Andet Komme

____________________________________________
Forvirring omkring, hvad Mit Andet Komme betyder
88. Den 20. maj 2011 kl. 10.00
Min kære elskede datter, mange folk undrer sig over, hvad Det Andet Komme virkelig betyder, så lad Mig forklare det.
Jeg kom ind i verden første gang for at forløse menneskeheden fra evigt mørke, så at mennesket kunne få glæde af det evige liv. Af Barmhjertighed sendte Gud, den Almægtige Fader, Mig, så at alle hans børn ville få det evige liv. For indtil da havde det ikke været muligt på grund af Adams og Evas synder. Jeg kommer igen denne gang for at belønne alle dem, som følger Mig.
Der er megen forvirring i verden med hensyn til denne begivenhed. Mange folk tror, at Mit Andet komme betyder, at verdens ende er kommet. Det er ikke tilfældet, for i stedet vil det betyde de sidste tider, hvor Satan og hans tilhængere, som skaber usigelig lidelse i verden, vil blive forvist fra Jorden i 1000 år.
Om det Nye Paradis på Jorden
Dette Nye Paradis, som Jeg har lovet, vil komme, når Himmel og Jord bliver et. Dette nye liv, som Jeg bringer til alle hengivne tilhængere, vil blive et liv i kærlighed og herlighed. I, Mine tilhængere, vil imidlertid være nødt til at udholde megen lidelse, medens denne overgang finder sted. For at hjælpe med til at forberede verden til denne Store Begivenhed, bringer Jeg på forhånd en stor Barmhjertighedsgave: Den Store Advarsel, som vil give enhver af jer chancen for at se jeres synder, og hvordan de krænker Mig, vil gøre jer i stand til at se Sandheden. Når I forstår den plet af synd, der er i jer, først da vil I forstå den sorg, Jeg føler.
Et glimt af det, der vil ske ved den Sidste Dom
Ved at tillade jer at opleve denne Min store Barmhjertighedshandling, vil I få et sandfærdigt glimt af det, der vil ske på Dommedag. På denne måde vil I få en fair chance for at vende tilbage til Mig endnu engang. Ser I, Jeg elsker jer alle sammen med så dyb og varig en lidenskab, at Jeg vil gøre alt, hvad der står i Min Magt, for at frelse jer fra forræderens greb.
Men Jeg vil advare jer om, at Satan vil øge sine aktiviteter gennem jeres brødre og søstre for at overtale jer til at vende ryggen til Mig, selv efter at den Store Begivenhed har fundet sted. I må nu åbne jeres sind for det og skubbe al menneskelig fornuft til side for at kunne acceptere Sandheden om jeres eksistens på Jorden. Enhver løgn vil blive benyttet under dække af videnskabelig menneskelig tænkning og blive brugt for at forhindre jer i at acceptere Sandheden.
 Satan ønsker ikke, at I kommer til Mig, børn. Hans ondskabsfulde greb skal brydes, men det kan kun ske med jeres hjælp. Tillad ikke, at han slører jeres dømmekraft med sine løgne. Det vil blive meget vanskeligt for jer at ignorere hans argumenter, hån og spot, for det er på den måde, han arbejder.
Satan vil arbejde gennem andre folk for at tage modet fra jer.
Mange vil ikke vide, at Satan arbejder på den måde gennem andre folk, hvis meninger, I måske respekterer. Men det er præcis på den måde, han arbejder. Han vil kommunikere gennem disse stakkels sjæle, som er tiltrukket af mørket. Han vil sikre sig, at deres sind er blokeret over for Sandheden om Min Herlighed og det evige liv, som er jeres ret. Lad aldrig nogensinde hans indflydelse påvirke jeres kærlighed til Mig. Og husk så, fordi han vil ikke vinde slaget, at disse stakkels sjæle, som følger ham, vil blive kastet i Helvede sammen med ham. Hvis I ønsker at få det evige liv, så brug denne tid på Jorden til at forsage Satan, medens I kan.
Jeg vil regere på Jorden i 1000 år
Min datter, Jeg vil regere på Jorden i 1000 år. Tag ikke fejl, for Jeg har nu ansvar for de begivenheder, der folder sig ud i verden. Jeg har forberedt vejen til Mit Nye Kongerige på Jorden, og tiden er nær, meget tættere på end mange har indset. Glæd jer, for disse nyheder vil blive budt velkommen af alle. Jeg vil gøre en ende på al lidelse i verden. Jeg vil tænde en kilde af glæde og herlighed, som skal deles af alle Mine børn.
Dette Nye Paradis vil være ud over jeres forstand, men lyt til dette. Dette nye liv vil tilbyde alle Mine hengivne tilhængere et liv uden bekymringer. I vil ikke mangle noget. Jeg vil sørge for det hele. Alle dem, der vælger dette Herlige Kongerige, vil blive overraskede over den Dyrebare Juvel, som venter på jer. Bed nu om, at jeres brødre og søstre vil åbne deres øjne over for Sandheden om de løfter, Jeg har givet, så at de også kan træde ind i dette Nye Liv på Jorden.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Min genkomst for at frelse jer vil blive følt i hvert et hjørne af verden
223. den 17. oktober 2011
Min kære elskede datter tiderne forandrer sig rundt omkring jer. Verden er i oprør forårsaget af mørke ånder. I er omringet af alle beviser på, hvad syndens ondskab kan påføre menneskeheden.
I denne ondskab vil Min Guddommelige Tilstedeværelses Ånd skinne, når Jeg kommer igen for at frelse menneskeheden. I, Mine dyrebare børn, som kender Sandheden, må fortælle andre, at de er så heldige at få denne vidunderlige Guddommelige Gave. Min Kærlighed vil ramme jorden på en sådan måde, at I vil falde ned i ydmyghed på jeres knæ og græde af sorg over den smerte, I har forårsaget ved at fornærme Min Evige Fader.
Det er gennem Gud den Allerhøjeste at denne Barmhjertighedshandling nu bliver præsenteret for jer. Glæd jer, for nu er der Lys i verden, og det vil tiltrække sjælene og sende dem ind i Gud Faders arme.
Jeg vil komme igen for at give jer det liv, I har brug for, for at gøre jer i stand til igen at løfte jeres øjne i tilbedelse og prise og ære Gud Fader og takke Ham for den Retfærdighed, Han nu viser Sine dyrebare, men fortabte børn.
Jeg, Jesus Kristus, forbereder nu for at tillade jer at vidne om Sandheden om den Barmhjertighed, der vil blive vist hver eneste sjæl alle vegne, inklusiv forhærdede syndere og ikke troende.
Beviset for Min og Gud Faders eksistens vil blive åbenbaret i al sin himmelske Glorværdighed for hver eneste mand, kvinde og barn.
Min Tilstedeværelse vil blive åbenbaret på en sådan måde, at ingen kan eller vil ignorere den. For Himlene vil åbne sig og stjerner vil kollidere, så at Min Genkomst for at frelse jer vil blive følt i hvert et hjørne af verden på samme tid.
O, hvor vil Mine børn fryde sig, når de bliver vidne til Min Guddommelige Tilstedeværelse. Selv de, der lever i mørke, vil føle Min Kærlighed røre deres kolde sjæl, og det vil tænde dem igen.
Forbered jer, vent på min glorværdige Genkomst. Bed for dem, der har frygt i deres hjerter. Frygt mig ikke. Vent på denne store begivenhed med kærlighed og ydmyghed i jeres hjerter.
Jeg elsker jer, børn. Denne store Kærlighedshandling vil bevise det over for jer.
Jeres elskede Frelser Jesus,
Menneskehedens Konge
 
Gud Faderen: Forbered verden på Min elskede Søns Jesu Kristi ankomst
224. Onsdag 19. oktober 2011 kl. 14:00
Min datter, forbered verden på Min elskede Søns, Jesu Kristi ankomst, for han kommer nu, som forudsagt, for at frelse menneskeheden endnu en gang. Hans ankomst vil blive varslet af trompeter i Himmelen og englekoret der vil lovsynge for at annoncere denne Store Begivenhed.
Min store Gave til menneskeheden præsenteres for jer i form af Min højt elskede Søn, Der sendes for at frelse jer inden den Endelige Domfældelse.
Forbered jeres sjæle, for når jeres synder åbenbares for jer, byder Jeg jer at falde i ydmyghed for Min Søns fødder og bede om Barmhjertighed. I skal bede Ham tilgive jer og I skal acceptere den krævede straf for at rense jeres sjæle.
Hans Barmhjertighed er så stor at ingen synd, uanset hvor grov, er utilgivelig, hvis der udvises ægte anger. Der kræves ydmyghed af jer alle så I er værdige til at træde ind i den Nye Herlige Fredsæra på Jorden, en tid der er meget tæt på. Kun de sjæle der i sandhed angrer og viser sandt troskab til Min elskede Søn vil være være i stand til at træde ind gennem portene. For i skal være fri af synd for at træde ind i dette vidunderlige Nye Paradis på Jord.
Mine kære elskede børn, Jeg har forberedt dette Paradis med stor Kærlighed til hver af jer. Dette er arven I har ventet på. Det er sådan, Jordens Gave oprindelig blev præsenteret for Adam og Eva.
Ethvert menneske der afviser dette Paradis på Jord, hvor intet ondt vil eksistere i nogen form, vender ryggen til frelse.
Dette er jeres sidste chance til at befri jeres sjæle fra Satans greb og den onde indflydelse han har på jeres liv.
Omfavn denne vidunderlige, store Barmhjertigheds Gave. Ved denne Gave bliver I tilbudt en mulighed for sand frelse og et Herligt Paradis, som I ikke på nogen måde kan fatte.
Til de stakkels syndere der afviser Min Søns tilbud om tilgivelse, beviliges I mere tid til at vende tilbage til jeres tro. Men I gives ikke ret meget tid, for Min Tålmodighed er ved at løbe ud.
Afvent nu Min Søns tilbagevenden for at frelse jer endnu en gang fra synd og for at bringe jer til evig frelse.
Gud Faderen
 
Tiden for mit andet komme er her næsten
 269. 5.december 2011
Min kære datter, forberedelserne til min Advarsel af menneskeheden er afsluttet.
Jeg ønsker at takke Mine værdifulde tilhængere, som på grund af deres kærlighed til mig har hjulpet så mange millioner sjæle.
Tiden til mit Andet Komme på jorden er her næsten. Imidlertid er så mange stadig ikke forberedte, men Min Barmhjertighed vil beskytte dem.
Min Ankomst vil blive en glorværdig begivenhed, og mænd, kvinder og børn vil falde på knæ i glæde, undre sig og føle kærlighed i deres hjerter for Mig deres Guddommelige Frelser.
Mange vil erfare en ren og skær lettelse, for mennesket kan ikke overleve den lidelse, som bliver påført ham af Satan og hans millioner af onde engle, som er skjult i hver en del af verden og som er årsag til frygtelig smerte.
Satans dæmoner, som er så oversete af Mine børn, fordi de simpelthen ikke tror de eksisterer, er skyld i ulykkelig desperation i verden..
De skaber had, misundelse og jalousi mellem mennesker og et ønske om at slå ihjel. De har ikke megen tid tilbage børn, fordi Jeg, jeres Frelser, snart vil vende tilbage, som Jeg har lovet.
Bed alle sammen for at frelse alle sjæle i verden, så at de også er parate til det Nye Paradis på Jorden.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
Mit Andet Komme vil ske umiddelbart efter Advarslen
 277. den 14. december 2011
Min kæreste datter, du må altid stole på Mig og vide, at ikke et eneste budskab, der er givet til dig, nogensinde vil blive smittet.
Du er holdt fast i Mit Allerhelligste Hjerte, og din hånd bliver vejledt af min hånd.
Kun Mit Hellige Ord kan og vil nogensinde blive skrevet af dig for at videregive Mine Budskaber til hele menneskeheden.
Du må ikke prøve at fastslå datoen for Advarslen. Jeg kan ikke afsløre denne dato, for det er ikke i overensstemmelse med min Evige Faders vilje. Advarslen vil ske, når den er mindst ventet, og når det kommer mest bag på menneskene.
Tiden er meget kort. Så brug så meget tid som muligt på at bede hårdt for at frelse sjæle, alle sjæle.
Tugtelsen er blevet holdt tilbage og vil kun ske, hvis menneskene undlader at angre, og hvis de i et stort antal vender tilbage til deres onde levevis efter Advarslen.
Min Fader har givet tilladelse til at forkynde, at Mit Andet Komme på Jorden vil ske om kort tid. Det vil ske kort tid efter Advarslen. Det er nødvendigt, at alle sjæle er fuldtud forberedte.
Den næste Korstogsbøn er følgende :
O Almægtige Fader, Den Allerhøjeste Gud. Vis barmhjertighed overfor alle syndere. Åbn deres hjerter, så de accepterer frelsen og modtager en overflod af nådegaver. Hør mine bønner for min egen familie og sørg for, at hver og en af dem vil blive taget til nåde i Dit Elskende Hjerte. O guddommelige himmelske Fader beskyt alle dine børn på jorden imod atomkrig eller andre handlinger, som bliver planlagt for at tilintetgøre dine børn. Bevar os fra al fortræd og beskyt os. Oplys os, så vi kan åbne vore øjne og høre og acceptere Sandheden om vores frelse uden nogen frygt i vore sjæle.
Gå i Fred.
Jeres elskende Frelser
Jesus Kristus
 
Hvorfor afviser I Mine Advarsler om, at I skal forberede jer til Mit Andet Komme?
347. Den 21. februar 2012 kl. 19.45
Du skal være stærk, for disse Budskaber vil fremprovokere vold i nogle kvarterer, hvorimod de vil inspirere og styrke andre sjæle. Mit Hellige Ord blev afvist af lærte mænd i Min tid på Jorden.
Jeg blev afvist som en svindler af præster og af dem, der hævdede af være hellige mænd.
Dem, der siger, at den behandling, der blev Mig tildelt, var barbarisk, har ret i, at folk, der levede på den tid var uoplyste, grove og onde, og at de var brutale i deres behandling af Mig, deres elskede Frelser.
Nogle siger, at de gjorde det, fordi de var uvidende og ikke kendte noget til de Hellige Skrifter. Men det passer ikke, for dem, der lever i verden i dag er ikke anderledes, skønt de er bedre uddannet og mere vidende.
Dem, der er velbevandrede i den Hellige Bibel, kunne man forvente var opmærksomme på Læren deri, men de er blinde over for Sandheden.
Til trods for al deres forståelse af Min Faders Bog, har de ikke formået at forberede sig på den tid, hvor jeg kommer igen... Hvornår tror de, at Jeg ville lade dem få den tid?.
Tiden er snart inde for Mit Andet komme på Jorden, alligevel har menneskeheden ikke forberedt sig på Min genkomst.
Selv Mine hellige tjenere prædiker ikke om betydningen af denne Meget Glorværdige Begivenhed. Hvorfor gør de ikke det?... Har I ikke lært noget? Hvad vil I have, at Jeg skal gøre?... Hvornår troede I, at Jeg ville komme, og hvorfor tror I ikke, at tiden er nær?
Hvad er det, som forhindrer jer I at høre og blokerer jeres ører fra at høre lyden af Min Stemme?
Drop jeres påskud om guld, sølv og rigdom og indse, at I er ingenting uden Mig.
Uden Mine Nådegaver kan I ikke forberede jeres sjæle på Min glorværdige Genkomst.
Min elskede Fader sender altid profeter, der skal forberede Hans børn. Det har Han gjort siden tidernes begyndelse.
Hvorfor afviser I Mine Advarsler om, at I skal forberede jer på Mit Andet Komme?
Jeg tigger jer om at lytte til Mig.
Jeg kan ikke beordre jer til at lytte, for I har fået den frie viljes gave.
Jeg kan aldrig tvinge jer eller beordre jer til at handle. For det er umuligt.
Min Fader vil aldrig blande sig i jeres frie vilje.
Men Han vil aldrig tøve med at advare jer, vejlede jer og oversvømme jeres sjæle med Nådegaver for at gøre jer stærkere.
Dem med åbne hjerter vil Han give Helligåndens Gave.
Dem, der gør sig skyldige i stolthed, religiøs snobberi og arrogance, vil finde det umuligt at åbne deres hjerter, fordi de mangler den vigtigste af alle egenskaber – ydmyghed.
Uden ydmyghed og et ædelt hjerte kan I ikke nærme jer Mit Hellige Hjerte.
Kom til Mig, børn. Lad Mig tage jer ind i Min flok, så Jeg kan lede jer i sikkerhed som den Gode Hyrde.
Jeres Jesus
Menneskehedens Forløser
 
Mit Andet Komme kan ikke forhindres, ej heller kan det stoppes
364. den 7. Marts 2012 kl. 20:30
Min højtelskede datter, Jeg vil beskytte dig med de særlige Nådegaver, som er nødvendige for at give dig styrke til at blive konfronteret med de onde kræfter, som er i gang for at stoppe denne Hellige Mission.
Det er vigtigt at forstå, at den menneskelige opfattelse ikke er vigtigt.
Alt, der betyder noget, er Mit Hellige Ord.
Mit Ord er Sandhed. Jeg er Sandheden. Enhver, der fortæller dig, at disse Budskaber ikke er i overensstemmelse med Min Lære, er en løgner.
De kender Mig ikke. De tror måske, de gør, men de kan kun kende Mig, hvis de forbliver ydmyge af hjertet.
De, hvis udtalelser modsiger Mit Ord, er skyldige i stolthedens synd.
Stoltheden blænder selv Mine hellige tjenere til Sandheden af Mit Hellige Ord.
Mine Løfter til menneskeheden om at komme igen i herlighed for at dømme levende og døde, skal ske.
Dette, Mit Andet Komme, kan ikke forhindres, ej heller kan det stoppes.
Mine advarsler til menneskeheden, givet til jer fordi Jeg elsker hver eneste sjæl, er vigtige. Jeg skal forberede alle Guds børn på passende måde til denne Glorværdige Begivenhed. Mange vil forsøge at blokere jer. Mange vil forsøge at underminere Mit Hellige Ord, og mange vil forsøge at skade jer for at forhindre Mit Hellige Ord bliver hørt.
Alle disse forsøg vil være forgæves. Kun Jeg, Jesus Kristus, har Magt til at give Evig Frelse til hele menneskeheden. Kun jeg har Magt til at forberede hele menneskehedens sjæle til deres arvelod i Paradis. Ingen, ikke engang Satan, mørkets konge, eller hans håndlangere, kan stoppe det. Husk altid dette. Jeg vil beskytte alle dem, der overholder Mit Hellige Ord.
I kan blive skræmt af globale begivenheder, som mørkets kræfter indhyller jeres lande ind i. Begivenhederne vil bekymre jer, men I må aldrig være bange, for Jeg vil bringe jer med med Mig ind i Mit Nye Rige på Jorden.
Alt, Jeg beder om er, at I stoler på Mig. Lad mig lede jer. Tillad mig at vise jer vejen til at rense jeres sjæle gennem de Korstogsbønner Jeg giver jer. Så overlad alt til Mig.
Husk, Min Kærlighed for jer alle er så stærk, at intet menneske kan nogensinde udvande denne Rene Kærlighed og Medfølelse, som Jeg har i Mit Hellige Hjerte for hvert af Guds børn.
Jeres elskede Jesus
Menneskehedens Forløser
 
Jeg vil komme i skyerne omgivet af alle englene og helgener i Himmelen
372. den 18. marts 2012 kl. 16:00
Min højtelskede datter, Mine børn skal vide, at grunden til at verden er åndeligt tom er, at de ikke længere kender forskellen mellem rigtigt og forkert. Hvis det ikke var for Mit Lys, der fylder hver sjæl, herunder syndere, ville verden ophøre med at eksistere. Det er Mit Lys, der holder verden i live.
Mange af Mine tilhængere, som indvier sig til lidelse i forening med Mig, hjælper også med at holde dette Lys i live.
Lige før Jeg vender tilbage, vil Mit Lys forsvinde fra verden, i en periode på tre dage.
Dette vil ske til aller sidst og må ikke forveksles med Advarslen
Det vil være i løbet af disse tre dage, at der vil være gråd og tænderskæren, og folk vil klatre for at søge Mit Lys, selvom de afviste Mig.
Dette vil være Sandhedens tid. Mine tilhængere må ikke frygte disse tre dage, for selv om I måske ikke er klar over Mit Nærvær, vil Jeg være med jer. Så efter de tre dage, vil Jeg vende tilbage til Jorden, netop på den måde, som Jeg steg op til Himlen.
Jeg vil komme i skyerne, omgivet af alle englene og helgener i Himlen og i Stor Herlighed.
 Hvor smuk og glædelig, vil den Dag være, når Jeg kommer for at Regere over Jorden, efter Min Faders Vilje. Intet menneske vil være i tvivl om, at det er Mig. Heller ikke vil de være i tvivl om deres fremtid. Dette vil være den dag, hvor Jeg kommer for at dømme.
Jeg vil dele Mit folk i dem, der elsker Mig og dem, der hader Mig.
De, der afviste Mig og hyldede alle onde ting, vil blive forvist i det evige Helvedes ild.
Resten vil komme og bo hos Mig i Paradis, sammen med de retfærdige opstandne. Det er målet, som enhver sjæl skal se frem til, når Jeg kommer igen som Jeg lovede jer.
Til de Kristne siger jeg dette. I må vide, at denne Store og Herlige Begivenhed vil finde sted snart. Jeres generation vil opleve Min Glorværdige Tilbagekomst.
Jeg vil aldrig afsløre Dagen, for kun min Fader kender det, men Jeg kan forsikre jer, at tiden for Mit Andet Komme er nær.
Til Mine hellige tjenere siger Jeg jer, at det er jeres pligt at forberede mit Folk, de sjæle,som I er ansvarlige for, så at de indgår i de Levendes Bog.
Jeg bønfalder jer om at arbejde hårdt, gennem kommunikationens og bønnens magt, for at forberede verden til Mit Andet Komme.
Jeres kærlige Frelser Jesus Kristus
Menneskehedens Forløser
 
 Modstanden mod Mit Andet Komme vil blive voldsom
 376. Den 22. marts 2012 kl. 23.00 Min kære elskede datter, Min smerte er nu blevet din, nu hvor du er i fuldstændig forening med Mig. Skønt det vil blive meget vanskeligt at holde ud for dig, vil det bringe dig megen glæde og mange nye Nådegaver.
Jeg skænker dig nu den Gave, at du vil være i stand til at læse sjæle. Jeg skænker dig denne Gave af to grunde. For det første for at tilbyde dig den beskyttelse, du har brug for, når du begynder at blande dig med nogle af mine tilhængere.
For det andet for at du kan omvende de forhærdede hjerter, som vil konfrontere dig, når de udfordrer Mit Meget Hellige Ord.
Du skal tage imod denne nye lidelse, som du nu oplever og skal vide, at den nu bliver mere intens på grund af, at ondskaben i verden er blevet mere udbredt.
Du, Min datter, og mange af Mine andre udvalgte sjæle, oplever nu alle sammen både fysisk og psykisk lidelse på samme tid.
Det skyldes den lidelse, som Min meget Hellige Vikar også oplever i disse dage, hvor han vil stå over for sin største prøvelse.
Tag imod Mit Bæger, Min datter, og så skal du sammen med alle de andre, som tager imod Mit Hellige Ord gennem disse Budskaber, vide, at jeres gavmilde sind frelser millioner af sjæle hver eneste dag.
Ikke et eneste minut af jeres lidelse går til spilde.
Jeg ved godt, Mine børn, at når I tager Mit kors på jer og følger Mig, vil det medføre, at I vil lide.... Men I skal vide, at når I gør det, hjælper I mig med at frelse det meste af menneskeheden. I vil også hjælpe Mig med at Herske over Jorden, når forræderen er blevet forvist, og Mit Nye Paradis dukker op på Jorden.
I skal også vide, at I, som lider med Mig ved at følge Min vej til Paradis, vil følge den samme vej til Golgata, som Jeg gjorde, da Jeg var her første gang.
Nutidens kristne tror måske, at Jeg aldrig ville blive så grusomt behandlet igen, hvis Jeg kom for anden gang, men heri tager de fejl.
Modstanden mod Mit Andet Komme vil være voldsom.
Mit Hellige Ord vil blive og bliver allerede nu latterliggjort og draget i tvivl.
Mine børn, især dem med streng og fast tro, vil ikke forstå, at Mine profeter udadtil vil blive afvist af de fleste, ligesom de blev det før i tiden.
Mit Ord, som Jeg giver jer nu, bliver allerede ignoreret i mange dele af Kirken og afvist, nøjagtig ligesom det blev det af Farisærerne, da Jeg var på Jorden første gang.
Sandheden i Min Lære, som aldrig er blevet ændret, vil blive anset for at være løgn.
Hvorfor det? Jeg skal sige jer, at det skyldes, at der er så mange af jer, der har fordrejet Sandheden i Min Lære så meget, at de ikke mere tror på, at der findes dødssynder.
Der er så mange, der vælger at ignorere Sandheden i den Hellige Bibel.
Hvorfor nægter I for eksempel at tro på, at en Ny Himmel vil eksistere på Jorden i 1000 år?
Denne Åbenbaring er meget specifik, og Sandheden kan ses af alle..... Alligevel bliver Mit Hellige Ord draget i tvivl.
Johannes Åbenbaring og ligeså profetierne i Daniels Bog er kun blevet givet jer i brudstykker. Mange af jer er forvirrede.
Men det skyldes, at det indhold, der blev åbenbaret for begge de to profeter, blev lukket og skjult indtil de sidste tider.
Kun Jeg, Jesus Kristus, Guds Lam, har autoritet til at åbenbare indholdet for menneskeheden.
Hvordan kan I hævde, at I ved alt om Mit Andet Komme, når I kun kender brudstykker af det, medens resten ikke er blevet åbenbaret for jer endnu?
 I skal lytte til Mit Hellige Ord, for det er blevet skænket jer for at frelse sjæle.
Hvis I fortsætter med at benægte Mit Ord, efter at Advarslen har fundet sted, samtidig med at disse Mine Budskaber til verden vil fortsætte med at udvikle sig, vil I være skyldige i at afvise Min Hånds Barmhjertighed.
Uanset hvor meget I tror på Mig eller hævder at kende Mig, vil I begå den synd at fornægte Mig. Det vil betyde, at I er tabt for Mig og ikke vil være værdige til at træde ind gennem Portene til Paradiset.
Det er Min pligt, som Jeg udøver af Ren Kærlighed og Medlidenhed, at Jeg nu prøver at få jer til at forberede jer på de sidste tider.
Vær søde ikke at fornægte Mig denne anden gang, hvor Jeg kommer for at frelse menneskeheden fra evig fortabelse og tilbyder jer nøglerne til evig frelse.
Det er fordi Jeg elsker jer, at Jeg er nødt til at være bestemt og at lede jer til Sandheden.
Kom med Mig nu og hjælp Mig med at frelse hele menneskehedens sjæle.
Jeres Lærer og Forløser
Jesus Kristus
 
I har ikke meget tid, før Jeg kommer for at dømme
377. Den 24. marts 2012 kl. 11.45 Jeg kommer til jer i dag, Min kære datter, for at informere verden om Min Store Barmhjertighed. Jeg ønsker også at informere verden om Min Retfærdighed.
Børn, I har ikke meget tid, før Jeg kommer for at dømme.
Det er perioden mellem tiden nu og Min Dommedag, som vil finde sted ved Mit Andet Komme, som I skal bruge klogt for at forberede jeres sjæle.
Som jeres Guddommelige Frelser er det Min pligt at vejlede jer, instruere jer og afsløre måder, hvorpå I kan sikre jer, at I er værdige til at komme ind i Mit Paradis.
Afvis ikke Mine profeter. Jeg tænker især på Mine hellige tjenere.
I skal bede Mig om at fylde jer med Min Helligånd, så I kan forstå, hvad der menes med at være ydmyg og have en ren sjæl.
Når I gør det, vil Jeg åbenbare Sandheden i Mit meget Hellige Ord, som er blevet givet jer ved hjælp af denne profet.
Derefter vil det være jeres pligt at sikre, at alle de sjæle, som har blikket rettet mod jer for at blive vejledt, bliver hjulpet med at forberede deres sjæle til Mit Andet Komme.
Vær aldrig bange for at ytre sætningen: ”Kristi Andet Komme”, for mange i Min flok ved ikke, hvad det betyder.
Der er så få af dem, der er blevet undervist om denne Store og Herlige Begivenhed, eller om vigtigheden af at forberede deres sjæle, så I er i Nådens Tilstand.
Vær aldrig bange for at prædike om eksistensen af Skærsilden eller Helvede. Det er jeres ansvar at fortælle Mit folk Sandheden.
Se mod Mig efter vejledning gennem denne bøn: Korstogsbøn (40) Bøn for præstestanden om at forberede sjælene på det Andet Komme.
”Oh min Jesus, jeg er kun en ydmyg tjener og har brug for Din vejledning, så jeg kan forberede sjæle til Dit Herlige Andet Komme.
Hjælp mig at omvende sjæle og forberede dem ifølge Din Hellige Vilje, så at de er værdige til at komme ind i den Nye Himmel og Jord, som Du har lovet hele menneskeheden ved Din død på Korset.
Giv mig de Nådegaver, jeg har brug for, så jeg kan meddele Dit Ord til tørstende sjæle, og så jeg aldrig opgiver at udføre min pligt over for Dig, kære Jesus, som Jeg har lovet min troskab, da jeg aflagde mine hellige løfter.
Amen.”
Gå nu Min hellige tjener og modtag den rolle, I er blevet udvalgt til.
Udfordringen med at forberede sjæle til Mit Andet Komme er den største nogensinde i din tjeneste som præst, og I skal tage imod det med kærlighed og glæde i jeres hjerter.
Tag også imod den Gave det er at være blevet udvalgt til at være hellig tjener i disse sidste tider, hvor den Nye Himmel og Jord smelter sammen og opstår som Mit Nye Paradis.
I er velsignet med at leve i disse tider.
Men I vil blive udsat for lidelser og vil blive modarbejdet på hver eneste del af jeres rejse, når I hjælper med at frelse Mine sjæle på Jorden, af forræderen og alle dem, han frister til at vende deres hjerter bort fra Mig, jeres Guddommelige Frelser.
Giv aldrig op i jeres Hellige Mission og husk, at jeg, jeres Jesus, vil vandre sammen med jer hver eneste skridt på vejen.
Jeres elskede Jesus
 
Mine nye mirakler vil blive præsenteret for verden
 383. Den 31. marts 2012 kl. 11.00 Min kæreste elskede datter, du skal forblive modig, medens du oplever lidelse og ikke tillade, at frygten fylder dit hjerte.
I din sande forening med Mig vil din lidelse falde sammen med den uge, hvor man mindes Min død på Korset.
Det er ikke tilfældigt. For den lidelse, som du og andre udvalgte sjæle gennemlever i denne uge, vil frelse millioner af sjæle fra Helvedets ild.
Ligesom Jeg gennemlevede smerte, tortur og død for at frelse menneskeheden fra evig fortabelse, således vil også offersjæle frelse andre sjæle, så at de kan modtage det Evige Livs Gave.
Uanset hvor vanskeligt og skræmmende denne lidelse er, skal I altid huske på, at den repræsenterer en Gave til menneskeheden.
Børn, nu hvor den Stille Uge begynder, så må I være søde at meditere over Min Lidelse på Korset.
Ikke kun på lidelsen, men på den frihedens Gave, som den tilbyder hele menneskeheden.
Ikke en eneste sjæl, ikke engang den brutale og forhærdede synder, der er under Satans indflydelse, vil blive udelukket fra Min Barmhjertighed.
På grund af den Gave, som Min elskede Fader gav verden, er Barmhjertighedens Gave blevet mulig.
Da Han sendte Mig, Sin eneste Søn, gav Han det største af alle Ofre.
Dette offer, som beviser Hans brændende kærlighed til alle sine børn, har betydet, at det er blevet muligt at ødelægge Satan en gang for alle.
På grund af den frie vilje, som Min Fader har skænket menneskeheden, vil hvert menneske få et valg.
Enten vil I være for Min Fader eller imod Ham.
I kan enten vælge Paradiset med det Evige Liv eller Helvedets rædsler.
Selvom hans dage næsten er ved at slutte, vil Satan ikke sidde afventende, medens Mine nye mirakler bliver præsenteret for verden i denne tid.
Han vil ikke kun angribe de mørke sjæle for at friste dem yderligere til at synke længere ned i mørket og tættere på hans domæne, men han vil også angribe fromme Kristne.
De mirakler, Jeg taler om, er først og fremmest Min Kommunikation gennem dig, Min datter. Når man lytter til Min Stemme, vil antallet af omvendelser blive mangedoblet.
Jeg gør nu krav på millioner af sjæle gennem disse Budskaber.
De andre mirakler omfatter Min store Barmhjertigheds Gave, som Jeg om kort tid skænker verden, når Advarslen finder sted.
For første gang vil hver eneste mand, kvinde og barn få bevis for, at ikke kun Gud Fader eksisterer, men også Jeg, Jesus Kristus, Hans eneste Søn.
Det vil betyde, at alle religioner, også Mit udvalgte folk, jøderne, som Jeg stammer fra, vil indse Sandheden.
Miraklet med den globale omvendelse vil gøre Satan rasende, og selv ikke på det stadium vil han give op. De stakkels sjæle, som allerede har begået frygtelige synder, vil finde det vanskeligt at slippe ud af hans greb.
Andre mirakler vil inkludere globale begivenheder, som involverer økologiske undere, som vil blive skænket af Min Fader af kærlighed til Hans To Vidner, de Kristne og Jøderne.
Der vil blive givet styrke til disse to Religioner, når de bliver forfulgt.
Deres fjender vil lide, når de udsætter dem for en frygtelig straf.
Og så er der Mit Andet Komme, det største mirakel siden Min Opstandelse.
Det vil blive dagen, hvor Jeg kommer for at dømme de levende og de døde.
Det vil være den dag, Jeg komme for at samle Min Familie, så at vi alle bliver et..
Det vil blive begyndelsen på Mit Rige, hvor Himmel og Jord smelter sammen til et rige i de næste 1000 år.
På det tidspunkt vil alle leve efter Min Faders Guddommelige Vilje.
Jeres elskede Jesus
 
Hjælp Mig med at forberede verden på Mit Andet Komme
403. Den 22. april 2012
Min kære elskede datter, menneskeheden skal have at vide, at der ikke er længe til, at Jeg vil præsentere Mig for en vantro verden.
Alle Guds børn, som er hengivne troende, skal nu af loyalitet over for Mig, deres elskede Jesus, hjælpe Mig med at forberede verden på Mit Andet Komme.
Der er allerede blevet tildelt en bestemt mængde tid til at få lokket sjælene tilbage til Mit Hellige Hjerte.
Det var vigtigt, for uden den tid ville kun meget få sjæle være i stand til at træde ind i Mit Nye Paradis.
I Mit Hellige Navn trygler Jeg jer allesammen om, at tillade Mig at vejlede jer i at hjælpe Mig med at forkynde Sandheden i Min Lære i hvert eneste hjørne af verden.
I skal forkynde den letforståelige Lære først.
”At elske sin næste” skal efterleves af alle, som siger, at de er Mine Tilhængere.
Fortæl om Mit Andet Komme.
I skal minde alle dem, der undsiger det, I siger, om, at Mit Løfte om at komme igen i Herlighed for at Dømme de levende og de døde vil blive opfyldt i denne generations levetid.
Min Helligånd vil oversvømme sjælene hos dem, der forkynder Mit Hellige Ord.
Men først skal I bede Mig om denne særlige Nådegave, ved at recitere Korstogsbøn (48).
Korstogsbøn (48) Bøn om at få Nådegaven til at forkynde Kristi Andet Komme ”Oh min Jesus, skænk mig den Nådegave at forkynde Dit Hellige Ord for hele menneskeheden, så at alle sjæle kan blive frelst. Udgyd Din Helligånd over mig, Din ydmyge tjener, så at Dit Hellige Ord kan blive hørt og modtaget, især af de sjæle, som har mest brug for Din Barmhjertighed. Hjælp mig med altid at ære Din Hellige Vilje og aldrig at fornærme dem, der afviser Din Barmhjertigheds Hånd.
Amen. ”
Gå nu, Min Hær, for I har fået den rustning, I har brug for til at omvende menneskeheden.
I vil blive latterliggjort i jeres mission, fornærmet og udfordret.
I skal vide, at når det sker, så er I i sandhed et Guds barn.
Frygt ikke, for jeg vil give jer styrke til overkomme alle forhindringer.
Jeg vil lede jer hele vejen. Gå i fred og kærlighed.
Jeres elskede Jesus
 
De, som er loyale over for Mig, vil på et øjeblik blive taget med til den Nye Himmel Og Jord uden at komme til at lide
 408. Den 26.april 2012
Min kære elskede datter, igen er Jeg nødt til at fortælle Guds børn, at de ikke skal være bange og skræmte at de begivenheder, der vil komme.
Hele menneskeheden vil snart blive vidne til Min Barmhjertighed, og de fleste skal ikke frygte Mig, selvom de er fulde af anger over deres synder.
I stedet for vil deres sjæle blive fyldt af Min Guddommelige Kærlighed. Mit Lys vil stråle gennem deres legemer, og de vil fryde sig.
Tiden med den Nye Fredsæra vil bringe en enorm glæde og spænding til dem, der anerkender Min Barmhjertige Hånd.
Hver eneste synder er inviteret til at leve et Evigt Liv og skal ikke vandre væk, fordi de er forvirrede.
Min Fredsæra vil være en ny Jord, hvor tolv nationer vil regere under Min Ledelse.
I vil leve i fred, kærlighed og harmoni. De naturlige omgivelser, I ser på Jorden nu, vil være for intet at regne sammenlignet med den verden, der venter jer forude.
Til dem, der er skræmte eller bange for, hvad der skal ske med deres familie eller kære, siger Jeg, at de skal tage dem med sig til Mit vidunderlige Nye Paradis.
Bed for dem, så vil jeg give dem særlige Nådegaver, så de vil blive i stand til at genkende Min Kærlighed.
Det er Min Faders højeste ønske at kunne se den forundring, glæde og kærlighed, der vil strømme igennem Hans dyrebare børn, når Han afslører det Nye Paradis for dem.
I vil blive genforenet med jeres kære, som er døde i Nådens tilstand, og som vil genopstå fra de døde.
Hvorfor tror I ikke på sådan en Gave? Hvis I stoler på Mit Løfte om at komme igen, så vil I få fred..jj Alt, hvad jeg beder om, er, at I forbereder jer ved at bede. Når I beder om Nådegaver til andre, vil alt blive godt.
Min Barmhjertighed er så stor, at kun meget få vil kunne undgå at genkende Mit Guddommelige Løfte om at samle alle Guds børn sammen og bringe dem hjem og væk fra Satans og hans dæmoners lastefulde greb.
Sandheden om Mit Kongerige vil endog blive indset af ateister, som vil blive chokerede, skønt deres vantro i de fleste tilfælde vil forandre sig til en ydmyg kærlighed og anerkendelse. Selvom der venter mange vanskeligheder forude, vil ingen være så vanskelige, at I ikke kan overvinde dem ved hjælp af jeres kærlighed og hengivenhed over for Mig, jeres Jesus.
Lad være med at lade frygten mindske den glæde, hvormed I tager imod Mit Nye paradis.
De, der er loyale over for Mig, vil på et øjeblik blive taget med til den Nye Himmel og Jord, uden at de vil komme til at lide.
Det, der burde bekymre jer, er de forhærdede syndere, som ikke vil bede Mig om tilgivelse, som vil nægte at tage imod Min udstrakte Hånd og i stedet for vil holde fast ved deres onde levevis.
De har brug for jeres bønner.
Bed inderligt om deres sjæles frelse.
Jeres elskede Jesus
 
Pagten med Satan er næsten forbi, og to begivenheder skal snart finde sted
 500. den 26. juli 2012 kl. 23:55
Min højtelskede datter, mange mennesker forstår ikke rigtigt mysteriet om Mit Andet Komme.
Mit Andet Komme er opfyldelsen af en Ny Pagt.
Det vil være skabelsen af det perfekte Paradis, som blev kærligt udført for Adams og Evas brug af Min elskede Fader. På det tidspunkt var alle ting på jorden i perfekt harmoni og efter Guds Vilje.
Tiden efter Min Korsfæstelse på jorden har været smertefuld for menneskeheden på grund af Satans regeringstid, som har regeret på jorden i denne periode.
Pagten med Satan er næsten forbi, og to begivenheder skal snart finde sted..
Forløsningen af den menneskelige slægt vil ske i løbet af Advarslen. Fra da af vil personer, herunder dem der er uvidende om Guds eksistens, omfavne Sandheden.
Andre, som vil reagere langsomt til dette store mirakel vil, når beviset bliver givet dem, omvende sig i tide. De vil også søge tilgivelse for deres syndige liv.
Så kommer den sidste fase, helliggørelse - den endelige rensning, således at hele menneskeheden er egnet til at komme ind i det perfekte Paradis.
Dette er Paradiset oprindelig beboet af Adam og Eva. Det vil kun være der, hvor Min Faders Guddommelige Vilje, hvor alle mennesker vil elske og respektere min Faders Vilje, vil fuldbyrdes til sidst.
Før alt dette sker, vil der være megen modstand mod Min Faders Vilje, før den bliver endeligt realiseret.
Guds børn vil blive trukket i alle retninger. Selvom Helligånden vil blive udgydt over hele verden i løbet af Advarslen vil der gøres ethvert forsøg af Satan for at stoppe denne globale bekendelse.
Han og hans onde tilhængere, er også ved at forberede sig til Advarslen. Deres mål er at overbevise alle om, at den ikke skete.
Så mange mennesker vil finde det svært at acceptere Guds kærlighed åbent og eksistensen af det Nye Paradis, så længe Satan vandrer på jorden.
Frihed vil kun komme, når han er forvist.
Desværre vil dem, der vil undgå at se sandheden, og som stædigt nægter at acceptere Gud, aldrig se Paradiset.
Bed venligst denne Korstogsbøn for at acceptere Min Faders Guddommelige Vilje
Korstogsbøn (69) Bøn til Faderen for at acceptere Hans Guddommelige Vilje
Gud den Almægtige Fader, jeg accepterer Din Guddommelige Vilje. Hjælp Dine børn at acceptere den. Stop Satan fra at nægte Dine børns ret til deres Faders arv. Lad os aldrig opgive kampen for vores arvelod i Paradiset. Hør vor bøn om at fordrive Satan og hans faldne engle. Jeg beder Dig, kære Fader, at rense jorden med Din Barmhjertighed og at dække os med Din Helligånd. Før os, for at danne Din Helligste hær, fuld af magt til at fordrive dyret for altid.
Amen
Gå i fred.
Jeres Jesus
 
Bekendtgørelsen, der skal melde Mit Andet Komme, vil komme pludseligt
574. Den 8. oktober 2012 kl. 19.00
Min kære elskede datter, Jeg opfordrer Mine tilhængere til at være stærke i denne tid.
Mit Hellige Ord, Min Gave til menneskeheden, der blev skænket jer gennem disse Budskaber, vil blive udsat for megen kritik.
I skal stå fast, når Mit Ord bliver pillet fra hinanden og bagatelliseret. Det er meget vanskeligt, men I skal udholde denne plage, for det er kun begyndelsen.
Fjenden vil rejse sig og pille Mine Budskaber fra hinanden, som de er blevet givet til hver eneste sjæl, for at de kunne blive frelst.
Han tæller hver sjæl, han forfører, og så fjerner han dem fra Mine Budskaber. Han gør det for at friste de troende først, så at de ikke vil arbejde sammen med Mig om at frelse deres brødre og søstre. Han ønsker ikke, at I skal bede for deres sjæle.
Enhver tjener i Min Kirke, som forbyder jer at bede Mine Korstogsbønner, har brug for jeres bønner. De kan ikke forhindre udbredelsen af Mine bønner. Når de prøver på det, har de brug for jeres bønner. Desværre vil mange sjæle blive ledt væk fra Min Mission, som er den sidste af sin slags på jorden.
Disse tider vil se, at uenighederne i Min Kirke bliver større; en side lider under at skulle beskytte Mit Evangelium, den anden side prøver at genopfinde Min Kirke, modernisere Min Lære og at bringe uanstændige love ind i Min Kirke.
Stå imod det med mod og slå jer sammen, for denne tid er næsten over jer, og I vil høre om disse nye skikke, som ikke har nogen forbindelse med Mit sande Evangelium, Min Lære eller Sandheden.
Disse prøvelser vil tårne sig op som store barrikader. I, Mine disciple, vil føle jer fanget i en fælde. I vil føle jer hjælpeløse, og jeres tårer vil flyde.
Jeres svaghed vil være jeres styrke. Det er igennem jeres lidelser, hvor I er vidne til denne frygtelige plage, at I vil blive stærke.
For hver prøvelse, I lider under i Mit Navn, vil Jeg gøre jer endnu stærkere. Hold ud, så vil Jeg velsigne jer med nådegaver, der giver jer styrke, mod og overbevisning.
I er Min hær, Min stråle af Lys, i verden. Der vil blive gjort ethvert forsøg på at slukke dette lys, men det vil være nytteløst.
Strålen fra jeres Lys, jeres kærlighed til Mig, vil blive så stærk, at den vil lyse som et fakkel og så som en stor brand. Denne brand fra Helligånden vil gribe fat i hver eneste af jer og vil sprede sine flammer til hvert eneste hjørne af verden.
Det vil blive jer, Min dyrebare hær, som vil gøre dette. I vil blive vejledt af Himlen. I vil marchere fremad. I vil trampe på den onde hær af stakkels sjæle, som bliver dikteret af Satan, og de vil være magtesløse over for jer.
Snart efter vil Herligheden i Min store Bekendtgørelse manifestere sig i verden.
Bekendtgørelsen, der skal melde Mit Andet Komme, vil komme pludseligt. Det vil også være uventet, selvom I er blevet godt forberedt. Når det sker, vil I få skænket den store Gave, at få Evigt Liv.
Jeres Jesus
 
Jeg vil komme igen på den sidste dag, men Jeg vil ikke gå på Jorden i forvejen
752. Den 3. april 2013 kl. 18:00
Min højtelskede datter, Min Stemmes Magt gennem disse Budskaber er nået frem til så mange nationer på bare to år, så at millioner af sjæle vil nu hjælpe med at frelse deres brødres og søstres sjæle.
Guds Ord, antændt gennem dette Kald fra Himmelen, vil blive spredt af alle jeres sønner, døtre, brødre og søstre over hele verden. Hastigheden af denne Mission, som har taget verden med storm, har fået brændstof af Helligåndens Magt.
Så mange tunger, så mange nationer, så mange sjæle, har forstået Min Barmhjertigheds Hånd og følger nu Mig som Jeg fører dem til det evige liv.
Min far lovede verden Sandhedens Bog for de sidste tider. Han opfylder altid Sit Løfte. Intet menneske kan kende indholdet af Sandhedens Bog, for det var ikke for jer at kende. Kun profeten Daniel fik dens indhold at vide, men han blev instrueret af Min Fader ikke at afsløre dens hemmeligheder.
Nu, min datter får du, som sidste profet, dens indhold at vide, og ved Guds ord, vil de bære megen frugt. Sandhedens Bog bliver givet til verden for at frelse menneskeheden fra den visse død. Det er en livreddende Gave til sjælen. Det bringer med sig ekstraordinære nådegaver. Det bringer jer Sandheden, ikke kun for at minde jer om Min Lære, men for at forberede jer på angrebene på Min Kirke, som vil resultere i ødelæggelsen af sjæle.
Sandhedens Bog vil også afsløre for jer, Mine elskede tilhængere, Min Faders Plan om at hjælpe jer med at gøre de rigtige forberedelser, der er nødvendige for at komme ind i det Nye og Glorværdige Paradis på Jorden. Uden Sandhedens Bog ville I, mine disciple, være som lam der bliver ført til slagtning, for I skal vide, at jeres tro på Gud vil blive udfordret og der vil blive gjort mange forsøg på at udslette alle spor af Mig, Jesus Kristus, fra Jordens overflade.
Når folk bliver udsultet med Guds Sandhed, vil de vende i en anden retning for at søge trøst. Intet menneske på denne jord kan overleve uden en tro på noget, som lover liv. Desværre forfølger mange falske doktriner, som appellerer til deres svaghed. Kærlighed til sig selv, betyder, at religioner og såkaldte åndelige oplysende sekter appellerer til grådighed i menneskets hjerte. Selvtilfredsstillelse fører ikke til Gud eller Sandheden. Så de stakkels sjæle, som ikke tror på noget liv efter dette på Jorden, gå i elendighed uden håb i deres hjerter.
Min Helligånds Magt, torden af Min Stemme, de mirakler Jeg vil udbrede og beviset for ægtheden af disse Budskaber vil vinde over millioner af sjæle.
Min Tilstedeværelse dækker Jorden, og det har provokeret meget had, idet Satan forgifter Mine tilhængeres sind. Min Tilstedeværelse er i verdens Tabernakler i Mine Kirker, i ordene af alle udvalgte visionære. Men i disse, Mine sidste Budskaber til menneskeheden, vil Min Tilstedeværelse føre til global omvendelse.
I må aldrig glemme Mit Løfte. Jeg vil komme igen på den sidste dag. Men Jeg vil ikke gå på Jorden i forvejen. Min advarsel til jer nu er at lytte til profetierne. Enhver mand, der hævder at være Mig, eller enhver der fortæller jer at Jesus går på Jorden i kødet, er en løgner.
Min Tid vil komme når jeg stiger ned fra Himmelen på nøjagtig samme måde, som jeg steg op på min sidste dag på Jorden.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Hvilket menneske kunne nogensinde afvise denne nye perfekte eksistens
872. Den 9. august 2013 kl. 18:38
Mit barn, den onde vil gøre ethvert forsøg for at tilskynde alle sjæle, også dem, der er tættest på min Søns Hjerte, til at afvise og benægte Hans Andet Komme.
Ligesom den onde ånd kæmpede imod mig, Guds Moder, i tiden op til Jesu fødsel, den samme modstand vil blive vidnet, når hans Andet Komme nærmer sig.
Mange mennesker er blinde for min Søns Løfte, da Han sagde, at Han ville komme igen. Mange, der ikke accepterer, at hans Andet Komme vil ske snart er uforberedte, idet de ikke kan acceptere, at det vil finde sted i deres levetid. Hvorimod hans apostle, i dagene lige efter min Søns død på Korset, troede at de ville vidne Hans Andet Komme. Denne tro var også fremherskende hos de kristne mange hundrede år senere. Men dette er ikke tilfældet i dag. Nogle mener, at det Andet Komme henviser til en gammel del af den Hellige Skrift, og at det er en begivenhed som hører til fremtiden. De tror ikke, at det Andet Komme har nogen relevans for dem i dagens moderne verden. Alt, i verden af i dag, er baseret på materialisme, moderne menneskelig intelligens og de store undere, som kommer fra store fremskridt inden for videnskab.
Børn, I skal forberede jer. I skal ikke være bange. Det er fordi, I er meget elsket af min Søn, at Han kommer tilbage snart, for at give jer en stor fred, en stor frihed fra sorg og fortvivlelse, som er direkte forårsaget af følgen af synden i verden.
Kristi Andet Komme er hvad menneskeheden har brug for for at overleve. Hvis Jesus ikke kom snart, som forudsagt, ville verden blive ødelagt og mennesket blive fornægtet. Denne gave vil bringe jer et nyt liv, en ny vidunderlig og herlig start på det Nye Paradis. Det vil være den største fornyelse af Jorden og med det vil det evige liv komme. Hvilket menneske ville nogensinde afvise denne nye perfekte eksistens? Ingen, hvis de får fuldt kendskab til denne nye æra af fred, hvor Paradiset vil blive genoprettet, ville vende ryggen til dette. Ikke en eneste synder ville ønske at blive udelukket, men desværre vil mange menneskers sind være blinde for Sandheden. I stedet vil de mene, at freden vil være deres, når de sluger de løgne, som snart vil blive præsenteret for dem, i den fejlagtige tro, at de kommer fra Gud.
Bed, bed, børn, at I bliver velsignet med synets Gave, som bliver givet til dem, der er værdige til at blive dækket med Helligåndens Gave. Kun de, der accepterer Barmhjertigheds Hånd ved Guds Hånd, vil blive taget ind i et liv i evighed.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Milliarder af mennesker vil nyde et liv i evig herlighed i Guds nærvær
975. Den 24. november 2013 kl. 16:45
Min højtelskede datter, når Jeg kommer for at lindre menneskeheden fra den smerte de udholder på grund af deres adskillelse fra Gud, skal de alle være taknemmelige for denne Store Barmhjertighed. På grund af dette, vil milliarder af mennesker nyde et liv i evig herlighed i Guds Nærvær.
Med denne Store Barmhjertigheds Handling, bringer Jeg gode nyheder om det herlige Løfte, da Mit Andet Komme, som følger hurtigt efter Advarslen, vil fuldføre Guds Plan for Sine børn. Alle sjæle får Min Barmhjertigheds Gave, men ikke alle vil acceptere det. De, der ikke accepterer det vil blive givet en kort tid til at beslutte hvilket slags liv de ønsker. De kan vælge at leve et fuldt og perfekt liv i krop og sjæl i Mit Nye Paradis, eller et uden Gud. De, der forstår hvad det er Jeg tilbyder, må aldrig afvise en sådan Gave. Alligevel vil de, der vil fornægte Mig, nøjes med at svælge i mørket i den tro, at det ikke betyder noget. Hvad de ikke ved er, at de vil føle en frygtelig smerte, når de er adskilt fra Mig endeligt. De vil befinde sig i en kulsort afgrund, hvor de ikke vil se noget. De vil ikke have noget. Alt, hvad de vil føle, vil være en rasende ild, der vil rive gennem dem som et sværd, som de vil have til at udholde i evigheden.
Adskillelsen fra Gud fandt sted da Lucifer fristede Adam og Eva gennem stolthedens synd. Denne synd er roden til al synd og den binder mennesket til Satan. Når Jeg kommer for at genvinde min Trone vil denne adskillelse ikke være mere. De, der er for Mig, med Mig og i Mig vil samles som en. Men på den dag, da Jeg endelig kommer, og når jeg vil dømme verden, vil de, der har skilt sig ud fra Mig og som fortsat afviser Mig, opleve den endelige afslutning, hvor Jeg ikke længere vil være Tilstede. Hvor Jeg ikke længere vil være i stand til at tilbyde dem lindring. Drage dem tilbage. Så vil de opleve evig smerte og lidelse med dyret og alle hans dæmoner i Helvedes ild.
Jeg ønsker ikke at skræmme jer, støde eller forårsage jer lidelse, men for at I forstår konsekvenserne, skal Jeg fortælle jer Sandheden.Mange af jer tror ikke på Helvede. I tror ikke på det, fordi I er blevet vildledt i så lang tid. Himmelen, Helvedet og Skærsilden eksisterer. På den sidste dag, vil der kun findes to eksistenser – det Nye Paradis, hvor Himmel og Jord vil blive én og afgrunden, som er Helvedet.
Sandheden er svært at acceptere, men uden at kende Sandheden, kan I ikke vælge jeres skæbne.
Jeres Jesus
 
Jeg vil aldrig vandre i kødet igen
981. Den 3. december 2013 kl. 19:45
Min højtelskede datter, alle der siger at de kommer i Mit Navn og hævder, at de er ved at forberede vejen for Herren, vil høres overalt i verden - mange stemmer, mange profeter, mange løgnere - alle uden Guds myndighed.
Vær opmærksom, når I hører især profeter der fortæller jer, at de har pligt til at forberede jer for Mit Andet Komme. Når I hører disse ting, og når I får at vide, at Jeg vil blive vist i verden i både krop og sjæl , må I vide at det ikke er Sandt. Jeg gentager igen Min advarsel til verden. Jeg vil aldrig vandre i kødet igen. Jeg kom første gang i kødet, men når Jeg kommer igen, vil Jeg komme på nøjagtig samme måde, som da Jeg forlod Jorden - i skyerne.
Snart vil I blive præsenteret for store handlinger, der anses for at være store værker der skal forberede Mit Andet Komme. En række omhyggeligt iscenesatte mirakuløse helbredelser vil blive præsenteret for verden af disse fjender af Gud, som vil sige, at de er af Mig . Mange vil være forundret, og de vil falde for dette onde bedrag. Så mange vidundere, store handlinger - alle anset for at komme fra Guds Hånd, vil overbevise selv skeptikerne, at guddommelige mirakler har fundet sted. Store anerkendelser vil blive overøst på de falske repræsentanter, som siger at de leder Mit folk. Snart vil verden erklære åbent, at disse bedragere er levende helgener, og det vil ikke vare længe, ​​før de indfører Antikrist. Al denne forberedelse har været planlagt i syv år og den hastighed, hvormed disse radikale ændringer bliver indført er ikke tilfældigt. Mit Andet Komme vil blive et regelmæssigt diskussionspunkt . Alle vil blive bedt om at forberede sig til denne Store Begivenhed, men der vil være rigeligt med fejl i den kristne lære. Kun dem med åbne øjne, der kan se Sandheden og dem, der ikke er bange for at se Sandheden i øjnene, vil opdage disse usandheder. Og for dem vil dette udgøre en meget tung byrde. Midt i al råben, den overdådige ros som vil blive overøst på dem der har stjålet Visdommens Sæder, vil der ikke være megen snak om Mit Hellige Ord. Alt, der vil blive talt om, vil være betydningen af ​​gode gerninger. Ikke et ord om det arbejde der kræves for at søge frelse, ifølge Guds Ord.
Når den verdslige verden endelig formildes og går sammen med bedragerne som vil overtage Guds Tempel, vil tiden være nær for at vidne den største vederstyggelighed. Det vil være når templet er blevet skabt for at være Antikrists sæde. Til den tid vil de som elsker Antikrist tælles i milliarder. De der kender sandheden vil ikke skulle vente i lang tid, for dyrets regering vil blive meget kort. Og så vil trompetten høres. Den dag vil disse fjender af Gud blive kastet i ildsøen, nøjagtig som profeteret.
Husk profetierne. De vil ske som forudsagt - de svindlere der siger de kommer i Mit Navn vil blive elsket, bifaldet og forgudet. De, der virkelig kommer i Mit Navn, vil blive foragtet og hadet. Men fra deres munde vil udgå ilden af Sandhedens Ånd og ved deres lidelser vil mange andre blive frelst, som ellers ikke ville være blevet
Jeres Jesus
 
Mit Løfte til at komme igen vil blive opfyldt i denne genera­tions levetid 
1112. Den 1. maj 2014
Min kære elskede datter, Mit Løfte om at komme igen vil blive opfyldt i den­ne generations levetid. Mange mennesker i denne tid i verden er uvidende om de profetier indeholdt i den Helligste Bibel, angående Herrens Store Dag. For at forberede for denne tid, har Min Fader instrueret Mig at informere jer, at datoen for Mit Andet Komme er fastsat, men kun Gud, den Evige Fader kender den. Ikke engang Jeg, Hans eneste enbårne Søn har kendskab til denne dato, kun at det vil være snart.
Mange hændelser vil finde sted først, før den store fornyelse, men I må vide, at de vil ske hurtigt og i hastig rækkefølge. Dem der frygter den Store Dag må i stedet stole på Mig og bede for de sjæle af dem som vil gøre alt det de kan for at gå Mig imod, i Min Søgen efter sjæle. Min Plan er at bringe selv den mest stædige i blandt jer ind i Mit Kongedømme, for det er en plan for verden. Mit Kongedømme vil komme, for det er Guds Plan og det vil fuldbyrde den Sidste Pagt, i overensstemmelse med Guds Guddommelige Vilje. Bed med gavmildhed i jeres hjerter for sjælene af dem som har mest brug for Min Barmhjertighed og Jeg vil dække dem med Mit Dyrebare Blod. Alt det der var i begyndelsen vil blive fuldbyrdet til sidst og så vil der være en verden uden ende. Alt begynder og slutter med Min Fader. Intet vil forhindre Mit Andet Komme. Intet menneske, som går Mig imod, eller som prøver at drage sjæle væk fra Mig, vil få tilladelse til at trodse Mig, for når Jeg kommer vil alle Mine Fjender blive kastet væk. Jeg vil frelse den svage, den frygtsomme, den angerfulde, kætterne, ateisterne, løgnerne, tyvene, morderne, alle syndere. Ingen af jer er undtaget fra Min Barmhjertighed. Jeg elsker jer alle.
Jeres Jesus