Helvede

___________________________________________________
Forklar Helvedes rædsler for dem der er blinde for Satans eksistens
202. den 24. september 2011 kl. 22:15
Min kære elskede datter, hvorfor fortsætter mennesket med at benægte Helvedes eksistens?
Mange af Mine børn, som anser sig selv for moderne i deres udsyn, benægter offentligt Helvedes eksistens, når de forkynder deres tro på Gud den Evige Fader. De misleder Mine børn når de bruger den undskyldning at Gud er Evigt Barmhjertig. Ved at overbevise Mine børn om at alle vil komme i Himmelen, bliver de uvidende ansvarlige for dem der følger deres defekte doktrin.
Satan eksisterer og derfor ligeså gør Helvede. Helvede er et sted hvorhen Satan tager de sjæle der viser ham troskab på Jorden. Dette er de sjæle der skubber alle tanker om Gud til side og fremmer accepten af onde handlinger i verden. I nogle tilfælde kan mennesker endda sælge deres sjæl til Satan, i bytte for et liv i rigdom, berømmelse og magt. Mange i musik-industrien har gjort dette gennem årene. Der tænkes ikke meget over den måde deres troskab gives på, meget ofte gennem gruppe-indvielser, udført ved okkulte fremgangsmåder.
På den anden side er der dem der lever hvad de mener blot er et morskabs-fyldt, bekymringsfrit liv, hvor de konstant tørster efter selv-tilfredsstillelse. Det er blot nogle af de sjæle, der ved ankomst til Helvedes porte, bliver chokerede og ryster på hovedet i mistro over den skæbne der venter dem. De kan ikke acceptere at den rædsel de står overfor er skabt af dem selv. Den frihed de var givet på Jorden blev misbrugt til fordel for alt det, der krænker Gud.
Mine børn, jeg beder jer om at forklare Helvedes rædsler for dem der blinde for Satans eksistens. Det er ligemeget at de ler og slynger fornærmelser i hovedet dig. Det er din pligt at advare dem om den rædselsvækkende skæbne der venter enhver stakkels sjæl der ender dér.
Ateister, der på deres dødslejr tror at deres lidelse ender med deres sidste åndedrag, hør Mig nu. De af jer, der på denne Jord benægter Guds Eksistens, selvom Sandheden er åbenbaret for jer under jeres livstid, jeres lidelser i Helvedes ild vil kun være begyndelsen på evig forbandelse. I, Mine stakkels sjæle der begår alvorlig synd ved jeres egen fri vilje, afviser Mig. I stedet vælger I Satan. Han venter jer efter døden. Jeg vil ikke findes nogen steder. For på det tidspunkt, vil det være for sent at vise jer Min Barmhjertighed.
Bed, bed, alle sammen, så vi sammen kan frelse disse sjæle. Satan skal ikke tillades at stjæle deres sjæle. Hjælp Mig med at frelse dem, mens de stadig lever på Jorden.
Jeres elskede Jesus
 
De mange løgne om, at Helvede ikke eksisterer, vil blive de kristnes undergang
395. den 14.april 2012
Min kære elskede datter, uanset hvor vanskeligt du har det med dine fysiske lidelser, må du forstå, medens de tiltager i styrke, at det er sådan, jeg lider. Dine lidelser afspejler blot en brøkdel af Min egen smerte.
Hver gang du erfarer smerte og mørke i din sjæl, vil du sammen med Mig opleve den kval, Jeg lider på grund af menneskehedens synder.
Mange mennesker tror fejlagtigt, at Min lidelse begyndte og sluttede på Korset. Min lidelse vil først slutte, når alle Guds børn er blevet forenet i kærlighed og harmoni, på et sted, hvor der ikke findes synd, nemlig i Min Faders Nye Paradis.
Uanset hvor meget menneskeheden får at vide om Min eksistens, bliver Jeg stadig hadet.
Selvom jeg er accepteret blandt de troende, er Min Lære kun tolereret blandt dem på deres egne betingelser.
Mange vil behandle andre med kærlighed og venlighed, men kun hvis de, der får denne gave, har ideologier, der ligner deres egne.
For eksempel vil mange fordømme syndere, hvor de i stedet burde vise venlighed og bede for dem. De burde i stedet vejlede dem ved at vise dem et godt eksempel. Nogle vil vise andre foragt i stedet for at vise den kærlighed, man kan forvente af dem som Kristne.
I må aldrig fordømme andre, selv ikke hvis I er uenige med dem, for det har I ikke ret til. Der er ingen andre end Gud, der har autoritet til at dømme andre. Selvom mange troende fortsætter med at hylde Mig, så er det på deres egne betingelser.
Nogle vil finde det nødvendigt at lægge afstand til deres brødre og søstre, for at vise verden hvor lærde de er i spirituelle sager. De bruger så deres egen fortolkning af, hvad Min Barmhjertighed egentlig betyder.
Hvor ofte har I ikke hørt, at Gud er meget barmhjertig? At han er så barmhjertig, at han på grund af sin Kærlighed til alle, aldrig ville fordømme dem?
At han aldrig ville sende en sjæl i Helvede?
Nå, men det passer ikke. De mange løgne om, at Helvede ikke eksisterer, vil blive de kristnes undergang.
Folk dømmer sig selv til helvede. Jeg anbringer dem ikke der. De vælger det ved at nægte at vende ryggen til dødssynden.
De beder heller ikke om tilgivelse eller viser anger. Det er en farlig tankegang, og det er enhver Kristens pligt at advare andre om helvedets farer.
Der er så mange, der omtaler synden, som om den ikke længere har nogen betydning. Det gælder også dem, der nægter deres børn Dåbens sakramente.
De tror, at al synd ”vil” blive tilgivet. Det er ikke korrekt.
Al synd ”kan” blive tilgivet, uden hensyn til, hvor grov synden er, men kun hvis synderen beder om tilgivelse.
Nu taler Jeg fra Himlen for at forberede Guds børn på Mit Andet Komme, og hvad finder Jeg så?
Jeg taler til jer, som var jeg bag fængselsmure og i en celle, som I havde kastet Mig ind i, for I nægter at tro på, at Jeg kan tale til jer på denne måde.
Oh, hvor I krænker Mig!
Til de af jer, der har tilbragt jeres liv i hengivenhed over for mig og som ved meget om Min Hellige Skrift, men som nu afviser Mig, siger Jeg følgende: Jeres afvisning af Mig vil efterlade jer i pine og stor sorg, når sandheden bliver åbenbaret for jer.
For så vil I indse, hvor mange sjæle, der gik tabt, fordi I ikke hjalp Mig med at frelse dem, da Jeg havde brug for jer.
Hvor I får Mig til at græde af frustration, fordi jeres manglende ydmyghed gjorde jer blinde.
I tvivler på Mit Hellige Ord, hvor I burde omfavne og gribe det, fordi I er sjæle, der er ved at drukne på grund af, at I mangler et gavmildt hjerte.
Jeg beder jer om at svare på Mit kald.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Forløser
 
De milliarder af sjæle som allerede er i Helvede er dem, der afviste Mig skamløst i løbet af deres liv
587. den 20. oktober 2012 kl. 23:20
Min højtelskede datter, det syn Jeg tillod dig at være vidne om i går aftes, var for at styrke din åndelighed, og for at vise dig Sandheden om livet efter døden.
I de første timer efter døden sender Satan sine dæmoner for at friste sjælene - selv på dette tidspunkt.
Han frister dem til at afvise Skærsildens tilstand. Han gør det samme med dem, som døde i nådens tilstand og som er bestemt til Himmelen.
Jeg viste dig den hastighed, hvormed sjælene styrter ned i Helvede og den frygtindgydende forfølgelse de står over for, for advare dem der ikke tror det eksisterer.
Milliarder af sjæle er der allerede, og mange kommer ind hvert sekund, sådan at det virker på dig som et brusebad af faldne stjerner, ligesom et haglvejr der falder ind i ildsøen.
Jeg viste dig også chokket og glæden i sjælenes ansigter når de, i sidste øjeblik, blev plukket ud og frelst. Dette skyldes de lidelser som offersjælene har accepteret for at frelse dem fra helvedet.
Du så først terror og derefter frygten i deres ansigter, da Sandheden om deres sidste hvilested gik op for dem. Så fik du vist glæden på deres ansigter, da de indså, at de var blevet skånet.
De milliarder af sjæle der allerede er i Helvede er dem der afviste Mig skamløst i løbet af deres liv på jorden. Mange var smarte, intelligente mennesker i indflydelsesrige stillinger i verden, der gik meget langt for at sikre, at Guds Ord ikke blev hørt. Mange var ansvarlige for at befale mordet på tusinder af uskyldige mennesker. De henrettede Guds børn uden anger i deres hjerter. De udførte modbydelige handlinger, der involverer seksuelle perversiteter, der er krænkende for Gud og afskyet af Ham.
Mange forårsagede forfølgelse imod Guds Kirker gennem sekulære aktiviteter, og i nogle tilfælde, sluttede de sig til fjenden i sorte messer, hvor de tilbad dyret.  Det er de sjæle du frelser, Min datter. Dem med sorte sjæle og hjerter af sten.
Der er ti gange flere sjæle i Helvede end i Skærsilden. De milliarder af sjæle i Helvede, som befinder sig på forskellige niveauer, overstiger antallet af dem i Himmelen med ​​treogtredive for hver eneste sjæl.
Det er ikke let at komme i Himmelen, og det kræver meget forpligtelse for at forberede jeres sjæle til at træde ind gennem portene.
Denne er Sandhedens tid. Sandheden er ikke altid behagelig, men det er nødvendigt at alle Guds børn forstå det.
Min Barmhjertighed er dog stor. Når I beder om det for jer selv, vil jeres bønner blive besvaret. Når I beder for en anden sjæl der skal frelses, især på tidspunktet af deres død, vil jeres bønner blive hørt. Hvis I ikke beder for Min Barmhjertighed, kan den ikke blive givet.
På Advarslens tidspunkt vil Min Barmhjertighed sendes ned over hele jorden. Så må I bede Mig om Min Store Barmhjertighed for at beskytte jer.
Dem der afviser Min Barmhjertighed, vil være af egen fri vilje.
Min Barmhjertighed er vældig, men så få beder om det.
Din Jesus.
 
Mange tror at Helvedet blot er et sted af folklore
702. den 11. februar 2013 kl. 00:30  
Min højtelskede datter, Mit Hjertes ønske er at frelse de mennesker der begår forfærdelige synder fra Helvedes tortur.
For hver dødssynd der bliver begået, vil ildens smerte rive sjælen itu, som om den var lavet af kød. Disse sjæles skrig af angst og terror, når de er trukket ind i Helvedes dybde, sønderriver Mit Hellige Hjerte.
Mit Hjerte er sønderrevet og den frygtelige smerte Jeg føler skyldes disse stakkels sjæle. Mange mennesker i live på jorden er, på dette tidspunkt, i forfærdelig fare. Dette, fordi der er så mange der mener at dødssynd blot er en mindre forseelse, og derfor berettiger de det og fortsætter på en sti af selvdestruktion. Medmindre de kan se deres alvorlige fejltagelse, vil de være fortabte og brænde i angst i al evighed.
Så få mennesker tror på Helvedes eksistens. Mange tror at Helvede blot er et sted af folklore. Så mange tror ikke, at Gud ville tillade sådan et sted at eksistere, og at alle synder, uanset hvor onde de er, bliver tilgivet. Jeg bebrejder dette de hellige tjeneres fejl, som i løbet af årtier har bukket under for presset fra en sekulær verden. Dette bedrag har betydet tabet af milliarder og atter milliarder af sjæle. Og selv om det er for sent for disse sjæle, er der stadig tid til at blive frelst for dem der i dag er mærket med dødssyndens plet.
I skal bede for at disse mennesker kan beskyttes mod Satans onde tillokkelse, som fryder sig over deres skæbnes udsigt. Mit Lys vil og kan kun hældes over dem, når de åbner deres øjne for syndens sandheden. Selv om deres ondskab piner Mig, er der ikke én eneste blandt dem, der ikke føler ubehag eller fortvivlelse, på grund af deres synder. Skønt mange kender årsagen til deres uro, vil de ikke gøre noget ved det, for de fortsætter at tolerere og retfærdiggøre deres synder. Nogle gør det fordi de er omgivet af mørke løgne, der er indlejret i deres kultur. Sådanne løgne fremmer syndens accept.
Hjælp Mig at frelse dem med dette Litani.
Litani n. 5: For frelsen af dem i dødssynd
Jesus, frels alle syndere fra Helvedes ild.
Tilgiv de sorte sjæle.
Hjælp dem at se Dig.
Løft dem ud af mørket.
Åbn deres øjne.
Åbn deres hjerter.
Vis dem Sandheden.
Frels dem.
Hjælp dem at lytte.
Fri dem fra stolthed, kødets lyst, misundelse.
Beskyt dem mod det onde.
Hør deres bøn om hjælp.
Tag deres hænder.
Træk dem til Dig.
Frels dem fra Satans bedrag.
Amen
Hjælp dem, Mine tilhængere, ved at bede Mig dagligt om at tilgive dem fra de frygtelige fornærmelser, de kaster mod Mig.
Jeres Jesus
 
Den største fejl I kan gøre er at antage at kun forhærdede syndere bliver kastet ind i Helvedes ild
714. den 24. februar 2013 kl. 22:00
Min højtelskede datter, når verden oplever Advarslen vil den opdeles i to dele.
Den første del vil bestå af dem der har accepteret Bekendelsen, og hvis sjæle er blevet fyldt med Helligånden. Fra den dag vil deres omvendelse være fuldbyrdet, og på grund af dette vil de lide fra de hænder af dem som afviser Min Barmhjertigheds Hånd.
Den anden del vil bestå af de forhærdede sjæle, hvis loyalitet går til dyret, og som har forpligtet deres hjerte og sjæl til Satan, bevidst og med fuldt kendskab til hvad de gør.  For de tror på den såkaldte paradis han har lovet dem, som naturligvis ikke findes. Deres skæbne er evig lidelse i Helvedes ild.
Der er også de sjæle, som ikke tror på Gud eller Mig, deres Frelser Jesus Kristus. Min Barmhjertighed vil ikke blive accepteret af mange af dem. De vil ikke bekymre sig om deres sjæls tilstand fordi de mener, at det er ligegyldigt. Det er de ateister - hvoraf mange er folk med et godt hjerte, men som tror ​​at de kontrollerer deres eget liv, og at deres udøvelse af verdslige fornøjelser vil støtte dem i dette liv; at dette vil være tilstrækkeligt til at bringe dem fred og tilfredshed, som naturligvis ikke kan være, for det er umuligt indtil synden er udryddet.
Deres stædighed betyder, at medmindre de ændrer og accepterer Mig, Jesus Kristus, kan de ikke komme til Min Fader. De kan ikke få adgang til det Paradis, Han har skabt for alle Sine børn.
Den største fejl I kan gøre, er at antage, at det kun er forhærdede syndere der er kastet ind i Helvedes flammer. Desværre kan alle dem, der afviser Gud, ikke være i nærheden af Ham, ej heller kan de blive tvunget til at acceptere Ham. Deres frie vilje er den store gave Gud har givet dem. Det kan ikke tages fra dem gennem tvang af nogen art. Det vil være gennem deres egen frie vilje, som vil diktere deres skæbne. De vil enten vælge min Hånd og komme ind i Paradiset, eller acceptere de løgne plantet i deres sind af Satan, som vil besegle deres skæbne.
Din Jesus.
 
Meget snart vil de erklære, at Helvede er et sted, der ikke eksisterer
1014. den 12. januar 2014
Min kære elskede datter, hvis det ikke var for Mig, Jesus Kristus, nu hvor Jeg taler til verden af i dag, ville mange sjæle aldrig komme igennem Paradisets Porte.
Der er så mange utaknemmelige sjæle, der ikke længere adlyder Mine Love og i stedet skaber deres egen fortolkning, som Jeg finder frastødende.
Regler, der har med Sandheden at gøre, blev givet som en Gave til menneskeheden, som et middel til at gøre mennesket værdigt til at opnå frelse. Ved I ikke, at I ikke kan leve efter jeres egen fortolkning af Guds Love og samtidig forvente at komme i Paradis?
Ydmyghed er blevet erstattet af menneskenes arrogance. Mennesket tjener ikke længere Gud på den måde, det har fået besked på. I stedet danner han et fantasibillede af det, han tror er Himlen. I dag er der ingen af Mine tjenere, som er udnævnt af Mig, der nogensinde omtaler eksistensen af Helvede. Alene det at nævne ordet Helvede ved navn sætter Mine hellige tjenere i forlegenhed, for de frygter at blive gjort til grin af det verdslige samfund, som er blevet ført bag lyset. Helvedet er mange stakkels sjæles hjem, og hvor det smerter Mig at se intetanende sjæle dumpe ned i en afgrund af terror i samme øjeblik, de drager deres sidste suk.
Guds børn skal have at vide nu, hvor vigtigt det er, at de beder for de sjæle, der er blinde over for Sandheden. Meget snart vil de erklære, at Helvede er et sted, der ikke eksisterer. Man vil fortælle sjæle, at alle Guds børn vil få et Evigt liv, uanset om de tror på Gud eller ej, hvis blot de lever et fornuftigt og værdigt liv. Men det vil være en løgn. Man kan ikke vende tilbage fra Helvede. Det vil være for altid.
Mange sjæle, som både privat og udadtil benægtede Mig, synker i Helvede. Deres bitre fortrydelse bliver gjort værre af deres frygtelige lidelser og had til Satan. Når de først er i Helvede, afslører Satan sig over for dem i al sin ondskab og på modbydelige måder, og hans had fylder dem hvert sekund. Den væmmelse, de føler over for ham, den selv samme som de hyldede mens de levede på jorden, er grunden til meget af deres smerte. Men det er deres adskillelse fra Mig og smerten i det mørke, de oplever, der skaber den største pine.
Ethvert menneske, der i Mit Navn påstår, at Helvedet ikke eksisterer, har ingen interesse i at frelse deres sjæl. Når I er overbeviste om, at Helvede ikke eksisterer, vil I fejlagtigt antage, at synden er irrelevant.
I kan ikke tjene Mig, hvis I tror, at synd ikke eksisterer. I kan ikke leve et glorværdigt liv i evighed i Mit Kongerige, hvis I ikke beder Mig om tilgivelse for jeres synder. Dette er kernen af den nye doktrin, der snart bliver introduceret, og som I bliver tvunget til at sluge. Det er på dette tidspunkt, at I bliver narret til at negligere forberedelsen af jeres sjæl for Herrens Store Dag, hvor Jeg kommer og kræver jer som Mine sjæle.
Jeg siger jer dette for at advare jer – ikke for at skræmme jer. Jeg beder jer acceptere synden som et vilkår i jeres liv, men jeg opfordrer jer indstændigt til at fortsætte med at undgå de syv dødssynder, for hvis I gør det, har I Min Velvilje. I må altid skrifte jeres synder. Gør dette dagligt. Tal til Mig og bed om tilgivelse. Til de af jer, der ikke kan modtage skriftemålets sakramente – de, der følger andre trosretninger og religioner – siger Jeg, at I må acceptere den Gave, jeg gav jer, den Fuldkomne Syndsforladelse.
Bed denne bøn:
O Min Jesus, Du er verdens lys,
Du er flammen, som berører hver sjæl,
Din barmhjertighed og kærlighed kender ingen grænser.
Vi fortjener ikke det offer, du bragte ved Din død på korset,
Dog ved vi, at Din kærlighed for os er større end den kærlighed, vi har til Dig.
Giv os, o Herre, ydmyghedens gave, så vi gør os fortjent til Dit Nye Kongerige.
Opfyld os med Din Hellige Ånd, så vi kan gå fremad og lede Din hær.
For at forkynde Dit Hellige Ords Sandhed og forberede vores søstre og brødre.
På Dit Andet Kommes Herlighed her på jorden.
Vi ærer Dig, vi priser Dig,
Vi ofrer os selv, vore sorger, vore lidelser som gave til Dig for sjælenes frelse.
Vi elsker Dig Jesus, hav barmhjertighed med alle Dine børn, hvor end de måtte være.
Amen
 Pas på jeres sjæl, for det er jeres sjæl, der vil leve i al evighed. I vil leve i en af to steder i al evighed – i Helvede eller i Mit Kongedømme.
Jeres Jesus