Lundtofte Medborgerhus' Venner fejrede
10 ÅRS JUBILÆUM
den 11. maj 2019
NObel Swingtet og Helen Ann
spillede dejlig jazz
og foreningen gav Champagne til alle!

Kalender

date Mandag d. 10. maj 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 18. maj 2021
time 14:00 - 18:00

date Tirsdag d. 11. maj 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Onsdag d. 2. juni 2021
time 10:00 - 14:05

date Onsdag d. 12. maj 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Torsdag d. 3. juni 2021
time 10:00 - 12:30

date Mandag d. 17. maj 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Tirsdag d. 18. maj 2021
time 14:00 - 18:00

date Tirsdag d. 18. maj 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Onsdag d. 2. juni 2021
time 10:00 - 14:05

date Onsdag d. 19. maj 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Torsdag d. 3. juni 2021
time 10:00 - 12:30

date Tirsdag d. 25. maj 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Onsdag d. 2. juni 2021
time 10:00 - 14:05

date Onsdag d. 26. maj 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Torsdag d. 3. juni 2021
time 10:00 - 12:30

date Onsdag d. 26. maj 2021
time 19:00 - 20:30

date Tirsdag d. 1. juni 2021
dateUgentlig gentagelse indtil Onsdag d. 2. juni 2021
time 10:00 - 14:05
CORONA NYT 
  • (Mandag den 19. april)
  • Med regeringens nyeste genåbninger af indendørs aktiviteter, forventer vi i bestyrelsen at åbne huset den 21. maj, og at vi holder generalforsamlinen sidst i maj.
 
 
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING (pdf)
 
Indkaldelse til generalforsamling i Lundtofte Medborgerhus` Venner.

Onsdag den 26. maj 2021.  kl. 19.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.  ./. vedhæftet.
Godkendelse af regnskab. ./. vedhæftet.
Godkendelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent.
Valg til bestyrelsen. Formand Judy Hass og bestyrelsesmedlemmerne Claus Hviid Knudsen og Inge Christiansen for en 2 årig periode.
Valg af min. 2 suppleanter, Ruth Seerup, Lone A. Petersen og Ole Nordhøj Petersen for en 1 årig periode.
Valg af revisor Jørgen Leisner for en 1 årig periode.
Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Eventuelt. 
 
På bestyrelsens vegne 

                                                   Judy Hass, 19.4.2021
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
KOM OG VÆR MED.
NU STARTER LUNDTOFTE MEDBORGERHUS’ VENNER SÆSON 2021. 
Indmeldelsesblanket til udprintning.

Covid-19 betød at vi har haft nedsat aktivitet i foreningen i 2020. Bestyrelsen har derfor besluttet, at sæsonkort for hele 2021 er GRATIS for medlemmer, der har betalt for sæson 2020.   

Nye medlemmer betaler 100 kr. 

 


Kreativ café fortsætter hver d. 1. og 3. torsdag i måneden.

Mød op til kreative aktiviteter og gensidig inspiration - til al slags håndarbejde i vores hyggelige omgivelser. Medbring evt. forplejning til eget forbrug. Vel mødt!
 


Retningslinjer for brug af Lundtofte Medborgerhus læs her.
   


www.lundtoftemedborgerhus.dk | Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby  | lundtoftehus@gmail.com