Generalforsamling, område 1

Område 1 Generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Område 1,
Tidspunkt: Pinselørdag den 18. maj 2024 kl. 11.00
Sted: I cafeen ved købmanden

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning omkring udført arbejde, samt eventuelle kommende arbejde
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af den nødvendige kommende opsparing
6. Valg af:
a. Lodsejerudvalgsformand
b. Lodsejerudvalgets to andre medlemmer
c. Suppleant til lodsejerudvalget
d. Revisor
e. Revisorsuppleant
7. Evt.

Med venlig hilsen
Helle Grandt Aaen
Bestyrelsesformand
 
Bratten Strand består af 600 Sommerhuse beliggende på østkysten i det nordligste Jylland.
 
Bratten Strand er kendetegnet ved at have fokus på et godt sammenhold mellem sommerhusejerne samt et område, der er socialt attraktivt både for voksne og børn.
 
Dette kan kun lade sig gøre som følge af et godt samarbejde mellem "Bratten Grundejerforening", "Glade Venner af Bratten" og "Bratten Købmand".
 
 

Bratten Grundejerforening

Bratten Grundejerforening har til formål at varetage hus- og grundejernes interesser, navnlig i forhold til offentlige myndigheder. 

Glade Venner af Bratten

Glade Venner Af Bratten er en forening, som har til formål at styrke sammenholdet blandt sommerhusejerne på Bratten Strand. 

Bratten Købmand

Bratten Købmand er vores lille købmand, hvor du kan forsyne dig. Du har ligeledes mulighed for at hygge dig med andre beboere på en af terrasserne.
Helle Grandt Aaen