Foreningens formål.

 Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid og dansk identitet gennem folkeoplysende virksomhed, der tager udgangspunkt i forpligtende fællesskab samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.
 
Foreningen vil med udgangspunkt i formål og værdigrundlag gennemføre folkeoplysning inden for almene, bæredygtige, økonomiske, sociale,kulturelle og håndværksmæssige emner.
 
Foreningen vil fremme et aktivt medborgerskab ved:
  • Styrkelse af den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for rgrt liv
  • Styrkelse af muligheder for at indgå i meningsfyldte fællesskaber
  • Tilskyndelse til aktiv og engageret deltagelse i samfundslivet
  • Forøgelse af den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Virksomheden.

Virksomhed
Formålet søges opnået gennem:
a... Oprettelse af aktiviteter med støtte fra folkeoplysningsloven samt andre aktiviteter,der opfylder formålet-herunder tilrettelæggelse af udvekslingsrejser,kulturelle arrangementer m.v.
b... Samarbejde med andre folkeoplysende og kulturelle organisationer. 
 
Mød os på Facebook: Kreativ husflid Holstebro

Medlemskab.

Medlemmer:
Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontigentet.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.