Tovholder for: Systue

Lone Schou-Hansen

Den første og tredie tirsdag i måneden, eller hvad vi finder ud af.

Mobil tlf. nr.: 20551622

E-mail adresse:  

lone_schou@yahoo.dk

Tekstil-værksted

 
Vi syr den første og tredie tirsdag i måneden kl.12.30 til cirka 16., så har du lyst kom endelig.
Vi syr øverst oppe i Medborgerhuset.

Mød endelig op.
På gensyn

Lone Schou-Hansen
 Du kan også kontakte Lone Schou-Hansen tlf 20551622, eller på mail. lone_schou@yahoo.dk

www.lundtoftemedborgerhus.dk | Lundtofte Skolestræde 7, 2800 Kgs. Lyngby  | lundtoftehus@gmail.com