Antikrist

___________________________________________________
Antikrist var hjernen bag jeres bankkrise
213. den 6. oktober 2011
Min kæreste datter, bed meget for antikrist er parat til at springe ud fra sit skjulested, overfalde verden og fortære Mine børn.
Hans snu plan vil være skjult bag hans smukke, charmerende og veltalende ydre; men når Mine børn ser ind i hans øjne, ser de mørket, for han har ingen sjæl. Han blev ikke skabt af Min Faders Hånd.
Bed nu, Mine børn, hver og en af jer, så I kan forhindre ham i at ødelægge alle dem, han kontrollerer indenfor ”den Ene-verdens Orden”
Bøn kan formindske mange af de syge planer mod menneskeheden, han har foreslået. Desværre vil mange blive narret af ham. Aldrig før har jeg opfordret Mine børn så indstændigt om så megen bøn, fordi uden jeres bønner vil de lumske planer, han har lagt, blive udført som forudsagt i Johannes Åbenbaring.
Hans tilstedeværelse i verden kan mærkes over hele verden, men hans gerninger foregår i det skjulte. Han er som en klippe, der skaber ringe, der kan bevæge sig flere kilometer, når den bliver smidt i vandet. Han ønsker at tilintetgøre jer, fordi I er Mine børn.
De af Mine børn, der følger hans bevægelser slavisk, har bind for øjnene. De hemmelige grusomheder, som bliver begået af disse folk, skaber enorm sorg i Himlen.
Børn, Jeg er nødt til at anmode jer om at bede til Ærkeenglen Michael om at irettesætte Satan i disse turbulente tider. Antikrist bevæger sig hurtigt, og med sin indflydelse prøver han at sætte fart i det globale komplot om at samle alle jeres valutaer til en valuta.
 Antikrist var hjernen bag jeres bankkrise, så at han og hans onde underordnede kunne tilbyde at redde jeres lande, da jeres lande behøvede hjælp.
 Vågn nu op alle sammen og se, hvad der virkelig foregår for øjnene af jer. Han venter på at slå til, men jeres bønner kan svække hans handlinger og forhindre ham i at nå målet. Hans beskidte hænder venter på at fange jer i sit net, hvorfra det vil blive svært at vikle sig ud igen.
Husk børn, at den tid, Satan har tilbage på jorden, er ved at rinde ud. Antikrist er blevet sendt ned for at stjæle sjæle fra Min Fader, Gud, der er alle tings Skaber.
 Antikrists løfte om et univers, der altid vil bestå, er nonsens. Mange sjæle bliver nu forført af hans nye og dystre doktrin. Jeg iagttager dem, medens de falder ned i den forræderiske hule, og græder bitre tårer. For når disse sjæle først følger denne sti af forræderi, er de smittede. Deres måde at være på over for andre, endog deres familier, vil ændre sig på grund af deres kolde hjerter.
Satans magt er stor, men Gud Fader vil træde ind og straffe hans tilhængere på jorden meget strengt. Advarslen vil blive deres sidste chance for at vende ryggen til Antikrist. Bed om at Mit Lys vil gennemtrænge hver eneste sjæl under Advarslen, så at især fortabte sjæle kan blive reddet fra dette forfærdelige mørke.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
Korstogsbøn (6) Bøn for at stoppe Antikrist
den 22.november 2011
O Jesus, jeg beder at Gud, i sin Barmhjertighed, vil forhindre Antikrist og sin gemene hær at forårsage terror og påtvinge lidelse til Dine børn.
Vi beder at han vil blive stoppet og at straffens hånd vil blive undgået, gennem den omvendelse som vil blive opnået under Advarslen.
Amen
 
Antikrist, som skjuler sig i kulissen, viser sig snart i verden
312. den 19. januar 2012
Min kære elskede datter, rejs dig nu styrket op og fortsæt med at forkynde Mit Allerhelligste Ord.
I, som lytter og tror Mit Allerhelligste Ord, kan opnå store nådegaver ved at recitere Mine korstogsbønner.
Skærsilden på jorden, som snart vil blive oplevet af sjæle, som virkelig angrer deres synder efter Advarslen, vil blive vanskelig.
Denne bod er vigtig børn. Kæmp ikke imod. Accepter den. Dem, som tror på Mig, må lytte nu. I vil vokse i antal efter Min Store Barmhjertighed er blevet vist for verden, og jeres stemmer vil give genklang i ødemarken.
Det vil være gennem jeres styrke og kampgejst, at Min Kirke vil være i stand til at overleve forfølgelsen.
 I, Mine børn, har intet at frygte, når I vandrer ydmygt ved Min side. Jeres ydmyge lydighed er tvingende nødvendig for at få de nådegaver, der kan bevare jeres styrke og gode nerver, så I kan kæmpe i Min hær mod antikrist. Mine børn, han holder sig skjult i kulissen, men snart vil han vise sig for verden. Han har ingen skam og vil prale af sine humanitære bedrifter. Mange vil falde for hans charme, fordi han vil appellere til deres gode hjerter.
Her er Korstogsbøn (20), der kan hjælpe jer med at forhindre Antikrist i at ødelægge Mine børn.
O Gud Fader, i Din Dyrebare Søns Navn bønfalder jeg Dig om at forhindre antikrist i at fange Dine børns sjæle. Almægtige Fader, jeg beder Dig om at forhindre ham i at udsætte dine børn for terror. Jeg beder om, at Du vil standse hans forsøg på at smitte Dine Skabninger og vise Barmhjertighed over for de stakkels sjæle, der er magtesløse over for ham. Hør min bøn, kære Fader, og frels Dine børn fra denne forfærdelige ondskab.
Amen.
Jeres elskede Jesus Kristus
 
Meget snart vil en mand, som hævder at være Mig, dukke op
333. den 8. februar 2012 kl. 20.45
 Min kære elskede datter, det vil ikke vare længe før alle de profetier, der er forudsagt, vil blive afsløret foran en mistroisk verden.
Selv de urene sjæle, der skyr Mig, deres Guddommelige Frelser, og Min Evige Fader som pesten, vil ikke kunne undgå at lægge mærke til det. De vil spekulere over, hvorfor det sker, og for første gang vil de indse, at de ikke kontrollerer deres egen skæbne.
De vil snart indse Sandheden om deres vildfarelser, og at det er en misforståelse at tro, at de har en særlig ret til personlig fremgang.
Min datter, vejen frem er at bede om, at disse sjæle, selvom de er tabt for Mig, ikke lader sig lokke af antikrist og den falske profet.
Meget snart vil en mand dukke op, som vil hævde, at han er Mig. Men det kan naturligvis ikke passe, for Jeg vil ikke komme før til allersidst
Alligevel vil han fremvise kvaliteter, som vil narre stakkels sjæle til at tro, at han er Mig. Han vil udføre undere; store fredshandlinger, humanitære handlinger og andre handlinger, som har anerkendelse i den offentlige mening.
Han vil blive hyldet som et idol, og hans magt vil komme fra Satan, mørkets konge. Han vil være så overbevisende, at når han viser tegn, der bliver sammenlignet med de store helgener, vil mange af Mine hellige tjenere ydmygt falde for ham.
Mit Ord, der blev givet til dig, den sande profet for de sidste tider, vil blive afvist som kætteri. Jeg giver dig masser af advarsler nu, Min datter, så at så mange af Mine børn som muligt kan få Sandheden, før det sker.
Lad dig ikke narre af dem, som fremhæver sig selv som værende hellige. Begå aldrig den fejltagelse at tro, at alle humanitære handlinger kommer fra Mig. Den onde er snu og vil til tider fremstå som værende elskelig og godgørende udadtil. Tag dig i agt for organisationer, der ledes af meget velhavende individer, der praler af deres bestræbelser på at frelse menneskeheden. Mange af dem arbejder hemmeligt med at fordømme Mit Ord.
Denne type vildledning vil blive brugt af antikrist til at rekruttere velmenende, men lettroende tilhængere.
Når I først er blevet forført, vil I være fanget i en fælde. Så vil I blive narret til at acceptere dyrets mærke, som I for alt i verden skal undgå, for ellers er I tabt for Mig for altid. Vær hele tiden på vagt.
Jeres opgave er enkel. Husk at der kun er En Gud, tre personer i den Hellige Treenighed, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
Alt andet, der bliver præsenteret anderledes for jer, findes ikke.
Jeres elskede
Frelser Jesus Kristus
 
666 vil blive indlejret, dets nummer skjult i en chip som I vil blive tvunget til at acceptere, ligesom enhver vaccination
444. den 1. juni 2012 kl. 20:15
Min højtelskede datter, Antikrist forbereder allerede sin fredsplan, som han vil indføre hurtigt, efter at krigene bliver udbredt i Mellemøsten og når smerten og frygtelige kvaler betyder, at der ikke længere er noget tegn på håb.
Så vil han pludselig dukke op og annoncere sig selv til verden som en fredensmand, en lys juvel, som vil funkle midt i mørket.
Da han dukker op, vil han blive set som en af de mest karismatiske politiske ledere gennem tiderne.
Hans smukke, tiltalende og omsorgsfulde personlighed vil narre de fleste mennesker.
Han vil udstråle kærlighed og medfølelse og vil ses til at være Kristen. Med tiden vil han drage mange tilhængere til sig, som vil vokse i tal, så han bliver ligesom Mig, Messias. Han vil ses for at fremme enhed mellem alle nationer, og han vil blive elsket i næsten alle lande i verden.
Så vil han ses til at have overnaturlige evner. Mange vil tro, at han er blevet sendt af Min Fader og at han er Mig, Jesus Kristus, Verdens Frelser.
De vil bede til ham, elske ham, ofre deres liv for ham og han vil grine og håne dem, når de ikke kan se ham.
Dette vil være det største bedrag af hele tiden, og planen er at stjæle jeres sjæle, at tage jer væk fra Mig.
Han og den Falske Profet, som vil sidde som en konge på Peters stol, vil hemmeligt plotte en-verdens religion.
Dette vil synes at være en Kristen form for religion, som fremmer kærlighed. Det vil dog ikke fremme kærlighed til hinanden, som kommer fra Gud. I stedet, vil den fremme kærlighed og troskab til Antikrist og kærlighed til sig selv.
Vederstyggeligheden vil ikke stoppe der, for når de har forført Guds børn, vil angrebet begynde.
Pludselig vil alle blive bedt om at acceptere den ene-verdens Troskabs Mærke. En forenet verden, som alle mennesker bliver nødt til at tage del i.
Den vil styre jeres penge, jeres adgang til mad, og hvordan I bor.
Reglerne, mange af dem, vil betyde, at I vil blive fanger. Nøglen til jeres celle, som holder jer under deres kontrol, vil være Dyrets Mærke.
666 vil blive indlejret i det, dets nummer skjult i en chip, som I vil blive tvunget til at acceptere, ligesom enhver vaccination.
Når Mærket bliver indlejret i jer vil det forgifte, ikke kun jeres sind og sjæl, men også jeres krop. For det vil forårsage en plage, designet til at udslette en stor del af verdens befolkning.
I skal ikke acceptere Mærket. I stedet, vil Jeg instruere jer hvad I skal gøre.
Mange vil acceptere Mærket fordi de vil føle sig hjælpeløse.
Mit Segl af den Levende Gud og Min Korstogsbøn (33) er jeres livline Når I modtager Mit Beskyttelsessegl, som I har fået af Min evige Fader, vil I ikke være nødt til at acceptere Mærket. I vil ikke blive rørt. Jeres hjem vil ikke ses, søges eller blive sigtet, for det vil blive gjort usynligt for øjnene af Satans hær.
I bliver nødt til at holde mad skjult, som kan holde et par år. I skal dyrke jeres egne afgrøder, gemme jeres eget vand og holde Hellige objekter omkring jer.
Min Resterende Kirke vil vokse og sprede sig, og I vil blive givet beskyttelse, hvis det er nødvendigt.
Der er behov for megen planlægning nu. De, der griner af hvad I gør, eller siger: Jesus ville helt sikkert ikke bede jer om at gøre dette. Sørger Han ikke for alle Sine disciple på deres nødens stund?
Selv et brød og en fisk kan mangfoldiggøres. Så, det betyder ikke noget, hvis I blot har noget mad, for Jeg vil beskytte jer, og I vil være i sikkerhed......... Bed hårdt for de sjæle, som ikke vil være i stand til at undgå Mærket.
Disse uskyldige sjæle, som befinder sig i nådestilstand når de bliver tvunget til at acceptere chippen, vil blive frelst.
Resten af jer skal planlægge for at beskytte jeres familie og jeres troskab til den hellige Eukaristi og Messen.
Når Antikrist fortærer alle religioner, bliver de eneste våben, som han vil være magtesløs over for, den Hellige Messe og Transsubstantiation af brød og vin til Mit Legeme og Blod i den Hellige Eukaristi.
Mine Messer skal fortsætte. De af jer, der ved det, skal samles i grupper nu og begynde forberedelserne.
Jo før I forbereder jer, des flere nådegaver vil der blive givet jer og jeres rækker vil vokse rundt om i verden.
Klippen vil blive læsset med en ny bygning som, de vil sige, vil være Mit Nye Tempel. Men det er usandt.
Men når forfølgelsen slutter, vil Min Resterende Kirke og Mine udvalgte folk have Templet genopbygget og Min Nye Jerusalem vil komme ned fra Himlen.
Hun vil stige ned i herlighed. Trompeterne vil høres i Himlen og på jorden på samme tid.
Og så vil Jeg komme. Du, Min datter, vil indvarsle Min ankomst, og mange vil falde på jorden og græde i ekstase, af lettelse, kærlighed og glæde.
For til sidst, dette vil være det øjeblik, de har ventet på. Himlen vil lyse op, torden vil buldre og englenes kor synge i sød harmoni, mens alle Guds børn vil glæde sig over den sande Messias.
Jeg, Jesus Kristus, vil komme for at dømme. Og himlen og jorden vil blive det.
Den nye, herlige pragt, den fornyede jord, vil dukke op og det nye Paradis vil omfavne alle dem, hvis navne er indskrevet i de Levendes Bog og de vil forenes som én.
Og mens den gamle jord, tilsmudset med syndens plet, vil være ophørt, den Nye Tid vil kun være begyndt.
Dette er hvad I skal stræbe efter. Det er, hvad I har ret til som en del af jeres naturlige arv. Koncentrer jer kun om at frelse alle sjæle.
Det er derfor, I skal ignorere de forhindringer der kommer til jer: forfølgelsen, smerten, det ondes rædsel fra andres hænder. Alt, der betyder noget, er at frelse sjæle.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
Verden vil snart blive præsenteret for den mest bedrageriske løgn, som er umuligt for menneskeheden at forstå i denne fase 
494. den 20 juli 2012 kl. 17:46
Min højtelskede datter, de tre og et halvt år tilbage af Trængslens periode begynder i december 2012.
Det er den periode, hvor Antikrist vil fremstå som en militær helt.
Hans sjæl er overgivet til Satan, som besidder hver eneste del af ham.
Den magt, han vil besidde, betyder at med tiden, han vil blive set ikke kun som en fredens mand, men folk vil tro, han er Mig, Jesus Kristus, Frelser af Menneskeheden.
Det vil med tiden også mene, at Antikrist er blevet sendt for at indvarsle det Andet Komme.
Så mange stakkels sjæle vil derfor villigt acceptere hans mærke, Dyrets mærke. For han er dyret på alle måder, på grund af den måde, hvorpå Satan vil manifestere sig i hans krop. Han vil udføre mirakler i himmelen.
Han vil helbrede folk.
Han vil være leder af den nye verdensreligion og han, sammen med den Falske Profet, som vil stå i spidsen for skallen af den Katolske Kirke på jorden, vil arbejde tæt sammen for at bedrage alle Guds børn.
Verden vil snart blive præsenteret for den mest bedrageriske løgn, som er umuligt for menneskeheden at forstå i denne fase.
De af jer, som er blive givet Sandhedens Bog, disse Mine Hellige Budskaber for advare menneskeheden om disse ting, ved dette.
Så sofistikeret vil deres plan være, at mange vil blive narret af dens kærlige humane ydre, som de vil præsentere til verden og være deres onde plan.
Antikrist og den falske profet, har allerede færdiggjort planlægning af deres onde regeringstid indbyrdes og det første, de vil udføre, vil være af krigens optrapning i Mellemøsten.
Antikrist vil være den vigtigste mand, som trækker i trådene i baggrunden. Så vil han komme frem og blive set til at formidle en fredsplan.
Det vil være på det tidspunkt, at verden vil falde under hans magi.
I mellemtiden vil den falske profet tage magten i den Katolske Kirke.
Meget snart vil den blive suget ind i den Nye Verdensreligion, en front for satanisk tilbedelse. Tilbedelse af selvet vil være det grundlæggende formål med denne vederstyggelighed og indførelsen af love, som munder ud i to ting.
Afskaffelse af sakramenterne og afskaffelse af synden.
Sakramenterne vil kun virkelig være tilgængelige fra de præster og andre Kristne præster, som stadig er loyale over for Mig. De vil tilbyde disse Sakramenter i særlige tilflugtskirker.
Afskaffelse af synden vil blive indført ved at indføre love, der vil blive set til at godkende tolerance.
De omfatter abort, aktiv dødshjælp og samme køns ægteskaber. Kirkerne vil blive tvunget til at tillade samme køns ægteskaber og præster vil blive tvunget til at velsigne dem i Mine Øjne.
I denne periode vil de fortsætte at fejre deres egen version af den Hellige Messe. Deres fejring af den Hellige Eukaristi, når de vanhelliger Hostien, vil blive afholdt i Katolske kirker.
Min Tilstedeværelse vil ikke kun savnes i disse Messer, men også i de ægte kirker, når de vanærer Mig.
Alle disse ting vil være meget skræmmende for Mine tilhængere. I vil ikke længere kunne nyde godt af Sakramenterne, bortset fra præsterne i Min Resterende Kirke på jorden.
Det er derfor, Jeg giver jer Gaver nu, denne Fuld Aflad for syndsforladelse af jeres synder. Det er ikke ment til at erstatte Skriftemålet for Katolikker.
Det vil være en måde, hvorpå I kan forblive i en tilstand af nåde.
Selvom milliarder af mennesker vil omvende sig under Advarslen, skal disse profetier stadig udfolde sig. Men megen af dem kan blive spredt gennem bøn, for at reducere lidelse og forfølgelse.
Husk I, Mine tilhængere, I er beskyttet på alle tidspunkter af den Levende Guds Segl.
I skal sprede Seglet og dele det med så mange mennesker som muligt.
Forstå venligst, at Jeg fortæller jer disse ting for at forberede jer, så I kan forhindre så mange sjæle som muligt, i at acceptere Dyrets Mærke.
Satan vil bruge besiddelses magt om de sjæle der modtager Mærket, og det vil være meget vanskeligt at frelse dem.
I vil blive instrueret for hvert skridt på vejen, Mine tilhængere, gennem denne Mission. I må ikke lade frygten indtage jeres hjerter for Jeg vil fylde jer med mod, styrke, udholdenhed og tillid til at gå med oprejst hoved, når I marcherer i Min Hær.
Husk Satan kan ikke vinde denne kamp for det kan aldrig være.
Kun dem med den levende Guds Segl og dem, der forbliver loyale og trofaste over for Gud, kan vinde.
Jeres Jesus
 
Guds kærlighed vil skinne ned over dem, der beder Min Fader om at forhindre Antikrist i at udsætte menneskeheden for den frygtelige lidelse 
495. den 21. juli 2012 kl. 15.15
Min kære elskede datter, de af Mine tilhængere, der frygter for de tider, der vil komme, skal vide, at al magt ligger i Min Evige Faders hænder.
Hans eneste ønske er at frelse alle Sine børn fra Dyrets klør.
Desværre er Dyret, Satan, afvist af de ikke troende som et fantasifoster.
Han og hans hær af dæmoner er alle vegne og tilskynder Guds børn til at synde i deres tanker, ord og gerninger hvert eneste sekund på dagen.
Min Fader ønsker ikke blot at frelse hver eneste sjæl hos Sine børn. Han ønsker også at beskytte dem imod antikrists forfølgelse.
Magten til at undgå, udvande og formindske disse prøvelser ligger i jeres hænder, Mine tilhængere.
Jeres bønner kan lindre meget af den lidelse i de kommende år, som er ved at blive planlagt af Satans hær.
De, der omvender sig og vender tilbage til et liv i overensstemmelse med Herrens, Gud den Almægtiges, veje, vil få skænket nådegaver, der kan stoppe det meste af denne hæslige og onde plan, som er ved at blive forberedt af denne onde gruppe imod deres medbrødre og søstre.
Guds kærlighed vil skinne ned over dem, der beder Min Fader om at forhindre Antikrist i at udsætte menneskeheden for den frygtelige lidelse.
I skal bede inderligt om, at han bliver fældet hurtigt sammen med den Falske Profet.
I, Mine tilhængere, vil få særlige Korstogslitanier, der kan nedbryde og svække hans magt.
De skal bedes dagligt efter Advarslen, og det ideelle vil være at bede dem under tilbedelse af det Hellige Sakramente.
Disse litanier, der er designet til at ødelægge antikrist og hans hær, vil have en kraftig virkning, og hvis der er nok sjæle, der beder disse bønner sammen, vil de være et instrument, der kan sprænge de fleste af de planer, der er ved at blive udtænkt af antikrist og den Falske Profet.
I vil snart få det første litani.
Vær stærke og stol på Min Kærlighed til jer, for Jeg ønsker ikke at se jer lide........... Det eneste, Jeg ønsker, er, at hele menneskeheden bliver forenet i den Nye Fredsæra, der venter forude.
Det er det eneste, I behøver at holde jer for øje. Al lidelse vil blive udryddet og glemt, når den Nye Fredsæra folder sig ud.
Vær tålmodige. Stol på Mig i forvisningen om, at den kærlighed, som Min Evige Fader har til Sine børn, er uovervindelig og langt større, end I kan forestille jer.
Hav kærlighed og tillid til Hans store kærlighed og vær klar over, at Min Guddommelige Barmhjertighed er så mægtig, at milliarder vil omvende sig, når den omslutter hele menneskeheden.
Så kommer tiden, hvor Helligånden vil fylde hovedparten af Guds børns sjæle, og det vil være en utålelig byrde for antikrist.
Han vil få svært ved at bryde igennem Guds Hærs panser.
Det er derfor, I ikke skal give op. Slaget om sjælene kunne blive forkortet og mildnet, hvis der er nok sjæle, der omvender sig og gør det, Jeg instruerer dem i.
Jeg elsker jer alle og håber, at I altid vil stole på Mig.
Jeres Jesus
 
Antikrist vil hævde han er Mig, Jesus Kristus
516. den 12. august 2012 kl. 18:00
Min højtelskede datter, du må vide, at ligesom Jeg instruerer jer til at forberede menneskeheden for frelse, som de har ret til, det samme gør den onde og forbereder sjæle.
Han forbereder. falske profeter til at bedrage Guds børn, så de vil acceptere Antikrist som deres Jesus.
Denne ondskab er svært for dig at forstå, men med den gave Jeg har givet dig til at aflæse sjæle vil du vide med det samme, hvem disse falske profeter er.
De vil altid sigte dig Min datter, på de mest lumske måder, for du vil være deres fjende nummer et. Alligevel skjuler deres løgne, pakket ind i hvad der vil synes at være de hellige Guds Ord, den største løgn af alle.
De vil erklære, at den falske profet vil være den sande Pave. De vil erklære, subtilt i første omgang, at Antikrist vil være Kongen Kristus.
Når de forfører stakkels sjæle med, at deres budskaber kommer fra Gud, vil disse sjæle ikke være klogere.
Jeg må advare alle Guds børn. Jeg vil aldrig komme i kødet anden gang.
Jeg vil ikke blive vist i verden som leder. Jeg vil heller ikke, denne gang, udføre mirakler for at bevise for jer, hvem Jeg er, andet end Advarslens mirakel og miraklet i himmelen, som vil blive set nogen tid efter Advarslen.
Antikrist vil hævde at han er Mig, Jesus Kristus. Denne vederstyggelighed er blevet forudsagt.
Hvem man skal tro, børn, er ikke en let opgave, for mange vil komme i Mit Navn. Men I må vide dette.
Den onde, gennem hans falske profeter, vil aldrig fortælle jer at bede til Helligånden eller modtage Sakramentet af den Hellige Eukaristi.
Han vil aldrig indrømme, at Jeg, Jesus, Menneskesønnen kom som Messias i kødet til at forløse mennesket fra synd.
Han vil aldrig bede eller opfordre jer til at bede den Hellige Rosenkrans, eller vise troskab til Min elskede Moder.
Vær på vagt. Hold jer vågen og følg kun Mine anvisninger.
Den onde forsøger at danne en hær blandt Mine tilhængere. Selv om hans anden hær er veletableret på jorden, sigter han nu mod dem der tror på Mig, jeres Jesus, fordi han ønsker at skjule sine onde gerninger bag hellige folk.
Han vil bruge deres kærlighed til Mig som et skjold for at skjule de løgne, han har til hensigt at påbyde verden.
Stol på Mine Ord og afvig ikke fra Sandheden, som den bliver givet til jer gennem disse, Mine Hellige Budskaber til verden, på dette tidspunkt.
Jeres Jesus
 
Han vil ved hjælp af det okkultes magt udføre noget, som ligner helbredelse af folk, som er dødeligt syge
657. Den 30 december 2012 kl. 17.50
Min kære elskede datter, jeg ønsker at fortælle jer, at de forandringer, som vil forberede verden på Mit Andet Komme, snart vil kunne ses af hele verden.
Krigene i Mellemøsten vil accelerere og blive vidt udbredt. De vil involvere Vest så vel som Øst. Urolighederne vil blive standset af fredens mand, dyret, antikrist. Mange vil med tiden tro, at han er Gud, Messias, så meget magt vil det se ud som om, han har. Han har fået tildelt sin magt af sin onde fader, Satan.
Han vil ved hjælp af det okkultes magt udføre noget, som ligner helbredelse af folk, som er dødeligt syge. De vil blive midlertidigt helbredt for deres sygdomme, og folk vil tro, at hans magt kommer fra Himlen. At han er Mig, Jesus Kristus. De vil tro, at han kommer for at forberede verden på den Nye Fredsæra, og at hans Genkomst finder sted for øjnene af dem.
Han vil udføre andre mirakler, men de vil simpelthen være en illusion. Nogle af Mine hellige tjenere vil falde foran ham og tilbede ham. Politiske ledere vil hylde ham offentligt. Han vil blive betragtet som en god og ydmyg messias, og han vil efterligne alle Mine karaktertræk. Desværre vil han føre mange bag lyset.
Jeg bønfalder jer om, Mine disciple, at advare folk om, at Jeg, Jesus Kristus, ikke vil komme i kødets skikkelse. Det kan ikke ske. Jeg har allerede været på jorden i kødets skikkelse, og det kan ikke ske endnu engang. Når Jeg kommer igen, vil det være på den samme måde, som da Jeg forlod verden på, og så vil ondskaben blive forvist fra jorden, og Mit Nye Paradis vil erstatte jorden.
Lad jer ikke narre. Vær på vagt. Jeg vil fortsætte med at advare jer om antikrist og de løgne, som han vil præsentere verden for. På den måde kan I hjælpe Mig med at frelse de stakkels sjæle, som slavisk vil følge ham ned i helvedets afgrund.
Jeres Jesus
 
Han vil være en meget nær allieret af den falske profet og der er ingen tvivl om hvem han er - Satans søn
715. den 25 februar 2013 kl. 23:00
Min højtelskede datter, de kommende tider vil ryste verden fra sin slummer, uanset hvilken religion, om nogen, folk følger, for det lille horns stemme vil befale opmærksomhed fra hele verden. Siddende på Peters Stol, vil denne bedrager råbe højt, og stolt proklamere sin løsning til at forene alle kirker som én. Hyldet som en moderne fornyer, vil han blive bifaldet af den verdslige verden, fordi han vil tolerere synd.
Han vil indføre nye love, som ikke blot vil være i modstrid med den Katolske Kirkes lære, men som vil gå imod alle kristne love. Præsterne, der er imod disse Budskaber, vil blive tvunget til at genoverveje dem, når den frygtelige Sandhed bliver afsløret.
Sandheden af Mit Ord, givet til dig, Min datter, vil langsomt gå op for dem til sidst. Hvor vil de græde af sorg, når de indser, at det er Mig, Jesus Kristus, som - med velsignelse af Min Fader - afslører for jer profetierne af de sidste tider i alle detaljer.
Så vil de sluge hvert Ord fra Mine Hellige Læbermens Jeg, for at foberede menneskeheden, afslører flere begivenheder som vil ske. Det er vigtigt, at menneskene lytter og reagerer på Mit Kald, så Jeg kan frelse alle fra dyrets greb.
Den falske profet, mens han er travlt optaget med sine høje ambitioner om at imponere verdens Katolikker, vil blive skubbet til side for et stykke tid, fordi Antikrist vil nu komme ind på verdensscenen, som forudsagt. Når I hører medierne rapportere om den nye, lovende, veluddannet, fredsforhandler, vil I vide, hvem han er. Han vil være en meget nær allieret af den falske profet og der er ingen illusion om hvem han er – Satans søn.
Husk at, uanset hvor skræmmende dette kan være Er Jeg, Jesus Kristus, Kongen. Intet menneske, ingen fjende, har mere magt end Gud. Men kampen om sjælene skal kæmpes, som forudsagt. Ved at sprede Mit Ord, Mine Budskaber og Mine Bønner, vil I hjælpe Mig med at frelse de sjæle Jeg behøver, så Mit Nye Paradis kan fyldes med alle Guds børn.
Stol altid på Mig, Jeres Jesus, som vil vejlede og beskytte jer igennem denne vederstyggelighed på jorden. Jeg lover at perioden vil være kortvarig.
Jeres Jesus
 
Det tredje Segl vil blive afsløret når man vil slås for mad, mens hungersnød griber menneskeheden
732. Lørdag den 16. marts 2013 kl. 15:25
Min højtelskede datter, tidevandet vil slippe løs og ødelæggelsen, forårsaget af mange krige, vil påbegynde, som forudsagt.
Tiden for den falske profets ankomst vil falde sammen med erklæringen af krige over hele verden. Disse krige vil blive udløst øjeblikkeligt og menneskene vil krybe i frygt når konsekvenserne vil blive klare. Krige vil slå rod og rulle ud ligesom storme i ørkenen, hvor de vil tage fart og fange, som en tyv om natten, alle dem der føler, at deres fred er garanteret.
Så mange lande vil være involveret i det, at det vil overrumple alle. Snart vil antikrist gøre sig kendt, midt i blodbadet. Forvirring, frygt og tab af afgrøder vil forværre problemet. Ikke længe efter, vil det tredje Segl blive afsløret, hvor man vil slås for mad, mens hungersnød griber menneskeheden. Udsultet af fødevarer, udsultet af ånden, udsultet af hjælp, vil menneskeheden gribe fat på alt og enhver, der kan tilbyde pusterum.
Scenen vil være sat for antikrist til at komme frem og annoncere sig til verden. På dette tidspunkt vil menneskeheden være så lettet, på grund af en fredens mand der tilbyder så meget håb, at de vil blive hans villige slaver. De vil falde for hans omfattende plan for omstrukturering af verden og bringe alle nationer sammen. Planen, vil de blive fortalt, vil være til gavn for alle, og for at befri verden fra terrorismen. Fjenderne, han vil sige han bekæmper og hvem, han vil udøve kontrol over, er uskyldige ofre, der bruges af ham i det bedrag han vil præsentere for verden.
Når fred, eller hvad der virker som en våbenhvile, er genoprettet, vil næste fase komme: enheden blandt alle nationer, alle religioner, alle lande, som én. Dette  vil ske når foreningen mellem den falske profet og antikrist vil blive klart.
Min Tålmodighed og Min Barmhjertighed vil resultere i en storstilet Guddommelig Intervention for at frelse alle Guds børn fra dyrets greb, hvis eneste mål er at tilskynde til synd. For der er én ting I skal vide: bag antikrists charmerende tiltrækning vil der være en plan om at tilskynde til synd, så at menneskeheden vil gøre det endelige valg – at slutte sig til dyret for at udfordre Gud. Når den tid kommer, og efter ethvert forsøg er gjort af Mig for at frelse sjælene, vil det være slut.
Kun de udvalgte vil blive taget ind i Mit Rige.
Jeres Jesus
 
Antikrist vil komme fra Øst, ikke fra Vest
775. den 26. april 2013 kl. 12.30
Min kære elskede datter, verden er ved at forberede sig på antikrists entre. Han er blevet trænet af et antal magtfulde politikere til at gøre sin store entre. Antikrist vil komme fra Øst, ikke fra Vest, men vil blive elsket, hædret og æret af begge sider og overalt på jorden. Det vil begynde på følgende måde:
Antikrist vil sammen med Guds fjender hurtigt fremkalde en krig mellem to nationer, der er ledet af to stædige og magtfulde ledere. Denne krig vil blive optrappet og hurtigt brede sig til andre lande. Når truslen bliver så alvorlig, at den rammer de mest indflydelsesrige nationer, vil fredsforhandlingerne begynde.
Dyret vil pludselig dukke op. Og med en dygtighed, som vil imponere verden, vil han afslutte krigene. Han vil have en indflydelsesrig stemme. Han vil være meget intelligent og gøre indtryk ved sin karismatiske fremtoning. Hans smukke ydre, charme og humoristiske sans vil virke som en kraftig hypnotisk magnet. Han vil tiltrække stor ros fra velkendte verdensledere og medier, og han vil blive en berømthed. Hans adfærd vil appellere til forretningsfolk, som vil betragte ham som et middel til at skabe rigdom, medens økonomien vil begynde at vokse.
Antikrist vil forekomme så speciel, at nationer vil kappes om at opmuntre ham til at besøge deres lande. Han vil være elsket og vil kopiere hvert øjeblik af Min Mission fra sidste gang, Jeg gik på Jorden, indtil mindste detalje. Han vil prædike om betydningen af kærlighed og fred og betydningen af, at nationer slår sig samme og samarbejder, og han vil blive anset for at kunne skabe store mirakler, hvor han end viser sig. Han er ikke en almindelig mand som alle andre. Han ligner ikke nogen anden karismatisk skikkelse. Hans stjerne vil glitre og funkle som ingen anden før ham. Han vil blive set som en frontfigur i en forenet verdens humanitære religion. Han vil blive betragtet som årsagen til den såkaldte succes for denne pestilens. Alle vil falde for ham. Der vil være billeder af ham alle vegne. Man vil se ham sammen med overhoveder fra mange religiøse bevægelser. Man vil snart sige, at folk kan blive helbredt med det samme, når de er i nærheden af ham. Gennem Satans magt vil han være i stand til at foretage handlinger, som vil chokere mange, og som man vil anse for at være mirakuløse.
På det tidspunkt vil de uvidende anse ham for at være Messias. Han vil så antyde, at han er blevet sendt af Gud for at frelse verden. Der vil være mange, også blandt dem, som ikke accepterer, at jeg findes, som vil blive overbevist om, at denne mand er Menneskesønnen, Jesus Kristus. De, som ærer og adlyder alt, hvad han beder dem om og tilbeder ham, vil blive inficeret med en sådan ondskab, at deres sjæle vil blive suget ind i et tomrum, som de ikke vil være i stand til at befri sig fra.
De, som kender Sandheden i Min Lære, vil kunne gennemskue forræderiet, som foregår lige for næsen af menneskeheden, og de vil kunne modstå denne pestilens. De, som siger, at de kender Gud og er praktiserende kristne, har forstået Mit Løfte om at vende tilbage. Når Jeg kommer tilbage, vil det være for at dømme. Jeg vil aldrig gå på Jorden igen. På trods af al deres viden om Min Lære, vil de ikke forstå, hvad Jeg har sagt. Nu minder Jeg dem om det. Jeg vil ikke gå i kødets skikkelse mere. Enhver mand, som påstår, at han er Mig, lyver.
Jeres Jesus
 
De forbereder antikrist nu, til hans store entre
849. Søndag 21. juli 2013 kl. 18:05
Min kære elskede datter, Jeg har et vigtigt budskab til verden, inklusive dem der tror på Mig, dem der ikke gør det, dem der muligvis tror på Min Fader, såvel som dem der ikke accepterer at alle ting kommer fra Mig.
Da dyret lagde planer imod Mig, skabte han en diabolsk plan for de sidste tider, som er udformet til at narre verden med den største løgn, sådan at han kan tage dem med sig ind i Helvedes ild.
I skal vide at Jeg allerede har afsløret denne plan for verden, men der er en hemmelighed der skal afsløres, sådan at I forstår Sandheden. Som i enhver kamp, indtager fjenden en stilling og den er sædvanligvis planlagt meget omhyggeligt, sådan at det gøres i hemmelighed for at ikke målet ved hvor fjenden står.
I denne, den endelige kamp for sjæle, har Satan og hans gruppe indtaget en stilling imod Guds to vidner. Dette har taget mange år at tilrettelægge, men Guds børn skal vide hvem de to vidner er først, før de forstår hvordan planen er skruet sammen.
Fjenden har nu indtaget en stilling i Min Kirke. Han gør dette som fjenden skjult indeni en Trojansk hest. Fjenden – husk der er mange og de hylder alle dyret – har også slået rod i Mellemøsten. Det rigtige mål er Israel, det andet vidnes hjem.
De to vidner er de Kristne og Israels Hus. Kristendommen er det første mål, fordi den kom fra Mig. Israel er det andet mål, fordi Jeg er født Jøde og det er Guds udvalgte folks land – Jerusalems hjem.
Det er intet tilfælde at Satan ønsker at destruere disse to, fordi han hader dem og, ved at slette alle spor af dem, giver han den mægtigste erklæring – at han er over Gud. Hvor vil disse to vidner lide i Guds Navn. De vil ikke dø, men vil synes ribbet for alt liv.
Sakramenterne vil blive de første til at blive ødelagt, så Messen, så Bibelen og alle spor efter Guds Ord. I disse tider vil mange kæmpe for at forkynde Guds Ord. Det vil blive i disse tider at Mine Nådegaver vil blive øst ud overalt, gennem Helligåndens Kraft, sådan at Gud aldrig glemmes.
Meget snart vil antikrist gøre sig kendt som fredens mand, der vil skabe den mest ambitiøse fredsplan i Mellemøsten.
De forbereder antikrist nu, til hans store entre. Imens fortsætter den diabolske plan for at bedrage de uskyldige, ved at lære dem løgne i Mit Navn. Dem af jer der ikke vil acceptere Sandheden skal vide at disse tider er over jer. Hvis I ikke kan acceptere Sandheden nu, hvis I i sandhed elsker Mig, så vil Jeg give jer nådegaverne til at skelne.
Så mange kan ikke se denne onde plan, der er så nøje skjult, men som folder sig ud for øjnene af jer som forudsagt. Hellig Skrift lyver aldrig. Mit Ord er Sandheden. Sandheden er jeres livline til frelse. Hvis I accepterer løgnene, givet jer i Min Kirke, af dem der ikke kommer i Mit Navn, så vil I falde ind i et stort mørke og blive opslugt af en sådan ondskab, at skulle I tage del i sådanne okkulte udførelser – fremstillet for jer i Mit Navn – vil I være tabte for Mig.
Meget snart, når den falske fred er skabt, vil planer indledes for at tilintetgøre Jøderne. Mens dyret flår Israel, vil den falske profet smide Min Tilstedeværelse ud og bedrage ikke kun Katolikker, men alle Kristne, alle religioner, for at tilbede dyret i skikkelse af En-Verdens Religionen.
Hvis dette Budskab slår frygt i jeres sjæle, skal I vide at det er Min hensigt ikke at skjule noget for jer, som kunne ødelægge jer. Alt hvad der er vigtigt er at I forbliver tro mod Min Lære og beder om Min Beskyttelse. Når I overgiver jer til Mig, jeres Jesus og beder Mig vejlede jer, vil alt blive godt.
Jeg vil holde jer under Min Beskyttelse – alle de af jer der ikke afviger fra Sandheden.
Jeres Jesus
 
De andre uskyldige, der blindt følger dyret og den falske profet, vil blive låst fast i et vildt bånd
856. den 28. juli 2013 kl. 21:40
Min højtelskede datter, du skal aldrig tvivle om Mit Ord. Du skal, hvis du virkelig har tillid til Mig, gøre hvad Jeg ønsker af dig, så Jeg kan oplyse verden, på dette tidspunkt, og forberede den til den Nye Begyndelse.
Meget af det, der sker i Min Kirke er blevet forudsagt, men du må acceptere, at min Fader tillader disse vederstyggeligheder af en grund. Denne er den sidste afslutning af Satans regeringstid. Han har oprejst et dyr, i sit navn, og denne antikrist er ånden af Satan selv. Han og sine tilhængere har fået meget lidt tid i den store kamp om sjæle.
Satans hævn er at stjæle så mange sjæle, som han er i stand til, før han bliver lænket og kastet ned i afgrunden. De, af hans kohorter, der forguder Slangen, følger kun hans instruktioner på grund af den magt han fortæller dem vil være deres, hvis de hjælper ham at fuldføre hans djævelske plan. Hvor vil disse stakkels sjæle lide i al evighed, og hvor vil de skrige for Min Barmhjertighed, når den forfærdelige fuldbyrdelse af deres skæbne bliver klar for dem.
De andre uskyldige, der følger dyret og den falske profet blindt, vil blive låst fast i et vildt bånd, hvorfra de ikke vil være i stand til at undslippe. De er i desperat behov for jeres hjælp. I skal bede hårdt for at deres sjæle kan blive frigivet tilbage til Mig. De vil ikke, i første omgang, se meget alarmerede for det der sker i omverden. Krigene i Mellemøsten og den efterfølgende fred vil blive hilst med klapsalver.
Fredens mand vil modtage mange priser i erkendelse af sit humanitære arbejde. Den falske profet vil ses til at forene kirkerne i verden og vil, ved enhver lejlighed, vise alle de egenskaber I forbinder med en helgen.
Alt vil være godt, indtil disse to vender om og slår ned med hævn alle som modsætter sig deres plan om at kontrollere verden. De vil flette Min Kirke på jorden ind i dyrets rede, indtil mørket dækker jorden.
Alle vil føle uro. Alle jer vil føle det onde, idet Satan, gennem Antikrist, kontrollerer alle. Men så, lige som alt vil virke håbløst, vil Jeg stige ned gennem Min Store Barmhjertighed og indhylle alt, for at bevise Sandheden for verden.
Så stor er Min Barmhjertighed, at Jeg vil oplyse de mørkeste sjæle, og de vil komme til Mig med lettelse i deres hjerter. På dette tidspunkt vil alle deres tvivl være drevet ud af deres sjæl, ved Helligåndens Magt. Kort efter, når Guds børn kender Sandheden, vil den Sidste Trompet kime ud og Jorden vil blive fornyet. Alt ondt vil forsvinde. Solen vil fylde jer alle med et stort lys og det Nye Paradis vil blive afleveret med stor kærlighed til hver eneste af jer, som den største Gave I nogensinde kan forestille jer.
Alt hvad I skal gøre, er at stole på den Sandhed Jeg åbenbarer, så I kan undgå de fælder, som vil lægges frem for at stjæle jeres sjæle. De af jer, der kan se, som tror på Mig, som kalder på Mig, vil hjælpe Mig frelse de sjæle, som kan se, men som nægter at se Sandheden.
Jeres Jesus
 
De vil overbevise Mine tilhængere om at tilpasse Min Kirkes Love ved at holde en folkeafstemning
861.den 31. Juli 2013 kl. 18:56
Min højtelskede datter, husk altid hvordan djævelen arbejder. Han er meget omhyggelig med ikke at afsløre sig selv. Han blander derfor sandheder og løgne sammen, for at forvirre. Dette er hans foretrukne måde at bedrage sjæle på. Han ville aldrig fortælle sandheden, ved at tillade andre at se, hvordan han virkelig er, men fordi han er stolt, vil hans arrogance og hans had til Mig, altid sive ud. De, hvis øjne er åbne, vil straks genkende de fornærmelser, som er kastet på Mit Ansigt og foran Mine altre.
Satan, husk, er stolt, arrogant, pralende og meget, meget snu. Når han er til stede i sjælene, har han en tillid, som er født af stolthed og arrogance og en tro på, at han er over Gud. Han vil altid give tegn, som fornærmer Gud, men kun dem, der ved, hvad man skal kigge efter, vil se dem. De, der ærer Satan, og som bruger meget af deres tid i grupper, der organiserer ritualer for at hylde ham, vil være glade for at se disse tegn. Alle, der har solgt deres sjæl til Satan vil kommunikere gennem sådanne tegn, som en arrogant og trodsig gestus imod Mig, Jesus Kristus.
De, der narrer jer i Mit Navn, vil overbevise Mine tilhængere om at tilpasse Min Kirkes Love, ved at holde en folkeafstemning. Alle vil blive bedt om at tolerere en ny praksis, som udmønter sig i to ting. Den første er at udslette Mit Nærvær i den Hellige Eukaristi. Den anden er at tolerere synd, ved at tilskynde folk til at vise sympati for menneskerettighederne af dem, der ikke tror på Jesus Kristus.
Denne folkeafstemning vil blive forfalsket, og løgne blive præsenteret som Sandhed. Når den nye verdensreligion indføres, vil Min Kirke på Jorden - den Sande Kirke - gå under jorden, for at ofre hyldest til Mig.
Jeg er dyrets mål. Jer Er Den han ønsker at skade. Han ved, at han kan ikke ødelægge Mig, så han vil i stedet forsøge at ødelægge den menneskelige slægt, som han forbander hvert sekund. Hans tjenere vil ikke stoppe ved blot at fornærme Mit Nærvær i verdens tabernakler. De vil ikke være glade for kun at ødelægge sakramenterne, så de kan spotte imod mig. De vil kun være glade når de stjæler sjæle, ved at skabe den største blasfemi af alle. Dette er, når de vil genskabe Mit Første Komme ved at give indtryk af, at Johannes Døberen er blevet sendt. Den mand, som vil sige, han er Herrens profet, vil lyve og forårsage en sådan forbløffelse, når han erklærer, at Antikrist er Mig, Jesus Kristus.
Antikrist vil, i kraft af Satan, hævde at være Mig, Jesus Kristus. Ve de sjæle, som byder ham velkommen i deres arme, for de vil være magtesløse mod ham. Hvis I tillader disse to at suge jer ind i deres vakuum af løgne, vil I komme så langt fra Mig, at kun ved Min Faders Indgreb kan I blive taget ind i Min Store Barmhjertighed.
Alle, der kommer i fremtiden, og hævder at være Mig, Jesus Kristus, må I vide, er en løgner. Jeg vil ikke komme i kødet en anden gang. Satan kan ikke sige disse ord: "Jesus Kristus, som kom i kødet.".. Hvad han vil sige, gennem dyrets mund, Antikrist, vil være følgende:... "Jeg er Jesus Kristus, jeg er nu kommet i kødet, for at bringe jer frelse."
Når dette sker vil Mit Guddommelige Indgreb være hurtigt, men da vil den falske profet og Antikrist have stjålet mange sjæle.
Bed, bed, bed til, at alle dem, der siger, at de er Mine forbliver Mine.
Bed om, at I alle vil have den styrke og mod til at bære Mit Kors i den største forfølgelse af Mit Legeme – Mit Mystiske Legeme - Min Kirke på Jorden i denne tid.
Jeres Jesus
 
Gudfaderen: Antikrist er nu klar til at afsløre sig selv
870. Onsdag den 7. august 2013 kl. 18:50
Min kæreste datter, verden skal forberede ankomsten af menneskehedens største fjende siden Mine børn blev sat på denne Jord. Antikrist er nu klar til at afsløre sig selv og hans plan er denne. Han vil vente indtil krigene raser overalt. Så vil han træde til og skabe en falsk fred i staten Israel, ved at slutte den med Palæ
Hver ny lov, som fjenderne i Min Kirke vil introducere snart, vil håne Sandheden, fastlagt af Min Fader
938. den 17. oktober 2013 kl. 20:38
Min højtelskede datter, hvis blot flere mennesker ville virkelig tro på Mig, deres Jesus, så ville de finde fred i deres hjerter. Hvor der ikke er tillid, er der frygt. Frygt forhindrer Guds Kærlighed i at trænge ind i jeres sjæl og så bliver I fanget. Intet andet end Mit Lys vil løfte byrden.
Når jeg fortæller jer Sandheden, gør Jeg det kun fordi Jeg elsker jer og længes efter den dag hvor vi, endelig, vil blive forenet. Frygt ikke Sandheden.
Min Kærlighed vil fylde jer med mod og styrke til at stå fast og forblive tro mod Mig i alle ting. Jeg beskytter alle jer der spørger Mig om det, men det er kun de sjæle, som forlader sig fuldt ud til Mig, som ikke vil frygte.
Dyrets ondskab vil blive forklædt som charmerende og moderne, og den vil blive afsløret til alle bag en fernis af humanisme, næstekærlighed og "omsorg for de fattige”. Tro ikke, i et minut, at Satans disciple vil nogensinde vise jer deres sande ansigter. Hver løgn der bliver præsenteret for at erstatte Sandheden, vil synes at være logisk og til fælles bedste for alle. Hver ny lov, som fjenderne i Min Kirke vil introducere snart, vil håne Sandheden, fastsat af Min Fader i de Ti Bud, givet til Moses. Hver gestus, så subtil den kan være, vil blive udformet til at fornærme Mig, Jesus Kristus, Menneskesønnen.
Bedrageren, gennem sine tjenere, kan ikke modstå at spotte Mig, for han hader Mig. Han vil fornærme alle kar i Min Kirke gennem aktioner, ord og tilføjelse af sataniske symboler.
Kun de der kender Sandheden vil se disse vederstyggeligheder og forstå præcis, hvad disse gestus egentlig betyder.
Satans magt kan forvirre, distrahere og plage Mine disciple. Han, Satan, vil aldrig forlade jer alene, især når I vidner om Sandheden. Men vid dette - han kan overvindes, når I stoler på Mig fuldstændigt. Når I overgiver jer foran Mig, vil han ikke have magt til at påvirke jeres tro på Mig. Han, Satan, er færdig. Hans regeringstid, så smertefuld det har været for menneskeheden, er til ende. Hans endelige fornærmelse foran Mig vil blive gennemført gennem antikrist, der vil efterligne Mig og narre verden til at tro, at han er Mig, Jesus Kristus, og at han er kommet for at redde verden.
Når I kender Sandheden, vil I være i stand til at modstå denne fristelse. Når I forbliver fast til Sandheden, der er indeholdt i den Allerhelligste Bibel, vil I blive frelst.
Det endelige angreb vil ske hurtigt, og så vil Jeg vise verden sandheden og kun dem, der er fulde af had til Mig, vil benægte det. Frygt ikke, for Jeg er den eneste Frelser af menneskeheden. Kun Min Kærlighed vil opretholde jer. Frygt kun for de stakkels sjæle, som vil spytte på Mig når Jeg endelig rækker ud for at tage dem ind i det Nye Paradis.
Jeres Jesus
 
Antikrist vil skabe præmier til at lokke virksomheder, organisationer, samt velgørenhedsforeninger, for at promovere sin nye En-Verdens Handels Center
940. Lørdag den 19. oktober 2013 kl. 20:00
Min højtelskede datter, Jeg opfordrer alle Mine disciple, der har hørt Mig, og som genkender Mig i disse Budskaber, at lytte til Mig nu.
Dette Værk, som er blevet skænket jer, er helligt. Uanset den pinsel, misbrug, lidelse og latterliggørelse I må udholde på grund af denne Mission, så husk at dette Værk er Mit. Min sidste Mission, givet til verden gennem Guds profet, er en stor gave til menneskeheden. Rejs jer over hån, som I vil være vidne til og vid, at den er skabt af den onde i forsøg på at stoppe Sandheden. Sandheden, Mit Hellige Ord, bliver trampet på, og hver dæmon, frigivet fra Helvedes dyb, vil gøre alt for at lukke munden på Min Stemme.
Satan arbejder gennem de sjæle der forlader sig selv åbne for angreb og hans onde gerninger vil snart blive camoufleret og præsenteret for verden som Hellig Skrift. Den nye doktrin, de vil sige, var guddommeligt inspireret af Mig, Jesus Kristus. Hele verden vil blive gjort opmærksom, når den bliver afsløret lag for lag og bifaldet, især af den sekulære verden. De, som I aldrig ville forvente de giver ære til Gud, vil være de første i køen for at omfavne den række af kætterier - løgne imod Mig – når de bliver afsløret.
Aldrig før vil den Katolske Kirke have fået sådan en offentlig ære af verdens medier og den politiske elite. Aldrig før vil ateister og alle religioner, herunder dem, der ikke ærer Mig, åbne deres arme og falde i knæ til ære for dem, der siger, at de er af Gud.
Når Mit Billede forsvinder, og ikke længere ses, og når Mine Kors, Hellige Bibler, messebøger til de Hellige Messer, rosenkrans, medaljer, skapularer og benediktiner Kors ikke længere findes, vil I vide, at dyrets regeringstid er påbegyndt. Verden vil lovprise antikrist. Næppe vil han have skabt fred - en falsk fred - skabt på grundlag af krige, han hjalp til at starte – at han vil gøre overraskende udsagn. Han, Antikrist, vil erklære, at han har modtaget budskaber fra Gudfader, og de ​​vil synes at være autentiske. Derefter vil han bruge magten fra det okkulte, han vil blive set til at helbrede mange og synes at have store åndelige gaver. Mange vil blive overrasket af de såkaldte mirakler han vil synes at udføre, og verden vil elske ham og lå næsegrus ved hans fødder. Så vil han, Antikrist, erklære at være Jesus Kristus, Menneskesønnen, og sige, at det er tid for ham at genvinde verden og redde hele menneskeheden. Enhver, der vover at udfordre skidtet og de sjofelheder, som vil hælde fra dyrets mund, vil blive straffet hårdt.
På dette tidspunkt, på grund af Satans angreb i verden, vil synden blive så udbredt, at den menneskelige værdighed vil nå sit laveste niveau, hvor urenhed, begær, grådighed og hver anden modbydelige synd, i Guds øjne, vil blive vidnet til i hvert offentligt sted. Idet synden vil blive erklæret til at være en naturlig menneskelig fejl, og idet I vil blive fortalt, at Gud ikke vil dømme jer på grund af de svage menneskelige træk, vil mange omfavne synd og ingen skam have i deres sjæle.
Verdens berømtheder, entertainere, medier, filmstjerner vil alle klamre sig for at blive set med antikrist og hans billede vil være mere synligt end noget andet, der kom før ham. Han vil tale mange sprog flydende, han vil være smuk, have en stor sans for humor og ekstraordinære kommunikationsevner. Han vil være meget forsigtig med hensyn til hvad han siger om Gud, og han vil aldrig henvise til Guds Moder, for hun vil ses ikke at have nogen yderligere rolle at spille.
Antikrists interviews på tv vil være almindelige, og folk vil hænge på hvert ord, der kommer ud af hans mund. Han vil påvirke politikere i alle nationer, og dem, med hvem han ses, vil blive behandlet som kongelige. Det vil ikke ende der. Hans citater vil blive forkyndt på prædikestolene i alle kirker. Han vil blive givet stor ære og anseelse i alle kirker, indtil han, til sidst, vil sidde på den nye trone i det nye tempel i Babylon. Hans indflydelse vil omfatte alle bankerne, handelslove og verdensøkonomi. Antikrist vil skabe præmier til at lokke virksomheder, organisationer samt velgørenhedsforeninger, for at promovere sin nye En-Verden Handels Center. Stor rigdom vil blive skabt af dem, der ønsker at være en del af antikrists imperium . Alle, der sværger troskab til ham, enten gennem religiøse ceremonier, business eller handelsaftaler, bliver nødt til at modtage et mærke. De, der accepterer mærket, som vil være i form af et bankkort og særlige chip, som vil blive indlejret i deres hånd, vil miste deres sjæl til ham. Alle dem, der bærer den Levende Guds Segl vil slippe fra antikrists kløer og være immune over for hans rædsel. I må ikke ignorere denne advarsel. Frygt den ikke, for hvis I følger Mine anvisninger, vil I blive beskyttet. Jeg har spildt mange tårer for at give jer dette Budskab, og det er grunden til at Min smerte i dig, Min datter, på dette tidspunkt er så stor. Trøst Mig ved at kalde på Min Barmhjertighed og for Min Beskyttelse.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Min Søn døde for at frelse jeres sjæle, ikke for at frigøre jer fra denne verdens sygdomme
983. den 5. december 2013 kl. 14:00
Mit barn, verden vil overvære La Salettes profetier, når Guds fjender, klædt som ulve i fåreklæder, stolt vil stå op i min Søns Kirke på Jorden og begynder at proklamere de kætterier, som jeg advarede verden om. Den tid er kommet.
Som forudsagt, har mørket allerede lagt sig ned over Kirken og dennes plan om at fortære de troendes sjæle vil fortsætte indtil min Søns Legeme er vanhelliget i overensstemmelse med Antikrists plan.
Hvad mange mennesker ikke ved er, at Guds fjender, ledet af Antikrist – som stadig skal gøre sig til kende - tror på Gud. 
Ikke alene tror de på Gud, men fordi de afskyr alt, der har med Gud at gøre, vil de planlægge imod hans planer om at forberede verden for min Søns Jesu Kristi Andet Komme.
For hvert Ord, min Søn udsender, gennem disse Budskaber, vil de modsige Ham ved at efterligne det Han siger. Hvis min Søn siger, forbered nu gennem Sakramenter og bøn vil de, Hans fjender, gøre lignende udtalelser, men de vil være anderledes. Opfordringen om at hjælpe menneskeheden - de fattige - de forfulgte - vil være deres primære fokus, ikke forkyndelse af Ordet. De vil ikke opfordre jer til at bede for jeres sjæle eller for at frelse andre sjæle. Nej, i stedet vil I blive bedt om at hjælpe disse sjæle fra et humanitært perspektiv.
Når I ikke hører Kaldet til at frelse jeres sjæle fra dem der hævder at repræsentere min Søns Kirke, vil I vide inden i jeres hjerter, at noget er galt.
Min Søn døde for at frelse jeres sjæle, ikke at frigøre jer fra denne verdens sygdomme, som altid vil eksistere, indtil min Søn opkræver Sin Retmæssige Trone, som Gud den Højeste lovede Ham. I må aldrig glemme Guds Ord. Alt det der betyder noget nu, er at gå i forbøn for at frelse alles sjæle - uanset, om de er konger eller fattiglemmer. Jeres elskede Moder
Frelsens Moder.
 
Han, Antikrist, vil tale mange sprog, men ikke et ord af latin vil udsiges fra hans læber
986. den 9. december 2013 kl. 19:46
Min højtelskede datter, min Tid er nær. Jo tættere den store dag kommer, jo flere tegn vil verden være vidne om.
Manden, de vil afsløre for verden som "fredens mand" er klar til at efterligne Mig på hver tænkelig måde. Han kender den Hellige Skrift ud og ind og på grund af hans herkomst, vil udtale Ordene vendt på hovedet, så at deres betydning er det modsatte. Ud af hans mund vil hældes bespottelser, kætterier, løgne og vanhelligelse af mit Ord. Han vil imponere alle med sin viden om alle de hellige ting. Han vil recitere uddrag fra Min Lære, som han vil proklamere lidenskabeligt fra alle verdslige scener i verden, indtil folk står op og tage notits af ham.
Mange vil sige: "Hvem er denne mand, der taler med en sådan visdom? Hvem er ham, som kalder ud i verden med kærlighed i sit hjerte til masserne? Er han Gud Herren, Jesus Kristus? De vil spørge hvor mange mirakler der tilskrives ham. Og når han går op i altrene med Mine andre fjender, som vil være klædt som hellige Guds Tjenere, vil han blive accepteret fuldt ud af begge skarer i verden - de sande troende og hedningerne.
Han, Antikrist, vil vride sandheden og erklære den løgn, at han er Mig, og at han kommer for at bringe jer frelse. Der vil blive fremsat den løgn, at han kommer i kødet.
Han vil aldrig hentyde til Jesus Kristus - som kom i kødet - ved Hans død på Korset, for dette er umuligt. Nej, han vil fremsætte kendsgerningen omvendt. Han vil sige, at han er endelig kommet på denne tid i kødet. Mange vil tro at han er Kristus. Han, Antikrist, vil tale mange sprog, men ikke et ord af latin vil komme fra hans læber.
Dyret vil blive forgudet, mens Jeg, den Sande verdens Frelser, vil blive glemt og Mit ord trampet på. I skal aldrig tro de løgne, som vil blive udtalt af dyret, når han sidder stolt i templet, sat op til at ære ham.
Jeres Jesus