Bebyggelsesarkæologisk tænketank
 
 

Bebyggelsesarkæologisk tænketank ...

... er et nyoprettet fagligt netværk.
 
Alle, der er interesserede i at arbejde med og udvikle bebyggelsesarkæologien er velkomne til at deltage.
 
 
Har du nogle spørgsmål eller ønsker at deltage i netværket, så send en mail til bebyggetanken(at)gmail.com

Formål

Formålet med netværket er at diskutere bebyggelsesarkæologi på tværs af perioder, materialegrupper og teoretiske traditioner for derigennem at fremme den teoretiske, metodiske og praktiske bevidsthed inden for feltet.
 
Det overordnede mål er således at se på bebyggelsesarkæologien med nye øjne og herigennem udvikle en ny måde at arbejde med det arkæologiske bebyggelsesmateriale i fremtiden.
 
Ambitionen er at afholde minimum 2 årlige møder, hvor emner inden for bebyggelsesarkæologien tages op til diskussion.
 
Læs mere om netværkets organisation her
Sidst opdateret: 3.nov. 2011