Den falske profet

___________________________________________________
Budskab til præster, Biskopper og Kardinaler om den falske profet
107. Tirsdag 7. juni 2011 kl. 15:50
Min kære elskede datter, du har lidt fordi bedrageren plager dig. Du skal bede intenst for at modstå hans angreb på dig. Sæt din lid helt til Mig og lad så Mig tage Mig af det. I stedet bliver du oprevet, når du skal skænke Mig denne lidelse med fryd i dit hjerte. Hvis du hele tiden minder dig selv om at det er fordi du er i forening med Mig at denne lidelse kommer til dig og at du i sandhed er velsignet som en udvalgt sjæl, så vil du føle det anderledes.
Mange af Mine tilhængere begynder nu at indse hvad der sker i verden, og gennem Helligåndens nådegave står op til udfordringen og forsvarer Mit Ord. Denne hær af de trofaste vil blive stærkere nu og vil frygtløst lede syndere mod frelse. Min Hellige Vikar, Pave Benedikt, behøver jeres bønner. Bed for ham dagligt for han behøver beskyttelse på alle planer for at lede ham igennem den plage der ligger forude. Det er vigtigt at Mine tilhængere er på vagt overfor en hvilken som helst ny pave som træder frem, for han vil ikke komme fra Gud. Jeg beder jer at tilskynde Mine hellige tjenere til at gøre forberedelser til de forfærdelige udfordringer, de mest skræmmende de nogensinde vil skulle stå overfor i deres gerning. Det vil kræve stort mod at udholde Min Læres Sandhed. Rigtig mange af Mine hellige tjenere er blinde overfor løftet Jeg gav, da Jeg sagde Jeg ville komme igen. Hvornår troede de det skulle være? De er så vante til at gentage Min Lære at de har glemt at de kan blive vidne til disse begivenheder når som helst, måske endda i deres egen levetid. For dette er en af de største udfordringer i dag.
Hvis Jeg sendte profeter ind i verden for tusinder af år siden, så vil Jeg selvfølgelig sende dem igen for at forberede verden på når Jeg kommer igen.
Vågn op til de lektier I underviser jeres menigheder i. Indse at det er Mig som taler til jer nu. Mange vil komme i Mit Navn, men få vil tale Sandheden. Disse Budskaber kommer fra Mig, jeres Guddommelige Frelser. Bed om dømmekraften til at genkende Min Sande Stemme når den gives jer. Åben jeres hjerter nu og lyt til hvad Jeg vil sige jer. Tiden er kommet, til at informere jer om at profetierne indeholdt i Johannes Åbenbaring er ved at udfolde sig for øjnene af jer.
I, Mine elskede tjenere, skal kæmpe med tapperhed, gennem jeres kærlighed til Mig, mod de forhindringer bedrageren har lagt ud, og som vil udfordre jer til jeres udholdenheds yderste. I skal anerkende at den falske profet er ved at forføre jer. Charmere jer. Overbevise jer om at han repræsenterer Sandheden. I skal nu vise jeres troskab til Mig, og Min Evige Fader. Jeg beder jer, fortvivl ikke. For altimens disse begivenheder vil skræmme jer og forstyrre jer, skal jeres troskab og loyalitet være til Mig.
For første gang i jeres gerning, vil jeres tro virkelig blive testet. Peters Kirke er Min Kirke. Men når Nøglerne er givet tilbage til Gud Fader, som de vil blive nu, bliver Kirken en del af Mit Kongerige. Jer Er Sandheden. Følg Sandheden til alle tider. Bed til Mig nu, om de nådegaver der skal til for at sikre at I hæver jer over Satans bedrag i tide. Ellers vil den falske profet besnære Mine elskede børn med sin karismatiske, charmerende adfærd, bedragerens adfærd med hvem han er sammenfiltret med. Satan vil ikke besejre Min Kirke hvis Mine tjenere er på vagt overfor bedraget og tager det for det det er. En diabolsk løgn hvorfra, hvis I bliver involveret i og sværger troskab til, vil der ikke vil være nogen vej tilbage fra denne afskyelighed.
Lyt til Mig nu. Kom til Mig for vejledning og de specielle nådegaver det kræver for at lede Min flok tilbage til Mig og Min Himmelske Fader. For når I gør det, vil Jeg skænke jer sådanne nådegaver at det ikke vil vare længe før I finder styrken til at forsvare Mit Ord, for enhver pris.
Jeg elsker jer alle og længes efter jeres støtte i disse sidste tider.
Jesus Kristus
 
Frelsens Moder: Der er en ond plan i Vatikanet om at ødelægge den Katolske Kirke
311. Den 18.januar 2012 kl.9.50
Mit barn, det er nødvendigt for alle Guds børn at være udholdende i denne tid i en verden fuld af frafald fra troen.
Der er så få, der tror på deres Guddommelige Skaber, min Fader, Gud den allerhøjeste.
Om kort tid vil de se Sandheden, men alligevel vil mange argumentere for, at der ikke findes en Gud. Nu er der brug for meget bøn, børn.
Der bliver lagt et komplot mod Pave Benedikt den XVI af den onde sekt, der findes inden for hans egne gemakker.
Det er almindeligt kendt, at denne sekt findes blandt de hellige tjenere i Vatikanet, og alligevel er de magtesløse over for denne onde gruppe, som har infiltreret den Katolske Kirke i århundreder.
De er skyld i at have fordreje Sandheden i min Søns Lære. Der er så lidt kendskab til dem og deres afskyelige arbejde.
De har fjernet den Sande Doktrin fra den Katolske Kirke og i stedet anbragt en lunken, udvandet version, som katolikker er blevet tvangsfodret med i de sidste fyrre år.
Der er så megen forvirring, som er blevet spredt af denne onde, men skjulte sekt, at Mine børn er vandret bort fra den Sande Kirke.
Bed om, at de ikke driver paven ud.
Bed om, at den falske profet ikke overtager den Hellige Faders plads, så han kan sprede sine løgne.
Bed om, at de hellige tjenere i Vatikanet er stærke nok til at modstå dette onde komplot, der er beregnet til at ødelægge den Katolske Kirke.
De har planer om at erstatte den Hellige Vikar, Pave Benedikt XVI med en diktator, der er fuld af løgne. Han vil danne en ny kirke i ledtog med antikrist og hans gruppe for på den måde at bedrage verden.
Desværre vil mange af hans børn af hengivenhed for den Katolske tro følge disse nye doktriner blindt som lam, der føres til slagtebænken.
Vågn op til Sandheden, børn. Denne onde plan har, som årene er gået, ændret det oprindelige fundament i de katolske doktriner.
I krænker min Søn, når I modtager den Hellige Eukaristi i hånden.
Det har de gennemført.
I krænker min Søn, når I ikke søger Sakramenterne regelmæssigt. Og dog gør dem, som skal sikre jer adgangen til disse Sakramenter for at drage omsorg for jeres sunde åndelige udvikling, ikke Sakramenterne tilgængelige for alle.
Mit barn, en stor ondskab, som i århundreder har holdt sig skjult inden for murene i den Hellige Stol, vil om kort tid dukke op for øjnene af verden. De af Mine børn, som er dækket af Helligånden, vil kunne se Sandheden, når den onde løgn bliver præsenteret for verden.
Andre vil følge den mørke blindgyde. Der vil opstå stor splittelse inden for egne rækker hos præster, biskopper, ærkebiskopper og kardinaler, som vil få dem til at vende sig mod hinanden.
De sande disciple vil være nødt til at skjule sig og forkynde privat for ikke at blive dræbt.
Så skjult vil den Sande Kirke blive, at de trofaste troende vil være nødt til at holde sammen for at kunne praktisere deres hengivenhed over for min Evige Fader.
Jorden vil ryste i hvert et hjørne på grund af min himmelske Faders Vrede over et sådant forræderi.
Mit barn, de kan ikke vinde. Det vil være ved troen og modet hos de resterende, der følger den kristne Tro, at disse onde bedragere vil blive knust for altid.
Vent nu og forbered jer på den Katolske Kirkes varsel af disse forandringer.
Så vil I vide, at det er Sandheden, Jeg fortæller jer.
Bed, bed, bed for Pave Benedikt og hans sande disciple.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Den falske profet vil blive behandlet som en levende helgen. Dem, der opponerer imod ham, vil blive anset for at være kættere.
314. den 21.januar 2012 kl. 13.15
Min kære elskede datter, Mine budbringere til verden, udpeget til at udbrede Mit Hellige Ord, har hver fået forskellige roller. Ingen har den samme.
Det er fordi Mine budbringere aldrig må bringe forvirring ind i Budskabet ved at sammenligne hinandens Budskaber.
Du, Min datter, som den 7. budbringer, er blevet udvalgt til at informere Mine børn om Sandheden. Meget af Sandheden har du allerede fået, men der kommer meget mere endnu. På grund af de hemmeligheder, som den indeholder, vil du blive latterliggjort, vrænget på næsen ad og blive omtalt som en nar, når de bliver åbenbaret.
Disse Budskaber skal hjælpe med til at rense Mit folk, inklusiv dem, som accepterer kaldet og følger Mig, så vel som de sjæle, der mangler kærlighed og har kolde hjerter. Uden denne renselse kan Jorden ikke blive renset. Den har brug for renselse for at kunne blive værdig til at Jeg igen kan betræde den.
Mine børn skal glæde sig. Frygt ikke noget, der kommer fra Mig.
Frygt kommer fra ondskaben. Dog vil I være undskyldt, hvis I er bange på vegne af de sjæle, som vandrer i blinde, ikke fordi de ikke kan se, men fordi de har valgt ikke at se.
Jeres pligt over for Mig, Min elskede Hær af tilhængere, er at hjælpe Mig med at bane vejen for Mit kommende Guddommelige Kongerige på Jorden.
Jeg har brug for jeres hjælp, Jeg har brug for jeres bønner. Jeres bønner vil svække Antikrists arbejde så vel som den falske profet, som vil indtage sin stilling i den Hellige Stol i Rom.
Alle Mine børn skal vide, at Jeg tilgiver alt. Selv de omtalte personer, der er involverede i sataniske grupper, kan blive frelst fra yderligere nedstigning mod Helvedets porte. Synd kan formindskes ved bøn. I behøver ikke at gå i kamp og kæmpe med løftede næver, alt, I behøver at gøre, er at bede.
Mit Nye Paradis er storslået, børn. Så meget forberedelse er allerede afsluttet med de samme vidunderlige ting, som dem Adam og Eva oplevede, men som de afviste ved at synde. Alt er parat.
I, Mine tilhængere, vil nyde godt af det Nye Paradis på Jorden, som Jeg vil regere over. Fordi I fra denne generation er blevet udvalgt til at nyde godt af dette Paradis, må I ikke holde op med at hjælpe Mig med at bringe alle Mine børn med ind i Mit strålende Kongerige. Imidlertid, skal I være klar over, at den falske profet vil have jer til at tro, at han også er ved at forberede et lignende paradis.
Hans løgne vil fortrylle en naiv gruppe af Katolikker. Han vil udstråle en vidunderlig og kærlig karisma, og alle Mine børn i den Katolske Kirke vil blive forvirrede.
Et tegn, man kan lede efter, er hans stolthed og arrogance, der er skjult bag et ydre af falsk ydmyghed. Mine børn vil blive narret i en sådan grad, at de vil tro, han er en ualmindelig ren sjæl.
Han vil blive behandlet som en levende helgen. Ikke et eneste ord fra hans mund, vil man betvivle.
Han vil også se ud som om, han har overnaturlige evner, og folk vil øjeblikkelig tro på, at han kan udføre mirakler.
Enhver, der opponerer imod ham, vil blive kritiseret og betragtet som en kætter. Alle sjæle, som anses for at være kættere, vil blive sorteret fra og kastet for hundene. Al Sandhed i Min Lære vil blive forvrænget. Alt vil blive til løgn. Forfølgelsen vil opstå langsomt og i det skjulte i begyndelsen.
Mine trofaste hellige tjenere vil være nødt til at holde Messe privat, og i mange tilfælde ikke i en Katolsk Kirke. De vil være nødt til at holde messe i et tilflugtssted. Børn, når det sker, skal I ikke miste håbet. Det vil være forbi inden for kort tid. I skal blot bede for de sjæle, som i deres iver for at behage den falske profet glemmer alt om den Velsignede Treenighed, som er fundamentet, hvorpå den Katolske Kirke er blevet bygget.
Mange religioner følger kun en person i den Velsignede Treenighed.
Nogle ærer Faderen, andre Sønnen, men de er alle et og samme væsen, Min datter. Der er kun En Sand Gud, det er Faderen, Sønnen og Helligånden, tre adskilte personer, der alle er Et Guddommeligt Væsen. Alle religioner vil få Sandheden, og mange vil acceptere dette Hellige Mysterie.
Følg Mig ad frelsens vej, for I Mine tilhængere har en glorværdig fremtid foran jer, men I skal forblive stærke.
Dette er den udvalgte generation, Mit Nye Paradis på Jorden. Afvis ikke denne strålende Gave af Liv, som glitrer i al sin pragt. Ikke en eneste sjæl vil ønske mere. Mit Nye Paradis på jorden vil være en Æra af Fred og Lykke uden synd.
Dette er Min Faders Guddommelige Vilje og har været Hans løfte til menneskeheden lige fra starten.
Vær glade og lykkelige, for I har meget at se frem til børn.
Prøvelserne, der venter forude, vil blegne i betydning, når I bliver vidne til det Strålende Kongerige, der venter jer.
Jeg elsker jer børn. Jeg ved, I elsker Mig. Derfor beder Jeg jer vise kærlighed over for dem, som er blinde over for Min Helligånd.
Bed for dem ved enhver lejlighed, så at de igen kan se Sandheden i Mit Løfte, som Jeg gav menneskeheden, da jeg døde, for at sikre deres Evige Frelse.
Jeres elskede Jesus
Hele Menneskehedens Frelser
 
Den næste pave kan blive valgt af medlemmer af den Katolske Kirke, men han vil være den falske profet
394. den 12 april, 2012 kl. 11:27
Min kæreste datter, mange mennesker i verden afviser Mig stadig, og det beror på den offentlige mening. Så meget mørke har sænket sig over alle Guds børn, at kun de færreste har mod til offentligt at bekende Mit Ord.
De troende er bange for de verbale overgreb og den onde latterliggørelse de skulle udholde, hvis de forkyndte åbent Mit Hellige Ord.
Selv de fromme disciple mangler udholdenhed til at stå op og kæmpe de onde love indført i deres lande, som trodser Min Faders Ord.
Præster er flove over at stå op for at forsvare Min Læres Sandhed åbent, af frygt for at blive udstødt.
Nu, mere end nogensinde, er det umuligt for dem, på grund af den skam de føler for de ugudelige synder begået af nogle i deres egne ordener, at få deres stemmer blive hørt.
 Når en modig, hellig tjener beslutter at stå op og forsvare Sandheden af Min Lære,lider han frygteligt. Han anklages for manglende tolerance, mangel på medfølelse, mangel på kærlighed og mangel på respekt for menneskerettighederne.
Ser I, børn, Min Læres Sandhed, forkyndt gennem mine hellige tjenere, behandles som en løgn.
I stedet er løgnene, de fordrejede versioner af Sandheden der er indeholdt i de Hellige Skrifter, præsenteret som sandhed.
Satan har vundet over så mange sjæle, herunder ledere inden for Min egen Kirke, hvilket har betydet, at mange uskyldige mennesker har svært ved at forpligte deres troskab til Min Hellige Vilje.
Hvor meget har Jeg været forladt og tilsidesat, for at tillade de løgne, der er plantet i mine hellige tjeneres hoveder, at blive accepteret af flertallet.
Disse onde løgne baner vej langt ud over dette.
Sandheden af Mine Skrifter, indeholdt i Johannes' Åbenbaring, er blevet fortolket af Mine mange Kirker i mange variationer, alle baseret på menneskelig opfattelse.
Min elskede pave Benedikt XVI er den sidste sande pave på denne Jord.
Peter fra Rom er Min Peter, den oprindelige apostel som skal lede Min Kirke fra Himmelen, under befaling af Min Evige Fader. Derefter, når Jeg kommer for at regere, ved det Andet Komme, skal han befale over alle Guds børn, når alle religioner vil blive En, Hellig, Katolsk og Apostolisk Kirke.
Jeg taler kun Sandheden, min datter.
Jeg må advare jer om, at mange nye selvudnævnte profeter vil nu dukke op, som vil modsige Mit Hellige Ord givet til dig, de sidste tiders sande profet.
 Først vil de overbevise de troende, at deres ord kommer fra Mig.
Deres ord vil blive omhyggelig udvalgt og deres betydning vil være vag og lidt forvirrende. Men mange vil afvise denne svaghed og omfavne deres budskaber, fordi de synes at være i overensstemmelse med den Hellige Skrift.
Når mange sjæle er blevet forført, vil angrebet begynde.
De, Min datter, bliver sendt til at forberede Guds børn til at acceptere den næste pave, som kommer efter Min elskede Vikar, pave Benedikt. Denne pave kan blive valgt af medlemmer af den katolske kirke, men han vil være den falske profet.
Hans vælgere er ulve i fåreklæder og er medlemmer af den hemmelige frimurerisk og ond gruppe ledet af Satan.
Sådan vil Satan forsøge at ødelægge Min Kirke.
Desværre vil han, denne falske profet, tiltrække en stor følgeskare. De, der går ham imod, vil blive forfulgt.
Løb børn, mens I kan. Afslør de løgne, som vil blive præsenteret af dem, der forsøger at overbevise jer om ægtheden af den falske profet.
Vær stærk. Vær tro mod Mig, jeres Jesus. Tvivl aldrig på Mit Hellige Ord.
Johannes' Åbenbaring er det sande Guds Ord. Den lyver ikke.
Ikke alle hemmeligheder indeholdt i den er endnu kendt for jer. Jeg vil afsløre dem alle gennem Maria Divine Mercy, selv om Sandheden vil blive voldsomt angrebet og behandlet som kætteri.
Husk en vigtig lektie. Mit Ord, da jeg var på Jorden, blev behandlet som kætteri, da Jeg kom første gang.
Mit Ord, som I har fået nu, før Mit Andet Komme, vil også blive behandlet som sådan af troende, herunder Mine hellige tjenere, som repræsenterer Min Kirke på Jorden.
Satan vil ofre mange sjæle for at tilfredsstille sin sidste trang til at forårsage den største hjertesorg.
Vær sikker på, at det vil være den Katolske Kirke, der blev grundlagt af Mig og sat under ledelse af Min elskede apostel Peter, der vil lide størst i de sidste tider. Vær på vagt til hver en tid.
Vær venlig at bede denne Korstogsbøn:
Korstogsbøn (44) For Styrke til at forsvare min tro imod den falske profet
Kære Jesus, giv mig styrke til at fokusere på Din Lære og forkynde Dit Hellige Ord til hver en tid. Tillad mig aldrig at blive fristet til at forgude den falske profet, som vil prøve at præsentere sig selv som Du gør. Hold min kærlighed for Dig stærk. Giv mig Skelneevnens Nådegave, så at jeg aldrig vil nægte Sandheden, indeholdt i den Hellige Bibel, uanset hvor mange løgne bliver præsenteret til mig for at opmuntre mig at vende ryggen til Dit Sande Ord.
Amen
Sandheden er skrevet i den Hellige Skrift.
Åbenbaringens Bog afslører ikke alt, fordi Jeg, Guds Lam, kommer først nu, for at åbne bogen for verden.
Enhver menneskelig fortolkning vedrørende de 1000 år er ikke til at stole på.
I skal blot stole på Guds ord.
Jeres elskede Jesus
 
Den Falske Profet har allerede planlagt, hvordan han vil overtage embederne i den Katolske Kirke
632. den 7. december 2012 kl. 18.45
Min kære elskede datter, som tiden nærmer sig, hvor den falske profet vil give sig til kende, er forberedelserne blevet gjort af ham og hans slæng til at fordømme disse Budskaber.
Mange falske profeter er ved at infiltrere Mine tilhængere i hvert et hjørne. Det vil ikke blot forårsage forvirring, men de vil vende Guds børn væk fra Mig.
Medens I fortsætter med at blive afvist af kliker inden for Min Kirke, vil de afvise Mig ved at erklære, at selvudnævnte profeter i stedet bringer Sandheden til menneskeheden.
En af Mine hellige tjenere har forrådt Mig, ligesom Judas gjorde det før ham. Han vil være som en torn i siden på jer.
Medens Min Kirkes Korsfæstelse begynder i dens sidste dage, vil alt det, som skete under Min Passion, blive gentaget på jorden nu.
Først vil Mit Hellige Ord blive afvist.
Så vil Min sidste profet blive forrådt foran Min Hellige Eukaristi. Du, Min datter, vil blive kaldt en svindler af en af disse falske profeter, som vil gøre det i en Katolsk Kirke foran Mit Tabernakel.
Deres blasfemiske ord vil blive bifaldet af de af Guds fjender, som er klædt i hellige klæder.
I denne tid vil mange falske profeter give sig til kende, så deres stemme kan drukne Min. Så vil en af dem prøve at ødelægge jer.
Min Faders Hånd vil slå ned på dem, som skader Hans profeter, som er sendt for at forberede verden på Min Genkomst.
Desværre vil mange stakkels sjæle være vildledt. Det er ikke det, at de afviser dig, Min datter, der er problemet. Det er, at de vil forhindre sjæle I at blive frelst.
Jeg kalder de af jer, som elsker Mig, og beder jer lytte omhyggeligt til de falske profeters ord. Læg mærke til, hvordan de ikke blive udspurgt af præster, hvordan de bliver promoveret af dem, og hvordan de vil få tilladelse til at prædike løgne fra prædikestole i Min Faders Huse.
Disse begivenheder vil blive vidt udbredt, og de vil berede vejen for den falske profet, der, som det er forudsagt, snart vil komme og kræve sin trone.
Den pestilens, som den Katolske Kirke vil blive udsat for, vil så blive forbundet med antikrists arbejde.
Denne mand, der er ledet af Satan, vil blive anset for at være en ven af Israel. Så vil han se ud til at forsvare Israel med støtte fra Babylon, som er den Europæiske Union.
Alle krige, der med vilje er anstiftet af Satan i Mellemøsten, vil brede sig ind i Europa.
Antikrist vil udbrede ateisme forklædt som den Nye Verdensreligion, som vil blive ledet af den falske profet.
Min datter, de hemmeligheder, Jeg har åbenbaret for dig for at identificere den falske profet og andre sager, skal ikke åbenbares endnu. Men du skal imidlertid vide følgende:
Den falske profet, som vil hævde at være en mand af Gud, har allerede planlagt, hvordan han vil overtage embederne inden for den Katolske Kirke.
Han og antikrist arbejder allerede sammen for at frembringe trøstesløshed i verden, som vil blive resultatet efter pestilensen i den Katolske kirke er fuldført.......... Mine tilhængere, I skal lytte til dem, som prøver at stoppe jeres bønner. I skal spørge jer selv, hvilken Guds mand ville forhindre, at der reciteres bønner og Min Barmhjertighedens Rosenkrans, eller at der bliver bedt den Hellige Rosenkrans? Svaret er, at man ikke kan stole på nogen mand, som prøver at forhindre jer i at bede, selv om han er klædt i en hellig tjeners klæder.
Det er farlige tider for Min sande profet, som altid vil blive afvist. Det er på den måde, I vil vide, hvem de er.
Lige som Jeg blev afvist, pint, hånet og ringeagtet af præsterne i Min tid, således vil Mine profeter også lide.
Afvis aldrig de sande profeter. Lyt til de bønner, de bringer til menneskeheden som en Gave fra Himlen. Hvis ikke de bringer jer nogen bønner, så er de ikke sendt af Mig.
Hvis de offentligt bliver budt velkommen med åbne arme af præster, biskopper og andre hellige tjenere i deres Kirker, er de ikke sendt af Mig.
Kend Mig. Kend Mine profeter. De vil komme til at blive udsat for de samme lidelser, som jeg måtte udholde. De vil blive afvist af dem i Min Kirke, Mine tilhængere og andre, som hævder at tale i Mit Navn.
Deres lod vil ikke blive let. Dog er det på grund af den offentlige afvisning af dem og den ondskabsfulde sladder, der bliver spredt om dem, som de skal lide under, at I kan genkende Mig.
Gå nu og lad ikke jeres hjerter blive narret af løgnere.
Jeres Jesus
 
Den falske profet vil nu overtage Sædet i Rom
708. den 17 februar 2013 kl. 19:00
Min højtelskede datter, den forudsagte skisma i den Katolske Kirke vil nu blive vidnet af hele verden. Min højt elskede Hellige Vikar, pave Benedikt XVI' afgang markerer begyndelsen til enden. Jeg har, gennem dig, Min udvalgte profet, forsøgt at forberede Min Kirke på jorden i løbet af de sidste to år for denne triste begivenhed.
Frimurereliten har taget kontrol over Min Kirke, og de ​​vil forårsage det mest onde bedrag for Katolikker. Roms Nøgler er nu i Mine Hænder er blevet givet til Mig af Min Fader. Jeg vil lede alle Mine tilhængere, så Sandheden kan opretholdes, og Mit Hellige Ord forblive intakt.
Den falske profet vil nu overtage Roms Sæde og Mit ord, ligesom i Min tid på jorden, vil blive behandlet som kætteri.
Tag ikke fejl, for når bedraget præsenteres for verden, som om den nye styre repræsenterer Sandheden, du, Min datter, vil lide frygteligt i Mit Hellige Navn, ligesom profeterne, som kom før dig.
Mine tilhængere skal bevare roen og bede for alle Mine helligste tjeneres frelse, som vil blive fanget i denne vederstyggelighed. Jeg opfordrer dem til at reagere på følgende måde.
Fortsæt at følge Min Lære. Giv aldrig afkald på Guds Ord. Forbliv loyale over for jeres hellige pligter og administrer de Hellige Sakramenter, som I er blevet instrueret af Mig.
Den Katolske Kirkes Lære lagt, på dens dannelse, af My apostel Peter, forbliver ufejlbarlig. Nu vil det ændre sig, når de kommende ændringer får fundamentet til at ryste.
Kort efter vil I ikke længere genkende Min Kirke, og I vil føle jer meget utilpas, når I vidner om, hvordan Mit Hellige Ord bliver forvrænget.
Jeres Jesus.
 
Han er blevet sendt for at ødelægge Min kirke og rive den i små stykker
724. Fredag d.8. marts 2013 kl.14.05
Min kære elskede datter, Satan er rasende på Min Kirke på jorden og hans hjemsøgelse fortsætter ind i Kirken.
Den snedige bedrager, som tålmodig har ligget på lur, vil snart bekendtgøre sin styring over Mine stakkels godtroende hellige tjenere. Den smerte han vil påføre er for meget for Mig at bære og dog vil hans regering kulminere i den endelige udrenselse af ondskab som findes i hjertet af Min Kirke.
Han har nøje manipuleret sin position og snart vil hans pompøse opførsel blive set i hans prægtige hof. Hans stolthed, arrogance og selvoptagethed vil nøje blive skjult for verden i begyndelsen. I omverdenen vil der høres et lettelses suk når trompeterne annoncerer hans regeringstid som leder af Min Kirke.
Mit Legeme er Min kirke, men det vil ikke være til Mig, Jesus Kristus, han vil sværge loyalitet til, for han har ingen kærlighed til Mig. Hans loyalitet er til dyret og han vil grine ad og spotte Mine Hellige tjenere som vil støtte ham.
Han, som vover at sidde i Mit Tempel og som er sendt af den onde, kan ikke tale sandt for han kommer ikke fra Mig. Han er blevet sendt for at ødelægge Min kirke, rive den i stykker, før han vil spytte den ud af sin modbydelige mund.
Mit Legeme er min Kirke. Min Kirke er stadig i live, men kun dem som taler Sandheden og holder fast ved Guds Hellige Ord kan være en del af Min Kirke på jorden. Nu, hvor den sidste fornærmelse mod Mig, Jesus Kristus, skal ske fra Peters Stol, vil I endelig forstå Sandheden.
Sandhedensbog, som forudsagt af Daniel for den sidste tid, vil ikke blive taget letsindigt af Mine Kirkemedlemmer, for dens indhold vil give Mine hellige tjenere kvalme, når det går op for dem at Jeg taler sandt.
Den falske profet – han som gør sig til leder af Min kirke- er nu klar til at bære det tøj som ikke er syet til ham. Han vil vanhellige Min Hellige Eukaristi og vil dele Min kirke i to og så halvere den igen.
Han vil gøre sig umage for at fyre de loyale tilhængere af Min elskede hellige vikar Pave Benedikt XVI, udpeget af Mig.
Han vil luge ud alle som er loyale til Min Lære og kaste dem for ulvene.
Hans gerninger vil ikke ses med det samme, men snart vil tegnerne ses, når han søger støtte fra indflydelsesrige personer, verdens ledere og alle i høje positioner.
Når vederstyggeligheden taget til, vil forandringerne pludselig være der. Hans bekendtgørelse om at skabe en forenet Katolsk Kirke, ved at tilslutte sig til alle tro og andre religioner, vil følge snart efter.
Han vil lede den nye en-verdens religion og vil regere over hedenske religioner. Han vil omfavne ateisme ved at frafalde dens kendemærke, som han vil sige er forbundet med at forfølge de såkaldte menneskerettigheder. Al synd, i Guds øjne, vil være acceptabel i denne nye inkluderende kirke.
Alle som vover at udfordre ham vil blive forfulgt og straffet. De præster, biskopper og kardinaler som siger ham imod vil blive ekskommunikeret og frataget deres titler. Andre vil blive mobbet og forfulgt og sammen med mange præster vil være nødt til at gå underjorden.
Hør venligst, mine stakkels hellige tjenere som genkender Min stemme nu, mens Jeg rækker ud efter jer for at give jer trøst. Jeg ville aldrig bede jer om at fornægte Min Kirke på jorden, for det var Mig, Jeres elskede Frelser, der skabte den. Jeg ofrede Mit Legeme som et levende Helligt Offer for at frelse jer. I har fået ansvaret til at bevidne på Mine vegne for at frelse sjælene af dem som I leder og instruerer.
Alt hvad I kan gøre er at stole på Mig og fortsætte med at tjene Mig.
Det, I ikke må gøre, er at acceptere nye doktriner, som I omgående ved, ikke kommer fra Mig og ikke er i overenstemmelse med Min Lære. I skal gøre hvad jeres hjerte siger jer, men vid dette:
Denne periode vil komme til at pine jer meget og den rå smerte, som I vil erfare når I ser hvordan Min Kirke vil blive vanæret, vil få jer til at græde. Men I skal genkende løgnene som bliver præsenteret for jer for hvad de er: en fornærmelse til Min død på Korset.
Denne ødelæggelse vil resultere i sammenstyrtningen af Min Kirkes struktur. Forandringerne og tilpasninger af bygninger, sammen med oprettelse af et nyt tempel, bygget for den nye verdenskirke vil blive bygget i Rom.
Vær forsikret om, at når Mit Tempel vil blive vanhelliget Jeg, Jesus Kristus, Menneskehedens Frelser, vil være kasseret og smidt i grøften.
Jeres Jesus.
 
Hans trone er blevet stjålet. Hans magt ikke
728. den 13 marts 2013 kl. 21:20.
Min højtelskede datter, Jeg er blevet dømt til døden for anden gang. Fornærmelsen af befaling i Rom, som du vidner i dag, river Mig i to.
Da Jeg stod foran Mine bødler, anklaget for kætteri og for at turde sige Sandheden, løb Mine apostle væk og var intetsted at finde. De, der fulgte Mig og accepterede Min Lære forrådte Mig, når Mit Ord blev udfordret af dem med myndighed. De begyndte at miste tillid til Mig, og de ​​begyndte at tvivle på Mig.
Nogle af Mine tilhængere troede på forbrydelsen af kætteri, som Jeg var anklaget for, og at den var berettiget. Så mægtige var Mine anklagere - mænd i høje stillinger, klædt i eksotiske gevandter, der gik og talte med en følelse af reel myndighed - at få tvivlede på dem.
Jeg blev undersøgt, udfordret, spottet, nedgjort, latterliggjort og hånet for at tale Sandheden. Folk faldt for disse kommandører - mænd med mægtige stemmer og hvis myndighed aldrig blev sat spørgsmålstegn på. Min Stemme blev som en hvisken midt i brølen af Mine anklagere.
"Kætter" - råbte de. De sagde, Jeg talte med en ond tunge, at Jeg spottede Gud, og at Jeg ønskede at ødelægge deres kirke. Og så myrdede de Mig koldblodigt.
Det vil ikke blive anderledes, når Jeg forsøger at gøre Min Stemme kendt nu, når jeg forsøger at advare alle Guds børn om begivenheder, som Jeg talte med dig om, Min datter, i de sidste par år. Mit Ord vil blive behandlet med foragt. Mit Ord vil blive sat spørgsmålstegn på. Tvivl vil krybe ind og endnu en gang vil Mine apostle løbe væk og forlade Mig for ulvene.
Tag ikke fejl, Sandheden er blevet åbenbaret for dig. Jeg har fortalt jer, Mine tilhængere, hvordan I vil blive bedraget. Dette vil være meget svært for jer, fordi I vil sætte spørgsmålstegn ved denne bedrager, der sidder i min Faders Hus.
Min elskede pave Benedikt XVI blev forfulgt og flygtede, som forudsagt. Jeg har ikke udpeget denne person, der hævder at komme i Mit navn.
Han, pave Benedikt, vil vejlede Mine tilhængere hen imod Sandheden. Jeg har ikke forladt ham, og jeg vil holde ham tæt på Mit hjerte og give ham den trøst han har brug for på denne frygtelige tid. Hans trone er blevet stjålet. Hans magt ikke.
Jeres Jesus
 
Denne onde gestus under Stilleugen vil blive set af dem der holder deres øjne åbne
729. Torsdag den 14. marts 2013 kl. 18:00
Min højtelskede datter, hvilken lidelse bliver følt af Mine elskede hellige tjenere, nære på Mit Hjerte, der kender Sandheden og som skal være vidner til vederstyggeligheden i Min Kirke på jorden.
Der vil, i løbet af Stilleugen, ske en særlig fornærmelse, som bliver påført til Mit Hellige Navn, i forsøg på at vanhellige Mig. Denne onde gestus, under Stilleugen, vil blive set af dem der holder øjnene åbne og dette vil være et af de tegn, med hvilke I vil vide, at bedrageren, som sidder på tronen i Min Kirke på jorden, ikke kommer fra Mig.
Mine tilhængere, I skal vide, at profetierne givet til verden - advarslerne om den tid hvor magten inden i Min Kirke vil blive grebet af dem der er loyale til dyret - er over jer. Tiden er nu.
Husk at de, der stolt viser ydmyghedens tegn er skyldige i stolthed. Stoltheden er en synd.
De der siger, at Min Kirke skal forny sit image, opdatere Min Kirkens lære og som siger, at ved at modernisere den, den vil blive accepteret af flere mennesker, må vide dette.
De af jer der siger, at I følger Min Lære, men som ønsker lovene ændret for at tolerere handlinger der er syndige i Mine Øjne, må forsvinde fra Min Kirke nu. I er ikke Mine. I har vendt ryggen til Mig og er ikke værdige til at komme ind i Mit Hus. Men dette er hvad der vil ske. I og alle de, der kræver ændringer som er omfavnet af den verdslige verden, vil være tilfredse, for den falske profet vil lokke jer ind i sin gunst, og I vil bifalde hvert øjeblik af sin kortvarige regeringstid. Men det vil ikke være Mig, Jesus Kristus, som I vil følge. I vil følge en falsk doktrin, ikke af Gud.
Så mange vil omfavne den falske profets regering og skubbe Mig til side med glæde i deres hjerter. Så, når fejlene af hans veje blive synlige, vil Mine stakkels hellige tjenere ikke have noget sted at vende til. Deres sorg vil vende til frygt og deres frygt vil vende til fortvivlelse. De vil ikke vide, hvem de skal stole på, men de må forstå dette. Mit Legeme, Min Kirke, kan piskes og vanhelliges, men min Ånd kan aldrig blive rørt, for den kan aldrig dø.
De af jer der afviser Mit Ord nu, og Sandheden I bliver givet som en særlig gave fra Himlen, velsigner Jeg . Jeg vil fortsætte med at hælde Mine Nådegaver ned over jer, indtil I kommer tilbage til Mig. Jeg vil aldrig give op, indtil Jeg kan frelse jeres bedrøvede sjæle.
Min Kirke, hvor Mine Lektier og Sakramenter forbliver intakte, vil leve og kan aldrig dø. Den behøver ikke mursten og mørtel for at overleve, for det er Mig, Jesus Kristus, hvis Legeme er Kirken. I, mine trofaste elskede præster, hellige tjenere og tilhængere er en del af Mig. I er forenet med Mit Legeme for at danne Min Kirke på jorden. Så I skal lære at være stærke, modige og trofaste til Mit Hellige Ord, uanset hvilke argumenter der bliver præsenteret for jer om det modsatte.
Tidspunktet for at skismaet bliver blotlagt er nær, og allerede nu mærkes en forfærdelig uro i Rom. 
Når Helligånden støder sammen med det ondes ånd, skærer en linje midten nedover, så at to sider dukke op. Det store kløft vil stige ned hurtigt. Så vil mange, som er blevet bedraget af løgneren, løbe tilbage i Mine Hellige Arme for beskyttelse.
Jeg vejleder jer i disse sorgfulde tider, og beder jer om at overgive jeres tårer til Mig og Jeg vil trøste jer i ånden.
Jeg velsigner jer. Jeg bringer jer ro i hjertet. Jeg beskytter jer.
Jeres elskede Jesus
 
Frelsens Moder: Bed min Rosenkrans for alle dem, der bestemmer i Rom
730. den 15. marts 2013 kl. 22:30
Mit kære barn, denne er en sørgelig tid, ikke kun for dig, men for alle dem, der elsker min Søn.
Jeg må opfordre jer, kære børn, om at forblive stærke og tro mod det Hellige Guds Ord, af hensyn til min Søn. Han, min elskede Søn, hænger med Hovedet i smerte, når Han ser rædslen af Sin Kirke smuldrende foran Ham.
Vær venlig at bede for håb og sige min Hellige Rosenkrans hver dag for alle dem, der bestemmer i Rom. I skal bede for alle dem der styrer den Katolske Kirke. Inkluder manden, der sidder på Peters Stol, for han har stort behov for jeres bønner.
Bed om, at han vil acceptere Sandheden af min Søns død på Korset, og at han vil åbne sit hjerte til min Søns tryglen om barmhjertighed for alle Guds børn.
 Ligegyldigt hvor hårde disse tider i den Romersk-Katolske Kirke er, vil og kan ondskaben ikke få overtaget Guds Magt.
Min rolle som Formidler af al Nåde bliver snart gennemført, og som kvinden udvalgt til at være klædt i solen, er min tid kommet for at hjælpe min Søn i Hans sidste frelsesplan.
Jeg holder af alle Guds børn, herunder dem, der volder Ham stor skam og kval. Bed om, at mine bønner, ofret til min Søn og præsenteret til Ham på jeres vegne, kan bidrage til at afbøde de lidelser, der ligger forude for den Katolske Kirke... Min kærlighed, som moder til alle Guds børn, er altomfattende, og jeg vil aldrig stoppe i min søgen efter at bringe jer håb, kære børn.
Bønner vil blive hørt i Himlen, og I skal aldrig opgive håbet, da min Søns Barmhjertighed er større end I kan forestille jer.
Guds Kærlighed er Almægtig. Bed og I vil modtage stor velsignelse, da forberedelserne er færdige og klare for Herrens Store Dag.
Vent med tålmodighed, kærlighed og tillid, idet alle disse prøvelser vil snart være forbi, og derefter vil den Nye Himmel og den Nye Jord smelte sammen som én. Det er alt hvad I behøver at bekymre jer om: forberedelse af jeres sjæl og af dem, som har mest brug for jeres bønner. Først da vil I være i stand til at acceptere Guds Lys og træde ind i det Nye Paradis på jorden.
Vær i fred og fokuser kun på min Søn og Hans særlige ønske om at frelse sjælene af enhver levende skabning.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
En ny form for kors vil blive introduceret
776. den 30 april 2013
Min kære elskede datter, Min Autoritet vil aldrig blive forringet og forsvinde og vil ligesom et lys i tågen altid være synligt, selvom det måske bliver reduceret til blot et svagt glimt. Når verden forandrer sig igen, vil det kun være Guds Lys, der støtter jer, når den onde ånd skaber den ene splittelse efter den anden. Min tilstedeværelse vil blive følt af dem, som kommer til Mig efter hjælp, for Jeg vil aldrig svigte, især ikke når I føler, at alt er håbløst. Intet andet end Sandheden vil hjælpe jer med at klare det, når manglen på barmhjertighed, som er tydelig i verden i dag, bliver mere udbredt, medens menneskers hjerter bliver hårde som sten.
Sandheden står i den Hellige Bibel. Det er den føde, mennesket kan leve af nu og i fremtiden. Meget snart vil det blive umuligt at købe en Bibel, efterhånden som mange nationer især i Europa vil overholde nye love, som forbyder alle bøger, som fremmer Guds Ord.
Brevet, som henvender sig til dem, der er i den Katolske Kirkes tjeneste, er ved at blive skrevet nu.
Snart vil alle Mine hellige tjenere blive informeret om forandringer, som de får at vide er en fordel for kirken.
De nye regler vil indeholde ændringer af bønner, som bliver bedt i messen, og de ændringer vil forekomme at være uskyldige. Mange vil ikke lægge mærke til vigtigheden af ændringerne, men det har betydning for den Hellige Eukaristi og Min Tilstedeværelse i den. Ordet ” mindes” vil blive brugt, og snart vil alle kirker være tømt for deres skatte. Fjernelsen af skattene, inklusiv guld Tabernakler, som vil blive erstattet af nogle af træ eller sten – vil blive et af tegnene på, at man samler dem sammen til den Nye Verdensreligion.
Kirkernes indre vil blive ændret, og det medfører en vanhelligelse af altrene. Monstransen, der indeholder Hostien, vil forsvinde og de dage, hvor den Hellige Hostie blev udstillet, vil slutte.
Skæld ud på Mit Ord nu, så vil du græde, når du bliver vidne til disse handlinger. Ikke længe efter dette vil de klæder, som Mine hellige tjenere er iført, blive ændret, og en ny udgave af korset vil blive indført. Denne nye skændsel vil ikke ligne et almindeligt kors, men vil i stedet diskret vise bæstets hoved.
Jeg beder jer nu om at samle korsene sammen og opbevare dem i jeres hjem sammen med Helligt vievand. Jeg beder jer indstændigt om at holde fast ved den Sandhed, Jeg har lært jer. Dernæst beder Jeg jer om at stole fuldt og fast på Mig. Tro aldrig, at Jeg vil overlade jer til den ondes nåde og barmhjertighed. Jeg forbliver tæt ved siden af jer hele tiden. Jeg vil udgyde specielle velsignelser over Mine loyale hellige tjeneres hoveder, for at de fortsat kan være omsluttet af Mit Hellige hjerte.
Hold jeres hjerter tæt til Mig og til hinanden. Trøst og styrk hinanden, for I skal elske hinanden mere end I nogensinde har gjort før og også i den tid, der venter forude. Jeg er jeres familie. I er Mine. Vi vil forblive forenede, indtil den tid, hvor trompeterne gjalder og annoncerer, at Jeg omsider vil åbenbare Mig i Mit Andet Komme. Så vil I føle den glæde og fred, som Jeg har lovet jer. Så vil alle lidelser være forbi.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Som om et mirakel har fundet sted, vil den falske profet synes at rejse sig fra de døde
853. den 25. juli 2013 kl. 18:52
Mit barn, det er vigtigt at mine børn ikke mister mod når de står overfor det onde de vil komme til at stå overfor, når min Søns Kirke bliver kastet ind i ørkenens vildnis.
Jeg er Kvinden i Åbenbaringen iklædt solen, som fødte Barnet. Barnet er Jesus. Min Søns, Jesu, Mystiske Legeme, er Hans Kirke på Jorden. Min Søns Kirke er ved at blive stjålet og snart vil Hans Legeme ikke være til stede i den. Denne fortvivlelse vil rive hjerterne på dem, der følger min Søns Lære, i to. Dem, der ikke har noget sted at vende sig, vil finde dem selv kastet ud af den bygning der indtil nu har huset den Hellige Nadver. Men skønt de vil være kastet ud, uden megen udvist barmhjertighed, vil de blive fyldt af Helligånden. Dette betyder at de vil blive vejledt og stærkt lede den Resterende Hær, der udgøres af dem der er trofaste mod Gud..
Andre, blinde for Sandheden, vil følge den falske profet ind i uorden. Deres hjerter vil blive bedraget og snart, når den falske profet vil blive set ved dødens port, vil de hulke. Men så, som om et mirakel har fundet sted, vil den falske profet synes at rejse sig fra de døde. De vil sige at han er velsignet med mægtig, overnaturlig kraft fra Himmelen og de vil bøje deres ansigter for ham i tilbedelse. Han vil blive elsket og tilbedt af dem der ikke kan se.
Snart vil antikrist dukke op og hans opstigen til berømmelse vil starte i Jerusalem. Så snart han dukker op i offentligheden vil alt i min Søns Kirke forandres hastigt. De nye regler vil blive indført. Nye relikvier, ændringer i messehageler og mange nye forordninger vil blive håndhævet. Først vil folk sige at alle disse forandringer kommer ud af et behov for at være ydmyg. Og mens disse vederstyggeligheder kommer ind i kirken begynder forfølgelsen. Vov at protestere mod disse Sataniske ritualer og du vil blive dømt kætter – en ballademager.
Mange kardinaler, biskopper, præster, nonner og almindelige mennesker vil blive ekskommunikeret, hvis de ikke følger de nye regler og tilbeder den falske profet. På dette tidspunkt skal I opsøge tilflugtssteder, som vil være skabt, sådan at I kan tilbede min Søn, Jesus Kristus, i fred. Præster skal fortsætte med at administrere Sakramenterne og forsyne mine børn med den Aller-Helligste Nadver. I må aldrig give efter for bedrag, som I vil blive bedt om at tage del i. Dem der gør vil miste deres sjæl til den onde.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
 
 Dyrets mærke vil bringe død med sig – sjælens død og død ved en frygtelig sygdom
857. Mandag 29. juli 2013 kl. 11:23
Min kære elskede datter, Mit Navn nævnes sjældent I same åndedrag, når dem der påstår at kende Mig råber blasfemier mod Gud. Min død på Korset vil ikke kun blive afvist og ikke talt om, men billeder af dæmoner vil blive brugt som en erstatning for Mit Legeme på Korset, men hvem er det? Hvem er de, som forkynder Mit Ord til verden, men som ytrer blasfemier som løber fra deres munde? Pas på de mirakler mænd i hvide klæder påstår at udføre, som om de var gjort af Mit Kød og velsignede med Min Ånd. Når I ser vidunderlige og tilsyneladende mirakuløse begivenheder finde sted skal I vide at de ikke er noget i den retning. I vil blive fortalt at mirakler er skabt ved den falske profets hånd. I vil så forventes at vise stor respekt og I vil blive fortalt, først, at han er en levende helgen. Han vil blive lovprist, elsket og beundret og alle vil sige at han er yndet af Gud. De vil med tiden tro at disse mirakler finder sted for at varsle Mit Andet Komme.
Og så vil dyret dukke op. Og han vil ære den første. Og verden vil blive hvirvlet ind i en frygtelig forvirring. De vil være fanget. På den ene side, vil den falske profet kontrollere alle religioner i verden og snylte på kærligheden fra dem der kender Sandheden. Dem der kender Sandheden vil ikke afvise Mig, for Guds Kongerige er deres. Antikrist vil vise den falske profet stor ære. Men, fordi hans rolle vil være politisk, vil deres bånd forene mange mennesker der vil bifalde denne alliance.
Disse begivenheder vil begynde at give mening snart. Dem der prøver at tage jer bort ind i en falsk tro, ikke af Gud, vil være overbevisende. De vil aldrig afsløre deres rigtige hensigt, indtil de tror de er ved at vinde denne kamp. Men så vil de ødelægge mange, som afviser at tage imod dyrets mærke. De vil sige at dette vil være et tegn på sand verdensfred, kærlighed og enhed, men skjult i dets kerne vil være nummeret 666, dyrets tegn.
Præcis som hellige medaljer giver beskyttelse fra Himmelen med Guds Kraft, vil dyrets mærke bringe død med sig – sjælens død og død ved en frygtelig sygdom. Dem der afviser det vil skulle gemme sig og forberede. Jeg ved dette er frygtindgydende, men det er sandt. Jeg vil gribe ind med hjælp fra jeres bønner for at gøre en ende på forfølgelsen.
I, mine elskede tilhængere, vil kende Sandheden, forberedes til at hjælpe dem der vil kæmpe med denne viden. Ved den tid dette sker, vil Min Resterende Hær være en styrke der kan regnes med. Deres styrke vil ligge i deres evne til at frelse dem lider under denne diabolske handling af hævn mod Guds børn.
Jeres Jesus
 
I vil snart få at vide, at I skal bruge jeres tro for at skabe en politisk kampagne rundt om i verden for at frelse de fattige
930. den 6.oktober 2013 kl. 23:30
Min højtelskede datter, den falske profets stemme brøler om alt der er helligt i Min Kirke.  Men der vil ikke blive sagt ret meget om vigtigheden af, at opretholde Guds Lære, Sakramenterne og Sandhedens Bekendelse. I stedet vil I se adspredelser, såsom at passe verdens fattige og de sultne, og dette vil blive anset for at være jeres første opgave som Guds tjenere.
Som tjenere og tilhængere af Gud i Kirken, er jeres første troskab til Sandheden om hvad Jeg fortalte jer. At elske de fattige og de sultne og hjælpe dem er en god ting, men Min Kirke på Jorden har en langt større rolle, som blev svoret til Mig. Dette omfatter undervisning af Sandheden med alt hvad Jeg har lært jer, og I vil gøre dette, hvis I virkelig elsker Mig.
Kirken har en Mission om at undervise Sandheden af Min Lære.  At tage et aspekt af Mit Ord for at hjælpe de fattige er beundringsværdig men misvisende, da Min Lære har klart fastsat, at I skal hjælpe sjælens fattige. Hjælp dem til at helbrede deres sjæl, før I hjælper dem til at være fri af livets trængsler. Hvis Jeg giver jer en stakkels mand og beder jer om at hjælpe ham, hvordan ville I gøre det? Give ham tøj? Penge til at brødføde hans familie? Eller ville I have Mig til at frelse hans sjæl først?
I vil snart få at vide, at I skal fokusere al jeres opmærksomhed på verdens fattige. I vil blive bedt om penge - og de vil blive taget fra forskellige kasser for at hjælpe verdens fattige, de arbejdsløse og de hjemløse. I vil blive fortalt at Jeg, Jesus Kristus, altid elsker de fattige. Problemet er dette. Jeg opsøger de fattige i ånden først - for at befri dem fra deres tabte liv. De fattige sjæle - dem der ikke har så meget åndelig fornemmelse om Gud - er dem Jeg tørster efter. Salige er de fattige i dette liv, med lidt til at gøre godt for, men som elsker Mig, for disse mennesker er ikke fattige overhovedet . Den rige mand, der ikke har nogen kærlighed for Mig, har mere brug for Min kærlighed, Min barmhjertighed, Min Medfølelse end dem, der er tvunget til at finde mad, tøj og husly. Hvordan I elsker Mig og hvordan I beder Mig om at frelse jer, er det I har brug for at være opmærksom på. Sakramenterne bliver frelsens kraft for dem, der er rige og fattige, men som ikke har kærlighed til Mig.
I vil snart få at vide, at I skal bruge jeres tro for at skabe en politisk kampagne rundt om i verden for at frelse de fattige, ved ledere i Mine Kirker overalt. Intet vil blive sagt for at opfordre jer til at forberede Mit Andet Komme, for de vil ikke vove at forberede jer for denne Store Dag. De vil hellere tage jeres sind fra Mig ved at bede jer om at bruge mere tid til at ære den falske profets værker.
Meget snart vil statuer, relikvier, plakater, kalker og mange bestilte malerier af den falske profet blive lavet og placeret i Kirker overalt. Hans billede, sammen med Antikrists, vil med tiden pryde mange offentlige steder, kirker, politiske centre, samt, i lande hvor parlamenterne vil omfavne den Katolske Kirke i et "nyt lys." Dette vil skabe en ny form for falsk evangelisering, og idet det vil appellere til et moderne sekulært samfund, vil det tiltrække beundrere fra hele verden.
Ikke ét ord vil fremhæve betydningen af ​​de Hellige Sakramenter, som de blev givet til verden, eller de vigtige Nådegaver de giver. I stedet vil hvert af dem blive underspillet - ekstra betydninger vil blive tilføjet for at appellere til dem, der benægter Sakramenterne som de er. Dette vil være i håb om, at vederstyggeligheden af Mine Sakramenters vanhelligelse vil blive givet til så mange mennesker som muligt, for at tage dem væk fra Gud, således at Guds fjender kan færdiggøre deres pagt med djævelen.
Djævelen vil forføre mange der tilhører Min Kirke i denne tid af historien. Han vil gøre dette på den mest charmerende og overbevisende måde, og han vil retfærdiggøre løgne når hans tjenere vil sige, at Jeg ville godkende disse nye ændringer. Jeg, Jesus Kristus, vil blive fejlciteret for at vinde over sjælene. Min Lære vil vrides for at ødelægge Min Kirke og stjæle de sjæle der står Mig nærmest. Millioner vil acceptere løgne uden at bekymre sig i verden. I skal bede for dem i håb om, at de, med tiden, vil indse at noget er galt.
Når jeg udpeger ledere og når en udvalgt sjæl er blevet udpeget for at sprede Mit Hellige Ord i Min Kirke på Jorden, er sandheden altid ligetil, klar, præcis, og lige til pointen.  Når I, gennem den onde ånds indflydelse bliver løjet for, vil I blive forvirret. Sætningerne vil ikke give mening. Såkaldte forbedringer, præsenteret af fjender indefra Min Kirke, betyder at Sandheden ikke er"god nok".
Mit Ord, Mine Sakramenter, Min Lære behøver ikke at blive forbedret, for de kom fra Mig. Jeg er Gud. Jer Er Fuldkommen. Mit Ord forbliver i evighed. Enhver mand, der piller ved Mit Allerhelligste Ord er en fjende af Gud. Min Vrede er stor på dette tidspunkt, og I må vide, at enhver mand, der behandler Mit Legeme, den Hellige Eukaristi, med manglende respekt og siger, at han leder Mit folk, at dette er usandt. Jeg ville aldrig bede en leder i Min Kirke om at ændre Guds Ord, ved at indføre nye betydninger eller nye fortolkninger. Det kan aldrig være tilfælde. Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: De vil blive tildelt æres doktorgrader i den falske profets ny moderniserede kirke
988. Onsdag, den 11. december 2013 kl. 22:05
Mit barn, verden vil blive narret gennem mange handlinger, der vil anses for at være store velgørenhedsgerninger. Velgørenhed over for andre vil blive erklæret for at være den største og mest ønskede træk i Guds Øjne.
Når dem der kontrollerer regeringer, kirker og stater slår sig sammen, vil de vinde megen kontrol over Guds børn. Kontrol over de mest dårligstillet i jeres samfund kan betyde to ting: Enten sker det for en god sags skyld eller sker det ad den forkerte grund.
Jeg må bede jer alle om at forblive fokuseret, med al jeres opmærksomhed rettet på Min Søns ønske, på denne vanskelige vej til Frelsen. Mange af Guds loyale tjenere vil være for svage til at forblive på Frelsens vej, selvom de er velmenende. Så stærk vil Guds fjenders pres over dem være, for at forsage Min Søn, at de vil falde bort fra Sandheden.
Den falske profet vil indføre en mægtig økumenisk tro og denne vil tilfredsstille enhver kætter. De fleste i Min Søns Kirke vil blive bedraget, men næsten halvdelen af ​​Min Søns hellige tjenere vil nægte at sværge til den endelige ed, som på falsk måde vil blive erklæret som tilsvarende på den Hellige Eukaristi. Den hellige Eukaristi og dets vanhelligelse vil være i centrum for al utilfredshed og uenighed. Eftersom falske mirakler vil blive tillagt den falske profet, vil mange af verdens berømtheder omgive ham og søge favør ved hans hof. Det vil så ske, at han vil oprette en udmærkelsesliste, og der vil blive tildelt æres doktorgrader i den falske profets ny moderniserede kirke, som vil bare være som en skal af Min Søns Kirke. Alle vil acceptere hans præmier for de store værker af velgørenhed, som de har udført under ledelse af bedrageren. De vil lovprise hinanden indbyrdes indtil det øjeblik hvor de offentligt vil erklære den falske profet til at være en levende helgen, på grund af de såkaldte mirakler, de vil sige han udførte som Guds tjener. Og så vil han og Antikrist kontrollere store dele af verden, dog vil Rusland og Asien ikke blive inddraget, for disse to imperier vil rejse sig op mod Den Nye Babylon, indtil Rom er ødelagt.
Alle disse begivenheder vil finde sted, og når I ser dem bruge kirkerne som steder, hvor de stolt vil erklære deres storhed, deres barmhjertighedsgerninger, så vil I tydeligt se, hvordan stolthed dikterer deres hensigter. Når Rom er faldet, vil der komme flere prøvelser, men disse vil være kortvarige. Så vil tiden være moden til Min Søns Jesu Kristi Andet Komme.
I må ikke ignorere disse profetier. Dem der kommer til at vælge side med den nye falske tro, som snart vil blive erklæret, vil blive afvist af Min Søn Jesus Kristus, og vil glide ud fra Hans Barmhjertighed. Opgiv aldrig jeres ret til Det Evige Liv til fordel for enhver, der måtte forsøge at vildlede jer til kætteri.
Jeres kærlige Mor
Frelsens Moder