Forfølgelsen

___________________________________________________
Den Katolske Kirke og Israels Hus vil blive forfulgt.
360. Den 4. marts 2012 kl.15.30 Min kære elskede datter, den tid nærmer sig, hvor Seglene skal åbnes, og det Syvende Segl dermed skal åbnes af dig.
Megen opstand er blevet undgået på grund af jeres bønner.
Mine tilhængere har taget imod Mit Kors og vil slå sig sammen med Min Moderes ubesmittede Hjerte, medens de vandrer mod Mit Herlige Kongerige.
Medens usandheder og fordærv vil eskalere i verden, vil også troen vokse hos dem, som leder Min Hær.
Kirkerne vil blive forfulgt, nemlig den Katolske Kirke og Israels Hus.
Mange vil være tilfredse med det. Disse religioner vil blive plaget, og enhver bestræbelse vil blive gjort for at fjerne såvel ydre som indre spor af dem.
Der vil være stor jubel rundt omkring i verden, når de er faldet.
Mange vil betragte dem som ødelagt. Folk vil ignorere deres døde rester.
Men det vil være tåbeligt. For de vil rejse sig igen for at danne den Nye Himmel og den Nye Jord, medens Portene til Mit Paradis bliver åbnet. Ingen hverken kan eller vil kunne ødelægge Mine udvalgte folk på Jorden.
De udsætter dem for smerte, tortur og død og ødelægger de selv samme bygninger og templer, der blev bygget af dem for at ære Min Fader.
Men så vil de rejse sig og kræve deres retmæssige troner, når de vil regere sammen med Mig i Paradis.
Afvis aldrig Gud.
Afvis aldrig Hans kirker, for hvis I gør det, følger I forræderiets vej mod en evig fortabelse.
Jeres Frelser Jesus Kristus
 
Læg nu godt mærke til, hvordan fredens mand vil præsentere sig for verden
362. Den 6. marts 2012 kl. 15.20
Min kære elskede datter, du må fortsætte med at udføre Mine Hellige Instruktioner og ikke lade noget menneske stoppe dig i denne Mission, selvom du fortsat bliver angrebet fra alle sider.
Tvivl aldrig på Mit Ord, selv ikke når du har svært ved at forstå, hvad Mine Budskaber betyder.
Alt det, du er blevet fortalt, og som du skal viderebringe verden, er blevet forudsagt, Min datter.
Det sker, for at menneskeheden bedre kan forstå indholdet af Johannes Åbenbaring.
Alt, hvad der er forudsagt, vil ske. Læg nu mærke til, hvordan fredens mand vil præsentere sig for verden.
Man vil se ham som en fredsmægler, der skaber fred i Mellemøsten.
Det vil være en falsk fred og skal være et skalkeskjul for den løgn, han præsenterer for folk, for dermed at skjule den virkelige grund til, at han har gjort sig skyldig i denne usandhed.
Bed for Min Hellige Vikar, Pave Benedikt XVI, for han vil komme ud for en frygtelig forfølgelse. Det vil snart ske.
Bed alle sammen, for jeres bønner kan gøre virkningen af at de alvorlige ting, der sker i denne tid, lettere at bære og hindre, at de bliver for voldsomme.
Min datter, der er megen uvidenhed om de sidste tider.
Der er mange, der er bange for det, og det bør de også være, hvis de har en sort samvittighed.
De af jer, der lever i Guds Lys, har meget at se frem til, for det betyder, at synden vil blive forvist fra Jorden.
Endelig vil verden opleve en ny begyndelse fyldt med Mit Guddommelige Lys. Det varer ikke ret længe, før det vil finde sted.
Det eneste, der er vigtigt i den forbindelse, er, at alle Guds børn vil opleve Sandheden i tide og omvende sig.
For ellers kan de ikke blive en del af den Nye Himmel og den Nye Jord, som vil forene sig. Så vil Jeg komme som Dommer for at dømme jer.
Kun de mennesker, der anerkender Mig som deres Frelser, Jesus Kristus, og Min Evige Fader, vil få evigt liv. Bed for alle jeres sjæle. Det er det eneste, I skal tænke på lige nu og stol fuldstændig på Mig.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Aldrig før har der været så megen modstand mod Guddommelige Åbenbaringer
 368. Den 12. marts 2012 kl. 19.00
Mit barn, nu kommer den tid, hvor alle Guds visionære, seere og udvalgte sjæle vil lide under den største forfølgelse.
Satans dage er snart forbi, og han vil bruge ethvert middel, især nogle hellige præster, for at prøve at svække tilliden til de ord, der kommer fra mig, jeres elskede Moder, og min dyrebare Søn, Jesus Kristus.
Aldrig før har der været så megen modstand imod Guddommelige Åbenbaringer som i dag. Mørket fortsætter med at invadere Kirken, og mange inden for Kirken gør, hvad de kan, for at kvæle de visionæres ord.
De ønsker ikke, at Sandheden kommer frem, og de vil forhindre, at bønner, der er blevet givet til visionære for at frelse sjæle, bliver offentliggjort.
Bed om, børn, at deres bestræbelser for at blokere for min Søns Arbejde ikke vil lykkes, og at man ikke gør de troende blinde for Helligåndens Gave, medens den fortsætter med at blive udgydt over de sjæle, som ser disse Budskaber.
Jeres bønner og loyalitet over for min dyrebare Søn har aldrig været vigtigere, nu hvor mørket fortsætter med at sænke sig over min Søns Kirke.
Bed, bed, bed om, at min Søns Lys vil skinne igennem det, så de fortabte sjæle vil blive oplyst af Hans Allerhelligste Ord.
Tak for at du svarer på mit kald, mit barn, især i denne tid, hvor du er meget bedrøvet i din sjæl på grund af de lidelser, du bliver udsat for af dem, der hævder at tale på Herrens vegne.
Din himmelske Moder
Frelsens Moder
 
Tiden er nær for at forfølgelsen af min elskede Vikar, pave Benedikt XVI når sit højdepunkt
489. Den 16. juli 2012 kl.15:15
Min højtelskede datter, det er tid til at forberede alle Guds præster, biskopper og alle dem, der styrer Min Hellige Katolske og Apostolske Kirke på jorden.
For tiden er nær til at forfølgelsen af Min elskede Vikar, pave Benedikt XVI, når sit højdepunkt.
Meget snart vil han blive tvunget til at flygte fra Vatikanet. Så tiden vil komme, hvor Min Kirke vil deles op, den ene side mod den anden.
Jeg opfordrer alle Mine hellige tjenere til at huske jeres mest hellige løfter.
Svigt aldrig jeres mission. Svigt Mig aldrig. Accepter aldrig løgne i stedet for sandheden.
I skal bede Mig om at hjælpe jer i de vanskelige tider forude. I skal rejse jer, forenes og følge Mig.
Bed for den styrke I har brug for med denne særlige Korstogsbøn.
Korstogsbøn (66) For Præsterne:Hjælp mig at forblive trofast til Dit Helligste Ord
O kære Jesu, hjælp mig at forblive trofast til Dit Helligste Ord til hver en tid. Giv mig styrke til at holde fast til Din Kirkes Sandhed, når jeg møder modgang. Fyld mig med nådegaver til at administrere de Hellige Sakramenter, som Du har lært os. Hjælp mig med at nære Din Kirke med Livets Brød og at forblive loyal til Dig, selv når jeg forbydes at gøre dette. Fri mig fra de bedragets lænker jeg måtte møde, for at forkynde Guds Sande Ord. Dæk alle Dine kostbare, hellige tjenere med Dit Dyrebare Blod nu, så at vi kan forblive modige, loyale og faste i troskab til Dig, Vor Frelser Jesus Kristus.
Amen
 I må ikke blive modløse, Mine elskede hellige tjenere, for uenigheden er forudsagt og skal ske i den endelige kamp om sjæle.
Jeg elsker jer, og jeg vil være med jer nu, mens I går med Mig langs den tornefulde vej til Golgata, så at Frelsen kan opnås endnu en gang til alle sjæle.
Jeres elskede Jesus
 
Korstogsbøn (71) Bøn for at frelse os fra forfølgelsen
Den 31. juli 2012 kl. 20:00
O Jesus, frels Guds børn fra Antikrist, Beskyt os fra planerne om at kontrollere jorden. Herre frels os fra forfølgelsen. Beskyt mørke sjæle fra Antikrist, så at de kan blive forløste i Dine Øjne.
Hjælp os i vores svaghed. Styrk os i ånden, så vi kan lede hinanden, mens vi marcherer i Din hær til Paradisets Porte.
Jeg har brug for Dig, kære Jesus. Jeg elsker Dig, kære Jesus. Jeg ærer Din Tilstedeværelse på jorden. Jeg afskyr mørket. Jeg tilbeder Dig og jeg overgiver mig selv i krop og ånd, så at Du kan åbenbare for mig Din Tilstedeværelses Sandhed, så at jeg altid kan stole på Din Barmhjertighed, til alle tider.
Amen.
Gå nu og forbered jeres sjæle, således at I forbliver stærke og loyale mod Mig, mens Jeg leder jer hen imod det Evige Liv.
Jeres Jesus
 
Omvendelsen sker først, derefter kommer forfølgelsen, så Frelsen. I nævnte rækkefølge 
553. Den 19. september 2012 kl. 20:45
Min højtelskede datter, en stor forandring finder nu sted i verden og Min Barmhjertigheds Lys nærmer sig.
Lad ingen tro at det, Jeg siger vil ske, ikke vil finde sted.
Jeg taler kun Sandheden, så I må stole på Mig.
Min Helligånd daler hurtigt ned på menneskeheden nu for at forberede menneskerne til Min Store Barmhjertighed.
Lad ingen mænd fejle i at forberede eller sprede Mit Ord, så at sjæle kan frelses.
Alt er godt nu Min datter idet alt er på plads, således at  Mit Ord kan blive spredt som en vild blomst, der vil slå rod over alle nationer.
Den søde duft af min Kærligheds Gave kan mærkes selv af dem med liden tro. For de er klar over forandringen og skiftet, men forstår ikke, hvad der sker.
Fortæl dem, at Gud Herren, Barmhjertigheds Konge, forbereder Sig på at vende tilbage for anden gang for at frelse dem.
Min Pagt nærmer sig det trin hvor omvendelsen finder sted først. Derefter forfølgelsen. Så Frelsens. I nævnte rækkefølge.
Stol på Mig og forbered jer, for omvendelsens tid for en stor del af menneskeheden er nær.
Mange forhindringer bliver sat foran jer, Mine disciple. Dette er hvad I skal gøre.
Gå lige frem. Kom mod Mig på vejen og forbliv værdige, uanset hvilke fornærmelser blive slynget mod jer. Ved at gøre dette, og ikke engagere jer med dyret, som arbejder gennem andre for at få jer til tvivle på jeres tro, besejrer I ham.
Det er derfor, Jeg forblev tavs og knap reagerede på Mine anklagere, Mine bødler. For hvis Jeg gjorde dette, ville det have givet magt til Satan.
Min død ødelagde den magt, han havde over Guds børn. Han mistede derefter sin magt til at stjæle alle sjælene. Nu, hvor Jeg kommer igen meget snart vil han miste al magt. Men indtil da vil han fortsætte med at stjæle sjæle.
Vær stærke. Vær rolige. Vær modige. Jeg er med jer. Når I overgiver jeres vilje og stoler på Mig fuldstændigt, vil I være sikre.
Jeres Jesus
 
Den Katolske Kirke er nu på vej ind i den værste forfølgelse i sin historie
762. Den 13. april 2013 kl. 23:50
Min højtelskede datter, Jeg ønsker at opmuntre alle jer, der tror på Mig og Mine Budskaber indeholdt i denne bog – Sandhedens Bog.
Når menneskerne følger Mig og giver sig hen til Mig, skal de efterligne alle Mine træk. Det betyder, at de skal elske alle i Mit Navn og behandle hver mand, som de forventer at blive behandlet selv. Men når I virkelig overgiver jer selv i Min varetægt, vil I lide for dette. I vil blive behandlet med grusomhed og ethvert forsøg vil blive gjort for at foragte jer.
Jeg siger det til alle Guds børn og især til Kristne, for jeres last er den tungeste. Jeg kalder alle frem i verden, som tror på Mig, uanset om de mener at Jeg taler til dem gennem disse Budskaber eller ej.
De Kristne vil altid blive ramt af dem der ønsker at ændre Guds Love, så at de kan passe ind i deres syndige forfølgelse af glæde og selviske begær. Den Katolske Kirke er nu på vej ind i den værste forfølgelse i sin historie, og den vil blive vendt op og ned og ud og ind. Angrebet er blevet planlagt i årtier og omhyggeligt konstrueret. Hvor meget græder helgenerne i himlen for de katastrofale begivenheder, som nu vil udfolde sig med en hastighed som vil chokere selv dem, der ikke tror på disse Budskaber.
Der vil opstå forvirring når mange hellige tjenere bliver magtesløse, når alt det de holdt af, vil der blive sat spørgsmålstegn på og derefter væltet. De vil blive udfordret og mobbet i Mit Navn inde fra deres egne rækker.
Dem af jer, som er loyale over for Min Kirke på Jorden, opfordrer Jeg til at være på vagt og til at opholde Min Lære, hvis I ønsker at forblive tro mod Mig. I skal aldrig acceptere andet end den Sandhed I har lært. Snart vil I føle jer meget alene og Mine stakkels hellige tjenere vil lide for deres loyalitet mod Mig, og Kirken grundlagt af Peter vil blive trukket væk under dem.
Alle de traditionelle, loyale kristne, skal stå fast, og ikke acceptere ethvert forsøg som opfordrer jer til at opgive jeres tro. I vil blive skubbet til side og tvunget til at acceptere at opdrage jeres børn med en falsk doktrin, ikke af Gud.
Disse begivenheder vil nu begynde og Jeg advarer jer om disse for at vejlede jer. Enhver, der beskylder Mig, gennem denne Mission, at tilskynde sjælene til at forlade Min Kirke på jorden, forstår ikke Mine Instruktioner. Jeg beder jer kun om at forblive loyale over for Min Lære, når I vil opdage, at I er tvunget til at acceptere en ny udgave af Kirken. Denne nye udgave vil aldrig blive accepteret i Guds øjne.
Jeres Jesus
 
Den største forfølgelse vil blive påført af Kristne mod Kristne
956. Den 2. november 2, 2013 kl. 20:30
Min højtelskede datter, Jeg må tilskynde alle Guds børn i at samles i bøn for Min Kirke på Jorden.
Mit Hjerte hæver på dette tidspunkt, for der bliver vist stort had mod de praktiserende Kristne. Forfølgelsen af Kristne fortsætter i alle lande, og dette omfatter alle dem, der har, på dette tidspunkt, friheden til at praktisere deres hyldest til Mig. Den største forfølgelse vil blive påført af Kristne mod Kristne. Piskningen af min Krop på Jorden vil være værst indefra, hvor broder vil vende sig mod broder og søster mod søster. I vil snart se erklæringen om de nye bønner, som vil blive indført med den nye liturgi.
De vigtigste ændringer vil henvise til den Hellige Kommunion, som bliver præsenteret som noget der ikke vil ligne ret meget Min død på Korset, da Jeg gav Min Krop op for alle syndere. Ved at erklære, at den Hellige Kommunion betyder hele menneskehedens sammenkomst som én foran Gud, vil I fornærme Mig, da dette ville være i strid med Sandheden. Sandheden betyder ikke længere Sandheden, fordi så mange spreder løgne, overdriver og forstår ikke hvor let sandheden kan vrides. Når den, på subtil måde, bliver forvrænget, vil mange ikke mærke ændringerne, når Sandheden ikke overholdes. Løgne vil træde ind i stedet for Sandheden, splitte den menneskelige slægt og skabe adskillelsen fra Gud, hvilket vil føre til ødelæggelse.
Værn altid om Sandheden, for uden den bliver solen mørkere og månen vil ikke længere reflektere lys, når natten falder til og stjernerne vil ikke længere skinne i de dage, som vil signalere det endelige mørke, før Jeg kommer for at genvinde Mit Rige. På det tidspunkt kun Sandheden vil frelse jer.
Jeres Jesus
 
Korstogsbøn (126) For at udholde religiøs forfølgelse
Den 14. november 2013 kl. 12:00
Kære Jesus, hjælp mig at udholde enhver forfølgelse i Dit Hellige Navn. Hjælp dem der tager fejl, i den tro at de bærer vidnesbyrd om Dit Værk. Åbn øjnene på alle der måtte være fristet at ødelægge andre, gennem onde gerninger og handlinger.
Beskyt mig imod Guds fjender, som vil rejse sig og prøve at bringe Dit Ord til tavshed og som vil prøve at fjerne Dig.
Hjælp mig at tilgive dem der forråder Dig og giv mig Nådegaven at forblive trofast i min kærlighed til Dig.
Hjælp mig at leve Sandheden, som Du lærte os og at forblive under Din beskyttelse for altid.
Amen
 
Smerte, forfølgelse, lidelse, latterliggørelse og hån vil altid være loden af Guds udvalgte sjæle
978. Den 29. november 2013 kl. 16:45
Min højtelskede datter, når du spørger hvorfor Jeg, Jesus Kristus, vil tillade lidelsen i verden, så skal du forstå Guds Vilje. Mange mennesker i verden lider og det har de altid gjort. Lidelse er forårsaget af det faktum, at synden skaber splittelse blandt mennesker. Synden adskiller mennesket fra Gud og som sådan vil mennesket synde imod mennesket. Jeg tillader lidelse fordi den bringer sjælene tættere på Mig, gennem den rensning, som disse sjæle udholder. Jeg glæder Mig ikke til lidelse. I stedet,  er Jeg Tilstede i hver eneste sjæl som skal udholde smerte og angst . Det er Guds Vilje, at visse sjæle lider mere end andre, fordi det vil være gennem disse ofre, at andre sjæle, som fortjener mindre Min Barmhjertighed, kan frelses.
Jeg har lidt villigt under My Passion, men Min Smerte og Ydmyghed besejrede meget af Satans magt. Satan kan aldrig ydmyge sig, for det er umuligt. Og så er det gennem ydmyghed, som følger fra smerte og lidelse, at sjæle kan udvande hans magt over andre. Smerte, forfølgelse, lidelse, latterliggørelse og hån vil altid være loden af Guds udvalgte sjæle. Disse sjæle er tættest på Mig og Jeg vil bruge deres ofre til at trække andre sjæle, som har mest behov for Min Barmhjertighed, ind i frelsens tilflugtssted.
Denne lektie er meget svært for alle jer, som elsker Mig, og kan synes uretfærdig. Men I må vide, at lidelsen bringer jer endnu tættere på Mig, og at den vil give jer evigt liv sammen med Mig i Paradis. Bebrejd aldrig Gud for lidelserne i verden, for den var, i første omgang, forårsaget af den menneskelige slægts fald, da Guds børn bukkede under for stolthedens synd.
Stoltheden er roden til al synd, og er årsagen til en stor del af lidelserne i verden. Stoltheden fører til hver anden synd, som så skaber splittelse i verden og mangel på retfærdighed. Vær sikre på, at meget snart vil verden endelig forstå den sande betydning af Guds Vilje. På den tid vil menneskets vilje bøje sig i agtelse for Min Faders Hellige Vilje. Indtil den dag kommer, hvor mennesket skaffer sig af med stoltheden og ydmyger sig for Herren, Gud den Højeste, kan der ikke være ende på lidelse.
Når verden, til sidst, accepterer Sandheden og Løftet givet af Mig om at komme igen, vil Jeg tørre hver tåre fra jeres øjne af. Jeg vil oprejse de levende og de døde i herlighed, og de vil regere i stor pragt i den Nye Himmel og den Nye Jord, hvor de to vil blive ét i Mig. Vær i fred når I udholder lidelse, da den vil ende snart.
Jeres Jesus
 
Frelsens Moder: Vi tog først til Judæa, så blev Min Søn taget til Indien, Persien, Egypten, Grækenland og England 
1010. Den 4. januar 2014
Mit barn, da min Søns fødsel nærmede sig, var smerten synlig i alt det der skete med os. Jeg flygtede til Elisabeth for støtte, vidende at hun var velsignet med indsigt, givet til hende af Helligånden. Jeg og min elskede brudgom søgte dette tilflugtssted af fred i en tid hvor vi var så overvældet af erkendelsen om det der skulle ske.
Da min tid nærmede sig enhver forhindring, plantet af den ondes ånd, blev sat frem for hvert eneste skridt vi tog. Døre blev smækket for vores ansigt; folk vi kendte vendte ryggen til os og vi blev kastet ud i ødemarken. Og så endte vi uden tag over hovedet og i et beskyttelsessted egnet kun for dyr, mens den Hellige Messias kom til verden som en fattig. Der var ikke ceremonier, kroning og anerkendelser. Der var kun få folk tilbage til at støtte mig i min ensomhed. Men så, da min Søn blev født, alle følelser af angst forlod mig. Alt det jeg mærkede, var den Guddommeligste Tilstedeværelses kærlighed. Endelig herskede freden i mit Hjerte.
Hjælp og støtte blev sendt til os fra Helligåndens kraft, dog ikke så meget. Selv om Jesu Kristi fødsel var en ydmyg og jævn begivenhed - hvor kun få mennesker var involveret - rygtet blev spredt. Sådan arbejder Helligånden. Mange ventede denne fødsel. Mange havde hørt om denne begivenhed og mange talte om den. Når det blev kendt at Jesus Kristus, menneskehedens lovede Messias, blev født, begyndte modstanden at stige. Herodes og hans tjeneres ondskabsfulde angreb demonstrerede hvor meget Guds tilstedeværelse satte frygt i de onde menneskers hjerter.
Fra den dag af, blev jeg min Søns beskytter og min elskede brudgom organiserede vores sikkerhed i mange omstændigheder efter dette. Vi brugte mange år til at flygte fra sted tl sted. Så megen modstand stod vi overfor, så megen frygt, så megen had. Det var vores lod. I det øjeblik vi fandt vores tolvårige Søn prædike i templet, skjulte vi Ham.
Josefs familie hjalp os at blive smuglet ud og for mange år var vi på rejse. Vi tog først til Judæa og så blev min Søn taget til Indien, Persien, Egypten, Grækenland og England. Overalt hvor vi tog hen, skabte min Søns tilstedeværelse mange mirakler, selv om Han aldrig præsenterede Sig selv offentligt som Messias. Vi tog os godt af Ham og så mange ting af Ham. Vi levede i fred, kærlighed og harmoni og var det ikke for min brudgom Josef, ville vi ikke have haft et sted at gå hen for at beskytte min Søn, indtil begyndelsen af hans Mission.
Og nu, hvor hans Andet Komme er forestående, vil enhver forhindring blive lagt frem for hans Ankomst. Ethvert Ord fra hans profets mund vil blive smadret og mobbet. Kun en håndfuld mennesker vil have kendskab til Sandheden omkring denne Mission og mange døre vil blive smækket på ansigtet af dem der følger hans instruktioner. Denne Mission er en ensom en for dig, mit barn og du er blevet instrueret i at blive lydig i alle ting Gud har gjort dig bekendt med.
Der vil blive sendt hjælp. Hjælp vil også stoppe, når det er min Søns Ønske. Mens man kun ser få der følger denne Mission, millioner mere tror på den fuldstændig. Fordi Guds Ord vil altid tiltrække sine egne, gennem Helligåndens Magt.
Fødselsveerne er begyndt og anstrengelsen vil ikke vare længe. Snart vil fødslen af en ny begyndelse oprinde og så vil Herrens Dag endelig komme. Børn, vær i fred, for alle disse ting skal ske før Jorden er renset af Synd.
Jeres elskede Moder
Frelsens Moder
 
Når Gud tillader forfølgelsen af de Kristne og Jøderne er det af god grund
1054. Den 21. februar 2014 kl.18:00
Min kære elskede datter, mennesket er en sårbar og svag skabning, men det er Guds barn. Pga. en dyb indgroet bevarelsessans, vil mennesket gøre alt det der er nødvendigt for at overleve. I tider med store fysiske lidelser, vil hans stumper af styrke blive mere tydelige. Stor styrke vil sædvanligvis blive set hos den svage, den sultne, den fysisk plagede, den forfulgte og dem der lider pga. af bigotte personer. Det er den svageste iblandt jer der vil blive den stærkeste og dem der tror de er de stærkeste vil blive de svageste.
Jeg adskiller den svage, den sagtmodige, den ydmyge og den oprigtige fra dem der ophøjer sig selv og som ofrer mundtjeneste til Min Lære, men som forbander andre i deres hjerter. Jeg skiller nu af korn fra avner og pga. dette, vil ethvert menneskes tro blive testet og ført til afgrundens kant. Jeg medtager alle dem der ikke tror på Gud, dem der forkaster Guds Sandhed og dem der har givet deres hjerte til Min fjende, den onde. Enhver sjæl vil have samme status foran Mig og enhver Nådegave vil blive givet til dem som ikke omfavner Mig i denne tid.
Verden vil blive testet på den kærlighed enhver person har for den anden, som er en sand genspejling og målestokken for deres kærlighed for Gud. Jeres tid er begrænset og for at sætte jer i stand til at udholde denne bodrejse, må I acceptere at Guds profeter simpelthen forkynder Hans Vilje; kun således kan I blive Hans i kød og ånd. Modstå ikke Guds Hånd. Glæd jer, for de prøvelser Min Fader har tilladt, vil føre til en stor forening af Hans To Vidner på Jorden, de Kristne og Jøderne, og fra disse to vil der komme en stor omvendelse. Når Gud tillader forfølgelsen af den Kristne og Jøderne er det af god grund.
Pga. det de vil have at udholde, vil der komme megen omvendelse og milliarder af mennesker vil se Guds Herlighed med klart sind, uden at forvirring vil spolere deres glæde, når de endelig vil genkende Sandheden. Tiden for Sandheden til at blive set for det den er, på godt og ondt, er nær. Og så vil intet skade jer mere. Der vil ikke være adskillelse fra Gud mere. Kærligheden vil endelig erobre alle. Kærligheden er Gud og Hans Rige er for evigheden. Der vil ikke være had mere, for det vil være død.
Jeres Jesus
 
Korstogsbøn (141) Beskyttelse mod forfølgelse
Den 18. marts 2014 kl. 16:20
Kære Jesus, forsvar mig i min kamp for at forblive trofast til Dit Ord for enhver pris. Værn mig mod Dine fjender. Beskyt mig mod dem der forfølger mig pga. Dig. Deltag i min smerte. Let min lidelse. Rejs mig i Dit Ansigts Lys, indtil den Dag, hvor Du kommer igen for at bringe den Evige Frelse til Verden.
Tilgiv dem der forfølger mig. Brug min lidelse til soning for deres synder, så at de kan finde fred i deres hjerter og modtage Dig med anger i deres sjæle på den Sidste Dag. Amen
 
Korstogsbøn (163) Frels mig fra forfølgelse
Den 9. august 2014
Oh Jesus, bevar mig fra forfølgelsens smerte i Dit Navn. Hengiv mig til Dit Hjerte.
Befri mig fra stolthed, grådighed, ondskab, ego og had i min sjæl. Hjælp mig til virkelig at overgive mig til Din Barmhjertighed. Tag al min frygt væk.
Hjælp mig at lette min smerte og tag al forfølgelse væk fra mig, så at jeg kan følge Dig som et lille barn, vel vidende at alt er under Din Kontrol.
Fri mig fra det had der bliver vist af dem som erklærer at være Dine, men som i virkeligheden fornægter Dig.
Lad ikke deres skærende tunger piske mig, eller deres onde gerninger aflede mig fra Sandhedens Sti.
Hjælp mig at fokusere kun på Dit kommende Kongedømme og med værdighed at være udholdende imod enhver fornærmelse, som jeg må udstå på Dine Vegne. Bring mig sindets fred, hjertets fred og sjælens fred.
Amen
 
Der er kun en vej til Gud og det er gennem Mig, Jesus Kristus. Der er ikke en anden vej
1102. Den 18. april 2014 kl. 19:00
Min kære elskede datter, verden vil rejse sig igen af asken, af blodbadet. Jeg vil, lover Jeg, fjerne Antikrists plage af Jordens overflade. Jeg vil ødelægge Guds fjender og de ansvarlige som bringer elendighed, uretfærdighed og lidelse til Guds børn.
Den onde, som i dag griber menneskets hjerte overalt i verden, tager forskellige former. I dens grusomme form bliver folk tortureret, myrdet og straffet med had. På andre måder skal folk udholde store trængsler, indbefattet mangel af fødevarer, boligmangel og forfærdelig fattigdom, mens deres ledere sluger alle deres rettigheder. Så er der de uretfærdige love, som favoriserer de mægtige, gør de velhavende rigere og de fattige fattigere, hvor der ikke bliver vist megen barmhjertighed eller kærlighed til dem der er i stor nød. Endelig er der forfølgelsen af de Kristne, Mine disciple, overalt i verden. De er foragtet mere end alle de andre og lider forfærdeligt i Mit Navn.
De Kristne er hadet af disciplene af den onde, som bruger sine agenter til at bringe dem til tavshed på forskellige måder. Mange af deres planer indeholder censur af rettigheden til at bekende åbent deres pagt med Mig. Og mens regeringerne i dag vil forsvare med fasthed enhver anden tro, eller menneskerettighed, vil de ikke bøje sig for de Kristnes rettigheder. De Kristne vil snart blive bandlyst fra at praktiserer deres tro i offentlige steder, skoler, institutioner og til sidst i Guds Templer.
I vil sige at det er sikker umuligt at forhindre de Kristne at praktisere deres tro i deres egne kirker. Men dette vil finde sted på den smarteste måde, hvor millioner vil blive bedraget, uden stor sensation, idet enhver enkelt detalje af Ordet, som det er nu, vil blive ændret, men dette vil passere i stilhed. Kun dem der er opmærksom vil opdage ændringerne og efter lidt vil det være acceptabel at åbne alle de Kristne kirker til alle tro, inkluderet dem der ikke tror på Mig. Imidlertid vil ikke alle, som følger de tro der ikke bekender den Treenige Gud, blive tvungen ind i den ny en-verdens kirke. Nej. Det vil blive de Kristne, som vil tvinges til at tilbede hedenskaben, som vil omhyggelig blive præsenteret som en ny kirke og som vil omfavne en ny form for ”fællesskab”, en kirke for enhver, hvor Jeg, Jesus, ikke vil passe ind.
Fra i år vil Mine Kors begynde at forsvinde og mens Mine Kirker og dem der siger at de tjener Mig, taler om humanismens vigtighed, I vil ikke høre dem tale om vigtigheden i at overgive sig til Mig, Jesus Kristus, jeres Frelser. I vil derfor ikke blive forberedt til den Evige Frelse. Vigtigheden i at følge vejen til Min Fader vil ikke blive nævnt, heller ikke vil betydningen af de Hellige Sakramenter blive diskuteret.
I stedet, vil I blive fortalt om betydningen i at se efter de andres behov og velfærd, som vil blive brugt som erstatning til at tilbede Mig. Jeg er Kirken. Mit Legeme er Min Kirke, men med tiden vil Jeg blive fejet fuldstændig til side. Jeres hoveder vil blive fyldt op med usandheder. I vil få fortalt om alle de veje som er nødvendige for at bringe jer tættere på Gud. Men enhver vej I vil blive fortalt at gå, vil føre i den modsatte retning.
Ved nu, at der kun findes en Sandhed. Der er kun en vej til Gud og det er gennem Mig, Jesus Kristus, der er ikke en anden vej.
Jeres Jesus
 
Jeg blev anset for at være en ond mand og en falsk profet og så piskede de Mig
1263. Den 13. november 2014 kl. 11:10
Min højtelskede datter, Jeg afslører for dig i dag en af de største mysterier i tidernes ende.
Rækkefølgen af de begivenheder som fører op til den sidste dag er beslægtet med Min Korsfæstelse, som vil blive genoptaget i alle faser, lige op til den dag, hvor Jeg vil komme igen for at frelse verden.
Da Jeg var i Getsemane Have, blev Jeg isoleret, var alene og i sorg, fordi kun få troede at jeg talte Sandt. Min Kærlighed for Min Far holdt Mig oppe, men Min kærlighed til menneskeheden betød, at den pine, som Jeg udholdt, herunder psykisk og fysisk tortur fra Satans hånd, blev accepteret af Mig, omend med enorm anstrengelse.
Hvor meget har Jeg lidt i denne Have. Hvor meget tryglede Jeg min Fader for lindring. Hvor sønderknust var Jeg, da den onde viste Mig, hvordan verden ville ende. Han hånede Mig, lo ad Mig, spyttede på Mig og spottede, da han viste Mig Mine fjenders sjæle, som ville, en dag, fortælle verden at de tjente Min Kirke.
Det var ligesom at få vist Mine elskede apostle anklage Mig og derefter forpligte deres troskab til Satan. Han viste Mig de troendes sjæle, hvis stemmer vil blive anset for at være som radikale fanatikere, og som ville blive beskyldt for forfærdelige forbrydelser. Jeg så dem, der sagde at de repræsenterede Mig, forfølge profeterne og visionære, såvel som dem, der ville søge deres ødelæggelse. Jeg skulle udholde enormt mørke, da Jeg så den verden, som Jeg engang boede i, ikke blot blive blind om Hvem Jeg Er, men som aldrig ville blive fortalt om Mig.
Jeg blev kastet til jorden, Mit Ansigt blev presset til jorden, sparket, pisket og Mit tøj revet af af Satan. Han pinte Mig ud over Min menneskelige formåen og under den fysiske krops ekstreme udmattelse. På trods af dette, fik Jeg styrke til at fortsætte og se Min uundgåelige Korsfæstelse i ansigtet, som skræmte Mig. Min Kærlighed for mennesket erstattede dog Min menneskelige frygt.
Mine hellige tjenere, som vil nægte at fordømme Mig, vil også lide en tilsvarende isolation. De vil blive vanæret og kastet til side. Deres isolation vil ikke blive fordømt af Min Kirke, på grund af frygt inde i den.
Da jeg blev pisket, dem, der udførte de mest grusomme og modbydelige handlinger på Min Krop, jublede. Jeg blev anset for at være en ond mand og en falsk profet og så piskede de Mig. De pralede af deres hellighed, deres retfærdighed og deres viden om de Hellige Skrifter, mens de nedværdigede Min Krop. De undlod at acceptere den profeti, at deres Messias ville komme for at frelse dem. De, der vil forkynde Mit Andet Komme vil udholde den samme behandling.
Når de afklædte Mig nøgen, ønskede de at ydmyge Mig videre og så klædte de Mig med en rød klud, der knap nok dækkede Mig, for yderligere at vanhellige Min Krop. Men, da de stak torne, som nåle, ind i Mit Hoved, erklærede de, at Menneskesønnen var en bedrager, og derfor ikke værdig til at blive accepteret. De rev Mit øje ud af øjehulen, men smerterne var ligegyldige i forhold til deres erklæring, at Jeg ikke var accepteret som Frelser af Guds børn.
Alle disse ting vil blive genoptaget snart, da Jeg, Jesus Kristus, vil blive kasseret som Leder af Min Kirke og Min Krone taget væk fra Mig. En falsk leder, Antikrist, vil blive erstatning for Mit Hoved, og i modsætning til Offerlammet, vil han bære en glitrende krone af guld. Under denne facade vil der ligge en rådden kerne, og sammen med de løgne, usandheder, bespottelser og kætterier, som vil hælde ud af hans mund, vil han levere alt dette som om det var honning som strømmer fra honningbiens bikube. Gør jer ingen illusion, dyret vil have et smukt udseende, hans stemme beroligende, hans opførsel storartet. Han vil være smuk og tiltalende, men ud af hans mund vil han hælde gift, der vil forgifte jeres sjæle.
Da Jeg bar Mit Kors, kunne Jeg ikke gøre det af Mig Selv. Det var så tungt, at Jeg kun kunne tage et skridt ad gangen og gå meget langsomt. Min Krop var revet i stykker mange steder og på grund af Blodtab besvimede Jeg mange gange, så svag var Jeg. Jeg var blind på det ene øje og Tornene på Mit Hoved betød, at Blodet, som strømmede fra Mine Sår, skulle tørres konstant væk af dem, der gik ved siden af Mig, ellers ville Jeg aldrig have været i stand til at tage endnu et skridt fremad.
Det samme vil være tilfælde for Min Resterende Kirke, Min Krops sidste støtte. De vil marchere, ligesom Jeg gjorde, med et tungt Kors på, men på trods af smerte, misbrug, lidelse og blodsudgydelse, vil de holde ud indtil det sidste. For Mit Dyrebare Blod vil flyde over i deres sjæle, i tandem med min Egen Sorg, Min Egen Korsfæstelse. Og på den dag, da de ikke længere vil fejre Messens daglige Offer, vil Min Tilstedeværelse uddø. Når dagen ankommer for min krop - Min Kirke på jorden - at blive endelig plyndret, korsfæstet og skændt, vil alt ændre sig for evigt.
Det er Min Krop, Min Kirke, stadig i live i verden, der opretholder livet. Men når den er ødelagt vil livet, som I kender det, være over. Når Min Kirke er forrådt, ofret og kasseret, ligesom min Korsfæstelse, vil dette markerer tidens afslutning.  
Jeres Jesus