Borgmester Andreas Flensborgs efterkommere

 Denne side vil bestå af gamle slægtsbilleder som er "lånt" andet steds  fra. Jeg har valgt at tage dem med her , da de giver et glimrende tidsbilled af bl.a påklædning.
Andreas Flensborg er grundstammen i denne slægt. Han var en aktiv mand på mange fronter. Ejendomshandel skulle man næsten tro var hans hobby,bl.a købte han flere kirker og præstegårde til sine sønner. Han grundlage kimen til at mange efterkommere blev præster.
                                    1716
 Borgmester og Byfoged i Horsens, virkelig Kancelliraad  Andreas Flensborg og frue
Anne Cathrine Stephansdatter.
Andreas og Anne var grand fæter og kusine.
Min mormor Iris Palma er 3X Tipoldebarn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Klædningsstykker som er opbevaret på
     Horsens museum. 
                               1750 - 1823
                       
 
 Søn af Andreas Flensborg
Sognepræst Thomas Flensborg og Karen Thygesen.
Thomas og Karens 3 børn er.
Anna Cathrine Helene Flensborg, 1783
Andreas Nicolaj Flensburg,  1785
Niels Thygesen Flensburg,  1790 .
Alle født i Eltang Præstegård.
 Iris Palme er 3.olde-niece.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thomas Flensborg var Sognepræst i
 Eltang kirke fra 1780. Hans far Andreas havde allerede i 1777 købt  Eltang kirke.
   
                                                                                                                                        
4, Generation 
1. søn af  Andreas Nikolaj Flensborg 1782
Sognepræst Ole Flensborg, og Johanne Marie Bache. Oldebarn til Andreas Flensborg. Han blev 1836 sognepræst til Ljørslev og Ørding menigheder paa Mors og var fra 31. august 1840 sognepræst til Vellev menighed i Aarhus stift.l Iris Palma er olde-niece
                              1806
       
      Ljørslev kirke på mors.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Vellev præstegårdshave1860
    Vellev kirke ligger midt mellem
    Viborg og Randers.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. søn af Andreas Nikolaj Flensborg 1782
Johan Ahrent Flensborg 1807. Gift  1835 i Dallerup s, med Mette Schalstrup.
Oldebarn til Andreas Flensborg 
1835 Sognepræst til Gjøl Menighed i Aalborg Stift.
1845 Sognepræst til Hvorslev og Gjerning Menigheder i Aarhus Stift.
                              1807
   Gjøl kirke ligger nord for  
   limfjorden 22 km. vest for
   Ålbotg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
Hvorslev præstegårdshave 1870                                                                    Hvorslev kirke vedBjerringbro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Datter af Andreas Nicolaj Flensborg 1782
Chalotte Amalie Kirstine Flensborg  1810 Borum s, Framlev h
Oldebarn til Andreas Flensborg 
Gift 1836 i Randers med Mogens Borup Cortsen 1809. Han var Bagermester i Randers  og søn af Købmand  Rasmus Cortsen.
Oldeforældre til Iris Palma og det direkte led.
                                 1809              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
5. Datter af Andreas Nicolaj Flensborg  1782    
Anna Elisabeth Flensborg 1817 Borum s. Anna er gift med Carl (Flensborg) Thomsen og de er grand fætter og kusine. begge Oldebørn af Andreas Flensborg
Carl er søn af  Anna Cathrine Helene Flensborg som er kusine,til Annas far
Carl F Thomsen er søn af  Stadshauptmand ( Magistratspræsident ) i Fredericia Christian Theodor Thomsen. Carl var Sognepræst til Skivholme og Skovby Menigheder efter sin Svigerfader Andreas Nikolaj Flensborg.  Iris Palma er
olde.niece
 Skivholme kirke                                                                           1810
 
 
 
 
 
 
 
 
Skovby kirke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Søn af  Andreas Nicolaj Flensborg  1782
Thøger Lassen Althalt Flensborg, f. 1820 i Borum s.Oldebarn af Andreas Flensborg.1847 personel Kapellan hos Sognepræsten til Lading,  1849 Sognepræst til  Haurum og Sald Menigheder i Aarhus Stift. Niær Præstegaard ligger i Haurum. Sogn.
Gift 1850 i Lading Emilie Mathilde Marie Saabye f. 1820 i Skivholme. Datter af Sognepræst til Lading Menighed Erhard Saabye og Susanne Schmidt. 
Iris Palma er olde niece
En lidt pudsig historie kan fortælles her..
1810 blev Erhard Saabye sognepræst til Lading kirke i skivholme
1826 blev Andreas Nicolaj Flensborg Sognepræst til Skivholme  Skovby
1841 blev Carl F Thomsen Sognepræst til Skivholme og Skovby  efter sin Svigerfader.  Andreas Nicolaj Flensborg  
1847 blev Thøger Lassen personel Kapellan til sognepræsten i Lading skiveholme
han er svigersøn af den første præst Erhard Saaby og søn Andreas Nicolaj Flensborg  
  Præstetavle i skiveholme                                       1820

 

 

 

 

      
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                    Niær Præstegår Lading kirke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                         Se nr. 15-16-17
5. generation 
1. søn af Johan Ahrent Flensborg 1807
 Wilhelm Schalstrup Flensborg f. 1836. Tip-oldebarn af Andreas Flensborg.
1868 personel Kapellan hos Faderen i Hvorslev og Gerning. 1878 Sognepræst til Ferslev,  og Volsted Menigheder i Viborg Stift.
Gift 1869 i Hvorslev med  Louise Charlotte Augusta Frederikke Lauritzen 1846. Datter af Farver Hans Lauritzen og Trine Sophie Munk                          1836
 
                  Ferslev Præstegård
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Datter  af   Johan Ahrent Flensborg .1807
Sophie Cathrine Flensborg  f. 1838. Tip-oldebarn af Andreas Flensborg.
Gift 1867 i Hvorslev med Carl Erasmi Otterstrøm 1871 blev han kapellan i Astrup-Tulstrup-Hvilsted sogne, og året efter sognepræst i Hvilsted, der blev udskilt som et selvstændigt sogn. 1876 sognepræst i Nordby på Samsø. Fra 1886 til sin død var han sognepræst i Tyrsted.                                                                        1838
Tyrsted kirke ligger 5 Km. syd for Horsens                      1886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      1837  
 
 1. Datter af  Ole Flensborg 1806 og Johanne  Bache.
Cecilie Marie Flensborg 1837 Mors
Tip oldebarn til Andreas Flensborg
Cecilie blev gift 1869 i Vellev med
Stephan Eduard Ludvig Hald ,  søn af Stiftprovst i Aarhus Johan Peder Hald Først var han Styrmand, derefter Ejer af en Bornuldsplantage i Alabama. Han deltog som Kaptajn i Krigen mellem Nord- og Sydstaterne paa  Sydstaterne side.
Efter sin Hjemkomst til Danmark Ejer af Lystrupgaard i Vindblæs s, Løgstør
Cecilie Marie Flensborg er kusine forskudti 2 led til Iris Palma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. søn af Andreas Vilhelm Flensborg 1823
Niels Thygesen Flensburg.1867 paa Ravnholt.
Andreas Flensborg er hans Tip-oldefar
Hans farfar Niels Thygesen Flensborg 1790, købte Nørre stenderupgård i 1857
1894 Sekondløjtnant. 1893 Forpagter af Nørre Stenderupgaard, fra 1902 til sin Død Ejer af samme. I en længere Aarrække Medlem af Menighedsraadet og Værge for Eltang og Sønder Vilstrup Kirker.
Gift 1. Gang  1893 i Eltang Sogn m. Lovise Munk Harboe,  1868  
              Nørre Stenderupgaard                                                           1867                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. søn af Thøger Lassen Althalt Flensborg 1820
Erhard Såbye Flensborg f. 1858 i Niær Præstegård
 Tip-oldebarn af Andreas Flensborg
1874 Kendt og respekteret boghandler i
 Roskilde. Efter hans Død 1910 førte hans enke, Agnes Louise Charlotte Anger ,Forretningen videre indtil 1. juni 1914, da den overtoges af Sønnen Andreas Flensborg.
 Boghandlen eksisterer endnu 2008
 
 
 
 
 
 
 2. søn af Thøger Lassen Althalt Flensborg
Ole Flensborg, f .1853 i Niær Præstegaard. Forvalter paa Brattingsborg, derefter Ejer af Toustrup Mølle i Dallerup Sogn og til sidst Indehaver af Ringsted Træskofabrik.
Gift 1887 i Dallerup m. Wilhelmine Charlotte Saabye,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. søn  Christian Emil Flensborg 1855
882 Forretningen alene, indtil 189o som Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed, Kunst og Papirhandel, derefter udelukkende Galanterivarer.
Gift  1885 i København m. Meta Hedevig Magdalene Jensen
                                                                                 
 
 
4.
Datter af  Thøger Lassen Althalt Flensborg
Cecilie Susanne Augusta Flensborg f.1857 
Tip-oldebarn til Andreas Flensborg
Gift 28. juli 1881 i Roskilde m. Hans Christian Wolfgang Herte 1847.
1877 praktiserende Læge i Roskilde. 1878-79 adjungeret og konstitueret Distriktslæge i Roskilde.  1894 Læge ved Roskilde Kommunes Epidemisygehus.  1895-1909 Læge ved Roskilde Kommunes Sygehus. 1928 Ridder af Dannebroge.
 
 
 5. søn af Thøger Lassen Althalt Flensborg, Johan Ahrent Flensborg f.1859 Niær Præstegård. 1878 i Boghandlerlære hos Hannibal Walboni i
 København. 1902 Overligningskommissær for Ringsted Købstad. Formand for De danske Boghandleres Landsforening siden dennes Stiftelse 1917. 1923 Ridder af Dannebroge.Gift 1885 i Odense m. Frederikke Kirstine Helm-Petersen, Datter af Justitsraad, Forlagsboghandler Søren Frederik Helm-Petersen .
 
 
 
 
Mine direkte aner er
7. søn af Chalotte Amalie Kirstine Flensborg og Mogens Borup Cortsen er
 Ole Flensborg Cortsen f. 1848 i Randers og Catharine Christiane Cortsen hun er datter af Johan Cortsen. De er fætter og kusine. De er begge Tip-oldebørn af Andreas Flensborg. Ole Flensborg Cortsen, 1880 sognepræst til Voer og Estruplund, Randers og
sidst præst i Vester Egede kirke på Sjælland.
 Vester Egede kirke, et billed jeg selv har taget Okt. 2006.
1. søn af Ole Flensborg Cortsen,  er
Johan Flensborg Cortsen f. 1875 i Nakskov
 Han var murer og blev senere murermester i Randers. Døde kun 38 år gammel.
Johan F. C. var kæreste med Ane Marie Nikoline Mathiasen i Århus omkring 1894
Fik et "uægte" barn sammen, som er min mormor og dette stamtræs Proban
Iris Palma Tove Mathiasen født 17. august 1895 Århus
 3-Tipoldebarn til Andreas Flensborg
 
 
 
 
 
 
   5. Datter af Iris Palmer er Tove Carlsen f. 1922 i København, som er min mor.
 
 
 
 
 
 Randi Buch Andersen f. 1943 i Købebhavn 5 tip-oldebarn til Andreas Flensborg .
Randi er denne Hjemmeside og slægtshistories arkitekt.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  Randi Buch Andersen