Foredrag

Jeg bliver ofte inviteret til at holde foredrag om min forskning på danske og udenlandske universiteter. Derudover holder jeg også en række foredrag og arrangerer forskellige typer af workshops på andre uddannelsesinstitutioner fx gymnasier og folkeskoler, hos organisationer og virksomheder og på konferencer og seminarer.
 
Emnerne for mine foredrag og workshops er baseret på min forskning:
 • Hvordan tænker og arbejder journalister?
 • Hvad er en god historie i de danske medier?
   
 • Hvad sker der, når journaliststuderende er i praktik? 
 • Hvordan kan medieorganisationerne og de erfarne journalisterskabe et hensigtsmæssigt læringsmiljø, så praktikanterne lærer mest muligt?
 • Se i øvrigt mere på praktikantvejleder.dk.
   
 • Hvordan formidler man voldsomt kompleks viden på en forståelig måde?
 • Hvad er god sproglig rådgivning?
   
 • Hvordan bedriver man forskningsformidling?
 • Hvordan er relationen mellem forskerne og medierne?
 • Hvordan kan man som forsker agere hensigtsmæssigt ift. journalister og medier
 • Dialekt.dk - en måde at formidle forskningsformidling til en bred målgruppe
 
Kontakt mig venligst for yderligere informationer om foredrag.
 
 
 
 
 
 
Gitte Gravengaard | Nordre Strandvej 32, 2791 Dragør  | Tlf.: 61 66 31 09 | gitte@gravengaard.dk