Bookmark and Share     Sitemap    
Konfirmationstelegrammer er lige som julekort vældig smukke. Her har du mulighed for at se de fleste af de ca. 200 stk jeg har.
Ikke alle kort har den samme størrelse. Nogle er meget små andre ret store. Vær opmærksom på at jeg i min måde at scanne billederne ind og overføre dem til hjemmesiden har valgt ikke at forsøge at bevare denne forskel.
 
 (hav tolmodighed, der går lidt tid inden alt er på plads)
 
Confirmation Telegrams are like Christmas cards very beautiful. Here you have the opportunity to see most of the cards I have.
Not all cards have the same size. Some are small others quite large. Be aware of that in my way to scan pictures in and transfer them to the website I have chosen not to try to maintain this difference.
(Be paitient it may take some time till I have all items on the homepage)
 
Telegramme sind wie Weihnachtskarten sehr schön. Hier haben Sie die Gelegenheit meine Karten zu sehen.
Nicht alle Karten haben die gleiche Größe. Einige sind klein andere ziemlich groß. Bitte beobachten, dass ich diesen Unterschied nicht zu halten versucht haben.
(Kann sein etwa Zeit geht ehe ich ganz färtig bin)
Krista Nielsen | Pilekrogen 20, Haastrup, 5600 Fåborg  | babettesnorskeskovkat@yahoo.com