Fatima

___________________________________________________
Censur på bl.a. medier vil komme
 36. den 1. januar 2011 kl. 2.00 om morgenen
Min elskede datter, endnu et år er begyndt, hvor Mine elskede børn vil lære mere af Mig om, hvordan de indretter deres liv, så menneskeheden vil være parat, når Jeg kommer som Dommer.
Mine skønne børn, som alle står Mit hellige hjerte nær, I skal lytte til Mig nu. Jeg vil aldrig svigte jer, når I anerkender Mig og Sandheden om det Nye Paradis – det løfte Jeg gav jer alle sammen, før Jeg døde på korset for jeres synders skyld. Tiden er nær nu, Mine elskede børn. Frygt aldrig. Hvis I elsker Mig og tror på Mig, hvad er der så at frygte? For kærlighed er ikke skræmmende. Kærlighed er glæde og lykke for alle dem, der tror på et evigt liv i Himlen, der er intet at frygte. Jeg elsker jer alle.
Guds Moders rolle i Kristi Andet Komme
Min elskede Moder, som måtte påtage sig det ansvar at tage kalken op og acceptere Min Eksistens i det øjeblik, hun undfangede Mig, og dermed også at skulle forkynde en ny begyndelse for menneskeheden, hun vil også forkynde Mit Andet Komme.
Jeg vil frelse alle dem, der beder Mig om Barmhjertighed. Min Moder, der blev sendt af Min Evige Fader for at bringe forsoning og frelse til verden, vil stå ved Min side denne anden gang.
Min elskede Moder, Lysets Engel, vil nu i triumf bringe Min Barmhjertighed og forkynde Mit Andet Komme på Jorden. Min hengivne Moder, den ubesmittede undfangelse, vil som Formidler hjælpe med at forberede verden til Mit Andet Komme. Hun har forberedt menneskeheden i mange århundreder, men har nu i de sidste 100 år prøvet at indgyde kærlighed i jeres hjerter for at tænde den undertiden stagnerende kærlighed, I har over for Mig og Min Evige Fader.
Der var engang, hvor Min Moder ved sin Guddommelige Manifestation opnåede opmærksomhed på Jorden. Desværre er der siden Fatima og Garabandal kun få af Mine hellige tjenere, der tager hendes Guddommelige åbenbaringer alvorligt. Heller ikke hendes visionære, de udvalgte få, bliver taget alvorligt. Denne gang, her hvor år 2011 begynder, vil der finde mange, mange forandringer sted i verden. Det skyldes, at den verden, I kender, er ved at forandre sig.
Fatimas hemmelighed har forbindelse med fremtiden.
Der er så mange af jer, der er uskyldige og tillidsfulde sjæle, som ikke fatter den ondskab, der nu vil folde sig ud. Mine børn, og her indregner Jeg dem, der af nysgerrighed læser disse Budskaber for første gang, og som måske føler en mangel i deres åndelige velbefindende, I skal lytte nu.
I og jeres medbrødre og søstre blive ført ind i en verden, der er dikteret af den gruppe, der er blevet fortalt om i den sidste af Fatimas Hemmeligheder, og som er blevet holdt hemmeligt for jer. Her vil I finde følgende.
1. Jeres penge vil blive værdiløse, og den eneste måde, I vil kunne handle på, vil blive ved hjælp af guld og sølv.
2. I vil blive nødt til at bede i grupper og at finde en hellig tjener, der er modig nok til at turde risikere forfølgelse.
3. I skal finde beskyttelsesrum til bøn, fordi jeres kirker vil blive solgt for at kunne tjene penge.
4. Hold fast ved Skriften, som I måske aldrig har læst før, for I kan være sikre på, at det blive umuligt at købe kopier af den i fremtiden.
5. Dan bedegrupper for at bede om menneskehedens frelse. Om tre års tid vil I forstå, hvorfor det er vigtigt.
Censur af medierne
Til medierne har Jeg følgende at sige. Som dem, der kommunikerer til verden, skal I vide, at den arrogance, I viser i dag, vil blive til fortvivlelse, når jeres ord ikke længere bliver hørt. I vil snart forstå betydningen af bøn, når menneskeheden vender sig bort fra Sandheden. Jeres ord i dag kan stadig repræsentere den vigtige, uafhængige sandhed. Men den gave vil nu blive taget fra jer. I stedet vil Sandheden blive holdt skjult for menneskeheden ved hjælp af det diktatur, som I snart vil opleve under den Store Trængsel. Så vil man benægte jeres ord, ligesom Mit Ord blev det.
Kommunikationens ”Hemmelige Kanal”
ngen vil lytte til jer, fordi af de ord, der meddeles til menneskeheden, vil de eneste, der har nogen virkning, være dem, der ved hjælp af teknologien leveres til verden af en ”Hemmelig kanal”. I vil opleve, at I befinder jer i ingenmandsland og vil til slut prøve at kommunikere med en tvivlende verden, hvor der ikke bliver lyttet til det, I siger, ligesom Jeg føler det på dette tidspunkt.
Pas på Diktatorer
I skal ikke frygte, uanset på hvilken måde I følger Gud, lyt blot til Mig nu. Bekæmp dem, som vil påtvinge jer et diktatur i jeres verden, for de er Satans folk. Lad jer aldrig narre af dem, uanset hvor meget de er parat til at betale jer for at rapportere om løgne. De vil blive mødt af evig fortabelse, med mindre de angrer; skønt tiden ikke er på deres side. Kæmp for retten til at rapportere om de uretfærdigheder, I er vidne til. Uanset om I tror på Mig, så vil I indse Sandheden af Min Lære, når I ser dette profeti gå i opfyldelse.
Åbenbaringens Bog
I den nuværende verden, der synes medtaget og forslået på grund af et økonomisk kollaps er det let at tro, at det vil blive godt igen. Ja, Mine børn, førhen ville det være en naturlig antagelse, men ikke mere. De kupplaner, der hemmeligt bliver lagt af inderkredsen af organisationerne i hver eneste nation i verden, og som alle sammen er udsprunget af sataniske strømninger, er parat til at blive udført. De af jer, der ikke tror på Mig, vil nu endelig forstå profetierne, der står i Min Faders Bog og i Åbenbaringens Bog.
Frygt ikke Mine børn. Henvend jer til Mig og tal privat med Mig med jeres egne ord, så vil Jeg give jer den styrke, det håb og den energi, der skal til for at komme igennem denne mørke periode i menneskehedens historie.
De af jer, der læser dette Budskab, skal tænke jer grundigt om. Hvis I tvivler på indholdet, så se jer omkring og beslut, om I tør tænke over tegnene. Har I lagt mærke til, at jeres frie vilje, som I fik som gave af Min Evige Fader, nu er ved at blive ændret? Jeg og Min Evige Fader ville aldrig blande os i denne Guddommelige gave, så Hellig er denne Gave. Men hvis mennesket beslutter sig for at acceptere Satan og Helvedets flammer, så må det være sådan.
Gud, Min Evige Fader, kan ikke forhindre det. Alligevel vil Satan prøve at tage jeres frie vilje fra jer. Når I opdager, at jeres frie vilje er blevet snuppet fra jer af magtfulde kræfter, som I ikke har nogen kontrol over, så ved I, at den onde står bag det.
Vil I ikke nok vær vågne, Mine dyrebare børn, giv ikke op. Hvis der er nok af jer, der beder og forsvarer jer, vil I redde sjæle. Satan og hans hær vil aldrig vinde. Det kan de ikke. Det er umuligt. Kun Gud har magten til at slutte denne forfærdelige konflikt.
Jeg, jeres Frelser og udnævnte Dommer, beder jer nu indtrængende om at rejse jer, være modige og kæmpe for det, I inderst inde ved er rigtigt, selvom I lider af frygt. Frygt er Satans gave til jer. Frygt blev aldrig lagt i jeres hjerter af Mig eller Min Evige Fader.
Overgiv jer og åbn jeres hjerter for kærlighed, ikke frygt. Kærlighed kommer fra Gud. Jeg har fortalt jer, at kærlighed ikke er noget I føler, med mindre I åbner jeres hjerte. Kærlighed og Gud, den Evige Fader, Skaberen af denne jord, følges hånd i hånd. De kan ikke adskilles. Hvis de bliver det, er Satan på spil.
Gå nu, Mine børn, og bestem jer. Ønsker I, at Kærligheden skal omslutte jer gennem Mit Hellige Hjerte, eller ønsker I frygt? Det er jeres beslutning.
Jeres Guddommelige Lærer,
Frelser og Retfærdige, Barmhjertige Domme
Jesus Kristus
 
Den sidste af hemmelighederne fra Fatima afslører Sandheden om indtrængen af Satans onde sekt i Vatikanet
318. den 26. januar 2012 kl. 21.40
Min kære elskede datter, det er tid til den fulde Sandhed om Det Guddommelige Riges Mysterier i verden. Sandheden har været skjult i nogen tid. Anerkendelsen af Min Guddommelige indgriben i verden gennem mirakler, syn og Guddommelig kommunikation med udvalgte sjæle er blevet skubbet til side af Min Kirke i mange år.
Hvorfor Min Kirke følte et behov for at undertrykke Sandheden, når den var allermest nødvendig for at styrke troen hos Mine børn alle vegne, ved kun kirken selv.
Enhver af Mine sande seere og Min Velsignede Moder blev ignoreret i begyndelsen og behandlet med foragt af Min Kirke.
Min datter, selv ikke den sidste hemmelighed i Fatima blev givet til verden, fordi den afslørede sandheden om Satans onde sekt, der var ved at trænge ind i Vatikanet.
Den sidste del af hemmeligheden er ikke blevet afsløret, fordi de ville beskytte den onde sekt, som er trængt ind i Vatikanet i et stort antal siden Min Moder viste sig ved Helligdommen i Fatima.
Min datter Lucia blev gjort tavs af de magtfulde personer, der kontrollerer dele af Vatikanet, og som Min stakkels elskede pave har meget lidt kontrol over. Læg nu mærke til, hvordan de har fordrejet Sandheden af Min Lære, men til gengæld introduceret nye metoder i den Katolske gudsdyrkelse, som krænker Mig og Min Evige Fader. Den Katolske Kirke er den Ene Sande Kirke og er som sådan det primære mål for Satan og hans onde sekt. Sandheden kommer fra Mig.
Sandheden gør menneskeheden utryg, fordi det kan indebære personlige ofre.
Sandheden kan forårsage skandale og kan i nogle tilfælde blive behandlet som kætteri.
Og dog er det kun Sandheden, der kan sætte jer fri af løgne, som kommer fra Satan og som bevirker, at din sjæl tynges af en stor byrde.
Tiden er kommet til at afsløre Sandheden i en verden fuld af løgne.
Min datter, der er blevet præsenteret så mange løgne for Mine børn af falske religioner, falske guder, falske kirkeledere, falske politiske ledere og organisationer, så vel som af de falske medier.
Så meget af Sandheden bliver holdt skjult. Og dog ville meget få folk tro på det, hvis Sandheden om det, der sker i verden, blev afsløret for dem.
Det samme gælder for Min Faders Ti Bud. Det er regler, der er blevet lagt fast af Min Evige Fader og givet til Hans profet Moses.
Sandheden ændrer sig aldrig, ligegyldigt hvor meget menneskeheden prøver at forandre den.
Min Faders Bud bliver ikke længere accepteret, heller ikke blandt Kristne kirker.
Du må ikke slå ihjel betyder, at du ikke under nogen omstændigheder kan slå et andet menneske ihjel, med mindre det er i selvforsvar.
Intet menneske kan retfærdiggøre mord – abort, henrettelse eller medlidenhedsdrab. Ingen. Det er en dødssynd og straffen er evigt liv i Helvede.
Accepterer Mine børn dette Min datter? Nej. De vedtager endog love, som ikke blot gør det lovligt, men som også omtaler det som noget, der kan undskyldes set med Guds Øjne. Men det kan det ikke. Hvert eneste af Min Faders Ti Bud bliver overtrådt hver dag.
Og dog prædiker Min Kirke aldrig om alvoren ved at begå synder. De fortæller aldrig folk, at de vil komme i Helvede, hvis de begår en dødssynd og ikke angrer det.
Mit Hjerte er dybt såret.
Mine Kirker over hele jorden prædiker ikke Sandheden.
Mange af Mine hellige tjenere tror ikke længere på tilstedeværelsen af Helvede og Skærsilden.
De accepterer ikke Min Faders Bud. De undskylder enhver synd. De taler om Min Faders Barmhjertighed, men undgår at forklare konsekvenserne af at dø i en tilstand af dødssynd. Ved ikke at udføre deres pligter, som de er blevet ansat til, krænker de Mig dybt.
De er i mange tilfælde ansvarlige for tabet af så mange sjæle.
Vågn op til Sandheden alle I, der hævder at tro på Gud, den Almægtige Fader, Skaberen af alle ting, og lyt til dette: Der er kun en Sandhed. Alt andet end Sandheden er en løgn og kommer ikke fra Min Himmelske Fader, Gud den Almægtige, Skaberen af alle ting.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
Note: Det bør pointeres, at Jesus i et tidligere Budskab har fortalt Maria, at selv den synd at begå et mord kan blive tilgivet, hvis en person virkelig angrer det.
 
Frelsens Moder: Fredens Æra, jeg talte om i Fatima, er blevet glemt
391. 9. april 2012 kl. 10:00
Mit barn, verden er ved at gennemgå de endelige forandringer, mens kampen om sjælene intensiveres.
Satan vil skade den Katolske Kirke og jeg, Guds Moder, vil blive indraget i opdeling af Kirken.
Min rolle som Medforløser, Mægler og Advokat er ikke blive accepteret pga. divergenser i den Katolske Kirke.
Jeg er ikke accepteret i mange miljøer med den rolle jeg skal spille for at frelse sjæle.
Min stakkels Søn er så krænket af den måde hvorpå jeg, Guds Moder, er blevet afvist.
Min rolle, som slangens ødelægger, er ikke blevet forstået.
Jeg er blevet velsignet med Nådegaver og med magten til at besejre og ødelægge den onde.
Han, den onde, har mange tilhængere inde i den Katolske Kirke, som ønsker at gå imod den magt jeg har fået af Gud den Højeste.
Den æra af fred, jeg talte om i Fatima, er blevet glemt.
Denne æra af fred vil finde sted efter det Andet Komme af min Søn og vil vare i1000 år.
Dette vil ske, når himlen og jorden vil forenes som ét Glorværdigt Ny Paradis.
På grund af mine børns tro og deres hengivenhed til mig, deres elskede Moder, vil mange sjæle træde ind i det Nye Paradis.
Satan arbejder nu hårdt for at overbevise medlemmer af den Katolske Kirke, at dette ikke skal være.
Min rolle som Frelsens Moder og Medforløser, ved at arbejde sammen med min elskede Søn for at indvarsle det Andet Komme, er blevet fornægtet.
Børn, bed at disse sjæle, ofre for Bedrageren i den Katolske Kirke, ikke drager mine børn væk fra deres frelsesøjeblik.
Bed om, at Pave Benedikt kan stoppe dette onde i at trænge igennem i den Katolske Kirke.
Giv aldrig op, børn, i jeres kamp om at stå op for sandheden.
Min Søns løfte om at vende tilbage for at bringe menneskeheden til Evigt Liv i Paradiset er ved at blive opfyldt. Men Han vil finde modstand for hvert skridt på vejen, fra de sjæle som har gjort det muligt for den ondes bedrag at vende deres hoveder.
Loyalitet mod min Søn i Kirken vil blive svækket.
Min rolle som Medforløser, Mægler og Advokat vil ikke blive accepteret. Bed om, at min Søns præster vil forblive stærke, og at de vil forsvare Sandheden. Jeres elskede Moder
Guds Moder
Frelsens Moder
 
Så vil der være en introduktion af en global vaccination, som vil dræbe jer, hvis I accepterer den
579. Den 13. oktober 2012 kl. 16.10
Min kære elskede datter, de profetier, der blev forudsagt i Fatima, begynder nu at manifestere sig i verden.
Den forenede verdens regeringer, som er skabt i de nationer, som utrætteligt arbejder tæt sammen, er næsten færdige med deres arbejde, som snart vil blive præsenteret for verden.
I deres kølvand vil der være en ny forenet verdens religion, en afskyelighed i Min Faders Øjne.
Min Kirke er blevet inficeret indefra af fjender, som er ulve i fåreklæder. De forfører alle, som de kommer i kontakt med.
Så vil der være en introduktion af en global vaccination, som vil dræbe jer, hvis I accepterer den.
Det er på den tid, hvor kun bøn, og meget af den, kan formilde virkningen af denne frygtelige ondskab, der er skabt af en elite, en gruppe mennesker, der har magten.
De arbejder i alle afdelinger af jeres regeringer; og de, der arbejder tæt sammen med dem hver dag, ved, hvad de er i gang med.
De er så snu, at de vil præsentere hver ond handling som en god ting, en stor tjeneste for menneskeheden. De vil gøre alt, hvad de kan, for at vanhellige alt, hvad der har med Gud at gøre.
De vil udbrede og promovere hedenskab. Guds børn, som accepterer deres love og deres lære, vil blive inficeret med deres onde skikke.
I skal bede om beskyttelse, men frem for alt skal I bede for disse sjæle, for Min Fader har i sinde at straffe dem. Han vil udpege dem en for en og ødelægge dem. Uden jeres bønner, vil de være fortabt og blive kastet ned i ildsøen.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Roms fald vil resultere i at mange vil blive ført på afveje
848. den 20. Juli 2013 kl. 12:45
Mit barn, da uroen i den Kristne tro øges, vil der stadig være nogen som er loyale mod min Søn og ved deres tros styrke vil vogte og beskytte det Hellige Guds Ord.
Roms fald vil resultere i at mange vil blive ført på afveje og uforvarende vil vende sig bort fra min Søn, Jesus Kristus. De vil falde i fejltagelse fordi de vil acceptere nye doktriner der ikke kommer fra Gud. Bed, bed, bed for dem i de Kristne Kirker som vil falde i den fælde at acceptere løgne, givet til dem af nogen der hævder at være blevet valgt af min Søn til at forkynde Hans Ord.
Alle disse ting er blevet forudsagt til visionære i århundreder og alligevel nægter mange af jer at acceptere disse profetier. Jeg har advaret menneskeheden om​​ dette kommende mørke fordi min Søn ønsker at I skal være på vagt over for de faldne engle, der vil angribe Hans Kirke på jorden. Mine tårer falder i store strømme, idet så mange hellige tjenere ind i Kirken benægter mine åbenbaringer. Disse åbenbaringer blev godkendt af Gud for at gøre menneskeheden bekendt med de farer sjæle står overfor, med mindre de får Sandheden givet på forhånd.
Profetierne givet til jer på La Salette og Fatima er af stor betydning. Hvorfor ignorerer så mange, der hævder at elske mig, deres Moder, hvad jeg fortalte til verden. I har ikke lyttet og I har tilladt jer selv at blive bedrage.
Det er på tide at huske at mørket, som indhyller min Søns Kirke på Jorden, er forårsaget af den onde, der har vildledt mange. Dette mørke kan ikke komme fra min Søn og som sådan forbliver Hans mystiske Legeme - Hans Kirke - intakt. De, der forbliver tro mod Hans Mystiske Legeme, vil ikke afvige fra Sandheden . De, der forråder min Søns Kirke og afviser Hans Lærdomme, ved at modtage en ny praksis som er fornærmende for Jesus Kristus, skærer sig selv væk fra Hans Barmhjertighed.
I skal vide, at når min Søns Kors er ændret og ser anderledes ud og når den måde, hvorpå Messens Offer er tilpasset i modernitetens navn, så vil I se manglende respekt til min Søn i den måde, hvorpå disse ting præsenteres.
I skal aldrig forråde min Søn. Han har lidt så meget og stadig vil nogle i Hans egen Kirke falde i fejltagelse og korsfæste Ham igen. Når I vidner om disse begivenheder vil I vide, at tiderne skifter, og at den endelige kamp mellem Gud og dyret er i gang.
Jeres elskede Mor
 
Frelsens Moder: Den sidste hemmelighed af Fatima blev ikke afsløret, så skræmmende var den
851. den 22. juli 2013 kl. 20:17
Mit barn, bedraget, som verden står over for, vil være så svært at få øje på, at kun de, der overgiver sig til Gud og sætter al deres lid til min Søn, vil være i stand til at udholde de prøvelser som ligger forude.
Jeg gav verden profetierne i 1917, men den sidste hemmelighed af Fatima blev ikke afsløret, så skræmmende var den for dem i den Katolske Kirke.
Den sidste hemmelighed af Fatima er stadig ukendt for Guds børn, selv om en del af den blev åbenbaret for dig den 26. januar 2012. Meget få mennesker i Kirken er kendt med dette. Nu skal den næste del af den endelige hemmelighed fra Fatima blive afsløret, så jeg kan advare menneskeheden om konsekvenserne af at ignorere mit indgreb for at hjælpe med at frelse sjæle.
Kirken er blevet angrebet indefra af Guds fjender. De - og der er tyve af dem, der kontrollerer indefra - har skabt det største bedrag. De har valgt en mand, ikke af Gud, mens den hellige Fader, som har fået tildelt Peters Krone, er blevet omhyggeligt fjernet.
Detaljerne, som jeg afslørede er, at der ville være to mænd iført Peters Krone i de sidste tider. Den ene vil lide på grund af de løgne, som er blevet skabt for at miskreditere ham, og som vil gøre ham til virtuel fange. Den anden, som er blevet valgt, vil bringe ødelæggelse med sig, ikke blot for den Katolske Kirke, men for ​​alle Kirker som ærer min Fader, og som accepterer min Søns, Jesu Kristi Lære, verdens Frelser.
Der kan kun være én leder af Kirken på Jorden, bemyndiget af min Søn, som skal forblive pave indtil sin død. Alle andre, der hævder at sidde på Peters Sæde, er bedragere. Dette bedrag har ét formål, at vende sjæle over til Lucifer og der er lidt tid for disse sjæle, som ikke vil være klogere, at de kan blive frelst.
Børn, I skal lytte til min advarsel nu. I må ikke afvige fra min Søns Lære. Sæt spørgsmålstegn på hver ny doktrin, som kan præsenteres for jer, og som hævder at komme fra min Søns Kirke på Jorden. Sandheden er enkel. Den ændrer sig aldrig. Min Søns Testamente er meget klart. Lad ikke nogen sløre jeres dømmekraft.
Snart vil Fatima profetier give mening. Alt finder sted nu for en vantro verden, men desværre meget få vil forstå, før det er for sent. Bed, bed, bed min Allerhelligste Rosenkrans så ofte som muligt, hver eneste dag, for at formilde effekten af ​​det onde, der omgiver jer.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Kun få vil være modige nok til åbent at forkynde Guds Ord under Korsfæstelsen af ​​min Søns Kirke på Jorden
923. 25. september 2013 kl. 00:15
Mit barn, Korsfæstelsen af min Søns Kirke på Jorden er godt og virkelig påbegyndt, og alle tegn er begyndt at vise sig. Da min Søn blev naglet på Korset, blev kun én af hans apostle hos Ham til det sidste, og det samme vil ske når kun få af Hans disciple på Jorden vil vove at blive set til at forsvare Hans mystiske Legeme på Jorden, mens det bliver plyndret, forfulgt og derefter tilintetgjort.
Meget få af dem, der svor troskab til min Søn, overværede Hans piskning eller gik sammen med ham op til Kalvariebjerget. Jeg havde kun fire loyale disciple - min kusine Maria, Martha, Maria Magdalene og Johannes - at holde mig op og hjælpe mig i min smerte, ved at være vidne til min Søns forfærdelige tortur. Mange vil følge min Søns anvisninger gennem disse hellige Budskaber til verden, men kun få vil være modige nok til åbent at forkynde Guds Ord under Korsfæstelsen af ​​min Søns Kirke på Jorden.
Min sorg på dette tidspunkt er stor, mens alt der blev forudsagt af mig under åbenbaringerne på La Salette og Fatima udfolder sig nu foran jer alle, men mange af jer er blinde. De af jer, der ofrede timer foran mig på mine mest hellige helligdomme skal komme og spørge mig, jeres Mor, at åbne jeres øjne til Sandheden. I skal bede mig om at indvie jeres hjerter og sjæle til min Søn, ellers vil også I benægte Ham. Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Frelsen er kun jeres gennem forsoning med Gud
964. 10. november 2013 kl. 15:20
Kære barn, min rolle som Frelsens Moder er at minde jer om alt hvad jeg har fortalt jer gennem århundrederne. Elsk hinanden som min Søn elsker jer. Vis medfølelse til alle og især til dem der forfølger jer. Lyt til det, jeg åbenbarede til seerne på La Salette og Fatima og studer det omhyggeligt. Meget lidt af det jeg instruerede om blev udført af jer. Mine advarsler blev afskediget og konsekvenserne af at ignorere hvad der blev givet jer, vil nu blive en realitet.
Når Himlen åbenbarer budskaber til menneskeheden, er det som at kommunikere med en stor stenfæstning. Nogle af mine åbenbaringer sivede igennem og blev fulgt. Mange blev simpelthen kasseret af dem med liden tro, og fæstningen blev uigennemtrængelig for interventionen fra Himlen, givet til jer for at øge jeres tro og holde jer sikre i Guds arme.
Min rolle som Med-Forløser betyder, at min magt mod Djævelen er blevet styrket, på en måde der ikke er blevet givet til mig af Gud før. Nu er det tidspunktet hvor al hengivenhed til mig vil blive nøje afvist af min Søns fjender. Når ærbødighed mod mig er hastet igennem, og anmodningen om at beskytte landene mod kommunismen er forvrænget, så vil mine ønsker ikke blive gennemført. Jeg vil fra nu af være en sjældenhed i den officielle patronat, normalt afgivet til mig, Guds Moder, i min Søns Kirker på Jorden.  Min magt mod dyret vil blive undgået ved fjernelse af mit billede, min Hellige Rosenkrans og andre andagter til mig fra mange Katolske Kirker.
Derefter vil Guds templer fjerne alle spor af min Søn Jesus Kristus, som forberedelse til dyret, som vil komme og sidde på tronen i den højeste Guds tempel. Så vil den sande betydning af forsoning med Jesus Kristus blive tilpasset når de vil sige, at det ikke længere er nødvendigt at bede Gud om at tilgive jer for jeres synder, hvis I lever et godt liv. Folk vil begynde at tro på deres egne synspunkter om, hvad der gør dem gode i Guds øjne. Men I må aldrig nogensinde glemme at frelsen, en gave til hver eneste synder i verden, kan aldrig blive jeres, medmindre I beder Gud om at tilgive jer først. Dette er kernen af Pagten som blev vundet for den menneskelige slægt af min Søns død på Korset. Jesus Kristus vandt frelsen fra synd og det Evige Livs Gave for verden. For at modtage denne gave, skal I bede Gud om at tilgive jer jeres synder. Frelsen er kun jeres gennem forsoning med Gud.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Disse åbenbaringer vil begynde dette Forår, som min Søn har instrueret
1025. den 24. januar 2014 kl. 20:05
Mit kære barn, lad det blive kendt, at jeg vil åbenbare mig i alle de Maria-grotter som har været godkendte af min Søns Kirke i løbet af århundrederne.
Jeg vil gøre mig selv kendt i Hellige steder som inkluderer Lourdes, Fatima, La Salette og Guadalupe. Jeg vil også åbenbare mig i Garabandal. Disse åbenbaringer vil begynde dette Forår, som min Søn har instrueret.
Jeg vil blive set af udvalgte sjæle med solen bag mit hoved. På mit hoved vil være placeret tolv stjerner, rundt om og flettet sammen med den tårnekrone min Søn bar under Sin Korsfæstelse, som et tegn for alle til at følge mit eksempel. Min rolle er at lede alle Guds børn langs Sandhedens Sti og føre dem til min Søn.
Når disse åbenbaringer finder sted, vil der ikke være tvivl om, særlig blandt dem der ærer mig, at jeg taler sandt når jeg siger at snart den sidste Sti, som i disse tidernes ende vil bringe jer til min Søn, vil være gennem Sandhedens Bog.
Når I følger mig, jeres Moder, vil jeg tage jer og føre jer til min Søn. Min Søn har lovet mange mirakler, så at Han kan åbne jeres øjne for de profetier Han gav til verden gennem min egen Mission. Mange accepterer ikke at jeg åbenbarer mig i disse særlige åbenbaringssteder og afviser vigtigheden for sjælenes frelse.
Når jeg åbenbarer mig en sidste gang i disse steder og præsenterer mig selv som Frelsens Moder, vil I vide at denne Mission er min sidste og at alle åbenbaringer førte til denne sidste. for at bringe Frelsen til verden, som er en fødselsret for hver enkelt person.
Glæd jer, for disse dage er nære og når I hører om disse ting, må I vide, at denne profeti, når den bliver fuldendt, kunne kun komme fra mig, jeres elskede Moder. Frelsens Moder,
Guds Moder.
Jeres elskede Moder
 
Min Moders rolle som Med-Forløser vil blive sandelig godt forstået til sidst
1026. den 24. januar 2014 kl. 20:19
Min kære elskede datter, når Min Moder åbenbarer sig en sidste gang i Maria- åbenbaringssteder overalt, må I vide at verden vil vende om og løbe til Mig til sidst. Det er gennem Min Moder at flere sjæle bliver bragt til Mig. Hendes rolle har altid være at tjene Mig for menneskets bedste. Og nu vil Min Moders rolle som Med-Forløser blive godt og sandelig forstået til sidst.
Jeg vil give enhver sjæl muligheden for at vidne om Min Mægtige Intervention, så at Jeg kan omvende dem. Gennem omvendelse kan Jeg frelse millioner. Frelsens Løfte blev givet af Mig og fuldbyrdet med Min død på Korset. Jeg vil samle de sjæle som Jeg trækker til Mig gennem denne Mission og sprede Sandheden af Mit Ord overalt.
De der aldrig har modtaget Sandheden vil blive præsentere med det for den allerførste gang. De som har modtaget Sandheden, men som har glemt den vil blive mindet om Mit Løfte. De der kender Sandheden, men som har forandret den, for at følge deres egne ønsker, vil blive mindet om, at der kan kun være én Sandhed.
Jeg bringer Sandheden til menneskeheden i en tid hvor deres sind er forvirret, deres sjæl vendt til tvivl, men Jeg vil lette deres frygt. Kun Jeg, Jesus Kristus, Frelseren, har Magten til at gribe ind sådan. Kun Jeg har Magten til at bringe dem Fred og levere dem Frelsen, som sandelig tilhører dem.
Alle trådene i denne Mission er blevet ført sammen for at forme et mønster. Så, når alle delene er knyttet og tilpasset, som delene af en dekupørsav, hvor alle delene begynder at komme frem, vil det endelige billede stå klart. Så vil I finde Min Tilstedeværelse overalt, hvor enhver af disse er forbundet til enhver autentisk Mission, givet til verden af Min Fader, indtil hele Sandheden vil stå klart til enhver.
Min Fader lovede at Han ville åbenbare Sandheden til verden gennem Sandhedens Bog, som forudsagt til profeternes Daniel og Johannes Evangelisten. Min Fader bringer jer Sandheden nu i denne tid, men Han gør det styk for styk, lidt efter lidt, indtil den sidste del fuldender det hele. Kun på det tidspunkt vil Sandhedens Bog give mening. Kun den, vil de sidste forhindringer være overkommet, når flertallet af menneskeheden vil synge og glæde sig i forventning om Mit Andet Komme. Kun når Min Mission er fuldendt vil den Store Dag blive forkyndt til verden.
Gå i fred og ved, at når I sætter al jeres tillid til Mig, så kan Jeg fuldende den sidste del af Min Faders Alliance og tage jer ind i Hans Almægtige Kongedømmes Rige. Jeres Jesus
 
Guds Moder: At kræve de Kristnes rettigheder vil være ensbetydende med at bryde loven
1070. den 10. marts 2014 kl.15:30
Min kære elskede datter, meget snart vil du høre en række bekendtgørelser fra svindlerne som har infiltreret Mit Hus på Jorden. Kætterierne, som vil styrte ud af deres munde og af deres handlinger, vil resultere i nye love som besudler Guds Ord, love som vil tvinges på dem der er trofaste til Ordet.
Sakramenterne vil blive færre og antallet af Messerne vil langsomt blive reduceret, indtil de sjældent vil blive fejret. Enhver undskyldning vil blive bragt frem, men alle vil de skjule de virkelige grunde bag deres motiver. I, Mine elskede disciple er vidne til alt, som Min elskede Moder forudsagde i La Salette og Fatima. I må forstå at planerne går ud på at vanhellige enhver Guds Kirke, før Antikrist sidder på Mit Tempels trone, i al sin modbydelige herlighed. Dem som kræver svar vil blive ignoreret og senere latterliggjort, for at vove at sætte spørgsmålstegn ved dem der påstår at lede Min Kirke på Jorden.
Enhver synd i Guds øjne vil, efterhånden, blive afskaffet. Ikke blot vil synden blive afvist, men den vil blive præsenteret i enhver modbydelige form på Mit Alter. Syndens afskaffelse vil kunne ses i indoktrineringen af børneopdragelse. Især børnene vil blive tvangsfodret med kætterier. De vil blive fortalt at, hvis de ikke accepterer denne lære, vil de gøre sig selv skyldige i at dømme hadsk dem der erklærer synden for at være en god ting.
Børn vil blive instrueret i aldrig at erkende Gud Ord offentligt i andres tilstedeværelse, i frygt for at blive anklaget som modstandere af menneskerettighederne.
Ethvert forsøg på at promovere moralitet på nogen måde, blandt ungerne, vil blive voldsomt opponeret og fordømt. De Kristne og dem som offentlig påberåber sig retten til at implementere den Kristelige Lære vil blive slået ned og bragt til tavshed.
Deres ord vil blive en hvisken og folk vil skamme sig at indrømme at de er Kristne. Og imens de ikke-Kristnes rettigheder vil blive opretholdt, det vil være ateisternes rettigheder, som bliver erklæret af største vigtighed. Som Jeg har sagt jer, hadet imod de Kristne vil optrappes udenfor Min Kirke. Indenfor, vil den blive revet i stykker, indtil kun en skal vil være tilbage. Mørtel og mursten vil stadig være på plads, men Min Kirke på Jorden, som I kender den, vil være forandret ud over jeres forståelse.
Mit folk er Mit folk, dvs. dem som vil opretholde Guds Hellige Ord og som fortsætter at gøre de Hellige Sakramenter tilgængelige for jer, Mine frygtløse og modige hellige tjenere, som aldrig vil forlade Mig.
Når I hører at Mit Ord, som er indeholdt i Skrifterne og i århundreder overleveret i Min Faders Bog, bliver diskuteret og analyseret med henblik på at renskrive Det, må I vide dette. Jeg tillader ikke kætteri. Jeg fordømmer disse forrædere, pga. de sjæle de vil lede på vildspor. Også I må aldrig lytte til enhver, som fortæller jer at fornægte Mit Ord.
Snart vil I se enhver lov i jeres lande og kirker blive forandret for at byde velkommen til alle slags synd og lovgive for denne. Begge lovbestemmelser vil blive blandet sammen som en, indtil Guds Ord, til sidst, ikke vil blive diskuteret og finde tilslutning mere. At kræve de Kristnes rettigheder vil være ensbetydende med at bryde loven og strafbar på mange måder. For de af jer der ikke tror at disse ting er mulige, vil I desværre blive vidne til disse ting i jeres livstid og som forudsagt.
Hvor mange af jer vil blive trofaste til Mit Ord? Ikke mange. Dog er det dem der siger at de ærer Mig nu og som er hengivne til Min Kirke, som vil være de første der vender ryggen til Sandheden.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Tiden til at opfylde La Salettes og Fatimas profetier er meget nær
1191. den 13. august 2014 kl. 14:39
Mit kære barn, tiden til at opfylde La Salettes og Fatimas profetier er meget nær. I må ikke frygte disse tider, men i stedet omfavne dem, for I må vide, at Min Faders Pagt endelig vil blive fuldbyrdet, som det var ment, at den skulle blive.
Antikrist vil til sidst tage sæde i min Søns Kirke på Jorden, og intet vil forhindre, at dette sker. Mange vil benægte de profetier, jeg åbenbarede for verden, og de vil gøre dette med fare for sig selv. Dem, der afviser at acceptere advarslerne givet til verden, og som følger Guds fjender, vil udsætte deres sjæle for fare, og det er for disse misledte sjæle at jeg opfordrer jer at bede brændende bønner.
Kampen for den menneskelige slægt og alle Guds børns frelse bliver kæmpet nu, og alle dem, der står fast ved Sandheden af alt det, min Søn åbenbarede til verden, er udsat for stor skade. I kan aldrig tage en del af Hans Ord eller af den Hellige Bibel og så forkaste det til fordel for noget, som kan gøre jer mere tilpas. Sandheden er aldrig nem at acceptere, for den kan være frygtindgydende selv for de tapreste og modigste Kristne. Sandheden er altid forkastet, og når tornekronen blev sat på min Søns Jesu Kristi Hellige Hoved, bad den tids præster og de ældre i templet og priste Gud, mens deres kohorter forbandede Ham, mens Han døde på Korset. Det var sådan det gik, og det er sådan, det vil gå, når verden gør gengæld imod Guds Ord og vender det med vrangen ud og på hovedet. Jeg tilskynder jer, kære børn, at acceptere Sandheden, som vil være det redskab med hvilket, I nemmere vil marchere hen imod den Nye Tids Kongedømme. Uden erkendelse af det der bliver sagt til jer nu, vil mange sjæle falde i fejltagelse og omfavne dyret. De vil give op på alle de individuelle menneskerettigheder og på deres frihed, når de idoliserer min Søns fjender, og til sidst vil de levere deres sjæl til den onde.
Frygt for Sandheden kan lede til uvilje, fordi den kan være meget svær at sluge. Uviljen fører til vrede, og vreden fører til had. Had imod denne mission og enhver mission før denne vil eskalere, og dem, der elsker mig, Guds Moder, vil blive opfordret til at fordømme dem. Hvor det bedrøver mig, når mit navn bliver brugt til at sværte Jesu Kristi Ord, den ene og eneste menneskehedens Frelser. Forvirring vil blive skabt i mine Mariagrupper, så at de vil begynde at tvivle på de advarsler, jeg blev instrueret i at præsentere for verden i La Salette og Fatima. Folk vil undgå det, jeg sagde, og de vil tro, at de givne profetier er for en anden tid, for en fremtid meget fjern.
Når al oprør bryder frem, og når Læren indeholdt i min Faders Bog er omskrevet og præsenteret for verden som værende autentisk, vil kun de med sand skelneevne forstå Sandheden. I må bede hårdt for min Søns Kirkes overlevelse, Hans Legeme på jorden, så at Han ikke bliver kasseret og kastet ud til hundene. Når den dag kommer, vil Guds Retfærdighed gribe ind, og menneskeheden vil endelig forstå, hvad det vil sige at synke i mørket. Den dag hvor Guds Lys er slukket, er den tid, hvor alt vil være fuldbyrdet, som profeteret.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: min rolle som Moder af Guds børn undergraves 
1248. Mandag, 27. oktober 2014 kl.16:20
Mit barn, det er vigtigt at huske at bede min mest Hellige Rosenkrans hver dag for at beskytte denne mission, og andre missioner, sanktioneret af min evige Fader for verden. Kristne, som opretholder troen vil finde det meget vanskeligt at fortsætte med at erklære deres hengivenhed for mig, den Ubesmittede Jomfru Maria, Guds Moder, i disse tider. Min rolle som Moder af Guds børn bliver undermineret og forkastet, især af visse katolske grupper, som ikke kommer fra min Søn. Sådanne grupper giver indtryk af, at de er tilhængere af min Søns Kirke, men de praktiserer ikke, hvad Han lærte.
De forfølger dem, som forsvarer Sandheden og går til ekstraordinære længder for at afvise enhver form for privat åbenbaring, givet til menneskeheden siden min Søns Død på Korset, som meningsløst. Var det Ikke for private åbenbaringer, givet til verden af mig, Guds Moder, som Kristi budbringer, ville mange aldrig have konverteret til Sandheden. I stedet, ville mange have fortsat med at gå i mørke, afvise Guds eksistens og undgået bøn, døren som, når den åbnes, oplyser sjælen. Min rolle som Guds Moder angribes i hele verden på grund af den magt, jeg har fået til at ødelægge den onde modstander. Jeg vil knuse slangens hoved, som forudsagt, men dem, som viser hengivenhed til mig vil blive hånet og latterliggjort af svindlere, som vover at proklamere sig selv eksperter i Kirkens lære.
Min Søn afskyr enhver form for had, som mennesker udviser efter deres brødre. Han fælder tårer når nogen siger, at de repræsenterer min Søns Kirke, og derefter opildner til had mod Guds børn. Han lider af Sin Korsfæstelses smerte hver gang en tjener i Hans Kirke skader en anden eller forårsager frygtelige lidelser til uskyldige mennesker. Børn, I skal bede hårdt for min Søns Kirke, som er under det største angreb siden dens grundlæggelse.
Min Søns fjender har mange planer om at ødelægge den, og de fleste af disse vil kommer indefra. Læg mærke til min advarsel, og dem jeg viste til verden i Fatima. Fjenden venter og snart vil han kontrollere min Søns Kirke på jorden helt og millioner vil blive ledt ind i fejltagelse.
Luk ørerne til, når I hører at min Søns tjenere bliver foragtet og bagtalt fordi de forsvarer Guds ord. Husk altid at kun kærlighed kommer fra Gud og enhver person eller organisation, som opfordrer jer til at dømme et menneske – uanset hvad han har gjort – skal bestrides. I kan ikke erklære jer selv til at være tjenere af Gud og derefter opfordre verden til at bagtale en anden person. I må aldrig tolerere tilskyndelse til enhver slags had.
Enhver person, der gør dette i min Søns Navn, må aldrig tilskyndes til det, for dette kunne aldrig kommer fra Gud. Min Rosenkrans skal bedes så ofte som muligt for at knuse det onde, som griber verden på en tid, hvor grusomhed af enhver art anses for at være retfærdig. Menneskets kærlighed til dets bror er blevet en mangelvare og velgørenhed blandt kristne er blevet mindre. I skal åbne jeres øjne for Sandheden og minde jer om, hvad min Søn lærte jer. Dette er klart som dagen, for det var skrevet for at verden kunne læse det i den Hellige Bibelen.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder