Sandhedens Bog

____________________________________________
Sandhedens Bog
 28. Den 18. december 2010 kl. 9.40.
Ja, nu ved du, at hvad Jeg lover, vil gå i opfyldelse. Jeg har sendt dig en åndelig vejleder, den person, jeg valgte lige fra begyndelsen af din rejse. Det tager tid for de få udvalgte at tage imod deres bæger og udføre Mit arbejde. Min datter, du har brug for en af Mine tjenere som åndelig vejleder, så at Mine Budskaber bliver forstået rigtigt. På den måde vil Ordet blive spredt, og folk vil forstå Sandheden. Det vil blive en vej fuld af bump og blindgyder, som ser ud til sende dig i forskellige retninger, men frygt ikke. Du vil nu blive vejledt og føle dig mere tryg i dit arbejde.
Skriv nu dette. Sandhedens bog bliver præsenteret for menneskeheden for at hjælpe dem med at blive forsonet med Mig. De har fået det valg at forkynde Min Herlighed, før Jeg kommer igen som den Barmhjertige Frelser og den Retfærdige Dommer. Jeg har aldrig ønsket at udsætte Mine børn for straf, men under visse omstændigheder kan Jeg ikke frelse dem, som med fuldt overlæg har valgt at være forræderens partner, og som sætter så megen pris på ham og hans onde håndlangere, at de tilbeder ham foran et alter. De ved, hvem Jeg mener. De vil finde det meget vanskeligt at vende tilbage til Mig. Bed for dem.
Dem, som Satan angriber
Forræderen har meget lidt tid tilbage på Jorden til at hærge, og derfor har han intensiveret sine aktiviteter alle vegne. Han prøver hovedsagelig at ramme Mine hellige tjenere i Min Faders Kirke, de unge og smukke, så vel som de højt intelligente. De, der praler af, at de ikke tror på Mig eller Min Evige Fader, får kun en chance mere til at åbne deres hjerter.
Det smerter Mig at iagttage dem. Det er ligesom om, Jeg ser en bil fuld af mennesker, der kører igennem tæt tåge hen imod en klippeskrænt. De er drejet den forkerte vej, og medens de tror, de er på vej tilbage til sikkerheden i deres egne hjem, så er de i virkeligheden på vej til at styrte ned i det dybe mørke uden håb om nogen redning.
Profetier, der er blevet forudsagt, vil nu blive åbenbaret 
Det vil ikke blive let at få Mine børn til at lytte, Min Datter. Du må holde ud på trods af vanskelighederne. Tålmodighed er vigtig. Disse Budskaber er meget dyrebare og fuld af kærlighed, så vel som advarsler. Mine børn må stoppe op og forstå, at de profetier, der blev forudsagt for meget længe siden, nu vil blive til virkelighed. Disse begivenheder vil meget snart finde sted på denne Jord, og det sker om meget kort tid.
Jeg vil aldrig åbenbare datoen for Mit Andet Komme 
Jeg vil aldrig åbenbare datoen for Mit Andet Komme, Min elskede datter, for det tilkommer ikke jer at vide det. Men før Jeg kommer, kommunikerer Jeg nu med hele verden, så Jeg kan vise Mine børn Min Retfærdige Barmhjertighed.
 Min elskede Moder, der arbejder på Mine vegne, spreder Budskaber gennem udvalgte visionære. Andre udvalgte profeter har valgt at lide privat for at frelse sjæle. Jeg tillader dem at lide Min Smerte, som er en handling, der viser en meget stor gavmildhed af disse hengivne troende. De er skyld I, at mange er blevet frelst. Men de lider ikke kun den smerte, Jeg led på Korset, de føler også den smerte, Jeg lider i dag. I tilgift må de undertiden udholde latterliggørelse, misbrug og nedrakning. Og alligevel lider de på grund af deres ydmyghed i stilhed eller i nogle tilfælde i fuld offentlighed. Andre, der er Mine hellige tjenere, som har valgt et liv i ensomhed, gør Mig en stor tjeneste. Deres specielle offer af selvfornægtelse hjælper med at frelse sjæle. …....... Guds Gaver anses for en selvfølge.
Det er vanskeligt at kommunikere Sandheden i en moderne verden, hvor teknologien har nået sådanne svimlende højder. Min stemme er som et svagt råb i ødemarken, der bliver skubbet til side til fordel for stimulerende oplevelser.
Mine børn forstår ikke, at alle de teknologiske vidundere, som er opfundet for at hjælpe mennesket, er en gave fra den Evige Fader. Alle de medicinske vidundermidler, der er udviklet for at hjælpe mennesket, er også en gave fra den Evige Gud. Ja, disse gaver betragtes som en selvfølge, fordi Mine børn tror, at det udelukkende skyldes menneskets fortjeneste, det gør det ikke.
Intelligensens Gave
Intelligensens gave såvel som sangens gave er gaver fra det Guddommelige Rige, og det er præcis derfor, at de er et mål for Satan, den onde. Det er gennem hans indflydelse at teknologien er blev misbrugt til at ødelægge med, og at den har været årsag til ødelæggelse i verden. Hvor han ler, når han ser krige opstå og ser, hvordan teknologi bliver brugt til at spionere med eller til at dræbe med. På samme måde ler han, når han er vidne til, at teknologien i den medicinske industri ikke kun bliver brugt til at dræbe med, men også til at retfærdiggøre drabene. Alle disse skræmmende forbrydelser mod menneskeheden, der er blevet mulig ved hjælp af teknologi, er skjult under en facade af såkaldt tolerance.
Tolerancen som det ondes maske
Tolerancen kan være en næsten perfekt maske for ondskaben. Det er nemt for enhver, der gennem Mine Budskaber er blevet vågen over for det, at spotte disse forbrydelser mod menneskeheden med det samme, de udfolder sig for deres øjne. I tolerancens navn bliver folk myrdet, nægtet deres frihed og frem for alt nægtet deres ret til at kæmpe for moralsk retfærdighed. O ja, børn, vær vågne og på vagt, når I hører ordet ”tolerance”, for det er et af Satans foretrukne forræderiske spil.
Folk undgår at forsvare kristendommen
Mine børn, på trods af en verden med moderne kommunikationsmidler, så undgår I at rejse jer og vedkende jer jeres tro på kristendommen. Det skyldes hovedsageligt den kendsgerning, at de fleste kristne lever i vesten. De frygter for, at de vil blive gjort til grin og mobbet. De har fuldstændig ret. Det vil de blive, men lyt til dette. Mine børn vil altid lide under en eller anden slags latterliggørelse, når de tager Mit Kors på sig. De kan være sikre på, at de varetager Mit arbejde.
Han, der lider på Mine vegne, vil modtage megen velsignelse og mange nådegaver. Men de kristne, der kæmper for retten til at forkynde Mit Navn offentligt, vil lide mest. Han eller hun må bevare deres styrke. I er Mit Håb på denne Jord. Uden Mine hengivne tilhængere kan Mine børn ikke blive ledet over tærsklen til Min Faders Kongerige.
Jeg elsker alle Mine tilhængere. Jeg er i deres hjerter, og de ved det. Lyt til Mit Ord nu gennem denne profet. Lad være med at ignorere disse Budskaber. De vil ved mundtlig overlevering frelse millioner af sjæle ud over hele verden før Mit Andet Komme. Gå nu i fred og kærlighed.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Den Forseglede Sandhedens Bog vil blive åbnet under forberedelsen af Mit Andet Komme
 313. Den 20.januar 2012 kl. 20.15
Min kære elskede datter, det er ikke nødvendigt at spekulere over menneskers meninger.. Menneskehedens synspunkter betyder intet sammenlignet med Mit Hellige Ord, der er givet til dig.
Mine Ord er vigtigst. Du bør ikke bekymre dig om nogen opfattelser, der går imod Mit Ord.
Der er meget kort tid for Mig, Min datter, til at frelse menneskeheden.
Min datter, der vil blive forventet så meget af dig og så hurtigt, at du vil miste pusten.
Der bliver meddelt mange åbenbaringer til dig, så Mine børn ved, hvordan de skal forberede sig ordentligt.
Hvis du lader dig distrahere af f.eks. folks meninger og opfattelser, så det tager din tid unødvendigt, så vil det fjerne dig fra det Arbejde, som virkelig er vigtigt.
Giv Mig lov til at fylde dig med kærlighed og trøst i denne tid, Min datter.
Advarslen kommer meget snart. Så snart som Mine Stråler af Barmhjertighed omslutter hele verden, vil alle, der tror på Mig, angre.
De, som tager afstand fra Mine Budskaber, som er givet til jer, og som elsker Mig, vil vende tilbage til Mit Hellige Hjerte med kærlighed og glæde i deres sjæle.
Så snart Advarslen har fundet sted vil et antal begivenheder finde sted.
Skønt antikrist og hans gruppe vil være svækket som et resultat af det Globale Skriftemål, vil han begynde at planlægge, hvordan han kan erobre Min Hellige Kirke indefra.
Min hær vil indtage sin position og begynde at kæmpe for at frelse den Hellige katolske Kirke fra at blive ruineret.
Den falske profet og hans tilhængere vil ikke vinde, min datter, men hvor Jeg græder over de af Mine hellige tjenere, som vil falde fra på vejen.
De vil være vildledt og tro, at de følger den ortodokse katolske Kirke.
I virkeligheden vil de følge den falske profet, som vil besætte Min hellige Stol og herske med stolthed og foragt i sit hjerte.
 Min datter, du må anmode Mine børn om at bede meget indtrængende for at mindske denne vederstyggelighed.
Jeg har brug for sjælene hos Mine stakkels vildledte Præster, biskopper og kardinaler, der er blinde over for Sandheden.
Peters Hellige Stol vil blive vanhelliget af Satans faldne engle i ledtog med antikrist og hans forskellige organisationer. 
Alle er en yngel udspyet af Satan.
Jeg ved, at det er skræmmende, men det vil ikke vare længe. Bøn, og meget af det, vil lette og hjælpe med at afværge disse begivenheder.
Forbered jeres sjæle nu, børn, ved at gå til skrifte, hvis I er Katolikker, så snart I kan. Ellers anmoder jeg jer indstændigt om at søge forsoning for jeres synder med en renhed i hjertet.
Dette vil lette jeres lidelse, når I skal sone ved Advarslen. Bagefter skal I bede for fred på Jorden.
Forberedelserne til Mit Andet Komme vil begynde umiddelbart efter, at Advarslen har fundet sted.
Den forseglede Sandhedens Bog vil blive åbnet og hemmelighederne, der er blevet åbenbaret gennem dig, Min Datter, vil kunne ses af hele verden.
Min Sandhedens Bog vil blive skænket til verden, så at jeres sjæle bliver renset, og kommer i union med Mig.
Kun da vil I være parate til at komme med Mig ind i den æra, der er Min Faders Guddommelige Vilje, en Fredsæra og Mit Nye Paradis på Jorden.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Frelser
 
 Frelsens Moder: Ingen vil kunne forhindre, at Sandhedens Bog bliver åbenbaret for verden
324. Den 1. februar 2012 kl. 20.15
Mit barn, når du arbejder for min elskede søn, Jesus Kristus, er du nødt til at være lydig hele tiden. Drag aldrig Hans Hellige Ord i tvivl, for Han siger Sandheden og intet andet end Sandheden. Der er alt for mange af mine børn, der lige siden begyndelsen har tvivlet på hvert Ord, han siger.
For hver gang der er en, der adlyder Hans Ord i Min Faders Bog, er der altid en, som tolker Hans ord på en anden måde. Du skal gøre alt det, du bliver bedt om under vejledning af min Søn. Du må aldrig underkaste dig dem, som forlanger, at Hans Ord skal tilpasses deres fortolkning.
Kom nu hurtigt i gang med at bringe Min Søns Budskaber ud til verden, så de kan frelse syndere, som er fortabte.
Min Søn har et formål, og det er at frelse sjæle. Frygt ikke, mit barn, for alt, hvad min søn fortæller dig, modsiger på ingen måde Hans Allerhelligste Kirkes Lære på Jorden. Hans Gaver til mine børn er meget specielle og bliver skænket til alle sjæle i disse sidste tider.
Så generøs og barmhjertig er Min Søn, at Han ønsker at udgyde specielle nådegaver over syndere for at sikre dem frelse. Enhver, der forsøger at stoppe min Søn i Hans Mission for at forberede verden på Hans Andet Komme, vil blive standset af Min Evige Faders Hånd.
Dette arbejde med at åbenbare Sandhedens Bog, medens Seglene bliver brudt, er en af de allervigtigste Missioner på Jorden for min Fader.
Verden er blevet lovet Sandheden i denne tid. Alle sjæle, både de troende og de ikke troende, skal høre Sandheden, fordi de har fjernet sig så meget fra Kirken, at den er nødt til at blive givet til dem på denne måde.
Alle englene er blevet sendt til Jorden for at beskytte menneskeheden imod forræderen og de løgne, han spreder om Sandheden om den evige frelse. Måske ønsker menneskeheden ikke at høre Sandheden, og der vil komme mange forhindringer for at forsøge at stoppe den, men det vil være nytteløst. Ingen kan forhindre, at Sandhedens Bog bliver åbenbaret for verden, for hvis nogen skulle prøve at forhindre det, vil det udløse min Faders Magt, der vil blive udsendt fra Himlen som flammer af ild.
Mit barn, du skal aldrig tvivle på disse Budskaber, da de er blevet givet til dig. Du må aldrig ændre et ord for at prøve at gøre dem tilpas, der vil have dig til at tilpasse Guds Ord. Der er kun en Herre, og det er Gud – i Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn.
Gå nu med den forsikring, du har brug for. Husk at disse Budskaber fra min Søn er beregnet til alle Guds børn og ikke kun til den Katolske Kirke eller til Hans udvalgte folk, jøderne.
De er til alle. Hver sjæl er elsket af min Fader på den samme måde. Der er ingen sjæl, der er udvalgt til at være vigtigere end de andre.
Jeres himmelske
Moder Frelsens Moder 
 
Mysterier, der så længe har været skjult i arkiverne i det Guddommelige Rige
331. Den 7.  februar 2012 kl 20.00
Jeg Er jeres elskede Jesus, Søn af den Allerhøjeste Gud, født af Marias Uplettede Hjerte. Jeg kommer i den Hellige Treenigheds Navn.
Min kære Datter, disse dage vil blive dem, som du oplever som de allermest vanskelige. Dine lidelser, som du har overgivet til Mig med glæde og underkastelse i dit hjerte, vil frelse sjæle. Du skal være modig, når du gør det og ikke bekymre dig om dit helbred. For det er blot endnu en prøvelse, som ikke vil vare længe, men som vil have stor betydning for din mulighed for at bringe fortabte sjæle til Mig.
Min Sandhedens Bog, der bliver skænket Mine tilhængere, vil bringe bevis for Min proklamation om Mysterier, der så længe har været skjult i arkiverne i det Guddommelige Rige. Nu, hvor Sandheden bliver forklaret, må menneskeheden acceptere, at dette, Mit Allermest Hellige Ord, nu vil blive præsenteret, så alle kan fordøje det.
Det vil give jeres sjæle en behagelig følelse af lettelse, som vil blive meget svær at acceptere for dem, der har fjernet sig fra Mig.
Den bitre Sandhed er svær at sluge, men hvis den bliver accepteret, vil den trøste dem, der er parate til at acceptere, at det virkelig er Mig, jeres dyrebare Jesus, som kommer for at omfavne jer i disse tider..
Jeg, Guds Lam, kommer nu for at bringe jer hen imod jeres frelse.
Uden Min hjælp ville det ikke være muligt.
Nu bringer Jeg jer Lyset, og I skal følge efter Mig, medens Jeg leder jer til det Nye Paradis.
Jeg opfordrer jer alle til at være modige, stærke og frygtløse i denne forfærdelige ødemark, som I nu befinder jer i.
Det vil ikke blive let, men Jeg lover jer, at den styrke, Jeg vil give jer, vil gøre denne rejse mindre besværlig.
 Accepter det, I er vidne til i verden, medens renselsen fortsætter med stor intensitet. For det er nødvendigt.
Bed, bed, bed om tålmodighed og udholdenhed, for I skal hæve jer op over mørket og hjælpe Mig med at bringe menneskeheden ind i Lyset.
Mist aldrig modet. Husk blot, at det eneste, der betyder noget, er at forene menneskeheden. Jeres bønner, lidelse og kærlighed til Mig vil hjælpe Mig med at forene Min hellige og dyrebare familie i Mit Nye Paradis på Jorden.
Se frem til det, børn, for det er dette liv, I er blevet forudbestemt til, hvis I adlyder Min Hellige Vilje.
Jeg elsker og velsigner jer, kære børn, for jeres kærlighed og medlidenhed med Mig, jeres elskede Frelser.
Jeres Jesus
 
 Sandhedens Bog bliver åbenbaret for dig, de sidste tiders syvende budbringer
361. Den 5. marts 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, Jeg kommer i dag for at trøste dig i denne smertelige tid, hvor du bliver angrebet fra alle sider.
I skal vide, at evangelisten Johannes fik den forseglede Bog – Sandhedens Bog – som verden skal høre nu.
Denne bog blev givet ham, efter at Seglene allerede var blevet åbnet. De blev lukket igen og måtte ikke åbenbares før i de sidste tider.
Tiden er kommet, hvor du skal åbne Sandhedens Bog og åbenbare indholdet af den for alle Guds børn, så de kan forberede deres sjæle på et Evigt Liv.
Sandhedens Bog er ved at blive åbenbaret for dig, de sidste tiders syvende budbringer.
Ved lyden af din stemme vil Sandheden endelig blive åbenbaret, og mysterierne i Johannes Åbenbaring vil blive præsenteret for den vantro verden.
Men det vil de ikke være ret længe på trods af trosfrafaldet, for det vil ikke kun påvirke de troende, men også de hellige tjenere i Kirken. Tidspunktet for det Store Skriftemål er nær.
Når det først finder sted, vil den store omvendelse ske over hele verden.
Så vil de blive sultne efter at høre Sandheden, der står i Bogen med de åbnede Segl, som blev lovet verden i de sidste tider. Du er den budbringer, som har fået den opgave ikke blot at forberede verden på sjælenes frelse, men også at annoncere Mit Kongerige.
Jeres elskede Jesus
 
Det Første Segl handler om frafald fra Troen
 363. Den 7. marts 2012 kl. 15.40
Min kæreste elskede datter, fortæl Mine børn, at intet menneske har hverken viden eller autoritet til at åbenbare indholdet af Johannes Åbenbaring.
Uanset hvor vidende de anser sig selv for at være, er det kun Mig, Jesus Kristus, menneskehedens Frelser og Forsoner, som har Autoritet til at åbenbare indholdet af Sandhedens Bog for verden.
Kun Jeg, Guds Lam, har ret til at meddele verden af i dag den Sandhed, der blev givet til Min discipel, evangelisten Johannes, som skulle være et redskab for Sandheden.
Det Første Segl handler om frafald fra troen, som ikke blot kan ses blandt ikke troende, men også blandt dem, der hævder at kende Mig, og som offentlig siger, at de elsker Mig. Dette er tiden, hvor Sandheden vil blive fordrejet, når I, Mine børn, bliver præsenteret for udvandede Læresætninger, der fornærmer Min Lære. Jeg siger jer, børn, at når I oplever, at nye trosretninger og religiøse doktriner dukker op, så ved I, at dette er tidspunktet for afsløringen af det Første Segl.
Se dig omkring, hvad ser du? Religioner, der tilbeder nye guder, som du aldrig har hørt om før. Religioner baseret på videnskab, som er det rene nonsens og uden substans. Spirituelle væsener, der ikke er af denne verden, men som mange tror repræsenterer Min Faders Himmelske Rige.
Hør nu på Mig, for I lever i et fantasirige... Ingen af disse metafysiske overbevisninger repræsenterer Sandheden.
Enhver doktrin, der lærer jer, at I skal sætte jer selv højere end noget andet, er en doktrin, der kommer fra Satan.
yt ikke til det. Vend ryggen til dette brutale bedrag.
Dem, der søger de falske guder og vier deres liv til at dyrke dem som deres idoler, er tabt for Mig.
Med mindre I stopper med det og beder Mig om at vejlede jer, kan Jeg ikke frelse jer.
I og alle andre, der bevidst trækker jer bort fra mørkets konge, vil få skænket den Nådegave at kunne skelne mellem det der er sandt, og det der er falsk, hvis I beder Mig om det i denne bøn:
Korstogsbøn (36) Hjælp mig med at ære den Sande Gud.
”Jesus, hjælp mig, for jeg er fortabt og forvirret. Jeg kender ikke Sandheden om livet efter døden. Tilgiv mig, hvis jeg har krænket Dig ved at tilbede falske guder, som ikke er den ene Sande Gud. Frels mig og hjælp mig til at se Sandheden klart og red mig ud af min sjæls mørke. Hjælp mig med at komme ind i Din Barmhjertigheds Lys.
Amen.”
Der er kun en Gud i den Hellige Treenighed, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
Alle andre guder kommer fra Satan, uanset hvilken attraktiv forklædning de optræder med.
Vil I ikke nok lade være med at miste retten til jeres Evige Liv ved at tilbede de trosretninger, der bruger new age praksis som reiki, yoga, new age meditation, tarot kort, clairvoyance, læsning af psyken og dyrkelsen af engle kombineret med opstandne mestre.
Langsomt, men sikkert, vil disse okkulte handlinger blive accepteret ikke blot af jeres samfund, men også af den katolske kirke og af andre kristne kirker.
Disse falske religiøse doktriner bliver spredt så hurtigt, at de har opslugt millioner af Guds børn, som nu har fundet så megen falsk tryghed i dem, at de ikke længere anerkender Eksistensen af den Ene Sande Gud.
Jeres Jesus
 
Det er tid til at åbne det Andet Segl, nu hvor der bryder stadig flere krige ud, der breder sig
367. Den 10. marts 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, det er tid til at åbne det Andet Segl, nu hvor der bryder stadig flere krige ud, der breder sig.
Den hævnende mørke engel kommer fra en bestemt kilde, Min datter, og disse krige har alle forbindelse med hinanden.
De opstod ikke på grund af regional uro. De blev planlagt af Vesten.
Disse krige er blevet startet med vilje for at kunne få kontrollen over dem. Mange af disse nationer er blevet omtalt som dæmoniske, og der er blevet spredt løgne om deres politiske ledere.
Børn, disse krige er meget snedigt blevet planlagt på samme tid med det formål at fjerne leder efter leder.
Man vil hylde løsninger for fred, som vil blive fremlagt, men det er alle falske løsninger.
I, Mine børn, bliver narret.
Rygter om krig er netop kun – rygter. Hvordan starter rygterne? Hvem starter dem og hvorfor?
Hvorfor tror I, at så mange lande blev indblandet i disse krige på samme tid?
Det var ingen tilfældighed.
Der er lagt en plan, der er organiseret af antikrist, så han kan få kontrol over og kan besejre disse nationer, som har rige resurser.
Når de først har kontrol over disse lande, bliver de meget magtfulde.
Når disse krige udvikler sig og bliver trættende, vil antikrist give sig til kende som en fredsmægler.
Kun få af jer får Sandheden at vide, på grund af den kontrol antikrist og hans organisation har over verdens medier.
Bed nu, hvor krigene udvikler sig, for at forhindre at deres planer lykkes.
I skal vide, at Israel, der er så påvirket af Vesten, vil blive afvist og forrådet af USA, når det mindst venter det.. Det vil blive på det tidspunkt, at det holocaust, Jeg taler om, vil finde sted.
Bed, bed, bed for Israels folk, som vil blive ved med at lide for deres synder indtil Mit Andet Komme.
Jeres elskede Jesus
 
Den første Hemmelighed i Sandhedens Bog afslører et komplot imod Kirken lagt af grupper af Frimurere 
410. Den 29. april 2012 kl.15:33
Min kære elskede datter, du har fået en gave, som mange ville have afvist af frygt.
På grund af de nådegaver, du har fået, den styrke, du har fået og Helligåndens ild, er du fuldt rustet til at forkynde de profetier, som er blevet lovet verden for så længe siden.
Tiden er nu kommet for det profeti, der blev givet til Daniel om, at han skulle forsegle Sandhedens Bog indtil de sidste tider, hvor indholdet ville blive åbenbaret.
Evangelisten Johannes fik også kun åbenbaret nogle af hemmelighederne, men nogle af dem blev vist ham i Skriftrullen om de Syv Segl.
Han fik ikke bevilget nogen autoritet til at afsløre indholdet. I stedet for blev han instrueret i at lægge skriftrullen ned og spise den, så at seglene ikke kunne blive brudt, og så indholdet først ville blive afsløret i den periode, vi har nu. Ved at sluge skriftrullerne blev der givet en nøgle til forståelsen af teksten til menneskeheden.
Den var bitter at sluge, og Sandheden ville skabe frygt. Det kan også krænke dem, der hævder, at de kender alle Guds planer for menneskeheden. Alligevel er Sandheden om den altomfattende kærlighed, som Gud har for hver eneste person på denne jord, sød musik i ørerne på dem, der anerkender Sandheden.
Sandheden er, at det kun er Mig. Jesus Kristus, der kan afsløre de hemmeligheder, der blev givet til Evangelisten Johannes. Den søde sandhed vil blive budt velkommen med kærlighed af dem, som følger Guds Lære.
Det kan forårsage frygt, men Guds magt vil overvinde al ondskab og alle forfølgelser, for Han kan alt.
Den første hemmelighed er den kendsgerning, at der er blevet lagt et komplot imod Gud og hele Hans værk af Frimurer grupper, der blev etableret i Middelalderen.
De har lovet den onde troskab. Satan er deres Gud, og de er stolte over at hylde ham i deres sorte messer. 
Så er der den Hellige Stol, som har været udsat for heftige angreb af denne gruppe siden 1967. Langsomt har de infiltreret Min Kirke, ikke kun i Vatikanet, men i cirklerne bagved i alle lande. Deres bevidste forurening af Min Kirke har resulteret i onde forbrydelser, som de har udsat uskyldige ofre for. Deres forkærlighed for penge og magt er intet at regne for den sygelige hengivenhed, de viser løgnens konge, selveste Satan. Han bliver tilbedt af grupper, både i åbenhed og i hemmelighed. Præster og andre hellige tjenere, inklusiv biskopper og kardinaler, har i visse områder sluttet sig til denne gruppe.
De onde handlinger, de deltager i, er for alvorlige til at afsløre for jer, men I skal vide, at de ofrer mennesker til den onde i kirker, der er beregnet til at tilbyde Den hellige Eukaristi i den Hellige Messe.
Denne gruppe begår onde handlinger, medens de omhyggeligt skjuler deres sande aktiviteter for de ægte og hellige præster, biskopper, kardinaler og andre hellige tjenere.
De hader Gud med en vildskab, som ville chokere jer. Den magt, som de har fået af Satan, har betydet, at deres ondskab, grådighed, lyster og seksuelle afvigelser bydes velkommen af deres medlemmer i alle lande.
De hilser hinanden med private signaler, som skal vise deres tilhørsforhold til hinanden.
En ting er sikkert. Deres onde handlinger vil blive stoppet og, med mindre de vender tilbage til Mig under Advarslen, vil der kun gå kort tid, inden de bliver kastet i ildsøen, hvor de vil lide under en frygtelig forfølgelse i al evighed.
Det er dem, der har skabt og opildnet til det trosfrafald, der findes over hele verden.
Det har de opnået ved at infiltrere Min Kirke.
Jeres elskede Jesus
Guds Lam