The Cannibals
The Cannibals
spillede i
Lundtofte Medborgerhus
den 10. marts 2018
for fuldt hus !!

Kalender

date Mandag d. 25. marts 2019
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 9. april 2019
time 14:00 - 17:00

date Mandag d. 25. marts 2019
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 9. april 2019
time 16:00 - 19:00

date Mandag d. 25. marts 2019
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 9. april 2019
time 19:00 - 21:00

date Tirsdag d. 26. marts 2019
dateUgentlig gentagelse indtil Onsdag d. 22. maj 2019
time 10:00 - 14:00

date Tirsdag d. 26. marts 2019
time 19:00 - 21:00

date Onsdag d. 27. marts 2019
dateUgentlig gentagelse indtil Torsdag d. 11. april 2019
time 10:00 - 15:00

date Torsdag d. 28. marts 2019
dateUgentlig gentagelse indtil Fredag d. 12. april 2019
time 10:00 - 15:00

date Mandag d. 1. april 2019
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 9. april 2019
time 14:00 - 17:00

date Mandag d. 1. april 2019
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 9. april 2019
time 16:00 - 19:00

date Mandag d. 1. april 2019
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 9. april 2019
time 19:00 - 21:00

MADKLUB

Tirsdag d. 26-3 kl. 19.00 står menuen på Jægergryde m. Kartofler og salat. Kage til dessert.
Pris 50,00kr husk selv at medbringe drikkevarer!
Sidste tilmelding d. 24-3. 
Til min mail loneapetersen@gmail.com og kun til den mail!!! Jeg svarer altid tilbage på Jeres mail.
Eller på min mobil 29215680 helst SMS.
Det er Inge, Lone SH, Sinne og Kjeld der står for maden.
Mange hilsner Lone
 

Indkaldelse til generalforsamling i Lundtofte Medborgerhus`Venner.

 Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19. 

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning. ./. vedhæftet.
3. Godkendelse af regnskab. ./. vedhæftet.
4. Godkendelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen. Judy Hass, formand, Claus Hviid Knudsen, bestyrelsesmedlem, Inge Christiansen, sekretær for en 2 årig periode.
6. Valg af min. 2 suppleanter, Ruth Seerup og Lone Schou-Nielsen for en 1 årig periode.
7. Valg af revisor Jørgen Leisner for en 1 årig periode.
8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
9. Eventuelt.
 
På bestyrelsens vegne
Judy Hass, 5.2.2019
 
 
JUBILÆUMSFEST
Lørdag den 11. maj kl 14
 
Jazzbandet Nobel Swingtet
og sangerinden Helen Ann spiller, og vi byder på champagne i anledning af jubilæet. 
Øl og vand kan købes. 
Arrangementet er gratis for alle medlemmer og andre interesserede. Se mere.
 
 
 
 

Få et gratis portrætmaleri!

Se hvordan på 'Maler' siden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
KOM OG VÆR MED.
NU STARTER LUNDTOFTE MEDBORGERHUS’ VENNER SÆSON 2019. 
Indmeldelsesblanket til udprintning.

Medborgerhuset har eksisteret siden 1982. Den 17. juni 2009
blev foreningen "Lundtofte Medborgerhus' Venner" stiftet. Medborgerhuset er åbent for faste brugere.  

 


Kreativ café fortsætter hver d. 1. og 3. torsdag i måneden.

Mød op til kreative aktiviteter og gensidig inspiration - til al slags håndarbejde i vores hyggelige omgivelser. Medbring evt. forplejning til eget forbrug. Vel mødt!
 


Retningslinjer for brug af Lundtofte Medborgerhus læs her.
   


www.lundtoftemedborgerhus.dk | Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby  | lundtoftehus@gmail.com