Omvendelsen

___________________________________________________
Omvendelse
15.den 21. november 2010 kl. 1.30 om morgenen
Min datter, i dag bringer Jeg et budskab om håb og fred til alle Mine børn, som har følt, at disse budskaber repræsenterede frygt. I skal vide, at selv I, som har svært ved at tro på Mig, Min Evige Fader og Helligånden, ikke behøver at være bekymrede. Mange af jer, Mine kære børn, ønsker at tro, men på grund af jeres ræsonnement og logik, hvor I evaluerer alt i overensstemmelse med jeres rationelle tænkning, finder I det svært at tro på det overnaturlige.
Frygt ikke. Ved at bede en bøn, om det så blot bliver en gang om dagen, og bede Mit Hellige Hjerte om at fylde jer med Min kærlighed, vil I meget snart føle en forskel. Mange af jer – som har en svag tro – misunder dem, der er stærke i troen. I skal vide, at Jeg elsker jer alle sammen. Som en forælder, har hver af jer en dyb, speciel plads i Mit Hjerte. I må aldrig føle, at I ikke er værdige til Min Kærlighed.
Elskede Jeg jer ikke så meget, at Jeg villigt ofrede Mit liv for jer i det håb, at I ville få en ny chance for at komme tilbage til Mig?
Børn, I vil altid blive skubbet til side af andre, fordi I giver udtryk for, at I tror på jeres Guddommelige Skaber. Når det sker, så husk på, at det er noget mennesket må lide under på denne jord, fordi de elsker Mig. Lad aldrig denne tro På Mig, jeres Guddommelige Frelser, blegne eller være skjult for dem, der betragter jer med medlidenhed.
Ja, mange af Mine børn, der er påvirket af menneskelig tankegang og logisk sans, der med vilje er placeret i deres lukkede sjæle, vil være kritiske over for jeres tro. For at fornærme jer yderligere, vil de være pinligt berørte over jeres tro, og skønt de ikke offentligt vil være ved det, vil de føle en jaloux nysgerrighed. Denne jalousi kommer af, at det går op for dem, at de inderst inde i deres sjæl føler en tomhed. Uanset hvor meget de gransker deres indre, kan de ikke forstå, hvorfor de føler det sådan. I mellemtiden vil du som troende blive udsat for den ydmygelse at blive betragtet med pinligt berørte øjne af den omverden, der har en svag tro eller slet ingen.
Vær aldrig bange eller pinligt berørt over at eje den kærlighed, du føler i dit hjerte over for Mig og Min Evige Fader. Vær åben om din tro. Bær din kærlighed med stolthed, så alle kan se det. Ved at gøre det, er du et godt eksempel.
Du skal aldrig være for ivrig til at påtvinge ikke troende din tro på en aggressiv måde, ved at bruge logisk tænkning. I stedet skal du vise din broder og søster kærlighed og støtte, selv om du ved, at de har brug for vejledning. Når de ser den ligefremme måde, du viser din kærlighed for mig på helt åbent og med kærlighed i hjertet, vil de begynde at undre sig.
Ved at lede andre gennem kærlighedens eksempel, respekt og gode handlinger, vil de blive draget mod lyset. Mange vil ikke kunne forstå det i begyndelsen. Men som tiden går, og især ved hjælp af jeres intense bønner, vil de vandre hen imod Mig.
Jeg anmoder jer alle indstændigt om at bede for alle sjæles omvendelse. Det indbefatter de mennesker, I kender personligt, og som I føler har særlig brug for jeres bønner på grund af de vanskeligheder, de møder i livet. Bed også for omvendelse af de stakkels børn, Jeg har mistet på grund af det mørke, der gør dem blinde over for sandheden. Bed med særlig medfølelse og kærlighed for dem, som aktivt følger Forræderens vej. De har mere end nogen anden brug for jeres bøn.
Gør alle, I møder, bekendt med, hvordan de kan blive forsonet med Mig, selv i det øjeblik, de ligger for døden, ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans.
Vil I ikke nok give dette til alle, I møder, og som vil lytte. Tilskynd dem til at læse og huske det, hvis I tør, fordi hvis de beder den på deres dødsleje, vil de blive frelst af Mig.
Skam jer aldrig over de kors, I har på.
I skal aldrig blive fornærmet, hvis ikke troende ler eller gør nar af jer, når I beder. I skal aldrig skamme jer over, at I bærer kors for at beskytte jer. Skjul ikke disse symboler på jeres kærlighed til Mig, Jeres Guddommelige Frelser, Min Evige Fader og Helligånden. Ved stolt at bære disse tegn på hellig ærefrygt, vil I føre andre til Mig. På trods af den synlige foragt, disse folk giver udtryk for, vil de inderst inde misunde jeres tro. Mange af disse observatører føler en hul tomhed indvendig på grund af manglende tro. Mine børn, bøn kan hjælpe Mig med at vinde deres sjæle. Sig denne bøn for dem:
”Min kære Herre, jeg løfter mine arme op mod Dig og beder Dig om at tage min elskede broder/søster i Dine milde Arme. Velsign dem med Dit Hellige Blod og vis dem den nåde, der er nødvendig for at kunne modtage Din Kærlige Ånd, der kan lede dem til den evige frelse.”
Når I, Mine troende, åbent bliver udfordret af andre på grund af jeres tro, så sig først dette:
”Jeg er tilhænger af Kristus, som led døden ved ikke troendes hænder. Fordi jeg er tilhænger af Kristus og viser ham min kærlighed, vil jeg altid lide under en nedværdigende behandling af andre. Det er det kors, jeg bærer, og det er jeg stolt af. Min Frelser døde ikke kun for mine synders skyld, men også for jeres.”
Når de stolt praler af, at de er agnostiker eller ateister, så sig det til dem. Spørg dem, om de vil have en anderledes følelse, når deres liv på jorden er ved at være forbi. Så giv dem dette råd. Selvom I stadig er usikre, så bed Barmhjertighedens Rosenkrans på jeres dødsleje. Åbn jeres hjerter og bed Min Evige Fader om tilgivelse. Husk Mit løfte. Som jeres dommer, så vel som jeres Frelser, vil jeg tilgive dem – lige indtil hvert eneste af Mine børns sidste åndedrag på denne jord. Sig til dem, at de skal bede meget inderligt om, at deres hjerte vil åbne sig bare denne ene gang.
Bøn fører alle Mine børn tættere til Mit Kongerige på jorden, når Himmel og Jord smelter sammen til et. Bønnens magt vil først rigtigt blive forstået, når Mine børn åbner deres hjerter og kalder på Mig. Bed, og hvis det er Guds vilje, vil jeres bønner blive besvaret.
Nægt aldrig jeres børn Dåbens Sakramente.
Til sidst vil jeg sige, at I skal bede for de små børn, jeres sønner og døtre og ungdommen i verden. Hver af dem har ret til at blive vist sandheden. De har hverken fået vist sandheden om Guds kærlighed eller fået vejledning af deres forældre, på grund af det åndelige mørke, der har eksisteret på jorden i de sidste to årtier. Selv hvis jeres egen tro er svag, så skulk ikke fra jeres pligt som forældre til at give børnene adgang til sakramenterne, især Dåbens Sakramente. Påtag jer aldrig det store ansvar at nægte jeres eget barn det allervigtigste sakramente. Mange forældre, der stolt praler af deres meninger på grund af manglende tro og stædigt holder fast ved deres synspunkt, ødelægger deres børns sjæle. Giv jeres børn sakramenternes gave. Som tiden går, vil de enten takke jer for det eller afvise Mig. Det vil være op til dem. Hvis I absolut må det, så afvis Mig, men stjæl aldrig Mine børns sjæle. Det kan godt være, at I er deres forældre på jorden, men de er Min Evige Faders børn, Han som er alle tings Skaber. Prøv ikke at tage dem med ind i mørket. Husk at på trods af jeres egen opfattelse, så elsker Jeg jer alle sammen.
Jeres Guddommelige Frelser og Dommer
Jesus Kristus,
Søn af Den Evige Fader
 
Hvad du vil opleve under Advarslen og under bøn om øjeblikkelig tilgivelse 
65. den 16. april 2011 kl. 10.00
Min elskede datter, arbejd hurtigt med at udbrede og øge kendskabet til Mit Budskab, for verden vil meget snart opleve Advarslen. Sig til de sjæle, der nægter at bede, at de skal lægge stoltheden og ubehaget på hylden og vende sig til Mig og bede om tilgivelse. I skal være klar over, at der er mange, mange sjæle, der ikke overlever denne umiddelbart forestående begivenhed. Mange af disse sjæle er simpelthen dovne, og skønt de muligvis når alt kommer til alt tror på Gud, den Evige Fader, mener de, at de først engang i fremtiden behøver at beskæftige sig med deres åndelige overbevisning, men det vil være for sent.
Fortæl verden, at denne begivenhed vil frelse dem. Mange vil angre under den Mystiske Oplevelse. De vil have en brændende følelse, der ikke er ulig den følelse, sjælene har i skærsilden. Det vil give dem en forståelse af det, som de ikke helt rene sjæle skal gennemgå, før de kan se Himlens Strålende Lys. Ved en simpel anerkendelse af, at denne begivenhed kan finde sted, kan de overleve den. Vend jer mod Mig og sig:
” Vil Du ikke nok føre mig mod Lyset og Din Store Barmhjertigheds Godhed og tilgive mig mine synder.”
Og så vil Jeg øjeblikkelig tilgive dig. Når Advarslen så er overstået, vil du føle en dyb fred og glæde i din sjæl.
Unge mennesker finder det pinligt at bede.
Mange folk i verden i dag nægter at bede. Især mange unge mennesker synes det er pinligt og gammeldags. Og ja, de tror fejlagtigt, at selvom de tror på Gud, så er bøn ikke nødvendigt. Det er ikke sandt. Det er absolut nødvendigt for at kunne komme ind i det Paradis, I så desperat vil hige efter, når I dør. Hvis I forbliver syndige, kan I ikke få del i denne strålende fest. Ligesom dem, der holder sig i form og passer på kroppen ved omhyggeligt at holde øje med det, de spiser, således skal I også forberede jeres sjæl. Hvis I ikke følger nøje med i jeres sjæls tilstand, vil den blive svag og mangle den næring, som sikrer, at den er i en perfekt form.
En bøn, der kan bedes for at omvende andre.
De at jer, der har en stærk tro, har et enormt ansvar nu, på grund af den svage tro blandt de troende i verden. I må bede denne bøn, for de andres omvendelse:
” Jesus, jeg bønfalder dig om, at du i din Guddommelige barmhjertighed vil dække disse lunkne sjæle med dit Dyrebare Blod, så de kan blive omvendt.” 
Sig denne korte bøn for dem, som I tror har mest brug for den.
Husk, børn, på Mit strålende løfte om, at Jeg vil triumfere til sidst. Forræderen Satan kan simpelthen ikke overleve. Lad Mig nu beskytte jer og tage jer med Mig. Giv ikke Satan jeres sjæl. Jeg elsker jer alle sammen. Fortsæt med at bede Mig om at styrke jeres tro hver dag.
Jeres Guddommelige Frelser,
Kongen, der er Barmhjertig og har medlidenhed,
Jesus Kristus
 
Omvend andre, så snart lejlighed byder sig
73.Påske søndag den 24. april 2011 kl. 20.30
Min kære elskede datter, i dag er noget særligt, fordi det var den dag, Jeg stod op fra de døde og dermed opfyldte Mine løfter til mennesket om ved Min opstandelse at hjælpe jer alle på vej mod Himlens Lys. Rejs jer nu, alle sammen og kom hen til Mig og jeres egen frelse.
Mine børn, I skal omvende andre, så snart lejlighed byder sig. Jo mere I forklarer, og jo mere I viser de svage sjæle kærligheden i jeres hjerte, des større chancer er der for, at det endelige resultat bliver en omvendelse af en anden sjæl. Jeg vil lade stor velsignelse regne ned over jer. Det er en meget særlig Gave fra Mig og repræsenterer en stor barmhjertighedshandling over for jer.
Omvendelse, Mine børn, vil frelse sjæle. Når en omvendelse finder sted, vil det rygtes til de venner og bekendte i personens omgangskreds, der også er blevet omvendt. Omvendelse medfører nye omvendelser. Det er uden betydning, om der bliver gjort grin med det, eller I bliver behandlet, som om I vrøvler. Det kræver meget mod fra jeres side, Mine elskede loyale tilhængere. Men hver gang I forsvarer og forklarer Min Lære for andre, vil folk lytte. Selvom nogle vil le ad jer og se ud som om, de ikke tager jer alvorligt, vil mange inderst inde lytte til det, I har at sige.
Når Helligånden virker gennem jeres arbejde, vil modtageren føle et stik i hjertet, uden at de ved hvorfor. Så vil I drage dem nærmere.
Nogle folk vil være længe om at reagere, men vær tålmodige. De vil begynde at give sig lidt efter lidt. Først vil de stille jer et spørgsmål, som for det meste vil handle om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er på det tidspunkt, at omvendelsen rodfæster sig. Giv aldrig op over for at sprede Sandheden om Min Lære. Det skal ikke gøres som en prædikant. Det skal hellere gøres meget diskret. Omvend andre i jeres hverdagsliv gennem almindelig samtale. På den måde vil folk være mere modtagelige............ Mine børn, I vil imidlertid føle jer chokeret over andre folks reaktion, især dem, der lever deres liv med benægtelse og i mørke. Deres svar vil være aggressivt og i en hånende tone. I vil blive spurgt, om I virkelig tror på sådan noget vås. Så vil I blive skældt ud og fornærmet. Man vil betvivle jeres intelligens. I vil blive beskyldt for at vende jer mod religion, fordi I har personlige vanskeligheder. I vil blive forlegne af og til og opleve, at det er svært at forsvare sig. Vær tavse i sådanne situationer. Stil simpelthen spørgsmål nu og da.
Spørg sådanne sjæle: ” Hvorfor føler du det sådan?” Jo flere spørgsmål du stiller dem, des mere vil de begynde at overveje deres egne svar. I vil ikke kunne overbevise alle om Sandheden. Imidlertid vil ethvert forsøg fra jeres side forfremme jer i Mine Øjne. Gå nu, Mine børn, omvend i Mit Navn, og I vil modtage mange, mange nådegaver. Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Lad ikke Min Kirkes menneskelige fejltrin at vende din ryg mod Mig
127. den 30. juni 2011 kl. 20:00
Min kære elskede datter, Jeg smiler denne aften med fryd i mit hjerte, for endelig hører yngre mennesker Mit Ord gennem internettet præcis som forudsagt.
På denne måde vil flere mennesker blive i stand til at fortælle verden hvordan man forbereder sig på Advarslen. Mit Hjerte brister i fryd når Jeg ser den kærlighed Mine børn nærer for Mig i hver afkrog af verden. Min kærlighed dør aldrig. De, Mine elskede tilhængere, er fulde af Min Kærlighed som de føler i deres hjerter. Nu kan de fortælle verden, også kynikerne, hvor meget de ærer Mig ved at prise Min Herlighed for alle. For disse Mine tapre og elskende skabninger vil nu tiltrække dem der modsætter sig Mig til Sandheden om hvorfor de overhovedet er på denne Jord.
Himmelen fryder sig over disse der obent forkynder deres kærlighed til Mig på internettet. Min Kærlighed til dem bølger frem sådan at Mine nådegaver vil bruse ned over hver af dem, strækkende sig fra det ene hjørne af kloden til det andet.
Jeg kommer nu for at frelse jer før Dommedag.
Husk én lektion børn. Min Læres Sandhed har aldrig forandret sig. Menneskelig fejl, Mine hellige tjeneres synder og synder begået af dem som har misbrugt Sandheden til at passe ind i deres egne ambitioner har måske besudlet Mit Navn, men de har aldrig forandret Den Jeg Er. Jeg er menneskehedens Frelser. Jeg kom første gang for at frelse jer for at tillade syndeforladelse. Jeg kommer nu igen for at frelse jer før Dommedag. Fordi Min Kærlighed er så Kraftfuld, vil Jeg nu trænge igennem over hele verden ved Helligåndens Kraft for at trække jer tilbage ind i Min blide Kærligheds fold. Mærk Min Kærlighed nu børn.
Lad ikke din skuffelse over Min Kirkes menneskelige fejltrin få dig til at vende ryggen til Mig, Jesus Kristus eller Min Evige Fader.
Til dem der vendte Mig ryggen på grund af Kirkens synd.
Det er på grund af synd at I blev fristede til at blokere for Sandheden. Dem af jer som bebrejder Kirken for jeres manglende tro på Mig er ikke ærlige overfor jer selv, for hvis I i sandhed elsker Mig, ville I aldrig finde undskyldninger. Satan er overalt i verden nu børn, og forsøger at overbevise jer ved enhver lejlighed om at jeres jeres tro ikke er relevant, ikke er vigtig, at jeres tro ikke garanterer jer en plads i Himmelen. I nogle fald tror I at Guds Barmhjertighed er uendelig og at du kan blive frelst når du lever et liv hvor du ikke forårsager andre overlast.
I udfordrer Mig meget ofte når I bebrejder Mig for det onde i verden. Dette er når I bliver vrede på Mig og Gud den Evige Fader. Hvordan kan Gud holde sig tilbage og tillade sådant ondt at udfolde sig i verden? Hvor mord, voldtægt, abort, tortur, grådighed og fattigdom eksisterer? I skal holde op nu og høre Mig.
Husk at synd, forårsaget af Satan, hvem de fleste mennesker i dag ikke tror eksisterer, kan angribe hver eneste en af jer på grund af den Gave I fik af jeres skaber, Gud Fader. Denne den frie viljes Gave er givet til enhver. Nogle bruger denne Gave til godt arbejde, hvor de viser kærlighed til alle, mens andre misbruger den til at udnytte andre. Når Satan tiltrækker disse, gennem deres svage frie vilje, så bliver de i stand til at begå store grusomheder. Fri vilje er jeres børn. Når den forurenes af synd, resulterer det i ødelæggelse i verden. Gud Fader kan ikke tvinge jer til at holde op med at gøre noget hvadenten det er rigtigt eller forkert, for Han vil ikke blande sig i jeres frie vilje. Han vil altid opmuntre jer til at bede for at få de nådegaver der skal til for at undgå synd. Det vil blive ved jeres frie vilje at I tage én af to beslutninger. Vend jer til Gud eller tillad jer selv at blive forført at Satans løgne, som vil forvride jeres sind bort fra Sandheden.
Husk, Jeg Er Sandheden. Satan vil ikke have at I ser Sandheden. Han vil bruge jeres intelligens og fremlægge sofistikerede argumenter for at forføre jer. Han kan endda overbevise jer om at noget er ondt skønt det er godt. Så når I mener at det er hyklerisk at vende sig i bøn til pris af Gud Fader på grund af Kirkens synder, så skal i se det for det det er, nemlig endnu en måde at opmuntre jer til at vende jer bort fra Mig. Sandheden. Vis Mig nu jeres kærlighed børn, ved at rejse jer op og forsvare Mit Navn i en vantro verden.
Meget snart vil I opmuntre andre til at høre jeres syndpunkter. Ligesom dem der påstår at de ikke tror på Mig råber højt hvor meget de hader Mig, må I nu fortælle verden at I elsker Mig. Først da vil omfattende omvendelse gribe verden. Lad Mig løfte jer nu så I kan forberede Mine børn til at træde ind i Mit Nye Paradis på Jord. Husk, kun dem der tror på Mig og Min Evige Fader kan træde ind i dette Paradis.
Gå nu og bring Mig de mangfoldige.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus.
 
Hvad er det der får unge mennesker til at skammes over Mig?
169. den 19. august 2011 kl. 23:00
Min kære elskede datter, Min Kærlighed til unge mennesker, især dem i deres teenageår eller i tidligt voksenskab, er meget dyb. Som deres forældre, føler Jeg kærlighed, glæde, bekymring og indimellem vrede som Jeg ser dem vokse op. Åh hvor Mit Hjerte knuses når Jeg hører dem sige at de ikke tror på Gud, Min Evige Fader. De, Mine små børn, er blevet tilvænnet at fornægte Ham, så de kan falde i med deres venner, så de ikke skiller sig ud fra dem.
Faktum er, at det ikke længere er let for et ungt menneske at stå ved deres kærlighed til Mig, selvom de accepterer Min Eksistens. Denne indrømmelse kan bringe dem i forlegenhed når tro på Mig, Jesus Kristus eller Min Evige Fader, bliver hånet til fordel for en såkaldt ’højere eksistens’. Hvad er det der får unge mennesker til at skammes over Mig? Hvorfor føler de at de skal leve op til en verden der er udtømt for ånd eller omsorg for sjælen?
Musik og kunst har en enorm indflydelse på disse dyrebare, små sjæle som ikke har fået fortalt Sandheden om Himmelen eller Helvede. De, som alle Mine andre børn, som fortsætter med at undgå enhver benævnelse af Mig, Min Lære eller Eksistensen af Min Evige Fader, er ligeså udsatte for at gå fortabt i vildnisset.
Forældre, Jeg kalder jer til at fortælle jeres børn Sandheden om deres eksistens på denne Jord; hvor de kommer fra og den skæbne der venter dem efter dette liv. Det er jeres pligt at hjælpe dem med at åbne deres hjerter for Min Kærlighed. Før dem blidt til Mig, men brug alle mulige midler til at hjælpe dem med at frelse deres sjæle. Gør dette af kærlighed til dem. I har muligvis unddraget jer denne pligt gennem årene, men nu er det tid til at gøre det godt igen. Ved at bede Barmhjertighedens Rosenkrans for deres sjæle, kan du hjælpe dem. Det er bedre hvis de vandrer mod Mig med armene strakte mod Mig i dette liv, af egen drift.
Til de unge mennesker siger Jeg dette. Hvis I tror på Mig, vær ikke bange for at vedstå jer det offentligt. Fornægt Mig ikke for Jeg er jeres livline, uden Mig er der intet liv. Når andre ser hvor stærk jeres tro er, vil de være mere tilbøjelige til at åbne deres hjerter for Mig. Det kræver mod fra jeres side, men de nådegaver du vil modtage fra Mig vil langt overgå din frygt. Når først du fortæller folk at Jeg virkelig Eksisterer, når du viser dem respekt og kærlighed og trækker dem til dig, vil de respektere dig for at tale om Mig. Det kan virke mærkeligt at tale om Mig i et åndedrag og jordiske ting i det næste, men du vil blive stærkere i din tro når du gør det. Ikke kun vil du opleve en sådan rigdom af kærlighed i det hjerte for Mig, det vil frelse dine venners sjæle.
Brug internettet til at sprede Mit Budskab. Omtal dem. Det er lige meget hvem der gør grin af dig. For når du gør dette vil mange, mange mennesker rundt omkring i verden få evigt liv på grund af den omvendelse der skabes som resultat.
Gå frem nu, Min dyrebare, unge hær. Det er tid for dig nu til at samle dig modet til at sprede Mine Budskaber, som bliver givet til denne generation i verden for at minde dem om Hvem Jeg Er, hvorfor Jeg frelste jer alle fra Helvedets dyb og hvorfor Jeg nu rækker ud for at frelse jer endnu en gang. Dette er tiden for Mig til at række ud og tage jeres hænder i Mine. Jeg elsker jer.
Jeres elskede Frelser og Ven
Jesus Kristus
 
Jeg kan ikke tvinge folk til at konvertere eller vende tilbage
221. den 15. oktober 2011 kl. 19:00
Min kære elskede datter, efterhånden som flere og flere mennesker hører Mit Ord, vil Min Kærlighed trænge ind i deres sjæle så snart de læser Mine Budskaber. Jeg vil tale til deres sjæle og vække dem fra deres slummer for at forene dem med Mig sådan at Jeg kan frelse sjæle overalt. Styrke i antal vil hjælpe mig at frelse sjæle i så stor skala.
På grund af den frie vilje givet til mennesket i Gave af Min Fader, kan Jeg ikke tvinge folk til at konvertere eller vende tilbage til troen på Gud Fader. Det skal være deres egen beslutning. Bøn vil sprede omvendelse. Det lover Jeg jer. Tænk bare over den Gave der venter på sjæle når I, Mine børn, beder for dem.
Kender I ikke bønnens kraft? Bøn der siges af mangfoldige, i tak til Min Fader og i soning af jeres synder, kan frelse verden. Sådan er den kraft den besidder.
Aldrig før har Jeg tilskyndet jer så indtrængende til bøn, som skal komme fra jeres egne læber og med en gavmildhed af hjertet overfor forhærdede syndere overalt. Jeg har brug for jeres bønner. Uden jeres bønner bliver disse stakkels sjæle muligvis aldrig frelst, fordi mange af dem er i sådan et mørke at virkningen af Advarslen ikke er tilstrækkelig. I, mine værdsatte, elskede børn, alle sammen syndere, hvoraf mange gør jeres bedste for at vise Mig jeres kærlighed, indser I ikke at Jeg er så afhængig af jer til at holde Mig ved selskab. Gå sammen med Mig i Mit Hjertes Favn og bed Mig om nådegaverne til at frelse jeres brødre og søstre. Jeg frelser millioner af sjæle når I afsætter tid til at bede Barmhjertighedens Rosenkrans.
Dette er tiden hvor recitering af Barmhjertighedens Rosenkrans vil være mest effektiv. Vær gavmilde af hjerte, sind, krop og sjæl. Kast al tvivl til side. Tillad Mig, jeres Jesus, at løfte jer op for at bringe jer og alle dem I beder for ind i Mit evige liv.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Jomfru Maria: Åben jeres hjerter for Sandheden
234. 29. oktober 2011 kl. 16:49
Mine børn, I skal bede om min beskyttelse til alle tider. I bliver vejledt og i skal lægge al jeres tillid i min elskede Søn.
Bed om omvendelse overalt. Så mange fortabte sjæle har brug for jeres bønner. Glem aldrig dette uanset hvor svær denne rejse er for jer..... Den ondes ånd dækker meget af menneskeheden på en måde der ikke er sket før. Bedragerens handlinger tager til og kvæler mine børn overalt.
Selv dem der bekender deres troskab til min elskede Søn, vender det døve øre til Hans bøn om at frelse sjæle. De er blevet så arrogante på grund af stolthed, at de glemmer at Min Søns Hellige Ord er det eneste liv de behøver. Bøn er afgørende på dette tidspunkt. Dem der ophøjer sig selv i andres øjne, når de forkynder min dyrebare Søns Ord, men afviser Hans kald, har gjort deres hjerter hårde overfor Sandheden.
Børn, I skal høre min Søn, Jesus Kristus, nu. Lyt til hvad Han fortæller jer. Helligånden vil, hvis I tillader Ham det, åbne jeres hjerter for Sandheden når Han taler til jer gennem disse Hellige Budskaber.
Jeg græder i sorg når jeg ser hvordan Hans Hellige Ord afvises i dag. Til jer der fordømmer Ham, I skal indse at Han kommer nu, ikke kun for at frelse jer. Han kommer også for at trøste jer i disse mørke dage. Hvis I virkelig tror Han er livets brød, så lad Ham vække jeres kærligheds ånd.
Bed for omvendelse overalt. Der er ikke megen tid.
Jeres elskede Moder Maria,
Dronning af Himmelen og Jorden
 
Mine nye mirakler vil blive præsenteret for verden 
383. den 31. marts 2012 kl. 11.00
Min kæreste elskede datter, du skal forblive modig, medens du oplever lidelse og ikke tillade, at frygten fylder dit hjerte.
I din sande forening med Mig vil din lidelse falde sammen med den uge, hvor man mindes Min død på Korset.
Det er ikke tilfældigt. For den lidelse, som du og andre udvalgte sjæle gennemlever i denne uge, vil frelse millioner af sjæle fra Helvedets ild.
Ligesom Jeg gennemlevede smerte, tortur og død for at frelse menneskeheden fra evig fortabelse, således vil også offersjæle frelse andre sjæle, så at de kan modtage det Evige Livs Gave.
Uanset hvor vanskeligt og skræmmende denne lidelse er, skal I altid huske på, at den repræsenterer en Gave til menneskeheden.
Børn, nu hvor den Stille Uge begynder, så må I være søde at meditere over Min Lidelse på Korset.
Ikke kun på lidelsen, men på den frihedens Gave, som den tilbyder hele menneskeheden.
Ikke en eneste sjæl, ikke engang den brutale og forhærdede synder, der er under Satans indflydelse, vil blive udelukket fra Min Barmhjertighed.
På grund af den Gave, som Min elskede Fader gav verden, er Barmhjertighedens Gave blevet mulig.
Da Han sendte Mig, Sin eneste Søn, gav Han det største af alle Ofre.
Dette offer, som beviser Hans brændende kærlighed til alle sine børn, har betydet, at det er blevet muligt at ødelægge Satan en gang for alle.
På grund af den frie vilje, som Min Fader har skænket menneskeheden, vil hvert menneske få et valg.
Enten vil I være for Min Fader eller imod Ham.
I kan enten vælge Paradiset med det Evige Liv eller Helvedets rædsler.
Selvom hans dage næsten er ved at slutte, vil Satan ikke sidde afventende, medens Mine nye mirakler bliver præsenteret for verden i denne tid.
Han vil ikke kun angribe de mørke sjæle for at friste dem yderligere til at synke længere ned i mørket og tættere på hans domæne, men han vil også angribe fromme Kristne.
De mirakler, Jeg taler om, er først og fremmest Min Kommunikation gennem dig, Min datter. Når man lytter til Min Stemme, vil antallet af omvendelser blive mangedoblet.
Jeg gør nu krav på millioner af sjæle gennem disse Budskaber.
De andre mirakler omfatter Min store Barmhjertigheds Gave, som Jeg om kort tid skænker verden, når Advarslen finder sted.
For første gang vil hver eneste mand, kvinde og barn få bevis for, at ikke kun Gud Fader eksisterer, men også Jeg, Jesus Kristus, Hans eneste Søn.
Det vil betyde, at alle religioner, også Mit udvalgte folk, jøderne, som Jeg stammer fra, vil indse Sandheden.
Miraklet med den globale omvendelse vil gøre Satan rasende, og selv ikke på det stadium vil han give op. De stakkels sjæle, som allerede har begået frygtelige synder, vil finde det vanskeligt at slippe ud af hans greb.
Andre mirakler vil inkludere globale begivenheder, som involverer økologiske undere, som vil blive skænket af Min Fader af kærlighed til Hans To Vidner, de Kristne og Jøderne.
Der vil blive givet styrke til disse to Religioner, når de bliver forfulgt.
Deres fjender vil lide, når de udsætter dem for en frygtelig straf.
Og så er der Mit Andet Komme, det største mirakel siden Min Opstandelse.
Det vil blive dagen, hvor Jeg kommer for at dømme de levende og de døde.
Det vil være den dag, Jeg komme for at samle Min Familie, så at vi alle bliver et.
Det vil blive begyndelsen på Mit Rige, hvor Himmel og Jord smelter sammen til et rige i de næste 1000 år.
På det tidspunkt vil alle leve efter Min Faders Guddommelige Vilje.
Jeres elskede Jesus.
 
Milliarder af sjæle, ikke millioner, vil omvende sig 
401. den 21. april 2012 kl. 16:00
Min kære elskede datter, Jeg er nødt til at trøste alle dem, som måske frygter disse Budskaber.
Lad Mig berolige jer alle, Mine kære elskede tilhængere, ved at forsikre jer om Min Store Barmhjertighed for hele menneskeheden.
På grund af Mine højt skattede tilhængeres bønner, som alle sammen bliver hørt og besvaret i overensstemmelse med den Guddommelige Timing hos Min Evige Fader, er mange omvendelser begyndt at spire frem.
Opgiv aldrig håbet. I er rygraden i Min Mission på Jorden og skal hjælpe Mig med at frelse hele menneskeheden. På grund af dette vil I lide smerte, der er forårsaget af andres synder.
I skal aldrig antage, at andres synder kan formørke Gud den Almægtiges Lys i en sådan grad, at alt er tabt.
I vil meget snart blive vidne til Guds Herlighed gennem Min Guddommelige Barmhjertighed, som vil blive åbenbaret under Advarslen.
Milliarder af sjæle, ikke millioner, vil omvende sig. Det vil betyde, at Satans magt vil svinde ind, når Guds Hær vokser i styrke for at besejre dyret.
Hele menneskeheden vil snart kende Sandheden om Min Eksistens. Det vil være det tidspunkt, hvor alt forandrer sig for Guds børn, som vil slå sig sammen for at forberede den Nye Fredsæra, hvor synd ikke findes mere.
Det er nødvendigt at bede, fordi Gud Fader gav hver person på Jorden den frie vilje som Gave, da de blev født. Derfor ønsker han, at de kommer til ham af egen fri vilje, selvom Han har magt til at gøre lige, hvad Han ønsker.
Gud ønsker ikke at tvinge sine børn til elske Ham.
Det skal komme naturligt, men hvordan kan man elske en, som man ikke kender?
Det er det, der er problemet i dag. Der er meget få, der kender Gud Fader. Meget få kender Mig, Hans elskede Søn, Jesus Kristus.
Mine tilhængere, I skal brug bøn, så Min Fader kan skænke særlige Gaver til de sjæle, som er i mørke.
Så vil de få vist Hans herlige Lys, og de vil blive frelst.
Ved at I giver jeres bøn som gave, vil Gud Fader gøre brug af Guddommelig Intervention for at de, som ikke kender Ham eller ikke ved, at Han Eksisterer, kan blive bragt nærmere til Hans Hjerte.
Imidlertid vil mange sjæle, som kender Min Fader og frivilligt har vendt ham ryggen, stå over for en frygtelig tugtelse.
De vil få alle muligheder for at omvende sig, men vil afvise Gud.
Disse sjæle, som udfører afskyelige handlinger, der er almindelige i nogle egne af verden, vil opleve tugtelsen i form af jordskælv.
De globale grupper, som fortsætter med at ødelægge de lande, de kontrollerer, vil blive standset og straffet hårdt af Min Faders Hånd.
Igen er jeres bønner nødvendige for at kunne mildne denne synd og derefter tugtelsen.
Der er brug for lidt mere tid til at forberede Min Guddommelige Barmhjertighed, for at give flere sjæle mulighed for at forberede sig til denne Store Begivenhed.
Det er vigtigt, at det meste af menneskeheden kan blive frelst, og at alle sjæle, også de forhærdede syndere, får chancen for at blive genforenet og dermed blive et med Gud.
Det er Mit højeste ønske, at Jeg vil Regere over det meste af menneskeheden i det Nye Paradis.
Jeres bønner vil hjælpe Mig med at opfylde dette store ønske, så vi alle kan blive en familie i kærlighed og blive forenet for altid.
Jeres elskede Jesus
 
Jomfru Maria: Juni måneds Korstog for Omvendelse 
443. Den 31. maj 2012 kl.21:00
Mit barn, der vil blive forsøgt alt fra Satans side og fra de sjæle, han har inficeret, på at underminere min Søns Allerhelligste Ord.
Husk altid på, at Satan planter de første frø af tvivl i de udvalgte sjæles hjerter.
De værste fordømmelser af disse Hellige Budskaber vil komme fra dem, der er tæt forbundne med Min Dyrebare Søn.
Når Satan gør det, vinder han sjæle. Lad ham ikke gøre det, Mit barn. Gå væk og lad være med at have noget som helst at gøre med ham.
Min Søn forsvarede aldrig Sit Hellige Ord, og du skal heller ikke falde for den fristelse.
Omfanget af Satans indflydelse vokser og spredes ud over hele verden.
Mine stakkels børn lider sådan, at Jeg græder af sorg, når Jeg ser deres modløshed og sorg.
Bed, mine børn, for fred i denne tid, så at Guds børn overalt vil vende sig mod min Søn for at få styrke.
Kun guddommelig intervention kan lindre jeres smerte og lidelser, når den gives gennem de nådegaver, I har bedt om i jeres bønner.
Min Søn længes efter, at sjæle skal vende tilbage til Ham, for Han er den eneste, der kan give dem den trøst, de har brug for. Intet andet kan give jer lindring for den plage, I lider under.
Børn, Jeg beder jer indstændigt om at dedikere juni måned til omvendelsen af menneskeheden og dermed sikre, at de vil søge frelse.
Lad denne måned blive et Korstog for Omvendelse, og bed sammen med de andre bedegrupper i verden.
Her er korstogsbønnen for Korstog for Omvendelse:
Korstogsbøn (58) Et Korstog med en Bøn om Omvendelse.
Oh kære Jesus, jeg beder dig om at omfavne
alle Guds børn og at dække dem med
Dit Dyrebare Blod.
Lad hver dråbe af Dit Blod dække
hver sjæl og beskytte dem imod den onde.
Åbn alle hjerter, især hos de forhærdede sjæle.
Og hos dem, som Du kender, men som er plettet.
Af hovmodighedens synd, for at få dem til at falde på knæ
og bede om, at Lyset fra Din Kærlighed
vil fylde deres sjæle.
Åbn deres øjne, så de ser Sandheden, og så de.
Vil blive dækket af Strålerne fra Din Barmhjertighed,
Når Din Guddommelige Barmhjertighed viser sig.
Omvend alle de sjæle gennem nådegaver, som jeg beder Dig om.
Nu, Kære Jesus (sig din personlige intention her)
Jeg beder Dig om Din Barmhjertighed og tilbyder Dig denne ene
Fastedag om ugen som en gave her i juni måned.
For at sone alle synder.
Amen
Børn, I skal faste en dag om ugen i juni måned...... I skal recitere Min Rosenkrans og Barmhjertighedens Rosenkrans hver dag.
Ved at gøre det vil I frelse millioner gennem Min Søns, Jesu Kristi, Barmhjertighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Kom til Mig alle jer, der føler jer uværdige, Jeg venter på jer.
464. den 21. juni 2012 kl. 00.05
Min kære elskede datter, Mine tilhængere må forstå, at Jeg som enhver anden god forælder altid vil ønske det, der er bedst for dem.
Jeg vil aldrig give dem alt, hvad de beder Mig om, med mindre det er i overensstemmelse med Min Allermest Hellige Vilje.
Jeg vil aldrig lade dem vandre væk fra Sandhedens vej uden at prøve at overtale dem til at vende tilbage til Mig.
Jeg vil altid prøve at beskytte dem imod at komme til skade.
Jeg vil også straffe dem, hvis de gør noget forkert.
Jeg vil og kan blive vred, hvis de er onde mod andre.
Jeg vil også tilgive dem, når de gør noget forkert, hvis de virkelig angrer det, de har gjort.
Jeg er tålmodig. Jeg er ikke let at chokere, og jeg hverken vil eller kan bære nag.
Det er derfor, at selv dem, der har vandret fortabte omkring og som føler sig tomme indeni, burde bede Mig om at holde om dem, at elske dem og at bringe dem den Guddommelige Kærlighed, som kan give dem sand fred.
Der er så mange fortabte mennesker, som har glemt Mig.
Der er mange, der på grund af deres syndige liv er tøvende over for at vende tilbage til Mig. De føler sig kejtede, ved ikke hvordan de skal bede og begår den fejl at tro, at det er for sent for dem. Hvor tager de fejl. I må aldrig glemme, at Jeg ofrede Mit liv på jorden for hver eneste af jer.
Jeg opgiver ikke sjæle så let. Jeg elsker alle dem, som bryder Min Faderes Love i handling, opførsel og tanker. I er dyrebare for Mig. Jeg elsker jer ligeså meget som alle de øvrige af Guds børn.
I må aldrig tro, at Jeg elsker jer mindre, fordi I har syndet. Skønt Jeg finder synd afskyelig, er det noget, I er født med.
Det er næsten umuligt for nogen levende sjæl på jorden at lade være med at synde.
I må aldrig føle, at Jeg ikke vil hjælpe jer eller byde jer velkommen i Mine Arme.
Når I vender tilbage til Mig, vil I stå i første række til at træde ind i Mit Nye Paradis på jorden, som vil vare i 1000 år.
Det eneste, Jeg beder jer om, er at tale med Mig med disse ord:
Korstogsbøn (62) For de fortabte og hjælpeløse syndere
Oh Jesus, hjælp mig, for jeg er en synder, der er fortabt, hjælpeløs og i mørke.
Jeg er svag og mangler mod til at søge Dig.
Giv mig styrke til at kalde på Dig nu, så jeg kan bryde ud af det mørke, der er i min sjæl.
Bring mig ind i Dit Lys, Kære Jesus, tilgiv mig,
hjælp mig at blive hel igen og led mig hen til Din
Kærlighed, fred og det Evige Liv.
Jeg stoler fuldstændig på Dig og beder Dig om at tage imod mig i sind, krop og sjæl,
nu hvor jeg overgiver mig til Din Guddommelige Barmhjertighed.
Amen.
Kom til Mig alle jer, der føler jer uværdige. Jeg venter på jer. Det eneste, I behøver at gøre, er at række hånden ud og nå Mig.
Jeg lytter. Jeg ser. Jeg græder. Jeg elsker jer.
Jeg giver ikke op, før I er i Mine Arme, og Min Guddommelige Barmhjertighed fylder jeres sjæl. Snart vil I omsider se Sandheden om Min Store Barmhjertighed.
Jeres tvivl vil falde bort som en ydre skal og afsløre jeres sjæl, som vil blive fyldt med lys, og I vil løbe Mig i møde.
Jeg ser hen til den dag med et stort håb og glæde.
Først når hver eneste stakkels, fortabte sjæl ved, at kun Jeg, Jesus Kristus, kan frelse dem, vil Mit Hjerte blive helet.
Husk, at Jeg fordømmer synd, men Jeg elsker hver eneste synder, uanset hvad de har gjort.
I skal aldrig være bange for at komme til Mig eller at tale med Mig, for Jeg elsker jer for meget til at kunne afvise jer, når I viser sand anger.
Jeres elskede Jesus
 
En protestantisk nation, Storbritannien, vil snart omvende sig til Mine Veje
551. den. 17 september 2012 kl. 21:15
Min højtelskede datter, Jeg vil afsløre for dig et mirakel, Jeg har planlagt.
En protestantisk nation, Storbritannien, vil snart omvende sig til Mine Veje, Min Lære og Sandheden.
For så længe har denne kristne land tilpasset og ændret Guds Love til at passe ind i deres stolte veje.
En gang et stort kristen land, syndede de gennem århundreder mod Guds Love og overbeviste sig selv, at de fulgte de Love som Min kirke på jorden stadfæstede.
De trofastes bønner blandt dem og den kærlighed og loyalitet, vist af kristne ledere i Storbritannien i modgang, har bragt dem tættere på Mit Hellige Hjerte.
Dette land vil blive omvendt, og sandheden vil frelse millioner.
Antikrist og hans mange tilhængere har påvirket mange i magtpositioner i dette land, men de vil ikke kunne stjæle Guds børn.
Mine tilhængere vil forene sig i alle kirker i hele Storbritannien, og Jeg vil indhylle dem i Mine hellige Arme.
De vil blive en stærk kraft i Min hær og planen om at forene dem er påbegyndt.
Her er en særlig  Korstogsbøn (77) For Storbritannien
O Himmelske Fader, Gud, menneskets Skaber, hør min bøn. Jeg beder Dig om at frelse Storbritannien fra det ondes og diktaturets kløer. Jeg beder Dig at Du vil forene os alle, af alle religioner, tro og farve, i en familie i Dine øjne. Giv os styrke til at forenes, på trods af enhver lov, vedtaget til at udslette Din Lære. Giv os styrke og mod til aldrig at fornægte Dig og at hjælpe at frelse alle Dine børn gennem vore bønner. Bring alle mine brødre og søstre sammen i enhed, for at hylde Dit Løfte om at bringe os evigt liv og indgangen til Dit Paradis.
Amen
I børn i Storbritannien må vide at snart vil omvendelsen, som vil indhylle jeres land, bringe jer store nådegaver. Så vil I hjælpe med at lede Min hær sammen med andre nationer hen imod Mit Glorværdige Kongerige. 
Jeres Jesus.
 
Milliarder vil omvende sig og anerkende Gud, den treenige Gud, for første gang
969. den 16. november 2013 kl. 22:17
Min højtelskede datter, når Jeg kommer til verden i Min Guddommelige Barmhjertighed, vil folk få mulighed for at søge Min Barmhjertighed, for det vil være den første sande bekendelse, mange af dem vil have deltaget i.
Alle, uanset hvem de er, vil opleve denne unikke åbenbaring af Mig, velsignet af Min Faders Myndigheden. Samvittighedens Oplysning vil bringe med sig meget smerte, fordi den sorg, som fortabte sjæle vil opleve, vil være sådan, at de ikke vil være i stand til at modstå chokket. Mange vil besvime og kollapse, overvældet af sorg. Men de vil indse, hvor meget deres sjæl har brug for at blive renset først, før de er klar til at træde ind i Mit Evige Paradis. Disse mennesker vil så vide, hvad der forventes af dem, og de vil gøre bod for nogen tid, efter den Store Begivenhed. Mange mennesker vil synes, at de drømmer. Nogle vil mene, at det er verdens slutning, men det vil ikke være. Det vil dog være den endelige advarsel, som vil blive givet til menneskeheden for at hjælpe dem med at forløse sig for Gud.
Milliarder vil omvende sig og anerkende Gud, den treenige Gud, for første gang, og de vil være taknemmelige for det bevis, som de vil blive givet med hensyn til Eksistensen af deres Skaber. Nogle vil simpelthen krybe fra Mit Lys og dette vil bringe dem utrolig smerte og de vil skjule sig og vende ryggen til, uden skyggen af anger i deres sjæl. De vil benægte Mit Indgreb. Resten vil juble, når de oplever Mine Barmhjertigheds Stråler, for disse sjæle vil være så taknemmelige for at være vidne til Mit Nærvær, at de vil tiltrækkes mod Mit Lys med lethed og med en længsel efter Mit Nærvær, som vil være uden for deres fatteevne, da dette ikke vil være tiden til at Portene til Mit Nye Paradis skal åbnes. Og så vil de være nødt til at gøre bod som mine disciple, på vegne af de sjæle, som vil afvise Min Barmhjertigheds Hånd.
Efter Guds Store Indgreb for at give menneskeheden mulighed til at forberede sig for Mit Andet Komme, vil verden stille mange spørgsmål. Nogle vil være ændret inden i deres sjæle, at de vil bruge meget tid på at hjælpe med at omvende dem, de ønsker at hjælpe med at blive frelst fra bedrag. Andre vil være angerfulde, og det vil tage nogen tid for dem at forstå fuldt ud betydningen af deres præsentation foran Mig, og de vil lægge meget vægt på at forene sig med Mig.
Så vil Guds fjender benægte, at Advarslen nogensinde er sket, og de vil narre millioner til at tro, at det var en kosmisk begivenhed, når lyset fra solen oversvømmede hele planeten ved en enkeltstående begivenhed, forårsaget af Jordens bevægelse på sin akse. Intet kunne være mere fjern fra Sandheden. Og mens de vil bringe frem alle disse årsager, vil de benægte at Gud eksisterer og føre mange væk fra Mig. Desværre, vil mange ikke komme tilbage til Mig, og kun med Guds Indgreb, hvor Han vil blive tvunget til at straffe Sine fjender for at bringe dem tilbage til deres sanser, kan sjælene blive renset.
Vær taknemmelige for denne Nåde, for uden denne gave fra Gud meget få mennesker vil være i stand til at komme igennem Paradisets Porte.
Jeres Jesus