Ateisme

___________________________________________________ 
Budskab til agnostikere og ateister
13. Den 18. november 2010 kl. 21.00
Til dem, som hævder, at de ikke tror på Mig, har Jeg følgende at sige. Stil jer selv følgende spørgsmål: Kan I huske en tid, hvor I gjorde det? Tænk tilbage til jeres barndom, hvor I troede på Gud. Det har ikke nogen stor betydning, hvilken religion jeres forældre havde. Troede du dengang? Hvad har forandret sig? Var det på grund af andres indflydelse? Fortalte de dig, at der var en rationel forklaring på, at du eksisterer?
Det har lige fra tidernes begyndelsen været svært for Mine børn at acceptere, at der findes en anden eksistens uden for denne. Se dig alligevel omkring og betragt det vidunderlige Skaberværk, som Min Evige Fader har skabt. Solen, månen, havet, planterne, dyrene og alle skaberværkets vidundere er svaret på dette. Hvor kom alt det fra? Tror du virkelig, at det er opstået fra noget andet end fra en Højere Magt? Jeg advarer jer om at lytte til løgne, der bliver spredt af såkaldte spåmænd, som eksisterer i New Age Bevægelsen. De er narret ind i det, de tror er sandheden, og tror på et spændende liv, der er blevet lovet dem i en ny æra. De er blevet narret til at tro, at denne æra er det nye paradis, noget der er kontrolleret af mennesker på en eller anden måde, og som er et glorværdigt centrum af universet. Det er en falsk lære. Mange af Guds folk, også de troende, forveksler denne lære med læren om Lyset.
De er styret af dæmoner. Nogle ved det godt. Andre gør det ikke. Bed om, at de forstår Sandheden, før de fortsætter den nytteløse vej mod tomheden.
Til ateisterne siger jeg dette. Jeg elsker jer, selvom I fornærmer Mig. Til de ateister, der er ledet af og påvirket af andre livsanskuelser, siger Jeg:” Stands og tænk jer om”. I deres bestræbelser på at følge menneskeskabte fornuftslutninger, tror de simpelthen på en anden tro, nemlig på at det er mennesket, der har kontrollen. Det har han ikke. Dog er disse samme folk, Mine dyrebare børn, som jeg vil kæmpe for, blevet opmuntret til at følge forræderen Satan, som er en fjende af menneskeheden. Spørg den ateist, der bruger uforholdsmæssig megen energi på at lægge pres på Guds børn om, hvorfor han gør det.
Er det ikke nok blot at fornægte Min eksistens? Hvorfor lyver disse folk? Mange af disse ateistiske grupper har den dagsorden, at de vil forføre og lokke Mine børn ind i en falsk lære. Tag ikke fejl, de har en anden form for religion, en religion, der ophøjer intelligensens magt, fornuften og stoltheden. De efterligner de træk, som kendetegner Satan. De følger en anden tro i blinde – mørke magters grove smiger, hvor der ikke findes kærlighed.
Så lidenskabelige er disse ateister, så stolte af deres religion, at de ikke forstår, at de følger forræderens religion, og at han ler af deres dumhed.
Ateister, hør på Mig for sidste gang. Vend tilbage til Skriften nu. Se på Johannes Åbenbaring og overvej Sandheden, som den begynder at folde sig ud nu. Forekommer det jer ikke at være virkeligt nu, hvor I er vidne til begivenheder, som viser sig lag for lag hver dag for øjnene af jer?
Kan I ikke se, at Mit Ord, Min profeti, som blev forudsagt for så længe siden, kan være Sandheden? Åbn jeres øjne og tal således til Mig:
”Gud hvis Du er Sandheden, så åbenbar tegn på Din Kærlighed for mig. Åben mit hjerte, så jeg kan modtage vejledning. Hvis Du Eksisterer, så lad mig føle Din Kærlighed, så jeg forstår Sandheden. Bed for mig nu.”
 Da jeg kalder jer denne sidste gang, vil Jeg sige dette: Kærlighed blev ikke lavet af mennesker. Man kan ikke se det, men man kan mærke det. Kærlighed kommer fra den Evige Fader. Det er en Gave til menneskeheden. Det kommer ikke fra mørkets magter. Mørket, som I føler, er blottet for kærlighed. Uden sand kærlighed kan I ikke føle. I kan ikke se Lyset. I kan ikke se fremtiden. Jeg er Lyset. Jeg er fremtiden. Jeg bringer jer ære og et evigt liv. Omvend jer nu og bed om Min hjælp. Hvis I gør dette, vil Jeg svare jer og omslutte jer i Mine Arme. Mine Glædestårer vil frelse jer, når I bliver Mit elskede barn igen. Kom nu, og følg Mig ind i Paradiset.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Narcissisme – en ond epidemi, der hærger verden i dag
 133. den 7. juli 2011
Jeg ønsker, at verden skal vide, at Min Kærlighed til dem brænder i hele Mit Indre, medens Jeg forbereder min storslåede Advarsel. Jeg er fuld af glæde, fordi Jeg ved, at i løbet af Min Store Barmhjertigheds – handling vil Mine børn og især dem, som ikke kender Mig, endelig acceptere, at Jeg eksisterer.
En af de mest bekymrende karaktertræk, som har inficeret Mine børn i denne verden, er narcissismen, som er selvkærlighed. Denne onde epidemi er udbredt i alle sociale lag og er en af Satans foretrukne angrebsmetoder, der får hans dæmoner til at invadere Mine børns sjæle allevegne. Man kan se dem gøre sig til og skabe sig, så andre forguder dem. De elsker sig selv først og fremmest, og når det så ikke er nok, forlanger de opmærksomhed fra de mennesker, der er omkring dem, så de kan forgude dem.
Satans hjemsøgelse er så stor hos disse stakkels sjæle i den måde, de viser sig frem på, for at tilfredsstille deres selvkærlighed, at det er vanskeligt at ignorere. Deres besættelse af, hvordan de ser ud, betyder, at de endog vil gå så langt som til at ødelægge deres kroppe, og hvad der ellers er nødvendigt for at tilfredsstille deres selvkærlighed.
Når Satan er til stede i sådanne sjæle, er det let at se. Disse folk vil være fulde af forfængelighed og har en tendens til at blive set på steder, hvor man har indflydelse. Narcissismens synd vil blive mere udbredt i de sidste tider, hvor mange vil sikre sig, at deres udseende, deres velbefindende og egoisme vil blive på bekostning af deres venner og deres egne familier. Kærligheden til sig selv bliver betragtet som et beundringsværdigt træk nu til dags. Denne forfølgelse af egne behov kan aldrig blive tilfredsstillet, fordi Satan vil sørge for, at de hele tiden kæmper for at få mere og mere.
Børn, stolthedens synd bliver mere udbredt i verden nu. Accepter ikke denne opførsel i jeres daglige liv. Der er så mange unge mennesker, der bruger disse såkaldte perfekte skikkelser som et mål, de styrer hen imod. Dog må man have medlidenhed med deres nedværdigende opførsel, hvis I åbner jeres øjne og ser på det, som det det er. Det er et brud på det Første Bud, og hvis sådanne folk insisterer på at følge denne vej, vil de blive trukket endnu mere på afveje af bedrageren...æ Man kan se narcissisme i alle områder af livet, inklusiv politik, mode, medierne, film og selv inden for Min Egen Kirke. Du kan ikke opnå ydmyghed, hvis du lider af narcissisme. Uden ydmyghed kan du ikke træde ind i Min Faders Kongerige.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Ondskab bliver fremstillet som noget godt, medens det gode bliver fremstillet som ondt
 171. den 22. august 2011
Når mennesket stiller spørgsmål ved sin tro, må han tænke sig om. Hvis han tvivler, må han bede Mig om at åbne sine øjne. Hvis han synes, det er svært at bede, må han bede Mig om at åbne sin mund. Men hvis han ikke vil lytte til Sandheden, så har han brug for andres bønner.
Mine børn, Jeg er dybt foruroliget over den måde, I præsenterer ondt som værende godt på, hvorimod godt bliver præsenteret som ondt. Alt i jeres verden er vendt på hovedet. De af jer, der ikke har en dyb hengivenhed over for Mig, vil ikke blive klogere.
På ethvert niveau i regering, kirke og stat bliver der foretaget handlinger i jeres navn, og I er ligeglade.
Dårlige love bliver introduceret og præsenteret for menneskeheden, som om de var til jeres eget bedste. Dette inkluderer nye styrer, medicin, fremmed bistand, vaccination og forkyndelse af nye religioner og doktriner. Aldrig har der været så meget forvirring hos Mine børn.
På overfladen ser alt ud, som om der er kontrol og orden, og det er der på en måde også. Men den reelle orden er i hænderne på dem, som kontrollerer verdens begivenheder på deres onde facon, behageligt gemt bag lukkede døre.
Lad jer ikke narre børn. I må vende jer til Mig efter hjælp, så de onde begivenheder, der er planlagt af hemmelige globale magter, kan blive svækket. Jeres eneste vej til virkelig frihed er, at jeres tro på Mig igen bliver tændt. Dette vil snart ske, Mine dyrebare børn, når jeg viser Mig under Advarslen, som kommer nærmere og nærmere.
Jeg beder jer inderligt om at bede for dem, som har indsigt, men som er blinde over for Mit Allerhelligste Ord. Bed for dem, som vedbliver med at fordreje Min Lære og for de af Mine hellige tjenere, som fordi de er kujoner, retter sig efter krav fra deres regeringer.
Der er kun en regent, som regerer fra nu af, og det er Min Evige Gud Fader, som har skabt alt. Vær frem for alt trofaste over for Ham, og I vil finde fodfæste på Sandhedens vej.
Jeres elskede Frelser.
 
Mennesket udviklede sig ikke fra dyrene, men dette er hvad de, der ikke tror på Gud, ville have jer til at tro
465. den 21 Juni 2012 kl. 17:30
Min højtelskede datter, siden tidernes begyndelse, hvor verden blev skabt af Min evige Fader, har der været megen forvirring om oprindelsen af den menneskelige slægt..... Da min Fader skabte verden, så Han kunne have en familie, blev der foretaget meget forberedelse.
Han skabte jorden, havene, planterne, træerne, bjergene, floder, dyrene og derefter, på den anden sidste dag hvor alt var på plads i paradis, skabte Han mennesket.
Mennesket, selv om det er plettet af synd, er en hellig skabning. Dyr er der for at tjene menneskeheden.
Mennesket udviklede sig ikke fra dyr, men det er hvad de, der ikke tror på Gud, ville have jer til at tro.
Evolutions teorier som hævder at mennesket kom fra dyr er en løgn. De kan aldrig bevises.
Satan, hans faldne engle og hver djævel der udspringer fra Guds fjende, har overbevist mennesket om denne forfærdelige løgn..
Mennesket er et barn af Gud, men for at nedgøre det menneskelige Gudsbarn, ønsker Satan at skabe forvirring i menneskehedens hjerter.
Hvorfor fremmer han denne løgn ved hjælp af falske lærdomme? Så han kan bevise at mennesket udviklede sig fra aberne, og derefter overbevise dem om, at de ikke blev skabt af min Evige Faders Hånd.
Denne er en af de største løgne begået af djævelen ved hjælp af de sjæle af de mennesker, der hævder, de er mere intelligente end resten af deres brødre og søstre.
Forskere erklærer at mennesket udviklede sig fra dyrene, men de er blevet bedraget. Videnskaben er fejlbehæftet, når den forsøger at erklære sandheden om universets skabelse.
Intet menneske forstår den Guddommelige Skabelses mirakel.
Hvis mennesket tror han kender alle svarene om menneskehedens oprindelse, der er baseret på menneskeligt ræsonnement, da bedrager han ikke kun andre stakkels sjæle, men sig selv.
Når der ikke er Guds Kærlighed til stede i disse sjæle, som tror på overlegenhed af den menneskelige intelligens, så breder ateismen sig som ukrudt.
Dette ukrudt, der vokser i alle retninger, forurener og ødelægger alle afgrøder i syne og skaber sygdom.
Den eneste kur er at søge hjælp fra Gud gennem ydmyg bøn og bede om, at Sandheden bliver afsløret.
Så mange usandheder, spredt af ateister der forsøger at bevise at Gud ikke eksisterer, har ødelagt millioner af sjæle. Deres ofre har brug for jeres bønner.
Ateisme er den største religion i verden og de der har viet deres liv til dette bedrag er tabt for evigheden.
De vil stå over for Helvedes flammer.. Medmindre de vender tilbage til Mig, under eller efter Advarslen, vil de lide under en frygtelig straf. Bed for dem.
Jeres Jesus
 
Jomfru Maria: Verden er blevet vendt på hovedet af hedenskaben
466. den 23. Juni 2012 kl. 10:50 Mine børn, jeg kalder jer alle til at forenes i bøn for syndernes omvendelse og for at fortsætte at bede jeres daglige bønner.
Faste vil frelse så mange sjæle og er en stor Gave til min elskede Søn.
Så mange mennesker i verden har forladt min Søn.
Hvor meget græder Han på dette tidspunkt. Han elsker dem så meget, og det er hjerteskærende at se, især illoyaliteten af dem, der accepterer at Han er den Sande Søn af Gud den Højeste.
Verden er blevet vendt på hovedet af hedenskaben. Den er blevet et sted af forvirring, had, oprør og uro.
Den er ligesom en Helvedes tilstand, omend ikke noget skræmmende eller smertefuld. Alligevel har den ondes magt skabt denne hadefulde spænding som omgiver alle Guds børn
Kun få er uberørt af den gift som mørket er ved at sprede i alle nationer. Så mange er forblændet af dette mørke og føler intet håb.
Mange vender ikke tilbage til Gud og fortsætter ad en sti, der bringer dem meget ulykke. Dem der elsker Gud, men ikke er opmærksom på Ham gennem bøn, er lige så hjælpeløse.
Kun bøn, hengivenhed og opofrelse kan bringe jer tæt på Gud. Intet andet vil bringe jer fred.
Bed, bed, bed for sjæle, der tilbeder falske guder. De har meget behov for bøn på dette tidspunkt.
Bed for dem, fristet af den Onde, der forårsager vanskeligheder til de sjæle der er under deres kontrol.
De har lidt tid før Bekendelsen, Advarslen. Når den dag kommer skal de vise ydmyghed, når Sandheden er åbenbaret for dem.
Min Søns store plan om at frelse megen af menneskeheden er ved at blive åbenbaret for verden.
Mange vil ikke blive frelst.
Derfor har alle hans kærlige disciple et sådant ansvar nu om at bede for omvendelse og frelse af så mange sjæle som muligt.
Gå i fred mine børn, trøstet i bevidsthed om, at min Søn er altid barmhjertig.
Han ønsker at frelse alle og Bekendelsen er en Gave Han giver til verden for dette.
Advarslen er den største Gave til menneskeheden siden Hans Død på Korset. Glæd jer, idet mange sjæle, der ellers ville blive plaget i helvede i al evighed, kan frelses og gives det Evige Livs Gave.
Tak for svar til dette kald fra himmelen.
Jeres elskede Guds Moder
Frelsens Moder.
 
Gudfader: Ingen kan forklare hvordan Jeg skabte universet eller menneskeheden, uanset hvor meget de forsøger, for det er umuligt
 477. den 5. juli 2012 kl.15:30
Min kæreste datter hjælpe Mig i Min sorg, idet Jeg græder for alle Mine børn, der nægter at acceptere at Jeg eksisterer.
Hvor meget længes Jeg efter dem.
Hvor meget græder Jeg for deres stakkels sjæle.
Så intelligente og smarte er de i deres menneskelige forståelse, men fejler at begribe Sandheden om Hvem Jeg Er.
Jeg Er begyndelsen.
Jeg Er skaberen af alt det, der er.
Jeg er jeres Fader, selv om I forkaster Mig.
Om de kun kunne se Sandheden.
Om de blot kunne tillade Mig at røre deres hjerter, så kunne Jeg vise dem Mine vidunderlige og herlige planer, som venter dem.
Mange af disse sjæle kender Mig uforskyldt ikke.
Disse sjæle vil blive vist Sandheden, så at de vil vælge Min vej.
Så de, der blev givet Sandheden, men som tillod menneskeligt ræsonnement og forherligelse af den menneskelige intelligens blænde dem, er nu tabt for Mig.
Mange af disse sjæle vil omvende sig, men mange vil afvise Frelsens Kalk præsenteret til dem af Min elskede Søn.
Børn af mit Hjerte, jeg beder jer. Hjælp Mig frelse Mine dyrebare børn.
Mine tårer flyder på dette tidspunkt, og Jeg beder jer om at bringe dem til Mig gennem Min Søns Guddommelige Barmhjertighed.
Så mange af disse sjæle omfatter børn, som trodsigt og offentligt forkaster Mig for at vise andre, hvor smarte de er.
En overdreven respekt for den menneskelige intelligens er en fristelse ført ind i Mine børns sjæle af fjenden.
Dyret fortærer Mine børns sjæle og de har ingen idé om, hvad han gør ved dem......... Så mange faldne engle overbeviser menneskeheden, at den menneskelige intelligens er fejlfri.
Når menneskeheden mener, eller overbeviser sig selv om, at den kender Skabelsens Guddommelige Lov, er den faldet i en løgnagtig fælde.
Ingen kan forklare hvordan Jeg skabte universet eller menneskeheden, uanset hvor meget de forsøger, for det er umuligt.
Hvornår vil de lære?
Hvornår vil de se, at de børn af Mig som er rene, enkle og ydmyge sjæle, accepterer Mig og forstå den simple Sandhed?
De behøver ikke bevis, fordi de føler Min kærlighed i deres rene hjerter, som de efterlader åbent, så Jeg kan oversvømme deres sjæle med guddommelige Nådegaver.
Jeg er jeres Gud, jeres Skaber og jeres biologiske Fader.
Mine børn skal komme til Mig gennem Min elskede Søn, og gennem deres egen frie vilje. Jeg kan ikke tvinge dem.
I, Mine børn er blevet givet magten til at hjælpe med at frelse deres sjæle.
Alle I, der svarer på Min bøn om at frelse jeres brødre og søstre gennem bøn og ofre vil blive givet særlige nådegaver.
Min magt er uendelig.
Mine mirakler, sammen med Mine børns lidelser og bønner, vil blive brugt til at frelse fortabte sjæle fra evig død.
Jeg elsker jer Min elskede børn. Kom og hjælp Mig at forene Min kære familie og hjælpe Min Søn at besejre dyret før det stjæler flere af Mine børn.
Jeres kærlige Fader
Gud den Højeste
 
Hvor meget lider I bag jeres skilt af Ateisme
545. den 10. september 2012 kl. 18:00
Min højtelskede datter, tid for at verden endelig indser at Gud eksisterer, er nær. Til alle dem, der praler af deres ateisme, som de bærer som en stolt hædersbevisning, siger Jeg dette.
Når den tid kommer, og når I kan se Sandheden, som Jeg giver til jer, vil I stadig være i tvivl.
I må vide, at jeres tvivl, der på nuværende tidspunkt ikke er til stede, fordi I tror, I kender Sandheden, er en forbandelse.
Det er Satan der forfører jer først og derefter forbander jer
I er Guds børn, og I er blevet blændet til Sandheden, for at forhindre jer i at komme ind i det Nye Paradis på jorden, som Min Fader lovede til menneskeheden.
Når I bliver præsenteret for Sandheden, og når tvivlen stadig piner jer, så spørg Mig om at hjælpe jer. Bare ét ord, bare ét opkald er alt det I har brug for.
Her er hvad Jeg vil have dig til at sige til mig.
Korstogsbøn (76) Ateistens bøn
Jesus, hjælp mig at acceptere Guds Kærlighed, som den bliver vist til mig. Åbn mine øjne, mit sind, mit hjerte og min sjæl, så at jeg kan være frelst. Hjælp mig at tro, ved at fylde mit hjerte med Din Kærlighed. Så hold mig og frels mig fra tvivlens pine.
Amen 
Mine stakkels sjæle, hvor meget lider I bag jeres skilt af ateisme. Hvor meget stræber I konstant efter at forhærde jeres hjerter til Sandheden, Sandheden om Guds eksistens.
Hvor meget I konstant forsøger at rekruttere andre sjæle til at acceptere jeres overbevisning. Hvorfor tror I, dette sker?
Hvorfor tror I, I lægger så meget energi og kræfter på at udråbe jeres tro? Det er for at bevise, at Guds Eksistens er falsk
Ved I ikke, at når I gør det, er jeres indsats fuld af lidenskab? Hvordan er det, at en sådan lidenskab kan udmønte i et sådant had til Gud?
Hvis Gud ikke eksisterer, hvorfor hader I så Ham?
Hvordan kan I hade en person der, i jeres øjne, ikke eksisterer?
Satan er jeres gud, alligevel tror I sandsynligvis ikke, at han eksisterer.
Hvad I ikke ved er, at han styrer jeres sind, da han fylder det med løgn. Hvor meget græder Jeg for jer. Hvor elsker Jeg jer stadig. Hvor meget længes Jeg efter at frelse jer før det er for sent.
Jeres Jesus
 
Hedenskab vil blive gennemtvunget i alle Guds Kirker
576. Den 10. oktober 2012 kl. 21.50
Min kære elskede datter, fortæl verden, at den skal vågne fra sin slummer. Hvis den ikke gør det, vil den ikke opdage de onde planer, som Jeg har forudsagt for nogen tid siden, når de folder sig ud.
Jeg taler om globalt herredømme, som bliver orkestreret for at ødelægge kristendommen.
Min Kirke bliver også decimeret brik for brik. Mine hellige tjenere er med vilje skubbet længere ud, end de kan holde til.
Min Kirke bliver også vanhelliget af dem, som praktiserer tilbedelse af dyret.
Disse falske bedragere er ikke kristne. De praktiserer det okkulte og infiltrerer alle organisationer, inklusiv forskellige kirker og forskellige religioner. Deres mål er især den Katolske Kirke.
Det er den kirke, de hader mest. Deres løgne har betydet, at Katolikker er for forlegne til at rejse sig og forsvare deres Kirke.
Deres løgne har gjort det vanskeligt for alle Kristne Kirker at forsvare de Hellige Sakramenter, som blev indstiftet af Gud.
Hedenskaben vil blive gennemtvunget i alle Guds Kirker, og ve det menneske, der rejser sig for at forsvare Guds Sandhed.
Det er blevet tid til, at menneskeheden bliver delt. Jeg kommer og opdeler jorden.
Dem, der er loyale over for Min Lære vil blive taget ind i Min Favn. Dem, der afviser Gud og kommer med blasfemi mod Sandheden, vil blive kastet bort.
Slaget er allerede begyndt. I får præsenteret beviset for det.
Der er stadig tid til at vælge mellem løgnene hos denne sataniske gruppe, som kommer klædt som lam, eller Sandheden, som man vil fortælle jer er løgn.
I skal være på vagt hele tiden. Hold jeres øjne åbne. Vend ryggen til, når der kommer blasfemier mod Mit Navn, Mit Legeme og Mit Ord.
Jeres Jesus
 
Jeres hedenske skikke vil føre jer til Helvede
809. den 3. juni 2013 kl. 21:50
Min højtelskede datter, piskningen, som Jeg udholder på dette tidspunkt, skyldes ikke kun den verserende forræderi mod Mig i Min egen Kirke, men det har at gøre med de falske, hedenske afguder, der erstatter Mig i dagens verden.
Hedenskab vokser meget hurtigt og er omfavnet som en ny folkelig kultur, et alternativ til troen på den ene sande Gud. Det tager mange former. Vigtigst er det, at den vil blive præsenteret som harmløs sjov for dem, der fusker i New Age øvelser og som en vigtig del af den personlige udvikling - en form for humanisme og kærlighed til sig selv.
Denne globale hedenskab blev forudsagt for de sidste tider og mange mennesker kan ikke se det for hvad det er. Det er en kærlighed til sig selv og til falske guder, hos hvem mange sætter deres tro for de såkaldte magiske fordele, de tror den kan tilbyde.
Mange, der leder efter alternativer for at fylde tomheden i deres sjæl, gør dette gennem tilbedelse af Buddha-statuer, som bliver central for deres liv, deres hjem og arbejdspladser. De er lullet ind i en følelse af åndelig ro, når de praktiserer New Age hedenskab, såsom yoga, reiki og såkaldt meditation. Kort efter, vil de blive tiltrukket af en dyb længsel og vil fortsætte med at tro på alle de falske løfter af dem, der praktiserer denne vederstyggelighed. For det er, hvad det er - en form for det okkulte, som blænder mange millioner af sjæle for Guds Sandhed.
Uanset hvilken doktrin New Age, eller andet som lover jer stor åndelig trøst og er udformet for at bemyndige jer med selviske midler, må I vide at det aldrig kunne komme fra Gud. Enhver doktrin som dikterer, at I skal ære disse statuer, som ikke er af Gud, eller hvor I bliver bedt om at deltage i øvelser, som involverer det okkulte, skal undgås for enhver pris. Ved I ikke, hvad disse ting gør ved jeres sjæl, jeres sind og jeres krop? De ødelægger dem.
Så mange sjæle bliver angrebet af denne praksis, der åbner døren til jeres sjæl og tillader Satan og hans dæmoner at fortære jer. Disse - tag ikke fejl - er stærke øvelser, idet de tiltrækker onde ånder. Brug af tarotkort, yoga, reiki og visse typer meditationer, som omfavner hedenske skikke, vil besmitte jer. Med tiden kan I blive syg og fuld af sort fortvivlelse, idet de onde ånder træder ind i jeres liv, hvorfra det er svært at flygte fra.
Disse er tegn på satanisk indflydelse i verden, og mange dæmoner kommer forklædt som lysets engle. Derfor omfavner de, der bliver besat af engle-kort og som accepterer såkaldt opstegne mestre, inden for denne engel kultur, ånden af det onde, der er præsenteret som harmløs sjov.
Den anden form for hedenskab ligger i ateismens praksis. De af jer, der er stolt af jeres ateisme og som kan praktisere gode liv, eftersom I er venlige og kærlige mod andre og behandler jeres naboer med respekt må I vide, at Himmeriget ikke er jeres. Jeg kan aldrig acceptere jer ind i Mit Rige når I udånder, uanset hvor meget dette vil knuse Mit Hjerte. Hvis I ikke tigger Mig om at acceptere jer før I dør, kan Jeg ikke hjælpe jer, for jeg kan ikke gribe ind i jeres frie vilje. Enhver, der fortæller jer, at ateisme betyder ikke noget er en løgner. Sandheden er, at kun dem, der accepterer Mig, og som erkender Gud, kan træde ind i Mit Rige.
Så mange af jer, der lever sådanne forvirrede liv og tror, at alt vil være godt, har meget at lære. Derfor har min Fader tilladt Advarslen at finde sted, for uden den ville mange sjæle styrte lige ind i Helvedes ild.
Vær taknemmelige for at Sandheden bliver givet jer, for meget få af Mine udpegede tjenere prædiker om farerne ved de syndige liv, I lever i dag og de frygtelige konsekvenser, de vil medføre.
Jeres hedenske skikke vil føre jer til Helvede. Jeres ateisme vil skille jer fra Mig. Kun omvendelsen kan frelse jer. Lyt og accepter Sandheden, uanset hvordan I kan synes den er, og I vil blive givet det Evige Livs Gave - et liv, som I tørster efter lige nu, men som aldrig vil blive jeres, hvis I fortsætter med at tilbede falske guder og afvise Mig, Jesus Kristus. Valget er kun jeres. Ingen andre kan gøre dette valg, for Gud har givet jer den frie vilje til at vælge mellem godt og ondt, og Han vil aldrig tage den væk fra jer, selv når I vælger den forkerte vej.
Jeres Jesus
 
Gud eksisterer i hver enkelt person født i denne verden, uanset deres tro eller deres forældres overbevisning
820. den 15. juni 2013 kl. 23:44
Jeg er jeres elskede Jesus, som arbejder gennem jeres sjæl. Selv når I ignorerer Mig, er Jeg her. Jeg arbejder gennem jeres sjæl, I gav til Mig og som sådan, vil I altid lide for Mig og med Mig.
I dag, min datter, appellerer Jeg til alle dem der siger, at de ikke tror på Gud. Hvis I ikke tror på Gud, må Jeg nu forklare hvordan I kan vide, at Gud virkelig Eksisterer. Gud Eksisterer i hver enkelt person født i verden, uanset deres tro eller deres forældres overbevisning. Gud bringer med enhver form for liv en følelse af ærefrygt og undren, som aldrig vil undgå at skabe i en sjæl en følelse af intens kærlighed for et andet af Guds Skaberværk.
Hver eneste af jer er en Skabning af Gud. Det er en kendsgerning. Nogle af jer er født med stor skønhed. Nogle er født med defekter. Andre er født med forfærdelige skønhedsfejl. Alligevel er I alle født fordi Gud tillader det.
Mange af jer vil retfærdiggøre forebyggelse af livet hos Guds børn, som er ufuldkomne. Nogle af jer vil myrde Guds børn i livmoderen og derefter retfærdiggøre det, hvoraf de fleste vil være egoistiske grunde. For dette vil I blive dømt, medmindre I beder Mig om at tilgive jer. I vil blive tilgivet, men kun hvis I virkelig er ked af det I har gjort for at forbande Min Fader.
Nogle af jer er født med defekter som skaber traumer i jeres liv. Selv om det kan være hårdt, har I fået denne lidelse for at frelse andre, som ellers ville ophøre med at eksistere. Ser I, de sjæle som vanærer min Fader, og aldrig vil bede om tilgivelse for deres synder, vil ende i Helvedes ild i al evighed. Jeres lidelse vil hjælpe med til at frelse dem, for de kan ikke og vil ikke frelse sig selv. I vælger denne lidelse før I blev født. I kan acceptere det nu eller måske senere, men I er sikre i Mit Rige, for Æren vil blive jeres for evigt.
Jeres Jesus
 
Kig bag humanismens maske og I vil ikke finde tegn på Gud
855. den 27. juli 2013 kl.19:22
Min højtelskede datter, det er Mit Ønske, at alle mine elskede tilhængere beder hårdt for at afbøje skaden på sjæle, pga. ateismens vækst. Ateismen begrunder sig ikke altid. Meget ofte skaber folk som, uanset årsagen, har besluttet ikke at tro på Gud længere, en erstatning.
På grund af menneskets sammensætning, må han finde en årsag, for at retfærdiggøre sin eksistens. Humanismens forbandelse er at ophøje mennesket i menneskets øjne. Alt hvad der skal gøres, ifølge humanisten, er at sikre at menneskets behov kommer først. Mange mennesker forveksler humanisme med kristendommen. Når man forkynder betydningen af verdslige goder i menneskets liv for enhver pris, for at undgå lidelse eller fattigdom, er det let at antage, at dette er en form for kærlighed til ens næste. Hvis man siger, at man ønsker at sætte en stopper for fattigdom, arbejdsløshed og andre lidelser, vil mange tror, at man taler i Guds Navn. Kig bag humanismens maske og I vil ikke finde tegn på Gud, heller ikke vil I høre Hans Navn nævnt. De, der lever deres liv som humanister elsker ikke Gud. De elsker sig selv alene. De mener også at alt det, der betyder noget, er menneskehedens velfærd - som regel i form af verdslige ting - som middel til målet.
Selv om det kan synes velgørende, at blive set at bekymre sig for menneskets behov, kan man aldrig erstatte Gud, ved at sætte menneskets behov først. Når I gør dette,krænker I Gud. Humanismen, selv om den har alle de ydre tegn på kærlighed til Gud, er ikke hvad det ser ud til. Bag kærlighedsmasken lurer kærligheden til sig selv. Mennesket vil dø, hans vil krop blive til støv, hans sjæl vil leve videre, alligevel, vil humanismen have jer til at tro, at mennesket er udødeligt. Vær forsigtig, når I omfavner humanisme, fordi når I gør det, skærer I jer væk fra Mig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: I må ikke acceptere, at tolerance for hedninge overtager Guds Kirker
869. den 6. august, 2013 kl. 19:37
Mit barn, du skal aldrig lytte til dem der angriber disse Budskaber fra den Hellige Treenighed, for de vil distrahere dig fra dette Arbejde. Husk, denne Mission vil blive angrebet mere end nogen anden, på grund af dens alvor. Hån, latterliggørelse og kritik, vil fortsætte helt frem til den sidste dag, når du modtager det Sidste Budskab.
Planen for at miskreditere disse Budskaber vil intensivere og had vil stige, så vær forberedt. Disse Budskaber kan ikke ignoreres, hverken af troende eller af ikke-troende, for Guds Ord vil aldrig gå ubemærket til. Hadet mod Gud er overalt i verden, lige nu, og de, der forkynder Hans Ord i disse tider, vil lide.
Sandheden er altid blevet forkastet, siden Gud, i begyndelsen, sendte Sine profeter for at advare Sine børn om farerne ved hedenskaben. Hedenskab er det modsatte af sandheden - Guds Ord. De stakkels sjæle der ærer falske guder gør min Fader meget vred. Han er en nidkær Gud, for det var gennem Ham, at alle ting begyndte. Han er den Almægtige. Han er en kærlig Gud, men Hans Vrede er der grund til at frygte, når hedninge angribe dem, der elsker Ham.
Når Guds børn - dem der tror på Ham og som tilbeder Ham, gennem Hans elskede Søn, Jesus Kristus - prøver at forene sig med alle sjæle, alle religioner, skal de være meget forsigtige. Gud ønsker at alle Hans børn elsker hinanden, uanset race, tro eller nation. Hvad Han ikke vil tillade, er at kristne omfavner hedninge inde i deres kirke. Når dette sker, vil hedningerne udslette alle spor af Kristendommen. At tage Sandheden - Guds ord - og give plads til at løgne forurener den, fornærmer Gud.
Guds profeter advarede menneskeheden om farerne ved at omfavne hedenskab, da det fører til fuldstændig ødelæggelse. Når det sker, vil de nationer, der tillader denne vederstyggelighed træde ind i deres kirker, blive udslettet uden Barmhjertighed.
I må ikke acceptere at tolerance for hedninge overtager Guds Kirker. I må aldrig glemme det store Offer, som Gud gjorde, da Han sendte Sin enbårne Søn for at bringe jer frelse. Den dag, hvor I accepterer andre kirkers praksis, ikke af Gud, eller når I viser respekt for hedninge, er den dag hvor I vil vende ryggen til Sandheden. Hold øjnene åbne og bed til, at jeres Kirker ikke vil tvinge jer til at give afkald på jeres troskab til Jesus Kristus.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Frelsens Moder: Den eneste vej til Evigt Liv er gennem min Søn Jesus Kristus
903. den 6. september 2013 kl. 20:15
Mit barn, ingen af jer skal nogensinde glemme, at min Søn døde for at frelse menneskeheden. Han befriede alle sjæle fra dyrets trældom. Han gav jer alle Frelsens Gave og for at modtage evigt liv skal I komme til min Søn og bede Ham om denne Store Gave.
Den eneste vej til Evigt Liv er gennem min Søn Jesus Kristus. Idet Han er så barmhjertig, giver Han en chance til alle for at komme til Ham, af deres egen frie vilje. Han gav verden Sandheden, og ved Sin gave, Sin død på Korset, åbnede Han vejen for alle til at leve i evig fred og i Hans Paradis.
Mange accepterer ikke min Søn, heller ikke tror de på Gud. Hvis I ikke tror på Gud eller accepterer Frelsens Gave, så adskiller I jer fra Gud. På grund af denne sidste Mission for at frelse sjæle, såvel alle synderes sjæle, som dem, der nægter at erkende Guds Eksistens, vil min Søn udføre et Stort Mirakel. Under Advarsel vil alle se bevis for, at de har en sjæl og mange vil blive omvendte. De, der ikke vil omvende sig, og som forbliver ateister, kan ikke gives Frelsens Gave, for de vil nægte Barmhjertighedens Hånd. Disse sjæle vil afvise Ham på den mest trodsige måde og intet andet end jeres bønner kan frelse dem.
De, der nægter ethvert forsøg, ethvert Indgreb og enhver Barmhjertighed for at bringe dem ind i det nye Paradis, vil blive kastet bort. For min Søns Kongerige vil ikke være deres idet min Fader, som testamenterede den frie viljes gave til menneskeheden, vil aldrig påbyde Sin Vilje til Sine børn.
Bed, bed, bed til, at ateister vil acceptere Barmhjertighedens Hånd, som min Søn vil udbrede på hver eneste af dem. Husk at bede Korstogsbønnerne for at frelse de stakkels små sjæle.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Ve de kristne, der har forladt Mig til fordel for New Age hedenskab
922. Tirsdag den 24. september 2013 kl. 22:44
Min højtelskede datter, hver eneste levende sjæl har et kraftigt instinkt om at opsøge Gud i deres liv. De, der finder Guds Kærlighed i sin mest rene form er givet denne gave på grund af deres ydmyghed og accept af, at al herlighed tilhører Gud.
Hedninge, på den anden side opsøger, i deres søgen efter åndelig fred, snarere den Sande Guds Skabelse, end deres Skaber. I stedet for at ligge foran Gud, Min Fader den Almægtige, Skaberen af alle ting, ligger de ned for falske idoler, herunder de vidundere Han skabte til verden - Jorden, solen, månen og stjernerne. De forguder disse store undere og tror så, at ved at gøre det, dette giver dem en stor magt. Hvad de søger er en form for åndelig oplysning, som de håber vil bringe dem glæde og fred. Derefter vil mange, gennem meditation og yoga, åbne deres sind og sjæl for at tillade ånden af det onde at korrumpere dem. De tror fejlagtigt, at en anden magt end den, der kommer fra Gud den Højeste, kan bringe dem den fred de forlanger.
I må vide nu, at der er kun én Gud. Enhver anden form for tilbedelse fører til hedenskab. Det er ligegyldigt, hvad de siger, eller hvordan de retfærdiggør deres handlinger.
De indbyder Satan at invadere deres sjæle, og når han får adgang i, vil han og de dæmonerne han sender, ikke lade disse sjæle være i fred. De vil pine dem, fylde dem med løgne og få dem til at tro, at de har en gave. Nogle tror, de kan helbrede andre gennem øvelser såsom Reiki, mens det, de gør i stedet, er at angribe andre, herunder de uskyldige. Når hedninge synger for at tiltrække åndelige gaver siger de, at dette bringer dem fred. Selv om mange tror det, må I vide, at der inden for en kort tid - når ånden af det onde har besat deres sind - bliver de ophidsede og ingen pusterum vil de finde. De vil konstant opsøge hver fornøjelse af sanserne og alt, det vil modtage til gengæld, vil være sjælens mørke.
Hedenskab bringer en frygtelig uro, og i lande, hvor hedninge råber ud til falske guder, pådrager de sig Min Faders Vrede. Mange af disse sjæle forstår ikke hvad de gør, men I kan genkende dem ved den måde, hvorpå de vil pynter deres krop, idet de anser sig selv for hellige kar i de falske idolers øjne, de hævder at tilbede........jj Kærlighed, ydmyghed eller personlige ofre til gavn for andre vil mangle, for de tilbeder kun sanserne. De forstår ikke, at deres sjæle er en Gave fra Gud, og så giver de dem væk i jagten på perfektion, som aldrig kan være deres.
Under Advarslen vil Jeg opvække i disse sjæle Sandheden om, hvem de tilhører. Bed om at de vil acceptere min Barmhjertigheds Hånd. Ve de Kristne, der har forladt Mig til fordel for New Age hedenskab. Det er dem, der ikke ønsker Min Barmhjertighed og foretrækker at fuske i noget vrøvl, fordi det fylder deres ego når de tror, at de har magt til at kontrollere åndelige sager. Mens de søger personlig perfektion på denne måde, skærer de sig helt af fra Gud. Ved at gøre dette, åbner de døren til den onde, som vil forføre og hypnotisere dem gennem overtroiske løfter, som fører til, at deres sjæle blive golde, hvor Guds Kærlighed ikke kan trives.
Jeres Jesus
 
Hvor mange mennesker er givet, at tro på forkerte handlinger i retfærdighedens navn?
1114. den 6. maj 2014 Min kære elskede datter, grunden til, at Mit Ord er afvist af så mange er, at Sandheden er som et torn i siden på dem, som er forlegne over at forkynde Min Lære åbent. Det menneske, som tror at ytringsfriheden er vigtigere end lydigheden til Guds Ord, betræder en meget farlig vej. Enhver der tror, at han har ret til at fastholde, at ens synspunkter er ukrænkelige, når den pågældende tolererer synd, forråder Mig. Hvor mange mennesker er givet troen på forkerte handlinger i retfærdighedens navn? Disse mennesker, som dikterer jeres love, inkluderet de love der styrer jeres Kirke, vil have jer til at tro, at retten til ytringsfriheden overgår alle Guds love, selv når denne ret herliggør synden.
Synden har mange facetter, og i verden af i dag er hver enkelt synd bortforklaret ved at hævde, at enhver person har sin individuelle ret til at gøre hvad det passer ham.
Selv om ingen af jer har ret til at dømme andre i Mit Navn, har heller ikke nogen af jer ret til at erklære, at forkerte handlinger er en god ting.
Jeres Jesus