Kaj Lykke Golfklub

Kaj Lykke Golfklub er en 18 hullers golfklub ved Bramming. Banen er en spændende 18 huls bane med både skov- og åbne vidder.
 
 
 
Kontoret har meddelt, at vi fremover selv skal indberette, hvis man ønsker at blive EDS-reguleret. Det vil sige, at man via golfbox selv indberetter sin score og oplyser medlemsnr. på sin markør, hvorefter denne får en mail med anmodning om at godkende scoren.
 
Hvis nogle har problemer med det foranstående, kan man også indberette sin EDS-regulering på skærmen ude i foyeren i golfklubben. 
 
NB: Alle skal eds-reguleres mindst 4 gange pr. år.

En klub i klubben

Formiddagspigerne er en klub i Kaj Lykke Golfklub og vi er ca. 40 medlemmer.
Vi har plads til nye medlemmer, ingen venteliste og ingen Hcp. begræsninger.
 
Vi starter op på sommersæson tirsdag den 26. marts 2019 kl. 8.56.
 
Scorekort skal være afleveret senest 20 minutter før.
 
Matchplan er udarbejde og ligger på hjemmesiden. Hænger lige nogle stykker op på vores opslagstavlen i Kaj Lykkes golfklub.
 
 Vi ønsker jer en rigtig god golfsæson 2019, med ønske om godt vejr.
 
 

Bankkonto

Danske Bank, reg.nr. 3445 
kt.nr. 4630 079365
 
Kontingent for sommersæsonen 2019 er kr. 450,00
som bedes være betalt senest 3 spilledag.
 
 
 
 
 

NYHEDER

  Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag den 29. oktober 2019 Kl. 14.30 i Restaurant Hole In One.
 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse:

    På valg:

    Marianne Christensen

    Anna-Lise Bromerholm

   Øvrige medlemmer:

   Birgit Husted - formand

   Jette Schou Jensen

7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5 på generalforsamlingen , skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på Formiddagspigernes opslagstavle samt på hjemmesiden.

 

Birgit Husted

formand

23.oktober 2019.

 

Tilmeldingsliste til match og spisning den 29.10.2019 er hængt op på vores tavle i klubben.

Mødetid kl 8.30 og start kl. 8.56.

Spilleform: Sokrates / stableford.

Klubben betaler spisningen.

Mathleder: Birgit Husted og Jette Schou Jensen.

Sidste tilmelding: 22. oktober 2019.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
       
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj Lykkes Golfklub - Tirsdag formiddag pigerne