Ny Verdensorden

___________________________________________________
En Ny Verdensorden planlægger at kontrollere jeres penge og mad
67. den 17. april 2011 kl. 9.00
Min elskede datter, fortæl verden, at de snart vil blive vidne til et antal økologiske katastrofer. De vil finde sted på de mest usædvanlige og uventede steder og vil blive alvorlige i deres intensitet. Menneskets syndefulde opførsel har medført dette. I skal angre alle sammen og huske, at disse klimatiske katastrofer vil vække jer fra jeres blide søvn og jeres manglende tro. De finder også sted for at formindske påvirkningen fra den onde gruppe af globale alliancer og deres onde, dumme aktiviteter. Disse grupper, som jeg under et vil benævne som en ”ny verdens regering” i svøb, planlægger at dukke op nu under ledelse af antikrist. Det er de selv samme grupper, der er skyld i jeres banksystems kollaps, og de vil nu ødelægge jeres valutaer alle vegne. Det gør de for at kunne kontrollere jer.
Se jer Min datter, da Jeg første gang delte dette Budskab med dig for nogle måneder siden, fandt du, at Budskaberne var bizarre, men alligevel skrev du dem ned ordret, som Jeg meddelte dem. Denne onde plan, har disse slanger, der er tilhængere af Satan, arbejdet på i nogen tid nu. Nogle af deres lumske planer er allerede blevet afsløret, og alligevel tror mange mennesker, at verden simpelthen er ramt af endnu en finanskrise. Vågn op alle sammen – og det skal være nu. Se jer omkring og døm selv. Stop med at prøve at antyde, at verden simpelthen er på randen af en depression, der er forårsaget af en pludselig lavkonjunktur i jeres økonomi, fordi det er ikke rigtigt. Disse folk vil nu kontrollere hver eneste af jer gennem en global valuta og jeres lands gæld. Intet land vil undslippe deres klør. Lyt nu til Mine Ord. Jeres penge vil blive værdiløse. Jeres adgang til føde og andre nødvendige ting vil kun være muligt med ”mærket”, den identifikation, Jeg har talt om. Vil I ikke nok lade være med at acceptere dette mærke, for så vil Jeg miste jer. Dette mærke vil dræbe jer, ikke blot fysisk, men også åndeligt. Hold jer uden for denne lovgivning. Begynd at planlægge ved at lave lagre af føde, tæpper, lys og vand nu, hvis I ønsker at undgå at modtage mærket, dyrets mærke.
Han, antikrist, som vil blive leder af denne Nye Verdensregering, tror, at han vil kunne stjæle sjælene fra hele menneskeracen, men det kan han ikke. Ligesom mange vil komme under hans indflydelse, så vil der også være mange af Mine tilhængere, der forbliver ubetinget loyale over for Mig, deres Guddommelige Frelser.
Alle jer, som skælder ud på disse profetier, skal lytte nu. Hvis I kommer under denne globale magts indflydelse, vil I være fortabt. I vil få brug for en stærk tro for at kunne overleve. De bønner, I beder til Mig, vil blive besvaret. Jeg vil beskytte jer i denne frygtindgydende periode på Jorden. Forbered nu jeres gruppemøder der, hvor I vil kunne bede i fred og sikkerhed. Den Nye Verdensorden vil også bede i deres egne usle kirker. Disse kirker findes alle vegne, skønt de er blevet dannet i al hemmelighed. De har ofringer og tilbeder deres idol, Satan. Disse kulter breder sig voldsomt nu, og de deler alle det ene latterlige mål – at kontrollere menneskeheden. De vil gøre det ved at forsøge at kontrollere jeres penge, fødevareforsyning og energiforsyning. Bekæmp dem det bedste, I kan, ved at bede og sprede omvendelse. Bed også for disse vildledte folk, som er blevet lovet stor velstand, teknologi, et længere liv og mirakler. Hvor de dog tager fejl. De er i sandhed blevet bedraget. Når sandheden går op for dem, vil de være styrtet ned i Helvedets dybder, og det vil være for sent.
Bed, bed alle sammen Min Barmhjertigheds Rosenkrans og Min Allerhelligste Rosenkrans hver dag, så ofte, som I kan, for at lindre virkningen af denne luskede og dæmoniske plan. Bed også for de sjæle, som vil gå til i de forestående økologiske katastrofer, som er foranlediget af Gud Faders Hånd. De har brug for jeres bønner. Vær sød at lytte til Min bøn om jeres½ bønner, for de vil blive besvaret.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Gud Fader: Antikrist og en Ny Verdens-Valuta
201. den 23. september 2011 kl. 21:30
Min datter, mens verden måske frygter Advarslen, skal de acceptere at profetierne indeholdt i Johannes Åbenbaring er over os. Kirkens hellige tilstand er i fare, ligeså er Staten Israel. Profetier vil udfolde sig, som verden vil blive kontrolleret af antikrist, der vil forsøge at kontrollere jer gennem en Ny Verdens-Valuta. Når og hvis i kontrolleres på denne måde, vil I være kontrollerede på enhver anden måde også.
Advarslen vil sætte en stopper for denne og andre uhyrligheder, der planlægges af globale magter, hvilket ligger ud over Mine børns forståelse verden over. Som uskyldige brikker i andres spil, vil I være beskyttede af Min Retfærdigheds Hånd.
Stå op, Mine børn, og bekæmp denne rækkefølge af ondt gennem bøn. Den globale kontrol og forfølgelsen der udtænkes, lige i dette øjeblik, kan afværges gennem bøn. Ikke alle af jer kan eller vil blive frelst, sådan er det greb antikrist vil have i jer.
Mine børn, Satan vil aldrig vinde. Han er ikke tilkendt den magt og alt som hans greb begynder at løsne, vil han nu trække så mange sjæle han kan ind i Helvedes grav med ham. Jeg græder af sorg over Mit smukke Skaberværk og de Mine dyrebare sjæle. Åh hvis de bare ville lytte til Sandheden.
Videnskabelig evaluering er meningsløs, for ingen videnskab kan erstatte Mit Guddommelige Kongeriges virkelighed. Ikke en person på Jorden kan nogensinde fatte den skønhed og det mirakel der venter jer alle, for det er ubeskriveligt i menneskelige begreber.
Snart vil I forstå de planer Jeg har for at frelse verden fra bedragerens hænder. Jeg elsker jer alle og vil beskytte Mine tilhængere i hver fase under enhver planlagt forfølgelse.
Se til Mig. Åben jeres arme og tillad Mig at holde og beskytte jer alle. Mine børn som tror på Mig har intet at frygte.
Jeres elskede Skaber
Gud den Aller-Højeste
Gud Faderen
 
Antikrist var hjernen bag jeres bankkrise
213. den 6. oktober 2011 kl.22:45
Min kæreste datter, bed meget for antikrist er parat til at springe ud fra sit skjulested, overfalde verden og fortære Mine børn.
Hans snu plan vil være skjult bag hans smukke, charmerende og veltalende ydre; men når Mine børn ser ind i hans øjne, ser de mørket, for han har ingen sjæl. Han blev ikke skabt af Min Faders Hånd.
Bed nu, Mine børn, hver og en af jer, så I kan forhindre ham i at ødelægge alle dem, han kontrollerer indenfor ”den ene Verdensorden”
Bøn kan formindske mange af de syge planer mod menneskeheden, han har foreslået. Desværre vil mange blive narret af ham. Aldrig før har jeg opfordret Mine børn så indstændigt om så megen bøn, fordi uden jeres bønner vil de lumske planer, han har lagt, blive udført som forudsagt i Johannes Åbenbaring.
Hans tilstedeværelse i verden kan mærkes over hele verden, men hans gerninger foregår i det skjulte. Han er som en klippe, der skaber ringe, der kan bevæge sig flere kilometer, når den bliver smidt i vandet. Han ønsker at tilintetgøre jer, fordi I er Mine børn.
De af Mine børn, der følger hans bevægelser slavisk, har bind for øjnene. De hemmelige grusomheder, som bliver begået af disse folk, skaber enorm sorg i Himlen.
Børn, Jeg er nødt til at anmode jer om at bede til Ærkeenglen Michael om at irettesætte Satan i disse turbulente tider. Antikrist bevæger sig hurtigt, og med sin indflydelse prøver han at sætte fart i det globale komplot om at samle alle jeres valutaer til en valuta.
Antikrist var hjernen bag jeres bankkrise, så at han og hans onde underordnede kunne tilbyde at redde jeres lande, da jeres lande behøvede hjælp.
Vågn nu op alle sammen og se, hvad der virkelig foregår for øjnene af jer. Han venter på at slå til, men jeres bønner kan svække hans handlinger og forhindre ham i at nå målet. Hans beskidte hænder venter på at fange jer i sit net, hvorfra det vil blive svært at vikle sig ud igen.
Husk børn, at den tid, Satan har tilbage på jorden, er ved at rinde ud. Antikrist er blevet sendt ned for at stjæle sjæle fra Min Fader, Gud, der er alle tings Skaber. Antikrists løfte om et univers, der altid vil bestå, er nonsens. Mange sjæle bliver nu forført af hans nye og dystre doktrin. Jeg iagttager dem, medens de falder ned i den forræderiske hule, og græder bitre tårer. For når disse sjæle først følger denne sti af forræderi, er de smittede. Deres måde at være på over for andre, endog deres familier, vil ændre sig på grund af deres kolde hjerter.
Satans magt er stor, men Gud Fader vil træde ind og straffe hans tilhængere på jorden meget strengt. Advarslen vil blive deres sidste chance for at vende ryggen til antikrist.
Bed om at Mit Lys vil gennemtrænge hver eneste sjæl under Advarslen, så at især fortabte sjæle kan blive reddet fra dette forfærdelige mørke.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
Den globale gruppe, der ødelagde jeres banksystem, vil falde fra hinanden
239. den 4. november 2011 kl. 19:00
Min kæreste datter, Det Sande Liv kommer fra Mig - det eneste liv mennesket vil nogensinde have brug for, fra nu af og i al evigheden. I skal vide, børn, at denne frygtelige uro, som I ser overalt omkring jer, ikke vil vare længe.
Gud, Min Evige Fader, vil ikke tillade at Sine dyrebare børn lider meget mere. I, mine børn, er ofre for Bedragerens værk. Han, der styrer den globale gruppe, er svækket. Hans kræfter bliver saboteret gennem Min Faders Magt. Denne gruppe, der bevidst ødelagde jeres banksystemer for at reducere jer til tiggere, vil falde fra hinanden. I skal ikke bekymre jer, fordi Min Faders Hånd vil falde over deres onde veje.
Bed for, at alle disse vildledte sjæle, som er slavisk tro mod den ondskab, der er en meget central del af denne gruppe, vil konvertere under Advarslen.
I skal aldrig opgive håbet, børn. Det vil være gennem jeres kærlighed til Gud den Højeste, at I vil vende tilbage til jeres families skød. Den Hellige Treenighed er jeres hjem, børn. Dem blandt jer, der i kraft af jeres omvendelse accepterer dette, vil arve Paradiset på Jorden, Den Herlige Æra.
Tro altid på Mig. Giv Mig jeres bekymringer, problemer og frygt. Tillad Mig at lette jeres smerter og lidelser. Det vil ikke vare længe endnu, før verden vil finde lindring fra de smertefulde fødselsveer I udholder i disse tider.
Mist aldrig håbet. Stol på Mig. Bed for Mine nådegaver så I bliver stærkere. Læg jeres hoveder på Mine skuldre og tillad Min fred at indhylle jeres sjæle. Først da vil I forstå Sandheden af ​​Mit Herlige Løfte om det evige liv.
Jeres Jesus 
Menneskehedens Frelser
 
Forsøg på at indføre verdensvaluta i Europa
272. den 9. december 2011 kl. 22:00
Min højtelskede datter, hvor ønsker Jeg at mine børn, især dem, der lider i Europa under undertrykkelse, bare ville bede min Fader om hjælp.
Den onde gruppe, som jeg har igen og igen refereret til, bevæger sig nu tættere på i deres forsøg på at kontrollere alle mine stakkels børn i denne del af verden.
Dem som er uskyldige brikker i en hensynsløs plan om at indføre en verdensvaluta for at styre hele Europa, skal nu bede hårdt til Gud den Almægtige Fader om hjælp.
Giv aldrig efter, børn, for den forfølgelse, som er ved at blive begået bag lukkede døre. Bed for at disse omstændigheder formildes. Kald på Gud Fader, i Mit Navn, Hans Elskede Søn, Jesus Kristus, for at denne krise afværges og sige:
"Gud Fader, i din elskede Søns, Jesus Kristi navn, beder jeg Dig om at stoppe denne vederstyggelighed som har til formål at styre dine børn. Beskyt venligst alle Dine børn i disse frygtelige tider, så vi kan, fri fra den onde, leve vores liv i fred og værdighed "
 Min datter, bøn kan og vil bringe disse skumle planer til ophør.
Gud, den Evige Fader vil, som Jeg har sagt, tugte de ansvarlige for dette onde plot hvis ikke de vender tilbage til troen på deres Almægtige Skaber.
Stol på mig. Stol på min evige Fader og bed for, at denne forfølgelse standses før den egentlige plan om at skade, kontrol og ødelægge disse sjæle endelig afsløres.
Din elskede Frelser 
Jesus Kristus
 
 Gud Fader: Europa vil blive det første mål for den Røde Drage, efterfulgt af USA.
340. den 14. februar 2012 kl. 18.00
Min datter, min timing med hensyn til Min Tugtelse og Advarslen vil I ikke få noget at vide om.
Der er ingen grund til at bekymre jer om Min Guddommelige Timing, for det vil blive i overensstemmelse med Min Hellige Vilje.
I skal dog vide, at den Røde Drage, som I fik besked om for noget tid siden, nu har rejst sit hoved undseligt, men med den dødsensfarlige hensigt at sluge de kristne over hele verden.
Den har ventet tålmodigt så længe, men nu vil den angribe og med ild i munden ødelægge alt, som repræsenterer tilbedelse af Mig, Gud den Allerhøjeste, og Min elskede Søn, Jesus Kristus.
Europa vil blive hans første mål og dernæst Amerikas Forenede Stater
Kommunisme vil blive indført, og ve dem som vil opponere imod den Røde Drages styre.
Min datter, Jeg ved godt, at det sidste Budskab, du har fået, gør dig bekymret, men Sandheden skal åbenbares.
Det er kun gennem de profetier, der er blevet fortalt, at troen kan blive genoprettet. Det er grunden til, at Mine børn får profetierne nu, så at I vil kunne genkende Sandheden i Min Lære.
Alle de profetier, der er blevet givet til Mine profeter, Daniel og Johannes, vil folde sig ud lag på lag.
Du vil få fortalt detaljer, Min datter, som skal hjælpe jer med at opbygge resterne af Min Kirke på Jorden.... Mine børn vil få brug for at blive trøstet gennem Mine Budskaber om Kærlighed, og Jeg vil forsikre dem om den.
Hold jer til Mig, børn, jeres elskede Fader, og Jeg vil skænke jer de Nådegaver, I har brug for for at kunne bekæmpe fjenden.
De kan ikke vinde, og udover at deres magt vil få en kort levetid, vil den Røde Drage og hans blinde allierede blive kastet ned i den evige fortabelses ild.
Bed for deres sjæle, for du kan hjælpe dem med at blive frelst ved at bede for dem.
Advarslen vil ikke gøre noget særligt indtryk på Satans tilhængere, den Røde Drage og hans hære.
Så forhærdede er deres hjerter, at de af egen fri vilje vil holde sig til den onde. Deres troskab er mod det falske paradis, som han har lovet dem.
Ligesom udvalgte sjæle får skænket den Gave at få åbenbaringer eller, som i dit tilfælde, den Gave at kunne se Mig og Min elskede Søn, Jesus Kristus, så er der visse sjæle, der får vist et syn af Satan og hans faldne engle.
Så alvorlig er deres forpligtelse over for den onde, at mange af Satans tilhængere hellere ville dø end anerkende Mig, deres Almægtige Fader.
Dette er Mit Løfte, børn.
Jeg vil beskytte alle Mine børn, som har Min Kærligheds Segl indkapslet i deres sjæle.
I vil blive skånet for forfølgelse, så I kan blive ved med at være stærke nok til at bede med al jeres styrke for disse onde folk.
Det vil formindske terroren og afværge krig, sult og religiøs forfølgelse.
I jeres daglige Bøn til Mig, jeres Fader, skal I nu inkludere denne specielle Korstogsbøn ( 30):
Bøn for at afværge krig, sult og religiøs forfølgelse
”Oh min Evige Gud Fader, der skabte Universet, i Din Dyrebare Søns Navn beder jeg Dig om at få os til at elske Dig noget mere..... Hjælp os med at være modige, frygtløse og stærke, når vi møder modstand. Tag imod vore ofre, lidelser og prøvelser som en gave foran Din Trone, for at frelse Dine børn på Jorden...... Formild urene sjæles hjerter. Åbn deres øjne for Sandheden om Din Kærlighed, så at de kan blive forenet med alle Dine børn i Paradiset på jorden, som Du i din Kærlighed har skabt for os i overensstemmelse med Din Guddommelige vilje.
Amen.”
Lad være med at ignorere Min Himmelske indblanding i jeres liv i dag, børn.
De af jer, der føler en stor kærlighed til Mig, jeres Fader, skal vide, at det er nødvendigt at forberede jer på denne vigtige rejse.
Jeg ville ikke udføre Min pligt som jeres elskende Skaber og Fader, hvis Jeg undlod at kommunikere med jer nu, hvor disse tider, som I kender dem, er ved at være omme.
Lad Mig berolige jer, der er blevet skræmte af Mine Meget Hellige Ord, ved at fortælle jer, at det ikke betyder verdens ende, for det gør det ikke. Det er simpelthen enden på Satans magt på Jorden, som I skal være glade for og byde velkommen, børn. Den tid nærmer sig, hvor Min Søn vil indtage sin retmæssige Trone, når han kommer for Anden gang for at regere over det Nye Perfekte Paradis på Jorden.
Mit Hjerte er ved at sprænges af glæde, når Jeg fortæller Mine børn om den Nye Jord, som Jeg har forberedt til jer.
Mine børn vil leve i 1000 år i det Paradis, som Jeg skabte til Adam og Eva.
Der vil være fred, kærlighed og harmoni, og I vil ikke savne noget.
Folk vil blive gift og få børn, og I vil blive stumme af forbavselse, når I ser blomsterne, floderne, havene, bjergene og søerne.
Dyr vil leve sammen med Mine børn i harmoni, og I vil blive regeret med Kærlighed under Min Søns, Jesu Kristi, Styre.
Først da vil Min Hellige Vilje ske på Jorden, som den sker i Himlen.
Jeres elskende Fader
Gud, Skaberen af hele menneskeheden
Gud den Allerhøjeste
 
En Ond Gruppe udspreder den største løgn for at kunne få kontrol over nogle lande
341. den 16. februar 2012 kl. 20.00
Min kære elskede datter, du må bede Mine børn, alle Mine tilhængere, om at danne en kæde af beskyttelse ved at bede.
Ved at bede sammen med jeres brødre og søstre for disse fortabte børn, der vandrer rundt og leder efter kærlighed til Mig, men ikke kan finde fred i deres sjæle, kan I frelse dem.
Det er nødvendigt at bede for dem, for Advarslen vil ikke omvende disse stakkels sjæle. I, Mine loyale tilhængere, bringer Mig den trøst, Jeg har brug for, når Jeg er vidne til den frygtelige smerte og de trængsler, som Mine børn nu må udholde i næsten hvert eneste hjørne af verden.
Denne onde gruppe, der er dannet af verdens mest magtfulde elite, udspreder den største løgn ved deres velovervejede komplot, der skal give dem kontrol over lande i Mellemøsten, Europa og USA.
Deres plan er ved at blive afsløret for øjnene af jer, kan I ikke se det? Denne plan har været undervejs i årtier.
Hvert eneste af Mine børn er nødt til at være vågen hele tiden.
Tillad dem ikke at få kontrol over jeres lande. Gør modstand imod dem. Penge er deres våben i dette bedrag. Jeres banksystems kollaps var med vilje. Nu handler de for at kunne fuldføre den næste fase i deres plan.
I, børn, kan forhindre dette i at udvikle sig gennem jeres bønner.
Min Fader er allerede i gang med at lægge forhindringer på deres vej.
Mine tilhængere spænder over mange lande. Nu skal I slå jer sammen i bøn for at stoppe europæiske lederes onde handlinger, hvoraf nogle ser en værdi i at udsætte uskyldige mennesker for frygtelige prøvelser på en ondskabsfuld måde.
Jeg trygler jer om at bede denne Korstogsbøn (31) for at stoppe dem.
”Oh min Jesus, lad min bøn anråbe Din Helligånd om at stige ned over disse ledere, der er drevet af lidenskab, grådighed, griskhed og stolthed, så du kan stoppe forfølgelsen af Dine uskyldige børn. Jeg beder dig om at stoppe fattigdom, sult og krige, der fortærer Dine børn. Og jeg beder om, at europæiske ledere vil åbne deres hjerter for Din Kærligheds Sandhed.
Amen.”
Min datter, denne kæde af bønner vil sprede sig vidt og bredt, og Helligånden vil hjælpe med til at stoppe disse folk, som har magten til at stoppe lidelsen og ophøre med deres handlinger. Spred Mit Ord for at udbrede omvendelsen.
 Min tid, hvor Jeg kommer for at Regere, er nær. Så der vil ikke være tid nok til at frelse alle sjæle.
Gør alt, hvad I kan, for Mig, jeres Jesus, som elsker og sætter jer alle højt.
Vi skal arbejde sammen, børn, for menneskehedens skyld, i vores kamp om at forhindre antikrist og hans grusomme plan om forræderi.
Håb, kærlighed og bønner, børn, er det, Jeg forventer af jer.
Jeg takker jer alle for jeres loyalitet og lydighed.
I har endnu ikke set, og alligevel har I troet. Så snart I hørte Min Stemme gennem disse Budskaber, genkendte I Mig.
I var i stand til at gøre det på grund af Helligånden, som regerer i jeres sjæle.
I skal dele denne store Gave, så at I kan tage alle jeres kære med ind i Paradiset på Jorden.
Jeg elsker hver eneste af jer. I bringer Mig så megen trøst og glæde.
Jeres elskede Jesus
 
Europæiske lande vil blive underkastet et diktatur, der ikke er bedre end i Hitlers dage
343. den 18. februar 2012 kl 16.00
Min elskede datter, det er Min intention at beskytte så mange som muligt af Mine tilhængere, når Min Faders Hånd om kort tid vil bevæge sig ned og straffe menneskeheden for dens ondskab og forhindre, at der bliver begået forbrydelser af syndere, der ønsker at ødelægge mange nationer.
I vil alle sammen blive beskyttet, men I har ansvar for de andre.
Se nu, hvordan europæiske lande bliver underlagt et diktatur, der ikke er bedre end i Hitlers dage.
Planerne er allerede på plads hos den verdensgruppe, der ønsker at overtage magten i hvert eneste land i Europa.
Babylon vil vakle, som forudsagt.
Bjørnen og den Røde Drage vil gå i krig, som det er profeteret.
Rom vil blive hovedsæde for et ondt og dominerende styre.
Italien vil smuldre.
Grækenland vil blive katalysator for at få en undskyldning for at nedlægge Babylon. Alt vil nu blive åbenbaret for verden.
Bøn vil kunne lempe Mine stakkels børns lidelser, når de vil blive tvunget til at tigge for at få mad til at putte i munden.
De vil blive behandlet som børn, men vil blive trådt på, efterhånden som de bliver slaver for den globale gruppe, der samarbejder med europæiske ledere.
De er forrædere alle sammen, ikke kun over for dem, de tjener, men over for Gud, den Almægtige Fader.
Hans Navn er hadet i denne gruppe, som har forbudt at tilbede ham i deres lande. Det vil de komme til at lide for. De vil blive straffet og forhindret i at fuldende deres onde mission. Min Faders Vrede har nu nået uhørte højder, nu hvor Den Røde Drages opståen er nært forestående.
Der er så meget ødelæggelse, børn, så meget magtbegær og lyst til kontrol, så meget had til Mig, Deres Guddommelige Frelser. Satans fire budbringere er steget ned og arbejder nu inden for disse grupper. Disse onde og magtfulde ledere er kontrolleret af antikrist, som er meget aktiv nu. Antikrist styrer en meget stor organisation. De er så snu, at kun meget få har indset, hvad de virkelig foretager sig.
Mine børn, de vil prøve tage magten, og alle deres planer vil snart se ud til at være ved at blive realiseret. Men det er på det tidspunkt, at Min Fader vil intervenere. Ve dem, der vil stå ansigt til ansigt med Min Faders Vrede. De vil ikke en gang få chancen for at ryste foran ham, hvis de ikke angrer øjeblikkelig. Der er meget få af jer, børn, der får Sandheden at vide, fordi mange af disse folk kontrollerer nyhederne, som I tror er sande. I har ikke andre muligheder for at få at vide, hvad der foregår i verden.
For de organisationer, som I tror er ansvarlige og bekymrer sig om nationerne, er i virkeligheden de selv samme grupper, der er styret af antikrist. De nationer, som I betragter som onde, er ofre og bliver brugt som brikker i deres spil, så de ser ud til at være de onde for den omkringliggende verden. I må ikke altid tro på det, der bliver omtalt for jer i retfærdighedens navn.
Bed inderligt for alle jeres brødre og søstre, som bliver trampet ned af disse folk. Bed om, at Advarslen vil forsinke deres handlinger og bed om at få begrænset virkningen af den plan, der bliver orkestreret. for at afskaffe jeres ret til jeres penge, jeres mad og retten til at udøve Kristendom og andre religioner, der ærer Min Fader.
Jeres elskede Jesus Kristus
Menneskehedens Frelser
 
Dyret med de Ti Horn er den Europæiske Union
344. den 19. februar 2012 kl. 03.00
Min kære elskede datter, du skal ikke blive så skræmt af disse Budskaber, for de bliver givet verden på grund af den kærlighed, Jeg føler for hele menneskeheden.
Et kendskab til begivenheder, der vil ske, vil hjælpe Mine børn til at forberede sig på at forsvare Sandheden... Mine advarsler kan hjælpe med til at sprede omvendelse og gøre Mine børn i stand til endnu en gang at anerkende Sandheden af Mit Løfte om at komme igen.
Mit Andet Komme vil finde sted i jeres levetid børn.
I, i denne udvalgte generation, vil høste underne i Mit Glorværdige Kongerige på Jorden.
Sammen med jer, mine udvalgte børn, inkluderer jeg dem, som har vendt ryggen til Mig og benægter Eksistensen af Min elskede Fader, Gud den Allerhøjeste.
Min Kærlighed vil omslutte dem, der afskyr Mig. Med tiden vil de omvende sig.
Det vil ikke være nok at anerkende Mine Budskaber til dig, Min profet i de sidste tider, der har fået ansvaret for at åbne de Syv Segl.
Det, der virkelig betyder noget, er at frelse alle dine brødre og søstre i verden.
De to allierede Rusland og Kina vil slå sig sammen. Det vil ske, når dyret med de ti horn rejser sig for at dominere deres uskyldige folk, der har lidt længe.
Dyret med de ti horn er den Europæiske Union, Min datter, som er omtalt som Babylon i Johannes Åbenbaring..j Babylon vil falde og blive domineret af den store Røde Drage, Kina, og dets allierede Bjørnen, Rusland.
Når det sker, vil kommunismen herske, og ve enhver, der ses praktisere deres religion i deres tilstedeværelse.
Alle religioner vil blive forbudt, men kristne vil blive udsat for den største forfølgelse.
Romersk Katolske tilhængere vil overhovedet ikke blive tolereret, og de vil være nødt til at holde hemmelige Messer. Tiden er kommet, børn, alle Mine tilhængere, hvor I skal begynde at planlægge jeres fremtid. Jeg vil lede jer hele tiden.
Begynd med at forberede jer nu, for I vil få tid til at gøre det.
Igen siger Jeg til jer, at bøn og meget af den vil formindske dyrets magt, såvel som bjørnens og den røde drages.
De vil kun herske i meget kort tid. For bagefter vil de blive ødelagt.
Jeres elskede Frelser
Menneskehedens Forløser
Jesus Kristus
 
 
Der er flere nationer, der slår sig sammen, og flere af Guds børn vil blive regeret af en fælles ledelse
404. den 23. april 2012 kl.20:00
Min kæreste elskede datter, en ændring af den måde, regeringer over hele verden styrer deres lande på, er ved at finde sted.
Der er flere nationer, der slår sig sammen, og flere af Guds børn vil blive regeret af en fælles ledelse.
Det er nu, I skal være på vagt og lytte til eventuelle ændringer i lovene, som kan gøre jer fattigere
Gud, Min Evige Fader, vil straffe de onde grupper, hvis de prøver at udsulte Hans børn.
Mine tilhængere, det er nu tid til at åbenbare indholdet af det tredje Segl.
Skønt der endnu går nogen tid, før seglet bliver åbnet, fortæller Jeg jer det nu, så I kan prøve at forberede jeres mad ved at dyrke jeres egen mad og opbevare fødevarer, så at de ikke bliver ødelagt.
På et tidspunkt vil jeres føde blive begrænset, og det gælder også jeres drikkevand.
Skønt denne gruppe er blevet svækket på grund af jeres bønner, er det dens hensigt at udsulte og forgifte mange uskyldige folk i et forsøg på at reducere verdens befolkning.
De vil kæmpe hårdt for at gennemføre det.
Medens de fortsætter med at plage Guds børn med rædselsvækkende ting, vil Min Evige Fader skabe en økologisk straf og udrydde millioner af disse folk fra Jordens overflade.
Jeres vejrmønstre vil blive ved med at ændre sig. Som tiden går, vil det påvirke evnen til at handle, så at globale magter vil blive stoppet i deres onde planer.
Gennem alle disse kriser skal I, Min Hær, bede Gud Fader om at beskytte disse folk, så at de vil åbne deres forhærdede hjerter for Sandheden om Guds Barmhjertighed.
Jeg siger jer dette, så I kan forberede jer.
Disse begivenheder vil ikke finde sted med det samme, og meget af det kan undgås gennem jeres bønner og ofre.
Ondskab kommer ikke fra Gud. Det opstår af grådighed, egoisme og af begær efter magt og kontrol. Alle disse svagheder er avlet af Satan og brugt til at friste verdens ledere, så de kan skade Guds børn.
Lad ikke Satans magt kontrollere jeres lande.
Bed, bed, bed om, at I vil få styrke til gøre modstand over for metoder, der er beregnet til at gøre jer fattige, afhængige af og i magthavernes vold i jeres lande. De regerer under globale magter, der består af folk fra Storbritannien, USA, EU, Kina og Rusland.
Jeg, jeres Jesus, vil hjælpe jer med at undgå forfølgelse, men bøn vil blive jeres hovedvåben.
Bøn kan standse disse onde folks forsøg på at bestemme over jeres mulighed for at kunne spise, drikke, klæde jer og at gå til gudstjenester i kristne kirker.
Kæmp i Mit Navn, så vil Jeg stå ved jeres side hele tiden.
Jeres elskede Jesus
 
Den første Hemmelighed i Sandhedens Bog afslører et komplot imod Kirken lagt af grupper af Frimurere 
410. Den 29. april 2012 kl.15:33
Min kære elskede datter, du har fået en gave, som mange ville have afvist af frygt.
På grund af de nådegaver, du har fået, den styrke, du har fået og Helligåndens ild, er du fuldt rustet til at forkynde de profetier, som er blevet lovet verden for så længe siden.
Tiden er nu kommet for det profeti, der blev givet til Daniel om, at han skulle forsegle Sandhedens Bog indtil de sidste tider, hvor indholdet ville blive åbenbaret.
Evangelisten Johannes fik også kun åbenbaret nogle af hemmelighederne, men nogle af dem blev vist ham i Skriftrullen om de Syv Segl.
Han fik ikke bevilget nogen autoritet til at afsløre indholdet. I stedet for blev han instrueret i at lægge skriftrullen ned og spise den, så at seglene ikke kunne blive brudt, og så indholdet først ville blive afsløret i den periode, vi har nu. Ved at sluge skriftrullerne blev der givet en nøgle til forståelsen af teksten til menneskeheden.
Den var bitter at sluge, og Sandheden ville skabe frygt. Det kan også krænke dem, der hævder, at de kender alle Guds planer for menneskeheden. Alligevel er Sandheden om den altomfattende kærlighed, som Gud har for hver eneste person på denne jord, sød musik i ørerne på dem, der anerkender Sandheden.
Sandheden er, at det kun er Mig. Jesus Kristus, der kan afsløre de hemmeligheder, der blev givet til Evangelisten Johannes. Den søde sandhed vil blive budt velkommen med kærlighed af dem, som følger Guds Lære.
Det kan forårsage frygt, men Guds magt vil overvinde al ondskab og alle forfølgelser, for Han kan alt.
Den første hemmelighed er den kendsgerning, at der er blevet lagt et komplot imod Gud og hele Hans værk af Frimurer grupper, der blev etableret i Middelalderen.
De har lovet den onde troskab. Satan er deres Gud, og de er stolte over at hylde ham i deres sorte messer. 
Så er der den Hellige Stol, som har været udsat for heftige angreb af denne gruppe siden 1967. Langsomt har de infiltreret Min Kirke, ikke kun i Vatikanet, men i cirklerne bagved i alle lande. Deres bevidste forurening af Min Kirke har resulteret i onde forbrydelser, som de har udsat uskyldige ofre for. Deres forkærlighed for penge og magt er intet at regne for den sygelige hengivenhed, de viser løgnens konge, selveste Satan. Han bliver tilbedt af grupper, både i åbenhed og i hemmelighed. Præster og andre hellige tjenere, inklusiv biskopper og kardinaler, har i visse områder sluttet sig til denne gruppe.
De onde handlinger, de deltager i, er for alvorlige til at afsløre for jer, men I skal vide, at de ofrer mennesker til den onde i kirker, der er beregnet til at tilbyde Den hellige Eukaristi i den Hellige Messe.
Denne gruppe begår onde handlinger, medens de omhyggeligt skjuler deres sande aktiviteter for de ægte og hellige præster, biskopper, kardinaler og andre hellige tjenere.
De hader Gud med en vildskab, som ville chokere jer. Den magt, som de har fået af Satan, har betydet, at deres ondskab, grådighed, lyster og seksuelle afvigelser bydes velkommen af deres medlemmer i alle lande.
De hilser hinanden med private signaler, som skal vise deres tilhørsforhold til hinanden.
En ting er sikkert. Deres onde handlinger vil blive stoppet og, med mindre de vender tilbage til Mig under Advarslen, vil der kun gå kort tid, inden de bliver kastet i ildsøen, hvor de vil lide under en frygtelig forfølgelse i al evighed.
Det er dem, der har skabt og opildnet til det trosfrafald, der findes over hele verden.
Det har de opnået ved at infiltrere Min Kirke.
Jeres elskede Jesus
Guds Lam
 
Hør Mit Kald og forbered jer på, at Jeg udgyder Min Helligånd
412. Den 1. maj 2012 kl.20:00
Min kære elskede datter, Min Kærlighed til jer alle betyder, at Jeg nu udgyder Helligånden endnu engang over menneskeheden for at få dem til at åbne deres hjerter.
Mange sjæle vil føle Helligåndens Kraft over dem i sind, krop og sjæl meget snart.
Det er vigtigt for at vække Guds børn, så de ser Sandheden.
Nogle folk vil nu se verden på en anderledes måde.
De vil begynde at være kritisk over for alt. De vil ikke længere være villige slaver for ledere, hvis eneste mål er at kunne kontrollere dem for personlig vindings skyld.
Ingen vil være i stand til at ignorere dette træk fra Helligånden.
Hele Himlen venter på det øjeblik, hvor verden bliver oplyst, hvor der vil blive skabt et nyt daggry, en ny begyndelse.
De løgne, I vil blive konfronteret med, skjuler en masterplan, udtænkt af en verdens alliance, der er dannet for at kunne kontrollere alle jeres lande.
Ved at gøre jeres lands fødevareforsyning og dermed jeres mulighed for at ernære jeres familier afhængig af store koncerner, vil I blive slaver. De er allerede i gang med at fjerne alt, hvad I ejer, men I er blinde og ser det ikke.
Ved hjælp af Helligåndens Gave vil millioner af jer kunne gennemskue forræderiets maske og gøre modstand imod disse onde selskaber, der er kontrolleret af Frimurere.
Denne Gave vil gøre jer rustet til at smide denne hær væk fra det spor, der bliver jeres tilintetgørelse.
Hør Mit Kald og forbered jer på udgydelsen af Min Helligånd.
Jeres elskede Jesus
 
Det Andet Segl: 3. Verdenskrig
426. Den 16. maj 2012 kl.03:10
Min kæreste datter, Jeg er nødt til at informere dig om, at den 3. Verdenskrig er ved at folde sig ud i verden.
Som du kan se, så flyder tårerne fra Mine Øjne her til morgen.*
Det Andet Segl er ved at blive åbnet, som det blev forudsagt for Evangelisten Johannes i Åbenbaringens Bog.
Det vil begynde i Europa.
Jeres banksystem vil være årsagen til det, og Tyskland vil endnu engang blive involveret i denne tragedie, som det var ved de to tidligere lejligheder.
Når den begynder, vil meget af det dreje sig om at redde økonomien, og katastrofen vil påvirke Grækenland, og det vil have stor virkning på Frankrig.
Mellemøsten vil også være involveret i en krig med Israel og Iran, og Syrien vil spille en alvorlig rolle i Egyptens nedtur.
Min datter, Jeg vækker dig for at fortælle dig dette og ikke for at skræmme dig. Men Jeg trygler jer om at bede meget for Europa i denne tid.
På grund af krig og mangel på penge, vil meget af høsten gå tabt, og det vil føre til en åbning af det Tredje Segl, som betyder hungersnød.
Det er derfor, Jeg nu opfordrer alle Guds børn til at forsøge at opbevare tørret og konserveret mad for at kunne føde jeres familier. Det er vigtigt at dyrke jeres egen mad, hvis I har mulighed for det.
Men I skal huske, at bøn kan mindske meget af den lidelse.
Virkningen af denne krig vil være, at Min Katolske Kirke på Jorden vil blive opslugt af en fælles verdenskirke, der opstår i fællesskabets navn.
Dette fællesskab, eller den falske fred, vil blive en realitet efter antikrist dukker op for at skabe en falsk fred og for at gøre en såkaldt ende på krigen.
Denne fredsaftale vil involvere den Vestlige Verden, indtil Kina og Rusland bliver involveret i disse verdensanliggender.
De vil udgøre en trussel for ”Dyret med de Ti Horn”, Europa, og vil besejre det for at indføre kommunisme.
Den ”Røde Drage”, Kina, har allerede et stærkt fodfæste i verden på grund af deres kontrol over verdens finanser.
Den Røde drage og ”Bjørnen”, som er Rusland, elsker ikke Gud.
De bliver ledet af antikrist, som er fra øst, og som skjuler sig bag lukkede døre.
Når disse profetier folder sig ud, vil hele verden tro på disse Budskaber. Så vil der ikke længere være nogen tvivl.
Vær venlig at recitere denne Korstogsbøn, som vil hjælpe med til at formindske virkningen af disse begivenheder.
Korstogsbøn (54) Bøn til Faderen om at formindske virkningen af den 3. Verdenskrig.
Oh himmelske Fader, vi beder til Dig i Din elskede Søns, Jesu Kristi, Navn, Han som led så meget for menneskehedens synders skyld, om Du ikke nok vil hjælpe os i disse vanskelige tider, som vi står over for.
Hjælp os med at overleve den forfølgelse, som bliver planlagt af grådige herskere og af dem, der ønsker at ødelægge Dine Kirker og Dine børn.
Vi beder dig inderligt om, kære Fader, at Du vil hjælpe med at bespise vores familier og at redde livet for de mennesker, som vil blive tvunget i krig mod deres vilje.
Vi elsker Dig, kære Fader.
i bønfalder Dig om at hjælpe os i nødens stund.
Frels os fra antikrists greb.
Hjælp os med at overleve hans mærke, dyrets mærke, ved at nægte at modtage det.
Hjælp dem, som elsker Dig, så de forbliver trofaste over for Dit Ord hele tiden, således at Du kan skænke os de Nådegaver, der kan få os til at overleve i krop og sjæl. Amen.”
Min datter, Jeg ved, at disse nyheder kan komme som et chok, men husk på, at bøn og Den Levende Guds Segl (33) kan beskytte Mine Tilhængere, Min Resterende Kirke. I, Mine børn, vil overleve, skønt det ikke bliver let.
I vil blive mobbet på grund af jeres Kristentro, men I vil aldrig undsige Mig eller afvise Mig.
For at undgå dette vil I blive skænket Gaver. Den Levende Guds Segl, der er Min Gave til jer, vil gøre jer usynlige for jeres fjender.
Bed den bøn hver dag fra nu af. Hav det foran jer i jeres hjem og få det velsignet af en præst.
Begynd jeres forberedelser snart, for den dag, hvor Europa falder, er ikke langt borte.
Jeres Jesus
*Note: Da Maria skrev dette Budskab ned, trillede en tåre ned ad Jesu foto foran hende.
 
Deres onde planer omfatter også en ny global vaccination, som vil skabe sygdom over hele verden 
461. den 17. juni 2012 kl. 20:15
Min højtelskede datter, Frimurergruppers planer om at overtage verdens valutaer er næsten færdige.
Deres onde planer omfatter også en ny global vaccination , som vil skabe sygdom over hele verden og forårsage lidelse af et omfang som man har aldrig set før.
Undgå enhver vaccination, improviseret og globalt annonceret, for den vil dræbe jer.
Deres onde planer vil chokere alle de uskyldige sjæle, der ikke har nogen idé om, hvor magtfulde de er.
Drevet af magtbegær, rigdom og et ønske om at være guddommelige i alt det de gør, de tror, ​​de er uovervindelige.
De kontrollerer banker, regeringer og er ansvarlige for at forårsage terror i Mellemøsten.
De styrer meget af verdens medier og sandheden om deres ondskab er skjult bag såkaldte humanitære organisationer.
Desværre kender meget få Guds børn deres planer.
I må vide, at Min Faders Hånd vil falde pludseligt og hurtigt på de nationer som beskytter disse onde ledere.
De vil blive ramt af tsunamier og jordskælv af en sådan størrelsesorden, at de vil blive udslettet.
De, der tror, ​​at de er så magtfulde, vil se ild falde ned fra himlen, lige før Mit Andet Komme.
Havene vil blive søer af ild, og de vil finde det svært at skjule sig fra straffens hånd, sendt over de onde sjæle, der vil nægte Min Kalk.
Uforskammede til det sidste,de vil kæmpe mod Min evige Fader og Himlenes magt.
Sammen med Antikrist og de grupper, hvorfra han udspringer, vil de opdage deres fejlagtige veje når det er for sent for dem.
Mange af disse grupper, herunder ledere af banker, regeringer, ledere af store virksomheder, alle i forbindelse med hinanden, som arbejder sammen for at gøre almindelige mennesker fattige , vil omvende sig efter Advarslen. Så det er godt.
Tiden for Mig at adskille de sjæle der elsker Mig fra dem, der har slået sig sammen med den onde, er ikke langt væk.
Vær advaret. Der vil kun være en bestemt tid til at omvende sig. De sjæle der har mest brug for Min Barmhjertighed tilhører disse onde grupper, der ikke har nogen respekt for Guds Love.
I skal bede om, at de vil se Sandheden.
I skal bede om, at de holder op med at påføre lidelser gennem de forfærdelige love, de vil gerne indføre.
I skal bede for at standse det folkemord de planlægger, værre end hvad Hitler gjorde i 2. verdenskrig.
Denne gruppe, den største i antal siden dens dannelse i Middelalderen, er Satans hær. De vil blive ledet af Antikrist. De har lavet planer i årtier for at skabe deres kontrol af bankerne.
De har planlagt i femten år for indførelsen af Dyrets Mærke, en chip som enhver mand og kvinde vil blive tvunget til at have indopereret i kroppen for at få adgang til mad.
Nu, hvor tiden er kommet for dem til at afsløre deres nye verdens valuta, må I vide at bøn, og meget af den, kan bidrage til at afbøde meget af deres plan.
Her er en bøn for at afværge En Verdens Kontrol.
Korstogsbøn (61) For at afværge En-Verdens Kontrol
O kære Himmelske Fader, i ihukommelse af Din elskede Søns, Jesu Kristi Korsfæstelse, beder jeg Dig om at beskytte os, Dine børn, fra den Korsfæstelse som er planlagt af Antikrist og hans tilhængere, for at ødelægge Dine børn.
Giv os de Nådegaver vi har brug for, således at vi kan afvise dyrets mærke og send over os den hjælp vi har brug for, for at kæmpe imod det onde i verden, som er spredt af dem der følger Satans vej.
Vi bønfalder Dig, kære Fader, om at beskytte alle Dine børn i disse forfærdelige tider og at gøre os stærke nok til at rejse os og forkynde Dit Hellige Ord til alle tider.
Amen
Min datter, Jeg er ked af at skulle afsløre disse ting. Mine tilhængere har brug for at forstå, hvad der sker.
De, der ikke tror på disse Budskaber vil ikke være i tvivl, når Antikrist præsenterer sig som Jeg har forudsagt.
I skal forenes i grupper rundt om i verden i bøn, Jo flere af Mine tilhængere gør det, jo stærkere vil Helligåndens Tilstedeværelse være og des svagere vil Satans Hær være.
Prøv ikke at være bange, for en sådan forfølgelse kan blive angrebet uden frygt.
Når I forbereder jer godt ved at følge Mine anvisninger og fortsætte med den daglige bøn, vil tiden gå hurtigt.
Tro på Mig altid.
Husk, Jeg døde for jeres synder. Det er så kun passende, at I tillader Mig føre jer i denne tid mod det Nye Rige på Jorden.
Kun Jeg, Jesus Kristus, kan føre jer. Husk, uden mig er I ingenting.
Jeres Jesus
 
Mine arme blev trukket ud af deres huler under Min Korsfæstelse og som sådan, viser billedet på Torinos Ligklædet, dette
493. den 19. juli 2012 kl. 07:00
Min højtelskede datter, en stor plan for at bedrage Guds børn bliver planlagt, for at ødelægge beviserne for Min eksistens.
Snart vil mange komme frem, forklædt som hellige, hengivne tjenere af Mig, for at forsøge at ødelægge troen på Mig, jeres elskede Jesus.
De vil starte med at sætte spørgsmålstegn ved Min fødsel, Min Moders pletfrihed og Min Opstandelse fra de døde.
De vil dæmonisere alle disse ting som værende falske og vil fremlægge hvad de kalder beviset, for at sikre at så mange Kristne som muligt bliver tvivlrådige om Mit liv på jorden.
De vil skabe løgne om Min Korsfæstelse og fremsætte påstande om Min moralske karakter.
Så vil de begynde at angribe relikvier, sætte spørgsmålstegn ved dem og forsøge at afsløre dem som ikke andet end overtro i de Kristnes hoveder.
Så er der Torinos ligklædet, kluden der dækkede Mit lig i graven. De vil endelig nægte at det er autentisk og vil fremme løgne.
Mine arme, de vil sige, er for lange, og de vil sætte spørgsmålstegn ved dette. Men de forstår ikke den tortur Min Krop skulle udholde under Min Korsfæstelse. Mine arme blev trukket ud af deres huler under Min Korsfæstelsen, og som sådan, viser billedet på Torinos Ligklædet, dette.
Så vil de forsøge at bevise, at Opstandelsen aldrig fandt sted. De vil fremsætte alle slags løgne, så desperate er de for at udslette alle spor af Mig.
Så vil de forsøge at fratage alle dem, der omvender sig under Advarslen, Helligåndens Sakramente og Bibelen.
De vil forbyde Bibelen i de fleste steder.
Så vil de indføre en ny falsk bog , som de vil sige, vil erklære vigtigheden af at elske hinanden.
De vil bruge kærligheden, som de Kristne har i deres hjerter, en gave fra Gud, til at manipulere dem og acceptere et såkaldt budskab om kærlighed.
Elsk hinanden, vil de sige. Elsk nu hinandens religion. Saml jer sammen som én religion og vis sand kærlighed til jeres brødre og søstre.
Kærlighed til sig selv vil være det underliggende budskab.
Elsk jer selv først, og I vil finde det lettere at elske jeres nabo, vil være deres budskab, og det vil være den største løgn, de vil påtvinge jer, Mine tilhængere, at sluge.
Kærlighed til sig selv før kærlighed til andre krænker Gud.
Det er egoistisk. Lyt ikke til disse løgne. Men så overbevisende vil de være, at mange vil tro hvad de får at vide, og vil følge lederen af ​​denne En Verdens Religion som lam til slagtning.
Den nye verdensreligion vil Infiltrere så mange nationer og blive tolereret af mange regeringer.
De vil hensynsløst udrydde Kristne Love.
De vil så skabe love for at forbyde alle religioner, især Kristendommen.
De vil straffe dem, der ikke reagerer på deres krav.
Kommunismen vil være roden til alt ondt.
Det er ikke fordi kommunismen fremmer ateisme. Det vil være, fordi den vil fremme had mod Gud.
Rusland og Kina vil have magten i mange nationer, begyndende med Europa.
Den Europæiske Union, dyret med de ti horn, vil blive ædt af det andet bæst , mere hensynsløst og mere magtfuldt.
Så vil kommunismen tage fat, før den spreder sig overalt.
Denne periode vil ikke vare længe. Den vil være kort.
Jeres bønner vil udvande effekten, men det er blevet forudsagt, og vil udfolde sig.
Bed, bed, bed for hele verdens omvendelse under Advarslen.
Hvis flertallet af sjælene omvender sig, kan og vil største del af den Store Trængsel blive lempet.
Jeres Jesus
 
Kommunismen, så længe frygtet i den vestlige verden, bliver nu i hemmelighed organiseret gennem en global alliance
547. den 12. september 2012 kl. 18:55  
Min højtelskede datter det er Min hensigt at tage de Kristne Lande, som lider på grund af pres til at fornægte Mig, ind i Mine Hellige Arme, for at give dem styrke.
Deres Kristendom vil blive udfordret voldsomt på en måde, som ingen anden religion skal udholde.
Andre religioner vil ikke blive forfulgt på samme måde, som Mine tilhængere bliver nødt til at udholde.
Kristendommens Sandhed kan drages i tvivl. Den kan blive angrebet, og den vil blive censureret men én ting vil aldrig ændre sig.
Der er kun én vej til min Faders Hus. Denne sti er Mig, Jesus Kristus, Frelser af menneskeheden.
I kan ikke gå til min Fader, uden at acceptere Min eksistens.
Sandheden kan ikke ændres, uanset hvor meget I prøver at benægte den.
Løgne vil blive set for hvad de er, meget snart. Alle religioner vil forene sig i én, når de vidner om Sandheden.
Min Far Pagt om at sende Mig, Hans enbårne Søn, endnu en gang for at bringe hele menneskeheden ind i Min Faders Rige, vil nu blive opfyldt.
Lige når Sandheden vil stå klart, vil alle dem, der stadig er i tvivl, blive fristet til at gå deres vej.
Jeg beder jer, Mine disciple, om at fortælle dem Sandheden nu.
De vil måske ikke lytte, men efter Advarslen vil de gøre det.
Kampen er nu begyndt at rase mod Kristendommen.
Jeg opfordrer alle Kristne til at forsvare jeres ret til at vise troskab til Mig, jeres Jesus. Hvis I ikke gør det, vil I blive kvalt og tvunget til at sluge kommunismens løgn.
Kommunismen, så længe frygtet i den vestlige verden, bliver nu i hemmelighed organiseret gennem en global alliance mellem regeringer overalt.
De, som i jeres lande råbte deres modstand mod hvad de kaldte onde regimer, vil nu omfavne kommunismen.
På det tidspunkt vil de kontrollere alt hvad I gør, hvad I spiser, hvad I tjener, om I har eller ikke har et hus at bo i, og om I praktiserer eller ikke praktiserer en religion.
Underkast jer aldrig. Opgiv aldrig håbet. Jeres styrke vil være vigtigt i denne periode med undertrykkelse. Bøn bliver jeres rustning og vil hjælpe jer til at holde ud.
Mine disciple skal stole på Mig. Jeg vil ikke lade jer lide for længe. Jeg vil støtte jer og den vanskelige periode være hurtigt overstået.
Jeres Jesus
 
En Advarsel til eliten i de globale grupper, som gennem deres magtfulde alliance lægger planer om at kontrollere nationer
550. Den 16. september 2012 kl. 22.50
Min kære elskede datter, dette er en advarsel til eliten i de globale grupper, som gennem deres magtfulde alliance lægger planer om at kontrollere nationer.
De af jer, hvis gud er Satan, ved, at jeres sjæle er formørkede med en sky af ondskab, som er blevet indpodet jer af den onde.
I er i stor fare, og alligevel vælger I at tilbede djævelen, som ønsker at stjæle jeres sjæle og pine jer i al evighed.
Jeres planer om at diktere, regere, kontrollere og være hjernen bag folkemord på Guds børn, vil ikke kun blive knust af Min Faders Hånd, men denne ondskab vil blive vendt mod jer.
I vil blive strengt straffet for jeres ondskab.
De synder, I er skyldige i, er afskyelige for Mig, og jeres had og foragt for de folk, som I hævder at tjene i jeres regeringer, vil ødelægge jer for evigt.
Den korte fortryllelse, I vil nyde, når I tager magten over nationer og introducerer et ondt diktatur, vil bringe jer et evigt liv i Helvede.
I vil få mange chancer for at vende ryggen til den onde gruppe af eliten, der har magten. Men pas på, for I vil kun få en begrænset tid.
I skal aldrig undervurdere Guds Magt. Lad være med at undervurdere Hans Vrede. For selvom Gud er meget Barmhjertig, er Gud, Min Evige Fader, også en, man skal frygte.
Hans magt er almægtig. Hans magt over Satan vil kulminere om kort tid, og Han vil kaste Dyret og hans kohorter ned i ildsøen.
I vil også blive kastet i Helvede, hvis I fortsætter med at ødelægge Guds Skabelse, Guds børn.
Min Fader vil aldrig tilgive jer, hvis I træder ud over grænserne for Hans Store Barmhjertighed.
Den dag hvor Jeg kommer for at dømme, vil I ryste af den dybeste angst, som er ukendt for menneskeheden.
På den dag vil I få udmålt den straf, som passer til den måde, hvorpå I har behandlet jeres brødre og søstre, Guds børn.
Jeg advarer jer, for I skal frygte Guds Vrede.
Jeres Jesus
 
Så vil der være en introduktion af en global vaccination, som vil dræbe jer, hvis I accepterer den
579. Den 13. oktober 2012 kl. 16.10
Min kære elskede datter, de profetier, der blev forudsagt i Fatima, begynder nu at manifestere sig i verden.
Den forenede verdens regeringer, som er skabt i de nationer, som utrætteligt arbejder tæt sammen, er næsten færdige med deres arbejde, som snart vil blive præsenteret for verden.
I deres kølvand vil der være en ny forenet verdens religion, en afskyelighed i Min Faders Øjne.
Min Kirke er blevet inficeret indefra af fjender, som er ulve i fåreklæder. De forfører alle, som de kommer i kontakt med.
Så vil der være en introduktion af en global vaccination, som vil dræbe jer, hvis I accepterer den.
Det er på den tid, hvor kun bøn, og meget af den, kan formilde virkningen af denne frygtelige ondskab, der er skabt af en elite, en gruppe mennesker, der har magten.
De arbejder i alle afdelinger af jeres regeringer; og de, der arbejder tæt sammen med dem hver dag, ved, hvad de er i gang med.
De er så snu, at de vil præsentere hver ond handling som en god ting, en stor tjeneste for menneskeheden. De vil gøre alt, hvad de kan, for at vanhellige alt, hvad der har med Gud at gøre.
De vil udbrede og promovere hedenskab. Guds børn, som accepterer deres love og deres lære, vil blive inficeret med deres onde skikke.
I skal bede om beskyttelse, men frem for alt skal I bede for disse sjæle, for Min Fader har i sinde at straffe dem. Han vil udpege dem en for en og ødelægge dem. Uden jeres bønner, vil de være fortabt og blive kastet ned i ildsøen.
Jeres Jesus
 
Denne vaccination vil være en gift, og vil blive præsenteret under en global plan om sundhedspleje
608. den 9. november 2012 kl. 21:00
Min højtelskede datter, på blot to år er millioner af sjæle nu blevet omvendt og frelst på grund af denne Mission. Din lidelse alene har frelst ti millioner sjæle, som Jeg lovede dig. Så, mens verdens elendighed kan synes at være stigende, er mange sjæle bliver frelst gennem dine bønner.
Lidelsen i Mit Navn bliver altid værre og bliver så smertefuldt, at det er svært at bære. Det er mest intens når Satan er vred. Hans vrede på nuværende tidspunkt intensiveres, og det er grunden til, at angrebene på dig er så smertefulde. Han og hans dæmoner er omkring dig, men kan ikke skade dig fysisk, for min Faders Hånd beskytter dig. Dette betyder ikke at den piskning du må udholde på dette tidspunkt, på toårsdagen for denne mission, bliver mindre. Men du må vide dette.
Lidelsen er størst når en mission eller arbejdet af en offersjæl lykkes. Jo flere sjæle, der bliver frelst, des mere voldeligt bliver den ondes angreb. Hans handlinger har været mere og mere tydelige i verden. Han, der går meget langt for at skjule sin eksistens, arbejder sig vej ind i de stakkels mennesker ånd, der åbner sig for ham, på grund af deres begær efter verdslige fornøjelser og kærlighed til magt.
Satans styrke ligger i hans evne til at bedrage menneskeheden til at tro, at han kun er et symbol, brugt af kristne for at forklare forskellen mellem godt og ondt.
Satan kender faren ved at udstille sin tilstedeværelse. Hvis han gjorde det, ville flere mennesker acceptere at Gud eksisterer.
Han ønsker ikke at gøre dette, så han bevidstgør kun dem der hylder ham om sin eksistens. Disse mennesker, som accepterer eksistensen af ​​Satan, tilbeder ham ligesom folk holder messer i Katolske Kirker eller holder fejringer i Kirker for at prise Gud.
Så mange sjæle er blevet stjålet. Gud, Min evige Fader, har til hensigt at vinde dem tilbage gennem hans advarsler og irettesættelser, som vil blive påført dem, når de samles for at ære dyret.
Min Fader vil afsløre Satans tilhængere der besudler Hans Kirker.
De er målet med Hans irettesættelser og medmindre de stopper hvad de gør, af egen fri valg, vil de blive ramt af Guds Hånd.
Fremkomsten af ​​disse sataniske grupper, der præsenterer sig selv til verden gennem entreprenørs virksomheder og netorganisationer, er overvældende.
De er overalt, planlægger, holder stævnemøder og skaber onde planer om at ødelægge millioner af uskyldige mennesker.
De vil indføre en form for folkedrab, gennem obligatoriske vaccinationer, mod jeres børn, med eller uden jeres tilladelse.
Denne vaccination vil være en gift, og vil blive præsenteret under en global plan om sundhedspleje.
Deres planer er nu materialiseret og de ​​er allerede begyndt at indføre dem. Nogle af deres planer i et europæisk land blev stoppet af min Fader på grund af bønnerne af offersjæle.
Kig foran jer og bag jer. Kig nøje på tilsyneladende uskyldige nye love, indført i jeres lande og designet til at få jer til at føle jer som om de skulle forbedre jeres liv. Mange af dem skal simpelthen slavebinde jer ved at få jer til at underskrive en afgivelse af jeres rettigheder under hvad synes at være demokratiske love.
Demokratiet bliver erstattet med diktaturet, men det vil ikke blive præsenteret til nationerne som sådan. Når millioner har underskrevet en afgivelse af deres rettigheder, til fordel for nye tolerante love, vil det være for sent. I vil blive fanger.
De vigtigste ledere i verden arbejder sammen for at gennemføre deres nye planer. De er en del af eliten, hvis mål er grådighed, rigdom, kontrol og magt. De accepterer ikke Guds Magt. De tror ikke at Min død på Korset frelste dem fra helvedes ild.
Jeg vil vise dem hvor meget de tager fejl. Tiden er kommet for Mig til at bevise over for dem Min Barmhjertighed, Min kærlighed til dem.
Reciter venligst denne Korstogsbøn (84) for at oplyse sjælene af eliten som regerer verden.
O kære Jesus. Jeg beder Dig om at oplyse sjælene af eliten, der regerer verden. Vis dem beviset af Din Barmhjertighed.
Hjælp dem at åbne deres hjerter og at vise sand ydmyghed, til ære for Dit store Offer, ved Din død på Korset, da Du døde for deres synder.
Hjælp dem at opdage hvem den sande Herre er, hvem deres Skaber er, og fyld dem med Nådegaver til at se Sandheden.
Forhindr at deres planer om at skade millioner af mennesker, gennem vaccinering, knaphed af fødevarer, tvungne adoptioner af uskyldige børn og splittelser af familier, bliver gennemført.
Helbred dem. Dæk dem med Dit Lys og tag dem ind i Dit Hjertes Barm, for at frelse dem fra den ondes snarer.
Amen
JeresJesus
 
Global Vaccination: Et af de mest ondskabsfulde former for folkemord nogensinde vidnet, siden mordet på jøderne under Hitler
609. den10. november 2012 kl. 23:45
Min højtelskede datter, hvor kan Sandheden chokere dig. Selvom du accepterer Mit Hellige Ord, er det kun når de profetier Jeg afslører for dig, materialiserer sig, at du forstår hvor alvorlig denne Mission for at frelse menneskeheden er.
Indførelsen af ​​en global vaccine, rettet mod spædbørn og småbørn, vil være et af ​​de mest ondskabsfulde former for folkemord nogensinde vidnet, siden mordet på jøderne under Hitler.
Denne onde plan vil være mulig fordi mange af jeres regeringer tvang deres folk til at acceptere ændringer i deres lovgivning og give deres regeringer beføjelser til at håndhæve love mod jeres uskyldige børn.
Husk, at det eneste, der har holdt Min Far fra at bringe verden til ophør, er kærligheden af de loyale tjenere iblandt jer.
in Far har, på grund af Sin kærlighed til hvert barn og til Sin Skabelse, holdt Sin Hånd tilbage. Nu er tiden kommet for Ham endelig at opløse tiderne, så at verden, som Han skabte ud af kærlighed og efter Sin Guddommelige Vilje, kan fortsætte i fred.
Han vil nu ødelægge dem som begår denne ondskab på Sine børn. Han vil ikke længere stå for dette onde, og nu vil Hans Hånd falde med straf.
Hans Vrede vil nu manifesteres på en verden som vil blive forskrækket af omfanget af den straf der vil overgå jorden.
De, blandt jer, der er ansvarlige i at påføre forfærdelige lidelser til jeres landsmænd og medborgere, må vide dette.
I vil endelig blive ramt med sygdommens svøbe og så vil I, og dem der hylder den ene verdens gruppe, blive udslettet, før slaget ved Harmagedon begynder.
I vil ikke blive tolereret af min Fader, og Han vil ikke tillade jer at angribe Sine børn længere. Ve jer, og dem iblandt jer, som gør Ham vred på dette tidspunkt.
Tiden er kommet for Min Far til at bevise for jer, at Hans magt vil blive opretholdt for evigt. Jeres skabelsens teorier, som er behæftet med fejl vil, endelig, blive afsløret for hvad de er. Sandheden, lovet til jer i Sandhedens Bog og forudsagt af profeten Daniel, vil blive afsløret til sidst.
Så mange mennesker er uvidende om Guds Sandhed. Mange velmenende sjæle søger i deres liv intet andet end spænding. Mange spilder den tid de har fået tildelt i deres liv på jorden, da de ikke kender sandheden om Guds eksistens.
Nu vil Sandheden blive afsløret. Regnskabets time er kommet.
Min Far vil endelig gøre verden opmærksom på Sandheden. De, der ignorerer Sandheden vil nægte sig selv adgang til Mit Nye Rige på jorden.
I stedet for at leve et evigt, herligt liv, fuldt af undren, glæde, kærlighed og velstand, vil de blive kastet bort og rådne i helvedes dybde.
Jeg opfordrer alle Guds børn til at lytte til denne advarsel.
Det kan være barsk. Mange, der siger: "Det kommer ikke fra Gud, for han er barmhjertig" må lytte efter.
Tiden er kommet for at dele avnerne fra hveden. Denne dag er meget nær. Uanset hvilket valg mennesket gør, vil det være det endelige valg.
Den frie vilje vil altid blive respekteret af Min Far, op til den sidste dag. Dommens Dag.
Jeres Jesus
 
Guds Tempel vil blive vanhelliget til ukendelighed
659. den 1. januar 2013 kl. 19:20
Min kære elskede datter, den nye dag er oprunden og forandringerne er begyndt for at forberede til mit Andet Komme.
Krigene i Mellemøsten vil trappe op og mange vil dø ved den onde gruppes hånd.  De, den onde gruppe, vil dog blive standset af min Faders Hånd. Hver bliver slået ned, da de udgør en enorm fare for Guds børn.
Mine planer er ved at blive udført og de, blandt jer der er udvalgt til at lede Min Kirke vil hurtig bygge baser overalt på jorden.
Disse steder vil I gå hen for at ære mig i fred, når jeres Kirker ikke byder jer velkommen mere som det var hensigt.
Jeres kirker vil mere og mere blive steder til underholdning for hedenske ritualer  og musik vil blive sat op i omstændelige fejringer. Det skal forestille at disse events er til Guds ære.  I stedet vil de forgude syndige handlinger og de vil erklære dem i overenstemmelse med Min Lære.
Mange vil snart præsentere sig som de nye tjenere af Gud. Mange vil ikke være uddannet  i den Kristne Kirke og vil derfor ikke kunne give de Hellige Sakramenter til Guds børn. De er bedragere. De vil  diktere til alle det de mener er sandheden om Guds lære i verden i dag. Deres løgne vil nå til menneskehedens ører i hele verden.
Mange vil blive tiltrukket af hvad de fornemmer er en ny frisk fremgangsmåde af Min Lære om Guds kærlighed.
Alt vil være en forfærdelig løgn. Mange vil blive narret til at acceptere den Nye En-Verdens Religion.
Mens den falske kirke vokser og tiltrækker mange berømtheder, medier og politiske ledere, vil min resterende kirke vokse. Mange af mine hellige tjenere vil være illoyale til Mig og tilslutte sig den nye En-Verdens Religion, hvor de bliver modtaget med åbne arme.
Disse bedragere vil forårsage forfærdelige lidelser for Kristne over hele verden, hvis de ikke  accepterer den nye, politisk organiseret kulturelle organisation, som vil kalde sig  Guds kirke.
Mens de Kristne vil være det største mål for had, vil Israels hus også blive sigtet og Jøderne vil være syndebukke i denne krig for sjæle.
Set udefra, vil ingenting af det I ser se anderledes ud i starten. Men snart vil der ses en rig og  magtfuld bygning i Rom, som vil være et mødested. Alle religioner vil være velkommen der, indtil de vil blive tvunget til at sluge de løgne der bliver præsenteret for dem af den Nye Verdens Orden.
Det vil med tiden blive uacceptabel at holde nogle Kristne ritualer offentligt.
Blandt disse er Dåbens Sakramente og den Hellige Kommunion. De vil blive dømt til at være uacceptable  i den moderne og sekulariserede verden og det vil være umuligt at modtage dem.
Vielsens sakramente vil blive lavet om og vielsen vil blive muligt i en anden form. Den eneste måde at modtage de Ægte Sakramenter på den tid vil være gennem den Resterende Kirke.
Mine hellige tjenere, som vil lide i Mit Navn, mens de kæmper for at bevare Sakramenterne og  den Hellig messe, må huske dette: Jeres forpligtelse er til Mig, gennem jeres Hellige Løfter.
Og I må aldrig blive forført til at afvige fra Sandheden. I vil blive presset til at forlade Guds veje.
Jeres stemme vil blive til en hvisken, når fjenden prøver at drukne Guds Sande Ord.
Foren jer! Forsaml jer. for meget snart vil Guds Tempel blive vanhelliget til ukendelighed.
Alt det I skal gøre er at følge Mig. Lyt til jeres hjerte og jeres samvittighed. Vær hele tiden beredt for  denne svære rejse som kommer.
I har brug for al jeres mod, jeres styrke og udholdenhed. I må vide, at der, hvor rejsen ender, venter Jeg på jer  for at tage jer i Mine Hellige Arme og tage jer ind i den sikre havn af Mit Nye Paradis.
Jeres Jesus
 
Kun dem med den levende Guds Segl vil undslippe denne form for folkedrab af sjælen
753. den 4 april 2013 kl. 19:45
Min højtelskede datter, du skal ikke lytte til dem der sætter spørgsmålstegn, udfordrer og spotter Mine Budskaber. Det er ikke nødvendigt at forsvare Mit Allerhelligste Ord. Mit Ord er endeligt og ingen mand har myndighed til at sætte spørgsmålstegn ved det. Enten accepterer I Mig, eller gør I det ikke.
Mens Kristne kæmper indbyrdes om disse Budskaber, som blev forudsagt for så længe siden, behandler de hinanden som fjender. I kan ikke være fjender til jeres brødre eller søstre og kalde jer Mine discipel. Mens I har det så travlt med at råbe til hinanden, planlægger den største fjende, Satans hære, de mest onde grusomheder, nogensinde bevidnet af menneskeheden siden skabelsen af Adam og Eva.
Krigene, Jeg talte om, er ved at påbegynde og planen vil være at udslette befolkninger. I tror måske at disse krige er mellem den ene nation og den anden, men I tager fejl. Våbnene kommer kun et sted fra.
Mine stakkels Guds børn, hvor lidt kender I til de forfærdelige handlinger der er ved at blive planlagt mod Guds børn af Frimurersekter på højeste niveau. Deres ondskab kan I ikke forestille jer, men I kan genkende disse tegn. Når jeres banker tager jeres frihed væk, jeres hjem og jeres evne til at brødføde jeres familier, vil dette blot være en del af deres plan mod menneskeheden. I vil blive slaver, men dem, der holder troskab med Mig og Min Lære og som forbliver loyale over for Mig, skal aldrig glemme Min Barmhjertighed.
Selv om disse afsløringer kan være skræmmende, er de Sandhed. Ved at være forberedt på disse handlinger mod Guds skaberværk, vil I hjælpe, gennem jeres bønner, med at afbøde meget af den lidelse som disse onde sekter vil påføre jer.   Mens jeres bønner vil udvande virkningen af sådanne grusomheder vil de, hvis overgivet til Mig med kærlighed i jeres hjerter, bruges til at frelse de skyldige i disse forfærdelige gerninger. Og mens disse vildledte og koldhjertede sjæle, fortsat vil trodse Mig ved at forsøge at udrydde verdens befolkninger, vil Jeg forsøge at oplyse deres hjerter, så de vil gå væk fra denne frygtelige forpligtelse til Satan. Mange er helt besat af den onde og for nogle er der ikke meget håb. Kun et mirakel, skænket af Min Barmhjertighed i forening med dem, der ofrer Mig lidelsens gave, kan frelse dem.
De af jer der forbander Mig gennem jeres grusomme afvisning af Mig, vil tigge Mig om nåde, når disse begivenheder indtræffer. Når I er tvunget til at lide og acceptere dyrets mærke eller dø, vil I råbe ud til Mig. Derefter vil I kravle for at finde den levende Guds Segl, som Jeg giver med disse Budskaber til verden, gennem Min Fader - men da vil være for sent. Kun dem der accepterer Seglet, holder det i deres hjem, eller bærer det på sig, vil blive beskyttet. Kun dem med den levende Guds Segl vil undslippe denne form for folkedrab af sjælen.
Tvivl ikke i et minut på Mine Budskaber givet til jer nu. Accepter Min Guddommelige Indgriben, for Jeg ønsker kun at frelse jer. Kampen om sjælene er af en sådan størrelsesorden, at hvis Jeg ikke greb ind gennem profeterne, mange af jer ville tilslutte sig dyret og alle hans tilhængere, som viser sig for jer som ulve i fåreklæder.
Satan er meget snu og ville aldrig præsentere sine onde gerninger for hvad de er. Nej, i stedet vil han præsentere dem som værende gode, inspirerende og meget i jeres interesser. Dette er den fælde han sætter. Dette er hvordan han lokker velmenende uskyldige sjæle ind i sin hule. Den måde Satan vil afsløre sig selv, gennem disse stakkels sjæle han formår at vinde over, vil være gennem stolthedens synd. Den synd som, i sin mest onde form, vil ses hos mennesker i høje stillinger, som vil ødelægge andre for deres egen egoistiske vinding. I bunden af ​​syndens skala, vil stoltheden blive vidnet blandt jer når I dømmer andre, taler
Det vil blive inden for det Romerske Kejserrige, at den store pestilens vil rejse sig mod Mig
819. Den 15.juni 2013 kl. 16.48
Min kære elskede datter, ligesom Jeg vandrede alene på den langsomme og smertelige vandring mod toppen af Golgata, således vil Min Resterende Hær også komme til at vandre.
Da Jeg gik op ad denne besværlige bakke, var jeg omringet af hundredvis af romerske soldater, som spærrede for dem, der stod langs ruten og ønskede at vise Mig medfølelse.
Skønt det ikke var nødvendigt med sådan et enormt antal soldater blot for at vogte en mand, skulle deres tilstedeværelse demonstrere flere ting. De ønskede at vise Mine tilhængere og alle, som forsøgte at udbrede Sandheden i Min Lære, hvem der havde magten. Denne aggressive handling skulle true og undertrykke dem, som vovede at vise hengivenhed over for Mig.
Jøderne fornægtede Mig, for derefter at forråde Mig. Romerne korsfæstede Mig, og det var i Rom, Min elskede apostel Peter fik besked på at grundlægge Min Kirke på Jorden, for Jeg ønskede, at Min Kirke blev grundlagt blandt dem, som forfulgte Mig.
Da Mit Andet Komme snart vil finde sted, og da Min Sidste Mission, hvor Jeg lovede at komme tilbage og bringe menneskeheden den endelige frelse, nu bliver afsløret, vil historien gentage sig. Jøderne vil fortsat fornægte Mig, indtil Advarslen finder sted. Guds fjender vil rejse sig mod Mig alle vegne. De som elsker Mig, og de, som siger, at de repræsenterer Mig, vil forråde Mig.
Det vil blive inden for det Romerske kejserrige, at den store pestilens vil rejse sig mod Mig. 
Babylon, som er hjemsted for det Romerske kejserrige, og hvor de nationer, som har forladt Gud til fordel for falske guder holder til, vil blive det sted, hvorfra alle løgne vil blive udspyet.
Dyret med de ti horn er Europa, og i Rom vil en hær rejse sig imod Mig. De vil endnu engang være ansvarlig for korsfæstelsen inden den Store Dag. De vil komme med den sidste fornærmelse, når de korsfæster og ødelægger Mit Mystiske Legeme på Jorden. Mit Legeme er Min Kirke. De som forlader Mit Legeme ved at vælge at følge en ny doktrin, vil forråde Mig, og alligevel vil de være frække nok til at stå og sige, at de kommer fra Mig. Den dag, hvor den nye En Verdens Religion bliver introduceret, som vil blive støttet af grupper inden for den Katolske Kirke, som det er forudsagt, vil himlen blive mørk, og et stort tordenvejr vil ramme Jorden. Det vil ligne det, der skete, da Jeg drog det sidste suk på Korset, hvorefter Min Faders Vrede blev sendt ned over bakken med Golgata. Når det sker, og tegnet er givet på, at Min Ene Sande Kirke er blevet fjernet og erstattet at en falsk pestilens, skal I vide følgende: Det er på det tidspunkt, at trængslerne vil regne ned over menneskeheden alle vegne.
Himlen vil give alle mulige tegn for at advare dem, som er på den falske profets og hans snarlige kumpans, antikrists, side, om at deres dage er talte. De vil få vist, hvilke konsekvenser det har, når Min Fader er Vred. Mange biskopper og præster vil indse Sandheden i denne fase og vil kæmpe imod denne ondskab. De vil ikke forlade Mig og vil fortsætte med at lede Min Sande Kirke på Jorden. Desværre vil mange ikke have mod til at gøre det, og de vil være som lam, der bliver ledt hen til slagterbænken, men Jeg kan trøste dem med, at de skal vide, at jeg aldrig vil lade dem i stikken. Jeg vil sende dem meget hjælp, og Min Resterende Hær vil rejse sig og udbrede Evangelierne, når de er blevet forkastet alle vegne. De vil prædike i hvert et verdenshjørne, og de vil være frygtløse. Deres kærlighed til Mig vil sejre over antikrists arbejde. Deres lydighed over for Mig og deres svar på Mine Korstogsbønner vil frelse milliarder af sjæle. Og så vil Min Plan være fuldbragt.
Jeres Jesus 
 
Den Ene Verdensorden er den største parodi af den Sande Treenige Gud
836. den 5. juli 2013 kl.14:10
Min højtelskede datter, der er en religion, der forårsager Mig den største lidelse, og det er den falske religion, som forguder dyret. Den Ene Verdensorden er den største parodi af den Sande Treenige Gud og dem, der tilhører Satans hus har brug for så megen bøn. De er forført til at tro, at der er en anden Gud, som elsker dem. De får at vide, at den hellige Treenighed er en falskhed og at Min elskede Far er ondt. De accepterer ikke, at Han skabte dem og deres hoveder er fyldt med så mange løgne, at de aldrig vil åbne deres sind til Sandheden. På grund af deres hengivenhed til det okkulte, er de i ledtog med sataniske kræfter, som har spist deres sjæle, som er fyldt med had, ikke kun for Gud, men for alle Guds børn.
De elsker kun sig selv og deres begær efter glæde fylder dem med en umættelig længsel efter mere. Ingen mængde af verdslige fornøjelser vil tilfredsstille dem, hvilket er grunden til at de så tørster efter flere sjofelheder. De har fornøjelse i at tage liv og har ikke nogen anger i deres sjæle for de brutale mord, de er skyldige i. Deres indflydelse breder sig over hele Jorden i enhver nation og djævelens tilhængere findes blandt de velhavende, erhvervsledere, regeringer, de kongelige, organisationer, herunder medier, retsudøvere, retsvæsenet og Kirken.
Vær venlig ikke at undervurdere deres magt. Selv om de er et mindretal, og ikke infiltrerer alle dele af jeres samfund, vil de stadig gøre frygtelig skade. Ikke alene har de solgt deres sjæl til djævelen, men de vil trække andre uskyldige sjæle ned i afgrunden med dyret og hans dæmoner.
Jeg giver alle dem, der elsker mig Nådegaverne til at besejre denne dystre og magtfulde gruppe, der forbander Mig hvert sekund af dagen , når I siger denne korte Korstogsbøn.
Korstogsbøn (112) For Frelsens Gave Kæreste
Jesus, jeg bønfalder at Du vil dække de sjæle af dem der er blevet besat af Satan med Din specielle Frelsens Nådegave. Udfri deres stakkels sjæle fra det ondes fangenskab, som de ikke kan flygte fra.
Amen
Disse stakkels sjæle vil være de første til at kræve dyret som deres egen, og de vil falde fladt på deres ansigter for at tilbede antikrist. I skal bede hårdt, alle jer, således at den magt, som Satan besidder over dem kan brydes, og at deres hjerter vil blive åbnet til Min store Barmhjertighed.
Jeres Jesus