Frelsens Segl

___________________________________________________
Gud Fader: Løfte om Immunitet for dem der afviser Jesus
274. den 11. december 2011 kl. 15:30
Min dyrebare datter, tak fordi du svarer på dette vigtige kald fra det Himmelske Rige da jeg bad dig tage imod den Mystiske Forening med Min dyrebare Søn Jesus Kristus.
Jeg Er Tilstede i Min Søn, Jesus, som Han er i Mig, forenede med Helligåndens Kærlighed. Din sjæl er derfor nu omslynget med Min og alt vil blive langt klarere for dig.
Mit barn, du bliver formet til den skabning Jeg sådan ønsker, så du bliver gjort fuldt værdig til denne Guddommelige Mission. Du blev givet tårer af Guddommelig Indgriben så du øjeblikkeligt kunne anerkende dette nye, uventede kald. Nu du har grædt dine tårer, græd ej mere for kun lykke vil herske i din sjæl fra nu af.
Min datter, det bedrøver Mig at ingen i verden længere anerkender Mig. Mange har glemt Mig fuldstændig. Jeg betyder ingenting for så mange af Mine børn.
Du må hjælpe Mig, datter, når jeg åbenbarer Mit Nærvær, så Jeg anerkendes gennem bøn.
Bed til at hele menneskeheden vil tage imod Gaven Nyt Liv, som nu vil blive givet til dem af Min elskede Søn, Jesus Kristus.
Ikke én forstår i sandhed Min bekymring for de sjæle som afviser Mig, eller Eksistensen af den Frelser jeg sendte ind i verden.
Disse stakkels sjæle, så fulde af logiske forklaringer til hovmodigt at forkaste Min Eksistens, er tabte for Mig lige nu. Deres eneste frelse – eftersom mange vil afvise tilbuddet om Guddommelig Barmhjertighed under Advarslen – vil være gennem bønnen af de børn der elsker Faderen.
Så mange, som ikke tager imod Mig, ved dog meget lidt om Mig. Jeg er en Gud af Faderlig Kærlighed, en Himmelsk Fader der vogter over hvert af Mine børn, den stærke, den svage, den syge, den gode og den gudløse. Ingen er udelukket fra Min uendelige Kærlighed, uanset hvor sort deres sjæl er.
Jeg tilskynder jer, børn, til at bede til Mig i Min Søns Navn, som soning for alle menneskehedens synder.
Min Søn vil indhylle hele menneskeheden nu og når Oplysningen af Samvittighed er ovre vil jeres bønner i sandhed være tiltrængte på det tidspunkt. Jeres bønner, børn, vil hjælpe til at frelse de mennesker der trodsigt fortsætter med at afvise den Barmhjertighed Min Søn vil vise dem.
Mit højtidelige løfte, børn, er at alle dem af jer som påkalder Mig, på Min elskede Søns Jesu Kristi vegne, for at frelse jeres brødre og søstre, at de vil bevilges øjeblikkelig Immunitet. Særlige nådegaver vil blive givet til enhver af jer der lover en hel måneds bøn for deres sjæle. Her er hvad Jeg ønsker I siger:
“O Himmelske Fader, gennem Din Elskede Søn Jesus Kristus, hvis Lidelse på Korset frelste os fra synd, beder jeg Dig at frelse alle dem der stadig afviser hans Barmhjertigheds Hånd. Oversvøm deres sjæle, kære Fader, med Din Kærligheds pant. Jeg bønfalder Dig, Himmelske Fader, hør min bøn og frels disse sjæle fra den evige fortabelse. Gennem Din Barmhjertighed, tillad dem at være de første der går ind i den Ny Tid af Fred på Jorden.
Amen.”
Jeres himmelske Fader
Gud den Allerhøjeste
(Afklaringsnote: Immuniteten vil blive givet til dem I beder for.)
 
Godt Nyt – Gud, Min Evige Fader, har godkendt frelsen af det meste af menneskeheden
316. den 24.januar 2012 kl. 16.55
Min kære elskede datter, det er Mig, din Jesus, som kommer til dig i dag for at give dig de gode nyheder til verden.
Den megen bøn og lidelse, der er ofret til Mig fra mine udvalgte sjæle på Jorden, har betydet, at mange flere af Guds børn nu kan blive frelst.
Hvis I forstod, hvilken magt ofre og bøn har, børn, ville i aldrig holde op med at bede.
Gud, Min Evige Fader, har godkendt frelsen af det meste af menneskeheden. Det betyder, at mange vil konvertere under Advarslen, og at dem, der ikke gør det, kan blive frelst på grund af bønnens magt.
Det betyder ikke, at alle bliver frelst, for det gør de desværre ikke.
De forhærdede folk, som foretrækker at tilbede Satan og de onde sekter, som han kontrollerer i verden, vil ikke ønske at blive frelst.
I stedet for vil de vælge et andet paradis, et paradis, som de er blevet narret til at tro eksisterer uden for det, der er blevet lovet til menneskeheden af Min Fader.
Dette falske paradis, som sataniske tilhængere af dyret tror på, eksisterer ikke. Det er blevet skabt i hans disciples sind af Satan og er en illusion. Der er lovet så meget... Mørke sjæle tror på et anderledes univers, en anderledes eksistens, hvor Gud ikke findes.
De tror på en anden livsform, andre skabninger og et fredeligt regime, som alt sammen er baseret på en løgn.
Intet af dette er virkeligt, børn. Det findes ikke og vil ikke kunne eksistere, for det blev ikke skabt af Min Fader.
Gud, den Almægtige Fader, skabte hele universet – stjernerne, planeterne og Jordkloden så vel som mellemrummene ind i mellem dem. .Bed for dem, der følger sådan en kult.
Bed om, at der ikke er flere af Mine børn, der søger disse spirituelle afløb, som ikke kommer fra Gud, fordi de lider smerte.
Bed nu denne korstogsbøn i taknemmelighed over denne specielle Gave, som er blevet skænket menneskeheden af Min Fader.
Korstogsbøn (21) Tak til Gud for menneskehedens frelse
”Vi priser dig og takker dig,Oh Hellige Gud, den Almægtige Skaber af menneskeheden, for den kærlighed og medfølelse, Du har for menneskeheden. Vi takker dig for Frelsens Gave, som du skænker Dine stakkels børn. Vi beder dig, Oh Herre, om at frelse dem, der følger den onde, og at deres hjerter vil blive åbnet for Sandheden om deres Evige Liv.
Amen.”
Glæd jer, børn, over denne store gave, I har stadig meget arbejde tilbage for at hjælpe sjælene, da mange af jeres brødre og søstre vil blive ved med at være stædige modstandere af Sandheden i Mit Hellige Ord.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Frelser
 
Gud Fader: Mit Beskyttelsens Segl er forudsagt til dette tidspunkt, hvor det Andet Segl er brudt.
365. den 8. marts 2012 kl. 19.52
Min kæreste datter, verden har ventet på dette øjeblik i to tusinde år.
Nogle har haft frygt i hjertet, andre har ventet med forventning og undret sig over, hvornår dette ville ske, og nu sker det.
Det er nu, Jeg sender Min profet for de sidste tider, Maria, for at hun omsider kan præsentere Sandhedens Bog, der afslører betydningen af indholdet i Johannes Åbenbaring.
Jeg Er den Gud, som alle Mine børn længes efter i disse forfærdelige tider.
Det er Mig, I skal kalde på nu, Mine fortvivlede børn.
Jeg samler Min familie sammen i denne tid, så at vi kan blive forenet i det sidste slag for at besejre dragen, som så længe har pint Jorden.
I skal ikke være bange, børn. Intet vil kunne skade dem, der bærer Mit Segl, den Levende Guds Segl.
Satan og hans faldne engle, som besudler verden i denne tid, kan ikke bestemme over dem, som bærer den Levende Guds Mærke.
I skal lytte til Mig, børn, og tage imod Mit Segl, for det vil ikke kun redde jeres liv, men også jeres sjæle.
Reciter Bønnen om at modtage Mit* Segl hver dag. [Se slutningen af dette Budskab.].
I skal sikre jer, at hver eneste af jeres familiemedlemmer og jeres kære forstår vigtigheden af Mit Segl.
Jeres kærlighed til Mig, jeres himmelske Fader, vil være den frelsende Nåde, og den vil give jer den styrke, I har brug for. Mit Beskyttelsens Segl er blevet forudsagt til den tid, hvor det Andet Segl bliver brudt.
Rytteren på den røde hest er den hævnende mørke engel, som vil dræbe Mine børn i de mange krige, der vil komme. Men han vil passere forbi de af Mine børn, der har et Segl på panden.
Forbered jer nu, for disse krige finder allerede sted, og der er planlagt flere i hvert eneste hjørne af Jorden, især i Mellemøsten og i de lande, hvis jord Min dyrebare Søn, Jesus Kristus, har betrådt i sin tid, medens han levede på Jorden.
Jeres elskede Fader
Gud den Allerhøjeste.
 
*Bønnen til Gud Fader om Beskyttelsens Segl (oprindeligt modtaget af Maria Divine Mercy den 20. februar 2012)
Reciter Korstogsbøn (33) for at erkende Mit Segl og acceptere det med kærlighed, glæde og taknemmelighed
”Oh min Gud, min elskende Fader, jeg modtager med kærlighed og taknemmelighed Dit Guddommelige Beskyttelsens Segl. Måtte Din Guddom omgive mit legeme og min sjæl i al evighed. I ydmyg taknemmelighed bøjer jeg mig og frembærer min dybe kærlighed og min trofasthed til Dig Min elskede Fader. Jeg beder Dig om beskyttelse for mig og mine kære med dette særlige Segl, og jeg lover, at jeg for altid og evigt vil leve mit liv i Din tjeneste. Jeg elsker Dig kære Fader, jeg trøster Dig i disse tider kære Fader. Jeg frembærer for Dig Din Højtelskede Søns Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til sone for verdens synder og for alle Dine børns frelse.
Amen.” 
 
Jomfru Maria: Dette Segl blev forudsagt i Johannes' Bog
429. den maj 17, 2012 kl. 08:50
Mit barn, Guds børn vil kunne beskytte deres tro, deres mod og deres sikkerhed under enhver krig, hvis de fortsætter at bede Korstogsbønnen af den Levende Guds Segl.
Dette er en af ​​de sidste, og det største Beskyttelses Segl, sendt fra Himmelen, blandt alle bønner til menneskeheden.
Det er for at hjælpe alle under enhver fremtidig forfølgelse, især i tider med undertrykkelse og krig.
Dette Segl blev forudsagt i Johannes' Bog og der er meget guddommelig kraft forbundet med det.
Værn om det og brug det til at beskytte, ikke kun jer selv, men også jeres familie.
Denne påmindelse er nødvendig på nuværende tidspunkt.
Gå i fred.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gud Fader: Frygt ikke Min Hånd, men jeres fjenders hånd
431. den18. Maj 2012 kl.15:20
I dag taler Jeg til dig, Min kæreste datter, for at bringe trøst til dem der frygter for fremtiden. Fremtiden, kære børn, er i Mine Hellige Hænder.
Tiden er kommet for det Nye Kongedømme, det Kongedømme, hvor Min elskede Søn vil regere, kommer snart.
Denne er den sidste fase, den fase hvor jorden er ved at blive klar til at føre frem de skarer der elsker Min Søn og samtidig elsker Mig.
Meget skal der gøres for at Min guddommelige Vilje skal ske, og der vil være behov for bøn, tålmodighed og mod.
Frygt ikke Min Hånd, men jeres fjenders hånd.
Så meget ondskab hærger nu i verden, og det er på høje tid for Mig at straffe de nationer, der plager Mine børn på jorden.
Så snart kampen begynder, vil de Huse der ærer Mig, Gudfader, blive fornyet.
Snart vil de indse hvordan de har afvist den eneste sande Messias som, i skikkelse af Min Søn Jesus Kristus, har Jeg sendt til jorden for at frelse verden.
Så vil de der tror på Mig, Gud den Højeste og Min Søn, rejse sig i fællesskab for at forberede jorden, så at Min Søns Andet Komme kan finde sted.
Først når renselsen vil være fuldbyrdet, vil Min Søn vende tilbage.
Den renselse Jeg taler om, vil ske når de gode vil blive adskilt fra de ugudelige. De der fører et liv fuld af løgn, som Satan har plantet i deres sjæl, vil stadig have tid til at omvende sig.
Jeg vil gøre alt, der står i Min Magt, for at frelse dem fra dyret, fordi Jeg giver ikke op Mine børn så nemt.
Jeg vil, gennem forskellige Guddommelige Indgreb, sanktioneret af Mig, forsøge at lede dem i Mine Barmhjertige Arme for at frelse dem.
Tillid og tro på Mig er vejen til Evigt Liv.
Kun gennem Min Søn, verdens Frelser, kan I komme til Mig, Universets Fader.
For at komme til Mig, skal I være frelst fra synd.
For at blive frelst fra synd, skal I forløse jer selv i Min Søns Øjne.
Ligesom Jeg sendte Min Søn første gang for at frelse jer, på samme måde sender Jeg Ham en gang til, for at give jer en sidste chance for frelse, før den Nye Himmel og den Nye Jord vil blive til én. De, der nægter at acceptere Min Søns store Barmhjertighed vil, efter dette sidste Korstog for at bringe alle mine børn i Paradis, deres retmæssige arv, være tabt for evigt. Man kan ikke vende tilbage efter dette.
Glem aldrig hvem Jeg Er.
Jeg er Gudfader, og det er Mig, der har skabt jer.
Jeg elsker jer.
Jeg ønsker at bringe jer alle hjemme, men hvor meget flyder Mine Tårer.
Dette er fordi der vil være mange der ikke vil være i stand til at blive frelst, medmindre de vender tilbage og beder Mig om at hjælpe dem.
Dette kald fra himmelen blev forudsagt.
Kun Guds Lam, Min Søn, har myndighed til at afsløre for jer de begivenheder der venter jer.
Kun Han kan åbne Seglene.
Han gør det nu ved hjælp af den syvende Engel, de syvende Budbringer.
Åbn jeres øjne og accepter, at den forudsagte Sandhedens Bog bliver endelig åbnet, kapitel for kapitel, foran jeres øjne.
Accepter det som en gave, fordi den vil bringe jer evigt liv.
Jeres elskede Fader i Himmelen
Gud den Almægtige
 
666 vil blive indlejret, dets nummer skjult i en chip som I vil blive tvunget til at acceptere, ligesom enhver vaccination
444. den 1. juni 2012 kl. 20:15
Min højtelskede datter, Antikrist forbereder allerede sin fredsplan, som han vil indføre hurtigt, efter at krigene bliver udbredt i Mellemøsten og når smerten og frygtelige kvaler betyder, at der ikke længere er noget tegn på håb.
Så vil han pludselig dukke op og annoncere sig selv til verden som en fredensmand, en lys juvel, som vil funkle midt i mørket.
Da han dukker op, vil han blive set som en af de mest karismatiske politiske ledere gennem tiderne.
Hans smukke, tiltalende og omsorgsfulde personlighed vil narre de fleste mennesker.
Han vil udstråle kærlighed og medfølelse og vil ses til at være Kristen. Med tiden vil han drage mange tilhængere til sig, som vil vokse i tal, så han bliver ligesom Mig, Messias. Han vil ses for at fremme enhed mellem alle nationer, og han vil blive elsket i næsten alle lande i verden.
Så vil han ses til at have overnaturlige evner. Mange vil tro, at han er blevet sendt af Min Fader og at han er Mig, Jesus Kristus, Verdens Frelser.
De vil bede til ham, elske ham, ofre deres liv for ham og han vil grine og håne dem, når de ikke kan se ham.
Dette vil være det største bedrag af hele tiden, og planen er at stjæle jeres sjæle, at tage jer væk fra Mig.
Han og den Falske Profet, som vil sidde som en konge på Peters stol, vil hemmeligt plotte en-verdens religion.
Dette vil synes at være en Kristen form for religion, som fremmer kærlighed. Det vil dog ikke fremme kærlighed til hinanden, som kommer fra Gud. I stedet, vil den fremme kærlighed og troskab til Antikrist og kærlighed til sig selv.
Vederstyggeligheden vil ikke stoppe der, for når de har forført Guds børn, vil angrebet begynde.
Pludselig vil alle blive bedt om at acceptere den ene-verdens Troskabs Mærke. En forenet verden, som alle mennesker bliver nødt til at tage del i.
Den vil styre jeres penge, jeres adgang til mad, og hvordan I bor.
Reglerne, mange af dem, vil betyde, at I vil blive fanger. Nøglen til jeres celle, som holder jer under deres kontrol, vil være Dyrets Mærke.
666 vil blive indlejret i det, dets nummer skjult i en chip, som I vil blive tvunget til at acceptere, ligesom enhver vaccination.
Når Mærket bliver indlejret i jer vil det forgifte, ikke kun jeres sind og sjæl, men også jeres krop. For det vil forårsage en plage, designet til at udslette en stor del af verdens befolkning.
I skal ikke acceptere Mærket. I stedet, vil Jeg instruere jer hvad I skal gøre.
Mange vil acceptere Mærket fordi de vil føle sig hjælpeløse.
Mit Segl af den Levende Gud og Min Korstogsbøn (33) er jeres livline Når I modtager Mit Beskyttelsessegl, som I har fået af Min evige Fader, vil I ikke være nødt til at acceptere Mærket. I vil ikke blive rørt. Jeres hjem vil ikke ses, søges eller blive sigtet, for det vil blive gjort usynligt for øjnene af Satans hær.
I bliver nødt til at holde mad skjult, som kan holde et par år. I skal dyrke jeres egne afgrøder, gemme jeres eget vand og holde Hellige objekter omkring jer.
Min Resterende Kirke vil vokse og sprede sig, og I vil blive givet beskyttelse, hvis det er nødvendigt.
Der er behov for megen planlægning nu. De, der griner af hvad I gør, eller siger: Jesus ville helt sikkert ikke bede jer om at gøre dette. Sørger Han ikke for alle Sine disciple på deres nødens stund?
Selv et brød og en fisk kan mangfoldiggøres. Så, det betyder ikke noget, hvis I blot har noget mad, for Jeg vil beskytte jer, og I vil være i sikkerhed......... Bed hårdt for de sjæle, som ikke vil være i stand til at undgå Mærket.
Disse uskyldige sjæle, som befinder sig i nådestilstand når de bliver tvunget til at acceptere chippen, vil blive frelst.
Resten af jer skal planlægge for at beskytte jeres familie og jeres troskab til den hellige Eukaristi og Messen.
Når Antikrist fortærer alle religioner, bliver de eneste våben, som han vil være magtesløs over for, den Hellige Messe og Transsubstantiation af brød og vin til Mit Legeme og Blod i den Hellige Eukaristi.
Mine Messer skal fortsætte. De af jer, der ved det, skal samles i grupper nu og begynde forberedelserne.
Jo før I forbereder jer, des flere nådegaver vil der blive givet jer og jeres rækker vil vokse rundt om i verden.
Klippen vil blive læsset med en ny bygning som, de vil sige, vil være Mit Nye Tempel. Men det er usandt.
Men når forfølgelsen slutter, vil Min Resterende Kirke og Mine udvalgte folk have Templet genopbygget og Min Nye Jerusalem vil komme ned fra Himlen.
Hun vil stige ned i herlighed. Trompeterne vil høres i Himlen og på jorden på samme tid.
Og så vil Jeg komme. Du, Min datter, vil indvarsle Min ankomst, og mange vil falde på jorden og græde i ekstase, af lettelse, kærlighed og glæde.
For til sidst, dette vil være det øjeblik, de har ventet på. Himlen vil lyse op, torden vil buldre og englenes kor synge i sød harmoni, mens alle Guds børn vil glæde sig over den sande Messias.
Jeg, Jesus Kristus, vil komme for at dømme. Og himlen og jorden vil blive det.
Den nye, herlige pragt, den fornyede jord, vil dukke op og det nye Paradis vil omfavne alle dem, hvis navne er indskrevet i de Levendes Bog og de vil forenes som én.
Og mens den gamle jord, tilsmudset med syndens plet, vil være ophørt, den Nye Tid vil kun være begyndt.
Dette er hvad I skal stræbe efter. Det er, hvad I har ret til som en del af jeres naturlige arv. Koncentrer jer kun om at frelse alle sjæle.
Det er derfor, I skal ignorere de forhindringer der kommer til jer: forfølgelsen, smerten, det ondes rædsel fra andres hænder. Alt, der betyder noget, er at frelse sjæle.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
Løfte om troskab til Gudfaders Guddommelige Vilje
458.13 juni 2012 kl.16:00
Min elskede datter, ligesom min evige Fader har efterladt den Store Gave af Hans Segl til menneskeheden, så skal også hans børn sværge deres troskab til Hans Guddommelige Vilje.
Jeg beder alle Guds børn, som vil marchere videre i Hans hær for at hjælpe med at frelse alle Guds børns sjæle, herunder forhærdede syndere, at afgive dette løfte.
Korstogsbøn (59) Troskabsløfte til Gudfaders Guddommelige Vilje
O Gud den Højeste, o Himmelske Fader, jeg lover Dig min faste troskab til at ære og adlyde Dig i alle ting, ved at forene mig med Din Guddommelige Vilje på jorden. Jeg, gennem Din eneste, elskede Søns Hellige Blod, den Sande Messias, ofrer Dig mit sind, min krop og min sjæl på vegne af alle sjæle, så at vi kan forenes som et, i Dit kommende Himmelske Rige, så at Din Guddommelige Vilje vil ske på jorden som den sker i Himmelen.
Amen
I må forpligte jeres sjæle til Min Himmelske Fader, som pant på jeres Tro og i ihukommelse af Min Død på Korset, så at enhver af jer vil drikke af Frelsens Kalk. Jeres Jesus
 
Den forudsagte Livets Bog indeholder navnene på alle dem, der vil blive frelst
523. den 20. august 2012 kl. 15:45
Min højtelskede datter, den forudsagte Livets Bog indeholder navnene på alle dem, der vil blive frelst.
Men på grund af Min Store Barmhjertighed, vil flere sjæle blive frelst på grund af Advarslen.
Endnu flere sjæle kan frelses på grund af din lidelse og at den af alle de udvalgte sjæle i live i verden i dag.
Mine tilhængeres bønner, herunder fremsigelsen af Mine Korstogsbønner for at frelse sjæle, vil være et effektivt middel for at frelse selv de mest forhærdede sjæle.
De sjæle der vil nægte Min Barmhjertighed kan nu frelses på grund af den generøse forbøn af dem blandt jer, der tilbyder ofre, herunder bøn, faste og accept af lidelse i Mit Hellige Navn.
Dette er mit løfte, sådan er Min Store Barmhjertighed.
Jeg bringer mange gaver på denne tid på grund af jeres kærlighed til Mig.
Accepter dem med kærlighed og taksigelse.
Jeg velsigner jer. Mit løfte om at skænke flere gaver på grund af jeres svar til denne mission vil og kan, mine elskede disciple, opfyldes nu på grund af jeres loyalitet mod Mig. Jeres elskede Jesus.
 
Den Nye Æra vil blive annonceret ved Mit Andet Komme. Tiden er nær
546. den 11.September 2012 kl. 19:30
Min elskede datter, du har endelig indset glæden ved lidelse, når den tilbydes med mod og fri vilje.
De frelste sjæle giver dig glædestårer, ligesom de også har deres øjne fyldt med tårer, når de frelses fra at falde ind i Helvedes ild.
Du må vide, at Min mission er at frelse alle sjæle.
Glem aldrig, at Min Fader har givet menneskeheden, med Immunitetens Nådegave, den rustning den behøver for at frelse sjæle.
Accepter det, fordi igennem det kan alle sjæle frelses. Tænk blot på den vidunderlige verden, der åbner sig foran jer.
Ingen vil begræde nogen medlem af deres familie for at være fortabt i helvedes flammer.
I, mine disciple, har mulighed for at lukke helvedes porte gennem jeres bønner for at frelse sjæle.
Se at ingen afviser Mine Ord.
Afskræk ikke folk fra at acceptere Immunitetens Nådegave, for Jeg ved, at nogle af Mine hellige tjenere forsøger at gøre det.
Nogle gør det ud af en misforstået pligtfølelse, men de tager fejl. Denne Nådegave om Immunitet er en gave fra Gudfader.
I har pligt, Mine hellige tjenere, at give denne Nådegave til Guds børn for at hjælpe med til at frelse sjæle. Der skal gøres meget arbejde for at sprede Mit Ord, og tiden er knap Gå, mine disciple, og gør det at sprede Mine Litanier til jeres mission , især bønnen om Immunitetens Nådegave.
Fortæl også folk om den Levende Guds Segl og om den fulde Aflad for Syndsforladelse.
I er blevet forberedt nu, tag jeres våben op i Guds navn og hjælp Mig, jeres Jesus, at frelse menneskeheden.
Den nye tidsalder vil blive annonceret ved Mit Andet Komme. Tiden er nær.
Husk, stol helt på Mig, og Jeg vil udfri jer fra bekymringer og frygt.
Alt hvad I skal gøre er at overgive jer i bøn.
Ofr jeres bønner for sjælene og alt vil være godt.
Jeres Jesus
 
Kun dem med den levende Guds Segl vil undslippe denne form for folkedrab af sjælen
753. den 4. april 2013 kl. 19:45
Min højtelskede datter, du skal ikke lytte til dem der sætter spørgsmålstegn, udfordrer og spotter Mine Budskaber. Det er ikke nødvendigt at forsvare Mit Allerhelligste Ord. Mit Ord er endeligt og ingen mand har myndighed til at sætte spørgsmålstegn ved det. Enten accepterer I Mig, eller gør I det ikke.
Mens Kristne kæmper indbyrdes om disse Budskaber, som blev forudsagt for så længe siden, behandler de hinanden som fjender. I kan ikke være fjender til jeres brødre eller søstre og kalde jer Mine disciple. Mens I har det så travlt med at råbe til hinanden, planlægger den største fjende, Satans hære, de mest onde grusomheder, nogensinde bevidnet af menneskeheden siden skabelsen af Adam og Eva.
Krigene, Jeg talte om, er ved at påbegynde og planen vil være at udslette befolkninger. I tror måske at disse krige er mellem den ene nation og den anden, men I tager fejl. Våbnene kommer kun et sted fra.
Mine stakkels Guds børn, hvor lidt kender I til de forfærdelige handlinger der er ved at blive planlagt mod Guds børn af Frimurersekter på højeste niveau. Deres ondskab kan I ikke forestille jer, men I kan genkende disse tegn. Når jeres banker tager jeres frihed væk, jeres hjem og jeres evne til at brødføde jeres familier, vil dette blot være en del af deres plan mod menneskeheden. I vil blive slaver, men dem, der holder troskab med Mig og Min Lære og som forbliver loyale over for Mig, skal aldrig glemme Min Barmhjertighed.
Selv om disse afsløringer kan være skræmmende, er de Sandhed. Ved at være forberedt på disse handlinger mod Guds skaberværk, vil I hjælpe, gennem jeres bønner, med at afbøde meget af den lidelse som disse onde sekter vil påføre jer.   Mens jeres bønner vil udvande virkningen af sådanne grusomheder vil de, hvis overgivet til Mig med kærlighed i jeres hjerter, bruges til at frelse de skyldige i disse forfærdelige gerninger. Og mens disse vildledte og koldhjertede sjæle, fortsat vil trodse Mig ved at forsøge at udrydde verdens befolkninger, vil Jeg forsøge at oplyse deres hjerter, så de vil gå væk fra denne frygtelige forpligtelse til Satan. Mange er helt besat af den onde og for nogle er der ikke meget håb. Kun et mirakel, skænket af Min Barmhjertighed i forening med dem, der ofrer Mig lidelsens gave, kan frelse dem.
De af jer der forbander Mig gennem jeres grusomme afvisning af Mig, vil tigge Mig om nåde, når disse begivenheder indtræffer. Når I er tvunget til at lide og acceptere dyrets mærke eller dø, vil I råbe ud til Mig. Derefter vil I kravle for at finde den levende Guds Segl, som Jeg giver med disse Budskaber til verden, gennem Min Fader - men da vil være for sent. Kun dem der accepterer Seglet, holder det i deres hjem, eller bærer det på sig, vil blive beskyttet. Kun dem med den levende Guds Segl vil undslippe denne form for folkedrab af sjælen.
Tvivl ikke i et minut på Mine Budskaber givet til jer nu. Accepter Min Guddommelige Indgriben, for Jeg ønsker kun at frelse jer. Kampen om sjælene er af en sådan størrelsesorden, at hvis Jeg ikke greb ind gennem profeterne, mange af jer ville tilslutte sig dyret og alle hans tilhængere, som viser sig for jer som ulve i fåreklæder.
Satan er meget snu og ville aldrig præsentere sine onde gerninger for hvad de er. Nej, i stedet vil han præsentere dem som værende gode, inspirerende og meget i jeres interesser. Dette er den fælde han sætter. Dette er hvordan han lokker velmenende uskyldige sjæle ind i sin hule. Den måde Satan vil afsløre sig selv, gennem disse stakkels sjæle han formår at vinde over, vil være gennem stolthedens synd. Den synd som, i sin mest onde form, vil ses hos mennesker i høje stillinger, som vil ødelægge andre for deres egen egoistiske vinding. I bunden af ​​syndens skala, vil stoltheden blive vidnet blandt jer når I dømmer andre, taler dårligt om dem og derefter forsøger at ødelægge deres karakter, samt skade deres omdømme i Mit Navn.
Jeg fortæller jer disse triste kendsgerninger, så Jeg kan forberede jer, bevæbne jer med Min kærlige Beskyttelse, så Jeg kan hjælpe med at frelse selv dem, der vil marchere over hele jorden for at fortære den.
Jeres Jesus.
 
Gudfaderen: børn, der mangler kun en kort tid til den Store Dag 
886. den 23. august 2013 kl. 15:00
Min kæreste datter, mens verden kæmper for at finde mening i den desperation den vidner, må du vide at alle disse trængsler skal ske, før Jeg tager alle dem der elsker Mig ind i Mit Tilflugtssted.
I vil snart vide Hvem Jeg er, børn. De af jer, der er usikre på Mig vil se sandheden til sidst og den vil bringe jer stor fred. Det onde i verden forøges nu og bedraget er på vej. I skal være stærke, bønfalder Jeg, mens Jeg venter på dagen hvor fornyelsen vil begynde, og alle Mine børn vil finde lindring den dag hvor Min elskede Søn vil manifestere Sig.
Hvad I er vidne om, er en kamp mellem Mit Himmelske Hierarki og Satan, med alle hans dæmoner.
Det er en skræmmende kamp og meget ubehagelig for mange af jer, men I må vide, at Jeg vil gribe ind for at lindre jeres smerter. I må vide, at I er Mine, og Jeg vil bringe fred til verden, når Jeg har befriet den fra besættelsen af det onde. Børn, der mangler kun en kort tid til den store dag, og selv om meget endnu skal ske, hvor Min Søns Hellige Navn vil blive revet i stykker, vil alt ske hurtigt.
I skal se frem til jeres fremtid nu, da den vil blive en strålende juvel af en sådant omfang, at den dag, hvor I vil træde ind i den nye Æra af Fred, vil I have glemt den forfølgelse som den onde har påført verden.
I skal gøre som Min Søn instruerer jer om. I skal forblive i ro når Seglene bliver afsløret for jer, da de alle er til gavn for jer og for de sjæle Jeg beder jer at bønfalde Min Barmhjertighed om.
Hvis I forbliver tro mod Mine Bud og lever jeres liv i forening med Min Søn, vil I være halvvejs frem. Hvis I forbliver faste mod Sakramenterne og nægter at deltage i hedenske ritualer som ærer dyret, så vil I finde meget gunst hos Mig. Gå og husk, at Jeg er den Almægtige, og at al magt er Min. Snart vil Jeg ødelægge det onde, og afsløre Mit Nye Paradis for jer. Vær tålmodig. Stol på Mig.
Følg Min Søn, og accepter de Gaver som Han og hans elskede Moder, den Ubesmittede Jomfru Maria, bringer til jer i form af Korstogsbønnerne og Frelsens Medalje.
Accepter endelig Mit Segl som en af ​​de største Gaver Jeg har givet til menneskeheden siden Jeg gav den livet. Jeg giver liv igen med Mine særlige Nådegaver, når I holder den Levende Guds Segl tæt på jer. Alle der har Seglet vil blive givet en plads i det Nye Paradis.
Jeg elsker jer, Mine børn, men Jeg er jeres Fader, og Jeg er nødt til at tillade disse prøvelser, for de vil hjælpe Mig til at luge ud dem der aldrig vil opgive dyret. Den tid Jeg bruger på at forsøge at vinde deres hjerter skaber en frygtelig og hadefuld kamp med millioner af faldne engle og dæmoner, selv om det er for at frelse en enkelt sjæl.
Forbliv fortrøstningsfulde i viden om at Jeg vil altid velsigne jer alle, der er rene og ydmyge af hjertet. Jeg elsker jer alle, så I skal ikke at give op, når alt synes håbløst, fordi Min magt betyder, at ødelæggelsen af ​​det onde er under Min Kontrol. I skal sætte al jeres lid til Mig, især nu, hvor I føler, at min Retfærdighed er barsk.
Jeres elskede Fader,
Gud den Højeste
 
Kærlighed kan besejre enhver sorg som den menneskelige slægt lider under
1061. den 3. marts 2014
Min kære elskede datter, tænk på Mig med kærlighed i dit hjerte, fordi det er kun gennem Kærlighed at Jeg kommunikerer til verden, gennem Sandhedens Bog.
På Min Faders Befaling, samler Jeg alle hans dyrebare børn, som et med Ham og i Ham. Det er Kærligheden, som tillader dette Guddommelige Indgreb. Min Fader udholder Smerte, Vrede, Utålmodighed og Frustration, pga. af syndens skamplet, som skænder sjælene af enhver af Hans børn. Men det er Hans evige Kærlighed for alle jer, som holder Guds Lys tændt på Jorden.
Uden dette Lys, vil der kun være mørke, ikke blot af ånden, men på selve Jorden. Dagslyset ville ikke eksistere. Solen ville ikke skinne, hellere ville månen oplyse natten.. Stjernerne ville forsvinde. Alligevel forbliver alle disse Gaver på deres plads, pga. Guds Kærlighed. Når denne Kærlighed er gengældt, bringer det stor glæde til Min Fader, for Han ved at når kærlighedens ånd er tilstede i sjælene, kan den overkomme alt mørke i sjælen. Kærligheden kan besejre enhver sorg den menneskelige slægt lider under. Kærligheden for hinanden vil tilintetgøre det onde. Kærligheden for Gud vil tilintetgøre Satans magt over mennesket. Loyaliteten til Guds Bud vil gøre sjælen fuldkommen og til gengæld vil den frelse menneskeslægten fra bandlysningen og adskillelse fra Gud.
Når Guds Lys er bibeholdt i jeres hjerter og kærligheden for hinanden er tilstede i jeres sjæle, kan og vil ethvert onde blive besejret. Når I elsker Gud, vil I føle en dyb fred i jer, for når I viser jeres kærlighed for Ham, vil Han fylde jer med Hans Nådegaver. I må altid søge lindring i den mægtige Kærlighed som Gud holder i Sit Hjerte for enhver af jer. Hvem I end er, hvad I end har bedrøvet Ham med og uanset hvor onde jeres synder er, vil Han tilgive jer, altid. Alt det I må gøre, er at påkalde Ham, ved at bede Mig, Hans elskede Søn Jesus Kristus, at gå i forbøn for jer gennem forsoning.
Kom til Mig med jeres bøn og sig:
"Jesus, tag mig under Dit Tilflugtssted til Din Fader og bring mig den Evige Frelse."
Når I kommer til Mig med sand anger i jeres sjæle, det Himmelske Rige vil være jeres.
Jeres Jesus
 
Gudfader: Min Kærlighed vil erobre det onde og hadet
1225. den 29. september 2014 kl. 20:50
Min kæreste datter, når Min Kærlighed er accepteret af jer, kan den skabe store frugter. Men når den er afvist af mennesket, resultatet er en vissen jord. Uden Min Kærlighed er der intet liv, intet glæde, intet fred. Når Min Kærlighed er følt af et menneske, skaber den stor forundring, ærefrygt og en følelse af stor taknemlighed i den persons sjæl, som er blevet givet denne Gave.
Mine kære børn, når I mærker kærlighed for at andet menneske, i enhver form, er det Min Kærlighed I mærker. Det kan kun komme fra Mig, fordi Jeg Er Kærlighed. Kærlighed er en Gave og I må gribe den, når I mærker den røre sig ind i jeres hjerter. De, der accepterer Min Kærlighed må vide, at Jeg vil fylde jer med mere af Min Gave, når I deler den med dem som ikke er blevet givet denne fortjeneste.
Min Kærlighed vil erobre det onde og hadet. Kærligheden fjerner hadet, mens den onde, tornen i menneskets side, er ikke i stand til det. Når I siger at I elsker Mig, må I kæmpe hårdt for at forhindre, at enhver slags had skænder jeres sjæl. Hvis I elsker Mig vil I tilgive jeres fjender, fordi I vil se dem som Jeg ser dem. Dette kræver udholdenhed fra jeres side og disciplin, som vil forhindre jer at skade en anden person, enten mundtligt eller fysisk.
Når I tillader at Min Kærlighed strømmer igennem jeres årer, vil I føle fuldstændig fred og frihed. Dette, fordi I vil ikke mærke skadefryd, vrede, hævn eller ondskab imod et andet af Mine børn. Denne er Min Kærligheds Gave i sin reneste form. Accepter den fra Mig ved at bede denne bøn.
Korstogsbøn (168) For Guds Kærlighedsgave
Oh Kæreste Fader, Du Den Evige, Gud den Højeste, Gør mig værdig til Din Kærlighed.
Vær venlig at tilgive mig for at have skadet andre og for alle mine forkerte handlinger, som har forårsaget smerte til nogle af Dine børn.
Åbn mit hjerte, så at jeg kan byde Dig velkommen i min sjæl og rens mig for ethvert had, som jeg måtte føle for en anden person.
Hjælp mig at tilgive mine fjender og at så Din Kærligheds sæd hvor jeg går og i blandt dem som jeg møder hver dag.
Giv mig, Kære Fader, Udholdenhedens og Tillidens Gave, så at jeg kan opretholde Dit Hellige Ord og således holde Din Store Kærligheds og Barmhjertigheds Flamme i live i en formørket verden.
Amen
Børn, vær trøstet, i kendskab at Jeg elsker jer alle, uanset hvem I er, hvilke synder I har begået og hvorvidt I har forbandet Mig, eller ej. Min Kærlighed for jer er uden betingelse.
Alligevel, må Jeg adskille dem som prøver at forblinde Mine børn til sandheden af deres frelse, fra dem som er af Mig. Hvis Jeg ikke greb ind, ville mange være tabte for Mig og Jeg er ikke parat til at ofre sjæle til dem som, på trods af enhver bestræbelse fra Min side, vil forkaste Mig på den sidste dag.
Jeg anmoder jer om at sætte jeres tillid til Mig og holde Mit Beskyttelsessegl, i enhver form, tæt på jer. Slaget er allerede begyndt og Jeg vil udløse Min retfærdighed, ved at straffe dem som prøver at ødelægge Mine børn.
Glem aldrig Hvem Jeg Er. Jeg er begyndelsen og enden. Alle som kommer til Mig vil finde Evigt Liv. Tillad Mig at tage jer til frelsen og til et herligt liv i forening med Min Vilje. Jeg vil åbenbare det Nye Paradis på Min Egen Tempo og Jeg ønsker at I viser tålmodighed. Lev jeres liv i harmoni med andre. Sørg for jeres familier som før. Kom til Mig i jeres kirker som før. Men altid husk at Sandheden, Guds Sande Ord, aldrig kan forandre, for Jeg er Sandheden. Jeg kan aldrig forandres, for dette kan nogensinde være.
Jeg elsker jer, Jeg velsigner jer, Jeg beskytter jer.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
Jeg vil frelse 5 milliarder sjæle på grund af denne Mission
1261. den 9. november, 2014 kl. 15:20
Min højtelskede datter, alt hvad Jeg nogensinde har ønsket at gøre, var at frelse Guds børns sjæle. Alt, hvad Min evige Fader ønskede, var at Hans børn elskede Ham, som Han elsker dem.
Selv når Hans førstefødte afviste Hans kærlighed, udarbejdede Min elskede Fader Sine Ti Bud, for at sætte mennesket i stand til at leve efter Hans regler. Menneskets ønske skal altid være at tjene Sin Herre og for at gøre dette, skal han vise kærlighed til sine brødre og søstre. Ved at følge Guds Love, vil han forblive tro mod Ham og komme tættere på Ham. Men ved at afvise de Ti Bud, lægger mennesket stor afstand mellem sig selv og Gud.
Min sidste Mission, at bringe mennesket frugterne af Hans frelse, har bragt mange Nådegaver. Jeg ønsker nu, at hver enkelt af jer beder fra denne dag, og hver dag fra nu af, Korstogsbønnen nr. (33), og at I opbevarer en kopi af den Levende Guds Segl tæt på jer. Mange mennesker, som måske ikke er klar over denne Mission, kan også modtage Seglets Beskyttelse, når I går i forbøn for dem, ved at bede denne bøn.
Alle Guds børn, som har den Levende Guds Segl, vil være immune over for de vanskeligheder, som vil komme, når den Store Trængsel udfolder sig. Jeg beder om, at I gør dette i dag, for Jeg lover jer stor beskyttelse mod forfølgerne af den Kristne Tro og mod de omvæltninger som vil blive vidnet til på tværs af de fire verdenshjørner. Jeg beder om, at I ikke tillader frygt af nogen form bekymre jeres hjerter. Idet Jeg ønsker at frelse hele verden ud af Min Barmhjertighed, erklærer Jeg nu, at jeg vil frelse fem milliarder sjæle på grund af denne mission. Jeg erklærer, at dette er en af de største Barmhjertighedsgerninger, som Jeg nogensinde har efterladt Guds børn i verdens historie.
I må også vide, at Jeg vil indskrænke de lidelser, som vil blive påført menneskeheden af dyret; sådan er Min Barmhjertighed. Men først vil Guds Straf blive vidnet til, for dette er blevet forudsagt, og det er en nødvendig del af menneskets endelige rensning.
Stol på mig. Løft jeres hjerter og frygt aldrig det onde og den ondskab I vil være vidne til snarest. Tillad glæden at fylde jeres sjæle, hvis I tror på Mig. Jeg vil frelse alle dem, for hvem I trygler Min Barmhjertighed om, når I beder Mine Korstogsbønner. Den eneste synd, der ikke kan tilgives, er den evige synd af bespottelse mod Helligånden.
I dag er den dag, hvor Jeg højtidelig lover at bringe menneskeheden Mit Kongedømmes kærlighed, fred og glæde, gennem frelsen af fem milliarder sjæle.
Jeg elsker og har jer alle kær. Der er intet, Jeg ikke vil gøre for jer, hvis det er Guds Vilje. Alt, hvad I skal gøre, er at spørge.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: min Søn har givet mig magt til at knuse slangens hoved
1282. den 8. december 2014, kl.17:30
Mine kære børn, når I hører rygter om nye krige i de mest uventede steder, skal I være opmærksom på, at profetierne i Johannes 'Åbenbaring er over jer.
Når jordens naturlige orden og den menneskelige slægts adfærd falder i uorden i de fire verdenshjørner, så vil dette være tiden til at forberede sig. Alle disse ting skal komme frem i den sidste fase imod det onde, som udspringer af den ondes slette besudling.
Mennesket vil vende sig imod menneske, folk vil behandle hinanden grusomt, uden skygge af anger, og enhver vil forråde den andens tillid. Dette er resultatet, når kærligheden, som kommer fra Gud, svinder hen i menneskehedens hjerte. Selv de, der tror på min Søn, vil vende sig imod hans lærdomme. Hans nærmeste, selvom de elsker Ham, vil forråde ham. De, der repræsenterer Ham, vil aflevere Ham til Hans fjender, ligesom Judas gjorde.
Der er meget få, der er stærke nok til at stå op og proklamere Sandheden af den Hellige Guds Ord. Mennesket er svag, og det er på grund af synd, at han ikke kan blive hel. Indtil synd er udryddet, vil meget smerte skulle udholdes, indtil min Søn kommer igen. Indtil da, er bøn jeres eneste våben mod Satans magt. Bed, især min mest Hellige Rosenkrans hver dag, fordi den har magt til at svække Satans styrke, og alle dem han fører i den sidste kamp mod Jesus Kristus og Hans Kirke på jorden.
Jeg fortæller jer nu at jeg, jeres elskede Moder, den Ubesmittede Jomfru Maria, Guds Moder, giver jer en særlig gave i dag. Jeg har fået Nådegaven til at være menneskehedens beskytter. I skal flygte ind i min beskyttelse, i tider med ufred. Jeg vil beskytte hver enkelt af jer, som beder mig mod djævelens ondskab. Under min beskyttelse, vil I få lindring fra de angreb han vil påføre enhver Kristen som prøver at forblive loyal over for min Søn i de prøvelser, som ligger foran jer.
Min Søn har givet mig magt til at knuse slangens hoved, så jeg kan bringe jer tættere på Ham. Accepter min beskyttelse, og jeg vil svare på alle, der beder mig om hjælp.
Min pligt er til Gud og min troskab er til min elskede Søn, Jesus Kristus, som elsker jer alle så meget. Der er intet, jeg ikke vil gøre for min Søn, og der er ikke noget, Han ikke vil gøre for at bringe jer frihed fra smerte og lidelse.
Tak, kære børn, for den kærlighed, I vise mig, men I må vide, at jeg tager den kærlighed, I giver til mig, og præsenterer den til min Søn til Guds Ære.
Jeg forbliver en ydmyg Guds tjener.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder