Helleristninger. Rock Carvings. Hällbilder.

 
Her findes tekstdel, figurliste og katalog til mit magisterkonferensspeciale:
 
Helleristninger i kontekst. Studier af danske helleristninger i relation til landskab og samfund i skandinavisk bronzealder.
 

English Summary

FORSIDE

TEKST

 

KATALOG

- metadata  

Desuden findes specialets database i menuen til venstre.
 
 
RETTIGHEDER
 
Specialet er under Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.da
 
Louise Felding