Velkommen til den frie norske salmesiden
  
Dette er en side som presenterer salmer skrevet av norske salmediktere eller danske geistlige som har virket i lengre eller kortere tid i Norge.
 
Det er en kort biografi om hver salmedikter, samt et utvalg av salmer vedkommende har skrevet. I noen tilfeller er det bare en enkelt strofe som er tilgjengelig av forfatteren.
 
Salmene på denne siden er alle frigjort for sitat.
Utgivelser:
 
De fleste salmene er hentet fra eldre salmebøker eller sitert etter elektroni-ske utgaver av tekstene. Det er tatt med salmer skrevet på 1600-tallet, 1700-tallet, 1800-tallet og 1900-tallet. Vi har salmer både på bokmål og nynorsk. Bokmålsdelen er forfattet av Leif Haugen. På nynorskdelen av denne salmesiden har Vilhelm Gravdal vært medforfatter. 
Kilder:
 
Det er benyttet både hymnologisk litteratur og elektronisk kildemateriale som bakgrunnsstoff for forfatterpresentasjonene. I noen tilfeller er det tatt med elektroniske linker på sidene. Det gjelder spesielt der det er hentet kildemateriale fra Wikipedia. Kildelitteratur er ofte oppgitt med forkortelser. Fullstendig liste over kildelitteratur og forkortelser finnes under menyen "Litteratur".
Tilbakemeldinger:
 
Vi er glade for tilbakemeldinger fra brukere som finner åpenbare feil eller som har ønsker om eventuelle utvidelser og forbedringer av sidene. Det er ellers mulig å bruke menyen "Kontakt" til å skrive meldinger til oss om sidene.
 
  Leif Haugen