Sandheden

___________________________________________________
Advarsel til menneskeheden om at forstå Sandheden
25. den 7. december kl. 3.15 om morgenen
Ja, Min elskede datter, Jeg Er tilbage. Skriv dette. Du, Min datter, som havde vendt ryggen til Mig ved at benægte Sandheden, skal nu hjælpe Mig med at lede Mit folk tilbage til Lyset, Sandhedens Lys.
Intet menneske vil blive nægtet at få chancen af Mig til at forstå Guds Sandhed. De vil blive mødt med barmhjertighed ved den Gave, der vil bevise over for dem, at Jeg Eksisterer. De vil få Gaven, når de under Advarslen endelig vil kende Sandheden. Desværre vil ikke alle, selv ikke på dette tidspunkt, vende sig mod Mig og Min Faders Evige Kongerige.
Min datter, Jeg har ikke kommunikeret med dig i et antal dage. Det var med vilje. Tiden var nødvendig for dig, for at kunne fordøje indholdet af Mine Budskaber omhyggeligt.
Du vil nu være klar over, at disse Budskaber kommer fra Mig, og at de alle omhandler meget vigtige emner. Jeg tror, at du nu er i stand til at skelne Sandheden i Min lære fra din fantasi. Min datter, nu kan du forstå den smerte og fortvivlelse, Jeg føler næsten dagligt, når du er vidne til den frustration, som Jeg og Min Evige Fader føler ved at se de holdninger, der er i denne triste, tomme og vantro verden.
De ikke troende forårsager dig ikke blot smerte, men via den indsigt og de nådegaver, jeg har skænket dig, kan du se den forvirring, der eksisterer selv i Mine tilhængeres sind. De er heller ikke lette at overbevise om Sandheden, når Jeg gennem Mine profeter giver den til dem som en Kærlighedsgave.
Sikken en lang snørklet vej det er for Mine børn at kæmpe sig hen imod Sandheden og de løfter, jeg har givet dem. Når du ser på Mine børn hver dag som enkeltpersoner, på gaden, i TV, i medierne og blandt dine naboer, så ser du på dem med Mine øjne nu. Hvad ser du så – at de fuldstændig har glemt den åndelige verden og mangler et virkeligt formål med deres liv, og at de har en følelse af håbløshed, på trods af attraktionerne i de verdslige glæder.
Mine børn indser det ikke nu, men de gennemgår en renselsesproces. Denne renselse, hvor de oplever en akut følelse af tomhed på grund af mangel på materielle ting, er blevet tilladt af Mig. Dog er det hele forårsaget af menneskehedens grådighed. Ved at tillade folk retten til deres egen frie vilje, vil de onde gerningsmænd, der var skyld i banksystemets verdensomspændende kollaps, fortsætte med deres snu forræderi.
Jeg har tilladt at Mit folk, de uskyldige ofre, skal gennemgå en renselse. Det er meget vigtigt, at de oplever det, fordi de trængsler, de lider under, vil hjælpe med at rense deres sjæle.
Meget snart, når der bliver færre materielle goder, og det bliver sværere at få fat i dem, så vil de se på livet på en mere dybsindig måde. Det enkle liv vil åbne deres øjne for Sandheden, Sandheden om, hvad der i virkeligheden er vigtigt. Uden denne renselse, som Jeg har tilladt, og hvor Mine børn får muligheden for at lide for deres sjæles skyld, ville de ikke kunne komme tættere på Mit Hjerte.
Rippet for materielle goder, som de favoriserede så meget før i tiden, vil de vende tilbage til Sandheden. Med klarhed vil de se kærligheden i hinandens sjæle. På samme måde vil de meget hurtigt genkende ondskaben i al sin hæslige vælde i dem, som føler det tillokkende at være selvoptagede og grådige. De vil nu kunne se på de folk, som i medierne fremstår som troværdige personer, man skal se op til, på den samme måde, som Jeg ser dem, nemlig med den yderste fortvivlelse og tristhed.
Gå nu, Min datter, og se på din opgave med nye øjne. Nu kender du Sandheden. Du tvivler ikke længere. Spred Sandheden om Frelsen så hurtigt som muligt, for at give folk chancen for at blive forsonet med Mig før den Store Advarsel.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Vågn op til Sandheden, før det er for sent 
64. den 15. april 2011 kl. 23.00
Min elskede datter, du skal fortælle verden, at Mit Allerhelligste Ord skal overholdes nu, hvis menneskeheden ønsker et evigt liv. Denne verden vil aldrig kunne tilfredsstille jeres sult, selvom den har meget at tilbyde. Hvis det ikke var for jeres første forældres, Adams og Evas, synder, ja så ville det have været muligt at leve et evigt liv i lykke og uden forhindringer på jeres vej. Fordi forræderen er alle vegne, så vil han ikke lade jer planlægge et liv, der fører til Mig. Da han er snu og en løgner, vil han kæmpe uophørligt for at sikre sig, at I kommer til at synde ved forskellige former for fristelser. Han vil imidlertid få svært ved at ramme jer, hvis I er i nådens tilstand gennem Skriftemål og Alterets Helligste Sakramente.
Den Hellige Rosenkrans er særlig effektiv imod Satan på grund af den magt, Gud den Almægtige Fader gav Min Moder. Hun har en enorm magt over forræderen. Han er magtesløs over for hende, og han ved det. Hvis I tillader Min Hellige Moder at vejlede jer hen imod de nådegaver, hun kan gå i forbøn for på jeres vegne, så vil I være immune over for hans indflydelse.
Medens folk i dag kæmper for at få lykke og fred på Jorden, så leder de efter en hemmelig formular. Det er her, de bruger tid på at prøve at finde hemmeligheden bag lykke, materielle goder og fred i deres liv. De fremkommer med nye måder og ideer, som alle udspringer af temaer om, hvordan man bliver rig.
Ligegyldig hvor mange argumenter de kommer med, hvoraf de fleste er baseret på psykologisk idealisme, så er det simpelthen umuligt at opnå fred og glæde i jeres liv, hvis I ikke tror på Gud den Almægtige Fader. Han er den eneste, der giver liv. Hvis I ikke kommer tæt på ham, vil I føle en indre tomhed.
De af jer, der spilder en masse tid på at prøve at bevise, at Jeg ikke eksisterer, spilder jeres tid med at jagte drømme, som aldrig vil gå i opfyldelse. Jeres stædige afvisning af at anerkende jeres Skaber, det Sublime Væsen, som skabte denne verden, vil føre jer ned i det evige mørkes afgrund. Mange folk som jer, der gik overordentligt langt for at benægte Guds Eksistens, medens de levede, ved at sprede løgne om, at der ikke fandtes nogen Gudfader, er desværre nu på grund af deres eget valg i Helvedets dybder. Lad ikke det ske for jeres sjæle, hvor de, som ender i Helvede, brænder, som om de stadig bestod af kød. Hvor Satan ler ad jeres uvidenhed. Når I afviser Gud, så afviser I jeres ret til evig lykke. Den selv samme lykke, som I uophørligt søger i denne verden. Men den kan ikke opnås på Jorden.
I må aldrig leve jeres liv på Jorden, som om det er den eneste cyklus i jeres eksistens, for det er det ikke. Jeres virkelige hjem vil være i Paradiset hos Mig.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Grusomhederne i forbindelse med Min Korsfæstelse er ikke blevet åbenbaret for menneskene på den måde, det skulle have været gjort 
79. den 7.maj 2011 kl. 9.50
Min datter, du skal nu samle Mit Kors op og hjælpe Mig med at bære det på rejsen, som er kortlagt for dig, Min dyrebare datter. Hvor har du lidt i de sidste par uger. Jeg tillod, at det skete, fordi det har bragt dig nærmere til Mit Hellige Hjerte.
Mange sjæle er blevet kaldet til at videregive Mine Budskaber til verden. Det vil kun blive gennem den frivillige renselse fra sjælen selv, at kvaliteten af dømmekraften bestemmes. Med andre ord, hvis sjælen, Jeg vælger at kommunikere Mit Ord til, er ren, vil Budskaberne have en større virkning. De vil gøre et mere blivende indtryk på sjælen. De vil være fulde af medlidenhed, og dog vil de åbenbare Sandheden af Min Lære hudløst ærligt.
Jeg har ingen tid til de finesser, som mennesker er vant til, når de hører Mit Ord på en bestemt måde – en nedtonet version. Selv Min Lidelse, Korset og grusomhederne begået af mennesker ved Min Korsfæstelse er ikke blevet åbenbaret for verden på den måde, der var meningen. Der er meget få af jer, Mine børn, der forstår den rædselsfulde måde, Jeg, jeres Guddommelige Frelser, blev behandlet på af menneskehænder. Denne behandling af Mig er stadig synlig i dag, hvor Jeg bliver gjort til nar, til grin, forbandet, ignoreret og misbrugt. Min død banede vejen for at frelse jeres sjæle fra den evige fortabelse. Det er stadig tilfældet. Smid ikke Frelsens Gave væk, for hvis I ikke accepterer Sandheden, kan I ikke blive frelst.
Lyt til dette. Jeg er Sandheden, Jeg er nøglen til jeres frelse. På jeres dødsleje kan I vende tilbage til Mig, selvom I har ignoreret Mig og Min Lære og benægtet Min Virkelige Eksistens, hvis blot I beder om Tilgivelse og Forløsning. Det er aldrig for sent at vende tilbage til Mig og bede Mig om at holde jeres hånd og lede jer til Min Faders Himmelske Kongerige. Men I kan kun gøre det, så længe I er i live på Jorden. Det er jeres eneste chance for at få tilbudt evigt liv. Efter døden er det for sent.
Jeres elskede Guddommelige Frelser
 
Der er kun en Sandhed. Et Lys. Alt andet er løgn
294. den 1. januar 2012 kl. 17.30
Min kære elskede datter, du skal vide, at uanset hvor vanskelig denne mission er, så vil jeg ikke undlade at henvende mig til dig.
Min stemme vil opmuntre dig til hver en tid. Min Ånd vil bevæge dit hjerte, så at du vil være magtesløs over for den. Min Kærlighed omslutter dig i en sådan grad, at du vil være ude af stand til at vende mig ryggen eller at afvise mig. Alligevel vil du opleve, at du snubler på din vej. Når du prøver på at analysere Mit Ord, vil du opleve, at du er ude af stand til at gøre det med succes. Ligegyldigt hvor meget det bliver analyseret, kan Sandheden af det, Jeg siger, ikke ændres. Ingen, heller ikke du, Min datter, har autoritet til at fordreje meningen af Mit Hellige Ord for at gøre det mere acceptabelt set med dine øjne.
Dette gælder Mit Ord i den Hellige Bibel og Mit Ord i disse Budskaber.
Du skal stole noget mere på Mig, Min datter. Sig til Mine børn og alle Mine elskede tilhængere, at de skal stole fuldstændig på Mig.
Jeg vil aldrig svigte menneskeheden. Jeg vil aldrig vende det døve øre til Mine elskede børns indtrængende bønner. Jeg vil altid bønhøre Mine stakkels sjæles indtrængende bønner om Barmhjertighed.
Det, Jeg aldrig vil gøre, Min datter, er at tale til Mine børn for at give dem det, de tror, de har brug for og svare det, de ønsker at høre.
Sandheden skal frem. Mit Hellige Ord må aldrig blive udvandet, og Sandheden må ikke forfalskes. Mit Hellige Ord må aldrig blive ændret, justeret og fordrejet, så det bliver en løgn.
I skal vide, at Min Retfærdighed er nær. I skal forstå, at Min Barmhjertighed er stor, men den ondskab, Jeg ser i jeres verden, finder Jeg afskyelig.
Denne ondskab bliver endda retfærdiggjort af dem, der bekender sig til Mit Ord, og som hævder, at de kender Mig.
De har forvansket Min Lære i århundreder, så den passede til deres gerrighed, lidenskab, stolthed og grådighed.
Det piner Mit hjerte at se de fordærvede handlinger, der passerer forbi Mit blik, og at være vidne til den måde, Mine børn bliver narret til at tro, at disse handlinger er acceptable i Mine øjne. Vågn op til Sandheden. Min store barmhjertighed bliver tilbudt hver eneste sjæl i løbet af Advarslen.
Men tag jer i agt. De kristne, der tror, at det er i orden at fordreje Sandheden i Min Lære, vil blive chokerede under Advarslen. De vil modarbejde Sandheden, når jeg åbenbarer, hvordan deres synder krænker Mig. Jeg beder indstændigt disse folk om at acceptere, at Jeg Er Sandheden og Lyset. Der er kun En Sandhed, Et Lys. Alt andet er en løgn. Gransk jeres samvittighed ærligt, børn, før Advarslen finder sted. Lær at genkende Sandheden, før I skal stå foran Mig. For da og kun da vil I lide mindre.
Jeres Lærer og Forløser Jesus Kristus,
hele menneskehedens Frelser
 
Frelsens Moder: Vågn op børn, I skal tage imod Sandheden 
359. den 3.marts 2012 kl.14.33
Mit barn, min Søns lidelse i dag er den samme, som den, han oplevede, da han var på Jorden første gang.
Den Smerte, som dengang pinte ham mest, var ikke korsfæstelsen, men den måde, han blev afvist på I dag bliver Hans Ord afvist på samme måde som dengang.
Han bliver hånet på en måde i dag, som ikke blot får mig, Hans elskede Moder, til at græde og lide, men også hans hengivne tilhængere på Jorden.
Hvor er det smerteligt at se hvor mange af Guds børn, der har vendt ryggen til de Hellige Sakramenter og Kirkens Lære.
Der er så mange sjæle, der er gået tabt. Jeg trygler jer om, børn, at I tager min Søns Kors op og bliver et godt eksempel.
Tag imod min Søn med et oprigtigt hjerte.
Det er meget enkelt at elske min Søn og at ære min Evige Fader, børn.
I skal aldrig give jer til at analysere min Søns Ord... I skal ganske enkelt følge Hans Lære, som aldrig er blevet ændret.
Lyt til min Søns Ord nu, medens Han taler til jer fra Himlen.
Han kalder jer for at forberede jeres sjæle på Hans Andet Komme.
Når Han taler til jer nu, gør Han det af Kærlighed til menneskeheden.
Hans Hellige ord vil nære jeres sjæle og gøre dem stærke igen.
Afvis Ham ikke nu, hvor Han kalder jer.
Han ønsker at frelse hver eneste sjæl. Men for at kunne gøre det, må Han minde jer om forskellen på rigtigt og forkert.
Der er så mange af jer, der ikke bliver vejledt og informeret om alvoren ved at begå synd.
Den tolerance over for synden, der er i jeres samfund og i kirkerne, betyder, at mange af jer tror, det ikke har nogen konsekvens, skønt det meget vel kan være meget alvorlig synd i Guds øjne.
Kirken er i et stort mørke i denne tid og har været et mål for forræderen i mange år.
Min Søn er nødt til at blande sig og vejlede jer nu, hvor et skisma snart vil opstå i Kirken.
Vågn op børn. I skal tage imod Sandheden.
Verden vil nu forandre sig til ukendelighed.
I har tidligere fået tilsendt mange budbringere for at forberede jer på denne begivenhed.
Det er de sidste advarsler, som bliver givet til menneskeheden, for at gøre den i stand til at forberede sig på min Søns Store Barmhjertighed.
Efter Hans Guddommelige Barmhjertighed, hvor Han vil åbne menneskehedens øjne og lade den blive vidne til deres synder, vil Han give den lidt mere tid til at søge forsoning med ham.
Så bliver I vejledt om, hvordan I skal forberede jeres sjæle til min elskede Søns, Jesu Kristi Andet Komme, hvor han vil komme igen i Herlighed, som det er forudsagt. Frelsens Moder
 
Gud Fader: Snart vil Min Søn blive sendt ned for at afsløre Sandheden om menneskets Skabelse
584. Den 18. oktober 2012 kl. 18.00
Min kæreste datter, tiden nærmer sig, hvor jeg vil sende Min eneste Søn, Jesus Kristus, tilbage for at samle alle Mine børn og føre dem ind i Mit Hjerte.
Mit Hjerte, Livets kilde, vil åbne sig for at samle og forene alle Mine børn.
Mit Løfte om at frelse alle Mine små er næsten fuldendt.
Mit højeste ønske er at åbenbare Mig selv for hver eneste person, også for dem, som ikke forstår, hvorfor eller hvordan de blev skabt af Min Hånd.
Snart vil Min Søn blive sendt ned for at afsløre Sandheden om menneskets Skabelse.
Denne dag er blevet forberedt i mange årtier. Det kunne ikke have funder sted før i dag, for tabet af Mine børn ville have været alt for stort.
Snart vil Mine børn få vist Sandheden om deres skabelse, deres eksistens og deres sjæles udødelighed.
Skønt denne begivenhed vil skabe et stort håb og en stor glæde i mange sjæle, vil det for andre være en smerte, som de ikke vil være i stand til at bære.
Min kilde af Kærlighed og Barmhjertighed vil blive udgydt over hele menneskeheden gennem Min Søn, Jesus Kristus.
De resterende sjæle vil få lejlighed til at høre Mit Kald fra Himlen.
Jeg, deres Fader, vil give Mig selv til kende ved hjælp af klimaet. Min Hånd vil blive bevidnet, når Jeg når ud til hvert af Mine børn for at frelse dem fra døden.
Mit Kald vil blive hørt, men ikke af alle. De sjæle vil blive vist Min Kærlighed gennem Mine profeter i et sidste forsøg på at drage dem ind i Mit Hjerte.
Himlen vil blive foldet ud og trukket tilbage. Den vil blive rullet sammen som en bogrulle, indtil tegnene fra Himlen bliver åbenbaret. Lyden fra Mine Engle vil lokke disse Mine stakkels små sjæle lige indtil verdens ende.
Nu lover Jeg jer højtideligt, at Min kilde af Kærlighed vil dække hele jorden, medens Jeg forener Mit Hjerte med alle Mine børns hjerter.
Min Guddommelige intervention vil blive bevidnet af milliarder, og mange vil løbe ind i Mine Hellige Arme af lettelse. Sandheden om Min Guddommelige Plan, og mysteriet om livet på jorden, vil blive lagt åbent frem, så alle kan se det. Først da vil mennesket acceptere Sandheden om eksistensen af Evigt Liv.
Så er enden på jordens lidelser nær. Den sidste forfølgelse, hvor den onde vil herske over Mine Børn, er slut.
Så vil den frihed, som Jeg har længtes efter at give Mine børn siden begyndelsen, omsider være blevet jeres.
Børn, se på Mig, jeres elskede Fader, for Jeg holder jer i Mine Hænder. Jeg vil komme gennem Min Søn for at tage jer ind i Mit Nye Kongerige på jorden.
Det er den arv, Jeg har lovet Min Søn. Det er det løfte, jeg har givet alle Mine børn.
Tiden til disse store mirakler er kommet meget nær.
Jeg velsigner hver eneste af Mine børn.
Jeg elsker jer.
Jeg dækker jer og forener jer i Mit Hjerte.
Jeres Fader
 
Global Vaccination: Et af de mest ondskabsfulde former for folkemord nogensinde vidnet, siden mordet på jøderne under Hitler
609. den10. november 2012 kl. 23:45
Min højtelskede datter, hvor kan Sandheden chokere dig. Selvom du accepterer Mit Hellige Ord, er det kun når de profetier Jeg afslører for dig, materialiserer sig, at du forstår hvor alvorlig denne Mission for at frelse menneskeheden er.
Indførelsen af ​​en global vaccine, rettet mod spædbørn og småbørn, vil være et af ​​de mest ondskabsfulde former for folkemord nogensinde vidnet, siden mordet på jøderne under Hitler.
Denne onde plan vil være mulig fordi mange af jeres regeringer tvang deres folk til at acceptere ændringer i deres lovgivning og give deres regeringer beføjelser til at håndhæve love mod jeres uskyldige børn.
Husk, at det eneste, der har holdt Min Far fra at bringe verden til ophør, er kærligheden af de loyale tjenere iblandt jer.
Min Far har, på grund af Sin kærlighed til hvert barn og til Sin Skabelse, holdt Sin Hånd tilbage. Nu er tiden kommet for Ham endelig at opløse tiderne, så at verden, som Han skabte ud af kærlighed og efter Sin Guddommelige Vilje, kan fortsætte i fred.
Han vil nu ødelægge dem som begår denne ondskab på Sine børn. Han vil ikke længere stå for dette onde, og nu vil Hans Hånd falde med straf.
Hans Vrede vil nu manifesteres på en verden som vil blive forskrækket af omfanget af den straf der vil overgå jorden.
De, blandt jer, der er ansvarlige i at påføre forfærdelige lidelser til jeres landsmænd og medborgere, må vide dette.
I vil endelig blive ramt med sygdommens svøbe og så vil I, og dem der hylder den ene verdens gruppe, blive udslettet, før slaget ved Harmagedon begynder.
I vil ikke blive tolereret af min Fader, og Han vil ikke tillade jer at angribe Sine børn længere. Ve jer, og dem iblandt jer, som gør Ham vred på dette tidspunkt.
Tiden er kommet for Min Far til at bevise for jer, at Hans magt vil blive opretholdt for evigt. Jeres skabelsens teorier, som er behæftet med fejl vil, endelig, blive afsløret for hvad de er. Sandheden, lovet til jer i Sandhedens Bog og forudsagt af profeten Daniel, vil blive afsløret til sidst.
Så mange mennesker er uvidende om Guds Sandhed. Mange velmenende sjæle søger i deres liv intet andet end spænding. Mange spilder den tid de har fået tildelt i deres liv på jorden, da de ikke kender sandheden om Guds eksistens.
Nu vil Sandheden blive afsløret. Regnskabets time er kommet.
Min Far vil endelig gøre verden opmærksom på Sandheden. De, der ignorerer Sandheden vil nægte sig selv adgang til Mit Nye Rige på jorden.
I stedet for at leve et evigt, herligt liv, fuldt af undren, glæde, kærlighed og velstand, vil de blive kastet bort og rådne i helvedes dybde....... Jeg opfordrer alle Guds børn til at lytte til denne advarsel.
Det kan være barsk. Mange, der siger: "Det kommer ikke fra Gud, for han er barmhjertig" må lytte efter.
Tiden er kommet for at dele avnerne fra hveden. Denne dag er meget nær. Uanset hvilket valg mennesket gør, vil det være det endelige valg.
Den frie vilje vil altid blive respekteret af Min Far, op til den sidste dag. Dommens Dag.
Jeres Jesus
 
Der er kun en vej til Gud og det er gennem Mig, Jesus Kristus. Der er ikke en anden vej
1102. 18. april 2014 kl. 23:24 Min kære elskede datter, verden vil rejse sig igen af asken, af blodbadet. Jeg vil, lover Jeg, fjerne Antikrists plage af Jordens overflade. Jeg vil ødelægge Guds fjender og de ansvarlige til at bringe elendighed, uretfærdighed og lidelse til Guds børn.
Den onde, som i dag griber menneskets hjerte overalt i verden, tager forskellige former. I dens grusomme form bliver folk tortureret, myrdet og straffet med had. På andre måder skal folk udholde store trængsler, indbefattet mangel af fødevarer, boligmangel og forfærdelig fattigdom, mens deres ledere sluger alle deres rettigheder.
Så er der de uretfærdige love, som favoriserer de mægtige, gør de velhavende rigere og de fattige fattigere, hvor der ikke bliver vist megen barmhjertighed eller kærlighed til dem der er i stor nød.
Endelig er der forfølgelsen af de Kristne, Mine disciple, overalt i verden. De er foragtet mere end alle de andre og lider forfærdeligt i Mit Navn. De Kristne er hadet af den ondes disciple, som bruger sine agenter til at bringe dem til tavshed på forskellige måder. Mange af deres planer indeholder censur af rettigheden til at bekende åbent deres pagt med Mig.
Og mens regeringerne i dag vil forsvare med fasthed enhver anden tro, eller menneskerettighed, vil de ikke bøje sig for de Kristnes rettigheder. De Kristne vil snart blive bandlyst fra at praktiserer deres tro i offentlige steder, skoler, institutioner og til sidst i Guds Templer. I vil sige at det er sikker umuligt at forhindre de Kristne at praktisere deres tro i deres egne kirker. Men dette vil finde sted på den snueste måde, hvor millioner vil blive bedraget, uden stor sensation, idet enhver enkelt detalje af Ordet, som det er nu, vil blive ændret, men dette vil passere i stilhed. Kun dem der er opmærksom vil opdage ændringerne og efter lidt vil det være acceptabel at åbne alle de Kristne kirker til alle tro, inkluderet dem der ikke tror på Mig. Imidlertid vil ikke alle, som følger de tro der ikke bekender den Treenige Gud, blive tvungen ind i den ny en-verdens kirke. Nej. Det vil blive de Kristne som vil tvinges til at tilbede hedenskaben, som vil omhyggelig blive præsenteret som en ny kirke og som vil omfavne en ny form for ”fællesskab”, en kirke for enhver, hvor Jeg, Jesus, ikke vil passe ind.
Fra i år vil Mine Kors begynde at forsvinde og mens Mine Kirker og dem der siger at de tjener Mig, taler om humanismens vigtighed, I vil ikke høre dem tale om vigtigheden i at overgive sig til Mig, Jesus Kristus, jeres Frelser. I vil derfor ikke blive forberedt til den Evige Frelse. Vigtigheden i at følge vejen til Min Fader vil ikke blive nævnt, heller ikke vil betydningen af de Hellige Sakramenter blive diskuteret.
I stedet, vil I blive fortalt om betydningen i at se efter de andres behov og velfærd, som vil blive brugt som erstatning til at tilbede Mig. Jeg er Kirken. Mit Legeme er Min Kirke, men med tiden vil Jeg blive fejet fuldstændig til side. Jeres hoveder vil blive fyldt op med usandheder. I vil få fortalt om alle de veje som er nødvendige for at bringe jer tættere på Gud. Men enhver vej I vil blive fortalt at gå, vil føre i den modsatte retning.
Ved nu, at der kun findes en Sandhed. Der er kun en vej til Gud og det er gennem Mig, Jesus Kristus, der er ikke en anden vej.
Jeres Jesus
 
Hæng altid til Sandheden, for uden den vil I leve i en løgn
1224. den 28. september 2014 kl.18:15
Min kære elskede datter, Guds Ord, som det blev lagt ned af Ham, og Ordet dikteret til Mine Hellige Apostle, var fundamentet på hvilket Mit Mystiske Legeme, Kirken, blev bygget.
Det Evige Ord er fundamentet på hvilken Kirken står. Det er ikke omvendt. Guds Ord er Evigt, det er hugget i sten. Det er Sandhedens fundament. Min Kirkes fundament kan ikke ryste, men bygningen, som står på det, kan blive forandret og rettet. Men hvis bygningen bliver forandret, så vil fundamentet ikke støtte den, hvis den afviger fra bygningens struktur for hvilken det var tegnet.
Guds Ord må aldrig blive rettet, fordi det kan aldrig forandre. For hvordan kunne det? Gud siger ikke en ting og mene noget andet. Kirken skal underordne sig Guds Ord. Guds Ord er ikke underordnet Min Kirkes medlemmer, så må føle anderledes. Vov at pille ved Ordet og I vil forråde Mig, Jesus Kristus. Jeg er Kirken. Mit Legeme er Kirken og alt det der udspringer fra Mig er Helligt. For, så længe Sandheden er opretholdt af jer, Mine hellige tjenere, kan I repræsentere Mig. Så længe I har tillid og ærer Mig og sikrer at de rette procedurer er på plads i Min Kirke, kan I sige at I er Mine.
Når Gud dikterer Evangelierne med Helligåndens Kraft, kan Ordet være blevet præsenteret med forskellige udtryk, men i hvert tilfælde forbliver det det samme. Når Gud talte gennem profeterne og Mine apostle, som var velsignede med Helligåndens Gave, var sproget klart, enkelt og autoritativt. Det samme gælder i dag, når Gud taler til Sine profeter. Sproget er klart og enkelt og er leveret med myndighed, for det kommer fra Gud. De Ord der er udsagt af Mig, jeres Forløser er i overensstemmelse med Mit Hellige Ord indeholdt i skrifterne, for de kommer fra den samme Hånd. Vogt jer derfor, for enhver som giver jer en ny udgave af Sandheden, som er svær at forstå, vanskelig at følge og flygtig. Når Sandheden er forvrænget, vil der opstå en falsk doktrin fra det. Den vil være fuld af huller, ulogisk og lige det modsatte af Guds Hellige Ord.
Når I bliver fortalt, at Gud vil acceptere synd pga. Hans Barmhjertighed, må I vide, at dette er en løgn. Gud vil acceptere angerfulde sjæle, men aldrig synden, for dette er umuligt. Hæng altid til Sandheden, for uden den vil I leve i en løgn.
Jeres Jesus
 
 
Accepter Sandheden, givet til jer i Johannes' Åbenbaring
1244. den 21. oktober 2014 kl. 23:40
Min højtelskede datter, når profetier blev givet til Guds børn fra begyndelsen, skabte de frygt i menneskenes hjerter. Dette skete på grund af den tvivl, der eksisterede i hovedet af dem, der ikke tror på Gud og den trøst, mennesket følte i sine jordiske naturomgivelser. Det var lettere at acceptere et ufuldkomment liv end at tro på et, der eksisterede overnaturligt.
Gud sendte ikke Sine profeter for at skræmme Sine børn. Han sendte dem for at advare dem om farerne ved at skabe en dyb kløft mellem mennesket og Gud. Når denne kløft blev bred nok, således at størstedelen af sjælene afviste Gud, greb Han altid ind for at frelse dem. Gud har altid grebet ind gennem Sine profeter, og det var gennem Sine profeter, at Gud var i stand til at opdrage Sine børn til Herrens veje. Uden Guds profeter ville mennesket ikke været blive givet Sandheden. Lad ingen rive fra hinanden det, Gud giver til Sit folk gennem det skrevne ord.
Mennesket er ikke værdigt til at ændre Guds Ord eller at tilpasse dem for at ændre deres betydning, og heller ikke har han ret til at gøre dette. Hvis et menneske tager Guds Ord og bevidst misfortolker det, for at skade andre, er dette en alvorlig synd. Der har været mange, der har forsøgt at ændre Ordets betydning, men fejlede. Alligevel er der nogle, som skabte fortolkninger af Ordet, som varierede fra den fulde Sandhed, og folk var heller ikke klogere. Jeg holder ikke disse sjæle ansvarlige, fordi de brugte Ordet, kun for at give ære til Gud.
Da jeg kom for at forkynde Sandheden var Jeg frygtet. Alle profeterne før Mig var også frygtet. De var, ligesom Mig, hadet for at bringe menneskeheden Sandhed, gennem det talte Ord. Johannes' Åbenbaring, givet til Evangelisten Johannes gennem Helligåndens Kraft, er blevet ignoreret af Mine Kristne Kirker. Den diskuteres sjældent, og mange i Min Kirke affærdiger det som værende irrelevant.
Tiden er nu inde for Sandheden endelig at blive kendt og for mennesket at træffe et valg. Accepter Sandheden, givet til jer i Johannes' Åbenbaring, og forbered jer, så alt vil være på plads, således at Jeg vil synes om på den store dag. Eller ignorer Mit Ord og Mit Løfte til at komme igen. Vend den døve øre til Min Tryglen, men husk, Jeg vil komme som en tyv om natten og kun dem, som byder Mig velkommen og accepterer Min Barmhjertighed vil blive Mine.
Jeg advarer jer kun fordi jeg elsker jer. Var det ikke for Min Kærlighed, ville Jeg kaste menneskeheden ud i ødemarken, så utaknemmelige er deres sjæle.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Enten accepterer I Guds Ord, som er fastsat af Ham, eller gør I det ikke
1306. den 7. Januar 2015, kl. 16:30
Mine kære børn, I skal forberede jer til min Søns Planer om at forløse jer alle i Hans Øjne. Hans tid til Indgriben, for at opvække ånden i jer, kommer nærmere.
Bed, bed, bed for alle de fortabte børn i verden, som har brudt al forbindelse til min Søn, selv om de blev opdraget til Sandheden. Snart vil de ikke være i tvivl om hans Eksistens, og I skal bede til, at menneskelig stolthed ikke vil stå i vejen for Guds Barmhjertighed. I skal især bede for de sjæle som har forrådt min Søn på så mange måder, at de får mod til at ydmyge sig foran Ham og bede om Barmhjertighed.
Sandheden, kære børn, givet til menneskeheden af min Evige Faders Åbenbarelse, gennem Hans enbårne Søn Jesus Kristus, bliver revet fra hinanden. Tag ikke imod enhver form for doktrin, som ikke opretholder Sandheden som helhed. I skal aldrig sige, at en del af Sandheden er vigtig, og så fornægte resten af det. Enten accepterer I Guds Ord, som er fastsat af Ham, eller gør I det ikke. Tiden betyder ikke noget. Det, som blev givet for tusinder af år siden til mennesket, gennem Guds Ord, har ikke ændret sig, og kan heller ikke gøre det. Alt, der kommer fra Gud, skal forblive intakt, uanset hvor svært det er. At forblive tro mod Guds Lære kræver stor styrke, udholdenhed og en viljefast beslutsomhed.
Kærlighed er den måde, hvorpå I kan forblive tro mod min Søn, men denne kærlighed skal være ubetinget. Det må aldrig blive besudlet med kærlighed til jer selv, fordi dette giver ikke Ære til Gud. Hvis I virkelig elsker Gud, vil I forblive loyale over for Ordet. Hvis I siger, I er disciple af min Søn, Jesus Kristus, skal I følge Hans Lære uden betingelse. I skal elske hinanden, som Han elsker jer, uden betingelser. I kan ikke sige, at I elsker Gud, hvis I ikke elsker hinanden. I kan ikke gå i Hans fodspor, hvis I ikke forlader jeres skyldnere.
Det er kun, når I retter jer efter Guds love, at I kan træde ind i Hans Herlige Kongedømme.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Med visdom, kommer evnen til at se sandheden
1315. den 21. januar 2015 kl. 20:24
Min højtelskede datter, visdom er en Gave, givet til mennesket af Helligåndens Kraft. Selv med al rigdom, magt og jordens ædelsten, som mennesket kan udvinde, har han ikke noget, hvis han ikke har visdommens gave.
Med visdom kommer evnen til at se Sandheden, som blev givet af Gud til menneskeheden gennem profeterne. Visdommen er desværre en sjælden ting i dagens verden. Ved at bukke under for alle de ting, skabt af mennesket for mennesket, vil I fejle ved at se alt det der er skjult under de lag af forførende, beroligende dampe, som dækker verden pga. menneskets stræben efter alle slags fornøjelser, enhver handling, ethvert ord og åndelig stimulering, som ikke kommer fra Gud.
Mennesket bliver født nøgen i verden, sårbar og afhængig af andre, som brødføder og klæder ham. Han er født med en krop og en sjæl, og han vil forlade verden med ingenting, herunder de tøj der klæder ham. Mennesket lærer af mennesker, men han skal også lære af Guds Ord. Al ekstra viden kan være en stor bonus, men hvis den bruges uklogt, kan forårsage frygtelige smerter til andre. Hvis viden bliver brugt med omtanke, kan opfylde Guds plan om at hjælpe og pleje Hans børn.
Den menneskelige slægt er blevet bedraget om Sandheden. Dette store bedrag suger viden ud og den menneskelige ånd tørrer af. Synden er ikke længere blot accepteret, men betragtes som en dyd. Dyden er nu ildeset og snart vil den blotte omtale af Mit Navn offentligt, blive anset for at være en forbrydelse.
Djævelens indflydelse fordrejer det menneskelige sind og vender alt på hovedet. Djævelen er det modsatte af Gud og så, hvis Gud siger, at noget er rigtigt han, den onde, vil overbevise jer om, at det er forkert. Det rigtige vil blive anset for at være forkert og en ond gerning eller ord vil blive erklæret til at være rigtigt. Alle de synder som er forkastelige i Guds øjne vil være berettiget og det vil omfatte enhver form for ondskab.
Synden vil aldrig blive nævnt i den kommende ny- verdens kirke og de handlinger som bliver udført af dem, som ønsker at opretholde Guds Ord, vil blive ulovlige. Derfor vil visdommen, en gave fra Gud, mangle i jeres samfund, mens den menneskelige slægt tilslutter sig handlinger, der fordømmes af Gud.
Hvis verden fortæller jer, at Guds Ord bør ignoreres, og insisterer på, at I skal deltage i handlinger, som medfører dødssynd, så kan Jeg ikke frelse jer. Mennesket bliver tilskyndet til at bifalde hver snedige lov, der benægter Guds Ord og Mine fjender er særdeles aktive med at ændre historiens gang.
Alle gode ting, som stammer fra den Kristne tro, vil snart forsvinde, indtil den dag hvor I bliver forfulgt for at modtage de Hellige Sakramenter. Men for hver ond handling, udført af dem, som foragter Mig, vil Gud udgyde Sin Ånd over Sine egne, for at modvirke dette onde. Gjorde Han ikke dette, ville der være meget lidt håb for at frelse Hans børn fra mørkets greb. Satan har manifesteret sin indflydelse i alle verdenshjørner. Dem, han forfører, er hans villige agenter, som glæder sig når de overvinder al modstand fra Gudsfolk, og bringer verden i knæ. Men Gud, på grund af Sin Kærlighed til jer, vil sikre at Visdom, givet til mennesket gennem Helligåndens Kraft, bliver den rustning som Hans loyale tjenere vil bruge til at lede folk væk fra Satans røg.
Guds Lys vil skinne klart blandt Sit folk og under hans beskyttelse vil de forsvare Hans Ord og lede andre ind i visdommens Ånd. Sjæle, der virkelig kender Mig vil blive draget til Guds visdommens gave, for den vil skinne som solen og bringe trøst til alle Gudsfolk, som vil blive foragtet, når de åbenlyst bekender deres kærlighed til Gud.
Det onde vil ikke, og kan heller ikke, overvinde visdommens Gave, som Gud vil testamentere snart til alle dem, som elsker Ham. Så vil intet stå på Guds Vej, mens Han går videre for at samle alle nationer i Sine Kærlige og Trygge Arme.
Alle religioner, alle sjæle, alle nationer vil blive givet visdommens Gave. Men den kan kun modtages af dem, som virkelig elsker Gud, for kun gennem deres kærlighed til Ham, vil de være i stand til at bede for dem, som ikke vil have noget med Ham at gøre.
Jeres Jesus
 .