Tovholder for: Læsekreds:

Helen Skov

 
Mobil tlf. nr.: 22723617
E-mail adresse: helenskov@gmail.com

Læsekreds

Litteraturlisten:

Hold A 2022/2023 tirsdage 13.00 – 15.00

 

Mødedato                                                                Fremlægger    Kage
13.09.2022: Du kan alt/Christian Jungersen                  Birthe           Yvonne
11.10.2022: Rosarium/Charlotte Weitze                         Annette Nøhr  Nete
15.11.2022: Store Kongensgade 23/Søren U. Thomsen    Yvonne           Dagny
13.12.2022: Den svovlgule himmel/Kjeld Westø             Hannele         Jul
10.01.2023: Alt dette kunne du få/Josefine Klougart      Birgitte          Bente
07.02.2023: Vi er det liv vi lever/S. Brinkmann               Nete            Hannele
14.03.2023: Hjem / Judith Herman                              Annette O.     Birthe
11.04.2023: Skæbnens blå tråde/ Lars Mytting              Bente           Birgitte
09.05.2023: Barnet fra Thy /Maria Helleberg                 Dagny           Annette O.
13.06.2023: Vittu / Iben Mondrup                                Helen            Sommer

                    
www.lundtoftemedborgerhus.dk | Lundtofte Skolestræde 7, 2800 Kgs. Lyngby  | lundtoftehus@gmail.com