vil I opleve sand tilfredshed. Ikke blot det, men for første gang i jeres liv vil I kende betydningen af sand frihed. Husk at Satan kontrollerer mennesket gennem kødets ønsker, der omfatter mad, tøj, sex, hjem, biler, ferier, luksusliv, musik, alkohol og idoldyrkelse af berømte mennesker. Ved at acceptere, at disse er simple illusioner, så vil I forstå, at jeres tid på jorden ikke skal spildes på sådanne nytteløse sysler.
Jeres tid på Jorden, børn, er blot en del af jeres rejse mod evigheden. En anden slags liv vil fortsætte for jer efter døden. Uanset om folk tror på Gud, den Evige Fader, eller ej, vil deres sjæl stadigvæk eksistere efter døden. Søg nu Lyset, så at I vil opleve sand lykke i al evighed og et ophøjet sted i Paradis. For at kunne opnå dette niveau af åndelig hellighed, så må I være søde at gøre nogle ofre for kødet, medens I stadig lever på Jorden. I kan også ofre alle jeres lidelser i jeres liv for fortabte sjæle, og I vil høste belønninger, der venter jer i det næste liv.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
At faste er vigtigt for jeres sjæle
349. Den 22. februar 2012
(Et Budskab modtaget af Maria Divine Mercy under tilbedelse af det Hellige Sakramente)
Mit kære elskede barn, fortæl Mine børn, at denne fastetid er beregnet til stille refleksion, til personlige ofre, og at den giver jer en lejlighed til at bede om at få afsluttet krigene i verden.
Efterlign Min faste i ørkenen ved at foretage små ofre.
Det at faste er vigtigt for jeres sjæle. Det renser sindet, og giver Mig stor trøst.
Ved at faste blot en gang om ugen kan I frelse mange sjæle. Det kan ske i overensstemmelse med jeres ønske. Det eneste, der er vigtigt, er, at I ofrer en dag om ugen for sjælenes frelse.
Brug denne tid til at hjælpe Mig i Min kamp for sjælene.
Tænk over Mit Liv på Jorden og på den Gave, Jeg skænkede jer ved Min Død på Korset, for at skaffe alle Mine børn det Evige Liv.
Disse få uger skal bruges til at forberede jeres sjæle og jeres brødres og søstres sjæle.
Vil I være søde at forberede jer på den Hellige Uge og Påske ved at recitere denne..
Korstogsbøn (34) Min Fastegave til Jesus
”Oh Min Jesus, hjælp mig til på min egen beskedne måde at efterligne Dit Livs Offer for at frelse menneskeheden. Giv mig lov til at ofre en fastedag om ugen i hele fasteperioden for at frelse hele menneskeheden, så de kan komme ind gennem Portene til det Nye Paradis på Jorden. Jeg ofrer til Dig, kære Jesus, med kærlighed og glæde i mit hjerte. For at vise dig omfanget af min kærlighed gennem dette offer, beder jeg Dig om at frelse alle de sjæle, som måtte være faldet uden for Din Nåde.
Amen.”
Tillad ikke at frygt skygger for jeres håb om Evig Frelse, børn. Renselsen vil være hurtigt overstået.
I, Mine tilhængere, som accepterer den Levende Guds Segl, er velsignede.
I skal ikke bekymre jer. I skal være stærke.
I skal være fulde af håb og fokusere på Mig hele tiden.
Kun da vil I kunne rejse jer og gå ad den tornefulde vej uden tøven. Jeg vil lede jer på hvert skridt af jeres rejse.
Jeres elskede Jesus
 
Korstogsbøn (34) Min Fastegave til Jesus
349. Den 22. februar 2012 kl.19.00 ”Oh Jesus, hjælp mig til på min egen beskedne måde at efterligne Dit Livs Offer for at frelse menneskeheden.
Giv mig lov til at skænke Dig en fastegave en dag om ugen i hele fasteperioden for at frelse menneskeheden og give dem mulighed for at komme ind ad portene til det Nye Paradis på Jorden.
Jeg giver med kærlighed og glæde i hjertet mit offer til Dig, kære Jesus.
For at vise Dig omfanget af min kærlighed i dette offer, beder jeg Dig om at Frelse hver sjæl, som måtte være faldet uden for din Nåde.
Amen.”
 
Jesus åbenbarer detaljer om Sin Korsfæstelse
380. Den 29. marts 2012 kl. 13.15
Min kære elskede datter, den tid, hvor Jeg skal udsættes for mere lidelse, vil snart komme, medens man mindes Min Lidelse på Korset.
Intet menneske forstår omfanget af Mine lidelser under Min Korsfæstelse, eller den måde Jeg blev pisket på.
Det værste var, den måde Jeg blev pisket på. Jeg blev slået brutalt – af ti mænd og hver en tomme af min krop blev flænget.
Kødet på Min Ryg blev revet i stykker, så Mine skulderblade blev synlige.
Jeg kunne knap nok stå oprejst, og det ene Øje blev kvæstet og knust.
Jeg kunne kun se gennem Mit venstre Øje.
På det tidspunkt, hvor de førte Mig hen foran Pontius Pilatus og placerede en tornekrone på Mit Hoved, kunne Jeg knap nok stå oprejst.
Så klædte de mig nøgen, inden de trak en kort rød klædning over Mit Hoved og gav Mig en palmegren i den højre Hånd.
Hver torn var som en nål, så skarp var den. En af disse torne gennemborede også Mit højre Øje, hvilket efterlod Mig næsten ude af stand til at kunne se.
Jeg mistede så meget Blod, at Jeg kastede op og var så svimmel, at Jeg ikke kunne bære Korset, da Jeg begyndte at gå op ad Golgata.
Jeg faldt så mange gange, at det varede timer, før Jeg nåede toppen af bakken.
Jeg blev slået og pisket hvert skridt af vejen.
Min Krop var blodig over det hele og dækket med et tykt lag sved, frembragt af den brændende sol.
Jeg besvimede nogle få gange.
Selvom det var smerteligt og pinefuldt, var det mest skræmmende af det hele, det had, der blev vist Mig ikke blot af de voksne, men også af unge børn, som sparkede Mig, fordi de efterlignede deres forældres opførsel.
De råb, som kom fra deres munde og det had, de viste, var for intet at regne med den frygt, de havde for Mig.
For inderst inde var de ikke sikre på, om Jeg virkelig skulle være den Messias, som de havde ventet på så længe.
Derfor var det lettere at hade Mig og fordømme Mig end at acceptere Mig, for det ville have betydet, at de ville have været nødt til at ændre deres måde at leve på.
Mit mest smertefulde øjeblik var, da jeg lå på siden på jorden efter endnu engang at være blevet sparket i ryggen og fik øje på Min elskede Moder, der stod og så på Mig.
Hun var knust og var nødt til at blive støttet af to af Mine disciple.
Jeg kunne kun se hende gennem det ene tiloversblevne Øje, og Jeg kunne ikke bære, at se hende lide.
Hånen, skrigene og råbene fra de hundredvis af folk, der var forsamlet, kunne føles på jorden, hvor Jeg lå, og der skulle sekshundrede soldater til at organisere og lede Korsfæstelsen af Mig og seks andre.
De holdt hovedsageligt øje med Mig, og de andre led ikke så meget som Mig.
Da mine håndled lige nede under tommelfingeren blev sømmet fast til Korset, kunne Jeg ikke føle noget længere.
Min krop var så forslået og kvæstet, at Jeg var gået i chok.
Mine skuldre var forvredne, og Mine Arme var revet af led.
Den værste fysiske skade havde Min Krop fået, inden Jeg blev sømmet fast til Korset.
Der kom intet skrig over Mine Læber.
Ingen protest.
Kun en hvisken.
Det gjorde Mine bødler rasende, fordi de ønskede en reaktion, der kunne tilfredsstille deres lyster.
Jeg beskæftigede Mig aldrig med dem, for hvis Jeg havde gjort det, ville Jeg have beskæftiget Mig med Satan og hans dæmoner, som havde besat deres sjæle.
Det var derfor, deres ondskabsfuldheder over for Mig var så voldsomme.
Jeg hang på Korset i fem timer.
Solen brændte, og der var ikke en sky, der kunne hindre, at Min Hud blev forbrændt.
Så snart Jeg trak vejret for sidste gang, sørgede Min Fader for, at sorte skyer dækkede himlen og ligeledes, at det lynede og tordnede.
Uvejret var af en så skræmmende voldsomhed og kom så pludseligt, at tilskuerne ved Min Korsfæstelse ikke mere var i tvivl om på det tidspunkt, at Jeg så sandelig var den Frelser, som var blevet sendt til Jorden af Gud Fader.
Jeg åbenbarer dette for dig, Min datter, som en Gave til dig, til gengæld for den store lidelse, du har ofret til Mig.
Fortæl Mine børn, at Jeg ikke fortryder Min Lidelse på Korset.
Det, Jeg beklager, er, at Mit Offer er blevet glemt, og at der er så mange, der benægter, at Min Korsfæstelse har fundet sted.
Mange har ingen ide om, hvor meget jeg måtte lide, da mange af Mine disciple ikke var vidne til, at Jeg klatrede op på Golgata.
Det, der sårer Mig i dag, er, at så mange stadig afviser Mig.
Min appel til jer, Mine tilhængere, er, at I ikke må lade Min Korsfæstelse være forgæves.
Jeg døde for ALLE synders skyld, også for dem, der bliver begået i dag.
Selv i dag ønsker Jeg alle, og har jeg brug for at frelse alle, også dem, der afviser Mig.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Jeg bønfalder jer om ikke at korsfæste Mig igen
381. Den 30. marts 2012 kl. 15.00
Min kære elskede datter, det er vigtigt, at alle Guds børn forstår, at Jeg døde for at frelse verden fra evig fortabelse. Satan har hersket i menneskehedens hjerter siden Adams og Evas syndefald, og det har betydet, at han har haft held til at stjæle sjæle. Det meste af menneskeheden accepterer ikke Guds Ord, det gælder især De Ti Bud, som blev givet dem af Moses.
Jeg blev sendt for at sikre, at menneskeheden fik fortalt Sandheden i det håb, at verden ville tage imod den og vende tilbage til Faderen.
Skønt mange tog imod Mit meget Hellige ord, nægtede majoriteten at anerkende Mig som Messias.
Sandheden er, at verden ikke ville have anerkendt nogen som helst, og det gælder også profeter, fordi de var tilfredse med at leve et liv i den synd, som havde fanget deres sjæle i en fælde.
Hvis de havde taget imod Mig, ville Jeg have hersket på Jorden, og hele menneskeheden ville have haft den glæde at opnå evig frelse.
I stedet for blev Jeg afvist.
Mit eget folk, jøderne, foragtede Mig.
Farisæerne så ned på Mig, selvom de ikke ganske enkelt kunne ignorere Mig efter at have hørt Mit Hellige Ord.
Det skyldes, at Mine Ord tændte en gnist i deres sjæle, som de syntes, det var svært at afvise...j Så de blev ved med at komme tilbage til Mig igen og igen for at udspørge Mig.
I dag er det samme situation. De af jer, som hævder, at I afviser Mit Ord, som det bliver fortalt af Min profet, kan ikke bare lade som ingenting.
På trods af at I hævder, at I afviser det, bliver I ved med at vende tilbage til det den ene gang efter den anden.
Til sidst vil I tage imod Mit Ord, som det bliver udtalt i dag.
I må ikke begå den samme fejl som dem, der ikke blot afviste Mig, men også korsfæstede Mig.
Jeg bønfalder jer om ikke at korsfæste Mig igen.
Giv Mig lov til at lede jer til frelse, ved at I lytter til Mig, når Jeg kalder jer fra himlene og beder jer forberede jer til frelsen og Mit Nye Paradis.
Jeres elskede Jesus
 
I må aldrig udnytte andre hverken i forretninger, politik eller i nogen anden situation i livet
399. Den 19. april 2012
Min kæreste datter, Jeg ønsker at sige til alle Mine tilhængere, at deres bønner bliver hørt, og at mange onde begivenheder er blevet knap så slemme på grund af det.
Jeg ønsker også at fortælle, at Jeg har været i stand til at frelse fire millioner sjæle på grund af dine lidelser, Min datter. Min Barmhjertighed er blevet udgydt over disse Guds børn, som stadig lever i verden i dag.
Andre ofre af de af Mine tilhængere, der beder til Mig og faster, hjælper Mig med at frelse folk fra en frygtelig skæbne.
Jeres styrke, kærlighed, loyalitet og udholdenhed betyder, at Satans magt bliver formindsket.
Det betyder også, at den globale magt hos ”Gruppen for en samlet Verden” svækkes.
I skal vide, at bøn svækker ondskaben i verden, og jo mere I beder, des svagere bliver Satans magt.
I skal aldrig undervurdere betydningen af blot en persons bøn og lidelse, for den giver stor mulighed for benådning af dem, der ellers ville stå over for Helvedets ild... Den kærlighed, I føler, børn, som er skænket jer som en naturlig gave ved fødslen, er ren af væsen.
Det er sjældent, at hadet kommer ind i jeres liv, før I begynder at blive bevidste om jeres liv.
Børn under den alder er uskyldige, rene og ydmyge i Mine Øjne, og ser ting på en enkel og ukompliceret måde. Det er denne sande kærlighed, I skal prøve af genfinde i jeres liv.
Når I ser på livet på en enkel måde, ærer Gud Fader, alle tings Skaber, og adlyder Hans Bud, så bliver I som børn på ny.
I bliver rene, kærlige, ukomplicerede og uden ondskab. Så vil I få Helligåndens styrke, så at jeres tro bliver urokkelig.
I vil blive som børn på ny, men vil blive udrustet med en rustning, et sandt og ærefuldt medlem af Guds Hær.
Til sidst vil I regere sammen med Mig i det Nye Paradis.
Bevar en ubetinget kærlighed til alle. Tilbyd aldrig kærlighed på betingelser om, at I skal have noget til gengæld.
I skal i stedet give kærlighed uden betingelser. Vis andre kærlighed som en Gave til Gud.
Se på alle, I møder i jeres liv, gennem Guds Øjne.
Hver person er blevet skabt af Gud. Hver eneste af dem blev bragt til verden gennem Guds Kærlighed.
Selvom visse sjæle bliver født med at skulle bære et tungt kors, bliver de skænket til verden med kærlighed af Gud.
Elsk hinanden på trods af hinandens fejl til ære for Min Fader.
Søg hinandens ansigt og se på det, som om I så på denne person med Guds Øjne.
Først da vil I finde det lettere at undgå at dømme andre.
Prøv at finde det bedste i alle personer. Vis kærlighed og venlighed over for hinanden.
I må aldrig udnytte andre hverken i forretninger, politik eller i nogen anden situation i livet.
Hvis I møder ondskab i andre, så bed inderligt for deres sjæl og skænk et lille symbolsk offer til Mig, jeres Jesus, for at sone deres synder.
At lide lidt for andres skyld, at foretage små ofre for andre sjæles skyld og at bede for dem, kan formindske omfanget af fremtidige profeterede forfølgelser.
Når I gør det, vil Min Faders Barmhjertighed oversvømme verden med en mængde Nådegaver.
Bed, bed, bed om, at jeres bønner vil hjælpe menneskeheden med at forberede sig ordentligt, før Advarslen finder sted, så at så få som muligt går fortabt, før de har fået en chance for at se Mig, når Jeg viser dem Min Store Gave af Kærlighed, Barmhjertighed og Forsoning.
Jeres elskende Jesus
Menneskehedens Frelser
 
Ydmyghed er mere end blot at acceptere lidelse. Det er en effektiv måde at bekæmpe ondskab på
639. Den 13. december 2012 kl. 18.11
Min kære elskede datter, ydmyghedens gave skal man gøre sig fortjent til. Det må aldrig forveksles med at være kujon.
Det var Min egen Ydmyghed, der narrede Satan og var årsag til, at han mistede retten til at vinde alle sjæle og forbande dem med evig fortabelse.
Satan er arrogant, fuld af pral, forræderisk og fuld af selvkærlighed og had. Slaget om sjælene blev vundet gennem Ydmyghed, da Jeg som menneskehedens Konge tillod, at Jeg blev ringeaget, tortureret, hånet, spottet og pint af syndere, der var inficeret med Satans had.
Det er umuligt for dyret af være ydmyg. Han kendte Guds Magt og vidste, hvor hårdt hans slag mod Guds børn ville blive. Han forventede af Mig, at Jeg ikke blot forkyndte Guds Ord, men også demonstrerede Min Autoritet blandt menneskene ved at ophøje Mig selv foran dem på en majestætisk og fornem måde. Selv da var han overbevist om, at han kunne bekæmpe Min Mission.
Hvad, han ikke forventede, var, at Jeg nægtede at fordømme Mine bødler, og han forventede heller ikke den Ydmyghed, Jeg viste. 
Det, at Jeg ikke ville have noget med Mine plageånder at gøre, betød, at de ikke havde nogen magt over Mig. Min udholdenhed over for at blive hånet, spottet og forfulgt, formindskede blot yderligere den ondes magt. Det havde han overhovedet ikke forventet, og han prøvede alt for at få Mig til at opgive menneskeheden.
Det var ved at acceptere Min Død som Min Faders offer, hvor Han tillod Min Korsfæstelse, at mennesket blev befriet fra synd.
Det var det første slag, som blev udkæmpet og vundet. Det er også den måde, det andet slag vil blive udkæmpet på, for at bringe menneskeheden tilbage til Mit Kongerige, så de kan nyde det evige liv.
Dyret og hans faldne engle frister mange sjæle, så de bliver ført bag lyset og ikke accepterer Min Eksistens. Mange af disse sjæle udkæmper en hård kamp mod de fristelser, de møder, som skal få dem til at ignorere Mit kald fra Himlen i denne tid.
Så er der dem, som foregiver at være Min Kirkes tjenere, samtidig med at de planlægger at ødelægge millioner sammen med elite gruppen. De vil gøre det ved at blokere for Mit Ord og så ved fysisk forfølgelse. Deres endelige forræderi mod Guds børn vil blive bevidnet af alle.
De sjæle, Jeg er mest bekymret for, er de ateister og unge mennesker, som ikke har fået undervisning i Sandheden. Jeg beder indstændigt alle jer, som anerkender Mig, jeres Jesus, om at bringe dem til Mig. Jeg omgiver dem med Mit Lys og Min Beskyttelse, og Jeg vil bekæmpe den onde lige indtil det sidste sekund for disse sjæles skyld.
I skal marchere fremad, Mine modige disciple, og prøve at blokere for den ondskab, som omgiver jer. Hvis I involverer jer med dem, som desperat prøver at stoppe denne Mission, vil I svigte Mig.
I vil måske spørge, hvorfor disse folk er så desperate i deres forsøg på at blokere for Mit Ord. Svaret er, at det altid har været sådan, hvor Jeg vandrer, hvor Jeg taler, og hvor Jeg Er tilstede.
Gå fremad og hold jer tæt til Mig. Min Magt vil dække jer, og I vil være beskyttede. Men I skal ikke tage jeres øjne væk fra Mig, for der er mange, som vil true jer, fornærme jer og prøve at spænde ben for jer. Når I hører den arrogante, men oprørte verbale deklamation, der bliver smidt i hovedet på jer, vil I vide, hvad I skal gøre.
Jo mere målbevidste jeres modstandere er i deres forsøg på at overbevise jer om, at det ikke er Mig, Jesus Kristus, menneskehedens Konge, som taler til jer nu, des mere vil I være klar over, at Jeg virkelig er midt iblandt jer.
Jeg går med jer, når I holder jer tæt til Mig. Jeres tavshed og afvisning af at involvere jer med disse spottere vil gøre jer stærke. Lad dem, som overfuser og latterliggør Mit Hellige Ord, gøre det, de gør. Bed inderligt for dem, for de har brug for jeres hjælp. Tænk på det på denne måde:
Se på alle disse folk som folk, der er samlet i det samme værelse, og som kun er små børn. Når I ser på unge børn, føler I en dyb kærlighed på grund af deres sårbarhed. I kan se deres afhængighed af deres forældre og værger og føler jer overvældet af den kærlighed, I føler for dem i jeres hjerter.
Nogle af disse børn vil opføre sig i overensstemmelse med det, de har fået at vide, er den rigtige måde at opføre sig på. Andre viser brutalitet over andre børn. Og skønt I kan føle afsky over for deres opførsel, ved I, at I skal korrigere dem og straffe dem, hvis de fortsætter med at nægte at opføre sig ordentligt. Frem for alt, så vil I stadig elske dem, uanset hvad de gør, fordi de er kærlige forældres dyrebare børn.
Det er sådan Min Fader føler over for Sine børn. Det betyder ikke noget, hvad de gør, Han elsker dem stadigvæk. Men Han vil ikke tillade Sine børn at ødelægge Sine andre børn, og Han vil straffe dem, men kun for at kunne genforene dem med Sin Familie.
Når I beder for dem, som krænker Gud og sårer Hans børn, så forårsager I frygtelig lidelse for Satan, som løsner sit greb over den person, som I beder for.
Ydmyghed er mere end blot at acceptere lidelse. Det er en effektiv måde at bekæmpe ondskab på. Ved at bede for dem, som piner jer, kan i bringe Mig en stor gave af sand kærlighed. En speciel kærlighed til Mig, jeres Jesus.
Jeg vil fortsætte med at instruere jer, Mine disciple, så I forbliver stærke og trofaste mod Min Lære. Det er i disse tider med et stort frafald fra troen, at Mine Hellige Evangelier og Mine Budskaber, som nu bliver givet til jer, skal udbredes over hele verden i min kampagne for at frelse sjæle.
Jeres Jesus
 
Elsk alle som forfølger jer i Mit Navn. Og bed for dem efterfølgende
661. den 2. januar 2013 kl.20.00  
Min kære elskede datter, du skal informere alle Mine disciple at deres bønner  vil hjælpe med at formilde meget af det der er forudsagt. Bøn er så magtfuld, at  hvis Jeg giver bønner nok til verden, gennem Korstogsbønnerne som bliver bedt,  meget af de svære prøvelser kan blive forkortet.
Jeg skal også henvise til tilgivelsens betydning. Når I er forfulgte i Mit Navn skal I bede for sjælene af dem der forfølger jer. Når I beder for dem fra hjertet, vil I dække dem med kærlighed. Når I beder for jeres fjender, forsinker I Satans mission i at tage sjæle væk fra Mig.
Min datter, nu skal jeg instruere dig og mine disciple om at forholde jer rolig når der kommer meget modstand mod disse budskaber. I må aldrig frygte Guds Ord, selvom det forårsager jer megen smerte fra verdens side.
Tro ikke at mit Kongedømme er nemt at komme ind i. For hver af jer som virkelig elsker Mig,  vil der være et eller nogle flere mennesker der vil forsøge at standse jer i jeres lydighed til Mig.
Sådan har det været siden Min død på Korset, og sådan vil det være indtil Mit Andet Komme.
Mine disciple vil tiltrække de sjæle som opsøger Mig. Mine disciple vil så omfavne disse sjæle, så at mine følgere vil vokse for at blive ét i forening med Mig. Denne ensomme vej til mit Kongedømme vil aldrig være uden lidelser.
Når de kaster beskyldninger mod jer, tænk så på Min vej til Kalvariebjerget. Tænk på min tavshed  og på den værdighed, ved simpelthen at fokusere på dette ene: at redde sjæle, i hvert sekund I bliver gjort til nar i Mit Navn.
Dette vil gøre jeres rejse nemmere at holde ud. Lad jeres bagvaskere råbe skældsord. Lad dem kalde jer idiot; lad dem erklære disse budskaber for kætteri. For når I gør dette, vil disse onde tunger ikke have magt over jer.
Elsk alle der forfølger jer i Mit Navn. Og bed for dem. Og når I tilgiver dem, vil I ødelægge den magt Satan har over dem. Dette er ydmyghedens hemmelighed.
Jeres Jesus.  
 
Frelsens Moder: Det jeg var vidne til kunne aldrig nedfældes, så modbydelig var den vold der påførtes Hans Guddommelige Legeme
831. Mandag 1. juli 2013 kl. 16:43
Mit barn, når du lider for min Søn er det i orden at græde ud i smerte, for du er trods alt blot menneske. Da jeg var vidne til min Søns piskning og derefter hans forfærdelige Korsfæstelse, var jeg ude af mig selv af sorg. Og imens jeg så hans ynkelige Legeme udholde hvad intet dyr ville kunne tåle på et slagteri, besvimede jeg så mange gange af chok at jeg knapt kunne stå oprejst.
 Hvordan Han led, vil ingen nogensinde vide, for det jeg var vidne til kunne aldrig nedfældes, så modbydelig var den vold der påførtes Hans Guddommelige Legeme. Dette er grunden til at de nedværdigende fornærmelser de påførte Ham er så ringe beskrevet, for det ville være så chokerende at det ville besudle Hans Hellige Navn at skrive det ned.
Du, mit barn, lider, men en ganske lille del af Hans smerte. Du skal vide når du lider fysisk smerte, at min Søn kun tillader Sin lidelse at manifestere sig i dem Han vælger. Når Han gør det, hjælper det ham at trodse, bekæmpe og udslette det ondes magt, gennem din frie viljes gave til min dyrebare Søn. Ved at gøre det, helliger du din sjæl, såvel som dit legeme, og dette er en meget særlig gave til Ham – en gave, der sætter Ham i stand til at frelse andre.
Så jeg beder dig forstå at når min Søn øger din lidelse og når Han i sandhed lider i dig, at dette er en Nådegave, som du ikke må afvise. Favn den. Du vil snart forstå hvor kraftfuldt dette er. Når min Søn manifesterer sine sår i legemet af en udvalgt sjæl, bringer det en frygtelig forfølgelse med sig. Dette er når den onde angriber i et alvorligt og voldeligt raseri. Du vil først blive bange, men nu hvor du forstår, vil du acceptere det og helt enkelt beskytte dig selv gennem at recitere min Aller-Helligste Rosenkrans mindst tre gange om dagen.
Mit barn, jeg beder dig sikre at du ikke tillader frygt at fjerne dig fra dette Arbejde, for det er hvad den onde ønsker. Du skal rejse dig op, holde ud og forblive tavs, når hadet rejser sig mod dig.
Disse prøvelser er at forvente i en Mission af denne størrelse. Vær rolig og vid, at alle englene og helgenerne er med dig og vejleder dig.
Din elskede Moder
Guds Moder
Frelsens Moder
 
Himlen vil snart erklære den sidste del af Guds store plan for at redde menneskeheden
977. Tirsdag, den 26. november 2013 kl. 12:53
Min højtelskede datter, Jeg vil have alle dem, der bliver forfulgt i Mit Navn, til at forstå hvorfor dette sker. Husk at Min Død På Korset, og de lidelser Jeg udholdt, skete for at Jeg kunne befri menneskeheden fra Dyrets slaveri. I skal vide, at Mit Kors er en meget vanskelig byrde, når I befinder jer i den situation hvor I skal bære det. Når I tager op Mit Kors vil I blive hadet ikke blot af onde, men også af hellige mennesker der virkelig elsker Mig, men som mangler skelneevnen.
Når I tager Mit Kors op og overholder Mine Lærdomme vil I blive foragtede. Når I tager Mit Kors op ved at forkynde den Sandhed som er indeholdt i disse meddelelser, vil I blive bagvaskede og hadede mere end nogen anden af mine disciple, der kom før jer. Ingen anden mission siden Min Død på Korset kan sammenlignes med denne, den allersidste, som er blevet sanktioneret af min Fader i Himlen. Var det ikke tilfældet, så ville den blive ignoreret. I stedet vil Mit Ord høres i hvert af Jordens hjørner og ved Helligåndens kraft vil det blive hørt af alle, herunder Mine fjender. Ingen vil ignorere Mit Ord, fordi det ikke kan lade sig gøre. For når Guds Ord lyder, kan ingen mand, uanset dens sjæl tilstand, undlade at reagere på det på en eller anden måde. Dem der tillader Mig at nå ind i deres hjerter vil blive overstrømmede med kærlighed til Mig, men de vil også blive overvældet, da kun Guds stemme er i stand til at fremkalde sådan en reaktion.
Dem af jer, som hører Mig skal nu lytte. Acceptér Mit Kors' byrde ​​, uanset hvor tungt resultatet bliver. Dette Kors vil udmatte jer, men det vil yde frugterne af tilgivelse for Mine fjender, hvis sjæle jeg ønsker at redde. Jeres forfølgelse kan være stor, og de kan det medbringe sorg og bedrøvelse, men I skal vide, at dette sker fordi det er Mit Værk. Mit Værk skaber, når ubesmittet, frygtelige lidelser blandt dem, der besvarer Mig. I skal dog vide at jeres lidelse vil være kortvarig og snart forglemt, da Himlen snart vil erklære den sidste del af Guds store plan for at redde menneskeheden. Da vil verden blive fornyet, og Guds kærlighed vil spredes, indtil Guds vilje er sket.
Jeres Jesus
 
Smerte, forfølgelse, lidelse, latterliggørelse og hån vil altid være loddet af disse Guds udvalgte sjæle
978. Fredag, den 29. november 2013 kl. 16:45
Min højtelskede datter, når I spørger hvorfor Jeg, Jesus Kristus, tillader lidelse i verden, må I forstå Guds vilje. Mange mennesker lider i verden og sådan har det altid været. Lidelse er forårsaget af det faktum, at synden skaber adskillelse blandt menneskerne. Synd adskiller mennesket fra Gud og derfor vil menneske synde imod menneske. Jeg tillader lidelse fordi det bringer sjæle tættere på Mig, gennem den rensning som disse sjæle udholder. Jeg finder ingen glæde i lidelse. Jeg er til gengæld tilstede i hver eneste sjæl, som skal udholde smerte og angst. Det er Guds Vilje at visse sjæle lider mere end andre, fordi det vil være gennem sådanne ofre at andre sjæle, der fortjener Min Barmhjertighed mindst, kan reddes.
Jeg gik frivilligt ind til Min Lidelse, men Min Smerte og Ydmyghed besejrede meget af Satans magt. Satan kan aldrig ydmyge sig, fordi dette er umuligt. Det er derfor igennem den ydmyghed der frembringes gennem ​​lidelsens smerter, at sjæle kan formindske hans magt over andre. Smerte, forfølgelse, lidelse, latterliggørelse og hån vil altid være loddet af disse Guds udvalgte sjæle. Sådanne sjæle er Mig nærmeste, og Jeg vil bruge deres ofring for at trække de andre sjæle, som har mest brug for Min Barmhjertighed, ind til frelsens tilflugtssted.
Denne lektion er meget svært for alle jer der elsker Mig, og det kan synes uretfærdigt. Men I skal vide, at lidelse bringer jer endnu tættere på Mig, og at det vil give jer evigt liv med Mig i Paradiset. Bebrejd aldrig Gud for lidelserne i verden, for de blev oprindeligt forårsaget af menneskernes fald, da Guds børn bukkede under for stolthedens synd.
Stoltheden er roden til al synd, og det er årsagen til en stor del af lidelserne i verden. Stoltheden fører til hver anden synd og dette medfører splittelse og mangel på retfærdighed i verden. Være sikre på at verden vil meget snart endelig forstå den sande betydning af Guds vilje. Da vil menneskets vilje bøje sig til fordel for Min Faders Hellige Vilje. Indtil den dag oprinder, når mennesket bortskaffer sig stolthedens synd og ydmyger sig for Gud Herren, den Højeste, kan der ikke være nogen ende på lidelse.
Når verden omsider accepterer Sandheden og Mit Løfte om at komme igen, vil Jeg tørre hver tåre fra jeres øjne. Jeg vil ophøje de levende og de døde til herlighed, og de vil regere i stor pragt i den Nye Himmel og på den Nye Jord, når disse to bliver samlet som ét i Mig. Når I udholder lidelse, være så i fred, for det vil snart ende.
Jeres Jesus
 
For når I lider på denne måde, bringer I Mig sjæle og dem, der bringer Mig sjæle tilhører Mig
989. Onsdag, den 11. december 2013 kl. 22:30 Min højtelskede datter, eftersom bedraget i Min Kirke på Jorden vokser, vil mange flere sjæle blive forført af den falske ydmyghed og af de såkaldte offentlige storvelgørenhedsgerninger til hjælp for de fattige.
Det vil blive så hårdt og vanskeligt at skelne Sandheden, at mange simpelthen vil lade sig blive taget i en ny doktrin, der ikke kommer fra Mig. Når I, Mine elskede tilhængere, begynder at lægge mærke til, hvordan folk vil offentligt irettesætte jer, uretfærdigt kritisere jer, udvise usædvanlig aggression mod jer og pine jer, skal I vide, at Satan gør alt hvad han kan for at skabe tvivl i jeres hjerter om denne mission. Han og hans tilhængere kæmper hvert sekund mod enhver af jer, der er blevet velsignet med Helligåndens Nådegave. Ikke én af jer, der kæmper for at hjælpe Mig med at frelse sjæle, vil være i fred. I vil stilles over for mange forhindringer, med det formål at I opgiver denne Mission og benægter Mit Ord. I skal vide at Jeg vil, hver gang det sker, omgive jer med Min Beskyttelse og I vil således være klar over Mit Nærvær hos jer, for det er Mig de kæmper imod, ikke jer.
Når I bliver såret på grund af jeres kærlighed til Mig, det er Min Smerte som I føler. Når I græder af sorg, fordi I følger Mig og plages derefter som et resultat, er det Mine Tårer, der flyder ud af jer. Når de håner og mobber jer, det er Mig, og alt der er forbundet med Mig, at de fornærmer - ikke jer. Og når de afviser jeres kærlighed og vender ryggen til jer, er det Mig, de afviser. I skal vide at Mit Nærvær er stærkest når I lider vanskeligheder og frygteligt pinefulde prøvelser i Mit Navn. Når Jeg er til stede på denne måde, skal vide I med absolut sikkerhed, at alene Mit Værk tiltrækker denne form for lidelse. I skal også vide, at Jeg aldrig vil svigte jer, fordi jeres kærlighed til Mig vil give jer den højeste belønning i Mit Rige. For når I lider på denne måde, bringer I Mig sjæle og dem, der bringer Mig sjæle tilhører Mig i krop, sjæl og ånd. I er i Mig, med Mig og Jeg bor i enhver af jer. Jeg elsker jer.
Jeres Jesus
 
 Under al Min barndom vidste Jeg, hvem Jeg var
990. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 23:15 Min højtelskede datter,
jeftersom tiden for Min Fødselsdag nærmer sig vil Jeg gerne have at alle kristne overalt mediterer over grunden til Min Fødsel.
Min Fødsel blev planlagt af Min Fader ud af Sin Store Barmhjertighed og Hans ekstraordinære Kærlighed til Sine børn. Hans største offer var at sende Sin Eneste Søn, født af Ham, ind i en utaknemmelig verden som er fuld af syndere, der ikke ønsker at lære Ham at kende på Hans betingelser. Hver indgriben gennem profeterne blev gjort for at forsøge at få deres forhærdede hjerte til at søge Hans Herlighed. Men de vendte sig imod Ham og dræbte profeterne, der fodrede dem med næring til deres sjæle.
Ved at sende et uskyldigt barn, Sin Eneste Søn, til verden, stillede Han sig som en ydmyg tjener af menneskekødet, tjener af dem der ellers skulle tjene deres Mester. Mesteren blev derfor Tjeneren, hvilket udtrykker den største form for ydmyghed. For Gud så elskede Sine børn, at Han var parat til at gøre alt for at vinde dem tilbage fra Satans bedrag og fristelse.
Under al Min barndom vidste Jeg, hvem Jeg var og hvad der var forventet af Mig. Jeg var også meget bange og overvældet af viden om, hvem Jeg var og hvad der var forventet af Mig. Fordi Jeg var et menneske, led Jeg af angst. Jeg blev let såret. Jeg elskede alle, der kom i kontakt med Mig og Jeg havde tillid til alle, fordi Jeg elskede dem. Jeg vidste ikke, at de ville dræbe Mig, fordi Jeg troede, at Mit Rige var kommet. Der var visse ting som Min Far holdte fra Mig, Han kommunikerede ikke med Mig, som I ellers tror. Jeg fik i stedet en infusion af viden, hver gang Min Fader ønskede det og det var relevant for Min opgave at bringe Frelsen til alle.
Enhver form for Guddommelig Indgriben blev gjort for at vinde sjælene af dem der troede at de kendte Min Faders love, men som fordrejede dem for at tilpasse dem til deres egne ønsker og egoer.
Jeg levede og tilbragte mange år sammen med Min elskede mor og far, St. Joseph, ligesom enhver familie. Jeg elskede dem meget og Jeg var glad. Vi var meget tæt på hinanden. Min Mor var begavet med særlige Nådegaver givet til hende gennem Helligåndskraft. Det betød, at hun vidste præcis hvad Min mission indebar. Hun vidste de vanskeligheder Jeg ville stå over for. Afvisningen. Latterliggørelsen. Men hun fik aldrig at vide, at Jeg ville blive myrdet. Det var først efter to år inde i Min mission, hvor Jeg tilbragte 20 timer i døgnet ved at prædike Sandheden, at Jeg indså at oppositionen havde vokset. Alle dem, der hørte mit Ord var opmærksomme på det, selv når de ikke præcis kunne forstå hvad Jeg forsøgte at fortælle dem. Mange der havde accepteret at det, Jeg fortalte dem, var Sandheden, havde svært ved at følge Mig på grund af den latterliggørelse, at de stod over for. Uanset hvad kunne Mine Fjender ikke ignorere Mig. Jeg var genstand for megen debat, meget argument og megen friktion.
De spredte forfærdelige løgne om Mig, herunder om Min Moral, Min forstand og Mine intentioner - men alligevel kunne de ikke ignorere hvad Jeg gjorde, hvad Jeg sagde, og hvad Jeg fortalte dem om Min Faders rige.
Jeg blev forrådt af dem der elskede Mig, men som manglede modet til at følge Mig.
Ved Min Faders nåde udholdt Jeg al denne smerte indtil det hele blev klar over for Mig. Jeg blev altså klar over, at de ikke ville acceptere Mig. Mod slutningen kendte Jeg Sandheden, men Jeg også vidste at Jeg ikke kunne give op. Og så blev Gud ved Sin Eneste Søn et offer og tillod i den største ydmyghed mennesket at pålægge Ham en frygtelig lidelse, piskning og voldelig død. Denne Min i Satans øjne tilsyneladende fejhed betød, at han tvivlede på at Jeg faktisk var Menneskesønnen. Og således blev han bedraget. Satan kunne ikke modvirke denne Storydmyghedsgerning fordi der ikke var nogen tilbage at friste. Da Jeg gik til Min død som et villigt og tavs offer, fuld af kærlighed til menneskeheden, kunne Satan ikke konkurrere med dette gerning, for han har ikke nogen form for ydmyghed. Så gik Jeg villigt og med et brændende ønske om at frelse sjæle og efterlade verden det evige livs arv. Mit Rige forblev dog for det meste under Satans domæne. Sjælene havde imidlertid fået Sandheden at kende.
For at sikre at menneskeheden forstår Sandheden, kommer Jeg nu for at generobre Mit Rige. Ved at gøre dette har Jeg opildnet Satans vrede. Hans planer om at skjule Sandheden er omfattende og sofistikerede. Han har snedigt infiltreret Min Kirke i denne hans sidste forsøg på at fornægte Mig de sjæle Jeg er kommet for. De sjæle som har en naturlig ret til det herlige Kongerige Jeg lovede dem. Denne gang vil han ikke vinde. Men mange sjæle vil blive bedraget og således vil blive snydt for den største gave givet til menneskeheden af ​​Min Elskede Far. At leve et liv i Guds Herlighed med en perfekt krop og sjæl for evigheden er jeres ret. Alle jer. Spild ikke denne mulighed ved at tillade jer at blive forblindet over for Guds Sande Ord.
Jeres Jesus