Bookmark and Share     Sitemap    
 

Regionsrådet, 2011

 
 
Regionsrådet havde den 3. Limfjordsforbindelse på dagsordenen den 23. august 2011. Regionsrådet har her forholdt dig til VVM-redegørelsens forslag - dog i kombination med Hasseris Grundejerforeningns bestyrelses forslag til ændring fremlagt på Borgermødet den 18. august 2011 (flytning af motorvejn 500 m. mod vest, og muligvis nedgravning af hensyn til støj).Regionsrådet besluttede IKKE at tage stilling til Borgerbevægelsens kombiløsning, selv om hele rådet havde modtaget denne forud for mødet. 
 
Stemmerne fordelte sig således:
 
Østlig paralleltunnel: SF=Socialistisk Folkeparti:Bente Lauridsen, Dennis Stenbjerg Johansen, Lene Linnemann, Mogens Ove Madsen A=socialdemokratiet: Allan Busk
 
Egholmløsning modificeret som foreslået af Hasseris Grundejerforenings bestyrelse: 
A=socialdemokratiet: Ulla Astman, Bente Bang, Bjørn Dannielsen,Ejner Guldager Nielsen,Helle Andersen, Henrik Ringbæk Madsen, Jette Ramskov, Jørgen Rørbæk Henriksen, Lis Mancini, Medzait Ljatifi, Mogens Nørgård, Vagn Olesen V=Venstre: Asta Skaksen, Birgitte Josefsen,Finn Jakobsen, Gunhild Møller,Martin Bech, Mikkel Karlborg, Ole B. Sørensen, Per Harfeld. R=Det radikale venstre: Ninni Lodahl Gjessing DF=Dansk Folkeparti: Kim Bennnike,Morten Marinus, Rikke Karlson C=De konservative: Per Larsen, Christen Overgaard, Kirsten Moesgaard, Vibeke Gamst. Uden partitilhold/?: Bent Sørensen 
 
Lindholmløsningen: Poul Erik Andreasen

 

Følgende politikkere deltog ikke i mødet:

Svend Heiselberg (V), Erik Harbo Larsen (V), Vagn Nørgaard (S), Marian Geller (V), Jess V. Laursen (V) og Pernille Buhelt (S). Borgerbevægelsen retter henvendelse til disse politikere for at høre deres holdning:

- Vagn Nørgaard (S): Modificeret Egholmløsning

- Svend Heiselberg (V):"vestløsningen"

Borgerbevægelsen | CVR: 33806108 | Ida Maries Vej 16, 9000 Aalborg  | borgerbevaegelsen@live.dk