Denne hjemmeside er udviklet at Pernille Thomsen, ekstern lektor, M.Ed., fysioterapeut, som undervisningsmateriale til første års studerende ved fysioterapeutuddannelsen UCC i faget manuel væv. 

Formålet med hjemmesiden

Materialet tager afsæt i bøgerne; Bevægeapparatetsanatomi af Finn Bojsen Møller, Overfladeanatomi af Bremann og Matthiessen, Lærebog i massage af Linde og Borg samt hjemmesiden anatomiundervisning.dk af Klaus Nørgaard.

Kontakt

Pernille Thomsen
www.pernillefys.dk