November 2010____________
 
1.Første budskab fra Jomfru Maria 
Modtaget mandag den 8. november 2010 kl. 15.30 efter at have bedt rosenkransen hjemme.
(Det annoncerer de fremtidige profetier, der vil blive modtaget af en privat visionær, som ingen anelse havde om, hvad hun ville blive bedt om at gøre på dette tidspunkt.)
Mit barn, du skal udføre et ansvarsfuldt job, og du må ikke lade nogen stoppe dig. Sandheden skal ud. Du er blevet udvalgt til at udføre dette arbejde. Mit barn, forbliv stærk. Vend dig mod Gud foroven for at få vejledning i at udføre Mit Arbejde.
Alle helgenerne arbejder sammen med dig. Skikkelserne (se slutningen af budskabet) du så, er der alle sammen for at hjælpe dig med at udbrede mine uendelige budskaber, der skal høres i hele verden. Du vil blive vejledt. Du vil ikke finde det let, men du elsker at være udholdende. Det, der er ved at ske, er alt sammen blevet forudsagt. Du er et instrument, der skal bruges til at kommunikere Guds Ord ud til alle Hans børn.
Glem aldrig, at Gud elsker alle sine børn, også de syndere, der har krænket Ham. Bed om Barmhjertighed for hver eneste af jer. Den Hellige Familie vil blive genforenet. ( Pause…på det tidspunkt var jeg blevet overrasket, så jeg spurgte Vor Frue:” Har jeg forstået denne del rigtigt?” Hun smilede venligt og fortsatte…) Saml din kuglepen op, sådan, og udbred Sandheden, før det er for sent.
Disse Budskaber er af guddommelig oprindelse og skal respekteres. Jeg stoler på, at du vil levere dem effektivt til en vantro verden. Det er meget vigtigt, at du forbliver stærk over for min elskede Søn. Jeg ved, at du lider for Ham, med Ham og gennem Ham. Glæd dig, for det er godt. Du er velsignet, mit barn, ved at være udvalgt til dette arbejde. Forbliv stærk.
Bed om vejledning hver dag. Du vil blive stærkere med tiden. Frygt ikke. Jeg er med dig og din familie hver dag. Du er blevet fyldt med Helligånden, så at du kan afsløre Sandheden om Min Faders Plan på jorden.
 Mit barn, kast din tvivl bort. Dette Guddommelige Budskab er ikke indbildning. Det, der er skrevet i Skriften, vil nu udfolde sig.
Bed for alle Guds børn. Min kære Søn bliver så såret hver eneste dag. Han lider under menneskets synder. Hans lidelse har nået uhørte højder, som han ikke har oplevet siden sin korsfæstelse.
Du har den energi og de evner, som Gud anser for nødvendige for at udføre denne Mission. Din renselse er færdig. Du er klar til det slag, der venter dig.
Gå nu, mit barn. Ifør dig din rustning. Ret dit hoved op og hjælp med at bekæmpe den onde. Fortvivl ikke fra tid til anden, hvis du føler dig isoleret. Du har alle engle og helgener til at vejlede dig på hvert eneste skridt af vejen. Det gælder bl.a. Pave Johannes Paul den II, Sankt Faustina og Sankt Josef.
Tak barn for den tro, du har vist. Du er en fighter og meget elsket af Gud Fader og min kære elskede Søn. Du er et med Jesus, og din hånd bliver ført af Helligånden.
Gå nu, mit barn, og udfør dit arbejde ved at bruge alle de redskaber, der er til din rådighed, på den vigtigste tid i menneskeheden historie.
Gud velsigne dig, mit barn.
Din elskende Moder i Kristus
Maria, Jordens Dronning
 
Skikkelserne, der bliver omtalt, er billeder af forskellige helgener, som viste sig for seeren i løbet af hendes åbenbaring, men hun havde ingen ide om, hvem de var, før senere, undtagen dem, der er nævnt tidligere ( Pave Johannes Paul II, Sankt Faustina og Sankt Josef og endnu to skikkelser, som ikke er identificeret )
 
Første budskab modtaget fra Vores Frelser Jesus Kristus 
Modtaget den 9. november 2010 kl. 3 om morgenen
Vær beredt, tiden er nær, hvor du skal fortælle verden om, at retfærdigheden vil ramme dem, der afviser Mig.
Min barmhjertighed kender ingen grænser for dem, der følger sandheden om Mine lidelser på korset.
Glæd jer, I af Mine tilhængere, som afviser de fristelser, I møder hver dag. Andre, som har vendt ryggen til Min Lære, er blinde over for de løfter, Jeg gav, da Jeg døde på korset for deres synders skyld.
 Jeg er i dyb smerte og føler mig ene og alene over at være blevet forladt af Mine elskede syndere, for hvis skyld Jeg ofrede Mit jordiske liv.
Jorden er i mørke i denne tid. Mine tilhængere lider meget sammen med Mig, medens de er vidne til en verden af syndere, som ikke blot har vendt ryggen til Gud, Min Evige Fader, men også til Mig, som led et stort offer for at frelse dem fra den evige fortabelses rige.
Jeg er bedrøvet og græder bitre tårer af skuffelse og sorg over den måde, Jeg for anden gang er blevet afvist.
Jeg anmoder indstændigt Mine tilhængere om at holde sammen i denne sorgens tid i verden. De må forlade deres ligegyldighed over for bøn og sammen med Mig hjælpe dem, hvis sjæle er blevet stjålet af Den Onde.
Der er stadig tid til at angre for syndere. Der er ingen let udvej. Det skal komme fra hjertet.
Troende, I skal ikke være bange for at hæve jeres stemmer i forening og fortælle om den kærlighed, Jeg føler for alle.
Kristne, muslimer, hinduer, jøder og alle  tro udledt af fejlende menneskehjerner: Jeg kalder jer en sidste gang og beder jer åbne øjnene over for Guds Sande Ord.
Gud har sendt jer Ordet gennem sine profeter.
Sandheden blev skrevet og dokumenteret i Skriftens Hellige Ord, som intet menneske kan ændre, forandre eller prøve at fordreje i retning af deres egen fortolkning.
Der er kun en Gud. Så nedlæg jeres våben. Åbn jeres øjne og følg Mig til det Evige Liv.
Jeg elsker jer alle så meget, at jeg ofrede Mit liv for jeres skyld. Har I glemt det? Gennem Min Guddommelige Barmhjertighed beder Jeg jer indstændigt om at vende tilbage til Mig denne sidste gang. Gennem Min Barmhjertighed kommer Jeg tilbage til jorden for at prøve at hjælpe jer med at ransage jeres hjerter og søge sandheden. Tillad ikke, ar Forræderen ødelægger jer. Søg Sandheden. Kærlighed – den rene kærlighed – er vejen til Min Faders Kongerige.
Vær venlig at huske Min Guddommelige Barmhjertighed! Jeg elsker hver og en af jer. Bed om tilgivelse nu. Ræk hånden ud og lad Mig ledsage jer til Min Faders Kongerige. Jeg vil vende tilbage til jorden som forudsagt. Tiden nærmer sig så hastigt, at mange ikke vil være forberedt. Så mange vil blive chokerede og taget på sengen, at de ikke kan tro på det, der er ved at ske. Der er ikke megen tid tilbage til, at mine profeter kan forberede menneskeheden på denne store begivenhed.
Troende, Jeg kalder jer alle og beder jer om at lytte til Min advarsel. Spred sandheden. Bed folk indtrængende om at bede om Min Barmhjertighed. Jeg vil kæmpe for at redde hver eneste sjæl, som angrer lige op til deres allersidste åndedrag.
Jeg kan og vil ikke blande Mig i deres frie vilje. Jeg bønfalder jer om at lytte og høre Mit ord. Jeg elsker jer.
Jeg anmoder jer om at bede om omvendelse før de sidste tider, som næsten er her.
Jeg har intet ønske om at forskrække Mine tilhængere, men jeg anmoder jer indstændigt om at frelse sjæle nu.
I må minde alle om nødvendigheden af at rense deres sind for jagten efter verdslige goder. I stedet skal i søge dyder som enkel ydmyghed, blottet for egoisme og idoldyrkelse.
Det bliver almindelige folk, der må gå i forvejen med at sprede sandheden om Mit Andet Komme.
På grund af det hurtigt voksende åndelige mørke, der bliver spredt af ateismen og en bølge af dyrkelse af Satan i den triste og utaknemmelige verden i dag, er det de jævne sjæle, de sande troende, som skal påtage sig denne opgave.
Bed nu om frelsen for menneskeheden, da verden nu styrer mod den Store Trængsel, der er forudsagt i Den Hellige Skrift.
Det vil være op til menneskehedens frie vilje at vælge at søge tilgivelse for deres synder eller at undlade det. De behøver ikke at være bange. Min kærlighed er for altid barmhjertig.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
3. Menneskeheden står over for den endelige renselse 
Den 11 november 2010 kl. 0.20
Ja, Min elskede datter, det er Mig. Du og jeg vil arbejde side om side med at forberede verden på de tider, som menneskeheden står over for, nu da jorden skal møde sin endelige renselse.
Det er nødvendigt, at denne renselse finder sted, for uden den vil der ikke være noget evigt liv til Mine børn. Mine børn vil møde vanskeligheder, især Mine tilhængere, for det er en del at den kamp, der skal kæmpes for at vinde sjæle.
Slap af. Lad dit hjerte føle Min kærlighed, Min datter. Accepter at det er en gave fra Mig. Det er måske en overraskelse for dig, men Jeg er i familie med dig. Du hører hjemme hos Mig i Mit Kongerige. Du har nu et job, du skal udføre. Hold mig i hånden, så skal jeg lede dit sind, så du kan bringe Mig Mine børn tilbage til Mit Hellige Hjerte. Hvil dig nu, Mit barn.
Din elskende Jesus Kristus
Din elskende Frelser
 
4. Andet budskab fra Jomfru Maria 
Den 11. november 2010 kl. 12.20
Du, Mit stærke Guds barn, er meget speciel. Jeg vil altid arbejde sammen med dig, for du har stiftet bekendtskab med begge sider af livet her på jorden. Mit barn, du må forstå alt om, hvad Guds arbejde er for noget. Gud velsigne dig, Min kære, og tak.
Ja, Mit søde barn, du har fået nådegaver til at udføre dit arbejde. I det øjeblik Helligånden kom ind i din sjæl, var du parat til at arbejde.
 Min betingelsesløse Kærlighed til dig vil gøre dig stærkere, som dagene går. Lad være med at blive bekymret, da det er en negativ følelse, som kun vil hæmme dig. Bed dagligt til mig, din Evige Moder. Jeg vil aldrig forlade dig eller svigte dig i dit arbejde. Mit kære barn, du har fået en ganske særlig Gave, og nu må du bruge den på den måde, kun du ved er den bedste. Du kan altid føle dig sikker på, at jeg følger dig på hvert eneste skridt af din rejse. Fred være med dig.
Jeg vil altid dvæle i dit hjerte. Vær velsignet Mit barn og tak for, at du svarede Mit kald.  
Fredens og Håbets Moder
 
5. Synder får Mit Hellige Hjerte til at briste
 Den 12. november kl. 3 om morgenen
Skriv dette, Min datter. Klokken er ved at falde i slag. Ignorer ikke Min anmodning om at offentliggøre Min Advarsel for menneskeheden. Der er et behov for at angre nu. Mine børn skal høre Min Advarsel nu. Min datter, du skal først kommunikere med kristne grupper, for at få videregivet Mine bønner.
 Forbliv stærk. Jeg har udvalgt dig til dette arbejde, så Mine bønner om forsoning hurtigt vil blive hørt. Skriv Bogen og kommuniker Mine Budskaber ved hjælp af moderne kommunikationsmidler som internet og medierne. Da Mit anliggende er vigtigt, vil Jeg holde din hånd, så du forstår Budskabet.
Du er stærkere, end du tror. Bed mere til Mig og bed Barmhjertighedens Rosenkrans dagligt. Frygt ikke.
 Hvorfor er du så skræmt? Evigt liv, når Himmel og jord smelter sammen, er noget at glæde sig til. Det er det, mennesket har kæmpet for siden tidernes begyndelse. Lad dig ikke narre af de attraktioner, jorden har at tilbyde. De blegner og bliver betydningsløse sammenlignet med pragten i Min Faders Kongerige. Du vil få sendt hjælp, så snart dine planer begynder at folde sig ud.
 De sidste få dage har været overvældende for dig, og dog har du i dit hjerte accepteret det, Jeg beder dig om. Det er vanskeligt og måske lidt skræmmende for dig at åbne op for alt dette, men det er vigtigt, at Jeg kan stole på dig.
Hav Mig i dit hjerte og læn dig op ad Mig. Opgiv al den tvivl, du måtte have, så vil din opgave blive lettere. Du må minde folk om Mine løfter og henvise til Mit skrevne Ord. Find tilbage til Skriften for at få det hele til at give mening. Vær aldrig bange for at minde folk om, hvordan deres synder får Mit hjerte til at briste og samtidig gennemborer Min Evige Faders Sjæl.
Min Moder og alle helgenerne vil sammen holde din hånd og give dig styrke. Du vil få sendt vejledning, og døre vil åbne sig for dig, så du kan få hjælp i dit arbejde.
Pas på dem, der skaber forhindringer, for ar forsinke dig i din kommunikation. Bed for dem og fortsæt dit arbejde. Jeg ved, du er træt, men Min anmodning skal besvares hurtigt. Nu er det hviletid, Mit barn. Du udfører din opgave på en god måde og med tro og mod. Giv aldrig op.
Din elskede Frelser
Jesus Kristus
 
6. Denne bog vil ændre liv og frelse sjæle 
Den 12. november 2010 kl 15.00
Fortsæt, gør hvad der er nødvendigt for at få folk til at se og høre Mine Guddommelige Budskaber
Kære datter, Jeg stoler på, at du vil bruge de metoder, der er nødvendige, for at få folk til at læse Budskaberne. Du har brug for al din energi til at skrive Bogen. Denne bog vil ændre liv og frelse sjæle og er blevet forudsagt. Ja, det er denne bog, der er omtalt i Bibelen. Du er skribenten. Jeg er Forfatteren.
 Vær ikke overrasket eller overvældet, for det er en meget hellig opgave, og du er blevet udvalgt til at udføre Arbejdet sammen med Mig. Det vil tage dig tre måneder. Jeg ønsker, at du udgiver det i hele verden. Det skal være stort, magtfuldt og efterspurgt ligesom den Hellige Bibel.
Min datter, du kan udgive det som ” en samtale med den hemmelige profet”. Det er OK at gøre det. Hvorfor er du bange, Mit barn? Du bliver vejledt fra Himlen. Du må forblive stærk. Stol på Mig. Overgiv dig. Jeg vil holde din hånd hvert skridt på vejen. Jeg vil tale med dig senere.
Din elskende Frelser
Jesus Kristus
[Bogen, som Jesus refererer til, blev udgivet i verden i februar 2011 som det Første Bind af Buskaberne.]
 
7. Advarslen om Helvedet og Løftet om Paradis 
Den 13. november 2010 kl. 3 om morgenen.
Min kære elskede datter, du er kommet igennem en frygtelig forfølgelse, som Jeg tillod for at befri din sjæl fra lidelser fra helvede. Du er nu fri, og din ånd vil gøre dig i stand til at sprede Mit Ord, så at menneskene kan blive befriet fra de lidelser, som venter dem, hvis de skulle være så tåbelige at underkaste sig den Onde.
Du, Min datter, blev sendt lige fra starten. Jeg har hele tiden gjort dig stærkere i de forløbne få dage.
Hvordan tror du, du vil have det om en uge, et år eller to? En fighter, modig lige til det sidste. Du vil sammen med Mig arbejde for at gøre sjælene af Mine kære elskede børn, som jeg føler en dyb uendelig kærlighed for, klare. Kærligheden bruser gennem Mine årer som en flod. Mine følelser formindskes aldrig, selvom de vender sig bort fra Mig.
Jeg vil redde dem fra helvedets pinsler.
Sig til dem, Min datter, at Jeg vil redde dem fra helvedets pinsler. Jeg har brug for, at de vender sig mod Mig i deres glædesløse, forvirrede tilstand. Der er kun en vej til kærlighed og fred. Det vil kun eksistere i Mit Nye Paradis, når Himmel og Jord bliver et. Ved de ikke det? Har de aldrig hørt om Mit gamle løfte? Løftet om evigt liv, hvor alle de mennesker, som følger Mig, vil blive løftet op med krop, sjæl og sind til den nye Jord og himmel, når de forener sig og igen bliver til det Paradis, som Min Fader længe har lovet sine børn.
Jeg trygler jer om at tro Mig. Tænk jer om. Hvis I aldrig har været præsenteret for den hellige Skrift, så stil jer selv dette enkle spørgsmål. Hvis I føler kærlighed i jeres hjerter, hvor tror I så det kommer fra? Er det den kærlighed, som får jer til at føle jer venlige, ydmyge, længselsfulde og fri for egoisme? Hvis det forholder sig sådan, så er det denne kærlighed, Jeg lover til alle Mine børn som vender tilbage til Mig.
Hvordan verdslige ambitioner efterlader dig med en følelse af tomhed
Jeg ved det er svært, kære børn, at tro på en verden, der er anderledes end den, I bor i. Husk på, at denne verden blev skabt af Gud, den Evige Fader. Så blev den sølet til af Forræderens gerninger. Satan er umådelig snedig. I, Mine børn, må da kunne indse, at de verdslige ambitioner, som I finder utilfredsstillende, ikke kan fylde jeres tilværelse. I føler en tomhed, som I ikke kan forklare eller kan forstå, ikke sandt? Og så stræber I efter mere og mere. Men alligevel er I ikke tilfredse, selvom I burde være det. Hvorfor er det sådan? Har I gransket hjertet og spurgt, hvordan det kan være? Hvorfor er det sådan? Svaret er meget enkelt.
 Gud skabte menneskene. Menneskene blev fristet af Satan. Satan eksisterer i denne smukke verden, som Min Evige Fader skabte af ren og skær kærlighed. Desværre vil Satan eksistere indtil Mit Andet Komme. Så vil hans lodrette løgne og det forræderi, han har udsat Mine børn for, blive udstillet. På det tidspunkt vil det være for sent for mange af Mine børn, inklusiv dem, der er usikre på eller tøvende over for troen på den højeste guddommelige skabelse af Min Faders Kongerige.
Afvis Mig ikke
Lyt! Jeg, Jesus Kristus, Frelseren, som er blevet sendt for at give jer endnu en chance til at komme ind i Min Faders Kongerige, hør nu Mit løfte. Lyt til Min stemme, sendt til jer af guddommelig nåde, for gennem Mine seere og profeter i verden af i dag at få jer til at forstå, at alle Mine børn er lige i Min Faders øjne.
De, som følger Ham, er velsignet, men lider i sjælen på grund af dem, som ikke tror og som nægter at lytte. Gud skabte verden. Det kom ikke ud af ingenting. Mennesket kan ikke, og vil aldrig kunne udøve et sådant mirakel, som videnskaben aldrig vil kunne forklare. De guddommelige overnaturlige evner kan ikke virkelig blive forstået, før alle Guds børn i sind, krop og sjæl overgiver sig til den rene kærlighed, Jeg tilbyder. Jeg beder jer indtrængende om ikke at afvise jeres Skaber. Lyt ikke til de forræderiske løgne, som I har fået fortalt af Forræderen gennem afdelinger af Frimurere, Illuminati, de falske profeter og gennem bizarre og totalt onde sekter, der er opstået på grund af menneskers naivitet.
Satan er virkelig 
Menneskeheden er svag. Selv de helligste af Mine tilhængere er ofre for Den Ondes konstante fristelser. Problemet er, at dem, der søger fornøjelser, ikke tror på, at han eksisterer. Andre ved godt, at han er virkelig, og at han findes. Det er dem, der giver Mit hjerte de største smerter.
Sårene åbner sig igen og er betændte 
Jeg lider i en sådan grad, at sårene, jeg blev påført under den frygtelige korsfæstelse, som Jeg blev udsat for, åbner sig endnu engang og er betændte. Det efterlader Mig i de frygteligste pinefulde smerter i krop, sjæl og guddom. Og alligevel vil Jeg aldrig holde op med at elske jer alle sammen.
Jeg kalder jer fra Himlen og beder jer på vegne af Min Evige Fader, som af ren og skær kærlighed skabte hver eneste af jer, om at stå fast. Afvis Satan. Tro på, at han eksisterer. Accepter at det gør han. Åbn jeres øjne. Kan I ikke se hvilke ødelæggelser, han er skyld i i jeres liv? Er I blinde?
Et budskab til de rige 
Til de rige siger Jeg stop. Tænk jer om og brug blot et øjeblik på at spørge Gud om følgende. Er I tilfredse med den måde, I opfylder De ti Bud på? Føles det rigtigt? Har I afvist Mig for at kunne nyde verdslige udskejelser? De selv samme udskejelser og fornøjelser vil efterlade jer med tomme hjerter. Inderst inde ved I, at det ikke føles rigtigt. Alligevel vil I stadig tørste efter mere af de tomme og dog spændende løfter, som Forræderen har givet jer til gengæld for jeres sjæl.
Et budskab til dem, der følger Illuminati 
Jeg advarer jer indtrængende, og især de af Mine børn, der er blevet suget ind i Illuminati og i andre lignende onde grupper. Når I først er involveret i det, er I dømt til evig fortabelse. Forstår I ikke, at det, I er blevet lovet til gengæld for jeres sjæl, er en løgn? En forræderisk og skræmmende løgn? I vil aldrig få de gaver, som den dystre budbringer fra Helvedets dybder har lovet jer. Som jeres Frelser på korset, som ofrede sit liv for at frelse jer, så beder Jeg jer om, at I ikke lader Mig miste jer nu. Jeg elsker jer børn. Jeg græder, medens jeg bønfalder jer en sidste gang om ikke at afvise Mig til fordel for Forræderen.
Jeg vil tilgive alle, som skrifter
Jeg kan ikke blande Mig i jeres frie vilje, for det er en gave I fik, da I blev født i Guds lys. Jeg kommer, som skrifterne har forudsagt, meget snart og hurtigere, end I kan fatte det. Verden vil synke ned i mørke og fortvivlelse. Dog vil Jeg tilgive synderne hos alle, hvert eneste af Mine børn, i det øjeblik de bekender deres synder, efter at de har fået afsløret dem, uanset hvor graverende de er. De vil komme ind i Paradis med krop og sjæl, når Himmel og Jord bliver til et, og leve der i evighed sammen med deres familie.
Løfter, som Paradiset kan give
Ingen sygdom, ingen fordærvelse af kroppen, ingen synd – kun kærlighed. Det er løfterne fra Mit Paradis. Ingen vil ønske mere. Alle vil leve i harmoni, glæde og kærlighed.
Helvedets virkelighed 
Afvis ikke dette liv til gengæld for det liv, I er blevet lovet af Satan! I er blevet fyldt med løgn. Hvis I følger en vej, hvor Gud eller Jeg, Jesus Kristus, jeres Frelser, ikke er en del af det, så er I på vej mod fortabelsen. I vil skrige af rædsel, når det går op for jer, at I har begået en fejl. Så vil I bede om barmhjertighed. I vil flå jer i ansigtet og rive jer i håret. Men på grund af jeres frie vilje, som I fik i gave af Min Fader, vil I ikke blive fritaget for det. Når I vælger den forkerte vej, vil I være fortabt og brænde op i Helvede for altid. Det er meget virkeligt. Den største forbandelse er, når det går op for jer, at Gud findes og at Jeg, jeres Frelser Jesus Kristus, virkelig eksisterer. Og på dette stade er der ingen mulighed for at blive frelst.
Den største forbandelse er, når det går op for jer, at I aldrig vil komme til at se Guds ansigt.
Jeres familie vil måske kunne se jer fra den anden side. Når det sker, og I indser jeres frygtelige fejltagelse, vil det være for sent. Læg jer disse ord på sinde. Den største forbandelse er, når det går op for jer, at I aldrig vil komme til at se Guds ansigt. Det vil blive den største pine og en, som vil være der for altid i helvedets flammer, hvor smerten er konstant og ubønhørlig. På grund af Forræderens løgne vil I ende i de frygtindjagende korridorer i Helvede, i stedet for at nyde det Paradis, I er blevet lovet. Det er virkelighed, og det betyder lidelse i al evighed.
Jeg beder alle jer, der ikke tror, at det er Mig, der nu kommunikerer med menneskeheden, om at bede til Mit Hellige Hjerte. Bed Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag klokken 15. Jeg vil besvare jeres bøn med en kærlighed, som I straks vil kunne føle. Hold Mig i hånden, børn. Slip den ikke. Jeg elsker jer alle så meget, at Jeg ofrede Mit liv for jer, så I kunne blive frelst.
Denne gang kommer jeg for at dømme. Selvom Jeg elsker jer, kan Jeg ikke blande Mig i jeres frie vilje, som I fik i gave af Min elskede Fader. Jeg håber, at I omsider vil lytte til Mig gennem Mine nutidige seere og profeter. Husk, at Sandheden er vejen til evig frelse og en ny begyndelse, når Paradiset vender tilbage til Jorden.
Satans løgne 
Løgnene er blot løgne, uanset hvor fristende de lyder. Det er løgne, hvis formål er at stjæle de elskede sjæle, der ikke kan blive udfriet af Min Fader, Skaberen, som skabte Jorden.
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
8. Tegn for de Sidste Tider – Men Herlighed vil vende tilbage til Jorden
 Den 14. november 2010 kl 23.00
Min kære datter, du skal ikke føle skyld over den tvivl, du har haft i dag. Det er kun naturligt. Din forståelse for det spirituelle er ikke så udviklet, som den burde være, men det er okay.
Jeg vil vejlede dig, og med tiden vil du forstå formålet med din mission. Jeg har brug for, at du forbliver stærk i dit arbejde og adlyder Mig. Dette er en vanskelig opgave og en, der dræner dig følelsesmæssigt. Jeg vil sende dig en åndelig vejleder, der kan hjælpe dig med at overkomme den enorme opgave, der skal gøres færdig. Opgaven er så vigtig, at hvis ikke arbejdet bliver udført, vil flere sjæle blive tabt til Den Onde. Min datter, du er blevet betroet denne opgave før Jeg kaldte dig til at udføre dette arbejde.
Jeg er i gang med at vejlede din åndelige vejleder. Han vil kende sandheden, når du taler. I de sidste to dage har du fået erfaring om blot nogle af menneskenes synder på en måde, som du ikke har kunnet erfare det før. Kunne du se forskellen? Følte du, at det var mærkeligt at se på Mine børn på den måde? Du så dem i et anderledes lys, ikke sandt? Det er på grund af Helligåndens magt, som Jeg har velsignet dig med.
Kærligheden, som du følte i hjertet for Mine børn og den præst, du så til messen i dag, er også en gave, Jeg gav dig ved hjælp af Helligåndens kraft. Du vil se, føle og høre menneskenes synd i en sådan grad, at du vil føle den samme smerte, som Jeg føler. Du vil også kunne se den kærlighed, Jeg føler for Mine børn med dine egne øjne, som afspejler Mit hjerte.
Vær ikke bange for disse gaver Mit barn. Tro ikke, at du ikke kan klare denne opgave, for den styrke, du får gennem Mine nådegaver, vil gøre dig så stærk, at du aldrig vil se dig tilbage. Du vil heller ikke have lyst til det.
Du føler dig svag nu. Det er følelsen af Min Guddommelige magt, der bruser gennem din krop. Varmen er den kærlighed, Jeg føler for dig. Græd ikke Mit barn. Indtil nu har du været usædvanlig stærk og modtagelig, skønt det kun er nogle få dage siden, Jeg talte til dig for første gang. Nej, Mit barn, det er ikke noget, der foregår i din fantasi. Det bliver du ved med at spørge dig selv og dem, der er tæt på dig, om.
Dem, der sælger deres sjæl til Satan
Skriv dette nu. Verden stønner under vægten af mørkets gerninger og Den Ondes planer, som bliver ved med at friste og forføre Mine elskede børn. De er blevet fanget i en sådan grad, at mange af dem vrider sig som dyr selv for øjnene af menneskeheden. Hvor er der mange stakkels sjæle fyldt med lidenskab, grådighed og forfængelighed, der viser sig for de troende i sådan en sørgelig forfatning. I deres forfængelighed tror de, at det er dem, der har den virkelige magt. Den magt, der er blevet lovet dem af Satan. Mange af disse børn har valgt at sælge deres sjæl til Satan og praler af det.
Der er flere af Mine børn, der føler sig tiltrukket af hans løfter om glamour og rigdom, som hele verden vil se. Nej, de skammer sig ikke over at prale med, at de tilhører ham. De løfter, han har givet dem, er kun løgne, han har givet dem, fordi han hader dem. Satan hader menneskeheden.
Han lyver over for Mine børn og påstår, at han kan give dem alt, men det er desværre løgn. Dem, der følger ham og hans tomme løfter, vil ikke blive og kan ikke blive frelst.
Bed, bed, bed for Mine børn. Min datter, Jeg ved du er træt, men lyt til dette.
De troende, som er lunkne, og som ikke direkte har tilsluttet sig til den Onde på en ekstrem måde – de skal også være på vagt. De, sammen med Mine tilhængere og nogle af Mine Hellige Tjenere, biskopper og kardinaler rynker på næsen af Mine børns tro. Deres spiritualitet er gået tabt på grund af grådighed i visse steder, hvor guld og rigdomme skygger for de Guddommelige Gaver, de engang fik som Guds disciple. Kirken har mistet sin retning og er styrtet ned i mørket. Dette er blevet forudsagt, Mit barn, og er et tegn på, at vi er i de Sidste Tider. Det er når den sidste pave dukker op, og verden vil være fortabt under den Falske Profets dårlige ledelse.
Åbenbaringer om, hvad der vil gå forud for Mit Andet Komme, vil blive givet til dig, Mit barn, så der vil blive lyttet til dine ord, og så kan sjælene blive forberedt før Min Store Advarsel. Vær ikke urolig. Livet vil fortsætte. Herligheden vil vende tilbage til jorden. Mine børn vil blive reddet ud af den Ondes klør, og han vil blive ødelagt. Det er vigtigt, at han ikke forfører Mine børn og derved tager dem med i Helvedets dybder.
Mit Ord skal være stærkt. Mine børn skal lytte. Jeg giver dem denne Advarsel af ren og skær kærlighed for dem, fordi Jeg kommer som Dommer og ikke som Frelser. Det på grund af Min Elskede Moders og Mine tilhængeres bønner over hele verden, at Dommen tidligere er blevet udsat. Denne gang vil den ikke blive det.
Ingen kender datoen på det Andet Komme.
Hverken du eller Mine børn vil få datoen for Mit Andet Komme at vide. Det kan ikke blive afsløret. Det er derfor, det er vigtigt, at Mine børn er forberedt. De, der ikke vil forberede sig, kan ikke sige, at de ikke har fået Sandheden at vide. Når Advarslen finder sted, vil de forstå Sandheden. Ja, hvis de skrifter og indrømmer deres synder, vil de få Min Velsignelse. Hvis ikke de gør det, vil de blive kastet i Helvede. Min Barmhjertighed vil da være opbrugt.
 Gå nu, Mit barn. Forbered verden til at høre Ordet. Sig til Mine troende børn, at de intet skal frygte. Sig de skal bede for de ikke troende. Sig til de ikke troende at vende tilbage til Mig. Gør alt hvad der er muligt for at skynde dem til at åbne deres hjerter.
Jeres Frelser Jesus Kristus, som kommer for at Dømme de levende og de døde
 
9.Det Andet Komme
 Den 15. november 2010 kl. 3 om morgenen
Tak, Min datter, for din udholdenhed i forbindelse med Min sandhed og i forståelsen af, at Min kommunikation med dig er meget virkelig. Du vil føle Min ånd i dit legeme, når Jeg kommer for at åbenbare dig Mit Guddommelige Budskab, som er vigtigt for menneskene, for at de kan forstå disse tider. Jeg bringer et Budskab fyldt med ren kærlighed og medfølelse med Min Faders børn. Disse budskaber skal forklare Guds tilhængere, at for det første skal de falde på knæ nu og for det andet prøve at forstå sandheden i Johannes Åbenbaring.
Tiden er kommet, hvor Mit Andet Komme skal finde sted. Tegnene på dette er allerede åbenbaret for dem, der kender de profetier, der blev forudsagt for meget længe siden. Se jer omkring, hvad er det, I ser nu? Tegnene er synlige nu. Mennesket forstår ikke det frygtelige overfald, det bliver udsat for. Den onde løgn, der bliver mødt og accepteret af regeringer, skjuler sig som en maskeret frelse.
Hør Mig nu Mine børn. Antikrist står på spring. Vær på vagt, åbn jeres øjne og jeres hjerte for sandheden, ellers vil I forsvinde. Frygt ikke Mine elskede tilhængere, for I vil indføre Min flok i den Hellige Tilbedelse af Min Evige Fader. Livets føde vil være rigeligt hos disse troende i løbet af de mørke dage, der venter. Hold sammen, elsk hinanden. Giv hinanden styrke til at forene alle racer, trosretninger og troende alle vegne, til at bevæge sig mod Min Faders Kongerige.
 Det vil være jeres opgave at demonstrere Guds kærlighed, godhed, kærlighed, håb og sandheden om Det Evige Liv, der venter hele menneskeheden. Det vil være ved at bede sammen, og ved at droppe jeres ydre mur af stolthed og generthed, at I vil blive en magtfuld styrke. Sammen vil I være stærke. Jeres tro på Mig, jeres Guddommelige Frelser, vil omvende ikke troende. Mange af disse folk er uden egen skyld uvidende om Min Kærlighed. De vil føle kærlighed for hinanden, men vil ikke forstå, hvor den kommer fra. Guds børn skal lede dem mod Lyset.
Jeg er Brødet, og Jeg er Lyset. Mit lys vil give jer alle sikkerhed. Men Jeg beder jer indstændigt om at vise storsind i sjæl og hjerte og tænke på de stakkels sjæle, som har brug for vejledning. Det må I give dem ved jeres gode eksempel og ved at vise dem, hvordan man kommer tættere på Mig. De skal overtales blidt, men bestemt, til at følge den rette vej. Det er vigtigt at vække de slumrende fra deres uvidenhed, før det er for sent.
Mine børn, forstår I ikke læren i Min Faders Bog? Bogen, der åbenbarer tegnene på, at Jeg kommer tilbage til jorden, må studeres grundigt og accepteres som sandheden. Gud, Min Evige Fader, lyver ikke når han taler gennem profeterne. Han modsiger ikke sig selv. I bliver nu vist de himmelske tegn, der er blevet forudsagt, og må forberede jer.
I og jeres familier bliver løftet op til Mig så hurtigt, som blinket af et øje 
Vær venlig at bede om vejledning. I troende, gør jer parate til at kæmpe i Mit navn og modarbejde Antikrist. Folk vil smile overbærende, når I minder dem om de profetier, der står i Johannes Åbenbaring. I vil blive anklaget og på en ironisk måde skældt ud for jeres synspunkter og bekymringer. Ignorer det, for I har en pligt over for Mig nu. Bed, bed og overtal ikke troende til at acceptere Min Lære. Vær ikke bange. Til de mange af jer, der er bange for jeres egen og jeres families fremtid, har Jeg følgende at sige. Når tiden kommer vil I og jeres familier blive løftet op til Mig i Himlen, så hurtigt, som I blinker med øjet. Så vil I modtage Det Evige Livs gave, når Himmel og Jord bliver et. Det er det, der kaldes Det Nye Paradis. Det vil blive en tid med stor herlighed, kærlighed og fuldkommenhed for alle Mine tilhængere.
Forbliv stærke. I skal udholde en kort periode med pinsler. Men jeres tro vil gøre jer stærke. Husk, at Jeg elsker jer allesammen. Gengæld Min kærlighed og hjælp Mig med at frelse så mange sjæle, som muligt.
I er Min mægtige hær, og nu er det tid til at forberede jer på slaget. Jeg vil føre jer alle til Min Faders Kongerige.
Jeres elskende Frelser
 
10. Global Magt, Antikrist og Dyrets Mærke 
Den 15. november 2010 kl 11.00
Du er nu ved at forstå sandheden og ved at acceptere Mit budskab for, hvad det er. Skriv dette Min datter.
Den hastighed, hvormed profetierne folder sig ud, er ved at blive tydelig for enhver. Som et af de første tegn, skal I lægge mærke til de åbenlyse forandringer i Min kirke, som snart vil ske. Det er, når Forræderen vil lede mine disciple på afveje.
 Det næste tegn vil kunne ses i den måde, mange af jer vil miste kontrollen over jeres eget land. Dette inkluderer kontrol over alt det materielle og militæret. Mine børn, jeres ledere og alle, der har ansvar for at tage sig af jeres folk, vil miste al kontrol. De vil blive som en båd uden årer. Styringen af denne båd vil blive uden mål, og de vil være fortabt.
Mine børn, I må bede hårdt nu for at løsne det greb, som disse onde grupper af folk udsætter jer for.
De tilhører ikke Guds Kongerige, og ved hjælp af deres ydre snu forræderi, vil I ikke indse, at det er en mægtig magt, der omhyggelig skjuler, hvem de i virkeligheden er.
I, Mine børn, vil heller ikke være klogere. I vil synes, at I lever i vanskelige tider, men denne facade er designet til at få jer til at tænke sådan. Rejs jer nu, Mine børn.
Dyrets Mærke 
Accepter ikke Mærket. Hvis der er flere af jer, der ikke accepterer det, vil I stå stærkere. Dette Mærke – dyrets mærke – vil blive jeres endeligt. Det er ikke det, det giver sig ud for at være. Ved at gå med til at få det, vil I blive fjernet mere og mere.
Pas på den plan, som styres af Forræderen. Den går ud på at fjerne alle tegn på Min Evige Fader og Skriftens Lære fra jeres liv. I vil kunne se det i skoler, højere læreanstalter, hospitaler og i jeres landes forfatninger. Den største skændsel, som smerter Mig dybt, er afskaffelsen af undervisningen i Skriften til dem, der tilbeder Mig, deres Guddommelige Frelser. Meget snart vil I opleve, at det bliver strafbart og forbudt at undervise i den sande lære.
I, Mine kære børn, vil lide meget i Mit navn. Disse onde kræfter er ansvarlige for dette. De ledes af Satan. I vil kunne finde dem alle vegne og især blandt de ledere, som jeres overlevelse er afhængig af. Børn, vær ikke bange for jer selv. Vær snarere bange for de stakkels vildledte sjæle, der er så påvirket af Forræderen, at de har svært ved at trække sig ud af det greb, de er fanget i. Disse folk kan man ikke stole på. Vær forsigtige med den måde, I kommunikerer med dem. De vil holde jer i en skruestik, fordi de kontrollerer alt. I vil finde det svært at bekæmpe dem, fordi de vil have kontrol over endog jeres bank, jeres ejendom, jeres skatter og den mad, I skal have for at overleve.
Men det vil ikke vare længe, for deres dage er talte. Hvis de vedbliver med at være den ondes slaver, vil de falde ned i en afgrund af en sådan terror, at det at beskrive deres skæbne ville være for skræmmende og så rædselsfuldt, og I ville falde død om, hvis I fik blot et lille kig på et minut af den lidelse, de vil blive udsat for.
Slaget skal til at begynde og folde sig ud, når Min Faders hånd falder hurtigt og straffer deres synder, som I snart bliver vidne til. Intet menneske kan kalde sig Guds barn, hvis det er vidne til og hemmeligt er medlem af denne ildevarslende, men velordnede hær af ødelæggelse. Denne onde hær, der er fyldt med dæmoner fra helvedets dybder, udfører handlinger af en så omfattende ondskab, at uskyldige mennesker umuligt kan fatte det.
Jeg har intet ønske om at skræmme Mine børn, men sandheden vil komme for en dag, når tiden er til det. Rejs jer nu, Mine børn. Bekæmp de onde kræfter, før de ødelægger jer. Vær varsom overfor global magt i enhver skikkelse, størrelse, form eller lovgivning. Hold øje med jeres ledere, især dem, der kontrollerer jeres daglige adgang til penge, som vil give jer føde og holde jer i live. I skal opmagasinere mad nu.
I har ikke fået dette budskab på en måde, der afspejler Min Lære, men hør på Mig nu. Disse profetier er blevet forudsagt. Mine børn skal lytte opmærksomt. Mørkets kræfter vokser i omfang og I, Mine tilhængere, må stå fast. Hold troen på Mig i live gennem bøn. Alle Mine tilhængere skal bede Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag. Det vil styrke jeres sjæle og hjælpe jer med at være beskyttet i det øjeblik, I dør.
 Mine børn, Vær venlige ikke at lade jer skræmme af Mit Budskab. Mine tilhængere, I er forpligtet over for Mig. Lad Mig sige jer dette. Husk at I vil blive opfyldt af Helligånden, så snart I accepterer Mit Ord. Frygt ikke, for I er blevet udvalgt. I, Min hær af tilhængere, vil føre an i kampen, der medfører den Ondes nederlag. For at kunne dette, er det nødvendigt at bede.
Jeg kommer med et Budskab af ren kærlighed. Forstår I ikke, at I vil blive vidne til Paradiset, når Himmel og Jord bliver et? Mine tilhængere, I har intet at frygte, for I vil blive løftet op med krop, sjæl og sind til det Guddommelige Hierarkis riger, hvor I vil se jeres kære. De af jeres kære, der har fundet velvilje hos Min Evige Fader.
 Gør, som Jeg siger. Bed, tal med Mig, stol på Mig. Til gengæld vil Jeg give jer styrke. Bed om beskyttelse ved at recitere Min Hellige Rosenkrans, der blev givet jer med velsignelser af Min elskede Moder. På den ene side skal denne bøn beskytte jer mod Den Onde, på den anden skal den beskytte jer mod de folk, I kommer i kontakt med, så at de ikke har en dårlig indflydelse på jer eller forvirrer jer i jeres inderste tro på Mig.
Bed for mine seere og profeter, så at de er beskyttet. Bed for Mine elskede hellige tjenere, de hellige hengivne tjenere, Jeg har sendt jer til at vejlede jer. Ligesom Mine tilhængere, lider de også under den Onde. Han vil aldrig stoppe med at forsøge at gøre jer blinde over for sandheden og vil benytte enhver nederdrægtig taktik til at overbevise jer om, at jeres tro er falsk. Lyt til Mig. Han vil bruge logik og ræsonnement svøbt i blide venlige vendinger for at overbevise jer om, at han bringer håb ind i jeres liv. Gennem Antikrist vil han kæmpe for at få jer til at tro, at han er Den Udvalgte.
Antikrist
Mange af Mine tilhængere vil blive ofre for dette afskyelige bedrag. Vær på vagt. Han vil blive betragtet som en budbringer af kærlighed, fred og harmoni i verden. Folk vil falde på knæ og tilbede ham. Han vil vise jer sin magt, og I vil tro, den er af Guddommelig oprindelse. Men det er den ikke. Han vil instruere jer på en måde, som I undertiden vil finde mærkelig. Sande troende vil vide, at han ikke er af lyset. Hans pralende, pompøse opførsel vil skjule den rene ondskab. Han vil spankulere rundt og vise, hvad der ligner sand medfølelse og kærlighed til alle. Bag facaden er han fuld af had til jer Mine elskede børn. Han ler bag lukkede døre.
Mine børn, han vil forvirre jer frygteligt. Han vil fremstå magtfuld, fuld af selvtillid, humoristisk, omsorgsfuld og kærlig og vil blive betragtet som en frelser. Hans smukke ansigt vil appellere til alle, men han vil hurtigt forandre sig.
 Han vil forårsage blodbad i verden og vil myrde mange. Hans terrorhandlinger vil være tydelige at se for enhver. Han vil ødelægge jeres uafhængighed, og det er igennem ham, at Mærket bliver introduceret – Dyrets Mærke. I, Mine børn, må være stærke. Accepter ikke mærket, fordi hvis I gør det, vil I komme under hans hypnotiske indflydelse.
Mange vil dø på grund af deres tro på Mig. Nej, frygt ikke, for hvis I lider for Mig, i Mig og med Mig, vil I være udvalgt. Bed, bed om, at I ikke bukker under for hans terrorregime. Stå op og kæmp for Mig.
Lad ikke Antikrist med al sin overbevisende charme vinde over jeres sjæle. Lad Mig holde jer i Mine arme og omslutte jer med Min Guddommelige Nådegave, for at styrke jer i kampen for sandheden. Det vil blive hårdt men, Mine børn, I vil få hjælp på mange, mange måder for at lette jeres lidelser. Gå nu og bed Barmhjertighedens Rosenkrans og forbered jer til det endelige slag.
Jesus Kristus, Mit Folks Konge,
Frelser og Retfærdige Dommer
 
 
11. Advarsel til de gejstlige
Den 16. november 2010 kl 9.55
Min datter, du blev afvist i går, da folk prøvede at så tvivl i dit sind. Du led på grund af dette. Fortvivl ikke, for Mit Ord vil blive hørt. Du vil møde forhindringer, som vil få dig til at blive desillusioneret med hensyn til dette arbejde.
Min datter, Jeg vejleder dig. Det skal du huske og glem aldrig Mit løfte. Jeg gjorde, som du bad om, og lod dig sove roligt sidste nat. Du er stærkere nu, kan du ikke mærke det?
Vær forsigtig med, hvem du taler med. Mine tilhængere, eller dem, du tror er Mine tilhængere, er ikke altid det, de ser ud til at være. Du må gøre det, dit hjerte fortæller dig.
Hvorfor bliver Mine børn ved med at tvivle på sandheden? De følger ikke Min Lære, selvom de fik denne gave af Mine apostle, som af kærlighed til Mig og ved hjælp af Helligåndens kraft gav verden en meget speciel gave. Sandhedens gave blev forkyndt og delt ud til alle Mine børn rundt omkring i verden. Mange af Mine børn fulgte denne vejledning igennem tiderne.
Andre valgte, selvom de kendte sandheden, at fordreje den, så den passede til deres egne formål, ønsker, lidenskaber og magtbegær. Mine tilhængere kunne ikke længere skelne mellem sandheden i Guds ord og falsknerierne, der blev spredt af dem, som var blevet vildledt. Det er sådan, Forræderen arbejder. Han skaber forvirring, skuffelse og en følelse af håbløshed, og har gjort det lige siden Min død på korset. Men hør Mig nu. Han vil ikke vinde, Min datter. Styrken ved den Himmelske vejledning vil indgyde Mine børn troen en gang til ved hjælp af Mine profeters undervisning.
Bed Mine børn være årvågne over for de forandringer, de ser i verden. Bed dem om at åbne deres hjerter, deres øjne og sind for at være vidne til de løgne, som bliver spredt af Satan. Fra ham springer et spind af løfter, der er givet, for at Mine børn skal føle sig tiltrukket af ydre underværker. Underne og den falske herlighed er tom. De reflekterer ikke kærlighed eller tilbyder trøst, når først deres tomhed er afsløret. 
De onde kræfter er ved at blive stærkere nu Mit barn. De er planlagt af Satan gennem hans hær af onde tilhængere. Disse tilhængere, der er fyldt med grådighed og kærlighed til sig selv, følger ham i føjelig beundring og vil blive ført ind i det paradis, han praler med. Det lovede paradis er intet andet end sort mørke, og når det går op for Mine børn, vil tiden til deres forløsning være forpasset.
Bøn om Frelse.
Alle Mine børn må, selv om det er af kærlighed til deres egen familie, være på vagt over for ondskaben, hvis de ønsker at frelse hinanden. Min kærlighed vil blive ved med at vejlede dem, hvis de omvender sig og følger Mig. De må aldrig være bange for at vende om og sige:
”Oh min Herre led mig til dit kongerige og beskyt mig mod mørket, som har opslugt min sjæl. Hør mig nu Oh Hellige Hjerte og lad ved din godhed dit lys og din beskyttelse skinne igennem det.”
De af Mine børn, som beder denne bøn, vil blive hørt. Deres bønner om frelse for dem selv og deres kære, vil blive bønhørt. Jeg har ved hjælp af Mine seere, der er vejledt af Min Velsignede Moder, samvittighedsfuldt prøvet at sende advarsler til verden. Skønt de blev afvist i begyndelsen, blev Mine seere mange, mange gange accepteret til sidst. Denne gang vil de ikke få givet den tid, der er disse budskaber værdig, så de kan blive hørt af en tilstrækkelig del af Mit folk.
Pas på de falske profeter
Men Jeg må advare Mine børn om de falske profeter. Mange ægte seere er blevet vildledt. Seere, der er ægte, vil blive givet nådegaver, som vil udsende Min Sandhed på en sådan måde, at de vil være ledsaget af overnaturlige begivenheder og mirakler, som ikke kan eller vil blive afvist.
Mit hjerte knuses, når Jeg ser den måde, som mange af dem er blevet afvist af Mine Hellige Tjenere på. De samme, som Jeg har sendt for at undervise Mine børn, svigter deres opgave. De må nu vende sig mod Mig og modtage de nådegaver, der er nødvendige for at lede Mit folk.
Mine hellige tjenere er meget vigtige, og de, der har modtaget Sakramenterne, må høre Min bøn. I er forpligtet over for Mig. Forny jeres løfter nu. Tro og følg Mit hellige budskab. Vær stærke, for I er nu kaldet til at vidne om sandheden i Åbenbaringens Bog og at acceptere, at tiden er kommet. Forbered jer nu på denne store begivenhed. Afvis Mig ikke eller vend ikke ryggen til. I skal prædike med styrke og overbevisning. I må ikke udvande Min Lære og sige til Mine tilhængere, at alt vil være i orden. Det er ikke det budskab, I er kaldet til at give. Jeres pligt over for Mig, jeres Guddommelige Frelser, er at informere jeres flok om sandheden.
Mine børn må ikke få at vide, at de alle bliver frelst. Det passer ikke. For det er kun dem, som søger Min tilgivelse og overgiver sig til Mig og Min Lære, som vil blive frelst. Hvorfor følger I ikke læren i skrifterne? Hvorfor bruger I undskyldninger? Hvorfor vildleder I Mine børn og overbeviser dem om, at Gud tilgiver alt? Min Evige Fader vil kun tilgive dem, som tror på Mig og som angrer.
Sagde Min død på korset jer ikke noget? Jeg døde for at frelse menneskeheden fra Satans dårskab. Og alligevel underviser I Mine børn en løgn af misforstået tolerance. I er blevet ofre for et pres fra menneskeheden om at skjule den Hellige doktrin, som I var kaldet til at prædike om. 
Har I ikke skam i livet? Så fanget er I i de verdslige attraktioner, som jorden kan tilbyde, at I følger falske dogmer dikteret af den populære tolerance, som Satan har spredt blandt Mine børn. Disse stakkels vildledte børn har brug for, at man viser dem vejen. De skal også kende forskellen mellem menneskelig fortolkning og det guddommelige løfte, som Jeg har givet.
Hvorfor vil Mine børn ikke tro på guddommelig indblanding? Hvorfor afviser I det, når I bliver præsenteret for det? Mine præster hør Min bøn. Bed om, at Mit budskab bliver hørt.
Budskab til biskopper.
Til Mine biskopper siger Jeg dette. Læg jeres rober og vend ryggen til de rigdomme, som I har været afhængige af. Søg den ydmyghed, der bliver krævet af jer. Adlyd Mit ord nu, eller mød konsekvenserne. I er forpligtet over for Mig og Min Evige Fader. Hvor er I blevet blinde. Der bliver nu vist tegn på himlen gennem seere, og I har undladt at lytte til dem. I stedet sidder I i jeres slotte og vrænger næse ad dem. Denne synd er utilgivelig. 
Mine hellige tjenere, som valgte Min vej, har begået synder, som krænker Mig meget. Åbn jeres øjne og jeres hjerter, og vend tilbage til læren i Min Hellige Bog.
Budskab til kardinaler.
Til mine kardinaler siger jeg dette. Til hvilke ophøjede tinder er i steget, siden I har glemt Sakramenterne eller Sandheden i Min Lære, som skal lede Min flok. Stig ned nu og følg Min vejledning. Lad jer ikke distrahere af falsknerier, som har grebet menneskeheden. I må ikke også afvise Mig.
Jeg beder jer alle om at bede for Min elskede modige pave, den sidste pave. I, Mine disciple, er blevet ledt på vildspor af forræderen. Han har givet sig tilkende i korridorerne i Min kirke, og hans onde veje bliver nu præsenteret. De af jer, der har øjne i hovedet, skal holde udkig foran og bag ved jer. Han vil snuppe jeres sjæl, hvis I lader jer narre af hans bedrag.
Vær venlig at bede for jer alle sammen. Bed for Min vejledning. Bed om tilgivelse, og lad Mig lede jer igen.
De af jer, som er skeptiske over for denne instruktion, skal lytte nu. Hvorfor skulle Jeg ikke kommunikere med jer på denne måde? Jeg har lært jer alt gennem Apostlene, som med Helligåndens vejledning gav verden Mine Budskaber, der har levet lige siden. Nu er tiden kommet nær. Hele jeres liv har I bedt om vejledning. På dette tidspunkt anmoder Jeg jer indtrængende om at høre Min bøn.
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
12.Kast al tvivl bort
Den 17. november 2010
Skriv dette, Min datter. Den tvivl, der kryber ind i dit sind, er forventelig. Ja, du bliver fristet til at sige fra, men forræderen vil aldrig kapre dig fra Mig. Min elskede datter, du er stærkere, end du tror, for der er meget få udvalgte sjæle, som ville have været i stand til at håndtere denne store hellige udfordring på den måde, du har gjort det. Det kræver mod at håndtere den måde, Jeg kommunikerer med dig på. Du løb ikke væk og skjulte dig i frygt. Du vidste lige fra begyndelsen, at det var en Guddommelig Kommunikation fra de højeste og Helligste Hierarkier.
Du vil få yderligere oplysning om kort tid, som vil kaste al din tvivl bort. Når det sker, vil dit sind åbne sig mere for at modtage disse specielle nådegaver, som er nødvendig at skænke dig for at fylde dig med det mod og den beslutsomhed, der skal til for at hjælpe med at formidle denne profeti.
 Ja, Min datter, til din store overraskelse er du blevet udvalgt til at opfylde de profetier, der står i Johannes Åbenbaring og at forberede menneskeheden på den renselse, som snart vil folde sig ud. Så snart din frygt, din tøven og din usikkerhed har forladt dig, Min elskede datter, vil du rejse dig og fuldføre denne meget specielle opgave, som Jeg har bedt dig om. Gør nu, som Jeg siger. Du skal recitere Barmhjertighedens Rosenkrans kl. 15.00 hver dag for at hjælpe med at redde sjæle. Du skal fortsætte med at bede Rosenkransen, som blev givet verden af Min mest dyrebare Moder, som skal arbejde sammen med Mig i forberedelserne til Mit Andet Komme på Jorden.
Jeg har mistet mange sjæle, og hver dag er der flere og flere sjæle, der bliver snuppet fra Mig af den onde. De må ikke tages bort fra Mig. Vil du ikke nok hjælpe Mig med at frelse deres stakkels sjæle? Kast al tvivl bort. Husk blot på din opgave. Hjælp Mig med at åbne deres øjne, så de kan blive forsonet i Min Evige Faders Øjne. Hvis du blot hele tiden har det endelige resultat for øje, vil du forstå, hvorfor det er så vigtigt, og hvorfor det er en kalden, Jeg foretager af Ren Kærlighed til alle Mine børn i Mit hjerte.
Tænk på det på denne måde. En forælders kærlighed kender ingen grænser. Hvis et barn strejfer om og vandrer ad vejen mod fortabelsen, vil det medføre hjertekvaler og sorg hos den forælder, og det vil føles, som om hjertet blev gennemboret af et sværd. Forældre, der elsker deres barn, vil være indstillet på at kæmpe for det til det sidste. De giver aldrig op – aldrig nogensinde. Sådan er det også med Mig. Jeg vil gøre alt, hvad der står i Min guddommelige magt, uden at blande Mig i menneskets frie vilje, for at vinde deres hjerter tilbage til Mit Hellige Hjerte. Du, Min datter, skal hjælpe Mig med at gøre det.
Jeg behøver ikke at minde dig om, at det er nødvendigt, at du er fuldkommen lydig og hengiven over for Mig. Dette er det Kald, du er blevet udvalgt til. Tag nu dit sværd. Du kommer til at kæmpe side om side med din Guddommelige Frelser i et sidste forsøg på at bringe frelse til alle Mine børn inden Dommedag.
Gå nu i fred og kærlighed for at modtage Mit Legeme i dag.
Din elskende Frelser
Jesus Kristus
 
13.Budskab til agnostikere og ateister
 Den 18. november 2010 kl. 21.00
Til dem, som hævder, at de ikke tror på Mig, har Jeg følgende at sige. Stil jer selv følgende spørgsmål: Kan I huske en tid, hvor I gjorde det? Tænk tilbage til jeres barndom, hvor I troede på Gud. Det har ikke nogen stor betydning, hvilken religion jeres forældre havde. Troede du dengang? Hvad har forandret sig? Var det på grund af andres indflydelse? Fortalte de dig, at der var en rationel forklaring på, at du eksisterer?
Det har lige fra tidernes begyndelsen været svært for Mine børn at acceptere, at der findes en anden eksistens uden for denne. Se dig alligevel omkring og betragt det vidunderlige Skaberværk, som Min Evige Fader har skabt. Solen, månen, havet, planterne, dyrene og alle skaberværkets vidundere er svaret på dette. Hvor kom alt det fra? Tror du virkelig, at det er opstået fra noget andet end fra en Højere Magt? Jeg advarer jer om at lytte til løgne, der bliver spredt af såkaldte spåmænd, som eksisterer i New Age Bevægelsen. De er narret ind i det, de tror er sandheden, og tror på et spændende liv, der er blevet lovet dem i en ny æra. De er blevet narret til at tro, at denne æra er det nye paradis, noget der er kontrolleret af mennesker på en eller anden måde, og som er et glorværdigt centrum af universet. Det er en falsk lære. Mange af Guds folk, også de troende, forveksler denne lære med læren om Lyset.
De er styret af dæmoner. Nogle ved det godt. Andre gør det ikke. Bed om, at de forstår Sandheden, før de fortsætter den nytteløse vej mod tomheden.
Til ateisterne siger jeg dette. Jeg elsker jer, selvom I fornærmer Mig. Til de ateister, der er ledet af og påvirket af andre livsanskuelser, siger Jeg:” Stands og tænk jer om”. I deres bestræbelser på at følge menneskeskabte fornuftslutninger, tror de simpelthen på en anden tro, nemlig på at det er mennesket, der har kontrollen. Det har han ikke. Dog er disse samme folk, Mine dyrebare børn, som jeg vil kæmpe for, blevet opmuntret til at følge forræderen Satan, som er en fjende af menneskeheden. Spørg den ateist, der bruger uforholdsmæssig megen energi på at lægge pres på Guds børn om, hvorfor han gør det.
Er det ikke nok blot at fornægte Min eksistens? Hvorfor lyver disse folk? Mange af disse ateistiske grupper har den dagsorden, at de vil forføre og lokke Mine børn ind i en falsk lære. Tag ikke fejl, de har en anden form for religion, en religion, der ophøjer intelligensens magt, fornuften og stoltheden. De efterligner de træk, som kendetegner Satan. De følger en anden tro i blinde – mørke magters grove smiger, hvor der ikke findes kærlighed.
Så lidenskabelige er disse ateister, så stolte af deres religion, at de ikke forstår, at de følger forræderens religion, og at han ler af deres dumhed.
Ateister, hør på Mig for sidste gang. Vend tilbage til Skriften nu. Se på Johannes' Åbenbaring og overvej Sandheden, som den begynder at folde sig ud nu. Forekommer det jer ikke at være virkeligt nu, hvor I er vidne til begivenheder, som viser sig lag for lag hver dag for øjnene af jer?
Kan I ikke se, at Mit Ord, Min profeti, som blev forudsagt for så længe siden, kan være Sandheden? Åben jeres øjne og tal således til Mig: ”Gud hvis Du er Sandheden, så åbenbar tegn på Din Kærlighed for mig. Åben mit hjerte, så jeg kan modtage vejledning. Hvis Du Eksisterer, så lad mig føle Din Kærlighed, så jeg forstår Sandheden. Bed for mig nu.”
Da jeg kalder jer denne sidste gang, vil jeg sige dette: Kærlighed blev ikke lavet af mennesker. Man kan ikke se det, men man kan mærke det. Kærlighed kommer fra den Evige Fader. Det er en Gave til menneskeheden. Det kommer ikke fra mørkets magter. Mørket, som I føler, er blottet for kærlighed. Uden sand kærlighed kan I ikke føle. I kan ikke se Lyset. I kan ikke se fremtiden. Jeg er Lyset. Jeg er fremtiden. Jeg bringer jer ære og et evigt liv. Omvend jer nu og bed om Min hjælp. Hvis I gør dette, vil Jeg svare jer og omslutte jer i Mine Arme.
Mine Glædestårer vil frelse jer, når I bliver Mit elskede barn igen.
Kom nu, og følg Mig ind i Paradiset.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
14.Fremkomsten af Sataniske grupper og Verdenskontrol
 Den 20. november 2010 kl. 7.20
Min datter, fortæl Mine børn, at slangen står på spring. De må ikke lade sig falde ned i hans onde fælde, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage.
Slangen har mange forklædninger. Hans tilhængere, der er hjernevasket af hinanden med løfter om magt og ære, har lavet en sammensværgelse for at påføre verden en række af begivenheder, der vil medføre uudsigelig sorg, smerte og rædsel alle vegne.
Det vil ikke gøre Mine børn spor klogere. De børn, der har fået vist Sandheden og er ledet af Mig, er modige sjæle. De prøver desperat at advare verden om disse forfærdelige grupper, der er spredt i alle retninger, alle kun med et formål. Strøet ud over hvert eneste land, hvor de har infiltreret alle niveauer af magtens korridorer, lægger de hemmelige planer.
I dele af den ondes samfund er der uskyldige medlemmer, som ikke har indset den virkelige sandhed. I stedet for udfører de deres gode handlinger uden af forstå de onde handlinger, som de ældre af dem begår i hemmelighed. Tag ikke fejl af disse seniorer, som er hengivne tilhængere af Satan og engagerer sig i tilbedelsesritualer, der ville fylde andre mennesker med rædsel, hvis de blev vidne til, hvad der foregik. I selve kernen af deres organisationer findes Satan tilbedelse med obskøne handlinger og lydighed mod den ondes ønsker.
Til dem, som finder Mine tapre sjæles ord morsomme, har Jeg dette at sige. Hvis det ikke lykkes jer at forstå Sandheden, og I undlader at lytte til de modige stemmer, vil I ødelægge jeres liv, jeres tro og jeres tilværelse. Disse folk har i lang tid planlagt at overtage kontrollen. Deres arbejde er synligt i mange, mange lande, men er planlagt at ske på en sådan måde, at de børn, der passer deres daglige forretninger, ikke indser, hvad der er ved at ske.
Slangen er på spring NU
Når Jeg siger, at slangen er på spring, så mener jeg, at det sker nu. Han og hans onde hær af stolte og sultne bæster marcherer hastigt og beslutsomt ind i alle samfundslag. De styrer dit liv på en måde, du ikke er klar over. Fordi de er styret af forræderen, er de snedige, charmerende, veltalende, grådige, hensynsløse og har kun et mål. De ønsker at herske over jer alle gennem bankerne, moderne kommunikation, militæret, religiøse organisationer og regeringer. Pas på og lyt nu.
 Ikke konspirationsteorier
Min Advarsel og nogle af Mine elskede børn vil blive afvist med den begrundelse, at de spreder konspirationsteorier. Denne situation, Min datter, er ikke kommet pludselig. Denne gruppe, og her taler jeg kun om en bestemt gruppe, har lavet sammensværgelse, været beregnende og rekrutteret fra de øverste samfundslag i århundreder. De har myrdet dem, der har afsløret dem før i tiden. De har myrdet ledere, også velkendte og talentfulde skikkelser, i århundreder. De er brødre af blodet og fortærer menneskekød.
Sataniske relikvier
De tilbeder obskøne relikvier og tegn, som slangen bestemmer. Tag ikke fejl, det er en magtfuld og skræmmende gruppe. Så magtfulde er de, at det vil blive svært at undslippe deres klør, når først jeres dagligdag, føde og penge er afhængig af dem.
Mine børn, mange folk, der har magt i regeringer, banker, fødevareindustrien og hjælpeorganisationer, ved ikke, hvad der sker, og de vil heller ikke få det at vide, før slutningen af den Store Trængsel, som skal til at begynde. Så vil I se bæstet dukke op, og han vil ændre tingene hurtigt, så at I alle må kæmpe som aldrig før for at skjule jer fra hans onde regime.
Når først bæstet og hans tilhængere kontrollerer jeres penge, vil de kontrollere alt undtagen en ting. De kan ikke og må ikke stjæle jeres sjæle. Men det er lige nøjagtig det, de vil prøve på.
De af jer, der tvivler på Sandheden af dette Budskab, som Jeg har sendt jer med et ønske om at hjælpe jer, vejlede jer og afsløre Sandheden, skal høre på Mig nu. Hvis I ikke tror på dette Budskab, så vil jeg bede om, at I vil se lyset og anmode Mine tilhængere om at bede for jer. Jeg beder jer indstændigt om at være på vagt over for tegn på disse onde, magtsyge bæster, som savler ved tanken om den plan, de har og den falske hæder, den vil give.
Tag ikke fejl. De vil ikke være tilfredse med at kontrollere jeres evne til at tjene penge og jeres adgang til pengene. Nej, de vil ønske meget, meget mere. De vil også ønske at kontrollere, hvad I spiser og drikker, og hvor I bor. Derfor må I nu tage følgende forholdsregler for at beskytte jer selv.
Find beskyttelse
Find beskyttelse som grupper af troende. Jeg vil sende jer Lyset for at hjælpe jer med at overleve. Begynd med at dyrke jeres egen mad. Red det mad, I kan, og gem det væk. Begynd at planlægge, som om I ventede en storm. I skal vide, at mørket vil falde i en sådan grad, at I er nødt til at forberede jer, for at kunne overleve.
Lyt til profeterne. Begå ikke den samme fejl, som da Mit folk ikke ville lytte til profeten Noah. De vendte ryggen til ham og nægtede at lytte til ham. Så fortsatte de med deres dagligdag, spiste og drak og var fuldstændig uvidende om den skrækkelige skæbne, der ventede dem.
Rejs jer nu. Vend jer mod Min Evige Fader, Gud den allerhøjeste, for at blive vejledt. Forbered jeres familier til det snigende mørke, som I ikke kan fatte nu. Bed, bed, bed om mod til at afvise det ondskabsfulde bæsts mærke. I første omgang vil han ved hjælp af sin onde hær prøve at indføre en ond registrering af folk med et identitetsmærke. I vil få det udleveret og få forklaret, at det er nødvendigt for at kunne hæve penge, købe mad, rejse, bo i jeres huse og handle. Det er en ultimativ kontrol. I og jeres ægte politiske ledere vil være magtesløse.
Jeg beder indstændigt de medier, der ikke er infiltreret af denne onde gruppe, om at se, hvad det er, der foregår. Udlever alle, som støtter denne gruppe, men træd varsomt.
 Mine børn, frygt denne gruppe og vid, at den virkelig er der, og at det er sandt, når de brave, modige folk hævder det og prøver at afsløre dem.
De af jer, som muligvis undrer jer over, hvordan et Budskab fra Guddommelige kilder kan udsprede sådan noget ”nonsens”, må prøve at tænke jer om igen. Gå tilbage og læs Skrifterne. Ordene, som står i Min Faders bog om Sandheden, er korrekte. Den handler om begivenheder, der skete i oldtiden. Den fortæller Sandheden for at lede jer til Gud. Mine profeters ord dengang og nu repræsenterer den fulde Sandhed om det liv, der vil komme.
De advarsler, som står i Johannes Åbenbaring, er, skønt mange folk har svært ved at tyde meningen, baseret på begivenheder, som vil folde sig ud nu.
Åbenbaringens Bog forudsiger på en meget korrekt måde en række af begivenheder, der vil blive udløst af Satan, som tiden nærmer sig. Han kender Sandheden om, at hans dage er talte. Men han fortæller Mine stakkels børn, som tilbeder ham, at der venter dem et andet paradis, der er mere fristende end det, som Gud har lovet dem. Derfor vil han i sit endelige slag med Min Evige Fader gøre alt for at stjæle sjæle, og det så mange som muligt, før Min Faders Vrede rammer ham.
Satan har travlt. Løb den anden vej. Skærm jeres familier og bed, som I ikke har gjort det i meget lang tid. Bøn vil beskytte jer alle. Forny jeres tro nu, og når de tre dages mørke dækker Jorden, vil Mine tilhængere med lethed kunne oplyse deres huse. Det frygtelige mørke, som intet menneske kan fatte omfanget af, er sortere end natten. Ikke troende og dem, der synger bæstets pris, vil forstå Sandheden til den tid, fordi de ikke vil undslippe mørket, når det sænker sig over dem.
Rejs jer nu, Mine børn, og kæmp. Planlæg en overlevelse for både krop og sjæl, nu hvor de onde handlinger folder sig ud for øjnene af jer.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus
 
15.Omvendelse
Den 21. november 2010 kl. 1.30 om morgenen
Min datter, i dag bringer jeg et budskab om håb og fred til alle Mine børn, som har følt, at disse budskaber repræsenterede frygt. I skal vide, at selv I, som har svært ved at tro på Mig, Min Evige Fader og Helligånden, ikke behøver at være bekymrede. Mange af jer, Mine kære børn, ønsker at tro, men på grund af jeres ræsonnement og logik, hvor I evaluerer alt i overensstemmelse med jeres rationelle tænkning, finder I det svært at tro på det overnaturlige.
Frygt ikke. Ved at bede en bøn, om det så blot bliver en gang om dagen, og bed Mit Hellige Hjerte om at fylde jer med Min kærlighed, vil I meget snart føle en forskel. Mange af jer – som har en svag tro – misunder dem, der er stærke i troen. I skal vide, at Jeg elsker jer alle sammen. Som en forælder, har hver af jer en dyb, speciel plads i Mit Hjerte. I må aldrig føle, at I ikke er værdige til Min Kærlighed.
 Elskede Jeg jer ikke så meget, at Jeg villigt ofrede Mit liv for jer i det håb, at I ville få en ny chance for at komme tilbage til Mig?
Børn, I vil altid blive skubbet til side af andre, fordi I giver udtryk for, at I tror på jeres Guddommelige Skaber. Når det sker, så husk på, at det er noget mennesket må lide under på denne jord, fordi de elsker Mig. Lad aldrig denne tro på Mig, jeres Guddommelige Frelser, blegne eller være skjult for dem, der betragter jer med medlidenhed.
Ja, mange af Mine børn, der er påvirket af menneskelig tankegang og logisk sans, der med vilje er placeret i deres lukkede sjæle, vil være kritiske over for jeres tro. For at fornærme jer yderligere, vil de være pinligt berørte over jeres tro, og skønt de ikke offentligt vil være ved det, vil de føle en jaloux nysgerrighed. Denne jalousi kommer af, at det går op for dem, at de inderst inde i deres sjæl føler en tomhed. Uanset hvor meget de gransker deres indre, kan de ikke forstå, hvorfor de føler det sådan. I mellemtiden vil I, som troende, blive udsat for den ydmygelse, at blive betragtet med pinligt berørte øjne af den omverden, der har en svag tro eller slet ingen.
Vær aldrig bange eller pinligt berørt over at eje den kærlighed, I føler i jeres hjerte over for Mig og Min Evige Fader. Vær åben om jeres tro. Bær jeres kærlighed med stolthed, så alle kan se det. Ved at gøre det, er I et godt eksempel.
I skal aldrig være for ivrig til at påtvinge ikke troende jeres tro på en aggressiv måde, ved at bruge logisk tænkning. I stedet skal I vise jere brødre og søstre kærlighed og støtte, selv om I ved, at de har brug for vejledning. Når de ser den ligefremme måde, I viser jeres kærlighed for Mig helt åbent og med kærlighed i hjertet, vil de begynde at undre sig.
Ved at lede andre gennem kærlighedens eksempel, respekt og gode handlinger, vil de blive draget mod lyset. Mange vil ikke kunne forstå det i begyndelsen. Men som tiden går, og især ved hjælp af jeres intense bønner, vil de vandre hen imod Mig.
 Jeg anmoder jer alle indstændigt om at bede for alle sjæles omvendelse. Det indbefatter de mennesker, I kender personligt, og som I føler har særlig brug for jeres bønner på grund af de vanskeligheder, de møder i livet. Bed også for omvendelse af de stakkels børn, Jeg har mistet på grund af det mørke, der gør dem blinde over for sandheden. Bed med særlig medfølelse og kærlighed for dem, som aktivt følger Forræderens vej. De har mere end nogen anden brug for jeres bøn.
Gør alle, I møder, bekendt med hvordan de kan blive forsonet med Mig, selv i det øjeblik, de ligger for døden, ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans.
Vil I ikke nok give dette til alle, I møder, og som vil lytte. Tilskynd dem til at lære og huske det, hvis I tør, fordi hvis de beder den på deres dødsleje, vil de blive frelst af Mig.
Skam jer aldrig over de kors, I har på
I skal aldrig blive fornærmet, hvis ikke troende ler eller gør nar af jer, når I beder. I skal aldrig skamme jer over, at I bærer et kors for at beskytte jer. Skjul ikke disse symboler på jeres kærlighed til Mig, Jeres Guddommelige Frelser, Min Evige Fader og Helligånden. Ved stolt at bære disse tegn på hellig ærefrygt, vil I føre andre til Mig. På trods af den synlige foragt, disse folk giver udtryk for, vil de inderst inde misunde jeres tro. Mange af disse observatører føler en hul tomhed indvendig på grund af manglende tro. Mine børn, bøn kan hjælpe Mig med at vinde deres sjæle. Sig denne bøn for dem: ”Min kære Herre, jeg løfter mine arme op mod Dig og beder Dig om at tage min elskede broder/søster i Dine milde Arme. Velsign dem med Dit Hellige Blod og vis dem den nåde, der er nødvendig for at kunne modtage Din Kærlige Ånd, der kan lede dem til den evige frelse.”
Når I, Mine troende, åbent bliver udfordret af andre på grund af jeres tro, så sig først dette: ”Jeg er tilhænger af Kristus, som led døden ved ikke troendes hænder. Fordi jeg er tilhænger af Kristus og viser Ham min kærlighed, vil jeg altid lide under en nedværdigende behandling af andre. Det er det kors, jeg bærer, og det er jeg stolt af. Min Frelser døde ikke kun for mine synders skyld, men også for jeres.”
 Når de stolt praler af, at de er agnostiker eller ateister, så sig det til dem. Spørg dem, om de vil føle anderledes, når deres liv på jorden er ved at være forbi. Så giv dem dette råd. Selvom I stadig er usikre, så bed Barmhjertighedens Rosenkrans på jeres dødsleje. Åbn jeres hjerter og bed Min Evige Fader om tilgivelse. Husk Mit løfte. Som jeres dommer, så vel som jeres Frelser, vil jeg tilgive dem – lige indtil hvert eneste af Mine børns sidste åndedrag på denne jord. Sig til dem, at de skal bede meget inderligt om, at deres hjerte vil åbne sig bare denne ene gang.
Bøn fører alle Mine børn tættere til Mit Kongerige på jorden, når Himmel og Jord smelter sammen til et. Bønnens magt vil først rigtigt blive forstået, når Mine børn åbner deres hjerter og kalder på Mig. Bed, og hvis det er Guds vilje, vil jeres bønner blive besvaret.
Nægt aldrig jeres børn Dåbens Sakramente
Til sidst vil jeg sige, at I skal bede for de små børn, jeres sønner og døtre og ungdommen i verden. Hver af dem har ret til at blive vist sandheden. De har hverken fået vist sandheden om Guds kærlighed eller fået vejledning af deres forældre, på grund af det åndelige mørke, der har eksisteret på jorden i de sidste to årtier. Selv hvis jeres egen tro er svag, så skulk ikke fra jeres pligt som forældre til at give børnene adgang til sakramenterne, især Dåbens Sakramente. Påtag jer aldrig det store ansvar at nægte jeres eget barn det allervigtigste sakramente. Mange forældre, der stolt praler af deres meninger på grund af manglende tro og stædigt holder fast ved deres synspunkt, ødelægger deres børns sjæle. Giv jeres børn sakramenternes gave. Som tiden går, vil de enten takke jer for det eller afvise Mig. Det vil være op til dem. Hvis I absolut må det, så afvis Mig, men stjæl aldrig Mine børns sjæle. Det kan godt være, at I er deres forældre på jorden, men de er Min Evige Faders børn, Han som er alle tings Skaber. Prøv ikke at tage dem med ind i mørket. Husk, at på trods af jeres egen opfattelse, så elsker Jeg jer alle sammen.
Jeres Guddommelige Frelser og Dommer Jesus Kristus,
Søn af Den Evige Fader
 
16. Kalden til alle Kirker og Trosretninger om at stå sammen imod Ondskab
 Den 21, november 2010 kl 15.00
Mine kirker rundt omkring i verden, hør Mit Kald. Alle I børn og følgere tilhører Mig. Der er så mange af jer, der følger jeres kirkes lære og dermed Læren fra Gud, Menneskehedens Skaber. Det er godt. Mange af jer fortolker Min Evige Faders Lære på forskellige måder. Det er sket på grund af profeternes fortolkninger siden tidernes morgen.
Mange profeter fortolkede Guds lære på den måde, det blev modtaget af dem. Nogle af Mine profeters ord er blevet ændret. Alle Mine profeter fik fortalt sandheden. Ikke alle Mine profeter havde held til at sikre, at deres tilhængere blev på vej til det Evige Liv.
Alle veje fører til Gud, menneskehedens skaber. Guds tilhængere fortolker læren på forskellige måder, som forvirrer folk. Når først der opstår forvirring, kan I være sikre på, at der kun er en måde at løse det på, og det er at forenkle jeres ocverbevisning. I skal ganske enkelt tro på og ære jeres Skaber.
Jeg kalder alle kirker, religioner og trosretninger over hele verden til at bede for menneskeheden og for dem uden tro – nu. Guds kærlighed har intet at gøre med ødelæggelse af liv. Intet menneske har ret til at tage et liv i Mit eller Min Evige Faders navn. I stedet skal I mødes i fælles kærlighed for jeres skaber og stå sammen over for ondskaben, som hurtigt opstår rundt om jer.
 Mine børn, lad Mig minde jer om Guds Love. Om De Ti Bud, der blev sendt til jer af Min Evige Fader, og formidlet af hans meget hellige og hengivne profet Moses. Disse regler blev lavet for at instruere Guds børn om de måder, de skulle tilbede Ham på og vejlede dem om vejen til sandheden. I dag er der så mange folk, der har glemt det. De, der ikke har det, tænker sjældent over, hvad de betyder. De, som ikke forstod De Ti Bud, valgte at fortolke dem på en måde, der ligger langt fra sandheden. Til de sidstnævnte siger Jeg, læs De Ti Bud og følg dem, ellers risikerer I at møde Guds vrede. Deres betydning må ikke udvandes ved at vise falsk kærlighed, falsk medlidenhed eller ved at retfærdiggøre synd over for det, I har fået fortalt.
 Det første bud siger, at I skal tilbede den eneste Skaber, Min Evige Fader, og undgå idoldyrkelse. Alligevel er dette første bud blevet revet fra hinanden til fordel for falske guder. Med falske guder mener Jeg ikke nødvendigvis kun personer i høje positioner eller dem, der priser sig selv i høje toner, så at I, mine børn, falder ned for deres fødder i ekstase. Ja, det er en hån og dybt krænkende i min Faders øjne. Den idoldyrkelse, Jeg nu refererer til, er menneskehedens kærlighed til magt og penge, som kan drive Mine børn ud i tom fortvivlelse. Denne fortvivlelse fører til brud på en anden regel. Synden at være selvoptaget. Ønsket om at vælge jeres egen livsbane på bekostning af jeres sjæl, vil føre til dit fald. At elske sig selv, er ikke kærlighed. Det er forfængelighed. Alligevel er det en meget populær måde at leve på i dag. Under dække af falsk medlidenhed ophøjer I jer selv og afviser Gud. Jeres manglende ydmyghed vil bliver jeres undergang. Når I sætter jer selv før andre, vil de og andre folk lide under det. Dette bud må aldrig nogensinde overtrædes. Det er absurd at bruge menneskelige forklaringer til at retfærdiggøre synd.
 Besættelse af berømtheder
De unge mennesker, der har manglet vejledning så længe, bliver nu suget ned i en afgrund af idoldyrkelse på måder, der er tydelige for alle. De idoler, Mine unge børn dyrker, hører for de flestes vedkommende ikke til Lyset. Mange har solgt deres sjæl til Djævelen, et faktum de stolt praler af.
Deres hypnotiske appeal gennem deres musik og gennem ord overbeviser Mine børn om, at det er den vej, de vil følge. Deres appellerende umoralske levevis opmuntrer deres tilhængere til efterligne dem. Når Mine børn gør det, blokerer de for Lyset, medens de også bliver suget ned i evigt mørke. Besættelsen af berømtheder i verden i dag betyder, at Mine børn føler ængstelse hele tiden, medens de kæmper for at nå de samme højder som dem, der følger Forræderen, de hævder at de nyder. Kom nu alle I kirker og trosretninger. Foren jer og kæmp for retten til at bevare troen på Gud, den Evige Fader, for retten til at elske hinanden og for retten til den rene kærlighed.
Kærligheden fra Gud, den Evige Fader, Skaberen af Himmel og Jord.
Jeres elskende Frelser og Retfærdige Dommer,
Jesus Kristus
 
17. Den store Advarsel – En Barmhjertigheds Gave.
Den 22, november 2010 kl. 2 om morgenen
Min elskede datter, Jeg er så tilfreds med den måde, du følger Mine Ord på, med fuldstændig tro og lydighed. Min kærlighed til dig er stærk. Det er din kærlighed til Mig også. Du kan nu føle Mig meget tæt på dit hjerte. Nu er du et med Mig, Min datter. Jeg, Min Evige Fader og Helligånden, den Hellige Treenighed, glæder sig over din reaktion på dette meget vigtige kald. Vi, alle engle og helgener følger dig hver dag for at beskytte dig i dette meget hellige arbejde.
Fat mod og fortsæt med at holde Min hånd. Tillad Mig at vejlede dig i dine ord, så menneskeheden får en chance til endelig at forstå sandheden inden den Store Advarsel. Denne store Advarsel, der gives til Mine børn af barmhjertighed og kærlighed, vil ske snart. Hvert eneste af Mine børn vil få vist deres liv, deres synder, alt det de har gjort forkert og hver eneste krænkelse, de er ansvarlig for over for deres brødre og søstre, ved en mystisk oplevelse. Ikke en eneste mand, kvinde eller barn på jorden vil blive udelukket.
Nogle vil blive dybt chokerede og triste over de synder, de har begået i deres liv, og de vil øjeblikkelig komme tilbage til Mig, deres retfærdige dommer og forsone sig med Mig. Af kærlighed og sorg vil de bede om barmhjertighed.
 Andre vil få kvalme og blive så chokerede over den måde, deres synder bliver afsløret på, at de vil falde døde om, før de får en chance for at bede om tilgivelse.
Og så vil der være dem, der følger Forræderen. De vil flygte i rædsel, når de i et glimt ser deres onde synder fra deres liv blive præsenteret for dem. De vil prøve at skjule sig, men der er ingen steder, de kan gå hen. Med sænket hoved og nedbøjet vil de enten acceptere det, de ser, og bede om tilgivelse på stående fod, eller også vil de vende sig bort og vride sig af skam og rædsel, men vil ikke bede om Barmhjertighed.
Så er der den sidste slags synder. Når han får vist sine synder, er alt, hvad han vil gøre, at argumentere og benægte, at han nogensinde har begået disse frygtelige krænkelser af Guds Bud. Han vil simpelthen benægte sandheden og vende sig mod mørket i det Evige Helvede.
Ingen vil blive udelukket fra Min Barmhjertighed 
Hvorfor vil Mine børn ikke forstå det? Hvis de angrer oprigtigt og ønsker at komme og leve med Mig på den nye Jord, hvor Himmel og Jord er blevet et, hvorfor beder de så ikke om tilgivelse? Ingen vil blive afvist fra Min retfærdige barmhjertighed, hvis blot de viser anger. Og dog har de ikke fattet konsekvensen af deres handlinger, fordi de er så optagede af at nå egoistiske mål.
Vågn nu op alle sammen. Accepter at med de forandringer, I er vidne til med hensyn til menneskehedens onde handlinger, har I fået de tegn, der er forudsagt vil komme lige før Min genkomst på jorden.
Lad Mig føre jer til Paradis.
Ved hjælp af denne profet og Sandhedens Bog beder Jeg jer alle endnu engang af hele Mit dyrebare Hjerte om at vende tilbage til Mig før tiden løber ud. Lad Mig holde jer i Mine Arme. Lad Min kærlighed flyde igennem jeres sind, krop og sjæl. Åbn jeres hjerter og lad mig føre jer til Mit Paradis på Jorden, hvor I vil nyde det Evige Liv. Hvorfor skulle I ønske at vælge den anden vej til fortabelse, når Sandheden er blevet åbenbaret for jer?
 Mit hjerte er tynget af bekymringer og tristhed, når Jeg tænker på de af Mine børn, som nægter at acceptere Sandheden i Mit Løfte. Jeg siger endnu engang til jer: Vend tilbage til Mig nu og tal med Mig. Bed Mig om at komme tilbage i jeres hjerte. Jeg vil slå Mig ned i jeres sjæl. Jeg giver jer dette løfte, selv til de mest forhærdede sjæle. I behøver blot at sige et ord. Bed Mig om at vise jer Min tilstedeværelse ved at sige følgende:
Jesus, jeg føler mig fortabt. Åbn Mit hjerte for at acceptere Din Kærlighed og vise mig Sandheden, så jeg kan blive frelst.
 Mine advarende ord er ingen trussel. Denne begivenhed har været kendt siden Min død på Korset. Hvorfor tror I ikke på, at det kan ske? Sandheden er i Skriften, så alle kan forstå den. Jeg vil handle som jeres Frelser lige op til det sidste minut, før Jeg kommer som den Retfærdige Dommer, så at Jeg endelig kan lede Mine børn til Min Familie med stor kærlighed, glæde og lykke, hvor alle vil leve harmonisk sammen i al evighed.
Satan og hans tilhængere vil blive smidt ned i mørket for altid. Min familie vil blive vidne til, hvad der venter dem, når de ser glæden i den Guddommelige Himmel. Ingen mennesker ville ønske at vende ryggen til det, hvis de blot fik et glimt af den rene lykke, der findes i Min Faders Kongerige.
Bed, bed om tilgivelse, og I vil komme ind i Min Faders Kongerige i herlighed, hvor I og jeres kære vil blive budt velkommen i Lyset fra den Rene Kærlighed.
Jeg vil kæmpe for at vinde jer tilbage
Jeg døde for jer alle, og Jeg vil kæmpe for at vinde jer tilbage på trods af den mørke ondskab, der vil være i verden lige til det sidste minut.
 Giv Mig lov til endnu engang at vise Jer, hvor meget Jeg elsker jer. Tag nu Min hånd og læg jeres hoved på Min skulder, så vil I blive optændt af en kærlighed, I helt havde glemt eksisterede
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
18. Advarsel om Atomkrig
Den 23 november 2010 kl. 3.00 om morgenen
Min datter, du lider på grund af det arbejde, du udfører for Mig. Det mørke, du føler, kommer fra Forræderen, der prøver at ramme dig med sit mørke hvert eneste minut gennem folk, du kender. På trods af din fortvivlelse, er du faktisk beskyttet. Jeg har fortalt dig, at Forræderen ikke kan skade din sjæl. Du skal fortsætte at bede den Hellige Rosenkrans, så du bliver beskyttet hele tiden mod plage. Ved at bede denne magtfulde tilbedelse til Min Velsignede Moder, vil du opdage forskellen.
Det arbejde, som du kæmper med at fuldføre på Mine vegne, er ikke let, men du må forblive stærk, Min datter. Det er det arbejde, der skal bringe fred og glæde til Mine børn, når det bliver åbenbaret for verden.
Når de forstår sandheden, vil Mine børn forstå, at de ikke bare bliver kastet til side og glemt af deres Skaber. Den trøst, de føler, når Jeg giver dem denne viden gennem Sandhedens Bog, vil drage dem nærmere til Mig.
Plan til krig forude
Frygt ikke, Min datter, du er sikker, skønt du føler dig magtesløs og frygter uvished. Verden, og det gælder også dit land, vil opleve mere smerte som  resultat af  global kontrol, der vil gøre folk magtesløse. Det er derfor, at det er vigtigt at forberede sig nu.
Jeg har fortalt dig før, at du skal sige til Mine børn, at de skal starte deres planlægning nu, inden den frygtelige globale krig begynder. Den krig, som Jeg taler om, bliver planlagt af den Røde Drage nu. Den Røde Drage, eller den nye verdens energi, er ved at lægge hemmelige planer om at ødelægge storbyer i Vesten. Tiden er nær. Bed, bed om omvendelse, for denne ondskab kan ikke standses, så længe der ikke er bønner nok til at forhindre det. Bed for de sjæle, der vil dø i atomkrigen.
Tre år før komplottet udfolder sig
Bed for de sjæle nu, Min datter, medens en global magt tager kontrollen på en blid måde, men med en falsk medfølelse, vil deres mål være at kontrollere jeres frihed til at leve, spise og bede. Det er derfor folk skal bestræbe sig på at blive selvforsynende. Dyrk jeres egen mad. Find et skjulested i tide, hvor I kan tilbede jeres guddommelige Frelser. Vær stærke. Fortæl ikke for mange folk, hvorfor I gør dette. Der går kun tre år, før tegnene på dette komplot udfolder sig for jeres øjne. Ved den tid vil jeres planer, som I måske har betvivlet og undertiden fundet mærkelige, begynde at give mening. Dyrk jeres egen mad nu. Køb frø, som ikke vil være mulig at købe i fremtiden. Dette vil ernære jeres familie under den globale hungersnød.
 Gå nu, og forbered jer.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
19. Stigen til åndelig fuldkommenhed
 Den 24 november 2010 kl 2.30 om morgenen
Skriv dette Min datter. Tro har en måde at forlade mine allermest hengivne tilhængere på, når de mindst venter det. Det er en vigtig oplevelse, da den tester deres tro, så de vil komme mere styrket tilbage til Mit hjerte efter den erfaring. Frygt ikke, det er en prøvelse, som Jeg tillader, at Mine børn bliver udsat for, så de kan blive stærkere.
Det er ikke let at bevare troen på Mig, Mine børn, da der er mange forhindringer på vejen, som blokerer for jeres tilbedelse. I vil undertiden føle en fuldstændig tomhed i sjælen. Det kan efterlade jer med en følelse af uro, fordi I føler jer alene uden en krykke.
Mine trofaste tilhængere, I må forstå dette. På trods af den ensomhed, I føler, så er Jeg aldrig langt væk. Alle disse prøvelser har et formål, nemlig at styrke jeres tro på en sådan måde, at det bringer jer et skridt nærmere til Mig hver gang. Det er det, der bliver kaldt stigen til åndelig fuldkommenhed, det vil sige til Himlen. Det er en lang stige, og det kan tage lang tid at nå til toppen. Hvert trin repræsenterer en ny afsløring af de lektier, I skal erfare, før I kan få de nådegaver, I brug for, for at løfte jeres sjæl til den åndelige fuldkommenhed, der er nødvendig for at komme ind i Min Faders Paradis.
For hvert skridt opad, forstår I tydeligere, hvad Jeg forventer af jer. Undertiden er det svært. Til andre tider forekommer det uretfærdigt. Men for hvert trin I klatrer op, bliver I mere dreven til at forstå sandheden i Min lære.
Nogle klatrer hurtigt op ad trinene, medens andre er længere tid om det. Nogle af Mine hengivne tilhængere mister måske modet og går et, to eller tre trin baglæns ad gangen. Det er kun naturligt. Andre, som bevæger sig for hurtigt, opnår en selvtillid, der overbeviser dem om, at de forstår alt om den åndelige verden. Men det er Forræderens måde at få dig til at tro på og acceptere denne falske selvtillid. Alle de gaver, du får skænket, kan kun komme fra Mig. De bliver skænket jer, Min tilhængere, af Mig på grund af Min grænseløse kærlighed til jer. I må aldrig antage, at det er jeres egen fortjeneste, fordi I har så stærk en tro. Ja, måske er jeres tro stærk på grund af jeres blide hjerte. Men det er også en gave fra Mig. For at nå det øverste trin, må I være ydmyge i jeres kærlighed til Mig. Vær altid dydige.
Vis blot tillid i troen, for det behager Mig. Men begå aldrig den fejltagelse at tro, at I forstår alt om det Guddommelige Riges mysterier. Som mennesker, der er født med arvesynden, vil kun tiden kunne afsløre disse mysterier for jer, Mine børn.
Stræb altid efter at acceptere at alt. Selv de prøvelser, Jeg måtte sende jer, er en gave fra Mig. Alle Mine gaver bliver skænket jer for at gøre jer stærkere i jeres kærlighed til Mig.
Jeg er så stolt af alle de af Mine børn, som tror på Mig og viser Mig ære og respekt. For at Jeg kan løfte jer op til den fulde herlighed i Min Faders Paradis, er det nødvendigt at arbejde for at opnå den ære at være i fuldkommen forening med Mig.
At opnå det, Mine børn, kræver noget tid og tålmodighed, før I bliver i stand til fuldstændig at overgive jeres sjæl til Mig. Når I først har opnået det, får I del i Mit mystiske legeme.
Mine børn, overgiv jer til Min fuldstændig rene kærlighed, så vil aldrig få brug for at se jer tilbage eller frygte, for så vil I være i sikkerhed i Mine arme.
Vær stærke, Mine trofaste børn, selv når I står over for modgang, for jeg vil aldrig svigte Mine elskede hengivne tilhængere, aldrig.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
 
20. Global plan om at reducere verdens befolkning og vælte verdens ledere.
(Den 26. november 2010 kl 3.00 om morgenen)
Min elskede datter, der vil snart blive sendt dig en åndelig vejleder, som kan vejlede dig. Men husk, Jeg har kaldet mange af Mine tilhængere, men ikke alle har sagt ja. Som du ved, kan jeg ikke blande Mig i deres frie vilje, en gave til menneskeheden. Heller ikke selv om det er vigtigt at fortsætte med dette livsnødvendige arbejde, så at Mine børn kan lytte og blive frelst.
Tegnene
Tag ikke fejl, vi er på tærsklen til forandringer, og om kort tid vil der være så mange tegn, at de fleste ikke vil kunne undgå at lægge mærke til dem. De tegn, Jeg taler om, er dem, der er blevet givet til Mine seere af Min Velsignede Moder under åbenbaringerne i Europa. Mange folk, som åbner deres sind og giver slip på deres forudfattede meninger, vil kunne forstå, at dette er en kommunikation, der kommer fra Himlen. Når Mine børn ser mirakuløse tegn, som viser sig i forbindelse med solen, vil de kende sandheden.
Ignorer foragten, latterliggørelsen og hadet, som vil blive vist, når folk læser indholdet af dette manuscript. Det samme skete for Mine apostle, da de ved hjælp af Helligåndens gave producerede deres værk. Du, Min datter, har også fået denne gave. Du skal aldrig afvise det eller tvivle på det. Det er virkeligt, og det ved du. Omsider er din tvivl begyndt at blive mindre.
Som Jeg har fortalt dig, vil Jeg sende dig hjælp. Beviset på dette løftes opfyldelse er nu ved at vise sig. Jeg vil også give dig informationer om fremtidige begivenheder, som du skal afsløre for alle, også de ikke troende. Hvad sker der ved, at de ikke tror på det i første omgang? Fordi som begivenhederne begynder at ske, vil de ikke have andet valg end at anerkende sandheden.
Planer om at organisere en krig 
Der er en ondskabsfuld plan på vej, som bliver lagt af en verdensmagt og går ud på at organisere en krig med den hensigt, at den skal decimere verdens befolkning. Bed, bed nu for at hjælpe med at nedbringe omfanget af ødelæggelser, som disse onde mennesker ønsker at forårsage på Jorden. Deres tossede lydighed over for forræderen betyder, at de er fast besluttet på at gennemføre deres forehavende uanset konsekvenserne, på grund af de sataniske kræfter, de modtager under hans indflydelse.
Planer om at vælte pave Benedikt 
Der er planer undervejs om at overtage kirker og forskellige trosretninger, inklusiv Vatikanet. Min pave, min elskede Benedikt, er omgivet af dem, der lægger planer om hans undergang. Andre verdensledere, der ikke er opmærksomme på de kræfter under dem, der er skjult i deres egen samfundsklasse, vil også blive ramt af dem, med det formål at vælte dem.
Mine børn, vågn op og kæmp. Det er en meget virkelig krig, der ikke ligner nogen anden krig, I før har oplevet på jorden. Det er en krig, der er rettet imod hver eneste af jer, Mine børn. I er målet. Problemet er, at I ikke kan se fjenden. Som de kujoner, de er, tør de ikke afsløre sig.
Hemmelige Møder 
Selvoptagne mødes de i hemmelighed inden for jeres eget samfund, og de er fordelt rundt om i alle positioner i samfundet. I vil ikke kun finde dem i korridorerne hos jeres regeringer, men også i jeres juridiske system, i politistyrken, i virksomheder, i undervisningssystemet og i militæret.
Lad aldrig disse mennesker diktere, hvordan I beder. Læg mærke til, hvordan de prøver at styre jeres liv og begynd at forberede det, der ligger forude.
Advarsel om Globale Vaccinationer
For det første, bed i grupper. Bed for de folk, som er ivrige tilhængere af Satan. Bøn vil kunne hjælpe med at undgå nogle af disse katastrofer. Pas på de grusomheder, de vil prøve at begå gennem vaccination.
Stol ikke på et initiativ til en pludselig global vaccination, som kan se ud til at have humanitære grunde. Vær på vagt. I det ene land efter det andet vil de lave en sammensværgelse for at kunne kontrollere så mange folk, som muligt.
 Frygt ikke, for Jeg vil beskytte de af Mine tilhængere, som beder til Mig. Bed også for de modige sjæle blandt jer, der har besluttet at sprede sandheden. Der bliver grinet af mange af disse folk, men det meste, af det de siger, er sandt.
Saml et forråd af mad 
Stol ikke på leverandørerne af jeres mad. Forbered nu fremtiden. Begynd med at samle mad og plant jeres egen afgrøde. Saml sammen, som om I venter krig. De, der gør det, vil klare sig. Bøn og tilbedelse vil styrke jeres sjæle og frelse jer fra disse folks onde handlinger. Lad dem aldrig kontrollere jeres sind eller tro ved at insistere på at introducere love, der er skabt for at ødelægge familier. De vil stræbe efter at adskille familier ved at opmuntre til separation og ved at promovere skilsmisse, seksuel frihed og religiøs frihed.
Mord på ledere i verden
De vil promovere had mellem nationer, mord på ledere i verden ved at begå et attentat og derved fjerne folks frihed og underlægge dem deres diktatur.
Guds vrede vil snart kunne ses, da Han ikke vil tolerere deres ondskab meget længere, med mindre disse folk, som har valgt at følge deres satanisk inspirerede organisationer, tager afstand fra denne onde grusomhed. Bed for dem.
Vær forsigtige med, hvilke folk i jeres lande, I stemmer på. Læg mærke til den måde, de bliver præsenteret for jer på og ved det, de siger. Lyt til dem, der prøver at advare jer. Jeg beder jer om at bede for dem, der ikke beder, så de kan blive omvendt og også kan blive frelst.
De begivenheder, som Jeg taler om, vil snart finde sted. Hold sammen, hav jeres madforråd parat, forsøg at dyrke grønsager og andre afgrøder. Det er en krig imod jer, men det vil ikke se sådan ud. Vær blot på vagt.
Kirker vil blive forbudt 
De af jer, der kan samle nok mod til at gå tilbage til jeres kirke, skal aldrig være bange for at bede eller for at vise jeres tro åbent. De af jer, der betragter Min kirke som en selvfølge, må tænke om igen. For det er først, når denne selv samme gave, som repræsenterer jeres tro udadtil, bliver taget fra jer, at sandheden går op for jer. Og det vil gøre jer vrede.
Min datter, sig til Mit folk, at de ikke skal gå i panik. Mine tilhængere vil blive frelst og løftet op i skyerne med Mig for at vente på Mit nye Paradis på jorden. De vil nyde Mit nye Paradis og vil blive genforenet med deres afdøde familier i dette nye Evige Liv. De skal forblive stærke, bede og vise kærlighed over for hinanden. Bed, bed, bed især for de fortabte, bedragede sjæle, som ikke har den fjerneste ide om, hvad deres handlinger betyder for deres fremtid i det næste liv.
Dem med lunkne sjæle 
Bed også for Mine andre børn, dem med lunkne sjæle. De skal vende tilbage til Mig, og det snart. For jeres indbyrdes kærligheds skyld, børn, så tøv ikke med at advare disse folk om sandheden. Vis ved jeres eget eksempel, hvor vigtigt det er at bede, så de ikke også vil være fortabte.
 Forbliv stærke. Overgiv jer aldrig til forræderens hær. Aldrig nogensinde. Stå ved det, I tror på. Beskyt jeres familie nu. Vend tilbage til Mig. Bed Barmhjertighedens Rosenkrans hver eneste dag. Kristne skal bede Rosenkransen. Lad Min Moder bringe jer tilbage til Mig gennem sin forbøn.
Mine børn, Jeg græder for jer alle og har nu brug for, at I samles i styrke med Mig imod denne ondskab. Bøn er svaret.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
 
21. Åbenbaringens Bog
Den 26. november 2010 kl. 12.00
Min kære elskede datter, i dag er en dag, hvor Mit hjerte er knust på grund af den uro og dybe elendighed, der er i verden. Jeg iagttager med fortvivlelse, hvordan folk i verden rejser sig i vrede mod hinanden. Meget at smerten kommer fra den viden, at disse profetier vil folde sig ud, uden af ret mange af menneskene vil blive klogere.
Bed om, at Rusland vil blive indviet til Min Velsignede Moder De nægter stadig at anerkende, at disse begivenheder blev forudsagt i Johannes' Åbenbaring. Derfor er der nu så mange folk der vil lide på grund af manglende tro. Bed nu om, at Rusland vil give efter og tillade, at det omsider bliver indviet i Min Velsignede Moders navn. Bed, bed, bed om, at det vil ske. Fordi det vil være ved hjælp af jeres bønner, at denne store bedrift vil være mulig. Hvis dette sker, vil millioner af liv blive reddet. For faren ligger i, at kommunismens magt vil rejse sig sammen med slangen, og de vil slå sig sammen, hvorved I, Mine børn, vil blive efterladt magtesløse.
Se nu den hastighed, hvormed nationer begynder at slås indbyrdes. Den hastighed, hvormed globale begivenheder opstår, vil forårsage megen bestyrtelse, efterhånden som de bliver mere voldsomme. Mine tilhængere, I må lytte. Bedegrupper bliver meget vigtige i arbejdet for omvendelse og til at påvirke disse katastrofale begivenheder. Selv de af jer, der lever veltilfredse med livet og tager alt for givet, vil ikke længere kunne undgå at lægge mærke til disse begivenheder. I må lytte til Mig nu og acceptere, at disse begivenheder er blevet forudsagt i Åbenbaringens Bog.
Fold hænderne til bøn nu. Selv hvis I kun har en lille gnist af hengivenhed for Mig i jeres hjerter, så bed Mig om at holde jer fast og at tænde og styrke jeres tro.
Jeg vil kæmpe for hver eneste af jer. Jeg vil kæmpe lige til den bitre ende for at bringe jer tættere til Mit hjerte, uanset om I er et barn, en teenager, en ung voksen, voksen, midaldrende eller gammel – I Mine øjne er i en og samme slags, I er Min dyrebare elskede familie – hver eneste en af jer. Ingen er udelukket. Selv de er jer, der ikke bestiller andet end at hade Mig, elsker Jeg stadig. Min kærlighed er ufattelig stor, og Jeg vil gøre alt, hvad der står i Min magt for at bringe jer tilbage i folden. Jeg vil ikke så let give slip på jeres sjæl og overlade den til Satan.
Vil I ikke nok vende tilbage til Mig
Vil I ikke nok vende tilbage til Mig – uanset hvor meget I tvivler – og lade Mig fylde jer med Min Guddommelige Kærlighed. Blot en berøring af den kærlighed vil hjælpe jer med at forberede jer til det Evige Liv i Paradis med Mig, Min Evige Fader og jeres brødre og søstre. Det er jeres arvelod, jeres retmæssige arv.
 Ødelæg ikke denne chance for frelse. Når jeres liv på jorden slutter, vil I have to valg i det næste liv. Paradis i Himlen, eller Helvedets dybder sammen med Satan, der vil tage jer med som følge af de synder, han frister jer til at begå på jorden. Åbn øjnene nu. Husk, at døden på jorden kan komme hvilken dag, det skal være, på et hvilket som helst tidspunkt og når I mindst venter det.
Gennem dette Budskab beder jeg jer om at forstå sandheden før Dommedagen. Husk altid, at Jeg elsker jer, uanset hvor alvorligt I har syndet. Når I vender tilbage til Mig og beder Mig om tilgivelse af hele jeres hjerte, vil I få tilgivelse. Selv ved jeres sidste åndedrag.
Jeres Elskede Frelser
Jesus Kristus
 
 22. Jeg kalder de troende og beder dem om at omvende sjæle
Den 26. november 2010 kl. 15.00
Min kære elskede datter, den Velsignede Treenighed forener sig med dig i bestræbelsen på, at vi sammen skal udbrede den guddommelige sandhed til hver eneste sjæl i verden som en hastesag.
Min datter, du føler nu den samme smerte og lidelse for menneskeheden i hjertet, som Jeg. Deres mistede tro gør dig meget bedrøvet, og får dig til at frygte deres fremtid.
Mine elskede loyale og fromme tilhængere har på nuværende tidspunkt samlet sig rundt omkring i verden for gennem deres stærke sammenhold af guddommelig kærlighed, at kæmpe for at frelse sjæle fra fortabelse.
 Disse, Mine børn af lyset kommer fra alle nationer. De vil øjeblikkelig kunne genkende hinanden uanset race, farve eller tro. Jeg vil vejlede dem, så at denne kærlighedshær kan hjælpe med at styrke menneskehedens tro på dette tidspunkt i historien.
Aldrig før har Jeg gjort Min tilstedeværelse så tydelig i de troendes hjerter. De føler de lidelser, Jeg må udholde, når Jeg bliver vidne til den hjerteskærende ondskab, mennesket udstråler, selv blandt mennesker, der anses for at være venlige og tænksomme. Egoismen ødelægger Mine børn.
Egoisme og mangel på hensynsfuldhed over for dem omkring jer og over for de sårbare, efterlader en skamplet, der er svær at fjerne. Brutaliteten, som mennesket udviser over for sin næste, har nået hidtil usete højder, og det har kun et motiv – at tilfredsstille sig selv. At være besat af at tilfredsstille egne behov er en synd i Min Evige Faders øjne.
Så mange undskyldninger, der er givet på grund af, at man kun tænker på sit eget værd, er fuldstændig uacceptable og imod Min Lære. Elsk hinanden. Vær mod andre, som I ønsker at andre er mod jer. Tænk på andres behov, før I tænker på jeres  egne. Forsvar jeres brødres og søstres menneskerettigheder, når de bliver krænket. Retfærdiggør aldrig, at I straffer en anden person for selv at opnå materielle fordele. Vis endog kærlighed og medfølelse over for jeres fjender. Det er ikke en let opgave på grund af den usikkerhed, Mine børn føler på det materielle område. Symptomer på selvoptagethed med hensyn til velstand, skønhed og såkaldt succes, som mange mennesker tror hører med til det at være menneske, kan skabe frygtelig forvirring.
Menneskene er blevet hjernevasket til at tro, at de skal sætte deres egne behov over andres. Det er blevet indpodet i menneskets psyke i lang tid, men det er blevet forstærket i de moderne medier. Når Mine børn hører dette budskab næsten dagligt i TV, i aviser og blade, i film, i musik og på internettet, anser de budskabet for at være vigtigt.
På trods af det, som dette falske løfte repræsenterer, er denne holdning tiltalende, fordi den tilbyder selvtilfredsstillelse, som er svært at sige nej til. Denne løgn bliver accepteret af Mine børn, og denne løgn er blevet plantet af forræderen – Satan.
Det ubehag, de føler umiddelbart efter, at de har udnyttet andre, er svært for dem at forstå. Mine børn har svært ved at være lykkelige, efter de har vundet den eftertragtede præmie. De søger mere og mere af samme slags, så svært er det at tilfredsstille deres appetit på mere. Men det er nytteløst. De kan aldrig blive helt tilfredse. De er blottet for virkelig glæde, en naturlig tilfredshed, og de forstår ikke den følelse af tomhed, de har inderst inde.
Når I sætter jer selv før alle andre, er i egoistiske. Når I udnytter andre, som er svagere og mere sårbare end jer selv, er det en synd. Når I ødelægger disse personers muligheder for at leve et værdigt liv og fratager dem retten til at skaffe tilstrækkelig mad til deres familie, krænker I Mig dybt. Jeg lider med disse sjæle. Hvis I begår uret mod jeres næste, begår I uret mod Mig. Når I sårer jeres næste med hånende ord, er I dermed skyldige i at påføre Mit hjerte smerte. Når mennesket straffer en anden med vold, lider Jeg den samme smerte som på korset. Jeg oplever smerten på ny. Jeg føler smerten, medens I udsætter andres krop for smerte. Når I myrder andre, er I medskyldig i Min endelige ydmygelse på korset, da Jeg blev sømmet fast på det.
Børn, I skal vide, at synd leder jer til Helvede. Det er skræmmende for de troende, der betragter Mig som en barmhjertig dommer. Mit løfte om grænseløs barmhjertighed, som Jeg vil vise hver eneste af dem, der angrer deres synder, står stadig ved magt. Men hvordan skal Jeg kunne frelse dem, som ikke kan indse de fejl, de har begået i deres rodede liv?
Det er vigtigt at prædike sandheden i Min lære. Det er på grund af omverdenens distraherende påvirkning, at mange af Mine børn har ekstremt svært ved at genkende Guds ord. Mange har ingen viden om Guds lære gennem profeterne eller den hellige Skrift. Mange ønsker simpelthen ikke at vide noget om det. Andre nægter at lytte, selvom ordet bliver spredt af Mine profeter og seere i dag, sammen med tydelige tegn, som alle kan se. Det er derfor, det er op til de troende at bede for de andre. Der er brug for specielle bønner nu. Ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans, den magtfulde bøn, der blev givet til søster Faustina, vil mange blive omvendt.
Når det sker, beder Jeg alle Mine børn om at slå sig sammen i bedegrupper for at fortsætte med at bede og give vejledning til disse Mine fortabte børn – jeres brødre og søstre.
I Mit og den Hellige Treenigheds navn anmoder Jeg Mine elskede børn indstændigt om at slutte jer sammen med Mit hjerte og hjælpe Mig med at frelse deres sjæle. Jeg elsker dem så meget, at Jeg græder bedrøvede og bitre tårer, i rædsel over, hvad der kan ske dem. Jeg ønsker ikke at miste dem.
Hjælp Mig, Mine tilhængere af lyset, med at genforene disse fortabte sjæle med Min familie, så de i stedet kan opleve det sande Paradis, som de kæmper så desperat for at nå.
Ræk jeres hænder ud mod deres. Tal med dem. Lyt til dem. Vis dem medfølelse, selv hvis de skælder ud og afviser det, lige op i jeres åbne ansigt. Vis tålmodighed. Lad dem frem for alt føle Min kærlighed gennem jer.
Så vil de finde det svært at afvise jer, selv hvis de gør nar ad jer. Gennem jeres bønner kan og vil I frelse deres sjæle.
Jeg hilser jer, Mine dyrebare tilhængere. I bringer tårer af kærlighed i Mine øjne, på grund af den hengivenhed, I viser Mig, Min Velsignede Moder, Dronning i Himlen og den Velsignede Treenighed.
Vi og alle engle og helgener i Himlen glæder os over jeres respons på vores kald nu. Så gå og udfør jeres arbejde i Min Evige Faders navn. Bring Min flok tilbage til Mig. Jeres hengivne Frelser
Jesus Kristus
 
23. Forfølgelse af ægte seere
Den 29. november 2010 kl. 12.48
Min datter, skriv dette for at advare verden om forfølgelsen af Mine udvalgte sjæle, der blev sendt til verden for at videregive Sandheden og dermed frelse sjæle inden Mit Andet Komme.
I vil lægge mærke til, at Mine udvalgte visionære, seere og profeter er dem, der vil blive afvist på stedet frem for de falske profeter. Disse Mine smukke sjæle, der blev udvalgt på grund af deres ydmyge hengivelse til Mig, vil sammen med Mig lide den samme afvisning fra menneskeheden, som Jeg led under tidligere.
De, som lider i Mig, med Mig og på grund af Mig, er de ægte profeter. Det er de sjæle, der vil blive pint, behandlet med foragt og rent ud sagt fordømt på Mine vegne. De vil også blive afvist af kirken, skønt ikke af alle Mine hellige tjenere. Hengivne tilhængere, der følger Min lære nøje, vil også føle sig fristet til at afvise dem, indtil den tid, hvor Sandheden omsider går op for dem.
Siden tidernes begyndelse, hvor Jeg har valgt af ren barmhjertighed at sende profeter til verden for at minde jer alle om Min Lære, er der meget få, der er blevet troet i begyndelsen. Mange er blevet skældt ud og anset for at have en livlig fantasi, en depression, eller de er blevet regnet for at være kommet på vildspor. De fleste af disse profeter blev selv overvældede, da de første gang oplevede deres møde med det Guddommelige. Mange af dem tvivlede på disse mystiske oplevelser i nogen tid, før de accepterede, at de var autentiske. De var længe om at afsløre deres oplevelser for nogen. Der gik noget tid, inden de kunne acceptere det.
Alle Mine udvalgte sjæle har været tøvende over for at afsløre Budskaberne, selvom de havde accepteret deres kald. Det gjaldt endog over for Mine Hellige tjenere inklusiv nonner, præster, biskopper og kardinaler.
De følte ærefrygt over for disse mennesker og vidste inderst inde, at de spørgsmål, de ville blive udsat for, ville være meget vanskelige at besvare. Mange af dem, der blev kaldet, valgte ikke at afsløre deres Budskaber, men i stedet at bede og udholde personlig lidelse for på den måde at opfylde deres pligt over for Mig.
Andre af dem, som afslørede Budskaberne sådan, som de var instrueret i at gøre det af Min Velsignede Moder, blev ikke troet. Det var først ved Guddommelige manifestationer, som blev uomtvistelige som tiden gik, at de blev troet.
Jeg anmoder Mine tilhængere indstændigt om at lytte til deres hjerte. Se på de Budskaber, der bliver videregivet af Mine dyrebare visionære og seere. Disse Budskaber blev givet til jer af Ren Kærlighed for at vejlede jer og frelse jeres sjæle. Det er det, der er formålet. Hvis I beslutter, at de ikke er af Guddommelig oprindelse, så bed om at blive vejledt. Hvis I beslutter, at de er sande, så bed, bed, bed om, at der vil blive lyttet til Mine visionære.
Lad Mig nu advare jer om de tegn, I skal holde øje med, når Mine ægte visionære bliver forfulgt i Mit navn. Tilhængere af forræderen vil, når de ser deres lys, gå efter at ramme dem, ikke blidt, men med en ondskabsfuldhed, der vil tage pusten fra dem. De vil ikke blot pine dem ved at latterliggøre dem, men de vil gå utroligt langt for at gøre dem og alle andre utroværdige i Mit Navn. Den smerte, som Mine disciple vil lide, er for ingenting at regne med den smerte, som det vil forårsage hos Mig.
Min lidelse har nået et sådant niveau på nuværende tidspunkt, at Jeg oplever den lidelse en gang til, som Jeg led, da Jeg døde for jeres synders skyld, for synderne hos hele menneskeheden, også for dem, der piner Mig og Mine visionære. Det gælder også mordere, de folk, der offentligt benægter Min eksistens og praler af det og al den ondskab, der er i verden for tiden.
Vær søde at lytte til Mine visionære. I vil kunne mærke det i hjertet, når I hører Sandheden. Fald ikke i den samme fælde, som dem, der forfulgte Min Velsignede Moders visionære, som f.eks. Sankt Bernadette eller Mine små børn i Fatima. De blev behandlet meget respektløst, især af Mine hellige tjenere. Det er situationer som dem, der sårer Mig mest, når Mine Guddommelige manifestationer bliver givet til menneskeheden af kærlighed. Mit hjerte lider mere, når de ikke vil tro på den overnaturlige Guddom, eller anerkende den, når de bliver præsenteret for den.
Vær venlighe at bede for Mine visionære, og især for de visionære, hvis Budskaber ikke må blive benægtet på grund af den kærlighed, de viser, og de advarsler, de indeholder, for de er Mine sande visionære. I vil genkende dem på den måde, Mine børn behandler dem på, med deres fornærmelser, sladder, plager og nedrakning Hvis I ser på de fornærmelser, de modtager, og så ser på de løgne, der bliver udspredt om dem på så ondskabsfuld en måde, så må I spørge jer selv følgende: Hvis denne person er blevet plaget indtil nu og ikke er blevet troet, hvorfor bliver nedrakningen så ved med at fortsætte på denne grove måde? Så vil I have svaret. Bed til Helligånden om at blive vejledt, så I kan skelne Mine sande profeter, visionære og seere fra resten, som bedrager jer.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
 24. Søgen efter rigdom 
Den 30. november 2010 kl. 12.00
Min elskede datter, koncentrer dig og lyt til det, Jeg har at sige. Du befinder dig nu i overgangens kvaler fra det tidspunkt, du modtog det første Budskab, til de nuværende Budskaber. Vær sød at indse, at disse Budskaber kommer fra Mig og hold op med at tvivle på det nu. Det vil gøre dig i stand til at koncentrere dig om det arbejde, du er blevet kaldet til.
I relation til de ting, der sker i verden, bliver det nu tydeligere at se dag for dag, hvad den onde Verdensorden prøver at plage verden med. De Forenede Nationer, der er en af denne Nye Verdensordens mange fronter, prøver at undertrykke alt, hvad der handler om Min Lære, og de vil bruge alle de dødelige våben, der er til deres rådighed, til at gøre det.
Frygt ikke, fordi Mine troende vil kæmpe hårdt og vil ikke afvise Mig, især ikke i de lande, der er indviede til Mig, og som har en from og urokkelig tro. De vil ikke stå passive og blot tillade dette. Men mange vil være magtesløse på grund af de omkostninger, det vil have for dem at sikre, at deres børn bliver ført ind i Lyset. Som Jeg har forklaret tidligere, vil Min faders vrede snart vise sig på Jorden, efterhånden som mennesket tomme for tomme kommer nærmere og nærmere i deres forsøg på at fornægte Mig.
Verden ser ud, som den altid har gjort. Det samme synes folket at gøre. Fjernsynsverdenen, med dens rosenrøde appel, ligner også sig selv. Folk stikker hovedet i busken. De tænker, at verden vil fortsætte som hidtil. Desværre tager de fejl. Det er Min pligt over for Mine børn at frelse jer. Jeg vil ikke tillade, at I fortsætter med at blive suget ind i et vakuum af tomme løfter, drømme blottet for indhold og falske ambitioner. Det er disse fornøjelser, I har brugt jeres tid på i mange, mange år. Det var disse løfter, som I uforvarende blev overbeviste om var vejen, der førte til selvværd, selvopfyldelse og belønning af en selv. I fik fortalt, at det gjaldt om at blive nummer et uanset omkostninger, og at det var jer, der skulle nå førstepladsen. I med jeres ambitioner om at søge efter rigdom til jer selv og jeres børn, jeres ønske om at blive bedre end jeres brødre og søstre, og med jeres konstante ubarmhjertige higen efter anerkendelse af jer selv, I blev narret.
Disse ambitioner blev indpodet Mine børn af forræderen, ved at bruge ambitionernes appel og overfladiske glans. Mange af Mine børn vil le ad dette Budskab og sige, at det ikke passer. Uheldigvis eksisterer forræderen, og de fleste af Mine børn tror ikke på det.
Han er snu på den måde, at han skjuler sig bag sager, folk og handlinger, der skal anspore til yderligere opmuntring. Hans fortryllende charme betyder, at hvis I spurgte en person i dag om, hvad de ville foretrække – penge, eller en chance for at blive genforenet med deres mistede familie -ville de vælge pengene. Spørg nogle andre, om de ville forråde deres broder eller søster for at opnå materielle ting, og svaret ville blive et ja. Spørg et ungt menneske, om de ville skifte deres enkle liv ud med et luksusliv fyldt med spænding, og svaret ville blive et ja.
 Hvorfor er det så svært at forstå for Mine børn, at når de en gang har vundet den store pris, så føler de, at de har behov for endnu mere? En velhavende mand, som vinder en gang, vil konstant arbejde på at opnå endnu mere. Grunden til det er, at Satans gaver efterlader en uforløst, tom følelse inden i jer, som I ikke forstår. Så I fortsætter i jeres higen efter mere, og det er for det meste på bekostning af jeres næste. Intet menneske kan samle en enorm formue uden, at de folk, han møder på sin vej, vil komme til at lide på en eller anden måde. Ingen person, der bliver berømt, vil nå dertil, uden at en anden må undvære at blive berømt. Et menneske, der ikke deler sin velstand med andre, er fortabt. En person, som ejer meget lidt, har større tendens til at dele med andre end ham, der er blevet velsignet med materielle goder.
Min Lære kan ikke udvandes.
Hvorfor ignorerer Mine børn denne Lære, der er blevet formidlet af apostlene lige siden den tid, hvor det nye Testamente blev skrevet? Hvorfor lytter de ikke til den Lære, der står i det? Tror de, at Testamentet blev skrevet af Mine disciple, for at folk skulle lade være med at lytte til det? Denne Lære har ikke ændret sig, siden jeg forlod Jorden. Der er en grund til, at den er der. I kan ændre fortolkningen af den, udvande den, tilføje en ny betydning eller fjerne dele af den, men en ting vil bestå, og det er Sandheden. Sandheden vil altid være den samme. Den hverken kan eller vil blive ændret for at passe menneskeheden. Hør godt efter nu. Sæt jer op og lyt. I kan ikke forvente, at I vil komme ind i Min Faders Kongerige, hvis I vælger at følge denne vej. Mange af jer retfærdiggør den velstand og ære, I har opnået, med, at I har været heldige. Hvad I måske ikke har indset, det er, at mange af jer har solgt jeres sjæl til djævelen på jeres vej mod rigdommen.
Nogle af Mine børn ved godt, at de har begået denne alvorlige synd, og regner det ikke for noget, der betyder noget. Andre tror fuldt og fast på, at de ganske enkelt gør det bedste for dem selv og deres familie. Men de må forstå, at finansiel sikkerhed er acceptabelt, hvorimod en higen efter luksus og velstand ikke er i orden. Realiteten er, at en meget stor del af rigdommen er opnået gennem synd. Rigdom, som måske er opnået uden synd, vil føre til synd.
På trods af Min Faders Kirkes Lære i hele verden, vil folk stadig ikke acceptere Læren. Rige folk, der stræber efter materielle goder, har en Gud. Fattige mennesker, som stræber efter velstand, har en Gud. Det er den samme Gud, penge. Penge er nytteløse, de medfører uærlighed, og udvirker, at dem, der er mindre heldige, ikke får noget ud af besværet.
 Penge, materiel velstand og alle gode ting, som er samlet af de folk, der anser sig for at være heldige, skal deles med dem, der har brug for det. At give penge til velgørenhed er meningsløst, hvis formålet er at opnå opmærksomhed og hæder.
 
Vær forsikret om, at med den ondskab, der foregår i verden i dag med planer om at efterlade jer med tomme lommer, så vil I, når det bliver en realitet, omsider indse, hvor lidt penge betyder. Når denne onde størrelse overtager jeres penge og gør jer ude af stand til at røre dem, med mindre I går ind på deres betingelser, så vil I endelig forstå, at I må søge en alternativ vej til lykke.
Jeres penge vil blive værdiløse. I bliver nødt til at overleve via jungleloven. De med et overlevelsesinstinkt vil finde det lettere end dem, der aldrig før har været nødt til at arbejde på gulvet i deres ansigts sved. Såsæd til at dyrke jeres egen mad vil have mere betydning end millioner af dollars. En simpel frugt vil betyde mere end en skinnende ny bil. Fordi I er blevet rippet for alt, hvad I har ejet, vil I vende jer mod jeres Skaber. Det er først på det tidspunkt, I vil forstå, at det eneste, der betyder noget, er den kærlighed, I har i hjertet. For uden kærlighed kan I ikke vokse eller komme ind i Min Faders Kongerige.
Tænk jer om. Vær forsigtige med jeres stræben efter rigdom. Stop op, før det er for sent. Del med andre og følg Min vej. Det er en hård lektion for Mine børn, som føler sig usikre.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
 
 
December_________________
 
25. Advarsel til menneskeheden om at forstå Sandheden
Den 7. december 2010 kl. 3.15 om morgenen
Ja, Min elskede datter, Jeg Er tilbage. Skriv dette. Du, Min datter, som havde vendt ryggen til Mig ved at benægte Sandheden, skal nu hjælpe Mig med at lede Mit folk tilbage til Lyset, Sandhedens Lys.
Intet menneske vil blive nægtet at få chancen af Mig til at forstå Guds Sandhed. De vil blive mødt med barmhjertighed ved den Gave, der vil bevise over for dem, at Jeg Eksisterer. De vil få Gaven, når de under Advarslen endelig vil kende Sandheden. Desværre vil ikke alle, selv ikke på dette tidspunkt, vende sig mod Mig og Min Faders Evige Kongerige.
 Min datter, Jeg har ikke kommunikeret med dig i et antal dage. Det var med vilje. Tiden var nødvendig for dig, for at kunne fordøje indholdet af Mine Budskaber omhyggeligt.
Du vil nu være klar over, at disse Budskaber kommer fra Mig, og at de alle omhandler meget vigtige emner. Jeg tror, at du nu er i stand til at skelne Sandheden i Min lære fra din fantasi. Min datter, nu kan du forstå den smerte og fortvivlelse, Jeg føler næsten dagligt, når du er vidne til den frustration, som Jeg og Min Evige Fader føler ved at se de holdninger, der er i denne triste, tomme og vantro verden.
 De ikke troende forårsager dig ikke blot smerte, men via den indsigt og de nådegaver, jeg har skænket dig, kan du se den forvirring, der eksisterer selv i Mine tilhængeres sind. De er heller ikke lette at overbevise om Sandheden, når Jeg gennem Mine profeter giver den til dem som en Kærlighedsgave.
Sikken en lang snørklet vej det er for Mine børn at kæmpe sig hen imod Sandheden og de løfter, Jeg har givet dem. Når du ser på Mine børn hver dag som enkeltpersoner, på gaden, i TV, i medierne og blandt dine naboer, så ser du på dem med Mine øjne nu. Hvad ser du så – at de fuldstændig har glemt den åndelige verden og mangler et virkeligt formål med deres liv, og at de har en følelse af håbløshed, på trods af attraktionerne i de verdslige glæder.
Mine børn indser det ikke nu, men de gennemgår en renselsesproces. Denne renselse, hvor de oplever en akut følelse af tomhed på grund af mangel på materielle ting, er blevet tilladt af Mig. Dog er det hele forårsaget af menneskehedens grådighed. Ved at tillade folk retten til deres egen frie vilje, vil de onde gerningsmænd, der var skyld i banksystemets verdensomspændende kollaps, fortsætte med deres snu forræderi.
Jeg har tilladt at Mit folk, de uskyldige ofre, skal gennemgå en renselse. Det er meget vigtigt, at de oplever det, fordi de trængsler, de lider under, vil hjælpe med at rense deres sjæle.
Meget snart, når der bliver færre materielle goder, og det bliver sværere at få fat i dem, så vil de se på livet på en mere dybsindig måde. Det enkle liv vil åbne deres øjne for Sandheden, Sandheden om, hvad der i virkeligheden er vigtigt. Uden denne renselse, som Jeg har tilladt, og hvor Mine børn får muligheden for at lide for deres sjæles skyld, ville de ikke kunne komme tættere på Mit Hjerte.
Rippet for materielle goder, som de favoriserede så meget før i tiden, vil de vende tilbage til Sandheden. Med klarhed vil de se kærligheden i hinandens sjæle. På samme måde vil de meget hurtigt genkende ondskaben i al sin hæslige vælde i dem, som føler det tillokkende at være selvoptagede og grådige. De vil nu kunne se på de folk, som i medierne fremstår som troværdige personer, man skal se op til, på den samme måde, som Jeg ser dem, nemlig med den yderste fortvivlelse og tristhed.
Gå nu, Min datter, og se på din opgave med nye øjne. Nu kender du Sandheden. Du tvivler ikke længere. Spred Sandheden om Frelsen så hurtigt som muligt, for at give folk chancen for at blive forsonet med Mig før den Store Advarsel.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
 
26. Det Næste Liv
 Den 11. december 2010 kl. 9.15
Min kære elskede datter, du er nu parat til at bevæge dig fremad og fortsætte med opgaven, der skal fuldende Min Hellige Sandhedens Bog. Min datter, du har været igennem en renselse, som var nødvendig, for at give dig styrke til dette Arbejde.
Mine børn, der er så travlt optaget i denne todelte verden, forstår ikke, at der snart kun vil være en verden. De to dele skaber sorg og glæde. Sorg eksisterer i verden på en måde, der forårsager dyb forvirring og mismod. Det er en sorg uden sidestykke, siden Jorden blev skabt.
Den sorg, som opleves i dag, skyldes tab, som er opstået, fordi materielle ting er blevet fjernet. Der er også en længsel efter fred i sind, krop og sjæl. Den vil kun komme gennem ydmyghed og accept af kærligheden fra Min Evige Fader. Så er der glæden. Jeg smiler kærligt, når Mine børn ler, smiler og morer sig. Det er en gave fra Mig. Latter og glæde er en vigtig Gave til menneskeheden, når blot den er ren og ikke på bekostning af andre.
Mine lidet troende børn, Jeg ved, det er svært at stoppe op og sige:” Jeg vender tilbage til Gud.” Så mange af jer er uvidende om, hvem Min Evige Fader er. Kun få forstår, at Han holder øje med dem hver eneste dag af deres liv – hver og en af dem. Han smiler, ler og føler en stor glæde, når Hans børn er lykkelige. Han billiger imidlertid ikke, hvis glæden, eller formodningen om glæde, opnås uden kærlighed i deres hjerter.
Jeg, jeres Frelser, Jesus Kristus, elsker også jer alle sammen, børn. Og dog er Jeg et med Min Evige Fader. Jeg smiler til jer alle og håber, at I vil vende tilbage til Mig.
Kom til Mig som en eneste ting, Mine børn, og bevæg jer mod Mig med åbne hjerter.
For mange af Mine Børn vil Budskaberne om Mit Andet Komme forårsage frygt i deres hjerter. Der er ingen grund til at frygte det. Det vil blive et øjeblik af absolut glæde, ære og ren lykke. På grund af alle jer, der vil vende tilbage til Mit Hjerte, vil Jeg favne jer og græde Glædestårer.
I troende husk, husk nu at bede for dem, der ikke tror og er faret vild. Hyrden, der samler sin flok, vil altid kæmpe utrætteligt for at finde dem, der er forsvundet. Den sejrens sødme, han føler, når de er tilbage i folden, ligner det, Jeg føler, når Mine fortabte børn vender tilbage til Mig.
Børn, selv i øjeblikke med glæde og latter, så husk denne ene ting. Det er blot et glimt af den rene lykke og glæde, der findes på den Nye Jord, når det tabte Paradis dukker op. Når dette sker vil de, de udvalgte folk, der lever gode liv og tror på deres Skaber, blive forenet med de genopstandne døde. Det er folk, venner og familie, som døde fra dette liv, der vil slutte sig til Mig i den Nye glorværdige Evighed. Husk børn, at det er vigtigt ikke at betragte denne Jord som en selvfølge. I må heller ikke tro, at alt er under jeres kontrol, for det er det ikke. Mens I fortsætter med at være opslugt af dens løfter, skuffelser, glæder og undere, så husk, at den kun er et midlertidigt sted, et forbigående stadie før I kommer ind i Min Faders Kongerige – den Nye Himmel og Jord, der bliver forenet.
En sidste appel Mine børn, bed til Mig med jeres egne ord. Bed Mig om at vejlede jer. Bed Mig om at vise jer kærligheden og Sandheden på en måde, der giver mening. Stå ikke med hovedet i busken, for så vil I ikke opleve den strålende Nye Jord.
En tom vej til intethed.
Børn der fnyser og benægter Min Eksistens vil sige, at der ikke er noget liv efter dette. Lad Mig forsikre jer om, at de ikke blot nægter dem selv adgang til Paradiset, men de vælger i stedet en tom vej til intetheden. I nogle tilfælde følger de forræderens – den ondes - bedrag, han som bevæger sig stille og med en dødelig overlegenhed, så de, der ikke tror han eksisterer, blindt følger ham, idet de holder hans hånd, medens de går gennem portene til Helvede.
Min lidelse i Gethsemane Have.
Når Mine troende ser disse folk spankulere arrogante rundt og prale af deres ateisme, lider de frygteligt. De, der har taget Mit kors på sig, føler den pine, Jeg led under, mens Jeg tilbragte Min tid i Gethsemane have. Det var da, Jeg vidste, at skønt Jeg var villig til det ultimative offer, da Jeg accepterede døden for at give Mine børn en chance for at vinde en plads i Min Faders Kongerige, vidste inderst inde, at det ikke ville gøre nogen forskel for nogle af Mine børn. Dette var den største smerte, og den, der fik Mig til at svede Blod. Den rædsel, Jeg følte for disse fortabte sjæle, eksisterer stadig i Mig i dag.
De af jer som spørger – hvis Du er Gud eller Du er Jesus Kristus, kan Du så ikke helt sikkert gøre noget? Til dette er Mit svar: Naturligvis, med undtagelse af en ting. Jeg kan ikke blande mig i jeres frie vilje, som menneskeheden har fået. Det bliver op til Mine børn, at foretage deres sidste valg af egen fri vilje.
Jeres elskende Kristus
Jeres Frelser, Jesus Kristus
 
27.Kalden til at standse mord/abort.
Den 16. december 2010 kl. 9.15
Skriv dette, Min datter. Døden, som går ud over uskyldige ofre, er en af de største synder, mennesket kan udsætte sin broder for. Det er den frygteligste af kødets synder og forårsager dyb smerte hos Mig. Menneskehedens mangel på respekt for menneskelivet i dag bliver mere og mere tydelig i verden.
Livet er en dyrebar gave fra Gud. Intet menneske har ret til at tage en andens liv. Intet menneske har ret til at tage livet fra et barn, der endnu ikke har trukket vejret for første gang ved fødslen. Denne kriminelle handling er afskyelig og utilgivelig. Alle sjæle kommer fra Min Evige Fader og er skabt i det øjeblik, de bliver undfanget. Små børn, uskyldige sjæle, bliver myrdet af de selv samme folk, der blev sendt for at opfostre dem – deres egne mødre, der er ansvarlige for, at de er blevet nægtet retten til at blive født.
Hvorfor står Mine børn tilbage uden at gøre noget? I frihedens navn bliver disse små engle fra Min Faders Kongerige taget væk fra Jorden, før den tid, der var blevet tildelt disse Guds børns, har fundet sted. Forstår disse kvinder ikke, at de liv, de regner for at have så ringe værdi, kommer fra Gud? Disse børn lider. De oplever pinefuld smerte, medens de bliver myrdet, og det er gjort lovligt af regeringer, den medicinske verden og af kvindernes familier. Er der ingen anger i deres sjæle? Forstår de ikke, er der ikke er nogen forskel på denne afskyelige handling og på et mord begået af et menneske mod et andet.
I virkeligheden er det en endnu større synd, da disse børn er fuldkommen hjælpeløse. Disse kvinder skal bede om barmhjertighed, hvis de er skyldige. Ellers må I bede om Min vejledning, hvis I overvejer en abort. I begge tilfælde vil I bliver dømt for jeres synd. Kødets synder er de mest krænkende i Min Faders øjne. Der er ingen undskyldning for at myrde et andet menneske, der er acceptabel hos Mig eller Min Evige Fader.
Vågn nu op, Mine børn, og prøv at forstå, at det at tage en andens liv vil føre den skyldige i Helvedets evige flammer. Der vil ikke være nogen vej tilbage fra afgrunden, der er fuld af dæmoner. Det er de selv samme dæmoner, som gennem forræderens – Satans – arbejde har overbevist morderen om, at han eller hun gjorde det rigtige! Han overbeviser mødre på en snedig måde for eksempel ved, at de har taget den ”rigtige beslutning”. Ved at bruge ethvert trick, som minder om humane overvejelser, vil han få personen til at retfærdiggøre handlingen, selvom den er forkert. Han vil bruge den løgn, at mordere også har deres rettigheder. At de først må tage hensyn til deres egne interesser. I menneskerettighedernes navn bliver den løgn slået fast og beundret, nemlig at det er en mors ret frit at kunne vælge at leve det liv, hun ønsker. Løgnen overbeviser hende om hendes ret, og at det er i orden at myrde sit barn. Vil I ikke nok forstå, at eskaleringen af folkedrab i verden er blevet forudsagt. Det er et af de mange tegn, der er omtalt i forbindelse med de sidste tider.
Stop nu op alle sammen og lyt. Mord er en alvorlig forbrydelse. Hvis I begår det, vil I ikke blive frelst. Der er ingen vej tilbage. De af jer, der har begået denne frygtelige synd, skal angre det. Bed om tilgivelse nu. På grund af Min Barmhjertighed vil Jeg lytte til jeres bøn. I kan og vil blive frelst, hvis I er oprigtigt kede af at have begået denne graverende synd. Jeg vil lytte. Jeg vil tilgive. Men tiden er ikke på jeres side.
 Troende, bed hårdt for disse Mine fortabte og omflakkende børn, som er blevet ført på afveje af forræderen og hans skarer, der besidder magtfulde positioner. De har brug for jeres bønner nu. I skal allesammen forsvare retten til livet, som ikke under nogen omstændigheder kan ændres af menneskehænder. Bed til Mig hver dag. I kan ofre de lidelser, I måtte have, for disse uskyldige ofre.
Jeres elskede Frelser,
Jesus Kristus
 
 28. Sandhedens Bog
 Den 18. december 2010 kl. 9.40.
Ja, nu ved du, at hvad Jeg lover, vil gå i opfyldelse. Jeg har sendt dig en åndelig vejleder, den person, jeg valgte lige fra begyndelsen af din rejse. Det tager tid for de få udvalgte at tage imod deres bæger og udføre Mit arbejde. Min datter, du har brug for en af Mine tjenere som åndelig vejleder, så at Mine Budskaber bliver forstået fuldstændigt af Mine tjenere. På den måde vil Ordet blive spredt, og folk vil forstå Sandheden. Det vil blive en vej fuld af bump og blindgyder, som ser ud til at sende dig i forskellige retninger, men frygt ikke. Du vil nu blive vejledt og føle dig mere tryg i dit arbejde.
 
 Skriv nu dette. Sandhedens bog bliver præsenteret for menneskeheden for at hjælpe dem med at blive forsonet med Mig. De har fået det valg at forkynde Min Herlighed, før Jeg kommer igen som den Barmhjertige Frelser og den Retfærdige Dommer. Jeg har aldrig ønsket at udsætte Mine børn for straf, men under visse omstændigheder kan Jeg ikke frelse dem, som med fuldt overlæg har valgt at være forræderens partner, og som sætter så megen pris på ham og hans onde håndlangere, at de tilbeder ham foran alteret. De ved, hvem Jeg mener. De vil finde det meget vanskeligt at vende tilbage til Mig. Bed for dem.
 
Dem, som Satan angriber
Forræderen har meget lidt tid tilbage på Jorden til at hærge, og derfor har han intensiveret sine aktiviteter alle vegne. Han prøver hovedsagelig at ramme Mine hellige tjenere i Min Faders Kirke, de unge og smukke, så vel som de højt intelligente. De, der praler af, at de ikke tror på Mig eller Min Evige Fader, får kun en chance mere til at åbne deres hjerter.
Det smerter Mig at iagttage dem. Det er ligesom om, Jeg ser en bil fuld af mennesker, der kører igennem tæt tåge hen imod en klippeskrænt. De er drejet den forkerte vej, og medens de tror, de er på vej tilbage til sikkerhed i deres egne hjem, så er de i virkeligheden på vej til at styrte ned i det dybe mørke uden håb om nogen redning.
 
Profetier, der er blevet forudsagt, vil nu blive åbenbaret 
Det vil ikke blive let at få Mine børn til at lytte, Min Datter. Du må holde ud på trods af vanskelighederne. Tålmodigheden er vigtig. Disse Budskaber er meget dyrebare og fuld af kærlighed, så vel som advarsler. Mine børn må stoppe op og forstå, at de profetier, der blev forudsagt for meget længe siden, nu vil blive til virkelighed. Disse begivenheder vil meget snart finde sted på denne Jord, og det sker om meget kort tid.
 
Jeg vil aldrig åbenbare datoen for Mit Andet Komme 
Jeg vil aldrig åbenbare datoen for Mit Andet Komme, Min elskede datter, for det tilkommer ikke jer at vide det. Men før Jeg kommer, kommunikerer Jeg nu med hele verden, så Jeg kan vise Mine børn Min Retfærdige Barmhjertighed.
 
 Min Moder arbejder på Mine vegne 
Min elskede Moder, der arbejder på Mine vegne, spreder Budskaber gennem udvalgte visionære. Andre udvalgte profeter har valgt at lide privat for at frelse sjæle. Jeg tillader dem at lide Min Smerte, som er en handling, der viser en meget stor gavmildhed af disse hengivne troende. De er ansvarlige for frelsen af mange. Men de lider ikke kun den smerte, Jeg led på Korset, de føler også den smerte, Jeg lider i dag. I tilgift må de undertiden udholde latterliggørelse, misbrug og nedrakning. Og alligevel lider de, på grund af deres ydmyghed, i stilhed eller i nogle tilfælde i fuld offentlighed. Andre, der er Mine hellige tjenere, som har valgt et liv i ensomhed, gør Mig en stor tjeneste. Deres specielle offer af selvfornægtelse hjælper med at frelse sjæle.
 
Guds Gaver anses for en selvfølge
Det er vanskeligt at kommunikere Sandheden i en moderne verden, hvor teknologien har nået sådanne svimlende højder. Min stemme er som et svagt råb i ødemarken, der bliver skubbet til side til fordel for stimulerende oplevelser.
Mine børn forstår ikke, at alle de teknologiske vidundere, som er opfundet for at hjælpe mennesket, er en gave fra den Evige Fader. Alle de medicinske vidundermidler, der er udviklet for at hjælpe mennesket, er også en gave fra den Evige Gud. Ja, disse gaver betragtes som en selvfølge, fordi Mine børn tror, at det udelukkende skyldes menneskets fortjeneste, det gør det ikke.
 
Intelligensens Gave
Intelligensens gave, såvel som sangens gave er gaver fra det Guddommelige Rige, og det er præcis derfor, at de er et mål for Satan, den onde. Det er gennem hans indflydelse at teknologien bliver misbrugt til at ødelægge med, og at den har været årsag til ødelæggelse i verden. Hvor han ler, når han ser krige opstå og ser, hvordan teknologien bliver brugt til at spionere eller til at dræbe. På samme måde ler han, når han er vidne til, at teknologien i den medicinske industri ikke kun bliver brugt til at dræbe, men også til at retfærdiggøre drabene. Alle disse skræmmende forbrydelser mod menneskeheden, der er blevet mulig ved hjælp af teknologien, er skjult under en facade af såkaldt tolerance.
 
Tolerancen som det ondes maske
Tolerancen kan være en næsten perfekt maske for ondskaben. Det er nemt for enhver, der gennem Mine Budskaber er blevet vågen over for det, at spotte med det samme disse forbrydelser mod menneskeheden, der udfolder sig for deres øjne. I tolerancens navn bliver folk myrdet, nægtet deres frihed og frem for alt nægtet deres ret til at kæmpe for moralsk retfærdighed. Oh ja, børn, vær vågne og på vagt, når I hører ordet ”tolerance”, for det er et af Satans foretrukne forræderiske spil.
 
Folk undgår at forsvare kristendommen
Mine børn, på trods af en verden med moderne kommunikationsmidler, så undgår I at rejse jer og vedkende jeres tro på kristendommen. Det skyldes hovedsageligt den kendsgerning, at de fleste kristne lever i vesten. De frygter for, at de vil blive gjort til grin og mobbet. De har fuldstændig ret. Det vil de blive, men lyt til dette. Mine børn vil altid lide under en eller anden slags latterliggørelse, når de tager Mit Kors på sig. De kan være sikre på, at de varetager Mit arbejde.
 
Den, der lider på Mine vegne, vil modtage megen velsignelse og mange nådegaver. Men de kristne, der kæmper for retten til at forkynde Mit Navn offentligt, vil lide mest. Han eller hun må bevare deres styrke. I er Mit Håb på denne Jord. Uden Mine hengivne tilhængere kan Mine børn ikke blive ledet over tærsklen til Min Faders Kongerige.
 
Jeg elsker alle Mine tilhængere. Jeg er i deres hjerter, og de ved det. Lyt til Mit Ord nu gennem denne profet. Lad være med at ignorere disse Budskaber. De vil, ved mundtlig overlevering, frelse millioner af sjæle over hele verden før Mit Andet Komme. Gå nu i fred og kærlighed.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
29. Den Store Trængsel
Den 20. december 2010 kl. 10.00
Lyt til dette, Min datter. Gennem disse Budskaber er menneskeheden blevet advaret om den hammer, der vil ramme dem, hvis de fortsætter med at afvise den Evige Fader. Tiden nærmer sig for Den Store Trængsels komme. Denne begivenhed vil begynde i slutningen af 2012, og den må ikke forveksles med tiden eller datoen for Mit Andet Komme på Jorden. For det, Mine børn, er ikke blevet forudsagt i disse Budskaber. Enhver der prøver at give Mine børn en dato for Mit Andet Komme er en løgner og ikke en sand profet. Imidlertid er Jeg gennem Min profet i gang med at åbenbare specifikke begivenheder i de år, der leder frem mod Mit Andet Komme.
Gud vil ikke tillade udførelsen af en plan om at reducere verdens befolkning
Den Store Trængsel, som blev forudsagt for så længe siden, vil nu udfolde sig for øjnene af en vantro verden. Det er på det tidspunkt, at Retfærdighedens Sværd vil slå ned alle vegne. Min Evige Fader er ikke parat til at holde sig tilbage og tillade, at den onde plan bliver realiseret, der lige nu er ved at blive lagt bag lukkede døre, og som er beregnet til at reducere verdens befolkning.
Denne onde gruppe af hengivne tilhængere af Satan har før forsøgt at udsætte Min Faders børn for folkedrab. Det lykkedes ikke. De prøver nu igen. De vil endnu en gang fejle, men ikke før de har forårsaget frygtelige katastrofer Begynd at planlæg nu. Disse folk skal bekæmpes, da de forsøger at få kontrol over dine penge, din sundhed, din mad og endog din tro. Rejs jer og beskyt jer selv og jeres familier med bøn. Kald alle de helgener, I ærer, og bed dem om at gå i forbøn for jer hos Min Evige Fader.
I vil blive ramt af globale katastrofer
Når de globale katastrofer nu begynder, med dramatiske forandringer i vejrsystemet – som allerede er begyndt i en mild form – vil de blive anset for at være et resultat af global opvarmning. Ja, menneskeheden har ødelagt Jorden på en meget hæslig måde, men disse katastrofer vil ikke have noget som helst med klimaforandringer at gøre.
Min Evige Fader kunne, hvis Han besluttede at gøre det, sidde tilbagelænet og intet foretage sig. Så ville disse onde magtsyge og vildledte grupper af magtfulde beslutningstagere vinde. De ville stjæle sjæle ved at lokke dem ind i deres besnærende hypnotiske forhold til Satan, den onde. Det vil ikke blive tilladt.
Jeg kalder alle religioner til at forene sig
Det er på tide for Min Faders børn og tilhængere, så vel som for dem, der tror på et Højere Væsen, som er Gud, der skabte alt, at de forener deres kræfter. Uanset hvilken måde I følger Gud på, og om I tror på Mig, Hans eneste Søn, så hold sammen. Bekæmp den gruppe, der repræsenterer den onde. Han er jeres fjende, hvis I tror på Gud, den Evige Fader. Han prøver at forhindre jer i at komme i paradiset ved at lyve over for sine tilhængere og påstå, at han vil tage dem med til et ligeså smukt Guddommeligt paradis. Disse stakkels vildledte og tillidsfulde tilhængere kan ikke gennemskue forræderiet, fordi de er forblændede af den lokkemad, de har fået stillet i udsigt, nemlig at de vil opnå en materialistisk herlighed.
Profetier i Johannes Åbenbaring vil nu komme frem i lyset
 Bed, bed, bed alle sammen hver eneste dag. Meget snart vil I forstå Sandheden i den Hellige Skrift. Meget snart vil alle omsider forstå, at Læren i Min Faders Bog passer med virkeligheden. Den lyver ikke. De profetier, der blev forudsagt i gamle dage, vil nu komme frem i lyset. Profetier i Johannes Åbenbaring vil nu komme frem i lyset. Disse profetier, der blev givet til denne profet, skulle forberede Mine børn på at træde ind i Min Faders Kongerige.
Gå nu, og udbred Min Sandhed. Frels hinanden fra forræderens kløer, før det er for sent.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
30. Jomfru Marias tredje Budskab
Den 20. december 2010 kl. 22.00
Lyt til mig, mit barn. Du må forblive stærk, for min elskede Søn, Jesus Kristus, er for vigtig og speciel for dig, til at du kan afvise ham, fordi du tvivler i dit sind. Ja, det er let at blive forvirret i dette Arbejde, men du må have fuldstændig tillid til Ham. Han har brug for, at du fuldstændig overgiver dig til ham og giver ham din absolutte tillid.
Mit Barn, dette Arbejde har ikke været let for dig. Men som jeg har sagt det før, så elsker du at være udholdende. Det vil lykkes dig at fuldføre dit Arbejde. Jeg beder dig indstændigt om at vende tilbage til din rutine med daglige bønner. For det er igennem Min Meget Hellige Rosenkrans, at du vil være beskyttet. Dette Arbejde er meget Helligt, mit barn, så af respekt, så vær sød at adlyde og stole fuldstændigt på Ham. Skub din tvivl til side, mit barn, for du har fået specielle gaver af Helligånden. Sandheden ligger nu i dit hjerte, din sjæl og dit sind. Det er derfor, du har fundet det lettere at skrive Budskaberne, som min elskede kære Søn giver dig.
Han elsker dig, mit barn, og har udvalgt dig til en af de allervigtigste opgaver nogensinde i dette århundrede. Dit arbejde bliver sammenlignet med det, der blev krævet af Søster Faustina. Du gennemgår de samme lidelser, som hun led under. Frygt ikke disse lidelser, som omfatter manglende evne til at bede og daglig tvivl, som er normalt. Det vil gå over. Alle helgenerne, inklusiv Søster Faustina, går sammen med dig, mit barn, og vil vejlede dig hver dag.
Arbejdet, som du har påtaget dig for mig og min elskede Søn, er blevet forudsagt. Det er en af de vigtigste måder, du kan frelse sjæle på. Lad være med at vakle eller tøve. Du kan altid, altid kalde på din Moder og bede om assistance. Jeg er her for dig. Husk at bede Barmhjertighedens Rosenkrans dagligt. På den måde vil du være tættere på Ham, og du vil kunne føle ham bevæge sig i dit hjerte.
Fat mod og bevæg dig fremad nu. Se med kærlighed mod den dyrebare vej, der fører til den Velsignede Treenighed. Alle er med dig. Du vil lide, men tænk på det som en nådegave, for uden lidelse kan du ikke forblive tæt på min Søns Hjerte. Det er alt for nu. Vend om og åben dit hjerte nu mod min elskede Søn, Jesus den Allerhøjeste.
Kærlighed og Fred
Vor Frue af Roserne
 
31. Min Smerte og Lidelse i dag
 Den 22. december 2010 kl. 2.40 om morgenen
Min datter, Jeg har lidt forfærdeligt på grund af menneskehedens synder og den voldsomme afvisning af Min Eksistens, som er så almindelig nu i verden, at antallet af troende, der har vendt Mig ryggen, er blevet usædvanligt højt.
Smerten, lidelsen og pinen er endnu mere udtalt, nu hvor verden fejrer jul. Jeg ved inderst inde, at skønt det er den vigtigste kristne fest, vil Min Lære ikke blive forkyndt, som den burde.
Min elskede datter, du må holde ud i dine egne lidelser, både i sjæl og legeme. De vil bringe dig tættere på Mit Hellige Hjerte. Kun da, når du udholder disse prøvelser med lidelser, vil du kunne blive forenet med Mig. Du må arbejde hårdt på at overbevise dem om Sandheden, Min datter, du må aldrig nogensinde give op.
Du har været fuld af tvivl, men jeg ved, at du inderst inde i hjertet godt ved, at disse Budskaber om Barmhjertighed og om sjælenes frelse virkelig kommer fra Mig og Min Evige Frelser.
Hold ud, accepter lidelse, vær ydmyg, vær tålmodig og opfør dig med værdighed, når du bliver udfordret i Mit Navn.
Gå nu med fornyet energi, kærlighed og styrke til at vinde Mine elskede børns sjæle tilbage.
Din elskende Frelser
Jesus Kristus
 
32. Hvorfor Jeg blev Menneske
Den 24. december 2010 kl. 20.15
Min elskede datter, tak fordi du besvarer Mit kald. Det er med glæde, Jeg kommunikerer med dig ved denne særlige fejring af Min Fødsel. Kærligheden, som fylder Mit Hjerte ved troen og hengivenheden, der bliver vist Mig af alle Mine børn, er Mig meget dyrebar. Dette er tiden til at reflektere over Min tid på Jorden for Mine børn alle vegne. Det er tid til at overveje, hvilken betydning Min fødsel har for hele menneskeheden. Det er på grund af Min fødsel, at mennesket vil søge frelse. Det er på grund af Min Evige Faders Kærlighed til alle Sine børn, at Han gav dem Sit ultimative Offer. Det, at Han måtte se en baby blive født og se Ham vokse op fra barn til voksenalderen, viser klart Hans Kærlighed og beslutning om at frelse alle Sine børn. Han elsker Sine børn så meget, at Han bad Mig om at leve et liv som menneske, selvom Han vidste, at Jeg ville blive ydmyget og latterliggjort. Han tillod, at det skete.
Min Fødsel er et Tegn fra Gud den Evige Fader om, at Han elskede Sine børn så meget, at han foretog et kæmpe Offer. Ved at tillade Mig at komme til Jorden for at bo iblandt jer alle og ved at tillade Min død, viste Han Sin medfølelse og ønsket om at frelse jer. Hvis Han ikke havde sendt Mig, kunne mennesket ikke være blevet frelst. Alligevel er dem, som afviste Mig, stadig i tvivl om Sandheden i de løfter, Gud den Evige Fader gav. Der er stadig megen forvirring.
Alt, hvad der betyder noget nu, er, at menneskeheden forstår løfterne og indser, at Den Nye Himmel og Jord, som blev designet til Guds børn, findes. Det er den største Gave af dem alle, og det er en Gave, som det var meningen, at I alle sammen skulle dele med Ham, indtil Satan ødelagde det hele ved at friste Eva.
På mange måder betragter folk i dag Læren i det Gamle og det Nye Testamente som gamle myter. Mange forstår stadig ikke, at Læren i disse Skrifter var og stadig er autentisk. Fordi der i mange tilfælde bliver fortalt om begivenheder, der fandt sted i det åndelige rige, har folk svært ved at tro, at de virkelig har fundet sted. De kommer til den konklusion, fordi de evaluerer indholdet gennem logisk tænkning, der er baseret på det, der sker på Jorden. Men de tager fejl.
Mit komme på Jorden blev organiseret for at give jer en sidste chance til at vågne op på Jorden, så alle kunne forstå, at Gud tilgiver alt. Min rolle var at vise jer vejen til Himlen, gennem Min Lære og min død på Korset.
Husk så her ved Juletiden, at Min fødsel skulle hjælpe jer med at begynde at genoverveje jeres tro på Himlen, som I alle er bestemt til at være en del af. Ved at huske på Mit Liv, kan I nu forene jer med Mig i Min Faders Kongerige, hvis I blot åbner jeres hjerter og beder Mig om at favne jer en gang til.
Jeres Guddommelige Frelser og Retfærdige Dommer
Jesus Kristus
 
33. Falske Lærere og Profeter
Den 25. december 2010 kl. 10.20
Jeg er begyndelsen og enden. Det var gennem Mig, at Min Evige elskede Fader skabte verden, og det vil blive gennem Mig, den ender. Jeg er Lyset og Frelseren, som vil bringe alle dem, som tror på Mig, ind i det lovede Paradis. De, som på trods af hele Min Lære og alle Mine profeters anstrengelser, stadig nægter at acceptere Mig, vil ikke komme ind i Min Faders Kongerige.
De af jer, der blev givet Sandhedens Gave gennem Skriften, må åbne jeres øjne nu og acceptere Min Lære og de profetier, der er blevet givet af Mine profeter. Endelig nærmer tiden sig, hvor Jeg vil vende tilbage til Jorden og kræve Mine elskede tilhængere tilbage. Gennem Mine moderne profeter vil Jeg desværre stadig blive afvist. I skal lytte og læse Budskaberne fra Mig, som blev givet til jer pga. Barmhjertighed, og prøve at forstå vigtigheden af dem.
Min Lære har aldrig forandret sig
I må huske, at Min Lære er den samme, som den altid har været. De, der kommer i Mit navn, må holdes et opmærksomt øje med. Hvis de forkynder Mit Ord, så er de af Lyset. Hvis I finder, at de har ændret Min Lære på en måde, som I finder underlig, så gå bort. Lad være med at lytte til dem. Disse ulykkelige folk er blevet fristet af den onde til at forvrænge Min Lære med vilje for at lede jer på afveje og forvirre jer.
En hvilken som helst doktrin, som ikke stammer fra den Hellige Skrift, og som hævder at forkynde Sandheden, er en løgn. Det er en synd begået mod Mig og er et graverende angreb på Mig og Min Evige Fader.
Falsk Messias
Disse falske lærere vil begynde at give sig til kende over hele verden om kort tid. I vil kunne finde dem alle vegne, medens de råber i et højt stemmeleje. De søger opmærksomhed. Nogle vil imponere Mine børn i en sådan grad, at selv Mine ægte tilhængere vil tro, at de har specielle guddommelige kræfter. Særlig en vil fremhæve sig selv til sådanne højder, at folk fejlagtigt vil tro, at han er Messias.
Det vil kræve stort mod, selvbevidsthed og styrke af Mine børn, at holde sig til Mig og tillade Mig at vejlede dem gennem denne farlige jungle fuld af dæmoner. Dæmonerne, som nu bliver sluppet løs af Satan, medens de sidste dage begynder at folde sig ud, vil komme forklædt som Mine tilhængere og profeter. De lægger nu i hemmelig sammensværgelse en plan for at ramme Mine ægte visionære, seere og profeter. De vil prøve at forføre dem med en falsk doktrin. De vil fordreje Sandheden, så den passer til deres umoralske levevis, som set udefra vil være svær at gennemskue. Mine hengivne tilhængere, hellige tjenere og profeter vil med det samme vide, hvem disse onde folk er. De vil finde erklæringerne smertelige og foruroligende, men det, der vil forårsage rædsel i deres hjerter, er det faktum, at der er så mange kristne, der vil falde for deres charmerende personligheder. Så overbevisende vil de være, at mange vil lokke de selv samme hellige tjenere, som har viet deres liv til Mig og Min Evige Fader, ind i deres onde fælde.
Et Kald til kristne om at rejse sig
Mine hengivne tilhængere, som er velsignet med nådegaver af Helligånden, Jeg kalder jer nu. Tag troens våben og forbliv stærke. I skal udfordre dem. Lær folk Sandheden ved konstant at minde dem om den Sandhed, der står i Min Faders Bog – Sandhedens Bog. Denne Lære vil gælde for altid. Det kan være svært for jer, Mine børn, at rejse jer op og blive taget i betragtning, men hør Mig nu. Hvis I gør det, vil I hjælpe sjæle. Jeres brødre og søstre i verden er jeres familie. Jeg vil bringe jer alle med mig til Paradiset, som Jeg har lovet alle Mine børn. Vær venlige at hjælpe Mig, så Jeg ikke skal efterlade nogen af jer. Det vil knuse Mit Hjerte, hvis Jeg ikke kan frelse alle Mine elskede børn. Det vil være gennem bøn, ofre og udholdenhed fra Mine tilhængeres side alle vegne, at Min vilje vil ske.
Tag nu Frelsens Kalk op i Mit navn. Følg Mig. Lad Mig lede jer alle. Lad Mig omslutte jer i Mit Hjerte, medens vi i forening frelser menneskeheden fra forræderen.
Husk dette. Jeg elsker hver eneste af Mine børn i en sådan grad, at en sejr uden at bringe dem alle sammen ind i det evige liv vil være bittersød og vil knuse Mit Hjerte.
Bed, bed, bed nu alle sammen og huske Ordene – Jeg er Alfa og Omega.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus,
Konge over Jorden og Retfærdig Dommer for hele menneskeheden
 
34. Fejringen af Julen
 Den 25. december 2010 kl. 12.30
Min elskede datter, hvorfor tøver du? Ved du ikke, at du dagligt bliver vejledt? Jeg er sikker på, at du inderst inde ved, at alt hvad du behøver, er at sætte dig ned og åbne dit hjerte, så vil du snart efter høre Mit Budskab. Stol på Mig. Overgiv dig. Tro på, at når du overlader Mig din frygt, dine bekymringer, dine overvejelser og dine spørgsmål, så vil Jeg tage dem væk fra dig og give dig et svar på dem. Nu må du tage dig tid til at lytte til disse meget vigtige Budskaber til menneskeheden. Tøv ikke med at arbejde videre med dette Helligste Arbejde.
Lyt nu til dette, Min elskede datter. Nu hvor kristne over hele jorden fejrer Min Fødsel i Bethlehem, vil mange simpelthen vise respekt uden at have en egentlig kærlighed i deres hjerter. Dog vil mange komme tæt på Mit Hjerte. Andre vil simpelthen nikke, smile og tale kort om betydningen at denne meget vigtige tid på året, hvor vi fejrer den største gave til Min Faders børn, siden verdens begyndelse. Dog, når Mine børn, Mine hengivne tilhængere, fejrer Jul, bliver de distraheret af pragten og ceremonier, der leder tankerne hen på verdslige goder.
Hvordan forklarer mange kristne deres børn om betydningen af Min fødsel? Hvor mange husker selv på den ydmyghed, som Min elskede Moder og hendes hellige brudgom Sankt Josef viste? Hvor mange forstår, at Jeg blev menneske for at frelse menneskeheden fra vejen til Helvede? Det er dette enkle Budskab, der gennem århundreder er blevet fordrejet og sløret af pralende optræden. Ikke desto mindre har fromme kristne betragtet denne tid som en tid til at overveje deres troskab over for Mig, deres Frelser. Jeg beder jer inderligt om, børn, at I vil benytte denne Fest til at bede for alle dem i verden, der har brug for at vågne op og forstå det faktum, at de har en arv. Det er der hvor et særligt sted er reserveret til hver eneste af dem i Min Faders Kongerige, hvis de vælger at tage imod det.
Tidspunktet for den Store Advarsel er besluttet
Mine børn er så optaget af nyheder hvert minut på dagen som, selvom de kan påvirke deres liv her og nu, ikke har nogen konsekvens for det Evige Liv. Børn, nu er det tid til at I alle sammen ransager jeres samvittighed før den Store Advarsel, som kommer før Mit Andet Komme. Brug bønner med jeres egne enkle ord og bed Mig om at få Guddommelig vejledning.
Tidspunktet for den Store Advarsel er nu besluttet. Vær årvågne og gør jer klar.
Jeres Guddommelige Frelser og Retfærdige Dommer
Jesus Kristus
 
35. En Advarsel til de troende om ikke at afvise ægte Profeter
Den 28. december 2010 kl. 11.00 Min elskede datter, du får nu de endelige Budskaber til menneskene, så de kan fordøje dem og dermed frelse deres sjæle inden de sidste tider.
Der er nu et umådeligt stort antal engle spredt ud over hele verden, som forudsagt, så de kan forberede Jorden på Min ankomst. Mange af disse engle er i menneskikkelse, og ligesom dig, Min elskede datter, har de selv valgt denne rolle. Deres udvikling blev ved fødslen planlagt til at passe med den endelige Advarsel og de sidste tider. På samme måde er frigivne dæmoner i Helvedets afgrund sluppet løs. Når de præsenterer sig på Jorden, vil de gøre det gennem fristelser og løgne. De tiltrækker de af Mine børn, der er åbne for deres indflydelse. De inficerer de sjæle, der allerede lever i mørket. De trænger ind i deres sind ved at lyve over for dem og overbevise dem om, at deres tro på Mig og Min Evige Fader er nonsens.
Disse folk har ikke et udseende, som I ville forbinde med det at være ond. I stedet vil de fremtræde som vidende, smarte og inspirerende. De vil også lyde meget overbevisende, når de prædiker om, hvad Mine børn skal betragte som værende sandt. Den triste sandhed er, at der ikke vil være nogen kærlighed i deres hjerter, og det er nødvendigt at være på vagt over for indholdet af deres informationer.
Nu ønsker jeg at kalde alle Mine troende. I, Mine børn, har modtaget de gaver gennem bøn og tro, som Jeg har lovet alle dem, der følger Mig. I får skænket forskellige gaver, og hver gave er designet til at videregive Ordet på forskellig måde.
At vurdere visionære
De af jer, der har fået en viden som gave for at hjælpe jer med at kunne identificere dem, som kommer i Mit navn og dem, der kommer i Satans navn, I skal være meget forsigtige. Det er helt i orden, at I er på vagt over for falske profeter. Imidlertid skal I aldrig nogensinde dømme dem, der siger, at de kommer i Mit navn, uden først at have vurderet deres Budskaber omhyggeligt. I må aldrig bedømme de Budskaber, der bliver sendt af Mig ved at se på personens udseende og fremtoning . Selvom en mand siger, at han kommer i Mit Navn, kan I ikke gå ud fra, at jeres vurdering af ham er ufejlbarlig. Hold øje med de profeter, der bliver gjort til grin eller som udløser voldelige overfald, når de hævder, at de modtager Guddommelige Budskaber fra Mig eller Min Velsignede Moder.
Fald ikke for fristelsen til at fælde dom over dem, før I har lyttet omhyggeligt til selve Budskaberne. Disse Budskaber vil ikke udelukkende relatere til Min Lære, men vil også relatere til Mit Ord og være fulde af kærlighed. De vil instruere jer i, hvordan I skal leve jeres liv i Mit Navn for at opnå frelse.
Bliv aldrig bekymrede, når Mine ægte profeter hævder at have modtaget Budskaber om fremtidige begivenheder, som de er indviet i. Forsøg ikke at begå den synd at have forudfattede meninger om disse Budskaber ud fra den sociale klasse, disse profeter kommer fra. Nogle vil mangle uddannelse. Nogle er lige det modsatte og vil forstå at formulere sig. Mange vil ikke passe ind i jeres forestillinger om, hvad der gør en person ”hellig”.
 Men der er måder, hvorpå I kan forsikre jer om, at de er ægte. De, som kommunikerer med Min elskede Moder, vil i de fleste tilfælde kunne forudsige klokkeslæt og dato på kommende åbenbaringer, som hun har forudsagt. I de tilfælde, hvor Mine Budskaber bliver givet videre til menneskeheden, vil de blive fortalt til verden, uden at profeten forsøger at fremhæve sig selv.
At dømme folk på forhånd
 Endelig vil Mine troende, på trods af deres troskab over for Mig, stadig skælde de personer ud, der forudsiger fremtidige begivenheder og rakke de personer ned, der er velsignede med healende evner fra Helligånden. Stop op og vågn op fra jeres fredelige slummer. Disse profeter vil komme på tværs af jeres rutiner, fordi de ikke passer ind i jeres hellige gruppe. De passer ikke med jeres forestillinger. Lyt til dette.
Hvis I dømmer disse folk på rygter og tredje mands sladder eller hentydninger, så begår I en synd. Synder mod Mine profeter krænker Mig dybt. Når I afviser Mine ægte seere og profeter, vender I dermed ryggen til Mig.
 Alligevel er det lige det, der sker i verden i dag, i takt med at flere visionære viser sig offentligt. Det er ikke let for Mine troende. Husk blot på, at Budskaber fra Mine profeter skal læses, før I dømmer dem, og det gælder endog dem, som kan komme fra falske profeter. Bed om vejledning, når I overvejer disse Budskaber. Autentiske budskaber vil være fulde af kærlighed, men have en fast autoritet. Budskaber, der modsiger alt, hvad I har lært gennem Min Lære og apostlenes lære, kan let gennemskues, selvom det er gjort på en snedig måde.
Forbliv ikke tavse om jeres tro
 Gå nu, Mine børn, og vær åbne over for Mine profeter. De er der for at forsikre jer om, at tiden er kommet, hvor Jeg skal forberede jer alle på at tale på Mine vegne. Husk at æren tilfalder de af Mine profeter, som taler, selv om de må udholde at blive ydmyget og skældt ud. Straffen vil imidlertid ramme dem, som på den ene side siger, at de følger Mig, men er tavse om deres tro, og på den anden side er hurtige til at tale nedsættende om Mine ægte visionære. I ved inderst inde godt, at dem, I har fordømt, taler om kommende begivenheder, som I finder svære at acceptere. Du spørger måske om, hvorfor din Frelser, Jesus Kristus, arbejder gennem sådanne individer? Når det kommer til stykket, så er de ikke hellige ifølge jeres opfattelse. Nå men Mit spørgsmål til jer er følgende. Hvorfor tror I, at kun de få udvalgte, der har valgt at vie deres liv til bøn, har autoritet til at affærdige dem, som taler uden for jeres cirkler? Hat I intet lært? Forstår I ikke, at de, som bruger deres liv viet til bøn, også kan blive et offer for forræderen?
Mine ægte profeter vil blive hadet 
Husk, at Jeg også blev latterliggjort, hånet, afvist og set ned på af de ældste og præster, da Jeg var på Jorden. Hvis Jeg blev hadet, så kan I være forvisset om, at Mine ægte profeter vil blive de mest hadede, ligesom de andre steder vil blive hædret.
I skal skamme jer. Selv om Mine profeter ikke udspringer af jeres grupper, så skal I alligevel sætte pris på dem. De vil være de mest usandsynlige profeter, på grund af de liv, de har levet. Nogle har en fattig baggrund. Nogle har en mere velstående baggrund. Nogle har meget lidt uddannelse, medens andre er blevet født med evner for boglig dannelse. Disse er Mine udvalgte profeter. Lyt til deres stemmer, før I dømmer dem.
Bed for dem. Bed om, at Mit Ord, som er givet til dem, ikke bliver afvist. I skal ikke også afvise Mit Ord. De ikke troende vil altid så tvivl om disse brave sjæle, som taler højt om Mit Ord, men det kan man forvente. Det er når Mine troende, og især dem i bedegrupper, klostre og andre præsteembeder, udadtil afviser Mine ægte seere, at Mit hjerte knuses. Lyt til Mine Ord. De vil aldrig afvige mere fra Sandheden end I gør, Mine elskede tilhængere, når I bøjer Sandheden for at få den til at passe med jeres fortolkning. Luk øjnene op. Vågn op. Tegnene er begyndt at vise sig, så alle kan se dem. I, Mine troende, har ikke meget tid. Lyt. Bed. Foren jer og forkynd Mit Ord sammen for at frelse sjæle, før tiden rinder ud.
Jeres elskede Jesus Kristus,
Frelser og Retfærdig Dommer
 
Januar 2011_______________
 
36. Censur på bl.a. medier vil komme 
Den 1. januar 2011 kl. 2.00 om morgenen
Min elskede datter, endnu et år er begyndt, hvor Mine elskede børn vil lære mere af Mig om, hvordan indrette deres liv, så menneskeheden vil være parat, når Jeg kommer som Dommer.
Mine skønne børn, som alle står Mit hellige hjerte nær, I skal lytte til Mig nu. Jeg vil aldrig svigte jer, når I anerkender Mig og Sandheden om det Nye Paradis – det løfte Jeg gav jer alle sammen, før Jeg døde på korset for jeres synders skyld. Tiden er nær nu, Mine elskede børn. Frygt aldrig. Hvis I elsker Mig og tror på Mig, hvad er der så at frygte? For kærlighed er ikke skræmmende. Kærlighed er glæde og lykke for alle dem, der tror på et evigt liv i Himlen, der er intet at frygte. Jeg elsker jer alle.
Guds Moders rolle i Kristi Andet Komme
Min elskede Moder, som måtte påtage sig det ansvar at tage kalken op og acceptere Min Eksistens i det øjeblik, hun undfangede Mig, og dermed også at skulle forkynde en ny begyndelse for menneskeheden, hun vil også forkynde Mit Andet Komme.
Jeg vil frelse alle dem, der beder Mig om Barmhjertighed. Min Moder, der blev sendt af Min Evige Fader for at bringe forsoning og frelse til verden, vil stå ved Min side denne anden gang.
Min elskede Moder, Lysets Engel, vil nu i triumf bringe Min Barmhjertighed og forkynde Mit Andet Komme på Jorden. Min hengivne Moder, den ubesmittede undfangelse, vil som Formidler hjælpe med at forberede verden til Mit Andet Komme. Hun har forberedt menneskeheden i mange århundreder, men har nu i de sidste 100 år prøvet at indgyde kærlighed i jeres hjerter for at tænde den undertiden stagnerende kærlighed, I har over for Mig og Min Evige Fader.
Der var engang, hvor Min Moder ved sin Guddommelige Manifestation opnåede opmærksomhed på Jorden. Desværre er der siden Fatima og Garabandal kun få af Mine hellige tjenere, der tager hendes Guddommelige åbenbaringer alvorligt. Heller ikke hendes seere, de udvalgte få, bliver taget alvorligt. Denne gang, her hvor år 2011 begynder, vil der finde mange, mange forandringer sted i verden. Det skyldes, at den verden, I kender, er ved at forandre sig.
Fatimas hemmelighed har forbindelse med fremtiden.
Der er så mange af jer, uskyldige og tillidsfulde sjæle, som ikke fatter den ondskab, der nu vil folde sig ud. Mine børn, og her indregner Jeg dem, der af nysgerrighed læser disse Budskaber for første gang, og som måske føler en mangel i deres åndelige velbefindende, I skal lytte nu.
I og jeres medbrødre og søstre bliver ført ind i en verden, der er dikteret af den gruppe, der er blevet fortalt om i den sidste af Fatimas Hemmeligheder, og som er blevet holdt hemmeligt for jer, hvor I vil finde følgende.
1. Jeres penge vil blive værdiløse, og den eneste måde, I vil kunne handle på, vil blive ved hjælp af guld og sølv.
2. I vil blive nødt til at bede i grupper og at finde en hellig tjener, der er modig nok til at turde risikere forfølgelse.
3. I skal finde beskyttelsesrum til bøn, fordi jeres kirker vil blive solgt for at kunne tjene penge.
4. Hold fast ved Skriften, som I måske aldrig har læst før, for I kan være sikre på, at det bliver umuligt at købe kopier af den i fremtiden.
5. Dan bedegrupper for at bede om menneskehedens frelse. Om tre års tid vil I forstå, hvorfor det er vigtigt.
Censur af medierne
Til medierne har Jeg følgende at sige. Som dem, der kommunikerer til verden, skal I vide, at den arrogance, I viser i dag, vil blive til fortvivlelse, når jeres ord ikke længere bliver hørt. I vil snart forstå betydningen af bøn, når menneskeheden vender sig bort fra Sandheden. Jeres ord i dag kan stadig repræsentere den vigtige, uafhængige sandhed. Men denne gave vil nu blive taget fra jer. I stedet vil Sandheden blive holdt skjult for menneskeheden ved hjælp af det diktatur, som I snart vil opleve under den Store Trængsel. Så vil man benægte jeres ord, ligesom Mit Ord blev det.
Kommunikationens ”Hemmelige Kanal”
Ingen vil lytte til jer, fordi af de ord, der meddeles til menneskeheden, vil de eneste, der har nogen virkning, være dem, der ved hjælp af teknologien leveres til verden af en ”Hemmelig kanal”. I vil opleve, at I befinder jer i ingenmandsland og vil til slut prøve at kommunikere med en tvivlende verden, hvor der ikke bliver lyttet til det, I siger, ligesom Jeg føler det på dette tidspunkt.
Pas på Diktatorer
I skal ikke frygte, uanset på hvilken måde I følger Gud, lyt blot til Mig nu. Bekæmp dem, som vil påtvinge jer et diktatur i jeres verden, for de er Satans folk. Lad jer aldrig narre af dem, uanset hvor meget de er parat til at betale jer for at rapportere om løgne. De står foran evig fortabelse, med mindre de angrer; skønt tiden ikke er på deres side. Kæmp for retten til at rapportere om de uretfærdigheder, I er vidne til. Uanset om I tror på Mig, så vil I indse Sandheden af Min Lære, når I ser dette profeti gå i opfyldelse.
Åbenbaringens Bog
I den nuværende verden, der synes medtaget og forslået på grund af  økonomisk kollaps er det let at tro, at det vil blive godt igen. Ja, Mine børn, førhen ville det være en naturlig antagelse, men ikke mere. De kupplaner, der hemmeligt bliver lagt af inderkredsen af organisationerne i hver eneste nation i verden, og som alle sammen er udsprunget af sataniske strømninger, er parat til at blive udført. De af jer, der ikke tror på Mig, vil nu endelig forstå profetierne, der står i Min Faders Bog og i Åbenbaringens Bog.
Frygt ikke Mine børn. Henvend jer til Mig og tal i jeres stille sind med Mig med jeres egne ord, så vil Jeg give jer den styrke, det håb og den energi, der skal til for at komme igennem denne mørke periode i menneskehedens historie.
De af jer, der læser dette Budskab, skal tænke jer grundigt om. Hvis I tvivler på indholdet, så se jer omkring og beslut, om I tør tænke over tegnene. Har I lagt mærke til, at jeres frie vilje, som I fik som gave af Min Evige Fader, nu er ved at blive ændret? Jeg og Min Evige Fader ville aldrig interferere i denne guddommelige gave, så hellig er denne Gave. Men hvis mennesket beslutter sig for at acceptere Satan og Helvedets flammer, så må det være sådan.
Gud, Min Evige Fader, kan ikke forhindre det. Alligevel vil Satan prøve at tage jeres frie vilje fra jer. Når I opdager, at jeres frie vilje er blevet taget fra jer af magtfulde kræfter, som I ikke har nogen kontrol over, så ved I, at den onde står bag det.
I må være årvågne, Mine dyrebare børn. Giv ikke op. Hvis der er nok af jer, der beder og rejser sig, vil I redde sjæle. Satan og hans hær vil aldrig vinde. Det kan de ikke. Det er umuligt. Kun Gud har magten til at slutte denne forfærdelige konflikt.
Jeg, jeres Frelser og udnævnte Dommer, beder jer nu indtrængende om at rejse jer, være modige og kæmpe for det, I inderst inde ved er rigtigt, selvom I lider af frygt. Frygt er Satans gave til jer. Frygt blev aldrig lagt i jeres hjerter af Mig eller Min Evige Fader.
Overgiv jer og åbn jeres hjerter for kærlighed, ikke frygt. Kærlighed kommer fra Gud. Jeg har fortalt jer, at kærlighed ikke er noget I føler, med mindre I åbner jeres hjerte. Kærlighed og Gud, den Evige Fader, Skaberen af denne jord, følges hånd i hånd. De kan ikke adskilles. Hvis de bliver det, er Satan på spil.
Gå nu, Mine børn, og bestem jer. Ønsker I, at Kærligheden skal omslutte jer gennem Mit Hellige Hjerte, eller ønsker I frygt? Det er jeres beslutning.
Jeres Guddommelige Lærer,
Frelser og Retfærdige,
Barmhjertige Dommer.
Jesus Kristus
 
37. Hvordan Advarslen er en gave til menneskeheden
Den 2. januar 2011 kl. 21.45
Hvorfor er disse Budskaber skræmmende?
Min elskede datter, når folk hører disse Budskaber, vil de stille spørgsmål til dem, udfordre dem og pille dem fra hinanden. Og mere end det, de vil skælde ud over dem og spørge: Hvorfor taler disse Budskaber ikke mere om glæde og lykke? Hvorfor er de skræmmende? Denne tilgang til at kommunikere med verden kan bestemt ikke komme fra Jesus Kristus! Jesus Kristus prædiker kærlighed, ikke terror! Mine svar til disse beskyldninger er enkle. Det er på grund af Min kærlighed til jer alle sammen, at Jeg nu viser jer Min Barmhjertighed gennem disse Budskaber. Jeg kom først til jer alle som jeres Frelser for at gøre jer frie, så at I alle kunne drage nytte af frelsen. Jeg døde på Korset for at give jer endnu en chance for at komme ind i Min Faders Kongerige. Denne gang kommer Jeg tilbage som en Retfærdig Dommer. Nu vil I gennem Min Kærlighed først blive mødt af Min Barmhjertighed. Denne Barmhjertighed vil blive i form af en Advarsel på forskud for at hjælpe jer med at få bragt orden i jeres liv, før Jeg vender tilbage på Dommedag.
 Af Medfølelse med hver eneste af jer vil Jeg nu give jer en sidste chance til at åbne jeres hjerter og leve på den måde, det var meningen, I skulle leve på.
Glæde på Jorden kan ikke sammenlignes med glæde i Himlen
Vend ryggen til synden, vis jeres anger og bring bønnen tilbage i jeres liv. Det er af Barmhjertighed, at Jeg er nødt til advare jer om Sandheden. Den glæde, som I synes mangler i Mine Budskaber, skyldes det faktum, at menneskeheden har vendt ryggen til den sande glæde. Glæden, der opleves i Himlen, kan ikke sammenlignes med den såkaldte glæde, I oplever på Jorden. Den glæde på Jorden, der kommer fra sand kærlighed, vil være ren. Den glæde, der kommer ved at eje jordisk gods, er meningsløs.
Mine børn, den glæde, som Jeg burde føle ved at iagttage jer, varer kun kort tid, desværre, på grund af det, jeg er vidne til på Jorden i dag. Alt, hvad I sætter pris på, udspringer af verdslige ejendele eller kommer af anerkendelsen fra andre, som roser jer. Der bliver brugt meget lidt tid på at forberede jer på det næste liv.
Advarslen er en Gave.
Min Barmhjertighed bliver bragt jer som en Gave. Accepter den. Nyd den. Nå ud til Mig alle sammen. Jeg er jeres redningsflåde i et oprørt hav, der er fuld af uventede strømme og udbrud. Frels jer nu, eller risiker at blive suget ind i en strøm af en sådan størrelse, at hvis I i sidste øjeblik skulle beslutte at gå med til at komme ombord i redningsflåden, så vil I ikke have styrken til at klatre op i den.
 Renselsen af verden fortsætter
Jeg er træt, børn. Uanset hvor meget Jeg prøver at kommunikere, vender mange af jer stadig det døve øre til. Selv Mine præster lytter ikke til Mit Kald, når Jeg ønsker at åbenbare Min Barmhjertighed. Medens Renselsen i verden fortsætter og tager til i hastighed, så er det nu tid til at kalde Mine børn.
Jordskælv og andre globale katastrofer.
Frygt aldrig storme, jordskælv, tsunamier, oversvømmelser, vulkaner og hedebølger, som vil ramme verden for at hjælpe med at standse antikrist og hans hær. Mine tilhængere kan være sikre i deres viden om, hvad der venter dem i det Nye Paradis, som vil blive resultatet, når Himmel og Jord bliver forenet. Disse ting er nødt til at ske. De kan ikke stoppes, fordi de er forudsagt. Disse begivenheder vil imidlertid blive af kort varighed.
I, Mine troende, vil blive belønnet for jeres tro og udholdenhed, når I står ansigt til ansigt med en enorm modstand. Glæden på det tidspunkt vil være svær at fatte. Dem, der er af Lyset, vil blive omsluttet af den Hæder og Kærlighed, der venter jer. Dem, der lever i mørket, vil ikke være i stand til at klare Lyset. Måske vil I ønske det, men det vil gøre så ondt, at I er nødt til at gemme jer. Men der er ikke andre steder at gå hen end til mørkets hule, som bliver ledet af selveste mørkets konge- den onde. Er det det, I ønsker?
Hvordan Satan arbejder gennem folk
Forstår I den terror, som Satan er repræsentant for? Forstår I ikke, at han lurer bag ved hver eneste handling af egoisme, grådighed og selvglæde? Medens I udlever det, som I tror er jeres spændende liv fyldt med sjov, forbrug, spisning, forfængelig påklædning og konstant søgen efter den næste underholdning, lever I i lykkelig uvidenhed om, hvad der står bag jeres handlinger.
Den hemmelige stemme, som I ikke kan høre, men føle – når I føler trang til at handle, som lokker jer til at blive ved med at søge efter mere sjov, gys og spænding, kommer fra den onde. Selvom dine handlinger får dig til at smile, le og klappe i hænderne af spænding, er det af lille betydning. Denne stærke trang har det formål at lokke dig til at søge selvtilfredsstillelse. Til hvad nytte? Får det dig til at føle velbehag, når det er forbi? Naturligvis gør det ikke det. Hvis I stoppede op og spurgte jer selv, hvad der ville ske, hvis I ikke kunne gøre disse ting, hvad så? Ville det betyde noget? For det første er svaret ja, måske er det frustrerende, men det er først, når I intet har tilbage, at I vil være nødt til at fokusere på, hvordan I holder jer selv i live.
Føde vil blive vigtigere end materielle goder, der skal give adspredelser. Så, når I ikke har mere mad og bliver sultne, da vil I indse, at ingen af de tidligere attraktioner betyder noget. Det er denne renselse, der nu hurtigt vil finde sted i verden. Gennem denne renselse, en slags rengøring, vil I blive hele igen. Da, og kun da, vil I være parate til at acceptere Sandheden.
Hvordan Satan efterlader jer med en følelse af tomhed
 Mine børn, kan I ikke se, hvordan Satan arbejder? I kan ikke se ham, og alligevel bruger han al sin tid på at prøve at stjæle jer fra Mig. Han påfører jer en frygtelig smerte, børn. I alle de fristelser, han udsætter jer for, udnytter han det, verden eftertragter, som at kunne besidde penge, skønhed, at eje meget og have talent. Det bliver en altopslugende interesse hos jer på grund af grådighed og begær. I tror, at når I har samlet alle disse ting sammen, så vil I have et perfekt liv. Desværre er det ikke sandt. Det er en løgn, som Satan bruger til at lokke jer i fælden. Når de af jer, der har opnået sådanne mængder af rigdom, opdager, at I af en eller anden grund har mistet det hele, så vær taknemmelige. For det er først, når I er helt uden verdslige besiddelser, at I vil være parate til at acceptere Sandheden.
Et Budskab til de velhavende
Jeg fordømmer ikke de af jer, der er velhavende. Bare fordi I har materielle goder, behøver det ikke betyde, at I ikke følger den rette vej. Men I er ansvarlige for at dele med og passe på dem, der er mindre heldige end jer selv. Det er jeres pligt. Det er ikke velstand eller materiel komfort, der er forkert. Det er ikke den glæde og latter, I oplever, når I nyder livet, der er forkert. Det er først, når det bliver en besættelse og når jeres lyst til et luksusliv prioriteres højere end jeres tro og omsorg for andre, at det bliver en forseelse i Min Faders Øjne.
Jeres velstand, hjem, tøj og ejendele er ligesom skyer, der passerer himlen. De er der det ene øjeblik og er væk i det næste øjeblik. I kan ikke tage det med jer i det næste liv. Det er jeres sjæl, der vil komme med jer. Pas på jeres sjæl, vis kærlighed over for hinanden og over for dem, der volder jer smerte i dette liv. Følg Min Lære. Bed om Min Barmhjertighed. Først da vil I kunne forenes Med Mig på den Nye Jord, som er Paradiset. Mist ikke jeres arvelod og jeres plads i Min Faders Kongerige.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
38. 2011 er Året for Renselse
Den 11. januar 2011 kl 0.30
Min elskede datter, endelig er vi genforenet. Det er nogle dage siden, at du har været i det rette humør til at modtage Mine Budskaber. Frygt ikke, fordi du vil få brug for tid til at lytte til det allermest presserende Budskab, som Jeg nogensinde har givet til verden.
2011 er det år, hvor forandringer – renselsen – vil begynde og blive bevidnet af millioner over hele jorden. Skønt bøn kan hjælpe med at forhale globale katastrofer, vil det ikke være nok til at stoppe Min Evige Fader, når han om kort tid slår kraftigt ned på menneskeheden.
Dårlig opførsel og beskidt tankegang i krop og sjæl, som er synlig i verden på dette tidspunkt, er tydelig for enhver. Til de er jer, der er så travlt optaget med jeres liv, siger Jeg, at det nu er på tide at stoppe op og se, hvad der sker for øjnene af jer.
Den onde, som arbejder gennem dem, der lever i mørke, har skabt et blodbad, hvor daglige mord er blevet en rutine nu, så menneskeheden er blevet ligeglade med de onde forbrydere, der udfører disse forbrydelser. Selvglæde og grådighed dominerer jeres samfund. Jeres ledere og politikere er magtbegærlige og i mange tilfælde ligeglade med jeres velfærd. Det stigende antal selvmord er et resultat af den desperation, der er skabt af forræderen, den onde, i jeres samfund.
Han, som aldrig afslører sig selv, skjuler sig bag enhver handling, hvor man offentligt demonstrerer og retfærdiggør seksuel umoralitet og alvorlig legemlig skade mod andre og mod en selv.
Den konstante jagt efter luksusvarer, som blive prioriteret højere end jeres familiers trivsel, har taget overhånd. Mine børn, imens I jager disse værdiløse drømme, vil I om nogen tid opdage, at I mangler føde. De tomme og ubrugelige ting kan ikke mætte jeres tomme maver. De kan heller ikke tilfredsstille jeres tomme sjæle, som skriger efter tryghed – en tryghed, der ikke længere er til jeres rådighed. Denne tryghed kan kun opnås gennem bøn, og især når den er organiseret i bedegrupper.
Renselsen kommer før Mit Andet Komme
Jordskælv vil nu begynde at ramme Jorden, når forbitrelsen i Min Faders raseri vil blive udløst. I, Mine utaknemmelige børn, som har vendt ryggen til Sandhedens Lys, bør frygte ham nu. Begyndelsen på den Store Trængsel er ved at folde sig ud, hvor oplevelsen af økologisk uro vil eskalere. Mennesket vil være magtesløs. Som tiden går vil han indse og acceptere, at Min Fader eksisterer, og at Jeg, Hans elskede Søn, nu forbereder vejen for verden, så den kan blive vidne til, at Jeg kommer tilbage til Jorden for anden gang. Tiden er ved at nærme sig nu. Imidlertid må verden gennemgå denne vigtige renselse først. Medens antallet af katastrofer vil fortsætte med at stige, så vil antallet af Satans tilhængere også stige. Af trods vil de fortsætte deres elendige onde liv og udsætte Mine Troende og dem, der lever retfærdige liv, for smerte og terror.
Medens Mine troende forklarer Sandheden for en vantro verden, vil flere folk imidlertid stoppe op og acceptere, at der virkelig finder forandringer sted i verden. Snart vil de gennem profetierne, som Jeg giver til Mine børn gennem Mine udvalgte Budbringere, forstå, hvad de i virkeligheden er vidne til, fordi de begivenheder, der finder sted, ikke kan skyldes mennesket. De kan kun finde sted, hvis og når Min Evige Fader giver Sin tilladelse til det. Tiden er kommet, Mine børn, hvor de tegn, som er blevet forudsagt, vil vise sig, når seglene er blevet brudt, og trompeterne forkynder forandringer. Ondskab vil ikke længere blive tolereret af Gud, menneskehedens Skaber, og der vil blive slået hårdt ned på den, og den vil blive forvist fra verden for altid. Ingen tilhænger af den onde, uanset hvilket niveau af engagement han viser over for Satan og hans tomme løfter, vil blive skånet, med mindre han angrer!
Kærlighed, Mine børn, vil blive vist alle Mine og Min Evige Faders tilhængere, når I åbner jeres hjerter. Imidlertid har Satan manifesteret sig med en sådan begejstring, at hans magt nu har inficeret så mange af hans børn, at de ikke længere tror på dyder som ærlighed, gode handlinger og respekt for liv, hverken for deres eget eller deres egne familiers liv. Broder bekæmper broder, søster bekæmper søster, nabo bekæmper nabo, præster bekæmper deres overordnede, biskopper er imod Læren i den Hellige Bog.
Hvorfor straffer I Mig med jeres mangel på kærlighed?
Mine børn har endog vendt ryggen til denne smukke planet – så kærligt foræret til jer af Gud Fader, Skaberen af alle ting. Hvad har I gjort? Hvorfor straffer I Mig med jeres manglende kærlighed til jeres Frelser? Hvorfor vender I ryggen til jeres egne behov – vigtigheden af at nære jeres egne sjæle og at slukke tørsten efter viden om Min Faders Kongerige, Himlen – jeres lovede arvelod? Mine børn, I skal vende tilbage til jeres egen frelse! Kan I ikke forstå det? Vil I ikke nok forstå, at med mindre I ransager jeres egen samvittighed nu og beder om vejledning, så kan I og vil I ikke blive frelst?
Præster ignorerer Læren
Mine hellige tjenere, de selv samme hyrder, der er blevet udnævnt til at vejlede Min flok, har ikke forklaret dem om den ondes eksistens. I deres higen efter at fremstå som moderne, åbne og praktiske lærere har de undladt at gøre opmærksom på farerne ved at ignorere den Lære, der står i Min Faders Bog. Den Bog, som helt klart forklarer om eksistensen af den onde, og hvordan han arbejder med hver eneste en af jer, så han kan tage jer bort fra jeres endelige, men retmæssige hjem – det Nye Paradis, som er blevet lovet jer alle, da Jeg døde på Korset for jer. Jeg døde ikke for en anonym gruppe mennesker. Jeg gav Mit liv for hver eneste af jer, så Jeg kunne frelse jer.
Husk, at skønt Min Kærlighed for jer er altoverskyggende, er den også årsag til en dyb Lidelse hos Mig. Denne lidelse skyldes jeres mangel på at anerkende Min Eksistens. I vælger blindt at fortsætte med i jeres naivitet at tro, at Jorden vil forsyne jer med alt det, I har brug for. I glemmer at livet, det liv der kommer efter dette, vil fortsætte i det uendelige.
Profetierne er givet jer af Barmhjertighed
Tegn, budskaber og profetier er blevet givet jer, børn, igennem årene som et resultat af Min Barmhjertighed. Med undtagelse af Mine tilhængere, er der meget få af jer, der lytter og åbner jeres øjne eller bare for et kort øjeblik spekulerer over det og stiller jer dette spørgsmål: Kan det virkelig være en ægte Guddommelig kommunikation? Hvis det er det, hvad er jeg så nødt til at gøre? Svaret er, at I skal lytte og acceptere Sandheden om jeres fremtidige valgmuligheder. Beslut hvilken vej, I vil følge. Bed så for jeres sjæl og jeres kæres sjæle.
De af jer, der arrogant vender ryggen til i protest, når Mit navn blive nævnt, eller som vinker afværgende med hånden i manglende respekt, når Mine tilhængere forkynder Min Sandhed, I vil være tabt for Mig. Jeg kan kun gennem Min Barmhjertighed give denne verden tegn og Budskaber, der kan hjælpe med at vejlede jer. På grund af at I har fået den frie vilje som en gave til menneskeheden af Min Evige Fader og Skaber af alle ting, kan Jeg ikke tvinge jer. Medens et Budskab om Kærlighed og Medfølelse altid vil være den underliggende grund til Min kommunikation med jer, så er det også fordi Jeg føler Mig såret og ulykkelig. Min oplevelse af smerte og af sårede følelser intensiveres efterhånden som Mine børn springer lige i Satans åbne arme. Det betyder, at jeg nu er nødt til klart at vise jer alle, hvilken skæbne der venter dem, der afviser Mig og Mine Evige Fader.
Helvedets virkelighed
Hvis I vælger at tro på de løgne, der bliver fremmet af forræderen – hvoraf den væsentligste er, at Gud, den Evige Fader ikke eksisterer – så er I fortabte. Medens I går igennem Helvedets porte, vil I forstå, hvilken skrækkelig fejl, I har begået. Tro Mig, Mine børn, hvis I blot kunne blive vidne til det chok og den rædsel disse sjæle føler, når den endelige Sandhed går op for dem efter døden, ville I ikke kunne holde den lidelse ud i blot et lille øjeblik. Hvis I skulle være vidne til blot et lille glimt af det sted nu, ville I sagt med et menneskeligt udtryk, falde døde om i ren og skær rædsel over den skæbne, der venter dem, der vælger syndens vej.
Denne vej, der ser smuk ud, er indbydende, lokkende, strålende og fuld af undere, men den skifter udseende, når I er nået halvvejs. De ændringer, I møder på halvvejen, viser, at I ikke bliver stillet tilfreds. Denne underlige, tomme og skuffende følelse fortsætter usvækket på resten af rejsen. I kan ikke forstå, hvorfor I har de følelser. Jeres erfaringer, som er behagelige udadtil, er fuld af uventet forvirring, væmmelige følelser, som er blandet med vrede, frustration, ensomhed og frygt. Det er først, når I møder jeres idol ved slutningen af jeres rejse og ser ind i hans ondskabsfulde øjne, der danser af nedladende morskab, at I skriger, til I bliver hæse. Det er først ved denne sidste bevægelse, at I vil skrige efter Min hjælp. Men da vil det være for sent. På det tidspunkt er det for sent at vende om. Da har I foretaget jeres valg i dette liv. Jeres frie vilje, hvor I valgte jeres egen skæbne, vil være fuldstændig uden for min indflydelse.
Gennem dette Budskab, hvor hårdt det end måtte lyde, giver Jeg verden Min sidste Advarsel af ren og skær kærlighed til jer. Jeg beder jer inderligt om endelig at høre Min Stemme nu, så at I kan redde jeres sjæle.
Jeres elskede Jesus Kristus
Menneskeheden Frelser og Retfærdige Dommer
 
39. Advarslen – Det Andet Komme – En Chance for at frelse jeres sjæle
Den 12. januar 2011 kl. 15.00
Min datter, Mine Budskaber i går var skånselsløse. Mange, der læser det, vil sige: ”Det er ikke den måde Herren taler på.” Men hvordan kan de vide det? Jeg er nødt til at tale ud på grund af den lidelse, som Mine elskede børn udsættes for af andre mennesker. Jeg taler ud for at frelse jer på grund af Min Guddommelige Barmhjertighed, Mine børn, så vi kan blive forenet som en Hellig Familie i det Nye Paradis. Jeg ønsker ikke at miste en eneste sjæl til forræderen. Det er vigtigt, at Min Stemme bliver hørt.
Ikke troende synes, det er meget vanskeligt
Jeg forstår, at for mange af Mine børn, især de ikke troende, er det meget vanskeligt at tro på et liv efter døden. De er så optagede af verdslige ting, at de i deres kamp for ar overleve har ignoreret deres åndelige udvikling i en sådan grad, at de overhovedet ikke tror på et liv efter dette. Nu er det nødvendigt for dem at tænke sig om. De tror, at det hele er slut efter døden, og at den eneste verden, de behøver at bekymre sig om, er den, de lever i lige nu. Hvor er Jeg ulykkelig over disse vildledte sjæle. Hvis blot de kunne få et glimt af det, Paradiset tilbyder dem, ville de tilbringe deres dage i bøn og tilbedelse af Mig og Min Evige Fader og prise og takke for det.
Denne Nye Verden, som Jeg har lovet jer, er en realitet. Tak til de troende, der aldrig har glemt dette faktum og som stadig beder til Mig hver dag. Hvor Jeg dog elsker Mine tilhængere; men hvor Jeg til gengæld også lider på grund af dem. Disse hengivne tilhængere gør alt, hvad de kan, for at overbevise andre om Min Eksistens. Til gengæld bliver de gjort til grin og skældt ud på Mine vegne. Hvor det knuser Mit Hjerte.
Hvor de afdøde fortæres af længsel efter alle dem uden tro
Hvor jeres kære fortæres af længsel efter jer på den anden side, ikke troende! De af jer, der har nogle kære, der lever i fred i Min Faders Kongerige, skal vide, at de konstant beder for jer og går i forbøn for jer. Hvad I derimod ikke ved er følgende: Hvis I giver jer tid til at tale privat med Mig – med jeres egne ord – og beder Mig om at vejlede jer, selv hvis I har en lunken tro, så vil Jeg besvare jeres bøn. Og I vil med det samme vide, at Jeg har svaret jer. Vend tilbage til Mig nu børn, og bed Mig med jeres egne ord om at give jer jeres tro tilbage.
Tænk over Min Lære gennem disse Budskaber og ved hjælp af Bibelen og mind jer selv om, på hvilken måde I skal leve jeres liv. På grund af Min Barmhjertighed vil Jeg meget snart afsløre de klager, I har over Min Lære og hver en synd og overtrædelse, I har gjort jer skyldig i gennem hele jeres liv.
Det er ikke Dommedagen, men en forsmag på, hvordan den vil være
Dette er en Barmhjertighedshandling fra Min side. I kommer til at se jeres synder og vil øjeblikkelig forstå, hvordan de bliver opfattet af Mig. Øjeblikkeligt vil I klart kunne indse, hvor krænkende og forkerte de er. Det er jeres chance for at angre dem, børn. Det er ikke Dommedagen, men en forsmag på, hvordan den vil være.
Af Barmhjertighed får I den største Gave af alle før Dommedagen – chancen til at angre og ændre jeres liv før den sidste dag – den dag, hvor Jeg vender tilbage til Jorden. Som I ved, kommer Jeg ikke som Frelser denne gang, men som en Retfærdig Dommer. Det tidspunkt er her næsten, Mine børn. Frygt ikke. Jeg elsker jer alle sammen. I er i Mit Hjerte. Tillad Mig at komme ind i jeres nu, og lad Mig lede jer til Min Faders Kongerige. Frygt aldrig døden. Døden vil simpelthen være dørtærsklen til et nyt smukt liv i den lyksalige evighed, der er fuld af kærlighed, fred og lykke.
Livet på Jorden – blot en tid på gennemrejse
Jeres liv på Jorden er ganske enkelt en tid på gennemrejse. Den kan være fuld af kærlighed, glæde, smerte, afvisning, frygt, vrede, fortvivlelse, frustration og tristhed. Men det er først, når I vender jer mod Mig, at jeres smerte vil blive lindret. Velsignet er dem, der lider og især lider i Mit Navn, for de vil blive herliggjort i Min Faders Kongerige. Velsignet er dem, som vender tilbage til Mig, for så vil der være stor jubel i Himlen.
I vil blive budt velkommen i Mit Nye Paradis. Bed for jeres og jeres familiers sjæle nu. Advarslen vil snart finde sted. Så vil I kende Sandheden. Da vil I få chancen for at forsone jer, set med Mine øjne.
Jeg elsker jer alle sammen. Jeg fryder Mig, fordi jeg ved, at der nu er så mange flere af Mine børn, der vil vende tilbage til Mig og Gud, den Evige Fader, nu hvor tiden nærmer sig hurtigt for de sidste tider. Vær forberedt
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
40. Hvordan man kommer ind i Himlen – lidelsens rolle
Den 14. januar 2011 kl.10.00
Min elskede datter, den måde Jeg kommunikerer med dig på vil begynde at ændre sig. Medens Jeg i Mine forrige Budskaber har fokuseret på at advare Mine børn om vigtigheden af at angre deres synder for at opnå frelse, vil Jeg i de følgende Budskaber fokusere på at hjælpe sjæle med at leve med det mål for øje, at de stræber efter åndelig fuldkommenhed.
Selvom Paradiset, Min datter, er det retmæssige hjem for jer alle sammen, er det ikke let at komme ind i. Indgangen er smal, og kun et vist antal kan komme ind ad gangen. For at kunne komme ind skal sjælene vise ydmyghed og lægge deres liv fuldkommen i Mine Hænder. De skal skubbe stolthed til side, og ligeledes deres stærke vilje, iver og afhængighed af materielle ting på Jorden, hvis de ønsker at træde ind i Himlen.
Alle dem af Mine børn, som fordi de nu har forstået Sandheden, er startet på deres åndelige rejse hen imod Mig, skal arbejde hårdt nu og forstå de kvaliteter, der er absolut nødvendige for at komme ind i Min Faders Kongerige.
Betydningen af ydmyghed
Ydmyghed er et begreb, som mange af Mine børn har lært om i Min Lære. Medens mange af Mine tilhængere forstår, hvorfor det er vigtigt, er de i vildrede om, hvad det virkelig medfører. Ydmyghed betyder oprigtighed. Det betyder med værdighed at acceptere prøvelser, udfordringer og nedrakning, som I vil møde, især når I kommer på Mine vegne. Mit bedste råd er følgende: Forestil Dig, at du er et barn, et umiddelbart, uskyldigt barn uden kendskab til det onde samfund, som du normalt oplever som voksen. Kommuniker altid i dine bønner til Mig, som du forestiller dig, det vil se ud gennem et barns øjne og dets hjerte.
Bed og kommuniker med Mig på en enkel måde. Jeg forventer ikke, at du reciterer alle de Bønner, der er givet til verden af kærlighed. Se op og del dine problemer med Mig. Del dine lidelser. Ræk dem over til Mig. I vil blive rigeligt belønnet, når I accepterer sorg og lidelse i jeres liv for Min Skyld. I er muligvis ikke klar over det, men når I gør det, frelser I mange sjæle og bereder vejen for dem, så de kan komme ind i Himlen. Dette faktum vil ikke blive afsløret for jer, før I kommer ind i Himlen, hvor I vil opleve storheden i jeres gavmilde gave til Mig.
I må ikke miste besindelsen, når I forsvarer jeres Tro
Når I viser ydmyghed, så betyder det, at I accepterer det, der foregår i jeres omgivelser, uanset hvor smerteligt det er. Vis altid værdighed, selv når I er vidne til, at Mit Navn bliver hånet. Naturligvis må I forsvare det – også lidenskabeligt, hvis I ønsker det – men affærdig aldrig den, der håner Mig, ved offentligt at hænge ham ud.
Forklar roligt Sandheden i Min Lære. Mist ikke besindelsen. Vis heller ikke frygt over for den hånende person. Vær bestemt. Forsvar jer, men kun ved at gentage Min Lære. Vær aldrig bange for at tale åbent om Sandheden. Forveksl ikke ydmyghed med fejhed. Nogle af Mine tilhængere, som forstår betydningen af ydmyghed, og at den er relevant for at helliggøre sjælen, misforstår betydningen ved at forblive tavse, når der bliver gjort nar af Mit navn i offentligheden. Ja, I bør aldrig dømme den person, som latterliggør Mig eller Min Evige Fader eller Min elskede Moder for den sags skyld, men I bør stå fast og forsvare Sandheden.
Sorg, en Gave fra Gud
Når I taler med Mig som Mit barn, så skal I forstå dette. Hvis I åbner jeres hjerte og giver Mig al jeres tillid, vil Jeg lede jer, når I oplever sorg på Jorden. Vend ikke ryggen til Mig. Medens det er ulidelig smertefuldt, Mine børn, så tænk på sorgen som en Gave fra Gud. En velsignelse. Fordi det er gennem sorg og lidelse, at renselsen finder sted. I skal ofre jeres lidelser til Mig. Ved at gøre det lindrer I den smerte, Jeg føler, når Jeg gang på gang genoplever pinslerne fra Min korsfæstelse, når Jeg daglig er vidne til de grufuldheder, der foregår i verden i dag.
Mine børn, I kan ikke fuldt ud forstå det, men når I ofrer jeres accept af sorg og lidelse, uanset hvor slemt det er, med glæde for at frelse Menneskeheden, så finder der en Renselse sted. Men efterhånden som I bliver tættere knyttet til Mig ved at åbne jeres hjerter og efterlade jeres vilje til Mig og overgiver jer fuldstændig til Mig, så vil I kunne forstå mere af det. Forstår I, kun på den måde kan I blive forenet med Mig. Og når I gør det, vil jeres prøvelser og lidelser på Jorden blive lindret. Som tiden går, vil I acceptere lidelsen med glæde i jeres hjerter, især når I ofrer den som en Gave til Mig.
Lidelse er en Gave fra Gud, og det er tilladt. Det, at I hjælper med at frelse sjæle, garanterer jer en plads i Min Faders Kongerige.
Denne Lære er ikke ny, Mine børn. Der er bare det, at I mangler at blive mindet om den enkle Sandhed. Mine Budskaber og Min Lære har aldrig ændret sig. Den er ukompliceret og opsummeres i Evangelierne og i De Ti Bud. Husk blot, at hvis I giver jer selv til andre, så giver I jer selv til Mig. Hver gang I viser kærlighed over for jeres næste, viser I kærlighed over for Mig. Behandl jeres næste som I selv vil behandles. Og glem aldrig, at når I mærker, at I er ved at blive vrede på andre og får lyst til skade dem eller straffe dem på en eller anden måde, så er Jeg til stede i dem – selv i dem, som hader Mig. Hvis I skader et af Mine børn, så skader I Mig. Mine børn, med tiden vil alle disse smukke handlinger give mening. Bed hver dag om styrke til at leve jeres liv i Mit navn. I skal vide, at hver gang I tilgiver en anden person, selvom han ligner en fjende, så udvider I Mit kærlige og Barmhjertige Hjerte. Til gengæld vil I modtage evig lykke i Himlen.
Bed om udholdenhed. Efterlign Mit Liv. Det vil ikke blive let. Men jeres handlinger vil hjælpe sjæle, uanset hvor små de måtte være.
Jeres elskede Lærer og Frelser Jesus Kristus, som er et med Gud den Evige Fader og Helligånden
 
41. At bære Mit Kors
Den 16. januar 2011 kl. 15.00
Ja, Min elskede datter, det er Mig. Det har været en lang opadgående kurve af læring for dig, og du vil fortsat blive fyldt med viden om Sandheden ved hjælp af Helligåndens Gave, som fylder din sjæl.
Min datter, du må sikre, at disse Budskaber, der er en blanding af forvarsler, profetier og en opsummering af Min Lære, bliver kendt i hvert eneste hjørne af verden. Det er af vital betydning, at Mine børn forstår, på hvilken måde de kan forberede deres sjæle, for at de kan forløse sig i Min Faders Øjne.
Der finder en åndelig fornyelse sted i verden nu.
Der er en stigende tilbedelse og anerkendelse af Mig, af Min Evige Fader, af Helligånden og af Min elskede Moder i verden, lige nu. Skønt det ikke er helt tydeligt endnu, vil denne mægtige åndelige fornyelse hjælpe med til at beskytte Mine børn, selv dem, som vender deres ryg til Mig alle vegne. Evangeliet vil nu blive studeret igen, efterhånden som folk begynder at opleve en sult, der higer efter Sandheden. Efterhånden som Renselsen hele tiden øges og bliver udbredt i hele verden, vil også de sjæle, der mangler kærlighed til Mig, åbne deres hjerter igen.
Medens kærligheden folder sig ud gennem lyset fra Mine tilhængere, vil påvirkningen af den onde og opførslen af dem, han inficerer, blive svækket. Den onde vil blive svækket.
Satans dage er talte
Medens hans dage på Jorden blive stadig færre, vil han forsøge at lave så megen skade, han kan. Hans tilhængere vil forøge deres aktiviteter og rejse sig med det samme for at sprede ondskab alle vegne. Deres handlinger, som vil være frygtelige at være vidne til, medens de viser sig for jeres overraskede øjne, vil have en kort levetid.
Troen, Mine børn, der styrkes gennem regelmæssig daglig bøn, vil udrydde disse forbrydelser. Gå tilbage, Mine børn, og genopdag Min Lære. Bring Mig tilbage i jeres liv. Tag Mig ind i jeres hjerter en gang til, så at Jeg kan holde jer i Mine arme. Lad Mig føre jer hen imod en åndelig fuldkommenhed, så I er forberedte til det evige liv, hvor Jord og Himmel bliver et.
Efterlign Mig, Mine børn, i jeres daglige liv. Tag Mit Kors på jer, selv når byrden ved at gøre det synes for stor. Vær aldrig bange for at acceptere Mit Kors, da Jeg kun vil tillade jer at bære det, I kan klare.
Meningen med lidelsen i dette liv
Når I lider i dette liv, bærer I Mit Kors. I har to valg. Hvis I afviser Mit Kors, mugger og er bitre over det, så vil lidelsen øges med uformindsket styrke. Hvis I på den anden side accepterer Korset og ofrer jeres lidelse for at frelse sjæle, så er det en vidunderlig gave til Mig. Hvis I med glæde accepterer denne lidelse, disse prøvelser og trængsler, så vil jeres byrde blive mindre. Jeg vil hjælpe jer med at bære den. Smerten vil da blive lindret og fred, kærlighed, glæde og ren lykke vil fylde jer.
Lev enkle liv
Lev enkle liv, børn, og gør alt med måde. Når I spiser, sover, hviler jer og slapper af, så sørg for, at det sker med måde. Når først jeres fysiske behov er stillet, bør I ikke søge efter mere, da det tapper jeres ånd for kraft. Bod, Mine børn, er af vital betydning for, at I kan komme tættere på Mig. Med det mener Jeg personlige ofre. Faste er blot et eksempel på bod. Jeg prædikede om vigtigheden af at gøre bod, da Jeg var på Jorden. Det gjorde Min dyrebare profet, Den hellige Johannes Døberen også.
Jeg fastede i 40 dage for at give jer et eksempel. Det er kun gennem faste, børn, at I kan hjælpe med at drive den onde ud.
Mine kære børn, der venter jer meget forude. I forstår endnu ikke, hvad der vil blive krævet af jer i de kommende år. Det er vigtigt, at I, i mellemtiden, kommer nærmere til Mig, så at Jeg kan forberede jer på de prøvelser, de kristne vil stå over for i hele verden.
Gå i fred.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
42. Hvor er det let at synde
Den 24. januar 2011 kl. 22.00
I dag, Min elskede datter, har du endelig forstået de farer, som forræderen har opstillet, når du undlader at være på vagt. Bøn til Min Evige Fader med Den Barmhjertige Rosenkrans er vigtig i helliggørelsen af din sjæl.
Min elskede datter, synden er vanskelig at undgå. Det er sværere at opnå Mine specielle nådegaver end at undgå at synde på nogen måde. Når du er blevet kaldet til at udføre dette hellige arbejde, vil du altid blive et mål for den onde, som udnytter enhver lejlighed til at skabe negativitet i dit liv. Han vil få folk omkring dig til at angribe dig, hvilket betyder, at du altid skal være på vagt over for ham. Lad ham aldrig vinde, for når han vinder, lykkes det ham at inficere sjæle og forårsage stor smerte, pine og lidelse. Han er skyld i, at venskaber opløses, at der opstår forvirring og skuffelse, og at der opstår falske tanker i hans ofres sind. Når Mine børn så føler skyld over deres svaghed og den måde, de er blevet fristet på, så oplever de en form for usselhed, der resulterer i en følelse af fortvivlelse, elendighed og forvirring i deres liv.
Mine børn, I vil altid blive fristet til at synde. At opnå en perfekt sjæl er ekstremt svært og kræver en enorm disciplin og beslutsomhed fra jeres side. Hvis og når I bliver offer for at blive forført af den onde og begår en synd, må I øjeblikkelig bede fra hjertet og søge om tilgivelse.
Det regelmæssige skriftemål er et sakramente, der er blevet meget misforstået. Det er kun ved at skrifte regelmæssigt en gang om ugen, at I kan bevare sjælen i nådens tilstand. Det er kun, når jeres sjæl er helliggjort på denne måde og gennem daglige bønner, at I kan holde forræderen på afstand.
At være skyldig i synd
Hvis du lider af skyldfølelse på grund af en syndig handling, så lad være med at være bekymret, uanset hvor alvorlig forseelsen er i Min Faderes øjne. Vend tilbage, let dit hjerte og bed om tilgivelse. Skyld er en negativ følelse. Selvom dens formål er at vejlede din samvittighed, så er det ikke sund at forblive i denne tilstand. Gennem bøn spørg om de nådegaver der kan give renhed i sjælen, der er nødvendig for at kunne tjene Mig. Tålmodighed er vigtig. Lad aldrig synd drive jer væk fra Mig. Skyldfølelse må aldrig stå i vejen for at søge tilgivelse.
Husk, børn, at på grund af arvesynden vil I altid blive ofre for den ondes fristelser. Det er gennem bøn, faste og hengivenhed over for den Hellige Eukaristi, at I kommer nærmere til Mig. Det kræver, at I afsætter noget tid til det.
Gå nu, Mine børn, og husk en ting – vær aldrig bange for at vende tilbage til Mig, når I har syndet. Vær aldrig for forlegne til at bede om tilgivelse, når I virkelig angrer. Men husk også, at hvis I ikke gør det, vil I tiltrække forræderen igen, og jeres sjæl vil falde dybere ned i mørket. Mørke tiltrækker mørke, og lys tiltrækker lys. Jeg er Lyset.
Vend tilbage til Mig nu, og lad Min Kærlighed skinne gennem jeres stakkels fortabte sjæle. Jeg elsker jer så meget, Mine børn, at når I vender jeres hjerter mod Mig, så vil I aldrig blive vist bort, uanset hvor isolerede, I føler jer.
Gå i fred og kærlighed,
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
43. Forbered jer til Advarslen, en Oplysning af Samvittigheden
Den 28. januar 2011 kl. 0.15
I nat, Min inderligt elskede datter, fik du nådegaver, der skal styrke dig i fortsættelsen af dette hellige Arbejde. Gennem gudsfrygten hos Mine elskede og værdsatte tilhængere, der har bedt hårdt for dig, vil du, Min datter, blive drevet hurtigt fremad mod fuldendelsen af Sandhedens Bog. Uanset hvor meget du bliver forstyrret, så vil du finde det svært at undgå at opfylde din pligt over for Mig. Det glæder Mig, men vi har ikke meget tid.
Verden, Min datter, får en særlig Gave – Sandhedens Bog – der skal vise Mine børn, hvad de nu har brug for at gøre for at forberede sig til Advarslen, en Oplysning af Samvittigheden, som vil blive givet menneskeheden, så det kan hjælpe dem med at forberede sig til Mit Andet Komme.
De, som ikke tror på Mig, skal stadig have mulighed for at læse om Sandheden. Når denne begivenhed finder sted, efter at disse Budskaber er blevet givet til verden, vil folk forstå det autentiske i Mine Ord, der gennem dig, Min datter, er blevet givet til menneskeheden for at frelse den.
Mystisk Begivenhed vil blive oplevet af alle over 7 år
Vær ikke såret, når folk afviser disse Budskaber, Min datter. Vær blot taknemmelig for, at de har fået denne gave. Efter den Mystiske begivenhed, som vil blive oplevet af alle over 7 år i hele verden, har fundet sted, vil de forstå Sandheden i dette profeti. De, som lever efter denne begivenhed, vil blive mere forsigtige med hensyn til indholdet af denne hellige Bog. De vil finde det svært at ignorere den, selvom deres tro er svag; andre, som ikke ønsker at kende Sandheden, vil have brug for at blive mindet om indholdet af dette Værk.
Giv aldrig op, Mit barn, når det handler om at frelse sjæle. Alle Mine dyrebare børn blev født i Min Evige Faders Kærlighed. Når de mistede vejen betød det ikke noget. Gud, Min Evige Fader, elsker stadig hver og en af Sine børn.
Mit barn, tro kan blive tændt igen ved hjælp af andres tro, der er velsignet af Helligånden. Mine udvalgte børn, der nu er sendt ud for at sprede Ordet i verden, har evnen til at frembringe glædestårer hos de stakkels sjæle, der skriger efter retning i deres tomme forvirrede liv.
Se på alle gennem Mine Øjne
 Se altid på jeres venner, familie, naboer og arbejdskolleger med Mine øjne. Se altid på de gode sider. Vis dem kærlighed, og så vil de føle Min Tilstedeværelse. De vil føle sig tiltrukket af jer uden at vide hvorfor.
Efterlign Mig ved Mit eksempel og hjælp Mig på den måde med at omvende Mine fortabte børn. Ved at bede hårdt for dem, kan I bringe dem tættere til Mig. Gennem offer og accept af lidelse sammen med Mig kan I frelse sjæle. Dette indbefatter de sjæle, der stadig vil forlade Jorden, og også de sjæle, der venter på Dommen i Skærsilden.
Lad Mig til sidst minde jer om, at I har to valgmuligheder. Tro på Mig ved at åbne sindet for Sandheden, der står i evangeliet. Hvis I har mistet hele jeres tro, så nøjes med en del af Min Lære. Så bed Mig om at vise jer Sandheden i jeres hjerter. Så vil I vide, hvilken vej, der fører jer til Mig i Himlen. Alternativet er, at I bliver ved med at lukke øjnene for Sandheden og nægter at lytte. Så kan kun bøn fra Mine troende hjælpe jer. Bøn fra Mine tilhængere kombineret med at recitere Den Barmhjertige Rosenkrans, som blev givet til søster Faustina som en barmhjertighedsgave i det 20. århundrede, kan frelse jeres sjæle på dødslejet.
Bed Barmhjertighedens Rosenkrans
 Bed, bed, bed nu Min Barmhjertighedens Rosenkrans for jeres egne sjæles skyld og for de ikke troendes skyld. Bedegrupper vil hjælpe med at sprede Sandheden og indgyde tro hos dem, der har mistet al fornemmelse for, hvem de er, og hvor de kommer fra. Det vil være det instrument, der skal starte spredningen af den evangeliske oplysning, som nu vil kunne mærkes i alle dele af verden, efterhånden som tiden nærmer sig for åbenbaringen af de profetier, der handler om Mit Andet Komme på Jorden, som de folder sig ud før en række af globale begivenheder finder sted. Vær forberedt, børn, hele tiden. Bevar en nådens tilstand og hold jeres hjerte åbent over for Min Lære om kærlighed og fred på Jorden. Hvis alle Mine børn fulgte Min Lære, så ville der ikke være nogen krige, grådighed, had og fattigdom i verden. Hver eneste en af jer har brug for at sætte sig ned i stilhed blot en halv time hver dag. Gennemgå Salmerne og Lignelserne og stil jer selv dette spørgsmål :” Handler denne lektion om mit liv i verden i dag?” I ved naturligvis, at svaret er ja. Bed om, at I får styrke til at ændre jeres holdninger og syn på livet efter døden. Husk denne vigtige lektion. Livet på Jorden er simpelthen en kort tidsperiode. Den eneste sande lykke og det evige liv findes hos Mig i Himlen, i Paradis – Min Faders Kongerige.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus  
 
Februar___________________
 
44. Kærlighed er vejen til Frelse
Den 5. februar 2011 kl. 11.50
Min kære elskede datter, du har fået ekstra nådegaver i dag, som skal gøre Mig i stand til at drage dig tættere til Mig. For det er kun ved at være tæt på Mig, at du vil være i stand til at opleve fred, kærlighed og glæde i dit hjerte. Det er kun gennem bøn og ved at overlade dine problemer til Mig, at du vil kunne blive forenet med Mig. Når du overgiver dig, Min datter, og stoler på Mig, så vil du forstå den Kærlighed, Jeg har til dig i Mit Hjerte. Og når du forstår det, vil din kærlighed til Mig vokse sig stærkere. Det er først, når du ofrer alle dine bekymringer og lægger dem i Mine hænder, at de vil blive klaret.
Du kan kun vise andre virkelig kærlighed, når du elsker Mig. Det er ved hjælp af kærlighed, at du vil blive velsignet med evner til at se på mennesker gennem Mit hjerte, der er fuld af Kærlighed og Medfølelse.
Det er kun, når du viser Mig sand kærlighed, at dit liv vil ændre sig og glæde vil gennemstrømme dit daglige liv. Frygt aldrig kærligheden, børn. Den er der til jer i overflod, hvis I blot ville vende jer mod Mig og bede om den. Når I først har modtaget den, så vær gavmild med den. Spred kærlighed alle vegne, så at alle og især de lunkne sjæle kan invitere Mig ind i deres sjæle. Det er den eneste vej til frelse.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
45. Global Omvendelse er ved at ske
Den 6. februar 2011 kl. 13.40
Kære elskede datter, dette er et at de sidste Budskaber, der skal føjes til indholdet i det første bind af Min Hellige Skrift om ”Advarslen”.
Mine elskede børn, I vil snart blive klar over Min eksistens gennem tugtelse. Meget snart vil både dem, der tror på Gud den Almægtige, og ateisterne, få den endelige Gave før den glorværdige dag, hvor Jeg vender tilbage som Dommer.
Denne Store Begivenhed vil åbne jeres hjerter, og I vil med ærefrygt betragte den vidunderlige Kærlighed, Jeg viser jer i denne Barmhjertighedshandling. Mange af jer har slet ikke indset, at Jeg eller Min Evige Fader eksisterer. Der er så mange af jer, uskyldige sjæle, som burde forstå, at Min Barmhjertighed bliver skænket til jer under Advarslen.
Uanset hvilket navn I vælger at give Mig, vil det blive på det tidspunkt, at en ny forståelse vil fylde jeres sjæle. Vær taknemmelige for det, når det sker, for denne tugtelse vil være jeres frelse.
Så snart denne begivenhed er ovre, vil alle de troende danne Min nye hær på Jorden sammen med dem, der omvender sig, fordi de omsider forstår Sandheden. Hver eneste af jer, som har søgt tilgivelse for jeres synder, da de blev afsløret for jer, vil søge at sprede Sandheden til dem, der lever i mørke.
Denne Gave, Mine børn, vil bringe jer smerte, når I blive hånet i Mit Navn. Vær taknemmelige når det sker, fordi så vil I, uanset hvor smertelige disse oplevelser kan være, vide, at I er Mine sande disciple. I vil blive forenet med Mig i Paradiset, når den tid kommer. Vær aldrig bange for jeres Tro, Mine kære. Hvis I kunne få blot et glimt i et lille øjeblik af den rene og skære pragt, som Min Fader har skabt til jer i Paradiset, ville jeres menneskelige øjne ikke kunne modstå Lyset og Herligheden. Når I først har fået et glimt af det, vil jeres hengivenhed for denne Jord blegne, skønt den er smuk, fordi den også blev skabt af Gud, og I vil bede om, at det snart bliver jeres tur til at blive forenet med Mig i Paradiset.
Et Budskab om Kærlighed til ateisterne
Husk en sidste lektion fra Mig. Ateister alle vegne skal lytte til Mig nu, selv om I synes, det er svært at gøre det. Hvert eneste af Mine børn på denne Jord føler kærlighed på et tidspunkt i deres liv. Når I føler kærlighed i jeres hjerter, kan I ikke se eller røre det, og I kan finde det vanskeligt at beskrive det. Der er ingen tilgængelig videnskabelig måde at evaluere det på. Kærlighed gør jer ydmyge. Kærlighed gør jer gavmilde. Kærlighed kan hjælpe jer med at yde store ofre. Kærlighed er forvirrende og lidenskabelig. Kærlighed er ikke skabt af mennesker. Det er en Gave fra Gud. Kærlighed kommer kun fra en Kilde. Kærlighed er Gud. Gud er kærlighed. Så enkelt er det. Åbn jeres hjerter for den Rene Kærlighed, som Jeg og Min Evige Fader nærer for hver eneste af jer. Se op til Mig, sådan som et barn ville se på sine forældre. Kald på Mig, og Jeg vil fylde jeres hjerter. Når det sker, vil I aldrig mere vende ryggen til Mig.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
46. Udgiv Mine Budskaber i hele verden
Den 7. februar 2011 kl. 22.00
Min datter, du kom lidt på afveje, og nu beder du om styrke, så du kan få tillid og mod til at udføre Mine instruktioner. Det er godt. Giv Mig din tid, som Min elskede Moder anmodede dig om, fordi din sjæl er nødt til at forblive ren, når den kommunikerer Mit Ord.
Jeg er nødt til at bede dig om at begynde at planlægge udgivelsen af Min dyrebare Advarsel, en gave til hver eneste person i verden. De skal have detaljerne om dette via internettet og over hele verden i slutningen af februar. Skynd dig, barn, gør hvad der må gøres, så så mange som muligt får chancen for at høre det. Giv det din tid, Mit elskede barn, for nu haster det. Det er ikke meningen, at denne anmodning skal skræmme dig. Det for at understrege nødvendigheden af, at så mange mennesker i verden som muligt bliver forberedt. Så kan de søge forsoning, når deres synder bliver afsløret for øjnene af dem.
Ved at være forberedte, vil de kunne få stor gavn af det. Det vil være på grund af dette Skrift, at de vil overleve Advarslen. Så vil de være rene, og med de velsignelser, de vil modtage, vil de da være klar til at møde de prøvelser, der kommer bagefter.
Tag imod denne Gave, Min datter. Vær ikke skræmt eller desillusioneret. Det er en Gave til menneskeheden. Det, at du accepterede dette kald, har betydet, at du har lidt, men ikke på den måde, du forventede. Du led på grund af fristelser. Dine tvivl har forhindret dig i at modtage den fred og glæde i din sjæl, som ville blive dig til del, hvis du gav Mig lov til at vejlede dig. Nu er det tid til at overlade alt til Mig, Min datter. Giv Mig din frie vilje i Gave, og Jeg vil give dig den største og allermest værdsatte gave af alle. Fred, glæde og en enorm kærlighed til Mig i hver en del af dit væsen. Kom nu, Min datter, vær Min. Foren dig omsider med Mig. Giv Mig al din kærlighed, lidelse, bekymringer og anliggender. Du skal bare give slip på dem nu. Da, og kun da, vil du virkelig føle dig fri og let om hjertet.
Dette Arbejde kræver styrke, Min datter. Du er ikke det, du anser for at være en visionær. Jeg giver dig profetiens Gave. Hvorfor? Fordi du, Min dyrebare profet, skal være mit instrument til at sprede de Gode Nyheder til hele verden om Mit Andet Komme, når Jeg kommer tilbage til Jorden. Jeg forstår, at denne nyhed kommer som et chok, men du er blevet forberedt til denne rolle i meget, meget lang tid, skønt du ikke var klar over det. For at hjælpe dig med at udføre denne opgave, har jeg udnævnt et antal helgener til at hjælpe dig. Det gælder Sankt Benedikt, Sankt Augustin, Pave Johannes Paul den 2., Sankt Faustina, Sankt Malachias og Sankt Theresa af Avila. Jeg vil afsløre andre, når tiden er inde. Alle arbejder nu for at hjælpe dig i din opgave, som er den vigtigste, der nogensinde er givet til menneskeheden på et meget afgørende tidspunkt i historien.
Frygt ikke, Min datter. Du er mere end egnet til at klare denne opgave. Hvorfor tror du, Jeg forlanger sådan en disciplin af dig? Du har endnu nogen vej at gå i din åndelige udvikling, men det vil komme med tiden. Jeg vil fortsætte med at kommunikere privat med dig, medens det første Bind bliver udgivet. Jeg elsker dig, Min datter. Jeg ved, du elsker Mig. Jeg ved, at det kan være meget svært for dig med alt det pres, der bliver lagt på dig. Men du vil klare det og blive stærkere og stærkere. Din energi og kvikke hjerne vil sikre, at denne vigtige serie af Budskaber vil komme ud til alle Mine børn overalt i alle lande. Det var alt for denne gang. Tak fordi du tog dig tid til at meditere og svare mig i aften.
Din elskende Frelser,
Jesus Kristus
 
47. Et Budskab fra Helligånden
Den 12. februar 2011 kl. 15.30
Tiden er kommet, hvor du skal rejse dig og tage denne kalk – og drikke af den, for det er Frelsens Kalk. Ved at drikke af denne Kalk, vil du nu blive forberedt til at dele denne kalk med menneskeheden. Du forbereder dig nu på at åbenbare Kristi Ord, så sjælene kan blive frelst i løbet af Advarslen.
Spild ikke et eneste minut, da tiden nu nærmer sig for denne Store begivenhed. Der vil kun blive kort tid for verden til at læse indholdet på internettet. Men denne periode vil blive brugt til at frelse millioner fra at havne i Helvedets ild.
Det er et stort ansvar, men du er parat. Gå nu i kærlighed og fred.
Helligånden
 
48. Opstand i den Arabiske Verden – 3 Verdensledere vil blive udsat for et attentat
Den 17. februar 2011 kl. 23.45
Min kære elskede datter, Jeg er fuld af glæde i dag, nu da denne serie af vigtige Budskaber er ved at blive forberedt til udgivelse for menneskeheden. Du vil snart opdage, at alle lande vil granske disse Budskaber. Frygt ikke for din sikkerhed, da Jeg vil beskytte dig og din familie hele tiden. Skønt jeg er fuld af kærlighed til dig, Mit barn, er Mit hjerte ved at briste af sorg ved tanken om de lidelser, som folk vil blive udsat for af et snedigt samfund, der lægger planer om at tage kontrollen over nogle lande.
De vil gøre det ved på en snedig måde at fjerne lederne*. Så vil de tilbyde at hjælpe dem. Dernæst vil de købe de nye regimers venskab, indtil de kontrollerer dem. Denne nye kontrol vil være værre end de magtsyge diktatorer, som blev styrtet i frihedens navn.
Min datter, læg nu mærke til den hastighed, hvormed den arabiske verden vil samle sig imod Mit folk, jøderne. Læg mærke til, hvordan deres allierede vil falde fra og efterlade dem udsatte.
Min datter, når Advarslen finder sted, vil man være mere parat til at lytte til Mit Ord, efter omvendelsen har fundet sted. Dette vil være det tidspunkt, hvor Mine hellige tilhængere skal forene sig og trodse det tyranni, der vil dukke op i den vestlige verden, især i Europa. Kæmp for retten til at bede. Hvis I ikke gør det, vil det ikke være en religiøs krig, men et folkemord.
Om kort tid vil der blive begået et attentat mod tre verdensledere, den ene efter den anden. Husk at de hver for sig vil blive myrdet ved hjælp af en ond gruppes komplot – en undergrundsorganisation, der hersker i alle nationer – skønt I ikke kan se dem, fordi de er kujoner. Men de gemmer sig ikke ret meget længere. Når de har kontrol inden for rækkevidde, griber de den og stræber efter opmærksomhed og kræver respekt.
Advarslen vil hjælpe med at frelse Mine børn alle vegne. Omvendelsen, en Gave fra Mig, vil endog blive givet til dem, som laver et komplot og planlægger at tage kontrol over Guds Jord. Hvis blot de kunne forstå, at denne magt aldrig bliver deres, ville de måske stoppe op. Men de er blinde.
Mange af Mine engle**, som nu infiltrerer Jorden som mennesker, vil hjælpe med at vise disse stakkels vildledte sjæle Sandheden. Mange vil omvende sig, andre vil ikke.
 Min datter, gå og spred Ordet hurtigt. Du har kun få uger. Brug alle de redskaber, du har til din rådighed. Vis mod. Gør absolut alt, du kan, for at give alle Mine børn, ja alle nationer, en mulighed for at forstå betydningen af Min specielle Gave – når Min Hånd rækker ud fra Himlen for at frelse deres sjæle.
De, der ikke omvender sig i første omgang, vil gøre det før forfølgelsen, hvor flere og flere sjæle vende tilbage til Mig. Dette vil blive en meget vanskelig tid for alle. Men vær tålmodig, for der venter gode tider forude, når freden vender tilbage til Jorden. Efter denne øjenåbner vil Mine børn komme løbende tilbage i Mine Arme. Når det sker vil Min Hær blive dannet og forsvare Mit Kongerige mod forræderen, hvis regeringstid vil være meget kort.
Dette er vendepunktet i menneskehedens historie, børn. Det vil I meget snart forstå. Alle skeptiske tanker, som I måtte have, når Advarslen kommer, vil ændre sig, når I åbner jeres hjerter for Sandheden.
Gå nu, Min datter, i fred og kærlighed for hele Menneskeheden.
Jesus Kristus, jødernes Konge
Note* Seeren vil gerne gøre verden opmærksom på, at grunden til, at hun ikke kan skrive navnene på lederne ”TO FRA DEN ARABISKE VERDEN OG EN FRA EUROPA, SKYLDES RESPEKTEN FOR DERES FAMILIER OG FOR AT UNDGÅ FOR STOR LIDELSE.” Imidlertid har hun givet Budskaberne til et antal præster og medier, med forbud mod at udtale sig, før attentaterne har fundet sted, hvilket vil ske snart ( alle hurtigt efter hinanden). ** Det er seerens forståelse, at omtalen af engle betyder ”budbringere”, som er blevet udpeget rundt om i verden for at videregive Guddommelige Budskaber, der skal hjælpe med at udbrede omvendelse.
 
49. Det sidste Budskab til 1. Bind om ”Advarslen”
Den 19. februar 2011 kl. 15.00
Min kære elskede datter, du prøver meget ihærdigt at følge mine instruktioner om at helliggøre din sjæl, og det glæder Mig meget. Vær venlig at give Mig en hel time af din dag i stilhed med Mig, og lad Mig drage dig tættere til Mit Hellige Hjerte.
Du vil føle dig meget stærkere, når du gør det. Begynd fra i dag med at tilbringe den tid i Mit selskab, så Jeg kan oplyse dit hjerte og lette din byrde.
I dag ønsker Jeg at afsløre for dig, at Jeg ønsker, menneskeheden skal begynde nu med at evaluere deres liv og forberede sig til Advarslen. Min datter, de af jer, der undlader at forberede jer, har brug for megen bøn.
Advarslen, den Store Gave, vil nu blive skænket til verden. Alle vil få lejlighed til at fornemme glæden, når I omsider forstår Sandheden, Sandheden om Min Eksistens. Mit barn, bed om, at de alle må få mod til at bede Mig om tilgivelse.
Endelig, Min datter, vil Mine børn overalt begynde at åbne deres øjne. De forstår nu, at verden er ved at ændre sig. Den verden, de engang kendte, har skiftet til en ny fase. Denne nye fase vil lede til et antal stadier, før Mine børn endelig vil være parate til det Nye Paradis.
Desværre vil forræderens parasitter kæmpe stædigt til den bitre ende. Bed nu om, at de stakkels vildfarne sjæles hjerter vil blive tændt som af en gnist, når de kommer i kontakt med Mine hengivne tilhængere. I, Mine tilhængere, har fået nådegaver til at omvende alle disse sjæle, der er fortabte i ødemarken og er i en forvirret tilstand, der er fremkaldt i deres sjæle af Satan.
Profetier – La Salette, Fatima og Garabandal, folder sig ud nu
Alle de profetier, der blev givet til de velsignede seere i La Salette, Fatima og Garabandal, vil nu komme til udfoldelse, så alle kan se det. Alle de tusindvis af troende, som kender og accepterer disse profetier, ved, at nu kalder Jeg, jeres Frelser, jer alle til bøn for hele menneskehedens sjæle. Åben jeres hjerter endnu engang for disse nye Budskaber – de sidste profetier af sin slags, der vil blive skænket alle Mine børn, før Jeg kommer tilbage for at dømme.
Et Kald til alle præster i kirkerne
Jeg kalder Mine hellige tjenere af alle benævnelser, som ærer Min Fader. I skal lytte nu. Tillad ikke at forræderen narrer jer gennem den falske profet, så I tror på den løgn, som om kort tid vil blive fremført i hans navn. Det vil være en meget vanskelig tid for de af jer, der elsker Mig, fordi I vil blive meget forvirrede.
Den falske profet og antikrist.
Læg nøje mærke til den falske profet, som vil forsøge at lede Min Kirke, for han kommer ikke fra Min Evige Faders Hus. Det vil se ud som om, han gør det. Men det er falsk. Læg også mærke til det venskab, han vil vise over for antikrist, for de vil være to af de mest forræderiske tilhængere af Satan – klædt i fåreklæder. De vil have magtfulde evner, der vil ligne de gamle mirakler, men det vil være en satanisk magt. I må være i nådens tilstand hele tiden for at kunne forsvare jeres tro. Bed for Mine hellige tjenere, som på grund af deres lunkne tro vil blive draget ind i forræderens arme. Han vil appellere til dem, fordi han tilbyder spænding, lidenskab, såkaldt kærlighed, som er drevet af egoisme, og fordi han har et karismatisk ydre, der vil være svært at stå imod. Hvis I vælger at følge denne vej, Mine hellige tjenere, vil I være tabt for Mig for altid.
I spørger måske: Hvorfor skulle disse begivenheder betyde sådanne vanskeligheder? I vil undre jer over, hvorfor Jeg tillader disse ting at ske. Jesus vil helt sikkert ikke udsætte os for sådanne forhindringer! Nå men Jeg skal tillade dem det, fordi det bliver igennem disse udfordringer, at det endelige slag bliver udkæmpet mellem Min Evige Fader og den onde. Uden en endelig konfrontation, kan Satan ikke blive kastet i det Evige Helvedes afgrund en gang for alle.
Vær på vagt over for forræderiet. Tillad ikke jeres sjæle at gå fortabt på den måde. Bed, bed, bed om nådegaver, så I kan gennemskue det og se denne falske profet, for hvad han i virkeligheden er. En dæmon sendt fra Helvedets dybder for at distrahere jer. Vær taknemmelige for, at I er hans mål. På grund af jeres troskab over for Mig, vil I blive sat på den ultimative test, at få prøvet jeres tro. I vil aldrig nogensinde igen blive udsat for en sådan prøve. Så vær forberedt. Vend jer nu mod Mig alle I, Mine hellige tjenere, før det er for sent.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
 
Marts____________________
 
50. Demokratiet vil forsvinde – Præster vil lide martyrdøden
 Den 3.marts 2011 kl. 23.00
Oh kære elskede datter, det er med glæde, jeg byder din tilstedeværelse velkommen i aften. Dit fravær har smertet Mig noget, men Jeg vidste, at du snart ville vende tilbage til Mig.
Vær venlig at lytte omhyggeligt til Mig. Skønt Jeg ved, at du har travlt med at leve dit liv, er det vigtigt, at du forstår, at dette Budskab er overordentligt vigtigt. Mit Ord bliver givet til jer i den vigtigste historiske æra siden begyndelsen. For det er i denne tid, at verden nu vil opleve forandringer, som menneskeheden aldrig før har været vidne til.
Gør jer rede nu, Mine Børn, hvor end I er i verden. For meget snart vil en af Mine mest dyrebare gaver blive skænket hver eneste af jer af Min Barmhjertighed. Min Advarsel, som vil blive givet jer, vil sprede omvendelse alle vegne. Når det finder sted, efter det øjeblik, hvor Jorden vil gå i stå, vil Kærligheden blive udbredt overalt på grund af, at Sandheden vil blive accepteret.
Satans tilhængere vil finde det vanskeligt at forsvare deres onde opførsel foran den kærlighed og det lys, der vil skinne igennem jer. Men selvom den store begivenhed vil vække jer op og medføre megen omvendelse, så skal I stadig forberede jer på det. Accepter at denne profeti vil finde sted. Kun meget få vil afvise det, medens det finder sted og bagefter. Men alligevel vil mange stadig fortsætte med at vende sig bort fra Mig. Den Store Forfølgelse vil følge efter.
Præster vil lide
Min hær af elskede tilhængere vil modigt rejse sig og forsvare Min Eksistens. Alligevel vil endog dem, som I mindst ville vente det fra, og det indbefatter også kirkeledere fra Min Kristne Kirke, holde med den onde og hans parasitter. De vil blive forført på grund af deres svage tro. I vil opleve, at Mine hellige præster, Mine loyale tjenere, vil skulle forsvare deres tro. Den brutalitet, som de vil opleve, vil minde om det, Jeg blev udsat for af mine Bødler. Hør Mig alle jer, der følger Mig. Lad jer ikke friste til at følge forrædernes sti, selvom I er bange. Fald aldrig for deres falske løfter. Vær modige. Bed om styrke.
Forfølgelsen vil ikke vare længe
Stram jer op, I troende, for selv jeres nærmeste vil vende sig bort fra Troen. I vil opleve at blive isoleret, grinet ad og latterliggjort. Ignorer deres hån. Jeg vil lede jer og beskytte jer, fordi denne tid vil ikke vare længe. Det, der vil gøre mest ondt, vil være oplevelsen af deres troløshed over for Mig og Sandheden.
Ikke-kristne nationer vil kontrollere
Bøn kan hjælpe til med at formindske nogle af de katastrofale begivenheder, som vil komme. Den forfølgelse, som vil gå ud over de af jer, der tror på Mig og Min Evige Fader, vil blive udført af nationer der mangler kærlighed. Kærlighed til Gud. Den eneste kærlighed, de har i deres hjerte, er den at få magt over mindre heldige lande. Deres primære mål er at få kontrol over andre. Hæder og jagten på rigdom og ejendomsret over jer, jeres land og de af jer, der nægter at afsværge troen på Mig. Hvis I giver op, Mine Børn, vil I opleve, at det er meget svært at stoppe op og vende tilbage til Mig. Det vil kræve et enormt mod at blive mødt med den voldsomme modgang, men I vil overvinde det. Hvis I kommer til at lide på grund af den følelse af kærlighed for Gud, Min Evige Fader, som I har i jeres hjerter, så vil I med glæde acceptere det i jeres sjæle.
Nye diktatorer vil dukke op
Pludselige forandringer i den globale situation, som indtil nu lignede ubetydelig uro, vil udvikle sig til regulære krige. Krige vil føre til mangel på mad. Demokratiet vil hurtigt blive forringet og onde diktatorer vil dukke op. Disse diktaturer vil imidlertid være meget forsigtige med, hvordan de bliver opfattet. De vil komme som fredelige forhandlere og "frelsere". Til gengæld for at give jer mad i munden vil de have kontrol over jeres ejendomme, som de så vil overtage. I vil skulle søge om tilladelse for at give jeres familier mad. Hvis I vil rejse, vil I skulle  have en speciel form for identifikation, og I vil blive bedt om at acceptere mærket – dyrets mærke. Løb, Mine børn, og gem jer. For det er ikke det hele. De vil diktere hvordan I beder, for de beder ikke til Gud. Disse, Mine børn, er Satans hære, og de ønsker at stjæle jeres sjæle.
De af jer, der tror på Mig, skal gøre jer rede. Vend øjeblikkelig tilbage til jeres kirker. Bed til Gud den Almægtige. Saml jer i grupper og bed, bed, bed. Bed om forsoning nu, så at I, når I oplever Advarslen, ydmygt vil acceptere jeres sjæles forfatning. I har intet at frygte.
Bed også for jeres familie og venner, jeres børn og naboer. Alle har de brug for at forberede sig. Der er så mange, der vil omvende sig, når de bliver vidne til Sandheden om Min Eksistens. Der vil blive så mange, der ikke vil kunne klare det chok, de får, når de ser, hvordan de har krænket Mig. Andre vil blot være ligeglade. Tiden nærmer sig nu.
Bed Mig om at hjælpe jer
Tegn, som alle er blevet forudsagt, er alle vegne rundt om jer, børn. Se dem og accepter dem for det, de er. Opstande. Jordskælv. Oversvømmelser. Klimaforandringer. De vil nu eskalere. Penge og dermed også mad vil blive en mangelvare. Tro ikke, at alt er forbi, for hvis I beder Mig om hjælp, vil jeres bønner blive hørt. Jeg vil holde jer alle i hånden og lede jer igennem dette virvar. Men I må åbne jeres hjerter. Bekæmp ethvert forsøg på at narre jer til at slutte jer til den ondes sammensværgelse. Bevar renhed i hjerte og sind. Vær ydmyg i jeres livssyn, men vær aldrig bange for at forsvare jeres ret til at tro på Mig.
Det er tid til at forberede jeres sjæle
Tiden er nær. Gå nu, Mine børn, og forbered jeres sjæle. Søg de nådegaver, der er nødvendige for at helliggøre jeres sjæle, gennem Sakramenterne. Så bed Mig om at tage jer i Mine Arme og bed om frelse. Min Kærlighed og Medfølelse med hver eneste af jer er ud over jeres fatteevne. Advarslen, som er en af de største nådegaver, Jeg kan give jer inden den sidste dom overhovedet finder sted, skal I tage imod med åbne arme. Vær taknemmelige for, at I får denne vidunderlige Gave. Fordi, når omvendelsen finder sted i hver en krog af verden, vil I i sandhed være parate til den Nye Himmel og Jord, som da vil blive et – Mit Paradis og den strålende arvelod, som hver eneste af jer er berettiget til at få – hvis I vælger det.
Vent nu på Min Advarsel, Mine børn, for tiden er meget nær nu.
Jeres elskende Frelser,
Retfærdige Dommer og Barmhjertige Jesus Kristus
 
51. Alle kristne skal angre nu, katolikker skal bede for Pave Benedikt.
Den. 5. marts 3011 kl. 10:00
Min elskede datter vi er forenede endnu engang. Du har haft travlt de sidste dage. Har du lagt mærke til den styrke, jeg giver dig både i din tro og i dit legeme? Det er fordi dit arbejde bringer Mig så megen glæde. Samtidig med, at du offentliggør disse Budskaber, så vær sød at opmuntre så mange folk som muligt af dem, du kender, til så hurtigt som muligt at søge tilgivelse for deres synder. Det betyder ikke noget, hvilken kristen retning, de tilhører. De skal vise deres ydmyghed og hengivenhed over for Mig ved at søge Forsoning.
Denne enkle handling vil gøre dem bedre i stand til at klare den begivenhed, jeg kalder Advarslen. I skal alle angre for at frelse jeres sjæle. Forbered jer øjeblikkelig på Advarslen, fordi de af jer, der ikke er i nådens tilstand, overlever den muligvis ikke.
Min elskede datter, jeg ønsker, at du fortsætter med at sprede Ordet om disse budskaber hurtigt. Jeg har før forklaret dig, at de skal gives til så mange mennesker som muligt på den kortest mulige tid. Medens denne begivenhed er ved at dukke frem, så er det også tilfældet med en begivenhed i Vatikanet.
Bed alle om at bede for Min elskede Hellige Vikar Pave Benedikt, for han er omgivet af Min Evige Faders fjender. Bed for de præster, som aldrig har vaklet i deres tro på Mig og Min Evige Fader.
Den falske profet dukker op
De har brug for at bede meget nu, da I alle vil blive vidne til resultatet af dette angreb på Min Hellige Vikar. Bed, bed, bed om, at den falske profet blive identificeret som den, han er. Læg mærke til hans opførsel. Hans agenda om at søge opmærksomhed, måden hvorpå Mine vildfarne hellige tjenere vil falde for hans fødder i ærefrygt. Så lyt omhyggeligt til det, han har at sige. Hans ydmyghed vil være falsk, hans intentioner skadelige og den kærlighed, han udstråler, handler kun om ham selv. Han vil blive betragtet som innovativ, dynamisk – et friskt pust. Skønt han har et drive og er energisk, så kommer hans kræfter ikke fra Gud den Almægtige. De kommer fra Satan, den onde.
Bed, bed, bed. For I, Mine børn, må være på vagt. I har brug for, at Jeg vejleder jer nu, hvor disse profetier blive åbenbaret for menneskeheden. Vær stærke, loyale over for Min Lære. Bed i grupper. Bed den hellige rosenkrans for at søge beskyttelse mod den onde.
Husk en læresætning. Min Lære vil aldrig ændre sig. Den er den samme, som den altid har været. Som jeg har sagt det før, det er, når I opdager, at den er blevet ændret eller nedtonet, eller, som det vil blive tilfældet, fordrejet på en sådan måde, at det forekommer underligt eller i modstrid med Min Lære, at I skal afvise det og bede om Min vejledning.
Jeres Guddommelige Frelser Jesus Kristus
 
52. Trøstende ord angående de personer, som stiller spørgsmål til disse budskaber
 Den 6. marts 2011 kl. 15.00
Min datter, hold modet oppe. Du må ikke pine dig med at læse de kommentarer på internettet, som viser det had, som mange, mange af Mine børn føler over for Mig. Afvisningen af Mig begyndte og sluttede ikke med Min Korsfæstelse. Den fortsætter i dag som et direkte resultat af det had, Satan spreder gennem Mine børn. Du vil lide i Mit Navn, og det vil de af Mine elskede tilhængere, som vover at forsvare Mig, også. Min elskede datter, det er ikke noget nyt. Det er blot chokerende for dig at være vidne til det.
Selv de af Mine tilhængere, der hævder at tro på Mig, vil finde det svært at fordøje disse Budskaber. Som tiden går, når beviset bliver åbenbaret, vil alle dem, der hævder, at de hader Mig, genoverveje deres synspunkter. Nogle vil græde, når Sandhedens sødme bliver vist dem. Andre vil stille det ene spørgsmål efter det andet, fordi de begår den fejl at tro, at de kan komme til en afgørelse ved at bruge menneskelig argumentation.
Gå nu, bed for alle dem, som betvivler disse Budskaber. Det er helt i orden, at de gør det. De, der kommer i Mit Navn, må være indforstået med, at de bliver udfordret, og at det er i orden. Således bør alle Budskaberne blive nøje undersøgt.
Gå nu i fred og kærlighed. Og husk, jeg elsker alle Mine børn, inklusiv dem, der hævder, at de hader Mig.
Jeres elskende Frelser, Jesus Kristus
Hele menneskehedens Dommer
 
53. Mennesket vil blive straffet i dette Renselsens År
Den 11. marts 2011
Min elskede datter, Renselsen, som menneskeheden vil lide under ved krige, jordskælv, vulkanudbrud, tsunamier, hedebølger og mudderskred, vil fortsætte på grund af menneskehedens synder.
Kun de, der vender sig mod Mig, deres Guddommelige Frelser og deres Skaber, Min Fader og deres Fader, kan blive frelst. Se aldrig på Min Fader med frygt, for han elsker alle Sine børn. Alligevel vil han udsætte dem, der nægter at anerkende Hans Eksistens, for en renselse. Hans tålmodighed er nu ved at være brugt op på grund af ondskab, manglende tro og menneskets uanstændige kærlighed til sig selv.
Min Evige Fader, Skaberen, der har skabt alt, elsker alle Sine børn med en ømhed, som den forældre føler for deres børn. Men ligesom forældre, de ansvarlige forældre, straffer deres børn, hvis de opfører sig aggressivt eller laver andre uacceptable ting, således vil Min Faders Vrede ramme verden i denne tid. Det, Min datter, er, som jeg har fortalt dig, Renselsens År.
Folk over hele jorden vil forstå, at disse begivenheder ikke er naturlige. De er forårsaget af en Guddommelig indgriben for omsider at få mennesker til at forstå Sandheden i Skriften. Bed, bed for omvendelse
Jeres elskede Jesus Kristus
 
54. Jordskælv i Europa og Verdenskrig
Den 18. marts 2011 kl 24.00
Min kære elskede datter, det er med stor Kærlighed, Jeg kommer for at kommunikere med dig denne aften. For Jeg ved, hvilke kvaler du lider under. Lidelsen, som du har ofret for sjælenes skyld, betyder, at hvis du ikke havde gjort det med glæde, ville de have stået over for fortabelsen.
Min datter, disse Budskaber er autentiske, men du skal kun kommunikere med Mig under bøn eller lige efter bøn. Der er vigtigt, fordi forræderen kan undertiden prøve at lytte med, med mindre du er i stille bøn med Mig.
Verdenskrig
Min datter, de profetier, Jeg omtalte, skal til at ske. Min elskede Vikar har ikke meget tid tilbage i Vatikanet på grund af noget, der skete i marts måned. Af andre begivenheder, som menneskeheden nu vil blive vidne til, kan bl.a. nævnes et jordskælv i Europa, som vil chokere mange. Men denne Renselse vil hjælpe med til at forene folk, og det vil være godt for alle. Andre globale begivenheder vil inkludere et vulkanudbrud, som sker nu (detaljer om sted og måned er givet til seeren), medens krigen i Mellemøsten vil involvere andre nationer. De andre nationer fra Vest vil provokere en reaktion fra Rusland og Kina. Alt vil ende med en Verdenskrig.
Bøn kan mindske voldsomheden i disse begivenheder.
Bøn vil medføre omvendelse. Omvendelsen vil gennem bøn formindske omfanget og voldsomheden af disse begivenheder.
Lidelsen vil medføre Ydmyghed – Ydmyghed vil frelse sjæle
Min datter, medens verden fortsætter med at opleve disse rystende begivenheder, vil de, der lider, blive mere ydmyge. Gennem ydmyghed vil de blive frelst. Alt dette er nødvendigt for at kunne forberede verden på Mit Andet Komme. Den tid er ikke langt borte. Min datter, det vil blive en storslået dag for de troende. Bevar denne begivenhed forrest i jeres erindring, fordi en hvilken som helst lidelse, I har været udsat for i Mit Navn, vil være glemt, når det sker.
Alle profetier, der er forudsagt i Åbenbaringens Bog, vil nu forekomme i verden. Dem, der forstår betydningen af disse begivenheder, skal forklare andre vigtigheden af at bede Gud om tilgivelse, som er nødvendig for at kunne rense deres sjæle.
Tvivl om Mine Budskaber
Min datter, du skal altid, altid lytte til Mine Budskaber med dit hjerte. Du ved, at de kommer fra Mig, jeres Guddommelige Frelser, skønt andre undertiden forsøger at overbevise dig om, at de ikke gør det. Dette sårer Mig så meget. Jeg forstår, at meget af din tvivl stammer fra din bekymring om at fejlinformere folk. Nu må du en gang for alle afvise sådanne tanker.
Overlad din vilje til Mig
Du, Min datter, ville være stærkere, hvis du blev givet en åndelig vejledning af en præst. Desværre er der ikke en af dem, der er parat til at påtage sig den opgave ordentligt – en kendsgerning, jeg finder dybt sårende. Så nu må du stole fuldstændig på Mig. Hvis du overlader din vilje fuldstændig til Mig, vil alt forekomme meget tydeligere. Bed Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag, som jeg tidligere har bedt dig om, og også den Hellige Rosenkrans. Deltag også i tilbedelsen i kirken mindst en gang om ugen. Alle disse små gaver til Mig vil bringe dig tættere til Mig. Jo tættere du kommer, jo lettere og enklere vil dine opgaver blive.
Forsvar disse Budskaber
Respekter den meget Hellige Skrift. Forsvar den. Accepter at den vil blive angrebet og pillet fra hinanden, især af dem, der hævder, at de er eksperter, og som vil lede efter passager, der modsiger Min Lære. Den eneste modsigelse vil være deres egen mangelfulde fortolkning af Min Lære. Det gælder de passager af Min Lære, der er blevet fordrejet og fejlfortolket, fordi det passede dem at gøre det.
Vigtigheden af at forblive i nådens stand.
Min datter, Jeg har savnet dig og de tætte kommunikationer med Mig, der kom fra hjertet. Bed Mig om nådegaver, der kan bevare din styrke, og du vil få dem skænket. Jeg har planer med dig, Min datter. De er meget vigtige. Det er derfor, det er meget vigtigt, at din sjæl er renset, og at du forbliver i nådens stand hele tiden. Medens den endelige forvandling hen imod en perfekt åndelig tilstand finder sted, vil du lide Min datter. Men Jeg vil forberede dig til det. Du skal ikke bekymre dig om andres meninger. Ignorer dem, der ikke er i Lyset og som bringer dig ud af ligevægt. Men bed for dem. Vær imidlertid opmærksom på, at de kan drage dig så langt væk fra Mig, uden at du er klar over det, så at du, når det går op for dig, vil have lukket dit hjerte for Mig.
Sct. Augustin og Sct. Benedikt arbejder begge to sammen med dig. Anråb om deres hjælp, og du vil finde, at alt er meget lettere. At udføre Mit Arbejde og alle de opgaver, Jeg kræver af dig, er vanskeligt. Ved hver skridt på vejen vil man forsøge at gribe dig i en fejl. Vrede, frustration og argumenter vil dukke op omkring dig og i stadigt større omfang. Det hele er et forsøg på at svække din vilje, hvis du tillader det.
Du må velsigne dit hjem og bære en rosenkrans, et Benedikt kors samt indviet vand hele tiden. Vær modig nu. Stol fuldstændigt på Mig. Giv endelig slip. Giv Mig din frie vilje som et offer nu, så vil Jeg skænke dig alle de nådegaver, der er nødvendige for at udføre Mit Arbejde med perfektion.
Jeg elsker Dig, Min udvalgte datter. Jeg vil fortsætte med at gøre dig stærkere, end du er. Jeg vil vejlede dig. For at det kan blive virkelig effektivt, er det nødvendigt, at du overgiver dig til Mig i krop, sind og sjæl. Men offeret må komme fra dig og skal gives til Mig som en dyrebar gave. Jeg kan ikke bare tage det fra dig, fordi den frie vilje er en særlig Gave fra Gud, Min Evige Fader.
Gå nu i fred Min Datter. Giv Mig dine bekymringer og anliggender. Befri dit sind, legeme og din sjæl. Når du så har givet slip på din frie vilje, vil du omsider blive forenet med Mig. Denne gave vil sikre, at Mit Ord bliver hørt mere effektivt i hele verden.
Jeres elskede Frelser af Menneskeheden Jesus Kristus,
Retfærdig Dommer
 
55. Bed for dem, der udsætter dig for smerte
Den 31. marts 2011 kl.23.00
I nat føler du en fred, som du ikke har følt i meget lang tid, Min datter. Du, Min datter, har været hjemsøgt af forræderen og nu, fordi Jeg har skænket dig nådegaver, føler du ikke længere virkningerne af sådanne angreb.
Jeg har sendt dig en ren sjæl fuld af kærlighed, som skal hjælpe dig. Han vil holde din hånd og lede dig mod Mig og Sandheden. Nu ved du, Min elskede datter, hvad det vil sige at lide i Mit Navn. Du ved, hvad det vil sige at blive hånet offentligt, at blive latterliggjort bag din ryg, anklaget for at handle forkert, som du ikke har gjort dig skyldig i, og det hele i Mit Navn. Glæd dig, Min datter, for på grund af dette er du nu blevet endnu tættere forenet med Mig. Som du nu omsider forstår, så vil bøn bevare dig i en tilstand af nåde og fred.
Min datter, du må ikke dømme dem, som bringer dig smerte. Bed for dem. Tilgiv dem. Men det har du allerede gjort, ikke? Nu forstår du Sandheden i Min Lære. Jeg vil gøre dig stærkere og stærkere, Min datter. Frygt aldrig. Som Jeg før har fortalt dig, så vil forræderen aldrig stjæle din sjæl. Jeg holder dig fast i mine arme, og du skal vide, at hvis du kommer på afveje, vil jeg altid drage dig tilbage til Mig.
Du må nu samle styrke og mod til at kommunikere Mine Guddommelige Budskaber ud til menneskeheden. De er presserende. Du ved, hvad du skal gøre. Kald Mig ind i dit hjerte hvert minut på dagen. Jeg elsker dig, Min modige, dyrebare datter. Jeg er stolt af dig over den rolige måde, du forsvarede Sandheden på, og at du ikke benægtede disse Hellige Budskaber, fordi du nu kender Sandheden.
Din elskende Frelser, Jesus Kristus
 
 56. Bønnens betydning og magt
Den 24. marts 2011 kl. 23.00
Min kære elskede datter, det er med stor glæde, at Jeg bliver genforenet med dig i aften. Du er nu blevet fyldt med dømmekraftens nåde og er helt klar over hvilken vej, du skal følge.
Efter at du omsider har overgivet dig til Mig og er blevet forenet med Mig, er du nu sat fri. Du er blevet fri for tvivl, har en ren samvittighed og er stærkere end før og er klar til at åbenbare Mit løfte for verden. Mit Ord vil overbringe, hvor påtrængende nødvendigt det er at være forberedt på at åbne jeres hjerter for det øjeblik, hvor alle vil få vist deres synder.
Ved at være forberedt og advaret på forhånd, vil mange, mange flere sjæle blive frelst. Jo flere, der bliver omvendt, jo svagere vil den forfølgelse blive, som vil følge efter. Min datter, du må aldrig blive selvtilfreds, men du skal heller ikke frygte fremtidige begivenheder. Alt vil blive overstået, og i stedet vil der komme en lykkeligere verden, med større kærlighed alle vegne.
Budskaberne skal simpelthen minde jer om Guds Eksistens
Fortæl Mit folk alle vegne, at disse Budskaber simpelthen skal minde alle Guds børn om, at Han Eksisterer. De må også forstå, at deres sjæle er den vigtigste del af deres menneskelige beskaffenhed. At passe på deres sjæle er af vital betydning, hvis de skal blive en del af den vidunderlige fremtid, der venter alle. Folk er simpelthen nødt til at minde dem selv om de Ti Bud og at ære dem. Så er alt, hvad de behøver at gøre, at de følger Min Lære og lever deres liv, som Jeg har lært dem.
Grunden til, at Jeg giver dem profetierne, er, at Jeg vil bevise over for mine elskede tilhængere, at der finder en Guddommelig indgriben sted. Ved at gøre dette håber Jeg, at de vil åbne deres hjerter og tillade Sandheden at trænge ind.
Guddommelig Kærlighed bringer fred
Mange folk hykler en respekt for Min Lære. Andre synes den er kedelig og trættende. Ved af efterligne Mig er de bange for, at de vil komme til at savne den komfort, som materielle ting kan bringe ind i deres liv. Hvad de ikke forstår er, at den eneste virkelige komfort, som de overhovedet kan opleve, er at erfare Guddommelig kærlighed. Denne kærlighed kan kun komme ind i deres liv, når de nærmer sig Mig og Min Evige Fader gennem enkle bønner. Når I en gang har oplevet denne fred, vil I opdage, at I er sluppet af med bekymringer og stress.
Ingen mængde falske stimuli kan matche den eufori, der opstår, når I kommer tæt på Mit Hjerte. Denne kærlighed gennemborer ikke blot hele jeres krop, sind og sjæl, den gør jer også i stand til at leve et mere frit liv. I vil opleve en dyb tilfredshed, som I ikke har oplevet før. I vil blive overrasket over, hvor lidt betydning materiel luksus har for jer nu. I vil miste interessen for de ting, og det vil overraske jer.
Oh børn, hvis I blot kunne komme tæt på Mig, ville I endelig føle jer frie. I ville ikke længere føle en tom fortvivlelse i jeres sjæl. I vil få en udstråling, som andre naturligt vil føle sig tiltrukket af. I vil spekulere om grunden til det, men I skal ikke blive bange. Det er Guds nådesværk. Når I er fyldt med nåde, smitter det og spreder sig til andre gennem kærlighed. Så fortsætter denne cyklus.
Børn, I skal derfor huske vigtigheden af at bede, den kraft, den giver, og den hastighed hvormed den spredes og omslutter de heldige sjæle, der drages mod denne sky af kærlighed.
Satans net af forræderi skaber frygt
Ligesom bøn og kærlighed vinder udbredelse, så gør hadet, som udspyes fra Satan, det også. Forræderen spreder sit forræderi gennem folk, som ikke er troende eller som fusker med åndelige mørke spil. Hans net af had fanger endog dem i udkanten, der måske føler, at de lever et rimeligt godt liv. Dette snedige net kan fange enhver, der ikke er forsigtig. Det, der er fælles for alle dem, som bliver fanget, er en følelse ar uro, ængstelse, mismod og frygt. Denne frygt bliver meget hurtigt til had.
Løb til Mig alle sammen. Vent ikke til jeres liv er gået i stykker af unødvendig sorg. For Jeg er der altid, iagttagende, ventende og med et håb om, at I hver især vil opgive jeres stolthed, så Jeg kan træde til og omfavne jer. Gå ind i jeres kirker og bed til Mig. Tal med Mig derhjemme eller på vej til arbejde. Hvor I end er, så kald blot på Mig. I vil ret hurtigt opdage, hvordan Jeg svarer.
Vågn op – Åbn jeres lukkede hjerter
Vågn op, børn. Har I nu forstået, at I har brug for Mig? Hvornår vil I omsider åbne jeres lukkede hjerter og lukke Mig ind? Spild ikke dyrebar tid, for jeres egen og jeres families skyld. Jeg er Kærlighed. I har brug for Min Kærlighed for at vederkvæge jeres tørre og udtærede sjæle. Når I først har oplevet Min Kærlighed, vil I føle jer i godt humør og tillade jer at føle virkelig kærlighed igen. Denne kærlighed vil så åbne jeres sind for Sandheden – de løfter, Jeg gav jer alle, da Jeg døde for jeres synders skyld på Korset. Jeg elsker jer børn. Vil I ikke nok vise Mig den kærlighed, som Jeg bønfalder jer om? Bliv ikke ved med at være fortabt for Mig. Der er kun lidt tid tilbage, børn, hvor I kan vende tilbage til Mig. Kom ikke for sent.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
 
April_____________________
 
57. Min Evige Faders hånd vil nu falde på denne utaknemmelige, blinde verden
 Den 4.april 2011 kl. 19.00
Min kære elskede datter, tiden er ikke på vores side nu. Skub på. Skub på og få disse Budskaber udbredt, så meget du kan. Tiden til Advarslen er meget nær. Fortæl Mine tilhængere, at de skal bruge deres tro på Mig til at konvertere ikke-troende og forberede dem på Advarslen.
Min datter, medens du stadig er tvivlende over for disse budskaber, spilder du kostbar tid. Tiden er ikke til rådighed for Mine elskede sjæle, der higer efter forløsning. Min datter, synden har taget overhånd og spreder sig som en virus i alle kroge af verden. Satan er ved at ødelægge menneskeheden. Han er alle vegne. Han piner gode sjæle så vel som dem, der er gået tabt for Mig. Han skal stoppes. Bøn og udbredelsen af Mit Ord vil hjælpe. Fortæl Mine tilhængere, hvordan Satan inficerer menneskeheden. Han er ikke kun til stede i spredningen af global uro; men også hos dem, der tror, at de handler i en retfærdig sags tjeneste. Han er tilmed til stede i den sorgløse ungdom, i deres musik og deres stjerners kultur.
Frels sjæle nu ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans. Det haster med at få udbredt kendskabet til denne bøn. Følelsen af panik, rædsel, uro og bittert had opleves nu i verden, og det føles intenst af Mig, menneskets Guddommelige Skaber, som græder endeløse tårer for disse fortabte sjæle.
Menneskeheden kan vel ikke have undgået selv at have lagt mærke til dette had overalt? Ved de ikke, at det viser, at forræderen Satan er på spil? Medens det onde had og modbydelige grusomheder spredes som en steppebrand, således vil Min Evige Faders hånd nu falde på denne utaknemmelige, blinde verden. Medens de menneskelige grusomheder fortsætter, hvor menneskene udøver terror og myrder hinanden, således vil økologiske katastrofer blive mere og mere almindelige og dermed straffe de synder, menneskene begår mod hinanden. Denne straf vil nu ramme verden.
Kampen for at redde sjæle er begyndt
Kampen for at redde sjæle er begyndt. Bed hårdt for jer selv og jeres familier. For mange uskyldige sjæle vil blive fanget i denne katastrofe. I skal ikke frygte, for dem, der er loyale over for Mig og Min Evige Fader, vil blive frelst. Hvis Min Evige Fader ikke blander sig nu, vil mennesket blive udsat for et folkedrab i sådan en skala, at verdens befolkning vil blive reduceret voldsomt.
Guddommelig Barmhjertighed
Hold fast ved jeres tro alle sammen, fordi uden tro vil jeres lidelser blive vanskelige at udholde. Jeg priser Min Fader for at have skænket Mig Den Guddommelige Barmhjertigheds gave. Min Barmhjertighed kender ingen grænser, og  I vil nu få et bevis på det. Dette hav af ren, ufortyndet Kærlighed vil blive udgydt over alle Mine børn for at hjælpe med at frelse jer fra had og ondskab, som er ved at blive spredt af den onde. Vask jeres sjæle nu i Min Kærlighed, ved bøn, for tiden er nær.
Husk, Jeg elsker jer alle sammen. Mine Barmhjertighedsgave er beregnet til alle, selv til de syndere, der lever i dødssynd. De vil få en chance for at angre, at bekæmpe Satan og derved komme ind i Mit Kongerige, det Rige der vil komme og som vil være barmhjertigt i al evighed. Se mod Himlen. Lad Mig holde jer alle sammen og omfavne jer.
Jeres elskende Frelser
Den altid Barmhjertige Dommer Jesus Kristus
 
58. Døm aldrig andre religioner, trosretninger eller seksuelle orienteringer
 Den 6. april 2011 kl. 12.05
Min elskede datter, de lidelser, du er udsat for, skyldes forræderen, der konstant prøver at friste dig til at opgive dette meget Hellige Arbejde. Han er ved at sønderrive dig. Accepter det. Tvivl aldrig på Mit Guddommelige Ord, ligegyldigt hvor vanskeligt det kan være for dig. Du vil blive belønnet med fred i sjælen, når du virkelig overgiver dig til Mig. Bliv ved med at fortælle Mig dette hver dag dagen igennem og spørg Mig om nådegaver, der kan fylde dig med glæde, lige så snart forræderen angriber dig. Forbliv stærk, Min datter. Giv aldrig op. Hold dit sind fri af forvirring og koncentrer dig om Mine Budskaber til verden. Det er nogle meget vigtige Budskaber for menneskeheden i dag. De bliver givet for at vise menneskeheden, hvordan de finder den rette vej hen imod Mig igen.
Folk er forvirrede over Min Lære
Mange folk er fortabte nu. De er forvirrede over Min Lære og de utallige måder, de er blevet fortolket på. Udvandet. Forandret. Med tilføjelser. Fjernet. Mine børn har brug for vejledning nu, så de kan søge de nådegaver, der er brug for, for at de kan blive stærke igen og lettet om hjertet. Det kan kun ske ved bøn og ved at overholde Min Lære.
Jeg udelukker ikke en eneste sjæl i verden
Mine børn, der er konverteret ved det, og kommer tættere til Mit Hjerte gennem Sakramenterne. Imidlertid må de fortabte børn, der strejfer omkring, starte på ny helt fra begyndelsen og minde sig selv om de Ti Bud, der blev givet til verden gennem Moses. Mange, mange børn i dag er slet ikke klar over, at Jeg ikke udelukker en eneste sjæl i verden, uanset hvilken religion, de praktiserer.
En advarsel til de troende, der ser ned på andre trosretninger
Hvis Mine troende skiller sig ud og betragter sig som højt hævet over andre, der ikke kender Min Lære, så opfører de sig ligesom Farisæerne gjorde. Skam jer, hvis I anser jer som højt hævet over de sjæle, der har brug for oplysning. Skam jer, hvis I, selvom I kender Sandheden, skælder ud på anderledes troende og tror, at I betyder mere i Mine Øjne, bare fordi I har fået det privilegium at kende Sandheden og derved kan få gavn af de Meget Hellige Sakramenter. Ja, Jeg modtager stor trøst og glæde i Mit Hjerte af disse hengivne tilhængere, men når de fordømmer eller dømmer andre på grund af deres tro, krænker de Mig dybt.
Mine tilhængere, I skal åbne jeres øjne over for Sandheden i Min Lære på det allermest basale niveau. Døm ikke andre. Se ikke ned på dem, som I tror er syndere og som afviser Min Lære, for i Mine øjne er I lige, selvom I har fået Sandhedens Gave. Det gør meget ondt i Mit Hjerte, når disse velmenende tilhængere dikterer disse stakkels fortabte sjæle, hvordan de skal leve deres liv. De griber det forkert an.
I må aldrig sige til mennesker, der har en anden tro eller seksualitet, at de er fortabte.
At kæmpe for udbredelsen af Min Lære ved at sige til dem, der ikke er tilhængere, at de vil gå fortabt, eller prøve at ramme dem ved at stemple deres levemåde som værende af det onde, vil svække dem endnu mere. Mange vil simpelthen vende ryggen til jer. Så har I begået en fejl. I stedet for at belære andre, skal I vise medfølelse. Undervis gennem et godt eksempel. Forsøg aldrig at sige til disse mennesker, at de er fortabte i Mine øjne, for det er de ikke.
Jeg elsker hver eneste sjæl af alle religioner, overbevisninger, trosretninger og seksuelle retninger. De er alle dyrebare skabninger, der er ingen, der er bedre end de andre. Da synden altid vil være der – husk I er alle syndere – vil det være op til jer at følge Min Lære og at udbrede Mit Ord. Omfavn hinanden. Vis medfølelse med hinanden. I må ikke udelukke andre, uanset om I er katolikker eller hører til andre kristne retninger, islam, hinduisme, jødedom, buddhisme – ja selv andre kulter, der er dukket op og som ikke tror på Gud, den Evige Fader. Bed for dem. Undervis dem om betydningen af at åbne deres hjerter for Sandheden. Undervis igennem det gode eksempel. Spred omvendelse, men I må aldrig dømme andre eller adskille jer fra dem, der ikke forstår Sandheden.
I må aldrig tro, at I er bedre end jeres brødre og søstre, fordi I har fået nådegaver fra Himlen og viser troskab over for Mig. Ja, I bringer glæde til Mit Hellige Hjerte, men I skal behandle andre kærligt og ikke diktatorisk.
Ingen af jer er værdige til at dømme andre.
Husk denne lære. Ingen af jer er værdige til at dømme eller vurdere andre. Ingen har magten eller den Guddommelige Viden til at give nogen moralsk vurdering af andre. Vær altid åbne over for andre og husk, at den dag, I tror, I er mere betydningsfulde i Mine Øjne end andre, som I regner for at være syndere, den dag er I tabte for Mig.
Jeg vil ikke udelukke nogen trosretning fra disse Budskaber 
Mit Ord bliver nu givet som en Gave til menneskeheden, til hver eneste en af jer. Jeg vil ikke nøjes med blot at fokusere på en enkelt gruppe hengivne tilhængere i disse kommunikationer. Jeg vil erindre de af jer, der forstår Sandheden, om følgende: Alle Mine børn over hele verden, og især de mest forhærdede syndere og dem, der ikke tror på eksistensen af Min Evige Fader, Han som har skabt alle ting, de har nu den højeste prioritet. Det vil være op til jer, Mine tilhængere, at bede meget hårdt og at vise kærlighed over for dem, der er blinde. Men gør det på den måde, Jeg nu har lært jer. Husk til sidst, at Jeg elsker jer alle.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus
Menneskehedens Konge
 
59. Millioner af sjæle vil blive frelst gennem disse budskaber
Den 7. april 2011 kl.22.00
Min elskede datter, Helligåndens Gave blev udgydt over dig i dag sammen med specielle Guddommelige nådegaver. Du, Min datter vil, idet du har givet afkald på din frie vilje, nu begynde at udføre Min Allerhelligste Vilje. Du vil nu indse vigtigheden af fuld lydighed over for Mig i dine tanker, ord, handlinger, opførsel og holdninger. Du vil nu følge Min vejledning og søge den, inden du udfører nogle handlinger på Mine vegne.
Endelig er du klar til at følge Min instruktion. Det er nødvendigt, at du afsætter mindst to timer til Mig til bøn hver anden dag. Ud over det skal du følge anvisningerne fra den meget hellige åndelige vejleder, der er sendt til dig fra Himlen. Han vil tale med os, som Jeg vil instruere ham i at gøre det. Gør nøjagtig, hvad han siger. Du må sikre dig, at du kommunikerer med Mig hver dag, fordi Jeg har meget at fortælle dig.
Min datter, lyt kun til Min Stemme fra nu af. Tag aldrig imod andres opfattelser af disse meget Hellige Budskaber. Der er kun en mund, Jeg bruger til at kommunikere med dig, og det er Min Mund. Stol på Mig, Min datter. Stol fuldstændig på Mig. Stil dig aldrig tvivlende over for disse budskaber, fordi det er Mig, der taler med dig. Husk altid det. Og nu, hvor du stoler på Mig, vil du blive meget stærkere. Lad Mig forsikre dig om, at du nu vil kunne klare angrebene fra forræderen på en mere effektiv måde.
Giv slip på bekymringerne. Kærligheden til dig, Min datter, bruser igennem Mit hjerte, medens din hengivenhed og kærlighed til Mig fylder dig og gør dig svag. Denne magtfulde kærlighed er ren af væsen og kan ikke sammenlignes med noget, du har oplevet nogensinde før i denne verden.
Himlen glæder sig over, at du omsider har overgivet dig. Men nu må du i gang med at forberede dig på at skulle hjælpe med at redde millioner af sjæle. Min datter, den opgave, jeg vil bede dig om at udføre, er enorm set med menneskelige øjne. Du, Min datter, vil blive budbringeren til verden med det største omfang af Mit hellige Ord, så at verden kan forberede sig til Mit Andet Komme.
De, Mine dyrebare børn, som Jeg elsker med en lidenskab, der går ud over din forstand, skal føres tilbage til Mit Hellige Hjerte, før det er for sent. Du, Min datter, forventes at levere Mit Ord til menneskeheden. Det er ikke nogen let opgave. Du vil komme til at lide på grund af den, men du må forstå, at det nu er din pligt over for Mig. Du er blevet kaldet til at sikre, at millioner vil blive frelst fra helvedets ild ved hjælp af Ordet fra Mine Guddommelige Læber.
Kommuniker ordentligt med Mig nu. Jeg vil vejlede dig hele tiden. Fred med dig, Min datter. Min Helligånd oversvømmer nu din sjæl. Du er nu fuld af kærlighed og glæde og parat til det næste trin i denne Guddommelige Mission.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
60. Min smerte er endnu større i dag, end den var under Min Korsfæstelse.
Den 13. april 2011 kl. 23.00
Min kære elskede datter, Jeg græder meget bedrøvet i nat over menneskehedens synder, som er taget til med stor intensitet, nu da tiden nærmer sig, hvor verden vil mindes Min Lidelse på Korset. Min smerte er endnu større i dag, end den var dengang, Jeg blev Korsfæstet. Nu genoplever jeg den Dødskamp, Jeg måtte gennemleve, medens menneskehedens synder gennemborer Mit Hjerte som et sværd, der er endnu længere, skarpere og mere smertefuldt.
Hør Mine Bønner. Hør Mine skrig. Kom alle sammen og trøst Mig i denne smertefulde kamp, Jeg lider under i dag. Jeg må dagligt være vidne til den dybe sorg, smerte og tortur, som mennesket udsætter andre mennesker for, og mennesker udsætter børn for.
Disse mordere føler ingen anger, så inficeret er deres mørke sjæle af forræderen, Satan. Han viser ingen medlidenhed med nogen af jer, fordi han har ingen sjæl. Alligevel falder mennesket som blinde tåber for hans fristelser. Så slavisk lader de sig suge ind i dette frygtelige mørke, at Jeg må sætte min lid til jer troende, at I vil bede hårdt for disse sjæles frelse.
Min smerte bliver stadig større for hver dag. Mennesket ser ikke synden som det, den er. Grundlæggende er synden selvkærlighed. Værst er det, når synden er kærlighed til alt det, der skader andre gennem uærlighed, vold, misbrug og mord. Hvorfor vender folk det blinde øje til, når de er vidne til sådanne forbrydelser? Disse ofre er mennesker som jer selv. Bed hårdt for disse forbrydere, for de er også selv ofre. Mine børn, de er blevet besnæret af Satan, og dog accepterer de ikke engang, at han findes. Tiden er nær, hvor Mit Ord nu virkelig skal høres på Jorden igen. Vær venlig at forklare alle, at Min Barmhjertighed nu meget snart vil blive oplevet på Jorden ved en mystisk begivenhed. Det er vigtigt at fortælle så mange mennesker som muligt, at de skal bede Gud, den Evige Fader om at tilgive hver eneste af jer for de synder, I har begået i fortiden. Gør det lige nu og hurtigt. Frels jeres og andres sjæle. Medens omvendelse vil brede sig voldsomt, vil nogle uheldige sjæle ikke overleve chokket. Bed, bed, bed om, at de ikke vil dø i dødssynd.
Vær venlig at mindes min Lidelse i fastetiden ved at tænke på det Offer, Jeg villigt gik med til, for at I kunne blive frelst. Forstå så, at Advarslen, Oplysningen af Samvittigheden, er Min næste Barmhjertighedsgave til menneskeheden.
Spred omvendelse alle vegne. Hjælp med at bekæmpe forræderen ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans for at frelse sjæle. Stol på Mig nu og bring Mig tilbage til jeres hjerter. Foren jer for at frelse menneskeheden gennem kærlighed.
Jeres Guddommelige Frelser, Jesus Kristus
Søn af Gud, den Almægtige Fader,
Skaber og Ophavsmand af alle ting.
 
61. Jeg er til stede i Eukaristien på trods af misfortolkning af Mit Løfte
Den 14. april 2011 kl. 12.05
Min kære elskede datter, vær ikke bekymret. Du har forbedret dig med hensyn til at afsætte tid til bøn til Mig. Nu er det vigtigt, at mennesket forstår, at for at kunne komme tættere til Mit Hjerte, må det forstå nødvendigheden af, at modtage Mit allerhelligste Sakramente i Eukaristien.
Mange folk, også andre kristne grupper, benægter Min Virkelige Tilstedeværelse i Eukaristien. Det er uklart, hvorfor de har besluttet at benægte de løfter, Jeg gav ved Den Sidste Nadver, hvor Jeg lovede at ville give Mit Kød og Blod som føde og næring for jeres sjæle. Hvad, der er klart, er, at Den Hellige Eukaristis Mirakel, der er i alle Tabernakler over hele verden, Eksisterer i dag, og er der for at fylde jeres underernærede og tomme sjæle med Mit nærvær. Denne tilstedeværelse vil styrke jer på en måde, så I ville føle jer fortabte, hvis I gik glip af, at modtage Mig, når I først har vænnet jer til det.
Mange kristne ignorerer et af de mest fundamentale løfter, Jeg gav ved Min Korsfæstelse, nemlig at Jeg ville være til stede i Brødet og Vinen og efterlade et permanent tegn, der skulle hjælpe med at nære sjæle. For meget menneskelig ræsonnement har betydet, at Jeg er blevet afvist af endog velmenende kristne. De selv samme kristne kan ikke modtage Den Hellige Eukaristi i dens sande skikkelse. Den allerhelligste Eukaristi blev givet jer alle som en stor Gave, der skulle forløse og frelse jer. Ved at afvise det faktum, at Jeg er til stede i Eukaristien, har I forspildt muligheden for at modtage de specielle nådegaver, som er en del af en Pakt, der skal få jer til at komme nærmere til Mig i jeres hjerter. Husk, at da Jeg døde for jer, var det for at lede jer mod frelsen og det evige liv. Modtag Mig som værende Levende Til Stede, og jeres sjæle vil lyse op på en måde, I ikke ville have troet mulig. Vend tilbage til modtagelsen af Mit Legeme og Blod. Lad Mig fjerne jeres tvivl. Det er en af de største fejltagelser, de kristne har begået, at de nægter Mig adgang til deres sjæle på denne måde. Det krænker Min Evige Fader dybt, på grund af det offer, der blev foretaget for at frelse jeres sjæle. Lad Mig bringe Lys og næring ind i jeres liv. I vil være mere indstillet på at acceptere Sandheden af Min Lære, efter at Advarslen har fundet sted.
Husk på, hvad Jeg lovede ved Min Sidste Nadver, at når I modtager brødet og vinen, vil det blive til Mit Legeme og Mit Blod. Alle andre fortolkninger er forvrængninger som følge af menneskelig logik og ræsonnement. Forstå det nu og accepter Sandheden.
Jeres elskende Frelser, Jesus Kristus.
 
 
62. Specielle Nådegaver bliver lovet til dem der påkalder Jesus, blot en enkelt dag
 Den 14. april 2011 kl. 11.00
Min elskede datter, tak for at du afsætter mere tid til dette Helligste Arbejde. Tiden er kommet, hvor I alle skal åbne jeres hjerter for Mig blot en dag for at gøre Mig i stand til at fylde jer med særlige nådegaver. Disse nådegaver vil nu blive udgydt over de af jer, der har glemt, at Jeg Eksisterer, nu da Langfredag nærmer sig.
Da tiden til den magtfulde Guddommelige Barmhjertigheds Novene nærmer sig, vil denne tid blive brugt til at fylde jeres sjæle med en særlig Gave fra Mig. Gør nu, som Jeg siger, og bed til Mig med jeres egne ord i dag. Nådegaverne, som Jeg vil skænke jer, vil ikke kun bringe jer tættere til Mit Hellige Hjerte, men vil også fylde jer med Helligånden. Bed Min Novene fra Langfredag og bed for så mange sjæle, som muligt, så vil Jeg frelse hver eneste en af dem.
De af jer, som vil have tilbagefald, selv efter at have vist Mig hengivenhed, vil Jeg løfte op igen og igen. Vær aldrig bange for at vende tilbage til Mig, hvis I er på afveje. Jeg vil aldrig afvise dem, som bliver ved med at komme tilbage til Mig. Da I er syndere, vil det ske nu og da. Frygt aldrig, for Jeg er ved jeres side og er parat til at omfavne jer hver eneste gang. Synd kan tilgives. Lad ikke synden tynge jer, selvom I er nødt til at henvende jer til Mig for at bede om tilgivelse. Jeg vil altid være der.
 Mine børn, brug fasten til at mindes alle de ofre, Jeg ydede for syndere. Min Medfølelse er stadig stor. Den er aldrig blevet mindre, heller ikke for dem, hvis synder krænker Mig dybt. Hvis en sjæl søger tilgivelse, vil dens synd blive jaget bort. Min Guddommelige Barmhjertigheds Novene vil give de mest magtfulde nådegaver, når den bliver bedt fra Langfredag til Barmhjertighedsfesten ni dage senere. Ved at bede den, vil I ikke blot frelse jeres egne sjæle, men også millioner af andre. Gør dette for Mig.
Jeres Guddommelige Frelser, der altid elsker jer og er loyal, Jesus Kristus
 
63. Hvordan I kan sikre, at jeres familie og venner kan komme ind i Himlen. Den 15. april 2011 kl. 15.30
Min elskede datter, det glæder Mig, at så mange af Mine gode og hengivne tilhængere samledes i den Stille Uge for at ære og mindes det Offer, Jeg ofrede for alle. Et Offer, Jeg ville være villig til at foretage igen og igen, hvis Jeg på den måde kunne frelse hver og en af jer. Min kærlighed er dybtfølt for hvert enkelt individ i verden, hvoraf hver eneste af jer er blevet skabt, fordi Min Evige Fader, menneskehedens Skaber, har villet det. I har allesammen en særlig plads i Mit Hjerte, selv de af jer, der ikke kender Mig.
Hvis I blev tilbudt et liv på denne Jord, der gav jer rigdom og lykke, ville mange af jer gribe chancen. Så desperate er I efter at tilfredsstille det, som jeres legeme higer efter. Hvis mennesker blev tilbudt Paradis i Himlen, ville de have svært ved at forestille sig, hvad det er. Det forstår Jeg. Den lunkne sjæl ville få brug for en livlig fantasi for at kunne fatte dette glorværdige sted. Han vil altid kæmpe for at kunne forestille sig denne glorværdige eksistens. De eneste sjæle, som kan det, er dem, som har en stærk tro på Guds Eksistens. Den eneste måde I virkelig kan forstå den juvel, som venter hver eneste af jer, er at styrke jeres tro. Den eneste måde at gøre det på er at bede hårdt om at kunne se Sandheden, Lyset og den strålende fremtid, som venter alle dem, der ærer den Almægtige Gudfader. I troende må bede for jeres venner, ægtefæller, familiemedlemmer, forældre, brødre, søstre og børn, som har en lille tro. Hvis I beder Min Barmhjertigheds Rosenkrans for dem, vil I frelse deres sjæle. Det er Mit løfte til jer nu.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus
 
 64. Vågn op til Sandheden, før det er for sent.
Den 15. april 2011 kl. 23.00
Min elskede datter, du skal fortælle verden, at Mit Allerhelligste Ord skal overholdes nu, hvis menneskeheden ønsker et evigt liv. Denne verden vil aldrig kunne tilfredsstille jeres sult, selvom den har meget at tilbyde. Hvis det ikke var for jeres første forældres, Adams og Evas, synder, ja så ville det have været muligt at leve et evigt liv i lykke og uden forhindringer på jeres vej. Fordi forræderen er alle vegne, så vil han ikke lade jer planlægge et liv, der fører til Mig. Da han er snu og en løgner, vil han kæmpe uophørligt for at sikre sig, at I kommer til at synde ved forskellige former for fristelser. Han vil imidlertid få svært ved at ramme jer, hvis I er i nådens tilstand gennem Skriftemål og Alterets Helligste Sakramente.
Den Hellige Rosenkrans er særlig effektiv imod Satan på grund af den magt, Gud den Almægtige Fader gav Min Moder. Hun har en enorm magt over forræderen. Han er magtesløs over for hende, og han ved det. Hvis I tillader Min Hellige Moder at vejlede jer hen imod de nådegaver, hun kan gå i forbøn for på jeres vegne, så vil I være immune over for hans indflydelse.
Når folk i dag kæmper for at få lykke og fred på Jorden, leder de efter en hemmelig formular. Det er her, de bruger tid på at prøve at finde hemmeligheden bag lykke, materielle goder og fred i deres liv. De fremkommer med nye måder og ideer, som alle udspringer af temaer om, hvordan man bliver rig. Ligegyldig hvor mange argumenter de kommer med, hvoraf de fleste er baseret på psykologisk idealisme, så er det simpelthen umuligt at opnå fred og glæde i jeres liv, hvis I ikke tror på Gud den Almægtige Fader. Han er den eneste, der giver liv. Hvis I ikke kommer tæt på Ham, vil I føle en indre tomhed. De af jer, der spilder en masse tid på at prøve at bevise, at Jeg ikke eksisterer, spilder jeres tid med at jagte drømme, som aldrig vil gå i opfyldelse. Jeres stædige afvisning af at anerkende jeres Skaber, det Sublime Væsen, som skabte denne verden, vil føre jer ned i det evige mørkes afgrund. Mange folk som jer, der gik overordentligt langt for at benægte Guds Eksistens, medens de levede, ved at sprede løgne om, at der ikke fandtes nogen Gudfader, er desværre nu på grund af deres eget valg i Helvedets dybder. Lad ikke det ske for jeres sjæle, hvor de, som ender i Helvede, brænder, som om de stadig bestod af kød. Hvor Satan ler ad jeres uvidenhed. Når I afviser Gud, så afviser I jeres ret til evig lykke, den selv samme lykke, som I uophørligt søger i denne verden. Men den kan ikke opnås på Jorden.
I må aldrig leve jeres liv på Jorden, som om det er den eneste cyklus i jeres eksistens, for det er det ikke. Jeres virkelige hjem vil være i Paradiset hos Mig.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus
 
65. Hvad I vil opleve under Advarslen og Bøn for øjeblikkelig tilgivelse
Den 16. april 2011 kl. 10.00
Min elskede datter, arbejd hurtigt med at udbrede og øge kendskabet til Mit Budskab, for verden vil meget snart opleve Advarslen. Sig til de sjæle, der nægter at bede, at de skal lægge stoltheden og ubehaget på hylden og vende sig til Mig og bede om tilgivelse. I skal være klar over, at der er mange, mange sjæle, der ikke vil overleve denne umiddelbart forestående begivenhed. Mange af disse sjæle er simpelthen dovne, og skønt de muligvis, når alt kommer til alt, tror på Gud den Evige Fader, mener de, at de først engang i fremtiden behøver at beskæftige sig med deres åndelige overbevisning, men det vil være for sent.
Fortæl verden, at denne begivenhed vil frelse dem. Mange vil angre under den Mystiske Oplevelse. De vil have en brændende følelse, der ikke er ulig den følelse, sjælene har i skærsilden. Det vil give dem en forståelse af det, som de ikke helt rene sjæle skal gennemgå, før de kan se Himlens Strålende Lys. Ved en simpel erkendelse af, at denne begivenhed kan finde sted, kan de overleve den. Vend jer mod Mig og sig:” Vil Du ikke nok føre mig mod Lyset og Din Store Barmhjertigheds Godhed og tilgive mig mine synder.” Og så vil Jeg øjeblikkelig tilgive jer. Når Advarslen så er overstået, vil I føle en dyb fred og glæde i jeres sjæl.
Unge mennesker finder det pinligt at bede
Mange folk i verden i dag nægter at bede. Især mange unge mennesker synes det er pinligt og gammeldags. Og ja, de tror fejlagtigt, at selvom de tror på Gud, så er bøn ikke nødvendigt. Det er ikke sandt. Det er absolut nødvendigt for at kunne komme ind i det Paradis, I så desperat vil hige efter, når I dør. Hvis I forbliver syndige, kan I ikke få del i denne strålende fest. Ligesom dem, der holder sig i form og passer på kroppen ved omhyggeligt at holde øje med det, de spiser, således skal I også forberede jeres sjæl. Hvis I ikke følger nøje med i jeres sjæls tilstand, vil den blive svag og mangle den næring, som sikrer, at den er i perfekt form.
En bøn, der kan bedes for at omvende andre
De at jer, der har en stærk tro, har et enormt ansvar nu, på grund af den svage tro blandt de troende i verden. I må bede denne bøn, for de andres omvendelse:
” Jesus, jeg bønfalder dig om, at Du i din Guddommelige barmhjertighed vil dække disse lunkne sjæle med dit Dyrebare Blod, så de kan blive omvendt.” Sig denne korte bøn for dem, som I tror har mest brug for den.
Husk, børn, på Mit strålende løfte om, at Jeg vil triumfere til sidst. Forræderen Satan kan simpelthen ikke overleve.
Lad Mig nu beskytte jer og tage jer med Mig. Giv ikke Satan jeres sjæl. Jeg elsker jer alle sammen. Fortsæt med at bede Mig om at styrke jeres tro hver dag.
Jeres Guddommelige Frelser,
Kongen, der er Barmhjertig og har medlidenhed,
Jesus Kristus
 
66. Selv små grupper af Guddommelig Barmhjertighed kan frelse millioner
Den 16. april 2011 kl. 22.45
Min elskede datter, tiden for Advarslen er nu nær, og det vil ske lige så hurtigt, som du blinker med øjnene. Alle vil blive stoppet i det, de laver, medens de er vidne til Min Store Barmhjertighed. Bed først og fremmest for alle dem, der lever i dødssynd. De vil få brug for jeres bønner, for mange af dem vil falde døde om på stedet på grund af det chok, de får, når de er vidne til den rædsel, de har spredt med deres syndige forbrydelser, sådan som det ser ud i Mine øjne. Ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans, kan I frelse millioner, selv når det foregår i små grupper af hengivne, elskende tilhængere.
Min datter, Jeg vil ikke give jer en dato for denne Store Begivenhed. Men vær forvisset om, at tiden er inde for, at den kommer til verden, og medens ondskaben fortsat vokser med uformindsket styrke ud over hele jorden, vil Min Faders Hånd nu falde alle vegne. Han vil ikke længere stå passivt tilbage og tillade disse onde syndere, der er i ledtog med Satan, at ødelægge og inficere Mine børn. I skulle skamme jer, I selvoptagne syndere, som Jeg stadig elsker, på trods af ondskabens plet i jeres sjæle. Jeg trygler jer om, at I beder om tilgivelse for jeres synder nu.
Medens Advarslen nu vil finde sted, så vil økologiske katastrofer også ramme menneskeheden. Jeres eneste våben nu, Mine børn, er bøn, så I kan frelse jer selv og menneskeheden fra Helvedets ild. Når først Advarslen er overstået, vil der herske fred og glæde.Så vil forfølgelsen af den Nye Verdens Alliances begynde. Men dens magt vil blive svækket, hvis der blot er nok af jer, der spreder omvendelse og beder hårdt.
Vær ikke bange, Mine elskede tilhængere, I vil arbejde tæt sammen om at bede for menneskehedens frelse. Og I vil frelse millioner i denne proces.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
67. Ny Verdensorden planlægger at kontrollere jeres penge og mad
Den 17. april 2011 kl. 9.00
Min elskede datter, fortæl verden, at de snart vil blive vidne til et antal økologiske katastrofer. De vil finde sted på de mest usædvanlige og uventede steder og vil blive alvorlige i deres intensitet. Menneskets syndefulde opførsel har medført dette. I skal angre alle sammen og huske, at disse klimatiske katastrofer vil vække jer fra jeres blide søvn og jeres manglende tro. De finder også sted for at formindske påvirkningen fra den onde gruppe af globale alliancer og deres onde, dumme aktiviteter. Disse grupper, som Jeg under et vil benævne som en ”ny verdens regering” i svøb, planlægger at dukke op nu under ledelse af antikrist. Det er de selv samme grupper, der er skyld i jeres banksystems kollaps, og de vil nu ødelægge jeres valutaer alle vegne. Det gør de for at kunne kontrollere jer.
Min datter, da Jeg første gang delte dette Budskab med dig for nogle måneder siden, fandt du, at Budskaberne var bizarre, men alligevel skrev du dem ned ordret, som Jeg meddelte dem. Denne onde plan, har disse slanger, der er tilhængere af Satan, arbejdet på i nogen tid nu. Nogle af deres lumske planer er allerede blevet afsløret, og alligevel tror mange mennesker, at verden simpelthen er ramt af endnu en finanskrise. Vågn op alle sammen – og det skal være nu. Se jer omkring og døm selv. Stop med at prøve at antyde, at verden simpelthen er på randen af en depression, der er forårsaget af en pludselig lavkonjunktur i jeres økonomi, fordi det er ikke rigtigt. Disse folk vil nu kontrollere hver eneste af jer gennem en global valuta og jeres lands gæld. Intet land vil undslippe deres klør. Lyt nu til Mine Ord. Jeres penge vil blive værdiløse. Jeres adgang til føde og andre nødvendige ting vil kun være mulig med ”mærket”, den identifikation, Jeg har talt om. I skal ikke acceptere dette mærke, for så vil Jeg miste jer. Dette mærke vil dræbe jer, ikke blot fysisk, men også åndeligt. Hold jer udenfor denne lovgivning. Begynd at planlægge ved at lave lagre af føde, tæpper, lys og vand nu, hvis I ønsker at undgå at modtage mærket, dyrets mærke.
Han, antikrist, som vil blive leder af denne Nye Verdensregering, tror, at han vil kunne stjæle sjælene fra hele menneskeslægten, men det kan han ikke. Ligesom mange vil komme under hans indflydelse, så vil der også være mange af Mine tilhængere, der forbliver ubetinget loyale over for Mig, deres Guddommelige Frelser.
Alle jer, som skælder ud på disse profetier, skal lytte nu. Hvis I kommer under denne globale magts indflydelse, vil I være fortabt. I vil få brug for en stærk tro for at kunne overleve. De bønner, I beder til Mig, vil blive besvaret. Jeg vil beskytte jer i denne frygtindgydende periode på Jorden. Forbered nu jeres gruppemøder der, hvor I vil kunne bede i fred og sikkerhed. Den Nye Verdensorden vil også bede i deres egne usle kirker. Disse kirker findes alle vegne, skønt de er blevet dannet i al hemmelighed. De har ofringer og tilbeder deres idol, Satan. Disse kulter breder sig voldsomt nu, og de deler alle det ene latterlige mål – at kontrollere menneskeheden. De vil gøre det ved at forsøge at kontrollere jeres penge, fødevareforsyning og energiforsyning. Bekæmp dem det bedste, I kan, ved at bede og sprede omvendelse. Bed også for disse vildledte folk, som er blevet lovet stor velstand, teknologi, et længere liv og mirakler. Hvor de dog tager fejl. De er i sandhed blevet bedraget. Når sandheden går op for dem, vil de være styrtet ned i Helvedets dybder, og det vil være for sent.
Bed, bed alle sammen Min Barmhjertigheds Rosenkrans og Min Allerhelligste Rosenkrans hver dag, så ofte, som I kan, for at lindre virkningen af denne luskede og dæmoniske plan. Bed også for de sjæle, som vil gå til i de forestående økologiske katastrofer, som er foranlediget af Gud Faders Hånd. De har brug for jeres bønner. Vær venlig at lytte til Min appel om jeres bønner, for de vil blive besvaret.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
68. Guds vrede vil komme over Den Nye Verdensorden
Den 17. april 2011 kl. 19.00
Min kære elskede datter, det er med stor sorg, at Jeg må fortælle dig om kommende økologiske katastrofer, der vil resultere i et enormt tab af menneskeliv i Asien, Europa, Rusland og i Amerikas Forenede Stater. Guds, Min Evige Faders vrede vil falde hurtigt over den Globale Alliance, som er undergrunds organisationer der lægger planer om at udsætte resten af verden for død og ødelæggelse for egen vindings skyld. De er ansvarlige for at skabe centrer, der skaber rigdom og udvikler nye teknologier, der ville gøre jer fulde af beundring, hvis ikke deres mål var så ildevarslende. Disse folk, der alle kommer fra de ledende lande i verden, er rige, magtfulde og talentfulde. De har kontrol over banker, militæret, verdens humanitære organisationer, politistyrker, regeringer, energiforsyning og medierne. Ingen af jer kan undslippe deres kløer, med mindre Jeg fortæller jer, hvordan I gør det.
Bøn, især Barmhjertighedens Rosenkrans, vil sprede omvendelse. Ved at bede Den Hellige Rosenkrans vil I kunne mindske virkningen af disse onde parasitters gerninger, disse personer, hvis idol er Satan. Hvad, der er interessant, er følgende: Mange af disse fanatikere er fanget i et forræderisk net og tror, at de simpelthen har naturlige ambitioner og ønsker om at blive rige, og de har ingen tro. Hvad, de ikke ved, er, at de dagligt bliver narret af Satan og påvirket i deres tanker, stræben, ord og handlinger. Hvor er de blinde.
Allevegne er de fanget i hans net, og således vil Guds Vrede komme over dem med en skræmmende styrke. Dette er allerede ved at ske. De vil blive standset, men det vil tage lidt tid. Det vil ikke standse dem fuldstændigt, men det vil mindske den skrækkelige virkning, som deres onde handlinger ellers ville have. Den Velsignede Treenighed kommunikerer nu aktivt med udvalgte sjæle over hele verden. De troende vil allerede have lagt mærke til det nu. Dem, der ikke tror på Gud Fader, vil betragte dem som rene og skære dommedagstosser. Selvom mange folk i verden i dag kommer med falske udsagn, så lad være med at affærdige dem, før I har lyttet til det, de siger. I skal altid bede om vejledning i disse vanskelige og forvirrede tider. Lyt altid opmærksomt til Mig, jeres Guddommelige Frelser. Jeg vil holde jer i hånden og støtte jer under disse prøvelser.
Mange folk vil gå i panik og blive rædselsslagne i mange tilfælde, når de bliver vidne til, at disse profetier kommer frem i lyset. Men der er ingen grund til at blive bange, fordi den periode vil blive kort. Og derefter kommer den Nye Himmel og Jord, hvor I vil leve fredelige, lange og lyksalige liv i forening med Mig.
Jo mere folk vender tilbage til Gud Fader og beder om vejledning, jo mindre indflydelse vil den onde regeringsperiode, som den Nye Verdensorden har planlagt, få.
Gå nu i fred. Bed om at få styrket jeres tro på Mig.
Jeres Barmhjertige Frelser og Retfærdige Dommer
Jesus Kristus
 
69. Seksuel umoral vil føre jer til Helvede
Den 19. april 2011 kl. 23.50
Min datter, medens verden deles op i forskellige inddelinger – de, som lever enkle og ordentlige liv, nogle i rigdom og fred, de som er ramt af fattigdom og sygdom, eller som er ofre for krig og for dem, der har magten – alle vil blive vidne til de samme kommende begivenheder og undre sig.
Mange vil betragte økologiske katastrofer som Guds Hånd. Andre vil sige, at de er et tegn på, at vi er i de sidste tider, medens andre igen vil sige, at det skyldes den globale opvarmning. Men det, der er allermest vigtigt nu i denne tid, er at forstå følgende: At synden vil forårsage ødelæggelse af jeres ordentlige liv, hvis den udvikler sig til et uhørt omfang. Hvis den eskalerer med den hastighed, som I oplever i dag, så kan I være sikre på, at sådanne katastrofer vil være udført af Guds Hånd.
Gud, den Evige Fader, har allerede svaret og handlet på denne måde. Nu, hvor tiden nærmer sig for ødelæggelsen af Satan og hans tilhængere, vil yderlig økologisk uro blive udløst af Gud, i Hans Barmhjertighed. Han vil gøre det for at spænde ben for Satan og alle hans korrupte dukker, som savler ved udsigten til den rigdom og ære, han har stillet dem i udsigt ved hjælp af sin psykologiske magt over dem.
Satan indgyder onde tanker og handlinger i svage sjæle, der er svage nok til at udsætte sig for hans besiddende magt. Sådanne folk har de samme fælles karaktertræk. De er egoistiske, besat af verdslige ambitioner og rigdom og er afhængige af seksuelle afvigelser og magt. Alle vil ende i helvede, hvis de fortsætter med at forherlige antikrist, som snart vil give sig til kende for verden.
Mange uskyldige mennesker tror ikke på Satan, antikrist eller for den sags skyld Gud den Almægtige Fader. Så de vender det blinde øje til. Og alligevel undrer de sig over, at selve det samfund, de bor i, er brudt sammen. De kan ikke forstå den skræmmende hastighed, som den traditionelle familieenhed bliver nedbrudt på. De giver den dårlige udvikling i det moderne samfund skylden. Hvad, de ikke ved, er, at Satans første prioritet er at ramme familien. Det er fordi han ved, at hvis familien kollapser, så kollapser samfundet også. Mange er godt klar over det, for det bliver mere og mere tydeligt i verden i dag.
Se så på seksuel umoral. I spekulerer på, hvordan samfundet er blevet inficeret med dette fordærv. Og igen, det, I ikke forstår, er, at Satan er ansvarlig for hver eneste uanstændige umoralske handling i verden. Skønt nogle af jer, der er fanget i en verden af promiskuitet, seksuelle afvigelser og misbrug af andre, vil hævde, at disse handlinger er en kilde til morskab og i nogle tilfælde er en slags kilde til indkomst – skal I vide, at det er jeres pas til helvedets evige flammer.
For hver afvigende seksuel handling, I deltager i, vil også jeres krop, selvom I kun er ånd, brænde for altid, som om den var af kød. Hver del af menneskekroppen, som I misbruger til at begå dødssynd med, vil lide den største smerte i helvedets flammer. Hvorfor skulle I ønske det? Mange af jer, stakkels vildledte sjæle forstår ikke, at I aldrig har fået sandheden at vide, sandheden om, at Himlen, Skærsilden og Helvede findes.
Mange af Mine velmenende hellige tjenere i kirkerne har ikke lagt vægt på denne Lære i meget lang tid. Skam jer. Jeg græder over deres kvaler, fordi mange af dem i virkeligheden ikke selv tror på helvedets eksistens. Så hvordan kan de prædike om den afskyelighed, der kaldes helvede? Det kan de ikke, fordi mange af dem har valgt det lette svar: ”Gud er barmhjertig. Han ville aldrig kunne sende jer i helvede, vel?” Svaret er nej - det vil Han ikke gøre. Det er rigtigt, fordi Han vil aldrig vende ryggen til Sine børn. Men i virkeligheden er der rigtig mange sjæle, der er blokerede af den dødssynd, de er blevet fristet til at begå, og de er blevet afhængige af deres synder gang på gang, hele tiden. De lever i sådant et mørke – og befinder sig godt i deres egen umoralske levevis – at de vil blive ved med at vælge mørket selv efter deres død. Så kan de ikke blive frelst. De har valgt denne vej af egen fri vilje – en gave fra Gud, som han ikke kan blande sig i. Men det kan Satan, og det gør han.
Vælg det liv, I ønsker, livets vej hos Gud, den Evige Fader, i Himlen, eller Satan, forræderen, i Helvedets evige flammer. Der er ikke nogen bedre måde at forklare resultatet for jer, Mine børn. Det er på grund af Min Kærlighed og Medfølelse, at Jeg skal lære jer Sandheden.
Det er meningen med dette Budskab, at det skal skræmme jer lidt, fordi med mindre Jeg viser dem, hvad der venter dem, vil Jeg ikke kunne afsløre Min sande Kærlighed for jer alle sammen.
Det er på tide at forberede jer til fremtiden, ikke kun jeres egen, men også jeres venners, families og alle jeres kære, som I påvirker med jeres adfærd. Adfærd avler adfærd. I det tilfælde, at det drejer sig om  uskyldige, kan I uden at vide det, komme til at lede og føre dem mod vejen til det evige mørke på grund af  uvidenhed.
Pas på jeres sjæl. Det er en gave fra Gud. Det er det eneste I vil få med ind i den næste verden.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
70. Tag kampen op imod Satans angreb
Den 20. april 2011 kl. 17.45
Min datter, din tro bliver hele tiden prøvet hver time på dagen, når du bliver sat under pres af folk ude fra, der ønsker, at du afviser disse Budskaber. Det vil altid ske. Det er på tide at vænne sig til denne prøvelse.
Du kan nu mere end nogensinde før være vis på, at disse Budskaber er autentiske og kommer fra Mig, Jesus Kristus,Menneskehedens Guddommelige Frelser.
Det gør Mig trist til mode, når Jeg ser særlig de troende være så påvirket af forræderen, at de afviser Mit Allerhelligste Ord, når det bliver præsenteret, så verden kan blive vidne til det.
Min datter, nu er du blevet bedre i stand til at ignorere alle de stemmer, der hævder at tale med den autoritet, der er givet dem af Guddommelige kilder. Der er mange falske profeter til stede i verden i dag, og de er ikke dem, de hævder at være. Lyt kun til Min Stemme, som Jeg har sagt til dig før. Du har ikke brug for andres godkendelse for at kunne fortsætte med dette Hellige Arbejde. Disse bind med Hellige Budskaber vil blive anerkendt for det, de er, senere. Du må aldrig føle dig fristet af sjæle, der er fejlinformeret og hævder, at de er Guddommelig inspireret, for det er ikke tilfældet. Luk ørerne for det bombardement af løgne, der kommer fra forræderen, Satan; han, Min datter, ønsker at stoppe dette Arbejde og vil gøre hvad som helst for at forhindre dig i at fuldføre denne Mission.
Rejs dig nu og tal med den autoritet, der er skænket dig af Helligånden, Min dyrebare datter. Du er en udvalgt budbringer, der, som Jeg før har sagt det, skal aflevere de allervigtigste Budskaber til menneskeheden i disse tider. Du gør Mig så lykkelig, når Jeg ser den styrke og det mod, du har vist, når du bliver mødt med de angreb fra Satans hænder, som du har måttet udholde. Men husk alligevel, at du skal acceptere dette Arbejde med den ydmyghed, der forventes af dig. Modtag Mig i din sjæl nu, hver dag, for at få ekstra nådegaver. Jeg elsker dig, Min datter. Himlen glæder sig over den hurtighed, hvormed du besvarer Min Allerhelligste Vilje.
Din Frelser Jesus Kristus
 
71. Forsvar dine børns ret til en Kristen Uddannelse 
Den 23. april 2011 kl. 12.05 Langfredag den 22. april 2011
Min elskede datter, i dag er det tid til, at de, som tror på Lidelsen på Korset, hjælper med at bære det, så at Mit Ord kan blive hørt endnu engang i verden. Mind dem om, hvordan Jeg døde, og hvorfor det repræsenterer frelsen. Det er jeres pligt nu at informere dem, der er faret vild om, at de skal åbne deres hjerter for Min Læres Sandhed endnu engang.
Rejs jer og forsvar jeres ret til at være kristne. Selvom Jeg forventer tolerance fra jeres side – og respekterer synspunkter i andre trosretninger – så må I aldrig skubbe jeres kristendom til side, så den ikke er det vigtigste for jer mere. Det er en farlig holdning at have, hvis I tror, at tolerance kan erstatte Sandheden. Vær åbne over for andre trosretninger og behandl dine brødre og søstre som ligeværdige personer. Men I må imidlertid aldrig føle jer presset til at skubbe jeres egen tro til side eller at nægte jeres børn retten til en kristen uddannelse. Mange skoler, der er ledet af kristne organisationer, bøjer sig for presset om at afskrive deres tilhørsforhold til Mig. Mange regeringer prøver at forbyde kristendommen ved at vedtage nye love. Samtidig vil I opleve, at andre ikke- kristne religioner vil blive behandlet mindre brutalt. I stedet vil enhver anden religion blive tolereret og favoriseret mere end kristendommen.
Kæmp for jeres tro nu. Bed om omvendelse. Bed om, at de regimer, der undertrykker jeres ret til at være kristne, vil vise mere tolerance. Hvis det mislykkes at gøre modstand mod dette pres, vil det resultere i en gold verden, hvor stadig færre kristne vil praktisere deres tro. Tag korset op fra i dag og vis de andre et godt eksempel. I skal aldrig skamme jer over Korset.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus,
Menneskehedens Konge
 
72. Vis troskab over for Min Guddommelige Barmhjertighed
Påskelørdag den 23. april 2011 kl. 16.40
Min kære elskede datter, det er med glæde, at Mine børn nu fryder sig over mindet om Min Opstandelse. Dette år er vigtigt, fordi det markerer begyndelsen på en Ny Æra af oplysning, der skal til at begynde i verden om kort tid.
Min store Barmhjertighedsgave vil bringe enorm lettelse for de troende og skabe en kæmpe eufori hos de ikke-troende, der omvender sig. Når de erfarer Sandheden, vil de blive lette om hjertet, og de vil blive fulde af kærlighed til Gud, Min Evige Fader og Mig, jeres Guddommelige Frelser. Selv de ikke-kristne vil forstå Sandheden om Min Eksistens. Endelig vil det skabe en følelse af glæde og kærlighed i verden
Advarslen skal følges af bøn
Imidlertid er det vigtigt at huske en ting med hensyn til Advarslen. Denne Store Begivenhed, hvor I alle sammen ikke blot vil se jeres synder, som Jeg ser dem, men hvor I også vil forstå Sandheden om det næste liv, skal følges op af bøn.
Desværre vil mange falde tilbage til synden bagefter. Nu er det tid til at prøve at undgå denne situation ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag i jeres liv. Ved at komme ind i vanen med at bede denne magtfulde bøn, vil I opnå det niveau af omvendelse og tro, som vil feje hen over verden for eftertiden.
Glæd jer, bed og tak Mig, jeres Guddommelige Frelser, for denne store Barmhjertighed. Knæl og pris Gud Fader for at give Mit Offer som Gave. Bøn vil hjælpe med til at formindske virkningen af den forfølgelse, som vil komme fra den Nye Verdens Globale Alliance. Hvis der er nok af jer, der forbliver loyale over for Mig og Min Lære og fortsætter med at bede, så vel som at modtage sakramenterne, kan I ændre forløbet af de begivenheder, der vil komme.
Min Guddommelig Barmhjertighed er i sandhed mægtig. Der er stadig så mange af jer, der endnu ikke forstår betydningen af den. Desværre er der mange, der aldrig har hørt om den før.
De af jer, der er loyale over for Mig nu, har jeg en ganske særlig bøn til. Jeg ønsker ikke at se nogen af Mine børn ødelagt. Det er derfor Jeg giver jer Advarslen. Den vil vise jer alle, inklusiv de skeptiske iblandt jer, hvad der i virkeligheden vil ske under den Sidste Dom. Så for at hjælpe Mig med at frelse hver sjæl, ønsker Jeg, at I højtideligt lover at give Mig jeres egen gave ved at hjælpe Mig med at vinde sjælene over til Mig.
Dan Den Guddommelige Barmhjertigheds bedegrupper over hele jorden og bed Barmhjertighedens Rosenkrans for hver person I kender, der er døende, for Jeg vil garantere deres frelse, hvis I gør det. Find sammen nu, Mit folk. Følg jeres Frelser. Bed som I aldrig før har gjort det, og så vil flere sjæle blive frelst. Så vil I alle sammen blive en del af den Nye Verden, Jeg har lovet jer, når Himmel og Jord forenes. Denne strålende fremtid er beregnet til jer alle. I stedet for at frygte denne store forandring, skal I åbne jeres sind, hjerter og sjæle for den store glæde, der venter forude. Ved at slå jer sammen som en stor magtfuld gruppe over hele jorden, i hvert land, i hver en familie, i hver en kirke og i hvert et samfund, vil I kunne gøre en stor forskel.
Jeres bønner vil hjælpe til med at forhindre meget af den forfølgelse, som er forudsagt vil komme. Så, af ærbødighed over for Mig, følg Mig nu som jeres For Altid Elskende Frelser.
Jeg lever i hver eneste af jer. Jeg ved, hvad der findes i jeres hjerter og sjæle. Ved at give Mig jeres bøn om barmhjertighed for jeres brødre og søstre, vil I modtage specielle nådegaver.
Jeres Guddommelige Konge af Barmhjertighed
og Retfærdige Dommer Jesus Kristus
 
73. Omvend andre til enhver lejlighed
Påske søndag den 24. april kl. 20.30
Min kære elskede datter, dagen i dag er noget særligt, fordi det var den dag, Jeg stod op fra de døde og dermed opfyldte Mine løfter til mennesket om ved Min opstandelse at hjælpe jer alle på vej mod Himlens Lys. Rejs jer nu, alle sammen og kom hen til Mig og jeres egen frelse.
Mine børn, I skal omvende andre til enhver lejlighed. Jo mere I forklarer, og jo mere I viser de svage sjæle kærligheden i jeres hjerte, des større chancer er der for, at det endelige resultat bliver en omvendelse af en anden sjæl. Jeg vil lade stor velsignelse regne ned over jer. Det er en meget særlig Gave fra Mig og repræsenterer en stor barmhjertighedshandling over for jer.
Omvendelse, Mine børn, vil frelse sjæle. Når en omvendelse finder sted, vil det rygtes til de venner og bekendte i personens omgangskreds, der også er blevet omvendt. Omvendelse medfører nye omvendelser. Det er uden betydning, om der bliver gjort grin med det, eller I bliver behandlet, som om I vrøvler. Det kræver meget mod fra jeres side, Mine elskede loyale tilhængere. Men hver gang I forsvarer og forklarer Min Lære for andre, vil folk lytte. Selvom nogle vil le ad jer og se ud som om, de ikke tager jer alvorligt, vil mange inderst inde lytte til det, I har at sige.
Når Helligånden virker gennem jeres arbejde, vil modtageren føle et stik i hjertet, uden at de ved hvorfor. Så vil I drage dem nærmere.
Nogle folk vil være længe om at reagere, men vær tålmodige. De vil begynde at give sig lidt efter lidt. Først vil de stille jer et spørgsmål, som for det meste vil handle om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er på det tidspunkt, at omvendelsen rodfæster sig. Giv aldrig op over for at sprede Sandheden om Min Lære. Det skal ikke gøres som en prædikant. Det skal hellere gøres på en let måde. Omvend andre i jeres hverdagsliv gennem almindelig samtale. På den måde vil folk være mere modtagelige.
Mine børn, I vil imidlertid føle jer chokeret over andre folks reaktion, især dem, der lever deres liv i benægtelse og mørke. Deres svar vil være aggressivt og i en hånende tone. I vil blive spurgt, om I virkelig tror på sådan noget vås. Så vil I blive skældt ud og fornærmet. Man vil betvivle jeres intelligens. I vil blive beskyldt for at vende jer mod religion, fordi I har personlige vanskeligheder. I vil blive forlegne af og til og opleve, at det er svært at forsvare sig. Vær tavse i sådanne situationer. Stil simpelthen spørgsmål nu og da.
Spørg sådanne sjæle: ” Hvorfor føler du det sådan?” Jo flere spørgsmål I stiller dem, des mere vil de begynde at overveje deres egne svar. I vil ikke kunne overbevise alle om Sandheden. Imidlertid vil ethvert forsøg fra jeres side forfremme jer i Mine Øjne.
Gå nu, Mine børn, omvend i Mit Navn, og I vil modtage mange, mange nådegaver. Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
74. Arabisk oprør vil starte en global uro – Italien vil udløse en aftrædelse
Den 26. april 2011 kl. 20.10
Min kære elskede datter, de Tårer, Jeg græder for alle Mine elskede, forpinte børn i verden, som er ofre for vold og misbrug, fortsætter i det uendelige. Mine stakkels, dyrebare børn lider alle vegne over hele verden og især i den arabiske verden. Hvor Jeg føler smerte, når Jeg ser deres lidelser, disse stakkels, hjælpeløse sjæle. Vær rar at bede for dem, Min datter, ved at ofre din egen lidelse for dem.
De forbrydelser, der bliver begået i den arabiske verden, vil desværre fortsætte, medens flere arabiske nationer vil blive involveret i en serie af konflikter. Tiden er kommet for det første snigmord, Jeg har talt med dig om i februar, og det vil finde sted om kort tid. Den arabiske verdens oprør vil indirekte tænde en uro i alle verdenshjørner.
Italien vil blive medvirkende til nogle følgevirkninger, der vil starte globale magters involvering i en krig – alle disse begivenheder er uundgåelige, men bøn kan lette lidelserne. Bed, Min datter, om at folk vil vende tilbage til Mig og bede Mig om at vejlede dem gennem denne urolige tid.
Jeg ønsker ikke at se Mine børn lide. Men de vil lide, indtil Sandheden blive åbenbaret for dem under Advarslen. Bed nu for vildfarne diktatorer, der dræber uskyldige sjæle.
Jeg kalder Mine hellige tjenere rundt om i verden og beder dem acceptere, at Åbenbaringens Bog nu er ved at folde sig ud. Udbred Sandheden om Min Lære og frels jeres flok, før tiden rinder ud. Gå nu, og gør jeres pligt mod Mig. Jeg kalder de af jer, der har udvandet Min Lære, og beder jer stoppe med det nu. Se indad i jeres hjerter og fortæl Mit folk Sandheden om, at de ikke kan eller vil blive frelst, før de har søgt om tilgivelse for deres synder. De skal ydmyge sig i Mine øjne og bede Mig om at give dem Forsoningens Gave.
I, Mine hellige tjenere, skal nu udfylde den rolle, som I er blevet udvalgt til. Vær modige og husk at prædike om Sandheden.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
75. Ydmyghed er nødvendig for at kunne komme ind i Himlen
Den 29. april 2011 kl. 15.15
Min elskede datter, ydmyghed er noget, som alle dem, der ønsker at komme ind i Mit Kongerige, må lære.
Ydmyghed viser din lidenhed over for Mig, når du ærer Mig, din Frelser, Guds søn, der blev Menneskesøn. Uden den kommer stoltheden i vejen. Den er ikke til nogen hjælp, hvis du vil erklære dig egnet til Mit Kongerige.
I verden i dag accepterer man ikke ydmyghed, i en tid hvor man beundrer beslutsomhed og ønsket om at stræbe efter at blive bedre end andre. De, der ikke lovpriser sig selv eller fremhæver sig selv med selvtillid og arrogance i verden, bliver ignoreret. Karaktertræk, der viser ydmyghed og gavmildhed over for andre, betragtes som en svaghed og at disse personer er ikke værd at beskæftige sig med i deres omgangskreds. Og dog er det modsatte af stolthed, der er nøglen til at komme ind i Himlens Kongerige. Så det, der bliver anset for nøglen til en succesfuld måde at opnå rigdom og velstand på i dette liv, er præcis den samme formel, der vil føre jer til mørket efter døden.
Den Ydmyghed, som får jer til at acceptere, at I først og fremmest skal tjene jeres Skaber, er i sandhed vigtig. Ved at erklære jeres ringhed, giver I samtidig Gud Ære. Ydmyghed er en dyd, som ikke blot er dyrebar i Mine Øjne, men som er en vigtig del af jeres åndelige udvikling. Det betyder, at I skal sætte andre før jer selv for at ære Gud. Og dog er det så let hurtigt at falde tilbage til stolthedens niveau.
Advarsel til udvalgte sjæle
Se f.eks. dem, der har arbejdet hårdt for at udvikle deres åndelige liv for at behage Mig. Tænk så på de heldige sjæle, der har fået Gaver, så de gennem Helligåndens Magt kan handle som visionære i verden. Meget ofte begynder de, når de har opnået disse nådegaver, at anse sig selv for mere specielle end deres brødre og søstre. De praler af de gaver, de besidder. Så begynder de at sortere, når de skal dele disse Gaver med andre. Deres selvforherligelse påvirker deres evne til at formidle Sandheden. Det, de har glemt, er følgende: Alle de Gaver, de har fået, kommer fra Mig. Jeg elsker alle. De har fået disse Gaver for at dele dem med andre. Ligesom Jeg giver disse Gaver til sådanne udvalgte sjæle til gavn for alle, således kan Jeg også tage dem tilbage igen.
Selvforherligelse forhindrer jer i virkelig at følge i Mine fodspor. Lær at være ydmyge, tålmodige og blottet for stolthed. Hvis I arbejder hen imod ydmyghed, vil I blive givet en særlig plads i Mit Hjerte. Medens Jeg udvælger visse folk til at være udvalgte sjæle, skal de betragte det som en Gave. De må aldrig tro, at de er vigtigere end andre i Mine Øjne, for Jeg elsker alle.
Og dog vil Jeg belønne godt arbejde, når blot der bliver udvist ydmyghed over for Mig og jeres brødre og søstre.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
76. Folk over hele verden deler de samme karaktertræk
Den 30. april 2011 kl. 20.45
Jeg glæder Mig i aften, Min elskede datter, over den måde, som du adlyder Mig på. Din lydighed med at overvære den daglige Messe og at modtage den Allerhelligste Eukaristi glæder Mig. Du er ved at blive stadig stærkere i ånd og sind og svarer hurtigt på Min Meget Hellige Vilje. Du har stadig meget arbejde at gøre for at forberede din sjæl, Min datter, hen imod den perfektion, som kræves af dig. Frygt aldrig, for Jeg vil vejlede dig trin for trin på vejen.
Min datter, hvor Jeg elsker syndere, og hvor Jeg længes efter deres hengivenhed over for Mig. Jeg observerer og ser folk sammen med venner og familie være lykkelige og le i deres hjem, og Jeg bliver fyldt med glæde, fordi der er Min Ånd til stede. Så ser Jeg ind i andre hjem, og Jeg ser uorden, tristhed, vrede og i nogle tilfælde ondskab i form af misbrug. Og Jeg græder, fordi Jeg ved, at Satan er til stede i det hjem. Så ser jer grupper af venner, der arbejder sammen for at gavne andre i deres daglige liv, og Jeg glæder Mig. Så ser Jeg andre grupper, der febrilsk arbejder for at gavne sig selv med kun et motiv: At udvikle en enorm magt og rigdom. Alle nationer har et mål – at passe på sig selv. Og det er for det meste på bekostning af andre. Så græder Jeg, fordi Jeg ved, at de befinder sig i mørke. Og så iagttager Jeg fascineret de intelligente, uddannede grupper, som ønsker at overbevise verden om, at Gud, Min Evige Fader, ikke eksisterer. De er højtråbende og præsenterer sofistikerede argumenter, medens de også benægter Min eksistens. At være vidne til at troende, der er lunkne i deres tro, bliver suget ind i denne afgrund af mørke, knuser Mit Hjerte. Der er så mange grupper med forskellige interesser, mål og formål. Desværre er der meget få, der bruger tid på at kommunikere med Gud, den Evige Fader.
Troen er blevet forladt af millioner af folk i verden i dag. Resultatet af det er, at mange folk føler sig forvirrede og ikke ved, hvilke mål de skal stræbe efter, og de søger ikke vejledning hos Mine hellige tjenere.
Denne malstrøm af forvirring vil fortsætte, med mindre Mine børn vil kalde på Mig og bede om hjælp. Bed for alle Mine børn alle vegne. Se jer omkring, og I vil opdage, at folk ligner hinanden i hele verden. De tilhører ganske vist forskellige nationaliteter, taler forskellige sprog og har forskellig hudfarve. De har imidlertid de samme karaktertræk. Nogle er lykkelige, nogle lider, andre er fulde af kærlighed, medens andre igen er vrede og voldsomme. De fleste folk har humoristisk sans, og oplever det i løbet af deres liv. Når I så ser på jeres egen familie, vil I se nøjagtig de samme træk.
Så medens I føler trang til at bede for dem, der er tættest på jer, så trygler Jeg jer også om at tænke på jeres brødre og søstre i alle hjørner af verden. I er alle sammen Mine børn. Ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans for alle Mine børn alle vegne, kan I, Mine tilhængere, frelse menneskeheden fra Helvedets mørke. Kraften fra denne bøn vil garantere, at Min Barmhjertighed vil dække alle i hele verden. Lad Mig tage jer med til Mit Paradis. Tillad ikke, at jeg skal opleve den sorg, at Jeg skal efterlade nogen af jer i Satans hænder.
Bed, bed Min Barmhjertighedens Rosenkrans kl. 3.00 hver eneste dag, og I vil kunne frelse verden.
Jeres altid barmhjertige Jesus Kristus
 
Maj______________________
 
77. Rusland og Kina vil forårsage splittelse
Den 1. maj 2011 kl. 21.00
Min kære elskede datter, fortæl verden, at der nu er forberedelser i gang for at forberede sjælene til det Nye Paradis på Jorden, som Jeg har lovet.
Datoen for Mit Andet Komme vil I ikke få at vide. Vær forvisset om, at Mine løfter altid bliver opfyldt. Ingen vil kunne stoppe Min forløsning af menneskeheden gennem Min Store Barmhjertighedshandling. Satan har ikke magt til det. Han, forræderen, vil blive tilintetgjort, Min datter, og kan ikke overleve. Der er meget lidt tilbage af Hans tid på jorden. Jeg advarer dem, som følger ham gennem et syndigt liv, for de har kun få chancer tilbage for at blive forløst. De må vende sig bort fra synden, hvis de ønsker at blive frelst. De af jer tilhængere, som måtte have et familiemedlem eller en speciel ven, som følger syndens vej, har pligt til at prøve at åbne deres øjne for Sandheden.
Forbered jer nu, så I undgår at tage dyrets mærke
Mange begivenheder både på Jorden og i Himlen vil nu finde sted, og de vil ændre historiens gang. Forbered jer alle sammen i denne tid. Jeg har fortalt jer før, at der vil blive mangel på penge, så vil I ikke nok forberede jeres families overlevelse, så I ikke er nødt til at acceptere mærket. Lad nu være med at ignorere Mine bønner.
Bedegrupper er livsvigtige nu for at beskytte jer selv og frelse verden fra global forfølgelse af – politikere, banker og såkaldte menneskerettighedsorganisationer. Deres mål er at få magt og kontrol over jer, skønt mange af jer ikke kan se det. I vil dog komme til det med tiden. Og den tid er nær. Begynd at forberede jer på jeres fremtidige overlevelse nu og forbliv i bøn, for Jeg vil skænke jer specielle nådegaver, som kan beskytte jer alle sammen. Vær nu ikke bange, for det, der virkelig har betydning, er jeres troskab over for Mig.
Medens En Verdensorden tager kontrollen over Mellemøsten, vil I blive overrasket over, hvor mange lande, de vil komme til at kontrollere, og hvor mange uskyldige sjæle, der vil tro, at disse nye regimer vil tilbyde dem frihed. Men det vil ikke være tilfældet.
Rusland og Kina vil forårsage splittelse
Læg nu mærke til, hvordan Rusland og Kina bliver den tredje størrelse, der forårsager splittelse. Meget snart nu vil de af jer, der har givet kontrollen af jeres land til anonyme grupper, som behandler jer som dukker, se, at de mørke grupper i disse politiske magter, der ikke er af Gud, vil prøve at diktere, hvordan I lever jeres liv. Forsvar jer gennem bøn. Hver dag og time vil Jeg lette jeres lidelser. Modtag Mig i den Hellige Eukaristi, og så vil I få en styrke, som vil give jer usædvanlige kræfter til at udholde forfølgelsen.
Jeg, Jesus Kristus, ønsker ikke, at der går panik i jeres liv. Men Jeg kan ikke stå på sidelinjen og undlade at advare jer om disse begivenheder. Af Barmhjertighed giver Jeg jer en chance for at forberede jer; Ikke kun jeres åndelige velbefindende, men for at skaffe jeres familie noget til livets opretholdelse. Vær nu forsigtige og forbered jer, så I undgår dyrets mærke.
Advarslen vil uden tvivl lette en sådan forfølgelse, fordi så mange vil blive omvendt. Bed, bed, bed nu for global omvendelse og for at formindske enhver lidelse, der vil komme under antikrists og den falske profets styre.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
78. Satan vil udløse et blodbad i verden, men hans dage er talte. Den 4. maj 2011 kl. 20.45
Min kære elskede datter, det er nu af den yderste vigtighed, at verden og dem, der sover i forhold til Sandheden i Min Lære, er nødt til at lytte til Mit Hellige Ord. Da oprør vil fortsætte med at udvikle sig i verden, er det nødvendigt, at I stopper op og tænker over Skriftens ord – og på det, I har fået fortalt om forandringer, som I vil blive vidne til på Jorden, hvis synden fortsætter.
Selv de af jer, der tvivler på Eksistensen af Gud, Min Evige Fader, eller af Mig, jeres Guddommelige Frelser, vil se synd begået dagligt for øjnene af jer. Det er svært at ignorere, uanset om I møder det personligt i jeres hverdagsliv, i aviser, fjernsyn eller på internettet. Selv de af jer, der er tolerante over for synd, er chokerede over omfanget af det fordærv, I er vidne til.
Hvad ser I? Hvad chokerer jer mest? Er det den ondskabsfulde vold, I bliver indviet i på tv, og som I betragter fra jeres egne komfortable hjem? Eller er det mordene, der bliver begået i retfærdighedens navn, og som foregår uden indsigelse fra regeringerne? Er det fordærvelsen, der udstilles i den obskøne pornografi, der præsenteres som kunst? Er det løgnene, der proklameres af forræderiske svindlere, der har råd til at bestikke systemet og købe sig fri fra straf uden om det juridiske system? Kunne det være det had, som mennesker viser de fremmede, de møder på gaden? Er det terror, der går ud over almindelige borgere og udføres af deres egne regeringer? Der er så mange overtrædelser af Moseloven og De Ti Bud, der foregår nu, at det er svært at rumme dem alle på samme tid.
Lov og orden er forsvundet. Kærlighed og gavmildhed over for næsten er hurtigt ved at forsvinde. Selv de trofaste af Mine tjenere, som handler i Guds Navn, leder ikke længere deres flok. Dette kaos skyldes forræderiets konge, Satan, den onde, som går til yderligheder for at skjule sin identitet for menneskeheden. Som en kujon arbejder han på at bruge sin magt til at forføre. Tag ikke fejl, for han har magt, som han bruger til at ødelægge menneskeheden. Han sætter mennesker op mod hinanden. Broder mod broder. Nabo mod nabo. Og det hele med det ene formål at udløse et blodbad så hurtigt som muligt. Han vil aldrig holde op med at pine jer, Mine børn. Se virkeligheden i øjnene. Accepter hans eksistens. For ikke troende vil det først blive muligt at forstå Sandheden om, at Gud den Evige Fader virkelig findes, når de omsider forstår sandheden om Satans eksistens.
I skal blot huske, at Satans dage er talte. Lad ham ikke vinde. Bed for alle i verden, så de ikke falder i hadets fælde, som han lægger ud for at fange Guds børn. Han gør det ikke kun, fordi han hader jer, Mine børn, men også på grund af det had, han nærer over for Mig, Jesus Kristus og over for Min Evige Fader. Han vil ikke stoppe, før han har udøvet maksimal skade.
Bed, bed, bed om, at hans styrke vil blive formindsket. Bed især Rosenkransen, for den bøn vil knuse Satan.
Når Jeg vender tilbage til Jorden, så husk, at der kun vil være en vej til det evige liv, og det er den vej, I skal gå hen imod Mig.
Jeres elskede Frelser,
Jesus Kristus
 
79. Grusomhederne i forbindelse med Min Korsfæstelse er ikke blevet åbenbaret for menneskene på den måde, det skulle have været gjort.
Den 7.maj 2011 kl. 9.50
Min datter, du skal nu samle Mit Kors op og hjælpe Mig med at bære det på den rejse som er kortlagt for dig, Min dyrebare datter. Hvor har du lidt i de sidste par uger. Jeg tillod, at det skete, fordi det har bragt dig nærmere til Mit Hellige Hjerte.
Mange sjæle er blevet kaldet til at videregive Mine Budskaber til verden. Det vil kun blive gennem den frivillige renselse fra sjælen selv, at kvaliteten af dømmekraften bestemmes. Med andre ord, hvis den sjæl, Jeg vælger at kommunikere Mit Ord til, er ren, vil Budskaberne have en større virkning. De vil gøre et mere blivende indtryk på sjælen. De vil være fulde af medlidenhed, og dog vil de åbenbare Sandheden af Min Lære i sin barske form.
Jeg har ingen tid til de finesser, som mennesker er vant til, når de hører Mit Ord på en bestemt måde, i en forenklet version. Selv Min Lidelse, Korset og grusomhederne begået af mennesker ved Min Korsfæstelse er ikke blevet åbenbaret for verden på den måde, der var meningen. Der er meget få af jer, Mine børn, der forstår den rædselsfulde måde, Jeg, jeres Guddommelige Frelser, blev behandlet på af menneskehænder. Denne behandling af Mig er stadig synlig i dag, hvor Jeg bliver gjort til nar, til grin, forbandet, ignoreret og misbrugt. Min død banede vejen for at frelse jeres sjæle fra den evige fortabelse. Det er stadig tilfældet. Smid ikke Frelsens Gave væk, for hvis I ikke accepterer Sandheden, kan I ikke blive frelst.
Lyt til dette. Jeg er Sandheden, Jeg er nøglen til jeres frelse. På jeres dødsleje kan I vende tilbage til Mig, selvom I har ignoreret Mig og Min Lære og benægtet Min virkelige eksistens, hvis blot I beder om tilgivelse og forløsning. Det er aldrig for sent at vende tilbage til Mig og bede Mig om at holde jeres hånd og lede jer til Min Faders Himmelske Kongerige. Men I kan kun gøre det så længe I er i live på Jorden. Det er jeres eneste chance for at få tilbudt evigt liv. Efter døden er det for sent.
Jeres elskede Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
80. Helligånden er nu blevet udsendt over hele verden 
Den 10. maj 2011 kl. 16.00
Min datter fortæl verden, at en betydningsfuld Barmhjertighedshandling fandt sted i dag, hvor Helligånden som en af de største Gaver til Mine børn blev udsendt over hele verden. Denne Gave er vigtig for at kunne forberede menneskeheden til Advarslen. Gennemtrængt af Helligåndens kraft vil Mine hellige tjenere og tilhængere blive styrket betydeligt i deres kærlighed til Mig og Min Evige Fader.
Denne Gave vil bringe nyt skub i jeres trætte, lunkne sjæle, som skriger efter oplysning. Dette er blevet forudsagt, og alle, inklusiv de mest forhærdede syndere, vil få gavn af det.
Som Jeg har sagt det, kender Min Barmhjertighed ingen grænser. Nu, hvor I er fyldt med lysets og hellighedens ånd, må I, alle Mine tilhængere, være modige og forkynde Mit Ord for alle dem, I kommer i kontakt med. Se bort fra den foragt, I risikerer at møde, for det er alt for vigtigt til, at I kan ignorere Mine bønner om omvendelse.
Hør nu Min bøn, der vil give jer den opmuntring, I har brug for.
”Fyld Mig nu med Helligåndens Gave, Oh Herre, så Jeg kan bringe dit Allerhelligste Ord til syndere, som Jeg må hjælpe med at frelse i Dit Navn. Hjælp mig med at skærme dem med Dit dyrebare blod gennem Mine bønner, så at de kan føle sig draget mod dit Hellige Hjerte. Giv mig Helligåndens Gave, så at disse stakkels sjæle kan fryde sig i dit Nye Paradis.”
Sig denne bøn hver dag, efter I har bedt Barmhjertighedens Rosenkrans, så vil I gennem jeres trofasthed over for Mig kunne hjælpe med at frelse Mine børn.
Fri Mig fra den smerte, Jeg føler i Mit Hjerte, medens Jeg med så megen sorg ser, hvordan Mit Hellige Navn bliver modtaget i verden i dag. Idet de ikke er tilfredse med at fornægte Mig, reagerer mange sjæle med vrede, hvis I, Mine loyale tilhængere, så meget som vover at nævne, hvad Jeg står for. De er meget vrede, fordi forræderen så dygtigt har fordrejet deres tanker, så de vender sig bort fra Sandheden. Hjælp disse sjæle, alle sammen. Bed Mig om den styrke, I har brug for i jeres arbejde.
Specielle nådegaver til dem, der udbreder omvendelse
Til alle jer, der udbreder omvendelse, vil Jeg give særlige nådegaver, og der vil blive reserveret en meget speciel plads til jer i Min Faders Kongerige. Gå nu, og giv Helligånden lov til at oversvømme jeres sjæle, for at I kan hjælpe Mig med at frelse menneskeheden.
Jeg elsker jer alle. Hver og en af jer har en plads i Mit Hellige Hjerte. Ikke en af jer, og det gælder også syndere, vil blive holdt uden for Mit slag om at frelse sjæle.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus,
Barmhjertighedens Konge.
 
 
Note: Endelig bemærkning fra Vor Herre Jesus Kristus givet til seeren til sidst i Budskabet: ” Min datter, denne begivenhed er betydningsfuld. Den vil frelse mange sjæle før Advarslen finder sted og vil fortsætte med at være til stede i verden bagefter for at forhindre, at syndere får tilbagefald. Det er blevet forudsagt, Min Datter, og repræsenterer store nyheder. Men Mine tilhængere skal arbejde hårdt nu for at hjælpe Mig med at lede slaget for sjælene.”
 
81. Budskab fra Jomfru Maria angående beskyttelse af Helgener 
Den 11. maj 2011 kl. 22.30
Mit barn, du er nu ved at komme nærmere til Min Søns Dyrebare Hjerte. Din rejse har været vanskelig, og dog fandt den sted i løbet af så kort tid. Det var på Gud Faders befaling, at jeg blev sendt ned til dig for at fortælle dig om dit kald til dette Arbejde. Dit svar var øjeblikkeligt. Du tøvede aldrig. For det skyldes styrken af den kærlighed, du føler for mig, din velsignede Moder. Jeg har vejledt og overtalt dig til denne meget specielle opgave. Vær venlig at blive ved med hver dag at henvende dig til mig, din Velsignede Moder, for at få daglig vejledning. Alle helgenerne går stadig sammen med dig, men du ved det ikke. Du må bede Skt. Benedikt, Skt. Josef, Evangelisten Johannes, Skt. Augustin og Ærkeenglen Michael om at give dig den støtte, du har brug for. Du er så meget stærkere nu, mit barn, at du spekulerer over, hvorfor. Det skyldes din lydighed over for min elskede Søn, at du nu modtager de nådegaver, der er nødvendige til denne specielle Guddommelige Mission, som du er blevet udvalgt til.
Det er vigtigt at bede Min Helligste Rosenkrans hver dag for at beskytte dig mod den onde. Skt. Benedikt er blevet udpeget til at beskytte dig til alle tider fra forræderens angreb. Det er derfor, de værste er blevet holdt væk fra dig. Bed til ham dagligt, mit barn, om at han vil fortsætte med denne beskyttelse.
Accepter den lidelse, der bliver krævet af dig af min dyrebare Søn, Jesus Kristus, for det frelser utallige sjæle. Din specielle gave, hvor du har givet Ham din frie vilje, vil forhindre millioner af sjæle i at havne i Helvedets flammer. Bliv ved med at huske på, hvad din lidelse bevirker og på den glæde, det giver Min Søns Hellige Hjerte.
Du oplever nu den særlige Gave at være forenet med min Søn. Jo mere betingelsesløst du overgiver dig til ham, viser ydmyghed og yder flere ofre, jo mere vil du hjælpe Ham i hans opgave, som er så vigtig for Ham.
Vær taknemmelig, mit barn, for at være blevet bedt om at udføre dette hellige Arbejde, for uden det kunne millioner af sjæle ikke blive frelst. Kom Nærmere til mit Hjerte nu og lad mig holde dig tættere på min Søn. Jeg vil til alle tider beskytte og vejlede dig.
Din elskede Moder
Fredens Dronning
 
82. Et jordskælv i Europa fandt sted i dag som forudsagt
Den 11. maj 2011 kl. 23.00
Min elskede datter, i dag fandt det jordskælv, jeg fortalte dig om for nogle måneder siden, sted i Europa, i Spanien. Der vil følge andre økologiske begivenheder sted så som vulkanudbrud, oversvømmelser og hedebølger. Læg mærke til disse begivenheder, for når de finder sted, vil de bevise, at disse Budskaber kommer fra Mig, Jesus Kristus.
Dette, Min datter, er Min Faders Hånd, der er ved at udløse en straf over verden for at hjælpe med til at udslette synd. Bed og bliv ved med at bede for at formindske disse katastrofer.
Min elskede Moder forklarede dig et antal vigtige ting her til aften. Det er vigtigt med daglig bøn og Tilbedelse – så ofte du kan – for det vil give dig enorme resultater i dit arbejde, Min datter. Hvil dig nu. Du er træt. Jeg vil tale med dig i morgen.
Gå i fred.
Din Guddommelige Frelser Jesus Kristus
 
83. Hvorfor den Evige Fader sender nye profeter ind i verden
 Den 13. maj 2011 kl. 22.45
Min kære elskede datter, dette er hvad jeg vil sige til tvivlerne, især Mine hellige tjenere, som måske vil afvise Mit Ord i disse Budskaber. I skal vokse i jeres tro på Mig ved at anerkende, at Mit ord ikke kun blev skænket verden i løbet af Min tid på Jorden, men også blev skænket senere hen ved Helligåndens kraft.
Siden tidens begyndelse har Gud, Min Evige Fader, kommunikeret med menneskeheden gennem profeter. På den måde blev Sandhedens Lære kendt blandt mennesker, og det sikrede, at deres tro forblev stærk. Andre åbenbaringer og lektier i Sandheden blev også givet menneskeheden af apostlene, andre hengivne disciple og af profeten og evangelisten Johannes. Bagefter var alt bragt i orden med hensyn til Min Lære og alt det, som mennesket havde brug for for at kunne få den frelse, det havde brug for. Nu hvor verden står over for den største forandring i dens historie, har Gud, Min Evige fader, sendt nye profeter til verden. Men tag ikke fejl, disse profeter bringer jer ikke en ny Lære, for det er ikke nødvendigt. De bliver i stedet sendt af tre grunde.
Den første grund er, at menneskeheden skal mindes om den Sandhed, der står i Johannes Åbenbaring. Den anden grund er, at mennesket skal gøres opmærksom på den tid, det lever i og vække dets tro. Den tredje grund er, at det skal hjælpe med til at sprede omvendelse, så at Mine tilhængere kan danne den største hær af alle for at frelse sjæle. Jeg kommunikerer gennem denne profet og gennem andre, så at Mit Ord bliver hørt i hver eneste krog af verden.
Husk Min Absolutte Kærlighed og Medfølelse
Lyt omhyggeligt til disse Budskaber, som ikke blot proklamerer Mit Ord, som I kender det, men som åbenbarer Min Absolutte Kærlighed for og Medfølelse med hver eneste en af jer. Husk også Min Store Barmhjertighed. Alle syndere vil blive tilgivet, så snart de beder om at blive forløst.
Vigtigheden af den Hellige Rosenkrans og Barmhjertighedens Rosenkrans
Medens økologiske katastrofer vil finde sted, så husk nu at bøn, der inkluderer en fremsigelse af Den Hellige Rosenkrans og Barmhjertighedens Rosenkrans, vil hjælpe med til at afvende det meste af dem. Husk, Mine værdsatte børn at I, som tror på Mig og Min Evige Fader og som følger Mine instruktioner, intet har at frygte. Lad Mig også minde jer om, at på grund af de to store Barmhjertighedshandlinger, som er blevet skænket jer – Helligåndens gave, der som en byge blev udsendt over hele verden for nogle få dage siden og den Store Advarsel- så vil millioner omvende sig til Sandheden. Det vil blive et stort mirakel og et, som vil bringe glæde til en masse mennesker.
Forfølgelse af den Røde Drage og af dem, der ikke tror på Gud
Medens Satan vil rejse sig ved hjælp af sine stakkels vildledte tilhængere, som han trækker væk fra Mig- deres eneste håb om evig frelse – vil det kun blive i en kort periode. Jeg må dog advare jer om, at det vil blive en skræmmende periode med forfølgelser, der er ledet af den Røde Drage og de politiske bevægelser, der ikke tilhører Gud. Gennem bøn og Sakramenterne vil I få styrke til at udholde disse prøvelser. Alle disse begivenheder er blevet forudsagt og vil finde sted, så ondskaben en gang for alle kan blive forvist fra verden. Det er derfor nødvendigt, at denne renselse og disse serier af tugtelser finder sted, fordi kun da vil verden være rede til det Nye Paradis på Jorden.
I må aldrig ignorere Mit Kald. Det er først, når I ser, at de profetier, der er blevet åbenbaret jer af udvalgte budbringere, begynder at blive til virkelighed, at I med sikkerhed ved, at det er Mig, der taler til jer.
Jeres Guddommelige Frelser Jesus Kristus
 
84. Afvis arbejdet fra den Spirituelle bevægelse New Age
Den 15. maj 2011 kl. 17.00
Min kære elskede datter, Jeg kalder alle Mine tilhængere til at fordømme arbejdet i New Age bevægelsen, som har fået tag i verden.
Satan har altid først og fremmest forsøgt at ramme kristendommen. Fordi han er så snedig, vil han konstant prøve at forføre de fortabte sjæle, der er spirituelt tomme. Han vil altid prøve at præsentere sine løgne forklædt som noget, der ligner kærlighed. Så vil han prøve at kontrollere Mine børns sind ved at bruge en gammel hedensk taktik, der er udformet som en måde at befri deres sind for den såkaldte stressede moderne livsstil. Pas godt på, I som underkaster jer en praksis, der hævder at kunne bringe jeres mentale tilstand ind i en tilstand af glemsel ved hjælp af meditation. Hvis I først har tilladt jeres sind at blive kontrolleret på denne måde, vil Satan og hans dæmoner kunne flytte ind lige så stille, uden at I lægger mærke til det, så glat og ubemærket vil ændringen ske.
 Undgå gammel åndelig praksis inklusiv brugen af tarot kort
Mange, mange sjæle i verden lider under mangel på en åndelig vejledning. I deres forsøg på at bringe mening ind i deres liv, giver de sig selv lov til at blive suget ind i skikke, som er ensbetydende med hedenskab, uden at være bevidst om det. Ethvert falsk dogme, som lokker dig til at tro, at fred i dit hjerte og din sjæl kan opnås ved hjælp af gammel åndelig praksis, skal altid undgås. Lær at gennemskue dem og se, hvad de virkelig står for.
Brugen af krystaller, meditation, Reiki, yoga, tarot kort, tro på vejledende ånder, metafysik og såkaldte healere, der healer ved tro, er der for at lokke jer til at tro på en alternativ højere eksistens uden for det, som blev skabt af Gud, den Evige Fader.
Advarsel om mestre, der er faret til himmels.
Mange af jer i dag, som konstant søger efter en dejlig trøst ved at bruge den praksis at følge jeres engel, skal også være opmærksom på den kendsgerning, at så snart man bruger udtrykket himmelfarne mestre, kan I være sikre på, at disse engle ikke kommer fra Himlen. Himmelfarne mestre, Mine børn, er faldne engle og kommer fra mørket. Alligevel vil I få fortalt og vil blive overbevist om, at de kommer fra lyset. Hvis I lader dem overtage jeres liv med al denne hedenske spiritualitet, vil I til sidst blive trukket nedad mod mørkets dybder, når I mindst venter det. Satan vil være så forsigtig med, hvordan han præsenterer disse mørke løgne, fordi I hele tiden vil få fortalt og vil tro på, at disse ting er udelukkende gode ting.
De fleste former af denne praksis bliver præsenteret, som om det er godt for jeres selvværd, jeres selvtillid og for evnen til at kontrollere jeres liv, men det er en løgn. Denne praksis driver jer ikke blot væk fra Sandheden, men den medfører usigelig elendighed, når først jeres sjæl er blevet besat af onde ånder som et direkte resultat af denne praksis.
Bibelen advarer om faren ved magi
Sandheden kan aldrig ændres. Den Lære, der er overleveret mennesket i den Hellige Bibel, advarer menneskeheden om magiens farer, om spådom og tilbedelse af falske guder. I verden i dag bliver denne praksis præsenteret som harmløs, men nødvendig for jeres åndelige velbefindende. Fordi det føles naturligt for milde sjæle, vil mange af dem føle sig tiltrukket af new age praksis på grund af deres falske udstråling af kærlighed. Intet kunne være længere væk fra Sandheden. Advarsel om fanatisk engledyrkelse.
Husk at det er Satan og hans faldne engle, der omhyggeligt og snedigt har trukket jer intetanende ind i disse løgne. Til de af jer, der promoverer en næsten fanatisk engledyrkelse, har Jeg dette at sige: Hvorfor proklamerer I ikke først og fremmest Guds, Min Evige Faders, Ord? Er denne besættelse af engle ikke blot en anden form for idoldyrkelse? Ja, naturligvis må I bede de hellige engle om hjælp, men stil jer imidlertid altid det spørgsmål: Sker jeres hengivenhed for engle på bekostning af jeres kærlighed til Jesus Kristus, Guds søn eller Gud, den Evige Fader? Hvis det er tilfældet, så krænker I Mig, jeres Guddommelige Frelser, Jesus Kristus.
Vågn nu op og indse løgnen i den såkaldte spiritualitet. De engle, I påkalder ved at deltage i sådan en praksis, vil ikke komme fra Himlen eller fra Lyset. Det vil se ud som om, de kommer fra Lyset, men det vil være et bedrag, som Satan og hans dæmoner benytter sig af, for at de snedigt kan dække over deres handlinger.
Husk en sidste lektion. Pynt nok så meget på jeres hedenske praksis for at få det til at se ud, som om I tilbeder Himlens Guddommelige Lys, det er og bliver en løgn. Løgnen, og dem I overbeviser om, at de skal følge denne bizarre rejse mod et såkaldt åndeligt rige uden for Min Faders rige, vil bringe jer så tæt på Satan, at efter et vist tidspunkt vil der ikke være nogen vej tilbage.
Det eneste Guddommelige Kærlighedsrige, som eksisterer uden for Jorden, er Himlen. Alt andet, som I er blevet fortalt om, er usandt. Imidlertid ønsker Satan, at I skal tro, det findes. Virkeligheden er, at han er i færd med at trække alle de intetanende og overtroiske sjæle ned i Helvedets mørke sammen med ham og alle de faldne engle, og alt sammen i den falske kærligheds navn. Vil I ikke nok huske at Kærlighed, den Sande Kærlighed, kun kan komme fra Gud, den Evige Fader.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
85. Vigtigheden af at faste og at nægte sig selv noget.
Den 16. maj 2011 kl. 11.30
Min elskede datter, du er endelig ved at forstå, at uden Mig er du intet. Det er gennem Mine nådegaver, du modtager livet i Min Faders Kongerige. Uden Min Tilstedeværelse i dit liv vil det blive tomt og være uden virkelig mening. O, hvor ville Jeg ønske, at alle Mine børn kunne forstå det liv, Jeg kan give dem, særligt gennem den Hellige Eukaristis Sakramente. For det er kun, når I modtager Mig i jeres skrøbelige sjæl, gennem det Guddommelige brød og den Guddommelige vin, at I virkelig kan føle Min Kærlighed. Denne Kærlighed vil styrke jer ikke blot i jeres sjæl; men også i jeres sind. Min Tilstedeværelse vil hæve jer op til at blive Mine sande tilhængere.
En tilhænger, der ikke modtager Mig regelmæssigt i dette Helligste Sakramente vil være ligesom et kar, der kun er halvt fuld. I har brug for Mit Legeme og Blod, som Jeg udgød for jer, for at fylde jer med Min Sande Tilstedeværelse. For uden den vil I ikke være i stand til at finde virkelig styrke til at erklere Min Herlighed på den rigtige måde.
Børn, I må forstå, at det med at tro på Min Eksistens, kun er en del af jeres åndelige rejse. Der er så meget mere, I har brug for at forstå. Det er kun ved at nægte jer kødets glæder, at I virkelig kan indfri jeres løfter. I kraft af den kendsgerning, at Satan kontrollerer mennesket gennem kødets fristelser, så skal I også nægte ham adgang til de fornøjelser, I søger. Faste er en af de mest virksomme måder at rense jeres sjæl for Satan og hans dæmoner. Der er så få mennesker, der gør brug af dette offer, og dog er det så enkelt og skader ikke jeres helbred. En dags faste om ugen vil bringe jer særlige nådegaver.
Ved at udføre små ofre til ære for Mig, jeres Guddommelige Frelser, vil I ikke blot frelse sjæle, men også komme nærmere til Mig. Andre ofre, hvor I giver afkald på verdslige goder, vil også bringe jer nærmere Mit Hellige Hjerte.
Livet, Mine børn, skal ikke kun handle om at eftertragte materielle goder, hvis de er ud over jeres reelle behov. Ved at acceptere enkle behov og bruge jeres tid på Mig, vil I opleve sand tilfredshed. Ikke blot det, men for første gang i jeres liv vil I kende betydningen af sand frihed. Husk at Satan kontrollerer mennesket gennem kødets ønsker, der omfatter mad, tøj, sex, hjem, biler, ferier, luksusliv, musik, alkohol og idoldyrkelse af berømte mennesker. Ved at acceptere, at disse er simple illusioner, vil I forstå, at jeres tid på jorden ikke skal spildes på sådanne nytteløse sysler.
Jeres tid på Jorden, børn, er blot en del af jeres rejse mod evigheden. En anden slags liv vil fortsætte for jer efter døden. Uanset om folk tror på Gud, den Evige Fader, eller ej, vil deres sjæl stadig eksistere efter døden. Søg nu Lyset, så at I vil opleve sand lykke i al evighed og en ophøjet plads i Paradis. For at kunne opnå dette niveau af åndelig hellighed, må I gøre nogle kødets ofre medens I stadig lever på Jorden. I kan også ofre alle jeres lidelser i jeres liv for fortabte sjæle, og I vil høste belønninger, der venter jer i det næste liv.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
86. Ær Min Fader
Den 18. maj 2011 kl. 17.00
Min kære elskede datter, Jeg har savnet den tid, du lovede Mig i går. Jeg forstår, at du lever et meget travlt liv, men husk, at Jeg er det liv, du skal søge, frem for alle dine hverdags aktiviteter.
Det er på tide, at mennesket ærligt og redeligt reflekterer over sit liv
Tiden, hvor menneskeheden reflekterer over deres liv på en fuldstændig ærlig måde, er kommet. Alle Mine børn overalt, i hver en krog af verden, skal stille sig selv dette spørgsmål: Tror de, eller tror de ikke på Gud Faders eksistens? Da de sidste tider nu kommer nærmere og nærmere, er det nødvendigt at foretage et antal valg. Mine børn, accepterer I, At Gud, Min Evige Fader, skabte jer? Hvis I gør det, så svar på det næste spørgsmål. Hvor meget tid bruger du på at takke Ham for livets gaver, din familie og dine venner? Hjemmet, du bor i? Maden du spiser? Hvis du ikke gør det, er du ikke en tilhænger af Sandheden.
Vis Min Fader respekt
De af jer, der tror på Gud, som Skaberen af alle ting, ved I, at bøn er af vital betydning, hvis I skal have gavn af det næste herlige liv, han har planlagt til jer? Tal med Ham dagligt. Vis Ham den respekt, Han fortjener, fordi når I ikke viser ham den opmærksomhed, krænker I Mig. Nu kalder Jeg alle I hengivne tilhængere af Mig, jeres Guddommelige Frelser, Jesus Kristus, for at få jer til at forstå, hvor vigtigt det er at ære Min Fader. Han får ikke den opmærksomhed, han fortjener. Mange folk har en forestilling af Gud Fader som en streng, skræmmende og vred Gud. Så megen ærefrygt har I for Ham, at I skubber ham til side. Hvis I vidste, hvor meget han længes efter jeres kærlighed, ville I øjeblikkeligt falde på knæ og bede Ham om tilgivelse. Vil I ikke nok bede til Gud Fader. Han har brug for jeres hengivenhed. Bøn til Min Fader giver jer en enorm Barmhjertighed. Når I beder Min Fader om at beskytte jer eller frelse jer i Mit Navn, er det meget sjældent, at Han nægter jeres bøn i overensstemmelse med Hans Mest Hellige Vilje. Gud, Min Evige Fader, er meget Kærlig, Medfølende, og trofasthed over for Ham vil bringe verden store nådegaver og frelse.
Bed til Min Fader om at afværge globale katastrofer
Bed Min Fader om at afværge globale katastrofer på Sin elskede Søns vegne, og Han vil bønhøre jeres bønner. Der er så få kristne i verden, der stadig specielt kalder på Ham for at få hjælp. Han, som så kærligt skabte mennesket i Sit Billede, er blevet glemt. Vis Ham den ære, som nu er nødvendig, så Han kan lette de økologiske katastrofer, som vil finde sted på Jorden under den Store Trængsel.
Min Fader holder verden i Sine Hænder. Imidlertid ærer og tilbeder Hans børn Ham ikke længere. De glemmer det faktum, at medens Satan bliver ved med at stjæle sjæle, er der kun en Magt, der vil kunne modstå det i evighed, og det er Guds Magt. I Sin Barmhjertighed vil Han høre jeres råb om hjælp. Vil I ikke nok kalde Ham nu, især i disse tider med store forandringer.
Jeres elskede Frelser,
Jesus Kristus, søn af Gud den Almægtige Fader
 
87.Forældreansvar i verden i dag
Den 19. maj 2011 kl. 18.15
Min kære elskede datter, verden er bukket under og befinder sig i den yderste nød på grund af manglende tro på Gud, den Almægtige Faders, Eksistens. Selv små børn benægter glade Hans Eksistens. Disse tomme, forhærdede sjæle fornærmer ikke blot Min Evige Fader, men forårsager Mig en dyb smerte.
Så langt er I faldet, børn, at I fuldstændigt har kasseret al den sans for åndelighed, som I blev født med. Hvor langt tror I, at jeres kærlighed til verden og dens materialisme vil bringe jer? De af jer, der er optaget af rigdom og komforten i verdslige attraktioner, skal vide, at de snart vil blive taget fra jer som en del af Renselsen, der kommer.
Forældres ansvar
Hvorfor lærer I jeres børn betydningen af menneskeskabt materialisme på bekostning af deres stakkels, små sjæle? Jeres primære mål er at lære jeres børn vigtigheden af at skabe og opbygge velstand. I lærer dem meget sjældent om den moral, de er nødt til at være udstyret med for at kunne være ansvarlige voksne. Det gælder evnen til at vise respekt for andre, til at værdsætte betydningen af at være ærlig og nødvendigheden af at vise forståelse over for deres brødre og søstre. Desværre har Mine børn fuldstændigt mistet retningen på den åndelige vej, der er nødvendig for dem, for at de kan nå deres endelige bestemmelsessted. Skammer I jer ikke? Hvornår vil I lære at forstå, at I, der er besatte af kærlighed til penge og alt det, som følger med, styrer lige mod katastrofen? Det er først når I er blevet berøvet denne komfort, som I tørster efter, at I vil forstå, hvor ensomme I er.
Lyt til Mig nu, medens I kan. Sæt jeres families behov i første række, for det er godt. Sørg for den. Men lad nu være med at opmuntre jeres børn til at blive slaver af rigdom og af et ønske om berømmelse, for så vil I skubbe dem lige i armene på Satan. Jeres børn blev født og fik det fysiske liv af jer, men de blev Skabt af Gud, den Evige Fader, da de fik skænket deres sjæl. Naturligvis skal I vise ansvarlighed som forældre og sørge for deres fysiske behov, men husk, at deres sjæle har brug for næring. Lær dem Sandheden i Min Lære og vigtigheden af at passe på deres sjæle. Først da vil I give jeres børn den sande næring i krop og sjæl, som de har brug for for at kunne overleve og til sidst nyde det evige liv.
Jeres elskende Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
88.Forvirring omkring, hvad Mit Andet Komme betyder
Den 20. maj 2011 kl. 10.00
Min kære elskede datter, mange folk undrer sig over, hvad Det Andet Komme virkelig betyder, så lad Mig forklare det.
Jeg kom ind i verden første gang for at forløse menneskeheden fra evigt mørke, så at mennesket kunne få glæde af det evige liv. Af Barmhjertighed sendte Gud, den Almægtige Fader, Mig, så at alle hans børn ville få det evige liv. For indtil da havde det ikke været muligt på grund af Adams og Evas synder. Jeg kommer igen denne gang for at belønne alle dem, som følger Mig.
Der er megen forvirring i verden med hensyn til denne begivenhed. Mange folk tror, at Mit Andet komme betyder, at verdens ende er kommet. Det er ikke tilfældet, for i stedet vil det betyde de sidste tider, hvor Satan og hans tilhængere, som skaber usigelig lidelse i verden, vil blive forvist fra Jorden i 1000 år.
Om det Nye Paradis på Jorden
Dette Nye Paradis, som Jeg har lovet, vil komme, når Himmel og Jord bliver et. Dette nye liv, som Jeg bringer til alle hengivne tilhængere, vil blive et liv i kærlighed og herlighed. I, Mine tilhængere, vil imidlertid skulle udholde megen lidelse, medens denne overgang finder sted. For at hjælpe med til at forberede verden til denne Store Begivenhed, bringer Jeg på forhånd en stor Barmhjertighedsgave: Den Store Advarsel, som vil give enhver af jer chancen for at se jeres synder, og hvordan de krænker Mig, vil gøre jer i stand til at se Sandheden. Når I forstår den plet af synd, der er i jer, først da vil I forstå den sorg, Jeg føler.
Et glimt af det, der vil ske ved den Sidste Dom
Ved at tillade jer at opleve denne Min store Barmhjertighedshandling, vil I få et sandfærdigt glimt af det, der vil ske på Dommedagen. På denne måde vil I få en fair chance for at vende tilbage til Mig endnu engang. Ser I, Jeg elsker jer alle sammen med så dyb og varig en lidenskab, at Jeg vil gøre alt, hvad der står i Min Magt, for at frelse jer fra forræderens greb.
Men Jeg vil advare jer om, at Satan vil øge sine aktiviteter gennem jeres brødre og søstre for at overtale jer til at vende ryggen til Mig, selv efter at den Store Begivenhed har fundet sted. I må nu åbne jeres sind for det og skubbe al menneskelig fornuft til side for at kunne acceptere Sandheden om jeres eksistens på Jorden. Enhver løgn vil blive benyttet under dække af videnskabelig menneskelig tænkning og blive brugt for at forhindre jer i at acceptere Sandheden.
Satan ønsker ikke, at I kommer til Mig, børn. Hans ondskabsfulde greb skal brydes, men det kan kun ske med jeres hjælp. Tillad ikke, at han slører jeres dømmekraft med sine løgne. Det vil blive meget vanskeligt for jer at ignorere hans argumenter, hån og spot, for det er på den måde, han arbejder.
Satan vil arbejde gennem andre folk for at tage modet fra jer.
Mange ved ikke, at Satan arbejder på den måde gennem andre folk, hvis meninger, I måske respekterer. Men det er præcis på den måde, han arbejder. Han vil kommunikere gennem disse stakkels sjæle, som er tiltrukket af mørket. Han vil sikre sig, at deres sind er blokeret over for Sandheden om Min Herlighed og det evige liv, som er jeres ret. Lad aldrig nogensinde hans indflydelse påvirke jeres kærlighed til Mig. Og husk så, eftersom han ikke vil vinde slaget, vil disse stakkels sjæle, som følger ham, blive kastet i Helvede sammen med ham. Hvis I ønsker at få det evige liv, så brug denne tid på Jorden til at fordømme Satan, medens I kan.
Jeg vil regere på Jorden i 1000 år
Min datter, Jeg vil regere på Jorden i 1000 år. Tag ikke fejl, for Jeg har nu ledelse af de begivenheder, der folder sig ud i verden. Jeg har forberedt vejen til Mit Nye Kongerige på Jorden, og tiden er nær, meget tættere på end mange har indset. Glæd jer, for disse nyheder vil blive budt velkommen af alle. Jeg vil gøre en ende på al lidelse i verden. Jeg vil tænde en kilde af glæde og herlighed, som skal deles af alle Mine børn.
Dette Nye Paradis vil være ud over jeres forstand, men lyt til dette. Dette nye liv, Jeg vil tilbyde alle Mine hengivne tilhængere er et liv uden bekymringer. I vil ikke mangle noget. Jeg vil sørge for det hele. Alle dem, der vælger dette Herlige Kongerige, vil blive overrasket over den Dyrebare Juvel, som venter på jer. Bed nu om, at jeres brødre og søstre vil åbne deres øjne over for Sandheden om de løfter, Jeg har givet, så at de også kan træde ind i dette Nye Liv på Jorden.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
89.Tilgivelse er vejen til frihed
Den 21.maj 2011 kl. 10.40
Min datter, tilgivelse er vejen til frihed. Når I tilgiver dem, som har krænket jer, eller som har været skyld i, at I er blevet såret, bliver I lettede. Det er på det tidspunkt, glæden fylder jeres sjæl. Det betyder også, at Jeg er til stede i jer. Når I tilgiver andre, er det et tegn på kærlighed ikke blot til næsten, men kærlighed til Mig, jeres Guddommelige Frelser. De, som ikke tror på Mig, skal vide, at når de tilgiver andre, så er Jeg også tilstede og går med dem. Alligevel har de ingen ide om, at det er tilfældet.
Tilgivelse er kærlighed. Min kærlighed er uendelig. Men Jeg bønfalder jer om, at I vil tillade Mig at tilgive jer jeres synder. Hvis blot I kunne bede Mig om at gøre det, ville det ikke kun få jer til at føle jer frie, men den kærlighed og glæde, I ville opleve, ville overraske jer. Denne ydmyge handling ville tillade jer at vise kærlighed over for andre. Jeres lys ville skinne og påvirke andre på en særlig måde, men hverken I eller de vil være klar over det. Min kærlighed vil fylde jeres sjæl, efter at forsoningen har fundet sted. Jeres rene sjæl vil være som en magnet, der får andre til at føle sig tiltrukket af jer.
Det er ikke let at tilgive andre, Mine børn. Stolthed og en følelse af selvværd forhindrer, at denne store barmhjertighedshandling finder sted. Det er Satans værk, for han ved, at manglen på tilgivelse fører til mere alvorlige synder mod Gud Fader. Når I ikke kan tilgive andre, vil I først og fremmest opbygge en bitterhed, som, når den fæstner sig, kan føre til had og endog mord. I mange tilfælde fører det til krig.
Hvis folk alle vegne ville tilgive hinanden med omhed, så ville der ikke findes had. Der ville være færre mord, og kærlighed – kærligheden til Gud, den Evige Fader, ville sprede sig.
Lær at tilgive hinanden. Skub stoltheden til side og bed Mig om Min Barmhjertighed. For når I beder om noget i overensstemmelse med Min Hellige Vilje, så vil jeres bøn blive hørt.
Jeres elskende Frelser
Barmhjertighedens Konge, Jesus Kristus
 
90.Nye åbenbaringer om oversvømmelser i Frankrig i sommer 
Den 22. maj 2011 kl. 14.30
Min kære elskede datter, den åbenbaring, du fik den 18. marts 2011 ved midnat om, at der ville komme et vulkanudbrud på Island i maj måned, har nu fundet sted. Du undrer dig måske over, at du blev så chokeret, da det skete som forudsagt. Så det vil Jeg nu forklare dig. Skønt det meste af din tvivl er blevet jaget bort, var der stadig en frygt hos dig om, at du ikke forstod profetierne på den rigtige måde. Nu må du rejse dig med selvtillid og lade Mig dæmpe din frygt. Kom nu i gang og offentliggør uden tøven andre begivenheder, som Jeg har åbenbaret for dig. Ved at gøre det, vil flere folk forstå, at det er Mig, Jesus Kristus, som kræver den opmærksomhed, der er nødvendig, for at kunne redde sjæle.
Når disse profetier bliver bekræftet, vil der ikke være nogen tvivl i Mine tilhængeres hjerter om, at de er autentiske. Alligevel vil den forhærdede sjæl, som nægter at tro, og som altid vil kunne finde på en logisk forklaring, når de er vidne til Sandheden, stadig ikke være overbevist.
Oversvømmelser i Frankrig, hedebølge i Tyrkiet
Lyt til Mig nu. Der vil komme oversvømmelser i det sydlige Frankrig i sommer. En hedebølge vil ramme Tyrkiet. Andre økologiske begivenheder, som skaber forvirring, inklusiv et jordskælv i England (men ikke lige nu), vil ramme andre europæiske stater. Forvent en stigning af havets overflade i Middelhavet, som vil chokere alle. Der vil kunne mærkes jordskælv i Norge og i Sydamerika. Min datter, jeg vil åbenbare andre begivenheder for dig, men kun af en bestemt grund, og det er at omvende Mine børn. Hvis og når de accepterer, at det er Mig, der taler til dem gennem dig, så vil det gøre Mig glad. Jeg har intet ønske om at skræmme Mine børn, men disse begivenheder vil fortsætte med at eskalere i verden som en del at den Store Tugtelse, der vil komme. De er nødvendige som en del af slaget mod forræderen. Bed nu, Mine børn, for at formindske og undgå disse begivenheder, fordi bøn er et ekstremt magtfuldt middel til at opnå tilgivelse.
Gå nu i fred. Vær ikke bange for at offentliggøre disse profetier, for de vil ske.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
 91.Hvorfor Jeg kommunikerer til verden på denne måde
Mandag 23. maj 2011 kl. 09:45
Min kære elskede datter, det er nu tid til at reflektere over Mine Hellige Budskaber og til at sikre at så mange syndere verden over agter på dem.
Tag ikke fejl, disse Budskaber bliver givet til verden som en Gave til at hjælpe frelse jer alle, alle Mine børn, også dem der følger andre stier til Gud den Evige Fader.
Folk, især Katolikkker, vil være forvirrede når jeg ikke stiller dem foran mine andre børn af forskellige overbevisninger. Mit valg af Ord er formet til at blive hørt af alle og ikke kun de få udvalgte. Min Kærlighed skelner ikke. Til dem der stiller spørgsmålstegn ved måden jeg taler til menneskeheden på, gennem denne budbringer, lyt til Mig nu. Mens I, Mine tilhængere, forstår at Sandheden aldrig har ændret sig siden tiden for Min Korsfæstelse, vid så at Jeg skal strække Min Kærlighed til alle Guds børn. Ingen er bedre end en anden.
Min datter, du må ikke svare eller forsøge at forsvare Mit Ord når du udfordres til at forklare hvorfor Jeg skulle tale på denne måde. Mit Ord er Guddommeligt. Det skal ikke forandres eller ændres til at passe dem der betragter sig selv som eksperter i teologisk lov; for Mit Ord bliver givet til verden i et sprog som vil blive forstået klart af menneskeheden i dag. Mange vil spørge hvorfor disse Ord ikke bruger samme terminologi eller udtryk som Mine profeter og gamle tiders apostle brugte og nu vil Jeg svare dem.
Husk at Min Lære aldrig forandrer sig. Uanset hvilket sprog Jeg bruger i dag til at kommunikere på en tidssvarende måde, vil Sandheden forblive den samme, intakt.
Vær på vagt overfor visionære og seere som påstår at de modtager budskaber fra Mig og som bruger gammelt sprog eller udtræk fra den Hellige Bibel; for det er ikke den måde Jeg ville kommunikere med menneskeheden i dag. Hvorfor skulle Jeg gøre det? Ville Jeg ikke fremmedgøre en ny generation, dem som ikke forstår sproget i Min Faders Hellige Bog?
Enkelhed er nøglen, Mine børn, når Mit Allerhelligste Ord kommunikeres. Husk, når I (be)lærer andre om Sandheden om Min Eksistens, at enkelhed i jeres tilgang er afgørende. Gør I ikke dette, vil I ikke nå disse fortabte sjæle, fordi de vil vende det døve øre til Mit Kærlighedsbudskab.
Budskabet om Min Kærlighed er enkelt. Jeg Er Livet som Mine børn på Jorden tørster efter. Forklar at Jeg Er Sandheden. Gør dette klart. Uden Mig er der ikke noget evigt liv. Brug profetierne, som jeg har vist denne budbringer, til at vinde ikke-troendes opmærksomhed. For det er derfor de bliver givet til verden. Ikke for at gøre dem bange, men for at bevise at Jeg kommunikerer i dag på en måde der ikke kun vil gøre Mit Allerhelligste Ord hørt, men troet.
Jeres elskende Frelser og Lærer
Jesus Kristus, Barmhjertigheds Konge
 
92.Himlene vil åbne sig under Advarslen
Mandag, 23. maj 2011 kl. 14:30
Min højtelskede datter, du lider under den smerte som Jeg udholder for menneskenes synder . Dette er hvad det føles. Nu ser du bare et lille glimt af Min lidelse, som Jeg udholder hvert minut af din dag. Der er intet at frygte, Min datter, om Advarslen.
Advarslen vil være en dramatisk begivenhed
Det vil chokere mange mennesker i verden, da det vil være en dramatisk begivenhed, hvor himlene åbner sig og Barmhjertighedens Flammer  vil vælte ned over hele verden. Mange mennesker vil ikke forstå hvad der sker. Så chokeret vil de være, at de vil fejlagtig tror, at de er vidne til verdens ende. Fortæl dem at glæde sig, når de vidner Min Herlighed, for dette, hvis I er ordentlig forberedt, vil være den mest spektakulære eksempel på Min Barmhjertighed siden dagen for Min Korsfæstelse. Dette, Mine børn, vil være jeres frelsende nådegave og vil forhindre dem, der ellers ville være blevet dømt, i at komme ind i helvedes dybde.
Overalt må alle mine børn advare fortabte sjæle om, hvad de kan forvente. Opfordre dem til at søge forsoning ved at bekende deres synder nu. Det er vigtigt, at så mange som muligt er på forhånd i en tilstand af nåde, måtte de ikke overleve denne begivenhed pga. chok. Langt bedre er det først at være vidne til denne guddommelige spektakulære begivenhed, end senere at være uforberedt på den sidste Dommens dag.
Vær alle stærk. Glæd jer, hvis I er hengivne tilhængere, for I vil blive vist et glimt af Mit Guddommelige Nærvær, som jeres forfædre aldrig så, i løbet af deres levetid. Bed for resten af Mine børn. Fortæl dem Sandheden nu, mens I kan. Ignorer deres foragt, for skulle de gå i gang nu og bede om tilgivelse for deres synder, vil de takke jer, efter denne Store Mirakel har fundet sted. Gå nu i fred.
I må ikke være bange. Bare bed for disse sjæle uden tro, så de ikke dør i dødssynd.
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
93.Hvis du finder det svært at bede
Tirsdag 24. maj 2011 kl. 18:00
Min kære elskede datter, Jeg Er glad i dag, hvor så meget arbejde er blevet gjort for at give Mit Allerhelligste Ord til verden, gennem dit arbejde. Du skal aldrig føle at du ikke gør nok på grund af det antal mennesker, der afviser disse Budskaber. For de af Mine børn som ikke tager imod Mit Ord nu, de vil komme til det. De vil være sultne efter at Høre Min Stemme. Forbliv fokuseret på Mig nu. Lad dig ikke lede på afveje af dem, der håner disse Budskaber. Tab aldrig modet, for dem der lytter til Mit Ord spreder faktisk Sandheden til andre, ud af deres kærlighed til Mig.
Omvendelse er en svær udfordring i en verden så blind for Sandheden om evigt liv. Udholdenhed behøves, for med hjælp fra Helligånden, hvis Kraft føles nu, overalt, rundt omkring i verden, vil Mine børn med tiden komme tilbage til Mig, men ikke alle. For alle dem der skulle foretrække kunstig tryghed som tilbydes dem gennem bedrageren, vil finde det meget vanskeligt at afvise det liv de lever. Bed for alle i din familie og alle dine venner nu, så I alle kan forenes i jeres kærlighed til Mig under Advarslen. For, hvis I vil tage imod denne begivenhed som jeres vej til frihed, vil I blive belønnede med Min store Barmhjertighed.
Bøn er ikke let
Bøn er ikke let for mange af Mine børn, som finder recitering af lange bønner en gentagelse og lidt kedeligt. Hvis det er sådan du beder og du kæmper, så sid blot stille ned og kommunikér med Mig i stilhed. Reflektér helt enkelt over Mit Liv på Jord. Mind dig selv om Min tid der og de lektioner i kærlighed, Jeg gav jer alle. Det er nok. Lad der falde ro over dit sind og Jeg vil sidde med dig i fordybelse. Jeg vandrer med enhver. Jeg Er tilstede hvert minut af dagen uanset hvad du laver. Jeg Er aldrig langt borte. Husk, at Jeg Er din krykke i livet. Læn dig op ad Mig. Bed om Min støtte, i oprigtighed, og Jeg vil høre dit råb. Jeg afviser aldrig din anmodning, hvis det er i overensstemmelse med Min Hellige Vilje. Dog, når du beder om begunstigelser som er udformet for at give dig verdslig overflod, skal du vide, at jeg aldrig skænker dette. For Jeg kan aldrig give dig gaver som Jeg ved er dårlige for din sjæl.
Mine Gaver gives sådan, at Jeg kan føre dig nærmere Mit Hjerte, for når det sker, vil du ikke ønske dig andet.
Jeres elskende og hengivne Frelser
Jesus Kristus
 
94.Jeg vil gerne takke dem, der hjælper med at sprede Mit Hellige Ord
Onsdag 25. maj 2011 kl. 16:00
Jeg kommer nu for at opmuntre alle de Mine tilhængere som, idet de genkendte Min Sande Stemme, har svaret med et stort generøst arbejde. Til de af jer som giver frit af jeres tid til at fremme og sprede Mine Budskaber, Jeg vil gerne takke jer. I, Mine dyrebare børn, fryder til Mit Sorgfulde Hjerte på dette tidspunkt i historien. I, Mine børn, er tapre, modige og opfyldte af Helligåndens Gave. Jeres troskab og gave til Mig i form af jeres tid og elskende hengivelse til Sandheden vil kaste store nådegaver af sig i det Nye Paradis Jeg lovede Mine børn.
Jeg vil lede din hånd i dette Hellige Arbejde og du vil føle Min Kærlighed. Vær aldrig bange for at forkynde Mit Ord, for enhver lille anstrængelse af enhver som fremmer disse Budskaber vil blive belønnet.
Gå nu, Mine dyrebare, trofaste tilhængere. Spred Mit Hellige Ord og hjælp jeres brødre og søstre som behøver ledelse.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
95.Advarselsbudskab til Verdens Ledere
Onsdag 25 maj 2011 kl. 22:00
Min datter, lande verden over ulmer, under overfladen, af uro, såvel i form af had menneske mod menneske, som verserende økologiske omvæltninger. Det er når moder natur vil slippe det uforventede løs snart, for at vise mennesket at han ikke har, uanset hans arrogante selvsikkerhed, kontrol over noget.
Mennesket har mange lektier at lære. Uafladelige forsøg på at opnå magt på højeste niveau af dem med  autoritet, påvirker det almindelige menneske, som må forlade sig på disse regeringer og erhvervsledere til at sørge for deres behov. Den hjælp mennesket behøver vil kun komme til udtryk når disse ledere regerer med sand kærlighed til deres folk i deres hjerter. Bedrøveligvis gør gårdighed og begær efter magt at dette, faktisk, ikke er målet for mange verdens ledere i dag. Gud Fader vil ikke længere tåle jeres syndefulde gerninger.
Min Advarsel til disse ledere over hele verden, hvem end de er, er denne. Påfør jeres folk uretfærdige fremgangsmåder og trængsler, og Min Evige Faders Hånd vil falde hurtigt på de lande og områder hvor I holder til. Han vil ikke længere tåle jeres syndefulde gerninger. Gem jer hvis I vil, men det er nytteløst.
Jeres ødelæggelsesvåben vil blive ødelagt. Jeres behandling af jeres medborgere vil skabe en situation, om I synes om det eller ej, hvor I vil skulle stå til ansvar overfor Gud den Evige Fader. Jeres moralske ansvar skal overholdes, fordi I vil blive dømt på jeres handlinger en skønne dag.
Led jeres folk med kærlighed, værdighed og respekt for deres fysiske og moralske velfærd. Nægt jeres folk retten til religiøs frihed, eller påfør diktatur af hvilken somhelst slags, som tvinger dem til at stoppe eller begrænse deres religiøse praksis i navn af politisk enhed, så er I dødsdømte, ikke kun vil I lide for jeres handlinger, men dommen bliver barsk. Enhver af jer, som sværger troskab til jeres folk, i Guds den Evige Faders navn, og orkestrerer uretfærdige love, som nægter det retten til mad, husly og religiøs frihed, vil møde Gud Faders Vrede og Hånd.
Verden lider nu i alle lande på grund af diktatur, selv der hvor I ikke antager det er. Verden lider også under finansielle vanskeligheder, som gør de sårbare svagere. Jeg tilsiger nu de ledere som har nogen sans for kristen pligt, at kæmpe for retten til at tillade Min Lære at have indflydelse på jeres beslutninger, som vil have direkte indvirkning på Mine børn overalt.
Til dem af jer der smeder rænker i magtens korridorer for at undertrykke en lang række lande på kontrolleret vis, som vil påvirke nation efter nation, og lede til nød overalt, vær opmærksom på at jeres handlinger vil blive straffet. For Gud den Evige Fader har været tålmodig indtil nu i håbet om at I ville se det formålsløse i jeres veje. I stedet har i skubbet på fremad som en elitær gruppe, der betragter sig selv som mere vigtig end resten af menneskeheden. Jeres handlinger, nu er I advaret, vil ende i katastrofe. Jeres troskab mod rigdom, dominans og grådighed vil efterlade jer ikke bare nøgne og sårbare, men i værre stand end dem i udnytter gennem misbrug af magt.
Tiden er inde for kampen for at befri verden for ondt og Satans regeren. Gud Fader vil nu udløse jordskælv, tsunamier og oversvømmelser i et forsøg på at vække jer. Jeres planer om at vælte verdensledere, dem ved magten i religiøse grupper, og at indføre kontrolforanstaltninger, herunder En Verdens Møntfod, vil ikke blive ignoreret. Som I nu ser disse begivenheder finde sted, vil I finde dem umulige at ignorere. Disse begivenheder vil ryste jeres blinde afhængighed af magt. I vil vågne op til jeres fejlagtige veje. Og når I gør det, vil Jeg stå – afventende. I vil løbe til Mig og bede, ikke kun om tilgivelse, men I vil bruge jeres kærlighed til Mig til at gøre bod. I, Mine børn, som har en dyb underliggende kærlighed til Mig, er Mit største håb i at overvinde ondt og uretfærdig politisk korruption i verden nu. Bed for nådegaverne til at hjelpe jer at vende tilbage til Mig nu
Klimakatastrofer uset siden Noahs dage
Bøn vil, som Jeg har sagt før, hjælpe at mildne katastrofer i verden, medens den nu bevæger sig mod en serie af klimarelaterede katastrofer, aldrig set af mennesket siden Noahs dage. Verden, som I kender den, vil lide under så mange hændelser, alle på en gang, at kaos og forvirring vil være normen. Hvorfor skulle I tillade at dette sker? Jeg taler til dem med enorm politisk og finansiel indflydelse, som er indviede i hvad der sker bag lukkede døre. Dette er jeres sidste chance, givet til jer udaf en følelse af kærlighed og medfølelse med mennesket overalt, til at vende nu og standse jeres onde metoder – eller stå ansigt til ansigt med følgerne.
Jeres Retfærdige Dommer
Jesus Kristus, Barmhjertigheds Konge
 
96. At håndtere Økonomisk Trængsel
Torsdag 26. maj 2011 kl. 13:00
Min kære elskede datter, Jeg Vil at du nu begynder at faste, mindst en dag om ugen. For derigennem vil du glæde Mig. Dette offer vil styrke din renhed og bringe dig nærmere Mit Allerhelligste Hjerte. Mine børn i verden står overfor mange udfordringer i disse tider, udfordringer som de aldrig har skullet håndtere før. Den største udfordring nu, er at håndtere den måde penge bliver færre på. Dette er skræmmende for mange som skal holde deres hjem og forsørge deres familier. Den næste forhindring en manglen på meningsfuld åndelig vejledning i deres liv, som indtil nu har syntes vigtig.
Mist din indkomst og du mister din stræben efter verdslige goder. For hvad nytte er en luksusbil når du ikke kan forsørge din familie? Hvad nytte er en smuk kjole når du ikke kan holde varmen i et hus du ikke har råd til at opvarme tilstrækkeligt? Det er først når Mine børn finder dem selv rippede for overflod som de er blevet så vante til, at de forstår den virkelighed de nu er sunket ned i.
I dag skal dine basale behov være din prioritet. Derefter skal du spørge dig selv: Hvad er nu vuigtigt? Når du har mad og klæder, hvad så? Selvhævdelse er ikke længere så vigtig når du kæmper for at overleve naturens rasen. Misundelse over din nabos rigdom og status betyder intet længere. Det er først nu at I vil opsøge den åndelige trøst som har manglet så længe i jeres liv.
I jeres søgen efter sindstrøst, vend jer til Mig og Min Evige Fader, Gud Skaberen af alt. Lad jer ikke friste til at søge løsninger hos åndelige ‘healere’ medmindre de repræsenterer Mig. Søg ikke kunstig trøst i stimulanser for at lette smerte og sorg. Den eneste måde du kan komme fri af bekymring og angst er ved at vende dig til Mig, Jesus Kristus, din Frelser.
Jer venter. Bed Mig om hjælp, og jeg vil dække dine grundlæggende behov. Jeg vil altid forsyne dig med hvad du vil have. Men du skal spørge Mig først. Hold aldrig dine bekymringer for dig selv. Del dem med Mig. Overlad mig alle dine problemer. Jeg vil svare dig straks, for det vil fylde Mig med fryd når du stoler fuldt ud på Mig. Jeg elsker jer alle.
Jeres hengivne Frelser Jesus Kristus
Barmhjertigheds og Medlidenheds Konge
 
97. Synd vil altid være synd uanset hvordan I forklarer det Søndag
29. maj 2011 kl. 17:30
Min kære elskede datter, hvor Jeg græder over alle Mine børn som synder fordi de ikke forstår Min lære. Mange af dem er ikke bevidste om at de fornærmer Mig fordi de aldrig har lært Sandheden, eller også har de besluttet at forsvare deres synder. Mange af dem der synder, prøver at forsvare deres handlinger fordi de lytter til andre som bruger tolerancen som påskud for at forsvare synd. Synd vil altid være synd i Min Faders Øjne, uanset hvor lille den er. Mange af dem der begår alvorlige synder, formår på en eller anden måde altid at forsvare deres såkaldte ‘ret til at synde’ ved at lukke øjet for det onde, deres synd repræsenterer.
Mine børn er heldige at Jeg tilgiver deres synder
Hvis bare Mine børn overalt kendte til Min Barmhjertighed, ville de indse hvor heldige de er at blive givet denne store tilgivelsens Gave som Jeg tilbyder dem i dette liv. Hvis de ikke beder om tilgivelse regelmæssigt, vil deres synd lede dem ind i synd igen og igen. Jo mere de synder jo længere væk bevæger de sig fra Mig, og jo sværere bliver det at komme tilbage til Mig. Lyt til Mig. Min Barmhjertighed er til glæde for alle. Tag imod det nu fra Mig. Tillad ikke verden at fange dig, ved at tillade dig selv at blive bytte for syndens fristelser. Når først du synder er du fanget og ved ikke hvortil du skal vende dig. Synd får dig til at føle dig utilpas langt nede og indeni dig.
Tolerance er på mode i dag
Så mange af Mine børn råber bestandigt op om behovet for ‘tolerance i samfundet’. Tolerance er på mode i dag i dets brede forstand. Det kan bruges til at fordreje selv de mest grove synder. Tolerance er smart udformet til at forsvare enhver slags synd, mennesket kender til i verden i dag. Alle påkalder sig ret til tolerance. Uanset synden, vil det blive fremført som en borgerlig ret i de fleste tilfælde. Uanset hvordan disse synder fremføres som “rigtige” vil de altid være forkerte. Det er på tide at mennesket konfronteres med Sandheden for at blive ansvarlig igen, på tide at indse at de syndige handlinger de tager del i er moralsk forkerte, på tide at behandle deres medmennesker, inklusive de børn der endnu er i livmoderen, som lige i alt.
Bed intenst for nådegaverne til at se Sandheden som det, den er. Og ikke den manipulerede udgave I vælger at tro på fordi den passer jeres selviske mål. Der er kun en Sandhed. I jeres hjerter kender hver eneste en af jer forskellen på rigtigt og forkert. Acceptér det nu, hvis du vil have Mig til at redde jer fra Helvedes flammer.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
98. Nu falder Retfærdighedens Sværd
Mandag 30 maj 2011 kl. 03:00
Hør Mig nu, Mine børn overalt. Retfærdighedens Sværd vil falde på dem der ikke forbereder sig ordentligt til Advarslen.
Mine Flammer af Guddommelig Barmhjertighed, sendt til verden for at give hver af jer en fornemmelse af hvordan den endelige Dommedag vil være, vil blive misforstået af så mange af jer. Denne store Advarslensdag kommer nærmere måned for måned, så I må sætte tid af til at forberede jer på Min Guddommelige Barmhjertighed.
Mange, mange sjæle vil finde det svært at forstå hvad denne begivenhed egentlig betyder. Så mange vil, som resultat heraf, dø af chok, hvilket bedrøver Mig, fordi for dem der ikke overlever vil det skyldes deres sjæls sørgelige tilstand. Katolikker overalt, søg skrifte nu, hvis I vil få gavn af Min Store Kærligheds- og Barmhjertighedshandling. Kristne og andre tro, tal i stilhed, og fortæl Gud hvor angerfuld I er, hvor meget I fortryder jeres overtrædelser og bed Ham tilgive jer for jeres synder. Kun dem der  i hjertet er stærke af kærlighed til Mig og Gud den Almægtige Fader, vil være ordentligt forberedte. Andre vil, på grund af deres sinds og karakters styrke, endeligt forstå Sandheden og tage imod Mig med kærlighed i deres hjertet.
For andre vil chokket være så barskt, at når deres sjæle afsløres for dem i deres mørke, vil de falde døde om. Da vil det være for sent at søge tilgivelse. Der vil ikke være noget håb for dem. Bed, bed, alle sammen, sådan at så mange sjæle som muligt vil overleve Min store Barmhjertighedshandling.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
99. Advarsel til dem der er involverede i Sataniske kulter
Mandag 30. maj 2011 kl. 22:00
Min datter, du bliver meget stærkere nu, og gennem din lydighed overfor Min Allerhelligste Vilje, kan du nu advare verden om hvad der ligger forude.
Når jeg taler om synd, har jeg ikke afsløret de modbydelige synder, som begås, som selv regelmæssige syndere skulle finde svære at fatte. Den sygelige praksis der udføres af såkaldte sofistikerede vestlige samfund – bag lukkede døre – ville chokere dig til dit inderste.
De onde grusomheder, hvor børn myrdes rituelt i ærbødighed til Satan, finder sted i verden i dag. Men de er blot nogle af de stærkt ondskabsfulde handlinger, som begås af mennesker, under Satans indflydelse. Gå så langt, Mine børn, og I vil finde det umuligt at vende tilbage til Mig. Andre handlinger, som knuser Mit Hjerte, omfatter fysisk misbrug, særligt af unge uskyldige børn. Lad Mig tydeligt omtale for jer den slags synder, som ville fortvivle mange af jer stærkt, hvis jeg beskrev dem i detaljer. Satans tilhængere, i deres kulter, er brutale i deres behandling af mennesket, for hvilket de ikke har nogen respekt. Ofringer, også menneskeofringer, gudsbespottelser, forbandelse og handlinger til vanhelligelse af Mig, Min Evige Fader og Min elskede Moder, er regelmæssige ritualer. Så lidt skam har disse sataniske tilbedere, at de skilter med deres respektløshed offentligt gennem musik, film, TV og andre kunstarter. Dem der er skyldige i sådanne helligbrøder står overfor evig fortabelse, hvor de vil brænde i Helvede i al evighed.
Dette er en af de sidste advarsler I vil få fra Mig, jeres Frelser, Jesus Kristus. Det er også Min sidste anmodning til jer om at redde jer selv mens I kan.
Jeg, Jesus Kristus, kommer ikke med tomme trusler. Jeg vil gøre alt for at frelse jer. Men over et vist punkt, er der intet Jeg kan gøre for at stoppe jer i at søge den falske trøst I tror I vil blive tilbudt af den onde. Bryd de sataniske fodlænker, som holder jer fangne, og flygt til Mig nu. Jeg vil frelse jer, men I skal bede Mig om at tilgive jer, mens i er i live i dette liv.
Husk, det er jeres valg, Himmel eller Helvede. I vælger mens I stadig lever på denne Jord, for I vil ikke kunne gøre dette når I går over og ind i det næste liv.
Jeres evigt tålmodige og elskende Jesus Kristus
 
100. Fortæl dem at Jeg elsker dem, men Jeg vil, at de taler til Mig
Tirsdag 31. maj 2011 2011 kl. 10:00
Min kære elskede datter, dette har været en ganske ekstraordinær rejse for dig på en så kort tid. Jeg indser at du er træt nu. Hastigheden med hvilken disse Budskaber er blevet modtaget af dig og udgivet på så mange sprog, så hurtigt, viser dig hvilken uopsættelighed de repræsenterer. Det viser dig også det Guddommelige vejledningsarbejde i sin mest fuldendte form.
Disse Budskaber, endskønt fulde af Min Lære, gives i virkeligheden for at forklare vigtigheden af at tage jer af jeres sjæle, i dette liv, mens I kan. Mange mennesker, når de læser disse Budskaber, særligt dem med lidt tro på Gud den Evige Fader, vil være forstyrrede af dem. Mange vil blive omvendt. Nogle vil frygte for deres og deres families og venners  fremtid på denne Jord.
Jeg beder dig, fortæl dem at Jeg elsker dem
Hvis ved at åbne deres sind først overfor det faktum at Gud virkelig Eksisterer, vil de så være klar til anden del. Det er der hvor de vil begynde at fundere over hvorfor så megen kommunikation finder sted – hvorfor Jesus Kristus, den eneste søn af Gud den Evige Fader, ville tage så usædvanlige skridt – og de vil komme frem til den åbenlyse konklusion. Det er fordi Jeg elsker hver og en af jer, at Jeg ønsker at frelse jer. Jeg ønsker at værne om jer alle og Jeg må gå usædvanligt langt for at bringe jer nærmere til Mit Hjerte.
Jeg vil røre jer i jeres hjerter, så et lys vil slå gnist i jeres sjæl. Der er intet at frygte i denne verden hvis I stoler fuldkomment på Mig. Jeg har vidunderlige planer for alle jer der kommer nærmere Mit Hellige Hjerte. De mest usædvanlige Gaver venter jer. Hav ingen frygt for jordisk uro, for jeg vil beskytte alle dem der tror på Mig og vil forsyne jer med alle jeres jordiske behov. Stol på Mig, Menneskehedens Herre, sendt endnu engang, for at frelse jer fra evigt mørke.
Kom til Mig som uskyldige børn
I behøver ikke lære at bede hvis I er uvidende herom. Ja, bønner er nyttige, men alt, Jeg beder jer om er at tale med Mig. På den måde, I normalt sludrer med en ven, slap af, betro jer til Mig. Bed Mig om hjælp. Min Barmhjertighed er fuld og flyder over og venter kun på at overøse dig. Hvis I bare kendte til den Medfølelse, Jeg har med enhver på Jord. Selv syndere. Mine børn er Mine børn selv når synd pletter deres sjæle. Jeg afskyr synden men Jeg elsker synderen.
Så mange af jer er bange for at bede regelmæssigt om tilgivelse. I skal aldrig bekymre jer – aldrig. Hvis I i sandhed er ked af det, vil I blive tilgivet.
Synd, Mine børn, vil være et vedblivende problem. Selv Mine mest hengivne tilhængere synder, og synder igen og igen. Det er et faktum. Da satan blev sluppet løs, blev synd udbredt. Mange er for skamfulde til at komme til Mig. De sænker deres hoveder og vender et blindt øje til når de har handlet forkert. For stolte og flove, fortsætter de som om det vil blive glemt. Hvad de ikke forstår er at mørke tiltrækker mørke. Så når I synder en gang, er det meget lettere at synde igen. Ved at afskære jeres samvittighed, gentager den cyklus sig om og om igen. Herefter vil synderen gøre enhver undskyldning for at ignorere fejltrinene. De vil fortsætte med at falde længere nedad i en spiral. Det er fordi de ikke ved hvordan de skal bede om tilgivelse. Fordi de ikke har forstået betydningen af ydmyghed, finder de det umuligt at komme til Mig. Det er ikke kompliceret, må I vide, at bede Mig om tilgivelse. Vær aldrig bange for Mig. Jeg venter på enhver af jer som har modet til at fordømme jeres egne synder, I vil stå i nåde. Så når I modtager den Hellige Nadver vil I føle en brusende energi, der vil overraske jer. Da, og først da, vil I finde sand fred.
Intet vil slå jer ud. I vil være stærk, ikke kun i jeres sjæl, - jeres sind vil være roligere og mere kontrolleret. I vil møde livet med et anderledes og mere positivt udsyn. Hvem kunne ikke tænke sig sådan et liv?
Kom tilbage, børn, til Mig, i disse sørgelige tider i verden. Lad Mig vise jer den glæde der er jeres, når I kommer til Mig.
Husk, Jeg gav Mit Liv for jer engang. Min Kærlighed kender ingen grænser. Jeg vil besvare jeres kald. Alt, I skal gøre,er at spørge.
Jeres dyrebare elskende Frelser
Jesus Kristus
 
101. Profetierne fra Garabandal bliver nu til virkelighed
Tirsdag 31. maj 2011 kl. 15:30
Min kære elskede datter, vi er kommet langt på så kort tid. Det var der en grund til. For det var den tid der behøvedes for at formidle Mit Allerhelligste Ord til en verden der sulter efter Min Kærlighed. Men de lytter alligevel ikke, for de ønsker ikke at vide. Mens mange af Mine trofaste tilhængere er agtpågivne nu over for de forandringer der er på vej, så har mange ingen interesse overhovedet i de advarsler der er blevet givet til verden af Min elskede Moder indtil videre. Profetierne givet i Garabandal bliver nu til virkelighed. Forbered jer på denne begivenhed, for I har kun nogle få måneder tilbage til at forberede jeres sjæle.
Jeg beder dig, vær ikke bange, Min datter, for Jeg ved at disse begivenheder har gjort dig bedrøvet fordi du tænker på dine børns fremtid. Advarslen vil ændre alt. Men det vil være en skillevej. Menneskeheden vil, når den er vågnet op til Sandheden om Guds Eksistens, af deres egen frie vilje, vælge en af to veje, vejen til frelse, eller vejen til fortabelse.
Revselsen vil udslette meget af verden
Bed intenst til at mennesket vælger det første. For hvis ikke, vil verden lide den allerhårdeste revselse hvor store dele af verden vil udslettes. Hvorfor skulle Mine børn ønske det? Men alligevel, på grund af synd, vil mennesket bedrøveligvis vælge at ignorere Mit løfte og følge bedragerens spor. Jeg har sagt dig, Jeg vil ikke give dig en dato for Advarslen, for den er kun kendt af  få udvalgte sjæle. For hvis den dato offentliggjordes ville folk være fristede til at søge forløsning ud af falsk ydmyghed. Stol på Mig. Alt vil blive godt, børn. I er velsignede, at I bliver givet denne vidunderlige Åbenbaringsgave. Verden vil nu synes at blive roligere og noget mærkværdig i de kommende måneder, der leder op til Advarslen. For når det sker, skønt på spektakulær vis synligt på himmelen, ligeså stilfærdig vil denne mystiske oplevelse være, at I vil være mere forberedt på dette stille møde med jeres egen samvittighed.
Husk, jo flere mennesker der er advarede om denne begivenhed, jo flere sjæle vil blive frelst. Bed, bed Min Barmhjertighedens Rosenkrans for de sjæle der vil dø under Advarslen. De behøver jeres bønner.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
&
 
Juni______________________
 
102Pave Benedikts Dage er nu talte
Onsdag 1. juni 2011 kl. 11:00
Min kære elskede datter, du er lige blevet prøvet endnu engang, i Mit Allerhelligste Navn, til at afvige fra Sandheden. Det vil blive en gentagen tildragelse, for ikke en dag vil gå uden bedrageren vil prøve at fjerne dig fra dette arbejde, ved at så tvivl i dit sind. Du skal ikke se andre visionæres budskaber, eller lytte til nogen anden person der påstår at komme i Mit Navn, hvis de giver dig et budskab som modsiger det Ord du får fra Mig.
Mine profetier er præcist kommunikeret til dig, Min datter. Satan vil fortsat nage dig og såre dig når du mindst venter det. Så vær på vagt til alle tider. Min elskede Vikars dage er nu talte. Han vil have forladt Vatikanet før Advarslen finder sted. Stol på Mig. Adlyd Mig. Du gør gode fremskridt. Men fjern aldrig dit blik fra Mig. Vær aldrig, dog, bange for at leve dit liv som du normalt ville gøre, så længe bøn og hengivelse til Mig er en integreret og vigtig del. Jer Vil forsikre dig om at du ikke er alene i dette Arbejde fra nu af og at kun dem der bliver instrueret af Mig vil have indflydelse på din dømmekraft. Stol på Mig når Jeg siger, Satan vil ikke sabotere Mine Ord, ej heller forurene disse Budskaber du får fra Mig. Det vil ikke ske i dette tilfælde, for denne Mission er altoverskyggende og du tilkendes enhver beskyttelse, Min datter. Hvis du nogensinde føler bekymring over et Budskab, spørg Mig helt enkelt om svaret og det vil blive givet. Spørg ikke alle mulige andre om deres synspunkt, for de er ikke kvalificerede til at kommentere Mit Guddommelige Ord.
Bliv aldrig involverede i andre visionæres budskaber. Dette er meget vigtigt, for det vil skade dit Arbejde.
Nu ved du at Jeg, din Frelser og Menneskehedens Konge, Er ved Autoritet. Intet menneske skal besudle Mit ord. Aldrig. Vær taknemmelig at du bliver givet profetiens Gave og adlyd Mig til alle tider. Fornærm Mig aldrig ved at tvivle. De tider er langt bag dig. Søg Mig med ydmyghed i dit hjerte og din sjæl. Ti når Mit Ord hånes, angribes, benægtes, modsiges eller betvivles, for det er ikke op til dig at svare for Mig. Du vil lære så meget mere af Mig, Min datter, hvis du vil sidde ned og lytte til Mig. Jeg indgyder dømmekraftens Gave i dit sind. Tag imod denne Gave. Tvivl ikke. Fryd dig med Mig. Dette er en meget vigtig Mission, ulig noget Jeg har sendt til menneskeheden siden de tidlige profeter. Det vil kræve styrke fra din side, i menneskelig forstand. Hvad der er vigtigt lige nu er at helt enkelt kommunikere med Mig gennem bøn, Tilbedelse og de Velsignede Sakramenter. Alt andet skal holdes udenfor dette. Din familie er meget vigtig altid. Alt udenfor disse to enheder ligger i en langt lavere kategori. Prøv at slappe af og mærk Min Kærlighed. Brug ikke dyrebar tid på bekymring. Gå blot sammen med Mig i fuld forening og du vil være i sikkerhed mod ondt.
Jeg elsker dig, Min datter, og Jeg stoler på dig.
Din hengivne Frelser og Lærer Jesus Kristus
 
103. Satan rekrutterer unge mennesker gennem pop-kultur
Lørdag 4. juni 2011 kl. 17:00
Min kære elskede datter, omvendelse, som direkte resultat af Budskaberne givet til dig, spreder sig verden over. Fryd dig, for Jeg har fortalt dig at Mit Ord, når det læses, vil antænde sjæle overalt, også de lunkne syndere. Da Jeg gav Mit Ord til verden, for tusinder af år siden, til Mine elskede apostle, gjorde de dyb indvirkning på menneskeheden. I dag, bortset fra hos tilhængere af Gud den Evige Fader og Mig, Hans Søn, Jesus Kristus, er det meste af det som undervistes desværre glemt.
Min kommunikation gennem dig, Min datter, skal prøve at forenkle Min undervisning. Endnu vigtigere, årsagen til at Jeg taler nu er for at opfriske, undervise og pode Mit Allerhelligste Ord i Mine børns sind, så de kan reddes fra Satans kløer. Min datter, Jeg har fyldt din sjæl, gennem Helligåndens Gave, med dømmekraftens styrke. Denne styrke gives til dig, ikke bare så du kan forstå disse Budskaber, men for at afsløre syndens ondskab for dig. Når du nu er vidne til synd, føler du dig frastødt i sådan en grad at du vil bliver foruroliget. Jeg giver dig nu en fornemmelse af hvordan Jeg lider når Jeg ser synd inficere Mine børn.
Mange af dem du ser i dit daglige liv, gennem medier, film og på TV, forvirrer dig. Synd, når det er til stede i en sjæl, manifesterer sig på en måde som er let at se gennem visse tegn. Du, Min datter, kan nu, ved Mine nådegaver, øjeblikkeligt erkende synd i en person. Det første tegn du vil se er arrogance og stolthed, hvor en mand regner sig selv for mere vigtig end en anden. Andre tegn du får stammer fra stolthedens synd og grådighedens synd.
En af de mest grasserende synder i verden i dag er seksuel perversion. Når det vises frem, er det altid kamufleret som humor. Det er en klog måde at prøve at overbevise andre om, at det er en naturlig del af det at være menneske. Ser du, Min datter, alle mennesker i hele verden holder af at grine og har brug for humoristisk sans, som er en Gave fra Gud. Så når afvigende seksuel adfærd fremmes, vil det som regel vises for at få dig til at le. Det er her det vil fornedre, ikke kun kvinder, men det vil påvirke unge børn, sådan at de accepterer ond dekadent opførsel som almindelig pop-kultur. Satan rekrutterer gerne unge sjæle, derfor bruger han moderne midler til at ramme disse Mine dyrebare små lam. De, Mine små børn, vil ubevidst efterligne deres afskyelige adfærd, som vil blive drevet endnu længere af gruppepres.
Advarsel til dem i Musik-industrien
Jeg advarer nu alle dem i musik-, film- og kunst-industrien. Hvis I fotsætter med at gøre Mine børn urene vil I blive straffet hårdt. I, Mine misledte børn, er marionetter i Satans arsenal. Han udnytter jer ved først at forføre jer ved tiltrækning til rigdom, berømmelse og overflod. Så trænger han ind i jeres sjæl. Herefter vil han trække jer ned i fordærvelsens dyb hvor hans dæmoner vil trænge ind i jeres krop så de kan udøve deres egen rædselsfulde lyst og seksuelt fordærvede handlinger. Alt imens vil I tænke at det bare er harmløs underholdning. Ved I ikke at jeres sjæle bliver stjålet? Er I ligeglade? Indser I ikke at hvis I begår disse handlinger af uanstændig seksuel fordærvelse vil I være evigt fortabte? Når I lystfuldt efterstræber mere spænding, når den seneste handling ikke længere ophidser, bliver I umættelige. Herefter vil I ødelægge jer selv. Hvorfor tror I så mange af jer, som lever med denne falske facade, som kendis-kulturen er, begår selvmord? Tager overdoser af stoffer? Er deprimerede? Er fortvivlede i hjertet? Ved I ikke at Satan vil have jeres sjæle, hurtigt? Jo før I dør i dødssynd jo før kan Satan stjæle jeres sjæl fra Gud den Almægtige Fader, din Skaber. Det er svært for Mine børn som er indfanget i denne løgn, at forstå det. Men se sådan på det. Selv når I er I synd, er Guds Lys stadig tilstede i jer. Mange syndere og ateister er ikke bevidst om dette. De fortsætter deres nedadgående syndsspiral og bevæger sig nærmere Helvede. Men, det er kun på grund af Guds Lys at de forbliver normale. Uden Guds Lys ville denne Jord være i mørke. Dette mørke, når I har oplevet det, vil skræmme jer. Jeres syndefulde handlinger vil ikke kun forekomme jer frastødende, men I vil løbe bort og gemme jer. For selv da, hvis Guds Lys pludselig skulle dukke op, ville I ikke kunne tåle dets blændende Kraft. Uden Guds Lys er der totalt mørke i sjælen. Fordi I aldrig, Mine børn, har skullet klare jer uden dette Lys, vil I ikke være i stand til at overleve hvis og når dette Lys slukkes.
Giv næring til jeres sjæl – det er det eneste I kan tage med jer ind i det næste liv. Advarslen vil give jer en fornemmelse af hvordan dette vil føles. Skulle I være i dødssynd under Advarslen, vær da ikke bange, for det er kun – en advarsel. Bedrøvelig, så chokerende vil jeres synder være når I ser dem i deres rå og grimme tilstand, at det kunne give jer et fysisk chok. Vent ikke til den tid. Gør noget ved dit åndsliv nu. Se på jeres sjæl med værdighed. Giv næring til jeres sjæl, for det er det eneste I vil tage med dig ind i det næste liv. Jeres krop er uden betydning. Ikke desto mindre, hvis I bruger jeres krop, givet til jer af Gud den Almægtige Fader i Gave, på syndefuld vis, sådan at I får andre til at synde, vil det blive jeres krop, der vil forårsage jeres sjæls fald.
Tænk, Mine børn, på jeres fremtidige lykke. For jeres tid på Jord er kun en brøkdel af den tid, I vil opleve i jeres tilværelse. Forsømmelse i omsorg for jeres sjæl er en garanti for isoleret opgivelse ind i Helvede, hvor der ikke eksisterer liv, bortset fra smerte og tortur.
Hver dag svæver millioner hurtigt mod Helvedes porte.
Hver dag svæver millioner af sjæle, i dødsøjeblikket, hurtigt mod Helvedes porte; magtfulde mennesker, ledere, rige, fattige, sangere, skuespillere, terrorister, mordere, voldtægtsmænd, og dem der har fået foretaget aborter. Den ene fællesnævner, de deler er denne. Ingen af dem troede Helvede eksisterer.
Jeres elskende Frelser og Lærer
Jesus Kristus
 
104.To kometer vil kollidere, Mit kors vil vise sig på en rød himmel
Søndag d.5.juni 2011
Min kære elskede datter, tiden nærmer sig. Advarslen kommer om kort tid nu. Det er med stor sorg, at Jeg må fortælle jer, at mange sjæle ikke vil høre disse Budskaber om Advarslen. Mine Ord falder for døve ører. Hvorfor vil de ikke lytte? Jeg vil ikke kun give dem Min store Barmhjertigheds Gave, når jeg udgyder Mine nådegaver over hele verden. Jeg prøver også at forberede dem på denne begivenhed. Mange millioner af syndere vil juble, når de bliver vidne til Min store Barmhjertighed. Andre vil ikke få en chance for at angre deres synder i tide, fordi de vil dø af chok.
Min datter, du må gøre alt, hvad du kan, for at advare verden, fordi denne Store Begivenhed vil chokere alle. Før Advarslen finder sted, vil de se store tegn på himlen. Stjerner vil støde ind i hinanden med en sådan kraft, at mennesker vil være usikre med hensyn til, om dette syn på himlen er en katastrofe. Når disse kometer smelter sammen, vil det resultere i, at himlen bliver rød og et billede af Mit Kors vil kunne ses af alle over hele verden. Mange vil blive skræmte. Men Jeg siger jer, at I skal juble, fordi for første gang i jeres liv vil I se et virkeligt Guddommeligt tegn, som betyder store nyheder for syndere alle vegne.
Se så Mit Kors og I vil vide, at Min Store Barmhjertighed vil blive givet til hver eneste af jer, Mine dyrebare børn. For det var med en dyb, vedvarende kærlighed til jer, at jeg frivilligt døde på korset for at frelse jer. Når I ser korset på himlen under Advarslen, vil I vide, at det er et tegn på Min Kærlighed til jer.
Bed om, Mine elskede tilhængere, at jeres brødre og søstre vil juble, når de også ser beviset på, at Jeg eksisterer. Bed om, at de vil acceptere, at det er deres chance for at forsone sig med Mig. Denne store Barmhjertigheds handling vil frelse deres sjæle, hvis de giver Mig lov til at hjælpe dem.
I vil blive vist, hvad det vil sige at dø i dødssynd
Advarslen vil blive en rensende oplevelse for jer alle. Det vil måske delvist blive ubehageligt, især for dem, der har begået alvorlige synder. Fordi for første gang nogen sinde vil I prøve, hvordan det føles, når Guds Lys forsvinder ud af jeres liv. Jeres sjæle vil føle den samme forladthed, som sjæle, der dør i dødssynd, føler. Da disse stakkels sjæle forlod livet, var det for sent til at bede Gud om tilgivelse for deres synder. Husk at det er vigtigt, at Jeg giver jer lov til at føle denne tomhed i sjælen. For kun på den måde vil I endelig forstå, at uden Guds Lys i jeres sjæl vil I ophøre med at føle noget. Jeres sjæl og krop vil blot blive tomme skaller. Selv syndere føler Guds Lys, for Han er til stede i hvert eneste af Sine børn på Jorden. Men når I dør i dødssynd, vil dette Lys ikke længere eksistere.
Forbered jer nu til denne Store Begivenhed. Frels jeres sjæle, medens I kan. For det vil først blive, når Guds Lys forsvinder, at det virkelig går op for jer, hvad det vil sige at opleve den tomhed, og det golde mørke, som Satan tilbyder og som er fuld af smerte og terror. Fyld jeres sjæle med Glæde nu, for Advarslen vil frelse jer og bringe jer tættere på Mit Hellige Hjerte. Byd Advarslen velkommen. For da vil I få bevis på, at det evige liv findes og få at vide, hvor vigtigt det er.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
Menneskehedens Konge
 
105. Nøglerne til Rom gives nu tilbage til Gud den Almægtige Fader
Mandag 6. juni 2011 kl. 10:30
Min kære elskede datter, vær stærk nu. Indholdet i Mine Budskaber gør dig bange, hvilket du ikke må give efter for. Indimellem føler du dig alene i dette Arbejde, men Jeg står dig bi hver dag og Jeg Er aldrig langt fra din side. Mine Budskaber vil, som Jeg har sagt dig før, vil ikke altid bringe sjæle glæde. Troende vil, derimod, forstå at revselse er nødvendig til at hjælpe at rense verden.
Det er svært, det ved Jeg godt, at fordøje indholdet nogle gange, men du må lægge al din tillid på Mig. Jeg instruerer dig, endnu engang, om ikke at involvere dig med disse mennesker, troende, som udfordrer, analyserer og slår huller i Mit Hellige Ord. For hverken du eller disse sjæle har myndigheden til at gøre sådan. Du må adlyde Mig nu. Lad dem der fortsat håner og fordømmer Mit Ord være, for det er ikke længere din bekymring. Ja, selvfølgelig vil du blive kritiseret når du forkynder Mit Ord. Ignorer dem nu som prøver at engagere dig. Tiden er for knap til at bruge den på sådanne afvigelser. De mennesker du bør bekymre dig om nu er Mine stakkels børn som mangler tro, eller som ikke kender Mig eller Min Evige Fader. Det er dem der virkelig optager Mig.
Så når disse velmenende Kristne som altid vil prøve at få øje på Mit Ord, bruger tid på analyse, istedet for helt enkelt at følge Min Lære og bede for deres stakkels brødre og søstre, går dyrebar tid til spilde.
Min datter, fortæl verden at de forudsagte økologiske katastrofer nu vil ramme Jorden. De vil alle begynde nu, så mange, så hurtigt. Og alt på grund af det blinde øje som syndere, indhyllede i deres ugudelige huler, har vendt til Gud Faders Ord.
Troende vær ikke bange Troende, bed nu. Vær ikke bange. Jeg vil tilbyde jer Min Guddommelige beskyttelse til alle tider, selv når I latterliggøres i Mit Navn. Bøn vil give jer styrke og mod, som den onde og hans håndlangere spreder deres gift over Mine børn. Som deres afskyelige krigsførelse mod menneskeheden tager til, ved terrorisme, monopol over verdens valutaer og forgiftningen af Jorden gennem overlagt forurening, hør Mig nu. Gud Faders vrede falder nu, og det hurtigt. Bøn skal udføres i grupper over hele verden fordi det vil hjælpe til at afværge nogle af disse begivenheder.
Bed for Min elskede Pave Benedikt. Han er omgivet af meget magtfulde fjender af Gud, frådende efter magt og kontrol over Min Kirke. Bøn kan hjælpe at udsætte hans forestående afgang, når han vil blive tvunget til at forlade Vatikanet for forudsagt. Bed, bed, bed for denne tid, for det vil være den mørkeste nogensinde som rammer Mine hellige tjenere, Biskopper, Kardinaler og alle sande tilhængere af Mig. Nøglerne til Rom gives nu tilbage til Gud den Almægtige Fader. Tiden er inde til kampen mod Satan og hans onde tilhængere. Deres forsøg på at ødelægge menneskeheden vil blive håndteret på hårdeste vis, for de skal udholde stor lidelse for deres onde handlinger.
Stå op nu, Mine børn. Giv al jeres tillid, fortrolighed og hengivelse til Mig prioritet. Daglig bøn, messe og Nadveren vil hjælpe Mig og Min Fader at sætte en stopper for dette onde.
Følg Mig. Løft Min Kop, for når du gør det, vil du nyde evigt liv.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus.
 
106. Budskab fra Jomfru Maria vedrørende hendes fortabte børn Tirsdag 7. juni 2011 kl. 14:45
Mit barn, disse sidste få dage har ikke været lette. Når du adlyder min Søn, så er det det eneste der betyder noget. Jeg beder dig lad ikke tvivl eller frygt komme ind i dit hjerte på dette tidspunkt, for når det sker er det bedrageren der arbejder.
Åben dit hjerte så nådegaverne kan oversvømme din sjæl så du kan komme nærmere min Dyrebare Søn. Du er nu tæt på din Velsignede Moder, som støtter og vejleder dig til alle tider. Denne del af din Mission er svær at håndtere, men husk at det aldrig er let at arbejde for Min Søn. Du vil blive stærkere, trods din tøven, fordi du stadig følger Hans instruktioner, så det er godt. Bed nu for alle mine fortabte børn overalt, for de er tømt for kærlighed, den ægte kærlighed som min Søn tilbyder dem. Denne kærlighed er deres Frelse. Så jeg beder dig, giv alle dine bønner for disse stakkels fortabte sjæle.
Gå nu i fred og fortsæt med at gøre alt min Søn beder dig om, til alle tider. Din Velsignede Moder Maria Himmelens Dronning.
 
Budskab til præster, Biskopper og Kardinaler om den falske profet
107. Tirsdag 7. juni 2011 kl. 15:50
Min kære elskede datter, du har lidt fordi bedrageren plager dig. Du skal bede intenst for at modstå hans angreb på dig. Sæt din lid helt til Mig og lad så Mig tage Mig af det. I stedet bliver du oprevet, når du skal skænke Mig denne lidelse med fryd i dit hjerte. Hvis du hele tiden minder dig selv om at det er fordi du er i forening med Mig at denne lidelse kommer til dig og at du i sandhed er velsignet som en udvalgt sjæl, så vil du føle det anderledes.
Mange af Mine tilhængere begynder nu at indse hvad der sker i verden, og gennem Helligåndens nådegave står op til udfordringen og forsvarer Mit Ord. Denne hær af de trofaste vil blive stærkere nu og vil frygtløst lede syndere mod frelse. Min Hellige Vikar, Pave Benedikt, behøver jeres bønner. Bed for ham dagligt for han behøver beskyttelse på alle planer for at lede ham igennem den plage der ligger forude. Det er vigtigt at Mine tilhængere er på vagt overfor en hvilken som helst ny pave som træder frem, for han vil ikke komme fra Gud. Jeg beder jer at tilskynde Mine hellige tjenere til at gøre forberedelser til de forfærdelige udfordringer, de mest skræmmende de nogensinde vil skulle stå overfor i deres gerning. Det vil kræve stort mod at udholde Min Læres Sandhed. Rigtig mange af Mine hellige tjenere er blinde overfor løftet Jeg gav, da Jeg sagde Jeg ville komme igen. Hvornår troede de det skulle være? De er så vante til at gentage Min Lære at de har glemt at de kan blive vidne til disse begivenheder når som helst, måske endda i deres egen levetid. For dette er en af de største udfordringer i dag.
Hvis Jeg sendte profeter ind i verden for tusinder af år siden, så vil Jeg selvfølgelig sende dem igen for at forberede verden på når Jeg kommer igen.
Vågn op til de lektier I underviser jeres menigheder i. Indse at det er Mig som taler til jer nu. Mange vil komme i Mit Navn, men få vil tale Sandheden. Disse Budskaber kommer fra Mig, jeres Guddommelige Frelser. Bed om dømmekraften til at genkende Min Sande Stemme når den gives jer. Åben jeres hjerter nu og lyt til hvad Jeg vil sige jer. Tiden er kommet, til at informere jer om at profetierne indeholdt i Johannes Åbenbaring er ved at udfolde sig for øjnene af jer.
I, Mine elskede tjenere, skal kæmpe med tapperhed, gennem jeres kærlighed til Mig, mod de forhindringer bedrageren har lagt ud, og som vil udfordre jer til jeres udholdenheds yderste. I skal anerkende at den falske profet er ved at forføre jer. Charmere jer. Overbevise jer om at han repræsenterer Sandheden. I skal nu vise jeres troskab til Mig, og Min Evige Fader. Jeg beder jer, fortvivl ikke. For altimens disse begivenheder vil skræmme jer og forstyrre jer, skal jeres troskab og loyalitet være til Mig.
For første gang i jeres gerning, vil jeres tro virkelig blive testet. Peters Kirke er Min Kirke. Men når Nøglerne er givet tilbage til Gud Fader, som de vil blive nu, bliver Kirken en del af Mit Kongerige. Jer Er Sandheden. Følg Sandheden til alle tider. Bed til Mig nu, om de nådegaver der skal til for at sikre at I hæver jer over Satans bedrag i tide. Ellers vil den falske profet besnære Mine elskede børn med sin karismatiske, charmerende adfærd, bedragerens adfærd, med hvem han er sammenfiltret med. Satan vil ikke besejre Min Kirke hvis Mine tjenere er på vagt overfor bedraget og tager det for det det er. En diabolsk løgn hvorfra, hvis I bliver involveret i og sværger troskab til, vil der ikke vil være nogen vej tilbage fra denne afskyelighed.
Lyt til Mig nu. Kom til Mig for vejledning og de specielle nådegaver det kræver for at lede Min flok tilbage til Mig og Min Himmelske Fader. For når I gør det, vil Jeg skænke jer sådanne nådegaver at det ikke vil vare længe før I finder styrken til at forsvare Mit Ord, for enhver pris.
Jeg elsker jer alle og længes efter jeres støtte i disse sidste tider.
Jesus Kristus
 
108Gør din familie klar til at se Mit Kors på Himmelen
Onsdag 8. juni 2011 kl. 16:45
Min kære elskede datter, Jeg må dele de følelser der løber igennem Mig lige nu med dig. Den første er glæde, fordi Jeg vil bibringe Mine børn så megen Barmhjertighed under Oplysningen af Samvittigheden, som er nær. Og så er der Mine Tårer af stor sorg over de uvidende om denne begivenhed, som ikke er forberedte. Mine børn må fortælle så mange af deres venner og familie som muligt om denne Store Begivenhed for at redde deres sjæle. Ligegyldigt om de smiler og latterliggør dine påstande, for bagefter vil de takke dig.
Fortæl dem Sandheden. Bed dem om at åbne deres sind. De skal gøres bevidste om hvad det er, de vil blive vidner til, for når de så ser Mit Kors på himmelen vil de være forberedte. Det er alt det, de skal forstå. Så vil de acceptere det ubehag, de vil føle, når deres tidligere liv udspilles for deres øjne. Bed dem overveje deres liv og mind om den overlast de kan have påført deres medmennesker, brødre og søstre.
Udbred Mit Ord efter Advarslen Mine børn, så snart Advarslen sker og når omvendelse finder sted, vær da hurtige til at udbrede Mit Allerhelligste Ord. Dette er presserende, for det vil være en afgørende periode. Det er der, gennem Mine elskede tilhængeres arbejde overalt, at Mine børn vil holde sig på den rigtige vej. Det vil være tiden, hvor bøn og omvendelse kan lette virkningen af den ravage, der vil indfinde sig ved herredømmet af både antikrist og den falske profet.
Tag imod Sandheden som den er. Frygt ikke Sandheden. Favn den; for så vil I blive sat fri og jeres tillid til Mig vil gøre jer i stand til at forsvare Mit Ord ordentligt. Frygt vil holde jer tilbage, Mine dyrebare børn. Mod vil vinde sjæle. Jeres kamp, på Mine vegne, vil lette Min lidelse og give evigt liv til så mange flere sjæle, der desperat har brug for jeres hjælp. Min kærlighed til jer, børn, er altomfattende og viger aldrig i dens styrke. Mit Kors er tungt, men når I tager det op med kærlighed i jeres hjerter, vil jeres byrde være let. I Mine elskede tilhængere, hellige tjenere og lægfolk, er Min fremtidige hær, til at hjælpe med at besejre Satan. Bed nu om styrken til at håndtere udfordringerne på jeres tro. Før ved eksemplet, og den Gave Jeg Vil skænke hver af jer som lover Mig troskab, vil skabe øjeblikkelig omvendelse når I taler Mit Allerhelligste Ord. Husk, Jeg Er med jer hele tiden nu. Mange af jer, som har været nær Mig en tid vil nu opleve en stærkere følelse af Helligånden og dømmekraftens styrke, som vil forbløffe jer. Tag imod dette som en af de største Gaver, der bliver givet til mennesket i dag. Jeg har ikke skænket et væld af sådanne nådegaver siden Mine apostle blev givet de dyrebare Gaver gennem Helligånden.
I, Mine tilhængere, inklusive Mine hellige tjenere, er Min Sande Kirke.
Jeg vil, med hjælp fra Gud den Evige Fader, føre jer, så I kan marchere med alle Mine børn mod det Nye Paradis, som venter jer alle.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus
 
109. Kærlighedsbudskab til alle Mine tilhængere
Onsdag 8. juni 2011 kl. 21:00
Min kære elskede datter, i dag frydes Jeg over den tro Mine elskede tilhængere overalt i verden udviser, dem som hører Mit kald gennem disse Budskaber. Jeg fryder Mig over den dybe tro Mine elskede børn viser, i en verden der afviser Mig. Mine dyrebare børn, dem der tror på Mig, bringer Mig glædestårer i sørgelige tider. Var det ikke for dem med en dyb hengivenhed til Mig, var Jeg ikke trøstet.
Mine børn som elsker Mig skal lytte til Mig nu. Lad Mig omfavne jer i Mine Arme og forklare jer betydningen af jeres tro. Jeres tro er som en flamme i Mit Hjerte, som aldrig dør. Den kan blafre fra tid til anden, men Jeg vil indgyde jer energi til at holde denne flamme i live. I, Mine børn af Lyset, vil fortære mørket, men I skal holde sammen som eet for at bekæmpe antikrist.
Satan vil ikke vinde, for det kan ikke lade sig gøre Forstå altid dette vigtige faktum. Han, bedrageren, kan ikke vinde og kommer ikke til det, for det er umuligt. Derfor skal I altid acceptere at Mit og Min Faders Lys aldrig vil mindskes, for det er ikke Lyset der vil gå ud, men det er mørket der vil tiltrække de stakkels  sjæle, som vil blive draget imod det. Disse stakkels misledte børn er i Mit Hjerte og betyder præcis lige så meget for Mig som I gør. I, Mine børn, skal, som i enhver familie, passe på jeres vildfarne brødre og søstre. Uanset hvor alvorlige deres synder er, så døm dem aldrig. Bring dem tilbage til Mig. Tal til dem. Bed Min Barmhjertighedens Rosenkrans for dem, så de kan blive frelst fra den ondes kløer i dødens time.
Råb nu fra bakketoppene. Mind alle om Sandheden. Se bort fra tilråbene. Men når I forklarer Mine børn hvor meget Jeg elsker dem, lad være med at tvinge jeres syn på dem, i stedet forklar helt enkelt at de var skabt af Gud Fader. Fortæl dem, at Han sendte Mig, Hans eneste Søn, for at frelse dem, for at give dem muligheden for at leve et evigt liv. Og fortæl dem at Jeg elsker dem og at Jeg vandrer med hver eneste af dem hvert af dagens minutter. Selv når Jeg ser deres afvisning og det onde de gør mod andre, er Jeg stadig der ved deres side, i håbet om at de vil vende sig til Mig og bede om Min hjælp, for når de gør det vil Jeg omfavne dem med glædens og lettelsens tårer. Hjælp Mig med at frelse disse dyrebare sjæle. Lad ikke bedrageren tage dem fra Mig. De er jeres familie. Min familie. Vi er eet. Bare een tabt sjæl er en for mange. Tak, Mine elskede børn, overalt. Vid, at Jeg er med jer nu med en langt stærkere Tilstedeværelse, gennem Helligånden, end på noget andet tidspunkt i historien. Tag Min hånd og gå med Mig mod det Nye Paradis på Jord, som vil være jeres herlige hjem i fremtiden.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus, Barmhjertigheds Konge.
 
110. Min Åndelige Vejledning vil blokere Satans ødelæggende handlinger
Lørdag 11. juni 2011 kl. 15:30
Min elskede datter, det har været endnu en prøvelsens uge, hvor Mit Ord på den ene side er blevet taget imod af så mange, og på samme tid fornægtet som decideret bedrag af andre. Har dem der bestrider Mit Ord ikke læst Sandheden? Sandheden indeholdt i Min Hellige Bog? Johannes Åbenbaring blev givet til alle Mine børn for at hjælpe dem at forstå den opstand der vil blive forårsaget hen mod de sidste tider, ved udbredelse af løgne skabt af Satan og hans dæmoner. Hvis ikke du forstår Sandheden indeholdt i Johannes Åbenbaring, hvordan kan du så på nogen måde forstå de Budskaber Jeg bringer dig i dag?
Tror I at Jeg ville vende ryggen til jer og prisgive jer Satan og hans onde hærs barmhjertighed? Kunne I ikke se at Jeg ville prøve at advare jer og derefter hjælpe jer? Min store Barmhjertighed vil ødelægge den virkning, Satan har på Mine børn. Jeg kommer endnu en gang for at redde jer fra hans kløer. Min Advarslens Gave vil lette den rædsel, der ville have fortsat med at tage fart hvis ikke den ville finde sted.
Jeg kommunikerer med jer nu, ikke kun for at forberede jer på al denne Min store Barmhjertighedshandling, men for at vejlede jer gennem den labyrint af ødelæggelse, planlagt af den onde gruppe hvis konge er den onde. Min åndelige indflydelse vil blokere Satans ødelæggende handlinger betydeligt. Hør Mit Ord. Følg Mine instruktioner. Før og støt hinanden i jeres tro og I vil blive givet den nødvendige hjælp til at følge vejen hurtigt mod de løfter, Jeg har givet jer. Mange af jer, Mine dyrebre børn, vil skræmmes, men Jeg beder jer, lad ikke frygt blokere Sandheden. Satan vil bruge frygt til at forhindre jer i at tage imod Mine Kærlighedsbudskaber. Meget af det, Jeg vil sige jer er meget svært for jer at forstå. Men forstå dette. Kom Jeg ikke nu og viste jer Sandheden, så ville i være fortabte. I ville finde det en meget svær tid at gennemleve. Ligesom Jeg forberedte jer gennem Mine profeter før, vil Jeg nu forberede jer i dag, gennem denne budbringer, på den tid hvor Jeg vil komme igen.
Dette er en Gave, født af Min dybe Kærlighed for alle Mine børn, til at håndtere det kommende herredømme af antikrist og hans allierede den bedrageriske falske profet, som vil mislede Min Kirke på Jord.
Sænk jeres forsvar. Åben jeres øjne for Sandheden. Mit Ord i dag gives helt enkelt for at minde jer om Sandheden i Min Lære. Min Hellige Skrift er Sandheden. Sandheden er afspejlet i Min Hellige Skrift. Hvis Jeg minder jer i dag om det løfte I blev givet før og om vejen til frelse, så er det kun en gentagelse af Mit Hellige Ord. Sandheden vil altid forblive den samme. Den kan aldrig ændres eller tilpasses menneskeheden. Den vil altid forblive den samme.
Lad Mig hjælpe jer med at forstå hvad der sker nu. Skjul jer ikke i frygt. Jeg elsker jer alle og vil helt enkelt holde jeres hænder, børn, og beskytte jer. Mit mål er at sikre at hver eneste af jer kommer til at leve livet med Mig i det Nye Paradis på Jord.
Jeres evigt-elskende Frelser Jesus Kristus.
 
111. ‘Befriere’ i Mellemøsten ønsker kontrol over Jøderne
Lørdag 11. juni 2011 kl. 22:00
Min kære elskede datter, det er med kærlighed jeg taler til dig i aften, fordi meget snart nu, vil flere og flere af Mine værdsatte tilhængere forenes til en for at bekæmpe bedrageren. Lige nu pønser han, og den velhavende indflydelsesrige gruppe som han gemmer sig bag, på at opnå mest mulig kontrol over jer alle, men I kan ikke se det. De vil blive stoppet før end du tror det. Mange af dem vil omvendes under Advarslen. Dette vil svække Satans Een Verdens Gruppe i en sådan grad at mange vil fundere over hvilken vej de skal følge, så forvirrede vil de være. Mange af dem vil vende tilbage til Mig, børn, for de vil søge forløsning.
Hævn, kontrol, magt og had i kombination, skaber den største trussel mod menneskets overlevelse. Alle de krige I ser udspillet i Mellemøsten og andetsteds, er tilrettelagte. De er ikke nogen tilfældighed. Forstå, at så mange lande på en gang ikke rejste sig af sig selv, de blev hjulpet på vej af den onde gruppe i alle regeringer som kontrollerer verden. Disse ledere i Mellemøsten bliver nu fjernet for at bane vejen for befrierne, dem som vil forkynde retfærdighed og fredelige midler for at hjælpe Mine børn. Men det er ikke deres hensigt. Deres hensigt er at tage kontrol over Mit elskede folk, Jøderne, som nu trues fra alle sider.
Alle disse begivenheder vil afbrydes af Advarslen. Alle dem der er involverede i denne onde gruppe vil skulle stå overfor Mig, en efter en, når Jeg vil vise dem hvordan de krænker Mig. Mange vil falde på deres knæ og bede om forløsning. Dette, Mine børn, er meget afgørende, for jo flere syndere overalt, og særligt dem der kontrollerer jeres livsgrundlag, der vender tilbage til Mig, jo større vil Min Barmhjertighed være. Bed til, at alle dem der bevidner Sandheden, når de under Advarslen indser at Jeg elsker dem, vil omvende sig. Bøn, Mine børn, er meget stærkt. Når I beder til Gud Fader i Mit navn for disses og andres frelse, vil Han ikke afvise jer. Jeres loyalitet mod Mig og daglig bøn behøves hurtigst muligt for at løsne det greb Satan har om Mine børn, som retmæssigt er Mine.
Jeres Evigt-Barmhjertige Frelser
Jesus Kristus
 
112. Rigelig kærlighed ved tilbedelse gør jer stærkere og roligere Søndag
12. juni 2011 kl. 19:00
Min elskede datter, de nådegaver der modtages af Mine børn ved Eukaristisk Tilbedelse er kraftfulde. Ikke kun giver de jer nådegaver til at klare livets lidelse, de gør jer stærkere i jer kærlighed til Mig, jeres hengivne og trofaste Frelser. Den kærlighed der øses ud over sjæle under Tilbedelsen gives i rigelighed. Sjælen føler denne oversvømmelse af Mine nådegaver på mange forskellige måder. Den første Gave er fred i jeres sjæl. I vil føle dette øjeblikkeligt efter I har gennemført jeres tid i tæt forening med Mig.
Så mange, mange af Mine børn nægter dem selv de mange Gaver, Jeg kan tilbyde ved Tilbedelse, hvor I tilbringer en time af jeres tid foran Min Tilstedeværelse ved alteret. Mens Katolikker kender til Kraften i Eukaristien er der mange der ikke anerkender betydningen af denne meget vigtige tid sammen med Mig i fordybelse. De overser denne Gave. Det keder dem at skulle tilbringe denne ekstra tid sammen med Mig. Åh, vidste de blot hvor stærk det ville gøre dem. Deres frygt og bekymringer ville være forsvundet, ville de bare holde Mig ved selskab i stille indgående overvejelse. Hvis Mine børn kunne se Lyset der indhyller deres sjæle under denne særlige Hellige Time, ville de forbløffes.
Børn, det er i denne time at I kommer meget, meget tæt på Mig. Det er her jeres stemmr, jeres ønsker, jeres kærlighedsløfter til Mig, vil blive hørt. Mange vidunderlige nådegaver gives til jer, børn, på denne tid, så jeg beder jer om ikke at ignorere Mit anmodning til jer om at bruge denne tid i Mit selskab.
Belønningerne vil gøre jer fri af bekymring.
Belønningerne vil gøre jer fri af bekymring, lette af hjerte, sind og sjæl, og roligere i jer selv. Når I tager imod Mig under Eukaristien vil Jeg fylde jeres sjæl. Men når I kommer til Mig i Tilbedelse vil Jeg omslutte jer i en sådan grad, at Min Barmhjertige Kærligheds sluser vil mætte jeres sind, krop og  sjæl. I vil føle en styrke, som vil give jer en stille sikkerhed, som I vil finde svær at ignorere.
Kom til Mig, børn, nu. Jeg har brug for jeres selskab. Jeg har brug for at I taler med Mig når Min Guddommelige Tilstedeværelse er på sit stærkeste. Jeg elsker jer og ønsker at øse alle Mine nådegaver på jer, så jeres sjæle kan smeltes i Mit Hellige Hjerte. 
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus.
 
113. Overlad jeres problemer til Mig og Jeg vil lette jeres byrde
Mandag 13. juni 2011 kl. 18:00
Min kære elskede datter, bøn tager til nu med stærkere fart, takket være Helligåndens Gave, som har gennemboret sjælene på alle Mine tilhængere verden over. Deres ører er nu spidsede for at høre Mit Allerhelligste Ord. Bed for alle Mine stakkels, plagede børn som lider stor modgang i verden, som resultat af rædsel fra de handlinger de er ofre for, alt sammen på grund af menneskehedens synder.
Lad Mig minde alle Mine børn, overalt, om at recitere Min Barmhjertighedens Rosenkrans, hver eneste dag. Bed også, og jeg mener alle Kristne trosretninger, den Hellige Rosenkrans – til Min elskede Moder, for denne kraftfulde bøn vil svække Saatans magt over Mine børn.
Alt Jeg beder om, er at alle I der er i sorg med prøvelser og bekymringer, nu overlader alle disse problemer til Mig, og lader Mig tage Mig af dem. Stol på Mig og din byrde vil lettes. Lad Mig vejlede dig ind i en mere fredfyldt tilstand. Slap af, Mine børn, og tillad Min Fred at oversvømme jeres skrøbelige, sultende sjæle. Mørket I føler kommer af frygt. Frygt kommer af manglende tillid. Når du mister tillid til Mig, planter Satan tvivl i jeres sind.
Undervurder aldrig hvad han gør når han konstant spiller spil for at vende dig imod din næste. Dette bedrag er altid først og fremmest rettet mod Mine mest hengivne tilhængere. Han hader dig hvis du elsker Mig. Han hviler ikke før han har rystet dig. Han griner når du vakler. Giv ham ikke denne magt, for når du gør, så svækkes din tro på Mig.
Bønnen til Sankt Michael og recitering af den Allerhelligste Rosenkrans er jeres stærkeste våben mod Satan. Gå nu med større tillid og overlad Mig jeres problemer og bekymringer fordi Jeg Er her og venter på jer til alle tider for at bringe jer ind i Lyset.
Jeg elsker jer alle, børn. Stol mere på Mig.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
114. Mine tilhængere skal vise mod og forberede andre på Advarslen
Tirsdag 14. juni 2011 kl. 19:00
Min elskede datter, der er meget arbejde der skal gøres af Mine tilhængere med at fortælle folk hvad de skal forvente under Advarslen.
Giv dem detaljer på forhånd, sådan at de, når de ser den røde himmel blusse op, en spejling af Min Store Barmhjertighed, vil vide at der ikke er noget at frygte. I stedet skal de juble, for her endelig, for mange af Mine børn rundt om i verden, vil de have det bevis de har søgt hele deres liv.
Stor jubel mellem Mine børn, er hvad jeg længes efter, ikke sorgens tårer. Når I ser Mit Kors, så vil I alle kende Lidenskaben i Min Kærlighed til jer alle. Mange vil fælde glædestårer, for de vil vide at Jeg er kommet for at oversvømme deres sjæle med forløsnings nådegaver. Andre, der ikke kender Mig, vil være bange, for da vil den sande virkeliggørelse af deres synders alvor blive åbenlys.
Tilhængere af mig overalt, Jeg kalder jer for at udvise stort mod ved at fortælle Mine børn at de ikke skal være bange når de ser denne Guddommelige, opsigtsvækkende opvisning af Min store Barmhjertighed overfor menneskeheden. Bring dem tilbage til Min fold ved at forberede dem. Hvis de ikke vil lytte, så bed for dem.
Jeres Evige Frelser og Menneskehedens Forløser
Jesus Kristus  
 
 
115. Intellektuel Religiøs Snobberi krænker Mig
Onsdag 15. juni 2011 kl. 10:00 I dag,
Min datter, ønsker Jeg at advare disse Mine hengivne tilhængere, som offentligt forkynder Mit Navn, om at følge Sandheden i Min Lære og træde varsomt.
Jeg elsker alle Mine tilhængere og særligt dem der udviser ydmyghed til alle tider. Jeg bliver frustreret, dog, når højtidelige og ærlige Kristne, som taler Mit Ord, prøver at analysere Min Lære på en højlydt og belærende måde. Det er ikke nok at sprede Mit Ord, de føler de skal føre Min Lære ind i en menneskelig intellektuel debat, hvilket kun tjener et formål. At bevise for andre at de er mere kvalificerede til at forstå Mit Allerhelligste Ord. Så ivrige er de efter at bevise at deres dømmekraft er rigtig, at de deler Mine sande tilhængere. Deres højtidelige og ærlige hengivelse til Mig kan ofte lade dem kraftløse i deres rigtige kærlighed til Mig, som altid bør have rod i ydmyghed. De skal holde deres højlydte stemme, fuld af intellektuel kritik, i ro. De skal stoppe op, lytte til Min Stemme og modstå den trangen til at bevise deres kundskab i åndelige ting for andre. Når de gør det er de skyldige i stoltheds synd. De kender Mig ikke overhovedet. Fordi de ikke tager tiden til at være rolige og ydmyge dem selv for Mine Øjne, som er alt-seende. Indtil disse Mine højtidelige tilhængere bliver små i Mine Øjne og fornedrer sig selv for Mig, er Jeg ikke i stand til at trække dem til Mig. Herliggør Mig. Ær Mit Ord. Følg Mit eksempel.
Forfølg aldrig andre i Mit Navn, særligt ikke jeres medkristne.
Jeres elskede Lærer og Frelser
Jesus Kristus
 
116. Kommunikér til et ungt, materialistisk og et vægelsindet samfund Onsdag
15 juni 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter, prøvelserne og den åndelige tørke du må udholde for tiden er tilladt af Mig for at bringe dig i endnu tættere forening med Mig.
Indimellem når du lider er Jeg nødt til at vende mig om så Jeg ikke skal se din sorg. Men, som du står hver prøvelse igennem og kommer videre til næste stadium bliver du endnu stærkere end før. Jo dybere din lidelse, fra den vold og misbrug fra andre som latterliggør dig på grund af dette Hellige Arbejde bliver, jo flere nådegaver vil du modtage. Hvordan man lider i Mit Navn.
At lide i Mit Navn, er dog ikke nok. Du må ikke beklage dig åbent om disse pinsler. Du skal, for at gøre Mig tilfreds, lide i stilhed Min datter. For verden udenom skal du fremstå glad. Kun da vil din sjæl blive befæstet og bragt til det niveau af hellighed som Jeg afkræver dig til din Mission. For når du udvikler dig på denne måde, gør den bårne frugt når du taler Mit Ord, at Mine Budskaber vil blive hørt mere effektivt, i enhver afkrog af verden.
Denne gang, hvor Jeg forbereder alle Mine børn til den største udfordring siden Min Korsfæstelse, er det af afgørende betydning at så mange mennesker som muligt hører Mit Allerhelligste Ord.
Sandheden som nu afsløres vil blive hørt ikke kun af troende, men af dem som ikke ønsker at kende Mig, eller som ikke vil acceptere Sandheden om Eksistensen af Gud den Evige Fader.
Kommunikér til et ungt, materialistisk og vægelsindet samfund.
Min datter, du skal bruge metoder der kommunikerer Mit Ord til et ungt, materialistisk og vægelsindet samfund. Du skal sikre dig at du kommunikerer på en måde de forstår, giver opmærksomhed og diskuterer. For hvad nytte er dette Arbejde hvis det simpelthen bare forstærker Mit Hellige Ord for troende alene? Ja, det er vigtigt at Mine tilhængere bliver mindet om det løfte Jeg gav da Jeg sagde Jeg ville komme igen, men de er de sjæle uden kundskab om, forståelse for og interesse i Min Medlidenhed med menneskeheden Jeg skal nå for enhver pris.
Du, Min datter, og Mine tilhængere har en forpligtelse til at informere agnostikere, ateister og en hel generation af unge om Sandheden, nu. Tal til dem i venlige toner. Vær aldrig aggressiv. Brug opmuntrende ord. Gør Mit Ord interessant.
Ikke verdens ende
Tal til dem om det løfte Jeg gav om det Nye Paradis på Jord. Det betyder ikke at verden ender, men snarere at en Ny Æra af Fred, fryd og lykke nu vil udvikles. De kan ikke, og må ikke vende denne herlighed ryggen. Bed for dem. Bring dem til Mig og du vil få særlig vejledning og nådegaver.
Enkelhed og Sandheden skal være dine foretrukne våben.
Led ved eksemplet. Min datter, du skal nu planlægge at bruge forskellige og nye måder at kommunikere Mit Ord på. Der vil blive sendt dig hjælp til at opnå dette.
Spred Mit Ord ved hjælp af moderne kommunikation.
Der skal tages moderne kommunikationsmidler i brug for at sikre at Mit Ord spredes hurtigt. Bud nu. Bed udgivere i så mange lande du kan, om at fremstille bindene på så mange sprog som muligt. Brug det hørte medium, brug video og andre midler til at sprede Mit Ord. Kald frivillige til at viderebringe Mit Ord.
For dette, Min datter, vil frelse sjæle. Jeg elsker dig. Din styrke og målrettethed på at lykkes i dette Arbejde som stammer fra den rene kærlighed du føler til Mig og Min elskede Moder, vil bringe sjæle – som ellers ville være gået til Helvede – tilbage i Mine Arme og evig frelse.
Ignorer dem der viser disrespekt for Mit Navn.
Vær tapper. Ignorér misbrug. Lad være med at svare dem der viser disrespekt for Mit Navn. Det vil være Mine tilhængere der sårer dig mest. For mange, vel menende, sande disciple af mig tager fejl fra tid til anden. Deres kundskab om Min Lære kan skabe en følelse af stolthed, som leder til arrogance. Så kryber den intellektuelle stolthed ind. Disse mine stakkels, elskende og højtidelige sjæle, hvis kærlighed til Mig aldrig er på spil, må aldrig se ned på dem de måske føler er på gale veje. De skal ikke falde i Satans fælde at påtage sig en overlegen position og højtidelig ubøjelighed. Så bliver det nemlig en kamp om vid for at se hvem, i menneskelige termer, der er kyndigere end den anden og hvem der har den bedste forståelse af Min Læres Sandhed.
Husk hvad Jeg har lært jer alle. Sandheden er enkel. Sandheden er Kærlighed. I jeres iver efter at bevise jeres tolkning af Mit Hellige Ord, hvis I da ikke udviser kærlighed og tålmodighed så er jeres version af Sandheden ikke af Mig.
Elsk hinanden. I er alle lige i Mine Øjne. Men hvis nogen af jer viger fra sin rute for at hjælpe at bringe fortabte sjæle tilbage til Mig, så skal han og hun blive løftet i Mine Øjne.
Jeres Guddommelige Frelser Konge af hele Menneskeheden,
Jesus Kristus
 
117. Mine børn vil stå ansigt til ansigt med Mig for første gang under Advarslen
Mandag 20. juni 2011 kl. 11:45
Min elskede datter, forbered Mine børn nu, for meget snart vil de stå foran Mig i al Min Herlighed og Medfølelse. Jeg vil vise Mig for hver eneste mand, kvinde og barn over fornufts alder, meget snart.
Denne vidunderlige dag, når Jeg viser dem Min Barmhjertighed, som står modsat Min Retfærdighed, skal velkommes af alle. Fryd jer, for I vil alle, hver eneste en af jer, stå ansigt til ansigt med Mig for første gang.
Mange vil fyldes med kærlighed og glæde, for dette er en vidunderlig genforening. Andre vil være bange. Men der er ikke noget at frygte, for Jeg elsker jer alle. Synd vil være det eneste, der skiller, men hvis I angrer og accepterer sandheden af jeres overtrædelser mod Mig og Min Evige Fader, vil I opleve den vidunderlige Barmhjertighed der ydes jer. Til jer, der vil være bange, har Jeg dette at sige. Frygt stammer fra synd. Med synd i jeres sjæl vil I være distanceret fra Mig. Anerkend jeres synder for det de er, en menneskelig svaghed. Så se til Mig og Jeg vil føre jer til evigt liv og Sandheden.
Min store Barmhjertighed bringer underfuldt nyt.
Min store Barmhjertighed bringer underfuldt nyt til Mine Børn verden over. For når dette, Den Store Advarsel finder sted, vil I blive givet en chance for at ændre jeres liv til det bedre. Når Sandheden om Min Eksistens er afsløret vil omvendelse blive udbredt.
Da, og først da, efter Advarslen har fundet sted, vil verden blive givet en mulighed for at klare den Store Revselse, som vil følge hvis ikke syndere angrer i stort tal. For da vil Min Faders Hånd falde overalt på dem der afviser at høre Sandheden – dem der vender ryggen til kærlighed, kærlighed til Mig og jeres brødre og søstre. For jeres syndfulde veje vil, på det tidspunkt, ikke længere tåles. For dette vil være det sidste halmstrå. Satans stærke indflydelse vil ikke blive tilladt at fastholde sit skruestiksgreb på menneskeheden. De, der stædigt følger den gudløse sti, hvor de forfølger Mine børn, vil blive standsede.
Den Store Revselse
En Stor Revselse, hvis lige ikke er set siden Noahs dage, vil blive sluppet løs af Gud den Evige Fader. Mine tilhængere som måtte sige at dette ikke er måden, Jesus taler på, skal stille sig selv dette spørgsmål. Hvis Jesus er fuld af Barmhjertighed ville Han da, eller Gud Fader, tillade Satans hær at fortsætte og påføre sine børn rædsel? Det er af Kærlighed til alle Guds børn, at denne Store Revselse vil finde sted. I skal alle angre. Afvis Satans tomme løfter. Afvis det falske, tomme liv han tilbyder jer. Acceptér, at når I ser, at mit Navn bliver afvist i verden i dag, at dette kommer direkte fra Satans indflydelse. Indtil Mine børn vender sig bort fra ham, kan der ingen fred være i verden.
Acceptér denne Advarsel som et Budskab af ren Kærlighed. Til dem ved magten har jeg dette at sige. Afvis de løgne I har lovet troskab til, eller lid under følgerne. Den store Barmhjertighed, Jeg vil vise jer under Advarslen, er løsningen for en Ny Fredsæra. Tag imod den, og revselsen vil blive afværget. Afvis den og kun Mine tilhængere kan frelses. Det vil være for sent for resten af jer.
Jeres elskende Frelser
Retfærdig Dommer, Jesus Kristus
 
118. Budskab fra Jomfru Maria om at kommunikere til Unge Mennesker
Onsdag 22 juni 2011 kl. 18:00
(Efter en privat åbenbaring hvor hun viste sig for visionæren i over 30 minutter.) Jeg kommer i Jesu Kristi navn. Jeg er Guds Moder, din elskede Moder, Dronning af alle Englene.
Mit barn, du er lige blevet prøvet på grund af det Arbejde du gør for Min Søn og du er blevet stærkere af det. Du ved nu hvad der skal gøres sådan at så mange unge mennesker som muligt forstår hvem Min Søn er. Han, min Allerdyrebareste Søn, Verdens Frelser, vil gøre alt for at frelse alle dem der vandrer rundt på Jorden i uvidenhed om Hans Barmhjertighed.
Disse børn som stædigt afviser at lytte, må fortælles Sandheden, og det meget snart. Jeg beder jer, fortæl unge mennesker over hele verden at Jesus vandrer med dem hver hvert eneste af dagens sekunder. Han bekymrer sig så meget om dem. De har ingen ide om dybden af Hans Kærlighed. Han vil omfavne dem i Sit Hellige Hjerte sådan at de kommer til at nyde den Nye Fredsæra på Jord. Hvis de blot ville svare.
Mit barn, det er så svært for mennesker at forstå Sandheden om Eksistensen af Gud Faderen. At overbevise dem om Sandheden om Hans elskede Søns Offer er meget vanskeligt. Dette, mit barn, skal være dit mål.
Gå i fred og kærlighed.
Din elskede Moder
Englenes Dronning
 
119. Advarslen vil bevise at Gud Eksisterer
Onsdag 22. juni 2011 kl. 19:00
Min kære elskede datter, nu stærk, efter at have gået igennem den værste prøvelse hidtil, vil du gå videre til at formidle mine presserende anmodninger til verden.
De, Mine elskede børn, skal have at vide at når Jeg snart kommer, vil de stå ansigt til ansigt med Mig. Hvor Jeg længes efter at vise dem at Jeg virkelig Eksisterer, og hvor Jeg venter fryden i deres ansigter når de ser Min Kærlighed og Barmhjertighed.
For mange af Mine børn vil synke sammen og græde lettelsens tårer, frydens og glædens tårer, forundrings og kærligheds tårer. For endelig, vil det derefter være muligt at leve et Nyt Liv, hvor alle kan følge Min Læres Sandhed.
Mine børn vil ikke indse betydningen af denne store Barmhjertighedsgerning, den største Gave nogensinde skænket menneskeheden siden Min Korsfæstelse. For det vil være gennem denne Advarslens Gave at menneskets øjne endelig vil åbnes for Sandheden om deres hele tilværelse på denne Jord og hinsides.
Dem der er i live i denne verden i dag skal forstå hvor privilegerede de er at blive givet beviset på Eksistensen af Gud den Evige Fader og Mig, Hans elskede Søn, skønt dette er udover jeres forståelse.
Vend ikke tilbage til jeres gamle veje efter Advarslen Jeg opfordrer jer alle indtrængende til, at når I har set Mit Nærvær er blevet vist hvordan synd, ikke bare krænker Mig, men trækker jer ned ad stien til Helvede, at I så ikke falder tilbage i jeres gamle vaner.
Perioden efter Advarslen er afgørende for verdens fred og for jeres frelse. Afvis ikke denne Gave. Grib den med begge arme. Lad Advarslen gøre jer som et i Mig. Når I gør det og beder om vejledning, vil I blive belønnede med det Nye Paradis på Jord hvor I intet vil ønske jer.
Fryd jer. Lyt til Mig. Agt på Mine Budskaber og tillad Min Kærlighed at omslutte jer mod Mit Herlige Kongerige.
Jeg elsker jer alle. Næste gang du føler et stik at kærlighed i dit hjerte overfor et medmenneske, husk at denne Gave kommer fra Mig. Uden kærlighed er der intet liv. Jeres Guddommelige Barmhjertigheds Konge.
Jesus Kristus,
Søn af Gud den Evige Fader
 
120. Almindelige mennesker, gode mennesker, vender ryggen til Mig Torsdag 23. juni 2011 kl. 21:10
Min kære elskede datter, den glæde du føler i dag er et resultat af de nådegaver der blev skænket dig under Tilbedelsen i går. Nu ved du hvor vigtigt det er at tillade Mig at øse sådanne nådegaver over sjæle under denne meget særlige tid når man er i Mit personlige selskab.
Hvordan man identificerer en fortabt sjæl
 I dag vil Jeg tale med dig om fortabte sjæle i verden og hvordan man identificerer dem. Mine tilhængere tror ofte fejlagtigt at fortabte sjæle er dem i dødssynd. Det er ikke nødvendigvis sandt. En fortabt sjæl kan være en person der ikke tror på Mig, eller Min Evige Fader. En fortabt sjæl kan også være de børn, så optagede af deres daglige stræben efter at tjene penge, opbygge velstand, karrierer og trang til materielle ting. Alt sammen for den fryd de tror at disse ting vil bringe dem i deres fremtidige liv. Dette er almindelige mennesker, gode mennesker, men mennesker som vender Mig ryggen.
Mange af disse børn er god-hjertede. De kan være fulde af kærlighed til deres medmennesker, deres familie og deres venner. De kan være populære og vellidte. Og alligevel kan de være fortabte sjæle. Hvordan kan det være kunne du spørge? Fordi de ikke tror at deres sjæl er ligeså vigtig som deres fysiske behov og forsømmer den. Ved at forsømme deres sjæl er de tilbøjelige til fristelser der kastes foran dem hver dag. De finder det svært at modstå verdslige goder uden at overveje at den tid de investerer i deres ambitioner kunne anvendes til at vise kærlighed til andre gennem delingens kunst. I deres jagt på penge kan de blive stolte. Stolthed gør det svært at være en sand tilhænger af Mig.
Børn, hvis I bruger al jeres tid på at jage de drømme I mener denne verden kan byde på – rigdom, besiddelser og magtpositioner – er der ringe tid tilbage til at bede og nære jeres sjæle til det næste liv. Så mange af Mine børn kan aldrig forstå hvorfor verdslige goder efterlader dem tomme indvendig. De lytter ikke til de Mine tilhængere som kender Sandheden. Ved ikke at anerkende Eksistensen af Gud den Almægtige Fader, kan de ikke lykkes med at tilfredsstille andre end dem selv. Udadtil lever disse mennesker aktive, sunde, morskabsfyldte liv uden bekymringer. Men denne livsstil opnås ikke på den rigtige måde uden at tro på evigt liv. Ydmyghed mangler i deres liv.
Du siger måske til deres forsvar, men de skal forsørge deres familier og se efter andre som er afhængige af dem og derfor arbejder de hen imod disse mål. Mit svar er, at nej, det gør de ikke. De sigter ikke på at forsørge deres familier. I mange tilfælde sigter de mod overflod for at tilfredsstille deres begær. Jo mere de gør det, jo mere fortabte bliver de for Mig og Min Evige Fader.
Medmindre Mine børn vågner op og anerkender de måder hvorpå Satan bruger alle de forherligende tiltrækkende goder i verden, til at suge jer ind i en falsk følelse af materiel tryghed, kan I ikke komme til Mig. Der skal bruges tid i dette liv på at prise din Skaber – ved at drage omsorg for din næste gennem velgørenhed – ved at sætte andres behov før dine egne – ved at gå i Mine fodspor. Medmindre Mine børn som ikke tror på Gud Fader, eller som tror på Ham men som vælger belejligt at tilsidesætte enhver hyldest til Ham fordi de er mere optagede af verdslige ting, de vil finde det svært at træde ind ad Himmelens port, det Sande Paradis de længes efter. Jorden er blot en fase i jeres samlede tilværelse. Himmelen, blot et glimt af hvad det byder på, kan ikke opleves i jeres liv på Jorden. Ingen af disse verdslige tiltrækninger er værd at jage hvis det betyder at I må give afkald på den juvel som Himmelen er.
De grundlæggende karaktertræk for at træde ind i Mit Herlige Kongerige er tro, kærlighed, ydmyghed og et ønske om at behage Mig.
Jeres elskede Lærer og Frelser af hele Menneskeheden
Jesus Kristus
 
121. Folk ved ikke hvad deres sjæl er – svaret er enkelt
Lørdag 25. juni 2011 kl. 01:30
Min kære elskede datter, din stemme, skønt den endelig høres af Mine hellige tjenere over hele verden, falder den lydløst på de steder hvor man er uvidende om Eksistensen af Gud den Almægtige Fader. Du siger måske de ikke lytter, men de kan ikke lytte hvis de ikke hører. Vær modig nu, tal til så mange du kan. Bed folk publicere nyheden om Mit Ord. Kald på dem. Spørg dem. Forklar at de skal læse Mine Budskaber før de afviser dem. For det vil kun være når de mærker styrken, der kommer fra Mine Guddommelige Læber, når Min Ånd tiltrækker deres ånd, at de endelig vil forstå, at det er Mig der taler til verden.
Jeg Er bedrøvet, Min datter, på grund af de dybe grøfter og opdelinger, som i dag blokerer for ethvert forsøg fra Min Velsignede Moder og Mig, hendes dyrebare Søn, på at tale gennem visionære til verden. Tidligere var ydmyghed en lille smule mere udbredt. I dag er dette vigtige karaktertræk forsvundet. I stedet er der en verden hvor alting, som udstråler menneskelig intelligens, tiltrækning, eller fysisk appel, accepteres som en prioritet i folks liv. Deres spiritualitet er død. De er, Min datter, blot tomme skaller. Skaller, der er ingenting når de knækker. Sjælens substans er det, Mine børn skal stræbe efter. Det er svært for mange mennesker, særligt dem hvis sind er fulde af menneskelig visdom og ringe plads bliver ladt tilbage til spirituel visdom.
Sådan en mangel på spiritualitet, drevet af Satans magt, som folk er blevet offer for, lader deres sjæle stå åbne for at begå synd. En mangel på spiritualitet, eller tro på Gud, overgiver sjælen til bedragerens forurening. Bedragets konge leder sjælene til troen, at kun kroppen og sindet alene sammenspindes til at udgøre et hele. Desværre kan I ikke blive hel uden din sjæl.
Hvad er jeres sjæl?
 Mange mennesker ved ikke hvad deres sjæl er. Hvad den føles som, eller hvordan man genkender den. Er det dit sind, din bevidsthed? Svaret er simpelt. Din sjæl er dig. Det er den du er, din bevidsthed, din tro, din forståelse, hvad enten det repræsenterer Sandheden som det, den er, eller sandheden som det du ønsker at tro den er. Det er ikke en særskilt del af jer, kære børn, noget der hører en anden verden til. Det er tilstede indeni hvert menneske.
Jeres sjæl kan plejes ved at følge Min Lære. Den kan forsømmes gennem synd, som er meget svært at undgå, men den kan genfyldes ved bekendelse eller ved at udtrykke anger og starte forfra. Eller den kan ødelægges. Nogle ødelægger med vilje deres sjæl ved at synde, for tilfredsstillelsen eller laster af denne verden, i fuld vished om hvad de gør. Andre nægter, at de har en sjæl. Deres hovmod overbeviser dem om at de ved alt. Det liv begynder og slutter på denne Jord.
Og så er der disse unge sjæle, der uforskyldt er opdraget af forældre i tider af overflod hvor de intet manglede i materialistisk forstand. Deres religion baserer sig på materiel gevinst, Ved at stræbe efter mere stimulans, fortsætter deres ambition med at stige indtil, en skønne dag, der ikke er mere at stræbe efter, før de står overfor døden. Så er de fortabte. Forundrede. Forvirrede. Med en dyb, kvalmende fornemmelse indeni, at noget er galt. Sjælen taler til dem, men de ved ikke hvordan de skal svare. Det er dem I skal frelse.
Jeg kalder alle Mine tilhængere overalt, at hjælpe Mig med at frelse Mine stakkels børn. Jeg ved, Jeg beder om ekstraordinær gavmildhed fra jer. Det er et stort ansvar. Men ved at adlyde på Min Allerhelligste Vilje hjælper I Mig med at frelse meget af verden fra Satans greb og den rædsel han udøver.
Træd nu frem, Mine tilhængere, alle sammen, og spred Mit Ord til en træt, misledt og desillusioneret verden. Mine nådegaver vil vælde frem over hver en af jer, for selv blot en omvendelse – en person der kan undvige Helvedes rædsler.
Jeg elsker jer alle. Jeg omfavner jer, Mine tilhængere, Mine dyrebare børn overalt. Hvor I giver Mig daglig lindring. Hvor I trøster Mig. Bring Mig nu flere sjæle.
Jeres Guddommelige Forløser
Frelser af hele Menneskeheden,
Jesus Kristus.
 
122. Maria: Satan mister sin magt når Min Rosenkrans reciteres Lørdag 25. juni 2011 kl. 15:00
Mit barn, hold dig altid fokuseret på min Søn for han har brug for din opmærksomhed. Du må lægge al din tillid på Ham og aldrig lade andre få dig til at fjerne blikke fra Ham. Han, mit barn, har udvalgt dig som en af de vigtige budbringere til disse tider sådan at fortabte sjæle kan frelses. Fortæl folk at de skal bede Min Hellige Rosenkrans, selv ikke-Katolikker, for dette er det mægtigste våben imod bedragerens indflydelse; han stønner i smerte når den reciteres. Hans magt svækkes når mine børn fremsiger denne bøn. Jo flere børn der beder den Hellige Rosenkrans jo flere sjæle kan frelses.
Du, mit barn, har en meget svær mission, meget hårdere end nogen af profeterne i historien. Det er på grund af mørkets ånd i verden. Aldrig tidligere har et sådant mørke lagt sig, når Mine børn vender ryggen til min Søn, Han som døde en forfærdelig død for at frelse dem. Alligevel har de ikke bare glemt dette, men valgt at benægte selve Hans Eksistens.
Bøn til mig, jeres Velsignede Moder, sårer den onde, som kryber og mister sin magt når Min Rosenkrans reciteres. Dette er våbnet der er blevet givet mig så jeg kan hjælpe at frelse fortabte sjæle, før jeg knuser slangens hoved sluttelig. Undervurdér aldrig Rosenkransens kraft, for selv bare en gruppe mennesker der er dedikeret til regelmæssig hengivelse til min Hellige Rosenkrans kan redde deres nation. Bed mine børn tænke sig om når de vender ryggen til bøn, for når de gør det lader de dem selv vidt åbne for bedrageren at indfange dem med sin charmerende, men farlige sti mod mørket. Bring mine børn ind i lyset ved at sprede hengivelse til min Allerhelligste Rosenkrans.
Jeres elskede Moder
Maria Fredsdronning.
 
123. Første Budskab fra Gud Fader: Tiden er nu inde for Mig til at kræve Mit Herlige Kongerige – det Nye Paradis på Jord vil vare i 1000 år
Lørdag 25. juni 2011 kl. 16:00
Note fra seeren: Lige før jeg modtog dette Budskab, havde jeg lige afsluttet recitering af Barmhjertighedens Rosenkrans, da Helligånden pludselig annoncerede, at jeg ville modtage et Budskab fra Gud Fader. Jeg rystede af nervøsitet. Jeg spurgte så: ”I hvis Navn kommer du? Dette var svaret:
Jeg kommer i Min elskede Søns Navn, Jesus Kristus, menneskehedens Frelser. Jeg Er Gud Fader og Jeg taler til dig for første gang. Min udvalgte datter, Jeg taler til dig i dag så Jeg kan fortælle menneskeheden om den Kærlighed, Jeg har for alle.
Mange kender Mig ikke. De tror de gør, men for millioner af Mine børn er Jeg blot et ansigtsløst væsen. De ved så lidt om Mit ønske om at give dem mulighed for at lade Mig Elske dem på den måde det var meningen.
Mit Navn bruges løst i verden af mange som ikke anerkender at det var ved Min Hånd, at verden og alle dens skabninger blev til. Dem der gør det, er forvirrede omkring Hvem Jeg Er og er lidt bange for Mig. Jeg skal ikke frygtes, for MinKærlighed er Ren for alle Mine børn. Så meget elsker Jeg jer, at Jeg gjorde det største Offer af alle for at bringe jer tilbage i Mine Arme og give jer muligheden for at blive frelst fra bedrageren. Jeg sendte Min elskede Søn, Jesus Kristus, ind i verden, sådan at I kunne forstå Kærlighedens Sandhed. Denne Kærlighed vil, når I tager imod den, redde jer alle.
Mit Hjerte er knust af den måde hvorpå så mange af jer vil undlade at vende til Mig og vise Mig jeres kærlighed. Jeg længes efter at I bare vender og beder Mig om hjælp. I skal ikke frygte Min Kærlighed for det var gennem Min Kærlighed at I blev givet jeres første åndedrag. Jeg skabte hver af jer i Mit Billede sådan at Jeg kunne have en familie. Jeg skabte verden ud af Ren Kærlighed sådan at I, Mine børn, kunne dele dette Paradis med Mig. Så kærligt var dette skabt, at hver enkelt detalje var så nøje konstrueret. Så glad var Jeg da Paradiset på Jord var skabt, at englene frydede sig og Himmelen var oplyst af flammer af kærlighed, som intet menneske nogensinde på nogen måde kunne, om muligt, fatte. Og så blev det ødelagt af synd, forårsaget af slangen.
Mine børn, lad Mig forklare. Tiden er inde for Mig at kræve det Paradis, Jeg kærligt skabte, sådan at vi, igen, kan blive én familie.
En familie, der vil blive tæt bundet på grund af de stærke kærlighedsbånd der vil holde den sammen.
Dette Nye Paradis på Jord er nu ved at blive planlagt for alle Mine børn.
Det vil vare i 1.000 år på Jord og ikke én eneste må udelukkes, for det ville knuse Mit Hjerte. Min elskede Søn, Jesus Kristus og Helligånden prøver hårdt på at bringe jer tilbage til Min kærlige fold, sådan at Paradiset, skabt i begyndelsen, igen kan opstå som den største Gave, for alle til Mine børns nydelse.
Dette Paradis er et sted af kærlighed, skønhed, glæde, og vil blive hjemmet for alle som er rene af hjerte og sjæl. Det er til hver eneste sjæl på Jord og det er målet, indeholdt i hver eneste sjæl på Jorden, inklusiv dem der ikke indser dette.
Min Søn taler til verden og forbereder Sig på at vise Sin Store Barmhjertighed under Advarslen, for at give alle syndere en chance for at nyde det Nye Paradis på Jorden.
I skal høre Min Stemme. Jeg kalder jer alle til at vise opmærksomhed. Vend tilbage til Mig. Acceptér at Jeg eksisterer, at Jeg Er Kilden til alt liv, al Skabelse, al herlighed. Når I gør det vil I velkommes ind i Mit Paradis på Jorden, som tilbyder alt, I nogensinde kunne drømme om. Lyt til Min Søn og de Budskaber Han giver til verden for at omvende jer alle. For de der ikke vil lytte selv da, eller som fortsætter på den afskyelige synds sti, vil der ikke vises nogen Barmhjertighed.
Jer Er al Skabnings Gud. Jeg Er Kærlighedens og Medlidenhedens Gud. Jeg Er også Retfærdighedens Gud. Min Hånd vil falde over menneskeheden, som ved ond loyalitet overfor den onde, afviser at følge Kærlighedens og Sandhedens sti.
For tiden er inde nu for Mig at kræve Mit Herlige Kongerige, som intet menneske kan stoppe gennem synd. Skulle de prøve vil de være fortabte for altid. Jeg Er jeres Gud, jeres Skaber. Min Kærlighed dør aldrig. Den er optændt og fuldt af dyb ømhed for jer, for at bringe jer tilbage til Mig, til den arvelod Jeg så kærligt skabte. På grund af synd må mange af Mine børn miste deres ret til denne arvelod og træde tilbage for at tillade dem, der i sandhed elsker Mig, at træde ind gennem dørene uden hindring.
Jeg beder jer børn, afvis ikke Min Opfordring til menneskeheden. Tag imod den Barmhjertighed der nu tilbydes af Min elskede Søn.
Tag imod den med åbne arme.
Gud Faderen
Alle Tings Skaber og Tilvirker
 
124. Advarslen er udtryk for Min Guddommelige Barmhjertighed, som vist til Søster Faustina
Søndag 26. juni 2011 kl. 18:00
Min kære elskede datter, tiden er nær nu. Der er meget lidt tid til at advare og forberede alle de stakkels sjæle, som vil blive så chokerede under Advarslen, at de ikke vil opfatte hvad de er vidner til. Det skal de have fortalt, så de ved hvad de skal forvente. Hvis de åbner deres hjerter for dette store øjeblik af Guddommelig Barmhjertighed, vil de blive givet muligheden for evigt liv. Denne store Advarsel er udtrykket af Min Guddommelige Barmhjertighed vist til Søster Faustina. Denne Store Barmhjertighedshandling blev forudsagt, og det vil blive under Advarslen at Min store Barmhjertighed vil omslutte hele verden. Mit Blod og Vand vil strømme frem så at I alle endelig vil kende Sandheden. Fortæl dem der ikke tror på Mig eller Min Evige Fader, at denne begivenhed vil finde sted. Når den så gør det, vil de være i stand til at modstå chokket fra Min Barmhjertighed, som vil frelse millioner af sjæle under Advarslen, fra Satans greb.
Sandheden vil, når den åbenbares, redde så mange fra Helvedes ild.  Helligånden, som derefter vil være til stede i Mine børn overalt, vil hjælpe at besejre den ondes arbejde. I må alle sprede Ordet om hvordan menneskeheden bør forberede deres sjæle i forvejen. For selv troende skal forstå at også de vil finde det følelsesmæssigt forstyrrende, at se deres egen tidligere syndfulde opførsel som den forekommer Mig.
Jeg kalder på jer alle nu om at søge Skriftemål. Andre Kristne må knæle og søge forløsning. For dem der er usikre på denne profeti,  beder Jeg jer at holde jeres hjerter åbne, for når I bevidner denne økologiske, men overnaturlige begivenhed, er det vigtigt at I forstår at dette er det største mirakel i nogensinde vil se og at det er Min store Gave til jer alle. Overvej dette. Det er sådan den endelige Dommedag vil udfolde sig men denne gang vil du ikke blive dømt. Du vil blive givet et nyt liv når din sjæl frelses, for at gøre dig i stand til at stige til det niveau Jeg kræver af den.
Troende, bed for andre af hele jeres hjerter nu, for at de vil frelses.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
125. Fortsæt med at sprede Mit Ord – Jeg sender dig mange frivillige
Tirsdag 28. juni 2011 kl. 19:30
Min kære elskede datter, de forhindringer du skal hoppe over når du lider for Mig, bliver højere. Bedragerens forsøg på at trække dig væk fra dette Værk har aldrig været så kraftige. Du må forblive stærk og stå fast mod sådanne angreb. Du skal vide at han, bedrageren, aldrig vil tage dig væk fra Mig, men han vil prøve og blive ved med at prøve. Dette er en af de sværeste faser i din Mission. Det er ensomt, svært og forårsager dig dyb fysisk smerte såvel som smerte i sjælen. Du skal have tillid til at Jeg hjælper dig at håndtere disse angreb, og se dem for det de er.
Nu Min datter, lyt til Mig. Du skal fortsætte med at sprede Mit Ord hurtigt verden over med brug af enhver hjælp som er sendt til dig. Jeg sender dig mange frivillige, og deres arbejde bærer allerede frugt.
Alt du behøver at gøre nu er at fortsætte med at kommunikere Mit Ord for at frelse sjæle. Giv aldrig op. Det er fristende, Jeg ved det, og det misbrug du skal udholde er ikke let for dig. Lad Mig holde din hånd fast, og lede dig nu hen mod den styrke der kræves af dig. Mine velsignelser er blevet spredt omkring dig, for at styrke din rustning, sådan at ingenting nu vil stå i vejen for at sikre at verden kan høre Min Stemme.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
126. Bekend jeres synder nu – vær ikke bange
Onsdag 29 juni 2011 kl. 19:00
Min kære elskede datter, den hjælp Jeg har sendt dig vil nu sprede Mit Ord hurtigt verden over ved brug af moderne kommunikation. Mit Hjerte står i brand af kærlighed til Mine særlige børn som rejste sig på Mit kald, for de er den hær der skal lede Mine børn.
Alle Mine velsignelser omslutter hver af disse som hjælper at bære Mit Kors for menneskehedens bedste. Helligånden skænkes dem for at gøre dem i stand til at sprede Disse Budskaber hurtigt overalt og med reel virkning.
Mine børn, og alle Mine tilhængere, husk blot den ene ting, Jeg ønsker I skal fokusere på. Advar de andre om at søge Forløsning før Advarslen. De skal bekende deres synder nu og skal ikke være bange. I stedet skal de fryde sig. Der er kun få måneder tilbage til denne store Barmhjertighedshandling. Spild ikke tiden. Gå med kærlighed og fred. Vig ikke tilbage for dette Arbejde. Det er for alle Mine børns bedste. Alle dem der arbejder for at sprede Min Sandhed vil blive belønnede for deres hengivenhed og tro. Mine velsignelser vil beskytte hver af dem og deres familier.
Fryd jer nu, for tiden er moden til at verden endelig hører Min Stemme på den måde de bør.
Jeres elskede Frelser
Hele menneskehedens Forløser og Konge Jesus Kristus
 
127. Lad ikke Min Kirkes menneskelige fejltrin vende jeres ryg mod Mig
Torsdag 30. juni 2011 kl. 20:00
Min kære elskede datter, Jeg smiler denne aften med fryd i mit hjerte, for endelig hører yngre mennesker Mit Ord gennem internettet, præcis som forudsagt.
På denne måde vil flere mennesker blive i stand til at fortælle verden hvordan man forbereder sig på Advarslen. Mit Hjerte brister af fryd når Jeg ser den kærlighed Mine børn nærer for Mig i hver afkrog af verden. Min kærlighed dør aldrig. De, Mine elskede tilhængere, er fulde af Min Kærlighed, som de føler i deres hjerter. Nu kan de fortælle verden, også kynikerne, hvor meget de ærer Mig ved at prise Min Herlighed overfor alle. For disse Mine tapre og elskende skabninger vil nu tiltrække dem, der modsætter sig Mig, til Sandheden om hvorfor de overhovedet er på denne Jord.
Himmelen fryder sig over disse, der åbent forkynder deres kærlighed til Mig på internettet. Min Kærlighed til dem bølger frem sådan, at Mine nådegaver vil bruse ned over hver af dem, strækkende sig fra det ene hjørne af kloden til det andet.
Jeg kommer nu for at frelse jer før Dommedagen
Husk én lektion børn. Min Læres Sandhed har aldrig forandret sig. Menneskelig fejl, Mine hellige tjeneres synder og synder begået af dem som har misbrugt Sandheden til at passe ind i deres egne ambitioner har måske besudlet Mit Navn, men de har aldrig forandret Den, Jeg Er. Jeg er menneskehedens Frelser. Jeg kom første gang for at frelse jer og muliggøre syndsforladelsen. Jeg kommer nu igen for at frelse jer før Dommedag. Fordi Min Kærlighed er så Kraftfuld, vil Jeg nu trænge igennem over hele verden ved Helligåndens Kraft, for at føre jer tilbage og ind i Min blide Kærligheds fold. Mærk Min Kærlighed nu børn. Lad ikke din skuffelse over Min Kirkes menneskelige fejltrin få jer til at vende ryggen til Mig, Jesus Kristus eller Min Evige Fader.
Til dem der vendte Mig ryggen på grund af Kirkens synd
Det er på grund af synd, at I blev fristede til at blokere for Sandheden. Dem af jer som bebrejder Kirken for jeres manglende tro på Mig er ikke ærlige overfor sig selv, for hvis I, i sandhed elsker Mig, ville I aldrig finde undskyldninger. Satan er overalt i verden nu børn, og forsøger at overbevise jer ved enhver lejlighed om, at jeres tro ikke er relevant, ikke er vigtig, at jeres tro ikke garanterer jer en plads i Himmelen. I nogle tilfælde tror I at Guds Barmhjertighed er uendelig og at I kan blive frelst hvis I lever et liv, hvor I ikke forårsager andre overlast. I udfordrer Mig meget ofte når I bebrejder Mig for det onde i verden. Dette er når I bliver vrede på Mig og Gud den Evige Fader. Hvordan kan Gud holde sig tilbage og tillade sådant ondt at udfolde sig i verden? Hvor mord, voldtægt, abort, tortur, grådighed og fattigdom eksisterer? I skal holde op nu og høre Mig.
Husk at synd, forårsaget af Satan, hvem de fleste mennesker i dag ikke tror eksisterer, kan angribe hver eneste en af jer på grund af den Gave, I fik af jeres skaber, Gud Fader. Denne, den frie viljes Gave, er givet til enhver. Nogle bruger denne Gave til godt arbejde, hvor de viser kærlighed til alle, mens andre misbruger den til at udnytte andre. Når Satan tiltrækker disse, gennem deres svage frie vilje, så bliver de i stand til at begå store grusomheder. Fri vilje er jeres børn. Når den forurenes af synd, resulterer det i ødelæggelse i verden. Gud Fader kan ikke tvinge jer til at holde op med at gøre noget, hvadenten det er rigtigt eller forkert, for Han vil ikke blande sig i jeres frie vilje. Han vil altid opmuntre jer til at bede for at få de nådegaver der skal til for at undgå synd. Det vil blive ved jeres frie vilje, at I kan tage én af de to beslutninger. Vend jer til Gud eller tillad jer selv at blive forført af Satans løgne, som vil forvride jeres sind bort fra Sandheden.
Husk, Jeg Er Sandheden. Satan vil ikke have, at I ser Sandheden. Han vil bruge jeres intelligens og fremlægge sofistikerede argumenter for at forføre jer. Han kan endda overbevise jer om at noget er ondt, skønt det er godt. Så, når I mener at det er hyklerisk at vende sig til bøn i pris af Gud Fader, på grund af Kirkens synder, så skal i se det for det, det er, nemlig endnu en måde at opmuntre jer til at vende jer bort fra Mig. Sandheden. Vis Mig nu jeres kærlighed børn, ved at rejse jer op og forsvare Mit Navn i en vantro verden.
Meget snart vil I opmuntre andre til at høre jeres synspunkter. Ligesom dem, der påstår, at de ikke tror på Mig, råber højt, hvor meget de hader Mig, må I nu fortælle verden at I elsker Mig. Først da vil omfattende omvendelse gribe verden. Lad Mig løfte jer nu, så I kan forberede Mine børn til at træde ind i Mit Nye Paradis på Jorden. Husk, kun dem der tror på Mig og Min Evige Fader kan træde ind i dette Paradis.
Gå nu og bring Mig skarerne.
Jeres elskende Frelser Jesus Kristus
 
 
Juli_____________________
 
128. Bøn kan afværge disharmoni i verden
Fredag 1. juli 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter, bøn og hengivenhed til Mig er som vand til en tørstig mand. Når du mangler vand vil din tørst fortsætte således at du med tiden, hvis du ikke får vand, vil dø. For dem der kender Mig, elsker Mig og viser Mig hengivenhed, der er én ting i skal forstå. Hvis I ikke fortsætter med at modtage Mit Legeme og bede til Mig regelmæssigt, vil I meget hurtigt miste jeres længsel efter Mig. Uden denne længsel vil I skabe afstand til Mig indtil jeres hoveder vil drejes af syndens fristelse sat i jeres hoveder af Satan. Uden Mig, i Sandhed Tilstede i jeres liv, er I ingenting Mine børn. Vær på vagt til alle tider. Bøn beskytter jer imod synd. Jeres hengivelse til Mig tiltrækker nok bedrageren, som vil håne jer oftere. Men uden regelmæssig hengivelse til Mig, vil I vandre uden mål og med i denne verden.
Troende forstår at bøn kan afværge megen disharmoni i verden. Bønner sagt gennem denne visionære og andre seere har allerede lettet den overhængende fare Pave Benedikt står overfor, men ikke for meget længere. Bøn til Min Velsignede Moder kan flytte bjerge, udvande virkningen af onde grusomheder, inklusive dem der er forudsagt, og omvende syndere.
Husk denne lektie Min datter, bøn fungerer som dit panser mod bedrageren. Du skal, mest af alle, lære nødvendigheden af regelmæssig bøn i din Mission. Du bør bruge mere tid i stille refleksion med Mig. For når du ikke gør dette svækkes din dømmekraft overfor Mine Budskaber og fejl kan opstå. Vær forsigtig Min datter, når du henviser til datoer for de profetier der er givet til dig. Hvis Jeg siger måneder kan det være alt indenfor et år. Bland ikke menneskelig fortolkning ind i den tidslinje du er givet af Mig. Jeg har ikke givet dig nogen specifik dato for begivenheder, kun retningslinjer. Disse profetier vil finde sted, men alene ved Min Faders hånd. Stol mere på Mig. Dine bønner og Mine tilhængeres kan hjælpe med at forsinke, i nogle tilfælde afværge, katastrofer. Husk altid på det.
Bed, bed, bed. For når du gør det fra hjertet, bliver dine bønner hørt. Bed især for de verdens ledere hvis liv snart bliver bragt til ende ved hadske, onde gerninger. Dem og de med forhærdede hjerter, skyldig i inhumane forbrydelser, behøver dine bønner mest af alle. Bed altid for syndere fordi Jeg elsker alle Mine børn og Jeg behøver dine bønner for at frelse dem fra Helvedes ild.
Jeres Evigt Barmhjertige Jesus Kristus
 
129. Kampen som Satan organiserer for at miskreditere disse Budskaber tager til
Lørdag 2. juli 2011 kl. 10:00
Min kære elskede datter, denne periode bliver svær for dig efterhånden som Budskaberne infiltrerer verden. Flere mennesker vil angribe disse Budskaber, og når de gør det skal du ignorere dem.
Mit Hellige Ord bliver spredt som Jeg har sagt. Nu vil jeg forkynde Mine Budskabers hovedpointer yderligere. Du ved allerede hvordan du gør det, så start i dag. Hvad Jeg beder dig om er udfordrende, men du vil blive givet mere hjælp til at gøre det. I mellemtiden får du brug for andre til at bede for dig, fordi kampen som Satan organiserer for at miskreditere disse Budskaber tager til. Du skal bede om beskyttelse mod den skade han vil påføre dig gennem andre, Acceptér at denne serie af prøvelser er afgørende for at holde dig i en tilstand af ydmyghed. Vid at du er Min Stemme til verden. Giv fremme til Min Stemme og gør det så snart du kan.
Jeg elsker dig, Min Datter. Læn dig fuldstændigt op ad Mig og Jeg vil bære dig gennem dette.
Din elskende Frelser Jesus Kristus
 
130. Ateister og videnskabsfolk vil sige at Advarslen var en illusion
Søndag 3. juli 2011 kl. 18:30
Min kære elskede datter, du skal bevæge dig fremad, se lige ud og følge mine instruktioner. Drej ikke til siden når du bliver angrebet af den onde hvert af dagens minutter. Fokusér kun på Mig. Du må lære at forstå at tid der bruges i Mit selskab, især under Tilbedelse, er afgørende hvis du skal holde dig på toppen af denne Mission. Den samlede tid brugt i bøn er også vigtig fordi jo længere tid du bruger i tæt kommunikation med Mig, jo flere nådegaver vil du modtage. At undlade at gøre det vil betyde at du lader dig selv helt åben for angreb fra bedrageren.
Mit Ord Min datter, ignoreres af mange som ikke ønsker at lytte. Der er mange grunde til dette. Mange af Mine børn i dag har lukket deres øjne for Sandheden om deres åndelige eksistens. De omfavner verden og alle dens tilbud som en substitut for Livets Brød. Mange er også på vagt overfor falske profeter, for dette er tidsalderen i hvilken falske profeter vil dukke op overalt. Det er den forvirring som Satan ønsker at forårsage, sådan at disse ægte budbringere af Mine går ubemærkede. På grund af den ydmyghed der kræves af Mine udvalgte visionære, kan de ikke ophøje dem selv i verdens øjne, for det er ikke deres natur. De falske visionære vil skubbe sig selv ind i rampelyset. Deres fokus vil dreje sig om dem selv. Deres budskaber vil synes autentiske og fulde af blomstrende sprog, med udtræk fra den Hellige Bibel, hvor det passer, men der vil være to nøgle-aspekter ved deres budskaber som vil udstille dem for de usandheder de formidler. Det første er at de vil stille sig selv i centrum for budskaberne og vil nyde al den opmærksomhed de opnår. Endelig er der budskaberne i sig selv. De vil være forvirrende, svære at læse og ikke efterlade et blivende indtryk på sjælen. Desværre, Min datter, synes kirken at ignorere de autentiske seere fordi de skal udvise ansvarlighed i disse sager.
Det er, derfor, meget lettere for Min Kirke at støtte disse budskaber, der inkluderer udtræk fra den Hellige Bibel, at erklære disse autentiske. Mindre let er det for dem at acceptere enkelheden i Min Lære, især når meget af Sandheden i dag gemmer sig bag tolerancens maske. Heller ikke let er det at acceptere påmindelsen om de sidste tider, når disse Mine hellige tjenere af frygt og uvidenhed afviser at løfte Mit Bæger og handle ansvarligt.
Dette er den vigtigste tid i verdens historie. Alle tegnene er blevet givet til Mine visionære igennem hele det sidste århundrede, men de er ignoreret og puffet til side idet de begraver deres hoveder i sandet. Det er præcis på denne tid at Mine hellige tjenere skal prædike om betydningen af Min tilbagevenden til Jord. De skal forberede sjæle ved at minde dem om konsekvenserne af ikke at indfri dem selv mens de stadig er på denne Jord, for de kan ikke bede om tilgivelse efter døden. Jeg kalder Mine hellige tjenere nu. Hvorfor vil du ikke understrege dette overfor din flok? Hvorfor diskuterer I ikke aktivt følgevirkningerne for Mine børn under den Store Revselse? Ved I ikke at mange af Mine børn vil miste deres sjæle til antikrist, som allerede er her på denne Jord, klar til at springe frem for han er skjult i kulissen? Mine børn skal forstå at Advarslen, skønt det er en stor Barmhjertighedshandling, er kun den første fase i hvad der vil blive en meget svær og udfordrende tid for alle Mine børn. For derefter vil disse forhærdede syndere og tilhængere af Satan benægte Min Eksistens.
Ateister vil sige det var en global illusion. Videnskabsfolk vil lede efter en logisk forklaring, men den findes ikke. Imens vil Mine tilhængere blive revet i to. Mange millioner vil have omvendt sig, men de vil være forvirrede af de løgne den onde gruppe spreder, den dødelige én-verdens- organisation hvis mål er at ødelægge små mennesker for egen finansiel gevinst.
Børn, hvis ikke nok mennesker kan blive på sandhedens sti vil det ikke være muligt at afværge virkningen af revselsen. For dette er når Gud Faderen vil agere for at stoppe syndere fra at ødelægge Hans Skabning og Hans børn. Han vil udløse jordskælv af en størrelsesorden der aldrig før er oplevet, vulkaner de mest usandsynlige steder og Jorden vil blive tumlet rundt som et skib i rå sø uden anker til at holde det fast på et sted.
Jeg beder jer børn, tillad Advarslen at frelse jer alle. Acceptér at dette mirakel vil hjælpe til at frelse millioner, som ellers ville være fortabte. Men dem der ikke ønsker at ændre deres liv, de vil vælge Satans hus. Uden bøn er der ikke håb for dem, for de vil miste nøglerne til det Nye Paradis på Jord. I steder vil de brænde i Helvedes ild. Hvis de vidste hvor den onde sti førte dem tror du de ville ændre veje? Børn Jeg beder jer, hjælp dem ved at fortælle dem Sandheden. Bed for at frelse deres sjæle hvis de ikke vil lytte, for det er alt hvad du kan gøre.
Jeres elskede Frelser
Retfærdig Dommer og Barmhjertigheds Konge,
Jesus Kristus
 
131. Til Mine Tilhængere som tager afstand fra disse Budskaber
Tirsdag 5. juli 2011 kl. 14:30
Min kære elskede datter, i dag er en særlig dag, for det glæder Mig at fortælle dig at dem hvis tro er blevet styrket af Mine Budskaber kan være forsikrede om at deres daglige fremsigelse af Barmhjertighedens Rosenkrans redder sjæle. Mine børn skal aldrig glemme at bønner, når de er sagt med oprigtighed og fra hjertet, altid bliver hørt. Bønner bliver altid lyttet til og enhvert særligt ønske opfyldes efter Min Allerhelligste Vilje.
Børn, Jeg beder jer, fortsæt med jeres bønner fordi de vil hjælpe til at lette den Store Revselses periode. Min Fader er nu klar til at overtage Hans Hellige Kongerige og påbegynde sit styre endnu engang når det Nye Paradis på Jord bryder frem. Det onde i denne verden lige nu har aldrig været så intenst. På grund af den enorme verdenspopulation og den ondes arbejde, er der krig overalt. Hadet der udvises mand og mand imellem er tydeligt. Hvadenten dette had udmønter sig i politisk grådighed, eller kontrol over andre lande af et andet, er det alt sammen det samme. Satan har mange tilhængere. De, hans tilhængere, er ofte ikke bevidste om hvor meget han påvirker hver eneste tanke og dåd til alle tider i løbet af en hvilken som helst dag.
Hvis Mine børn bare kunne se mængden af dæmoner der findes i sådanne mænd ville de blive ilde til mode. De besidder mange af Mine børn, hvor det eneste synlige tegn er ved deres onde gerninger. Bed, bed nu, Mine tilhængere, at disse stakkels, fortabte sjæle kan blive frelste under Advarslen.
Fra nu af til Advarslen er det eneste Jeg beder jer om Børn, jeres bønner og især fremsigelse af Barmhjertighedens Rosenkrans. Min Fader vil frelse sjæle hvis I dedikerer jer til at sige denne en gang om dagen, helst klokken 3 om eftermiddagen.
Til de af Mine tilhængere der tager afstand fra disse Budskaber, Jeg bønfalder jer om at bede til Helligånden for at spørge om dømmekraftens Gave før I afviser Mit Hellige Ord. Til dem af jer der fornærmer Min visionære og modtager af disse Budskaber, stil jer selv sdette spørgsmål. Hvis det er Satan som I tror øver indflydelse på disse Budskaber hvorfor skulle han så spørge om jeres bønner, om at søge tilgivelse, at modtage den Hellige Nadver? Så vil I vide at det er umuligt.
Bedrageren vil øve indflydelse på Mine tilhængere først ved at opmuntre dem til at benægte Mit Ord fordi han ved at det vil være deres afvisning af Mit Allerhelligste Ord af Kærlighed der sårer Mig mest.
Afvis Satan og hans ugudelige veje nu. Vend jer til Mig. Jeg bønfalder jer, for I må ikke tillade ham at øve indflydelse på jer på denne måde. Jeres bønner behøves nu for at frelse Mine stakkels børn som ikke vil overleve Advarslen.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
132. Betydningen af Sakramenterne – Ægteskab og Første Hellige Nadver
Onsdag, 6. juli 2011 kl. 15:30
Min kære elskede datter, se nu hvordan Mine børns tro begynder at gro og blomstre. Mens der er så meget mørke i verden, bliver Mine tilhængeres lys klarere dag for dag på grund af Helligåndens Flamme, som har sænket sig over hele verden.
I dag, Min datter, ønsker Jeg at minde alle Mine tilhængere om betydningen af bøn for at lette lidelse i verden. Jeres bønner hjælper nu til at afværge mange forudsagte globale katastrofer. Bøn er den allerstærkeste afhjælpning og når bøn siges på andres vegne vil de altid blive besvaret.
Alt imens Jeg er glad for dem med stærk tro; er Jeg stadig bedrøvet for dem som er imod Mit Guddommelige Lys, Sandheden. Mange mennesker vandrer omkring i verden som i en døs. Intet bringer dem fred. Intet bringer dem glæde. Intet omfang af materiel komfort kan lette deres smerte. Deres tomme sjæle er fortabte. Jeg beder jer, bed for dem.
Min datter, bed venligst for Min Vikar, Pave Benedikt, for han er omringet af frimurerske kræfter som nu gør enhver anstrengelse for at detronisere ham. Disse onde kræfter har infiltreret Min Kirke siden Vatikankoncilet II og har udvandet Min Lære. Mange love som krænker Mig blev vedtaget, især uddeling af Min Hellige Nadver af lægfolk. Manglen på respekt, der vises Mig og Min Evige Fader, gennem nye love der introduceredes for at efterfølge det moderne samfund, har fået Mig til at græde af bedrøvelse.
Den Mest Hellige Eukaristi skal være modtaget på tungen og ikke tilsmudset af menneskehænder. Det er præcis, hvad Mine hellige tjenere har gjort. Disse love blev ikke vedtaget af Mig i Ånden. Mine hellige tjenere er blevet ført ned ad en sti der ikke er i overensstemmelse med Mine apostles Lære. I dag bliver Mine Sakramenter ikke taget meget alvorligt, især dem, der søger Ægteskabets og den Første Hellige Kommunions sakramenter.
Løftet om ægteskab er meget alvorligt, for husk, det er et Sakramente og er gjort i tilstedeværelse af Gudfaderen, men for mange er det blot materialisme og udvendig staffage. Mange, som modtager ægteskabets sakramente, anerkender ikke dets betydning derefter. Mange bryder deres løfter så let. Hvorfor gør de det? Hvorfor hykler de for denne mest hellige forening, blot for at skilles hurtigt bagefter? Det er en hån mod en af de vigtigste foreninger velsignet af min evige Faders Hånd. Mange mennesker giver ikke agt til Min Faders Vilje: at ingen skal ødelægge denne forening bagefter, men mange mennesker indgår skilsmisse, hvilket er en lov som ikke er anerkendt af Min Fader. Skilsmisse er en nem måde at løbe fra jeres ansvar. Alle ægteskaber er lavet i Himlen. Ingen kan ødelægge et ægteskab uden at fornærme Min Fader.
Første hellige kommunion
Modtagelsen af Mit Legeme i Eukaristiens Sakramente for første gang er et andet eksempel på hvordan Jeg bliver hånet. Så mange forældre giver ingen agt på betydningen af, at deres børn modtager Livets Brød. De er mere bekymrede for, hvor velklædte deres børn er, i stedet for den vidunderlige gave, de modtager. Denne gave vil føre dem til frelse. Men den materialisme som omgiver begivenheden, har intet at gøre med deres sjæle. For Mig er det sørgeligste, at disse små børn ikke får at vide noget om Mig. Den Kærlighed, Jeg har til små børn er altomfattende. Når de modtager den Hellige Eukaristi, i fuldt kendskab til, hvad de får, bliver deres sjæle rene. Jo mere de modtager Mig på denne måde, jo stærkere vil deres tro være.
Husk, uden Sakramenter bliver jeres tro svag. Hvis jeres sjæl, efter en tid, mangler Mine særlige velsignelser, bliver den søvnig. Al tro på Mig og Min Evige Fader forsvinder med tiden, og der bliver tilbage kun en lille flimmer anerkendelse, der blusser op fra tid til anden. Vend tilbage til Mig gennem Sakramenterne. Vis respekt for Sakramenterne i den måde, I skulle og ville virkelig føle Mit Nærvær igen.
Husk, Sakramenterne er der af en grund, for de er de næringsstoffer, I har brug for, for sjælens evige liv. Uden dem vil jeres sjæl dø.
Jeg elsker jer alle. Omfavn venligst Mig ordentligt, ved at respektere Sakramenterne, givet til jer som en gave fra Gud, den Almægtige Fader.
Jeres kærlige Frelser Menneskehedens Konge,
Jesus Kristus
 
133. Narcissisme - en ond epidemi til stede i verden af dag
Torsdag, 7. juli, 2011 kl. 21:00
Min højtelskede datter, Jeg vil have verden til at vide, at Min Kærlighed til dem gennemsyrer hele Mit Væsen, mens Jeg forbereder den Store Advarsel. Jeg er fuld af glæde, fordi jeg ved, at Mine børn, især dem, der ikke kender Mig, endelig vil acceptere, at Jeg eksisterer, under Min store Barmhjertigheds Handling.
En af de mest forstyrrende træk, som har befænget Mine børn, er narcissismen, denne verdens egenkærlighed. Denne onde epidemi er udbredt i alle niveauer af samfundet og er en af Satans foretrukne angreb, som hans dæmoner overalt anfægter Mine børns sjæle med. De kan se glatte og poseren ud, så andre vil elske dem. Deres første kærlighed er for sig selv, og som om det ikke var nok, tørster de efter opmærksomhed af andre omkring dem, for at tilskynde dem til åbent at tilbede dem.
I dag er Satans angreb så stor, i den måde, hvorpå disse fattige sjæle præsenterer sig selv, at det er svært at ignorere. Deres besættelse om hvordan de ser ud betyder, at de selv vil gå meget langt for at skade deres krop og gøre, hvad der er nødvendigt for at tilfredsstille deres selvkærlighed.
Når Satan er til stede i disse sjæle, er det let at få øje på. Disse mennesker vil være fuld af forfængelighed og vil have en tendens til at blive set på steder med indflydelse. Narcissismens synd vil intensivere i løbet af de sidste tider, hvor mange vil sikre, at deres udseende, deres velvære og egoisme vil være på bekostning af deres venner og selv af deres egne familier. Selvkærlighed betragtes som en beundringsværdig egenskab i dagens verden. Denne udøvelse af selv tilfredsstillelse kan aldrig tilfredsstilles, fordi Satan vil sikre, at disse mennesker vil stræbe efter mere og mere.
Børn, stolthedens synd er en synd som intensiveres i verden nu. Accepter ikke denne form for adfærd som en del af jeres daglige liv. Så mange unge mennesker bruger disse forbilleder af såkaldt fysisk perfektion som et mål til at stræbe efter. Men deres opførsel er af medlidenhed, hvis I åbner jeres øjne og ser det, for hvad det er. Det er et brud på det Første Bud, og hvis disse mennesker fortsætter ad denne vej, vil de blive trukket af bedrageren ind i yderligere uorden.
Narcissismen ses på alle livets områder, herunder politik, mode, medier, film og selv inden for Min Egen Kirke. Ydmyghed kan ikke opnås, hvis I lider af narcissisme. Uden ydmyghed kan I ikke træde ind i Min Faders Rige.
Jeres kærlige frelser
Jesus Kristus
 
134. Den Evige Fader vil forhindre Ny Verdens Orden i en endelig forfølgelse af hans Børn
Fredag 8. juli 2011 kl. 15:30
Min kære elskede datter, Jeg indser at dette Arbejde tager hårdt på dig og at du har brug for at hvile en uge mere, men lyt til hvad Jeg har at sige.
Bed Mine børn vågne op nu og se uroen i verden, hvor det vrimler med finansielle kriser. Fortæl dem, at mens folks grådighed til dels var ansvarlig for at synke dem ned i gæld, så var bankkrisen planlagt med overlæg af Een Verdens Orden.
Mange, der læser dette Budskab, vil smile og stille spørgsmålstegn ved dette faktum, men de skal også vide at med mindre de rejser sig op og forsvarer deres rettigheder, vil de blive tvungne til at acceptere dyrets mærke for at få adgang til deres penge.
En Ny Verdens Møntfod vil blive præsenteret for en vantro verden.
Den Nye Verdens Møntfod, som vil blive præsenteret for et vantro fællesskab, er udformet med henblik på at kontrollere jer. Så, når det er sket, vil de prøve at fratage jer føden. Med mindre Mine børn accepterer denne realitet nu, vil de være forsvarsløse når de er under kontrol af den Ny Verdens Orden under ledelse af frimurerske kræfter. Forbered jer nu, Mine børn, for selvom Advarslen vil omvende millioner, også dem der er loyale mod Een Verdens Orden, vil det ikke være nok til at stoppe disse onde slaver af Satan og antikrist. Uden kontrol over jeres penge vil I finde det svært at forsvare jeres ret til ejendom, føde og sundhed, som er de tre ting de vil bestemme over hvis I ikke begynder at gøre modstand nu. Stop jeres ledere i det spor de er inde på. Lad dem ikke tryne jer. Hvis nok af jer er på vagt overfor denne onde, uhyrlige plan, så kan I advare andre.
Planlæg jeres madforsyning nu
Planlæg jeres madforsyning nu. Dyrk og køb frø som kan holde jer i live. Køb sølvmønter eller guld, så I kan købe det nødvendige. Allervigtigst skal I finde et sted hvor I kan samles i grupper for at fejre Messens Hellige Offer. For til den tid vil jeres kirker være brændt ned til grunden.
Satans håndlangere er som myrer, de forøger sig i tusindtal.
Acceptér aldrig mærket, dyrets chip. Bed, bed til at jeres hjem får den særlige velsignelse at værne jer fra hæren, som vil prøve at sætte jer ud af jeres hjem. Satans håndlangere er som myrer. De formerer sig i tusindtal time for time. I, Mine børn, skal bede nu og bekæmpe den række af grusomheder der planlægges af den Nye Verdens Orden, som savler ved udsynet til at kontrollere verden. Planlæg at have velsignede lys i jeres hjem. Fyld lageret op nu, for de vil holde jer i beskyttelsens lys. Med mindre I ønsker at blive slaver af denne modbydelige doktrin så skal I planlægge nu.
Køb gas-blus, tæpper, tørret mad og dåsemad, vandrensningstabletter og stearinlys, foruden religiøse billeder til at opretholde jer og jeres familier under den Store Revselse, som vil følge Advarslen.
Bøn mildner allerede virkningen af den Store Revselse, men I, Mine børn, skal være på vagt til alle tider. Ved at være omhyggelig i jeres forberedelser vil I være i stand til at overleve det store bombardement der er under tilrettelæggelse, som vil blive værre end det der overgik Jøderne, under styret af Satans discipel – Hitler.
Agt på denne advarsel med ro. For ved at forberede i god tid vil I spare jer selv for den fortørnelse som den Nye Verdens Orden planlægger. Til de af jer der er involverede i den Nye Verdens Orden, hør Mig nu. Agt på Advarslen for det, den giver jer – en chance for at vende jeres ryg til Satan og Helvedes ild.
Råd til Kirkens tjenere
Til Mine hellige tjenere her er hvad Jeg skal imformere jer om. Ret jeres øjne mod Mig nu og bed til Helligånden om at holde jer på tæerne, sådan at I kan genkende den falske profet så snart han viser sig i jeres midte. Så skal I samles i grupper for at sikre at Mine børn kan modtage den Allerhelligste Nadver under forfølgelsen.
Min Faders Hånd er klar til at falde nu, med stor kraft, på disse ugudelige hovmodige ledere af banker, vestlige og østlige magter som i hemmelighed planlægger hvordan de skal komme til at kontrollere jer alle sammen. Min Evige Fader vil ødelægge alt i deres kølvand for at forhindre dem i den endelige forfølgelse som de planlægger imod Hans børn. Han vil ikke tillade det. Husk børn, Gud den Evige Fader ønsker at beskytte jer alle. Hans tålmodighed er endelig udløbet. Han vil, indtil allersidste minut, tage imod dem der vender sig til ham for tilgivelse. Men nu er Han nødt til at stoppe disse onde regimer i at sprede rædsel på resten af Hans Skaberværk.
Det er på grund af Hans børns kærlighed, at Han gør dette. Jer der siger at Gud Faderen ikke kan blive vred for Han elsker alle, I skal vide dette. Jo Han er vred og Hans Vrede er begrundet på den onde uretfærdighed, som udøves mod Hans dyrebare familie. Endnu en gang vil Han forene alle Sine børn til et liv i fred, endeligt for al evighed.
Husk børn, at se tegnene rundt omkring jer, de mange krige, mangel på penge, mangel på mad, mangel på sundhed og accepter at dette er den ondes arbejde. Det er ikke Gud den Evige Faders arbejde. Han vil ikke længere acceptere denne adfærd. Vær taknemmelig at Han tager affære, for gjorde Han ikke det ville Hans Skaberværk ødelægges. Og det vil Han ikke tillade.
Jeres elskede Jesus
Frelser af Menneskeheden, Verdens Forløser
 
135. Lad Mine hellige tjenere kende deres indhold, så de kan forberede deres flok
Lørdag 9. juli 2011 kl. 16:00
Min kære elskede datter, alt som du maser derudaf, sikker i din bedømmelse af Mine Budskaber, stopper du op og føler tvivlens pinsel. Denne tvivl, på dette stadie i Min kommunikation kan undre dig. For hvert skridt tilbage du tager er det en test af din tro, Min datter. For intet menneske kan antage at de altid vil være Mig værdig. Acceptér denne lidelse, Min datter, for disse prøvelser vil altid angribe dig i dette Arbejde. Stol på Mig og overdrag din frie vilje igen og igen for at hjælpe dig med at blive stærkere i dette Arbejde. Min datter, der er, i denne tid, et antal visionære som jeg kommunikerer med, ved hjælp af Min Velsignede Moder, Ærkeengelen Michael og den Hellige Treenighed, men de er fære end du tror. Nogle af apostlene vil være gemt for blikket, deres arbejde kun kendt af helgenerne i Himmelen. Så er der dem som verden med tiden vil anerkende som Mine budbringere. Du er en af disse. Det bliver ingen let Mission Min datter, så det er derfor Jeg tillader dig at lide tilbageslag, prøvelser og fejl. Det er først når du bliver vant til disse episoder at du vil fortsætte med at blive stærkere og stærkere, indtil en dag hvor du ikke vil tage dig af på nogen måde, hvad andre tænker om dig. Du går med Mig hvert skridt af denne Mission og det må du aldrig glemme.
Det er vigtigt at du sikrer at så mange stakkels sjæle som muligt bliver givet Sandheden om Mit Ord. Du skal lade Mine hellige tjenere kende indholdet af dem så de kan forberede deres flok inden Advarslen. Det er ikke vigtigt hvorvidt Kirken godkender disse Budskaber, for tiden er ikke på deres side. De, Mine hellige tjenere, vil bruge mange, mange år til at acceptere Mine Budskaber, så bare fortsæt.
Du, Min datter, vil få mange fjender i Mit Navn. Det er noget du er nødt til at acceptere, så lad ikke disse forhindringer stå dig i vejen. Mine Budskaber omvender tusinder af fortabte sjæle allerede. Det er afgørende derfor at du adlyder Mig til alle tider, så flere sjæle kan frelses.
Jeg indser at dette Arbejde er ensomt og skræmmende for dig, men husk, jeg udgælger kun dem med et åbent hjerte som er stærke nok til at formidle Mit Ord. Herefter vil den styrke du finder hjælpe dig med at få disse Budskaber hurtigt ud til et større publikum. Så Jeg beder dig, føl dig aldrig tung om hjertet. For, når du strider for at føle glæde i dit hjerte, mens du bærer Mit Kors, så er det faktisk sjældent sådan. Du vil altid lide i Mit Navn og du vil finde at det tager tid før den fulde kraft af glæde opleves. Din lidelse frelser millioner af sjæle så du skal være taknemmelig for dette. Alle helgenerne arbejder på denne side for at holde dig stærk og beskytte dig mod Satan, som vil gøre alt hvad han kan for at stoppe dig. Men han vil aldrig opnå det for Min Faders Hånd vil slå ned på dem der forsøger at sabotere Mit Arbejde for at frelse så mange sjæle Jeg kan gennem dig. Læn dig op ad Mig og jeg vil løfte dette Arbejde, sådan at Mine Budskaber bliver hørt af millioner, troende og ikke-troende i hvert hjørne af kloden.
Din elskede Lærer
Frelser af Menneskeheden, Jesus Kristus
 
136. Vær ikke bange, omvendelsen vil skabe en stor følelse af kærlighed og fred
Søndag 10. juli 2011 kl. 12:10
Min kære elskede datter, til de mange af Mine børn som er bange på grund af Mine Budskaber og finder dem svære at leve op til, beder Jeg jer lytte til Mig nu. Det onde som tager voldsomt til i verden, er fra menneskets hånd, gennem synd. Det kan ikke fortsætte. Jeg beder jer om ikke at være bange, for det vil ikke ændre de planer, der nu er på vej ved den onde Én Verdens Gruppe. I, Mine børn, skal være klar over hvad der foregår. Det er vigtigt, at enhver er advaret om denne Gruppes handlinger og deres uhyggelige planer, som de har lavet for at kontrollere jer.
Jeg beder jer om at velkomme Advarslen
Min Advarsel, den store Barmhjertighedshandling, er sådan en stor Kærlighedsgave, så Jeg beder jer om at velkomme den, for den vil resultere i megen omvendelse. Omvendelsen vil være så udbredt, at det vil skabe en stor følelse af kærlighed og fred når Mine børn er blevet gjort ydmyge af denne Store Begivenhed. Så vil der være styrken af deres antal. Jo flere mennesker tror på Sandheden, jo svagere vil virkningen af den Nye Verdens Gruppe være. Bøn, og megen bøn, kan afværge meget af den skade, de vil forsøge at påføre. Så jeg beder jer om aldrig at glemme at bede den Hellige Rosenkrans og Barmhjertighedens Rosenkrans, for begge tilsammen vil hjælpe til at udslette meget af denne verserende ondskab. Gå nu, frygt ikke. Se med entusiasme efter en ny begyndelse, en ny fred hvor det onde vil være fjernet for altid.
Det er Mit løfte til jer.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
137. Kald højt profilerede personligheder til at sprede Mit Ord
Onsdag 13. juli 2011 kl. 16:15
Min kære elskede datter, når du vender ryggen til Mig vil du efterfølgende finde det svært at finde tilbage til Mig. Jeg indser at du mener at Jeg stiller svære krav til dig, men Mit Ord, som skal ud i verden, er så presserende, at du må adlyde som Jeg har bedt dig om. Husk, du gav din frie vilje til Mig, Min datter, og det var en vidunderlig gave. At ære den gave er ikke let for dig, for du er kun menneske trods alt. Nu kalder Jeg dig endnu en gang til at høre Mit kald og til at bruge mere tid i Mit Selskab. Jeg har brug for at du føler Min Kærlighed, ikke kun Min Kærlighed til dig, men også den Jeg har til hver eneste af Mine børn på denne Jord.
Jeg ønsker at Mine tilhængere skal sprede Mit Ord om fred og harmoni over hele verden. De skal melde sig overalt for at minde alle om behovet for at fremme Mine Kærligheds-Budskaber. Bed sangere, medierne, personligheder eller enhver hvis stemme man lytter til og respekterer, om at høre Mine indtrængende opfordringer. Løft Mit Kærlighedens Bæger. Drik af det, for det vil bringe dig den frelse du tørster efter, ikke kun i denne verden, men i det næste liv. Del dette med dine egne tilhængere.
Hvordan du gør er op til dig, for dem der besvarer Mit Kald vil blive givet de nådegaver der skal til for at udføre dette Hellige Arbejde. Husk dette børn. Jo flere af jer der rejser jer for at sprede Mit Allerhelligste Ord og fortæller alle Sandheden, jo lettere bliver det for Mine børn at gå igennem den Store Revselse, såvel som den forfølgelse den Nye Verdens Orden planlægger.
Mine Budskaber til menneskeheden skal lyttes til, vurderes og derpå skal der handles for at minde alle om at de skal åbne deres sind for at acceptere Eksistensen af Gud den Almægtige Fader, den Hellige, Den Almægtige, for når de gør det vil fred igen herske. For det Offers skyld Jeg gjorde for jer, gennem Min Død på Korset, hør Mit kald og gør hvad I kan for at lade enhver I kender forstå, at Jeg kommunikerer til verden præcis som det blev gjort af Min Fader gennem profeterne før Min tid på Jord. Vær stærke. Vær tapre. Bed til Mig om vejledning under dit korstog på vegne af Mig og Min Evige Fader.
Jesus Kristus
Menneskehedens Konge
 
138. Mine Budskaber vil bringe omvendelsestårer
Torsdag, 14. juli, 2011 kl. 14:30
Min højtelskede datter, du skal aldrig glemme at de, der taler i Mit navn, vil blive hånet, grinet af og gjort til at se dumt ud. Det er korset, Jeg taler om. Bliv aldrig desillusioneret, når dette sker.
Mange udfordrer nu Mit Hellige Ord. Nogle ser ud som ægte spørgsmål, som kommer fra en kærlighed til Mig, mens andre er udformet til at gøre Mit Ord til at se tåbeligt ud og et vrøvl. Mine børn må acceptere at Jeg vil øge Min kommunikation med jer alle nu, på grund af manglende tid. Lige meget om Mit Ord udfordres, vær i stedet glad, for I ved, at det er når Jeg kommunikerer til Mine børn på denne måde, at forhindringer vil komme frem. Når dette sker, vil I vide, at det er Mig. Hvis Mine børn få tårer, når de læser Mine Budskaber, så vil de vide, at det er omvendelsestårer - en gave til hver eneste af jer gennem Helligåndens Kraft.
Mange af mine børn føler sig forvirrede, fordi når Mit Ord er givet til verden på denne måde, kan Jeg forstyrre deres normale rutine. Mit Ord vil ikke bringe lykke til hver eneste sjæl, fordi nogle gange kan Sandheden være skræmmende. Hvis de først vil sætte sig ned og lade Min fred oversvømme deres sjæl, ved at bøje sig for Min Hellige Vilje, vil de opleve ægte tilfredshed. Stol på Mig, børn. Luk Mig ikke ud. Lyt omhyggeligt til hvad Jeg siger, og Jeg vil tage jer på Min rejse til evig frelse.
Husk, Gud Fader er nu i gang med Sit Kongerige, som intet menneske kan vælte. Ethvert forsøg herpå vil resultere i fiasko. Mens syndere fortsætter at fornærme Mig og Min Evige Fader, vil Hans Hånd være klar til at falde hurtigt. På grund af Advarsel, vil Han holde den tilbage, indtil omvendelsen er opnået. I mellemtiden, må alle dem, der ikke accepterer Sandheden vide, at I har kun lidt tid nu til at forberede jeres sjæle.
Bed for hver og en af jer, så sjælene kan frelses.
Jeres kærlige Frelser Jesus Kristus
Menneskehedens Konge
 
139. Henrettelse, Dødshjælp, Abort og Selvmord
Fredag 15. juli 2011 kl. 17:30
Min datter, det er når Mine børn føler kærlighed i deres hjerter at de kan være sikre på at Jeg Er til stede i deres sjæle. Min kærlighed vil holde Mine børn stærke når de mindst venter det. Det gælder også forhærdede syndere hvis ydre skal meget ofte gemmer et mildt hjerte.
Hver eneste person på Jord er et barn skabt af Gud Faderen. Af den grund er Lyset indeni hver person, selvom det kan være meget svagt når sjæle tiltrækkes mørket. Ikke desto mindre er Mit Lys stadig til stede, for uden det ville der være totalt mørke, hvor de ikke kunne fungere. Det er når sjæle når en frygtelig tilstand af mørke, at de meget ofte griber til selvmord. Det er her, på grund af deres sjæls og ånds svaghed, at Satan stjæler deres sjæle, ved at overbevise dem om at gøre en ende på deres liv. Mange af Mine tilhængere forstår ikke den tilstand, sådant mørke kan have på en sjæl, så de skal bede hårdt for disse børn, som er i denne tilstand af fortvivlelse.
Gud, Min Evige Fader er evigt Barmhjertig og vil altid hjælpe disse sjæle, af hvem mange lider i sådan en grad, at deres sind ikke fungerer i tilstand af fuld fornuft. En dødssynd kan kun begås når en person, ved sin fulde mentale kapacitet, har klare hensigter, når han eller hun ved det de gør er forkert. Så lad venligst være med at antage at sådanne sjæle er helt fortabte, for mange ved ikke hvad de gør.
I skal vide, at Min Fader ser vredt på dødshjælp og den tolereres ikke, for intet menneske må bevidst tage en andens liv. Ingen årsag kan fremføres for at retfærdiggøre dette i Min Faders Navn. Muligvis fremføres tolerancen, sammen med argumentet om menneskelig behandling, for at retfærdiggøre denne handling, men intet menneske, undtagen den Almægtige Fader kan beslutte en dødsdato, for det er ikke menneskets ret. Han vil aldrig blive givet myndighed til at begå denne dødssynd.
Mennesket kommer med alverdens undskyldninger når et andet liv tages, men ingen af dem kan vil antages som ret, under nogen omstændigheder. Det gælder henrettelse, synd ved abort eller dødshjælp. Ret jer nu, alle sammen, og husk at I vil blive dømt hårdt hvis I skulle bryde det mest Hellige af alle Min Faders Bud – Du Må Ikke Slå Ihjel. Husk at der kun er én Gud og kun Han kan beslutte hvornår et liv skal tages. Bryd dette Bud i fuld kundskab om hvad du gør, og du vil lide Helvedes pinsler i evighed.
Jeg beder jer, Jeg bønfalder jer, buk ikke under for Satans pres; han opmuntrer konstant til at tage liv, sådan at han kan stjæle sjæle, der ellers ville være bestemt til Min Faders Herlige Kongerige.
Jeres Guddommelige Frelser
Lærer og Forløser, Jesus Kristus
 
140. Forén jeres familier for at nyde det Nye Paradis på Jord 
Lørdag, 16. juli 2011 kl. 20:00
Min kære elskede datter, når sjæle fortabes kan de synes, udadtil, at være fulde af glæde, levende livet helt og fuldt. Altimens de kan være tabt af mig og det bringer Mig stor bedrøvelse. Mange i verden går omkring i deres daglige liv, fulde af gøremål, så travle at de glemmer at denne Jord er gjort af ler, at tiden her er så kort, disse personlige ejendele bliver en skønne dag til intet, at mennesker, når de dør, bliver til ler, mens deres sjæle lever videre og aldrig vil dø. Sjælen fortsætter med at eksistere for evigt.
Jeg siger dette til dig nu, for at forene jeres familier og venner til eet, tæt på Mit Hjerte, for så vil I nyde det Nye Paradis på Jord i 1.000 år, stadig forenede. Dette er Mit løfte til jer alle. Lev jeres liv ansvarligt. Sæt altid jeres familier før alt også på denne Jord. Sæt altid jeres lid til Mig.Bring jeres familier til Mig. Hvis de ikke kommer villigt, så bed til Mig og Jeg vil give dem den påskyndelse de behøver.
Jeg vil altid besvare bønner der anmoder om sjæles frelse.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
141. Enhver mand, der hævder at være Mig er en løgner, for Jeg vil aldrig åbenbare Mig i et menneske
Søndag, 17. Juli, 2011 kl. 15:40
Min højtelskede datter, en af de mest forvirrende tider vil udfolde sig snart, hvor ikke blot de, der hævder at komme i Mit Navn, vil være bedragere, men der vil være nogle, som vil hævde at være Mig. Mine børn skal forstå dette. Jeg kom første gang som menneske for at frelse menneskeheden fra synd. Denne gang kommer Jeg som Dommer. Selv om mange vil stå ansigt til ansigt med Mig under Advarslen, vil Jeg ikke komme for anden gang før Dommedagen.
Enhver mand, som hævder at være Mig, er en løgner. Disse sjæle, og der er mange af dem, Min datter, betyder ikke ulykke. Så desillusioneret er de, at bedrageren kan overbevise dem, at de ikke kun har guddommelige kræfter, men at de er den inkarnerede Guds Søn. Men det er usandt, for Jeg vil aldrig manifestere Mig selv i et andet menneske på denne jord. Det kunne aldrig ske. Intet menneske er værdigt til denne ære, for det er ikke blevet forudsagt.
Mange vil nu komme frem og hævde at de er Mig, Jesus Kristus, Guds Søn. Til disse stakkels sjæle siger Jeg dette: fald på knæ nu og bed Gud Fader om at beskytte jer mod bedrageren. Han ønsker at forvirre jer, så I til gengæld ikke kun vil forvirre Mine børn, som venter på Min tilbagevenden til Jorden, men vil forværre den latterliggørelse som prises af ateister. Ikke nok med at I bringer skam over Mit navn,vender I uforvarende folk mod deres tro på Gud, den Almægtige Fader.
Jeg vil også gerne advare dem, der hævder at udføre mirakler. Enhver, der hævder at have disse beføjelser, vil de ikke have fået dem fra Gud, for der er kun én Gud, og kun Han eller Jeg, hans elskede Søn, Jesus Kristus, kan gøre disse ting. Satan, på den anden side, besidder også magt. Han kan skabe illusioner. I tilfælde af mirakelkure, kan Satan udvirke, gennem disse såkaldte religiøse healere, hvis beføjelser er givet af det okkulte, at midlertidige mirakuløse løsninger, kan synes være opnået. Men de vil ikke vare længe. Satan vil også udvirke såkaldte mirakler, herunder visioner, set af mange i himlen. Igen, er de illusioner og ikke af Gud.
Børn, I er, mens I prøver at vise jeres troskab til Mig, fristet af de onde kræfter hver eneste dag. I skal kun fokusere på Mig og Min Evige Fader. Og husk, Jeg går ikke ikke på denne Jord som menneske. Jeg kan være til stede på Jorden i Ånden, men Jeg vil aldrig manifestere Mig selv i et andet menneske.
Bed om vejledning hver dag og for dømmekraft til at kunne skelne løgn fra Sandhed. Jeres kærlige
Frelser Jesus Kristus
 
142. Jeres foretrukne våben er jeres kærlighed til Mig
Tirsdag 19. juli 2011 kl. 23:45
Min kære elskede datter, taknemmeligt kommer du nu tilbage ind i en rutine, efter en lille pause. Du vil blive stærkere som resultat, men jeg beder dig om at huske at du stadig skal fokusere på Mig til alle tider.
Min Kærlighed til Mine børn er meget stærk og er ganske forskellig fra den kærlighed man omtaler løst i denne verden. Mine børn føler Min Kærlighed når de åbner døren for Mig når Jeg banker på. Når Jeg kommer til deres dør har de to valg. De kan enten åbne døren og lade Mig komme ind, eller de kan lukke Mig ude. Når de lader Mig træde ind i deres sjæle, gennemtrænger Min Kærlighed deres væsen. Det er en Kærlighed de finder der kan få dem til at føle sig svage af overraskelse, så intens er den, eller frydefuld, i en grad at de ikke kan lade være med at fortælle andre deres gode nyhed.
Til Mine elskede tilhængere som elsker Mig, dette skal I vide. På grund af jeres hengivelse til Mig, tillader Jeg Min Kærlighed at stråle fra jer så den smitter og spredes til at omslutte andre sjæle. Når I lader Mig komme ind i jeres hjerter, fylder Jeg jer med Helligåndens nådegave, sådan at I kan fortælle alle hvad det er Jeg har behov for at fortælle jer nu.
For det første, så elsker Jeg jer med en dyb ømhed i Mit Hjerte. For det andet, på grund af Min Kærlighed, vil Jeg nu udslette ondt i verden sådan at Jeg kan bringe alle Mine børn tilbage ind i favnen på jeres evigt Elskende Skaber, Gud Faderen. Jeg beder jer, ingen af jer, Mine hengivne tilhængere, skal lade frygt komme i jeres hjerter som Advarslen kommer nærmere uge for uge. For når denne Min store Barmhjertigheds-Handling finder sted, vil I juble. For Min Gave til jer er at I kommer tættere til Mit Hjerte end før. Dette vil gøre jer så stærke at I vil flyde, uden tøven, mod det Nye Paradis på Jord, så smidig vil overgangen blive.
Min Kærlighed er nu mere kraftfuld end nogensinde, som I, Mine elskede tilhængere, gør alt for at sprede Mit Ord. Brug hvad midler I kan for at fortælle folk at de skal forberede sig på Advarslen. I er modige Mine børn, og I bringer fryd og glæde ind i Mit Bedrøvede Hjerte, som længes hvert sekund efter at frelse alle Mine fortabte sjæle.
Jeg Er afhængig af jer nu, til at bede så hårdt som I kan, for syndere som ikke vil klare den prøvelse som Advarslen byder dem. Gå nu, Min stærke, elskende hær. Jeres foretrukne våben er jeres kærlighed til Mig. Du vil vide i dit hjerte at det er Mig Der taler og at det er Mig Der nu banker på din dør. Du skal nu banke på døren til Mine hellige tjenere over hele verden og sikre at de læser Mit Hellige Ord.
Jeres elskede Frelser og Forløser
Jesus Kristus
 
143. I er nu midt i Trængslen
Onsdag 20. juli 2011 kl. 23:00
Min datter, du er, som du ved, den mest usandsynlige seer på grund af dit manglende kendskab til Hellige anliggender. Dog er du den udvalgte budbringer. Du skal forstå at du vil være ude af stand til at forsvare Mine Budskaber med nogen reel autoritet, så vær derfor tavs når du bedes om at definere Mine Budskaber.
 Du vil blive provokeret og udfordret til at blive involveret i religiøse, og især eskatologiske diskussioner, men du skal ikke længere svare, eller komme med din egen fortolkning af svaret. Du vil blive hadet på grund af dette Arbejde.
Åndelig jalousi vil opstå blandt Mine tilhængere, især teologer og dem der har studeret Skriften hele deres liv, så forbliv tavs, for du har ikke kundskaben, eller, som Jeg har fortalt dig før, autoriteten til at gøre sådan.
Følg blot Mine instruktioner og hold dig for dig selv. Svar på forespørgsler om bøn, med alle midler, og hjælp til at bringe Mine tilhængere og hengivne, som har lovet deres støtte til dette Arbejde, sammen.
Tiden er kort nu. Alt kommer til at ske hurtigt. Advarslen er tæt på nu så der er ikke megen tid tilbage til at bede for de stakkels sjæle som vil gå tabt. Ved at recitere Min Barmhjertighedens Rosenkrans for disse særlige sjæle, vil mange millioner blive frelst.
I er nu, Mine børn, i midten af hvad der kaldes Trængslen, som forudsagt i Min Hellige Bog. Den anden del, den Store Trængsel begynder som Jeg har sagt, inden udgangen af 2012. Det er ikke for at indgyde dig frygt, Min datter, men for at gøre dig bevidst om uopsætteligheden af at Mine børn beder om Min hjælp.
Gennem Mine seeres bønner over hele verden, begynder den Nye Verdens Orden, som drives af frimurerske kræfter, at få deres magt udvandet og optrævlet ret foran jeres øjne. Mange flere af disse magtsultne globale organisationer vil blive tvunget på knæ i ydmyghed, eftersom de svarer ikke kun til Gud Faderen for deres ugudelighed, men også til dem de står til ansvar for på denne Jord.
Se nu hvordan klynger af magtfulde grupper prøver at udkonkurrere hinanden, dække over deres egne synder og skjule Sandheden fra dem de frygter på høje positioner. Bøn, Mine børn, tilvejebringer dette. Gud Faderen slår nu ud for at straffe disse mennesker før de kan indvirke deres onde plan som de forbereder for at kontrollere Mine børn.
Det er en smertefuld tid børn, for Satans indflydelse har aldrig været så stærk i disse sidste dage af hans herredømme på Jord. Bekæmp hans onde veje børn – jer alle sammen. Se blot på den ravage han forårsager når han vender broder mod broder, land mod land, skaber had mellem jer alle og disrespekt for hinandens liv. Og så er der det skære had han indgyder i Mine børn til Mig, deres elskede Frelser. Det had han hvirvler op mod Min Fader har nået epidemiske højder. Den stærkeste form for had der vises Min Fader er for mennesket at benægte at Han Eksisterer.
Hvor må I føle den kval børn, som I må konfronteres med i verden i dag. Intet menneske kan ignorere den dybe foruroligende uro ansporet af Satan og hans millioner af dæmoner infiltreret overalt i verden. Min Kærlighed vil nu blive bevist for jer alle. Gennem Min Advarsel, kommer Jeg endnu en gang for at frelse jer ved Gud Faderens Nåde. Tro på Mig og Min Evige Fader, og du har intet at frygte. Ignorér hvad der sker, og du vil ikke være ordentligt forberedt.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
144. Intet menneske vil undgå at høre Min Søns Ord før tiden er inde til Hans tilbagevenden
Lørdag 23. juli 2011 kl. 17:15
Andet Budskab fra Gud Faderen
Jeg kommer i Min elskede Dyrebare Søns Navn, Jesus Kristus.
Min udvalgte datter, mens du indimellem vakler i din opmærksomhed mod Min elskede Søns kald at lytte til Ham, er du steget i Mine Øjne på grund af gaven du har givet Ham. Din gave at blive en offer-sjæl for at hjælpe at frelse millioner af sjæle får Ham til at græde af glæde og lettelse; for så mange sjæle tabes til Helvedes ild hver dag, hvert sekund og for hvert åndedrag du tager.
Min Søn kræver din fulde indordning nu, Min datter. Tøv ikke med at adlyde hver eneste af Hans kommandoer. Dit hjerte er fuldt af kærlighed og medfølelse, ikke kun for Min Dyrebare Søn, men for alle Mine børn. Rørt af Helligånden, vil du nu føle øjeblikkelig kærlighed til fremmede i hvem du vil se Mit Lys. Du, Min datter, er nu blevet givet nådegaven at se både kærligheden og det onde i alle. Du vil også være i stand til hurtigt at se synd i stakkels, misledte sjæle.
For dette Arbejde betyder nu at du må omgive dig selv med enhver beskyttelse. Jeg vil, Min Datter, beskytte dig og dine elskede, for nu vil du blive efterstræbt stærkere af den onde. Bed og spørg Mig om denne beskyttelse hver dag nu og du vil blive skånet for den mest intense forfølgelse. Du skal nu påkalde Mig for at hjælpe dig at udbrede disse Budskaber, sådan at Min Søns Stemme høres og æres som den bør.
Min budbringer, Min datter, du har stadig kun ringe forståelse for hvad der kræves af dig. Kun en vis information kan gives dig på dette tidspunkt. Du vil nu blive inspireret af Mig og du vil opfylde, med Min vejledning, de forudsagte profetier, når Min Søns Ord skal udbredes, præcis som det Hellige Evangelium, til menneskeheden. Intet menneske vil undgå at høre Min Søns Ord før tiden er inde til Hans tilbagevenden. Du er blevet givet denne opgave og for denne Gave skal du bøje dit hoved i påskønnelse af denne glorværdige forespørgsel fra Himlene.
Min datter, du vil blive bistået på alle måder, men du skal adlyde Min Søn til alle tider. Rejs dig nu, Min datter, for mennesket har brug for at høre Advarsels-ordet som Min Søn bibringer, sådan at sjæle ikke skal lide Helvedes pinsler, hvis de skulle dø i dødssynd uden først at være givet chancen for at blive Forløst af Min Søn under Advarslen.
Lad nu Min fred oversvømme din sjæl. Mit Hjerte omslutter hver bevægelse du gør. Du skal aldrig føle dig alene i dette Arbejde, for du bliver vejledt hvert af dagens minutter.
Gud Faderen
 
145. August 2011 – Sjælsfrelse Måned
Lørdag 23. juli 2011 kl. 17:30
Min elskede datter, du gør Mig så glad. Din fuldstændige overgivelse betyder nu at Jeg kan frelse flere sjæle overalt. Meningen med en offersjæl, Min datter, står ikke helt klart for dig i sin fulde betydning, men med tid, vil det. Til den tid, vil du være så stærk, at det at lide for Mig vil bringe dig glæde, ikke sorg. Det vil ikke være let, men at arbejde for Mig, din elskede Frelser, kan ikke være let.
Det var med Guds inspiration, Min Evige Fader, at du blev opmuntret til at gøre dette sidste offer for Mig. Dette er en meget speciel nådegave, Min datter, selvom det ikke vil synes sådan i menneskelige begreber, for Mine nådegaver handler ikke altid om at bringe fryd og glæde ind i dit liv. De kan medføre lidelse, men på samme tid give dig en reel indsigt i Mit Herlige Kongerige.
Mange mange mennesker i verden udgør Min dyrebare hær. De vil, gennem bøn, personlig lidelse og udbredelsen af Mit Ord, frelse sjæle. Jo stærkere Min hær er til at frelse sjæle, jo mindre vil virkningen af Revselsen blive.
Jeg beder alle Mine børn om at tilbringe august måned med at bede Barmhjertighedens Rosenkrans dagligt for de fortabte sjæle der ikke vil overleve Advarslen. En dags faste om ugen er også påkrævet, ligesom daglig Messe og modtagelse af Min Allerhelligste Nadver.
Hvis tilstrækkelig mange af jer gør dette, i det Jeg kalder ”Sjæls-Frelse” måned, så vil millioner af sjæle blive frelst over hele verden. Gør dette for Mig, børn, og I vil få del i Mit Herlige Kongerige. Jeres sjæle vil, ved døden, følge Mig i Paradis. Det er Mit aller-højtideligste løfte.
Jeg elsker jer, børn. Gå nu og dan den mest magtfulde hær i verden, Kærligheds-Hæren, Frelses-Hæren.
Jeres elskende Frelser
Menneskehedens Forløser
Jesus Kristus
 
146. Gud Faderen vil ødelægge forsøget på at vælte valutaer
Søndag 24. juli 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter, Mine tilhængeres hengivelse og troskab overfor Mig og Min Evige Fader gør allerede en stor forskel. I, Mine børn, skal vide at jeres hengivelse brænder i flammer af en sådan størrelse i Mit Hjerte at det føles som det skal briste af Kærlighed for jer. Himmelen frydes nu over den måde I, Mine elskede børn, ærer Mig med en sådan passion og hengivelse. Du ved i din sjæl at det er Mig Der taler. Det er Mig Der bibringer en følelse af en sådan kærlighed og ømhed i dit hjerte.
Jeg har et Budskab til jer alle børn, der følger Min mest Hellige Guddommelige Ord på denne hjemmeside. I en moderne verden, er det sådan Jeg skal kommunikere. Denne og andre kommunikations-veje vil blive brugt for at sikre at Mit Ord høres og føles af alle troende, ikke-troende og dem der ikke kender Mig overhovedet.
I skal vide at enhver anstrengelse I gør, ud af kærlighed til Mig, har en virkning. Jeg hører hver eneste en af jer. Jeg kender den fryd Jeg har bragt til din sjæl. Jeg velkommer den måde hvorpå dit arbejde spreder Mit Ord. Jeg vil belønne hver eneste en af jer med særlige nådegaver og gunst. Blot bed Mig høre dine bønner. Kom til Mig. Jeg vil høre dit kald.
Nu begynder den Nye Verdens Ordens arbejde allerede at gå op i sømmene. Det skyldes bønner – jeres bønner. Gud den Evige Fader vil ødelægge dem der fortsat indvirke deres modbydelige plan for at vælte valutaer i verden, og de politiske ledere de prøver at skaffe af vejen. Hans Hånd vil nu fortsætte med at slå ud for at beskytte jer børn.
 Jeg beder jer, Jeg kalder alle til at fortælle så mange indflydelsesrige røster som muligt, inklusive medierne, om disse Budskaber. Mange vil betragte jer som vildfarne når I omtaler disse Budskaber. Hav ingen frygt, for de nådegaver I vil modtage ved at gøre dette arbejde overgår langt det første overgreb I vil gennemgå.
Gå fremad nu, Mine elskede børn, med kærlighed og fryd i jeres hjerter. For Mit Ord bør velkommes. Omsider ved I, at Jeg går med jer på vejen, sådan at Jeg kan styrke båndene af kærlighed til alle Mine tilhængere, som Jeg vælger til at komme tæt til Mit Hellige Hjerte. Mit Dyrebare Blod spildt så villigt for hver af jer, sådan at I kunne blive frelst, dækker jer hver eneste dag.
I er Min elskede hær, og sammen vil vi rejse os for at bringe alle jeres brødre og søstre tilbage til deres retmæssige, herlige hjem igen. Jeg elsker og værdsætter hver af jer børn. Glem aldrig når I beder til Mig hver dag at sige denne bøn:
”O min dyrebare Jesus, favn mig i Dine Arme og lad mit hoved hvile på Dine Skuldre, sådan at Du kan løfte mig op til Dit Herlige Kongerige når tiden er ret. Lad Dit Dyrebare Blod oversvømme mit Hjerte så vi kan forenes til eet.”
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
147. Satan er magtesløs overfor Mine hengivne tilhængere
Mandag 25. juli 2011 kl. 9:00
Min elskede datter, det er med stor fryd, at Jeg endnu en gang fortæller dig om den omvendelse der nu finder sted i verden. Alt som flere grusomheder begås af mennesket, gennem Satans indflydelse, begynder flere af Mine børn at stille spørgsmålstegn ved omfanget af de morderiske hensigter, der nu er udbredt i jeres verden. Des mere ondt der forelægges jer, des mere bliver også erkendelsen, at Satan faktisk eksisterer. For dem der ikke tror han findes, lad Mig forklare hvordan I kan se hans onde arbejde.
Hver gang Mine børn bevidner mord, selvmord, krig, korruption i regeringer og blandt de magtfulde, grådighed, hovmod og uretfærdigheder, skal I vide, at disse gerninger er Satans konkrete udtryk. Den onde er blevet desperat nu, efter at forgifte Mine børns sind. Han vil gøre alt hvad han kan på dette tidspinkt i historien, så intenst er hans raseri. I, Mine børn, er hans mål. Mens han finder det let at inficere sjæle der lader sig selv stå vidt åbne for hans indflydelse – dem der hele tiden søger selvforherligelse på Jord – så finder han i stigende grad svært at dæmpe ånden på Mine hengivne tilhængere. Så velsignede er de, gennem Helligåndens Gave, at han, Satan, er magtesløs overfor dem.
Alle dem der adlyder Mine instruktioner om bøn bliver stærkere i sind og ånd. Så er dem der er ligeglade om Satan langer ud efter dem i vrede, for deres rustnings skjold er så stærkt. Det betyder ikke, at han ikke vil anvende enhver metode til at forføre jer gennem de kødelige begær. Det betyder ikke at han ikke vil såre dig ved at hviske i ørene på jeres nære og dem, I elsker. Stå fast, Mine tilhængere, for det bliver ved jeres styrke, at han vil blive knust for altid. Han vil, Mine børn, blive magtesløs som omvendelsen spreder sig. For hvordan kan han få jer til at drikke af sin onde kop af had til menneskeheden, når I ikke tørster overhovedet efter hans tomme løfter? Jo stærkere I er jo mindre vil han gå jer på.
Nu skal I vide at når I er vidner til global uro, så er det bedragerens værk. Mine tilhængere kender nu øjeblikkeligt Satans ondskab, når hans arbejde er så blændende åbenlyst. Bed til at jeres brødre og søstre også vil bevidne hans onde arbejde og genkende det, som det er. Det er først når ikke-troende endelig accepterer, at Satan eksisterer, at de vil komme til Mig for ly.
Bed nu for verdensomspændende omvendelse, den omvendelse der kommer, ikke kun på grund af Advarslen, men på grund af Sandheden.
Jeres elskede Lærer og Frelser
Jesus Kristus
 
148. Kald til præster og nonner i den Romerske Katolske Kirke
Mandag 25. juli 2011 kl. 21:00
Min kære elskede datter, ordet spredes nu hurtigt som forudsagt, angående Advarslen.
Mine stakkels hellige tjenere lider, Min datter. Jeg beder dig at bede alle som læser Mine Budskaber om at bede indtrængende for alle disse hellige tjenere – præster, nonner, pastorer og alle dem der leder Kristne forsamlinger over hele verden.
Den Katolske Kirke forfølges ud over dens udholdenhed. Satan og hans hær har angrebet den Romersk Katolske Kirke gennem kontamination. Det er hans ønske at underminere Min Kirke gennem det præstelige misbrugs ugudelighed, hvilket har ledt til denne frygtelige situation.
De stakkels børn som blev udsat for seksuelt misbrug blev angrebet af Satans håndlangere, som var til stede i de hellige tjenere der lod dem selv blive forført af den onde.
Satan vandrer i Min Kirke fordi han ønsker at bringe den til fald. Hvad angår Mine stakkels uskyldige nonner og præster, så er også de ofre for fordomme fra hånden af de mennesker der bebrejder dem andres synd.
Min indtrængende opfordring til Mine elskede præster, nonner og hellige tjenere er denne. Giv ikke op. Husk, ved jeres prøvelser vil I løftes i Mine Øjne hvis I kan udholde disse fordomme. Lad Mig tørre jeres tårer bort nu, for I bliver forfulgt på en måde der aldrig er oplevet af Min Kirke før.
I, Mine elskede tjenere, er Mine apostle og skal aldrig give efter for ydre pres. I må aldrig opgive jeres kald til at følge Mig. For husk, Jeg Er jeres Kirke. Jeg græder tårer af stor sorg for jer. I lider for jeres brødres og søstres synder, de som bukkede under for den onde. Bed, bed, bed om mod nu til at stå op med værdighed for at formidle Mit Hellige Ord.
Jeg har brug for jeres støtte mere end nogensinde. Jeg har brug for jer til at forvalte Sakramenterne til en udsultet og desillusioneret forsamling. Jeg beder jer, forlad Mig ikke, særligt ikke i denne tid hvor Satan har infiltreret den Kristne Kirke med sine tilhængere.
Vend om nu og bed intenst for at frelse jer selv fra den falske profet, som færdes i magtens korridorer i Vatikanet. Han vil snart rejse sig. Vend jer ikke til ham eller I fortabes for Mig for evigt. Dette er Mit løfte. Knæl i ydmyghed og kald Helligånden, at den skal oplyse jeres sjæl, sådan at I vil være i stand til at skelne Sandheden fra løgnene, som I vil blive tvunget til at sluge fra den falske profet.
Bliv aldrig desillusioneret i de prøvelser I skal udholde. Tag imod dem for det de vil give jer sinds og sjæls styrke. Så vil I lede Mine børn til de sidste tider med ydmyghed, værdighed og styrke. Vær tapper nu. Jeg Er jeres vejleder. Vend om nu og bed om ekstra nådegaver til at gøre jer stærkere i jeres guddommelige Mission.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
149. Budskab fra Jomfru Maria: ’Offer-Sjæl’
Torsdag 28. juli 2011 kl. 14:25
Mit barn, det er med stor fryd at jeg kommer for at hjælpe med at vejlede dig i din Mission for at hjælpe min elskede Søn, Jesus kristus, med at frelse endnu flere sjæle. Din endelige overgivelse til at ofre til den Allerhøjeste, Gud Faderen, dit samtykke i at blive en offer-sjæl er modtaget med stor fryd i Himlene.
Du, mit barn, skal nu hjælpe med at frelse de sjæle der ellers ville være bestemt til mørkets gruber. Denne opofring vil blive belønnet med særlige nådegaver til at give dig styrken til at udholde prøvelser med større lethed. Din ånd, mit barn, vil nu blive styrket således at anliggender vedrørende den materialistiske verden vil være ubetydelige i dine øjne.
Kald altid på mig, din Moder og mentor, for at bringe dig ind i favnen på min dyrebare elskede Søn, Jesus Kristus og Gud den Allerhøjeste. Bed nu for at forberede dig tilstrækkeligt til at indvie dig selv ordentligt til denne vigtige udfordring.
Jeg vil altid dække dig med min Hellige Kappe og du, mit søde barn, vil altid være tæt på mit Hjerte.
Din elskede Moder
Englenes Dronning
 
150. Bed for de sjæle der ikke vil overleve Advarslen og står overfor fortabelse 
Torsdag 28. juli 2011 kl. 15:30
Min datter, den åndelige tørke, du har gået igennem de seneste dage, da du fandt det umuligt at bede, var bedrageren der prøvede at trække dig væk fra Mig. Nu, hvor du har givet dit endelige løfte om at blive en offer-sjæl for Min Evige Fader for at hjælpe Mig med at frelse sjæle, vil du blive ydet ekstra beskyttelse for at forhindre bedrageren i at distrahere dig.
Tiden er nu kommet for masser af bøn i denne, jeres sidste chance, børn, for at frelse de sjæle der ikke vil overleve Advarslen. Jeg beder jer, giv agt på Mit kald om intens bøn for disse stakkels fortabte børn gennem august måned, som er udpeget til Måneden for Sjælenes Frelse.
Spred ordet til bedegrupper om at følge Mine instruktioner om daglig Messe, daglig Nadver og en dags faste om ugen, hele måneden. Undervurdér ikke den magt jeres bønner vil have når det kommer an på at frelse sjæle. Start med at bede for de medlemmer af jeres egne familier som er i synd, eller som er ikke-troende. Det inkluderer nære venner og bekendtskaber, som har vendt ryggen til Min Lære velvilligt og som øver uretfærdighed mod andre. De behøver jeres bønner nu.
Nu er det tid for stille refleksion, som dagen for Advarslen kommer nærmere. Stille, uafbrudt bøn og hengivelse er påkrævet og Jeg beordrer, at Mine hellige tjenere overalt leder Mine børn til bøn for de fortabtes sjæle. Kun bøn kan hjælpe dem nu, især recitering af Min Barmhjertighedens Rosenkrans.
Forén jer i kærlighed til Mig.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
151. I tilhører ikke Satan, I tilhører Mig og Min Evige Fader
Lørdag 30. juli 2011 kl. 15:30
Min kære elskede datter, der er tider hvor du ikke tror at du vil være i stand til at udholde de prøvelser du får på grund af Mine Budskaber, men du skal ikke frygte. Frygt er ikke noget du skal føle. Hvis du kan, så lad mig først fjerne din frygt ved at stole fuldstændigt på Mig, og du vil være fri.
Åh hvor Mine børn har glemt det Guddommelige Riges kraft, Min datter. Kunne de bare et øjeblik sænke deres skjold, ville de være i stand til at se klart en del af Min Guddommelige plan for menneskeheden folde sig ud. Det skjold, skjoldet af menneskelig intelligens og menneskelig logik, som er optændt af de fremskridt, mennesket har gjort gennem videnskab, er kun hø. Det synes solidt, men det er uden indhold. Alligevel tror mennesket at det giver beskyttelse mod Sandheden, Sandheden af Guds Guddommelige Nærvær.
Jeres skjold, Mine børn, som holder Mig og Min Lære ude af jeres liv, bliver jeres fald. Det vil med tiden ikke ofre jer nogen beskyttelse og vil opbrændes så hurtigt, så øjeblikkeligt, præcis som halm, at I vil stå nøgne. Jeres nøgenhed vil i sidste ende åbenbare Satans bedrag for jer og alle hans tomme løfter om jordisk sikkerhed, som ikke rigtig eksisterer. Menneskets stædighed overfor at acceptere Min Evige Faders Eksistens vil være årsagen til dets forvisning ind i mørket.
Når I ser Mit Lys, Min Kærligheds Flammer, materialisere sig på himmelen, snart, så tillad jer ikke at tvivle. Det vil ikke være en illusion. Det vil være en realitet og I skal ydmyge jer selv til at åbne jeres øjne for Sandheden. Vend ikke jeres øjne bort og dæk jer ikke i frygt. Min Tilstedeværelse skal I hilse velkommen som jeres sidste chance for frelse. Det er Mig der kommer for at omslutte jer i Mine Arme. Det er Mig, jeres Frelser, som nok en gang kommer for at bringe jer tilbage fra randen af mørke og fortvivlelse. Jeg har sagt jer, at Jeg aldrig vil forsage jer. Jeg vil aldrig overlade jer til Satans skånsel, for I tilhører ikke ham. I tilhører Mig og Min Evige Fader, jeres Skaber.
Når I ser Min Herligheds Flammer på himmelen, så fryd jer. Enhver tvivl I nogensinde har haft omkring Gud Faderens Eksistens vil forsvinde. For at nyde godt af den nådegave, Advarslen vil bringe jeres sjæl, så I kan frelses, skal I fremtræde som små i Mine Øjne og bede Mig om at tilgive jer jeres synder. Min Kærlighed vil da oversvømme jeres sjæl og I vil komme tilbage til Mig og jeres retmæssige hjem. Modsæt jer Min Barmhjertighed af hovmod eller intellektuelt ræsonnement og I vil blive fortabt.
Afvent nu Min Barmhjertighed med fryd og entusiasme, for I vil blive hel igen. I vil blive genfødt.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
 
August___________________
 
152. Vær forberedt til alle tider
Mandag 1. august 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter du er nu i sandhed i forening med Mig, endelig. Nu vil du se hvorfor det er presserende at hjælpe folk med at åbne deres øjne så den kan omvende sig for at træde ind i Min Faders Kongerige.
Så mange mennesker i dag håner Mig. Når Mit Navn nævnes med ærefrygt af troende bliver også de hånet, vrænget og grinet ad. Så er der dem der bliver vrede når de udfordres i Mit Navn. Der er andre igen der ikke bare fornægter Mig men som tillige hader Mig. Aldrig før har der været så mange mennesker i verden som har vendt ryggen til troen.
Så mange sjæle vælger at afvise tanken om at Jeg, eller Min Evige Fader eksisterer. De tror ikke det har betydning hvorvidt de tror eller ej og at det er uden betydning for deres liv. Mange af disse lunkne troende afviser skødesløst Min lære, som de blot efterlever i tale. De tror at de vil have masser af tid senere i livet til at afsætte den nødvendige tid til deres tro. Det gælder særligt den yngre generation som tror at deres tro ikke er noget der behøver optage dem lige nu. De tror at de har mange år foran dem til at ære Mig deres elskede Frelser og Min Evige Fader. Det er derfor ældre mennesker har tendens til at genoplive deres tro på et sent tidspunkt i deres liv når de begynder at overveje det der kommer efter.
Hvad mennesket fejler at begribe er at han kan dø hvert øjeblik, enhver tid, enhver alder fra fødsel til høj alder. Det betyder ikke noget. Han skal være forberedt til alle tider.
Jeg bønfalder alle troende om at bede om dømmekraft til at lære unge mennesker overalt om det uopsættelige behov for at de åbner deres øjne for den kærlighed som Jeg og Min Evige Fader nærer for hver af dem. Hjælp med at åbne deres øjne for løftet om Paradis. Det er jeres pligt overfor Mig nu så Jeg ikke mister Mine yngre børn til de løgne Satan spreder i verden i dag.
Hjælp Mig at frelse alle dem der tror at de har rigeligt med tid til at vise deres sjæl opmærksomhed i forberedelse til det Nye Paradis på jord, som nærmer sig og som vil blive en realitet på et øjeblik når I mindst venter det.
Jeres elskede lærer og frelser
Jesus Kristus
 
153. Spørgsmål til Jesus
Mandag 1. august 2011 kl. 23:30
Efter at have modtaget Budskabet ”Vær forberedt til alle tider”, så den visionære et Billede af Jesus på hvilket han virkede trist. Hun stillede Ham da nogle spørgsmål til hvilke Han svarede.
Spørgsmål til Jesus: ”Er du ked af det?” Svar: ”ja, og udmattet. Menneskets synd river Mit Hjerte i to.”
Spørgsmål til Jesus: ”Hvad vil hjælpe?”
Svar: ”Bøn, og meget af det. Mine tilhængeres hengivelse, ved daglig recitering af Barmhjertighedens Rosenkrans og den Hellige Rosenkrans vil frelse Mine børn. De, Mine tilhængere, skal holde ud selvom det er hårdt.”
Spørgsmål til Jesus: ”Hvad gør Dig mest ked af det?”
Svar: ”Dem der ikke bare hader Mig, men som vælger at tilbede Satan i uanstændige ritualer hvor de ikke kan se hvordan de bliver løjet for.”
”Mine hellige tjenere som har mistet deres kærlighed til Mig.”
”Dem der forfølger andre.”
”Dem der myrder uden hensyn til Mine børns liv.”
”Abort, den værste form for folkemord. Mine tårer løber hvert øjeblik for Mine små sjæle, som aldrig får lov at tage deres første åndedrag.”
”Krig og den lethed hvormed de antændes, som regel af dem, som hvis de blev sat i midten af en slagmark ville løbe væk i fejhed. Mange af disse mennesker som erklærer krig, gør det kun for at opnå magt. De krænker Mig voldsomt.”
Spørgsmål til Jesus: ”Hvad gør dig glad?”
Svar: ”Mine tilhængeres tro og dem der er fast besluttede på at hjælpe Mig med at frelse sjæle. Jeg elsker dem med en sådan ømhed og medfølelse. De vil blive belønnet stort i Min Faders Kongerige.”
Afslutning
 
154.Gud Faderen: Et af de mest presserende Budskaber til menneskeheden
Tirsdag 2. august 2011 kl. 20:15
Jeg kommer i Min Søns Navn, Jesus Kristus. Jeg Er Gud Faderen og ønsker at kommunikere til hele menneskeheden. Det er Min hensigt at udskyde Revselsen for nu, for at give menneskeheden en chance til at åbne deres hjerter for Sandheden om Min Eksistens. Mine dyrebare børn skal vide at Jeg Er en Gud først og fremmest af Barmhjertighed og så af Retfærdighed.
Min Barmhjertighed er blevet strukket ekstraordinært langt. Jeg vil, på grund af bønnens kraft, holde Min Hånd tilbage i Barmhjertighed, sådan at mennesket kan afbøde det had der er synligt i mange sjæle overalt i verden.
Giv agt, Mine børn, når Jeg advarer jer om, at fejlslagen i at forhindre synd i at sprede sig, vil resultere i en revselse der vil ødelægge en stor del af menneskeheden. Sådan en revselse vil ikke være set siden syndflodens dage, der ødelagde Jorden på Noahs tid.
Jeg vil ikke længere lade jer, Mine utaknemmelige børn, ødelægge dem som har vist troskab mod Mig. Heller ikke vil Jeg lade En Verdens Orden forurene Mit Skaberværk, Mine Børn, Min Jord.
Agt nu på dette, en af de sidste advarsler givet til menneskeheden. Vend nu bort  fra syndens vej og I vil blive frelst. Vend jer bort fra jeres blinde hengivelse til Satans fristelse og hans forførende charme, som tiltrækker jer ved hjælp af selvkærlighed og materielle undere. Skulle I fortsætte med at vanhellige denne smukke verden, skabt ud af Kærlighed til jer, på den måde I gør, vil den ikke være der for jer til at påføre mere skade.
Jeg Er Gud af Kærlighed, sen til Vrede, men Min Tålmodighed er ved at løbe ud. Dem der fortsætter med at lemlæste og ødelægge Mine børn, gennem krig og kontrol over verdens finanser, skal vide at jeres dage er talte. Jeres chance for Forløsning nu vil blive jeres sidste. Svarer I ikke passende under den store Barmhjertighedsgave som Advarslen er, bliver I og jeres håndlangere udslettet.
Min Herlighed vil blive kendt af hver mand, kvinde og barn. Dem der vælger stien til Mit Kongerige vil have evigt liv. Dem der ikke gør vil opleve et mørke hvis lige de aldrig kan forestille sig eller ønske.
Tilhængere af Satan, som bevidst tilbeder hans ondskab, hør nu Mit løfte. I, Mine fortabte børn, vil blive tilbudt Hånden af kærlighed og fred en gang til, under Advarslen. Grib den, for det vil være jeres livline tilbage til Min Kærligheds Favn. Ignorer Mine opfordringer og I vil lide i evighed, for aldrig at vende tilbage til folden af Min værdsatte familie.
Dette er nu, Min datter, en af de vigtigste advarsler for at frelse dine brødre og søstre fra den pinefulde ild af evig fortabelse.
Konge af den Allerhøjeste
Gud den Almægtige Fader
 
155. Budskab fra Jomfru Maria: Jeg vil kun åbenbare mig få gange mere i verden
Onsdag 3. august 2011 kl. 9:45
Mit barn, der er ingen grund til at frygte dette Arbejde, for det er forudsagt, at der vil finde omvendelse sted. Desværre vil eller kan ikke alle frelses. Dem der forfølger min Dyrebare Søn i verden i dag er værre end dem, der henrettede Ham under Korsfæstelsen. Fordi min Søn døde for at frelse menneskeheden fra synd, lærtes en lektie over hele verden om behovet for hengivelse til Min Søn. Mange som kender Sandheden vælger at ignorere dette.
Jeg er blevet sendt så mange gange for at opmuntre til bøn overalt i verden, og alligevel synes mine advarsler til børn gennem tiderne glemt. I dag når jeg viser mig for visionære i forskellige lande, bliver de ikke bare ignorerede men må lide latterliggørelse. Min tilstedeværelse og de tegn jeg viser på himmelen og andre manifestationer bliver afvist. Selv præster og biskopper ignorerer mine advarsler. De er også vendt bort fra en tro på Guddommelige indgriben. Så blinde de er, at afvise hjælp fra mig, deres elskede Moder.
Min Søn lider så meget, det er hjerteskærende at se Ham i kvaler i dag på grund af syndens ondskab. Mine børn har ingen ide om hvordan Han lider de pinsler, Han må  vidne til i verden, når Han ser menneskets brutalitet.
Mit barn, mind mine børn om at jeg vil åbenbare mig selv i verden blot nogle få gange til, fordi tiden er kommet for den endelige kamp, hvor jeg vil knuse slangens hoved.
Mine børn skal vide hvor elskede og værdsatte de er af min elskade Søn. Jeg trygler dem om at åbne deres hjerter og vise Ham den kærlighed og medfølelse Han fortjener. Han, jeres Frelser, der villigt accepterede døden i sin mest brutale form, for at frelse jer, ønsker nu at frelse denne generation fra Satans snarer.
Han, bedrageren, smiler, mine børn, fordi han ved han er lykkedes med at stjæle dyrebare sjæle. Bed, bed, bed nu om at min Søn bliver hørt under Advarslen og at hans Forløsnings Gave vil blive taget imod med ydmyge og åbne arme.
Husk at jeg, som jeres Moder, altid vil trygle om mildhed mod mine børn. Mine tårer har flydt for dem, der ikke ønsker at høre Sandheden, fordi det vil kun være gennem konstant bøn, at disse ulykkelige sjæle kan blive forløst.
Jeres elskede Moder
Vor Frue Dronning af Sorgen
 
156. Min fødselsdag er en ganske særlig Festdag
Torsdag 4. august 2011 kl. 20:30
I morgen, mit barn, er en ganske særlig Fest for mig, din elskede Moder, for det er min fødselsdag.
Mit Hjerte sukker af sorg over den krænkelse min elskede Søn lider under for menneskets synder. Jeg smiler når jeg ser mine hengivne børn gøre alt de kan for at frelse sjæle, men mine tårer flyder stadig, for jeg kan ikke bære at se lidelsen i jeres verden.
Mit barn, vend ikke ryggen end ikke for et øjeblik når du udbreder Budskaberne for min Søn, Jesus Kristus og Gud den Allerhøjeste, for tiden rinder ud. Afsæt så meget tid som du kan til dette Arbejde. Fortsæt mit barn. Jeg vil dække dig med min Hellige Kappe til alle tider.
Din elskede Moder
Himlenes Dronning
 
157. Ventetid – fortæl andre hvad de skal forvente
Torsdag 4. august 2011 kl. 21:40
Min kære elskede datter, verden forfalder mere og mere for hver dag. Blandt Mine børn er der en blanding af håb, bekymring, vrede og fortvivlelse på grund af krig og mangel på penge til at brødføde og klæde deres familier ordentligt. Men agt på dette. I behøver ikke skærme jer meget længere, for meget snart nu, efter Advarslen, vil der være en mere positiv følelse af Lys og Kærlighed i verden. Alt er ikke tabt, Min datter.
Bed for dem der vil omvende sig under Advarslen, at de vil forblive på Sandhedens sti. Bed til at kærlighed til Mig og Min Evige Fader vil styrkes blandt de tilhængere der allerede kender Sandheden.
Så længe Mine børn omfavner Advarslens Gave er der intet at frygte. Dem der ikke bliver på stien og som vender tilbage til syndefulde veje, de har meget at frygte. Min Fader vil ikke lade dem angribe andre ved deres vildfarne, ugudelige veje. De vil blive stoppet. Desværre vil mange vende sig bort fra Sandheden og prøve fortsat at udøve magt og kontrol over resten af Mine børn. Bed til at Revselsem bliver mildnet. Jeres bønner vil hjælpe til omvendelse og til at afværge sådanne situationer. Nu er det ventetid, bøn, forberedelse og sikring af, at så mange mennesker som muligt ved hvad de skal forvente.
Denne august måned, ”Sjælsfrelse Måned,” er så vigtig børn. Jeg beder jer at holde ud denne måned i jeres hengivenhed, for de sjæle I vil frelse er mangfoldige. Himmelen frydes over den kærlighed og gavmildhed af hjerte og sjæl fra alle Mine tilhængere, som har påtaget sig denne forpligtelse, en dyrebar gave til Mig, så mennesker kan frelses under Advarslen.
Gå nu, Min datter, og spred Mit Ord. Gå i fred og kærlighed.
Jeres elskede
Frelser Jesus Kristus
 
158. Gud Faderen: Lidelsens rolle
Søndag 7. august 2011 kl. 14:45
Jeg Er Alpha og Omega. Jeg Er Gud Faderen, Skaber af mennesket og universet. Min dyrebare datter, jeg tager nu endelig imod din gave til Mig om at hjælpe med at frelse sjæle. Din gave er modtaget med kærlighed og fryd. Det bliver ikke nogen let vej, men du vil blive beskyttet når du beder Mig om hjælp hver eneste dag.
Din lidelse vil være mental og et sjælsmørke. Som det bliver værre, bliv ved med at minde dig selv om de skabninger der bliver frelst på grund af din lidelse. Gå til Tilbedelse så ofte som du kan for at opnå den styrke dette Arbejde kræver. Budskaberne fra Min elskede Søn vil fortsætte. De skal postes som tidligere, for Hans Budskaber til verden vil tiltage, ikke aftage. Du bliver hjulpet af mange helgener der går i forbøn på dine vegne.
Fortsæt med at bede den Hellige Rosenkrans for nådegaver til at forblive stærk. Føl dig aldrig opgivet, for det vil synes at være en del af din lidelse. Hvil dit hoved. Sig ingenting og fremstå glad udadtil. Ignorer dem der prøver at såre dig. Husk hellere på at det er på grund af det Guddommelige Lys der lyser gennem din sjæl at du tiltrækker mørket i andre. Da og først da, vil du indse den pinsel der ætser sig gennem Min Søns hjerte når han ser synd i verden. Din lidelse vil kun være en brøkdel af det Han lider hvert minut af dagen.
Tag nu imod den Gave som også du er blevet givet, kaldet til at blive en offer-sjæl. Husk at du, Min datter, er i Mit Hjerte til alle tider. Jeg våger over og beskytter dig. Smil nu. Hav ingen frygt, for dette Arbejde vil bringe store belønninger for dig og din familie og elskede, i Mit Herlige Kongerige. Jeres elskede Fader Gud Skaberen af alt.
 
159. Børn, bliv ikke mismodige over nedslående fortællinger om den fortvivlelse, menneskeheden står overfor
Mandag 8. august 2011 kl. 19:45
Min kære elskede datter, det er dage siden Jeg har kommunikeret med dig. Det var for at give dig mulighed for at lytte til rådet fra Min elskede Fader, Gud den Allerhøjeste, for at hjælpe dig med at forstå hvad lidelsens rolle betyder for at frelse sjæle.
Dagene bliver nu kortere, som Advarslen kommer nærmere. Alt er klart til Min Kærligheds Flammer, som vil omslutte hele verden i eet. Englene, koret i Himmelen afventer nu den Herlige Dag hvor Jeg vender tilbage for at give mennesket dens sidste chance for at acceptere Min Eksistens og den af Min Evige Fader.
Børn, bliv ikke mismodige af rygter og fortællinger om den fortvivlelse, menneskeheden står overfor, se i stedet til Mig og betro Mig jeres frygt. Mennesket vil blive givet en så vidunderlig Gave. Ikke kun vil mennesker møde Mig ansigt til ansigt, men de vil blive fyldte af fryd over at lære og se Sandheden, vist ret foran deres øjne.
Dette skal blive en stor dag i historien, når håb og kærlighed vil blive vist for alle. Selv forhærdede syndere vil synke sammen og græde angerstårer. Dette er godt nyt børn, for alle kan frelses hvis de opgiver deres stolthed og ego. Alle skal, ved deres egen fri vilje, forenes for at lade Mig træde ind i deres hjerter så de kan blive vist vejen til Lyset.
For mange syndere i dødssynd vil dette Lys brænde deres øjne og deres sjæl. Det vil være smertefuldt. Hvis de blot kan udholde frygten for at se hvordan de har krænket Mig, vil de blive stærkere og omvende sig.
Så, børn i Min hær, Jeg siger jer nu: smil, for begivenheden vil blive den mest ekstraordinære i jeres liv og jeres eksisterende kærlighed til Mig og Min Evige Fader vil fylde jeres sjæl. Så megen kærlighed vil indgydes i jeres sind, kroppe og sjæle, at I vil blive fornyede i ånden for altid. Bed nu for jer alle, for tiden er kort.
Verden forberedes nu til Advarslen sådan at alle vil være klare til Min store Gave.
Fortsæt, Mine børn, med hengivelse, denne Sjælsfrelse Måned, for ved enden af august vil millioner af sjæle være frelst gennem jeres anstrengelser. Husk børn, Jeg Er til stede i jeres liv hver dag. Iagttagende. Vejledende. Jeg elsker jer alle. Forbliv loyale overfor Mine ønsker om at frelse forpinte sjæle.
Jesus Kristus
 
160. Tumult i verden skyldes mangel på kærlighed til Mig
Tirsdag 9. august 2011 kl. 20:30
Min elskede datter, tiden er kommet for tumult i verden hvor menneske rejser sig mod menneske, bror mod bror og nabo mod nabo, som forudsagt. Begivenheder bryder nu ud et efter et. Mange lande vil opleve dette. Der er meget vrede i verden, skuffelse og frygt blandt Mine børn. Fortæl dem at disse begivenheder er antændt af Satan og at mere tumult vil bryde ud og intensivere før Advarslen. Dette, Min datter, er blevet forudsagt som bare et af tegnene mennesket vil opleve i 2011, Renselsens År. Mine børn vil se, med chok, det onde der eksisterer i verden i sjælene af dem der er drevet af rent had og vrede mod hinanden. Der er ingen vindere Min datter, i denne kamp som fortsat vil rase. Det er ved menneskets hånd at grusomheder sker. Det er på grund af deres mangel på kærlighed til Mig og Min Evige Fader, at de bliver Satans villige medskyldige.
Bed, Mine børn, for alle dem der lider på grund af uro i verden. For få lande vil undslippe disse udbrud af raseri og ødelæggelse. Denne hadske krig vil blive set i forskellige lande og nationer. Forvirring, rædsel og sorg vil blive mærket af mange.
Jeg beder jer om at stole på Min Fader, Gud den Evige Fader, for Hans Hånd vil stoppe disse ulykker, børn. Forbliv stærke, vagtsomme og loyale overfor Mig, jeres elskede Frelser. Alt vil forbedres i jeres verden når I indser betydningen af kærlighed i jeres liv og betydningen af harmoni og omsorg for din nabo. Bøn vil hjælpe til at mindske virkningen af ond uro.
Husk at krig, vold og mord ikke er af Gud, de er skabt af Satan. Hans vrede har nu nået nye højder og hans raseri udøves på Mine børn ved infiltration af dem der er svage i ånden og uden kærlighed i deres hjerter.
Hør Mig nu, elsk hverandre som Jeg elsker jer. Afvis Satan, hans håndlangere og marionetter nu. Bed til Ærkeengel Sankt Michael til beskyttelse af jeres fællesskab. Bed til Mig om vejledning. Bed for at påberåbe Helligånden at stige ned over jeres lande.
Jeres barmhjertige Frelser
Jesus Kristus
 
161. Bed for dem der ikke kan skue længere end til materiel gevinst
Onsdag 10. august 2011 kl. 00:05
Min kære elskede datter, du skal holde dine lidelser ud, for ved at gøre det frelser du sjæle. Din lidelse åbenbarer nu den pine Jeg led på grund af menneskets synd. Menneskets grådighed er nu nået sådanne højder at moral ikke længere passer ind i jeres samfund. Menneskets grådigheds-synd gør at han er ligeglad med hvem der lider på grund af ham, så længe hans begær er tilfredsstillet. Jeg siger jer, at dem der piner andre gennem grådighed og griskhed vil ikke undslippe Mine Øjne. Jeg iagttager. Jeg ser. Jeg krummer tæer når Jeg er vidne til den frastødende sti mennesket vælger at gå ned ad, for at opnå rigdom på andres bekostning.
De vil, Min datter, blive afklædt alle materielle goder med mindre de beder om Min Barmhjertighed. Deres penge vil være værdiløse. Til de mennesker der forfalder til at torturere sjæle, ved at stjæle hvad der tilhører hans brødre og søstre, I skal vide at I vil blive efterladt med intet andet end aske. Bed for dem der ikke kan skue længere end til materiel gevinst, for hvis de ikke vender ryggen til disse onde handlinger, vil de blive kastet bort og vil ikke træde ind i Min Faders Kongerige.
Gør ondt mod andre i denne verden og I vil blive kastet bort og smidt ind i Satans hule. Hvad der kan synes din retmæssige anfordring på velstand, vundet på andres bekostning, vil bringe dig pinsel i evighed. Læg nu jeres våben af grådighed og fråds. Søg forløsning, for når I gør det vil fred vende tilbage til samfundet.
Jeres Frelser
Retfærdigheds Konge, Jesus Kristus
 
162. Frygt for Advarslen er ikke noget jeg opfordrer
Onsdag 10. august, 2011 kl.23:00
Min højtelskede datter, hastigheden af ​​globale begivenheder, der fører op til Advarslen fortsætter, som forudsagt, med at eskalere. Bøn, Mine børn, er afgørende nu, hvor Mine tilhængere over hele verden, fyldt med de nådegaver Helligåndens, arbejder for at danne Min hær. 
Denne hær, selv om den er ganske lille, idet at mange af Mine tilhængere stadig skal forstå, at hver af dem spiller en vigtig rolle nu, vil rejse sig og føre Mine børn op til den bitre ende. Alle mine børn skal lytte til Mig nu. For hver ugerning begået i disse tider af menneske mod menneske skal I bede for gerningsmanden i hvert enkelt tilfælde. 
Der kaldes nu til bøn for synderne. Ved bøn kan I påberåbe Helligånden for at bringe Guddommeligt Lys til disse stakkels sjæle. Mange af dem er så blinde for sandheden af ​​min Faders Kærlighed, at de vandrer omkring hovedløst fra den ene krise til den anden, så at alle de kommer i kontakt med tager skade. 
Hvis flere af jer beder om Min Barmhjertighed for disse syndere, så vil virkningen af ​​den ondes gerninger svækkes betydeligt. Dette er hemmeligheden, Mine børn, for at fortynde Satans had, mens den spyr ild ud, som fra en drages mund, i forsøg på at opsluge verden i sin hadefulde damp. Han, bedrageren, og hans dæmoner, er overalt. Idet troen på Mine børn er, på globalt plan, så svag, har Satans onde gerninger grebet menneskeheden i et skruegreb, som det er vanskeligt at løsrive sig fra. Hvis Mine børn overalt troede på Gud, den Almægtige Faders eksistens , ville dette ikke ske. 
Så ville Satans greb være svagere, især hvis mine børn bad om hjælp og bad om min Faders Barmhjertighed. Bøn er jeres rustning nu, børn, fra nu af og til tiden op til Advarslen. Brug bøn til at frelse sjæle i mørket. Efter Advarslen vil jeres bønner være nødvendige for at hjælpe Mine børn til at bevare deres hengivenhed til Min Evige Fader og prise Hans Herlighed.
Tålmodighed, stille daglig bøn, dannelsen af bedegrupper, daglig recitering af Barmhjertighedens Rosenkrans, faste, kombineret med den Hellige Rosenkrans til Min elskede Moder, er den perfekte formel for at frelse sjæle.
Frygt for Advarslen er ikke noget Jeg opfordrer. Bed nu for jeres egen og andres sjæle gennem Forløsningens Akt og før jeres ansigt-til-ansigt møde med Mig, jeres elskede Frelser. Jeg smiler med glæde og lykke, når Jeg tænker på det øjeblik, hvor denne store gave af Min Barmhjertighed vil blive afsløret for Mine børn. Det er en hjemkomst, som ikke kan beskrives. For dette vil ske, når jeres hjerter bliver fyldt med Min guddommelige Kærlighed. Jeres sjæle vil blive oplyst, endelig, som forberedelse til det Nye Paradis på jorden. Når I forenes med Mig vil Jeg give jer den lindring der har manglet i jeres liv indtil nu.
Husk, børn, grunden til, at Jeg kommunikerer med verden nu. Det er Mit ønske at sikre, at alle Mine børn er reddet fra Satans kløer. Det er også min dybe, uudgrundelige Kærlighed til hver og en af jer der gør,at Jeg rækker Min Hånd ud, så I kan komme med Mig og forberede jer til at komme hjem igen til jeres retmæssige hjem.
Frygt kommer ikke fra Mig. Jeg elsker jer, børn. Jeg bringer jer denne herlige gave af Min Kærlighed. Glæd jer, smil og byd Mig velkommen, når Tegnet vises i himlen. Løft jeres arme og lovsyng Gudfaderen, som giver Mig denne sidste chance for at redde jer.
Jeres elskede Frelser  Jesus Kristus,
Barmhjertighedens Konge
 
163. Mine tilhængere er nu blevet givet Forbønnens Gave
Fredag 12. august 2011 kl. 23:45
Min elskede datter, Mine tilhængeres kærlighed holder Mig oppe. Jeg græder glædestårer når Jeg ser kærligheden fra de af Mine tilhængere som omgiver dig og omfavner dig med deres bønner.
De er, Min datter, ved Helligåndens Gave, blevet kaldet til at forkynde Mit Allerhelligste Ord til verden gennem disse vigtige Budskaber. Hvis blot de øvrige sjæle der følger Mig, og som ved at Jeg kommunikerer gennem forskellige visionære, ville åbne deres øjne og lytte til hvad Jeg har at sige. Så ville deres bønner komme dem til gavn, der ikke har forberedt sig på Advarslen.
Min Kærlighed skinner gennem Mine loyale børn over hele verden. Min Kærligheds Lys, som skinner gennem dem, skaber megen omvendelse i verden lige nu.
Denne måned, selvom Mine børn muligvis ikke er bevidste om det, bliver millioner af sjæle frelst på grund af Mine tilhængeres hengivenhed. De, Mine dyrebare børn, fulgte Min ordre om bøn og hengivelse gennem denne august måned, Sjælsfrelse Måned. Fortæl Mine børn, at deres bøn og faste har skabt megen glæde i Min Faders blide Hjerte. En overflod af nådegaver flyder nu over disse kære, hellige sjæle, sådan at de er beføjet med forbønnens gave for fortabte sjæle, fra i dag og fremad.
Hvor Jeg længes efter at holde hver af dem i Mine Arme, nær ved Mit Hellige Hjerte, så Jeg kan vise dem alle sammen hvor meget Jeg elsker dem alle. Så tapre, så loyale trods syndefulde afledninger, så gode. Deres hjerter og sjæle har nu fået indgydt Min Medfølelse og Helligånden vil vejlede Min dyrebare hær, når de marcherer mod sejr for at hjælpe Mig at gøre krav på flere sjæle.
Jeres elskede loyale Frelser
Menneskehedens Konge, Jesus Kristus
 
164. Gud skabte verden – Ingen anden planet kan bebos af mennesket
Lørdag 13. august 2011 kl. 17:00
Omvendelse, Min datter, skal være en prioritet nu for Mine børn, når de fortæller andre om Mine Budskaber til verden. Blot en sjæl om dagen bringer Mig stor fryd, Mine børn, når andre begynder at åbne deres øjne for Sandheden.
Min elskede datter, når mennesket har så travlt hver dag er der ringe tid til bøn i hans liv. Bøn, Mine børn, kan betyde et øjeblik, en time, et ord, eller enhver form for kommunikation med Mig. Det betyder ikke noget hvor mennesket kalder på Mig. Det kan være derhjemme, i haven, i bilen, på arbejde så vel som i Min Kirke. Hvor I taler til Mig er ikke vigtigt, selvom I kan gøre Mig gladere når I taler med Mig i Mit Hus.
Mange mennesker tror fejlagtigt at Jeg ikke kan høre deres tanker, føle deres smerte, deres sorg eller deres glæde. Indser de ikke, at de blev skabt af Min Fader, den Almægtige, Skaberen af ALT? Han, der ved alt kalder på jer alle om  at stoppe blot et øjeblik om dagen. Bed om Min hjælp til at styrke jer. Blot et øjeblik er alt, Jeg beder om, dette ene dyrebare øjeblik hvor I kalder på Mig for at gøre Mig i stand at komme ind gennem jeres sjæl ved Helligåndens Kraft. Selv blot en hvisken når I kalder på Min hjælp vil blive hørt. Hvis I ikke kalder på Mig, kan Jeg ikke svare, for Jeg ville aldrig gribe ind i din frie vilje.
Jeg Er som en far der kigger ned på en gruppe legende børn, travle, løbende, småsnakkende med hinanden, nogle leende og i nogle tilfælde i indbyrdes kamp. De fleste børn reagerer på de voksne, når de beder om opmærksomhed. Men nogle er stædige, vender ryggen og afviser at gøre som de bliver spurgt om. Nogle børn er kærlige, nogle ikke. Meget få vil dog udvise absolut had, i en så tidlig alder. Jeg på disse Mine børn i verden i dag, had og det, der er værre, komplet ligegyldighed overfor Min Eksistens, Jesus Kristus, deres elskede Frelser, for mange hader endda lyden af Mit Navn.
De tider I lever i børn, har set en uregerlig gruppe af Mine børn med ringe disciplin, der tror at verden er deres til at regere, styre, misbruge og endda skade som de har lyst til. Faderen, Alle Tings Skaber, vises ringe ærbødighed. Så arrogant er mennesket i dag, at han tror at han kommer fra et hierarki højere end Min Evige Faders. Så han fortsætter med at lede efter mere om hans oprindelse, selvom Sandheden har været der for hans øjne at se hele tiden. Så meget tid spildes på værdiløse beskæftigelser. Værdiløse drømme, der alle er fabrikerede i hovedet på de videnskabsfolk, hvis stolthed over egen intelligens, en Gave fra Gud Faderen, får ham til at tro, at han vil finde nye fakta om sin oprindelse.
Hvorfor indser disse børn ikke, at Jorden blev skabt for mennesket? Ingen anden planet kan bebos af mennesket, for det er ikke en del af Min Faders plan. Hvor tåbeligt kan mennesket være, når han prøver at udfylde det åndelige tomrum i hans sjæl. Al næring og opfyldelse kan blive hans, hvis han blot sætter sig ned og accepterer Sandheden. Sandheden om Gud den Evige Faders Eksistens, Universets Skaber.
Jeres elskede Frelser,
Lærer og Retfærdig Dommer Jesus Kristus
 
165. Nyd det herlige liv, der venter jer i 1000 år
Søndag 14. august 2011 kl. 14:25
Min højtelskede datter, du fortsætter at forsvare Mit Ord når det, i virkeligheden, er ingen grund til.
Mine Ord vil gennembore de troendes hjerter som et sværd, når de betragter Mine Budskaber, givet til dig for verden. De vil kende Sandheden, når de læser Mit Ord, for Mit Guddommelige Lys vil påvirke dem på en måde, de vil have det svært at ignorere. Mange sætter spørgsmålstegn igen og igen, ligesom de gjorde i Noahs tid. De blev advaret, men ville ikke lytte. De stoppede Min Faders Stemme, når Han sendte dem Budskaber gennem Noa og de andre profeter. Kun de, der lyttede og adlød blev reddet.
Lyt til Mine Budskaber nu. Åbn jeres hjerter og lade Mit Ord tale til jeres sjæle, børn. Ignorer verdslige distraktioner. Fokuser kun på Min Stemme. Ved at gøre dette, vil I redde jeres sjæle.
De, der ikke vil lytte, fordi de vender ryggen til vil, med tiden, komme sultende for at sluge Mit Allerhelligste Ord, efter at advarslen har fundet sted. For på det tidspunkt vil I være parate til at følge Min vejledning, så Jeg kan guide jer ordentligt mod det Nye Paradis på Jorden, hvor I, jeres familie og jeres kære vil nyde det Herlige Liv, der venter jer i 1000 år. Ingen sygdom, ingen mangel på mad, ingen bekymringer. Kun kærlighed i sin mest rene form, en herlig tilværelse, der er jeres retmæssige arv.
Vær venlig at bede hårdt nu for dømmekraften til at acceptere Mit Hellige Ord, når det bliver præsenteret for jer, børn. Betragt det som en af ​​de største gaver i jeres levetid. Omfavn det i krop, sind og sjæl. For kun så vil I finde sand fred.
Jeres elskede Frelser  Jesus Kristus
 
166. Hjælp Mig at Frelse alle unge mennesker – de mest sårbare i jeres samfund
Mandag 15. august 2011 kl. 00:05
Min kære elskede datter, mens Min Evige Fader, Gud den Allerhøjeste, forbereder verden på ændringerne forude, er Han fuld af Sorg for de mennesker der stadig er blinde for Sandheden om Hans Eksistens.
Når Min Fader går i gang med at ringe ændringerne ind for at forberede Min tilbagevenden til Jorden, ser Han så meget synd i verden, at Han græder af sorg over det uundgåelige, at sjæle vil gå tabt for Ham til sidst. Bøn for at frelse dem der stadig er i live i verden i dag, der villigt vender Ham ryggen i ren trods, selvom de ved og accepterer at Han Eksisterer, kan hjælpe med at frelse deres sjæle. Fortsæt med at bede og gør personlige ofre for disse sjæle, Min datter, for uden bøn skal I frygte for deres fremtid.
Jeg er afhængig af Mine tilhængere til at bede for de fortabte sjæle. Den tid der er tilbage til at overbevise de blinde af tro, til at åbne deres øjne for Sandheden om Gud Faderens Eksistens, er kort nu.
Fold hænderne, Mine børn af Lyset, sådan at jeres cirkel af kærlighed og hengivelse til Mig er stærk nok til at trække disse sjæle der ikke tror på eller accepterer Min eller Min elskede Faders Eksistens. Bryd ikke denne kæde af tro når I kan række ud for at frelse jeres brødre og søstre der ikke længere følger vejen til Sandheden om det evige liv. I stedet, eftersom de er svækket pga. forførelsen af jordiske beskæftigelser, behøver de fast vejledning til at hjælpe dem.
Vær ikke strid mod dem der ikke tror på Gud. Lok dem blidt, fortæl dem om Min Korsfæstelse og hvordan Min Evige Fader gjorde det ultimative Offer for at frelse Sine børn, ved at give dem Frelsens Nådegave gennem tilgivelse af synd.
Min Fader kalder nu alle dem der læser disse Budskaber for første gang. I skal læse hvert Budskab nøje. Bed så til Helligånden om den nådegave, at blive i stand til at se, at disse Budskaber er af Guddommelig Oprindelse. Åben jeres hjerte for at modtage Mit Ord. Føl Mig i jeres sjæl ved at bede Mig om følgende:
”Jesus, hvis det virkelig er Dig, så beder jeg Dig oversvømme min sjæl med Tegn på Din Kærlighed, sådan at jeg kan genkende Dig som Den, Du er. Lad mig ikke blive bedraget af løgne. Vis mig i stedet Din Barmhjertighed ved at åbne mine øjne for Sandheden og Vejen til Dit Nye Paradis på Jord”
Husk børn, at det kun er på grund af Min dybe, blide Kærlighed, at Jeg kommer til verden ved at kommunikere til jer på denne måde. Det er ikke for at chokere jer, imponere, skabe kontrovers eller debat. Det er for at hjælpe at frelse alle sjæle, særligt den unge generation der ikke har nogen interesse i religion, så travle er de med deres liv, hvor Gud ikke har meget plads. Det er ved at tale til dem i et sprog de forstår at Jeg håber på at advare dem om begivenheder der er ved at udfolde sig. De er de mest sårbare i jeres samfund, børn. Det er afgørende, at Jeg når ud til dem så hurtigt Jeg kan.
Saml jer nu, Mine børn, sammen med Mig for at frelse alle unge mennesker i verden i dag. Hjælp Mig med at favne dem ind i Mit Kongerige, så at ikke en eneste, dyrebar sjæl går Mig tabt.
Jeres elskede Frelser af hele Menneskeheden
Jesus Kristus
167. Hvordan I beder Mig om hjælp til at løse jeres bekymringer
Onsdag 17. august 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter, de nådegaver der øses over dig, gives for at gøre dig stærkere i dette Arbejde, ved at give dig ekstra tillid.
Tillid til Mig, børn, er meget vigtig. Ja det bringer meget fryd til Mit Hellige Hjerte når jeg føler jeres kærlighed til Mig. Men det er først når I rigtigt betror jer til Mig og slipper alle jeres bekymringer ved at overrække Mig dem så Jeg kantage Mig af dem, at I kan føle en følelse af Sand fred.
Så mange af Mine børn beder for specielle hensigter, Jeg lytter til hver eneste. Men I skal, når I beder til Mig om noget meget vigtigt for Jer, slippe jeres frygt. Frygt er ikke fra Mig. Det er givet jer af Satan som et middel til at pine jer. Forstår I ikke dette? Når I frygter noget, som I føler har et greb over jeres liv, jo mere I frygter, jo mere gnaver problemet.
Det er først når I stopper og siger til Mig:
”Jesus Jeg overrækker dig alle mine bekymringer i denne sag, i tillid, sådan at problemet nu er dit at løse, i overensstemmelse med Din Hellige Vilje.” at jeres sind finder fred. Det er hvad Jeg mener med tillid, børn. Tillid til Mig betyder at I skal vise at I stoler på Mig. Stol på Mig. Jeg døde for jeres synder – hver eneste en af jer i live i dag, selv i denne tidsalder. Hvorfor skulle I ikke stole på Mig?
Jeg elsker jer som ingen anden skabning på denne Jord. Ingen vil eller kan elske jer som Jeg gør. Husk dette, til ale tider. Gå nu i kærlighed og fred. Jeg er ved jeres side morgen, dag og nat, kun afventende jeres kald.
Jeres elskede Ven og Frelser
Barmhjertigheds Konge, Jesus Kristus
 
168. Den Store Trængsel bliver mildnet gennem bøn
Torsdag 18. august 2011 kl. 20:45
Min datter, de af Mine tilhængere, der er belæste i Hellig Skrift, bliver let grebet af deres egen menneskelige fortolkning, sådan at den lære, Jeg har prædiket om at elske hverandre, meget let glemmes. Elsk hinanden. Ær din moder og fader. Ær din Skaber, Gud Faderen, og lev som Jeg har sagt jer i kærlighed og frygt for Min Fader.
Så mange lærde mænd, fanget i deres analyse af Min Lære, glemmer en ting. Dvs., når Jeg kommer igen for at dømme. Ikke et øjeblik overvejer de, at det meget vel kan ske i deres egen levetid og ikke nogen fjern fremtid., Hvorfor leder de så og fortsætter med at lede efter yderligere mening i Hellig Skrift, når sandheden er så enkel? Hvorfor husker de ikke på, at kærlighed er alt Jeg beder om? Kærlighed til Mig, jeres Frelser. Kærlighed til Gud Fader og kærlighed til hinanden.
Til disse intellektuelle eksperter, der påstår at kunne analysere Min Lære, og går så langt som til at forsøge at forudsige en dato for hvornår Jeg kommer igen, siger Jeg dette. Hvis I begynder at tro at I har kunnet se året for Min tilbagevenden, så tager I bedrøveligt fejl. Ikke en eneste vil blive givet denne dato, ikke en gang englene i Himmelen eller Min elskede Moder. Men dette kan Jeg åbenbare. Trængslen startede for nogen tid siden. Den Store Trængsel vil starte ved slutningen af 2012. Denne frygtelige periode bliver mildnet gennem bønner fra Mine kære elskede tilhængere. Den vil også blive fortyndet gennem den omvendelse der opnås efter Advarslen har fundet sted. Denne begivenhed er godt nyt, Mine børn. Den skal hjælpe at udslette menneskets slaveri for den onde.
Religiøse eksperter viser en arrogance, som jeg finder frastødende. Mange, desværre, vil ignorere Mine indtrængende opfordringer til af forberede sig, så optagede er de af denne såkaldte intellektuelle religiøse debat, baseret på menneskelig fornuft, hvor den ene prøver at udmanøvrere den anden, for at bevise at han er mere vidende. Disse eksperter udviser en arrogance som Jeg finder frastødende. De er ikke bedre end Farisæerne var. Deres uvidenhed blokerer for Sandheden når den vises ret foran deres øjne.
Mit Ord bliver ignoreret af Mine hellige tjenere, Mit Ord er faldet for døve øren. Mit Ord bliver ignoreret af Mine hellige tjenere, mens Jeg forsøger at kommunikere med dem på dette tidspunkt i historien. Men efter Advarslen vil de ingen undskyldning have for ikke at sætte sig op og lytte til Mine instruktioner. For da vil de holde deres arme ud og trygle Mig om at vejlede dem gennem den Store Revselse. For når denne profeti afsløres for dem der tvivler på Mit Ord, gennem denne budbringer, opfordrer Jeg jer indtrængende til at løfte Mit Hellige Bæger, drikke af det og kæmpe for at frelse sjæle.
Jeg opfordrer indtrængende jer alle, inkluderet selvbestaltede eksperter i skriften, til at sætte jer ned i ydmyghed og stille jer selv dette spørgsmål. Hvorfor skulle Jeg opfordre simple troende til at forvikles i diskussion om Min tilbagevenden til Jord? Alt hvad der betyder noget nu er at Jeg kommer. Vær beredt til alle tider. Døm aldrig andre i Mit Navn. Søg ydmyghedens gave for enhver pris for det vil blive jeres pas til Himmelen.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
 
169. Hvad er det der får unge mennesker til at skammes over Mig?
Fredag 19 august 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter, Min Kærlighed til unge mennesker, især dem i deres teenageår eller som ny voksne er meget dyb. Ligesom deres forældre, føler Jeg kærlighed, glæde, bekymring og indimellem vrede, mens Jeg ser dem vokse op. Åh hvor Mit Hjerte knuses når Jeg hører dem sige at de ikke tror på Gud, Min Evige Fader. De, Mine små børn, er blevet tilvænnet at fornægte Ham, så de kan falde sammen med deres venner, så de ikke skiller sig ud fra dem.
Faktum er, at det ikke længere er let for et ungt menneske at stå ved deres kærlighed til Mig, selvom de accepterer Min Eksistens. Denne indrømmelse kan bringe dem i forlegenhed når tro på Mig, Jesus Kristus eller Min Evige Fader, bliver hånet til fordel for en såkaldt ’højere eksistens’. Hvad er det der får unge mennesker til at skammes over Mig? Hvorfor føler de, at de skal leve op til en verden der er udtømt for ånd eller omsorg for sjælen?
Musik og kunst har en enorm indflydelse på disse dyrebare, små sjæle som ikke har fået fortalt Sandheden om Himmelen eller Helvede. De, som alle Mine andre børn, som fortsætter med at undgå enhver omtale af Mig, Min Lære eller Eksistensen af Min Evige Fader, er ligeså udsatte for at gå fortabt i vildnisset.
Forældre, Jeg kalder jer til at fortælle jeres børn Sandheden om deres eksistens på denne Jord; hvor de kommer fra og den skæbne der venter dem efter dette liv. Det er jeres pligt at hjælpe dem med at åbne deres hjerter for Min Kærlighed. Før dem blidt til Mig, men brug alle mulige midler til at hjælpe dem med at frelse deres sjæle. Gør dette af kærlighed til dem. I har muligvis unddraget jer denne pligt gennem årene, men nu er det tid til at gøre det godt igen. Ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans for deres sjæle, kan I hjælpe dem. Det er bedre hvis de vandrer mod Mig med armene strakte mod Mig i dette liv, af egen drift.
Til de unge mennesker siger Jeg dette. Hvis I tror på Mig, vær ikke bange for at vedstå jer det offentligt. Fornægt Mig ikke for Jeg er jeres livline, uden Mig er der intet liv. Når andre ser hvor stærk jeres tro er, vil de være mere tilbøjelige til at åbne deres hjerter for Mig. Det kræver mod fra jeres side, men de nådegaver I vil modtage fra Mig vil langt overgå jeres frygt. Når først I fortæller folk at Jeg virkelig Eksisterer, når I viser dem respekt og kærlighed og trækker dem til jer, vil de respektere jer for at tale om Mig. Det kan virke mærkeligt at tale om Mig i en sammenhæng af jordiske ting, men I vil blive stærkere i jeres tro når I gør det. Ikke kun vil I opleve en sådan rigdom af kærlighed i  hjerte for Mig, det vil frelse jeres venners sjæle.
Brug internettet til at sprede Mit Budskab. Omtal dem. Det er lige meget hvem der gør grin af jer. For når I gør dette vil mange, mange mennesker rundt omkring i verden få evigt liv på grund af den omvendelse der skabes som resultat.
Gå frem nu, Min dyrebare, unge hær. Det er tid for jer nu til at samle mod til at sprede Mine Budskaber, som bliver givet til denne generation i verden for at minde dem om Hvem Jeg Er, hvorfor Jeg frelste jer alle fra Helvedets dyb og hvorfor Jeg nu rækker ud for at frelse jer endnu en gang. Dette er tiden for Mig til at række ud og tage jeres hænder i Mine. Jeg elsker jer.
Jeres elskede Frelser og Ven
Jesus Kristus
 
170. Penge, og for mange af dem, fordærver sjælen
Søndag 21. august 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter, Jeg besøger dig i aften som verden begynder at bryde ud i fortsat vold, som nation efter nation bombarderer hinanden for magt og ære. Bed for alle de sjæle der vil forgå i denne vold så de kan finde gunst i Min Faders Kongerige.
Min datter, verden vil nu undergå de forudsagte forandringer, for at rense mennesket så han er Mit Løfte værd. De vil fortsat blive tilladt at blive afklædt materielle ting af disse grådige mennesker der er ansvarlige for deres pludselige undergang. Som disse prøvelser intensiveres vil disse børn blive fri for deres lænker, der binder dem til Satans tomme løfter, ham der forfører de velhavende ved at love dem endnu mere, vil nu fortsætte med at opvise prangende vulgaritets uanstændighed så hele verden kan se den. Han vil gøre det sådan at Mine børn ikke kun vil misunde de rige og berømte, men så de vil gøre alt for at efterligne dem. Ved at trække Mine børn ind i denne rede, hvor stor rigdoms pynt vil synes vigtig at stræbe efter, vil det lykkes ham at fjerne dem fra Sandheden.
Når I først er bare og nøgne, vil Jeg klæde jer på igen børn, men denne gang vil det være en kappe af panser udformet til at beskytte jer mod onde menneskers ugudelighed. Når så I er rustede, vil I være klar til at træde ind i verden igen med et anderledes syn på livet. Et liv hvor kærlighed til din næste gælder som dit højeste mål. Når I viser kærlighed til hinanden beviser I jeres oprigtige kærlighed til Mig.
Denne facade af velstand og rigdom, som meget få af Mine børn i verden har adgang til, er kun det – en facade, for der er ingen substans bag den. I vil blive provokeret til at søge lignende velstand, når bedrageren overbeviser jer om at I skal stræbe efter stor rigdom og berømmelse. Sandheden er at mens I har travlt med at jage tomt og meningsløst begær, ser I bort fra jeres pligt overfor Mig.
Lad aldrig opvisning af velstand og berømmelse forføre jer, børn, for I skal vide at penge, og for mange af dem, fordærver sjælen. Dem der har så mange penge at de sandsynligvis aldrig vil kunne nå at bruge dem i deres liv, skal give dem til de ubegunstigede mennesker som kun har lidt at spise. Gør dette og du kan redde din sjæl. Hvis du hungrer efter overflod, når du allerede har nok til at føde og klæde en hel nation, vil du sulte. Livets Føde er din ydmyge accept af at kærlighed til hinanden er hvad Jeg lærte jer. At elske din næste vil sige at passe på dem der ingenting har.
Vågn op og acceptér Sandheden før det er for sent for jer. Det er sværere for dem med enorm rigdom at finde gunst hos Min Fader, med mindre I deler med andre. Husk dette, I der har lidt og som misunder dem der tilsyneladende har alle de materielle goder de ønsker, I skal passe på. Der er kun en bolig I skal prøve at få adgang til, og det er den bolig der venter jer i det Nye Paradis på Jord. Kun de ydmyge af hjerte, sind og sjæl vil få nøglen.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
171. Ondskab bliver fremstillet som noget godt, medens det gode bliver fremstillet som ondt 
den 22. august 2011
Når mennesket stiller spørgsmål ved sin tro, må han tænke sig om. Hvis han tvivler, må han bede Mig om at åbne sine øjne. Hvis han synes, det er svært at bede, må han bede Mig om at åbne sin mund. Men hvis han ikke vil lytte til Sandheden, så har han brug for andres bønner.
Mine børn, jeg er dybt foruroliget over den måde, I præsenterer ondt som værende godt på, hvorimod godt bliver præsenteret som ondt. Alt i jeres verden er vendt på hovedet. De af jer, der ikke har en dyb hengivenhed over for Mig, vil ikke blive klogere.
På ethvert niveau i regering, kirke og stat bliver der foretaget handlinger i jeres navn, og I er ligeglade.
Dårlige love bliver introduceret og præsenteret for menneskeheden, som om de var til jeres eget bedste. Dette inkluderer nye styrer, medicin, fremmed bistand, vaccination og forkyndelse af nye religioner og doktriner. Aldrig har der været så meget forvirring hos Mine børn.
På overfladen ser alt ud, som om det er kontrol og orden, og det er der på en måde også. Men den reelle orden er i hænderne på dem, som kontrollerer verdens begivenheder på deres onde facon, behageligt gemt bag lukkede døre.
Lad jer ikke narre børn. I må vende jer til Mig efter hjælp, så de onde begivenheder, der er planlagt af hemmelige globale magter, kan blive svækket. Jeres eneste vej til virkelig frihed er, at jeres tro på Mig igen bliver tændt. Dette vil snart ske, Mine dyrebare børn, når jeg viser Mig under Advarslen, som kommer nærmere og nærmere.
Jeg beder jer inderligt om at bede for dem, som har indsigt, men som er blinde over for Mit Allerhelligste Ord. Bed for dem, som vedbliver med at fordreje Min Lære og for de af Mine hellige tjenere, som fordi de er kujoner, retter sig efter krav fra deres regeringer.
Der er kun en regent, som regerer fra nu af, og det er Min Evige Gud Fader, som har skabt alt. Vær frem for alt trofaste over for Ham, og I vil finde fodfæste på Sandhedens vej.
Jeres elskede Frelser
 
172. Ingen synd er så alvorlig at den ikke kan tilgives
Tirsdag 23. august 2011 kl. 23:45
Min datter, du begynder nu at forstå Sandheden om lidelse. Når Jeg beder en udvalgt sjæl om at lide, lider de som Jeg gjorde under Min tortur ved Min Korsfæstelse. Ligesom Min død frelste mennesket fra synd, sådan kan også din lidelse frelse mennesket fra evig fordømmelse. Ved at ofre din lidelse, villigt, gør du et offer sådan at menneskehedens sjæle bliver vist Guds Barmhjertighed.
Skulle Jeg bede flere sjæle om at gøre dette, ville de muligvis udvise frygt og ville betakke sig. Men mange sjæle lider uden at vide at de er udvalgte sjæle. Mange af Mine børn spørger hvorfor nogle mennesker lider og andre ikke gør? Mit svar er, at Jeg udvælger de venligsindede, dem der udviser ydmyghed i dette liv, dem der sætter andres behov over deres egne. Et mildt hjertes sjæl har rollen at lide for Mig. Dette er en Gave fra Mig. Det ligner måske ikke en Gave, men når du er givet denne Gave, frelser du tusinder af sjæle hver dag på vegne af Mig.
Jeg vil nu bede Mine tilhængere at gøre et offer hver dag, beslægtet med lidelse, for at hjælpe Mig at frelse sjæle i dødssynd ved døden under Advarslen. Jeg vil bede jer om selv at bede Mig om denne Gave. De ydmyge af hjertet vil Jeg også bede om at gøre et personligt offer i Min Herlighed. Dem af jer der ikke føler at I kan gøre dette, vil Jeg velsigne med Mine særlige nådegaver, fordi Jeg ved at jeres eksisterende kærlighed til Mig, og jeres bønner, allerede frelser jeres brødres og søstres sjæle.
Mine børn, dette skal I vide. Min hær af tilhængere vokser dagligt på grund af disse Budskaber. Dette vil vokse til en hær på millioner snart. Jeg kalder kun på dem der er modige nok til at tage Min handske op. Mod kommer af kærlighed. En mands opfattelse af mod vil være forskellig fra en andens. Jeg beder jer simpelthen bare om at fortælle verden om Min Kærlighed. Mind dem om sandheden i den Hellige Skrift. Fortæl dem at Jeg kommer tilbage for at tilbyde Min Barmhjertigheds store Gave snart. For kom Jeg så hurtigt for at dømme i jeres verden, ville Himmelen være forladt, så udbredt er synd i dag.
Spred Mine Gode Nyheder. Mind dem om at når de føler kærlighed, oprigtig ren kærlighed for nogen, selv hvis det kun er et flygtigt blik eller en god gerning, er I vidne til at Jeg Er til stede.
Fortæl dem at uden kærlighed vil de visne og blive til ingenting.
Fortæl dem at når Jeg ser dem, er de nøgne uden jordiske besiddelser i Mine Øjne. Jeg ser kun deres godhed og deres dårligdom i sjælen.
Til de stakkels bange sjæle, flove over deres livsstil, fortæl dem at Jer Er Tilgivende, Al-Barmhjertig og vil velkomme dem ind i Mine åbne og Elskende Arme. Alt de skal gøre er at gå mod Mig og bede Mig om at hjælpe dem. Jeg vil aldrig vende Mig bort fra synderes bøn, uanset hvor mørk deres synd. Jeg tilgiver alle dem der er sandt angerfulde for enhver tidligere krænkelse de har begået.
Deres hjerter vil blive lettere og Min Kærlighed vil bringe Lyset tilbage i deres liv. Jeg vil komme igen i Herlighed, børn, ikke for at skræmme jer, men for at bringe jer Mine Gaver, de selvsamme Gaver I nægtede gennem Satans arbejde.
Kom. Bøj jeres hoveder. Skub jeres skam til side og bed Mig tilgive jer nu. Intet ckokerer Mig børn. Ingen synd er så alvorlig at den ikke kan tilgives, hvis man viser ægte anger. Udsæt ikke. Søg forløsning nu før det er for sent.
Jeres elskende Jesus Kristus
Forløser af Menneskeheden.
 
173. Profetier, forudsagt gennem denne profet, udfoldes nu
Onsdag 24. august 2011 kl. 16:38 Min kære elskede datter, enhver nation i verden vil stræbe efter at læse Mine Budskaber givet til dig. For det vil være når de bevidner Advarslen, at de vil søge Min vejledning til at give dem styrke.
Du er træt nu, Min datter, som lidelserne tager til, men du vil blive givet udsættelse om nogle få dage. Alt dette kræves af dig fordi Jeg har brug for lidelsen til at hjælpe Mig med at forløse disse mennesker i forfærdelig synd. Prøv at se de gevinster det giver. For en dag vil du frydes sammen med Mig når du ser Frugten af dette Arbejde.
Marchér fremad Mine børn, med styrke, for som profetierne forudsagt gennem denne profet nu udfoldes, således vil også troen på denne websides autencitet styrkes.
Bed nu, Mine børn, om at I, Min hær, tager til i antal og forenes til en for at udkæmpe det åndelige slag der ligger forude.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
174. Klimatisk Kaos vil opleves i flere lande. Min Fader er Vred
Torsdag 25. august 2011 kl. 20:00
Min kære elskede datter, kald på mine krigere i bøn at de skal bede for de andre – det inkluderer de ikke-troende og dem der er fanget i vold og had. De vandrer desperat og prøver at finde kærlighed og fred i deres liv og finder det umuligt. I skal bede hårdt for dem, for uden jeres bønner vil de synke ned i Helvedes flammer. Lad ikke dette ske. Hvis de blot kan opmuntres til at vandre lidt mod Mig og være forberedte på at lytte til Mit Ord, vil de få nådegaverne så Jeg kan tage dem i Mine Arme.
Min datter, verden skal nu sætte sig ned og agte på Mig. Meget snart vil de bevidne en serie jordskælv og oversvømmelser. Kaos vil opleves i flere lande gennem klimatiske katastrofer. Dette er de straffe kastet ned af Min Fader på menneskeheden. Synd vil blive straffet, Min datter, og de lande som er skyldige i at fremme abort vil ikke undfly Min Faders Hånd når den falder. Bøn har afværget mange sådanne straf-handlinger, men mennesket fortsætter med at synde og krænke Min Fader med modbydelige og oprørende handlinger menneske mod menneske, herunder uskyldige børn i livmoderen.
Jeg beder jer indtrængende om nu at bede for Mine børn i de lande der ikke vil undslippe straffen. Min Fader er Vred. Han vil ikke længere sidde og se på at mennesket ødelægger menneskeheden. Jorden ville bryde sammen hvis ikke mennesket stoppes. Han, Min elskede Fader, vil holde meget af sin straf tilbage til efter Advarslen. Efter den, uanset menneskets omvendelse derefter, vil mennesket fortsat vende tilbage til synd. Straf udmålt er for at vise mennesket hvor barsk Min Fader kan være. Han elsker sine børn, men Han skabte denne verden og mennesket vil helt enkelt ikke blive tilladt at ødelægge den. Bed nu Mine børn, for alle jeres brødre og søstre.
Jesus Kristus
Menneskehedens Konge
 
175. Budskab til Gejstligheden – tillad ikke tyranisering fra det sekulære samfund
Lørdag, 27. august, 2011 kl. 00:10
Min datter, hvis blot flere præster og medlemmer af den Kristne Kirke ville åbne deres sind og acceptere, at Jeg taler til verden nu gennem disse Budskaber, så ville Mit Hjerte lettes.
Det er Mine hengivne tilhængere, der holder lysets fakkel, når de går frem for at sprede Mine advarsler til verden og opmuntrer Mine børn at forløse sig selv i Mine øjne. O, hvor det bedrøver Mig at se, hvor lukkede disse hellige tjeneres sind er, som bekender at forkynde Mit Ord, Mine Lektier til verden. De river Mit Hjerte i stykker, så forhærdede deres egne hjerter er blevet.
Mine Lektier fremviser det faktum, at Guddommelige åbenbaringer finder sted, og har fundet sted siden tidens begyndelse. Troede de, ​​at Min Mor eller Jeg ikke ville kommunikere med Mine børn i århundreder? De er glade til at vise opmærksomhed  på tidligere helgeners ord længe efter deres budskaber blev givet til verden, men ikke for de budskaber givet i dag. Forskellen, hvad angår denne tid er, at ingen tid vil blive givet til dem for at fordøje disse Budskaber efter det der vill ske. Fordi tiden vil ikke være mere, som I kender det.
Jeg kalder på jer, Mine hellige tjenere og Min Hellige Vikar, til at læse Mine Ord til menneskeheden nu. Aldrig før har I haft brug for Min Intervention i verdslige anliggender, som I gør nu. Husk, at Jeg opstod fra de døde og lovede at Jeg ville komme tilbage. Hvor forberedt er I nu? Hvor ofte påminder I Mine børn om behovet for at forløse sig i Mine Øjne? Hvor ofte er I villig til at høre Mine børns synder, når I  har det så travlt? Tiden bliver ikke afsat til Skriftemålet. I har svigtet Mig, Mine hellige tjenere, og derfor fornærmer I Mig meget. At benægte Mine børn retten til Sakramenterne er utilgivelig. Vågn op nu og følg Min instruktion. Gør jeres pligt til Mine børn, som I lovede Mig gennem jeres Hellige Løfter. Vær venlig ikke at vende ryggen til Mine Lektier.
Troen, og især den af Mine elskede hellige tjenere, er svækket betydeligt. Dette sker ved Satans forbandelse, der har vandret blandt jer i nogen tid, og har forårsaget kaos inde i og uden for Min Kirke. Husk dette, Mine hellige tjenere. Dette er Satan på arbejde. I må aldrig give efter for hans pinsler, og dermed trække jer væk fra jeres pligt til Mig.
Hør Mig nu. Agt Mine advarsler og forbered Min hjord, så de kan søge forløsning for deres synder nu. Gå så frem derefter, så at Min Kirke vil fortsætte med at kæmpe for Min Læres Sandhed og tillad ikke tyranisering fra de sekulære samfund, som vil skubbe jer i et hjørne, krybende i frygt. For hvis I gør dette, vil I bukke under for den ondes fristelser, hvis løgne har allerede ødelagt meget af Min Kirke.
I er Min livline, Mine hellige tjenere, og Jeg har brug for jer nu for at hjælpe Mig at redde Mine dyrebare børn, da de står over for de pinsler som vrider deres sind til Sandheden om Min Lære og Eksistensen af ​​Min Evige Fader.
Jeg opfordrer jer nu til at lytte til Mig, når Jeg kalder på jer.
Jeres elskede Lærer 
Jesus Kristus
 
176. Mange sjæle går til grunde i Helvede på grund af pornografiens synd 
Søndag 28. august 2011 kl. 17:00
Min kære elskede datter, hør Mit Aller-Helligste Ord idet Jeg advarer menneskeheden om hvor presserende det er at bede Min Fader om at blive tilgivet jeres synder.
Tiden er kort nu, som Advarslen næsten er over os. Udsæt aldrig til i morgen hvad du bør gøre i dag. Anger for jeres synder er afgørende, før I beder om at blive tilgivet jeres synder. For uden oprigtig anger er det nytteløst.
Jeg ser så mange formørkede sjæle i din verden, Min datter. Der er ringe Lys og skulle du bevidne de dybder mennesket er faldet ned, ville du blive chokeret. Så mange millioner af Mine børn dumper dagligt ned i en afgrund af syndig fordærv, hvorfra de vil finde det umuligt at undslippe, med mindre I beder for dem. De er blinde overfor Sandheden, og selvom de blev vist Mit Lys nu, ville de vride og gemme sig for Mig. Bed for dem.
Mine børn, der er skyldige i hadefuld synd, nyder det faktum at deres onde opførsel bifaldes for dets underholdningsværdi. Pornografi siver ind i mange hjem verden over, ved TV kanaler, som præsenterer disse onde grusomheder som harmløst, humoristisk sjov – disse samme kanaler der afviser at omtale Mit Navn. Også vold forherliges, ikke kun på TV, men i spil, hvilket gør det så acceptabelt, at folk nu betragter voldshandlinger som en naturlig ting.
Satans dæmoner begynder, når de træder ind i en sjæl, at manifestere sig i den menneskelige krop, sådan at deres handlinger bliver klart synlige for Mine tilhængere, som kryber sammen i skræk over hvad de skal være vidne til. Den menneskelige krop, angrebet af sataniske dæmoner, vil opføre sig grotesk. Deres fysiske bevægelser vil blive forvrængede og vil efterligne sataniske budskaber som den onde bruger til at forføre ligesindede svage mennesker. Svage sjæle, tomme for kærlighed til Gud, vil trækkes mod dem og vil til sidst efterligne dem sådan at de også vil ære Satan og alt han står for, ved den måde de også opfører sig på.
Børn, kan I ikke se hvordan Satan arbejder? Mine tilhængere, I skal fortælle dem der ikke forstår det, hvordan han arbejder i porno-industrien. Det er her han planlægger ødelæggelsen af sjæle og suger deltagerne ind i evig ild. Dem der er skyldig i seksuel afvigende opførsel og dem der praler med deres kroppe på en uanstændig, umoralsk måde vil lide pinefuld smerte i evighed.
Hjælp med at frelse dem nu, børn, for de har ingen ide om hvordan Jeg væmmes ved deres umoralske urenhed. De er indhyllet i mørke. Bring dem til Mig, så Mit Lys kan omslutte dem og frelse dem fra Helvedets ild.
Kødelig synd er Mig afskyeligt. Så mange sjæle går til grunde i Helvede på grund af  pornografiens synd og seksuelt afvigende handlinger. Lad dem vide hvad deres skæbne bliver, hvis ikke de angrer.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
177. Dem der forkynder Mit Sande Ord gennem visionære vil blive latterliggjort
Søndag 28. august 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter, Satan og hans dæmoner forsøger at pine dig nu. Det faktum skal du anerkende og så vende ryggen til. Svar ikke, engagér dig ikke, for når du reagerer vil du give den onde mere magt over dig. Ignorér hans hån og hold Min Hånd for Jeg står ved din side for at beskytte dig mod sådan skade.
Fortæl Mine tilhængere at når de løfter Min Kalk og marchere fremad for at sprede Sandheden om Min tilbagevenden til Jorden, at de også vil lide. De vil blive hånede, grinet ad og komme til at føle sig dumme når de taler i Mit Navn. Fortæl dem at når dette sker at enhver tvivl de må have haft om disse Budskaber vil forsvinde. Mine børn, forstå altid at dem der forkynder Mit Sande Ord gennem ægte visionære vil lide latterliggørelse præcis som den udvalgte sjæl, hvis rolle det er at viderebringe Mine Guddommelige Budskaber til verden, gør det. I, Min hær vil ikke være anderledes. Dette vil være en svær lære for jer at tage ind. Vid at I altid vil lide i dette liv når I vandrer med Mig. Vid også at kun da vil I indse at I bærer Mit Kors. For først da vil I være kvalificerede til at tale Mit Ord. Ingen profet, ingen af Mine apostle har fundet den vej let. I skal bede for styrken til at udholde disse prøvelser, som vil teste jeres tro til ekstremer.
Når I holder Mit Kors for at lette Min byrde, bliver I ladet med byrden. Hvis I vil stole helt på Mig, så slut dine arme om Mine og Jeg vil holde dig for at give dig styrken du behøver til denne rejse. En rejse så fuld af torne at dine fødder kan bløde, men din tro vil være så stærk at du ikke vil være i stand til at leve uden Min rene Kærlighed.
I, Mine elskede børn, er Min dyrebare hær. En dag vil I fylde Himmelens stier i herligt under, hvor englene vil synge i pris til det Arbejdet I har udført for Mig i jeres liv på Jord. Jeg belønner alle Mine hengivne tilhængere for deres loyalitet og urokkelige kærlighed til Mig. I er velsignede, Mine udvalgte sjæle, at I er blevet givet den Gave at se Sandheden når andre blot vender ryggen til.
Husk, I er nu blevet givet Helligåndens Gave og derfor er I ude af stand til at fornægte Mig. Denne vej, ikke desto mindre, vil være fuld af sten der kan såre dine fødder, klippeblokke der vil få dig til at vakle og nogle der vil stå trodsigt og blokere vejen for dig ved at mobbe eller true dig til at gå tilbage til hvor du kom fra.
Løft din hånd i venlig formaning og sig:
”Jeg vil aldrig fornægte Herrens vej. Heller ikke vil jeg fornægte Eksistensen af Jesus Kristus, Hvem menneskeheden forsøgte at ødelægge, ikke bare under Hans lidelse på Korset, men også siden. Jeg Er i et med Jesus Kristus. Jeg taler i Hans navn. Jeg vandrer med Ham. Han løfter mig op sådan at jeg også, på min ydmyge måde, kan hjælpe at åbne hjerter for den rene Kærlighed Han har i Sit Hjerte for dig og dig alene.”
Min dyrebare hær, rejs jer nu når Jeg fører jer ad den ujævne men Guddommelige sti til det Nye Paradis på Jord som venter jer. Jeg beder jer at sikre at I tager med jer så mange af Mine omflakkende børn på vejen som muligt, så vi kan blive forenede til en familie.
Jeres elskende Jesus
Forløser og Leder af hele Menneskeheden
 
178. Gud Faderen: ”Min Hånd vil falde med kraft på nationer der legaliserer abort”
Mandag 29. august 2011 kl. 00:05
Jeg kommer i Min Søns Navn, Jesus Kristus. Jeg Er Alpha og Omega, Gud den Aller-Højeste. Jeg ønsker at give Mine børn verden over dette Budskab.
Min Hånd holdes tilbage fra at straffe mennesket for den synd han begår, gennem bønnens kraft. Jeg vil kaste ned en streng revselse hvis ikke mennesket vender sig bort fra synderne mord og abort. I har allerede, Mine børn, set Min Vrede ved jordskælv, oversvømmelser, tsunamier og anden økologisk turbulens. Jeg skal revse jer nu børn, for I kan ikke undgå straf for jeres krænkelser mod jeres medmennesker.
Synd ved abort vil blive straffet når Min Hånd falder med kraft på de nationer, der tolererer denne afskyelighed. I vil ikke blive tilladt at myrde Min hjælpeløse Skabning og skulle jeres regeringer fortsætte med at fremsætte love der forsvarer denne kujonagtige praksis, vil I se Min Vrede stige ned med en sådan kraft at I vil tigge for livets Nåde. Men I holder aldrig op med at overveje at tage de ufødtes liv. Mord vil ikke længere tolereres af Mig. I vil blive stoppet og det snart. Bed for sjælene af disse hjælpeløse skabninger og bed om forløsning. Acceptér ikke sådanne love, fremsat af jeres regeringer, styret af hedninger, der ikke har nogen respekt for liv.
Min straf på lande der er skyldige i at legalisere abort vil udslette nationer. Jeres lande vil deles i små stykker og falde i havet. Jeres nederdrægtige klinikker og hospitaler, hvor i udfører denne praksis, vil lukke og de skyldige blandt jer, vil blive kastet ind i Helvedes flammer for jeres afskyelige forbrydelser.
Jeg kommer for at give jer denne Advarsel nu. Tolerér aldrig abort. Sæt foden i gulvet i jeres lande og kæmp for at forhindre dette globale folkemord i at fortsætte. Hvis jeres regeringer fortsætter med at udføre deres rædselshandlinger på Mit Skaberværk, vil I blive tildelt en kraftfuld reprimande.
Agt nu på dette, en af Mine mest presserende Advarsler til menneskeheden. Tag livet på Mine ufødte og Jeg vil tage dit. Bed hårdt børn, for alle Mine børns tro når de fortsætter med at ignorere den lære I er givet siden tidernes begyndelse.
Gud Faderen
 
179. Udvælg folk I kender og kom foran Min Faders Trone for at frelse dem
Tirsdag 30. august 2011 kl. 14:30
Min kære elskede datter, Mit Hjerte sukker af sorg når Jeg ser Mine dyrebare børn, uvidende om de forandringer der venter forude.
Jeg elsker dem så meget, at Jeg græder i dyb sorg når Jeg ser dem vandre omkring og søge efter Mig, uden at finde Mig. De ved at der mangler en forbindelse i deres liv, men kan ikke pege den ud. Den forbindelse er kærlighed. Jeg Er Kærlighed. Jeg Er det de leder efter, men de ved ikke hvor de skal lede. Men Jeg står der og venter tålmodigt på at de skal vende sig til Mig.
Så meget tid går tabt, Min datter. Mine børn leder alle de forkerte steder, i søgen efter den tilfredshed og fred de trænger til. Men de vil ikke kunne finde dette, med mindre de anerkender, at det kun vil være gennem ydmyghed, at de vil finde, at det er muligt.
Indtil Mine børn indser at de ikke kan leve uden kærlighed til Min Fader, Gud den Aller-Højeste, vil de dø uden kærlighed og fred i deres hjerter. Jeg Er træt, Min datter. Hvis blot dem der har lukket Mig ude ville vende sig til Mig. Hvis bare de stoppede deres stræben efter magt, penge og ære fra jordiske besiddelser, så ville de kende Sandheden.
Jeg har brug for jer alle, Mine tilhængere, til fortsat at bede for de blinde sjæle som er fortabte. Giv aldrig op, for jeres bønner vil blive bragt frem for Min Faders Trone. Jeg beder jer at recitere følgende:
Allerhøjeste Gud, jeg kommer frem for Din Trone denne uge, for at bønfalde på vegne af mine brødres og søstres sjæle som afviser at anerkende Din Eksistens. Jeg opfordrer Dig indtrængende til at fylde dem med Dine nådegaver sådan at de vil åbne deres hjerter til at lytte til Dit Allerhelligste Ord.”
Jeg beder jer udvælge sjæle I kender og som ikke ønsker at kende Gud Faderen, og lægge deres navne foran Min Fader. Jeres gave af bøn vil blive belønnet med deres frelse. Gå nu, Min Hær, og forbered til den næste fase i denne åndelige krigsførelse mod den onde.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
180. Min hær vil vokse til en gruppe på over 20 millioner
Onsdag 31. august 2011 kl. 21:00
Min kære elskede datter, den kærlighed Jeg har til dig og Mine tilhængere bølger igennem Mig og bringer Mig sådan fryd. Hvor Jeg elsker jer alle. Jeres dedikation, ydmyghed, tillid og rene kærlighed til Mig, bliver stærkere dag for dag. Kan I ikke føle dette? Dette er Min Gave til hver eneste en af jer, Mine rene sjæle, som er plukket fra jeres daglige liv til at følge Mig på stien til Paradis.
Mine børn, der er blevet vækket af Helligånden, som blev øst ud over verden i Maj, vil nu føle en hengivenhed til Mig ikke kendt af mange af dem forud. Jeg samler Min hær hurtigt nu og den vil svulme til en gruppe på over 20 millioner sjæle snart. Jo større hæren, jo stærkere vil Helligånden være til at samle Mine børn sammen til en for at bekæmpe bedrageren. Min Guddommelige vejledning er nu indpodet i jeres sjæle hvad enten I indser dette eller ikke. Det er som havde I en indvendig kontakt. Når Min Kærlighed kalder, vil I reagere naturligt for at omvende andre. Dette er Helligåndens Kraft og den føles nu i hvert hjørne af Jorden.
Alle religioner, alle trosretninger, alle racer og alle nationer vil reagere på Sandhedens Lys nu. De er alle så dyrebare for Min Evige Fader. Han rækker nu ud til hver mand, kvinde og barn, så de vil høre hans kald. Satan vil ikke være i stand til at udstå de bønner, som reciteres af Mine tilhængere. Hans greb vil løsnes, og det snart. Bøn og Mine tilhængeres tro gør ham rasende. Fordi han er magtesløs i sine forsøg på at så tvivl i sindet på Mine trofaste, vil han rette sin opmærksomhed på svage syndere. Disse børn er så forvirrede allerede, og ødelagte af dødssynd, at de vil blive trukket til ham. På grund af deres sjæles mørke, vil de være ude af stand til at forsvare sig selv. Bed hårdt for at deres sjæle kan frelses.
Dette er en tidsalder hvor Min Kirke, selvom den står overfor ekstraordinære forhindringer bragt til veje af synd, vil blive genopbygget af Mine tilhængere på Jord. Dette vil tage tid, men når det sker, vil Min Kirke vende tilbage til sin tidligere Herlighed og vil blive fornyet i styrke. Den vil, sammen med alle Mine udvalgte folk, smelte sammen til Min Faders Herlige Kongerige. Sødmen i denne begivenhed, når verden er fri for Satan og alle onde ting, skal bydes velkommen børn. Dette er den Nye Freds-Æra som I har set frem til på Jord. Tiderne der ligger foran jer kan være svære børn. Fokusér på Mig og I vil overleve. Da vil den fred komme I venter på. Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
 
September________________
 
Hvor er det svært at bestige trappen til Paradis
181. Lørdag 3. september 2011 kl. 23:50
Min kære elskede datter, lev ikke i en illusion, bedrageren har vendt dig fra Mig de seneste dage. Du tilskriver det, det faktum at du har travlt, men det er ikke helt sandt. Så udspekuleret er han, at han med vilje afbryder dig hvert eneste minut af din tid. I al den tid var du bevidst om at du ikke hengav tid til Mig. Er det ikke sandt?
Du følte dig forstyrret og fortabt, og så indså du at du var tom indeni uden Mig. Tæt på dig hele tiden, tillod Jeg dig ikke desto mindre at du følte dig opgivet af Mig. For nu har du oplevet den fortvivlelse sjæle Jeg afviser føler, på grund af synd. Alt dette er vigtigt for din åndelige udvikling. Skønt det kan virke meningsløst at Jeg tillader dette, er det en del af din træning hen imod den hellighed Jeg kræver og efterspørger af dig. Du, Min dyrebare datter, vil fortsat føle en form for opgivelse, fra tid til anden, og det vil også mange sjæle der er på den samme sti.
Trappen til åndelig perfektion er meget lang. Sjæle vil tage et, to og flere trin baglæns, for hvert enkelt trin de tager mod Mig.
Jeg beder dig om, Min datter, at fortælle alle Mine tilhængere at de skal forberede sig nøje på denne trappe, som er grundlæggende før toppen nås. I Mit Budskab af 24. november 2010, da Jeg først fortalte dig om denne trappe, forklarede Jeg hvordan nogle mennesker bestiger disse trin alt for hurtigt. Men du ved at det ville være en fejltagelse. Vær opmærksom på at det er Mig der vejleder dig ad trinene hele tiden.
Mine børn, I skal nu bestige hvert trin af den åndelige trappe før I når de øverste trin til døren til Paradis. Vær tålmodige. Vær ikke skuffede når I falder. Rejs jer helt enkelt op igen og stig hele vejen op.
Børn, Jeg vil holde jer i hånden og føre jer til toppen hvis I vil lade Mig.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus.
 
Jomfru Maria Budskab: Opgivelse som en offer sjæl
182.Søndag 4 september 2011 kl.21:50 (Dette Budskab blev modtaget efter den visionære reciterede den Hellige Rosenkrans og efter et syn hvor den Velsignede Moder viste sig i 20 minutter, i et privat bederum.)
Jeg kommer i min elskede Søns Navn, Jesus Kristus. Jeg er Guds Hellige Moder. Mit barn, du lider for min Søn og den seneste uge har ikke været let fordi du bekæmper det ondes kraft for at forblive tro mod min dyrebare Søn. Jeg kommer til dig i aften for at prøve at forklare hvad der sker.
Som en offersjæl vil du opleve perioder af opgivelse når tanker om min Søn er forvist fra dit sind. Så lige som du prøver at afsætte tid til bøn, opdager du at du ikke kan. Herefter vil du være forvirret og ensomheden fra min Søns Nærvær vil gøre dig angst. Vær ikke fortvivlet, for selvom det er hårdt, er det en form for lidelse du skal igennem som en offersjæl.
Jeg tilskynder dig at bede om mod og om nådegaverne til at acceptere denne nye form for lidelse, som vil forvirre dig. Hold dig til din daglige Messe og til at modtage den Aller-Helligste Nadver, uanset hvad der ligger forude. Du vil blive ansporet af bedrageren til at vende ryggen til dette Arbejde. Du vil snart, endnu en gang, begynde at tillade tvivl at overmande din sjæl. Bed alle om at bede for dig nu. For din gave til min Søn fortsætter med at frelse sjæle overalt. Glem aldrig dette uanset hvor svær din lidelse er.
Mit barn, jeg vil altid kommunikere med dig når du mister din retningsfornemmelse, for jeg er din elskede Moder. Jeg vil altid være her for at beskytte dig, og vejlede dig hen imod min Søn, sådan at Hans ønsker overholdes. Gå med kærlighed og fred.
Din elskede Moder
Fredsdronning
 
At elske din næste som dig selv er meget sværere end I tror
183. Søndag 4. september 2011 kl. 22:00
Min datter, nu er det tid til at lytte til Mine instruktioner om at varsle Mine børn om tiderne forude, med henblik på at forberede alle Mine tilhængere på deres behov for at være i daglig bøn. De skal også modtage Mit Legeme i form af den Hellige Nadver og bede for sjæles frelse.
Mine børn giver mere agt på Mine Budskaber når de samles for at bede for alle Mine børn hver dag, før Advarslen finder sted.
Se på dine brødre og søstre gennem Mine Øjne, der ser dem som mirakel-skabninger skænket af Min Evige Fader som en Gave til menneskeheden. Hver af de pågældende sjæle er elsket lige. Ingen forskel gøres i Min Faders Øjne.
Hvis I, Mine tilhængere, elsker Mig, elsker I Min Fader. Og hvis I er oprigtige i jeres kærlighed til Min Fader, vil I elske jeres brødre og søstre. I skal især vise kærlighed til dem der måtte krænke jer gennem deres opførsel. Nogle vil fornærme dig, håne dig og skade dit omdømme, hvilket kan såre dig og din familie. I kan kende dem personligt, eller de kan såre jer ved deres handlinger, hvilket kan påvirke jeres evne til at klæde og føde jeres familier. Uanset hvor meget folk sårer jer, beder Jeg jer, i Mit Navn, at følge Mit eksempel. Bed for dem, særligt dem der skader jer. For når I beder for dem, udvander I det had som udspys af Satan, et had som kunne antænde tanker om hævn.
Dette er en af de allersværeste dele af Min Lære. Elsk din næste som dig selv. Det er meget sværere end I tror. Når I kan opnå denne handling af stor gavmildhed, hjælper I Mig med at opfylde Min plan om at frelse flere sjæle.
Jeres elskede Lærer og Ven Jesus Kristus
 
Hold Vågenætter til den Guddommelige Barmhjertighed – Advarslen er nær
184. Mandag 5. september 2011 kl. 21:00
(Note: To Budskaber blev modtaget denne aften fra Jesus Kristus. I det første Budskab, en privat åbenbaring, blev den visionære givet detaljer om den periode hvor Advarslen vil finde sted. Offentliggørelse af disse er op til den visionæres skøn, som har besluttet ikke at at offentliggøre dem på dette tidspunkt. De er, i stedet, blevet givet til en præst for sikker opbevaring. Dette Budskab vil blive offentliggjort efter Advarslen har fundet sted. Det andet Budskab er et Budskab til verden lige nu.)
Min elskede datter, tiden er nær nu. Bøn har hjulpet Min elskede Vikar, Pave Benedikt, med at stå imod den interne kamp mod onde kræfter han står ansigt til ansigt med. Hans tid i Vatikanet er blevet forlænget. Jeg tilskynder alle Mine tilhængere til at holde bedemøder og vågenætter til den Guddommelige Barmhjertighed for alle Mine stakkels børn som er vandret væk fra Mig og Min Evige Fader. De behøver hurtigst jeres bønner. Bøn, og meget af det, behøves nu for at frelse dem. Ofr Messer for dem, der på grund af deres sjæls tilstand under Advarslen, måske ikke overlever fysisk. De behøver jeres bønner. Forén jer. Hold hænder sammen med Mig.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
 Jomfru Maria: Lyt altid til dit hjerte
185. Tirsdag 6. september 2011 kl. 20:30 Jeg kommer i min elskede Søns Navn, Jesus Kristus. Jeg er din Velsignede Moder. Du, mit barn, er forfulgt. Der gøres ethvert forsøg af bedrageren på at narre dig. Du, mit barn, skal kun adlyde en Stemme og det er min dyrebare Søns Stemme, Jesus Kristus.
Væbn dig selv nu, mit barn, for angreb på dig vil tage til, og således vil også din lidelse. Du vil, ved de nådegaver jeg skænker dig, komme igennem dette. Stop dine frygtfulde tanker og læg al tvivl til side.
Tillad ikke forstyrrelser, for de kommer fra bedragerens arbejde. De kommer ikke fra min Søn.
Lyt altid til dit hjerte, så vil du kende Sandheden. Jeg, din elskede Moder, elsker dig, så tillad mig venligst at tilbyde dig al min beskyttelse mod den onde. Gå i fred og kærlighed.
Din elskede Moder
Fredsdronning
 
 Som troen hos Mine tilhængere bliver stærkere, bliver angrebene på dem flere
186.Tirsdag 6. september 2011 kl. 20:30
Min kære elskede datter, hvor du lider for Mig og hvor er du blevet stærk på grund af det.
Min beskyttelse er overalt omkring dig. Frygt ikke.
Som dette arbejde fortsætter med at omvende sjæle, så vil også Satans angreb fortsætte. Acceptér dette. Lad det ikke gå dig på. Løft dig over udfordringen og hold dine øjne på Mig hele tiden. For når du gør det, vil intet andet betyde noget. Den samme lidelse vil alle Mine tilhængere føle når Helligånden fortsætter med at tiltrække Mine børns sjæle overalt med uformindsket styrke, og som deres tro på Mig bliver stærkere således vil også angrebene på dem fra andre tage til. De, Mine tilhængere, vil opleve at blive stillet overfor argumenter, at skulle håndtere usædvanlige og misbrugende kommentarer og reaktioner fra ikke-troende, og det vil være svært for dem at håndtere. Jeg beder dig om at fortælle dem at dette skal de forvente nu, hvor tiden for Advarslen kommer nær.
Satan og hans dæmoner, usynlige for det blotte menneskelige øje, forsøger at ødelægge kærligheden i Mine børns sjæle. Han inspirerer til mistro. Han forårsager uenighed og planter tvivl. Han er fuld af had til menneskeheden. Han vil forårsage krig mellem lande, medborgere og gnidninger i familier. Dette er alle hans yndlingstaktikker og er altid et tegn på hans luskede arbejde.
Se det for det, det er – Satan på arbejde. Bekæmp ham, børn, ved at være stærke. Bed Min elskede Moder om at beskytte jer, eftersom hun er hans største modstander. Satans magt vil løsne, hvis I kalder på hende for hjælp. Disse tider er udfordrende for alle Mine tilhængere overalt. Ethvert forsøg, fra alle mulige kilder – venner, familie og kolleger, vil blive gjort, gennem bedragerens arbejde, til at fremskynde jer, Mine børn, til at vende ryggen til Mig. Stop ham som Jeg har sagt jer. Bøn og hengivelse til Min Velsignede Moders Ubesmittede Hjerte vil være jeres rustning. Vær stærke nu. Jeg elsker jer alle.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Vær ikke frygtsom overfor Advarslen – Afvent den med fryd
187.  Onsdag 7. september 2011 kl. 23:45 Min kære elskede datter, sig til Mine dyrebare børn at de ikke ikke skal være frygtsomme overfor Advarslen. Mange vil føle frygt, og det er forståeligt. Men de skal lytte nøje til Mig. Jeg vil komme til hver af jer. Du vil se Mig og føle Mig i dit hjerte og sjæl. Mit Nærvær vil oversvømme din sjæl med den reneste Kærlighed og Medfølelse, så du burde være frydefuld. Endelig skal du se Mig og din sjæl vil blive omsluttet med kærlighed og betagelse.
Blandt syndere og vantro vil de fleste helt enkelt være lettede over at Jer Eksisterer; for deres vidne til Mit Hellige Nærvær vil være det blod der behøves til at oversvømme deres sjæle med den næring der har manglet så længe.
Mange vil lide den pine som Jeg udholder; når de ser deres synder udrullet foran dem. Med knuste hjerter, når de ser hvordan de har krænket Mig, vil de bede Mig om at tilgive dem.
Børn over fornufts alder vil også se hvordan de også krænker Mig gennem synd. I mange tilfælde vil, de børn der afviser Min Eksistens selvom de er bevidste om Sandheden, løbe hen til Mig. De vil bede Mig om at omfavne dem, og de vil ikke have at Jeg slipper dem igen.
Selv de mest forhærdede syndere vil ikke undgå at blive påvirket af denne overnaturlige begivenhed. Børn, I skal ignorere rygter. Ignorer sensationelle historier. Der er intet at frygte. Advarslen skal afventes med ren fryd i jeres hjerter.
Jeg afventer tiden med så megen kærlighed i Mit Hjerte når jeg skal øse Min Guddommelige Barmhjertighed over hver af jer overalt i hele verden. Dette er det øjeblik hvor I, efterfølgende, vil indse hvor heldige I i denne generation er. Hvordan kan I undlade at anerkende den Barmhjertighed der vil blive vist menneskeheden? I fortiden, døde der så mange sjæle i alvorlig synd. Nu, vil alle syndere endelig forstå Sandheden til sidst.
Det er ikke let for Mine børn at anerkende Eksistensen af Mig eller Min Evige Fader. Uden materielt bevis, er der mange der ikke ønsker at komme til at kende Mig. Mange har ingen interesse i, eller tro på, det Guddommelige Rige. Denne Begivenhed vil åbne deres øjne for det simple faktum at livet ikke slutter på Jorden. Det fortsætter evindeligt. Det er grunden til at de skal forberede deres sjæle.
Advarslen vil vise dem hvad de skal gøre for at rette op på dette. Husk, børn, Jeg Er jeres Frelser. Jeg elsker jer på en måde der er udenfor jeres fatteevne. Afvent Min ankomst med kærlighed og fattethed. Frygt ikke det dramatiske spektakel på himmelen og strålernes farver, som vil blive spredt overalt for at varsle Min ankomst. Dette vil forberede jer på øjeblikket.
Vær venlige at bede til at hele menneskeheden vil føle fryd i deres hjerter, for denne begivenhed vil betyde frelse for menneskeheden i en størrelsesorden der vil redde så mange sjæle og gøre dem i stand til at træde ind i det Nye Paradis på Jord.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
I skal aldrig true andre i Mit Navn
188. Lørdag 10. september 2011 kl. 15:30
Jeg taler til dig i dag, Min kære elskede datter, om behovet for at adlyde Mig i alle ting. Min datter, alle Mine tilhængere skal, for at være værdige til Min Kærlighed og hengivelse, lyde Min Faders Bud. Skønt de kan snuble fra tid til anden skal de til alle tider stræbe efter at følge Kærlighedsbuddet. Elsk hinanden og sæt din næste før dine egne behov. Så vil alt andet falde på plads.
Dem der kalder sig Mine tilhængere, skal være meget forsigtige med hvordan de spreder Mit Aller-Helligste Ord. Hvis de falder i grøften af arrogance, selv-retfærdighed eller når de fordømmer andre i Mit Navn, krænker de Mig voldsomt. I skal aldrig true andre med hvilke straffe de kan forvente fra Mig. Sig aldrig til andre at Jeg vil straffe dem fordi I føler vrede mod dem for et eller andet; for når I gør dette vil I være skyldige i at fornægte Mig, fordi I så forvrænger Sandheden til at passe ind i jeres egen dagsorden. Føl jer aldrig nogen overlegen fordi I er privilegerede med Sandheden.
Børn, Jeg elsker alle Mine børn, selv når de fejler og farer vild. Bed for dem til alle tider hvis du kalder dig en tilhænger af Mig. For alt i verden, forkynd Sandheden. Fortæl dem altid om Min dybe Kærlighed til Mine børn. Men I må aldrig dømme dem. Fortæl aldrig andre at deres synder eller det du mener er synder, vil blive straffet af Mig på en særlig måde, for det har I ingen ret til. Mit Budskab i dag er simpelt. Når I elsker Mig og taler i Mit Navn skal I aldrig ophøje jer selv af denne grund. I må aldrig true jeres brødre eller søstre eller tale nedsættende i Mit Navn.
Husk, fordi I er Mine tilhængere, vil I blive sigtet på af bedrageren netop på grund af jeres tro. Så I må være forsigtige at han ikke narrer jer til at synde mod jeres brødre eller søstre.
I skal forblive stærke, Mine børn. Jeg giver jer dette Budskab for at vejlede jer og holde jer på den rette sti hen mod Mig.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Konge
 
 Uanset hvilken religion I har, er der kun een Gud
189. Søndag 11. september 2011 kl.19:15
Min kære elskede datter, når Mine børn føler sig fortvivlede, bange eller ensomme, så fortæl dem at de skal vende sig til Mig. Aldrig før har så mange af Mine børn overalt i verden følt en sådan tomhed i deres liv. Uden nogen retning bliver, de yderligere distraherede når de ernæres med en indholdsløs mad.
Dagligt føder medierne dem med historier, der viser det ondes tilstedeværelse i verden, med uro i så mange lande. Der er mangel på åndelig føde, og i dets sted en diæt af løgne når i berettes om det vidunderlige ved jordiske ambitioner. Hvilke alle, hvis I skulle opnå dem, ville skuffe jer. Så når I stræber mod sådanne mål vil I være ivrig efter at nå sådanne højder, igen, vil I blive skuffet.
Husk, Jeg er jeres Føde, børn. Det vil kun være gennem Mig at I finder sand fred, trivsel og ren kærlighed i jeres hjerter. Det er ikke muligt at opnå denne slags fred noget andet sted.
Vend jer til Mig nu, hver af jer som lider sorg i jeres hjerter. Lad Mig holde jer og trøste jer. For I, Mine børn, er Mine fortabte, men dyrebare sjæle. Mange af jer er vandret bort og kender ikke vejen tilbage til Min flok. Nogle af jer har valgt en anden flok - en flok der ikke er af Mig.
Lyt til Mit kald, for når I hører Min Stemme i jeres sjæle vil I kende Sandheden. Jeg Er jeres sti til Min Evige Fader. Husk at mange af jer, som giver forskellige navne til Gud den Almægtige Fader, måske tilbeder den samme Gud. Der er kun een Gud. Tiden er nær nu, for den tid hvor Hans Herlighed skal åbenbares for verden. Uanset hvad jeres fortolkning er, er Gud Faderen Kærlighed. Hans Barmhjertighed omfavner alt. Kom; vend jer til Ham nu, hvorend I er i verden. Han venter på jeres kald.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Revselse kan afbødes gennem bøn
190. Mandag 12. september 2011 kl. 12:00
Min kære elskede datter, meget snart nu vil verden stoppe og perioden efter Advarslen vil ændre den måde mennesket betragter verden på. Materielle nydelser og overflod vil ikke længere begejstre. Mennesker vil ikke længere forgude de afguder de gør af kendte og rigdom. De vil ikke længere være så hurtige til at fordømme eller behandle deres næste ondt.
Den nye verden, efter Advarslen, vil være et sted hvor kærlighed til Mig og Gud Faderen vil blive æret med respekt. Mange ledere i lande, ikke af den Kristne tro, vil hylde Min Fader. Dem i magtpositioner, som kontrollerer folks pengesager, vil angre i hobetal. Mange flere vil skrælle deres lag af magt af og dele det brød der kommer fra Gud Faderen med deres brødre og søstre. For det brød er til alle og er tiltænkt ligelig deling.
Mange gode ting vil udvikle sig som et resultat af Advarslen. Men mange sjæle vil ikke være stærke nok i deres tro. De vil desværre vende tilbage til deres gamle veje. Forført af løfter om magt, rigdom, kontrol og egenkærlighed vil de afvise Gud Faderen. De vil kende Sandheden, men det vil ikke være nok for dem. Disse stakkels svage syndere vil være en torn i jeres side, børn. Uden jeres bønner vil deres synder forårsage ravage i en verden, der vil være blevet genvundet under dets nye renselse
Bøn, Mine børn, er så vigtig. I skal spørge Gud Fader om at acceptere jeres anmodning om at omstøde den forfølgelse, der planlægges af disse mennesker. Nok bøn kan, og vil, afværge meget af den rædsel disse syndere vil prøve at påføre verden. Så mange af jer er blinde for de planer der lægges bag jeres rygge. Tegnene åbenbares hele tiden, men I formår ikke at erkende dem.
Mine børn, som jeres tro vokser så bed til at Helligånden kan spredes til disse syndere og opsluge deres sjæle. Jeg, jeres dyrebare Jesus, beskytter jer, Mine elskede tilhængere. Under Min kommando instruerer Jeg jer til at bede, ikke kun for disse faldne sjæle, men til at forfølgelsen af almindelige mænd, kvinder og børn, vil blive elimineret. Skulle disse gerningsmænd, som trodser Gud Faderen, fortsætte med at terrorisere uskyldige mennesker gennem den nye kontrol de vil slippe løs på verden, vil de blive straffet.
Disse syndere bliver givet den størst mulige Barmhjertighed siden Min Korsfæstelse. De skal omfavne Advarslen, for dette er den sidste gang de vil blive tilbudt muligheden for forløsning. Ellers vil de stå overfor en forfærdelig straf. Denne straf, som vil blive fremkaldt af den Guddommelige Retfærdigheds Hånd, gennem Min Evige Fader, er ikke noget at ønske. Skønt denne Store Revselse er blevet profeteret, kan den afbødes ved bønnens kraft.
Jeres elskede Frelser
Barmhjertigheds Konge,
Jesus Kristus
 
Forandringer, der vil modsige Guds Ord, vil blive introduceret i Kirken.
191. den 13. september 2011
Min kære elskede datter, det er Mig, Jesus Kristus, som kom i kødets skikkelse. Mit allerhelligste Ord må nu høres af Mine hellige tjenere alle vegne. Alle Mine tilhængere skal dele disse Budskaber med Mine hellige tjenere i alle kristne retninger. Det er af vital betydning, at de bliver opmuntret til at høre Mit Ord på denne afgørende tid, før det hele bliver splittet ad og delt i to lejre.
Forræderen har arbejdet på at infiltrere Min Kirke på alle niveauer. Meget snart nu, langsomt men sikkert, vil I se, at den Hellige Messe bliver reduceret. I vil se fjernelsen af specielle bønner og nogle af sakramenterne, som for eksempel skriftemålet, der begynder at blive reduceret. Jeg beder Mine hellige tjenere om at lytte til Mig nu og at bede om indsigt. Det er Mig, som kalder jer nu, så Jeg kan frelse jeres flok. Det er Mig, som ønsker at åbne jeres hjerter, så I kan planlægge disse sidste tider, som vil forkynde en fuldstændig ny begyndelse for verden. Meget snart vil I blive bedt om at vise troskab over for den falske profet. Betragt ham, som den, han er og bedøm hans arbejde for at se, om det bærer frugt. For de frugter, som hans slaviske fanatikere vil høste, vil være bundrådne. En bid vil være nok til at ødelægge jeres hengivenhed over for Mig. To eller flere bidder vil være nok til at grave en grøft mellem jer og Mit Hellige Hjerte, så at I vil finde det næsten umuligt at komme ind i Min Faders Kongerige.
Læg nu omhyggeligt mærke til de forandringer, I vil se krybe ind i jeres præstedømme. Nogle af disse ændringer vil ikke ligne et problem i starten. Men som tiden går, vil I blive påtvunget visse forandringer, og I vil blive tvunget til at sluge løgne. Løgnene vil komme fra Satan og vil være klædt i fåreklæder. 
De rene af hjertet vil øjeblikkeligt vide det og genkende den onde, når han på en snu måde designer en ødelæggelse af Min Kirke på Jorden indefra.
Min Sandhed vil forårsage et gisp af forargelse ud over verden, når Mine præster vil sige, at dette profeti helt sikkert er løgnagtigt. Den eneste løgn, de vil blive nødt til at være vidne til, vil være den, de bliver tvunget til at godkende, og som vil være i direkte modstrid med Min Hellige Skrift, som menneskeheden fik den fra begyndelsen af. Tillad jer aldrig at acceptere nogen anden Sandhed end den, der er indeholdt i den Hellige Bibel.
Mange ændringer, som vil være i modstrid med Min Evige Faders Ord, vil blive introduceret. Disse ændringer, Mine hellige tjenere, vil ikke være af guddommelig oprindelse, og I er nødt til at afvise disse usandheder, hvis I vil forblive loyale over for Mig.
Vågn op. Stå imod disse løgne, som I vil blive præsenteret for. Accepter dem aldrig. Min Evige Faders Ord vil aldrig ændre sig. Det kan aldrig blive justeret af menneskeheden. Mange af jer vil blive så fortvivlede over at finde jer så isolerede fra jeres kolleger blandt de hellige tjenere. Frygt ikke, for der er kun en side, I kan vælge. Det vil være den side, hvor Jeg står. Der er ingen anden side.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
 Bed for Lidelsens Gave
192. Onsdag 14. september 2011 kl. 00:10
Min kære elskede datter, din lidelse er lettet og Jeg ønsker at takke dig for denne gave. Lidelsen vil komme tilbage, men du vil være i stand til at acceptere den med langt mere fryd i hjertet. Jeg behøver din lidelse fordi den frelser synderes sjæle, som ellers ville ende i Helvede. En dag vil du kigge ind i deres sjæle og du vil blive overvældet af kærlighed og fryd når du ser dem sidde ved Min side ved siden af Min Faders Trone.
Syndere vil altid blive omfavnet først, når de angrer. De vil altid være i første række, til stor overraskelse for Mine tilhængere. Disse sjæle er bragt til Mig gennem Mine tilhængeres og udvalgte sjæles bøn og lidelse. Mine tilhængere vil forstå dette, fordi de, gennem deres forening med Mig, vil juble ved frelsen af disse sjæle.
Jeg har nu brug for at mange flere sjæle frelses, Min datter. Bed venligst til at du og andre udvalgte sjæle lærer hvordan lidelse kan øge det antal der vil træde ind i Min Faders Kongerige. Jeg beder dem om at spørge efter de nådegaver de har brug for, for at blive givet lidelsens Gave. Husk, når Jeg skænker lidelse, er det en særlig nådegave og en der vil bringe mange flere sjæle ind i Mit Hjertes Favn.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Frelser
 
 Sandheden behandles som regel med voldsom forsigtighed eller decideret affærdigelse
193. Torsdag 15 september 2011 kl. 23:50
Min kære elskede datter, du bevidner flere detaljer af den smerte Jeg led under Min Korsfæstelse. Opgivelse. Afvisning. Isolation. Affærdigelse fra autoriteters og særligt Mine hengivne tilhængeres viftende hånd. Selv Mine egne apostle afviste mig da Jeg var i nød. Så du skal ikke være overrasket over at dette sker for dig også.
Du blev også i aften vist et syn af Mig stående foran Mine bødler, på hvem Jeg skulle lytte når deres onde løgne forbandede Mig og Min Læres Sandhed. Sådan vil også du og Mine tilhængere blive behandlet ved deres hånd, som ikke kan acceptere Sandheden eller som finder den usmagelig.
Sandheden, Min datter, behandles som regel med voldsom forsigtighed, decideret affærdigelse og anses til tider som blasfemisk. Frygt aldrig, for de ord Jeg giver dig er kun Sandheden. Du skal aldrig være bange for at offentliggøre hvad Jeg giver dig. Hvorfor skulle Jeg give dig usandheder? Hvorfor skulle Jeg prøve at underminere disse Budskaber ved at tillade usandheder at komme ind i dem på noget tidspunkt? For dette ville være imod Min Faders Vilje. Selv Satan vil ikke blive tilladt at blande sig i disse Budskaber, uanset hvor hårdt han prøver......j Som disse Budskaber bliver mere intense, vil de blive genstand for megen debat og latterliggørelse. Men mange vil tiltrækkes af dem fordi under det hele vil de ikke undgå at være bevæget af Helligånden, som bevæger deres sjæle. ….... Med tiden vil de, Mine børn, takke Mig for at hjælpe dem med at mase igennem det uorden af tornede grene der afskærer dem fra at nå Paradis’ porte, for uden Min vejledning nu, på dette tidspunkt, ville de være fortabte. De ville ikke finde styrken til at blive bragt sikkert gennem det Nye Paradis’ Porte, den Nye Æra af Fred på Jord, som venter alle dem, der adlyder Mig og Min Lære.
Jeres elskede Frelser og Lærer
Jesus Kristus
 
Tider af Fred og Herlighed er her snart
194. Lørdag 17. september 2011 kl. 18:50
Min kære elskede datter, du indser endelig at når du føler dig afvist er dette helt enkelt et spejl af Min Egen Kval. Når du er i forening med Mig, som du er, vil dette være en del af dit liv fra nu af. Når folk afviser Budskaberne, du offentliggør, afviser de Mit Aller-Helligste Ord. Når de udfordrer dem og finder fejl ved dem, kritiserer de Mig. Når de ser ned på dig, latterliggør de Mig. Når de ler ad disse Budskaber korsfæster de Mig.
Det du føler er blot en brøkdel af Min lidelse, når Jeg ser i sorg på menneskets blindhed overfor Sandheden om Min Evige Faders Eksistens. Den smerte og sorg, Jeg føler, når Jeg skal være vidne til menneskets synd, også de troendes synd, er aldeles intens. Denne pine ophører knapt, men lettes, ved de offersjæles lidelse. Den letter også ved den kærlighed, Mine tilhængere viser Mig gennem deres hengivelse til Mig.
Min datter, skønt Jeg behøver lidelse til at frelse andre stakkels, ulykkelige sjæle, er det ikke noget der giver mig nydelse. Jeg finder det smertefuldt at betragte, men føler Mig trøstet af det. Der er så meget du skal lære, Min datter, som er svært for dig at forstå. Det Guddommelige Kongeriges veje kan ikke forstås af menneskeheden. En dag vil de forstå.
I skal vide dette, Mine børn, at de svære tider, som mennesket har skullet lide i århundreder, kommer til sin afslutning. Dette er godt nyt for den mand der viser kærlighed til sin næste, og som sådan, der elsker Mig. Det vil også bringe en ende på Min Lidelse, som Jeg gennemlever fordi Jeg elsker jer alle. Denne Kærlighed er kraftfuld og altid-givende og vil blive årsagen til jeres endelige frelse.
Gå nu, Min datter, og acceptér lidelsen med større forståelse i dit hjerte. Fryd dig, for tiderne af Fred og Herlighed er her snart.
Jeres elskende Ven og Frelser Jesus Kristus,
Menneskehedens Konge
Klassisk fejl når man prøver at komme nærmere Mig
195. Søndag 18. september 2011 kl. 18:50
Jeg kommer i Jesu Kristi Navn, Sønnen af Gud den Aller-Højeste. Ham Er Jeg. Min kære elskede datter, hvorfor fortsætter mennesket med at søge svar på sin eksistens gennem videnskab? De søger og søger, men de svar de kommer frem til er usande og så langt fra Sandheden om Eksistensen af det Åndelige Rige af Min Faders Kongerige, at I skal bede for disse sjæle.
Jeg ved at det er svært at acceptere Sandheden om Min Eksistens og Min elskede Faders, børn. For hver gang jeres øjne får et glimt af Sandheden, vender Satan jeres hoved den anden vej. Det meste af tiden bruger han logik til at overbevise Mine børn om at Min Faders Kongerige blot er et produkt af menneskets fantasi. Så vil han bruge den materielle verdens komfort til at overbevise om, at dén skal være jeres prioritet.
Så er der sjælene, der virkelig forstår Sandheden. De begår en klassisk fejl når de prøver at komme nærmere Mig. Det er let for dem at sikre at når først de materielle goder er på plads, kan de komme videre på deres egen åndelige rejse. Men det er ikke sådan det fungerer. I skal, for alt i verden, beskytte jeres familier og jeres hjem. I skal føde dem der er afhængige af jer. Derefter skal I sætte Mig først, før alle jordiske goder. Det vil være jeres pas til Himmelen. Mennesket er intet uden Gud. Ingen materiel luksus vil eller kan erstatte Guds Kærlighed. Ej heller kan de bevares eller den samme værdi tilskrives dem, hvis du virkelig vil omfavne Mig i dit hjerte.
Stol på Mig og resten vil der blive taget hånd om. Hvis du prøver at gøre alt på egen hånd og holde fast på rigdom så du kan få det bedste af begge verdener, vil du blive skuffet.
Husk, Min Kærlighed til jer vil føde jeres sjæle. Materiel rigdom vil føde jeres kropslige lyster, men de vil forgå over tid og I vil stå tilbage med ingenting.
Jeg beder jer, børn, uanset hvor svært det er, lad Mig styre jer på stien til evig glæde. Bare bed Mig om hjælp og Jeg vil svare.
Jeres elskede Lærer og Frelser
Jesus Kristus
 
 Den allervigtigste Begivenhed siden Min Opstandelse
196. Mandag 19. september 2011 kl. 20:15
Min kære elskede datter, det er Min hensigt at bringe hver mand, kvinde og hvert barn ind i Mit Nye Paradis på Jord, for hvis bare én sjæl lades tilbage ville det knuse Mit Hjerte. Det er grunden til at antallet af budbringere Jeg nu sender ud i verden er taget til. Det er så de kan sprede Mit Hellige Ord for at opmuntre til omvendelse.
Jeg sender ikke budbringere for at skabe frygt Mine børn. I stedet er Mine budbringeres rolle at forberede hver person på denne Jord, så de er klar og værdige til at leve i dette Nye Paradis.
Mine børn, de tider I lever i er ikke behagelige. Lov og orden er brudt sammen. Grådighed har ført til at jeres finansielle sikkerhed er jer frataget. Selv-forherligelse og besættelse af ambitioner har ført til at også jeres Tro er jer frataget.
Som et hjem uden forældre-kontrol I, Mine børn, er som i et hjem uden forældre-kontrol. Som forkælede børn, forsynes I med al den materielle komfort I lyster uden at skulle gøre jer fortjente til den. I forsynes med mad som I ikke selv skal slide for. Alt hvad der keder jer erstattes med endnu en nyhed, endnu en stimulans. Men intet tilfredsstiller over længere tid. Så kommer der strid mellem børnene, den ene forsøger at kontrollere den anden for at få sin vilje. Fysisk konfrontation kan bryde ud. Men ingen er i kontrol, så de skader hinanden, ind i mellem med alvorlige konsekvenser.
Det er sådan Jeg ser verden. Mine børn er ulykkelige, mangler åndelig trøst, men afviser at blive vejledt af Min Kirke. Min Kirke i dag, kan ikke kontrollere en så uregerlig befolkning, der ikke finder hengivelse til Mig så stimulerende som kødets basale komfort.
Krig ødelægger menneskeheden og åndeligt forfald har skabt et vakuum i verden, som de fleste af jer efterhånden føler effekten af i jeres hjerter. Intet er som det synes. Materiel herlighed glimrer på overfladen, dets lys appellerer til dem der hungrer efter komfort, men der er kun mørke bag det.
Jeg Er Lyset der mangler i jeres ensomme, forvirrende og noget skræmmende liv. Dette er grunden til at tiden er nær for Mig til at træde ind og overtage styringen. I, Mine børn, skal velkomme dette og forberede jer på Min store Barmhjertighed. I skal bede for jeres brødre og søstre og se fremad med åbne arme for at imødekomme Min Indgriben. Vær positive. Vær håbefulde. Stol på at selv de mest forhærdede syndere vil blive lettede ved denne Store Begivenheds indtog, den allervigtigste siden Min Genopstandelse.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Tvivl gør dig stærkere i din kærlighed til Mig
197. Onsdag 21. september 2011 kl 22:00
Jeg kommer i Jesu Kristi Navn, der kom i kødet og blev menneske. Min kære elskede datter, du er nu så aldeles nær Mit Hjerte, men du kan føle det så langt borte. Til tider tror du, at du er blevet skilt fra Mig, når du i virkeligheden blot er blevet draget tættere i forening med Mig.
Så stærk, Min datter, opbygger Jeg nu din tillid, sådan at du kan fortsætte med at forkynde Mit Ord til menneskeheden. Dette er en meget vigtig Mission. På grund af de dæmoner der er sluppet løs i milliontal af Satan i disse tider, angriber de dig på hvert eneste hjørne. De første folk de vil udnytte, vil være de troende, der vil stille sig i kø for at kaste den første sten på dig.
Som Min store Barmhjertighedshandling for menneskeheden kommer nærmere, vil også dæmonerne forsøge at blokere Sandheden og forhindre folk i at investere den tid, Jeg behøver af dem, for at frelse sjælene af Mine børn der ikke har nogen tro overhovedet. Tillad ikke brutal bagtale, som hober sig op, at distrahere dig fra Mit Arbejde.
Agt nu på Min profeti. For hver mand der angrer på dette tidspunkt, kan yderligere tre frelses per mand. Tænk på det sådan her. Den velsignelse der skænkes mennesket der søger tilgivelse vil blive givet til disse menneskers familier. Enhver sjæl der beder til Mig nu og beder Mig frelse deres nærmeste familie og venner vil modtage Min Barmhjertighed i overflod. Bøn er jeres frelse, Mine børn. Jo mere I beder, jo mere vil Jeg åbne jeres hjerter og åbenbare Min Sandhed. Mine begunstigelser er nu blevet forlænget på en måde der aldrig er blevet bevidnet på denne Jord før. Alligevel kan Jeg ikke øse disse kraftfulde nådegaver ud, hvis ikke I beder om dem.
Min datter, du skal vide at en ondskabsfuldhed, som vil forbløffe dig, nu vil blive set ved et voksende angreb på disse Guddommelige Budskaber. Ignorér dem. Luk dine øjne. Stop ørerne til. I stedet, bed til at sådanne sjæle vil blive oplyst. Tvivl, Min datter, er prøvelser som ikke bare du, men også Mine elskede tilhængere udsættes for. Endskønt de kan være foruroligende, er de tilladt af Mig for at gøre jer alle stærkere i jeres kærlighed til Mig.
Slap af nu, Mine børn. Acceptér Mit Ord. Lev jeres liv som Jeg forventer det af jer. Sæt jeres familier først, før alt. De må aldrig forsømmes på grund af Mig. Bed nu med stille tillid og vær forsikrede om at Mine profetier vil udfolde sig på Min Evige Faders Befaling. Det vil ske i overensstemmelse med den perfekte planlægning, Min Fader har tilrettelagt.
Glem aldrig, Mine børn, at mange hemmeligheder givet til Mine visionære og seere, som forudsiger fremtidige, kommende begivenheder, er blevet mindsket gennem bøn. Mange, mange økologiske katastrofer er blevet afværget på grund af den hengivelse der er vist til Min Velsignede Moder. Hendes hengivne har afværget mange jordskælv, oversvømmelser og tsunamier på grund af deres bønner. Bøn kan være meget kraftfuldt. En persons bønner og lidelse kan redde en nation. Husk det.
Jeg elsker alle, Mine børn. Magten til at frelse hinanden er i jeres hænder, børn. Glem ikke hvad Jeg før har sagt. Bøn er jeres rustning mod det onde i denne verden. Bøn kan afbøde globale katastrofer. Bliv ved med at bede for fred i denne verden. Bed også for en nem overgang til det Nye Paradis på Jord, som venter alle Mine børn der søger forløsning.
Jeres elskede Jesus
 
Spådomskunst kommer ikke fra Mig
198. Onsdag 21. september 2011 kl. 23:30
Min datter, denne din rejse optrappes. Du er mere klar end du nogensinde vil vide. Vær ikke bange, for din Mission vil hjælpe at frelse meget af menneskeheden. Din rolle er blevet profeteret og tilrettelægges i Himmelen. Du er et instrument. Jeg Er din Mester.
Du vil lykkes med denne aller-helligste opgave, for den kan ikke og vil ikke fejle. Du vil måske til tider føle dig nedslået, alene og uden mod. Acceptér dette. Din lidelse udfrier for Mig dyrebare sjæle i deres dødsøjeblik. Disse sjæle beder nu for dig. Fryd dig, for hvis du så den kærlighed de udstråler for dig, ville du græde af glæde.
Mine helgener i Himmelen vejleder og beskytter dig mod den onde og du er derfor tildelt mange udsættelser, hvilket overrasker og fornøjer dig. Tøv aldrig i dette Arbejde. Dette er en af de største Missioner i Mit Arbejde på Jorden. Vær stærk, modig og sikker, men bevar ydmyghed for enhver pris.. Scenen er sat nu. De begivenheder Jeg omtalte vil nu udfoldes. Når de gør det, vil også din tillid vende tilbage. For du vil have al det bevis du behøver. Ja, Satan har opsnappet dette Arbejde ved nogle få lejligheder. Det har Jeg tilladt fordi det sikrer at du forbliver ydmyg til alle tider.
Offentliggør ikke datoer. Spørg ikke om hvordan fremtiden vil forme sig for mennesker der stiller dig krav. Spådomskunst kommer ikke fra Mig. Den eneste fremtid Jeg åbenbarer knytter sig til Mine børns åndelige velfærd. Vær taknemmelig at du er blevet givet denne meget særlige Gave. Skønt du aldrig ønskede den af egen vilje, var du støbt til dette Arbejde fra dit første åndedrag og du vil opfylde Mit Aller-Helligste Ord til dit døende åndedrag.
Gå fremad i Mit Navn og hjælp Mig med at frelse sjælene af hele menneskeheden, med kærlighed og fryd i dit hjerte.
Jeg elsker dig, Min dyrebare datter. Jeg fryder Mig ved din hjertefølte kærlighed til Mig og Min elskede Moder.
Din Jesus
 
Jomfru Maria: Bed for min beskyttelse over hele verden
199. Torsdag 22. september 2011 kl. 21:00
Mit barn, du skal bede mine børn om at bede til mig, så jeg kan dække dem med min Aller-Helligste Kappe i disse tider. Bedragerens arbejde tager til og spredes som en steppebrand, den onde kontrol I ser overalt omkring jer styres af ham og hans hær af dæmoner. De forårsager megen lidelse og smerte i verden. Ved at bede min Aller-Helligste Rosenkrans vil han stoppes i at øve den skade på verden han ønsker.
Bed, mine børn, hvorend I er, om min særlige beskyttelse mod den onde. Bed for at lette lidelsen hos min elskede Søn, der meget behøver jeres trøst. Han behøver jeres bønner, børn, når Han går ud for at frelse menneskeheden fra deres syndefulde og egensindige liv, endnu en gang. Bed nu som I aldrig har bedt før.
Jeres Velsignede Moder
Fredsdronning
 
Sorg over tabet af Mine børn som ingenting vil have med Mig at gøre
200. Torsdag 22. september 2011 kl. 21:30
Min kære elskede datter, forbered din familie på Advarslen. Bed Mine børn overalt om at søge tilgivelse for deres synder. Deres anmodning skal komme fra hjertet. Hvis ikke, vil de lide den brændende smerte af Skærsild under Oplysningen af Min Guddommelige Barmhjertighed, når Jeg står ansigt til ansigt med hver eneste af jer.
Den forestående Renselse vil efterlade sådan et varigt og uforglemmeligt indtryk på jeres sjæle, at I vil blive i Mit Hjertes Favn for evigt.
For de af jer der kender og elsker Mig, beder Jeg jer, forbered jer nu på Min største Gave. Skaf velsignede lys og Helligt Vand og vær klar så I kan deltage i bøn med helgenerne i Himmelen for at hjælpe med at forløse alle Mine børns sjæle rundt omkring i verden.
For første gang i jeres liv, vil I være rigtigt alene i Mit Selskab. Uden en lyd vil I se Min Korsfæstelse og ikketroende vil endelig forstå Sandheden om Min lidelse for menneskeheden.
I, mine børn, vil forstå og velkomme Min store Barmhjertighedsgave og I vil blive givet en styrke der kun er kendt af helgenerne i Himmelen. Denne styrke vil smede rygraden på Min nye hær på Jorden efterfølgende. Denne store hær vil frelse millioner af andre sjæle fra kløerne på den hær antikrist leder. Bøn vil nu frelse og hjælpe at omvende millioner under denne afgørende tid siden menneskets Skabelse.
Lad Mig omfavne jer, børn, på forhånd. Tillad Mig at give jer modet og styrken til at bringe Mig flere sjæle. Jeg behøver jeres kærlighed. Mine sår er åbne. Min sorg er på sin højde over tabet af så mange af Mine børn, som ingenting vil have med Mig at gøre.
Jeg føler Mig forladt og alene. Hjælp Mig, børn, frels dem i tide. Skønt Min store Barmhjertighedshandling vil bringe Guddommeligt Lys ind i verden i en størrelsesorden der vil tage pusten fra jer, vil det også være en sorgens tid for dem der ikke vil være i stand til at klare chokket.
Jeg beder jer om ikke at være foruroligede. Jeg kommer med stor Kærlighed og Medfølelse til jer alle. Det er fordi Jeg elsker jer at Jeg nu træder ind for at frelse jer fra de nederdrægtige handlinger der udføres af globale magter, som vil ødelægge verdens befolkning. Det vil de gøre gennem kontrol. Jeg vil ikke tillade dem dette. Min Fader venter. Hvis mennesket erkender de synder det er skyldig i, vil verden blive et sted af fred og kærlighed. Hvis det fejler i at agte på lektien fra Advarslen, vil det ikke blive skånet. Da vil Min Faders Hånd falde.
Jeg Er Jesus Kristus
Konge og Frelser af hele Menneskeheden
 
Gud Fader: Antikrist og en Ny Verdens-Valuta
201. Fredag 23. september 2011 kl. 21:30
Min datter, mens verden måske frygter Advarslen, skal de acceptere, at profetierne indeholdt i Johannes Åbenbaring er over os. Kirkens hellige tilstand er i fare, ligeså er Staten Israel. Profetier vil udfolde sig, mens verden vil blive kontrolleret af antikrist, som vil forsøge at kontrollere jer gennem en Ny Verdens-Valuta. Når, og hvis i kontrolleres på denne måde, vil I være kontrolleret på enhver anden måde også.
Advarslen vil sætte en stopper for denne og andre uhyrligheder, der planlægges af globale magter, hvilket ligger ud over Mine børns forståelse verden over. Som uskyldige brikker i andres spil, vil I være beskyttet af Min Retfærdigheds Hånd.
Stå op, Mine børn, og bekæmp dette forløb af ondt gennem bøn. Den globale kontrol og forfølgelsen, der udtænkes, kan, lige i dette øjeblik,  afværges gennem bøn. Ikke alle af jer kan eller vil blive frelst, sådan er det greb antikrist vil have på jer.
Mine børn, Satan vil aldrig vinde. Han er ikke tilkendt den magt og alt imens hans greb begynder at svækkes, vil han nu trække så mange sjæle, han kan, ind i Helvedes grav med sig. Jeg græder af sorg over Mit smukke Skaberværk og Mine dyrebare sjæle. Åh hvis de bare ville lytte til Sandheden.
Videnskabelige vurderinger er meningsløse, for ingen videnskab kan erstatte Mit Guddommelige Kongeriges virkelighed. Ikke en eneste person på Jorden kan nogensinde fatte den skønhed og det mirakel der venter jer alle, for det er ubeskriveligt i menneskelige ord.
Snart vil I forstå de planer, Jeg har for at frelse verden fra bedragerens hænder. Jeg elsker jer alle og vil beskytte Mine tilhængere i under enhver fase af den planlagte forfølgelse.
Se til Mig. Åbn jeres arme og tillad Mig at holde og beskytte jer alle. Mine børn som tror på Mig har intet at frygte.
Jeres elskede Skaber
Gud den Aller-Højeste
Gud Faderen
 
Forklar Helvedes rædsler for dem, der er blinde for Satans eksistens
202.  Lørdag 24. september 2011 kl. 22:15
Min kære elskede datter, hvorfor fortsætter mennesket med at benægte Helvedes eksistens?
Mange af Mine børn, som anser dem selv for moderne i deres udsyn, benægter offentligt Helvedes eksistens, når de forkynder deres tro på Gud den Evige Fader. De misleder Mine børn når de bruger den undskyldning, at Gud er Evigt Barmhjertig.
Ved at overbevise Mine børn om at alle vil komme i Himmelen, bliver de, uvidende, ansvarlige for dem der følger deres fejlagtige doktrin. Satan eksisterer og derfor ligeså gør Helvede. Helvede er et sted hvorhen Satan tager de sjæle der viser ham troskab på Jorden. Det er de sjæle der skubber alle tanker om Gud til side og fremmer accepten af onde handlinger i verden. I nogle tilfælde kan mennesker endda sælge deres sjæl til Satan, i bytte for et liv i rigdom, berømmelse og magt. Mange i musikindustrien har gjort dette i årevis. Der tænkes ikke meget over den måde deres troskab gives på, meget ofte gennem gruppeindvielser, udført ved okkulte fremgangsmåder.
På den anden side er der dem der lever hvad de mener blot er et morskabsfyldt, bekymringsfrit liv, hvor de konstant tørster efter selvtilfredsstillelse. Det er blot nogle af de sjæle, der ved ankomst til Helvedes porte, bliver chokeret og ryster på hovedet i mistro over den skæbne der venter dem. De kan ikke acceptere, at den rædsel de står overfor er skabt af dem selv. Den frihed de var givet på Jorden blev misbrugt til fordel for alt det, der krænker Gud. Mine børn, Jeg beder jer om at forklare Helvedes rædsler for dem der er blinde for Satans eksistens. Det er ligemeget hvis de ler og slynger fornærmelser i hovedet på jer. Det er jeres pligt at advare dem om den rædselsvækkende skæbne der venter enhver stakkels sjæl der ender dér.
Ateister, der på deres dødslejr tror at deres lidelse ender med deres sidste åndedrag, hør Mig nu. De af jer, der på denne Jord benægter Guds Eksistens, selvom Sandheden er åbenbaret for jer under jeres livstid, vil jeres lidelser i Helvedes ild kun være begyndelsen på evig forbandelse. I, Mine stakkels sjæle der begår alvorlig synd ved jeres egen frie vilje, afviser Mig. I stedet vælger I Satan. Han venter på jer efter døden. Jeg vil ikke findes nogen steder. For på det tidspunkt, vil det være for sent at vise jer Min Barmhjertighed.
Bed, bed, alle sammen, så vi sammen kan frelse disse sjæle. Satan skal ikke tillades at stjæle deres sjæle. Hjælp Mig med at frelse dem, mens de stadig lever på Jorden.
Jeres elskede Jesus
 
Jeg har nu sendt Mine profeter ud i verden
203. Søndag 25. september 2011 kl. 11:45
Min kære elskede datter, hvordan man overbeviser unge mennesker og dem der er indfanget i en travl meningsløs livsstil, er den udfordring Jeg giver dig. Din opgave er at bruge enhver form for moderne kommunikationsmiddel til din rådighed til at overbevise et ungt, moderne samfund om Sandheden om Min Eksistens. Jeg lover at alle disse unge børn, der gives Sandheden, ved sådanne midler, vil føle Min Tilstedeværelse så snart de læser Mine Budskaber. Spred og omvend nu, Min datter, i hver afkrog af verden. Det er til denne rolle du er udvalgt. Ved at sprede Mit Ord viralt, kan flere mennesker nås. Brug Internettet og medierne. Mine involverede tilhængere vil, med tiden, sprede Sandheden andre steder.
Denne Mission er kun lige begyndt. Fundamentet er lagt. Nu vil verden i overensstemmelse med Min Faders perfekte planlægning, vise disse guddommelige Budskaber opmærksomhed.
Jeg lovede Jeg ville vende tilbage. Til at berede vejen har Jeg nu sendt Mine profeter ud i verden, inklusive dig, Min datter. Mange svarer nu på Mit kald i alle lande i verden, selvom deres stemmer er små. Med tiden vil de også blive hørt, så de kan forkynde Min Herlighed for at indvarsle Min Tilbagevenden.
Der er noget tid forude før denne herlige tilbagevenden finder sted. Indtil da skal I forberede jer, Mine børn. Advarslen vil omvende millioner, men det er kun begyndelsen. Perioden efter vil og skal bruges på at give næring til sjæle for at sikre at de er ordentligt forberedte, så de er i form til at træde ind Min Faders Nye Paradis på Jord.
I har meget at bære, børn, men åh så meget at se frem til når I bliver givet adgang til denne vidunderlige Nye Æra af Fred, fryd og glæde på Jord. Det kræver vedholdenhed. Mod og udholdenhed vil blive givet dem der påkalder Helligånden. Og I, Min hær, vil så løfte sjælene på dem der farer vild fra Mig. Lad ikke een af disse sjæle vandre bort, tabt, ind i vildnisset. Bed for dem. Vis dem kærlighed og forståelse. Sig aldrig til dem at de er fordømte og anklag dem aldrig for synd, for dette er en grov krænkelse i Mine Øjne. I stedet, vær fast men venlig. Bare fortæl dem Sandheden. Det vil være op til dem derefter. I kan ikke, børn, vinde over alle sjæle. I kan kun gøre jeres bedste.
Jeres elskede Jesus
 
Indsigt i Min Korsfæstelse
204. Mandag 26. september 2011 kl. 23:45
Min kære elskede datter, i aften, for første gang, gav Jeg dig en indsigt i Min Korsfæstelse, som overraskede dig. Ja, hvad Jeg åbenbarede for dig var af stor vigtighed.
Mange lunkne troende tror, at da Jeg blev korsfæstet, på en eller anden måde, eftersom Jeg er Min Faders Søn, led Jeg ikke den fysiske smerte, et menneske ville have gjort. De er også af den opfattelse at Jeg, på grund af Min Guddommelige status, ikke var bange, eller ikke kunne være det, på grund af den styrke, Jeg modtog fra Min Fader.
Sandheden er ganske anderledes. Jeg følte Mig meget alene og bange. Min tid i haven var frygtindgydende, på grund af Min menneskelige natur. Husk, at Jeg kom som kød. Jeg havde de samme følelser af smerte og sorg, præcis som et hvilket som helst menneske. Mange mennesker forstår ikke dette. Jeg følte Mig opgivet af Min Evige Fader og blev taget for givet på nogle måder af Mine apostle, der intet gjorde for at trøste mig i disse frygtelige timer.
Da Jeg stod foran Mine bødler, rystede Jeg af frygt og kunne knapt besvare deres anklager. Jeg følte som et menneske ville føle overfor en voldsom henrettelse. Min Værdighed forblev intakt på grund af det Offer, Jer vidste Jeg skulle gøre for menneskeheden. Et paradoks, Jeg ved det, men Jeg følte også Kærlighed og Fryd i Mit Hjerte under denne lidelse. For Jeg vidste at Min død ville frelse jer, Mine børn, for evighed. Men Jeg ønsker nu at I spørger jer selv, hvor mange der kan frelses ved Min død på Korset. Hvem ønsker at blive frelst og hvor mange forstår virkelig betydningen.
På grund af Min død, kan de træde ind i Himmelen nu. Ved de også, at dette vil blive ved deres eget valg og gennem den frie vilje de er blevet givet? Troen på Gud Faderen skal være jeres prioritet. Kom til Mig først og Jeg vil lede jer til Ham. Ret jer efter Min Lære, givet til jer gennem den Hellige Bibel. Elsk din næste. Hold din tro simpel. Hav et balanceret syn på din tro. Elsk mig. Bed til Mig. Tilbed Mig. Tillad Mig at elske jer af Mit blide Hjerte, så Mit Guddommelige Nærvær kan oversvømme jeres dyrebare små sjæle. Jeg Er jeres. I er Mine, børn. Så enkelt er det.
Jo mere I beder, jo tættere vil I komme. Jo tættere vil jeres hjerte flette sig ind i Mit.
Jeres Jesus
Menneskehedens Frelser
 
 Gud Faderen: Satans dage er næsten ved en ende på denne Jord
205. Torsdag 29. september 2011 kl 20:15
Jeg Er Alpha og Omega. Jeg Er Gud Faderen.
Min elskede datter, tiden nærmer sig for verden at bevidne den Barmhjertighed der skal vises til menneskeheden af Min dyrebare Søn, Jesus Kristus.
Mange kræfter af det onde vrimler om disse fortabte sjæle der giver troskab til bedrageren, Satan. De er også forberedt på Advarslen og tror hovmodigt at den magt, de er blevet lovet af Satan vil føre dem til et nyt, jordisk paradis som de selv skaber. Dette er den største løgn begået af Satan og den er de faldet for. Deres sjæls mørke gør, at deres hjerter ingen nåde vil vise til dem der tror på Mig, Gud alle tings Skaber. Men den magt de udøver er svagere nu.
Satans dage er næsten ved en ende på denne Jord. Men han, Satan, stopper ikke før han har indfanget millioner af disse misledte, selvbedragende sjæle. Bed for dem, Min datter, for de er uden mål. De er usammenhængende og gennem deres panik, vil de prøve alt hvad de kan på at kontrollere Mine børn med deres jordiske besiddelser.
Agt nu på Mit Ord. Mennesket har ingen magt. Den eneste magt vil være gennem bøn, rustningen mod disse gudløse mennesker. De, i dødssynd, har fornærmet Mig og Mit dyrebare Skaberværk og for det vil de lide. Så mange begivenheder vil nu folde sig ud for øjnene af en vantro verden. Så mange af Mine børn vil blive forvirrede og chokerede når de mærker Skærsildens og Helvedes lidelser.
Alle syndere, under og efter Advarslen, vil opleve hvad der ville ske hvis de mistede livet. Dem i synd vil lide den samme brændende renselse som sjælene i Skærsilden, som venter på at træde ind i Mit Herlige Kongerige. Dem i dødssynd vil opleve den dybe fortvivlelse og mørket fra Helvedes ild. Denne lidelse vil ikke vare for længe og så vil de smage den verden, de har oplevet før Advarslen igen. Denne verden vil være meget forskellig fra den, den var før. For endelig, vil øjnene blive åbnet for Sandheden om Himmelen, Helvede og Skærsilden. De vil da skulle vælge hvilken sti de ønsker at følge.
Du ville forestille dig, Min datter, at de vil følge stien mod Min Guddommelige Kærlighed og Medfølelse, men det vil ikke være tilfældet for et stort antal forhærdede syndere. Så befængte vil de være af de falske, tomme løfter givet til dem af bedrageren, at de vil gå tilbage til at følge hans retning. De vil kæmpe og gennem indflydelsen fra dæmonerne, sluppet løs af Satan og sat fri fra Helvedes dyb, vil de tillade deres sjæle at blive suget ind i hans onde plan om global dominans.
Dette er et presserende kald for at tilskynde jer alle til at søge forløsning, for jeres hjerter, for jeres vildfarne liv. I har tiden til at gøre dette, men gør det snart.
Forbered jer på at bede om Nåde. Jeg elsker alle Mine børn. Den Store Begivenhed er for alle Mine børns bedste. Så i stedet for frygt, tillad Min Kærlighed at omslutte jer, for at styrke jer. På denne måde vil I modstå den lidelse der ligger forude.
Jeres elskende Evige Fader
Gud den Aller-Højeste
 
Eftervirkningerne af Advarslen
206. Torsdag 29. september 2011 kl. 20:45
Min kære elskede datter, nu hvor Advarslen nærmer sig vær venlig at bede Mine elskede tilhængere om at bede og glædes med tak, for den store Barmhjertighed som Min Evige Fader har bevilget menneskeheden.
Det vil være på grund af denne Herlige Handling af Ren Kærlighed at en større del af menneskeheden kan blive frelst, for at nyde Æraen af Fred på Jord. Vær taknemmelig over at I lever i disse tider, for millioner af jer vil blive frelst, som ellers aldrig ville være trådt ind gennem Himmelens Porte.
Forberedelserne er afsluttede. Forbered jeres hjem med velsignede lys og forsyninger af vand og mad til et par uger. Eftervirkningerne vil blive svære men I skal ikke være bange. I stedet vær lettede, for lidelsen skal ofres i taksigelse for det evige liv, som nu bekostes til Mine dyrebare sjæle, der omfavner denne store Gave.
Hav fred. Stol på Mig, for husk, Jeg Er jeres Frelser og tilbyder de trofaste sjæle beskyttelse hver eneste øjeblik. Jeg vandrer med jer. Jeg holder jeres hænder med blid Kærlighed. I er Mine og Jeg vil aldrig lade jer gå fra Mit Hellige Hjerte. I, Mine tilhængere, er omgivet med de nådegaver I behøver for at overleve Advarslen.
Jeres elskede Jesus
Frelser og Forløser af hele Menneskeheden
 
Forhærdede sjæle vil ikke finde Advarslen let
207. Fredag 30. september 2011 kl. 21:15
Min kære elskede datter, Min opgave, at omvende sjæle tager nu til i styrke. Jeg beder dig at advare så mange du kan, om at forberede deres sjæle før Advarslen.
Informér alle de præster, nonner, biskopper og andre kristne trosretninger, som tror på Min Evige Fader, om at lytte til Mit Ord. Så mange af Mine børn er i sådan et mørke, at Lyset fra Min Guddommelige Herlighed vil skade deres sjæle. De vil føle rigtig smerte, fordi de ikke vil være i stand til at modstå denne, Min Store Barmhjertighedshandling.
Nogle mennesker smiler i morskab over disse Hellige Budskaber. Det bedrøver Mig. Ikke fordi de ikke tror at Jeg taler til dem på denne måde, men fordi de ikke vil tro på Mig. For alle de af jer der er bekymrede for jeres elskede, venligst bed til at den renselse de møder under Advarslen vil bringe dem, endelig, ind til Mit Hjerte..
Jeg beder om at alle Mine tilhængere beskytter sig selv nu mod Satan. De skal stænke hvert hjørne af deres hjem med Vievand, bære et Benediktinsk Kors og have en Rosenkrans i nærheden. Bed også til Ærkeengelen Skt. Michael. Satan og hans hær af tilhængere vil gøre alt for at overbevise jer om, at det ikke er Mig, der taler. Satan og hans dæmoner vil begynde at pine jer og plante frygtelige tvivl i jeres sind. I, Mine børn, kan stoppe ham ved at følge Mine instruktioner. Desværre, vil han dreje sindene på svage sjæle ind i en total afvisning af Mig.
Forhærdede sjæle vil ikke finde Advarslen let. De vil diskutere hvordan de har krænket Mig. Selv den brændende ild i Helvede, som de vil opleve under Advarslen, vil ikke feje al tvivl på Min Eksistens bort.
Mange vil sprede løgne om Advarslen, når den har fundet sted. De, hedningene, som er slaver af Satan, vil konstruere en løgn, som de vil sprede overalt. Videnskabelige argumenter vil blive fremsat for at bortforklare Begivenheden. De ønsker ikke at høre Sandheden. De skal bedes for. Så stærkt er Satans greb om verden, at Mit Navn ikke vil blive ytret i offentlighed. Diskussionen om Min Eksistens på Jord ses som et pinligt samtaleemne.
Mit Navn bruges i dag hovedsagligt gennem grimt sprog, eller værre, ubevidst når der bandes. Men hør Mig nu. Mit Navn vil blive hørt og accepteret igen efter Advarslen, af dem der vil omvende sig. Så vil Mit Navn blive brugt når de, Mine børn, beder til Mig.
Jeres elskede Jesus
 
Oktober__________________
 
Jomfru Maria: Bedrageren forbereder sig også på Advarslen
208. Lørdag 1. oktober 2011 kl. 20:30
Mit barn, bed for alle de sjæle der har afvist Min søn og som er stolte over det. Tiden nærmer sig som min Søn endnu en gang prøver at frelse verden fra fortabelse. Det er vigtigt, mit barn, at du fortsætter med at være lydig i alt hvad der kræves af dig af min dyrebarre Søn.
Han lider og vil frelse jer alle fra bedragerens greb. Han, bedrageren, forbereder sig på Advarslen. Mens min søn ønsker at frelse alles sjæle gennem Advarslen, vil bedrageren prøve at overbevise dem om at Advarslen var en illusion.
Satan skal forhindres i at snappe disse uforberedte sjæle. Hav dem i alle jeres bønner, for det er dem der har mest brug for jeres bønner.
Jeres Velsignede Moder
Himmelens Dronning
 
Fryd jer når himmelen eksploderer, for I vil vide at Jeg Er på vej
209. Søndag 2. oktober 2011 kl. 15:00
Min kære elskede datter, vejr-mønstrene ændrer sig nu som endnu et tegn på at tiderne snart skal skifte. Andre forandringer vil opleves. Solen vil begynde at pulsere og dreje i optakten til verdens forberedelse til Advarslen.
Mit Kors vil fremstå først. De vil blive chokerede, men dette bliver givet som et tegn sådan at I kan forberede jeres sjæle og bede om forløsning for de synder I har begået. Ved at gøre dette vil I ikke lide under Advarslen. Bed, bed, bed, Mine tilhængere overalt. Fryd jer når himmelen eksploderer, for I vil vide at Jeg virkelig Er på vej tilbage i verden. Endelig kan menneskeheden ikke benægte Mig. Min Kærlighed vil stråle ud i hvert hjørne af verden når Jeg prøver at tiltrække sjæle overalt.
Så uventet vil denne begivenhed være at verden vil stoppe op i stort chok. Når de langsomt kommer sig, vil mange stadig være usikre på hvad der skete. Når Jeg kommer, så kommer også Satan og dæmonerne fra Helvede, som vil prøve at fortære Mine børns sjæle. Det er derfor Jeg opfordrer jer indtrængende til at stænke jeres hjem med Helligt Vand og til at have velsignede lys overalt. I skal beskytte jer selv.
I optakten, beder Jeg jer om dette. Bed for alle dem der ikke kan finde det i deres hjerter, at acceptere Sandheden i Min Lære. Bed især for dem der vil gøre enorme anstrængelser for at benægte Mig, selvom de er klar over at Min Korsfæstelse kan frelse dem.
Husk, Jeg døde for hver eneste af jer for at frelse jer. Husk at denne gang kommer Jeg igen for at frelse jer, hver eneste af jer. Ikke en eneste udelukker Jeg. Nu er jeres chance, børn, for at blive sikret en plads i den Nye Æra af Fred på Jorden. Hvorfor skulle I ikke ville have del i dette? Hvorfor skulle nogen bevidst vælge Helvedes dybder i bytte for denne store Gave? Fryd jer. Bed, sig tak til Gud Faderen, for denne Store Advarsel. Omfavn denne Gave med kærlighed og fryd i jeres hjerter.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
Jeg vil aldrig opgive jer, børn. Det er derfor Jeg kommer 
210. Mandag 3. oktober 2011 kl. 12:30
Min kære elskede datter, Jeg vil tale med dig i dag om behovet for at forstå hvad Advarslen er og fordrive enhver forvirring omkring den. Mange mennesker er bange og tror det vil blive en slags Dommedag. Men det er det ikke. Dette skal blive en dag af Herlig Guddommelig Barmhjertighed, som vil omslutte hele verden. Mine Stråler af Barmhjertighed vil blive øst ud over hver eneste sjæl – mand, kvinde og barn. Ingen vil blive udeladt. Ingen.
Dette er Min tilbagevenden for at frelse jer endnu en gang. Vidste I ikke at Jeg altid vil være Barmhjertig? At Jeg aldrig ville vente til den Endelige Dom før Jeg prøvede endnu en gang at frelse jer alle?
Dette er Renselsen, Jeg har talt om. I optakten til denne Store Begivenhed har verden udholdt en Renselse de seneste par år. Jeg tillod at menneskeheden led tab og opnåede ydmyghed gennem det globale kollaps af finansielle markeder, skønt Jeg ikke forårsagede det. Det var udtænkt af globale grupper i magtpositioner, inklusive i regeringskorridorer overalt i verden, ved deres gudløse grådighed.
Men på grund af denne lidelse, vil millioner af mennesker nu være rede til at høre Mit Ord og tage imod Min Barmhjertighed. De havde ellers ikke været rede. Der er intet at frygte, hvis I elsker Mig og lever efter de Bud der er givet til verden gennem Moses på Min Evige Faders instruktioner.
 Afvent Min ankomst med forventning om kærlighed og fryd og vær taknemmelig for at I er i live i verden i dag til at modtage frelse ved Min store Gave. Jeg vil aldrig opgive jer, børn. Det er derfor Jeg kommer. Det er fordi Jeg elsker jer så meget, at Jeg gør dette. Det er fordi Jeg ønsker at forberede jer og bringe jer tæt til Mit Hjerte, at Jeg har givet verden Mine Budskaber gennem Min elskede datter. Disse Budskaber vil fortsætte efter Advarslen for at give jer så meget vejledning i Min Lære som muligt. Mit Ord, indeholdt i disse Bind, som Jeg refererer til som Sandhedens Bog, vil danne en ny kristen hær, som vil forsvare Mit Navn indtil den Nye Æra begynder.
Vær glade nu, Mine børn. Lad Mig trøste jer, for dette vil være første gang I kommer foran Mig ansigt til ansigt. Det vil blive, for Mine tilhængere, en stund af stor kærlighed, fred og lykke. Stå op nu og vær stærke. For I er priviligerede og for dette skal I prise Gud den Almægtige Fader, som har tilladt at dette kan ske.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Fredens æra er ikke langt borte
211. Tirsdag 4. oktober 2011 kl. 15:30
Min kære elskede datter, den Nye Æra bliver en realitet i den nærmeste fremtid. Fredens Æra vil blive til glæde for alle Mine tilhængere. Det vil blive en periode med kærlighed, lykke og fred. Der vil ikke være nogen sygdom, smerte og økonomiske bekymringer, for Jeg vil sørge for alt, hvad I har brug for. I, Mine børn, vil ikke mangle noget, for i Mit Paradis vil Jeg pleje og omfavne jer ligesom jeres forældre ville pleje et barn. Det må I byde velkommen. Det er et mål, I alle må stræbe efter.
Der er ingen grund til at vente med at forberede jer til at gå ind i Mit Nye Fredens Paradis, for I kan hurtigt være for sent på den. Planlæg i dag, for I ved ikke, hvornår det vil ske. Faktisk vil det ske så hurtigt og pludseligt, Mine tilhængere, at I ganske enkelt vil befinde jer der ligeså hurtigt, som i et blink af øjet. Det er derfor, I skal begynde at forberede jeres sjæl nu, for kun rene sjæle kan komme ind.
Tiden er vigtig. Dette, Mine børn, er et af de sidste kald for at få jer til at forbedre jeres liv før Advarslen. Forbered jer hver dag og stol på Mit Guddommelige Ord, som I nu bliver forberedt med, mens I bliver befalet til at følge Min tryglen for sjælenes frelse.
Fredens Æra er ikke langt borte, og Jeg anmoder jer indstændigt om at forberede jeres familier, så I kan blive forenet i Mit Nye Kongerige.
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
Globale Grupper under Antikrists domæne
212. Onsdag 5. oktober 2011 kl. 21:00
Min kære elskede datter, Jeg Er fornøjet med den måde, hvorpå du har forøget antallet af timer i Tilbedelse af Mig. Dette er godt, for Mine nådegaver der gives til dig under denne specielle tid vil styrke din vilje til at sprede Mine Budskaber endnu mere.
Nu, hvor flere af Mine børn indser at stemningen i verden, både politisk og økonomisk, er ændret ud over deres forståelse, vil de snart se Sandheden. De verdensledere, Jeg omtaler, som gemmer sig fejt hvor I ikke kan se dem, forøger deres planer om global dominans.
De opbygger hære, våben og giftige stoffer, altsammen med et mål for øje, at ødelægge Mine børn. Konspirationsteorier angives hele tiden, når skarpe iagttagere offentliggør sandheden. For I skal forstå, så magtfulde er disse grupper, allesammen forenede under en fælles front af respektabilitet, at de kan fordreje sandheden og skjule den for offentlighedens øje. Acceptér, børn, at den onde gruppe står op til kamp imod Mine egne tilhængere og ledere i Kirken. De har endda formået at infiltrere Min Kirke indefra. Deres gift udspys fremad som en strøm der flyder og bølger i alle retninger. Der er en plan ikke kun om at bedrage jer, men at rekruttere jer til deres tænkemåde. Udadtil vil de synes at tilbyde verden frelse, i forklædning af humanitær indsats. Deres kreative løsninger til at gøre jeres liv lettere vil være i form af, at forene jeres penge, jeres mad, jeres sundhed, jeres velfærd og jeres religion i eet, alle under eet domæne, Antikrists domæne.
Jeg beder jer om at afvise disse onde menneskers forsøg på at suge jer, Mine uskyldige børn, ind i deres ugudelige plan. De vil have jer til, gennem jeres eget samtykke, at afvise Gud, Min Almægtige Fader. Når først de styrer jer, er I fortabte. De vil styre hvad I spiser, hvilke religiøse handlinger I deltager i og den medicin de forsyner jer med. Bed, bed til Gud Faderen om at stoppe deres ugudelige grusomheder nu, og bed Ham om at forløse deres sjæle under Advarslen. Uanset hvad deres luskede planer er, har de behov for jeres bønner mest af alt. De er Satans marionetter, de stakkels misledte sjæle, og ved i mange tilfælde ikke hvad de gør, eller hvis ordrer de reagerer på. Bed Min Barmhjertighedens Rosenkrans for disse sjæle hver dag hvis I kan, så længe I kan. Hjælp Mig med at frelse dem.
Jeres Jesus
 
Antikrist var hjernen bag jeres bankkrise
213. Torsdag 6. oktober 2011 kl. 22:45
Min kæreste datter, bed meget for antikrist er parat til at springe ud fra sit skjulested, overfalde verden og fortære Mine børn.
Hans snu plan vil være skjult bag hans smukke, charmerende og veltalende ydre; men når Mine børn ser ind i hans øjne, ser de mørket, for han har ingen sjæl. Han blev ikke skabt af Min Faders Hånd.
Bed nu, Mine børn, hver og en af jer, så I kan forhindre ham i at ødelægge alle dem, han kontrollerer indenfor ”the One World Order”
Bøn kan formindske mange af de syge planer mod menneskeheden, han har foreslået. Desværre vil mange blive narret af ham. Aldrig før har Jeg opfordret Mine børn så indstændigt om så megen bøn, fordi uden jeres bønner vil de lumske planer, han har lagt, blive udført som forudsagt i Johannes Åbenbaring. Hans tilstedeværelse i verden kan mærkes overalt, men hans gerninger foregår i det skjulte. Han er som en klippe som, når den bliver kastet i vandet, skaber ringe, der kan bevæge sig flere kilometer. Han ønsker at tilintetgøre jer, fordi I er Mine børn.
De af Mine børn, der følger hans bevægelser slavisk, har bind for øjnene. De hemmelige grusomheder, som bliver begået af disse folk, skaber enorm sorg i Himlen.
Børn, Jeg skal anmode jer om at bede til Ærkeenglen Michael om at fordrive Satan i disse turbulente tider. Antikrist bevæger sig hurtigt, og med sin indflydelse prøver han at sætte fart i det globale komplot om at samle alle jeres valutaer til en valuta.
Antikrist var hjernen bag jeres bankkrise, så at han og hans onde underordnede kunne tilbyde at redde jeres lande, da jeres lande behøvede hjælp.
Vågn nu op alle sammen og se, hvad der virkelig foregår for øjnene af jer. Han venter på at slå til, men jeres bønner kan svække hans handlinger og forhindre ham i at nå målet. Hans beskidte hænder venter på at fange jer i sit net, hvorfra det vil blive svært at vikle sig ud igen.
Husk børn, at den tid, Satan har tilbage på jorden, er ved at rinde ud. Antikrist er blevet sendt for at stjæle sjæle fra Min Fader, Gud, der er alle tings Skaber. Antikrists løfte om et univers, der altid vil bestå, er nonsens. Mange sjæle bliver nu forført af hans nye og dystre doktrin. Jeg iagttager dem, medens de falder i den forræderiske hule, og græder bitre tårer. For når disse sjæle først følger denne sti af forræderi, er de smittede. Deres måde at være på over for andre, endog i deres familier, vil ændre sig på grund af deres kolde hjerter.
Satans magt er stor, men Gud Fader vil træde ind og straffe hans tilhængere på jorden meget strengt. Advarslen vil blive deres sidste chance for at vende ryggen til Antikrist.
Bed om at Mit Lys vil gennemtrænge hver eneste sjæl under Advarslen, så at især fortabte sjæle kan blive reddet fra dette forfærdelige mørke.
Jeres elskende Jesus Kristus
 
Skærsilden er ikke et sted I skal være tilfredse med at komme hen
214. Fredag 7 oktober 2011 kl. 21:45
Min kære elskede datter, grunden til at Jeg sender så mange Budskaber til Mine børn er for at hjælpe dem med at forberede deres sjæle på en måde, der ikke var mulig indtil nu.
Mange af Mine børn har ikke læst den Hellige Bibel, og de er neller ikke bevidste om Min Lære.
Mine hellige tjenere bruger mere tid på at fokusere på dele af Min Lære hvor Jeg beder jer alle om at elske jeres næste, hvilket er en god ting, men der tales ikke om de konsekvenser, menneskeheden står overfor hvis de skulle afvise Faderen. Hvorfor afviser Mine hellige tjenere Helvedes eksistens og hvorfor maler de et lyserødt billede af Skærsilden?
Mine børn er blevet lært mange gode ting gennem kirkerne, som forkynder Gud den Almægtige Faders Herlighed. Desværre er eksistensen af Skærsilden og Helvedet dog underspillet i en sådan grad, at Mine børn er blevet magelige omkring deres eksistens.
Mine børn bliver misledt også omkring den ondes eksistens. Mange af Mine hellige tjenere afviser sågar hans eksistens. Åh hvor dumme de er at tro, at mennesket kan styrke sin tro uden at kende til eller forstå sandheden om den ondes magt.
Mangelen på retning fra Mine hellige tjeneres side har fået det onde i verden til at blomstre på en måde der kunne have været forhindret gennem bøn. Satan er blevet tilladt at bevæge sig frit omkring på denne Jord i nogen tid på grund af Mine hellige tjeneres blindhed. Hvis Mine børn blev gjort ordentligt opmærksomme på den ravage, Satan forårsager, så ville bøn for at mildne hans indflydelse have været meget stærkere.
Skærsildens eksistens
Skærsildens eksistens er misforstået. Mange tror at det simpelthen er en ventetid af renselse før sjælene kan træde ind i Himmelen, de sjæle der ikke måtte have været i nådens tilstand på dødstidspunktet. Der er forskellige niveauer i Skærsilden, børn, og alle sjæle føler en brændende smerte af mørke, der bliver stærkere jo lavere niveauet er. Det betyder, at de sjæle der kun lige undgik at blive kastet i Helvede lider den mest brændende smerte. Selvom alle sjæle i Skærsilden til sidst træder ind i Min Faders Kongerige, er det ikke et sted, Mine børn skal føle sig tilfredse med at komme hen. Det er derfor I skal bekæmpe synd og søge tilgivelse så ofte som muligt for at forblive i en nådestilstand. Det er derfor, I skal overholde de Ti Bud til alle tider. Det er derfor, I også skal bede for de sjæle der er dér, fordi uden jeres bønner kan de ikke træde ind i Himmerrige før den endelige Dommedag.
Det er tid nu til at se Sandheden i øjnene, børn.
Bed nu om de nådegaver I behøver for at blive fri af synd, sådan at I kan komme i Himmelen. Vær klar hver dag, for I kender ikke de planer, der allerede er på plads, og som venter på jer. Jeg giver jer dette Budskab, så Sandheden står klar. Disse vigtige Budskaber er ikke blevet præsenteret tydeligt for jer, børn, de seneste årtier. Det er vigtigt at I er velforberedte.
Ved at recitere Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag klokken 15 vil Jeg gribe ind i dødsøjeblikket på jeres vegne, uanset hvor store syndere I er og vise jer Min Barmhjertighed. Jeg fortæller jer dette fordi Jeg elsker jer, ikke for at skræmme jer, men for at sikre, at I spreder Sandheden til jeres familier.
Mit Ord i dag er simpelthen en påmindelse om den Sandhed, I er blevet nægtet bag en maske af tolerance. Det er lidt som forældre til et barn der bliver forkælet fordi de elsker barnet så meget. Hvis forældrene giver barnet for meget mad vil barnets helbred tage skade. Men forældrene fortsætter med at give barnet den mad, som barnet nu er blevet vant til, ud af misledt kærlighed. Dette kan lede til en forringelse af barnets helbred. Dette barn, ydermere, bliver uvidende om hvordan man spiser sundt, fordi det ikke har fået kendskab hertil. Han er aldrig blevet lært det.
Gå nu og fortæl jeres brødre og søstre Sandheden om Helvede og Skærsilden før det er for sent. For hvis I ikke gør det er der ingen der vil.
Jeres Lærer og Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
Jomfru Maria – den synd at være ligegyldig overfor min Søn, griber om sig
215. Lørdag 8 oktober 2011 kl. 14:22
(Modtaget under en Åbenbaring af den Velsignede Moder, som varede 30 minutter.)
Mit barn der er så mange sjæle med skæbner beseglet for evigt eksil, hvis ikke de vender tilbage til min dyrebare Søn.
Min Søn lider voldsomt i kval når Han ser på disse børn svinge fra den ene onde sti til den anden.
Den synd at være ligegyldig overfor min Søn, griber om sig, og der er så mange, der kender til Hans eksistens, der alligevel vælger, ved deres egen fri vilje, at fornægte Ham.
Nu er det tiden hvor de vil forstå hvad der venter dem forude, hvis de ikke angrer under Oplysningen af Samvittigheden, som de vil opleve snart.
Dem af jer der elsker min Søn, løft Hans Kors og hjælp Ham med at bringe de sjæle tilbage Han længes sådan efter at holde i Sine dyrebare Elskende Arme. Så mange af jer børn, der ikke rigtig kender min Søn skal forstå Hans Hjertes blide ømhed. Så meget kærlighed har Han til jer alle, at hvis I så Hans lidelse på grund af afvisning, ville I ligge på jorden, græde og tigge om tilgivelse for menneskehedens synder.
Jeg beder jer, jeg opfordrer jer indtrængende til at bede vedholdent om den omvendelse min Søn sådan ønsker under Advarslen.
Jeres Velsignede Moder
Dronning af hele Menneskeheden
 
Æra for vældet af falske profeter udsendt af Satan
216. Lørdag 8. oktober 2011 kl. 16:20
Min kære elskede datter, som Mine ægte visionære træder ud i verden, vil også de falske visionære gøre det. Du kan kende dem ved nøje at studere deres budskaber til verden. For et sted i dem vil du se at der er fiflet med Min Lære og den Hellige Bibels Sandhed. Så subtile er disse usandheder at kun dem med sandt kendskab til Hellig Skrift vil være i stand til at få øje på dem.
Hold udkig efter enhver form for had som sådanne visionære forårsager blandt deres tilhængere, når de slås, opdeler og splitter familier ad. De kulter der kommer ud af sådanne visionæres arbejde vil nu bølge frem i verden for at skabe forvirring og ængstelse blandt troende.
Overalt hvor Mit Hellige Ord er indeholdt, finder du Kærlighed. Mine budskaber avler kærlighed og harmoni og vil ikke kunne undgå at påvirke din sjæl. Mine Budskaber vil altid tale Sandheden og selvom de er stærke og skræmmende til tider, gives de til jer, Mine børn, af Kærlighed.
Falske visionære vil videregive budskaber der ikke er lette at læse eller forstå. På overfladen vil de udstråle en fornemmelse af autoritet og skabe en følelse af kærlighed. De vil dog ikke bringe jer fred i sjælen. Sådanne visionære, hvoraf mange ikke er af Gud, forfører først, dernæst kontrollerer de indtil de til sidst suger jer ind i en dyne af løgne og bedrag.
Satan og hans hær vil influere sådanne falske visionære og seere. Han kan endda angribe ægte visionære ved at opmuntre dem til at vandre bort fra Mig i forvirring. Jeg tilskynder jer til, børn, at være på vagt hele tiden. Tag afstand fra budskaber der modsiger Min Lære på nogen måde, for I kan være sikre på at de er falske.
Jeg taler kun gennem et udvalgt antal autentiske visionære og seere i verden i dag. Der er under tyve og færre end I tror. De er hver blevet givet en forskellig rolle, men Min Stemme og Mine instruktioner vil have en ring af slægtskab, som I vil opdage. Der vil være et formål med deres budskaber, som alle er udformet til at opmuntre til handling fra jeres side for at forberede jeres sjæle.
Enhver handling som bliver opmuntret til af dem der kalder sig selv visionære eller seere, som synes mærkelig, eller som tilskynder deres tilhængere til at handle uden at det involverer næstekærlighed, skal I vende ryggen til. Giv nu agt, for dette er æraen for den falske profet, som vil give sig til kende i verden snart. Ligeledes er det æraen for vældet af falske profeter sendt ind i verden af bedrageren for at skabe forvirring og sjæls-mørke.
Jeres elskede Jesus
 
Gud Faderen – Agt nu på Mit sidste kald til menneskeheden
217. Søndag 9. oktober 2011 kl. 15:30
Min datter, fortæl verden om den kærlighed Jeg har til alle Mine skabninger overalt. Informér dem også om at Jeg nu vil stå bag den største Handling af Guddommelige Indgriben jorden har set siden Genopstandelsen af Min Elskede Søn Jesus Kristus.
Alt er forberedt til denne Store Barmhjertigheds-Handling, som Jeg har bevilget som hjælp til at frelse jer alle. Min Kærlighed til jer gør, at altimens Jeg har til hensigt at bekæmpe Bedrageren i hans forsøg på at ødelægge menneskeheden, tillader Jeg nu een sidste Barmhjertigheds-Handling for at konvertere jer. Denne sidste Handling for at forløse jer i Mine øjne, gør at mennesket igen kan lære Sandheden om Min Eksistens.
Mine børn Jeg beder jer nu om at bukke og bede om Barmhjertighed for jeres familie og elskede. Hvis de ikke er i en tilstand af nåde vil de finde Advarslen meget svær. I skal informere dem om at det er nødvendigt at de mediterer over Sandheden.
Tiden er kort. Advarslen er næsten over jer. Når den er ovre vil I have tid til at beslutte hvilken sti I ønsker at vælge, det Guddommelige Lys’ sti eller Bedragerens sti. Valget vil være jeres.
Efter nogen tid hvis ikke mennesket vender ryggen til sine gudløse veje, vil Jeg ødelægge de lande, der hylder Bedrageren. De vil søge skjul når Min Hånd falder i straf, men de har ingen steder at skjule sig.
Min tålmodighed løber ud alt som Jeg planlægger at samle alle dem der tror på Mig, alle tings Skaber, og tage dem med Mig ind i den Nye Freds-Æra. Dem der vælger at gå den anden vej vil blive kastet ind i Helvedes ild.
Agt nu på dette sidste kald til menneskeheden. Dette er tiden for jer til at træffe beslutning om jeres fremtid. Bed for dem der er blinde for Min Kærlighed, for mange af dem vil, når Sandheden endnu en gang åbenbares for dem, trodse Mig og vende ryggen til.
Jeres elskede Skaber
Gud Faderen Konge af det Aller-Højeste
 
Budskab til Amerika: Omfavn jeres brødre og søstre af alle trosretninger
218. Tirsdag 11. oktober 2011 kl. 15:30
Min kære elskede datter, Jeg ønsker at kommunikere med det amerikanske folk. Mit Budskab til dem er dette. I, Mine dyrebare børn, lider meget i disse tider. I oplever en renselse, der er nødvendig for at gøre jeres sjæle rene.
De store synder i Amerika, der piner Mig, er synden abort og kødelig amoral. Mange af Mine børn er befængt af bedrageren, som styrer, gemt bag lukkede døre, jeres monetære og politiske systemer. Så mange af jer er uvidende om dette faktum. Jeg opfordrer jer nu indtrængende til at bede om den nødvendige fritagelse fra deres luskede planer om at ødelægge jeres land.
Bøn, Mine børn, vil hjælpe at afbøde revselsen, som Min Fader vil slippe løs over verden mod synden abort. Bed, bed og forén jer for at give hyldest til Min Fader. For ved at forene alle religioner, der ærer Faderen, Gud Skaberen af verden, kan I hjælpe jeres land.
I skal bede om tilgivelse og stole på at jeres bønner vil blive besvaret i henhold til Min Faders Guddommelige planlægning.
Omfavn jeres brødre og søstre af alle religiøse trosretninger, som tror på Gud Faderen og bed samlet for at forløse jeres lands synd. Mine børn, så enormt er jeres land, at det er vigtigt at Jeg kan frelse så mange sjæle som muligt. Jeg kan kun gøre dette gennem omvendelse, som vil ske under Advarslen og gennem jeres bønner og hengivelse.
Vend jer til Mig nu, allesammen. Skeln ikke mellem hinandens religioner, bare stol på Gud Faderen og Han vil besvare jeres bønner.
I, Mine dyrebare børn, er fortabte. I er blevet vist så megen forvirring og er præsenteret for fordrejede sandheder om Gud Faders Eksistens. I bruger religion som en façade til at forvolde fjendtligheder mod dem der er mindre heldige end jer. Det er tid til at acceptere Sandheden, at det kun vil være gennem næstekærlighed, at I som nation kan vende tilbage ind i Armene på jeres Skaber, Gud Faderen.
Jeg elsker jer med en opslidende Medfølelse i hele Mit Væsen. Jeg stræber efter at frelse jer, så I kan blive taget med ind i den nye og vidunderlige Æra af Fred der venter jer på denne Jord. For at træde ind i dette Nye Paradis skal jeres sjæle være fri for synd. Bed for nådegaverne til at søge tilgivelse for jeres egne synder og de synder der er begået af jeres regeringer.
Jeg går fra jer i fred og kærlighed.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus.
 
Jomfru Maria: Du vil komme under enorm granskning og angreb
219. Onsdag 12. oktober 2011 kl. 14:22
Mit barn, dette er en tid hvor dit Arbejde for min Søn vil komme under enorm granskning og angreb. Du skal altid imødekomme min Søns ønsker og adlyde Ham til alle tider. Du skal aldrig forsvare Hans Allerhelligste Ord, for det ønsker Han ikke at du gør. Du skal ikke svare eller involvere dig i dem der udfordrer eller misfortolker Hans Ord, som kan skabe debat og tvivl.
Du vil nu komme under angreb fra bedrageren, men du skal bede om min beskyttelse og aldrig give efter for sådanne drillerier. Han, bedrageren, arbejder gennem andre for at såre dig, hvis du tillader ham at gøre det bliver du involveret i ham og giver ham den magt han ønsker.
Stå fast i de tilfælde, mit barn, og vend dig altid til mig. Jeg vil dække dig med min Allerhelligste Kappe for at beskytte dig mod ham og alt vil være i orden. Forbliv tapper og acceptér dette som en Gave fra Gud den Allerhøjeste, for uden sådan styrke kunne du ikke gøre dette Arbejde effektivt. Husk altid at du ikke er alene i dette Arbejde, for helgenerne går alle i forbøn for dig og du bliver givet enhver form for guddommelig beskyttelse.
Fortsæt i din lydighed mod min Søn og forsøg at føle glæde når du accepterer den lidelse Han tillader for at frelse sjæle. Du skal fortsætte med at recitere den Hellige Rosenkrans hver dag og bed med mig så sjæle kan blive frelst.
Jeg velsigner dig, mit barn. Himmelen fryder sig over dette Allerhelligste Arbejde på vegne af min dyrebare elskede Søn, som elsker hele menneskeheden, men som græder i sorg for de sjæle der vil afvise Hans Barmhjertigheds Hånd efter Advarslen.
Din elskede Moder
 
Forsvar Mig aldrig for det er unødvendigt
220. Torsdag 13. oktober 2011 kl. 00:10
Min kære elskede datter, Jeg er nødt til at informere dig om at du skal afstå fra at forsvare Mit Aller-Helligste Ord.
Dem der stiller spørgsmålstegn ved Mit Ord skal bede Mig om vejledning. Jeg instruerer dig nu til aldrig at forsøge at fortolke Budskaberne fra Mine Hellige Læber.
Jeg har sagt dig dette mange gange og du er ikke blevet givet autoriteten til at gøre det. I steder, acceptér Mine Budskaber som de er. Tvivl ikke på dem. Prøv ikke at analysere dem, for mennesket ved meget lidt om Guddommelige planer eller planlægning. Mennesket ved heller ikke noget om Antikrist, selvom han tror han gør. Men disse sager af sådan vigtighed forbliver kendt af Min elskede Fader. Jeg beder dig om aldrig at forsvare Mig, for det er unødvendigt. Min Faders Vilje til at kommunikere til menneskeheden gennem dig og andre profeter er det eneste der skal betyde noget. Som Jeg har sagt før, du er skriveren. Jeg Er Forfatteren. Du er instrumentet. Jeg Er Mesteren.
Lydighed mod Mig til alle tider forventes af dig. At gøre som Jeg siger er simpelt. Dit Arbejde bliver lettere hvis du afstår fra at engagere dig i en intellektuel religiøs debat om Skriftmæssige anliggender du ikke ved noget om.
Husk vigtigheden af ydmyghed, Min datter. Forbliv som et barn, lille hele tiden i Mine Øjne og du vil finde fred. Prøvelser vil blive sendt dig under dette Arbejde. Forvent dem. Afvis dem ikke. Din gave til Mig i form af din frie vilje er modtaget, men du skal lære vigtigheden af ikke at prøve at afvise lidelse, for denne er vigtig for at frelse sjæle.
Jeg elsker dig, Min datter, men føler behov for at minde dig om Mine klare instruktioner. Jeg behøver ikke forsvares. Ordene givet til dig er uforurenede og modsiger ikke Sandheden som menneskeheden har været forsynet med siden tidernes morgen. Mange versioner af Sandheden indeholdt i Bibelen er blevet drejet til at passe ind i menneskets egen dagsorden. Jeg Er Sandheden. Jeg Er Livets Brød. Uden Mig er der intet liv.
Gå fremad med klarere indsigt om hvad der forventes af dig. Du er beskyttet til alle tider. Tak, Min datter, for den styrke du nu viser, men tillad Mig at vejlede dig til alle tider. På denne måde bliver din rejse lettere.
Din elskede Jesus
 
Jeg kan ikke tvinge folk til at konvertere eller vende tilbage
221. Lørdag 15. oktober 2011 kl. 19:00
Min kære elskede datter, efterhånden som flere og flere mennesker hører Mit Ord, vil Min Kærlighed trænge ind i deres sjæle, så snart de læser Mine Budskaber. Jeg vil tale til deres sjæle og vække dem fra deres slummer for at forene dem med Mig, sådan at Jeg kan frelse sjæle overalt. Styrke i antal vil hjælpe Mig at frelse sjæle i så stor skala. På grund af den frie vilje, givet til mennesket i Gave af Min Fader, kan Jeg ikke tvinge folk til at konvertere eller vende tilbage til troen på Gud Fader. Det skal være deres egen beslutning. Bøn vil sprede omvendelse, det lover Jeg jer. Tænk bare over den Gave, der venter sjælene når I, Mine børn, beder for dem.
Kender I ikke bønnens kraft? Bøn der siges af talrige, i tak til Min Fader og i soning for jeres synder, kan frelse verden. Sådan er den kraft, den besidder. Aldrig før har Jeg tilskyndet jer så indtrængende til bøn, som skal komme fra jeres egne læber og med gavmildhed af hjertet, for forhærdede syndere overalt. Jeg har brug for jeres bønner.
Uden jeres bønner bliver disse stakkels sjæle muligvis aldrig frelst, fordi mange af dem er i sådan et mørke, at virkningen af Advarslen ikke er tilstrækkelig. I, mine værdsatte, elskede børn, alle sammen syndere, hvoraf mange gør jeres bedste for at vise Mig jeres kærlighed, indser I ikke, at Jeg stoler på jer for at I holder selskab med Mig? Gå sammen med Mig i Mit Hjertes Favn og bed Mig om nådegaverne til at frelse jeres brødre og søstre. Jeg frelser millioner af sjæle når I afsætter tid til at bede Barmhjertighedens Rosenkrans.
Dette er tiden hvor recitering af Barmhjertighedens Rosenkrans vil være mest effektiv. Vær gavmilde af hjerte, sind, krop og sjæl. Kast al tvivl til side. Tillad Mig, jeres Jesus, at løfte jer op for at bringe jer, og alle dem I beder for, ind i Mit evige liv.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
Jeres tid på Jorden er på et afgørende punkt 
222. 16. oktober 2011 kl. 21:30
Min kære elskede datter, hvorfor er det at når Mit Ord fortolkes, at så mange af Mine børn finder det så stødende? Mens Mine børn altid skal kunne skelne sådanne budskaber der offentliggøres af dem der påstår at komme i Mit Navn, skal de også lære at holde deres sind og hjerter åbne til alle tider.
Åh, hvor jeg ville ønske, at specielt Mine tilhængere ville åbne deres øjne, og byde Mig indenfor i deres hjerter. Det er Mig, Jesus, Der kalder på jer så I kan høre Min Stemme idet Jeg opfordrer jer indtrængende om at komme til Mig i bøn. Jeres tid på Jorden er på et afgørende punkt. Der er ikke meget tid før Jeg indvarsler den Nye Freds-Æra og derfor har Jeg behov for at I forbereder jeres sjæle nu.
Tillad ikke hovmod at blænde jer for Sandheden. Ved I ikke at Jeg aldrig ville bedrage jer. Hør Mine instruktioner om at blokere for den onde så han ikke slører jeres dømmekraft. Tillad ham ikke at holde jer på afstand, for hvis I blot ville høre Mit Aller-Helligste Ord ville I vide at det er Mig, Jesus Kristus, Der kalder på jer.
Børn, hvis I vidste hvor megen befængthed han har lagt ned over Mine dyrebare sjæle verden over, ville I blive chokerede. Mørket dækker endda Mine dyrebare tilhængere fra tid til anden. Den skade Jeg føler, især blandt de sjæle der beder regelmæssigt og viser sand hengivelse, når Jeg ser jeres tvivl, bringer Tårer af dyb sorg.
Bed, bed, bed for vejledning fra Helligånden. Hvis I kan åbne jeres forhærdede hjerter og bede om dømmekraftens gave, så vil Jeg besvare jeres kald.
Hvor vil I være kede af det når Sandheden åbenbares for jer under Advarslen. Det er jeres bønner for at frelse andre sjæle Jeg beder om nu. I kan da bestemt, hvis I tvivler på Mit Ord givet gennem disse Budskaber, stadig finde grund I jeres hjerter til at bede for fortabte sjæle.
to My pleas for prayer. Jeg elsker jer og afventer jeres svar på Min opfordring til bøn. Jeres Jesus
 
Min genkomst for at frelse jer vil blive følt i hvert et hjørne af verden
223. den 17. oktober 2011
Min kære elskede datter, tiderne forandrer sig rundt omkring jer. Verden er i oprør, forårsaget af mørkets ånd. I er omringet af alle tegn på, hvad syndens ondskab kan påføre menneskeheden.
I denne ondskab vil Min Guddommelige Tilstedeværelses Ånd skinne, eftyersom Jeg kommer igen for at frelse menneskeheden. I, Mine dyrebare børn, som kender Sandheden, må fortælle andre, at de er så heldige at få denne vidunderlige Guddommelige Gave. Min Kærlighed vil ramme jorden på en sådan måde, at I vil falde ned i ydmyghed på jeres knæ, og græde af sorg over den smerte, I har forårsaget, ved at fornærme Min Evige Fader.
Det er gennem Gud den Allerhøjeste, at denne Barmhjertighedshandling nu bliver præsenteret for jer. Glæd jer, for nu er der Lys i verden, og det vil tiltrække sjælene og sende dem ind i Gud Faders arme.
Jeg vil komme igen for at give jer det liv, I har brug for, for at gøre jer i stand til igen at løfte jeres øjne i tilbedelse og prise og ære Gud Fader og takke Ham for den Retfærdighed, Han nu viser Sine dyrebare, men fortabte børn.
Jeg, Jesus Kristus, forbereder nu for at I kan at vidne om Sandheden om den Barmhjertighed, der vil blive vist hver eneste sjæl alle vegne, inklusiv forhærdede syndere og ikke troende.
Beviset for Min og Gud Faders eksistens vil blive åbenbaret i al sin himmelske Glorværdighed for hver eneste mand, kvinde og barn.
Min Tilstedeværelse vil blive åbenbaret på en sådan måde, at ingen kan eller vil ignorere den. For Himlene vil åbne sig og stjernerne vil kollidere, så at Min Genkomst for at frelse jer vil blive følt i hvert et hjørne af verden på samme tid.
O, hvor vil Mine børn fryde sig, når de bliver vidne til Min Guddommelige Tilstedeværelse. Selv de, der lever i mørke, vil føle Min Kærlighed røre deres kolde sjæl, og det vil tænde dem igen.
Forbered jer, vent på min glorværdige Genkomst. Bed for dem, der har frygt i deres hjerter. Frygt mig ikke. Vent på denne store begivenhed med kærlighed og ydmyghed i jeres hjerter.
Jeg elsker jer, børn. Denne store Kærlighedshandling vil bevise det over for jer.
Jeres elskede Frelser Jesus,
Menneskehedens Konge
 
Gud Faderen: Forbered verden på Min elskede Søns Jesu Kristi ankomst
224. Onsdag 19. oktober 2011 kl. 14:00
Min datter, forbered verden på Min elskede Søns, Jesu Kristi ankomst, for Han kommer nu, som forudsagt, for at frelse menneskeheden endnu en gang. Hans ankomst vil blive varslet af trompeter i Himmelen og englekoret der vil lovsynge for at annoncere denne Store Begivenhed.
Min store Gave til menneskeheden præsenteres for jer i form af Min højt elskede Søn, Der sendes for at frelse jer inden den Endelige Domfældelse.
Forbered jeres sjæle, for når jeres synder åbenbares for jer, byder Jeg jer at falde i ydmyghed for Min Søns fødder og bede om Barmhjertighed. I skal bede Ham tilgive jer og I skal acceptere den krævede straf for at rense jeres sjæle.
Hans Barmhjertighed er så stor at ingen synd, uanset hvor alvorlig, er utilgivelig, hvis der udvises ægte anger. Der kræves ydmyghed af jer alle så I er værdige til at træde ind i den Nye Herlige Fredsæra på Jorden, en tid der er meget tæt på. Kun de sjæle der i sandhed angrer og viser sandt troskab til Min elskede Søn vil være være i stand til at træde ind gennem portene. For I skal være fri af synd for at træde ind i dette vidunderlige Nye Paradis på Jord.
Mine kære elskede børn, Jeg har forberedt dette Paradis med stor Kærlighed til hver af jer. Dette er arven, I har ventet på. Det er sådan, Jordens Gave oprindelig blev præsenteret for Adam og Eva.
Ethvert menneske der afviser dette Paradis på Jorden, hvor intet ondt vil eksistere i nogen form, vender ryggen til frelse.
Dette er jeres sidste chance til at befri jeres sjæle fra Satans greb og den onde indflydelse, han har på jeres liv.
Omfavn denne vidunderlige, store Barmhjertigheds Gave. Ved denne Gave bliver I tilbudt en mulighed for sand frelse og et Herligt Paradis, som I ikke på nogen måde kan fatte.
Til de stakkels syndere der afviser Min Søns tilbud om tilgivelse, bevilliges I mere tid til at vende tilbage til jeres tro. Men I gives ikke ret meget tid, for Min Tålmodighed er ved at løbe ud.
Afvent nu Min Søns tilbagevenden for at frelse jer endnu en gang fra synd og for at bringe jer til evig frelse.
Gud Faderen
 
Min søns Muammar Gadaffis død
225. Torsdag 20 oktober 2011 kl. 15:15
Min kære elskede datter, enhver resterende tvivl du må have og undertiden har haft om Mit Aller-Helligste Ord vil nu være faldet. Jeg åbenbarer profetier for at bevise for verden at det er Mig, Jesus Kristus, Frelseren af menneskeheden, Der kommunikerer til Mine børn overalt på dette tidspunkt.
Min hensigt er ikke at skabe sensation, men at sikre at ingen er udelukket fra at høre Mit mest presserende kald til verden.
Min søns, Muammar Gadaffis død, hvis sjæl du og dem tæt på dig har bedt for over de seneste måneder, er en af de første profetier der vil bevise disse Budskabers autenticitet overfor verden. Dette er Mit tegn til dig, Min datter, for at fjerne tvivlen fra dit sind, hvor det har dvælet nogen tid.
(Detaljer om de næste to ledere der vil blive snigmyrdet blev givet til den visionære og igen tidspunktet for disse grusomheder. Det originale Budskab blev givet i februar 2011.)
Du, Min datter, til din store overvældelse, er blevet valgt til at forberede menneskeheden til Min Nye Freds-Æra. Det er den tid der vil følge et stykke tid efter Advarslen.
Gå og forbered den næste del af din hellige Mission, for at hjælpe at frelse sjæle efter Advarslen. Du bliver givet nådegaverne til at holde dig stærk. Mine børn overalt hører endelig Mit opråb om omvendelse. Dem der sårer Mig mest. Vis aldrig frygt i dette arbejde, for der er intet at frygte. Vakl aldrig og tillad ikke tilbageslag eller verbal hån at sinke dit Arbejde for Mig. Jeg Er, Min datter, altid ved din side. Husk det. Hvis og når du angribes for Mit Hellige Ord, forbliv tavs. Mit Hellige Ord vil altid angribes.
Dem der sårer Mig mest er de hellige sjæle, der ved frygt og forsigtighed bedrøveligvis er de første til at fornærme Mig gennem disse Budskaber. Satan ved at det er Mine udvalgte og hengivne tilhængere, der når de vender deres ryg til Mig, er dem der sårer Mig mest.
Du begynder nu, Min datter, at føle den fysiske smerte af Min lidelse, men du er nu forberedt til at acceptere dette i forening med Mig.
Disse prøvelser vil ikke vare længe, men gennem hele den tid det varer vil du føle præcis den pine Jeg føler når Jeg bevidner synd. Dette er, som Jeg har fortalt dig før, en Gave og meget få sjæle modtager den. Skræmmende til tider, skal du forstå at ikke bare bringer din lidelse dig tættere på Mit Hellige Hjerte, men det vil frelse millioner af sjæle under Advarslen.
Denne lidelse vil blive stærkere som Advarslen nærmer sig. Hold det ud i stilhed. For på den måde vil du hjælpe Mig at frelse dyrebare sjæle der ellers ville være blevet snappet af bedrageren.
Fortæl Mine børn at Jeg frydes over den stærke tro de viser. Fortæl dem at de kommer tættere på Mit Hellige Hjerte. Fortæl dem at Jeg nu velsigner dem og skænker stor velsignelse til at give dem den styrke de vil få brug for mens de følger Min vejledning gennem disse Hellige Budskaber. De får brug for styrken eftersom det ikke er let for Mine børn at fordøje omfanget af de ændringer, der nu vil udvikles i jeres verden.
Bed og forén til eet. Se sammen til Himlene, som små børn, med en simpel tillid til Gud Faderen. Bed Ham i Mit Hellige Navn om at forene jer til Hans herlige hær, mod evig frelses sejr. Jeg velsigner jer, børn, med al Min Guddommelige Kærlighed.
Jeres Jesus
 
Advarslen er et slags Globalt Skriftemål
226. Fredag 21. oktober 2011 kl. 20:30
Min kære elskede datter, skriv dette. Du undergår nu intens lidelse med det formål at frelse de sjæle, der afviser Mig og Min Fader, ud af mørket. Så lukkede og forhærdede er disse sjæle at det kun vil være ved andres bøn og offer-sjæles lidelse at de kan blive frelst, for de vil afvise at søge forløsning. Deres stædighed vil afholde dem fra at føle nok anger, til at bekende deres synder og søge om tilgivelse.
Advarslen er en slags Global Bekendelse. Det vil være tidspunktet hvor enhver vil forventes at bede om tilgivelse for deres synder, eller blive afvist. Så mange sjæle i mørke vil afvise Min Barmhjertigheds Hånd. De vil vende sig bort fra Mig. Du, Min datter, sammen med alle Mine hengivne tilhængere, kan hjælpe med at frelse deres sjæle fra evig fordømmelse.
Jeg ville aldrig presse Mine børn til at lide i Mit Navn. Men for dem der tilbyder mig hjælp i form af lidelse, som en gave, kan Jeg forløse meget af menneskeheden.
Lidelse kommer fra Satans angreb, når han piner sjæle som er tæt på Mig og dem der er udpegede af Mig til at lede en hellig Mission for at omvende sjæle. I skal vide at når disse angreb kommer, så er I i forening med Mig. I vil da komme til at kende Mig rigtig godt. I vil vide hvordan Jeg har det – Min Glæde, Min Bedrøvelse, Min Sorg, Min Smerte og rædslen når Jeg taber en sjæl til Satan.
Vær ikke bekymrede. På dette tidspunkt er millioner af sjæle allerede blevet frelst gennem disse Budskaber.
Min hengivne hærs bønner afbøder allerede globale katastrofer og Min Hellige Vikars afgang fra Vatikanet. Deres lydighed ved at recitere Min Barmhjertighedens Rosenkrans frelser sjæle lige nu.
Min datter, du skal sikre dig at alle Mine børn forstår at Jeg taler til alle religioner og trosretninger gennem disse Budskaber. Jeg udelukker ingen, for de er alle Guds børn. Der er kun een Gud og det er Min Evige Fader, Gud den Allerhøjeste.
Kom sammen til Mig, børn, og lad os arbejde sammen om at frelse Mine sjæle over hele verden, hurtigt. Ved bøn alene kan I hjælpe Mig med at frelse verden.
Jeres Jesus
Frelser af hele Menneskeheden
 
Jeg ønsker at danne en hær af bedegrupper
227. Søndag 23. oktober 2011 kl. 19:15
Min kære elskede datter, det skal gøres kendt at Jeg ønsker at danne en hær af Bedegrupper rundt omkring i verden. Jeg vil forsyne jer, Min hær, med Bønner der skal reciteres for at frelse sjæle. Disse Bedegrupper vil brede sig og indenfor deres rækker vil der opstå en veritabel hær af hengivne tilhængere for at frembringe Sandheden om Mit Guddommelige Løfte om Frelse til alle.
Disse Grupper vil udgøre den hær Min elskede Fader har dikteret, der vil bekæmpe det onde mørke forårsaget af Satan og hans troende og tilhængere. Ja, Min datter, selvom det er svært at forstå, så er der mange mennesker der ikke bare anerkender Satan, men som endda lover ham troskab. Der er mange sjæle i mørke, som hylder og afguder mørkets konge. Mange kirker, skjult for øjenene af Mine børn af Lyset, er bygget til Satans ære. De bukker for ham, holder sorte messer og fornærmer Mig med alle former for blasfemi og hån, som skulle chokere dig og vække afsky hos dig. Deres antal stiger og mange af Satans dedikerede og engagerede tilhængere arbejder i meget respektable senior stillinger i det private erhverv, i banker og i politiske kredse. De forenes som et i trods mod Gud, Min Evige Fader, i fuld bevidsthed om hvad de gør.
Ligesom som Satan hader menneskeheden, fordi den blev skabt af Gud Faderen, alle tings Skaber, hader Satans hengivne følgere den. Det had, de føler er så dybt, at de vil prøve at danne en elite-hær for at udslette millioner af liv på Jorden. I deres stræben efter magt og rigdom, vil de sigte mod at rydde vejen for deres egne behov og begær efter at kontrollere menneskeheden.
De hører til de forhærdede syndere, til hvem Jeg søger jeres hjælp, børn. Jeg behøver jeres bønner for at åbne deres hjerter for de løgne, de er blevet ledt til at tro på af bedrageren. De er tabte for Mig, med mindre de tigger om Min Barmhjertighed. Dette er grunden til at bøn kan være deres eneste redningsplanke.
Denne magtfulde hær, ledet af bedrageren, vil forsøge at forårsage frygtelig ødelæggelse. De forsøger allerede at forgifte Mine børn på de mest udspekulerede måder gennem jeres vand, medicin og mad. Jeg beder jer om at være på vagt til alle tider. Min Faders Hånd vil falde, kort efter Advarslen, på disse gudløse sjæle hvis de fortsætter med at afvise Min Barmhjertighed.
Imens, børn, skal I stå op og stå imod terroriseringen af jeres nationer. Bed om Min beskyttelse og før simple liv. Bed og modtag Sakramenterne. Bed om Min hjælp i alle ting og Jeg vil besvare jeres anmodninger i overensstemmelse med Min Aller-Helligste Vilje.
Bed, bed, bed for at afbøde de onde planer om at kontrollere verden, som denne ugudelige grupper udtænker. De vinder magt i Mellemøsten og gør forsøg på at kontrollere Europa, før de sigter på andre dele af verden. De fjenderbilleder, de viser jer i nyhedsmedierne, er ikke de rigtige fjender. De skaber fjender for at retfærdiggøre gengældelse, som altid vil have de samme mål, at kontrollere, at eje, at opbygge rigdom.
Bed for at de omvender sig, for uden omvendelse vil deres onde gerninger forårsage megen sorg og nød. Min Evige Fader vil dog levere Sin straf, men de kan stadig påføre skade, som vil forårsage usigelig lidelse blandt Mine børn.
Jeres elskede Frelser Jesus Kristus
 
Min ankomst vil være før end I forventer
228. Mandag 24 oktober 2011 kl. 19:09
Min kære elskede datter, du må ikke tillade dem, der bliver ved med at stille spørgsmål  og give bedømmelser af Mit Allerhelligste Ord, at gøre dig urolig. Ignorér disse spørgsmål. Forbliv tavs. Bed for dem og fortsæt, for der er ikke meget tid nu.
Jeg kalder alle jer kære børn, til at sidde roligt ned og bede Mig om Barmhjertighed. Lad være med at gå i panik, for Jeg kommer for at frelse jer, ikke for at dømme. Ved I ikke det? Der er intet at frygte, hvis I stoler fuldstændig på Mig.
Min ankomst vil blive før end I forventer, så Jeg beder jer, forbered jeres sjæle. Bed for alle sjæle, der måske vil fornægte Mig eller afvise Min Guddommelige Barmhjertigheds Gave.
I, Mine skattede sjæle, bringer Mig sådan trøst og letter den pine og lidelse, Jeg udholder når Jeg ser had overalt i jeres verden. Kom nærmere Mig børn, og lad Mig omfavne jer, for at give jer den styrke og tillid, I behøver for at hilse Mig. I, Min særlige hær, er i forening med Mig og om I indser det eller ej, så bliver I vejledt af Helligånden til at kæmpe for at frelse sjæle.
Sid stille Mine små, og husk at Jeg er med jer hele tiden. Fryd jer og afvent Mit Komme, hvor Jeg vil øse Mine Nådegaver ud og dække alle Mine elskede tilhængere overalt. Uanset hvor I bor, uanset hvilken del af verden I er fra, er I Mine. Jeg elsker jer. Se med åbne hjerter og tillid, mens vi nærmer os Advarslen.
Jeres Jesus
 
Gud Faderen: I skal afvise mørke og omfavne Lyset
229. Tirsdag 25. oktober 2011 kl. 15:30
Min elskede datter, fortæl verden at Jeg omfavner alle Mine børn i Mine Arme. Alt vil blive godt. Alt skal nu overlades til Mine Hellige Hænder som det er meningen.
Jeg befaler at Min Søn igen sendes ind i verden for at frelse mennesket fra syndens hærgen. Dette er Min Guddommelige Retfærdigheds-Handling for jer, Mine højt-skattede børn, så Jeg kan tilbagekræve Mit Kongedømme på Jord.
Frygt kommer ikke fra Mig. Frygt kommer fra mørket. Når du frygter Mig, ved du at det er mørket der omfavner din sjæl og ikke Min Guddommelige Storhed.
For at have del i Mit Kongerige, skal du afvise mørke og omfavne Lyset. Dette samme Lys skænkes dig ved Min Søns Guddommelige Barmhjertighedshandling.
Min Kærlighed til jer alle, børn, er så stor at Jeg vil bruge Min Magt til at forløse sjæle overalt.
Min Retfærdigheds Hånd vil falde på de sjæle der afviser Mig, men ikke før ethvert forsøg er gjort for at forene Mine børn overalt.
Min store Herligheds Kongerige vil blive åbenbaret for verden om kort tid. Ikke een af jer, børn, vil ønske at afvise Mit Herlige Kongerige, som vil Regere i den Nye Freds-Æra på Jorden.
Bed for dem der vil finde det svært at omfavne Sandheden.
Gud den Almægtige Fader
 
Falske profeter prøver at trække Mit Hellige Ord ned
230. Onsdag 26. oktober 2011 kl. 15:30
Min kære elskede datter, Jeg vil gerne bede dig om at sige til Mine børn at de skal være på vagt overfor falske visionære, der taler i Mit Navn, men som fremmer ord der ikke kommer fra Mine Læber.
Mange af disse selv-erklærede visionære, der på ydersiden synes at være Katolikker og med alle de manerer der kan knyttes hertil og til andre Kristne doktriner, er faktisk ‘new age’ tilhængere.
‘New age’ tilhængere vil nu infiltrere verden for at overbevise Mine børn om at de er blevet sendt for at promovere Mit Hellige Ord. Deres ord vil på overfladen synes sande. Sproget de vill bruge vil være sofistikeret, elskende, godt udtænkt, men de vil maskere en løgn.
Dette er æraen for falske profeters komme og mange af Mine børn vil finde det vanskeligt at skelne Sandheden fra fiktion.
Du, Min elskede datter, bliver nu mål for disse visionære, der har i sinde at trække Mit Ord ned. Tillad det ikke at ske eller Mine børn vil blive trukket ned i et mørke de vil finde det svært at vikle sig ud af.
Husk dette. Disse falske profeter er også Mine elskede børn, så vær venlig at bede for dem. Bedrøveligvis er de blevet misledt til at tro på et indbildt hierarki og et univers, der ikke eksisterer.
Vær på vagt overfor dem der refererer til opstegne mestre eller som taler om en ny æra af lys hvor Gud Faderen blot betragtes som endnu en facet.
Disse sjæle har ikke taget retning fra Mig. De taler for tro der er indpodet af bedrageren. I mange tilfælde tror disse svækkede sjæle at de modtager Guddommelige budskaber. Det er sådan Satan arbejder. Hans bløde, beroligende stemme vil bane vej for en stærk, kold men overbevisende remse af ord. De kommer ikke fra Gud den Aller-Højeste.
Som Jeg før har fortalt dig, taler Jeg til verden på en enkel måde. Jeg har ingen brug for farverigt sprog til at dække en kold, overlegen stemme. Jeg prøver ikke at indpode frygt i jeres hjerter. Jeg prøver helt enkelt at lede jer til Sandheden og den afgørende betydning af at elske jeres næste.
Hvor er det svært for jer, børn, i disse forvirrende tider.
Bed, bed for at I ikke bliver ofre for usandheder, som vil blive spredt af falske profeter. Hvis deres budskaber synes konstruerede, er svære at forstå og slår frygt i jeres hjerter, er de ikke fra Mig.
Børn, forbliv fokuserede kun på Mig. Jeg har meget at fortælle jer. Lad jer ikke distrahere et eneste minut for det vil forhindre jer i at frelse de sjæle der har så voldsomt brug for jeres bønner.
Jeres Jesus
 
Afvent nu vores herlige forening
231. Onsdag 26. oktober 2011 kl. 22:00
Min kære elskede datter, lad dig ikke gå på af de konstante angreb på Mine Budskaber fra falske visionære.
Du bør efterhånden vide, at når Jeg taler til udvalgte budbringere vil de altid være mål for had. Når du angribes så husk, at også Jeg udfordres tillige. Mit Hellige Ord skilles ad, analyseres, betvivles, kritiseres og erklæres uværdigt at komme fra Mine Læber.
Åh hvor ved Mine børn lidt. Frygt og mistro gør dem blinde for Sandheden. Du vil blive overrasket også, over hvor let Mit Ord forkastes til fordel for falske budskaber.
Efterhånden som Advarslen næsten er over verden, vil Sandheden endelig blive gjort kendt for alle af Mine tilhængere. Det vil være på det tidspunkt de vil favne Mit Ord for at helliggøre deres stakkels sjæle.
Hvor vil Jeg byde dem velkommen og trække dem ind til Mig når deres tårer blander sig med Mine i kærlighed og enhed. Før Advarslen vil de fortsætte med at tvivle, men de vil ikke fornægte Mig efter de har stået foran Mig. For når først de står foran Mig og ser den Kærlighed Jeg har til dem, vil de ikke ønske at forlade Mig et øjeblik, så dybt vil vores fællesskab være.
Afvent nu vores glorværdige genforening.
Jeres Jesus
 
I er velsignede, Mine børn, hvis I lider i Mit Navn
232. Torsdag 27. oktober 2011 kl. 15:30
Min kære elskede datter, det stigende antal prøvelser du udsættes for nu på Mine vegne er ikke noget tilfælde. Når Satan fortsat piner dig skal du bare tænke på de sjæle du frelser gennem denne lidelse. Prøv at hæve dig over disse besværligheder og hold Mig i dine tanker hele tiden. Bed til Min elskede Moder om beskyttelse og recitér den Hellige Rosenkrans så ofte du kan.
Det er vigtigt at alle Mine tilhængere beder om beskyttelse imod bedrageren, der venter på enhver lejlighed til at skabe tvivl i deres sind.
Han og hans dæmoner er overalt. De vil anvende enhver mulig taktik til at skabe ravage i jeres liv. I skal vide at når dette sker er I blevet berørte af Min Lære og at I nu bærer Mit Kors.
Frygt aldrig, børn, for I er alle i stand til at rejse jer fra dette vildnis på grund af den styrke Jeg nu skænker hver og en af jer, Min hær. I vil triumfere over den onde og hans ugudelighed. Jo mere I beder sammen, jo større vil pansermuren være. Ikke én af Mine børn, der lider forfølgelse som et direkte resultat af arbejde for Mig, kan røres af den onde. I, Mine børn, er velsignede hvis I lider i Mit Navn, selvom I vil finde det svært at forstå.
Ignorer sådan hån. Vend jeres rygge til. Reagér ikke. Forbliv tavse. Bed for styrke. Jeg Er med jer.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
 Største angreb på Min Kirke siden Min død på Korset
233. Fredag 28. oktober 2011 kl. 22:40
Min kære elskede datter, Min Kirkes loyalitet overfor Mig, deres elskede Frelser, vil snart blive testet ud over dens udholdenhed. Min Kirke har sovet og i dens slummer har den ikke forberedt sig selv på antikrists ankomst. Han og hans håndlangere er allerede kravlet ind i alle sprækker i Min Faders Kirker verden over.
Den Katolske Kirke er Antikrists mål nummer et, og han stopper ikke før han har drejet hovedet på mindst halvdelen af Min Kirke på denne Jord. Mine kardinaler, biskopper og præster er så uforberedte, at de ikke bemærker de subtile forandringer der finder sted i deres egne rækker. Det vil ikke vare længe før splittelsen i Min Kirke bliver rigtigt tydelig.
Dette er det største angreb på Min Kirke siden Min død på Korset. Mine stakkels, elskede tjenere, mange af dem er uskyldige brikker i hænderne på en mørk kraft, der er forsigtig med ikke at afsløre sig selv.
Jeg beder alle Mine tjenere om at bede intenst for at kunne modstå den vederstyggelighed, som er på vej. De skal bede til Mig som følger:
”O Min elskede Jesus, jeg påkalder Din beskyttelse og beder om Din Nåde for at frelse mine brødre og søstre i Din Kirke fra at blive ofre for antikrist.
Giv mig nådegaverne og beskyt mig med Din rustning af styrke, for at stå op imod de onde gerninger, der kan blive begået i Dit Hellige Navn.
Jeg trygler om Din Barmhjertighed og lover mit troskab til Dit Hellige Navn til alle tider.”
Rejs jer op, Mine hellige tjenere, imod dette onde, og dyret, fra hvis mund disse obskøniteter og løgne vil springe.
Hold øje med ændringer i den måde Mit Legeme og Blod indvies på. Hvis ordene ændres, og fornægter Eksistensen af Mit Legeme i den Hellige Eukaristi, så skal I forsvare Mit guddommelige løfte. Den, der spiser Mit Legeme og drikker Mit Blod skal have evigt liv.
Vær tapre, Mine hellige tjenere. Bed for den styrke I får brug for, når jeres tro og lydighed bliver testet ud over udholdenhed.
Jeg elsker jer og beskytter jer til alle tider. Kun de af jer der er sagtmodige af hjerte og ydmyg af sjæl vil have gavn af Min hellige beskyttelse.
Bed for alle Mine hellige tjenere overalt, sådan at de ikke vil afvise Sandhedens Lys til fordel for mørkets ånd, som er ved at komme frem inde i Min Kirke.
Jeres Frelser og Beskytter
Jesus Kristus
 
Jomfru Maria: Åben jeres hjerter for Sandheden
234. Lørdag 29. oktober 2011 kl. 16:49
Mine børn, I skal bede om min beskyttelse til alle tider. I bliver vejledt og i skal lægge al jeres tillid i min elskede Søn.
Bed om omvendelse overalt. Så mange fortabte sjæle har brug for jeres bønner. Glem aldrig dette uanset hvor svær denne rejse er for jer.
Den ondes ånd dækker meget af menneskeheden på en måde der ikke er sket før. Bedragerens handlinger tager til og kvæler mine børn overalt.
Selv dem der bekender deres troskab til min elskede Søn, vender det døve øre til Hans bøn om at frelse sjæle. De er blevet så arrogante på grund af stolthed, at de glemmer at Min Søns Hellige Ord er det eneste liv de behøver. Bøn er afgørende på dette tidspunkt. Dem der ophøjer sig selv i andres øjne, når de forkynder min dyrebare Søns Ord, men afviser Hans kald, har gjort deres hjerter hårde overfor Sandheden.
Børn, I skal høre min Søn, Jesus Kristus, nu. Lyt til hvad Han fortæller jer. Helligånden vil, hvis I tillader Ham det, åbne jeres hjerter for Sandheden når Han taler til jer gennem disse Hellige Budskaber.
Jeg græder i sorg når jeg ser hvordan Hans Hellige Ord afvises i dag. Til jer der fordømmer Ham, I skal indse at Han kommer nu, ikke kun for at frelse jer. Han kommer også for at trøste jer i disse mørke dage. Hvis I virkelig tror Han er livets brød, så lad Ham vække jeres kærligheds ånd.
Bed for omvendelse overalt. Der er ikke megen tid.
Jeres elskede Moder Maria,
Dronning af Himmelen og Jorden
 
Vantro hos dem der bekender sig til Mig, sårer Mig mest
235. Mandag 31 oktober 2011 kl. 03:30
Min kære elskede datter, Mit Hellige Ord, som gives til en verden der er uvidende om Min Eksistens, vil antænde sjæle kort efter Advarslen har fundet sted.
Endelig vil menneskeheden høre Mit Ord for at gøre Mig i stand til at vejlede dem til Min Nye Æra af Fred på Jord. Jeg kalder på Mine børn overalt at tage udfordringen op og hør jeres Frelser tale.
Mens Jeg aldrig vil afsløre datoen for Mit komme tilbage til Jorden, kan Jeg fortælle jer at Jeg vil vende tilbage i Ånden nu. Jeg kommer nu for at frelse jer endnu en gang under Advarslen så mennesket vil omvende sig. Jeg beder jer, tillad Min Aller-Helligste Mission at spredes over verden for at bringe Mine børn trøst. Hold Mig ikke ude. Afvis ikke Min Barmhjertighedens Hånd. Tillad ikke jeres stolthed at stå jer I vejen.
Vågn op og acceptér at Jeg taler med jer nu, så Jeg kan tage jer ind i Min store Nådes Favn. Endelig vil jeres sjæle lyse op af Mine guddommelige nådegavers Ild, som vil blive øst ud over jer alle.
Al tvivl vil være borte. Satans magt vil svækkes hurtigt selvom han ikke vil slippe grebet før til allersidst.
Mens I tænker over Mine anmodninger, skal I stille jer selv dette spørgsmål. Hvis I tror på Mig, hvorfor afviser I Mig nu? Hvorfor viser I vrede og had mod dem der kommer i Mit Navn? Hvorfor ophøjer I jer selv i Min Kirke, på bekostning af Mine børn. Husk at I alle er lige i Mine Øjne.
Kom til Mig nu, med ydmyge hjerter. For før I gør dette, kan I ikke nyde godt af Min Barmhjertighed, eller modtage de nådegaver Jeg så gerne vil forsyne jer med. Min Stemme kalder nu til alle ikke-troende om at acceptere Eksistensen af Min Evige Fader.
Efter Advarslen, tillad Mig at hjælpe jer på stien til evigt liv. Mit Hjerte gør ondt når Jeg ser tabte sjæle. Men dette skal I vide. Det er vantroen hos dem der bekender sig til Mig, der sårer Mig mest.
Jeres elskende Frelser,
Jesus
 
November________________
 
Jomfru Maria: Tiden for Min Søn at skænke sin gave af Guddommelig Barmhjertighed er inde
236. Onsdag, den 2. november, 2011 kl.10:40
Mit barn, tiden for Min Søn at skænke sin gave af Guddommelige Barmhjertighed nærmer sig. Derfor skal du koncentrere dig om din mission for at redde sjæle. Du må ikke tillade distraktioner der fjerner din opmærksomhed fra den vigtigste opgave, som er at sprede omvendelse.
Himlene glæder sig, fordi denne guddommelige Gave snart vil blive præsenteret med den rene kærlighed, som min Søn har i sit hjerte for alle sjæle. Mit barn, mens dette arbejde eskalerer i intensitet, vil den onde ved enhver lejlighed fortsat pine dig gennem forskellige mennesker. Du er blevet instrueret til at tie og alene fokusere på min Søn.
Du, mit barn, er den udpegede til at formidle på meget detaljeret vis min Søns ønske om at tale til menneskeheden i disse tider. Vær modig og dristig, fordi denne hellige mission vil lykkes. Den er blevet forudsagt så længe siden, og du har fået tildelt al mulig vejledning fra Himlen. Alle helgener guider dig, da de er blevet forsamlet i fuld kraft for at sikre, at denne mission ikke vil mislykkes. Og det kan den heller ikke. Du må lade være med at bekymre dig, når tingene synes håbløs, fordi det er et bedrag, du vil blive konfronteret med gennem Bedragerens virke.
Jeg, din elskede Mor, arbejder sammen med dig hele tiden. Det var gennem mig, at du er blevet forberedt til at komme foran min Dyrebare Søn. De skænkede nådegaver skulle muliggøre din sjæls rensning, så du var egnet til at arbejde for menneskehedens Frelser.
Det var gennem min dyrebare Søn, at du er blevet indbragt foran Den Hellige Treenighed. Dette er en af ​​de vigtigste missioner siden min Søn blev sendt til at forløse verden fra synden.
Tillad dig selv aldrig at afvige fra denne Mission. Giv heller ikke efter for fristelsen til at gå bort fra den. Bed altid mig, din Mor, om beskyttelse.
Din elskede Mor 
Himlens Dronning 
Frelsens Moder
 
Mærkelige tegn vil begynde at vise sig i vejret
237. Onsdag, den 2. november, 2011 kl. 19:40
Min højtelskede datter, mærkelige tegn vil begynde at vise sig i vejret eftersom Jorden bevæger sig til en ny tilstand som forberedelse til Min Guddommelige Barmhjertigheds Gerning, idet Jeg kommer en gang til for at frels jer alle.
Had intensiveres i alle nationer. Utilfredshed mærkes overalt. Kærlighed til hinanden er svag, mens kærligheden til sig selv ikke alene tolereres, men anses for afgørende for at blive accepteret i dagens verden.
Jeg vil udslette hadet. Jeg vil trampe på menneskets planer om at påføre terror over sin bror. Jeg vil udslette arrogancen i jeres sjæle. Al synd vil blive afsløret for jer, i sin rå grimhed, som det viser sig for mine øjne.
Hvorfor må så mange godhjertede sjæle i dag vende ryggen til Mine lærdomme fra fordums tid? Hvorfor nu? Hvad er det med kærlighed til Gud Faderen, som bliver skamfuldt i deres øjne? Jeg vil fortælle jer. Det er fordi så mange af Mine børn er blevet sidesporede af ​​verdens glæder. Selvom mange af de materielle goder de søger, er nu uden for deres rækkevidde, afviser de Mig stadig. Menneskehedens sjæle er blevet forplumret med så tykt et mørke, at det vil tage tid for Mit Lys at skinne igennem og trænge ind i deres sjæle.
Hvor græder Jeg tårer af bitter sorg for disse fortabte sjæle, der desperat tørster efter frelsens fred. De er bare ikke klar over, at Jeg alene kan bringe deres trætte hjerter denne fred.
Åh hvor min kærlighed har længe været forglemt! Jeg Er ikke andet end et fragment i deres sind uden reel betydning. De vil have fred i sindet og hjertet, men de vil ikke bede Mig om dette. Det er alene når de beder Mig om noget, at Jeg kan svare deres bøn. Er de ikke klar over det?
For dem af jer, der elsker Mig, men der hader eller harmes over jeres bror, I har også brug for Min hjælp. Jeg vil ikke have jeres loyalitet, hvis ikke I behandler andre med venlighed. Når I sårer jeres brødre og søstre, sårer I Mig, uanset hvad grunden er til det. Uanset hvordan I prøver at retfærdiggøre dine handlinger, I skal vide at Jeg føler smerten af ​​dem, I misbruger. Når I sårer mig sådan, kan I ikke vise Mig ægte kærlighed fra hjertet.
Lær dette. Søg ydmyghed i alle ting, før I kommer foran Mig for at sværge troskab til Min Hellige Vilje. På denne måde vil I være rene af sjæl og være egnede til at træde ind i Mit Rige.
I, mine børn, er meget heldige, fordi millioner af jer vil blive en del af Min Nye Paradis. Dette skyldes de tider I lever i. Børn, mange af jer i verden i dag vil nu kunne frelses på en måde, som ikke var tilgængelig for tidligere generationer.
Tag godt imod dette glædelige budskab og benytte lejligheden for, mens I kan, at acceptere med åbne og angerfuld hjerter Min Guddommelige Barmhjertighed.
Jeres Frelser 
Jesus Kristus
 
Mine budbringere er nu med jer for at forberede jeres sjæle
238. Torsdag, den 3. november 2011 kl. 21:00
Min elskede datter, de forudsagte profetier vil begynde at blive kendt og overværet i hele verden, så ingen vil være i stand til at ignorere dem.
Så mange af Mine børn er uvidende om indholdet i min Faders Bog, Den Hellige Bibel. Ringe opmærksomhed gives til Johannes bog, hvor detaljerede oplysninger om de sidste tider er givet til hele verden. Disse tider er nu kommet. Forbered jer alle.
Sandheden indeholdt i Johannes 'Åbenbaring er netop dette - Sandheden. Kan I genkende tidernes tegn? Uroen i verden vil fortsat eskalere i et uhyggeligt højt tempo. Jeres monetære system trues af en global gruppe, der ikke alene ønsker jeres penge, men også at stjæle jeres sjæle.
Menneskenes ondskab er tydelig, men meget af det er skjult. Mine budbringere er nu med jer, børn, for at hjælpe med at forberede jeres sjæle. Uanset om I genkender dem, for hvem de er, vil Helligånden, som hersker i deres sjæle, sprede omvendelse.
De der fordømmer mine forsøg på at kommunikere med jer, vil meget snart kende Sandheden. Da vil mine børn stå sammen mod denne onde gruppe, der ledes af Satan. De vil ikke sejre. Enhver forhindring vil blive placeret foran dem af ​​min evige Faders hånd. Hans barmhjertighed er så stor, at Han vil bruge Sin Magt for at forsvare Sine børn, og Han vil ødelægge dem, der insisterer på at følge Bedragerens veje.
Uanset jeres forskellige meninger om, Jeg nu taler med jer eller ej, vil det ikke betyde noget. Det, der i den sidste ende vil være afgørende er jeres tro på Mig og på Min elskede far, Gud den Højeste.
Det haster med bøn, børn, uanset hvor I befinder jer, uanset jeres religion, uanset jeres meninger. Kom sammen og bed Helligånden om at oplyse jer i disse tider. Satan forsøger at få jer til at vende ryggen mod Mig, jeres elskede Frelser. Lyt ikke til den tvivl og frygt, han sår i jeres hjerter. Han vil bruge løgne til at forhindre Mig i at gennemtrænge jeres sjæle med Mit Guddommelige Lys. Min kærlighed for jer, børn, er så stor, at Jeg vil fortsat kalde på jer uanset hvor meget I ignorerer Mig, eller vender jeres ryg mod Mig. Jeg vil gøre dette gennem Helligåndens kraft. I skal bede for denne nådegave ved at sige:
"O Jesus, dæk mig med Dit Dyrebare Blod og fyld mig med Helligånden, så jeg kan skelne, om disse ord kommer fra Dig.Gør mig ydmyg mig i ånden. Modtag mine bønner med Barmhjertighed og åbn mit hjerte til Sandheden."
Jeg vil lytte til selv de mest forhærdede sjæle, når de reciterer denne bøn
Giv Mig en chance for at bringe jer til Mig, så Jeg kan forene så mange af Mine børn som muligt, før Den Store Advarsel indtræffer.
Husk at Min Kærlighed til jer aldrig vil slukke, uanset hvor mange gange I vender det døve øre til Mit indtrængende kald om enhed.
Jeres elskede Frelser 
Jesus Kristus
 
Den globale gruppe, der ødelagde jeres banksystem, vil falde fra hinanden
239. Fredag, den 4. november 2011 kl. 19:00
Min kæreste datter, Det Sande Liv kommer fra Mig - det eneste liv mennesket vil nogensinde have brug for, fra nu af og i al evigheden. 
I skal vide, børn, at denne frygtelige uro, som I ser overalt omkring jer, ikke vil vare længe.
Gud, Min Evige Fader, vil ikke tillade at Sine dyrebare børn lider meget mere. I, mine børn, er ofre for Bedragerens værk. Han, der styrer den globale gruppe, er svækket. Hans kræfter bliver saboteret gennem Min Faders Magt. Denne gruppe, der bevidst ødelagde jeres banksystemer for at reducere jer til tiggere, vil falde fra hinanden. I skal ikke bekymre jer, fordi Min Faders Hånd vil falde over deres onde veje.
Bed for, at alle disse vildledte sjæle, som er slavisk tro mod den ondskab, der er en meget central del af denne gruppe, vil konvertere under Advarslen.
I skal aldrig opgive håbet, børn. Det vil være gennem jeres kærlighed til Gud den Højeste, at I vil vende tilbage til jeres families skød. Den Hellige Treenighed er jeres hjem, børn. Dem blandt jer, der i kraft af jeres omvendelse accepterer dette, vil arve Paradiset på Jorden, Den Herlige Æra.
Tro altid på Mig. Giv Mig jeres bekymringer, problemer og frygt. Tillad Mig at lette jeres smerter og lidelser. Det vil ikke vare længe endnu, før verden vil finde lindring fra de smertefulde fødselsveer I udholder i disse tider.
Mist aldrig håbet. Stol på Mig. Bed for Mine nådegaver så I bliver stærkere. Læg jeres hoveder på Mine skuldre og tillad Min fred at indhylle jeres sjæle. Først da vil I forstå Sandheden af ​​Mit Herlige Løfte om det evige liv.
Jeres Jesus 
Menneskehedens Frelser
 
Gud Fader: Sidste kald for ateisterne
240. Lørdag, den 5.november 2011 kl. 13:00
Min datter, menneskeheden vil nu vises Min Barmhjertige Hånd eftersom ​​Min Søns komme er forestående.
Til alle de torturerede sjæle som er i en tilstand af åndelig uorden, siger Jeg: Sæt jeres lid til Mig, Gud Faderen. Jeg, som skabte hver eneste af jer med kærlighed og medfølelse, ønsker at frelse hvert eneste af mine dyrebare børn.
Jeg ønsker ikke at miste en eneste af ​​jer, inklusive dem, der håner Mig. Forbered jer til den største gave, som er ved at blive forberedt til jer. Jeg vil forhindre Satan i at bortrive jer, hvis I tillader Mig det.&nbs