Jagtudbytte i såt 2 i kanegårdsskoven 2019
Tillykke til Ulrik
 
Jagtudbyttet for bukkejagten 2017 i Kanegårdsskoven

Jagtjournal

Jagtudbyttet for bukkejagten 2016 i Kanegårdsskoven.

Foreningens jagtarealer

Foreningen råder over ca. 16 ha jagt i Kanegårdsskoven tilhørende Bornholms Regionskommune, opdelt på 2 skovarealer.
 
Skovene ligger bynært i Rønne, og er fungerer som publikumsskov og er samtidig en del af den grønne ring omkring byen.
 
link til oversigtskort der viser begge skovarealer.
Link til mødested ved NCC.
 
I skov 2 er der opsat 3 skydestiger. Placeringen kan du se på dette link.
 
Hvis du selv vil bygge en jagtstige til buejagt, er du velkommen til at hente inspiration her. Sådan har vi bygget buejagtstiger.
 
 
 
Kim Eilif Rasch Pedersen  | Tlf.: 21309634