Nyheder

FORMIDDAGSPIGERNE

REFERAT AF GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 2. november 2021 KL. 14.30 i restaurant Hole in One.


1. Valg af dirigent og referent:
Jette Schou Jensen blev valgt til dirigent. Hun takkede for valget og bemærkede, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket i henhold til klubbens vedtægter og derfor er lovligt indvarslet.

Anna-Lise Bromerholm valgtes til referent.

2. Formandens beretning:
Birgit Husted bød velkommen til generalforsamlingen og bemærkede at det var dejligt at se så mange til vores afslutningsmatch og generalforsamling 28 ud af 39 medlemmer.
 
Det har igen  været en speciel opstart på sæson 2021 på grund af covid-19 i foråret. .
 
Den 6 april  startede vi med at spille i klubregi., vi skulle spille med dem vi stod på golfbox sammen med og ingen lodtrækning. Vi gik hjem bagefter, måtte ikke mødes i restauranten. Bestyrelsen lagde en seddel i lobbyen, hvor vi skev vores score.
Den 11 maj startede vi op med lodtrækning af scorekort. De første gange var vi på terassen, da vi skulle fremvise coronapas eller være testet for at komme i restauranten. Det var ikke alle der var færdig vaccineret . Men heldigvis var vejret godt så vi kunne være på terassen.
Der blev opkrævet for stregede huller i perioden fra d. 6 april og til d. 11 maj. 
Vi har været utrolig helding med vejret i denne sæson kun 1 aflyst match den 4 maj p.g.a. regn og torden. vi gik alle hjem fra hul 6.
 
Vi har fået 6  nye medlemmer: Vibeke Jensen, Irene Jensen, Inge Jespersen, Anna Marie Jessen, Kirsten Hørlych og Rie Christ Hansen. De sidste to har tidligere været medlemmer. Endnu engang velkommen til jer alle.
1 medlem er holdt i klubben ( Conni Sørensen) p.g.a. helbredet.
Vi har plads til nye medlemmer. 
 
Seniormatch med Old Boys og Old Max blev aflyst.
Pokalmatchen med 1/2 pigerne og Jern-Laies blev aflyst.
 
Den 8 juni tog vi på uflugt til Holsted Golfklub. Vi var 26 piger afsted og havde en dejlig tur i godt vejr på en dejlig golfbane. Nød noget dejlig mad fra Hovborg Kro.
 
Den 4 juli havde vi match med ægtefælle/ven. 19 personer var tilmeldt . Vi kunne godt tænke os der var flere med, men vi havde en rigtig hyggelig dag med fint vejr.Bagefter spiste vi frikadeller og kartoffelsalat i restauranten. Så var det slut på en dejlig dag. 
 
Den 10 august udflugt til Ribe Golfklub. Vi fik en god modtagelse, dejlig golfbane at spille.der var tilmeldt 28 personer. Vejr udsigten viste regn og torden, vi fik lidt men kunne heldigvis gennem føre matchen. Efter matchen fik vi dejlig mad, endnu en dejlig dag.
 
Der skal lyde en stor tak til alle greenkeeper som holder banen meget flot.
Greenkeeper Henrik Møberg havde 25 års jubilæum, klubben sendte 2 fl. rødvin.
 
Tak til vores sponsorer: Marianne Christensen for bolde. Den Danske bank for bolde som Britta Lund har sørget for, der blev ellers oplyst sidste år at vi ikke fik flere bolde, men vi fik igen i år dejlig, så er der lidt til ekstra præmier.
 
Tak til pigerne i restauranten for dejlig mad.
 
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
 
Tirsdag den 9. nov. spiller vi vintergolf. Vi har tider fra kl. 9,04 og 7 tier frem, mødetid 8,40. I skal fylde op fra oven på golfbox, sådan at vi ikke ligger beslag på flere tider end vi skal bruge, vi har ikke den skrabet tid.Tiderne inddrages mandag morgen. Der spilles om 10 kr som går til præmier og 1 kr pr streget hul, som går til nærmest flag på hul 7 og 16.
 
Vi ønsker jer en god vinter.
 
Formanden
Birgit Husted.


3. Regnskab:
Marianne Christensen gennemgik regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent:
Der var enighed om at fastholde kontingentet på kr. 450,00 årligt.

5. Valg til bestyrelse:
Marianne Christensen var på valg, men ønskede ikke genvalg
Anna-Lise Bromerholm var på valg, men ønskede ikke genvalg
 
Formanden foreslog Lisbeth Haahr og Anna Grethe Madsen  som nye medlemmer i bestyrelsen. De blev  herefter enstemmingt valgt.

6. Behandling af indkomne forslag:
    Bestyrelse havde indleveret forslag om ændring af følgende vedtægter:
 
    §3. Medlemsskab: Sletning af max antal tildelte slag 54.
 
    §5: Formand og kasserer vælges på generalforsamling til::
          At bestyrelse konstituerer sig selv.
 
    §8 stk.3. Præmie: Ændring af præmier:
    1. plads: gavekort kr. 50,- til restauranten
    2. plads: 2 stk. bolde
    3. plads :1 stk. bold.
 
        stk. 6 Ændring af betaling for stregede huller:
        Gøres op efter forårssæson og efter sidste spilledag i efterårssæson.
        Skal betales via overførsel til Klubbens bankkonto.
 
Alle ændringer blev vedtaget.

7. Eventuelt:
    Betaling for stregede huller: hvis man ikke spiller alle 18 huller og går hjem, så skal 
    der betales for de manglende spillede huller. Max kr. 18,-.

8. Statistik:

Birgit Husted oplyste, at der i løbet af sæsonen har været 25 matcher, start den 6 april  med en gennemsnit på 24,7 deltager.
 .
1 personer har været der 23 gange
2 personer har været der 22 gange.
 
Birdi: 10 spillere har lavet birdi.
 
Udflugt: 8 juni Holsted golfklub 26 piger
Udflugt: 10. august Ribe golfklub 28 piger.
 
Vi er 39 medlemmer. Gennemsnit alder  74,333 ( 2020 73,09).

Generalforsamlingen afsluttede med, at Jette Schou Jensen takkede for god ro og orden.
 
Som referent:
 
Anna-Lise Bromerholm


                                                                                                                                                       
Kaj Lykkes Golfklub - Tirsdag formiddag pigerne