Renselse

____________________________________________
2011 er Året for Renselse
38. Den 11. januar 2011 kl 0.30
Min elskede datter, endelig er vi genforenet. Det er nogle dage siden, at du har været i det rette humør til at modtage Mine Budskaber. Frygt ikke, fordi du vil få brug for tid til at lytte til det allermest presserende Budskab, som Jeg nogensinde har givet til verden.
2011 er det år, hvor forandringer – renselsen – vil begynde og blive bevidnet af millioner over hele jorden. Skønt bøn kan hjælpe med at forhale globale katastrofer, vil det ikke være nok til at stoppe Min Evige Fader, når han om kort tid slår kraftigt ned på menneskeheden.
Dårlig opførsel og beskidt tankegang i krop og sjæl, som er synlig i verden på dette tidspunkt, er tydelig for enhver. Til de er jer, der er så travlt optaget med jeres liv, siger Jeg, at det nu er på tide at stoppe op og se, hvad der sker for øjnene af jer.
Den onde, som arbejder gennem dem, der lever i mørke, har skabt et blodbad, hvor daglige mord er blevet en rutine nu, så menneskeheden er blevet ligeglade med de onde forbrydere, der udfører disse forbrydelser. Selvglæde og grådighed dominerer jeres samfund. Jeres ledere og politikere er magtbegærlige og i mange tilfælde ligeglade med jeres velfærd. Det stigende antal selvmord er et resultat af den desperation, der er skabt af forræderen, den onde, i jeres samfund.
Han, som aldrig afslører sig selv, skjuler sig bag enhver handling, hvor man offentligt demonstrerer og retfærdiggør seksuel umoralitet og alvorlig legemlig skade mod andre og mod en selv.
Den konstante jagt efter luksusvarer, som blive prioriteret højere end jeres familiers trivsel, har taget overhånd. Mine børn, imens I jager disse værdiløse drømme, vil I om nogen tid opdage, at I mangler føde. De tomme og ubrugelige ting kan ikke mætte jeres tomme maver. De kan heller ikke tilfredsstille jeres tomme sjæle, som skriger efter tryghed – en tryghed, der ikke længere er til jeres rådighed. Denne tryghed kan kun opnås gennem bøn, og især når den er organiseret i bedegrupper.
Renselsen kommer før Mit Andet Komme
Jordskælv vil nu begynde at ramme Jorden, når forbitrelsen i Min Faders raseri vil blive udløst. I, Mine utaknemmelige børn, som har vendt ryggen til Sandhedens Lys, bør frygte ham nu. Begyndelsen på den Store Trængsel er ved at folde sig ud, hvor oplevelsen af økologisk uro vil eskalere. Mennesket vil være magtesløs. Som tiden går vil han indse og acceptere, at Min Fader eksisterer, og at Jeg, Hans elskede Søn, nu forbereder vejen for verden, så den kan blive vidne til, at Jeg kommer tilbage til Jorden for anden gang. Tiden er ved at nærme sig nu. Imidlertid må verden gennemgå denne vigtige renselse først. Medens antallet af katastrofer vil fortsætte med at stige, så vil antallet af Satans tilhængere også stige. Af trods vil de fortsætte deres elendige onde liv og udsætte Mine Troende og dem, der lever retfærdige liv, for smerte og terror.
Medens Mine troende forklarer Sandheden for en vantro verden, vil flere folk imidlertid stoppe op og acceptere, at der virkelig finder forandringer sted i verden. Snart vil de gennem profetierne, som Jeg giver til Mine børn gennem Mine udvalgte Budbringere, forstå, hvad de i virkeligheden er vidne til, fordi de begivenheder, der finder sted, ikke kan skyldes mennesket. De kan kun finde sted, hvis og når Min Evige Fader giver Sin tilladelse til det. Tiden er kommet, Mine børn, hvor de tegn, som er blevet forudsagt, vil vise sig, når seglene er blevet brudt, og trompeterne forkynder forandringer. Ondskab vil ikke længere blive tolereret af Gud, menneskehedens Skaber, og der vil blive slået hårdt ned på den, og den vil blive forvist fra verden for altid. Ingen tilhænger af den onde, uanset hvilket niveau af engagement han viser over for Satan og hans tomme løfter, vil blive skånet, med mindre han angrer!
Kærlighed, Mine børn, vil blive vist alle Mine og Min Evige Faders tilhængere, når I åbner jeres hjerter. Imidlertid har Satan manifesteret sig med en sådan begejstring, at hans magt nu har inficeret så mange af hans børn, at de ikke længere tror på dyder som ærlighed, gode handlinger og respekt for liv, hverken for deres eget eller deres egne familiers liv. Broder bekæmper broder, søster bekæmper søster, nabo bekæmper nabo, præster bekæmper deres overordnede, biskopper er imod Læren i den Hellige Bog.
Hvorfor straffer I Mig med jeres mangel på kærlighed?
Mine børn har endog vendt ryggen til denne smukke planet – så kærligt foræret til jer af Gud Fader, Skaberen af alle ting. Hvad har I gjort? Hvorfor straffer I Mig med jeres manglende kærlighed til jeres Frelser? Hvorfor vender I ryggen til jeres egne behov – vigtigheden af at nære jeres egne sjæle og at slukke tørsten efter viden om Min Faders Kongerige, Himlen – jeres lovede arvelod? Mine børn, I skal vende tilbage til jeres egen frelse! Kan I ikke forstå det? Vil I ikke nok forstå, at med mindre I ransager jeres egen samvittighed nu og beder om vejledning, så kan I og vil I ikke blive frelst?
Præster ignorerer Læren
Mine hellige tjenere, de selv samme hyrder, der er blevet udnævnt til at vejlede Min flok, har ikke forklaret dem om den ondes eksistens. I deres higen efter at fremstå som moderne, åbne og praktiske lærere har de undladt at gøre opmærksom på farerne ved at ignorere den Lære, der står i Min Faders Bog. Den Bog, som helt klart forklarer om eksistensen af den onde, og hvordan han arbejder med hver eneste en af jer, så han kan tage jer bort fra jeres endelige, men retmæssige hjem – det Nye Paradis, som er blevet lovet jer alle, da Jeg døde på Korset for jer. Jeg døde ikke for en anonym gruppe mennesker. Jeg gav Mit liv for hver eneste af jer, så Jeg kunne frelse jer.
Husk, at skønt Min Kærlighed for jer er altoverskyggende, er den også årsag til en dyb Lidelse hos Mig. Denne lidelse skyldes jeres mangel på at anerkende Min Eksistens. I vælger blindt at fortsætte med i jeres naivitet at tro, at Jorden vil forsyne jer med alt det, I har brug for. I glemmer at livet, det liv der kommer efter dette, vil fortsætte i det uendelige.
Profetierne er givet jer af Barmhjertighed
Tegn, budskaber og profetier er blevet givet jer, børn, igennem årene som et resultat af Min Barmhjertighed. Med undtagelse af Mine tilhængere, er der meget få af jer, der lytter og åbner jeres øjne eller bare for et kort øjeblik spekulerer over det og stiller jer dette spørgsmål: Kan det virkelig være en ægte Guddommelig kommunikation? Hvis det er det, hvad er jeg så nødt til at gøre? Svaret er, at I skal lytte og acceptere Sandheden om jeres fremtidige valgmuligheder. Beslut hvilken vej, I vil følge. Bed så for jeres sjæl og jeres kæres sjæle.
De af jer, der arrogant vender ryggen til i protest, når Mit navn blive nævnt, eller som vinker afværgende med hånden i manglende respekt, når Mine tilhængere forkynder Min Sandhed, I vil være tabt for Mig. Jeg kan kun gennem Min Barmhjertighed give denne verden tegn og Budskaber, der kan hjælpe med at vejlede jer. På grund af at I har fået den frie vilje som en gave til menneskeheden af Min Evige Fader og Skaber af alle ting, kan Jeg ikke tvinge jer. Medens et Budskab om Kærlighed og Medfølelse altid vil være den underliggende grund til Min kommunikation med jer, så er det også fordi Jeg føler Mig såret og ulykkelig. Min oplevelse af smerte og af sårede følelser intensiveres efterhånden som Mine børn springer lige i Satans åbne arme. Det betyder, at jeg nu er nødt til klart at vise jer alle, hvilken skæbne der venter dem, der afviser Mig og Mine Evige Fader.
Helvedets virkelighed
Hvis I vælger at tro på de løgne, der bliver fremmet af forræderen – hvoraf den væsentligste er, at Gud, den Evige Fader ikke eksisterer – så er I fortabte. Medens I går igennem Helvedets porte, vil I forstå, hvilken skrækkelig fejl, I har begået. Tro Mig, Mine børn, hvis I blot kunne blive vidne til det chok og den rædsel disse sjæle føler, når den endelige Sandhed går op for dem efter døden, ville I ikke kunne holde den lidelse ud i blot et lille øjeblik. Hvis I skulle være vidne til blot et lille glimt af det sted nu, ville I sagt med et menneskeligt udtryk, falde døde om i ren og skær rædsel over den skæbne, der venter dem, der vælger syndens vej.
Denne vej, der ser smuk ud, er indbydende, lokkende, strålende og fuld af undere, men den skifter udseende, når I er nået halvvejs. De ændringer, I møder på halvvejen, viser, at I ikke bliver stillet tilfreds. Denne underlige, tomme og skuffende følelse fortsætter usvækket på resten af rejsen. I kan ikke forstå, hvorfor I har de følelser. Jeres erfaringer, som er behagelige udadtil, er fuld af uventet forvirring, væmmelige følelser, som er blandet med vrede, frustration, ensomhed og frygt. Det er først, når I møder jeres idol ved slutningen af jeres rejse og ser ind i hans ondskabsfulde øjne, der danser af nedladende morskab, at I skriger, til I bliver hæse. Det er først ved denne sidste bevægelse, at I vil skrige efter Min hjælp. Men da vil det være for sent. På det tidspunkt er det for sent at vende om. Da har I foretaget jeres valg i dette liv. Jeres frie vilje, hvor I valgte jeres egen skæbne, vil være fuldstændig uden for min indflydelse.
Gennem dette Budskab, hvor hårdt det end måtte lyde, giver Jeg verden Min sidste Advarsel af ren og skær kærlighed til jer. Jeg beder jer inderligt om endelig at høre Min Stemme nu, så at I kan redde jeres sjæle.
Jeres elskede Jesus Kristus
Menneskeheden Frelser og Retfærdige Dommer
 
Fortæl dem at Jeg elsker dem, men Jeg vil, at de taler til Mig
100. Tirsdag 31. maj 2011 2011 kl. 10:00
Min kære elskede datter, dette har været en ganske ekstraordinær rejse for dig på en så kort tid. Jeg indser at du er træt nu. Hastigheden med hvilken disse Budskaber er blevet modtaget af dig og udgivet på så mange sprog, så hurtigt, viser dig hvilken uopsættelighed de repræsenterer. Det viser dig også Guddommelig vejledning arbejde i sin mest fuldendte form.
Disse Budskaber, endskønt fulde af Min Lære, gives i virkeligheden for at forklare vigtigheden af at tage jer af jeres sjæle, i dette liv, mens I kan. Mange mennesker, når de læser disse Budskaber, særligt dem med lidt tro på Gud den Evige Fader, vil være forstyrrede af dem. Mange vil blive omvendt. Nogle vil frygte for deres fremtid på denne Jord, og deres families og venners.
Jeg beder dig, fortæl dem at Jeg elsker dem
Hvis ved at åbne deres sind først overfor det faktum at Gud virkelig Eksisterer, de så vil være klar til anden del. Det er der hvor de vil begynde at fundere over hvorfor så megen kommunikation finder sted – hvorfor Jesus Kristus, den eneste søn af Gud den Evige Fader, ville tage så usædvanlige skridt – vil de komme frem til den åbenlyse konklusion. Det er fordi Jeg elsker hver og en af jer at Jeg ønsker at frelse jer. Jeg ønsker at værne om jer alle og jeg må gå usædvanligt langt for at bringe jer nærmere til Mit Hjerte.
Jeg vil røre jer i jeres hjerter, så et lys vil slå gnist i jeres sjæl. Der er intet at frygte i denne verden hvis I stoler fuldkomment på Mig. Jeg har vidunderlige planer for alle jer der kommer nærmere Mit Hellige Hjerte. De mest usædvanlige Gaver venter jer. Hav ingen frygt for jordisk uro, for jeg vil beskytte alle dem der tror på Mig og vil forsyne jer med alle jeres jordiske behov. Stol på Mig, Menneskehedens Herre, sendt endnu engang, for at frelse jer fra evigt mørke.
Kom til Mig som uskyldige børn
Du behøver ikke lære at bede hvis du er uvidende herom. Ja, bønner er nyttige, men alt Jeg beder dig om er at tale med Mig. På den måde du normalt sludrer med en ven, slap af, betro dig til Mig. Bed Mig om hjælp. Min Barmhjertighed er fuld og flyder over og venter kun på at overøse dig. Hvis du bare kendte til den Medfølelse Jeg har med enhver på Jord. Selv syndere. Mine børn er Mine børn selv når synd pletter deres sjæle. Jeg afskyr synden men Jeg elsker synderen.
Så mange af jer er bange for at bede regelmæssigt om tilgivelse. Du skal aldrig bekymre dig – aldrig. Hvis du i sandhed er ked af det vil du blive tilgivet.
Synd, Mine børn, vil være et vedblivende problem. Selv Mine mest hengivne tilhængere synder, og synder igen og igen. Det er et faktum. Da satan blev sluppet løs, blev synd udbredt. Mange er for skamfulde til at komme til Mig. De sænker deres hoveder og vender et blindt øje til når de har handlet forkert. For stolte og flove, fortsætter de som om det vil blive glemt. Hvad de ikke forstår er at mørke tiltrækker mørke. Så når du synder en gang, er det meget lettere at synde igen. Ved at afskære jeres samvittighed, gentager den cyklus sig om og om igen. Herefter vil synderen gøre enhver undskyldning for at ignorere fejltrinene. De vil fortsætte med at falde længere nedad i en spiral. Det er fordi de ikke ved hvordan de skal bede om tilgivelse. Fordi de ikke har forstået betydningen af ydmyghed, finder de det umuligt at komme til Mig. Det er ikke kompliceret, ved du, at bede Mig om tilgivelse. Vær aldrig bange for Mig. Jeg venter på enhver af jer som har modet til at fordømme dine egne synder, du vil stå i nåde. Så når du modtager den Hellige Nadver vil du føle en brusende energi, der vil overraske dig. Da, og først da, vil du finde sand fred.
Intet vil slå dig ud. Du vil være stærk, ikke kun i din sjæl, - dit sind vil være roligere og mere kontrolleret. Du vil møde livet med et anderledes og mere positivt udsyn. Hvem kunne ikke tænke sig sådan et liv?
Kom tilbage, børn, til Mig, i disse sørgelige tider i verden. Lad Mig vise jer den glæde der er jeres når I kommer til Mig.
Husk, Jeg gav Mit Liv for jer engang. Min Kærlighed kender ingen grænser. Jeg vil besvare jeres kald. Alt du skal gøre er at spørge.
Jeres dyrebare elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Sorg over tabet af Mine børn som ingenting vil have med Mig at gøre
200. Torsdag 22. september 2011 kl. 21:30
Min kære elskede datter, forbered din familie på Advarslen. Bed Mine børn overalt om at søge tilgivelse for deres synder. Deres anmodning skal komme fra hjertet. Hvis ikke vil de lide den brændende smerte af Skærsild under Min Guddommelige Barmhjertigheds-Oplysning, når Jeg står ansigt til ansigt med hver eneste af jer.
Den forestående Renselse vil efterlade sådan et varigt og uforglemmeligt indtryk på jeres sjæle at I vil blive i Mit Hjertes Favn for evigt.
For de af jer der kender og elsker Mig, Jeg beder jer, forbered jer nu på Min største Gave. Skaf velsignede lys og Helligt Vand og vær klar så I kan deltage i bøn med helgenerne i Himmelen for at hjælpe med at forløse alle Mine børns sjæle rundt omkring i verden.
For første gang i jeres liv, vil I være rigtigt alene i Mit Selskab. Uden en lyd vil I se Min Korsfæstelse og ikke-troende vil endelig forstå Sandheden om Min lidelse for menneskeheden.
I, mine børn, vil forstå og velkomme Min store Barmhjertigheds-Gave og I vil blive givet en styrke der kun er kendt af helgenerne i Himmelen. Denne styrke vil smede rygraden på Min nye hær på Jorden efterfølgende. Denne store hær vil frelse millioner af andre sjæle fra kløerne på den hær antikrist leder. Bøn nu vil frelse og hjælpe at omvende millioner under denne afgørende tid siden menneskets Skabelse.
Lad Mig omfavne jer, børn, på forhånd. Tillad Mig at give jer modet og styrken til at bringe Mig flere sjæle. Jeg behøver jeres kærlighed. Mine sår er åbne. Min sorg er på sin højde over tabet af så mange af Mine børn, som ingenting vil have med Mig at gøre.
Jeg føler Mig forladt og alene. Hjælp Mig, børn, frels dem i tide. Skønt Min store Barmhjertigheds-Handling vil bringe Guddommeligt Lys ind i verden i en størrelsesorden der vil tage pusten fra jer, vil det også være en sorgens tid for dem der ikke vil være i stand til at klare chokket.
Jeg beder jer om ikke at være foruroligede. Jeg kommer med stor Kærlighed og Medfølelse til jer alle. Det er fordi Jeg elsker jer at Jeg nu træder ind for at frelse jer fra de nederdrægtige handlinger der udføres af globale magter, som vil ødelægge verdens befolkning. Det vil de gøre gennem kontrol. Jeg vil ikke tillade dem dette. Min Fader venter. Hvis mennesket accepterer de synder han er skyldig i, så vil verden blive et sted af fred og kærlighed. Hvis han fejler i at agte på lektien fra Advarslen, vil han ikke blive skånet. Det er da Min Faders Hånd vil falde.
Jeg Er Jesus Kristus
Konge og Frelser af hele Menneskeheden
 
Jeres øjeblik af herlighed foran mine øjne - jeres frelses øjeblik
246. Lørdag den 12. november, 2011 kl.16:00
Min højtelskede datter, adskillelsen fra Mig er smertefuld, især for dem, der kender Mig.
Når sjæle erfarer et glimt af den Kærlighed, Jeg har for dem, finder de derefter det svært at bære ​​adskillelsens smerte. Dette er endnu mere udtalt, når sjæle, som bekender at elske Mig, befinder sig i Skærsilden efter døden på grund af synd.
Selv om alle sjæle i Skærsilden kommer i sidste ende i Himlen, er smerten af ​​at være adskilt fra Mig pinefuld og bedrøvende.
Bare omtalen af Helvede er pinefuld for hjerterne af de mange sjæle, der tror på Gud. Dem der finder ud af, at deres sjæle har brug for at blive renset i skærsilden, oplever også en elendighed, som er vanskeligt at forstå for dem der i live i dag.
Børn, jeres tid på Jorden er så vigtigt, fordi det er i dette tidsrum, at I bør bestræbe jer på at rense jeres sjæle gennem faste og bod. Brug denne tid, mens I kan for at frelse jeres sjæle. For at gøre dette skal I søge ydmyghed til hver en tid og at sørge for, at I bliver små i Mine øjne. Kun de små kan passere gennem Paradisets smalleste porte.
Tag derfor godt imod Skærsildens Nådegave, som bliver præsenteret for jer under Advarslen, når I må renses som bod for jeres synder. I behøver ikke at vente for døden, børn, for at gennemgå denne rensning. I er velsignede, børn, fordi intet ar efter synden vil forblive på jeres sjæle. Derefter kan I få øjeblikkelig adgang til Den Nye Æra Af Fred Jeg taler om. Det er der at alle mine børn, der søger tilgivelse for deres synder under Advarslen, vil blive taget til.
Åbn jeres hjerter og byd Mig velkommen, når Jeg kommer til jer i løbet af den kommende Advarsel, når I vil være i stand til at omfavne mig. Tillad mig at holde jer og tilgive jer jeres synder. Så I vil endelig blive Mine i krop, sind og sjæl i den fuldkomne overgivelse, Jeg efterspørger fra jer.
Dette vil være jeres øjeblik af herlighed foran mine øjne. Derefter vil I være klar til den næste fase, når I vil være i stand til at slutte jer til jeres brødre og søstre i Det Nye Paradis på Jorden, som blev oprettet i begyndelsen af ​​Gud, ​​alle tings Skaber.
Dette vil blive jeres nye og retmæssige hjem for 1000 år. Afvent Min ankomst med kærlighed, håb og glæde. Der er intet at frygte. Glæd jer. Jeg kommer igen for at redde jer fra menneskehedens fjende. Denne gang er hans magt så svækket, at det vil være vanskeligt for ham at snuppe de sjæle, der byder Mig velkommen med åbne arme under Advarslen.
Jeres Jesus 
Menneskehedens Forløser
 
Bed, slap af og glæd jer, for tiden er nær
247. Søndag den 13. november, 2011 kl. 19:00
Min højtelskede datter, undertiden forvirrer Mine budskaber dig. Men det er okay. Mine veje og de guddommelige planer orkestrerede af Min Evige Fader er ikke lette at forstå.
Lad dine tanker kredse om Mig. Fokuser alene på bøn, især på de bønner som vil hjælpe med at redde de forhærdede syndere fra Helvedets ild.
Tilbring denne periode i stille kontemplation og enkel bøn. Dette er alt ​​Mine børn behøver at koncentrere sig om. De skal bestræbe sig på at bringe deres familier og venner til Mig i forberedelse til Min ankomst.
Bed, bed, bed Min Guddommelige Barmhjertigheds Rosenkrans for at sikre frelsen af de sjæle, der er så inficeret af ondskab, at deres eneste frelse vil være gennem jeres bønner.
Prøv ikke at forklare disse tider til jeres små børn, for de vil ikke forstå det. For mange vil det kunne medføre unødig frygt.
Igen siger Jeg til alle Mine dyrebare børn, at Jeg kommer for at frelse jer. Husk dette. Kom Jeg ikke på dette tidspunkt, ville I frarøves Mig på grund af de onde kræfter, hvis magt er i den grad fremherskende i jeres verden.
Jeg er jeres Frelse. Jeres flugtvej fra de rædsler, I ser ske overalt i verden, som følge af satanisk indflydelse. I må stole på Min Kærlighed for jer, børn. Ved I ikke, at Jeg aldrig ville tillade jer fortsat at blive underlagt denne ondskab?
Dette lover Jeg alle jer, Mine børn: I vil nyde Den Nye Æra i Paradiset som Mine udvalgte børn. Men det vil være op til hver mand, kvinde og barn over fornuftens alder at beslutte, om de ønsker at slutte sig sammen som én for at nyde denne herlige eksistens. Bed, slap af og glæde jer for tiden er nu nær.
Lovsyng Min Evige Fader for den herlighed Han vil skænke alle dem, der accepterer Min Barmhjertige Hånd.
Jeres elskede Jesus 
Menneskeheden Frelser
 
Mine børn er blevet afklædt i dette Renselsens år
278.Torsdag den 15. december 2011 kl. 20:55
Min kære datter renselsens år er næsten ovre og som resultat er Mine børn nu overalt forberedte på Advarslen.
Mange af Mine børn har lidt frygteligt i 2011. Krige, vold, mord og had alt sammen udtænkt af Satans hær har lemlæstet og dræbt disse Mine dyrebare sjæle. Disse ugudelige kræfter vil lide en frygtelig afstraffelse hvis de ikke angrer efter Advarslen har fundet sted.
Mange af Mine børn er blevet afklædt materiel komfort og har lidt nød de aldrig har skullet tåle før.
Disse prøvelser var skabt og påført menneskeheden af Satan men var tilladt af Mig for at rense deres sjæle. Grusomt kan du tænke, Min datter, men det var nødvendigt for at gøre menneskeheden klar og sætte ydmyghed i deres sjæle.
Nu, renere i Mine Øjne, er deres hjerter blevet åbne for at modtage Sandheden om deres Evige Liv. Det betyder at færre vil lide under Advarslen fordi de har gennemgået denne forfølgelse.
Mine børn er nu rede at modtage Min Barmhjertighedsgave. Den tid er næsten over verden. Vær tålmodig Min datter. Forvent aldrig af Mig at verden gives en dato for det er ikke for jer at vide som jeg har fortalt dig mange gange før.
Stol helt på Mig og du vil have fred.
Jeg bringer Min Gave Advarslen når tiden er ret og når Mine børn mindst venter det. Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Forløser
Korstogsbøn (34) Min Fastegave til Jesus
349. Den 22. februar 2012 kl.19.00 ”Oh Jesus, hjælp mig til på min egen beskedne måde at efterligne Dit Livs Offer for at frelse menneskeheden.
Giv mig lov til at skænke Dig en fastegave en dag om ugen i hele fasteperioden for at frelse menneskeheden og give dem mulighed for at komme ind ad portene til det Nye Paradis på Jorden.
Jeg giver med kærlighed og glæde i hjertet mit offer til Dig, kære Jesus.
For at vise Dig omfanget af min kærlighed i dette offer, beder jeg Dig om at Frelse hver sjæl, som måtte være faldet uden for din Nåde.
Amen.”
 
Gud fader: Verden vil blive udsat for en Tugtelse – Min intervention er nødvendig
328. Den  4. februar 2012 kl. 15.00
Min datter, verden vil snart blive udsat for en tugtelse på grund af den frygtelige synd menneskeheden gør sig skyldig i.
Selvom meget af denne tugtelse er blevet undgået, vil Min Hånd nu falde på ondskaben, der er trængt ind i hvert et hjørne.
Der er så meget had til Mig, Gud Fader, der skal stoppes, ellers vil Mine børn lide under noget, der er endnu mere rædselsfuldt.
Jeg forbereder nu verden på de forandringer, der er nødvendige for at rense Jorden, så at Min Plan om at frelse menneskeheden kan følges.
Der er så mange forpinte sjæle på grund af synd.
Jeg er Hele Skabningens Skaber, og Jeg vil ikke sidde tilbage og iagttage, at Mine børn ødelægger hinanden.
Min datter, der findes en ond plan om at destruere det meste af menneskeheden gennem krig. Disse krige er ikke tilfældige. Har I ikke lagt mærke til hvor mange krige, der bliver udkæmpet i mange nationer, alle vegne?
Det skyldes antikrists hånd, han som tålmodigt venter på sit stolteste øjeblik på Jorden. Det øjeblik, hvor alle nationer er i knæ, og hvor han vil marchere ind og skabe en falsk fred på hans egen tvivlsomme måde.
Det vil være et maskeret forræderi. Min straf vil blive sluppet løs på de nationer, der deltager i dette store forræderi om at kontrollere verden ved at erobre nationer. Vær stærk, Min datter, for denne periode, hvor Jorden vil ryste, vil ikke vare længe. Det er nødvendigt for at vække Mine børn.
Mine børn er blevet advaret, men de afskyr Min Stemme.
De af Mine børn, der lever gode liv og som ser med misbilligelse på ondskaben i verden, skal forstå, at Min intervention er nødvendig. Hvis Jeg ikke standser det, der sker, vil det meste af menneskeheden blive udryddet. Bed om, at Mine børn vil bede for fred i jeres lande.
Vær aldrig bange for at proklamere Mit Ord, selv ikke hvis I bliver forfulgt. For der skal blot en sjæl til at bekende sin tro for at flere hundrede vil omvende sig.
Gå i fred. Tiden er kommet, hvor Jeg, Gud Fader, vil sanktionere, at Seglene bliver åbnet. Først da vil menneskeheden acceptere, at de er magtesløse. De kontrollerer ikke verden, for sådan kan det ikke være.
Kun Skaberen af Menneskeheden har Magt over Satan, og nu vil Jeg udløse en straf over disse kolde hjerter og mørke sjæle, som har sluttet sig til Satan og lovet ham troskab.
De endelige faser af Renselsen vil nu begynde.
Gud Fader
 
 Verden er ved at gennemgå det næste niveau af sin renselse
355. Den 27. februar 2012 kl.15.30
Min kære elskede datter, medens begivenheder, der splitter verden, fortsætter med at blive flere og flere, nærmer tidspunktet sig for Min Guddommelige Barmhjertighed.
Medens krigene og uroen breder sig i alle retninger, vil Kirkens tro fortsætte med at blive svækket.
Skismaet i Min Hellige Kirke er hurtigt ved at udvikle sig.
Præst imod præst.
Biskop imod biskop.
Verden er ved at gennemgå det næste niveau af sin renselse.
I ethvert land i verden vil vrede imod Min Fader dukke op.
Mine tilhængere vil nu opleve at skulle lide for deres tros skyld på en måde, de ikke har oplevet før... Den smerte, der føles af disse stakkels sjæle, er et spejlbillede af den smerte, Jeg føler lige nu.
Alle dem, der er forenet med Mig, deres elskede Jesus, vil vide uden tvivl i deres sind, at Helligånden nu hviler inden i dem.
De vil øjeblikkelig vide, når de er vidne til synd i nærheden af dem, og hvordan det smerter Mig.
Når de ser krige, der går ud over uskyldige, vil de føle Min smerte i hver eneste del af deres krop.
Når de oplever en synd som abort fremstillet for dem, som om det ikke har nogen konsekvens, vil de blive gennemboret af Min Smerte.
Synd eskalerer. Min Kirkes tro er ødslet bort.
Loyaliteten hos Mine hellige tjenere er svækket.
Troen på Min Lære er ved at blive afskaffet af Mine hellige tjenere, hvor min flok får fortalt løgne om alvoren ved at begå synd.
Så er der Mine elskede præster, nonner og gejstlige af mange forskellige religiøse retninger, som troede på Mig og Min Evige Fader, Som nu skal udholde den smerte at være nødt til at være vidne til, hvordan synd breder sig som en lynild, der glubsk opsluger nationer overalt i en voldsom fart.
Uanset hvor vanskeligt dette er, må I forblive stærke og holde sammen i Mit Navn.
Bøn er nødvendig nu, og I skal tilbringe mindst en time om dagen med at bede for at kunne dæmpe voldsomheden af de begivenheder, som nu vil folde sig ud i verden.
Kristne kirker er blevet skydeskive for sekulære grupper, der plager dem. De vil prøve at afskaffe alt, hvad der ærer Mig, deres Guddommelige Frelser, Jesus Kristus.
Det had, deres sjæle er fyldt med, er indpodet dem af Satan.
Bed, bed nu om at disse sjæle, der påfører Guds børn smerte og lidelse, kan frelses.
Jeres Jesus
 
En tredjedel af jorden vil blive ødelagt, når engle sender ild ned over den fra Himlens fire hjørner 
478. Den 6. juli 2012 kl. 16.15
Min kære elskede datter, der er blevet afsat tid til, at disse Mine Hellige Budskaber kan blive hørt af hver en sjæl, ung og gammel, i hver eneste nation.
Mange af Guds børn vil sidde og lytte til Mine instruktioner, hvis de får adgang til disse budskaber.
I skal vide, at der allerede er begyndt at ske forandringer, som er profeteret. Afgrøderne vil ikke længere give det samme udbytte som før, og årstiderne vil ikke længere være de samme som før.
Disse forandringer skyldes Min Evige Faders Hånd, da Han bringer nye love til jorden, som intet menneske vil kunne undgå at lægge mærke til.
Intet i verden, der følger naturens love, vil forblive, som det var før.
Havene vil stige, vandet vil styrte ned, jorden vil ryste og jordbunden vil blive gold.
Min Fader vil idømme jorden en stor tugtelse for at stoppe udbredelsen af synd, som er årsag til stor sorg hos Ham.
De nationer, som afviser Hans love, vil lide meget. De vil snart forstå, at deres synder ikke længere vil blive tolereret, og de vil blive straffet.
Deres straf skal forhindre dem i at smitte andre sjæle, og hvis de ikke ændrer deres onde levevis, vil de blive tvunget til det gennem guddommelig intervention.
Min datter, du skal hurtigst muligt udbrede Mit Ord, da Advarslen er nært forestående.
Mange nationer skal have Sandhedens Bog, så de kan forberede sig på Mit Andet Komme.
Mit Andet Komme vil komme efter Advarslen.
Tugtelsen, som bliver sendt ned over jorden af Mine engle i Himlen efter ordre fra Min Fader, er begyndt trin for trin. Det vil fortsætte med at eskalere, da synden fortsætter med at brede sig.
Slaget er begyndt, og de tidlige stadier kan ses i mange lande.
I vil blive vidne til klimaødelæggelser, som vil regne ned på jorden, medens den stønner af smerte på grund af syndens nedværdigelse af den.
Rystelserne vil blive kraftigere, og nation efter nation vil lide i overensstemmelse med den syndens plet, som ødelægger landets inderste kerne.
Ledere, der følger antikrist, vil ikke kunne undslippe Min Faders Øje, og de vil blive tilintetgjort.
Min Fader straffer dem, som leder onde regeringer nu, for derved at kunne frelse Sine børn fra deres onde greb.
Han vil ikke stå og se til, medens disse ledere ødelægger Hans børn, fordi de følger antikrist, som har holdt sig skjult indtil nu.
En tredjedel af jorden vil blive ødelagt, medens engle sender ild ned over den fra Himlens fire hjørner.
Så vil mange vide, at der er noget galt, og at det skyldes Min Faders vrede.
Alligevel vil mange ikke lære noget. Efter Advarslen vil mange omvende sig. Og dog er der mange, som ikke vil omvende sig, selv efter at de har fået alle de beviser på den tilstand, deres sjæle er i.
De vil stadig favorisere de falske fristelser, som de tror jorden kan tilbyde. Men denne gang vil deres lidenskaber og de materielle goder, som de dyrker, blive endnu mere uanstændige og onde. Alle deres synder, som er synlige for alle dem, som kan gennemskue dem, vil blive så hæslige, at kun få af Guds børn vil være i stand til at holde ud at se på det.
Enhver afskyelig synd vil blive begået i det offentlige rum og dermed vise foragt for Gud.
Hver handling vil degradere synderne i en sådan grad, at de vil opføre sig som dyr.
Al respekt for det menneskelige legeme vil forsvinde, og enhver ond lidenskab vil blive stillet til skue uden skam i livet.
De er Satans fanger. De er alle Guds børn, men de vil miste deres sjæl til dyret.
Tugtelser er en del af Guds planer for at rense jorden og på den måde rense både synderen og den jord, I betræder.
Først når jorden er renset, kan Mit Andet Komme finde sted.
Bed, Mine tilhængere, om mod og styrke til at håndtere tugtelserne.
I skal aldrig frygte dem, Mine tilhængere, for I skal i stedet bede for dem og de nationer, og på den måde hjælpe med den renselse, som er nødvendig for at omvende menneskeheden.
Den Levende Guds Segl vil beskytte hver eneste af jer.
Det er på grund af den kærlighed, som Min Fader føler for Sine børn, at han er nødt til at tugte dem, for hvis han ikke gør det, vil de uden at ville det marchere lige hen imod Helvedets porte.
Jeres Jesus
 
Gud Fader: Først når Jeg er tilfreds, vil Jeg testamentere jer de mest spektakulære mirakler, som verden vil blive vidne til
524. Den 21. august 2012 kl. 18.00
Min kæreste datter, lad ikke noget menneske undervurdere omfanget af Min Vrede, medens menneskeheden synker længere og længere ned i syndens afgrund.
Jeg har sendt jer profeterne. Så sendte Jeg Min Elskede Søn, som Jeg ofrede for at frelse jer, og så sendte Jeg flere budbringere, og al sammen uden at det har nyttet ret meget.
Kun få sjæle har nogensinde set på sådanne budskaber fra profeterne eller har accepteret de tegn, som verden har fået af Min Elskede Søns Velsignede Moder.
På grund af Min store kærlighed til jer som Fader, giver Jeg alle Mine børn Frelsens Gave endnu engang. I skal ikke ignorere Mine Profeter, for det kan medføre, at I mister jeres plads i den arv, som Jeg har planlagt til jer.
Børn, der er mange af jer, som tror på Mig, Jeres Evige Fader, der ikke har forstået frelsens hemmelighed.
Denne vej til åndelig perfektion ligger i jeres evne til at acceptere den renselse, der er nødvendig for at sikre, at I er værdige til at stå over for Mig.
Mange sjæle skal fratages alle verdslige attraktioner, forstyrrende elementer og sjælens fordærv.
De af jer, der har været så heldige at have været udsat for en renselse, vil vide, at før I bliver som en baby, lille i Mine Øjne, vil I ikke være i stand til at underkaste jer Min Hellige Vilje.
Hvis I kæmper imod sådan en renselse, vil I finde det svært at blive forsonet med Mig.
Når I er befriet for alt det, som verden kan tilbyde, og har fokus på Min Søn, vil I indse, at den eneste virkelige kærlighed og glæde, som findes, kommer fra Gud. Intet af det, I tidligere har oplevet, kan gøre jer tilfredse igen.
I vil begå fejltrin af og til, men det kan man kun forvente. For I kan ikke blive befriet fra synd før den Nye Verden begynder, og jeres vilje bliver den samme som Min.
Min Plan for jeres Frelse, som I kun kan få på jorden ved at være trofaste mod Min Dyrebare Søn, er allerede begyndt. Det varer ikke længe, før den globale omvendelse kommer. Den vil blive opnået gennem Min profet for de sidste tider og blive et resultat af den Store Advarsel.
Føl Min Helligånd, børn, og mærk hvordan den invaderer jeres sjæl, medens den spreder sig meget hurtigt ud over hele jorden.
Jeg plukker Mine børn fra deres åndelige mørke i alle dele af verden.
Jeg har brug for hjælpen fra jeres ofre og bønner til sjælenes frelse. Først når Jeg er tilfreds, vil Jeg testamentere jer de mest spektakulære mirakler, som verden vil blive vidne til.
Når disse mirakler bliver præsenteret, vil de mangedoble omvendelserne, som Jeg har brug for for at kunne bringe Mine børn i sikkerhed og ind i det Nye Paradis.
Først da kan vi igen blive en rigtig familie.
Jeg elsker jer børn.
Jeg er tilfreds med de af jer, der gavmilde af hjertet og med en ren sjæl kan genkende dette Guddommelige Kald fra Himlen.
Jeg velsigner jer alle.
Gud den Allerhøjeste
 
Gud Fader: Det er for at frelse uskyldige sjæle, der er hjemsøgt af løgnere, at Jeg straffer de onde
597. Den 28. oktober 2012 kl. 18.00
Min kæreste datter, Guddommelig Visdom bliver kun opfattet af et fåtal af Mine børn, og selv da er det begrænset, hvor meget Jeg tillader dem at vide.
At forstå Mit Hellige Ord er vanskeligt for mange, og dog er det meget enkelt.
Jeg elsker Mine børn, men de blev snuppet fra Mig, da Adam og Eva mistede retten til Mit Guddommelige Kongerige. De blev fristet af den jaloux slange – han, som fik skænket enhver ære og gunstbevisning – og så vendte Mine børn ryggen til et Herligt Kongerige på jorden.
De vendte ryggen til evigt liv, og af den grund har alle deres børn i generation efter generation måttet lide.
Min Søn blev sendt ned for at frelse Mine børn fra evigt Helvede, ved at befri dem fra Synden. Nu vil Han komme for at installere det originale Paradis på jorden, sådan som det var meningen fra begyndelsen.
Min datter, der er nu ved at blive gjort forberedelser til, at slaget om sjælene kan begynde.
Fortæl Mine børn, at Jeg udgyder specielle nådegaver over dem.
Disse nådegaver vil give dem ekstra styrke, når de beder om at få formildet straffene. Gennem Mine børns bønner og anmodninger kan de ikke blot frelse de hedningers sjæle, som krænker Mig, men de kan stoppe Min Hånd, som vil falde for at stoppe dem, som taler på dyrets vegne.
Jeg straffer Mine børn med et usselt hjerte. Jeg gør det ikke kun for at straffe dem, som er årsag til frygtelig ondskab, men for at forhindre dem i at stjæle sjæle gennem deres løgne.
Det er for at frelse uskyldige sjæle, der er hjemsøgt af løgnere, at jeg straffer de onde.
Mine børn er nødt til at være stærke for alles skyld.
Bøn vil være det våben, som kan slå dyret. Det vil ikke være gennem krig, ved hjælp af dem, der er valgt til at sidde i høje stillinger, eller ved hjælp af dem, der leder Mine Kirker på jorden, at hjemsøgelsen vil blive stoppet. Det vil være på grund af troen hos dem, der er loyale over for Mig, Gud den Allerhøjeste, og dem, som accepterer Min Søn, Jesus Kristus, som Frelser, at verden bliver frelst.
I Mine trofaste børn, vil blive nøglen til alle Mine børns frelse. Jeres bønner vil blive hørt. Jeres anmodninger om at frelse syndere vil blive besvaret.
Jeg elsker jer. Jeg takker for den kærlighed, I viser Min Søn, og velsigner jer.
Jeres elskende Fader
Gud den Allerhøjeste
 
Hans store straf, der er af en størrelsesorden, der aldrig før er blevet set i verden, kan blive formildet
598. Den 29. oktober 2012 kl. 15.30
Min kære elskede datter, som Jeg har sagt, er bølgen af forandringer begyndt, medens Min Faders Hånd nu falder for at straffe ikke blot i USA, men også i andre lande. Alle disse økologiske omvæltninger vil fortsætte alle vegne, indtil menneskeheden er blevet renset.
I skal bede om, at de sjæle, som afviser Gud, kan blive frelst fra Helvedets Ild gennem gavmildhed fra andre på grund af deres bønner.
Disse tegn skal vise menneskeheden, at tiderne sandelig er forandret. Intet hverken kan eller vil blive det samme, før jorden er renset, for at gøre den klar til, at det Andet Komme kan finde sted.
For øjeblikket, hvor synd hærger jorden, er den ikke værdig til at modtage Messias.
Disse tegn er fra de sidste tider, Mine tilhængere, og I skal forberede jeres sjæle.
Meget snart vil der være meget få, som vil kunne ignorere Min Faders Hånd, og det gælder også de ateister med hjerter af sten.
Imidlertid kan Hans store straf, der er af en størrelsesorden, der aldrig før er blevet set i verden, blive formildet og svækket gennem jeres bønner.
Under alle omstændigheder vil det fortsætte, indtil menneskeheden accepterer Sandheden.
Herrens dag, dagen for det Andet Komme, nærmer sig, selvom der først er mange begivenheder, der skal finde sted.
Det vil blive en vanskelig tid for alle Guds børn, også for dem, som har en stærk tro.
Alligevel vil mange af dem, som viser kærlighed og loyalitet over for Mig, deres Jesus, være rolige, for de ved, at jeg kommer for at bringe dem ind i Mit Nye Paradis.
I skal stræbe efter lykken i dette Nye Kongerige, og I skal længes efter denne store Gave.
Vær stærke og stol på Mig. I må forstå, at Min Fader er nødt til at straffe dem, som planlægger frygtelige handlinger. Han har lovet at bringe deres handlinger til ophør, og de vil blive fejet bort.
Man vil nu kunne se tegn i hvert hjørne af kloden, der skal sikre, at menneskeheden ikke kan være i tvivl om, Hvis Magt, der er stærkest.
Kun Gud er i besiddelse af en sådan Magt. En hver anden magt vil kun leve i kort tid. Guds Magt er Almægtig, og intet menneske vil nogensinde kunne besejre Skaberen af alt det synlige og usynlige.
Jeres Jesus
 
Den store oplysning af samvittigheden vil ske efter at Min Hellige Vikar har forladt Rom
711. Onsdag den 20. februar 2013 kl.19.30
Min kærlige elskede datter, selv om det ser ud til at det er en uret at Guds børn skal lide under ledelsen af den falske profet og antikrist, vid dette:
Alle sjæle i verden skal udholde afvisningens smerte og lidelse, som Jeg skulle udholde, i en vis grad, for at blive renset.
Jeg, gennem Min store Barmhjertighed, vil sørge for at denne renselse sker hurtigt. Derefter vil Mine følgere vokse i antal, og være klar til Mit Andet Komme. Min Fader vil våge over disse prøvelser, som vil blive udholdt af alle Sine børn, med stor ømhed af Hjertet. Han vil bryde ind når de onde gerninger af forfølgelse over Kristne overskrider det der er tilladt og Han vil ødelægge disse onde mænd.
I skal nu afvente Min Guddommelige Barmhjertigheds Hændelse, for den vil frasortere de gode fra de onde. Denne store oplysning af samvittigheden vil ske efter at Min Hellige Vikar har forladt Rom.
Forbered jer på at frelse jeres sjæle. De stædige sjæle iblandt jer vil få meget kort tid til at bøje deres knæ i ydmyghed, for at bede om Min barmhjertighed. Og så vil trompeterne lyde og profetierne, som leder til afslutningen vil blive åbenbaret, som forudsagt.
Jeres Jesus
 
I lever i en tid hvor mange Guds børn er blevet hedninge
712. Fredag den 22. februar 2013 kl.23.00
Min kære elskede datter, I lever i en tid hvor mange af Guds børn er blevet hedninge. Selv om disse børn er Jøder eller Kristne, har de søgt til forskellige slags afgudsdyrkelse, som forudsagt.
Hvor det dog fornærmer Mig at bevidne den respekt, som Guds børn holder i deres hjerter for selvtilfredsstillelse og en tro på falske guder, som kun eksisterer i deres sind.
Den store bølge af New age- spiritualisme og en lidenskab for alting, som har at gøre med at berolige sindet, munder ud i en ting. Disse mennesker er i mørket fordi de ikke vil anerkende Mig, Jesus Kristus. Ved at lukke Guds Lys ud frivilligt, åbner de sig for mørket af det ondes ånd. Satan og hans dæmoner holder disse sjæle som bytte og forårsager i dem en forfærdelig barsk tomhed som, lige meget hvilke New age- lægemidler de søger, vil de aldrig finde trøst, for dette er ikke det naturlige levested de er født til.
Hedenskaben, der har taget fat i menneskeheden, er på dette tidspunkt på sin højeste siden tiden før hvor Jeg, Jesus Kristus, blev født på jorden. Selvom verden har fået givet Sandheden om Guds Eksistens og selvom Jeg, gennem Min død på Korset frelste dem fra fortabelsen, vender de alligevel deres ryg til Mig.
Selvoptagethed, tilbedelse og kærlighed for verdslige overdrivelser er menneskehedens plage og de kommer fra en desperat følelse af utilpashed, uro og tomhed. Idolisering – en kærlighed for berømte mennesker, falske guder og fremvisning af hedenske objekter – bringer en sky af mørke over alle der har en lidenskab for at søge disse ting. Kristne bliver latterliggjort af disse mennesker, men de kan, gennem deres bøn og lidelse, hjælpe med at frelse deres medmennesker fra Helvedes ild.
Når I flirter med disse falske idoler leger I med Helvedes dæmoner, sendt for at drage jer til afgrunden for evigt. Tro aldrig at disse hedenske øvelser er ufarlige, for det er de ikke. Når I bruger jeres tid og jeres sind på disse distraktioner lukker I jer selv ud af Gud og det evige liv.
Vågn op til Sandheden. Jeg Er Sandheden. Der er ingen anden vej til evig lykke, kun gennem Mig, Jesus Kristus, Menneskesønnen. Jeg kommer nu for at afsløre Sandheden, så at Jeg kan redde jer igen og bringe jer til evigt liv og hjælpe jer at frelse jeres sjæle.
Jeres Jesus
 
Jeg ønsker at alle mine tilhængere faster fra næste mandag til kl.15:30 Langfredag
738. Fredag den 22. marts 2013 kl. 21:45
Min højtelskede datter, Jeg ønsker at alle Mine tilhængere faster fra næste mandag til kl.15:30 Langfredag.
Selv et lille tegn af ​​faste vil opsnappe, for jer alle, et indbl
Gudfaderen: Navnene af dem, der er skrevet i Livets Bog, er det primære mål for dyret
864. Lørdag den 3. august 2013 kl. 13:17
Min kæreste datter, Jeg kalder menneskeheden fra det Højeste og Mest Hellige Rige.
Mine stakkels små børn, hvor lider I for Lucifers synd, men I skal vide, at ved Min Almægtige Magt, vil Jeg udslette ham og alle de faldne engle fra jordens overflade. Denne tid er tæt på, så I skal forberede jer.
Vid, at de faldne engle og dæmoner er ukendte og usynlige for de fleste af jer, men de går blandt jer, fristende jer hver dag, for at I skal falde. Når I er fanget i dette spind af bedrag, vil I straks opdage, at I ikke vil være i stand til at finde hvile eller sand fred i jeres sjæle.
Jeg erklærer, at de der bliver ført på afveje af den falske profet vil befinde sig fortabt og forvirret, hvis de accepterer det store bedrag, i hvilket de bliver villige ofre. Når I vender til Mig og Min elskede Søn, Jesus Kristus, vil det ikke se ud til, at dette er tilfældet. I vil tro, at Sakramenterne er de samme, selv om de vil blive præsenteret anderledes for jer. De vil blive til tomme kar og vil ikke længere være acceptable af Mig.
Verden er Min, men Mine børn vil ikke have Mig, deres elskede Fader, deres Skaber. Deres sind er blevet blokeret, og den onde har brugt Gaven af Min intelligens til at friste dem til at tro at Jeg, muligvis, ikke eksisterer. De der ikke tror på Mig, vil ikke have nogen ægte kærlighed, glæde eller fred i deres liv. De vil heller ikke acceptere det evige liv. I stedet vil de kun opsøge glæde ved kødet, selv om de ved, at deres liv på Jorden er kort.
Jeg vil, som en Fader der elsker hver enkelt af dem, trække dem til Mig gennem Min Søns Store Barmhjertighed. Min Magt er altomfattende og Satan, Min Lucifer, som skar sig af fra Min Hofte på grund af hans stolthed, vil aldrig besejre Mig. De, der følger ham, har derfor ført den samme kile ind mellem sig selv og Mig. De vil vide fra de tegn Jeg nu afslører, at der kun er én Gud, En Skaber, et Paradis.  Alle de paradiser, de bliver fortalt om fra de falske profeter i verden, der fører Mine børn væk fra Mig, findes ikke, ej heller kan nogensinde findes. Jeg er alt det der er. Jeg skabte alt. Jeg vil slutte alt. Alt skal være i overensstemmelse med Min Hellige Vilje. Kæmp imod Min Vilje og I vil blive til ingenting. Accepter Min Vilje og I forbliver Mine børn.
Dem, der tror på Mig skal aldrig afvise Min Søn Jesus Kristus. Jeg kom ind i verden gennem Min Søn for at bringe jer tilbage i Min Barmhjertighed, men I afviste Ham. I dræbte Ham, men alligevel har I aldrig dræbt Min Kærlighed for jer. Det er derfor, Jeg tillod Hans Korsfæstelse, for at bringe jer frelse. Min Søns død på Korset blev jeres vej til frelse. Hans død var ikke hvad det syntes - en fiasko i den ondes øjne. Det var gennem denne handling af stor lidelse, udholdt med den største ydmyghed, at Satan blev besejret. Og det var på grund af Min Søns død på Korset, at Satans magt over menneskeheden mislykkedes. Selv om han ikke kan tage alle Mine børn med sig i afgrunden, vil mange stadig blive forført af hans løgne. Det er derfor I skal kæmpe, børn, ikke kun for jeres egen sjæl. Hvis I elsker Mig, vil I elske Min Søn. Hvis I elsker Min Søn, skal I hjælpe Ham til at frelse alle syndere.
Jeg kalder på jer for at fortælle jer, at når Jeg kalder på sjæle, især dem der ikke kender Mig, såvel som dem der kender Mig, men som nægter at acceptere Mine Bud, at de kun har en tilmålt tid til at frelse sig selv fra evig tortur.
Navnene af dem i Livets Bog er det primære mål for dyret. Mange af disse sjæle er tilhængere af Min Søn og er loyale over for Kirken. De vil vende sig fra Min Søn ved at acceptere nye love, som ikke er af Min Søn og som de vil blive tvunget til at sluge, som en ny religion. Denne nye religion er nøje blevet planlagt i mange år. Den følger sataniske ritualer, men mange vil ikke forstå dette. Når I omfavner disse ritualer, vil I give magt til Satan. Når I giver ham denne magt, har I brug for megen bøn, for han vil fortære jer i krop såvel som i sjæl.
Mine børn,  Jeg griber nu ind med straf på Jorden. De stakkels sjæle der mister deres liv gennem disse straffe hjælper med at frelse dem af jer der er tabt for Mig.
Når I føler jer skræmt af Satans ondskab og hans indflydelse i jeres liv, så husk, at Jeg vil ødelægge hans repræsentanter på Jorden. Jeg vil forkorte jeres lidelse fordi Jeg ønsker at frelse sjælene. Hvis jeg tillod dette onde at fortsætte, ville Jeg ikke være i stand til at frelse alle de sjæle, hvis navne er skrevet i Livets Bog.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
Mit Andet Komme kan ikke finde sted før ​​syndens forurening er blevet fjernet
883. Onsdag den 21. august 2013 kl. 18:05
Min højtelskede datter, Jordens fornyelse og rensning er nu påbegyndt, mens Min Tid nærmer sig. Mit Andet Komme kan ikke finde sted før ​​syndens forureningen er blevet udryddet, gennem den nødvendige udrensning af denne Jord.
Når Jorden bliver renset, vil sjælene af enhver tro blive kastet ud i en fornyelse af ånden og mange vil opleve en frygtelig åndelig kamp. De vil ikke forstå, hvad de er udsat for, men Jeg vil tillade dette på grund af Min Barmhjertighed. For at være egnet til at stå foran Mig og få givet evigt liv i det Nye Paradis, skal sjæle først renses. Denne rensning skal finde sted på Jorden, såvel for dem, der vil gennemleve antikrists forfølgelse som for dem, der vil gennemleve overgangen til det Nye Paradis. Jorden vil, samtidig, påbegynde sin egen fornyelse og alt ondt vil blive luget ud, trin for trin.
Være taknemmelige for, at Min Fader ikke har mistet tålmodigheden, og at Han ikke straffer Sine børn i overensstemmelse med ​​deres synders alvor. Vær også taknemmelige, at Han ikke bare vender ryggen til nu og kun tager de sjæle der virkelig elsker Ham, væk fra denne Jord, som med sin ondskab virker frastødende på Ham.
Min Fader bliver ved fordi Hans børn er Sin Skabelse og Han vil ikke tillade at de bliver taget af Satan. Så jaloux var Lucifer, da Min Fader skabte mennesket i Sit Eget Billede, at han lovede at kæmpe til den sidste dag for at vende mennesket mod sin Skaber.
Min Fader vil gribe ind af Kærlighed, for at gøre Satans styrke magtesløs. Ethvert forsøg af Satan på at lave en udgave af den treenige Gud, bestående af den falske profet, antikrist og ånden af det onde vil blive forpurret. Denne kamp vil være grim, uretfærdig for mange sjæle, som vil være for svage til at kæmpe sig fri fra det ondes greb, men det vil blive vundet af den Almægtige Gud.
I skal alle vende til min Fader og tigge Ham om at redde jeres sjæl og til at beskytte jer fra at følge dyret på vej til fortabelse.
Jeres Jesus
 
Gudfaderen: Til jer der er født ind i hedenske familier og er uforskyldt af jer selv, vil Jeg vise Barmhjertighed
912. Mandag den 16. september 2013 kl. 16:20
Min kæreste datter, den menneskelige slægt er i vid udstrækning uigennemtrængelig for Min Eksistens. Så mange ved kun lidt om Mig, deres Fader, deres Skaber. Mine hellige tjenere, herunder alle dem, der tror på Mig, Skaberen af ​​alt, har undladt at forberede menneskeheden til den straf der vil møde dem, hvis de ikke anerkender deres fejlagtige veje.
Et ønske om at tro at "alt vil være godt" har betydet, at mange af Mine børn ikke tror på Helvedes eksistens. Dette er et sted hvor folk der nægter Min Barmhjertighed, Min Intervention for at frelse sjælene, bliver sendt til. Dødssynd, medmindre den er blevet slettet gennem forsoning, vil føre sjælene ned i Helvedes afgrund. De, der kan være uskyldige i dødssynd, men som ikke tror på Mig og i stedet tror på en tilværelse der er blevet skabt og fremstillet i deres sind ved falske idoler, har meget at frygte.
Afvis Mig, jeres Skaber, og I vil vende jer mod Mig. I vil skære jer ud. Mange af jer, når Sandheden om Min Guddom bliver åbenbaret for jer, vil grusomt gå imod Mig og intet af det Jeg gør vil redde jer fra Helvedes ild. Jeg kan bruge enhver Guddommelig Magt, men Jeg kan aldrig tvinge jer til at acceptere Min Barmhjertighed. Intet, kun de udvalgte sjæles bønner, vil hjælpe jer. Det betyder, at I vil aldrig se Mit Ansigt. Enhver der fortæller jer at det gør ikke noget, hvis I ikke accepterer Min Eksistens, lyver . Kun de der accepterer Mig, og gennem Min eneste Søns Barmhjertighed, kan træde ind i Mit Rige. Hvis du er en venlig og kærlig sjæl og stadig afviser Mig - selv når Sandheden er kundgjort for dig - vil du også blive kastet bort fra Mig. Intet Evigt Liv vil blive din.
Jeg giver Renselsens Gave til jer alle nu, men især til ateister og hedninge. Denne Renselse vil være smertefuld, men i mange tilfælde vil den åbne jeres øjne for Sandheden. Til jer der er født ind i hedenske familier og er uforskyldt af jer selv, vil Jeg vise Barmhjertighed. Men for jer, der fik givet Evangelierne og som kender til Eksistensen af ​​den Treenige Gud, men som afviser Mig nu, er der ikke meget håb for jer, indtil I vender tilbage og soner for jeres synder. Så må I tigge for jeres sjæls frelse.
Jeres Fader
Gud den Højeste.
 
Frelsens Moder: Denne er tiden hvor sjælene skal udholde Skærsildens smerte på Jorden 
1047. Den 13. februar 2014
Min søde datter, hvorfor bekymrer du dig over de vanskeligheder du møder hver dag i denne Mission? Ved du ikke at Al Magt ligger i Min Faders, Gud den Højestes Hænder?
Når den endelige renselse skal udholdes af menneskeheden, vil denne ikke føles behagelig, men uden denne vil sjælene ikke blive renset. Dette er tiden hvor sjælene skal udholde smerten af Skærsilden på Jorden. Kun dem der er rene og med rene sjæle kan komme ind i det Ny Paradis, dvs. i Guds Rige. Så, i stedet for at være frygtsomme, tilskynder jeg jer alle at acceptere Guds Indgreb i verden. Overgiv jer til det der skal være, det der skal ske og til alle de handlinger der er nødvendige for at beskytte jer fra den ondskab og uretfærdighed som vil blive tildelt den menneskelige slægt, af dem hvis eneste troskab er til dem selv og til Satans agenter.
Det er Min Søns ønske at samle alle de uskyldige sjæle som ikke tror på Gud først. Min Søn ved at de der elsker Gud, men ikke accepterer Ham, vil vende tilbage i tiden. Han har tillid til dem der virkelig elsker Ham, men som forkaster Hans Indgreb gennem disse Guddommelige Budskaber, idet også dem vil løbe Ham i møde. Det er dem der ikke kender Ham og dem der afviser at acceptere Hvem Han Er, som bekymrer Ham mest. Disse er de mennesker der sårer Ham mest, som forårsager Ham forfærdelig smerte og lidelse og som var årsagen til Hans Blodtårer, da Han led dødskvalen i Getzemane haven.
Revselsen er sendt ned, ikke blot for at straffe for menneskehedens synd, men som et middel til at bringe menneskeheden til fornuft og på ydmyghedens knæ. Når mennesket er renset for dets stolthed, troen på dets egen storhed og den misforståede opfattelse at dets magt er større end Guds, kun da, efter denne renselse, kan han være klar til at stå foran Gud.
En person som er i dødssynd og som nægter at vise anger, vil aldrig kunne modstå smerten af Guds Lys. Så, det er en Barmhjertigheds gerning, at Gud griber ind for at forberede sjælen til at dele Guds Herlighed. Det er pga. Guds Kærlighed og Hans Gavmildhed, at Han tillader at disse tider, som allerede er begyndt, finder sted.
Ikke blot fordi Han vil straffe Sine børn for deres ondskab, men for at sikre, at de er værdige til det Evige Liv.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Gud Fader: Det tabte Paradis' Fuldkommenhed vil blive fornyet til sin oprindelige Herlighed
1060. Den 26. februar 2014
Mine børn, hør på Mig, mens Jeg kalder på jer og erklærer Min dybe og vedvarende Kærlighed for alle jer. Midt i prøvelserne, bekymringer, ondskab og endda i glæden og fred, er Jeg i Kommando på det hele.
Tiden er moden til at intensivere Renselsen, men kun godt vil komme ud af disse tider. Tænk på disse tider som et barn der er sengeliggende og ramt af sygdom, som gør ham svag, magtesløs, kraftløs, uden ernæring og med høj feber. Han vil ikke komme sig før feberen er forsvundet, men det er dog feberen, som befrier ham fra sygdommen.
Menneskets Renselse er blevet forudsagt og Jeg tillader den, så at Jeg kan befri menneskeheden fra den sygdom der plager hjerterne og sjælene af dem som virkelig ikke kender Mig. Splittelserne i verden vil tage til inden de, til sidst, ophører. Krigene, efter de er blusset op og er destruerede, vil forsvinde og fred vil regere.
Frafaldet vil omsvøbe mange sjæle, men efterhånden vil mange af Mine børn se sandheden og komme løbende til Mig, gennem den Kærlighed de vil erfare for Min elskede Søn Jesus Kristus.
Min Skabelse vil blive fuldkommen, når Satan og alle dæmoner som plager Jorden, vil blive bandlyst. Lyset vil blive klarere, det tabte Paradis' fuldkommenhed vil blive fornyet til sin oprindelige Herlighed og menneskeheden vil blive Et i Mig.
Mit Løfte om at bringe jer tilbage til det Ny Paradis, som Jeg skabte for enhver eneste af jer, endda før I åndede første gang, er ved at blive vidnet. Enhver af jer er blevet givet denne fødselsret.
Forbered jer. I vil blive draget ind i Mit Paradis gennem den kærlighed som I vil sætte i jeres hjerter og med de Nådegaver som I vil få foræret i jeres sjæle. Ikke en eneste sjæl i blandt jer vil kunne sige, at Jeg ikke har givet jer enhver chance, ethvert tegn, enhver henstand.
Bed for at I vil have den elskværdighed at acceptere det herlige liv, som Jeg har parat til jer, en verden uden ende.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste
 
Gudfader: Jorden vil blive renset, ligesom Mine børn vil være renset for al ondskab
1237. Søndag den 12. oktober 2014 kl. 18:40
Min kæreste datter, der vil komme mange ændringer, mens tidspunktet for Min elskede Søns, Jesu Kristi Andet Komme nærmer sig. Mine børn, frygt ikke, for disse ting skal ske, så at Mine børn bliver renset, og kan glæde sig, når Dagen kommer for verden uden ende til at begynde. Mine løfter er altid blevet overholdt og alt vil ende godt. Jeg ønsker, at I beder om Barmhjertighed for hver enkelt levende sjæl i verden, således at menneskeslægten kan forenes som én i Mine Øjne. Snart vil had, ondskab og uretfærdighed i verden komme til en brat afslutning, og lyset af Mit Kongedømme vil skinne ned over jer. Fred vil regere og kærlighed vil fylde jorden, når det nye Paradis bliver afsløret i al sin pragt. Min retfærdighed vil udrydde alt ondt og dem, der klamrer sig til djævlen, trods Min Indgriben, vil blive kastet bort. Så vil ikke flere tårer fældes og den sidste del af Min Pagt vil være afsluttet. Rejs jer, Mine børn, opløft jeres hjerter i håb og tillid. Jeg vil gribe ind på mange måder for at forhindre onde handlinger, svigefulde bedrag og kætteri fra at ødelægge jer. Min tid er kommet og Mine fjender vil blive slået ned, mens Jeg stræber efter at sætte alt i den rigtige orden, således at alt bliver klar. Jorden vil blive renset, ligesom Mine børn vil være renset for al ondskab, og Jeg skal oprejse de sagtmodige, de ydmyge og dem med et ømt hjerte, til at tage deres plads i den Nye Himmel og den Nye Jord. Mist aldrig håbet, for al Magt er Min. Kom til Mig, Mine kære små og trøst jer med Min ubetingede Kærlighed for jer. Stol på Mig og al Herlighed vil blive jeres.
Jeres elskede Fader
Gud den Højeste