Gejstligheden

___________________________________________________
Advarsel til de gejstlige
11. den 16. november 2010 kl 9.55
Min datter, du blev afvist i går, da folk prøvede at så tvivl i dit sind. Du led på grund af dette. Fortvivl ikke, for Mit Ord vil blive hørt. Du vil møde forhindringer, som vil få dig til at blive desillusioneret med hensyn til dette arbejde.
Min datter, Jeg vejleder dig. Det skal du huske og glem aldrig Mit løfte. Jeg gjorde, som du bad om, og lod dig sove roligt sidste nat. Du er stærkere nu, kan du ikke mærke det?
Vær forsigtig med, hvem du taler med. Mine tilhængere, eller dem, du tror er Mine tilhængere, er ikke altid det, de ser ud til at være. Du må gøre det, dit hjerte fortæller dig.
Hvorfor bliver Mine børn ved med at tvivle på sandheden? De følger ikke Min Lære, selvom de fik denne gave af Mine apostle, som af kærlighed til Mig og ved hjælp af Helligåndens kraft gav verden en meget speciel gave. Sandhedens gave blev forkyndt og delt ud til alle Mine børn rundt omkring i verden. Mange af Mine børn fulgte denne vejledning igennem tiderne.
Andre valgte, selvom de kendte sandheden, at fordreje den, så den passede til deres egne formål, ønsker, lidenskaber og magtbegær. Mine tilhængere kunne ikke længere skelne mellem sandheden i Guds ord og falsknerierne, der blev spredt af dem, som var blevet vildledt. Det er sådan, Forræderen arbejder. Han skaber forvirring, skuffelse og en følelse af håbløshed, og har gjort det lige siden Min død på korset. Men hør Mig nu. Han vil ikke vinde, Min datter. Styrken ved den Himmelske vejledning vil indgyde Mine børn troen en gang til ved hjælp af Mine profeters undervisning.
Bed Mine børn være årvågne over for de forandringer, de ser i verden. Bed dem om at åbne deres hjerter, deres øjne og sind for at være vidne til de løgne, som bliver spredt af Satan. Fra ham springer et spind af løfter, der er givet, for at Mine børn skal føle sig tiltrukket af ydre underværker. Underne og den falske herlighed er tom. De reflekterer ikke kærlighed eller tilbyder trøst, når først deres tomhed er afsløret. 
De onde kræfter er ved at blive stærkere nu Mit barn. De er planlagt af Satan gennem hans hær af onde tilhængere. Disse tilhængere, der er fyldt med grådighed og kærlighed til sig selv, følger ham i føjelig beundring og vil blive ført ind i det paradis, han praler med. Det lovede paradis er intet andet end sort mørke, og når det går op for Mine børn, vil tiden til deres forløsning være forpasset.
Bøn om Frelse.
Alle Mine børn må, selv hvis det er af kærlighed til deres egen familie, være på vagt over for ondskaben, hvis de ønsker at frelse hinanden. Min kærlighed vil blive ved med at vejlede dem, hvis de omvender sig og følger Mig. De må aldrig være bange for at vende om og sige:
”Oh min Herre led mig til dit kongerige og beskyt mig mod mørket, som har opslugt min sjæl. Hør mig nu Oh Hellige Hjerte og lad ved din godhed dit lys og din beskyttelse skinne igennem det.”
De af Mine børn, som beder denne bøn, vil blive hørt. Deres bønner om frelse for dem selv og deres kære, vil blive bønhørt. Jeg har ved hjælp af Mine seere, der er vejledt af Min Velsignede Moder, samvittighedsfuldt prøvet at sende advarsler til verden. Skønt de blev afvist i begyndelsen, blev Mine seere mange, mange gange accepteret til sidst. Denne gang vil de ikke få givet den tid, der er disse budskaber værdig, så de kan blive hørt af en tilstrækkelig del af Mit folk.
Pas på de falske profeter
Men Jeg må advare Mine børn om de falske profeter. Mange ægte seere er blevet vildledt. Seere, der er ægte, vil blive givet nådegaver, som vil udsende Min Sandhed på en sådan måde, at de vil være ledsaget af overnaturlige begivenheder og mirakler, som ikke kan eller vil blive afvist.
Mit hjerte knuses, når Jeg ser den måde, som mange af dem er blevet afvist af Mine Hellige Tjenere på. De samme, som Jeg har sendt for at undervise Mine børn, svigter deres opgave. De må nu vende sig mod Mig og modtage de nådegaver, der er nødvendige for at lede Mit folk.
Mine hellige tjenere er meget vigtige, og de, der har modtaget Sakramenterne, må høre Min bøn. I er forpligtet over for Mig. Forny jeres løfter nu. Tro og følg Mit hellige budskab. Vær stærke, for I er nu kaldet til at vidne om sandheden i Åbenbaringens Bog og at acceptere, at tiden er kommet. Forbered jer nu på denne store begivenhed. Afvis Mig ikke eller vend ikke ryggen til. I skal prædike med styrke og overbevisning. I må ikke udvande Min Lære og sige til Mine tilhængere, at alt vil være i orden. Det er ikke det budskab, I er kaldet til at give. Jeres pligt over for Mig, jeres Guddommelige Frelser, er at informere jeres flok om sandheden.
Mine børn må ikke få at vide, at de alle bliver frelst. Det passer ikke. For det er kun dem, som søger Min tilgivelse og overgiver sig til Mig og Min Lære, som vil blive frelst. Hvorfor følger I ikke læren i skrifterne? Hvorfor bruger I undskyldninger? Hvorfor vildleder I Mine børn og overbeviser dem om, at Gud tilgiver alt? Min Evige Fader vil kun tilgive dem, som tror på Mig og som angrer.
Sagde Min død på korset jer ikke noget? Jeg døde for at frelse menneskeheden fra Satans dårskab. Og alligevel underviser I Mine børn en løgn af misforstået tolerance. I er blevet ofre for et pres fra menneskeheden om at skjule den Hellige doktrin, som I var kaldet til at prædike om. 
Har I ikke skam i livet? Så fanget er I i de verdslige attraktioner, som jorden kan tilbyde, at I følger falske dogmer dikteret af den populære tolerance, som Satan har spredt blandt Mine børn. Disse stakkels vildledte børn har brug for, at man viser dem vejen. De skal også kende forskellen mellem menneskelig fortolkning og det guddommelige løfte, som Jeg har givet.
Hvorfor vil Mine børn ikke tro på guddommelig indblanding? Hvorfor afviser I det, når I bliver præsenteret for det? Mine præster hør Min bøn. Bed om, at Mit budskab bliver hørt.
Budskab til biskopper.
Til Mine biskopper siger Jeg dette. Læg jeres rober og vend ryggen til de rigdomme, som I har været afhængige af. Søg den ydmyghed, der bliver krævet af jer. Adlyd Mit ord nu, eller mød konsekvenserne. I er forpligtet over for Mig og Min Evige Fader. Hvor er I blevet blinde. Der bliver nu vist tegn på himlen gennem seere, og I har undladt at lytte til dem. I stedet sidder I i jeres slotte og vrænger næse ad dem. Denne synd er utilgivelig. 
Mine hellige tjenere, som valgte Min vej, har begået synder, som krænker Mig meget. Åbn jeres øjne og jeres hjerter, og vend tilbage til læren i Min Hellige Bog.
Budskab til kardinaler.
Til mine kardinaler siger jeg dette. Til hvilke ophøjede tinder er i steget, siden I har glemt Sakramenterne eller Sandheden i Min Lære, som skal lede Min flok. Stig ned nu og følg Min vejledning. Lad jer ikke distrahere af falsknerier, som har grebet menneskeheden. I må ikke også afvise Mig.
Jeg beder jer alle om at bede for Min elskede modige pave, den sidste pave. I, Mine disciple, er blevet ledt på vildspor af forræderen. Han har givet sig tilkende i korridorerne i Min kirke, og hans onde veje bliver nu præsenteret. De af jer, der har øjne i hovedet, skal holde udkig foran og bag ved jer. Han vil snuppe jeres sjæl, hvis I lader jer narre af hans bedrag.
Vær venlig at bede for jer alle sammen. Bed for Min vejledning. Bed om tilgivelse, og lad Mig lede jer igen.
De af jer, som er skeptiske over for denne instruktion, skal lytte nu. Hvorfor skulle Jeg ikke kommunikere med jer på denne måde? Jeg har lært jer alt gennem Apostlene, som med Helligåndens vejledning gav verden Mine Budskaber, der har levet lige siden. Nu er tiden kommet nær. Hele jeres liv har I bedt om vejledning. På dette tidspunkt anmoder Jeg jer indtrængende om at høre Min bøn.
Jeres Guddommelige Frelser
Jesus Kristus
 
Demokratiet vil forsvinde – Præster vil blive martyrer
50. den 3. marts 2011
Min kære elskede datter, det er med glæde, at Jeg byder din opmærksomhed velkommen i aften. Dit fravær har smertet Mig noget, men Jeg vidste, at du snart ville vende tilbage til Mig.
Vær sød at lytte omhyggeligt. Selvom jeg ved, at du har travlt med dit liv, så må du forstå. vigtigheden af dette Budskab. Mit Ord bliver givet dig i den vigtigste historiske æra siden begyndelsen. For det er i denne tid, at verden vil opleve forandringer, som menneskeheden indtil denne dag aldrig har været vidne til.
Gør jer parate nu, Mine børn, hvor I end er i verden. For meget snart vil en af Mine mest dyrebare gaver blive givet til hver eneste af jer, af barmhjertighed. Min Advarsel, som bliver givet til jer, vil sprede konvertering alle vegne. Når dette finder sted, efter det tidspunkt i tiden, hvor jorden vil være ubevægelig, vil Kærligheden brede sig vidt omkring, fordi Sandheden er blevet modtaget.
Satans tilhængere vil få svært ved at forsvare deres ondskabsfulde opførsel, når de bliver mødt af den kærlighed og det lys, der vil skinne igennem jer. Men selvom den store begivenhed, som vil forbløffe jer, får mange til at konvertere, er det stadig nødvendigt at forberede jer til den.
Accepter, at denne begivenhed vil finde sted. Meget få vil benægte det, hverken i løbet af den eller bagefter. Og alligevel vil mange fortsætte med at vende sig bort fra mig. Den Store Forfølgelse vil følge efter.
Præster vil lide
Min hær af elskede tilhængere vil modigt rejse sig og forsvare Min Eksistens. Dog vil nogen af dem, I allermindst ville tro det om, inklusiv kristne kirkeledere, slutte sig til den onde og hans parasitter. De vil blive forført på grund af deres svage tro. I vil opleve, at Mine hellige præster, Mine loyale tjenere, må forsvare deres tro. Den brutalitet, som vil blive vist dem, vil ligne den, Jeg oplevede, da jeg stod over for Mine bødler. Lyt til Mig alle jer, der følger Mig. Lad jer ikke friste til at følge forrædernes vej, selv hvis I er skræmte. Lad jer aldrig narre af falske løfter. Vær modige. Bed om styrke.
Forfølgelsen vil ikke vare længe
Stiv jer af, I troende, for selv jeres allernærmeste vil vende sig bort fra Troen. I vil finde jer isolerede, grinet af og latterliggjort offentligt. Ignorer deres hån. Jeg vil vejlede jer alle og beskytte jer, for denne tid vil ikke vare længe. Den mest smertelige lidelse, I vil opleve, vil være den manglende loyalitet over for Mig og Sandheden.
Ikke kristne nationer vil have kontrollen
Bøn vil kunne formindske nogle af de katastrofale begivenheder, der vil folde sig ud. De af jer, der tror på Mig og Min Evige Fader, vil blive udsat for forfølgelse af de nationer, der mangler kærlighed. Kærlighed til Gud. Den eneste kærlighed, de føler i deres hjerte, er trangen til at have magt over mindre heldige lande. Deres primære mål er kontrol. De ønsker ære, jagter rigdom og vil have magten over jer, jeres land og de af jer, der nægter at undsige Mig. Hvis I lader jer kue, Mine børn, vil I finde det meget svært at opgive og gå samme vej tilbage til Mig. Dette vil kræve et enormt mod, når I står overfor voldsom modgang, men I vil vinde. Hvis I kommer til at lide på grund af den passion, I føler i jeres hjerter, efter Guds, Min evige Faders kærlighed, så vil I acceptere det med glæde i jeres sjæle.
Nye diktatorer opstår
Pludselige forandringer i globale situationer, som indtil da lignede ubetydelige uro, vil nu udvikle sig til krige. Krige vil føre til mangel på mad. Demokratiet vil hurtigt svækkes og onde diktaturer vil opstå. Disse diktaturer vil imidlertid være meget påpasselige med, hvordan de bliver opfattet. De vil fremstå som fredelige fredsmæglere og ”frelsere”. Til gengæld for at give jer mad vil de kontrollere jeres ejendele, som vil blive deres. I vil skulle skaffe tilladelse til at give jeres familier mad. Hvis I vil rejse, kræver det en særlig form for identifikation, og I bliver bedt om at modtage mærket – dyrets mærke. Løb, Mine børn, og gem jer, for det er ikke det hele. De vil bestemme, hvordan I beder, for de vil ikke tilbede Gud. Disse er Satans hære, Mine børn, og de ønsker at stjæle jeres sjæle.
De af jer, som tror på Mig, skal gøre jer klar. Vend øjeblikkelig tilbage til jeres kirker. Bed til den Evige Fader. Saml jer i grupper og bed, bed, bed. Bed om forsoning nu, så at I, når I bliver vidne til Advarslen, ydmygt vil acceptere jeres sjæls tilstand. I har intet at frygte.
Bed også for jeres familie og venner, jeres børn og jeres naboer. De har alle brug for at forberede sig. Der vil være så mange, der konverterer, når de bliver vidne til Sandheden om Min Eksistens. Der vil være så mange, der ikke vil kunne modstå chokket, når de ser, hvordan de har krænket Mig. Andre vil simpelthen være ligeglade. Der er nedtælling af timerne nu.
Bed Mig hjælpe dig 
Alle de tegn, der er blevet forudsagt, er lige rundt om jer børn. Se dem og accepter dem for, hvad de er. Opstande. Jordskælv. Oversvømmelser. Klimaforandringer. De vil nu eskalere. Der er nu ved at komme mangel på penge og også på mad. Tro ikke at alt er forbi, for hvis I beder Mig om hjælp, vil jeres bønner blive hørt. Jeg vil holde jer alle i hånden og lede jer gennem dette virvar. Men I må åbne jeres hjerter. Bloker for ethvert forsøg på at lokke jer til at deltage i den ondes komplot. Forbliv rene i hjerte og sind. Vær ydmyge i jeres livsanskuelse. Men vær aldrig bange for at forsvare jeres ret til at tro på Mig.
Det er tid til at forberede jeres sjæle
Tiden er inde. Gå nu, Mine børn, og forbered jeres sjæle. Søg de nødvendige nådegaver gennem sakramenterne for at helliggøre jeres sjæle. Så bed Mig om at tage jer i mine arme og bed om frelse. Min Kærlighed og Omsorg for hver og en af jer går ud over jeres forstand. Advarslen, som er en af de mest nåderige gaver, jeg kan give jer alle, og det endda før den endelige dom finder sted, må I byde velkommen. Vær taknemmelige over, at I får skænket denne vidunderlige Gave. Fordi når folk konverterer i alle hjørner af kloden, vil I i sandhed være parate til den Nye Himmel og Jord, som vil smelte sammen til en – Mit Paradis og en glorværdig arv, som hver og en af jer er berettiget til at dele – hvis I vælger det.
Afvent nu Min Advarsel, Mine børn. For tiden nærmer sig med hastige skridt nu.
Jeres elskende Frelser,
Retfærdig Dommer og Barmhjertig Jesus Kristus
 
Et budskab til Gejstligheden – I skal ikke lade jer tyrannisere af de verdslige samfund
175. den 27. august 2011
Min datter, hvis blot flere præster og medlemmer af den kristne kirke ville være åbne overfor, at Jeg taler til verden nu gennem disse Budskaber, så ville det lette Mit Hjerte.
Det er Mine hengivne tilhængere, der holder det tændte lys, medens de arbejder sig fremad og spreder mine advarsler i verden for at opmuntre Mine børn til at gøre bod over for Mig. O hvor det gør Mig bedrøvet at se, hvor lukkede sindene er hos de hellige tjenere, der siger, de kommunikerer Mit Ord, Min Lære, til verden. Det sønderknuser Mit Hjerte at se, hvor hårde deres egne hjerter er blevet.
Min Lære taler for det faktum, at Guddommelige åbenbaringer virkelig finder sted og har fundet sted siden tidernes begyndelse. Troede I virkelig, at Min Moder og Jeg ikke ville kommunikere med Mine børn igennem århundrederne? Førhen var de glade for at lytte til ordene fra tidligere tiders helgener og endda længe efter, at de havde givet verden deres budskaber, men sådan er det ikke mere. Forskellen på den gang og nu er, at der ikke bliver ret meget tid til at sætte sig ind i disse Budskaber efter Begivenheden. Fordi tiden vil ikke mere være, som I kender den.
Jeg kalder jer, Mine hellige tjenere og Min Hellige Vikar, læs Mine Ord for menneskeheden nu. Aldrig før har I haft brug for Min indblanding i verdensbegivenhederne som nu. Husk, at Jeg steg op fra de døde og lovede at vende tilbage. Hvor meget har I forberedt jer? Hvor ofte minder I mine børn om nødvendigheden af at forsone sig med Mig? Hvor ofte er I villige til at lade Mine børn skrifte deres synder, når I har så travlt? Der bliver ikke givet nok tid til skriftemål. I har skuffet Mig, Mine hellige tjenere, og det sårer Mig dybt. Det er utilgiveligt at forhindre Mine børn i retten til sakramenterne. Vågn op nu og følg Mine instruktioner. Gør jeres pligt nu, som I lovede, da I aflagde jeres præsteløfter. I må ikke vende ryggen til Min Lære.
Troen, og især hos Mine hellige tjenere, er blevet svækket betydelig. Det er forårsaget af Satans forbandelse. Han har i nogen tid vandret iblandt jer og har været skyld i ødelæggelse indenfor og udenfor Min Kirke. Husk det, Mine hellige tjenere. Dette er Satans værk. I må aldrig give op på grund af hans pinsler og trække jer væk fra jeres pligter mod Mig.
Hør Mig nu. Lyt til mine advarsler og forbered Min flok, så de kan søge tilgivelse for deres synder nu. Kom i gang, så Min Kirke fortsætter med at kæmpe for Sandheden i Min Lære og ikke tillader det verdslige samfund at tyrannisere jer og skubbe jer hen i et hjørne, hvor I kan gemme jer i frygt. For hvis I gør det, vil I blive udsat for fristelser fra den onde, hvis løgne allerede har ødelagt så meget af Min Kirke.
I er Min livlinje, Mine hellige tjenere, og Jeg har brug for jer til at hjælpe Mig med at frelse Mine dyrebare børn, nu hvor de skal stå over for lidelser, der vil forvirre deres sind med hensyn til Sandheden i Min Lære og Min Evige Faders Eksistens.
Jeg henvender Mig til jer nu og beder jer lytte til Mig, når jeg kalder jer.
Jeres elskede Lærer
Jesus Kristus
 
Forandringer, der vil modsige Guds Ord, vil blive introduceret i Kirken 
191. den 13. september 2011
Min kære elskede datter, det er Mig, Jesus Kristus, som kom i kødets skikkelse.
Mit allerhelligste Ord må nu høres af Mine hellige tjenere alle vegne. Alle Mine tilhængere skal dele disse Budskaber med Mine hellige tjenere i alle kristne retninger. Det er af vital betydning, at de bliver opmuntret til at høre Mit Ord på denne afgørende tid, før det hele bliver splittet ad og delt i to lejre.
Forræderen har arbejdet på at infiltrere Min Kirke på alle niveauer. Meget snart nu, langsomt men sikkert, vil I se, at den Hellige Messe bliver reduceret. I vil se fjernelsen af specielle bønner og nogle af sakramenterne, som for eksempel skriftemålet, der begynder at blive reduceret. Jeg beder Mine hellige tjenere om at lytte til Mig nu og at bede om indsigt. Det er Mig, som kalder jer nu, så Jeg kan frelse jeres flok. Det er Mig, som ønsker at åbne jeres hjerter, så I kan planlægge disse sidste tider, som vil forkynde en fuldstændig ny begyndelse for verden.
Meget snart vil I blive bedt om at vise troskab over for den falske profet. Betragt ham, som den, han er og bedøm hans arbejde for at se, om det bærer frugt. For de frugter, som hans slaviske fanatikere vil høste, vil være bundrådne. En bid vil være nok til at ødelægge jeres hengivenhed over for Mig. To eller flere bidder vil være nok til at grave en grøft mellem jer og Mit Hellige Hjerte, så at I vil finde det næsten umuligt at komme ind i Min Faders Kongerige.
Læg nu omhyggeligt mærke til de forandringer, I vil se krybe ind i jeres præstedømme. Nogle af disse ændringer vil ikke ligne et problem i starten. Men som tiden går, vil I blive påtvunget visse forandringer, og I vil blive tvunget til at sluge løgne. Løgnene vil komme fra Satan og vil være klædt i fåreklæder. 
De rene af hjertet vil øjeblikkeligt vide det og genkende den onde, når han på en snu måde designer en ødelæggelse af Min Kirke på Jorden indefra.
Min Sandhed vil forårsage et gisp af forargelse ud over verden, når Mine præster vil sige, at dette profeti helt sikkert er løgnagtigt. Den eneste løgn, de vil blive nødt til at være vidne til, vil være den, de bliver tvunget til at godkende, og som vil være i direkte modstrid med Min Hellige Skrift, som menneskeheden fik den fra begyndelsen af. Tillad jer aldrig at acceptere nogen anden Sandhed end den, der er indeholdt i den Hellige Bibel.
Mange ændringer, som vil være i modstrid med Min Evige Faders Ord, vil blive introduceret. Disse ændringer, Mine hellige tjenere, vil ikke være af guddommelig oprindelse, og I er nødt til at afvise disse usandheder, hvis I vil forblive loyale over for Mig.
Vågn op. Stå imod disse løgne, som I vil blive præsenteret for. Accepter dem aldrig. Min Evige Faders Ord vil aldrig ændre sig. Det kan aldrig blive justeret af menneskeheden. Mange af jer vil blive så fortvivlede over at finde jer så isolerede fra jeres kolleger blandt de hellige tjenere. Frygt ikke, for der er kun en side, I kan vælge. Det vil være den side, hvor Jeg står. Der er ingen anden side.
Jeres elskede Frelser
Jesus Kristus
 
Forhærdede sjæle vil ikke finde Advarslen let
207. den 30. september 2011
Min kære elskede datter, Min opgave at omvende sjæle tager nu til i styrke.
Jeg beder dig om at advare så mange du kan om at forberede deres sjæle før Advarslen.
Informér alle de præster, nonner, biskopper og andre kristne trosretninger, som tror på Min Evige Fader, om at lytte til Mit Ord. Så mange af Mine børn er i sådan et mørke at Lyset fra Min Guddommelige Herlighed vil skade deres sjæle. De vil føle rigtig smerte fordi de ikke vil være i stand til at modstå denne Min Store Barmhjertigheds-Handling.
Nogle mennesker smiler i morskab over disse Hellige Budskaber. Det bedrøver Mig. Ikke fordi de ikke tror at Jeg taler til dem på denne måde, men fordi de ikke vil tro på Mig. For alle de af jer der er bekymrede for jeres elskede, venligst bed til at den renselse de møder under Advarslen vil bringe dem, endelig, ind til Mit Hjerte.
Jeg beder om at alle Mine tilhængere nu beskytter dem selv mod Satan. De skal stænke hvert hjørne af deres hjem med Helligt Vand, bære et Benediktinsk Kors og have en Rosenkrans i nærheden. Bed også til Ærkeengelen Skt. Michael. Satan og hans hær af tilhængere vil gøre alt for at overbevise jer om at dette ikke er Mig der taler. Satan og hans dæmoner vil begynde at pine jer og plante frygtelige tvivl i jeres sind. I, Mine børn, kan stoppe ham ved at følge Mine instruktioner. Desværre, vil han dreje sindene på svage sjæle ind i en total afvisning af Mig.
Forhærdede sjæle vil ikke finde Advarslen let. De vil argumentere om hvordan de har krænket Mig. Selv den brændende ild i Helvede, som de vil opleve under Advarslen, vil ikke feje al tvivl på Min Eksistens bort.
Mange vil sprede løgne om Advarslen når den har fundet sted. De, hedningene, som er slaver af Satan, vil konstruere en løgn som de vil sprede overalt. Videnskabelige argumenter vil blive fremsat for at bortforklare Begivenheden. De ønsker ikke at høre Sandheden. De skal bedes for. Så stærkt er Satans greb om verden, at Mit Navn ikke vil blive ytret i offentlighed. Diskussion om Min Eksistens på Jord ses som et pinligt samtaleemne.
Mit Navn bruges i dag hovedsagligt gennem grimt sprog, eller værre, ubevidst når der bandes. Men hør Mig nu. Mit Navn vil blive hørt og accepteret igen efter Advarslen, af dem der vil omvende sig. Så vil Mit Navn blive brugt når de, Mine børn, beder til Mig.
Jeres elskede Jesus
 
Til Mine hellige tjenere siger Jeg dette: Begå ikke den fejl, som jeres forgængere begik, da de afviste Mig, den første gang Jeg kom til Jorden 
405. den 24, april 2012
Min kære elskede datter, Du skal vide, at når en Mission, som den Jeg nu skænker verden, er så vigtig, som denne her er, så vil mange folk prøve på at stoppe den.
De vil prøve på at angribe dig og bagatellisere betydningen af den over for dem, som kan genkende Min Stemme, medens Jeg prøver at meddele hele verden Mine Budskaber.
Omfanget af det had, der vil blive vist over for disse Budskaber, der bliver afleveret gennem dig, de sidste tiders profet, vil blive større og større.
Lyt nu til Mig alle I, som hævder, at I kender Mig. Jeg er ved at forberede menneskeheden på Mit Andet Komme.
Hvis I tror på Mig og Min Lære og siger, at I kender Mig, så skal I vide, at Jeg nu sender Min profet for de sidste tider sammen med andre profeter for at gøre jer værdige til at træde ind i Mit Kongerige.
Til Mine hellige tjenere siger Jeg dette: Begå ikke den samme fejl, som jeres forgængere, der afviste Mig, den første gang Jeg kom til Jorden.
Giv agt og lyt til Mit Kald, for Jeg har brug for jeres hjælp til at forberede sjælene i Min flok, før det Store Mirakel finder sted.
Troede I virkelig, at Jeg ikke ville sende Mine profeter for at advare jer?
Troede I, at Jeg bare ville melde Min genkomst uden at forberede jer, og at Jeg dermed ville tillade, at sjæle gik til grunde?
De af jer, der undsiger Mit Andet Komme og dog hævder, at I forstår Mit Løfte til menneskeheden, skal skamme jer.
Jeres mangel på ydmyghed betyder, at I ikke kan blive renset af Helligånden.
I skal henvende jer til Mig og bede om den Gave, der får jer til at indse Sandheden, eller også må I gå bort fra Mig.
I har svigtet Mig. I får Mig til at græde af ærgrelse, for I er Mine tjenere, der har fået ansvar for at frelse de sjæle, som I er hyrder for.
Nu, hvor Jeg kalder jer fra Himlen, bønfalder Jeg jer om at svare på Mit Kald.
Jeg har mange udvalgte sjæle, som arbejder for Mig, for at bringe Mig de sjæle, som Jeg tørster efter.
Det er jeres pligt at rejse jer fra jeres slummer og være klar til Mit Kald.
Kun dem, der virkelig elsker Mig, vil kunne genkende Min Stemme.
Ligesom en moder vil blive genkendt af sit eget barn, således skal I, Mine elskede tjenere, også kalde på Mig som et barn, der søger at sikre sig, at det er Mig, jeres elskede Jesus, der vinker jer hen til Mig, så I kan tage Min Hånd.
Jeg vil lede jer gennem en jungle af torne, som I skal gå igennem for at nå til Portene til Mit Nye Paradis.
Har Jeg ikke sagt jer, at Jeg ville komme igen for at dømme de levende og de døde?
Nå, men nu kommer Jeg snart, og Jeg har brug for jeres hjælp til at samle alle Guds børn sammen.
Der er kun ganske få, der genkender Mig, på grund af det slør af forræderi, der dækker verden. Mange tror ikke på Gud Fader.
Der er kun nogle få, der tror på, at Jeg, Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, døde for at frelse dem. Alligevel er de parate til at tro på og tilbede falske guder, der ikke findes.
Hvor er Jeg frygtelig bedrøvet og græder, når Jeg er vidne til, at unge mennesker ler, når Mit Navn bliver nævnt, og når Jeg ser dem gøre nar ad andre, der offentligt indrømmer, at Jeg Eksisterer.
Hvor det giver Mig samme Smerte, som ved Min Korsfæstelse, når Jeg ser, at dem, der kalder sig kristne, nægter at forkynde Min Lære offentligt af frygt for at blive til grin.
Verden er blevet bedraget af løgnens konge. Kun Jeg kan nu bringe håb og frelse til Guds børn fra den frygtelige skæbne, som er planlagt, nemlig at udsætte dem for terror i hver eneste nation, som vil blive begået af globale magtfulde gruppers hære, inklusiv dem, der er kontrolleret af den falske profet og antikrist. Alle Mine advarsler, der er givet til Min Profet for de sidste tider, Maria Divine Mercy, vil blive til virkelighed.
Indtil det sker, må I aldrig glemme jeres hengivenhed over for Mig, jeres Frelser, Jesus Kristus.
Uden Min Kærlighed og vejledning vil I finde det umuligt at styre skibet, som er Min Hellige Kirke på Jorden.
Vågn op. Lad være med at afvise Guds profeter. Mange vil nu hævde at komme i Mit Navn, som der står i Skrifterne, men de vil ikke tilbyde den åndelig føde, som kun kan komme fra Mig.
Mange dukker op nu, så at de kan afvise Min vigtigste offentlige Stemme til verden, der er indholdet af disse Budskaber for de sidste tider.
Bøn er jeres rute tilbage til Mine Arme.
Bed, bed, bed om Nådegaver, der kan åbne jeres øjne, så I kan genkende Mig, før det er for sent.
Jeg har brug for jeres hjælp, kærlighed og loyalitet.
Husk på, at I aflagde jeres hellige løfter til Mig. Nu, hvor Jeg kalder jer, må I ikke svigte Mig.
Omfavn Mig og lad Mig lede jer, så at I bliver i stand til at lede Min Resterende Kirke og frelse den.
Jeg giver jer en særlig velsignelse og venter på, at I svarer på Mit Kald, som følger i denne.
Korstogsbøn (49) Et løfte om loyalitet hos de Kristne Gejstlige.
”Oh Jesus, Jeg er Din ydmyge tjener. Jeg lover Dig min kærlighed og loyalitet. Jeg beder Dig give mig et tegn på, at det er Dig, der kalder mig. Hjælp mig med at åbne mine øjne og at blive et vidne til Dit løfte.
Velsign mig med Helligåndens Nådegave, så at jeg ikke vil blive ført bag lyset af dem, som hævder at komme i Dit Navn, men som ikke siger Sandheden. Vis mig Sandheden.
Giv mig lov til at føle Din Kærlighed, så jeg kan opfylde Din meget Hellige Vilje. Jeg beder Dig af et ydmygt hjerte om at vise mig den måde, jeg kan hjælpe Dig med at frelse menneskehedens sjæle på. Amen.”
Lad være med at ignorere Mit Kald. Afvis Mig ikke, når Jeg kommer igen. Denne gang kommer Jeg ikke kun for at frelse menneskeheden endnu engang, men for at opfylde Min elskede Faders, Gud den Allerhøjestes, Vilje.
Gå i fred.
Jeres elskede Jesus
 
I skal vide, at de 1000 år, der omtales i Åbenbaringens Bog, betyder lige præcis det
438. den 28. maj 2012
Min kære elskede datter, når der bliver stillet spørgsmålstegn ved den lære, der står i Den Hellige Bibel, er det kun noget, der er normalt for den menneskelige natur.
Det støder Mig, når mennesket fordrejer læren i den Hellige Bibel, for at tilpasse den sin egen dagsorden.
Men når Mine hellige tjenere undsiger dele af den Hellige Bibel og kaster dem til side, som om det ikke betyder noget, afviser de Mig, Menneskesønnen.
Alt det, der står i den Hellige Bibel, kommer fra Min Evige Fader, der har godkendt hvert eneste ord, skrevet af Hans salvede.
Tro på, at indholdet af Min Faders bog er Guds Hellige Ord, og at ikke et eneste ord er løgn.
Hvorfor stiller videnskabsmænd og eksperter i den Sandhed, der står i den Hellige bibel, så spørgsmålstegn ved Mit Hellige Ord, når Jeg præsenterer jer for det i disse Budskaber?
Min Sandhed bliver nu givet til jer endnu en gang for at opfriske jeres hukommelse og minde jer om den Lære, der står deri.
Til Mine børn på jorden siger Jeg dette. I skal vide, at profetierne i Daniels Bog og i Johannes Åbenbaring stadig mangler at finde sted.
I skal vide, at de 1000 år, der omtales i Åbenbaringens Bog, betyder lige præcis det.
Hvis det var meningen, at det skulle have betydet noget andet, havde der stået en anden tidsangivelse.
Min Kirke, den Katolske Kirke, har endnu ikke erklæret, hvad den tror i denne forbindelse.
Min Resterende Kirke, de tiloversblevne slyngtråde i Min Katolske Kirke på jorden, vil forstå den sande mening af Min Æra af Fred på jorden.
I er i de sidste tider, men jorden vil blive fornyet.
Jeg kalder alle Mine hellige tjenere. Min stemme er hæs, nu hvor jeg beder jer svare på Min Hellige Kalden fra Himlen.
Jeg, jeres elskede Frelser, har indtil nu sendt mange seere og visionære til jer. De har hjulpet med at åbne jeres sind over for de begivenheder, der vil komme.
Jeg har ventet indtil nu med at afsløre de sidste åbenbaringer for verden. Nu sender jeg Min sidste budbringer, Maria Divine Mercy, den syvende engel, der skal forberede det sidste kapitel, som det er fortalt jer.
Min stemme er som torden. Den vil fortsætte med at blive hørt over hele jorden. Den stopper ikke før den dag, Jeg kommer for at dømme.
I lytter måske ikke til Mig nu. Mange af jer vil afvise Mit Ord med en arrogance, der sårer Mig dybt. Andre vil ignorere Mig på grund af frygt, for det er lettere på den måde. Men snart vil de forandringer, jeg taler om, begynde at ske. Så vil Sandheden begynde at dæmre for jer.
Jeg kalder jer nu for at sige jer dette. Jeg venter på en respons, hvis ikke nu så i fremtiden.
Jeg venter. Jeg vil fortsætte tålmodigt indtil den dag, hvor I kommer løbende til Mig for at søge Min Beskyttelse.
Jeg vil aldrig opgive Mine udvalgte tjenere, som Jeg kaldte i første omgang.
Kan I huske den første gang, Jeg kaldte jer? I følte Min stemme tale til jeres sjæl og trygle jer om at slutte jer sammen med Mig. Kan I høre Mig nu?
Bed Mig Åbenbare over for jer, at det er Mig, jeres Jesus, der beder jer om at komme, at stå op og følge Mig på denne sidste vanskelige rejse mod det Evige Liv. Frygt ikke Mit Kald. Stol på Mig og sig denne bøn, hvor I beder Mig om at lade jer høre Mit Kald.
Korstogsbøn (57) Bøn for de gejstlige – Jesus lad mig høre dit kald O min kære
Jesus.
Åbn mine ører for lyden af Din Stemme.
Åbn mit hjerte for Dit kærlige kald.
Fyld min sjæl med Helligånden.
Så jeg kan genkende Dig denne gang.
Jeg tilbyder dig min ydmyge troskab over for alt.
Som Du beder mig om.
Hjælp mig med at skelne Sandheden, at rejse mig, at svare på det.
Og at følge Din Stemme, så jeg kan hjælpe Dig med at frelse.
Menneskehedens Sjæle.
Din vilje er min befaling.
Giv mig mod til at blive ledet af Dig.
Så jeg kan ruste mig så meget, det er nødvendigt,
for at lede Din Kirke mod Dit Nye Kongerige.
Amen
Husk at Jeg, Jesus Kristus, aldrig vil tillade Mine Hellige Tjenere at vandre væk fra Sandhedens Vej. Jeg vil stå ved hvert hjørne, hver gade og vise jer den rigtige retning.
I vil måske finde det frustrerende nogle gange. I vil blive forvirrede. I vil måske ikke ønske at høre Sandheden. I bliver måske bange. Men I skal vide dette:
Jeg vil altid elske jer. Jeg vil altid være ved jeres side.
Jeg vil aldrig lade jer i stikken.
Jeres elskede Jesus
 
Den Falske Profet vil ikke kun overtage den Katolske Kirke, han vil diktere over alle Kristne Kirker
454. den 10. juni 2012 kl. 15:30
Min højtelskede datter, Jeg opfordrer alle mine tilhængere om at vise mod på dette tidspunkt.
Det er ikke tid til at falde ned og græde. Det er tid til at kæmpe for jeres frelse.
Jeg kalder alle Kristne Kirker, Mine præster og alle, der har viet deres liv til Mig, deres Jesus, til at høre Min tryglen.
Fornægt aldrig Sandheden af Min Lære.
Fornægt Mig aldrig.
Fornægt aldrig Min Kirke. For Jeg er Kirken.
Fornægt aldrig Mit Legeme, for Jeg er Livets Brød.
Accepter aldrig de løgne, som snart skal plantes blandt jer for at fortrænge Min Kirke på jorden.
Det er tid til at forberede.
Snart vil I være tvunget til at sluge en ny religion, som vil være menneskeskabt.
Snart vil I blive kraftfodret med hvad der vil se ud som den Hellige Eukaristi, men det vil ikke være Mit Legeme.
Den vil være tom, gold og vil ikke give noget virkeligt liv.
Den eneste Hellige Eukaristi der eksisterer, er den måde, hvorpå Mit Nærvær er gjort kendt i den Hellige Messes Offer, som det er nu.
Afvig aldrig fra dette, selvom hedningerne tvinger jer til det, for at overtage Mine Kristne Kirker.
De vil vanhellige Mine Kirker og gøre dem til intet andet end forlystelsessteder og sociale afsætningsmuligheder.
I skal altid følge de trin, Jeg lærte til Mine apostle ved den Sidste Nadver.
Nu skal I sikre jer, at alt er på plads før angrebet begynder.
For snart vil I finde det umuligt at følge en falsk doktrin, pålagt jer af den vederstyggelighed, der ligger forude.
Den Falske Profet vil ikke kun overtage den Katolske Kirke, han vil diktere over alle Kristne Kirker, som han vil smelte sammen som én.
Men det vil ikke være Mig, Jesus Kristus, det nye tempel skal blive bygget for. Det vil være et tempel der skal erstatte Pavestolen og ære dyret.
Ret jer nu efter Mine Ord, for I vil snart se sandheden.
De modige, som kan stå op imod denne forfølgelse af jeres tro, skal planlægge nu.
De der ikke har styrke til at kæmpe imod Antikrists og den Falske Profets regering må falde på knæ nu og tigge Mig om at hjælpe jer.
Jeg vil vejlede jer gennem Mine nye ledere, som vil springe op blandt jer, ledet af Mine To Vidner.
Enok og Elias, til stede i Mine Kristne Kirker på jorden og i Israels hus, vil snart påvirke forkyndelsen af Evangelierne over hele verden.
Intet vil stoppe undervisning af Sandheden.
Denne gang vil være vanskeligt, men rejs jer og følg Min Hær på jorden og flere sjæle vil blive frelst. I må ikke forsage flokken, som Jeg har givet jer for at lede.
Frygt ikke, fordi kun ved at følge Min vej til evigt liv, kan I blive frelst.
Følg den Falske Profets vej og I vil ikke kun blive tabt for Mig, men I vil føre uskyldige sjæle mod vejen til Helvede.
Vær modige, Mine hellige tjenere.
Accepter, at tiden for min tilbagevenden er nært forestående. I har ikke tid at spilde. Jeres Jesus
 
Mit Ord bliver lige så stille gransket af Mine ledende tjenere
541. den 6.september 2012 kl. 18.30
Min kære elskede datter, Min Kirke på jorden anerkender omsider, at Jeg nu kommunikerer med verden gennem dig, den syvende budbringer.
Mit Ord bliver ligeså stille gransket af Mine ledende tjenere, som imidlertid ikke offentligt vil erklære, at disse Ord kommer fra Mine Hellige Læber.
De ved, at de kommer fra Mig, og Jeg har rørt deres hjerter og løftet deres sjæle, så de nu vil følge Min vejledning.
Der er så mange af Mine hellige tjenere, der har søgt Mine Ord til menneskeheden i denne tid.
Nu har de brug for Mine særlige Nådegaver, fordi uden dem vil de ikke være i stand til at lede Min flok med virkelig overbevisning.
Min Helligånd bliver udsendt over Mine lokale hellige tjenere, så de kan finde styrken til at lede Min Kirke gennem det tætte tornekrat, som ligger forude.
I skal aldrig være bange, Mine elskede gejstlige, for Jeg vil aldrig lade jer i stikken.
I vil føle Min tilstedeværelse på de tidspunkter i fremtiden, hvor Mit Legeme, Min Kirke, vil blive forfulgt.
Denne Hellige Tilstedeværelse vil være jeres grundpille, da I vil få brug for al den hjælp, Jeg kan give jer, når I skal lede Guds børn mod deres retmæssige arvelod.
Jeg accepterer, at mange af jer ikke vil tale om det. Jeg forstår, hvor vanskeligt det vil være for jer åbent at forkynde Mit Ord, der er givet til jer gennem Min profet for de sidste tider. Men I skal vide følgende:
I har et ansvar over for Guds børn. I skal vejlede og føre dem hen imod Sandheden.
I skal aldrig acceptere løgne i stedet for Sandheden.
I ved, Sandheden i Min Lære er mejslet i sten.
Min Lære hverken har ændret sig eller vil ændre sig.
Mine Nye Åbenbaringer, som står i Seglene i Johannes Åbenbaring, vil blive bekendtgjort for jer om kort tid.
Stol på Mig.
Accepter, at det er Mig, der taler med jer nu, for Jeg vil aldrig lade jer i stikken i denne tid.
Min pligt over for Min Fader er at sikre, at verden bliver ordentligt forberedt på Min Genkomst for at frelse hver eneste af Guds børn.
Jeres Jesus
 
Mine præster, I skal ikke fornærme mig ved at kalde Mig for en løgner
623. den 27 november, 2012
Min højtelskede datter, Jeg må forklare at mange af jer, der arbejder hårdt for at fremme og udbrede Mit Hellige Ord vil blive angrebet mere end nogensinde af selvbestaltede eksperter, som vil afskedige disse Budskaber for værende uden betydning.
Andre, der angriber dig, vil sige at du ikke har ret til at forkynde Mit Ord eller erklære, at det er Sandheden.
Endelig, vil du blive truet af visse hellige tjenere indefra Min Kirke og få fortalt at stoppe det du laver, idet de føler sig krænket af dit arbejde. De vil sige, at disse Budskaber ikke er fra Gud.
De har mistanke om at de kommer fra en ond kraft. De vil sige, at disse Budskaber er i opposition til Min Kirkes Lære. Til dem siger Jeg dette.
Hvilken del af Budskaberne giver jer sådan en hjertesmerte? Hvorfor siger I ikke Sandheden, når I kritiserer Mit Ord?
Hvorfor praler I om jeres viden om åndelige spørgsmål, som I siger overstiger Min?
Taler I på vegne af Mit Legeme på Jorden, Min Kirke? Hvis ja, så har Jeg ikke, gennem Min Hellige Vikar, tilladt dette.
Er jeres kampagne for at afvise disse Budskaber så dybt baseret på jeres egne synspunkter og personlige meninger?
I finder fejl og derefter truer jeres flok, hvis de læser Mit Ord, at de vil blive misledt.
Mit Hellige Ord, siger I, skal forkastes, og så fortæller I Mine tilhængere, at det er deres pligt at gøre det.
Hvorfor er I bange for Kongen, til Hvem I har forpligtet jeres liv?
Jeg er endnu ikke til at frygte, Mit Ord sidder ubekvemt på jer.
Der er mange selvudnævnte profeter i verden, som ikke er autentiske og har brug for mange bønner. De autentiske er dem I vil altid sigte mest efter. Det er Mine ægte profeter, som pådrager sig præsters vrede , som stadig er usikre på formålet med denne, Min Hellige Mission.
Vær forsigtig med hvem I udfordrer, spreder gift om, usandheder og bagtaler, for Jeg har ikke givet jer eller Min Kirke bemyndigelse til at gøre dette. Mine præster, I skal ikke fornærme Mig ved kalde Mig for en løgner.
Når Sandheden, den dag, bliver åbenbaret for jer, vil I føle megen skam.
I skal nedlægge jeres våben og fjerne al det had og vrede, som piner jer lige nu. Derefter skal I se på, hvad der er sket med jer. Satan har bedraget jer på en måde, så jeres mundtlige og skriftlige angreb på dette Værk går langt ud over hvad der forventes af jer som præst.
Hvorfor er dette sket? Det er at forsinke denne Mission og tage folk væk fra Mine Bønner, som er blevet sendt fra himlen for at frelse sjæle. Hvad I gør, er at forsøge at stoppe Mig, jeres Jesus, i Min plan for at frelse menneskeheden.
 Dette er en meget alvorlig fornærmelse mod Gud.
Her er en Korstogsbøn for at hjælpe jer til at svare på Mit kald og for at frigøre jer fra tvivlens pine.
Korstogsbøn (86) Fri mig fra tvivlens pine
Jeg kommer foran Dig, forvirret, usikker og frustreret, kære Jesus, fordi jeg er bekymret for Sandheden, Du kundgør i Dine budskaber.
Tilgiv mig hvis jeg har gjort Dig uret.
Tilgiv mig hvis jeg ikke kan høre Dig.
Åbn mine øjne, så at jeg kan få vist hvad det er Du vil have mig til at forstå.
Jeg bønfalder Dig, giv mig Helligåndens Kraft, for at vise mig Sandheden.
Jeg elsker Dig, kære Jesus og beder Dig om at fri mig fra tvivlens pine.
Hjælp mig at svare på Dit kald.
Tilgiv mig hvis jeg har krænket Dig og bring mig tættere til Dit Hjerte.
Før mig til Dit Nye Kongedømme og giv mig den begunstigelse, at gennem mine bønner og lidelser, kan hjælpe Dig med at frelse de sjæle så kostbare til Dit Hellige Hjerte.
Jeres Jesus
 
 
Planen om at ødelægge den Katolske kirke indefra er allerede begyndt 
670. den 12  januar 2013 kl.15.10
Min kære elskede datter, nu er tiden inde for den næste fase i Min plan for at forberede verden for den nye tidsalder, det nye Paradis, Kongeriget lovet af Mig, Menneskesønnen.
Min hær skal nu samle sig og være sammen som ét i bønnen, for slaget om sjæle er skærpet til. Den onde gruppes planer på verdens basis for at begrunde krige, mord gennem abort og aktiv dødshjælp, er ved at tage fart.
Planen om at ødelægge den Katolske kirke indefra er allerede begyndt. De sjæle der er i magtpositioner og specielt dem i den Katolske Kirke, som lader synd gå upåtalt hen og prøver at legalisere det, må vide dette: I vil lide forfærdeligt. Min Faders Hånd vil gribe ind og ødelægge jeres plan. Hver mand og kvinde som prøver at gå imod Guds vilje vil opleve forfærdelige straffer. Ikke alene vil de blive slået ned, deres nationer vil også blive straffet.
Min Fader har lidt nok. Han vil ikke længere tillade denne indblanding i Sit Skaberværk. Jorden vil blive rystet og alle vil opdage det.
Så meget ondskab er der! Og hvor meget snuhed, hvor forfærdelige afskyeligheder som fornærmer Gud bliver introduceret for menneskeheden. For disse gerninger vil mennesket opleve Guds Vrede. Bøn og meget af det kan stoppe denne ondskab. Og det er igennem disse bønner at den Guddommelige Indgriben for at straffe menneskeheden er udsat.
Nu vil disse nationer, hvis ledere er styret af den ondes Ånd, blive væltet. Mine elskede følgere, I vil lide meget når I ser disse ulydighedsgerninger mod Guds Love. I skal blive ved med at bede for at formilde Guds straf. Nu skal I forme så mange bedegrupper som muligt i hver nation. Ved at gøre dette vil i forsinke den onde gruppes arbejde.
Min tålmodighed holder aldrig op, men mennesket vil blive straffet før Mit Andet Komme, for sine onde gerninger. Denne straf er udsat i en tid, men Min Fader vil tillade økologiske omvæltninger for at rense sjæle.
Her er en vigtig Litani for at hjælpe formilde Gud Faders straf.
Litani n. 4: For at formilde Gudfaderens straf:
O Gud den Højeste, vi bønfalder Dig om Barmhjertighed for Dine børns synder.
Vi takker Dig for jordens Gave.
Vi takker Dig for det menneskelige livs Gave.
Vi skatter livets Gave.
Vi modtager livets Gave.
Vi takker Dig for Gaven af Din Søn, Jesus Kristus.
Vi takker Dig for Forløsningens Gave.
Vi lovpriser Din Guddom.
Vi overgiver os fuldstændigt foran Dig, så at Din Vilje kan fuldbyrdes på jorden som den sker i Himmelen.
Vi takker Dig for Gaven af Bevidsthedens Oplysning.
Vi takker Dig for det evige livs løfte.
Vi modtager med taknemlighed det Nye Paradis.
Vi bønfalder Dig om at frelse alle sjæle, selv dem der krænker Dig og som er fortabte for Dig.
Vi takker Dig for den Kærlighed Du viser til Dine børn.
Vi takker Dig for profetiens Gave.
Vi takker dig for bønnens Gave.
Vi beder Dig at om skænke os fred og frelse.
Amen
Min datter, denne Mission vil blive endnu sværere nu hvor hadet menneske mod menneske bliver værre og splitter.
Guds loyale disciple vil blive forført for at give efter for synd, hvilket vil blive forklædt som fordragelige love.
I skal modsætte jer ethvert forsøg på at få jer væk fra Sandheden af Min Lære. Når I sætter alle jeres udfordringer i Mine Hellige Hænder, vil I opleve at denne Mission for at frelse sjæle, bliver meget nemmere.  
Jeres Jesus
 
Frimurerne har infiltreret Min Kirke på jorden og snart vil skismaet, som forudsagt, skabe splittelse og uro blandt mine trofaste tjenere
704. den 13. februar 2013 kl.11:20
Min højtelskede datter, der er en voldsom smerte i Himmelen på dette tidspunkt, da tornekronen sænkes for at knuse Mit Legeme, den Katolske Kirke på jorden.
Denne profeti, givet til jer i mange detaljer over de seneste to år, er nu blevet til. Nu, da Mine andre Åbenbaringer snart vil finde sted , meget få af mine hellige tjenere vil være i stand til at ignorere Min Tryglen til menneskeheden, på denne ugudelige time af jeres tid.
De, den onde gruppe, er begyndt deres kampagne for at befri jorden fra Sandheden af Min Lære. Min Hellige Vikar er blevet tvunget ind i denne handling og vil lide meget som følge heraf. Frimurerne har infiltreret Min Kirke på jorden og snart vil skismaet, som forudsagt, skabe splittelse og uro blandt Mine trofaste tjenere.
Mange har ingen idé om det bedrag, de bliver præsenteret for. De ved heller ikke, at grundlaget for Min Kirke, den Katolske Kirke, er blevet smadret fuldstændigt. I stedet vil vederstyggeligheden rejse sig, og Jeg vil gribe ind og sende tegn for at advare enhver sjæl om vigtigheden af at bede, så de kan skelne Sandhed fra fiktion.
Det er ikke den Katolske Kirkes kollaps, som snart vil blive synlig, som vil dele verden. Det vil være deres engagement i skabelsen af ​​en Ny Verdens Kirke, en én-verdens religion, som vil indføre hedenskab og afgudsdyrkelse.
Den falske profet har forberedt dette godt og hans tid kommer. I samarbejde med Antikrist vil de bringe verden i knæ. Det vil ikke være Gud, de vil hylde, det vil være dyret.
Jeg opfordrer alle Mine disciple, Mine Kristne tilhængere overalt, at bevare roen. Bed for fred og tillad Mig, jeres Jesus, at vejlede jer på dette tidspunkt.
Jeg opfordrer alle Mine kardinaler, Mine biskopper og Mine hellige tjenere, at forene jeres flok og forblive loyale over for Min Lære. Vær meget opmærksom på hvad I vil blive bedt om at prædike, for det vil ændre sig. Jeres homilier vil blive udtænkt og skrevet for en sekulær verden, og de ​​vil ikke have nogen substans.
I et forsøg der skal ses for at modernisere den Katolske Kirke, vil dette blive præsenteret til jer som promovering af alle, inklusiv kongregationerne, religioner rullet sammen i en såkaldt Kristen Enhedskirke. Alle de ydre tegn kan, i første omgang, synes det samme som før, men det er det, der var ment I skulle se. Langsomt vil I ikke længere genkende Min Hellige Skrift , når nye ord, sætninger og nye former til præsentation af Sakramenterne vil blive givet jer.
Der vil være panik blandt de sande, loyale konservative præster, der vil blive bange for den nye moderne form, Kirken vil omfavne, når de vil lancere en ny type af moderne, alternativ Kirke.
Det vil være gennem frimurernes netværket, som har infiltreret hvert hjørne af den Katolske Kirke, regeringer og medierne, at denne vederstyggelighed vil blive præsenteret som en stor innovation..
Al pomp og pragt vil maskere for en tom tabernakel , for Min Guddommelige Nærvær vil ikke længere være tilladt af Min Fader.
I skal forblive forenet, og hvis I er katolikker fortsætte med at deltage i de daglige Messer og den Hellige Kommunion. Alle Kristne skal vide, at også I vil blive lokket ind i den nye verdensreligion, planlagt af nationer, som er i alliance med forræderne af Min Katolske Kirke. De ønsker at skabe en sekulær, humanistisk, facade - en facade der dækker over det onde de, subtilt, vil fremme.
Kampen er begyndt men I, mine elskede tilhængere, er stærkere end I tror. Jeg er her altid. Jeg har forberedt jer godt. I skal, for at overleve, fremsige denne Korstogsbøn.
Korstogsbøn (100) For Kristendommens overlevelse
O kære Jesus, vi beder Dig at give os evnen til at overleve de prøvelser vi står foran nu, da den sidste Sande Pave slutter sin Mission for Dig.
Hjælp os at udholde det forfærdelige overgreb vi vil nu blive udsat for pga. kollapsen af den Kirke vi engang kendte.
Lad os aldrig afvige fra Sandheden af Dit Hellige Ord.
Hjælp os at være tavse når angrebene tynger vores skuldre, for at få os til at fornægte Dig og de Sakramenter Du har givet til verden.
Dæk Din hær med den mægtige Kærlighed vi har brug for, som et skjold der beskytter os imod den falske profet og Antikrist.
Hjælp Din Kirke på jorden at blive udbredt og mangedoble, så at den kan fastholde Sandheden og hjælpe Dig at føre vore brødre og søstre på Sandhedens Sti, for at forberede os hensigtsmæssigt til Dit Andet Komme.
Amen
Vær ikke bange, Mine tilhængere. Alt er i Mine Hellige Hænder. Vær tålmodige. Retfærdiggør ingen af jeres handlinger i Mit Navn, for når I gør det, forsvarer I Mit Ord, mens alt det I skal gøre, er at forkynde Mit Ord.
Jeres Jesus
 
Min Hellige Eukaristi skal stadig blive modtaget fra jer. I skal ikke stoppe jeres daglige Offer, da det ikke vil være jer der vil blive tvunget til at træffe denne beslutning
717. den 27. februar 2013 kl.15:30
Min højtelskede datter, de daglige Messer vil fortsætte i nogen tid, og Jeg opfordrer alle Mine tilhængere til at fortsætte at fejre dem som før. Min Hellige Eukaristi skal stadig blive modtaget fra jer.  I skal ikke stoppe jeres daglige Offer, da det ikke vil være jer, der vil blive tvunget til at træffe denne beslutning. Messen vil blive erklæret til at være en anden slags offer til Gud, og I vil vide det med det samme, når det vil ske, idet fejringen af den Hellige Messe vil blive stoppet af den falske profet. I stedet for den Hellige Messe vil der fejres en én-verdens hedensk ritual og I, Mine elskede disciple, velsignet med Helligåndens Gave vil genkende det, for hvad det er. I skal aldrig nogensinde opgive den Kirke Jeg gav til verden, bygget på Min Lære, samt Offeret af Min død på Korset, præsenteret til jer med de aller Helligste Gaver. I, mine elskede tilhængere, er Min Kirke. Mine elskede præster og gejstlige, velsignet med Helligåndens Gave, vil aldrig forlade Mig. Heller ikke vil de forlade jer. Og så vil Min Kirke leve videre, da den aldrig kan dø. Kirken er Mit Legeme på jorden, og derfor kan den aldrig blive ødelagt . Men den vil blive knust, pint og kasseret og derefter efterladt i ørkenen for at dø. Selvom ethvert forsøg på at ødelægge det mindste tegn af livet vil blive foretaget af mine fjender, vil Min Kirke rejse sig igen. Men husk, den vil aldrig dø, selv om det vil se sådan ud. Min Kirke på jorden vil blive mindre i størrelse og vil, uforskyldt, blive den resterende hær. Min sande, kasserede Vikar, vil kæmpe med sine bedste evner for at lede Guds børn. Det vil blive  Mig, Jesus Kristus, som vil vejlede jer, løfte jer og frigøre jer fra det onde, som vil blive påtvunget over jer; et onde som vil komme til en brat og frygtelig afslutning for alle dem, der er i ledtog med Antikrist og hans slaver.
Jeres Jesus
 
Jeg beder alle mine hellige tjenere at kalde på Mig, deres elskede Jesus, således at Jeg kan dække dem med Mit Dyrebare Blod
719. den 28. februar, 2013 kl. 23:55
Min højtelskede datter, Jeg har sendt Min Helligånd for at dække alle Guds børn på dette tidspunkt, i forsøg på at lette det ondes mørke i verden.
Du skal bede hårdt for alle mine hellige tjenere på dette tidspunkt, for den forfærdelige tilstand af forvirring de befinder sig. Så sorgfuld vil de være i de næste par uger, på grund af fratrædelsen af ​​Min Hellige Vikar, at de ikke ved, hvor de skal gå hen.
Jeg beder alle Mine hellige tjenere at kalde på Mig, deres elskede Jesus, således at Jeg kan dække dem med Mit Dyrebare Blod. Jeg vil give dem de Nådegaver de har brug for for at skelne Sandheden af ​​Min Lære. Så vil de genkende det bedrag som er ved at blive præsenteret til dem.
De må aldrig tvivle på Mig. De skal lægge al deres lid til Mig. De må aldrig svigte Mit Navn og de skal skal være årvågne på alle tidspunkter.
Fortæl dem, at Jeg elsker dem ømt og at de vil blive givet særlige Gaver fra Himlen. Disse gaver vil bringe dem fred, håb og mod, i de turbulente tider, der ligger forude for Min Hellige Kirke på jorden. 
Din Jesus
 
En ny form for Kors vil blive introduceret
778. den 30. april 2013 kl. 15.40
Min kære elskede datter, Min Autoritet vil aldrig blive forminsket, ligesom et Lys, der bliver mat midt i den tykke tåge, altid vil være synligt, selv om det måtte blive reduceret til blot et svagt skær.
Når verden forandrer sig igen, medens den onde ånd skaber splittelse efter splittelse, vil det kun være Guds Lys, som vil holde jer oppe. Min Tilstedeværelse vil kunne mærkes af dem, som kommer til Mig for at få hjælp, for Jeg vil aldrig svigte jer, især ikke når I føler, at alt er håbløst. Intet andet end Sandheden vil hjælpe jer med at klare det, når manglen på næstekærlighed, som er tydelig i dagens verden, bliver endnu større, medens menneskers hjerter bliver til stenhjerter. Sandheden står i den Hellige Bibel. Det er den næring, som mennesket kan leve af nu og i fremtiden. Meget snart vil det blive umuligt at købe en Bibel, da mange nationer vil overholde nye love, som især i Europa vil forbyde alle bøger, som forkynder Guds Ord. Brevet bliver skrevet nu for at tiltrække alle dem i den Katolske Kirkes tjeneste. Snart vil alle Mine hellige tjenere blive informeret om forandringer i den Hellige Messe, som de vil få at vide, er til gavn for Kirken.
De nye regler, som vil vise erstatninger af bønner i den hellige Messe, vil se uskyldige ud. Mange vil ikke regne dem for vigtige, men de vil angå den hellige Eukaristi og Min Tilstedeværelse i den. Ordet ”mindes” vil blive brugt, og alle kirker vil snart blive berøvet deres skatte, inklusiv guld Tabernakler – som vil blive erstatte af nogle af sten – og det vil være et af tegnene på, at der bliver samlet ind til fordel for den Nye Verdens Religion.
Kirkerne vil blive ændret inden for deres mure, og det vil involvere en vanhelligelse af altrene. Monstransen, som indeholder Hostien, vil begynde at forsvinde, og den tid, hvor Min Hellige Hostie bliver udstillet, vil slutte.
Hvis I håner Mit Ord nu, så vil I græde, når disse handlinger bliver præsenteret for jer. Ikke så længe efter vil klæderne, som bliver båret af Mine hellige tjenere, blive ændret og en ny form for Kors vil blive introduceret. Den nye grusomhed vil ikke være baseret på det enkle kors. I stedet vil det diskret vise dyrets hoved.
Jeg beder jer om at samle Mine hellige Kors sammen nu og bevare dem i jeres hjem sammen med Vievand. Jeg trygler jer om at holde fast ved Sandheden af det, Jeg har fortalt jer. Så ønsker Jeg, at I skal stole fuldstændig på Mig. I skal aldrig tro, at Jeg vil overlade jer til den ondes held. Jeg vil forblive tæt ved siden af jer hele tiden. Jeg vil udgyde specielle velsignelser over hovederne på Mine elskede, loyale hellige tjenere for at holde dem sammenflettet med Mit Hellige Hjerte.
Hold jeres hjerter tæt til Mig og hinanden. Trøst og styrk hinanden, for I skal elske hinanden mere end nogensinde før og i de tider, der kommer. Jeg Er jeres familie. I tilhører Mig. Vi vil forblive forenede indtil den tid, hvor trompeterne gjalder og annoncerer, at Jeg omsider skal åbenbare Mig ved mit Andet Komme. Så vil I føle den glæde og fred, som Jeg har lovet jer. Så vil al lidelse være forbi.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Denne krig om at værne Guds Ord vil betyde, at de præster, der forbliver tro mod Ham, bliver nødt at søge ly
867. Mandag den 5. august 2013 kl.13:05
Mine kære børn, dette vil blive en tid med store prøvelser for jeres tro. Den Katolske Kirke vil være den, hvor den store splittelse begynder. Det vil være i denne Kirke, at min Søns præster vil lide mest under det store frafald som de, meget snart, vil skulle udholde indefra.
De trofaste præster af min Søn der vil blive delt i ubeslutsomhed skal være opmærksom på behovet om at forblive i forening med den Barmhjertige Kristus. I skal aldrig føle jer fristet til at forlade hans Kirke, ved at acceptere usandheder fra dem, iblandt jer, der er faldet i alvorlig fejltagelse. I skal ære min Søn for enhver pris og føre Hans folk på vej til hellighed, uanset hvor svært det vil være for jer.
De af jer, der vil fortsætte med at udføre den traditionelle Messe vil blive plaget, indtil I accepterer at opgive den helt. Mange i jeres religiøse ordener vil forråde jer til fjenden, bag jeres ryg. I vil, ligesom min Søn før jer, tages foran dem der hævder at være jeres kammerater og blive beskyldt for kætteri, for at insistere på at fortsætte med at vise respekt for Messens Allerhelligste Offer. De nye ord, som vil munde ud i den mest modbydelige vanhelligelse af min Søns Legeme, vil blive tvunget ned på de hellige tjenere der vover at gøre indsigelse.
Det vil være inden den Katolske Kirke, at bror vil bekæmpe bror, søster være mod søster, far mod søn, børn mod forældre, indtil der vil dannes to sider.
Denne krig om at værne Guds Ord vil betyde, at de præster der forbliver tro mod Ham, vil blive nødt til at søge ly. For at gøre dette skal I begynde at forberede jer og finde steder hvor I vil være i stand til at tilbyde den Hellige Messe og give Sakramenterne til Guds børn.
Jeg, Frelsens Moder vil beskytte disse tilflugtssteder og ved at sætte den levende Guds Segl, givet til verden af ​​min Fader, på de indvendige vægge, vil I forblive usynlige for Guds fjender.
Vær ikke bange for disse ting, fordi hvis I forbereder jer godt, vil I lede Guds børn til frelse. Skulle I ikke agte denne advarsel, vil I blive taget til fange i sind, krop og sjæl af min Søns fjender og frelsen vil ikke blive jeres.
De, der udfører ​​den falske profets bud vil have brug for megen bøn, for nogle af dem er blinde for Sandheden. Andre, der kender Sandheden, men som vil tilslutte sig dem der benægter min Søns død på Korset, skal frygtes. De vil påføre frygtelige skader på uskyldige tilhængere af Kristus.
Ved at forblive loyale over for Sandheden, vil I lede min Søns Resterende Hær, så den bliver en formidabel kraft mod den onde og dem, han dirigerer i sin kamp mod min Søns sande tjenere på Jorden.
I skal, når den tid kommer, nægte at acceptere vejledning fra dem der vanhelliger Guds Ord og gennem deres løgne og nye obskøne doktriner vil vildlede mange. De, der accepterer enhver fordrejning af Messen eller de Hellige Sakramenter vil være ansvarlige over for min Søn. For I vil være blevet uvidende tjenere af den onde og mange, mange, sjæle vil gå tabt, for de vil blive trukket ind i ritualer, som vil hylde Satan. Disse ritualer vil ære den falske profet og antikrist, der er fjender af Gud.
Bed, bed, bed, at Sandheden vil blive set og at løgne vil blive udstillet for hvad de er - en fornærmelse mod min Søns smertefulde Korsfæstelse.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
De skal bevare de Hellige Messebøger, Messehageler, Bibelen og de Hellige Kors. Disse vil alle blive erstattet
878. Lørdag den 17. August, 2013 kl. 11:50
Min højtelskede datter, mange af dem, der er velsignet med en stærk tro og kærlighed til Mig, Jesus Kristus, er endelig begyndt at genkende Min Stemme, mens Jeg taler til verden gennem disse Budskaber.
De, der tilbringer deres liv slavisk i slangens tjeneste ved også, at det er Mig der taler. Og så begynder kampen for, på den ene side, at gøre mit hellige Vilje, og på den anden, Guds fjenders ønske om at kæmpe imod Mig.
De, der planlægger at påføre lidelse på menneskeheden, som led i en pagt med dyret, vil passe på ikke at blive set til at fordømme disse Budskaber offentligt, for ved at gøre det, vil de bekræfte dem. I stedet vil de sprede had imod Mig på andre måder, der starter ved at ødelægge troen hos Mine disciple i Min Kirke. De vil vende hjerterne af dem der elsker Mig imod deres medkristne. De vil omfavne hedninge, new age hekse og tilbedere af dyret, frem for kristne, som vil protestere mod de modbydelige hedenske ritualer, som vil blive udført i Katolske Kirker og snart andre Kristne Kirker.
Disse begivenheder skal stadig komme. Tro ikke, at de nuværende hellige Messer eller Sakramenter er ændret endnu, selv om de vil blive ændret meget snart. Når det sker, skal I vende ryggen til og forsvare Mig.
Meget ændring er blevet planlagt i de sidste par år af den onde Frimurer i Min Kirke på jorden. Deres planer, som allerede er gjort kendt inden for den højeste rang i kirkerne, er ved at blive annonceret. De vil blive afsløret med meddelelsen om, at den Katolske Kirke er ved at blive moderniseret, så den kan blive relevant i dagens nye, fordomsfri, liberale samfund. Det vil sige, den vil lægge fortiden bag sig og dens formål vil være at omfatte alle trosretninger for at vise, at den ikke er smålig i holdning. Denne meddelelse vil blive fejret over hele verden og medierne vil dække denne store nyheder på deres forsider, mens de før i tiden så på den Katolske Kirke med mishag.
Satans sæd vil blive spredt, og de nye ceremonier, hvor formen for de hellige Messer vil blive præsenteret vendt om, og alle de korrekte sætninger vedrørende Min Lidelse vil blive erstattet med vrøvl - tomme ord - tomme redskaber - tomme tabernakler. Alle Mine Kors vil blive erstattet med det okkultes hemmelige symboler.
Dette er vederstyggeligheden omtalt af profeten Daniel. Dette er slutningen af Min Hellige Eukaristi og slutningen af Messen, som I kender det, mange steder. Men Mine elskede loyale tjenere vil forberede nu produktionen af de hellige hostier. De skal bevare de Hellige Messebøger, Messehageler, Bibelen og de Hellige Kors. Disse vil alle blive udskiftet.
I skal samles hurtigt og planlægge, for I vil ikke få lov til at fejre Messen i overensstemmelse med Min Vilje.
Jeg vil vejlede jer, Mine hellige tjenere, når den tid kommer. Til de kristne, der mener, at denne vederstyggelighed kun vil ske i den Katolske Kirke, de må vide, at den vil påvirke alle Kristne Kirker, indtil de bandlyser al omtale eller tegn på Mig. Med tiden vil I blive straffet hårdt for at nævne Mit navn.
I vil blive chokeret over, hvor hurtigt den tilsyneladende uskyldige, fornyede, men forurenede Kirke vil synke ned i den onde kult. De vil gå til ekstraordinære længder for at straffe dem, der vil trodse deres menneskeskabte, hedenske, nye verdensreligion.
Kristne og jøder vil være det vigtigste mål for had, og de vil blive forfulgt på grund af deres religion.
I stedet for at være bange, kalder Jeg jer til at være parate til at kæmpe for Mit Navn. Glem aldrig, hvor meget Jeg stadig er hadet. Når I følger Mig i disse tider, der ligger forude, må I vide, at jeres kors vil blive meget tungere end det af dem, som kom før jer.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: De vil have brug for at finde tilflugtssteder, så de kan fejre den daglige Messe og den Hellige Eukaristi
879. Lørdag den 17. august 2013 kl. 16:45
Mine kære børn, hvor meget sorg er der i mit Hjerte over de lidelser, som præsterne i den Katolske Kirke står overfor om kort tid.
Så mange dyrebare tjenere af min Søn, hvis eneste ønske er at tjene Gud og bringe sjæle på rette vej til frelse, vil blive konfronteret med prøvelser af en sådan størrelsesorden, at mange vil falde bort i frygt. Mange vil være blinde for Sandheden og vil acceptere store forandringer i Kirken, og vil byde disse velkommen, i den fejlagtige tro, at de er til gavn for alle. De, der vil genkende bedraget, som vil blive præsenteret for katolikker, vil flygte. De vil være så bange for deres skæbne, at de vil forlade Kirken, for de vil være for svage til at stå op imod en sådan ondskab.
De præster, der vil afvise den falske doktrin vil blive beskyldt for kætteri, og mange vil blive offentligt irettesat, for ikke at adlyde deres overordnede. Mange vil blive ekskommunikeret. Andre vil blive martyrer. Så vil der være dem, der vil lede Kirken, som min Søn har givet til verden, i hemmelighed.
De bliver nødt til at finde tilflugtssteder, så de kan fejre den daglige Messe og den Hellige Eukaristi. De vil blive vejledt af Helligånden, og de vil blive fulgt op af min Søns Resterende hær, som vil forblive urokkelig loyale mod Hans Lære og Sakramenter op til den sidste dag.
I må forstå, at hvis I er i tvivl om gyldigheden af denne advarsel vil jeg, den elskede Kristi Moder, bruges til at skjule den sande hensigt af disse kræfter, der er trådt ind i min Søns Kirke på Jorden. Jeg vil blive brugt som en kransekagefigur i Kirken for at distrahere folk fra de sande hensigter af denne onde gruppe. For at overbevise Guds børn, at de forbliver loyale over for det sande Guds Ord og traditioner i den Katolske Kirke, vil de skabe ceremonier, som de vil sige ærer mig. De vil bruge profetier i Fatima for at vanhellige mit billede, ved at præsentere et stort bedrag til verden. De vil bruge mig til at besmitte min Søns Kirke og alt, hvad de vil gøre, vil være vendt om, i overensstemmelse med den ondes krav.
Ved at give det indtryk, at de ærer Guds Moder, vil mange katolikker blive ført ind i en falsk følelse af sikkerhed. Det betyder, at enhver tvivl, som de ellers ville have, når de vidner til mærkelige nye ændringer af Messen og Sakramenterne, vil øjeblikkeligt blive glemt. Hvor meget bringer dette stor sorg til mig. Mit billede bliver bevidst brugt til at fornærme min Søn.
Satan foragter mig. Han frygter mig også . For at såre min Søn vil han, gennem de sjæle han påvirker, gå meget langt for at besmitte mit billede gennem mange hemmelige ritualer og sorte messer. Min statue vil blive pyntet med sataniske symboler og jeg vil skændes mange steder af Frimurergrupper, der har fået kontrol.
Bed, bed, bed børn, hver dag, for styrken til at se denne ondskab i øjnene med mod. Frygt den ikke. Accepter, at Satans hær kontrollerer nu mange nationer, i alle dele af verden. Når I accepterer dette, kan I derefter blive givet den styrke og beslutsomhed I behøver. Når I beder om disse nådegaver, gennem Korstogsbønnerne, I kan og vil bidrage til at formindske denne ondskab.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
De vil blive spurgt om at forpligte deres troskab gennem en ny ed, for at forblive tro mod Kirken
880. Søndag den18. august 2013 kl.18:45
Min højtelskede datter, den falske profets plan om at bedrage verdens præster er begyndt.
Under dække af en fornyelse og revitalisering af den Katolske Kirke, vil alle præster i denne Kirke blive sendt på retræter for at tilskynde dem at acceptere den nye forkyndelse. Denne vil blive udbredt og mange vil blive fortalt, at målet er at forene alle i verden i retfærdighedens navn. De vil få at vide at denne nye opgave vil omfavne verdens fattige og bestræbe sig på at skabe enhed. De vil blive spurgt om at forpligte deres troskab gennem en ny ed, for at forblive tro mod Kirken. De vil ikke blive bedt om at sætte deres tro til Mig eller Mit Hellige Ord. I stedet vil de sværge troskab til de nye selvbestaltede ledere, som har overtaget Peters Stol.
Tag ikke fejl, for at de, der er blevet skænket de Hellige Ordeners Gave vil blive spurgt om at deltage i en falskhed hvor Jeg, Jesus Kristus, ikke vil være i front, selv om det vil synes at være tilfældet. Penge vil være en drivkraft og en ny finansiel organisation vil blive oprettet for at styre søgningen af fonde og sikre at verdens fattige vil få gavn af det.
Når I retter jeres Hellige Ordener i en retning, og derefter forpligter jeres liv til nogen der bryder alle bånd med Mig, vil I ikke længere være egnet til at tjene Mig. Alt vil ses til at være blevet gjort enkelt i Guds øjne. Planen vil være at overbevise disse hellige tjenere af Mig i at deltage villigt i den vederstyggelighed som vil forbinde samfundet og en sekulær verden med den Kirke som blev oprettet af Mig, Jesus Kristus.
Dette er hvordan Jeg vil blive fornærmet. Ethvert forsøg på at omfavne sekularismen vil blive bifaldet af ikke-troende, og dette vil blive set til at være en god ting af det nye, såkaldte moderne samfund af i dag.
Det vil snart virke mærkeligt for kristne, når de ser medlemmer af den verdslige verden omfavne den Katolske Kirke så entusiastisk. Men mange vil børste deres tvivl af og affærdige deres bekymringer, når de falder for det store bedrag. Kernen i ​​denne plan til at revolutionere Kirken er hadet til Mig og alt det Jeg gav til Min Kirke. I skal sætte spørgsmålstegn ved alt i de kommende dage. Forlang svar, når de ændrer Min Lære og vrider den for at følge hedningene. Ingen discipel udpeget af Mig ville nogensinde have myndighed til at gøre dette, for det vil være blasfemi.
Ve dem, der gør det muligt for Mit Hellige Ord at blive forvrænget og giver plads til at vise respekt for dem, der fornægter Mig.
Jeres Jesus
 
Tror I, der håner Mig nu, idet I afviser Mine Budskaber, virkelig, at Jeg ville splitte Min Kirke?
896. Søndag den 1. september 2013 kl. 17:05
Min højtelskede datter, omsider takker du Mig for denne meget vanskelige Mission. Jeg ved, hvor meget smerte forårsager det dig at forkynde Guds Ord, eftersom det skaber megen vrede blandt dem, der tror, ​​de er eliten.
Min datter, vid, at selv om Jeg favoriserer dig, vil du altid vandre alene, og du vil ende op i ødemarken, ligesom profeterne før dig. Jeg vil sende nogle til at hjælpe dig, men du vil altid være isoleret. Men jeg vil altid holde dig med selskab, mens ulvene vil jage dig ned.
Fortæl dem, der kalder sig selv Mine sande disciple, præster og hellige tjenere blandt jer, dette. Jeg vil altid høre stemmerne af de små, de svage, de ydmyge og de rene af hjertet. Selv hvis de er bange for Mine Budskaber, vil Jeg altid favorisere dem, der virkelig elsker Mig. Hvem er de jeg taler om nu? Jeg refererer til dem, der aldrig har glemt hvad Jeg fortalte dem. Bær Mit Kors, følg Mig, men vær forberedt på, at når I erklærer Guds Ord uden ondskab, vil I lide Min Smerte. Uanset hvor civiliseret I mener verden er i dag, vil I blive hadet, når I står trodsigt op mod dem, der hader Mig. Når de hader Mig, vil de korsfæste jer.
Jeg lytter til de sagtmodige. Jeg velsigner dem der bringer Mine klare instrukser om at elske hinanden, til jer, uanset hvor meget de piner jer. De af jer, der afviser Mig pga. disse Budskaber må aldrig, på grund af jeres tvivl, sprede had mod nogen i Mit Navn. Jeg, Jesus Kristus, fortæller jer nu, at Djævelen er kommet for at udråbe dette sidste angreb på alle Guds børn. De af jer, der nægter at lytte til Mig, vil falde for af ​​hans trofaste tjeneres charme.
Ved I ikke, at Min Kirke vil blive angrebet af Satan, og at dette er blevet forudsagt? Mine fjender vil gå blandt jer og alligevel accepterer I ikke, at Jeg ville tillade dette. Vid, at slaget ved Harmagedon består af to sider. De, der tror på Gud og følger Guds Ord og de der følger den onde, hans hær og alle dem, han bedrager. Satan vil bedrage mange i Min Kirke, og kun dem, der forbliver årvågen og er opmærksomme på doktrinære fejl, vil være i stand til at modstå forførelsen. Forførelsen er det mest kraftfulde værktøj der bruges af bedrageren. Han bedrager ved at lade det se ud som om han forkynder Sandheden.
Jeg opfordrer de stakkels sjæle, dem der elsker Mig, og som forbliver tro mod Min Kirke på Jorden, til at lytte. I skal forblive tro mod Min Kirke og acceptere disciplin, når jeres overordnede forbliver tro mod det Jeg gav til verden gennem Min død på Korset. Tiden til at vælge er tæt på. Vederstyggeligheden er endnu ikke sket, men når I ser fejl, som modsiger Min Lære og Mine Sakramenters Gave, gå væk. Den dag er tæt på. Så må I samles og fortsætte med at følge Min Kirkes regler, som de blev fastlagt før jer af Peter.
Tror I, der håner Mig nu, idet I afviser Mine Budskaber, virkelig, at Jeg ville splitte Min Kirke og bede jer om at fornægte Min Lære? Vent til den dag, hvor I bliver bedt om at sværge troskab til løgne, i Navnet på Min Hellige Kirke på Jorden, før I afviser Min profet. Kun fordi Min kærlighed for jer er så stærk, kaster Jeg jer ikke til side og lader jer blive ædt af dæmonerne
Jeres Jesus