Bookmark and Share     Sitemap    
 

Folketinget

Beslutningen om anlæggelse af en motorvej, kan kun ske ved en anlægslov. Anlægsloven skal vedtages af folketinget og regeringen i forening. På nuværende tidspunkt er der kun tale om en forligsbeslutning om at palcere en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen, truffet i forbindelse med trafikforlig 2014. Forlig kan ændres og et forlig efterfølges ikke nødvendigvis af en lov. Lovens vedtagelse kræver flertal på det tidspunkt, den skal vedtages. 
 
Borgerbevægelsen arbejder derfor også målrettet i forhold til landspolitiske forhold, og registrerer eksempelvis politikernes holdninger til spørgsmålet. Du kan danne dig et overblik over den landspolitiske udvikling her på siden. 
Borgerbevægelsen | CVR: 33806108 | Ida Maries Vej 16, 9000 Aalborg  | borgerbevaegelsen@live.dk