Advarslen
Snart vil der ske den "Bevidsthedens Oplysning", som Jomfru Maria forudsagde i Garabandal i 1961 for at frelse verden.
Hvorfor er Advarslen i gang?
For at bevise til alle at Gud eksisterer.
For at føre alle til Jesus og på Sandhedens Vej.
For at formilde syndens og det ondes anslag i verden gennem omvendelse.
For at bidrage at frelse os inden dagen for den sidste dom, ved at give os mulighed for at bede om tilgivelse for de synder vi har begået.
For omvendelsen af de ikke troende, som ikke ville have en chance for forløsning uden denne store Barmhjertigheds Hændelse.
For at styrke de troendes tro.
 Hvad vil der ske under Advarslen? Alle mennesker over 7 år vil opleve et mystisk, privat møde med Jesus Kristus, som vil vare op til 15 minutter. Dette er en gave fra Gudfader for at føre menneskene tilbage til sandheden. Det vil foregår som dommen på den sidste dag, bortset fra at denne gang vil der ikke være nogen som bliver dømt; i stedet vil der blive givet os mulighed for tilgivelse. To kometer vil mødes i himmelen. Folk vil tro at det er en værre katastrofe end et jordskælv, men det vil ikke være sådan. Det vil være et tegn om at Jesus er kommet. Himlen vil blive rød og vil se ud som en ild. Bagefter vil der ses et stort kors i himmelen.
Hedningerne vil sige at det er en illusion. Videnskabsmænd vil finde en logisk forklaring, men der vil ikke være nogen. Det vil være spektakulært og vil ikke gøre os ondt, fordi det vil præsenteres som en hændelse af Jesu Kærlighed og Barmhjertighed. Der vil vises os vores synder og dette vil give os, når vi ser dem i øjnene, en forfærdelig smerte og skam. Nogle vil føle afsky og blive ud af sig selv for måden hvormed deres synder vil blive vist dem og de vil dø før de får en chance til at bede om tilgivelse.
Alle vil kunne se deres sjæls tilstand foran Gud, det gode de har gjort i deres liv og den smerte de har påført andre og alt det, de ikke har formået at gøre.
Mange mennesker vil falde på jorden og græde lettelsens tårer. Tårer af glæde og lykke. Tårer af forbløffelse og kærlighed, eftersom det vil være muligt at se et nyt liv fremover, når vi vil kende hele sandheden.
Jesus anmoder alle nu om at bede for de sjæle som vil dø af chok og som kan befinde sig i en tilstand af dødssynd. Alle har brug for at forberede sig nu. Jesus anmoder alle om at bede om tilgivelse for deres synder, inden dagen for Advarslen kommer.
 
Præsentation
Denne internetside er blevet skabt for at oversætte til dansk de Guddommelige Budskaber, modtaget af en gift kvinde og mor til en familie, som bor i Europa og lader sig kende under navnet Maria af den Guddommelige Barmhjertighed. Budskaberne blev givet til Maria fra november 2010 til februar 2015 og fortsætter sporadisk bagefter for at  styrke troens og moralens katolske lære i den sidste tid før Advarslen og Jesu Andet Komme. Maria har fået støtte fra en del troende, bl.a. præster og frivillige fra forskellige lande, for at muliggøre, at Budskaberne hurtigt bliver offentliggjort til verden.
Der foregår for tiden undersøgelser, for at vurdere disse Budskaber gennem passende kanaler, for at sikre, at de er i overensstemmelse med hele den Katolske Kirkes og den offentlige åbenbarings lære.
Seeren accepterer fuldt ud, at budskaberne bliver undersøgt af kvalificerede teologer. Som sådan, har hun med det samme gjort dem tilgængelige for den Katolske Kirke, for en fuldkommen undersøgelse. Paven er blevet informeret om disse budskaber i februar 2012.
De originale budskaber på engelsk blev indtil marts 2015 offentliggjort på http://www.thewarningsecondcoming.com for at Budskaberne skulle hurtigt blive spredt over hele verden, idet seeren siger: ”Vi har ikke megen tid før begivenhederne sker i verden og folk har ret til at kende sandheden, således at de kan granske deres liv i håb om at deres sjæl kan blive frelst.”
Siden bliver Budskaberne kun spredt via private internetsider og blogs.
Seeren har besluttet at forblive anonym. Hun siger, at hun vil først og fremmest beskytte sin families identitet og at hun ikke vil skabe opmærksomhed og søge personlig berømmelse af enhver art. Hun føler, som mor, ansvar for at beskytte sig selv og sin familie. Hun ønsker ligeledes at folk respekterer hendes ret til at opføre sig sådan og beder om at budskaberne bliver bedømt for deres betydning.
Hendes rolle er meget klart: ”Idet jeg er blevet kaldt til denne opgave af Jesus Kristus, kan jeg kun være skriveren, men ikke forfatteren, idet forfatteren er Han.
Jeg er klar over, at folk har det svært ved at acceptere ægtheden af disse budskaber, men det er ikke alvorligt. Lad mig forsikre jer om at den kærlighed, som Jesus Kristus og den Evige Fader har for enhver af os på jorden, er lige så ren som den er lidenskabelig. Det knuser ens hjerte, at vidne den smerte, Han udholder pga. verdens synder og især af dem som ikke tror på hans eksistens. Under Advarslen vil Han give verden det bevis den har brug for: Bevidsthedens oplysning, en overnaturlig hændelse, som alle mennesker vil være vidne om.”
Vor Herre Jesus Kristus har pålagt seeren ikke at analysere budskaberne og ikke at tilføje personlige fortolkninger og betragtninger. Budskaberne skal offentliggøres præcis som hun har modtaget dem, uden at ændre dem på nogen måde i deres indhold. Hun accepterer, at disse guddommelige åbenbaringer ikke er nødvendige for at tro på Gud. Hun tilføjer at de, i dette tilfælde, er blevet givet for at forbedre menneskernes tro og for at forberede sig til de hændelser som, i følge hende, har forbindelse med den periode som går forud for Jesu Andet Komme. Hun siger klart, at hun ikke har nogen idé om hvornår dette Komme vil ske og at hun vil aldrig modtage datoen for denne hændelse.
 
Budskaberne. Kirkens synsvinkel og de guddommelige åbenbaringer
Seeren Marias budskaber bekræfter den Katolske Kirkes lære, hvad angår tro og praksis og de er givet til menneskeheden af Jesus Kristus for at hjælpe verden til at blive gen-evangeliseret, således at sjælene kan blive frelst for det Andet Komme – den Sidste Dom. 2011 er året for hele verdens Renselse. Denne side indeholder advarslerne givet siden november 2010 af Vorherre Jesus Kristus i en række indre lokutioner, som kom efter Vor kære Moders åbenbaringer og Vorherre Jesus Kristus, hvad angår de kommende verdens uroligheder. 
Der vil være krige og jordskælv som vil tage til, idet menneskerne vender ryggen til troen på Gud, den Almægtige Fader. Jesus har sagt i disse budskaber, at Gud, den Evige Fader, vil ikke blive siddende tilbage længere endnu og se på hvordan synden kommer mere og mere frem i en troløs verden. Klimakatastrofer vil tage til fra i slutning af 2011 og vil være synlige i verdensområder hvor man ikke forventer dem. Kun når disse naturkatastrofer vil være dagligdagens, vil menneskerne begynde at spørge om det. Senere vil de opdage, at de ikke er en følge af klimaændringer, men at de kommer fra Guds Hånd.
Disse budskaber åbenbarer også en verdens hændelse  som er aldrig sket før i menneskeheden. Det er en overnaturlig hændelse, som vil ske fremover og vil opleves af alle mennesker over 7 år. Gennem denne hændelse vil folkene have bevis på Guds eksistens. Vorherre Jesus Kristus betegner denne Advarsel som bevidstheden oplysning. Det er en gave til menneskerne, gennem hvilken de vil se med egne øjne, at Gud virkelig eksisterer. Det er meget vigtigt, at menneskerne forbereder sig til denne begivenhed, fordi mange vil dø af skræk, når deres synder, og især dødssynderne vil komme frem i lyset. Det er nødvendigt med megen bøn for at bede om tilgivelse.
Ifølge seeren Maria er grunden til at dette vil ske, det at Gud er altid barmhjertig og vil give menneskerne en chance for at angre og for at komme i Himlen, efter at hans søn, Jesus Kristus, vil være kommet for at dømme på sit Andet Komme. Det er pga. af hans Barmhjertighed, at Han vil give denne aller sidste chance til verden, og for at bede om tilgivelse for deres synder, således at alle mennesker kan blive frelst og træde ind i det Nye Paradis, lige så snart Himlen og Jorden bliver forenet.
Bønnen vil tage spidsen af mange verdens katastrofer, men desværre bliver i dette øjeblik ikke bedt tilstrækkeligt i verden. Derfor vil den guddommelige vrede stige ned med umiddelbar virkning på jorden. Jordskælv, tsunamier, oversvømmelser, varmebølger og vulkanudbrud vil mangedobles og blive mere og mere voldsomme.
Seeren siger, at disse budskaber er blevet givet under navnet ”Sandhedens Bog”, som den sidste serie af guddommelige budskaber til verden, før det Andet Komme. De er af guddommelig oprindelse og er givet pga. den rene Kærlighed Gud har for alle sine børn. Seeren Maria modtager åndelig støtte gennem forskellige kanaler inde i Kirken.
I lydighed mod Dekreterne af Urban VIII og Dekreterne af Liturgiens Kongregation, bliver her erklæret, at nærværende offentliggørelse påberåber sig ikke anden trossandhed end den menneskelige og det er ikke hensigten, på nogen måde, at foregribe den Hellige, Katolske og Apostoliske Kirkes dom.  
 
 
 
Budskabernes begyndelse
Klokken var tre om morgen, d. 9. november 2010, da Maria pludselig vågnede. Da hun så på klokken, belyst i rødt i hendes digitalur ved siden af sengen, blev hun klar over at hendes krop var anderledes. Hun følte sig utrolig let og mærkede en underlig, brændende fornemmelse i maven, som spredte sig med det samme ned til fødderne, rørende alle nerverne og musklerne.
Da hun tændte lyset ved sengen, gennemløb pludselig en række følelser, både åndelige og fysiske, hendes krop, som en elektrisk strøm. Med bekymring og uro, sad hun på sengen. Hun blev med det samme tiltrukket af et billede af Jesus ved siden af sengen.
Ansigtet i billedet bevægede sig. Blev levende. Med hendes store overraskelse, smilede Jesus til hende og hans læber begyndte at bevæge sig, som om Han talte. Hans ansigt var bevægende, med forskellige ømme, urolige, medfølende udtryk, som spredte sig over hele billede. Selv om hun ikke havde hørt hans stemme, vidste hun med det samme, at Han ville kommunikere med hende.
Hun forstod med det samme, at det drejede sig om en guddommelig tilstedeværelse. Paradoksalt, mærkede hun en tilfredsstillende ro, på trods af værelsets lidt surreelle atmosfære.
Rystende og med tårer rindende ned over ansigtet, blev hun som et lille barn foran Ham og blev taget af et stærkt behøv for at skrive det hun vidste, Jesus sagde til hende.
Dybt ind i hendes ånd, blev hun klar over, at en dør var ved at åbne sig, at en stikkontakt blev tændt og at der ikke mere var nogen vej tilbage.
Hun tog en gammel konvolut og en pen ved siden af sengen og ordene begyndte at tage form i hendes ånd.
Hun skrev det hun hørte, som om dette blev dikteret til hende på en sød, men myndig måde. Hvert ord formede sig klart, præcis og uden afbrydelser, når hendes pen rørte papiret.
De første ord hun skrev var ”Din Vilje er mit bud”. Uden at vide hvorfor hun skrev dette, vidste hun i sit hjerte, at det var et naturligt og spontant svar. På en måde vidste hun, at hun skulle skrive dette først. Derefter kom det første budskab, som blev givet til hende af Jesus Kristus.
Budskabet, som blev dikteret til hende, indeholdt 745 ord og hun brugte præcis 7 minutter for at skrive budskabet ordret, fra begyndelse til ende.
Næste morgen fik hun, i den kolde morgenluft, en følelse af uvirkelighed. Med en følelse af angst forstod hun, at det der var sket i løbet af natten, var meget reelt. Så læste hun budskabet. Rystende, under tvivlens chok, faldt tårerne frit ned, mens sandheden begyndte at gøre sig gældende.
Maria, en intelligent kvinde, mor til fire børn, førte et aktivt og åbent liv, med en god karriere i gang. Hun var vandt til at tage sig af de mange problemer i dagligdagens forpligtelser og ville være den første, som afviste disse beretninger. Alligevel vidste hun i sit hjerte, at hun ikke blot ikke havde forestillet sig dette budskab, men at hun aldrig ville have været i stand til at udtænke en tekst som denne. (fortsætter.....)
…..Nervøst, tog hun igen Jesu billede og kiggede på det. Ventende, spurgte hun til billedet om at bevæge sig igen. Og det skete. Denne gang græd hun og bed Jesus om at give hende et tegn, for at forstå om alt dette var udslag af hendes fantasi.
Klokken var 11 om morgen. Billedet bevægede sig som før og Jesu ansigt blev levende. Han var klædt i hvidt, pyntet med guld rundt om halsen. Hans ansigt var langt og tyndt. Hans hår var rødbrunt, med krøller som faldt ned på skuldrene, øjnene var mørkeblå og Han var omringet af et blændende og gennemborende lys. Dette lys, siger Maria, er meget stærkt og tager al energi fra dig. Han så på hende med ømhed, uro og medfølelse og med en dyb og vedvarende kærlighed. Så smilede Han til hende.
Hendes krop mærkede igen den samme brændende følelse af stor lethed. Hun skrev næste budskab, som var privat, meget kortere end det, fra natten før. Denne gang sagde Jesus til hende om ikke at være bange og, ja, at Han kommunikerede med hende. Han insisterede på, om at hun ikke måtte flygte og at hun måtte forblive stærk. Han forsikrede hende, at det ikke var hendes fantasi.
Og sådan begyndte budskaberne, selv om Maria, i begyndelsen, ikke var klar over hvad det drejede sig om og hvad de betød. Hun var meget bange for publikums reaktioner til disse budskaber og var lettet, da Jesus sagde til hende, at hun måtte forblive i skjul af utallige grunde.
Nå sandheden begyndte langsomt at blive klar for hende og hun forstod, at budskaberne var autentiske, selv om hun håbede det modsatte, antog hun at hun var en seer som mange andre.
Sådan var det ikke. Jesus sagde ydermere, hvem hun var. Han sagde at hun var profeten af de sidste tider (begreb hun aldrig havde hørt før) og at hun ikke var blevet udvalgt, men sendt, som den syvende Budbringer, for at åbenbare, i Jesu Navn, seglene indeholdt i Johannes' Åbenbaring, for at forberede verden til hans Andet Komme.
Siden modtager hun næsten dagligt et budskab fra Jesus Kristus. Nogle er givet til hende af Jomfru Maria, Guds Moder, som har meddelt hende en ny betegnelse, som hun vil blive kaldt med: Frelsens Moder.
Maria har modtaget det første budskab fra Gudfaderen i juni 2011. Lige før hun modtog det, modtog hun et budskab fra Helligånden, som annoncerede, at Gudfader ville kommunikere med hende.
Hun rystede, mens hun skrev dette budskab, ikke fordi hun var bange, men pga. af Hans kraft og af den rene kærlighed som Han har for hele menneskeheden. Han forklarede, som det første, hvorfor Han skabte verden: for at kunne have en familie.
Maria er katolik men siger, at indtil hun begyndte at modtage budskaberne, var hun en lunken troende. Hun troede på Gud, men var ikke kirkegænger i traditionel forstand. Men i de måneder forud for det første budskab, fik hun en åndelig vækkelse og vidnede om private åbenbaringer af Jomfru Maria, selv om hun beholdt disse hændelser for sig selv.
Som følge af disse åbenbaringer, begyndte hun at bede mere og især den Hellige Rosenkrans. Det var mens hun bed Rosenkransen foran en statue af Vor Frue, d. 8. november 2010, at Jomfru Maria gav hende et budskab som hun skrev ned, men uden at forså betydningen af.
Der blev sagt til Maria, at Kristi Andet Komme var forestående og at hun var den sidste budbringer, den sidste profet. Der blev sagt til hende , at hun var den syvende budbringer, den syvende engel som vil annoncere til verden indholdet af Seglene i Johannes' Åbenbaring, efterhånden som de bliver åbnet af Guds Lam, Jesus Kristus.
De budskaber, som bliver givet hende, udgør Sandhedens Bog, forudsagt i Daniels Bog for de sidste tider. De er givet til verden for at hjælpe med at udbrede omvendelse, således at alle Guds børn bliver frelst fra Antikrist, som snart vil træde frem i verden.
Gud vil, siger hun, frelse hele verden, selve de forhærdede synder. Alle, som bliver frelst, vil komme ind i det Nye Paradis på Jorden, hvor de vil have en ånd, en krop og en sjæl. De vil leve i stråleglans, i kærlighed, i harmoni og vil ikke mangle noget. Dette er den arvelod som Gud har lovet til alle sine børn.
Det vil overgå alt det vi kan forestille os, siger hun, men kun dem, som henvender sig til Gud og beder Ham om tilgivelse, vil komme ind. De vil have evigt liv.
Hvis de afviser Gud vil de blive kastet ind i helvedes ild med Antikrist, den falske profet og alle dem som følger Satan.
Og vi har ikke meget tid.
Forvirring om, hvad Mit Andet Komme vil betyde
Fredag, 20. maj 2011, kl. 10:00
Min højtelskede datter, mange mennesker spekulerer på, hvad det Andet Komme egentlig betyder, så lad Mig forklare det.
Jeg kom til verden, for første gang, for at forløse menneskeheden fra evigt mørke, så den kunne drage fordel af det evige liv. Gud den Almægtige Fader sendte Mig, ud af Hans Barmhjertighed, så at alle Sine børn ville have liv. For indtil da ville det, på grund af Adams og Evas synd, ikke have været muligt. Jeg kommer igen, denne gang for at belønne alle dem, som følger Mig.
Der er meget forvirring i verden med hensyn til denne begivenhed. Mange mennesker tror, at Min genkomst indikerer, at verdens ende er kommet. Det er ikke tilfældet, for det betyder i stedet, de sidste tider for Satan og hans tilhængere, som skaber enorme lidelser i verden, hvor de vil blive forvist fra Jorden i 1000 år.
Om det Nye Paradis på Jorden.
Dette Nye Paradis, som Jeg har lovet, vil komme over, når himlen og jorden forenes, for at blive et. Dette nye liv, som Jeg bringer til alle Mine hengivne tilhængere, er et liv af kærlighed og herlighed. I, mine tilhængere, bliver nødt til at udholde megen lidelse, mens denne overgang finder sted. For at hjælpe med at forberede verden for denne Store Begivenhed, bringer Jeg jer på forhånd en stor gave af Min Barmhjertighed. Den Store Advarsel, som vil give hver og en af jer mulighed for at se jeres synder, og hvordan disse krænker Mig. Dette vil gøre jer i stand til at se Sandheden. Når I er klar over syndspletten, som findes inden i jer, først da, vil I virkelig forstå den sorg, Jeg føler.
Et glimt af hvad der vil ske på den Sidste Dom.
Ved at give jer en chance til at erfare denne store Handling af Min Barmhjertighed, vil I blive givet et sandt glimt af hvad der vil ske på dagen for den Sidste Dom. På denne måde får I en fair chance til at vende tilbage til Mig en gang mere. Ser I, Jeg elsker jer alle med sådan en dyb og varig lidenskab, at Jeg vil gøre alt for at frelse jer fra Bedragerens greb.
I må imidlertid være advaret om, at Satan vil nu øge sine aktiviteter, for at overtale jer, gennem jeres brødre og søstre, til at vende ryggen til Mig, selv efter at denne Store Hændelse har fundet sted. I skal nu åbne jeres sind, lægge alt menneskeligt ræsonnement til side og acceptere sandheden af jeres eksistens på Jorden.Enver løgn, udformet i menneskelig videnskabelig logisk tænkning, vil blive udsagt for at forhindre jer i at acceptere sandheden.
Satan vil ikke have at I, Mine børn, kommer til Mig. Hans faste greb skal brydes, men det kan kun gøres med jeres hjælp. Lad ham ikke formørke jeres dømmekraft med sine løgne. Det vil være meget svært for jer at ignorere hans argumenter, hån og latterliggørelse, for dette er den måde, han arbejder på.
Satan vil arbejde gennem andre mennesker for at afskrække jer.
Mange af jer vil ikke vide, at Satan arbejder på denne måde gennem andre mennesker, hvis synspunkter I respekterer. Men det er præcis, hvordan han arbejder. Han vil kommunikere gennem de stakkels sjæle, som er tiltrukket af mørket. Han vil sikre, at deres sind er blokeret til sandheden af Min Herlighed og det evige liv, som er jeres rettighed. Lad aldrig nogensinde hans indflydelse påvirke jeres kærlighed til Mig. Og husk at, idet han ikke vil vinde denne kamp, så vil, de stakkels sjæle som følger ham, blive kastet i helvede med ham. Hvis I ønsker det evige liv, må I bruge denne tid på Jorden til at frasige Satan, mens I kan.
Jeg vil regere på Jorden i 1000 år.
Min datter, Jeg vil herske på jorden i 1000 år. Tag ikke fejl, for Jeg er nu ansvarlig for de hændelser som vil udfolde sig i verden nu. Jeg har nu banet vejen for Mit Nye Rige på Jorden, og tiden er nær, meget mere nær end mange er klar over. Glæd jer, for denne nyhed vil blive hilst velkommen af alle. Den vil bringe al lidelse i verden til ophør. Den vil antænde en kilde af kærlighed og herlighed, for at alle Mine børn kan dele den.
Dette Nye Paradis vil være ud over jeres fatteevne, men hør dette. Dette nye liv vil give jer alle, Mine hengivne tilhængere, et liv uden bekymring. I vil få det for ingenting. Alt vil blive givet af Mig. Alle I som vælger dette Herlige Kongedømme vil blive forbavset over den Smukke Juvel, der venter jer. Bed nu, at jeres brødre og søstre åbner deres øjne til Sandheden af de løfter, Jeg har givet, så at de også kan deltage i dette Nye Liv på Jorden.
Jeres kærlige Frelser
Jesus Kristus