V
Gildebrødrene i 2. Sct. Georgs Gilde i Glostrup er gamle spejdere, voksne mennensker der har lyst til at bevare minder og leve som ansvarsbevidste mennensker, der har fundet nogle sande værdier i grundlaget for spejderbevægelsen.
 
Det er muligt at arbejde med sig selv, udvikle og bevare et kammeratskab, vise interesse for omverdenen og lyst og vilje til at hjælpe andre.
 
Gildets formål:
 • At fremme et godt og konstruktivt samarbejde, så gildeånden fastholdes, ved at bevare den værdighed det kræver. 
 • At styrke den personlige udvikling, det sociale samvær og knytte bånd mellem gildebrødrene. 
 • At  stimulere til, at grupperne fungerer godt, med positivitet, glæde og lyst til at løfte opgaverne i gildet med fælles ansvarsfølelse.
 

 

                               
 
 
 
I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl,
på kvist bag frosne ruder
.
B.S.Ingemann.1831
 
 

 
Enhver gildebror gør sit bedste for:
 • At nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse.
 • At erkende sine fejl og rette dem.
 • At nå frem til beherskelse af sit sind.

  

 

 

 

 •  At have respekt for det, der har værdi for andre.
 • At gøre livet gladere og lysere for andre.
 • At tage medansvar i  familie og samfund.
 

 

 

 

                                              

 • At være venlig og forstående overfor andre.
 • At værne om naturen og vore nationale værdier.
 • At virke for international forståelse.
 • At gøre sin pligt frem for at kræve sin ret. 
Elna Braüner Adamsen