Kort om Fonomagika
 
Fonomagika er en historie- og sangbasert tilnærming til lydlek, som er ment til bruk ute i barnehager, i større eller mindre grupper. Det er tenkt brukt for å jobbe både forebyggende, og rettet mot barn med uttalevansker. Materiellet består av et hefte med historier og en tilhørende cd med sanger. Utgangspunktet er lyder som utviklingsmessig kommer sent, og erfaringsmessig er lyder en del barn strever med.
 
Fonomagika er utviklet ved Pedagogisk fagsenter Laksevåg i Bergen kommune, av logopedene Stine Olsen og Eli Sørheim, og musikkterapeut Anita Barsnes.  
 
I tillegg til informasjon om Fonomagika, finner dere her en idébank tilgjengelig for de som har kjøpt og brukt Fonomagika og ønsker å jobbe videre med lydene og karakterene i små grupper. Her finner dere blant annet spillmateriell m.m. Ta kontakt via kontaktskjema eller email (fonomagika@gmail.com) for å få tilsendt brukernavn og passord.
 
© Pedagogisk fagsenter Laksevåg
Pedagogisk fagsenter Laksevåg  | fonomagika@gmail.com