Administrationen

Nordsjællands Fodbold Akademi er oprettet for bibeholdelsen af de lokale spillere i de lokale klubber. Til at varetage dette er der nedsat en styregruppe bestående af en administrator og en repræsentant for hver af de involverede klubber. 

Styregruppen står for at administrerer og planlægge, hvorimod det er trænergruppen der står for, at planlægge de enkelte trænings-pas og samlinger.

Styregruppen:
 
Mogens Mortensen 
Tom Pedersen 
Peter Birkelund 
Max Rasmussen 
Klaus Schuldt
Susanne Siewers Christensen
Peter Kirkegaard 

Trænergruppen:

Bjørn Hoffmann - koordinator
George Sorensen
Peter Kirkegaard 
Anders Berg 
Jan Hansen
Jimmy Hansen
Benjamin Rasmussen
Skipper Noach - målmandstræner
Web Administrator: Klaus Schuldt  | Tlf.: 20968219 | klschuldt@hotmail.com