Seneste nyt fra foreningen

Bornholms open 2023 - se under aktiviteter

 

Generalforsamling 2023

Foreningen afholder Generalforsamling lørdag den 4. marts kl 17.30 på Habrodam. 

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Pbv. Kim

 

Fællesjagt 2022

Så er sæsonens første fællesjagt afholdt, den 1. oktober. Det var en våd dag, men dog med stor jagtsucces. I anden såt  var både Ulrik og Laust heldig. Begge skød et lam hver.
Tillykke til ulrik med bukkelammet, og et STORT tillykke til Laust med sit Aller første stykke vildt med bue.

 

 

Fugleskydning


Ulrik vandt jo fugleskydning sidste år, så den 10. september kl. 14.30 afholdes dette års fugleskydning hos Ulrik Munch på Eriksvej 28 i Rønne.
Vinderen af skydningen skal traditionen tro, afholde næste års fugleskydning.
Efter skydningen tændes der op i grillen, til fællesspisning.
Ulrik sørger for kaffe og kage, og foreningen sørger for indkøb af mad og drikkevare. Dog er der en beskeden brugerbetaling på 50 kr. pr. deltager
Tilmelding er nødvendig på Facebook, eller direkte til Ulrik senest søndag den 4 sep.
Pbv. Kim

 

Generalforsamling 2022 er afholdt. Se referat herunder.

Referat fra Generalforsamling 2022

Link til fordelingen af Bukkeuger i Kanegårdsskoven

 

Kære Buejæger

På lørdag den 8. januar afholder vi denne sæsons sidste jagt i Kanegårdsskovene. Vi mødes kl. 7.30 ved NCC parkeringsplads, til parole og lodtrækning.
Vi mangler en til at trykke stykkerne igennem. Kender du en ?

Vi satser på mange deltagere, og jagter i begge skovstykker, i 2 såter. Bagefter mødes vi hos Rene til afsluttende spisning. Det forventer vi er ved ca. 12tiden. Denne gang vil der også være en jagtberetning fra 2 buejægeres tur til Spanien. Foreningen ser gerne at du kan fremvise en negativ tast, taget inden for gældende retningslinjer.

Husk der er jagttid på dåkalv, så medbring pile der er godkendt til dette. Husk også en jagtstol, der er ikke stiger til alle.

Både af hensyn til afviklingen af jagten, og af hensyn til spisning er det nødvendigt at du tilmelder dig, enten på Facebook eller direkte til formanden på mail eller tlf. 26350171 senest på torsdag kl. 12.00.
Der vil være en deltagerpris på 75 kr. for mad og drikke hele dagen.

Pbv. Kim

 

Buejæger !


Er det noget for dig, og er du nysgerrig på hvad buejagt er?
Hvis du vil være buejæger, kan vi hjælpe dig i gang. Vi anbefaler at du besøger os og får en snak om mulighederne og eventuelt prøveskyder på vores træningsbane.

 

Derfor holder Bornholms Buejægere INTRO aften tirsdag den 14. december fra kl. 18.30 på Stenløsevej 12 i Allinge. (Habrodam)

 

Her kan du se og prøve vores grej, få en snak om bueprøven, bueudstyr og beklædning m.m.
Vi træner hver tirsdag året rundt, på både indendørs bane hvor vi skyder til skiver, og udenfor på vores 3D bane hvor vi har ca. 30 mål.
Foreningen gir en kop kaffe og lidt æbleskiver, mens vi får en snak om buejagttegn og buejagt m.m. hvorefter vi går ud og afprøver diverse bueudstyr på vores indendørs skydebane.
Bornholms buejægere er medlem af Danmarks Jægerforbund og Foreningen af Danske buejægere FADB. Vi er nu over 50 medlemmer på Bornholm og medlemstallet er stigende. Buejagten er ofte en meget intens jagtoplevelse. Man er helt tæt på vildet, før pilen slippes, og på afstande helt ned under 20 meter. Purchjagten foregår nødvendigvis helt lydløst og meget langsomt og man oplever naturen helt tæt på og på vildets præmisser.
Du kan i øvrigt finde os på Facebook i gruppen ”Bornholms buejægere” eller på vores hjemmeside. Den finder du nemt ved at søge efter Bornholms buejægere.

 

HUSK vores første fællesjagt i Kanegårdsskoven den 2. november kl. 9.00. 

Se aktivitetskalenderen.

 

Aktivitetskalender 2021 er opdateret. Se den her.

Bornholm Open

Bornholms Buejægere afholder Bornholm open på Lørdag. Alle er bueskytter er velkomne, på Habrodam, Stenløsevej 12 i Olsker.
Vi starter skydning kl. 10.00 på en ny opsat varieret 3D bane, i terrænet rundt om Habrodam. Der skydes efter Danmarks jægerforbunds regler. Medbring mindst 4 pile.
Vi starter dagen med morgenmad og indskrivning fra kl. 9.00.
Der vil være præmier til de 3 bedst placeret.
Efter skydningen tænder vi grillen.
Samlet pris for hele arrangementet inkl. grill og pølser er 100 kr.
Tilmelding senest på fredag på facebook, eller til formanden på tlf. 26350171.

Pbv. Kim

 

Generalforsamling 2021 – Bornholms Buejægere


Afholdes søndag den 20. juni udendørs på Habrodam, Stenløsevej 12 i Allinge kl 10.00
Vi starter med morgenmad kl. 9.30 – Tilmelding til formanden hvis du deltager i morgenmad.

Dagsorden:
Punkt 1: Valg af ordstyrer.
Punkt 2: Formandens Beretning.
Punkt 3: Aflæggelse af revideret regnskab.
Punkt 4: Fastsættelse af prisen på medlemskab.
Punkt 5: Valg til den nye bestyrelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de kommende 2 år.
Kim Pedersen er på valg
Steen Krogsbøll er på valg
Martin Nielsen er på valg

Punkt 6: Valg af suppleanter for en 1årig periode

Punkt 7: Valg af 2 regnskabskontrol for en 1årig periode
 
Punkt 8: Fremkomne forslag (Forslag skal sendes til formanden til modtagelse inden den 18. maj 2021)
 
- Bestyrelsen stiller forslaget om tilføjelse til gældende vedtægter punkt 7.2 ”Det skal være muligt at afholde generalforsamling online”

Punkt 9: Evt.

Pbv. Kim

 

Hej Buejægere

Bestyrelsen har holdt årets første live bestyrelsesmøde fredag den 12. marts 2021, hvor vi besluttede at udsætte generalforsamlingen indtil vores formand har fået en afklaring fra Danmarks jægerforbund. 

Udgangspunktet er at den udsættes et år, og vi kører videre med den nuværende besætning.

Der blev ved samme møde trukket log om bukkeugerne i Kanegårdsskkoven. 

Se resultatet her.

Pbv. Kim


Lørdag den 3. oktober 2020 afholder årets første foreningsjagt.
Vi mødes lidt før kl. 13.00 på p-plads ved NCC som vi plejer, hvorefter vi tager 2 såter i kanegårdsskoven. Husk at tage en jagtstol med.

Tilmelding SENEST den 2. oktober på Facebook eller direkte til formanden på tlf. nr. 26350171 eller mail buejagt@outlook.dk.


Kender i nogle der vil trykke stykkerne igennem, er de velkomne.

Træk og slip - Søren Schov

 

Opdatering den 20. september 2020

Søndag den 27. september afholdes der klubmesterskab på banen ved Stenløsevej 12 i Olsker.
Skydningen starter kl. 10.00

Under indskrivningen fra kl. 9.00 vil der være morgenmad frem til kl. 10. Du skal tilmelde dig morgenmad senest fredag d. 25 kl. 12.00 til formanden eller på facebook.

Der vil være et startgebyr 50 kr. som også dækker morgenmad.

Vi inddeles i patruljer afhængigt af antal skytter. Foreningen er selvfølgelig herunder opmærksom på afstandsregler og corona. Der skal skydes til 30 mål.
Alle bue typer er velkommen på dagen,
Der vil mindst være præmier til de 3 øverst placerede skytter.
Mere info og tilmelding på 26350171 hos formanden, på mail til buejagt@outlook.dk på Facebook


Træk og slip
Søren Schov

 

 

Hej Buejægere

Bestyrelsen har holdt møde i dag, og fastsatte datoer for både Fugleskydning og foreningsmesterskab. Se mere på Aktivitetskalenderen.

Fugleskydning afholdes i år den 22. august hos Søren Clausen på Dyndevej 18 i Østermarie. I år kun for medlemmer, og  altså ikke famillie og påhæng.

Foreningeskydningen er den 6. september. Mere info følger.

 

 

Hej Buejægere
Nu må vi igen lave foreningsskydning på 3d banen, dog ikke med flere end 10 personer pr. arrangement.
Vi skyder søndage kl. 10.00 og tirsdage kl. 19.00. Hvis i vil deltage, skal formanden have besked forud. Her gælder princippet om ”Først til mølle”
Send gerne besked på mail, sms eller over Facebook, så vi kan overhold de gældende regler.
Vi regner desværre ikke med, der bliver afholdes konkurrencer i år.
Bukkejagten nærmer sig, så opfordringen fra foreningen er…… TRÆN-TRÆN-TRÆN !!!
Træk og slip
Søren Schov

 

Generaforsamling og julefrokost er afholdt lørdag den 7. marts kl. 17.00 på Habrodam.

Referatet og formandens beretning fra Generalforsamling 2020 kan ses her og bukkeuger 2020 kan ses her.

 

Hjemmesiden er opdateret med billeder fra dagens foreningsjagt i brødegårdsskoven.

Se dem her

 

Foreningsjagt den 14. december 

Stort tillykke til Brian med sit første dyr. 

Se billederne her.

 

Årets foreningsmesterskab er afgjort. Se mere her.

Bornfrost Cup er afgjort. Se mere her.

 

Der er nu skudt 2 bukke i såt 2 i Kanegårdsskoven, hvorfor formanden nu lukker for yderligere bukkejagt der.

 
5. juni - Hjemmesiden er opdateret med info om Bornfrost Cup samt festmiddag.
 
 
Hjemmesiden er opdateret med en ny aktivitetskalender 2019
 
Bornholm Open - Bornfrost Cup
Lørdag den 15. juni afholder vi Bornfrost cup på en nyopsat 3D bane, med 25 stk. nye ubrugte 3D dyr.
Indtil nu siger vi tak til følgende sponsorere:
Bornfrost
Sparekassen Bornholm (Fondsgave)
Pl Beton
Nielsen EL
Boss cykler
Fl. Svendsen
Bornholms produkthandel - 1129
Snellemark cykler
Jørn Ole Klausen
Knudsker El
 
Samlet sum lige nu, den 22. april er 21.689 kr.
 
 
Generalforsamling 2019
Generalforsamling er afholdt på Habrodam den 9. marts fra kl. 17.00.
Se referat og formamndens beretning HER
 
Bukkeuger 2019 kan ses HER
 
Aktiviteter er opdateret 10. februar. Se mere HER
 

Jem og Fix har sponsoreret banelys til vores indendørs skydebane på Habrodam. Det er vi super glade for. Bestyrelsen vender tilbage med mere info i det nye år. Se tilsagnet HER.

Hvem er Bornholms buejægere ?

Bornholms buejægere er medlem af Danmarks Jægerforbund. Vi er lige nu på den anden side af 50 medlemmer på Bornholm (oktober 2022) og medlemstallet er stigende.
Buejagten er ofte en meget intens jagtoplevelse. Man er helt tæt på vildet, før pilen slippes. Helt ned under 20 meter.
Purchjagten foregår nødvendigvis helt lydløst og meget langsomt og man oplever naturen helt tæt på og på vildets præmisser. 
 
Du kan også følge os på Facebook

Vil du være buejæger ?

Hvis du vil være buejæger, kan vi hjælpe dig i gang. Vi anbefaler at du besøger os og får en snak om mulighederne og eventuelt går en tur med rundt på træningsbanen.
Helt formelt skal du have et gyldigt jagttegn, for at gå op til buejagttegnsprøven.
 
Her på Bornholm er det Steen Krogsbøll der er buejagttegnsunderviser.
 
Se mere på FADB's hjemmeside om mulighederne for at blive buejæger.
 
Her kan du se FADB's film om hvordan du får dit buejagttegn.
Christina Schwartz