Specialevejledning

Jeg vejleder hele tiden specialestuderende på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Og jeg er vældig glad for at være specialevejleder.
 
Det er fantastisk at se ihærdige og dygtige studerende få mulighed for at fordybe sig i det, de interesserer sig for. Den arbejdsglæde og iver, der her lægges for dagen, er imponerende. Fascinerende er det, at stå som coach på sidelinjen og se de studerende blive klogere og klogere - for til sidst at aflevere specialet, forlade os og indtage verden.
 
Hvis du er specialestuderende - eller på vej til at blive det - kan du måske bruge nedenstående filer til noget:
 
I dette brev fortæller jeg meget konkret, hvordan min vejledning foregår, hvilke forventninger jeg har til mine specialestuderende, og hvad de specialestuderende kan forvente af mig som vejleder.
 
Pentagonet er udviklet af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen og beskriver de fem vigtigste elementer i en akademisk opgave. Den kan bruges til at få overblik over en opgaveidé og til at blive klar over,hvad man allerede har overvejet, og hvad man mangler at tage stilling til. 
Du kan læse meget mere udførligt om pentagonet i Rienecker og Stray Jørgensens bog: "Den gode opgave" fra Samfundslitteratur.
 
Dette dokument giver gode råd til selve planlægningen og tidsstyringen af arbejdsprocessen i forbindelse med opgaveskrivning.
 
 
Gitte Gravengaard | Nordre Strandvej 32, 2791 Dragør  | Tlf.: 61 66 31 09 | gitte@gravengaard.dk