Bookmark and Share     Sitemap    
 

Borgerbevægelsen!

 

Borgerbevægelsen er imod Egholmlinjen!
 
Borgerbevægelsen deltager aktivt i det danske demokrati for at sikre  borgerinddragelse og borgerdeltagelse i forbindelse med spørgsmål om en 3. Limfjordsforbindelse.
 
Borgerbevægelsen påtaler mangler i den demokratiske proces. 

Deltag aktivt! 

Kontakt stadig politikere og medier!

Der er sket det forfærdelige, at Folketingets Transportudvalg har vedtaget at reservere en strækning til en fremtidig placering af en motorvej over Egholm og langs de vestlige bydele: Egholmlinjen.

Det er Borgerbevægelsens opfattelse, at der ikke er opbakning  til denne beslutning i befolkningen. Den er ikke demokratisk legitim!
Det er vigtigt ,at vi bliver ved med at synliggøre det!
 
Du kan gøre en forskel!
 
Du kan melde dig ind i Borgerbevægelsen. Jo flere medlemmer, jo større gennemslagskraft. Besøg også Borgerbevægelsens facebook.
 
Du kan blive mere aktiv i den demokratiske debat ved at melde dig ind i vores aktivgruppe. Som aktiv vil du opleve og blive inspireret af den energi, der udløses, når vi er sammen om at  lægge og udføre strategier for at få beslutningen ændret.
 
Vi mødes hver den 16. i måneden kl. 19, medmindre den 16. falder på en helligdag, lørdag eller søndag, da kl. 10. Send en mail til borgerbevaegelsen@live.dk og hør nærmere.
  
Vær med! 

Du er VELKOMMEN! 

Gratis medlemskab 
Modtag nyhedsbreve (mail) 
 
Som medlem er du medafsender på foreningens høringssvar  og indsigelser i spørgsmål, der angår Egholmlinjen eller den demokratiske beslutnings proces.
 
Vis din modstand mod Egholmlinjen 
 
Medlemskabet er i øvrigt uforpligtende
 
Borgerbevægelsens vedtægter  
 
 
  
Vi er nu 749 medlemmer!
 
Borgerbevægelsens mener, at der er bedre alternativer for fremtidens Aalborg og har sammen med andre foreninger etableret paraplyorganisationen fremtidensaalborg.dk
 
Sammen vil vi skabe debat om andre muligheder end den, der for tiden er indeholdt i Transportforlig 2014
 
Beskyt din by!
 
 
Der afholdes generalforsamling torsdag den 21/3-2019.
Se detaljer her 
 
Hvem repræsenterer DIG?
 
 
Vi har spurgt alle kandidater, der stiller op til Byråds- og Regionsrådsvalg 2017 om deres holdninger til en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. Herunder kan du se deres fulde svar til vores spørgsmål om de vil arbejde for en anden løsning end Egholmforbindelsen:
 
 
Lad disse svar danne udgangspunkt for en dialog med dig. Det er vigtigt, at du fortæller, hvad du mener, og hvad der betyder noget for dig.
 
2014 - Folketingsvalg - FV 15
2011 - stemmerne i Byrådet 2011
2011 -  stemmerne i Regionsrådet 2011 
Se holdningen i Folketinget
 
Bidrag til dialogen og meningsdannelsen ved at kontakte:
 
Folketingets medlemmer, Transportministeren og partiernes transportordfører, Miljøministeren og partiernes miljøordfører, og lokal politikerene i Aalborg Kommune.
 
Derudover kan du skabe dialog om vort lands prioritering af trafik, økonomi, natur, miljø og andre værdier ved at skrive læserbreve m.v. Skriv til:
 
 
Se på denne side en oversigt med links til læserbreve, kronikker, artikler mm. som omhandler Limfjordsforbindelsen - og lad dig inspirere.
 
Skab god dialog!
 
 
 
 
Borgerbevægelsen | CVR: 33806108 | Ida Maries Vej 16, 9000 Aalborg  | borgerbevaegelsen@live.dk