Familier i Jungshoved sogn før 1730

 
Jungshoved kirkebog eksisterer tilbage til 1694. Kirkebogen er meget mangelfuld og indeholder kun dåbshandlinger op til 1727 (lakune 1699-1703). Der findes vielser fra Jungshoved kirke i Skibinge kirkebog fra ca. 1720, mens begravelser og vielser først haves fra 1727 i Jungshoved kirkebog.
 
Det har gjort det svært at finde rundt i familierne i starten af 1700-tallet. Præsten har også glemt at indføre en hel del dåb.
 
Jeg har prøvet at samle familierne fra alle landsbyerne i sognet. Jeg har læst kirkebogen grundigt igennem og noteret samtlige personer nævnt ned. Her er et eksempel:
 
Hans Rasmussen (1694-1696-1699-1703-1707-1711).
Gift med Ellen (1694-1695-1703).
Gift med Maren Hansdatter (1707-1711).
Søn Rasmus Hansen (1703-1707).
Datter Anne Hansdatter (1707-1711).
Datter Ellen Hansdatter, døbt 1707.
Søn Hans Hansen, døbt 1711.
Pige Karen (1696).
Dreng Mads (1699).
 
Årstallen er de år, hvor personen er nævnt som fadder eller selv har en dåb. En person kan godt være nævnt flere gange på et år.
 
Hans Rasmussen er altså gift 2 gange. Den første hustru må være død mellem 1703-1707. Han har 2 store børn, der nævnes som faddere og 2 børn bliver døbt. Ligeledes nævnes et par tjenestefolk.
 
Kvinder nævnes normalt som Maren Hans Rasmussens i kirkebogen, men hvis jeg kender efternavnet fra en anden kilde (skifte, vielse eller død), så har jeg tilføjet det.
 
Oversigterne giver et godt overblik over familierne i de forskellige landsbyer. Jeg har selv brugt dem til at få identifieret fleres hustruer.
 
Planen er på længere sigt, at bruge disse og sammen med andre arkivalier som skifter, regnskaber, fæstebreve m.m. at lave en oversigt over de forskellige familier i byerne i 1600-1700-tallet.
 
 
Peter Kyhl