De 7 Segl

____________________________________________
 
Oversigt over budskaberne om de 7 segl:
1. segl: Frafald: bds. 363
2. segl: Krige: bds. 426
3. segl: Hungersnød: bds. 732, 1081
4. segl: Epidemier: bds. 68, 95, 105
5. segl: Martyrerne: bds. 50
6. segl: Himmelske tegn: 104, 209, 756, m.m.
7. segl: De 7 basuner: Varsler en tid af ødelæggelse som vil påvirke 1/3 del af menneskeheden.
1. basun: Hagl og ild
2. basun: Brændende bjerg og ild i havet
3. basun: Malurt og bitter vand
4. basun: Mørke
5. basun: Græshopper
6. basun: Krig: bds. 330 Atomkrig, 361 Den 7. budbringer
7. basun: Storm
Advarslen vil ske når d. 6. og 7. segl udfolder sig.
I det tredjesidste budskab 1328, siger Jesus at Han vil tale til os igen i perioder, og i bds. 715 siger Han at når Sandheden af Hans Ord, givet til MDM,til sidst vil langsomt gå op for skeptikerne, Han vil afsløre flere begivenheder som vil ske for at forberede menneskeheden.
Det er især d. 5. og 7. segl vi ikke har fået ret mange budskaber om.
 
Det Første Segl handler om frafald fra Troen
 363. Den 7. marts 2012 kl. 15.40
Min kæreste elskede datter, fortæl Mine børn, at intet menneske har hverken viden eller autoritet til at åbenbare indholdet af Johannes Åbenbaring.
Uanset hvor vidende de anser sig selv for at være, er det kun Mig, Jesus Kristus, menneskehedens Frelser og Forsoner, som har Autoritet til at åbenbare indholdet af Sandhedens Bog for verden.
Kun Jeg, Guds Lam, har ret til at meddele verden af i dag den Sandhed, der blev givet til Min discipel, evangelisten Johannes, som skulle være et redskab for Sandheden.
Det Første Segl handler om frafald fra troen, som ikke blot kan ses blandt ikke troende, men også blandt dem, der hævder at kende Mig, og som offentlig siger, at de elsker Mig. Dette er tiden, hvor Sandheden vil blive fordrejet, når I, Mine børn, bliver præsenteret for udvandede læresætninger, der fornærmer Min Lære. Jeg siger jer, børn, når I oplever, at nye trosretninger og religiøse doktriner dukker op, så ved I, at dette er tidspunktet for afsløringen af det Første Segl.
Se dig omkring, hvad ser du? Religioner, der tilbeder nye guder, som du aldrig har hørt om før. Religioner baseret på science fiction, som er det rene nonsens og uden substans. Spirituelle væsener, der ikke er af denne verden, men som mange tror repræsenterer Min Faders Himmelske Rige.
Hør nu på Mig, for I lever i et fantasirige. Ingen af disse metafysiske overbevisninger repræsenterer Sandheden.
Enhver doktrin, der lærer jer, at I skal sætte jer selv foran noget andet, er en doktrin der kommer fra Satan.
Lyt ikke til det. Vend ryggen til dette brutale bedrag.
Dem, der søger de falske guder og vier deres liv til at dyrke dem som deres idoler, er tabt for Mig.
Med mindre I stopper med det og beder Mig om at vejlede jer, kan Jeg ikke frelse jer.
I og alle andre, der bevidst trækker sig bort fra mørkets konge, vil få skænket den Nådegave at kunne skelne mellem det der er sandt, og det der er falsk, hvis I beder Mig om det i denne bøn:
Korstogsbøn (36) Hjælp mig med at ære den Sande Gud.
”Jesus, hjælp mig, for jeg er fortabt og forvirret. Jeg kender ikke Sandheden om livet efter døden. Tilgiv mig, hvis jeg har krænket Dig ved at tilbede falske guder, som ikke er den ene Sande Gud. Frels mig og hjælp mig til at se Sandheden klart og red mig ud af min sjæls mørke. Hjælp mig med at komme ind i Din Barmhjertigheds Lys.
Amen.”
Der er kun en Gud, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd i den Hellige Treenighed.
Alle andre guder kommer fra Satan, uanset hvilken attraktiv forklædning de optræder med.
Vil I ikke nok lade være med at miste retten til jeres Evige Liv ved at tilbede de trosretninger, der bruger new age praksis som reiki, yoga, new age meditation, tarot kort, clairvoyance, læsning af psyken og dyrkelsen af engle kombineret med opstandne mestre.
Langsomt, men sikkert, vil disse okkulte handlinger blive accepteret, ikke blot af jeres samfund, men også af den Katolske og Kristne Kirker.
Disse falske religiøse doktriner bliver spredt så hurtigt, at de har opslugt millioner af Guds børn, som nu har fundet så megen falsk tryghed i dem, at de ikke længere anerkender Eksistensen af den Ene Sande Gud.
Jeres Jesus
 
Det Andet Segl: 3. Verdenskrig
426. Den 16. maj 2012
Min kæreste datter, Jeg er nødt til at informere dig om, at den 3. Verdenskrig er ved at folde sig ud i verden.
Som du kan se, så flyder tårerne fra Mine Øjne her til morgen.*
Det Andet Segl er ved at blive åbnet, som det blev forudsagt for Evangelisten Johannes i Åbenbaringens Bog.
Det vil begynde i Europa.
Jeres banksystem vil være årsagen til det, og Tyskland vil endnu engang blive involveret i denne tragedie, som det var ved de to tidligere lejligheder.
Når den begynder, vil meget af det dreje sig om at redde økonomien, og katastrofen vil påvirke Grækenland, og det vil have stor virkning på Frankrig.
Mellemøsten vil også være involveret i en krig med Israel og Iran, og Syrien vil spille en alvorlig rolle i Egyptens fald.
Min datter, Jeg vækker dig for at fortælle dig dette og ikke for at skræmme dig. Men Jeg trygler jer om at bede meget for Europa i denne tid.
På grund af krig og mangel på penge, vil meget af høsten gå tabt, og det vil føre til en åbning af det Tredje Segl, som betyder hungersnød.
Det er derfor, Jeg nu opfordrer alle Guds børn til at forsøge at opbevare tørret og konserveret mad for at kunne føde jeres familier. Det er vigtigt at dyrke jeres egen mad, hvis I har mulighed for det.
Men I skal huske, at bøn kan mindske meget af den lidelse.
Virkningen af denne krig vil være, at Min Katolske Kirke på Jorden vil blive opslugt af en fælles verdenskirke, der opstår i fællesskabets navn.
Dette fællesskab, eller den falske fred, vil blive en realitet efter antikrist dukker op for at skabe en falsk fred og for at gøre en såkaldt ende på krigen.
Denne fredsaftale vil involvere den Vestlige Verden, indtil Kina og Rusland bliver involveret i disse verdensanliggender.
De vil udgøre en trussel for ”Dyret med de Ti Horn”, Europa, og vil besejre det for at indføre kommunisme.
Den ”Røde Drage”, Kina, har allerede et stærkt fodfæste i verden på grund af deres kontrol over verdens finanser.
Den Røde drage og ”Bjørnen”, som er Rusland, elsker ikke Gud.
De bliver ledet af antikrist, som er fra øst, og som skjuler sig bag lukkede døre.... Når disse profetier folder sig ud, vil hele verden tro på disse Budskaber. Så vil der ikke længere være nogen tvivl.
Vær venlig at recitere denne Korstogsbøn, som vil hjælpe med til at formindske virkningen af disse begivenheder.
Korstogsbøn (54) Bøn til Faderen om at formindske virkningen af den 3. Verdenskrig.
"Oh himmelske Fader, vi beder til Dig i Din elskede Søns, Jesu Kristi, Navn, Han som led så meget for menneskehedens synders skyld, om Du ikke nok vil hjælpe os i disse vanskelige tider, som vi står over for.
Hjælp os med at overleve den forfølgelse, som bliver planlagt af grådige herskere og af dem, der ønsker at ødelægge Dine Kirker og Dine børn.
Vi beder dig inderligt om, kære Fader, at Du vil hjælpe med at bespise vores familier og at redde livet for de mennesker, som vil blive tvunget i krig mod deres vilje.
Vi elsker Dig, kære Fader.
Vi bønfalder Dig om at hjælpe os i nødens stund.
Frels os fra antikrists greb.
Hjælp os med at overleve hans mærke, dyrets mærke, ved at nægte at modtage det.
Hjælp dem, som elsker Dig, så de forbliver trofaste over for Dit Ord hele tiden, således at Du kan skænke os de Nådegaver, der kan få os til at overleve i krop og sjæl.
Amen.”
Min datter, Jeg ved, at disse nyheder kan komme som et chok, men husk på, at bøn og Den Levende Guds Segl (33) kan beskytte Mine Tilhængere, Min Resterende Kirke. I, Mine børn, vil overleve, skønt det ikke bliver let.
I vil blive mobbet på grund af jeres Kristentro, men I vil aldrig undsige Mig eller afvise Mig.
For at undgå dette vil I blive skænket Gaver. Den Levende Guds Segl, der er Min Gave til jer, vil gøre jer usynlige for jeres fjender.
Bed den bøn hver dag fra nu af. Hav det foran jer i jeres hjem og få det velsignet af en præst.
Begynd jeres forberedelser snart, for den dag, hvor Europa falder, er ikke langt borte.
Jeres Jesus.
*Note: Da Maria skrev dette Budskab ned, trillede en tåre ned ad Jesu foto foran hende
 
Gudfader: Hungersnøden, som vil gribe verden, når det Tredje Segl bliver åbnet, vil ikke være begrænset til manglen af mad
1081. d.24. marts 2014
Min kære elskede datter, hungersnøden, som vil gribe verden når det Tredje Segl bliver åbnet, vil ikke være begrænset til manglen af mad til kroppen. Den hungersnød Jeg taler om vil være åndens sult, når ethvert spor af Sandheden vil blive udslettet af de fjender som infiltrerer Kirken, som Min Søn Jesus Kristus har skabt på Jorden i forening med Hans Legeme.
Snart vil Sandheden blive forvirrende og Helligånden vil blive erstattet af den ondes ånd. Dem der vil sprede den ny form for falsk evangelisering vil være ansvarlige for at tilbageholde Livets Mad fra Mine børn. Når I er udsultet med Sandheden, vil I have lidt at ernære jeres sjæl med og med tiden vil I falde i hedenskaben. Jeg griber ind i ethvert skridt af den proces som vil føre jer på afveje. Jeg vil gøre enhver anstrengelse og Jeg vil, gennem Min Søns Barmhjertighed, bringe Nådegaver til hans hellige tjenere for at de kan skelne Sandheden fra fiktion.
Mens Jeg trækker jer væk fra fjenden, vil mange finde det svært at forblive trofaste til Guds Ord. I vil blive plaget af tvivl, mangel af mod til at tilslutte jer til det Hellige Ord og en frygt for at blive erklæret forræder af Kirken. Kampen for sjælene vil være lige så intens som den var på Min Søns Tid på Jorden. Den største vanskelighed vil finde sted pga. fejlen hos Min Søns hellige tjenere i at opdage bedraget i deres egne rækker. Derfor vil de, pga. deres lunkne tro og mangel på skelneevne, lede mange af deres gejstlige kammerater ind i alvorlig fejltagelse, som forudsagt.
Jeg erklærer til jer at tiden er kort. Der vil ikke blive givet jer den nødvendige tid til at drage alle Mine børn ind i Min Søns Arme. Til dem af jer som er blevet privilegeret med Gaven at erkende Sandhedens Bog, vil der forventes meget af jer. Gennem jeres tro og tillid til Mig, jeres elskede Fader, vil I hjælpe med at bringe Mine børn tilbage, så at de villigt vil acceptere Advarslens Indgriben, når Min Søn omfavner verden med Hans Store Barmhjertigheds Stråler. Disse tider er over jer og det er tid til at tage jeres rustning på og kæmpe for at det Sande Ord, Sandheden, vil blive bevaret.
Uden Sandhed er der ikke liv.
Jeres Fader
Gud den Højeste
 
Det tredje Segl vil blive afsløret når man vil slås for mad, mens hungersnød griber menneskeheden
732. Lørdag den 16. marts 2013 kl. 15:25
Min højtelskede datter, tidevandet vil slippe løs og ødelæggelsen, forårsaget af mange krige, vil påbegynde, som forudsagt.
Tiden for den falske profets ankomst vil falde sammen med erklæringen af krige over hele verden. Disse krige vil blive udløst øjeblikkeligt og menneskene vil krybe i frygt når konsekvenserne vil blive klare. Krige vil slå rod og rulle ud ligesom storme i ørkenen, hvor de vil tage fart og fange, som en tyv om natten, alle dem der føler, at deres fred er garanteret.
Så mange lande vil være involveret i det, at det vil overrumple alle. Snart vil antikrist gøre sig kendt, midt i blodbadet. Forvirring, frygt og tab af afgrøder vil forværre problemet. Ikke længe efter, vil det tredje Segl blive afsløret, hvor man vil slås for mad, mens hungersnød griber menneskeheden. Udsultet af fødevarer, udsultet af ånden, udsultet af hjælp, vil menneskeheden gribe fat på alt og enhver, der kan tilbyde pusterum.
Scenen vil være sat for antikrist til at komme frem og annoncere sig til verden. På dette tidspunkt vil menneskeheden være så lettet, på grund af en fredens mand der tilbyder så meget håb, at de vil blive hans villige slaver. De vil falde for hans omfattende plan for omstrukturering af verden og bringe alle nationer sammen. Planen, vil de blive fortalt, vil være til gavn for alle, og for at befri verden fra terrorismen. Fjenderne, han vil sige han bekæmper og hvem, han vil udøve kontrol over, er uskyldige ofre, der bruges af ham i det bedrag han vil præsentere for verden.
Når fred, eller hvad der virker som en våbenhvile, er genoprettet, vil næste fase komme: enheden blandt alle nationer, alle religioner, alle lande, som én. Dette  vil ske når foreningen mellem den falske profet og antikrist vil blive klart.
Min Tålmodighed og Min Barmhjertighed vil resultere i en storstilet Guddommelig Intervention for at frelse alle Guds børn fra dyrets greb, hvis eneste mål er at tilskynde til synd. For der er én ting I skal vide: bag antikrists charmerende tiltrækning vil der være en plan om at tilskynde til synd, så at menneskeheden vil gøre det endelige valg – at slutte sig til dyret for at udfordre Gud. Når den tid kommer, og efter ethvert forsøg er gjort af Mig for at frelse sjælene, vil det være slut.
Kun de udvalgte vil blive taget ind i Mit Rige.
Jeres Jesus
 
Guds vrede vil komme over Den Nye Verdensorden
68. d.17. april 2011 kl. 19.00
Min kære elskede datter, det er med stor sorg, at Jeg må fortælle dig om kommende økologiske katastrofer, der vil resultere i et enormt tab af menneskeliv i Asien, Europa, Rusland og i Amerikas Forenede Stater. Guds, Min Evige Faders, vrede vil falde hurtigt over den Globale Alliance, som er undergrunds organisationer, der lægger planer om at udsætte resten af verden for død og ødelæggelse for egen vindings skyld. De er ansvarlige for at skabe centrer, der skaber rigdom og udvikler nye teknologier, der ville gøre jer fulde af beundring, hvis ikke deres mål var så ildevarslende. Disse folk, der alle kommer fra de ledende lande i verden, er rige, magtfulde og talentfulde. De har kontrol over banker, militæret, verdens humanitære organisationer, politistyrker, regeringer, energiforsyning og medierne. Ingen af jer kan undslippe deres kløer, med mindre Jeg fortæller jer, hvordan I gør det.
Bøn, især Barmhjertighedens Rosenkrans, vil sprede omvendelse. Ved at bede Den Hellige Rosenkrans vil I kunne mindske virkningen af disse onde parasitters gerninger, disse personer, hvis idol er Satan. Hvad, der er interessant, er følgende: Mange af disse fanatikere er fanget i et forræderisk net og tror, at de simpelthen har naturlige ambitioner og ønsker om at blive rige, og de har ingen tro. Hvad, de ikke ved, er, at de dagligt bliver narret af Satan og påvirket i deres tanker, stræben, ord og handlinger. Hvor er de blinde.
Allevegne er de fanget i hans net, og således vil Guds Vrede komme over dem med en skræmmende styrke. Dette er allerede ved at ske. De vil blive standset, men det vil tage lidt tid. Det vil ikke standse dem fuldstændigt, men det vil mindske den skrækkelige virkning, som deres onde handlinger ellers ville have. Den Velsignede Treenighed kommunikerer nu aktivt med udvalgte sjæle over hele verden. De troende vil allerede have lagt mærke til det nu. Dem, der ikke tror på Gud Fader, vil betragte dem som rene og skære dommedagstosser. Selvom mange folk i verden i dag kommer med falske udsagn, så lad være med at affærdige dem, før I har lyttet til det, de siger. I skal altid bede om vejledning i disse vanskelige og forvirrede tider. Lyt altid opmærksomt til Mig, jeres Guddommelige Frelser. Jeg vil holde jer i hånden og støtte jer under disse prøvelser.
Mange folk vil gå i panik og blive rædselsslagne i mange tilfælde, når de bliver vidne til, at disse profetier kommer frem i lyset. Men der er ingen grund til at blive bange, fordi den periode vil blive kort. Og derefter kommer den Nye Himmel og Jord, hvor I vil leve fredelige, lange og lyksalige liv i forening med Mig.
Jo mere folk vender tilbage til Gud Fader og beder om vejledning, jo mindre indflydelse vil den onde regeringsperiode, som den Nye Verdensorden har planlagt, få.
Gå nu i fred. Bed om at få styrket jeres tro på Mig.
Jeres Barmhjertige Frelser og Retfærdige Dommer
Jesus Kristus
 
Advarselsbudskab til Verdens Ledere
95. d. 25. maj 2011 kl. 22:00
Min datter, lande verden over ulmer under overfladen af uro, såvel i form af had menneske mod menneske, som verserende økologiske omvæltninger. Det er når moder natur vil slippe det uforventede løs snart, for at vise mennesket at han ikke, uanset hans arrogante selvsikkerhed, har kontrol over noget.
Mennesket har mange lektier at lære. Uafladelige forsøg på at opnå magt på højeste niveau af dem med med autoritet, påvirker det almindelige menneske som må forlade sig på disse regeringer og erhvervsledere til at sørge for deres behov. Den hjælp mennesket behøver vil kun komme til udtryk når disse ledere regerer med sand kærlighed til deres folk i deres hjerter. Bedrøveligvis gør gårdighed og begær efter magt at dette, faktisk, ikke er målet for mange verdens ledere i dag. Gud Fader vil ikke længere tåle jeres syndefulde gerninger.
Min Advarsel til disse ledere over hele verden, hvem end du er, er denne. Påfør jeres folk uretfærdige fremgangsmåder og trængsler og Min Evige Faders Hånd vil falde hurtigt på de lande og områder hvor I holder til. Han vil ikke længere tåle jeres syndefulde gerninger. Gem jer hvis I vil, men det er nytteløst.
Jeres ødelæggelsesvåben vil blive ødelagt. Jeres behandling af jeres medborgere vil skabe en situation, om I synes om det eller ej, hvor I vil skulle stå til ansvar overfor Gud den Evige Fader. Jeres moralske ansvar skal overholdes, fordi I vil blive dømt på jeres handlinger en skønne dag.
Led jeres folk med kærlighed, værdighed og respekt for deres fysiske og moralske velfærd. Nægt jeres folk retten til religiøs frihed, eller påfør diktatur af hvilken somhelst slags, som tvinger dem til at stoppe eller begrænse deres religiøse praksis i navn af politisk enhed, så er I dødsdømte, ikke kun vil I lide for jeres handlinger, men dommen bliver barsk. Enhver af jer, som sværger troskab til jeres folk, i Guds den Evige Faders navn, og orkestrerer uretfærdige love, som nægter den retten til mad, husly og religiøs frihed, vil møde Gud Faders Vrede og Hånd.
Verden lider nu i alle lande på grund af diktatur, skønt ikke der hvor I antager det er. Verden lider også under finansielle vanskeligheder, som gør de sårbare svagere. Jeg tilsiger, nu, de ledere som har nogen sans for Kristen pligt, at kæmpe for retten til at tillade Min Lære at have indflydelse på jeres beslutninger, som vil have direkte indvirkning på Mine børn overalt.
Til dem af jer der smeder rænker i magtens korridorer for at undertrykke en lang række lande på kontrolleret vis, som vil påvirke nation efter nation og lede til nød overalt, vær opmærksom på at jeres handlinger vil blive straffet. For Gud den Evige Fader har været tålmodig indtil nu i håbet at I ville se det formålsløse i jeres veje. I stedet har i skuppet på fremad som en elitær gruppe, der betragter sig selv mere vigtig end resten af menneskeheden. Jeres handlinger, nu er I advaret, vil ende i katastrofe. Jeres troskab mod rigdom, dominans og grådighed vil efterlade jer ikke bare nøgne og sårbare, men i værre stand end dem i udnytter gennem misbrug af magt.
Tiden er inde for kampen for at befri verden for ondt og Satans regeren. Gud Fader vil nu udløse jordskælv, tsunamier og oversvømmelser i et forsøg på at vække jer. Jeres planer om at vælte verdensledere, dem ved magten i religiøse grupper, og at indføre kontrolforanstaltninger, (herunder Een Verdens Møntfod), vil ikke blive ignoreret. Som I nu ser disse begivenheder finde sted, vil I finde dem umulige at ignorere. Disse begivenheder vil ryste jeres blinde afhængighed af magt. I vil vågne op til jeres vejes fejlen. Og når I gør det, vil Jeg stå – afventende. I vil løbe til Mig og bede, ikke kun om tilgivelse, men I vil bruge jeres kærlighed til Mig til at gøre bod. I, Mine børn, som har en dyb underliggende kærlighed til Mig, er Mit største håb i at overvinde ondt og uretfærdig politisk korruption i verden nu. Bed for nådegaverne til at vende tilbage til Mig nu
Klimakatastrofer uset siden Noahs dage
Bøn vil, som Jeg har sagt før, hjælpe at mildne katastrofer i verden, som den nu bevæger sig mod en serie af klimarelaterede katastrofer, aldrig set af mennesket siden Noahs dage. Verden, som I kender den, vil lide under så mange hændelser, alle på en gang, at kaos og forvirring vil være normen. Hvorfor skulle I tillade at dette sker? Jeg taler til dem med enorm politisk og finansiel indflydelse, som er indviede i hvad der sker bag lukkede døre. Dette er jeres sidste chance, givet til jer udaf en følelse af kærlighed og medfølelse med mennesket overalt, til at vende nu og standse jeres onde metoder – eller stå ansigt til ansigt med følgerne.
Jeres Retfærdige Dommer
Jesus Kristus, Barmhjertigheds Konge
 
 Nøglerne til Rom gives nu tilbage til Gud den Almægtige Fader
105. d. 6. juni 2011 kl. 10:30
Min kære elskede datter, vær stærk nu. Indholdet i Mine Budskaber gør dig bange, hvilket du ikke må give efter for. Indimellem føler du dig alene i dette Arbejde, men Jeg står dig bi hver dag og Jeg Er aldrig langt fra din side. Mine Budskaber vil, som Jeg har sagt dig før, vil ikke altid bringe sjæle glæde. Troende vil, derimod, forstå at revselse er nødvendig til at hjælpe at rense verden.
Det er svært, det ved Jeg godt, at fordøje indholdet nogle gange, men du må lægge al din tillid på Mig. Jeg instruerer dig, endnu engang, om ikke at involvere dig med disse mennesker, troende, som udfordrer, analyserer og slår huller i Mit Hellige Ord. For hverken du eller disse sjæle har myndigheden til at gøre sådan. Du må adlyde Mig nu. Lad dem der fortsat håner og fordømmer Mit Ord være, for det er ikke længere din bekymring. Ja, selvfølgelig vil du blive kritiseret når du forkynder Mit Ord. Ignorer dem nu som prøver at engagere dig. Tiden er for knap til at bruge den på sådanne afvigelser. De mennesker du bør bekymre dig om nu er Mine stakkels børn som mangler tro, eller som ikke kender Mig eller Min Evige Fader. Det er dem der virkelig optager Mig.
Så når disse velmenende Kristne som altid vil prøve at få øje på Mit Ord, bruger tid på analyse, istedet for helt enkelt at følge Min Lære og bede for deres stakkels brødre og søstre, går dyrebar tid til spilde.
Min datter, fortæl verden at de forudsagte økologiske katastrofer nu vil ramme Jorden. De vil alle begynde nu, så mange, så hurtigt. Og alt på grund af det blinde øje som syndere, indhyllede i deres ugudelige huler, har vendt til Gud Faders Ord.
Troende vær ikke bange Troende, bed nu. Vær ikke bange. Jeg vil tilbyde jer Min Guddommelige beskyttelse til alle tider, selv når I latterliggøres i Mit Navn. Bøn vil give jer styrke og mod, som den onde og hans håndlangere spreder deres gift over Mine børn. Som deres afskyelige krigsførelse mod menneskeheden tager til, ved terrorisme, monopol over verdens valutaer og forgiftningen af Jorden gennem overlagt forurening, hør Mig nu. Gud Faders vrede falder nu, og det hurtigt. Bøn skal udføres i grupper over hele verden fordi det vil hjælpe til at afværge nogle af disse begivenheder.
Bed for Min elskede Pave Benedikt. Han er omgivet af meget magtfulde fjender af Gud, frådende efter magt og kontrol over Min Kirke. Bøn kan hjælpe at udsætte hans forestående afgang, når han vil blive tvunget til at forlade Vatikanet for forudsagt. Bed, bed, bed for denne tid, for det vil være den mørkeste nogensinde som rammer Mine hellige tjenere, Biskopper, Kardinaler og alle sande tilhængere af Mig. Nøglerne til Rom gives nu tilbage til Gud den Almægtige Fader. Tiden er inde til kampen mod Satan og hans onde tilhængere. Deres forsøg på at ødelægge menneskeheden vil blive håndteret på hårdeste vis, for de skal udholde stor lidelse for deres onde handlinger.
Stå op nu, Mine børn. Giv al jeres tillid, fortrolighed og hengivelse til Mig prioritet. Daglig bøn, messe og Nadveren vil hjælpe Mig og Min Fader at sætte en stopper for dette onde.
Følg Mig. Løft Min Kop, for når du gør det, vil du nyde evigt liv.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus.
 
Demokratiet vil forsvinde – Præster vil lide martyrdøden
50. d.3. marts 2011 kl. 23.00
Oh kære elskede datter, det er med glæde, jeg byder din tilstedeværelse velkommen i aften. Dit fravær har smertet Mig noget, men jeg vidste, at du snart ville vende tilbage til Mig.
Vær sød at lytte omhyggeligt til Mig. Skønt jeg ved, at du har travlt med at leve dit liv, er det vigtigt, at du forstår, at dette Budskab er overordentligt vigtigt. Mit Ord bliver givet til jer i den vigtigste historiske æra siden begyndelsen. For det er i denne tid, at verden nu vil opleve forandringer, som menneskeheden aldrig før har været vidne til.
Gør jer rede nu, Mine Børn, hvor end I er i verden. For meget snart vil en af Mine mest dyrebare gaver blive skænket hver eneste af jer af Min Barmhjertighed. Min Advarsel, som vil blive givet jer, vil sprede omvendelse alle vegne. Når det finder sted, efter det øjeblik, hvor Jorden vil gå i stå, vil Kærligheden blive udbredt overalt på grund af, at Sandheden vil blive accepteret.
Satans tilhængere vil finde det vanskeligt at forsvare deres onde opførsel foran den kærlighed og det lys, der vil skinne igennem jer. Men selvom den store begivenhed vil vække jer op og medføre megen omvendelse, så skal I stadig forberede jer på det. Accepter at denne profeti vil finde sted. Kun meget få vil afvise det, medens det finder sted og bagefter. Men alligevel vil mange stadig fortsætte med at vende sig bort fra Mig. Den Store Forfølgelse vil følge efter.
Præster vil lide
Min hær af elskede tilhængere vil modigt rejse sig og forsvare Min Eksistens. Alligevel vil endog dem, som I mindst ville vente det fra, og det indbefatter også kirkeledere fra Min Kristne Kirke, holde med den onde og hans parasitter. De vil blive forført på grund af deres svage tro. I vil opleve, at Mine hellige præster, Mine loyale tjenere, vil skulle forsvare deres tro. Den brutalitet, som de vil opleve, vil minde om det, Jeg blev udsat for af mine Bødler. Hør Mig alle jer, der følger Mig. Lad jer ikke friste til at følge forrædernes sti, selvom I er bange. Fald aldrig for deres falske løfter. Vær modige. Bed om styrke.
Forfølgelsen vil ikke vare længe
Stram jer op, I troende, for selv jeres nærmeste vil vende sig bort fra Troen. I vil opleve at blive isoleret, grinet ad og latterliggjort. Ignorer deres hån. Jeg vil lede jer og beskytte jer, fordi denne tid vil ikke vare længe. Det, der vil gøre mest ondt, vil være oplevelsen af deres troløshed over for Mig og Sandheden.
Ikke-kristne nationer vil kontrollere.
Bøn kan hjælpe til med at formindske nogle af de katastrofale begivenheder, som vil komme. Den forfølgelse, som vil gå ud over de af jer, der tror på Mig og Min Evige Fader, vil blive udført af nationer, der mangler kærlighed. Kærlighed til Gud. Den eneste kærlighed, de har i deres hjerte, er den at få magt over mindre heldige lande. Deres primære mål er at få kontrol over andre. Hæder og jagten på rigdom og ejendomsret over jer, jeres land og de af jer, der nægter at afsværge troen på Mig. Hvis I giver op, Mine Børn, vil I opleve, at det er meget svært at stoppe op og vende tilbage til Mig. Det vil kræve et enormt mod at blive mødt med den voldsomme modgang, men I vil overvinde det. Hvis I kommer til at lide på grund af den følelse af kærlighed for Gud, Min Evige Fader, som I har i jeres hjerter, så vil I med glæde acceptere det i jeres sjæle.
Nye diktatorer vil dukke op
Pludselige forandringer i den globale situation, som indtil nu lignede ubetydelig uro, vil udvikle sig til regulære krige. Krige vil føre til mangel på mad. Demokratiet vil hurtigt blive forringet og onde diktatorer vil dukke op. Disse diktaturer vil imidlertid være meget forsigtige med, hvordan de bliver opfattet. De vil komme som fredelige forhandlere og "frelsere". Til gengæld for at give jer mad i munden vil de have kontrol over jeres ejendomme, som de så vil overtage. I skal søge om tilladelse til at give jeres familier mad. Hvis I vil rejse, skal I have en speciel form for identifikation, og I vil blive bedt om at acceptere mærket – dyrets mærke. Løb, Mine børn, og gem jer. For det er ikke det hele. De vil diktere, hvordan I beder, for de beder ikke til Gud. Disse, Mine børn, er Satans hære, og de ønsker at stjæle jeres sjæle.
De af jer, der tror på Mig, skal gøre jer rede. Vend øjeblikkelig tilbage til jeres kirker. Bed til Gud den Almægtige. Saml jer i grupper og bed, bed, bed. Bed om forsoning nu, så at I, når I oplever Advarslen, ydmygt vil acceptere jeres sjæles forfatning. I har intet at frygte.
Bed også for jeres familie og venner, jeres børn og naboer. Alle har de brug for at forberede sig. Der er så mange, der vil omvende sig, når de bliver vidne til Sandheden om Min Eksistens. Der vil blive så mange, der ikke vil kunne klare det chok, de får, når de ser, hvordan de har krænket Mig. Andre vil blot være ligeglade. Tiden nærmer sig nu.
Bed Mig om at hjælpe dig
Tegn, som alle er blevet forudsagt, er alle vegne rundt om jer, børn. Se dem og accepter dem for det, de er. Opstande. Jordskælv. Oversvømmelser. Klimaforandringer. De vil nu eskalere. Penge og dermed også mad vil blive en mangelvare. Tro ikke, at alt er forbi, for hvis I beder Mig om hjælp, vil jeres bønner blive hørt. Jeg vil holde jer alle i hånden og lede jer igennem dette virvar. Men I må åbne jeres hjerter. Bekæmp ethvert forsøg på at narre jer til at slutte jer til den ondes sammensværgelse. Bevar en renhed i hjerte og sind. Vær ydmyg i jeres livssyn, men vær aldrig bange for at forsvare jeres ret til at tro på Mig.
Det er tid til at forberede jeres sjæle
Tiden er nær. Gå nu, Mine børn, og forbered jeres sjæle. Søg de nådegaver, der er nødvendige for at helliggøre jeres sjæle, gennem Sakramenterne. Så bed Mig om at tage jer i Mine Arme og bed om frelse. Min Kærlighed og Medfølelse med hver eneste af jer er ud over jeres fatteevne. Advarslen, som er en af de største nådegaver, jeg kan give jer inden den sidste dom overhovedet finder sted, skal I tage imod med åbne arme. Vær taknemmelige for, at I får denne vidunderlige Gave. Fordi, når omvendelsen finder sted i hver en krog af verden, vil I i sandhed være parate til den Nye Himmel og Jord, som da vil blive et – Mit Paradis og den strålende arvelod, som hver eneste af jer er berettiget til at få – hvis I vælger det.
Vent nu på Min Advarsel, Mine børn, for tiden er meget nær nu.
Jeres elskende Frelser,
Retfærdige Dommer og Barmhjertige Jesus Kristus
 
To kometer vil kollidere, Mit kors vil vise sig på en rød himmel
104. d. 5. juni 2011
Min kære elskede datter, tiden nærmer sig. Advarslen kommer om kort tid nu. Det er med stor sorg, at Jeg må fortælle jer, at mange sjæle ikke vil høre disse Budskaber om Advarslen. Mine Ord falder for døve ører. Hvorfor vil de ikke lytte? Jeg vil ikke kun give dem Min store Barmhjertigheds Gave, når jeg udgyder Mine nådegaver over hele verden. Jeg prøver også at forberede dem på denne begivenhed. Mange millioner af syndere vil juble, når de bliver vidne til Min store Barmhjertighed. Andre vil ikke få en chance for at angre deres synder i tide, fordi de vil dø af chok.
Min datter, du må gøre alt, hvad du kan, for at advare verden, fordi denne Store Begivenhed vil chokere alle. Før Advarslen finder sted, vil de se store tegn på himlen. Stjerner vil støde ind i hinanden med en sådan kraft, at mennesker vil være usikre med hensyn til, om dette syn på himlen er en katastrofe. Når disse kometer smelter sammen, vil det resultere i, at himlen bliver rød og et billede af Mit Kors vil kunne ses af alle over hele verden. Mange vil blive skræmte. Men Jeg siger jer, at I skal juble, fordi for første gang i jeres liv vil I se et virkeligt Guddommeligt tegn, som betyder store nyheder for syndere alle vegne.
Så Se Mit Kors og I vil vide, at Min Store Barmhjertighed vil blive givet til hver eneste af jer, Mine dyrebare børn. For det var med en dyb, vedvarende kærlighed til jer, at jeg frivilligt døde på korset for at frelse jer. Når I ser korset på himlen under Advarslen, vil I vide, at det er et tegn på Min Kærlighed til jer.
Bed om, Mine elskede tilhængere, at jeres brødre og søstre vil juble, når de også ser beviset på, at Jeg eksisterer. Bed om, at de vil acceptere, at det er deres chance for at forsone sig med Mig. Denne store Barmhjertigheds handling vil frelse deres sjæle, hvis de giver Mig lov til at hjælpe dem.
I vil blive vist, hvad det vil sige at dø i dødssynd. Advarslen vil blive en rensende oplevelse for jer alle. Det vil måske delvist blive ubehageligt, især for dem, der har begået alvorlige synder. Fordi for første gang nogen sinde vil I prøve, hvordan det føles, når Guds Lys forsvinder ud af jeres liv. Jeres sjæle vil føle den samme forladthed, som sjæle, der dør i dødssynd, føler. Disse stakkels sjæle forlod livet for sent til at bede Gud om tilgivelse for deres synder. Husk at det er vigtigt, at jeg giver jer lov til at føle denne tomhed i sjælen. For kun på den måde vil I endelig forstå, at uden Guds Lys i jeres sjæl vil I ophøre med at føle noget. Jeres sjæl og krop vil blot blive tomme skaller. Selv syndere føler Guds Lys, for han er til stede i hvert eneste af Sine børn på Jorden. Men når I dør i dødssynd, vil dette Lys ikke længere eksistere.
Forbered jer nu til denne Store Begivenhed. Frels jeres sjæle, medens I kan. For det vil først blive, når Guds Lys forsvinder, at det virkelig går op for jer, hvad det vil sige at opleve den tomhed, og det golde mørke, som Satan tilbyder og som er fuld af smerte og terror. Fyld jeres sjæle med Glæde nu, for Advarslen vil frelse jer og bringe jer tættere på Mit Hellige Hjerte. Byd Advarslen velkommen. For da vil I få bevis på, at det evige liv findes og få at vide, hvor vigtigt det er.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
Menneskehedens Konge
 
Fryd jer når himmelen eksploderer, for I vil vide at Jeg Er på vej
209. d. 2. oktober 2011 kl. 15:00
Min kære elskede datter, vejr-mønstrene ændrer sig nu som endnu et tegn på at tiderne snart skal skifte. Andre forandringer vil opleves. Solen vil begynde at pulsere og dreje i optakten til verdens forberedelse til Advarslen.
Mit Kors vil fremstå først. De vil blive chokerede, men dette bliver givet som et tegn sådan at I kan forberede jeres sjæle og bede om forløsning for de synder I har begået. Ved at gøre dette vil I ikke lide under Advarslen. Bed, bed, bed, Mine tilhængere overalt. Fryd jer når himmelen eksploderer, for I vil vide at Jeg virkelig Er på vej tilbage i verden. Endelig kan menneskeheden ikke benægte Mig. Min Kærlighed vil stråle ud i hvert hjørne af verden når Jeg prøver at tiltrække sjæle overalt.
Så uventet vil denne begivenhed være at verden vil stoppe op i stort chok. Når de langsomt kommer sig, vil mange stadig være usikre på hvad der skete. Når Jeg kommer, så kommer også Satan og dæmonerne fra Helvede, som vil prøve at fortære Mine børns sjæle. Det er derfor jeg opfordrer jer indtrængende til at stænke jeres hjem med Helligt Vand og til at have velsignede lys overalt. I skal beskytte jer selv.
I optakten, beder Jeg jer om dette. Bed for alle dem der ikke kan finde det i deres hjerter at acceptere Sandheden i Min Lære. Bed især for dem der vil gøre enorme anstrængelser for at benægte Mig, selvom de er klar over at Min Korsfæstelse kan frelse dem.
Husk, Jeg døde for hver eneste een af jer for at frelse jer. Husk at denne gang kommer Jeg igen for at frelse jer, hver eneste af jer. Ikke een udelukker Jeg. Nu er jeres chance, børn, for at blive sikret en plads i den Nye Æra af Fred på Jord. Hvorfor skulle I ikke ville have del i dette? Hvorfor skulle nogen bevidst vælge Helvedes dybder i bytte for denne store Gave? Fryd jer. Bed, sig tak til Gud Faderen, for denne Store Advarsel. Omfavn denne Gave med kærlighed og fryd i jeres hjerter.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
Den tid er nær, hvor den komet Jeg har omtalt viser sig. Da vil alle tro at det er to sole
756. d. 6. april 2013 kl. 17.00
Min kære elskede datter, stjernerne vil snart ændre sig, og den tid er nær, hvor den komet, Jeg har omtalt, viser sig. Da vil folk tro, at der er to sole. Snart vil dette vidunderlig syn blive set af menneskeheden, og der vil kunne høres en lyd af torden, og det vil se ud som om, de to sole vil kollidere.
Mine stråler af Barmhjertighed vil falde på hver menneskesjæl, inklusiv dem, som vil blive blændet af Lyset, så formørkede er deres sjæle. Når tordenlyden er blevet hørt, sænker stilheden sig ned over jorden, og der bliver dødstille. Ingen lyd vil kunne høres – kun lyden fra Min Stemme, der vil præge de usle sjæle.
Jeg vil være som en solstråle, som vil få hver eneste fejl, hver synd og hvert råb af fortvivlelse til at komme klart til syne for synderens øjne.
Der vil være en klage og en dyb følelse af sorg i menneskenes hjerter, medens de bliver stillet ansigt til ansigt med deres sjæles tilstand. Alt vil forblive stille i femten minutter, og så vil livet vende tilbage til det normale igen, som om miraklet ikke var sket. Hos dem, som blev berørt af Sandheden, hverken kan eller vil livet nogensinde blive det samme igen. De vil følge Mig og Min Lære, og milliarder vil omvende sig.
Mine Budskaber vil blive deres daglige næring, og sammen med Min Allerhelligste Eukaristi vil de ikke have brug for andet. Så stærke vil de blive, så intet vil kunne komme i vejen for dem, intet vil kunne skræmme dem eller få dem til at sænke farten, medens de marcherer i Min resterende hær mod Mit Nye Paradis. De andre vil få at vide, at Advarslen var forårsaget af en forstyrrelse i jordens atmosfære, og det vil let kunne bortforklares. Men det vil være løgn, for de ønsker ikke at anerkende Guds Eksistens. Hvis de skulle gøre det, ville de ikke være i stand til at fuldende deres plan om at narre verden til at tro på antikrists tomme løfter.
Når I er vidne til Guds mirakler i sådan en storslået målestok, skal I vide, at Min plan om at bringe menneskeheden ind i frelsens rige har nået de sidste faser.
Gå, Mine loyale tilhængere, og stol altid på Mit løfte om at frelse alle sjæle. Min Barmhjertighed er stor og Min Magt almægtig.
Jeres Jesus
 
Bed om, at en atomkrig, der vil kunne udslætte en tredje del af menneskeheden, kan undgås 
330. d. 6. februar 2012 kl. 20.15
Min kære elskede datter, Mine tilhængere skal slutte sig sammen som en familie og finde styrke.
Jeg vil skænke Mine elskede og tillidsfulde tilhængere Nådegaver, der kan bevare dem rolige midt i stormen.
Medens Jorden fortsætter med at ryste på enhver måde, trøster jeres bønner Mig i denne tid.
Hvor det knuser Mit Hjerte at se uskyldige blive dræbt i krige i Mellemøsten. Disse stakkels sjæle bliver plaget og lider, ligesom Jeg led.
Ondskaben, Jeg er vidne til, vil blive formindsket, og Min Faders Hånd vil forsinke, men ikke stoppe disse landes drab på hinanden.
Seglene er blevet brudt, Min datter, og krige vil hurtigt opstå.
Bed om, at en global forbrydelse som en atomkrig, der vil kunne udslette en tredjedel af menneskeheden, kan undgås.
Jeg har brug for mere bøn, børn. Jeg kan se, hvor inderligt I beder, men jeg bønfalder jer om at invitere så mange Bedegrupper, venner og familier, I kan, og bede for fred.
Jeg giver jer nu en ny Korstogsbøn nr. 27 Bøn for Fred i Verden.
”Oh min Jesus, Jeg beder om Barmhjertighed for dem, der er plaget af frygtelige krige. Jeg beder inderligt om, at der bliver skabt fred i de forpinte nationer, som er blinde over for Sandheden om Din Eksistens. Vi beder om, at Du vil omslutte disse nationer med Helligånden, så at de vil holde op med at forfølge og bekæmpe de uskyldige sjæle. Hav Barmhjertighed med alle de lande, der er magtesløse over for de onde forbrydelser, som finder sted i hele verden.
Amen.”
Min datter, Jeg beder dig om at være tålmodig, for nu varer det ikke længe, før hele verdens Skriftemål vil finde sted. Når først det har fundet sted, vil alt blive roligere.
Gå i fred og kærlighed. Frem for alt skal I have fuld tillid til jeres elskede Jesus.
Jeres frelser
Jesus Kristus
 
Sandhedens Bog bliver åbenbaret for dig, de sidste tiders syvende budbringer 
361. d. 5. marts 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, Jeg kommer i dag for at trøste dig i denne smertelige tid, hvor du bliver angrebet fra alle sider.
I skal vide, at evangelisten Johannes fik givet den forseglede Bog – Sandhedens Bog – som verden skal høre om nu.
Denne bog blev givet ham, efter at Seglene allerede var blevet åbnet. De blev lukket igen og måtte ikke åbenbares før i de sidste tider.
Tiden er kommet, hvor du skal åbne Sandhedens Bog og åbenbare dens indhold for alle Guds børn, så de kan forberede deres sjæle til et Evigt Liv.
Sandhedens Bog er ved at blive åbenbaret for dig, de sidste tiders syvende budbringer.
Ved lyden af din stemme vil Sandheden endelig blive åbenbaret, og mysterierne i Johannes Åbenbaring vil blive præsenteret for den vantro verden.
Det vil ikke vare ret længe, på trods af trosfrafaldet, som vil påvirke ikke kun de troende, men også de hellige tjenere i Kirken. Tidspunktet for det Store Skriftemål er nær.
Når det først finder sted, vil den store omvendelse ske over hele verden.
Så vil alle blive sultne efter at høre Sandheden, der står i Bogen med de åbnede Segl, som blev lovet verden for disse sidste tider. Du er den budbringer, som har fået den opgave ikke blot at forberede verden for sjælenes frelse, men også at annoncere Mit Kongerige.
Jeres elskede Jesus