Bookmark and Share     Sitemap    
 

Hvad er Borgerbevægelsen?

 

Borgerbevægelsen er imod en motorvej i Egholmlinjen!
 
Borgerbevægelsen deltager aktivt i det danske demokrati for at sikre  borgerinddragelse og borgerdeltagelse i forbindelse med spørgsmål om en 3. Limfjordsforbindelse.
 
Borgerbevægelsen påtaler mangler i den demokratiske proces. 

Deltag aktivt - vis din modstand mod Egholmlinjen! 

 
Det er Borgerbevægelsens opfattelse, at der ikke er opbakning i befolkningen til Egholmlinjen, der udgør en forlængelse af Hirtshalsmotorvejen, E39.
 
Det er videre Borgerbevægelsens opfattelse at den politiske proces frem mod afstemningen i byrådet i 2011, transportforlig 2014 og infrastruktur 2019 hverken er lovmedholdelig eller demokratisk legitim!
 
Det er vigtigt, at vi bliver ved med at synliggøre, at der er modstand i befolkningen mod den konkrete strækning, og at der er saglig kritik af beslutningsprocessen, der skal tages alvorligt.

Bliv medlem! 

Det er gratis. 
Du modtager nyhedsbreve (på mail).
 
Som medlem er du medafsender på foreningens høringssvar og indsigelser i spørgsmål, der angår Egholmlinjen eller den demokratiske beslutnings proces.
 
Medlemskabet er i øvrigt uforpligtende
 
Borgerbevægelsens vedtægter  
 
 
  
Vi er nu 880 medlemmer!
 
Borgerbevægelsen mener, at der er bedre alternativer for fremtidens Aalborg og har sammen med andre foreninger etableret paraplyorganisationen fremtidensaalborg.dk
 
Sammen vil vi skabe debat om andre muligheder.
 
Beskyt din by!
 

Du kan gøre en forskel!

Du kan melde dig ind i Borgerbevægelsen. Jo flere medlemmer, jo større gennemslagskraft.

Du kan blive mere aktiv i den demokratiske debat ved at melde dig ind i vores AKTIVgruppe. Som aktiv vil du opleve og blive inspireret af den energi, der udløses, når vi er sammen om at  lægge og udføre strategier for at få beslutningen ændret.

Vi mødes hver den 16. i måneden kl. 19, medmindre den 16. falder på en helligdag, lørdag eller søndag, da kl. 10. Send en mail og hør nærmere.
  
Vær med!

 

 
Hvem repræsenterer DIG?
 
 
I forbindelse med Byråds- og Regionsrådsvalg 2017 spurgte vi alle kandidater, der stillede op om deres holdning til en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. Herunder kan du se deres fulde svar til vores spørgsmål, om de vil arbejde for en anden løsning end Egholmforbindelsen:
 
 
Lad disse svar danne udgangspunkt for en dialog med dig. Det er vigtigt, at du fortæller, hvad du mener, og hvad der betyder noget for dig.
 
2014 - Folketingsvalg - FV 15
2011 - stemmerne i Byrådet 2011
2011 -  stemmerne i Regionsrådet 2011 
Se holdningen i Folketinget
 
Bidrag til dialogen og meningsdannelsen ved at kontakte:
 
Folketingets medlemmer, Transportministeren og partiernes transportordfører, Miljøministeren og partiernes miljøordfører, og lokal politikerene i Aalborg Kommune.
 
Derudover kan du skabe dialog om vort lands prioritering af trafik, økonomi, natur, miljø og andre værdier ved at skrive læserbreve m.v.
Skriv til:
 
 
Se på denne side en oversigt med links til læserbreve, kronikker, artikler mm. som omhandler Limfjordsforbindelsen - og lad dig inspirere.
 
Skab god dialog!
 
 
 
 
Borgerbevægelsen | CVR: 33806108 | Ida Maries Vej 16, 9000 Aalborg  | borgerbevaegelsen@live.dk