Abort

___________________________________________________
Gud Fader: "Min Hånd vil falde ned med kraft over de nationer som legaliserer abort"
178. den 29. August 2011, kl. 00:05
Jeg kommer i min Søns Jesu Kristi Navn. Jeg er Alfa og Omega, Gud den Højeste. Jeg ønsker at give Mine børn verden over dette Budskab.
Min Hånd bliver tilbageholdt, gennem bønnens kraft, fra at straffe mennesket for de synder, han begår. Jeg vil sende en alvorlig straf ned, hvis mennesket ikke vender sig bort fra mordets og abortens synd. I har, Mine børn, allerede set min vrede gennem jordskælv, oversvømmelser, tsunamier og andre økologiske oprør.Jeg skal tugte jer, børn, for I kan ikke undgå straf for jeres forbrydelser mod jeres medmennesker.
Abortens synd vil blive straffet, når Min Hånd vil falde ned med kraft over de nationer, som tolererer denne vederstyggelighed. I vil ikke få lov til at myrde Min hjælpeløse Skabelse og skulle jeres regeringer fortsætte med at vedtage love som tolererer denne feje praksis, vil I se Min Vrede stige ned med en sådan kraft, at I vil tigge om nåde for livet. Alligevel vil I aldrig holde op med at tænke på at tage livet af de ufødte.
Mord vil ikke længere blive tolereret af Mig. I vil blive stoppet snart. Bed for de sjæle af disse hjælpeløse væsener og bed for forløsning. Accepter ikke disse love, vedtaget af jeres regeringer, der drives af hedninge som ikke har respekt for livet.
Min straf på lande, som er skyldige i at legalisere abort, vil udslette nationer. Jeres lande vil deles op i små stykker og falde i havet. Jeres modbydelige klinikker og hospitaler, hvor I udfører denne praksis, vil lukke og I, de skyldige blandt jer, vil blive kastet i helvedes flammer for jeres afskyelige forbrydelser.
Jeg kommer for at give jer denne advarsel nu. Tolerer aldrig abort. Gå i gang og kæmp i jeres lande for at forhindre dette globale folkemord i at fortsætte. Hvis jeres regeringer fortsætter med at påføre deres rædselsfulde handlinger på Min Skabelse, vil I blive tildelt en kraftig irettesættelse.
Tag dette imod nu, en af mine mest presserende advarsler til den menneskelige slægt.Tag livet af Mine ufødte, og Jeg vil tage jeres. Bed hårdt, børn, for alle Mine børns tro, som fortsætter at ignorere den Lære, I har fået siden tidens begyndelse. Gud Fader.
 
Frelsens Moder: Indfør abort i Irland, og I vil bryde forbindelsen til mit hjerte
342. den 17. februar 2012, kl. 15:30
Jeg er jeres elskede Moder, Englenes Dronning, Jomfru Maria, den Ubesmittede Undfangelse.
O, hvor jeg græder i dag, da Irland, det mest hengivne land til mig, deres elskede Moder, falder som bytte for den onde.
Stort mørke har sænket sig over denne nation. Så mange har mistet deres tro, ligesom så mange har vendt deres hjerte bort fra min elskede Søn, Jesus Kristus.
Mine børn i Irland har tilladt den Onde i at vende deres hjerte til sten.
De, som elsker min Søn lider, når de vidner den sekularisme, der har taget kontrol over dette, en gang så hellige land.
Der gøres nu forsøg på at indføre abort og hvis dette skulle ske, vil det krænke min Dyrebare Søn dybt.
Mine børn, skulle I introducere abort i Irland, ville I afbryde den forbindelse som har bragt jer så tæt på mit hjerte.
Så mange mennesker i Irland krænker nu min Søn, gennem den manglende respekt de viser Ham. Jeg er heller ikke længere tolereret, og mit navn er nedværdiget.
Irlands børn, udvalgt som særlige sjæle til at bringe min Faders Ord over hele verden, lyt til mig.
Bed, bed, bed for at disse planer om at indføre abortlovgivning ikke finder sted. Skulle dette ske, vil Irland miste megen gunst i min Faders Rige.
Abortens synd er den alvorligste synd i min Faders øjne. Det er den værste form for folkedrab.
I skal bekæmpe denne ondskab, børn. I skal gøre det nu, eller vil den sidste Guddommelige forbindelse, som har brug for at blive styrke, i stedet blive svækket. I skal rejse jer, børn, og kræve tilbage jeres katolske og kristne Tro, for de er blevet stjålet fra jer.
Lad ikke magthaverne spotte jer, når I forkynder det Hellige Guds Ord. Denne mørkets ånd har nu, ikke kun dækket jeres land, men også de Helligdomme, hvor jeg skulle blive æret.
Jeg græder i sorg, når jeg ser min elskede Irland falde af vejen. Alligevel er der håb, børn, men I skal nu samle jeres styrke, for at beskytte jeres Tro. Snart vil I blive tvunget til at opgive, ikke kun jeres Katolske Tro, men jeres Kristne Tro. Kræv jeres land tilbage fra socialisme og sekulært diktatur.
De vil tale om menneskerettigheder, men vil benægte selve de rettigheder, de hævder at beskytte, herunder retten til at bede.
De vil tvinge jer, med lov, at acceptere retten til at myrde de ufødte børn. Husk, hver sjæl blev kærligt skabt af Gud, den Almægtige Fader. Ethvert menneske, som vælger abort eller bistår abortens onde handling, begår dødssynd.
Bed, bed, bed min Korstogsbøn (32) For at stoppe legalisering af aborten i Irland
O Frelsens Moder, bed at dine børn i Irland vil forhindre, at abortens onde handling vil blive tildelt os. Beskyt denne hellige nation fra at synke dybere i mørkets fortvivlelse, som dækker vort land. Befri os fra den onde, som vil ihjelslå Dine ufødte børn. Bed at disse ledere vil have mod til at lytte til dem, der elsker din Søn, så at de vil følge Vor Herres Jesu Kristi lære.
Amen
Gå nu, mit barn, og fortæl mine børn i Irland, at de skal være stærke. De må rejse sig for hvad der er rigtigt. De må aldrig være bange for at forkynde Sandheden, det Hellige Guds ord, uanset hvor svært det kan være.
Jeres elskede Himlens Dronning
Frelsens Moder
 
Det er abortens synd, der vil blive mange nationers undergang, og for det vil de få en streng straf
502. Den 29. juli 2012 kl. 20.10
Min kære elskede datter, trosfrafaldet i verden har gjort Guds børn forvirrede med hensyn til eksistensen af synd.
Når de tænker på synd, kommer mange sjæle til at tænke på de frygteligste af alle synder, som f.eks. mord.
Synd kan være mange ting. Desværre er synd blevet udnævnt til ganske enkelt at være menneskelig svaghed i stedet for at være fejl eller dårlige karaktertræk. Mange tror ikke mere på synd.
Abort er næst efter mord på en broder den største form for folkemord i verden. Alligevel er det ikke blot tolereret, men der er lovgivet for det i jeres nationer, og det er blevet bedømt som noget, der er nødvendigt.
Det er abortens synd, der vil blive mange nationers undergang, og for det vil de få en streng straf.
Abort er en afskyelig handling, og det udrydder generationer af Guds børn, som ikke kan forsvare sig selv.
Ingen vil kunne dræbe et Guds barn og kunne undgå en streng straf.
De nationer, som har legaliseret abort, vil blive vidne til Min Faders Vrede under Trængslerne.
De vil blive udryddet, og der vil ikke blive vist dem nogen medlidenhed, ligesom de ikke viste noget samvittighedsnag, da de tillod drab af Guds børn i moders liv.
Jeg kalder alle, der snedigt prøver at affærdige abort med, at det er nødvendigt for at kunne beskytte moderens rettigheder.
Løgne er brugt til at camouflere abortens oprørende grusomhed, som er i modstrid med Guds lov.
For denne synd vil enhver lovgiver, doktor eller anden person, der på nogen måde medvirker til denne afskyelige handling, være skyldig i Guds øjne og lide under den straf, der venter forude.
Til dem, der tillader henrettelse, har Jeg følgende at sige:
I, der dømmer en mand til døden, er skyldige i den samme forbrydelse, som den, han er skyldig i.
I er skyldige i mord i det øjeblik, og det er en dødssynd. I har ikke fået nogen ret til at tage en andens liv, eller at dømme om det. Kun Jeg, Jesus Kristus, har ret til at dømme.
Enhver der medvirker til en morders død ved selve henrettelsen vil lide i Helvedets ild i al evighed, med mindre I angrer.
Der er så mange af jer, der tror på loven om et øje for et øje. Hvor tager I fejl. Accepterer I ikke Min Faders Bud? Du må ikke slå ihjel.
Du må ikke slå ihjel gælder også de aggressive hære, som marcherer ind i lande, som ikke tilhører dem, for at kontrollere dem.
Det gælder for hære, som skyder og dræber uskyldige sjæle. Alt dette er mord. Det strider imod Min Faders lov.
Andre synder som grådighed, begær, at bagtale andre, at snyde folk for det, der er deres retmæssige ejendom, hævn og sladder fører alt sammen til andre synder.
De er blevet acceptable i jeres verden i dag, fordi jeres største kærlighed er til jer selv.
Den løgn, som I er blevet tvunget til at sluge af jeres falske lærere, selvtilfredsstillelsen, er jeres vej til synd.
I får at vide, at I skal bruge noget tid på at tilfredsstille jeres behov for velstand.
I får at vide, at I skal tænke på jer selv – at I er den vigtigste person i jeres liv. I skal søge alt det, der tilfredsstiller jeres sanser. Alle andre kommer på anden pladsen.
Det fører til grådighed, egoisme, begær, og så kan I blive fristet til at begå en dødssynd.
Synd er nu accepteret i jeres nationer som aldrig før.
Der vil blive indført love, som legaliserer dødssynd, og ve dem, der er imod det.
Dem, der er fortalere for sådan ondskab, vil fortælle jer, at disse love skal beskytte de sårbare, medens alt, hvad de gør, i virkeligheden er at legalisere mord, abort, ægteskab mellem to af samme køn og tilbedelse af falske guder.
De vil tillade forfølgelse af de fattige og kaste dem på gaden for at gøre dem til tiggere.
De vil lave love, der skal tvinge jer til at stoppe med at praktisere jeres religion. Ved at gøre det, bryder I en lov – en synd i deres øjne.
Som Jeg har fortalt jer før, er jeres verden fuld af usandheder, hvor det gode bliver præsenteret som ondt og det onde som godt.
Jeres verden er blevet vendt på hovedet, og det har resulteret i, at synden blomstrer.
Jeg trygler jer om at studere de Ti Bud. Adlyd dem, så vil I være respekteret i Min Faders Øjne.
Hvis I bryder de Ti Bud, vil I synde. Hvis I argumenterer med, at det er ok at synde, så vil I gå imod Min Fader.
Lydighed mod Guds love er svag og skrøbelig i verden i dag. Mange af Guds børn har ikke tydeligt fået fortalt om konsekvenserne af synd af Mine hellige tjenere.
At tolerere synd er den største af alle synder.
Tolerance er en snedig løgn, der er plantet i menneskehedens bevidsthed af løgnens konge, Satan.
Tolerancen er en anden måde at retfærdiggøre synd, så det passer til menneskets svaghed for at underkaste sig Satans fristelser.
Vågn op og tag synden for det, den er.
I kan argumentere over for hinanden og retfærdiggøre synd lige så meget, som I vil, men det bliver aldrig acceptabelt i Min Faders Øjne.
For at komme ind i Paradis skal I være fri for synd.
For at blive fri for synd, skal I angre.
For at angre, skal I først og fremmest acceptere de Ti Bud.
Så skal I vise sand anger.
Sand anger kan kun føles af dem, som ydmyger sig over for Mig.
Først da kan synden blive tilgivet.
Først da er sjælene værdige til at træde ind i Min Faders Kongerige.
Jeres Frelser
Jesus Kristus
 
Jomfru Maria: Alle dem, der fremmer abort og som er ansvarlige for at det bliver indført, er skyldige i dødssynd
643. den 18. december 2012 kl. 18:45
Mit kære barn, Min elskede Faders Hellige Skaberværk, livet af disse babyer i livmoderen, er ved at blive ødelagt i millionvis over hele verden.
Den onde har påvirket regeringerne i alle dele af verden for at sikre, at abort ikke kun bliver accepteret, men at den vil blive opfattet som en god ting.
Hvor mange tårer bliver nu fældet i Himlen! Alle englene og helgener bøjer hovedet i sorg.
Guds børn vil blive ødelagt i stort antal, mens tiden for den Store Trængsel begynder.
Krige, hungersnød, mord og selvmord vil tage til. Men det er abortens synd, som pådrager sig min Faders Vrede mere end næsten alle andre synder.
Lande, der tolererer abort, vil lide meget under Guds Hånd. Deres lande vil græde, når deres straf bliver kendt. Alle de ansvarlige for indførelsen af en sådan skændig handling får brug for megen bøn.
Mit barn, det er vigtigt, at alle beder min Hellige Rosenkrans hver fredag indtil den sidste uge i januar 2013, for at stoppe abortens spredning.
Ethvert barn myrdet i livmoderen bliver en engel i min Faders Rige. De beder hver dag for hver mor der greb ind bevidst og uden tøven for afslutte livet af barnet i hende. Deres bønner bliver brugt til at frelse deres mødres sjæle.
Alle, som fremmer abort og som er ansvarlige for at den bliver indført, er skyldige i dødssynd.
Bed, bed, bed for disse syndere, da de har stort behov for Barmhjertighed fra Gud. Jeres elskede Moder Frelsens Moder.
 
Jomfru Maria: I skal bekæmpe enhver lov og hvert argument som fremmer abort
677. den 19. januar 2013 kl. 20:45 Mit barn, når onde handlinger eskalerer, som når nationer forsøger at indføre abort, sænker Helligånden sig over Guds børn, så de kan få mod til at kæmpe tilbage.
Abort er den alvorligste synd i min Faders øjne. Ingen grund kan fremlægges for Ham, som kan retfærdiggøre denne skændige handling mod Guds Skaberværk. Abort er en hån mod menneskehedens Hellige Skabelse og bringer med sig en frygtelig straf.
Hvert argument vil blive gjort i jeres nationer for at retfærdiggøre det, men intet kan gøre det nogensinde acceptabel for Gud. Ingen har ret til at gribe ind i i Livets Gave, skabt af Gud, Skaberen af alt det, der er.
Mange stakkels sjæle tror, at de viser medfølelse, når de tolererer abort, men alt hvad de gør, er at tolerere mord, hvilket er en alvorlig synd. I skal bekæmpe enhver lov og ethvert argument, der fremmer abort og beskytte livet af Guds børn, inde i deres mødres liv. I skal aldrig frygte, når I forkynder livets hellighed.
Bed, bed, bed for de sjæle, som ikke kan acceptere livets betydning og den Hellige Handling af Guds Skaberværk. Disse sjæle har brug for jeres bønner og tålmodighed. Vis dem, I vil ikke acceptere deres krav om at få jer til at tolerere mordet på et ufødt Guds barn.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Min Faders indgreb er allerede begyndt, og Hans vrede vil ryste jorden
690. den 30. januar 2013
Min kære elskede datter, ødelæggelse af menneskeliv, udført af de hænder der ikke respekterer betydningen af denne gave fra Gud, eskalerer. Min Faders Vrede, på grund af denne afskyelige synd, har nået toppen og hans skrig kan høres overalt i Himmelen.
Hans Vredes Hånd vil udrydde dette onde , da Han vil fjerne og ødelægge disse grusomme mennesker. For hvert menneske der bliver slagtet som et dyr, vil Min Fader kaste synderen i Helvedes ild.
I må vide, at når krigene eskalerer, vil de onde diktatorer blive udfordret.
De vil blive fjernet og vil blive behandlet med den Retfærdighed, som de har påkaldt over sig selv.
Mennesket kan ikke se hvad Jeg ser. Det kender ikke omfanget af ​​det onde, der medfører ødelæggelse af liv, ødelæggelse af jorden og forfølgelse af mennesket, fra deres brødre og søstre.
Min Faders indgriben er allerede begyndt, og Hans vrede vil ryste jorden. Nok er nok.
Menneskets manglende evne til at acceptere Sandheden af Guds Eksistens er roden til dette onde. Mennesket leger med livet som om det kontrollerer alt hvad der er på jorden, som det ikke har nogen autoritet over. Dette onde kan ikke længere fortsætte. Det vil blive ordnet og Gudsfrygt vil kunne mærkes af dem, der ikke accepterer hans Love.
Din Jesus
 
Abortens synd er en dødssynd, og de ansvarlige vil brænde i Helvedes flammer i evigheden
779. den 1. maj 2013, kl. 20:25
Min højtelskede datter, dette indgreb fra Mig, Guds Lam, ved at afsløre disse meddelelser for verden, er blevet forudsagt.
De af jer, der følger Guds Ord skal være i fred, da Jeg ikke vil have jer til at distancere jer, for Jeg elsker jer. I skal aldrig frygte Min Kærlighed, selv om synden adskiller jer fra Mig. Jeg åbner øjnene på alle, der ønsker at se og Mit Hellige Ord vil lukke øjnene på dem, der nægter at acceptere Min Hånd. Jeg strækker Min Hånd ud til jer, Mine elskede børn, så Jeg kan trække jer i sikkerhed, væk fra de gribbe, der ønsker at fortære jeres sjæle.
Hver dag, fra denne dag frem, vil I høre mange stemmer råbe - krævende at I lytter. De vil præsentere jer for djævelske løgne og argumenter, forklædt med sødme af honning for, med uendelige bestræbelser, at lokke jer til at høre deres argumentation, i humanitære sagers navn - som tolererer synd – og de vil ikke stoppe, før I accepterer det de ønsker at tvinge jer til at sluge.
Abort - mord i Guds øjne - vil blive påtvunget alle nationer, som et tegn på trods imod den Almægtige Fader, Gud den Højeste. Når I tolererer denne onde vederstyggelighed, er I skyldig i forfærdelig synd. Abortens synd er en dødssynd og de ansvarlige vil brænde i Helvedes flammer for evigheden.
Til dem af jer, som nægter at acceptere denne alvorlige fejltagelse, må vide,har I har lidt tid tilbage til at sikre jeres frelse. For når den store dag kommer, vil I, medmindre I har vendt ryggen til denne onde handling, aldrig se Guds ansigt.
Mord er en af de mest alvorlige trods' handlinger imod Gud og den vil straffes med kastration. Den store splittelse blandt den menneskelige slægt er begyndt. De, der tager side med dyret og tolerere alt, der trodser Guds Ord vil blive adskilt fra deres brødre og søstre. Undervurder ikke Min Advarsel. Accepter abort og I accepterer forsætligt drab af et Guds barn. Hvis I ikke kan finde anger i jeres sjæl, så vil I aldrig se Mig. Jeg vil kaste jer ud i ørkenen.
Min kærlighed og nåde kan være stor. Jeg vil tilgive de mørkeste sjæle, men uden anger, er Min Retfærdighed endelig. Min straf er evig. Elsk Mig og Jeg vil have jer kær. Ødelæg et andet menneskes liv, skabt af Min Faders Kærlighed, og også I vil miste jeres liv.
Jeres Jesus
 
Gud Faderen: Jeg vil slå enhver nation, alt efter omfanget af det antal uskyldige, de har myrdet
806. den 29. maj 2013 kl. 22:50
Min elskede datter, Jeg Er Begyndelsen og Enden. Jeg Er Skaberen af alt det der er og vil være. Jeg Er livets og dødens Mester. Ingen har myndighed til at gribe ind i liv eller død, idet kun Jeg, jeres Almægtige Fader, kan gribe ind i begge.
Når mennesket begynder at tro, at han er lige så god, hvis ikke mere magtfuldt end Mig, vil han forsøge at efterligne Mig. Når mennesket vil tage kontrol over Min Skabelse, bliver han fristet af Satan til at synde. Når stolthedens synd inficerer sjælen i en sådan grad, vil mennesket trodse Mig ved at ødelægge livet på Jorden.
Hvorfor skulle mennesket ønske at gøre dette? Han ønsker at få magt over, hvad der er blevet givet frit af Mig, når han tager livet af et barn i livmoderen. Når han ønsker at kontrollere befolkningen, vil han ødelægge livet før fødslen og dræbe dem, han synes ikke længere må opretholde livet.
Der er en gruppe som har en plan, Min datter, for at ødelægge væksten i verdens befolkning. Og det er gennem den frygtelige onde, der er vedtaget gennem abort.
Stigning i aborter og dens hurtige indførelse i hele verden er ikke nogen tilfældighed. Det er ved at blive spredt over alle nationer. De nationer som afviser abort vil blive skubbet til side af dyret med de ti Horn og tvunget til at indføre denne vederstyggelighed.
Af Min Hånd vil Jeg kaste en streng straf på de nationer, som har indført abort. I vil se det ske, så snart sådanne love indføres, og ved den straf Jeg vil påføre dem. I vil vide, at det er Min Hånd, som har slået ned ned på denne ondskab. De af jer, der tror, at I har ret til at tage et liv, må vide, at denne ret ikke eksisterer. Tag et liv, og I vil ikke have liv. Intet Evigt Liv vil blive jeres, hvis I hjælper med enhver handling, som giver disse onde love eksistens. Den samme straf blive påført dem af jer, der vover at retfærdiggøre aktiv dødshjælp.
Min Barmhjertighed er stor og Jeg vil tilgive dem, der ikke forstår forskellen mellem rigtigt og forkert. Men når I bevidst deltager i den samlede plan for at ødelægge liv, som del i en satanisk gruppe, I er dømt. Jeres fremtid er blevet beseglet af det løfte, I har givet til dyret, og om kort tid, af jeres alliance med Antikrist.
Ved at tage livet af uskyldige og tvinge sådanne love til at eksistere, trodser I åbenlyst et af Mine vigtigste Bud - du skal ikke dræbe. Når I planlægger sådan et folkedrab på sådan global basis, er udfører I djævelens værk, og for dette vil Jeg ødelægge jer.
Jeg giver jer advarsler først, og derefter, hvis disse ugudelige love ikke bliver indskrænket, har Jeg ikke andet valg. Jorden vil ryste med en sådan kraft, at den vil sluge jer. Jeg vil slå hver nation efter omfanget af det antal uskyldige, de har myrdet. Hvis jeg ikke griber ind, vil jeres nationer meget snart blive fortæret af dyret og ingen vil blive efterladt tilbage. Jeg har brug for at I skal vide, at synden har angrebet Jorden i en sådan grad, at der kun er en flimmer af lys tilbage. Dette Lys er Guds lys, og det er til stede i Min Søn og hans Mystiske Legeme. Jeres synder fortsætter at hudstryge Ham og det vil eskalere, indtil det punkt, hvor Hans kirke vil blive korsfæstet. Når dette sker, vil mørket stige ned, og så vil enden komme.
Min Vrede har nået sin grænse. Jeres bønner vil bidrage til at afbøde noget af straffen, som Jeg vil kaste ned på denne utaknemmelige verden og på sådanne onde syndere, men ikke det hele, for disse straffe skal ske, så Jeg kan stoppe disse planer om at ødelægge jer. Hvis jeg ikke forsøgte at standse spredningen af disse vederstyggeligheder, ville der ingen anger være. Ingen skam. Ingen bevidstheden om, at Jeg, Gud den Højeste, skaber liv og tager det tilbage efter Min Vilje. Ingen andre har magt til at gøre det samme.
Min Vrede har vist sig til Mine børn gennem tiderne, men indtil nu har I undgået de straffe, som Jeg nu vil sende ned på dem, der er skyldige i at indføre den abortens gerning. Jeres Fader Gud den Højeste.
 
Gudfaderen: Jeg ved, at planen for abort i hele verden er styret 835. den 4. juli, 2013 kl.18:40
Min kæreste datter, Min Tid er kommet til at gribe ind i verden med kraft, en tid med stor synd imod Mig.
Min tålmodighed er testet og Min Vrede er blevet rørt, da Jeg vidner de største fornærmelser, som er blevet begået imod Mig.
Som Skaberen af alt levende, er Jeg Ophav til alt livet. Jeg skaber det som Jeg ønsker, og Jeg slutter det efter Min Hellige Vilje. Når mennesket forsøger at gribe ind i Min vilje, vil Jeg slå tilbage, for Jeg vil ikke tolerere en sådan ondskab. Livet af dem der dræber nogen af Mine børn, vil blive afsluttet. Jeg vil tage jeres liv, ikke kun kroppens, men også åndens liv. Intet evigt liv vil, heller ikke, gives til jer. Det liv I tager væk vil være jeres undergang. Øje for øje vil være jeres straf.
Husk, I som fortsætter at ødelægge livet i enhver form. Jeg ved, hvad I gør. Jeg ved, at planen for abort i hele verden styres af en gruppe iblandt jer. Jeg ved, at de lande, som haster igennem en modbydelig lovgivning for at retfærdiggøre abort, er blot marionetter. De er kun strenge som der danser tonerne af En Verdens Gruppe, som kun adlyder en mester. Deres troskab er til dyret, hvis største plan for at ødelægge hundreder af millioner af liv, er lykkedes gennem abortens synd. De ufødte er et let mål i deres øjne. De bruger abort til at gribe ind i Mine Love og den store Gave, Jeg testamenterede til mennesket - Livets Gave.
Menneskets arrogance er nået til dyrets hofte, og dem blandt jer, han narrer, giver Mig kvalme. Min Kærlighed er kraftfuld, men jeres onde hensigter i at ødelægge, hvad der er Mit, vil blive bragt til sådan en brat afslutning, at I vil skrige for jeres liv. Medmindre I kalder på Mig nu gennem Forsonings Gave, vil I blive vist lidt Barmhjertighed. For hver af jer, der billiger, fremmer eller tager nogen del i udtagning den ufødtes liv, vil I lide samme straf. Ødelæg disse uskyldige liv og jeres egne liv vil blive taget fra jer. Jeg har set i frygtelig smerte hvordan I, så længe har fornærmet Mig. Jeres tid er forbi, for I vil blive straffet hårdt nu for denne alvorlige handling mod Min Guddom.
Husk på, der er ikke meget tid nu til at opgive jeres accept af abort. Min Vrede vil snart hældes ned over Jordens fire hjørner. Det er på grund af abortens synd, at mennesket vil lide for den værste straf. Ikke ét eneste land, vil blive udelukket fra disse straffe. Kun dem, der ikke tillader abort, vil blive sparet for de frygtelige smerter, Jeg vil påføre verden.
Som livets Ophav, har intet menneske ret til at gå imod Mig. Intet. Den, der tør trodse Mig, ved at efterligne Mig i udtagning af livet, vil blive frataget alt liv.
Jeres Fader,
Gud den Højeste
 
Gudfader: Jordskælv vil ramme jeres byer
1087. den 31. marts 2014
Min kære elskede datter, tiden er inde for mennesket, som har syndet og gjort sig skamfuldt i Mine Øjne i så lang tid, at synke nu i de sidste dybder af fordærvelse, når han vil ødelægge alt, der er helligt for Mig.
Alt liv kommer fra Mig. Sjælens liv er Mit. Kødets liv er også Mit. Lad ikke mennesket gribe ind i dette, ellers vil hans eget liv blive taget væk af Mig. Om dette kan I være sikre på.
Enhver form for liv, som er blevet bragt frem af Min Hånd, vil blive slået ihjel af det onde menneskets hænder. De vil fjerne liv af fostrene i maven og erklære at dette er en form for menneskerettighed. I, Mine børn har ikke ret til at ødelægge Mine børns liv, hverken før eller efter fødslen og hvis I gør det, vil I lide en forfærdelig straf. Uden forsoning og anger for denne ødelæggelsens synd, vil Jeg ødelægge jer, såvel som de lande som opmuntrer dette onde. Når I ødelægger jeres eget liv, krænker I Mig, for livet tilhører ikke jer og kun Jeg har ret til at give liv og tage det væk, på Min Tid. Ved at pille ved kødets liv griber I ind i Min Guddom og Jeg vil aldrig stå tilbage og ignorere sådan en fornærmelse til Min Skabelse.
Som det ikke var nok med at fjerne liv, vil mennesket, fejlagtigt, angribe sjælens liv, ved at bringe død til Mit Hellige Ord, over hvilket han vil trampe på, indtil det bliver som grus under hans fødder. Så vil mennesket, i sin arrogance og fordrejet syn på sine evner, forsøge at søge en ny planet for at finde et nyt hjem til menneskeheden, selvom dette er umuligt. Jordens Gave, på hvilken Jeg satte menneskeheden, vil blive dømt til ikke at være tilstrækkelig for menneskets behov. Og så vil mennesket fortsætte sin march over selvødelæggelsen. Mennesket vil være ophavsmanden til sin egen bortgang. Han vil systematisk ødelægge alt det der er Helligt for Mig. Livets gave, givet af Mig til enhver af Mine skabninger, vil blive stjålet fra Mig af mennesket, uden en skygge af anger. Han vil tilgive alle sine morderiske intentioner, ved at erklære at det er godt at fjerne liv. Døden gennem abort er den største fornærmelse af alle og Jeg advarer menneskeheden, at Retfærdigheden vil blive Min, for Jeg vil ikke længere tillade at I forbander Mig på denne måde.
Jordskælv vil ramme jeres byer og for enhver nation som tilgiver fjernelse af liv, vil I føle opvågnen af Min Vrede, når Jeg slår jeres frygtelige og hadefulde hjerter. Dem der søger anger for denne misgerning vil blive skånet, men I må vide, at ikke en eneste nation vil undgå denne straf.
Min Kirkes død vil ikke blive tolereret når mennesket, sammen med de falske ledere han vil følge slavisk, vil ødelægge Sakramenterne og genskabe dem, sådan at de vil forsvinde. Jeg vil slå jeres templer og kirker ned, mens I fortsætter jeres vanhelligelse af Min Søns Legeme. I piskede Ham, spottede Ham og forfulgte Hans disciple, indtil I myrdede Ham voldsomt, da I korsfæstede Ham. Alligevel har I ikke lært endnu. Jeres mangel på ydmyg tjeneste til Ham som gav jer liv, bragt jer Forløsning og som nu forsøger at forberede jer for den Store Dag, fylder Mig med afsky.
Jeg er Bedrøvet. Jeg er Ked af og Jeg er Vred, for endelig lykkedes det jer at dræbe enhver form for det liv Jeg gav jer. Jeg refererer både til kødets liv og sjælen liv. Det liv Jeg gav jer er ikke længere nok, så vil Jeg tage det tilbage på den Sidste Dag fra dem af jer som har kastet det tilbage til Mig. Mens jeres krigshandling imod Mig, Verdens Skaber, Skaber af alt det der er, fortsætter, vil Jeg kun tillade jeres ødelæggende, onde gerninger at fortsætte for en kort tid.
Jeg giver jer nu tid til at ransage menneskehedens synder imod alt det Jeg holdt for helligt, så at I kan sone for verdens synder. Det sidste slag er begyndt og meget liv, Gaven af det liv Jeg skabte, vil blive ødelagt af mennesket. Og for dette vil Jeg straffe verden.
Jeres Fader
Gud den Højeste.